E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 32 din actul Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Ordin 468 2004
Articolul 32 din actul Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Ordin 4543 2004
Articolul 5 din actul Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 12 din actul Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 13 din actul Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 14 din actul Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 20 din actul Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 20 din actul Ordonanţa 129 2000 articole noi... articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 25 din actul Ordonanţa 129 2000 completat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 26 din actul Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Articolul 32 din actul Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Ordonanţa 129 2000 modificat de articolul 1 din actul Ordonanţa 76 2004
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Ordin 3175 2004
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Ordin 59 2004
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Ordin 5253 2003
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Ordin 501 2003
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Ordin 4105 2003
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu articolul 1 din actul Ordin 186 2003
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Hotărârea 522 2003
Ordonanţa 129 2000 in legatura cu articolul 11 din actul OUG 147 2002
Ordonanţa 129 2000 republicat de articolul 2 din actul Legea 375 2002
Ordonanţa 129 2000 modificat de Rectificare 129 2000
Articolul 48 din actul Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Rectificare 129 2000
Articolul 23 din actul Ordonanţa 129 2000 in legatura cu Rectificare 129 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 129 din 31 august 2000    * Republicata

privind formarea profesionala a adultilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 711 din 30 septembrie 2002


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 430 din 2 septembrie 2000, si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 21 iunie 2002, si rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2002.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In sensul prezentei ordonante, adultii sunt persoanele care au varsta la care pot stabili raporturi de munca si pot participa la programe de formare profesionala, in conditiile legii.
    Art. 2
    (1) Adultii au drepturi egale de acces la formare profesionala, fara discriminari pe criterii de varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa.
    (2) Societatile comerciale, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte unitati aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, unitatile si institutiile finantate din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite in continuare angajatori, vor lua toate masurile sa asigure conditii salariatilor pentru a avea acces la formare profesionala. Drepturile si obligatiile ce revin angajatorilor si salariatilor in perioada in care salariatii participa la programele de formare profesionala vor fi prevazute in contractul colectiv sau, dupa caz, in contractul individual de munca.
    (3) Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot participa, in conditiile legii, la programele de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de alti furnizori de formare profesionala autorizati, in conditiile legii.
    Art. 3
    Formarea profesionala a adultilor are ca principale obiective:
    a) facilitarea integrarii sociale a indivizilor in concordanta cu aspiratiile lor profesionale si cu necesitatile pietei muncii;
    b) pregatirea resurselor umane capabile sa contribuie la cresterea competitivitatii fortei de munca;
    c) actualizarea cunostintelor si perfectionarea pregatirii profesionale in ocupatia de baza, precum si in ocupatii inrudite;
    d) schimbarea calificarii, determinata de restructurarea economica, de mobilitatea sociala sau de modificari ale capacitatii de munca;
    e) insusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne necesare pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.
    Art. 4
    (1) Formarea profesionala a adultilor cuprinde formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua organizate prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant.
    (2) Formarea profesionala initiala a adultilor asigura pregatirea necesara pentru dobandirea competentelor profesionale minime necesare pentru obtinerea unui loc de munca.
    (3) Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale si asigura adultilor fie dezvoltarea competentelor profesionale deja dobandite, fie dobandirea de noi competente.
    Art. 5
    (1) In sensul prezentei ordonante, competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
    (2) Competentele profesionale se dobandesc pe cale formala, non-formala sau informala care, in sensul prevederilor prezentei ordonante, se definesc astfel:
    a) prin calea formala se intelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesionala;
    b) prin calea non-formala se intelege practicarea unor activitati specifice direct la locul de munca sau autoinstruirea;
    c) prin calea informala se intelege modalitatile de formare profesionala neinstitutionalizate, nestructurate si neintentionate - contact nesistematic cu diferite surse ale campului socio-educational, familie, societate sau mediu profesional.
    (3) Formarea profesionala a adultilor se organizeaza pentru initiere, calificare, perfectionare, specializare, recalificare, definite astfel:
    a) initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati;
    b) calificarea reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii;
    c) perfectionarea consta in dezvoltarea competentelor profesionale in cadrul aceleiasi calificari;
    d) specializarea este o forma specifica de formare profesionala care urmareste obtinerea de cunostinte si deprinderi intr-o arie restransa din sfera de cuprindere a unei ocupatii;
    e) recalificarea consta in obtinerea competentelor specifice unei alte ocupatii sau profesii, diferita de cele dobandite anterior.
    Art. 6
    (1) Formarea profesionala a adultilor se poate realiza, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, de catre persoane juridice de drept public sau privat, iar in cazul uceniciei, si de catre persoane fizice, denumite in continuare furnizori de formare profesionala.
    (2) Furnizorii de formare profesionala prevazuti la alin. (1) pot presta servicii de formare profesionala, cu respectarea standardelor de pregatire profesionala, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta.
    (3) Furnizori de formare profesionala pot fi si centrele de formare profesionala, cu sau fara personalitate juridica, infiintate, potrivit legii, de persoane juridice de drept public sau privat.
    Art. 7
    (1) Formarea profesionala a adultilor se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire, profesii, ocupatii, meserii si specialitati, tinandu-se seama de nevoile angajatorilor, de competentele de baza ale adultilor, de cerintele posturilor pe care acestia le ocupa si de posibilitatile lor de promovare sau de incadrare in munca, precum si de cerintele de pe piata muncii si aspiratiile adultilor. In cadrul formarii profesionale a adultilor functioneaza sistemul de credite transferabile. Pe baza cumularii acestora se poate atesta dobandirea de competente profesionale noi.
    (2) Formele de realizare a formarii profesionale a adultilor sunt:
    a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesionala;
    b) cursuri organizate de angajatori in cadrul unitatilor proprii;
    c) stagii de practica si specializare in unitati din tara sau din strainatate;
    d) alte forme de pregatire profesionala prevazute de lege.

    CAP. 2
    Organizarea formarii profesionale a adultilor

    Art. 8
    (1) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii, la propunerea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, in baza planurilor nationale de dezvoltare si de actiune a programelor de guvernare si a strategiilor sectoriale, elaboreaza politici si strategii nationale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesionala a adultilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului.
    (2) Strategiile sectoriale si teritoriale privind formarea profesionala a adultilor se elaboreaza de ministere, agentii nationale si alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, dupa caz, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale.
    (3) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca indeplineste urmatoarele atributii in domeniul formarii fortei de munca:
    a) coordoneaza la nivel national activitatea de formare profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, potrivit legii, pune in aplicare politicile si strategiile privind calificarea si recalificarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca;
    b) organizeaza programe de formare profesionala pentru aceste categorii de adulti prin centre proprii, prin centre private sau prin furnizori de formare profesionala autorizati;
    c) atribuie programe de formare profesionala prin incredintare directa, prin selectie de oferte sau prin licitatie, in conditiile legii.
    Art. 9
    Pentru realizarea formarii profesionale a propriilor salariati angajatorii vor consulta organizatiile sindicale sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor in vederea elaborarii planurilor de formare profesionala in concordanta cu programele de dezvoltare si cu strategiile sectoriale si teritoriale.
    Art. 10
    Formarea profesionala a adultilor se realizeaza prin programe de formare profesionala ce cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica in vederea realizarii obiectivelor de formare de competente pentru un anumit domeniu.
    Art. 11
    (1) Programele de formare profesionala se organizeaza de furnizorii de formare profesionala pentru ocupatii, meserii, specialitati si profesii, denumite in continuare ocupatii, cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania - C.O.R., precum si pentru competente profesionale comune mai multor ocupatii.
    (2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu consultarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, a Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, a Consiliului pentru Standarde Ocupationale si Atestare, a ministerelor, a agentiilor nationale, a celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si a organizatiilor profesionale, vor elabora Registrul national al calificarilor profesionale din Romania, care va fi aprobat si actualizat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 12
    (1) Programele de formare profesionala asigura dobandirea unor competente profesionale in conformitate cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national, aprobate in conditiile reglementarilor legale in vigoare.
    (2) Standardul ocupational este documentul care precizeaza unitatile de competenta si nivelul calitativ asociat rezultatelor activitatilor cuprinse intr-o ocupatie.
    Art. 13
    Furnizorii de formare profesionala care solicita organizarea de programe de formare profesionala in ocupatii pentru care nu exista standarde ocupationale pot elabora proiecte de standarde ocupationale care vor fi supuse spre aprobare in conditiile reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 14
    (1) Programele de formare profesionala cuprind, in principal, urmatoarele elemente:
    a) obiectivele programului de formare profesionala exprimate in competentele profesionale ce urmeaza sa fie dobandite de fiecare persoana care urmeaza programul;
    b) durata de pregatire pentru realizarea obiectivelor propuse;
    c) numarul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregatire;
    d) calificarea persoanelor cu atributii de instruire teoretica si practica, denumite in continuare formatori;
    e) programa de pregatire;
    f) mijloacele si metodele prin care se asigura transmiterea si asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor practice necesare ocupatiei respective;
    g) dotarile, echipamentele si materialele necesare formarii;
    h) procedura de evaluare in conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesionala.
    (2) Programa de pregatire poate fi structurata pe module cuantificate in credite transferabile.
    (3) Furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe si pentru persoane cu nevoi speciale vor adapta programele in mod corespunzator in vederea asigurarii accesului egal si nediscriminatoriu al acestor categorii de persoane la formarea profesionala.
    (4) In vederea utilizarii superioare a resurselor umane si materiale furnizorii de formare profesionala se pot asocia, in conditiile legii, cu unitati sau institutii de invatamant acreditate, care desfasoara activitati de formare profesionala.
    Art. 15
    Participantii la programele de formare profesionala nu pot fi obligati sa participe la alte activitati decat cele prevazute in programa de pregatire.
    Art. 16
    (1) Furnizorii de formare profesionala care organizeaza programe finalizate cu certificate de calificare recunoscute la nivel national incheie contracte de formare profesionala cu participantii la aceste programe.
    (2) Modelul contractului de formare profesionala, prevazut la alin. (1), se aproba prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante, prevazute la art. 47.
    (3) Furnizorii de formare profesionala vor inregistra contractele de formare profesionala la directiile generale judetene de munca si solidaritate sociala sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 17
    (1) Formarea profesionala se poate realiza si prin ucenicie la locul de munca, prin care absolventii de gimnaziu, cu sau fara certificat de capacitate, pot obtine o calificare profesionala.
    (2) Conditiile in care se desfasoara formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca, drepturile si obligatiile ucenicului si ale furnizorului de formare profesionala se reglementeaza prin normele metodologice elaborate pentru aplicarea prezentei ordonante.

    CAP. 3
    Autorizarea furnizorilor de formare profesionala

    Art. 18
    (1) Furnizorii de formare profesionala pot organiza programe de formare profesionala, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoastere nationala, numai daca au prevazut in statut sau, dupa caz, in autorizatia pentru desfasurarea unor activitati independente, activitati de formare profesionala si sunt autorizati in conditiile legii.
    (2) Programele postuniversitare de educatie permanenta, furnizate de institutiile de invatamant superior acreditate, precum si alte programe de formare profesionala a adultilor de nivel universitar, organizate in invatamantul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare si acreditare academica.
    (3) Angajatorii pot organiza programe de formare profesionala pentru salariatii proprii, in baza carora elibereaza certificate de absolvire recunoscute numai in cadrul unitatilor respective.
    (4) Certificatele prevazute la alin. (3) au recunoastere nationala numai daca angajatorii sunt autorizati ca furnizori de formare profesionala.
    Art. 19
    (1) Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala va fi coordonata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
    (2) In vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor poate infiinta comisii de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare comisii de autorizare.
    Art. 20
    (1) Comisiile de autorizare sunt constituite din 5 membri, dintre care un presedinte si 4 experti sau specialisti din domeniul ocupatiilor pentru care se face autorizarea.
    (2) Membri in comisiile de autorizare sunt:
    a) directorul directiei generale judetene de munca si solidaritate sociala, respectiv a municipiului Bucuresti, care are calitatea de presedinte;
    b) un expert sau specialist al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
    c) un expert sau specialist al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
    d) un expert sau specialist, reprezentant al asociatiilor patronale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens;
    e) un expert sau specialist al organizatiilor sindicale reprezentative la nivel judetean, propus prin consens.
    (3) In exercitarea atributiilor ce le revin comisiile de autorizare pot folosi si alti experti sau specialisti pe domenii ocupationale. Pentru activitatea desfasurata membrii comisiilor de autorizare si specialistii sunt indemnizati pe baza unor tarife stabilite de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
    (4) Cheltuielile necesare pentru plata indemnizatiilor membrilor comisiilor de autorizare, precum si ale specialistilor pe domenii ocupationale, folositi de aceste comisii, se efectueaza din venituri extrabugetare ale Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, conform art. 26.
    (5) Sediile comisiilor de autorizare se afla la directiile generale judetene de munca si solidaritate sociala, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (6) Pentru exercitarea atributiilor ce le revin comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice care au sediul la directiile generale judetene de munca si solidaritate sociala sau la Directia generala de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti. Secretariatele tehnice sunt formate din doua persoane desemnate de directorul directiei generale judetene de munca si solidaritate sociala din personalul propriu. In municipiul Bucuresti secretariatul tehnic este format din doua persoane desemnate de directorul general al Directiei generale de munca si solidaritate sociala a municipiului Bucuresti din personalul propriu.
    Art. 21
    (1) Comisiile de autorizare au urmatoarele atributii:
    a) autorizeaza furnizorii de formare profesionala;
    b) ofera consultanta si informatii furnizorilor de formare profesionala;
    c) monitorizeaza activitatea furnizorilor de formare profesionala si organizarea examenelor de absolvire si, dupa caz, retrag autorizatia acestora;
    d) coordoneaza organizarea examenelor de absolvire la terminarea cursurilor de initiere, calificare, recalificare, perfectionare profesionala si alte forme specifice.
    (2) Secretariatele tehnice au urmatoarele atributii:
    a) primesc dosarele furnizorilor de formare, verifica continutul si organizeaza evidenta acestora;
    b) inainteaza presedintelui comisiei de autorizare dosarul furnizorului de formare profesionala;
    c) inregistreaza tabelele nominale cu participantii la programele de formare profesionala, care au incheiat contracte cu furnizorii.
    Art. 22
    (1) Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani.
    (2) Autorizarea se acorda pentru fiecare dintre ocupatiile pentru care furnizorii de formare profesionala organizeaza programe de formare profesionala.
    (3) Filialele furnizorilor de formare profesionala si centrele de formare profesionala, fara personalitate juridica, sunt considerate unitati distincte si se supun separat procedurii de autorizare.
    (4) Autorizarea se certifica printr-un document ale carui forma, continut si regim de eliberare se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 23
    (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesionala au in vedere urmatoarele elemente:
    a) programul de formare profesionala;
    b) experienta furnizorilor de formare profesionala si rezultatele activitatii lor anterioare obtinerii autorizarii sau in alte programe de formare profesionala pe care le-au realizat, daca este cazul;
    c) resursele necesare desfasurarii programelor de formare profesionala.
    (2) Pentru a fi autorizati furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzatoare programei de pregatire. Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizati furnizorii de formare profesionala trebuie sa faca dovada ca realizeaza programele de formare profesionala cu formatori care au pregatirea pedagogica specifica formarii profesionale a adultilor si pregatirea de specialitate corespunzatoare programei de pregatire.
    Art. 24
    (1) Autorizarea poate fi retrasa de comisia de autorizare daca se constata nerespectarea conditiilor de autorizare si a programelor pentru care furnizorul de formare profesionala a fost autorizat sau daca, in mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfacatoare.
    (2) Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras autorizarea poate sa solicite o noua autorizare numai dupa un an de la data comunicarii retragerii.
    (3) Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras de doua ori autorizarea pentru aceeasi ocupatie pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesionala pentru aceasta.
    Art. 25
    Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor are urmatoarele atributii in activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala:
    a) indruma metodologic, coordoneaza si controleaza activitatea comisiilor de autorizare si a secretariatelor tehnice ale acestora;
    b) aproba programele-cadru de formare profesionala definita conform art. 4, in baza carora furnizorii de formare profesionala elaboreaza programele de formare profesionala prevazute la art. 10;
    c) in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si cu Ministerul Educatiei si Cercetarii elaboreaza criterii si proceduri de evaluare a furnizorilor de formare profesionala in vederea autorizarii sau retragerii autorizatiei, precum si metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor;
    d) rezolva contestatiile depuse de furnizorii de formare profesionala in legatura cu activitatea comisiilor de autorizare;
    e) monitorizeaza furnizorii de formare profesionala.
    Art. 26
    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor de autorizare furnizorii de formare profesionala vor plati taxe de autorizare, care se gestioneaza in regim extrabugetar de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
    (2) Nivelul taxelor de autorizare este de 3 salarii medii pe economie.
    (3) Sumele incasate din taxele de autorizare necheltuite pana la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator pentru a fi utilizate cu aceeasi destinatie.
    (4) Din taxele de autorizare platite de furnizorii de formare profesionala se vor suporta cheltuielile pentru functionarea comisiilor de autorizare, cheltuielile cu salarizarea secretariatelor tehnice, cheltuielile materiale pentru servicii si cheltuielile de capital.
    Art. 27
    Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor intocmeste Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor, care cuprinde toti furnizorii de formare profesionala autorizati.

    CAP. 4
    Evaluarea si certificarea formarii profesionale a adultilor

    Art. 28
    Participantii la programele de formare profesionala si persoanele care se califica prin ucenicie la locul de munca sustin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica sau practica.
    Art. 29
    (1) Examenul de absolvire reprezinta un set de probe teoretice si/sau practice prin care se constata dobandirea competentelor specifice programului de formare profesionala.
    (2) Examenul de absolvire se sustine in fata unei comisii constituite din 2/3 specialisti din afara furnizorilor de formare profesionala si 1/3 reprezentanti ai furnizorilor de formare profesionala care au organizat programul de formare profesionala.
    (3) La examen pot asista si reprezentanti ai beneficiarilor programelor de formare profesionala.
    Art. 30
    Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor, elaborata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, se aproba prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului educatiei si cercetarii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 31
    (1) In functie de tipul programului si de formele de realizare a formarii profesionale, furnizorul de formare profesionala autorizat poate elibera urmatoarele tipuri de certificate:
    a) pentru cursuri de calificare sau recalificare si pentru ucenicie la locul de munca, certificat de calificare profesionala;
    b) pentru cursuri si stagii de initiere, precum si pentru cursuri si stagii de perfectionare sau de specializare, certificat de absolvire.
    (2) In cazul programelor de formare profesionala structurate pe module, la terminarea fiecarui modul, dupa sustinerea testului de evaluare, se elibereaza certificat de absolvire cu mentionarea competentelor profesionale dobandite, cuantificate in credite transferabile.
    (3) Certificatele de calificare profesionala si de absolvire sunt tiparite de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, poarta antetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Educatiei si Cercetarii si au regimul actelor de studii.
    (4) Formularele certificatelor de calificare profesionala si, respectiv, de absolvire se pun la dispozitie furnizorilor de formare profesionala, contra cost, de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale prin directiile generale judetene de munca si solidaritate sociala si, respectiv, a municipiului Bucuresti.
    (5) Certificatele de calificare profesionala sau de absolvire se elibereaza insotite de o anexa in care se precizeaza competentele profesionale dobandite.
    Art. 32
    La cererea persoanei care doreste sa fie evaluata in vederea obtinerii unui certificat cu recunoastere nationala, competentele profesionale dobandite pe cale formala sau informala, finalizate cu certificate care nu au recunoastere nationala in conditiile prezentei ordonante, precum si competentele profesionale dobandite pe cale non-formala pot fi evaluate de centrele de evaluare autorizate. Procedura de evaluare si certificare va fi reglementata prin ordin comun al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului educatiei si cercetarii.

    CAP. 5
    Finantarea formarii profesionale a adultilor

    Art. 33
    Formarea si evaluarea rezultatelor formarii profesionale a adultilor se finanteaza din urmatoarele surse:
    a) fonduri proprii ale angajatorilor;
    b) bugetul asigurarilor pentru somaj;
    c) sponsorizari, donatii, surse externe atrase;
    d) taxe de la persoanele participante la programele de formare profesionala.
    Art. 34
    Societatile comerciale, companiile si societatile nationale, unitatile cooperatiste, regiile autonome si alte institutii pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor, cheltuieli care se deduc, dupa caz, din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit.
    Art. 35
    Institutiile finantate din fonduri extrabugetare pot efectua cheltuieli pentru formarea profesionala a salariatilor din aceste venituri.
    Art. 36
    Institutiile finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pot finanta cheltuielile cu formarea profesionala a salariatilor din surse bugetare sau extrabugetare, potrivit bugetelor proprii aprobate.
    Art. 37
    (1) Pe perioada in care participa la programe de formare profesionala finantate de angajatori salariatii primesc drepturile salariale stabilite potrivit contractului individual de munca pentru program normal de lucru.
    (2) Angajatorii suporta cheltuielile de deplasare pentru participarea la programele de formare profesionala, daca aceste programe se desfasoara in alta localitate decat cea in care salariatul isi are locul de munca.
    Art. 38
    Salariatii care, la cererea angajatorului, participa la programe de formare profesionala pe o perioada de cel putin 3 luni incheie cu acesta acte aditionale la contractele individuale de munca, prin care sunt stabilite drepturile si obligatiile dupa absolvire.
    Art. 39
    Programele de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca se finanteaza din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.
    Art. 40
    (1) Finantarea formarii profesionale se poate realiza si din sponsorizari, donatii sau din surse externe.
    (2) Conditiile si formele in care se acorda furnizorilor de formare profesionala sprijin financiar din surse externe vor corespunde legislatiei in vigoare sau prevederilor acordurilor internationale de cooperare la care Romania este parte.

    CAP. 6
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 41
    (1) Programele de formare profesionala care au inceput inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor continua, pana la finalizare, in conditiile stabilite prin actele normative aflate in vigoare la data inceperii acestor programe.
    (2) Furnizorii de formare profesionala care au in derulare programe mai pot functiona in aceasta calitate cel mult 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. Dupa aceasta data acestia pot functiona numai daca sunt autorizati.
    Art. 42
    (1) Furnizorii de formare profesionala care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante au in derulare programe de formare profesionala in vederea dobandirii unor competente pentru care nu exista standarde ocupationale, dupa finalizarea acestor programe, isi pot continua activitatea numai in conditiile prezentei ordonante.
    (2) In cazuri speciale se pot organiza programe de formare profesionala pentru dobandirea de competente pentru care nu exista standarde ocupationale, numai cu aprobarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si a Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    Art. 43
    Furnizorii de formare profesionala autorizati sunt scutiti de plata T.V.A. pentru operatiunile de formare profesionala.
    Art. 44
    Furnizorii de formare profesionala vor pune la dispozitie directiilor teritoriale de statistica datele solicitate de acestea, referitoare la activitatile de formare profesionala a adultilor.
    Art. 45
    (1) Institutul National de Statistica va include in programul sau de activitate cercetarea statistica periodica a formarii profesionale a adultilor.
    (2) Metodologia de realizare a cercetarii statistice aferente formarii profesionale a adultilor, precizarea indicatorilor urmariti si a modului de calcul al acestora, precum si periodicitatea acestei cercetari vor fi stabilite de Institutul National de Statistica in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor.
    Art. 46
    Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, exercita controlul asupra modului in care este organizata si se desfasoara formarea profesionala a adultilor.
    Art. 47
    Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei si Cercetarii impreuna cu Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante, in termen de 90 de zile de la data publicarii legii de aprobare a acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 48
    Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2001, cu exceptia prevederilor art. 23 alin. (2) care intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003.SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 129/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 129 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 428 1994
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 129/2000
Ordin 468 2004
pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale
Ordin 4543 2004
pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale
Ordonanţa 76 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
Ordin 3175 2004
privind aprobarea organizarii de programe de formare profesionala pentru dobandirea de competente in ocupatiile pentru care nu exista standarde ocupationale
Ordin 59 2004
privind aprobarea organizarii de programe de formare profesionala pentru dobandirea de competente in ocupatiile pentru care nu exista standarde ocupationale
Ordin 5253 2003
pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor
Ordin 501 2003
pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor
Ordin 4105 2003
pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 284/4.248/2002
Ordin 186 2003
pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 284/4.248/2002
Hotărârea 522 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
OUG 147 2002
pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative
Legea 375 2002
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
Rectificare 129 2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu