E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 23 din 19 august 1997

pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 204 din 22 august 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

    Art. 1
    Se ratifica Acordul de imprumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 150 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997, prevazut in anexa.
    Art. 2
    Fondurile necesare rambursarii imprumutului, platii dobanzilor si comisioanelor si a altor costuri aferente imprumutului, precum si contributia Guvernului Romaniei la realizarea Proiectului se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, si din Fondul special al drumurilor publice.
    Art. 3
    Se autorizeaza Guvernul Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor si Ministerul Transporturilor, de comun acord cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, sa introduca, pe parcursul derularii imprumutului, in raport cu conditiile concrete de derulare a acordului de imprumut, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe categorii si componente, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare sau sa determine noi conditionari economice fata de cele convenite initial intre parti.
    Guvernul Romaniei va raporta periodic Parlamentului Romaniei asupra amendamentelor introduse in cadrul Raportului privind datoria publica externa a Romaniei.

                     PRIM-MINISTRU
                     VICTOR CIORBEA

                            Contrasemneaza:
                            Ministru de stat,
                            ministrul finantelor,
                            Mircea Ciumara

                            Ministrul transporturilor,
                            Traian Basescu

    ANEXA 1
    IMPRUMUT Nr. 4.178-RO

                            ACORD DE IMPRUMUT
(Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) intre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare*)

    *) Traducere.

    Acord, datat 1 iulie 1997, intre Romania (Imprumutatul) si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca).

    Avand in vedere ca:
    (A) Imprumutatul, considerand satisfacatoare fezabilitatea si prioritatea Proiectului descris in anexa nr. 2 la acest acord, a solicitat Bancii asistenta in finantarea Proiectului;
    (B) Imprumutatul intentioneaza sa contracteze de la Fondul de asistenta pentru tarile din centrul si estul Europei (PHARE) un credit nerambursabil (Creditul nerambursabil PHARE) intr-o suma echivalenta cu 16.000.000 $ (saisprezece milioane dolari S.U.A.) pentru sprijinirea finantarii partilor A, D si E ale Proiectului, potrivit termenilor si conditiilor prezentate intr-un acord (Acordul de credit nerambursabil PHARE), care urmeaza a fi incheiat intre Imprumutat si PHARE;
    (C) prin acordul (Acordul de imprumut B.E.R.D.), datat 20 noiembrie 1996, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.E.R.D.) a convenit sa acorde un imprumut (Imprumutul B.E.R.D.) Imprumutatului, intr-o suma totala echivalenta cu 85.900.000 $ (optzeci si cinci milioane noua sute mii dolari S.U.A.) pentru sprijinirea finantarii partii B a Proiectului, potrivit termenilor si conditiilor prevazute in Acordul de imprumut B.E.R.D.;
    (D) prin acordul (Acordul de imprumut B.E.I.), datat 25 octombrie 1996, Banca Europeana de Investitii (B.E.I.) a convenit sa acorde un imprumut (Imprumutul B.E.I.) Imprumutatului, intr-o suma totala echivalenta cu cca 88.000.000 $ (optzeci si opt milioane dolari S.U.A.) pentru sprijinirea finantarii partii B a Proiectului, potrivit termenilor si conditiilor prevazute in Acordul de imprumut B.E.I.; si
    (E) partile B, C si D ale Proiectului vor fi realizate de catre Administratia Nationala a Drumurilor (A.N.D.) cu sprijinul Imprumutatului si, ca parte a acestui sprijin, Imprumutatul va disponibiliza catre A.N.D. sumele imprumutului, potrivit prevederilor acestui acord; si
    avand in vedere ca Banca a fost de acord, pe baza, inter alia, a celor de mai sus, sa acorde imprumutul Imprumutatului, in termenii si conditiile prezentate in acest acord si in acordul de proiect incheiat la aceeasi data intre Banca si A.N.D.;
    prin aceasta, partile la prezentul acord convin dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Conditii generale; definitii
    Sectiunea 1.01. - "Conditiile generale aplicabile acordurilor de imprumut si de garantie pentru imprumuturile intr-o singura valuta" ale Bancii, datate 30 mai 1995, cu modificarile prezentate mai jos (Conditii generale) constituie parte integranta a acestui acord;
    Sectiunea 6.03. se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Sectiunea 6.03. - Anularea de catre Banca. Daca: a) dreptul Imprumutatului de a efectua trageri din contul imprumutului va fi fost suspendat in legatura cu orice suma a imprumutului, pentru o perioada neintrerupta de 30 (treizeci) de zile, sau b) Banca hotaraste, in orice moment, in urma consultarii cu Imprumutatul, ca o suma a imprumutului nu va fi necesara pentru finantarea costurilor Proiectului, ce urmeaza a fi finantate din sumele imprumutului, sau c) Banca hotaraste, in orice moment, in legatura cu orice contract ce urmeaza a fi finantat din sumele imprumutului, ca reprezentanti ai Imprumutatului sau ai unui beneficiar al imprumutului s-au angajat in practici corupte sau frauduloase in timpul achizitionarii ori executarii unui astfel de contract, fara ca Imprumutatul sa fi actionat la timp si in mod corespunzator, satisfacator Bancii, pentru remedierea situatiei, si stabileste suma cheltuielilor legate de acel contract, care altfel ar fi fost eligibil pentru finantare din sumele imprumutului, sau d) Banca hotaraste, in orice moment, ca achizitionarea oricarui contract ce urmeaza a fi finantat din sumele imprumutului este in neconcordanta cu procedurile prezentate sau la care se face referire in Acordul de imprumut si stabileste suma cheltuielilor legate de acel contract, care altfel ar fi fost eligibil pentru finantare din sumele imprumutului, sau e) dupa data ultimei trageri, o suma din imprumut ramane netrasa din contul imprumutului, sau f) Banca va fi primit notificare din partea Garantului, potrivit sectiunii 6.07, in legatura cu o suma a imprumutului, Banca va putea, prin notificare catre Imprumutat si Garant, sa anuleze dreptul Imprumutatului de a efectua trageri pentru sumele respective. In urma unei astfel de notificari suma respectiva din imprumut va fi anulata."
    Sectiunea 1.02. Daca din context nu reiese altfel, termenii definiti in Conditiile generale si in preambulul acestui acord au semnificatiile respective prezentate acolo, iar urmatorii termeni suplimentari au urmatoarele semnificatii:
    a) Acord de Proiect inseamna acordul incheiat intre Banca si A.N.D., avand aceeasi data cu prezentul acord, dupa cum acesta poate fi modificat periodic, iar acesti termeni includ tot ceea ce s-a convenit in plus fata de acordul de proiect mentionat;
    b) Acord de imprumut subsidiar inseamna acordul care urmeaza sa se incheie intre Imprumutat si A.N.D., in conformitate cu sectiunea 3.01 b) din acest acord, dupa cum acesta poate fi modificat periodic;
    c) Imprumut subsidiar reprezinta imprumutul acordat in cadrul Acordului de imprumut subsidiar;
    d) Cont special inseamna contul la care se face referire in sectiunea 2.02 b) din acest acord;
    e) Hotararea privind A.N.D. inseamna Hotararea Guvernului nr. 1.275 din 8 decembrie 1990 privind infiintarea A.N.D., cu modificarile ulterioare la aceasta;
    f) U.C.P. inseamna unitatea de coordonare a proiectului care urmeaza a fi mentinuta de A.N.D., potrivit prevederilor sectiunii 4.04 din Acordul de Proiect, cu responsabilitati in coordonarea si controlul general al realizarii partilor B, C si D ale Proiectului si in achizitionarea de bunuri si servicii in cadrul acestuia;
    g) C.I.S.R. inseamna Consiliul interministerial pentru siguranta rutiera, infiintat prin Hotararea Guvernului nr. 437 din 20 iunie 1995;
    h) S.C.I.S.R. inseamna secretariatul permanent al C.I.S.R.;
    i) Planul de actiune pentru reducerea continutului de plumb inseamna planul de actiune pentru eliminarea treptata a continutului de plumb din benzina, la care se face referire in sectiunea 4.04 din Acordul de imprumut;
    j) Planul national de actiune pentru siguranta rutiera inseamna planul de actiune pentru imbunatatirea sigurantei traficului rutier, la care se face referire in sectiunea 4.06 din Acordul de imprumut;
    k) Programul privind siguranta rutiera inseamna programul la care se face referire in sectiunea 4.05 din Acordul de imprumut; si
    l) Lei inseamna moneda nationala a Imprumutatului.
    Art. 2
    Imprumutul
    Sectiunea 2.01. - Banca este de acord sa imprumute Imprumutatului, in termenii si in conditiile prevazute sau la care se face referire in Acordul de imprumut, o suma egala cu 150.000.000 $ (o suta cincizeci milioane dolari S.U.A.).
    Sectiunea 2.02. - a) Suma imprumutului poate fi trasa din contul imprumutului in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuieli efectuate (sau, daca Banca va fi de acord astfel, care urmeaza a fi efectuate) privind costul rezonabil al bunurilor si serviciilor necesare pentru Proiectul descris in anexa nr. 2 la acest acord si care urmeaza sa fie finantate din sumele imprumutului.
    b) Imprumutatul poate deschide si mentine, in dolari, pentru scopurile Proiectului, un cont special de depozit la o banca comerciala, in termeni si conditii satisfacatoare pentru Banca, inclusiv protectia adecvata impotriva compensarii, confiscarii si sechestrului. Depozitele in si platile din contul special vor fi efectuate in conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la acest acord.
    Sectiunea 2.03. - Data ultimei trageri va fi 30 septembrie 2003 sau acea data ulterioara pe care Banca o va stabili. Banca va notifica cu promptitudine Imprumutatului despre aceasta data ulterioara.
    Sectiunea 2.04. - Imprumutatul va plati Bancii un comision de angajament la un nivel de trei patrimi dintr-un procent (3/4 din 1 %) pe an, din valoarea capitalului imprumutului netrasa la un moment dat.
    Sectiunea 2.05. - a) Imprumutatul va plati dobanda aferenta valorii capitalului imprumutului, trasa si nerambursata la un moment dat, la o rata egala, pentru fiecare perioada de dobanda, cu rata dobanzii cu baza LIBOR plus marja totala LIBOR.
    b) Pentru scopurile acestei sectiuni:
    (i) perioada de dobanda inseamna perioada initiala de la, si incluzand data prezentului acord pana la, dar excluzand prima data de plata a dobanzii care survine dupa aceasta, si, dupa perioada initiala, fiecare perioada de la, si incluzand o data de plata a dobanzii pana la, dar excluzand data de plata a dobanzii imediat urmatoare.
    (ii) data de plata a dobanzii inseamna fiecare data specificata in sectiunea 2.06 din prezentul acord.
    (iii) rata dobanzii cu baza LIBOR inseamna, pentru fiecare perioada de dobanda, rata oferita pe piata interbancara londoneza la depozitele in dolari pe 6 (sase) luni, valabila in prima zi a unei astfel de perioade de dobanda (sau, in cazul perioadei initiale de dobanda, valabila pentru data de plata a dobanzii, care survine la sau care precede imediat prima zi a unei astfel de perioade de dobanda), asa dupa cum a fost determinata in mod rezonabil de catre Banca si exprimata ca procent per annuum.
    (iv) marja totala LIBOR semnifica, pentru fiecare perioada de dobanda: (A) jumatate dintr-un procent (1/2 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderata, pentru o astfel de perioada de dobanda, sub (sau peste) ratele oferite pe piata interbancara londoneza sau alte rate de referinta la depozite pe 6 (sase) luni, cu privire la imprumuturile contractate de Banca si nerambursate, sau a partilor din acestea, alocate de catre Banca pentru finantarea imprumuturilor intr-o singura valuta sau a partilor din acestea, acordate de ea - care includ imprumutul - asa dupa cum a fost determinata in mod rezonabil de Banca si exprimata ca procent per annuum.
    c) Banca va notifica Imprumutatului despre rata dobanzii cu baza LIBOR si despre marja totala LIBOR pentru fiecare perioada de dobanda, cu promptitudine, dupa determinarea acestora.
    d) Ori de cate ori, ca urmare a schimbarilor din practica pietei, care afecteaza determinarea ratelor de dobanda la care se face referire in aceasta sectiune 2.05., Banca decide ca este in interesul imprumutatilor sai, luati in totalitate, si al Bancii sa aplice o baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile imprumutului, alta decat cea prevazuta in sectiunea mentionata, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobanda aplicabile imprumutului, prin notificarea Imprumutatului despre noua baza, cu cel putin 6 (sase) luni inainte. Baza va deveni efectiva la expirarea perioadei de notificare, cu exceptia cazului in care Imprumutatul notifica Bancii, in timpul perioadei mentionate, despre obiectiunile sale la aceasta, caz in care modificarea mentionata nu se va aplica imprumutului.
    Sectiunea 2.06. - Dobanda si alte speze vor fi platibile la 15 mai si la 15 noiembrie in fiecare an.
    Sectiunea 2.07. - Imprumutatul va rambursa suma capitalului imprumutului, in conformitate cu graficul de amortizare prevazut in anexa nr. 3 la acest acord.
    Art. 3
    Executarea Proiectului
    Sectiunea 3.01. - a) Imprumutatul se obliga sa indeplineasca obiectivele Proiectului, asa cum sunt prezentate in anexa nr. 2 la acest acord, si, in acest scop: (i) va realiza partile A si E ale Proiectului cu diligenta si eficienta necesare si in conformitate cu practici administrative si financiare adecvate si va furniza cu promptitudine, dupa cum va fi necesar, fondurile, facilitatile, serviciile si alte resurse necesare partilor A si E ale Proiectului; si (ii) fara limitare sau restrictie asupra altor obligatii ale sale in cadrul Acordului de imprumut, va determina A.N.D. sa-si indeplineasca toate obligatiile, potrivit prevederilor acordului de Proiect, va actiona sau va determina sa fie intreprinse toate actiunile, inclusiv asigurarea fondurilor, facilitatilor, serviciilor si a altor resurse, necesare sau corespunzatoare, pentru ca A.N.D. sa indeplineasca aceste obligatii si nu va actiona sau nu va permite sa fie intreprinsa nici o actiune care sa impiedice sau sa se interpuna unei astfel de indepliniri.
    b) Imprumutatul va subimprumuta sumele imprumutului catre A.N.D. in cadrul unui acord de imprumut subsidiar care urmeaza a se incheia intre Imprumutat si A.N.D., potrivit termenilor si conditiilor ce vor fi fost aprobate de Banca, care vor include urmatorii termeni principali: (i) suma capitalului imprumutului subsidiar se va rambursa in lei in sume echivalente (determinate la acea data sau la datele respective de rambursare, potrivit anexei nr. 3 la acest acord) cu sumele trase din contul imprumutului sau platite din contul special in contul bunurilor si serviciilor pentru partile B si C ale Proiectului si finantate din sumele imprumutului; (ii) suma capitalului imprumutului subsidiar se va rambursa intr-o perioada nu mai mare de 20 (douazeci) de ani care include o perioada de gratie nu mai mare de 5 (cinci) ani; si (iii) A.N.D. va plati dobanda si alte costuri aferente capitalului imprumutului subsidiar la o rata egala cu rata aplicabila imprumutului, in conformitate cu acest acord.
    c) Imprumutatul isi va exercita drepturile potrivit Acordului de imprumut subsidiar in asa fel, incat sa protejeze interesele Imprumutatului si ale Bancii si sa indeplineasca scopurile imprumutului si, cu exceptia cazului in care Banca va conveni altfel, Imprumutatul nu va transfera, amenda, abroga sau deroga Acordul de imprumut subsidiar sau oricare dintre prevederile acestuia.
    Sectiunea 3.02. - Cu exceptia cazului in care Banca va conveni altfel, achizitionarea bunurilor, lucrarilor si serviciilor de consultanta necesare Proiectului si care urmeaza a se finanta din sumele imprumutului vor fi guvernate de prevederile din anexa la Acordul de Proiect.
    Sectiunea 3.03. - Pentru scopurile sectiunii 9.08 din Conditiile generale si fara a se limita la acestea, Imprumutatul:
    a) va pregati, pe baza unor instructiuni acceptabile Bancii, si va furniza Bancii, nu mai tarziu de 6 (sase) luni de la data ultimei trageri sau de la acea alta data care poate fi convenita in acest scop intre Imprumutat si Banca, un plan pentru functionarea viitoare a partilor A si E ale Proiectului; si
    b) va asigura Bancii ocazia rezonabila de a schimba opinii cu Imprumutatul privind planul mentionat.
    Sectiunea 3.04. - Banca si Imprumutatul convin prin prezentul acord ca obligatiile prezentate in sectiunile 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 si 9.09 din Conditiile generale (cu privire la asigurare, utilizarea bunurilor si serviciilor, planuri si grafice, evidente si rapoarte, intretinere si, respectiv, achizitionare de terenuri) cu privire la partile B, C si D ale Proiectului vor fi realizate de A.N.D. in conformitate cu sectiunea 2.03. din Acordul de Proiect.
    Art. 4
    Clauze financiare si alte clauze
    Sectiunea 4.01. - a) Pentru toate cheltuielile in legatura cu care s-au efectuat trageri din contul imprumutului pe baza deconturilor de cheltuieli, Imprumutatul va trebui sau va determina A.N.D.:
    (i) sa mentina sau sa determine sa fie mentinute, potrivit unor practici contabile solide, evidente si conturi care sa reflecte aceste cheltuieli;
    (ii) sa asigure ca toate evidentele (contracte, comenzi, facturi, note de plata, chitante si alte documente) care reflecta aceste cheltuieli sunt pastrate cel putin un an dupa primirea de catre Banca a raportului de audit pentru anul fiscal in care s-a efectuat ultima tragere din contul imprumutului; si
    (iii) sa permita reprezentantilor Bancii sa examineze aceste evidente.
    b) Imprumutatul va trebui sau va determina A.N.D.:
    (i) sa detina evidentele si conturile la care se face referire in paragraful a) (i) din aceasta sectiune, inclusiv pe acelea referitoare la contul special, pentru fiecare an fiscal auditat, in conformitate cu principii adecvate de audit, aplicate in mod consecvent de auditori independenti, acceptabili Bancii;
    (ii) sa transmita Bancii, cat mai curand posibil, dar, in orice caz, nu mai tarziu de sase (6) luni dupa sfarsitul fiecarui astfel de an, raportul de audit efectuat de auditorii mentionati, cu un astfel de continut si grad de detaliu, dupa cum va fi solicitat Banca in mod rezonabil, continand un aviz separat al auditorilor mentionati, care sa certifice ca deconturile de cheltuieli ale fiecarui astfel de an fiscal, impreuna cu procedurile si controalele interne implicate in pregatirea lor, pot fi folosite ca fundamentare pentru tragerile la care se face referire; si
    (iii) sa transmita Bancii alte asemenea informatii cu privire la evidentele si conturile mentionate, precum si la auditul acestora, dupa cum Banca le va solicita periodic, in mod rezonabil.
    Sectiunea 4.02. - Imprumutatul:
    a) va analiza cu Banca, nu mai tarziu de 30 noiembrie a fiecarui an fiscal, bugetul si programul de cheltuieli propuse ale Imprumutatului pentru reteaua sa de drumuri nationale, pentru anul fiscal urmator, si va lua in considerare opiniile Bancii la finalizarea programului mentionat; si
    b) va asigura apoi ca orice investitie in reteaua sa de drumuri nationale estimata sa coste echivalentul a 6.000.000 dolari S.U.A. sau peste, va fi realizata, numai daca se stabileste ca este viabila din punct de vedere economic, potrivit criteriilor convenite cu Banca.
    Sectiunea 4.03. - Imprumutatul va mentine, pe intreaga perioada pana la finalizarea Proiectului, C.I.S.R. si S.C.I.S.R. cu un numar suficient de personal calificat si cu facilitati adecvate, satisfacatoare pentru Banca.
    Sectiunea 4.04. - Imprumutatul va trebui: (i) pana la 31 decembrie 1997 sa transmita Bancii (prin C.I.S.R.) un Plan de actiune pentru reducerea continutului de plumb din benzina, satisfacator Bancii; si (ii) sa realizeze respectivul Plan de actiune potrivit termenilor sai.
    Sectiunea 4.05. - Imprumutatul va trebui: a) sa realizeze Programul privind siguranta rutiera cu diligenta si eficienta necesare; b) sa analizeze impreuna cu Banca, pana la 30 iunie a fiecarui an, progresele realizate in indeplinirea acestui program; si c) in termen de 4 (patru) luni de la aceasta analiza sa reactualizeze programul si ulterior sa implementeze toate masurile necesare pentru asigurarea indeplinirii eficiente a acestuia in perioada ulterioara unei astfel de analize, luand in considerare comentariile Bancii in aceasta problema.
    Sectiunea 4.06. - Imprumutatul va trebui: (i) pana la 31 decembrie 1999 sa prezinte Bancii (prin C.I.S.R.), pentru analiza, un proiect de plan national de actiune pentru siguranta rutiera; (ii) sa finalizeze, imediat dupa aceea, respectivul Plan de actiune, luand in considerare comentariile Bancii asupra acestui proiect; si (iii) sa indeplineasca respectivul Plan de actiune potrivit termenilor sai.
    Sectiunea 4.07. - Imprumutatul, prin C.I.S.R., va trebui:
    a) sa mentina politici si proceduri adecvate care sa-i permita monitorizarea si evaluarea permanenta, potrivit unor indicatori satisfacatori pentru Banca, a realizarii partilor A si E ale Proiectului si realizarea obiectivelor acestora;
    b) sa pregateasca, potrivit unor termeni de referinta satisfacatori Bancii, si sa transmita Bancii la sau in jurul datei de 31 martie 2000, un raport care sa includa rezultatele monitorizarii si evaluarii activitatilor intreprinse potrivit paragrafului a) al acestei sectiuni, cu privire la progresele inregistrate in indeplinirea Proiectului in perioada care precede data respectivului raport si stabilirea masurilor recomandate pentru asigurarea realizarii eficiente a Proiectului si indeplinirea obiectivelor acestuia in perioada urmatoare datei respective; si
    c) sa analizeze impreuna cu Banca, pana la 30 iunie 2000 sau la o data ulterioara ce va fi solicitata de Banca, raportul la care se face referire in paragraful b) al acestei sectiuni, si apoi sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea finalizarii eficiente a Proiectului si a indeplinirii obiectivelor sale, pe baza concluziilor si recomandarilor respectivului raport si a punctelor de vedere ale Bancii in aceasta problema.
    Art. 5
    Clauze asiguratorii pentru Banca
    Sectiunea 5.01. - In conformitate cu prevederile sectiunii 6.02 I) din Conditiile generale, sunt prezentate urmatoarele evenimente suplimentare:
    a) A.N.D. nu va fi indeplinit vreuna dintre obligatiile sale asumate in cadrul Acordului de Proiect;
    b) Ca rezultat al evenimentelor care au aparut dupa data Acordului de imprumut, va fi aparut o situatie extraordinara care va face improbabila indeplinirea de catre A.N.D. a obligatiilor sale asumate prin Acordul de Proiect;
    c) Hotararea privind A.N.D. va fi fost amendata, suspendata, abrogata sau se va face derogare de la prevederile sale, astfel incat sa afecteze material si in mod nefavorabil capacitatea A.N.D. de a-si indeplini oricare dintre obligatiile asumate prin Acordul de Proiect;
    d) Imprumutatul sau oricare alta autoritate avand competenta jurisdictionala va fi actionat pentru desfiintarea sau dizolvarea A.N.D. sau pentru suspendarea activitatilor sale;
    e) Acordul de credit nerambursabil PHARE nu va fi intrat in vigoare pana la 31 decembrie 1998 sau la o data ulterioara convenita de Banca, cu conditia, totusi, ca prevederile acestui paragraf sa nu se aplice, daca Imprumutatul confirma, in mod satisfacator Bancii, ca fonduri adecvate pentru Proiect sunt disponibile pentru Imprumutat din alte surse, in termeni si conditii compatibile cu obligatiile Imprumutatului in cadrul acestui acord;
    f) (i) In functie de subparagraful (ii) al acestui paragraf:
    (A) dreptul Imprumutatului de a efectua trageri din sumele vreunui credit nerambursabil sau imprumut acordat Imprumutatului pentru finantarea Proiectului va fi fost suspendat, anulat sau terminat in intregime sau partial, potrivit termenilor respectivi din Acordul de imprumut B.E.R.D., Acordul de imprumut B.E.I. sau Acordul de credit nerambursabil PHARE, sau
    (B) Imprumutul B.E.R.D. sau Imprumutul B.E.I. va fi devenit scadent si platibil inainte de scadenta convenita.
    (ii) Subparagraful (i) al acestui paragraf nu va fi aplicat, daca Imprumutatul stabileste, in mod satisfacator Bancii, ca: (A) respectiva suspendare, anulare, terminare sau scadenta prematura nu se datoreaza incapacitatii Imprumutatului de a-si indeplini obligatiile potrivit respectivului acord; si (B) sunt disponibile Imprumutatului fonduri adecvate pentru finantarea Proiectului din alte surse, in termeni si conditii compatibile cu obligatiile Imprumutatului din acest acord.
    Sectiunea 5.02. - Potrivit sectiunii 7.01 h) din Conditiile generale, sunt specificate urmatoarele situatii suplimentare:
    a) situatia specificata in paragraful a) al sectiunii 5.01 din acest acord va interveni si va continua pentru o perioada de 60 (saizeci) de zile de la notificarea acesteia de catre Banca catre Imprumutat;
    b) situatiile specificate in paragrafele c) si d) ale sectiunii 5.01 din acest acord vor interveni; si
    c) situatia specificata in paragraful f) (i) (B) al sectiunii 5.01 din acest acord va interveni in functie de conditiile paragrafului f) (ii) al acestei sectiuni.
    Art. 6
    Data intrarii in efectivitate; terminarea
    Sectiunea 6.01. - Se specifica urmatoarele evenimente, ca si conditii suplimentare pentru intrarea in efectivitate a Acordului de imprumut, conform sectiunii 12.01 c) din Conditiile generale:
    a) Acordul de imprumut subsidiar a fost semnat in numele Imprumutatului si al A.N.D.; si
    b) toate conditiile precedente intrarii in efectivitate a Acordului de imprumut B.E.R.D. si a Acordului de imprumut B.E.I. au fost indeplinite, altele decat acelea referitoare la intrarea in efectivitate a acestui acord.
    Sectiunea 6.02. - Se specifica urmatoarele elemente suplimentare, pentru scopurile sectiunii 12.02 c) din Conditiile generale, care urmeaza sa fie incluse in opinia sau opiniile ce se vor transmite Bancii:
    a) Acordul de Proiect a fost legal aprobat sau ratificat de catre A.N.D. si este obligatoriu din punct de vedere legal pentru A.N.D., in conformitate cu termenii sai; si
    b) Acordul de imprumut subsidiar a fost legal aprobat sau ratificat de catre Imprumutat si A.N.D. si este obligatoriu din punct de vedere legal pentru Imprumutat si A.N.D., in conformitate cu termenii sai.
    Sectiunea 6.03. - Data care survine dupa 120 (una suta douazeci) de zile de la data acestui acord este specificata aici pentru scopurile sectiunii 12.04 din Conditiile generale.
    Art. 7
    Reprezentantul Imprumutatului; adrese
    Sectiunea 7.01. - Ministrul finantelor al Imprumutatului este desemnat ca reprezentant al Imprumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03 din Conditiile generale.
    Sectiunea 7.02. - Urmatoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:

    Pentru Imprumutat:
    Ministerul Finantelor
    Strada Apolodor Nr. 17
    Bucuresti
    Romania
                                  Telex: 11230


    Pentru Banca:
    International Bank for
    Reconstruction and Development
    1818, H Street, N.W.
    Washington, D.C. 20433
    United States of America

    Adresa telegrafica:           Telex: 248423 (MCI) sau
    INTBAFRAD                            64145 (MCI)
    Washington, D.C.

    Drept pentru care, partile la acest acord, actionand prin reprezentantii lor oficial autorizati, au dispus ca acest acord sa fie semnat, in numele lor, in Districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, in ziua si anul mentionate mai sus.

                       ROMANIA,

                de catre Mircea Geoana,
                reprezentant autorizat

              BANCA INTERNATIONALA PENTRU
              RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

                de catre Kenneth G. Lay,
               vicepresedintele interimar
         pentru Regiunea Europa si Asia Centrala


    ANEXA Nr. 1

               TRAGEREA SUMELOR IMPRUMUTULUI

    1. Tabelul de mai jos precizeaza categoriile de pozitii care vor fi finantate din sumele imprumutului, alocarea sumelor din imprumut pe fiecare categorie si procentul de cheltuieli pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:
 ----------------------------------------------------------
 Categoria          Suma alocata      % din cheltuielile
                    din imprumut        care urmeaza
                   (Exprimata in        sa fie finantate
                   dolari S.U.A.)
 ----------------------------------------------------------
 (1) Lucrari in      125.000.000      100% din cheltuielile
     cadrul                                externe si
     partii B a                        60% din cheltuielile
     Proiectului                           locale
 (2) Bunuri in        13.000.000      100% din cheltuielile
     cadrul                                externe,
     partilor                         100% din cheltuielile
     B si C ale                            locale (costuri
     Proiectului                           ex-factory) si
                                       80% din cheltuielile
                                           locale pentru
                                           alte pozitii
                                           achizitionate pe
                                           plan local
 (3) Servicii de       4.000.000      100%
     consultanta
     in cadrul
     partilor
     B si C ale
     Proiectului
 (4) Nealocate         8.000.000
 ----------------------------------------------------------
     TOTAL:          150.000.000
 ----------------------------------------------------------

    2. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul cheltuieli externe inseamna cheltuieli in moneda oricarei tari, alta decat aceea a Imprumutatului, pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul oricarei tari, alta decat cea a Imprumutatului; si
    b) termenul cheltuieli locale inseamna cheltuieli in moneda Imprumutatului sau pentru bunuri si servicii furnizate de pe teritoriul Imprumutatului.
    3. Fara a prejudicia prevederile paragrafului 1 de mai sus, nu se vor face trageri in legatura cu: a) plati efectuate pentru cheltuieli care au avut loc inainte de data acestui acord, cu exceptia acelor trageri, in suma globala, care sa nu depaseasca echivalentul a 15.000.000 dolari S.U.A., care pot fi efectuate in contul platilor pentru cheltuieli ce au avut loc inainte de acea data, dar dupa 30 noiembrie 1996.
    4. Banca poate solicita ca tragerile din contul imprumutului sa fie efectuate pe baza deconturilor de cheltuieli pentru: a) contracte pentru lucrari de drumuri, al caror cost este mai mic decat echivalentul a 4.000.000 dolari S.U.A. fiecare; b) contracte pentru lucrari de poduri, al caror cost este mai mic decat echivalentul a 500.000 dolari S.U.A. fiecare; si c) contracte al caror cost este mai mic decat echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. fiecare, pentru angajarea firmelor de consultanta, si decat echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. fiecare, pentru angajarea consultantilor individuali, in conformitate cu acei termeni si conditii pe care Banca le va specifica printr-o notificare Imprumutatului.


    ANEXA Nr. 2

                  DESCRIEREA PROIECTULUI

    Obiectivele Proiectului sunt: (i) de a imbunatati siguranta traficului si starea parcului de autovehicule; (ii) de a continua sprijinul acordat Imprumutatului in vederea adaptarii infrastructurii la cerintele transportului rutier; (iii) de a imbunatati conducerea si activitatea A.N.D.; (iv) de a sprijini industria romaneasca de constructii civile in tranzitia ei catre o economie de piata; si (v) de a promova reducerea continutului de plumb din benzina.
    Proiectul consta in urmatoarele parti, care pot face obiectul acelor modificari asupra carora Imprumutatul si Banca pot conveni periodic pentru a indeplini aceste obiective:
    Partea A:
    Realizarea de lucrari si furnizarea de bunuri si servicii de consultanta pentru imbunatatirea sigurantei rutiere, precum si imbunatatirea conditiilor tehnice si reducerea nivelurilor de emisii ale autovehiculelor, inclusiv pregatirea unui plan national de actiune pentru siguranta rutiera.
    Partea B:
    Realizarea de lucrari si asigurarea de bunuri si servicii de consultanta pentru: (i) reabilitarea a circa 1.000 km de drumuri nationale si circa 100 de poduri; (ii) eliminarea punctelor periculoase generatoare de accidente; si (iii) proiecte-pilot de siguranta rutiera pe drumuri nationale.
    Partea C:
    Asigurarea de bunuri si servicii de consultanta pentru intretinerea curenta si pentru imbunatatirea conducerii si activitatii A.N.D., inclusiv crearea unui sistem de administrare a podurilor si a unui sistem de contabilizare a costurilor.
    Partea D:
    Asigurarea de servicii de consultanta in domeniile gestiunii contractelor, gestiunii financiare si controlului intreprinderilor, pentru a sprijini industria romaneasca de constructii civile, in tranzitia sa catre o economie de piata.
    Partea E:
    Asigurarea de servicii de consultanta pentru promovarea reducerii continutului de plumb din benzina, inclusiv asistenta in pregatirea unui plan de actiune pentru reducerea continutului de plumb din benzina.
                             *
                           *   *
    Se estimeaza ca Proiectul va fi finalizat pana la 31 martie 2003.


    ANEXA Nr. 3

                    GRAFIC DE AMORTIZARE
    -------------------------------------------------------
          Data                 Plata capitalului de baza
    platii datorate          (exprimata in dolari S.U.A.)*)
    -------------------------------------------------------
    15 noiembrie 2002                   3.170.000
    15 mai 2003                         3.265.000
    15 noiembrie 2003                   3.360.000
    15 mai 2004                         3.460.000
    15 noiembrie 2004                   3.565.000
    15 mai 2005                         3.670.000
    15 noiembrie 2005                   3.780.000
    15 mai 2006                         3.890.000
    15 noiembrie 2006                   4.005.000
    15 mai 2007                         4.125.000
    15 noiembrie 2007                   4.245.000
    15 mai 2008                         4.375.000
    15 noiembrie 2008                   4.500.000
    15 mai 2009                         4.635.000
    15 noiembrie 2009                   4.775.000
    15 mai 2010                         4.915.000
    15 noiembrie 2010                   5.060.000
    15 mai 2011                         5.210.000
    15 noiembrie 2011                   5.365.000
    15 mai 2012                         5.525.000
    15 noiembrie 2012                   5.690.000
    15 mai 2013                         5.855.000
    15 noiembrie 2013                   6.030.000
    15 mai 2014                         6.210.000
    15 noiembrie 2014                   6.395.000
    15 mai 2015                         6.585.000
    15 noiembrie 2015                   6.780.000
    15 mai 2016                         6.980.000
    15 noiembrie 2016                   7.185.000
    15 mai 2017                         7.395.000
------------------------------------------------------------
    *) Cifrele din aceasta coloana reprezinta suma in dolari S.U.A., care urmeaza a fi rambursata, cu exceptia celor prevazute in sectiunea 4.04 d) din Conditiile generale.


    ANEXA Nr. 4
                        CONTUL SPECIAL

    1. Pentru scopurile acestei anexe:
    a) termenul categorii eligibile inseamna categoriile de la (1) la (3), prevazute in tabelul de la paragraful 1 al anexei nr. 1 la acest acord;
    b) termenul cheltuieli eligibile inseamna cheltuielile efectuate in legatura cu costul rezonabil al bunurilor si serviciilor necesare pentru Proiect si care vor fi finantate din sumele imprumutului alocate periodic categoriilor eligibile, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord; si
    c) termenul alocatie autorizata inseamna o suma egala cu 8.500.000 dolari S.U.A., care va fi trasa din contul imprumutului si depozitata in contul special in conformitate cu paragraful 3 a) al acestei anexe, cu conditia ca, totusi, daca Banca nu va conveni altfel, alocatia autorizata va fi limitata la o suma egala cu 1.700.000 dolari S.U.A. pana cand suma totala a tragerilor din contul imprumutului plus suma totala a tuturor angajamentelor speciale neachitate emise de Banca, in conformitate cu sectiunea 5.02 din Conditiile generale, va fi egala sau va depasi echivalentul a 25.000.000 dolari S.U.A.
    2. Platile din contul special vor fi efectuate exclusiv pentru cheltuielile eligibile, in conformitate cu prevederile acestei anexe.
    3. Dupa ce Banca a primit dovezi satisfacatoare privind deschiderea corespunzatoare a contului special, tragerile din alocatia autorizata si cele ulterioare pentru realimentarea contului special vor fi efectuate dupa cum urmeaza:
    a) Pentru tragerile alocatiei autorizate, Imprumutatul va remite Bancii o cerere sau cereri pentru depozitare in contul special a unei sau unor sume care sa nu depaseasca suma totala a alocatiei autorizate. Pe baza unei sau unor astfel de cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depozita in contul special acea suma sau acele sume pe care Imprumutatul le va fi solicitat.
    b) (i) Pentru realimentarea contului special, Imprumutatul va remite Bancii cereri pentru depozite in contul special la acele intervale de timp pe care Banca le va specifica.
    (ii) inainte de sau in momentul efectuarii unei astfel de cereri, Imprumutatul va remite Bancii documentele si alte evidente justificative necesare, in conformitate cu paragraful 4 al acestei anexe, pentru plata sau platile cu privire la care este solicitata realimentarea. Pe baza fiecarei astfel de cereri, Banca, in numele Imprumutatului, va trage din contul imprumutului si va depozita in contul special acea suma pe care Imprumutatul o va fi cerut si care va fi fost fundamentata prin documentele mentionate si prin alte evidente justificative ca fiind platita din contul special pentru cheltuieli eligibile. Toate aceste depozite vor fi trase de Banca din contul imprumutului, in cadrul Categoriilor eligibile respective si in sumele respective echivalente, asa cum vor fi fost fundamentate prin documentele mentionate si prin alte evidente justificative.
    4. Pentru fiecare plata efectuata de Imprumutat din contul special, Imprumutatul, oricand Banca va solicita in mod rezonabil, va remite Bancii acele documente si alte evidente justificative care sa demonstreze ca acea plata a fost efectuata exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
    5. Fara ca cele ce urmeaza sa fie considerate o incalcare a prevederilor paragrafului 3 din aceasta anexa, Bancii nu i se va cere sa efectueze noi depozite in contul special:
    a) daca, la un moment dat, Banca va fi stabilit ca toate tragerile ulterioare trebuie efectuate de catre Imprumutat direct din contul imprumutului, in conformitate cu prevederile articolului V din Conditiile generale si ale paragrafului a) al sectiunii 2.02 din prezentul acord;
    b) daca Imprumutatul nu va fi remis Bancii, in cadrul perioadei de timp specificate in sectiunea 4.01 b) (ii) a prezentului acord, oricare dintre rapoartele de audit, necesar a fi remise Bancii in conformitate cu prevederile sectiunii mentionate, referitoare la auditul evidentelor si al conturilor pentru contul special;
    c) daca, la un moment dat, Banca va fi notificat Imprumutatului despre intentia sa de a suspenda, in totalitate sau in parte, dreptul Imprumutatului de a efectua trageri din contul imprumutului, in conformitate cu prevederile sectiunii 6.02 din Conditiile generale; sau
    d) o data ce suma totala netrasa a imprumutului, alocata categoriilor eligibile, mai putin suma oricarui angajament special neachitat cu privire la Proiect, emis de Banca in conformitate cu prevederile sectiunii 5.02 din Conditiile generale, va egala echivalentul dublului sumei alocatiei autorizate.
    Dupa aceea tragerea din contul imprumutului a sumelor ramase netrase din imprumut, alocate categoriilor eligibile, va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica printr-o notificare adresata Imprumutatului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupa ce si in masura in care Banca va primi asigurari, in mod satisfacator pentru ea, ca toate aceste sume, ramase ca depozit in contul special, la data unei astfel de notificari vor fi utilizate in efectuarea de plati pentru cheltuieli eligibile.
    6. a) Daca Banca va fi stabilit, la un moment dat, ca orice plata din contul special:
    (i) a fost efectuata pentru o cheltuiala sau intr-o suma neeligibila in conformitate cu prevederile paragrafului 2 al acestei anexe; sau (ii) nu a fost justificata prin documentele remise Bancii, Imprumutatul, imediat dupa primirea notificarii din partea Bancii: (A) va remite astfel de documente suplimentare pe care Banca le poate solicita; sau (B) va depune in contul special (sau, daca Banca va solicita astfel, va restitui Bancii) o suma egala cu suma acelei plati sau parti din aceasta, care nu este eligibila sau justificata. Daca Banca nu va conveni altfel, nu se va mai efectua nici un depozit ulterior de catre Banca in contul special pana cand Imprumutatul nu va fi remis acele documente sau va fi facut acel depozit sau restituire, dupa caz.
    b) Daca Banca va fi stabilit, la un moment dat, ca o suma neutilizata din contul special nu va fi necesara pentru a acoperi plati viitoare pentru cheltuieli eligibile, Imprumutatul, imediat dupa primirea notificarii de la Banca, va restitui Bancii acea suma neutilizata.
    c) Imprumutatul poate, prin notificare adresata Bancii, sa restituie Bancii toate sau o parte din fondurile depozitate in contul special.
    d) Restituirile catre Banca, efectuate in conformitate cu paragrafele 6 a), b) si c) ale acestei anexe, vor credita contul imprumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, in conformitate cu prevederile corespunzatoare ale prezentului acord, incluzand Conditiile generale.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 23/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 23 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 23/1997
Hotărârea 2421 2004
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 29 iunie 2004 si la Zagreb la 17 septembrie 2004 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997
Hotărârea 923 2004
pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 12 martie 2002, 12 iulie 2002 si 5 ianuarie 2004 si la Zagreb la 2 mai 2002, 30 mai 2002, 24 martie 2003 si 14 ianuarie 2004 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de imprumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997
Hotărârea 451 1999
pentru aprobarea unor amendamente la Acordul de imprumut (Proiect privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997
Hotărârea 946 1997
privind aprobarea folosirii sumei de 16.245.019 dolari S.U.A. din Acordul de imprumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997, pentru finalizarea executiei lucrarilor aferente Programului de reabilitare a drumurilor - etapa I, cuprins in partea (A) a Proiectului de modernizare a transporturilor
Legea 184 1997
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1997 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiectul privind reabilitarea drumurilor - etapa a II-a) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington D.C. la 1 iulie 1997
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu