E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 128 din 29 august 1998    * Republicata

pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 707 din  5 august 2004


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 490/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 24 noiembrie 2003, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998 si a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 248 din 1 iunie 1999 si a mai fost modificata prin:
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 440 din 19 noiembrie 1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 94/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 248 din 1 iunie 1999;
    - Ordonanta Guvernului nr. 37/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 44 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 318/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 10 iunie 2002;
    - Ordonanta Guvernului nr. 113/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 1 septembrie 2000, respinsa prin Legea nr. 321/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 395 din 10 iunie 2002;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 849 din 29 decembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 329/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 402 din 11 iunie 2002;
    - Ordonanta Guvernului nr. 24/2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care se valorifica in conditiile prezentei ordonante, sunt:
    a) bunurile mobile si titlurile de valoare confiscate, devenite proprietate privata a statului in temeiul legii, al hotararilor judecatoresti sau al deciziilor organelor imputernicite sa dispuna confiscarea;
    b) bunurile care provin din succesiuni vacante sau donatii, cu exceptia celor afectate de clauze derogatorii;
    c) bunurile mobile si imobile prevazute la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    d) bunurile imobile fara stapani sau parasite, declarate ca atare potrivit legii, ai caror proprietari sunt neidentificati;
    e) bunurile mobile abandonate ai caror proprietari sunt neidentificati, predate pe baza de proces-verbal organelor de politie, sau bunurile mobile descoperite de organele politiei de frontiera in zonele de competenta, care nu au fost reclamate de proprietari timp de un an de la data predarii si a caror valorificare nu este reglementata prin alte acte normative specifice. In aceeasi categorie intra si bunurile prevazute la lit. d), precum si cele prevazute in cadrul tezei intai din prezenta litera, ai caror proprietari sunt cunoscuti, insa exista indicii temeinice, determinate de natura bunurilor sau a imprejurarilor in care au fost gasite, din care rezulta intentia neechivoca a proprietarului de a renunta la dreptul de proprietate asupra acestora;
    f) sumele consemnate in orice scop de catre persoane fizice sau juridice, la dispozitia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea si nu s-a cerut ridicarea lor de catre cei care le-au depus ori de catre cei care erau indreptatiti sa le ridice in termenul de prescriptie prevazut de legislatia in vigoare.
    (2) Organele care au dispus consemnarea sumelor prevazute la alin. (1) lit. f) sunt obligate sa le declare la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti in termen de 30 de zile de la implinirea termenului legal de prescriptie.
    (3) Daca bunurile prevazute la alin. (1) lit. e) sunt reclamate inainte de expirarea termenului de un an de la data predarii, ele se restituie proprietarilor sau mostenitorilor acestora de catre organul de politie competent. In orice alte cazuri, bunurile sau contravaloarea acestora se restituie in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
    (4) Bunurile mentionate la alin. (1) lit. e), ai caror proprietari au fost identificati si care au renuntat printr-o declaratie autentica la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se vor valorifica inainte de expirarea termenului de un an, conform prevederilor prezentei ordonante.
    (5) Pot fi valorificate inainte de expirarea termenului de un an si bunurile prevazute la alin. (1) lit. e) care indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (3).
    (6) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare.
    (7) Bunurile prevazute la alin. (6) vor fi distruse pe cheltuiala detinatorului sau, dupa caz, a persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea in cauza se va efectua in prezenta si cu confirmarea prin semnatura a unei comisii de preluare si distrugere formate din reprezentanti ai detinatorului, ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ai Ministerului Finantelor Publice, ai Ministerului Administratiei si Internelor si ai Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor.
    Art. 2
    (1) Bunurile confiscate care constituie corp delict sau mijloace de proba in procedura judiciara trec in proprietatea privata a statului in temeiul unei ordonante emise de procuror sau al unei hotarari judecatoresti ramase definitive, prin care se dispune valorificarea acestora.
    (2) In cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatarii si sanctionarii contraventiilor pe baza de proces-verbal, titlul de proprietate il constituie insusi procesul-verbal de contraventie, in cazul in care acesta nu a fost contestat in termenul legal sau daca a fost contestat, contestatia a fost respinsa printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.

    CAP. 2
    Declararea si preluarea bunurilor trecute in proprietatea privata a statului

    Art. 3
    (1) Declararea bunurilor trecute in proprietatea privata a statului, precum si predarea acestora se fac la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, in termen de 10 zile de la data primirii de catre detinator a documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora.
    (2) Bunurile confiscate, devenite proprietatea privata a statului, se declara si se predau organelor de valorificare, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a actului de confiscare.
    (3) In situatia in care actul de confiscare este atacat in termenul prevazut de lege, bunurile confiscate trec in proprietatea privata a statului incepand cu data la care hotararea judecatoreasca ramane definitiva.
    Art. 4
    (1) Detinatorii bunurilor care au trecut in proprietatea privata a statului, persoane fizice sau juridice, dupa caz, au obligatia sa inventarieze bunurile respective, luand in acelasi timp si masurile de pastrare si de conservare corespunzatoare, pana la predarea lor efectiva spre valorificare directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) urmatoarele categorii de bunuri:
    a) medicamente, materiale consumabile de utilitate medicala, materiale de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicala, substante toxice, materiale radioactive, bunuri culturale din patrimoniu, obiecte, vesminte si carti de cult, timbre filatelice, hartii de valoare, materiale lemnoase, documente istorice, materiale de arhiva, care se pun de indata la dispozitie organelor de specialitate ale statului care au competenta de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;
    b) mijloacele de plata in valuta neconvertibila care se depun la Banca Nationala a Romaniei, mijloacele de plata in valuta liber convertibila care se depun la bancile comerciale selectate de organele de valorificare, in conditiile legii, si mijloacele de plata in lei care se depun la unitatile trezoreriei, in contul bugetului de stat;
    c) armele de foc, munitiile, materiile explozive si diferite bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, Ministerului Apararii Nationale.
    (3) Bunurile mentionate la alin. (2) se vor evalua, utiliza, valorifica, distruge sau se vor casa de catre organele specializate care le-au preluat, dispunand de acestea conform atributiilor legale ce le revin.
    (4) Sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor prevazute la alin. (2) vor fi virate la bugetul de stat, dupa deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale in vigoare si a cotei de 1%, care se vireaza Ministerului Administratiei si Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, aferenta bunurilor confiscate ca urmare a actiunilor desfasurate de politisti. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intra sub incidenta Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care raman la dispozitia cultelor religioase.
    (5) Prin detinator de bunuri se intelege persoana fizica sau juridica care are in posesie temporara bunuri de natura celor prevazute la art. 1.

    CAP. 3
    Evaluarea si valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului

    Art. 5
    (1) Bunurile prevazute la art. 1, care au trecut in proprietatea privata a statului, se valorifica de catre Ministerul Finantelor Publice prin organele sale teritoriale - directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti -, denumite in continuare organe de valorificare.
    (2) Valorificarea bunurilor prevazute la alin. (1) se poate face si de catre administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare organe de valorificare.
    (3) Sunt considerate organe de valorificare si structurile de specialitate care au atributii in acest sens, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului, care nu se gasesc pe teritoriul Romaniei. Valorificarea acestor bunuri se va face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului afacerilor externe.
    Art. 6
    (1) Bunurile mentionate la art. 1 vor fi predate de catre detinatori organelor de valorificare, care sunt obligate sa le preia pe baza de proces-verbal de predare-preluare in termen de 10 zile de la data primirii de catre detinator a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.
    (2) Dupa preluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora in maximum 21 de zile de la preluare.
    (3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele si pasarile vii, care se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri catre populatie. Valorificarea acestor bunuri se face numai dupa obtinerea avizului de calitate, potrivit legii, in situatia in care pe ambalaj nu este inscriptionat termenul de valabilitate, la preturi cu ridicata practicate in zona, fara efectuarea procedurilor de evaluare. In acest caz, procesele-verbale de predare-primire se predau in termen de 48 de ore organelor de valorificare.
    (4) Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea detinatorului, acelasi termen si aceeasi procedura de valorificare prevazute la alin. (3) se aplica si bunurilor al caror termen de garantie expira inainte de data ramanerii definitive a hotararii ce se va pronunta in litigiu, al carui obiect il constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare.
    (5) In cazul in care prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva se dispune restituirea bunurilor prevazute la alin. (3) si (4), sumele obtinute din valorificarea acestora se achita persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, la nivelul actualizat al preturilor, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, dupa caz.
    (6) Institutiile abilitate prin lege sa ateste calitatea bunurilor confiscate in vederea comercializarii sunt obligate sa emita certificatul constatator, in termen de maximum 15 zile de la data solicitarii acestuia de catre organul de valorificare.
    (7) Pentru bunurile prevazute la alin. (3) avizul constatator se va emite de indata, astfel incat in momentul vanzarii acestea sa indeplineasca conditiile de comercializare.
    Art. 7
    (1) Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si preluate de organele de valorificare, care in perioada valorificarii au devenit necomercializabile, precum si cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere.
    (2) Comisia de distrugere se constituie in baza deciziei directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv in baza deciziei sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, si este formata din reprezentanti ai urmatoarelor institutii:
    a) directia generala a finantelor publice judeteana sau a municipiului Bucuresti, respectiv administratia finantelor publice de sector, 2 membri;
    b) inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, 2 membri;
    c) agentia de protectie a mediului judeteana, un membru.
    (3) Comisia de distrugere stabileste locul unde urmeaza a fi distruse bunurile, putandu-se apela si la serviciile unor unitati specializate in acest gen de activitate.
    Art. 8
    Cheltuielile de deplasare si de cazare vor fi platite membrilor comisiei de distrugere de catre institutia publica care i-a desemnat.
    Art. 9
    (1) Valorificarea bunurilor trecute in proprietatea privata a statului se face de organele de valorificare, prin bursele de marfuri, direct de la locul de depozitare sau la locul la care acestea se afla, prin magazine proprii, licitatie publica sau in regim de consignatie, dupa caz. Vanzarea directa de la locul de depozitare sau de la locul de detinere se poate face pentru bunurile care necesita conditii deosebite de pastrare si paza sau care necesita un spatiu mare de depozitare, ce nu pot fi asigurate in momentul intrarii in proprietatea privata a statului. In acest caz vanzarea se face in sistem angro, cu plata integrala sau in rate.
    (2) Produsele de natura celor supuse marcarii potrivit legii, nemarcate sau cu marcaje false, devenite proprietatea privata a statului prin confiscare, vor purta marcaje speciale, conform reglementarilor legale in materie.
    Art. 10
    (1) In vederea cresterii eficientei activitatii de valorificare a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, autoritatile administratiei publice locale vor asigura cu prioritate, in limitele disponibilitatilor existente sau create ulterior, la solicitarea scrisa a directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, spatiile necesare depozitarii si valorificarii.
    (2) In cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti vor functiona servicii sau birouri specializate pentru desfasurarea activitatii de valorificare.
    (3) Pentru asigurarea activitatii de valorificare, personalul Ministerului Finantelor Publice va fi suplimentat, dupa caz, cu numarul necesar care va fi aprobat prin hotarare a Guvernului.
    Art. 11
    (1) In vederea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului se va face evaluarea de catre o comisie de evaluare, stabilita prin decizia directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv prin decizia sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, care va avea urmatoarea componenta:
    a) directorul executiv adjunct al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv seful adjunct al administratiei - seful comisiei;
    b) un reprezentant din cadrul serviciului, biroului sau al compartimentului pentru valorificare bunuri;
    c) un reprezentant desemnat de inspectoratul de concurenta judetean sau al municipiului Bucuresti;
    d) un reprezentant din partea oficiului judetean pentru protectia consumatorilor sau al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti;
    e) reprezentantul institutiei publice care detine bunurile respective.
    (2) Membrii comisiei de evaluare, precum si membrii comisiilor prevazute la art. 1 alin. (7) si la art. 7 alin. (2) vor primi o indemnizatie fixa lunara, stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice, care se acopera din veniturile incasate din valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.
    Art. 12
    (1) In cazul bunurilor care nu s-au putut valorifica in decurs de 30 de zile de la data punerii in vanzare, comisia de evaluare poate proceda la reevaluarea bunurilor. In intervalul de 150 de zile de la data primei reevaluari se pot face mai multe reevaluari succesive, in sensul majorarii sau micsorarii pretului bunurilor, in functie de decizia comisiei de evaluare. Daca bunurile respective nu sunt vandute in termen de 150 de zile de la data primei reevaluari, se poate proceda la atribuirea gratuita, valorificarea prin unitatile de colectare si valorificare a deseurilor, dezmembrarea bunurilor si valorificarea sau distrugerea componentelor rezultate sau la distrugerea bunurilor, dupa caz. In acelasi interval de timp directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, va putea decide schimbarea metodei de valorificare, in conditiile competentelor stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
    (2) Conducatorul organului de valorificare poate decide ca valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului sa se faca si prin intermediul altor organe de valorificare, numai cu acordul prealabil al acestora.
    (3) Bunurile al caror termen de valabilitate expira in cele 180 de zile fara a fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea comisiei de distrugere.

    CAP. 4
    Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate in proprietatea privata a statului

    Art. 13
    (1) Ministerul Finantelor Publice poate transmite sau, dupa caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate in proprietatea privata a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:
    a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotari aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora, care vor fi repartizate in administrarea ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale, in limita normativelor de dotare a acestora, cu respectarea procedurilor de declarare si de evaluare, precum si unitatilor de cult;
    b) creselor, gradinitelor, centrelor de plasament si centrelor de primire a copilului, caminelor de batrani, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, bibliotecilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, la propunerea directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;
    c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada ca au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informational, educativ, stiintific si altele asemenea, la solicitarea acestora;
    d) ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale - echipamente de comunicatie, tehnica de calcul si birotica, rechizite, bunuri de folosinta indelungata, inventar gospodaresc, materiale de intretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si evaluare;
    e) persoanelor juridice care nu indeplinesc conditia de utilizatori unici, dar au calitatea de destinatari initiali, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului si care nu pot fi valorificate in conditiile art. 9 si 12;
    f) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile si imobile aflate in strainatate, prin hotarare a Guvernului;
    g) persoanelor juridice care administreaza case memoriale, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Repartizarea bunurilor prevazute la alin. (1) lit. a) se va face de catre o comisie interministeriala care va functiona pe langa Secretariatul General al Guvernului, constituita prin decizie a primului-ministru, formata din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    (3) Ministerul Finantelor Publice poate atribui, cu titlu gratuit, persoanelor juridice bunuri intrate in proprietatea privata a statului, care au fost achizitionate din import, in baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotarare a Guvernului.
    (4) Ministerul Finantelor Publice poate propune atribuirea cu titlu gratuit, prin hotarare a Guvernului, si altor beneficiari a unor bunuri intrate in proprietatea privata a statului.
    Art. 14
    Prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, bunuri intrate in proprietatea privata a statului, care nu pot fi valorificate in conditiile prezentei ordonante, pot fi atribuite, cu titlu gratuit, persoanelor fizice si juridice care au calitatea de destinatar.

    CAP. 5
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 15
    (1) Veniturile incasate din valorificarea bunurilor prevazute la art. 1 se varsa la bugetul de stat, dupa deducerea cheltuielilor efectuate in vederea valorificarii acestora, precum si a cotei de 1%, care se vireaza Ministerului Administratiei si Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, aferenta bunurilor confiscate ca urmare a actiunilor desfasurate de politisti.
    (2) Bunurile confiscate de catre organele autoritatii administratiei publice locale se predau directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, iar sumele incasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, dupa deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislatiei in vigoare si a unui comision de 10% din veniturile incasate.
    (3) In situatia in care nivelul veniturilor incasate din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare in vederea valorificarii acestora, diferenta va fi acoperita de la bugetul de stat sau din veniturile datorate bugetului local.
    (4) In categoria cheltuielilor efectuate in vederea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, in conditiile prezentei ordonante, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora si pana la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere.
    Art. 16
    (1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta ordonanta atrage dupa sine raspunderea disciplinara, contraventionala, materiala sau, dupa caz, penala, potrivit legii.
    (2) Contraventiile si sanctiunile aplicabile se stabilesc prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.
    Art. 17
    In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Finantelor Publice si Banca Nationala a Romaniei vor elabora norme de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
    Art. 18
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:
    - Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situatiei bunurilor de orice fel supuse confiscarii, confiscate, fara mostenitori sau fara stapan, precum si a unor bunuri care nu mai folosesc institutiilor bugetare, publicat in Buletinul Oficial nr. 81 din 27 iulie 1951;
    - Hotararea Guvernului nr. 662/1991 privind modul de valorificare a bunurilor care au devenit proprietate de stat potrivit legii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

    NOTA:
    Reproducem mai jos art. II - IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 329/2002, care nu au fost cuprinse in forma republicata a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998:
    "Art. 2
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aflate in cadrul directiilor vamale interjudetene, se vor transfera catre directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, cu exceptia bunurilor care se gasesc in diferite stadii de valorificare.
    (2) La aceeasi data personalul cu atributii de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, din cadrul directiilor regionale vamale interjudetene, se transfera in interesul serviciului la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (3) Spatiile de depozitare si de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se transfera din administrarea directiilor regionale vamale interjudetene in administrarea directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
    - art. 13^1 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. II, III si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000.
    Art. 4
    Cantitatile de produse din tutun, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, pe care organele care au procedat la confiscare le au predat in custodie agentilor economici producatori interni de tigarete, in vederea distrugerii, si existente in stoc, se vor distruge in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Distrugerea se va efectua in prezenta unei comisii de distrugere din care vor face parte un reprezentant al organelor de politie si un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice. Cheltuielile aferente distrugerii vor fi suportate de fiecare agent economic, care va proceda la distrugerea bunurilor confiscate."SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 128/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 128 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu