Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 32 din 25 februarie 2002

privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 80/1998 pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor prevazute de Legea minelor nr. 61/1998

ACT EMIS DE: MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR


SmartCity3

              AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 257 din 17 aprilie 2002

    Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    avand in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 si ale Hotararii Guvernului nr. 1.152/2001 privind actualizarea valorii taxelor anuale pentru activitatile miniere si a amenzilor contraventionale prevazute in Legea minelor nr. 61/1998 si in Legea petrolului nr. 134/1995,
    in temeiul dispozitiilor art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 80/1998 pentru aprobarea Instructiunilor privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor prevazute de Legea minelor nr. 61/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 1 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    Prezentele instructiuni se aplica persoanelor fizice/juridice care desfasoara activitati miniere."
    2. Articolul 3 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    In cazul constatarii savarsirii de catre aceeasi persoana a doua sau mai multe contraventii sanctiunea se aplica pentru fiecare contraventie.
    Cand contraventiile se constata si se sanctioneaza prin acelasi proces-verbal, sanctiunile contraventionale se cumuleaza, fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazute pentru contraventia cea mai grava."
    3. Articolul 5 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Contraventiile prevazute la art. 4 lit. a) - c) se sanctioneaza cu amenda intre 28.500.000 lei si 57.000.000 lei.
    Contraventiile prevazute la art. 4 lit. d) - l) se sanctioneaza cu amenda intre 57.000.000 lei si 142.500.000 lei.
    Contraventiile prevazute la art. 4 lit. m) - t) se sanctioneaza cu amenda intre 142.500.000 lei si 285.000.000 lei."
    4. Articolul 8 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    Contraventiilor le sunt aplicabile dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor."
    5. Articolul 9 din anexa se abroga.
    6. Articolul 11 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    Aplicarea sanctiunii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei.
    In cazul contraventiilor continue termenul prevazut la alin. 1 curge de la data constatarii faptei.
    Executarea sanctiunii se prescrie daca procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nu a fost inmanat ori comunicat celui sanctionat in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii."
    7. Articolul 13 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.
    Plangerea insotita de o copie de pe procesul-verbal se depun la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale - autoritatea competenta in aplicarea Legii minelor nr. 61/1998."
    8. Articolul 14 din anexa va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    In vederea punerii in executare a sanctiunii contraventionale organul constatator va transmite, din oficiu, organelor de specialitate ale directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si unitatilor subordonate acestora, in a caror raza teritoriala isi are sediul/domiciliul contravenientul, un exemplar al procesului-verbal, ori de cate ori nu s-a exercitat calea de atac impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei in termenul legal."
    9. Anexa la instructiuni se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1
    la instructiuni

    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale        Seria ...... Nr. ..........
    Inspectoratul/Sectia teritoriala ........        (de la inspectorat/sectie
    Municipiul Bucuresti, str. Mendeleev             teritoriala)
    nr. 36 - 38, sectorul 1

                                PROCES-VERBAL
de constatare si sanctionare a contraventiilor savarsite in executarea activitatilor miniere

    Incheiat astazi, ziua ..... luna ............... anul ....., in localitatea ........................., judetul ...............
    Eu/Noi ................................................, avand calitatea de .................................. in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, posesor al/posesori ai legitimatiei/legitimatiilor nr. ............... si nr. ..........., cu ocazia controlului efectuat la*) ......................., cu sediul in localitatea ......................., judetul ....................., avand nr. de inmatriculare in registrul comertului ........................, cod fiscal ............................, reprezentata prin domnul/doamna ......................., in calitate de*) ......................., am constatat personal, in ziua ....... luna .................... anul ....., la ora ......, in/la*) ....................................., urmatoarele:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
    Cele constatate mai sus constituie contraventie si sunt sanctionate de art. 42 lit. ....) din Legea minelor nr. 61/1998, de care se face vinovat/a ..................................., aplicandu-i-se sanctiunea constand in amenda in suma de ........................ lei.
    Contravaloarea amenzii se va achita, in termen de 15 zile de la inmanarea/comunicarea prezentului proces-verbal, in contul nr. .............................., deschis la ................................... .
    Confirmarea platii amenzii va fi prezentata organului constatator imediat dupa achitare.
    Impotriva prezentului proces-verbal se poate face plangere in termen de 15 zile de la inmanarea/comunicarea acestuia. Plangerea impreuna cu copia de pe procesul-verbal se vor depune la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.
    Cu ocazia incheierii prezentului proces-verbal contravenientul formuleaza urmatoarele obiectiuni: ................................................................................
................................................................................
................................................................................

    Prezentul proces-verbal a fost incheiat in trei exemplare.
    Agent constatator
    Numele ..............., prenumele .............. si semnatura ..............
    Am primit un exemplar, astazi ......./......./........... .
    .................................   Numele si prenumele
    .................................   Functia
    .................................   Semnatura

    La incheierea prezentului proces-verbal contravenientul nu este de fata/refuza semnarea/nu poate semna, imprejurare confirmata de domnul/doamna ................................, identificat/identificata cu buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ............, eliberat/eliberata de ..................................... la data de ......................., cod numeric personal ............................, in calitate de martor.

    ....................
    semnatura martorului

    La incheierea prezentului proces-verbal contravenientul nu este de fata/refuza semnarea/nu poate semna, imprejurare ce nu poate fi confirmata cu martori, datorita*) ................................................................................
................................................................................
................................................................................

    Agent constatator
    Numele ..............., prenumele .............. si semnatura ..............
------------
    *) Se va preciza persoana fizica/juridica supusa controlului.
    *) Se va indica functia detinuta in cadrul persoanei juridice supuse controlului.
    *) Se va preciza locul unde a fost constatata fapta contraventionala.
    *) Se vor preciza conditiile care au determinat incheierea procesului-verbal in lipsa unui martor."

    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Presedintele Agentiei Nationale
                          pentru Resurse Minerale,
                          Maria Iuliana StratulatSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 32/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 32 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu