E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 32 din actul Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Ordin 468 2004
Articolul 32 din actul Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Ordin 4543 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 12 din actul Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 14 din actul Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 20 din actul Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 20 din actul Ordonanţa 129 2000 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 25 din actul Ordonanţa 129 2000 completat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 26 din actul Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 32 din actul Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Ordin 3175 2004
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Ordin 59 2004
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Ordin 5253 2003
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Ordin 501 2003
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Ordin 4105 2003
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 186 2003
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Hotărârea 522 2003
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu articolul 11 din actul OUG 147 2002
Ordonanţa 129 2000 republicat de articolul 2 din actul Legea 375 2002
Ordonanţa 129 2000 modificat de Rectificare 129 2000
Articolul 48 din actul Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Rectificare 129 2000
Articolul 23 din actul Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Rectificare 129 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 129 din 31 august 2000    * Republicata

privind formarea profesionala a adultilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 711 din 30 septembrie 2002


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2002.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In sensul prezentei ordonante, adultii sunt persoanele care au varsta la care pot stabili raporturi de munca si pot participa la programe de formare profesionala, in conditiile legii.
    Art. 2
    (1) Adultii au drepturi egale de acces la formare profesionala, fara discriminari pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa.
    (2) Societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte unitati aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, unitatile si institutiile finantate din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite in continuare angajatori, vor lua toate masurile sa asigure conditii salariatilor pentru a avea acces la formare profesionala. Drepturile si obligatiile ce revin angajatorilor si salariatilor in perioada in care salariatii participa la programele de formare profesionala vor fi prevazute in contractul colectiv sau, dupa caz, in contractul individual de munca.
    (3) Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot participa, in conditiile legii, la programele de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de alti furnizori de formare profesionala autorizati, in conditiile legii.
    Art. 3
    Formarea profesionala a adultilor are ca principale obiective:
    a) facilitarea integrarii sociale a indivizilor in concordanta cu aspiratiile lor profesionale si cu necesitatile pietei muncii;
    b) pregatirea resurselor umane capabile sa contribuie la cresterea competitivitatii fortei de munca;
    c) actualizarea cunostintelor si perfectionarea pregatirii profesionale in ocupatia de baza, precum si in ocupatii inrudite;
    d) schimbarea calificarii, determinata de restructurarea economica, de mobilitatea sociala sau de modificari ale capacitatii de munca;
    e) insusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne necesare pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.
    Art. 4
    (1) Formarea profesionala a adultilor cuprinde formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua organizate prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant.
    (2) Formarea profesionala initiala a adultilor asigura pregatirea necesara pentru dobandirea competentelor profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de munca.
    (3) Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale si asigura adultilor fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, fie dobandirea de noi competente.
    Art. 5
    (1) In sensul prezentei ordonante, competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
    (2) Competentele profesionale se dobandesc pe cale formala, non-formala sau informala care, in sensul prevederilor prezentei ordonante, se definesc astfel:
    a) prin calea formala se intelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesionala;
    b) prin calea non-formala se intelege practicarea unor activitati specifice direct la locul de munca sau autoinstruirea;
    c) prin calea informala se intelege modalitatile de formare profesionala neinstitutionalizate, nestructurate si neintentionate - contact nesistematic cu diferite surse ale campului socio-educational, familie, societate sau mediu profesional.
    (3) Formarea profesionala a adultilor se organizeaza pentru initiere, calificare, perfectionare, specializare, recalificare, definite astfel:
    a) initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati;
    b) calificarea reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii;
    c) perfectionarea consta in dezvoltarea competentelor profesionale in cadrul aceleiasi calificari;
    d) specializarea este o forma specifica de formare profesionala care urmareste obtinerea de cunostinte si deprinderi intr-o arie restransa din sfera de cuprindere a unei ocupatii;
    e) recalificarea consta in obtinerea competentelor specifice unei alte ocupatii sau profesii, diferita de cele dobandite anterior.
    Art. 6
    (1) Formarea profesionala a adultilor se poate realiza, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, de catre persoane juridice de drept public sau privat, iar in cazul uceniciei, si de catre persoane fizice, denumite in continuare furnizori de formare profesionala.
    (2) Furnizorii de formare profesionala prevazuti la alin. (1) pot presta servicii de formare profesionala, cu respectarea standardelor de pregatire profesionala, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.
    (3) Furnizori de formare profesionala pot fi si centrele de formare profesionala, cu sau fara personalitate juridica, infiintate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat.
    Art. 7
    (1) Formarea profesionala a adultilor se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire, profesii, ocupatii, meserii si specialitati, tinandu-se seama de nevoile angajatorilor, de competentele de baza ale adultilor, de cerintele posturilor pe care acestia le ocupa si de posibilitatile lor de promovare sau de incadrare in munca, precum si de cerintele de pe piata muncii si aspiratiile adultilor. In cadrul formarii profesionale a adultilor functioneaza sistemul de credite transferabile. Pe baza cumularii acestora se poate atesta dobandirea de competente profesionale noi.
    (2) Formele de realizare a formarii profesionale a adultilor sunt:
    a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesionala;
    b) cursuri organizate de angajatori in cadrul unitatilor proprii;
    c) stagii de practica si specializare in unitati din tara sau din strainatate;
    d) alte forme de pregatire profesionala prevazute de lege.

    CAP. 2
    Organizarea formarii profesionale a adultilor

    Art. 8
    (1) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii, la propunerea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, in baza planurilor nationale de dezvoltare si de actiune a programelor de guvernare si a strategiilor sectoriale, elaboreaza politici si strategii nationale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesionala a adultilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului.
    (2) Strategiile sectoriale si teritoriale privind formarea profesionala a adultilor se elaboreaza de ministere, agentii nationale si alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, dupa caz, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale.
    (3) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca indeplineste urmatoarele atributii in domeniul formarii fortei de munca:
    a) coordoneaza la nivel national activitatea de formare profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, potrivit legii, pune in aplicare politicile si strategiile privind calificarea si recalificarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;
    b) organizeaza programe de formare profesionala pentru aceste categorii de adulti prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesionala autorizati;
    c) atribuie programe de formare profesionala prin incredintare directa, prin selectie de oferte sau prin licitatie, in conditiile legii.
    Art. 9
    Pentru realizarea formarii profesionale a propriilor salariati angajatorii vor consulta organizatiile sindicale sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor in vederea elaborarii planurilor de formare profesionala in concordanta cu programele de dezvoltare si cu strategiile sectoriale si teritoriale.
    Art. 10
    Formarea profesionala a adultilor se realizeaza prin programe de formare profesionala ce cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica in vederea realizarii obiectivelor de formare de competente pentru un anumit domeniu.
    Art. 11
    (1) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala pentru ocupatii, meserii, specialitati si profesii, denumite in continuare ocupatii, cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania - C.O.R., precum si pentru competente profesionale comune mai multor ocupatii.
    (2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu consultarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, a Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare, a ministerelor, a agentiilor nationale, a celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si a organizatiilor profesionale, vor elabora Registrul national al calificarilor profesionale din Romania, care va fi aprobat si actualizat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 12
    (1) Programele de formare profesionala asigura dobandirea unor competente profesionale in conformitate cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national, aprobate in conditiile reglementarilor legale in vigoare.
    (2) Standardul ocupational este documentul care precizeaza unitatile de competenta si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitatilor cuprinse intr-o ocupatie.
    Art. 13
    Furnizorii de formare profesionala care solicita organizarea de programe de formare profesionala in ocupatii pentru care nu exista standarde ocupationale pot elabora proiecte de standarde ocupationale care vor fi supuse spre aprobare in conditiile reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 14
    (1) Programele de formare profesionala cuprind, in principal, urmatoarele elemente:
    a) obiectivele programului de formare profesionala exprimate in competentele profesionale ce urmeaza sa fie dobandite de fiecare persoana care urmeaza programul;
    b) durata de pregatire pentru realizarea obiectivelor propuse;
    c) numarul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregatire;
    d) calificarea persoanelor cu atributii de instruire teoretica si practica, denumite in continuare formatori;
    e) programa de pregatire;
    f) mijloacele si metodele prin care se asigura transmiterea si asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor practice necesare ocupatiei respective;
    g) dotarile, echipamentele si materialele necesare formarii;
    h) procedura de evaluare in conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesionala.
    (2) Programa de pregatire poate fi structurata pe module cuantificate in credite transferabile.
    (3) Furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe si pentru persoane cu nevoi speciale vor adapta programele in mod corespunzator in vederea asigurarii accesului egal si nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesionala.
    (4) In vederea utilizarii superioare a resurselor umane si materiale furnizorii de formare profesionala se pot asocia, in conditiile legii, cu unitati sau institutii de invatamant acreditate, care desfasoara activitati de formare profesionala.
    Art. 15
    Participantii la programele de formare profesionala nu pot fi obligati sa participe la alte activitati decat cele prevazute in programa de pregatire.
    Art. 16
    (1) Furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel national incheie contracte de formare profesionala cu participantii la aceste programe.
    (2) Modelul contractului de formare profesionala, prevazut la alin. (1), se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante, prevazute la art. 47.
    (3) Furnizorii de formare profesionala vor inregistra contractele de formare profesionala la directiile generale judetene de munca si solidaritate sociala sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 17
    (1) Formarea profesionala se poate realiza si prin ucenicie la locul de munca, prin care absolventii de gimnaziu, cu sau fara certificat de capacitate, pot obtine o calificare profesionala.
    (2) Conditiile in care se desfasoara formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca, drepturile si obligatiile ucenicului si ale furnizorului de formare profesionala se reglementeaza prin normele metodologice elaborate pentru aplicarea prezentei ordonante.

    CAP. 3
    Autorizarea furnizorilor de formare profesionala

    Art. 18
    (1) Furnizorii de formare profesionala pot organiza programe de formare profesionala, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala, numai daca au prevazut in statut sau, dupa caz, in autorizatia pentru desfasurarea unor activitati independente, activitati de formare profesionala si sunt autorizati in conditiile legii.
    (2) Programele postuniversitare de educatie permanenta, furnizate de institutiile de invatamant superior acreditate, precum si alte programe de formare profesionala a adultilor de nivel universitar, organizate in invatamantul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare si acreditare academica.
    (3) Angajatorii pot organiza programe de formare profesionala pentru salariatii proprii, in baza carora elibereaza certificate de absolvire recunoscute numai in cadrul unitatilor respective.
    (4) Certificatele prevazute la alin. (3) au recunoastere nationala numai daca angajatorii sunt autorizati ca furnizori de formare profesionala.
    Art. 19
    (1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala va fi coordonata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
    (2) In vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor poate infiinta comisii de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare comisii de autorizare.
    Art. 20
    (1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, dintre care un presedinte si 4 experti sau specialisti din domeniul ocupatiilor pentru care se face autorizarea.
    (2) Membri in comisiile de autorizare sunt:
    a) directorul directiei generale judetene de munca si solidaritate sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, care are calitatea de presedinte;
    b) un expert sau specialist al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
    c) un expert sau specialist al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    d) un expert sau specialist, reprezentant al asociatiilor patronale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens;
    e) un expert sau specialist al organizatiilor sindicale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens.
    (3) In exercitarea atributiilor ce le revin comisiile de autorizare pot folosi si alti experti sau specialisti pe domenii ocupationale. Pentru activitatea desfasurata membrii comisiilor de autorizare si specialistii sunt indemnizati pe baza unor tarife stabilite de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
    (4) Cheltuielile necesare pentru plata indemnizatiilor membrilor comisiilor de autorizare, precum si ale specialistilor pe domenii ocupationale, folositi de aceste comisii, se efectueaza din venituri extrabugetare ale Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, conform art. 26.
    (5) Sediile comisiilor de autorizare se afla la directiile generale judetene de munca si solidaritate sociala, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (6) Pentru exercitarea atributiilor ce le revin comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la directiile generale judetene de munca si solidaritate sociala sau la Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti. Secretariatele tehnice sunt formate din doua persoane desemnate de directorul directiei generale judetene de munca si solidaritate sociala din personalul propriu. In municipiul Bucuresti secretariatul tehnic este format din doua persoane desemnate de directorul general al Directiei generale de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti din personalul propriu.
    Art. 21
    (1) Comisiile de autorizare au urmatoarele atributii:
    a) autorizeaza furnizorii de formare profesionala;
    b) ofera consultanta si informatii furnizorilor de formare profesionala;
    c) monitorizeaza activitatea furnizorilor de formare profesionala si organizarea examenelor de absolvire si, dupa caz, retrag autorizatia acestora;
    d) coordoneaza organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de initiere, calificare, recalificare, perfectionare profesionala si alte forme specifice.
    (2) Secretariatele tehnice au urmatoarele atributii:
    a) primesc dosarele furnizorilor de formare, verifica continutul si organizeaza evidenta acestora;
    b) inainteaza presedintelui comisiei de autorizare dosarul furnizorului de formare profesionala;
    c) inregistreaza tabelele nominale cu participantii la programele de formare profesionala, care au incheiat contracte cu furnizorii.
    Art. 22
    (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani.
    (2) Autorizarea se acorda pentru fiecare dintre ocupatiile pentru care furnizorii de formare profesionala organizeaza programe de formare profesionala.
    (3) Filialele furnizorilor de formare profesionala si centrele de formare profesionala, fara personalitate juridica, sunt considerate unitati distincte si se supun separat procedurii de autorizare.
    (4) Autorizarea se certifica printr-un document ale carui forma, continut si regim de eliberare se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 23
    (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala au in vedere urmatoarele elemente:
    a) programul de formare profesionala;
    b) experienta furnizorilor de formare profesionala si rezultatele activitatii lor anterioare obtinerii autorizarii sau in alte programe de formare profesionala pe care le-au realizat, daca este cazul;
    c) resursele necesare desfasurarii programelor de formare profesionala.
    (2) Pentru a fi autorizati furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzatoare programei de pregatire. Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizati furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au pregatirea pedagogica specifica formarii profesionale a adultilor si pregatirea de specialitate corespunzatoare programei de pregatire.
    Art. 24
    (1) Autorizarea poate fi retrasa de comisia de autorizare daca se constata nerespectarea conditiilor de autorizare si a programelor pentru care furnizorul de formare profesionala a fost autorizat sau daca, in mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfacatoare.
    (2) Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras autorizarea poate sa solicite o noua autorizare numai dupa un an de la data comunicarii retragerii.
    (3) Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras de doua ori autorizarea pentru aceeasi ocupatie pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesionala pentru aceasta.
    Art. 25
    Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor are urmatoarele atributii in activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala:
    a) indruma metodologic, coordoneaza si controleaza activitatea comisiilor de autorizare si a secretariatelor tehnice ale acestora;
    b) aproba programele-cadru de formare profesionala definita conform art. 4, in baza carora furnizorii de formare profesionala elaboreaza programele de formare profesionala prevazute la art. 10;
    c) in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si cu Ministerul Educatiei si Cercetarii elaboreaza criterii si proceduri de evaluare a furnizorilor de formare profesionala in vederea autorizarii sau retragerii autorizatiei, precum si metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor;
    d) rezolva contestatiile depuse de furnizorii de formare profesionala in legatura cu activitatea comisiilor de autorizare;
    e) monitorizeaza furnizorii de formare profesionala.
    Art. 26
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor de autorizare furnizorii de formare profesionala vor plati taxe de autorizare, care se gestioneaza in regim extrabugetar de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
    (2) Nivelul taxelor de autorizare este de 3 salarii medii pe economie.
    (3) Sumele incasate din taxele de autorizare necheltuite pana la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator pentru a fi utilizate cu aceeasi destinatie.
    (4) Din taxele de autorizare platite de furnizorii de formare profesionala se vor suporta cheltuielile pentru functionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea secretariatelor tehnice, cheltuielile materiale pentru servicii si cheltuielile de capital.
    Art. 27
    Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor intocmeste Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor, care cuprinde toti furnizorii de formare profesionala autorizati.

    CAP. 4
    Evaluarea si certificarea formarii profesionale a adultilor

    Art. 28
    Participantii la programele de formare profesionala si persoanele care se califica prin ucenicie la locul de munca sustin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica sau practica.
    Art. 29
    (1) Examenul de absolvire reprezinta un set de probe teoretice si/sau practice prin care se constata dobandirea competentelor specifice programului de formare profesionala.
    (2) Examenul de absolvire se sustine in fata unei comisii constituite din 2/3 specialisti din afara furnizorilor de formare profesionala si 1/3 reprezentanti ai furnizorilor de formare profesionala care au organizat programul de formare profesionala.
    (3) La examen pot asista si reprezentanti ai beneficiarilor programelor de formare profesionala.
    Art. 30
    Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor, elaborata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, se aproba prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului educatiei si cercetarii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 31
    (1) In functie de tipul programului si de formele de realizare a formarii profesionale, furnizorul de formare profesionala autorizat poate elibera urmatoarele tipuri de certificate:
    a) pentru cursuri de calificare sau recalificare si pentru ucenicie la locul de munca, certificat de calificare profesionala;
    b) pentru cursuri si stagii de initiere, precum si pentru cursuri si stagii de perfectionare sau de specializare, certificat de absolvire.
    (2) In cazul programelor de formare profesionala structurate pe module, la terminarea fiecarui modul, dupa sustinerea testului de evaluare, se elibereaza certificat de absolvire cu mentionarea competentelor profesionale dobandite, cuantificate in credite transferabile.
    (3) Certificatele de calificare profesionala si de absolvire sunt tiparite de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, poarta antetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Educatiei si Cercetarii si au regimul actelor de studii.
    (4) Formularele certificatelor de calificare profesionala si, respectiv, de absolvire se pun la dispozitie furnizorilor de formare profesionala, contra cost, de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale prin directiile generale judetene de munca si solidaritate sociala si, respectiv, a municipiului Bucuresti.
    (5) Certificatele de calificare profesionala sau de absolvire se elibereaza insotite de o anexa in care se precizeaza competentele profesionale dobandite.
    Art. 32
    La cererea persoanei care doreste sa fie evaluata in vederea obtinerii unui certificat cu recunoastere nationala, competentele profesionale dobandite pe cale formala sau informala, finalizate cu certificate care nu au recunoastere nationala in conditiile prezentei ordonante, precum si competentele profesionale dobandite pe cale non-formala pot fi evaluate de centrele de evaluare autorizate. Procedura de evaluare si certificare va fi reglementata prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului educatiei si cercetarii.

    CAP. 5
    Finantarea formarii profesionale a adultilor

    Art. 33
    Formarea si evaluarea rezultatelor formarii profesionale a adultilor se finanteaza din urmatoarele surse:
    a) fonduri proprii ale angajatorilor;
    b) bugetul asigurarilor pentru somaj;
    c) sponsorizari, donatii, surse externe atrase;
    d) taxe de la persoanele participante la programele de formare profesionala.
    Art. 34
    Societatile comerciale, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.
    Art. 35
    Institutiile finantate din fonduri extrabugetare pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor din aceste venituri.
    Art. 36
    Institutiile finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pot finanta cheltuielile cu formarea profesionala a salariatilor din surse bugetare sau extrabugetare, potrivit bugetelor proprii aprobate.
    Art. 37
    (1) Pe perioada in care participa la programe de formare profesionala finantate de angajatori salariatii primesc drepturile salariale stabilite potrivit contractului individual de munca pentru program normal de lucru.
    (2) Angajatorii suporta cheltuielile de deplasare pentru participarea la programele de formare profesionala, daca aceste programe se desfasoara in alta localitate decat cea in care salariatul isi are locul de munca.
    Art. 38
    Salariatii care, la cererea angajatorului, participa la programe de formare profesionala pe o perioada de cel putin 3 luni incheie cu acesta acte aditionale la contractele individuale de munca, prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile dupa absolvire.
    Art. 39
    Programele de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca se finanteaza din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.
    Art. 40
    (1) Finantarea formarii profesionale se poate realiza si din sponsorizari, donatii sau din surse externe.
    (2) Conditiile si formele in care se acorda furnizorilor de formare profesionala sprijin financiar din surse externe vor corespunde legislatiei in vigoare sau prevederilor acordurilor internationale de cooperare la care Romania este parte.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 41
    (1) Programele de formare profesionala care au inceput inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor continua, pana la finalizare, in conditiile stabilite prin actele normative aflate in vigoare la data inceperii acestor programe.
    (2) Furnizorii de formare profesionala care au in derulare programe mai pot functiona in aceasta calitate cel mult 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. Dupa aceasta data acestia pot functiona numai daca sunt autorizati.
    Art. 42
    (1) Furnizorii de formare profesionala care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante au in derulare programe de formare profesionala in vederea dobandirii unor competente pentru care nu exista standarde ocupationale, dupa finalizarea acestor programe, isi pot continua activitatea numai in conditiile prezentei ordonante.
    (2) In cazuri speciale se pot organiza programe de formare profesionala pentru dobandirea de competente pentru care nu exista standarde ocupationale, numai cu aprobarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 43
    Furnizorii de formare profesionala autorizati sunt scutiti de plata T.V.A. pentru operatiunile de formare profesionala.
    Art. 44
    Furnizorii de formare profesionala vor pune la dispozitie directiilor teritoriale de statistica datele solicitate de acestea, referitoare la activitatile de formare profesionala a adultilor.
    Art. 45
    (1) Institutul National de Statistica va include in programul sau de activitate cercetarea statistica periodica a formarii profesionale a adultilor.
    (2) Metodologia de realizare a cercetarii statistice aferente formarii profesionale a adultilor, precizarea indicatorilor urmariti si a modului de calcul al acestora, precum si periodicitatea acestei cercetari vor fi stabilite de Institutul National de Statistica in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
    Art. 46
    Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, exercita controlul asupra modului in care este organizata si se desfasoara formarea profesionala a adultilor.
    Art. 47
    Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii impreuna cu Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante, in termen de 90 de zile de la data publicarii legii de aprobare a acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 48
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2001, cu exceptia prevederilor art. 23 alin. (2) care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 129/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 129 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 129/2000
Ordin 468 2004
pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale
Ordin 4543 2004
pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale
Ordonanţa 76 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
Ordin 3175 2004
privind aprobarea organizarii de programe de formare profesionala pentru dobandirea de competente in ocupatiile pentru care nu exista standarde ocupationale
Ordin 59 2004
privind aprobarea organizarii de programe de formare profesionala pentru dobandirea de competente in ocupatiile pentru care nu exista standarde ocupationale
Ordin 5253 2003
pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor
Ordin 501 2003
pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor
Ordin 4105 2003
pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 284/4.248/2002
Ordin 186 2003
pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 284/4.248/2002
Hotărârea 522 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
OUG 147 2002
pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative
Legea 375 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
Rectificare 129 2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu