E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 aproba Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 38 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 39 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 40 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 41 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 55 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 57 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 59 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 63 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 65 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 68 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 93 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 94 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 95 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 96 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 97 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 101 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 107 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 116 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 126 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 131 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 133 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 136 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 140 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 151 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 153 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 162 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 183 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 191 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 193 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 198 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 adauga dupa articolul 199 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 203 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 212 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 218 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica Hotărârea 1278 2002
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica Ordonanţa 36 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 358 din 11 iulie 2003

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 530 din 23 iulie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 39 din 30 ianuarie 2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, adoptata in temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 7 alineatul (1), litera f) se abroga.
    2. La articolul 7 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) administratorii, asociatii, actionarii si oricare alte persoane, care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare, prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a bunurilor mobile si imobile proprietate a acesteia ori prin nedeclararea schimbarii sediului social."
    3. La articolul 7 alineatul (3), partea introductiva si litera a) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru obligatiile restante la bugetul local ale societatii comerciale debitoare raspund solidar administratorii, directorii si persoanele care exercita sau au exercitat administrarea si conducerea societatii si care:
    a) au determinat, cu rea-credinta, acumularea de obligatii restante la bugetul local pe o perioada de 12 luni intr-un interval de 2 ani consecutivi;"
    4. La articolul 7, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Raspunderea asociatilor si actionarilor la societatile comerciale debitoare se stabileste potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    5. La articolul 10, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Garantia prevazuta la alin. (3) poate fi sub forma de scrisoare de garantie bancara, contract de gaj ori ipoteca, precum si orice alta forma de garantie prevazuta de lege. Garantia se restituie sau se ridica, dupa caz, de catre organele competente, numai atunci cand contestatia a fost admisa sau obligatia de plata a fost stinsa."
    6. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor la bugetul local debitorii datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere. Dobanzile si penalitatile de intarziere datorate sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil."
    7. La articolul 16, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cota penalitatilor de intarziere se poate modifica anual prin legea bugetului de stat."
    8. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In cazul in care cererea de compensare sau restituire, dupa caz, precum si documentatia anexata care sta la baza acesteia, depuse de platitor, sunt incomplete si nu indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale in materie, termenul de 30 de zile curge de la data prezentarii de catre acesta a documentatiei complete."
    9. La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Veniturile din dobanzile prevazute la alin. (1) sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil."
    10. La articolul 22 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) obligatii la bugetul local cu termen de plata in anul curent, expirate;"
    11. La articolul 23, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Plata obligatiei la bugetul local se face prin decontare bancara, mandat postal, mijloace electronice de plata, in numerar sau prin anulare de timbre fiscale mobile, la termenele stabilite potrivit dispozitiilor legale."
    12. La articolul 24, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul platii efectuate prin decontare bancara sau prin mandat postal, pentru obligatiile bugetare locale cu termen de plata fix sau stabilit sub forma de interval, obligatia bugetara se considera platita la data debitarii contului contribuabilului."
    13. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Daca valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acopera integral creanta bugetara locala, masurile asiguratorii pot fi infiintate si asupra bunurilor detinute de debitor in proprietate comuna cu terte persoane, pentru cota-parte detinuta de acesta."
    14. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Impotriva actelor prin care se dispun si se duc la indeplinire masurile asiguratorii, cel interesat poate face contestatie in conformitate cu prevederile art. 124."
    15. La articolul 40, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila, executarea silita a creantelor bugetului local nu se perimeaza."
    16. La articolul 41 alineatul (3), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) prin prezentarea celui somat si primirea somatiei de catre acesta sub semnatura, ca urmare a instiintarii prin alte mijloace, cum sunt: fax, telefon, posta electronica, daca se asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia."
    17. La articolul 55, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55
    (1) La cererea organului de executare, bancile, organele de politie, institutiile care gestioneaza registre publice sau altele asemenea, alte persoane juridice sau persoane fizice care exercita profesii libere, desfasurate in mod independent, in conditiile legii, sunt obligate sa furnizeze de indata, in scris, datele si informatiile solicitate, in vederea aplicarii procedurii de executare silita, precum si pentru luarea altor masuri privind stingerea creantelor bugetare locale, chiar daca prin legi speciale se dispune altfel, fara perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume."
    18. La articolul 57, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Procedurile privind transmiterea informatiilor precizate la alin. (1), prevazute la art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 79/2003, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile in mod similar si organelor de executare ale autoritatilor administratiei publice locale.
    (3) Informatiile prevazute la alin. (1) vor fi utilizate exclusiv in scopul colectarii creantelor bugetare si cu respectarea obligatiilor prevazute la art. 214 si 215."
    19. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 59
    In absenta debitorului sau daca acesta refuza accesul in oricare dintre incaperile prevazute la art. 58 alin. (1), executorul bugetar local poate sa patrunda in acestea, in prezenta unui reprezentant al politiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al fortei publice si a doi martori majori. Dispozitiile art. 58 alin. (2) si (3) sunt aplicabile."
    20. La articolul 63 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati in valuta, bancile sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sumelor in valuta, fara consimtamantul titularului de cont, la cursul de schimb afisat de acestea pentru ziua respectiva."
    21. La articolul 65, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65
    (1) Poprirea asupra veniturilor debitorilor, persoane fizice sau persoane juridice, se infiinteaza de catre organul de executare printr-o adresa care va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu dovada de primire tertului poprit, impreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu. Totodata va fi instiintat si debitorul despre infiintarea popririi."
    22. La articolul 68, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere."
    23. La articolul 93, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Inaintea valorificarii bunurilor, acestea vor fi evaluate. In acest scop organul de executare va apela la organe si persoane de specialitate, a caror selectare nu este supusa reglementarilor privind achizitiile publice si care sunt obligate sa isi indeplineasca atributiile ce le revin in acest sens."
    24. La articolul 93, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Organul de executare va actualiza pretul de evaluare tinand cont de rata inflatiei."
    25. La articolul 93, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Atunci cand se considera necesar, organul de executare va proceda la o noua evaluare."
    26. La articolul 94 alineatul (2), partea introductiva si litera e) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In sensul alin. (1), valorificarea bunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile si/sau imobile se face prin:
    ............................................................................
    e) alte modalitati admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitatii, agentii imobiliare sau societati de brokeraj, dupa caz."
    27. La articolul 94, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Vanzarea directa se poate face imediat dupa sechestrarea bunurilor, daca acestea sunt supuse pericolului degradarii sau alterarii, dupa caz."
    28. La articolul 95, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 95
    (1) Valorificarea bunurilor, potrivit intelegerii partilor, se realizeaza de debitorul insusi, cu acordul organului de executare, astfel incat sa se asigure incasarea corespunzatoare a creantelor bugetare. Debitorul este obligat sa prezinte in scris organului de executare propunerile ce i s-au facut si nivelul de acoperire a creantelor bugetare, indicand numele si adresa potentialului cumparator, precum si termenul in care acesta din urma va achita pretul propus."
    29. La articolul 96, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 96
    (1) Valorificarea bunurilor prin vanzare directa se poate realiza in urmatoarele cazuri:
    a) pentru bunurile prevazute la art. 94 alin. (4);
    b) inaintea inceperii procedurii de valorificare prin licitatie, daca se recupereaza integral creanta bugetara;
    c) pe parcursul procedurii de valorificare prin licitatie sau dupa finalizarea acesteia, daca bunul nu a fost vandut si o persoana ofera cel putin pretul de evaluare."
    30. La articolul 97, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Publicitatea vanzarii se realizeaza prin afisarea anuntului privind vanzarea la sediul organului de executare, al primariei in a carei raza teritoriala se afla bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vanzarii, daca acesta este altul decat cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vanzare, in cazul vanzarii bunurilor imobile, si prin anunturi intr-un cotidian national de larga circulatie, intr-un cotidian local, in pagina de Internet, dupa caz, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si prin alte modalitati prevazute de lege.
    (3) Vor fi instiintati despre data, ora si locul licitatiei si debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum si titularii drepturilor reale si ai sarcinilor care greveaza bunul urmarit."
    31. La articolul 101, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 101
    (1) Pretul de pornire al licitatiei este pretul de evaluare pentru prima licitatie, diminuat cu 25% pentru a doua licitatie si cu 50% pentru a treia licitatie."
    32. La articolul 107, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) La a treia licitatie creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 50% din pretul de evaluare."
    33. La articolul 116, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) In cazul in care bunurile imobile trecute in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale, conform prezentei ordonante, au fost revendicate si restituite, potrivit legii, tertelor persoane, debitorul va fi obligat la plata sumelor stinse prin aceasta modalitate."
    34. Articolul 126 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 126
    Contestatia se introduce la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul organului de executare si se judeca in procedura de urgenta."
    35. La articolul 131, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Pentru obligatiile bugetare ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate conducatorul organului de executare dispune scoaterea creantei din evidenta curenta si trecerea ei intr-o evidenta separata."
    36. La articolul 133, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 133
    (1) Organul de executare este obligat ca, pentru creantele bugetului local, datorate de comerciantii societatii comerciale, cooperative de consum ori cooperative mestesugaresti sau persoane fizice, sa ceara instantelor judecatoresti competente inceperea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, in conditiile legii."
    37. La articolul 136 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Cheltuielile generate de comunicarea somatiei prin posta sunt suportate de fiecare creditor bugetar."
    38. La articolul 140, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de plata a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii in orice alt mod a datoriei;"
    39. La articolul 151, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 151
    (1) Toate persoanele fizice sau juridice, romane si straine, definite contribuabili potrivit Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, trebuie sa intocmeasca si sa depuna declaratii, declaratii de impunere, declaratii speciale de impunere, deconturi, deconturi de impunere sau declaratii-deconturi de impunere, dupa caz, denumite in continuare declaratii de impunere."
    40. Articolul 153 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 153
    Declaratia de impunere, intocmita pentru fiecare fel de impozit sau taxa, se depune de contribuabil la termenul stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2002. In cazul in care ultima zi de depunere este zi nelucratoare, stabilita potrivit legii, declaratia de impunere se considera a fi depusa in termen daca se prezinta in ziua lucratoare imediat urmatoare termenului de depunere."
    41. La articolul 162, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Penalitatile aplicate potrivit alin. (1) lit. a) - c) nu pot sa depaseasca suma de 50.000.000 lei, suma ce se actualizeaza in conditiile prevazute la art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002."
    42. La articolul 183, alineatul (23) va avea urmatorul cuprins:
    "(23) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor se incheie pentru acele fapte ale caror constatare si sanctionare sunt de competenta compartimentului de specialitate, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
    43. La articolul 191, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) contraventiile constatate si amenzile aplicate prin acte ale compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, care se solutioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
    44. Articolul 193 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 193
    Contribuabilul nemultumit de modul in care au fost solutionate obiectiunile se poate adresa cu contestatie, in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii raspunsului, primarului/primarului general al municipiului Bucuresti/primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti/presedintelui consiliului judetean, in functie de competenta acestora in stabilirea impozitelor si taxelor locale."
    45. La articolul 198, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 198
    (1) Impotriva dispozitiei primarului/primarului general al municipiului Bucuresti/primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti/presedintelui consiliului judetean contribuabilul nemultumit se poate adresa, in conditiile legii, judecatoriei sau, dupa caz, tribunalului, cu actiune pentru anularea actului respectiv."
    46. Denumirea titlului XII va avea urmatorul cuprins:
    "Infractiuni si contraventii"
    47. Dupa articolul 199 se introduce articolul 199^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 199^1
    Constituie infractiune sustragerea, substituirea, degradarea sau instrainarea de catre debitor ori de catre terte persoane a bunurilor sechestrate, in conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) si ale art. 76 alin. (3), si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."
    48. La articolul 203, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
    49. La articolul 212, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In conditiile alin. (1), se aproba modificari si completari la formularele tipizate prevazute in anexa nr. IV la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002."
    50. Articolul 218 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 218
    In tot cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se inlocuiesc, corespunzator prevederilor din prezenta ordonanta, trimiterile la:
    a) Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.690/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, cu modificarile ulterioare;
    b) Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la Instructiunile de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 886/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 8 noiembrie 1999;
    c) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobata prin Legea nr. 392/2001;
    d) Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 79/2003, cu modificarile ulterioare."
    Art. 2
    In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 358/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 358 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu