E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 aproba Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 12 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 22 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 24 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 38 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 39 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 40 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 41 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 55 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 57 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 59 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 63 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 65 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 68 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 93 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 94 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 95 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 96 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 97 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 101 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 107 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 116 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 126 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 131 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 133 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 136 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 140 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 151 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 153 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 162 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 183 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 191 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 193 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 198 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 adauga dupa articolul 199 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 203 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 212 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica articolul 218 din actul Ordonanţa 39 2003
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica Hotărârea 1278 2002
Articolul 1 din actul Legea 358 2003 modifica Ordonanţa 36 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 358 din 11 iulie 2003

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 530 din 23 iulie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 39 din 30 ianuarie 2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, adoptata in temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul 7 alineatul (1), litera f) se abroga.
    2. La articolul 7 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) administratorii, asociatii, actionarii si oricare alte persoane, care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare, prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a bunurilor mobile si imobile proprietate a acesteia ori prin nedeclararea schimbarii sediului social."
    3. La articolul 7 alineatul (3), partea introductiva si litera a) vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Pentru obligatiile restante la bugetul local ale societatii comerciale debitoare raspund solidar administratorii, directorii si persoanele care exercita sau au exercitat administrarea si conducerea societatii si care:
    a) au determinat, cu rea-credinta, acumularea de obligatii restante la bugetul local pe o perioada de 12 luni intr-un interval de 2 ani consecutivi;"
    4. La articolul 7, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Raspunderea asociatilor si actionarilor la societatile comerciale debitoare se stabileste potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."
    5. La articolul 10, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Garantia prevazuta la alin. (3) poate fi sub forma de scrisoare de garantie bancara, contract de gaj ori ipoteca, precum si orice alta forma de garantie prevazuta de lege. Garantia se restituie sau se ridica, dupa caz, de catre organele competente, numai atunci cand contestatia a fost admisa sau obligatia de plata a fost stinsa."
    6. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    Pentru neachitarea la termenul scadent a obligatiilor la bugetul local debitorii datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere. Dobanzile si penalitatile de intarziere datorate sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil."
    7. La articolul 16, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Cota penalitatilor de intarziere se poate modifica anual prin legea bugetului de stat."
    8. La articolul 19, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) In cazul in care cererea de compensare sau restituire, dupa caz, precum si documentatia anexata care sta la baza acesteia, depuse de platitor, sunt incomplete si nu indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale in materie, termenul de 30 de zile curge de la data prezentarii de catre acesta a documentatiei complete."
    9. La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Veniturile din dobanzile prevazute la alin. (1) sunt considerate venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil."
    10. La articolul 22 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) obligatii la bugetul local cu termen de plata in anul curent, expirate;"
    11. La articolul 23, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) Plata obligatiei la bugetul local se face prin decontare bancara, mandat postal, mijloace electronice de plata, in numerar sau prin anulare de timbre fiscale mobile, la termenele stabilite potrivit dispozitiilor legale."
    12. La articolul 24, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul platii efectuate prin decontare bancara sau prin mandat postal, pentru obligatiile bugetare locale cu termen de plata fix sau stabilit sub forma de interval, obligatia bugetara se considera platita la data debitarii contului contribuabilului."
    13. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Daca valoarea bunurilor proprii ale debitorului nu acopera integral creanta bugetara locala, masurile asiguratorii pot fi infiintate si asupra bunurilor detinute de debitor in proprietate comuna cu terte persoane, pentru cota-parte detinuta de acesta."
    14. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 39
    Impotriva actelor prin care se dispun si se duc la indeplinire masurile asiguratorii, cel interesat poate face contestatie in conformitate cu prevederile art. 124."
    15. La articolul 40, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila, executarea silita a creantelor bugetului local nu se perimeaza."
    16. La articolul 41 alineatul (3), litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) prin prezentarea celui somat si primirea somatiei de catre acesta sub semnatura, ca urmare a instiintarii prin alte mijloace, cum sunt: fax, telefon, posta electronica, daca se asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia."
    17. La articolul 55, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 55
    (1) La cererea organului de executare, bancile, organele de politie, institutiile care gestioneaza registre publice sau altele asemenea, alte persoane juridice sau persoane fizice care exercita profesii libere, desfasurate in mod independent, in conditiile legii, sunt obligate sa furnizeze de indata, in scris, datele si informatiile solicitate, in vederea aplicarii procedurii de executare silita, precum si pentru luarea altor masuri privind stingerea creantelor bugetare locale, chiar daca prin legi speciale se dispune altfel, fara perceperea de taxe, tarife, comisioane sau alte sume."
    18. La articolul 57, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Procedurile privind transmiterea informatiilor precizate la alin. (1), prevazute la art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 79/2003, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile in mod similar si organelor de executare ale autoritatilor administratiei publice locale.
    (3) Informatiile prevazute la alin. (1) vor fi utilizate exclusiv in scopul colectarii creantelor bugetare si cu respectarea obligatiilor prevazute la art. 214 si 215."
    19. Articolul 59 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 59
    In absenta debitorului sau daca acesta refuza accesul in oricare dintre incaperile prevazute la art. 58 alin. (1), executorul bugetar local poate sa patrunda in acestea, in prezenta unui reprezentant al politiei ori al jandarmeriei sau a altui agent al fortei publice si a doi martori majori. Dispozitiile art. 58 alin. (2) si (3) sunt aplicabile."
    20. La articolul 63 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) In cazul sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati in valuta, bancile sunt autorizate sa efectueze convertirea in lei a sumelor in valuta, fara consimtamantul titularului de cont, la cursul de schimb afisat de acestea pentru ziua respectiva."
    21. La articolul 65, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 65
    (1) Poprirea asupra veniturilor debitorilor, persoane fizice sau persoane juridice, se infiinteaza de catre organul de executare printr-o adresa care va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu dovada de primire tertului poprit, impreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu. Totodata va fi instiintat si debitorul despre infiintarea popririi."
    22. La articolul 68, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere."
    23. La articolul 93, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Inaintea valorificarii bunurilor, acestea vor fi evaluate. In acest scop organul de executare va apela la organe si persoane de specialitate, a caror selectare nu este supusa reglementarilor privind achizitiile publice si care sunt obligate sa isi indeplineasca atributiile ce le revin in acest sens."
    24. La articolul 93, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) Organul de executare va actualiza pretul de evaluare tinand cont de rata inflatiei."
    25. La articolul 93, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Atunci cand se considera necesar, organul de executare va proceda la o noua evaluare."
    26. La articolul 94 alineatul (2), partea introductiva si litera e) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) In sensul alin. (1), valorificarea bunurilor sau a unui ansamblu de bunuri mobile si/sau imobile se face prin:
    ............................................................................
    e) alte modalitati admise de lege, inclusiv valorificarea bunurilor prin case de licitatii, agentii imobiliare sau societati de brokeraj, dupa caz."
    27. La articolul 94, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Vanzarea directa se poate face imediat dupa sechestrarea bunurilor, daca acestea sunt supuse pericolului degradarii sau alterarii, dupa caz."
    28. La articolul 95, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 95
    (1) Valorificarea bunurilor, potrivit intelegerii partilor, se realizeaza de debitorul insusi, cu acordul organului de executare, astfel incat sa se asigure incasarea corespunzatoare a creantelor bugetare. Debitorul este obligat sa prezinte in scris organului de executare propunerile ce i s-au facut si nivelul de acoperire a creantelor bugetare, indicand numele si adresa potentialului cumparator, precum si termenul in care acesta din urma va achita pretul propus."
    29. La articolul 96, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 96
    (1) Valorificarea bunurilor prin vanzare directa se poate realiza in urmatoarele cazuri:
    a) pentru bunurile prevazute la art. 94 alin. (4);
    b) inaintea inceperii procedurii de valorificare prin licitatie, daca se recupereaza integral creanta bugetara;
    c) pe parcursul procedurii de valorificare prin licitatie sau dupa finalizarea acesteia, daca bunul nu a fost vandut si o persoana ofera cel putin pretul de evaluare."
    30. La articolul 97, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Publicitatea vanzarii se realizeaza prin afisarea anuntului privind vanzarea la sediul organului de executare, al primariei in a carei raza teritoriala se afla bunurile sechestrate, la sediul si domiciliul debitorului, la locul vanzarii, daca acesta este altul decat cel unde se afla bunurile sechestrate, pe imobilul scos la vanzare, in cazul vanzarii bunurilor imobile, si prin anunturi intr-un cotidian national de larga circulatie, intr-un cotidian local, in pagina de Internet, dupa caz, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si prin alte modalitati prevazute de lege.
    (3) Vor fi instiintati despre data, ora si locul licitatiei si debitorul, custodele, administratorul-sechestru, precum si titularii drepturilor reale si ai sarcinilor care greveaza bunul urmarit."
    31. La articolul 101, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 101
    (1) Pretul de pornire al licitatiei este pretul de evaluare pentru prima licitatie, diminuat cu 25% pentru a doua licitatie si cu 50% pentru a treia licitatie."
    32. La articolul 107, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) La a treia licitatie creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 50% din pretul de evaluare."
    33. La articolul 116, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) In cazul in care bunurile imobile trecute in proprietatea publica a unitatii administrativ-teritoriale, conform prezentei ordonante, au fost revendicate si restituite, potrivit legii, tertelor persoane, debitorul va fi obligat la plata sumelor stinse prin aceasta modalitate."
    34. Articolul 126 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 126
    Contestatia se introduce la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul organului de executare si se judeca in procedura de urgenta."
    35. La articolul 131, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:
    "(4) Pentru obligatiile bugetare ale debitorilor declarati in stare de insolvabilitate conducatorul organului de executare dispune scoaterea creantei din evidenta curenta si trecerea ei intr-o evidenta separata."
    36. La articolul 133, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 133
    (1) Organul de executare este obligat ca, pentru creantele bugetului local, datorate de comerciantii societatii comerciale, cooperative de consum ori cooperative mestesugaresti sau persoane fizice, sa ceara instantelor judecatoresti competente inceperea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, in conditiile legii."
    37. La articolul 136 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Cheltuielile generate de comunicarea somatiei prin posta sunt suportate de fiecare creditor bugetar."
    38. La articolul 140, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de plata a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoasterii in orice alt mod a datoriei;"
    39. La articolul 151, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 151
    (1) Toate persoanele fizice sau juridice, romane si straine, definite contribuabili potrivit Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, trebuie sa intocmeasca si sa depuna declaratii, declaratii de impunere, declaratii speciale de impunere, deconturi, deconturi de impunere sau declaratii-deconturi de impunere, dupa caz, denumite in continuare declaratii de impunere."
    40. Articolul 153 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 153
    Declaratia de impunere, intocmita pentru fiecare fel de impozit sau taxa, se depune de contribuabil la termenul stabilit prin Ordonanta Guvernului nr. 36/2002. In cazul in care ultima zi de depunere este zi nelucratoare, stabilita potrivit legii, declaratia de impunere se considera a fi depusa in termen daca se prezinta in ziua lucratoare imediat urmatoare termenului de depunere."
    41. La articolul 162, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Penalitatile aplicate potrivit alin. (1) lit. a) - c) nu pot sa depaseasca suma de 50.000.000 lei, suma ce se actualizeaza in conditiile prevazute la art. 67 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002."
    42. La articolul 183, alineatul (23) va avea urmatorul cuprins:
    "(23) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor se incheie pentru acele fapte ale caror constatare si sanctionare sunt de competenta compartimentului de specialitate, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
    43. La articolul 191, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) contraventiile constatate si amenzile aplicate prin acte ale compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, care se solutioneaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
    44. Articolul 193 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 193
    Contribuabilul nemultumit de modul in care au fost solutionate obiectiunile se poate adresa cu contestatie, in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicarii raspunsului, primarului/primarului general al municipiului Bucuresti/primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti/presedintelui consiliului judetean, in functie de competenta acestora in stabilirea impozitelor si taxelor locale."
    45. La articolul 198, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 198
    (1) Impotriva dispozitiei primarului/primarului general al municipiului Bucuresti/primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti/presedintelui consiliului judetean contribuabilul nemultumit se poate adresa, in conditiile legii, judecatoriei sau, dupa caz, tribunalului, cu actiune pentru anularea actului respectiv."
    46. Denumirea titlului XII va avea urmatorul cuprins:
    "Infractiuni si contraventii"
    47. Dupa articolul 199 se introduce articolul 199^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 199^1
    Constituie infractiune sustragerea, substituirea, degradarea sau instrainarea de catre debitor ori de catre terte persoane a bunurilor sechestrate, in conformitate cu prevederile art. 73 alin. (1) si ale art. 76 alin. (3), si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."
    48. La articolul 203, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."
    49. La articolul 212, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In conditiile alin. (1), se aproba modificari si completari la formularele tipizate prevazute in anexa nr. IV la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002."
    50. Articolul 218 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 218
    In tot cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 670 din 10 septembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se inlocuiesc, corespunzator prevederilor din prezenta ordonanta, trimiterile la:
    a) Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 24 martie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de intocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.690/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, cu modificarile ulterioare;
    b) Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 64/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la Instructiunile de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 886/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 8 noiembrie 1999;
    c) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobata prin Legea nr. 392/2001;
    d) Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 644 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 79/2003, cu modificarile ulterioare."
    Art. 2
    In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 2 februarie 2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata dandu-se textelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                            DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 24 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                     p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                             VIOREL HREBENCIUCSmartCity5

COMENTARII la Legea 358/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 358 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu