Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3 din 25 ianuarie 1996

pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/1995 privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 37 din 21 februarie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, in conformitate cu Hotararea Parlamentului nr. 17/1994,

    presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Pe data prezentului ordin se aproba Regulamentul nr. 6/1995 privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare prevazut in anexa si se dispune publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 2
    Departamentul finantarea societatilor comerciale si informare continua si Departamentul logistic vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE
                A VALORILOR MOBILIARE,
                Prof. univ. dr. STEFAN BOBOC


    ANEXA 1


              REGULAMENT
privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1.1.
    Prezentul regulament stabileste modalitatile prin care un emitent de valori mobiliare poate obtine fonduri - fie prin majorarea capitalului social, fie prin atragerea unui capital de imprumut - si asigura cadrul legal pentru o buna informare a publicului larg asupra societatilor in care acesta doreste sa investeasca.
    Art. 1.2.
    In intelesul prezentului regulament, termenii utilizati au urmatoarele semnificatii:
    a) Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare este abreviata in textul regulamentului: C.N.V.M.;
    b) valori mobiliare sunt instrumente negociabile evidentiate prin inscrieri in cont, care confera proprietarilor lor drepturi patrimoniale asupra emitentului - drepturi de proprietate sau drepturi de creanta asupra acestuia - conform legii si in conditiile specifice de emisiune a acestora. Valori mobiliare pot fi actiunile, obligatiunile, instrumentele financiare ale administratiei publice centrale si locale , precum si instrumentele financiare derivate sau orice alte instrumente financiare incadrate de C.N.V.M. in aceasta categorie;
    c) emitent de valori mobiliare - denumit in continuare emitent - este o societate comerciala, regie autonoma, autoritate a administratiei publice centrale sau locale sau orice entitate legal constituita si calificata ca atare de C.N.V.M. care, in conditiile legii, a emis, emite sau intentioneaza sa emita valori mobiliare si care are obligatia de a recunoaste si de a onora drepturile evidentiate de acestea;
    d) emisiune de valori mobiliare - denumita in continuare emisiune - este totalitatea valorilor mobiliare de acelasi tip si clasa, emise de un emitent la o anumita data;
    e) emitere de valori mobiliare este procesul prin care emitentul ofera spre subscriere investitorilor existenti si potentiali un anumit tip si clasa de valori mobiliare;
    f) clasa de valori mobiliare cuprinde valori mobiliare de acelasi tip (actiuni, obligatiuni, warante, drepturi de preemptiune, optiuni, contracte futures etc.), care au aceleasi clauze si caracteristici (valoare nominala, drept de vot, drept de plata a dividendelor si drepturi de preemptiune - pentru actiuni - si valoare nominala, pret, dobanda, durata / scadenta, conditii de rascumparare, plan de rambursare, drepturi de conversiune - pentru obligatiuni);
    g) ofertant de valori mobiliare - denumit in continuare ofertant - este orice emitent sau proprietar de valori mobiliare care ofera spre subscriere sau vanzare valorile mobiliare respective;
    h) oferta publica de valori mobiliare este oferta facuta de un emitent sau de catre investitori pentru a vinde, a cumpara, a transforma, a schimba sau a transfera, prin orice alt mod, valori mobiliare ori drepturi aferente acestora, difuzata prin intermediul mijloacelor de informare in masa sau comunicata pe alte cai si adresata publicului larg, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate in vreun anume fel;
    i) oferta publica de vanzare de valori mobiliare - denumita in continuare oferta publica - este oferta pentru subscriere sau pentru vanzare de valori mobiliare facuta de un ofertant, difuzata prin intermediul mijloacelor de informare in masa sau comunicata pe alte cai si adresata publicului larg, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minimum 100 de persoane nedeterminate in vreun anume fel;
    i1) oferta publica initiala de vanzare de valori mobiliare
    - denumita in continuare oferta publica initiala - este prima oferta publica de vanzare de actiuni ale unei societati inchise in urma careia societatea respectiva devine societate deschisa;
    i2) oferta publica primara de vanzare de valori mobiliare
    - denumita in continuare oferta primara - este oferta publica facuta de un emitent care propune spre subscriere catre investitorii existenti si potentiali o noua emisiune de valori mobiliare care se emit in mod expres cu aceasta ocazie, cu scopul de a fi plasate pe piata;
    i3) oferta publica secundara de vanzare de valori mobiliare
    - denumita in continuare oferta secundara - este oferta publica facuta de un proprietar de valori mobiliare care ofera spre vanzare catre investitorii existenti si potentiali valori mobiliare emise in prealabil;
    j) societate deschisa este o societate comerciala pe actiuni constituita prin subscriptie publica sau ale carei actiuni sau alte valori mobiliare convertibile in actiuni au facut obiectul unei oferte publice regulat promovate si incheiate cu succes;
    k) societate inchisa este o societate comerciala pe actiuni ale carei documente constitutive prevad restrictii privind libera transferabilitate a actiunilor sale, interzic orice distribuire de valori mobiliare catre public sau care nu indeplineste conditiile stabilite in art. 2.4. (7) din prezentul regulament pentru o societate deschisa;
    l) prospect de oferta publica de vanzare de valori mobiliare
    - denumit in continuare prospect - este un document care contine informatii despre emitent si valorile mobiliare oferite, despre conducerea societatii, domeniul de activitate, activele emitentului ,si scopul pentru care sunt emise respectivele valori mobiliare si care include situatiile financiare ale acestuia;
    m) plasament privat reprezinta vanzarea de catre emitent a intregii emisiuni de valori mobiliare unui numar de maximum 35 de investitori sofisticati, rezidenti si nerezidenti in Romania, in conditiile contactarii a maximum 100 de persoane determinate pe baza unor criterii prestabilite si in conformitate cu reglementarile specifice ale C.N.V.M.;
    n) plasament secundar privat reprezinta vanzarea, de catre un proprietar existent, a cel putin 1% din valorile mobiliare de acelasi tip si clasa aflate in circulatie ale unui emitent unui numar de maximum 35 de investitori, in conditiile contactarii a maximum 100 de persoane determinate pe baza unor criterii prestabilite si in conformitate cu reglementarile specifice ale C.N.V.M. Plasamentul secundar privat se efectueaza prin intermediul unei societati de valori mobiliare;
    o) sindicat de intermediere reprezinta asocierea a doua sau mai multe societati de valori mobiliare autorizate de C.N.V.M. in scopul efectuarii unei oferte publice;
    p) grup de vanzare reprezinta o retea de sucursale, filiale si agentii, care presteaza in mod obisnuit servicii de ghiseu catre public, apartinand uneia sau mai multor societati comerciale sau regii autonome si care ajuta sindicatul de intermediere la distribuirea valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei publice.

    CAP. 2
    Realizarea ofertei publice. Societate deschisa. Societate inchisa

    2.1. Oferta publica initiala
    Art. 2.1.
    (1) Se califica oferta publica initiala regulat promovata si incheiata cu succes, conform art. 2.1.2. (2), oferta in urma careia sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
    a) valorile mobiliare oferite au fost subscrise si platite de minimum 50 de persoane;
    b) minimum 10% din volumul total de actiuni aflate in circulatie sunt detinute de catre public.
    (2) In conditiile prezentului regulament, oferta publica initiala poate fi o oferta publica primara sau o oferta publica secundara.
    Art. 2.1.2.
    (1) Oferta publica initiala primara este oferta care se face pentru majorarea capitalului social cu minimum 20% .
    (2) O oferta publica initiala primara se considera a fi incheiata cu succes, daca, la data inchiderii acesteia, au fost subscrise si platite minimum 60% - daca in prospect nu se specifica alt procent superior - din valorile mobiliare care au fost oferite public.
    Nerespectarea acestei prevederi duce la anularea ofertei publice cu urmatoarele consecinte:
    a) valorile mobiliare subscrise vor fi anulate si radiate din cont;
    b) sumele varsate de catre subscriitori vor fi inapoiate acestora, fara a se percepe asupra lor nici o taxa, speza sau comision;
    c) cheltuielile ocazionate de derularea ofertei publice vor cadea in sarcina ofertantului si a societatilor de valori mobiliare implicate, conform prevederilor din contractul de intermediere.
    Art. 2.1.3.
    In scopul realizarii obiectivelor indicate in prospect, propuse a se realiza cu fondurile provenite din majorarea de capital, se interzice detinatorilor unei pozitii de control intr-o societate devenita deschisa, in urma unei oferte publice initiale primare incheiate cu succes, sa ofere spre vanzare actiunile detinute, intr-un interval de 12 luni de la data incheierii respectivei oferte publice.
    Aceasta interdictie nu se aplica in cazul in care vanzarea de actiuni se face cu aprobarea adunarii generale a actionarilor si daca aceasta se face fie catre actionarii existenti, fie printr-un plasament secundar privat, caz in care cumparatorul se angajeaza sa nu actioneze in scopul modificarilor planurilor de afaceri ale respectivei societati comerciale.
    2.2. Oferta primara
    Art. 2.2.
    (1) Suma incasata din vanzarea emisiunii de valori mobiliare in cadrul unei oferte primare revine emitentului.
    (2) Oferta primara de actiuni se face numai cu scopul majorarii capitalului social al emitentului.
    (3) Oferta primara de obligatiuni se face numai cu scopul majorarii capitalului permanent si se realizeaza prin contractarea unei datorii pe termen mai mare de 12 luni.
    (4) O oferta publica primara se considera a fi incheiata cu succes in conditiile art. 2. 1.2. (2) din prezentul regulament.
    2.3. Oferta secundara
    Art. 2.3.
    (1) Suma incasata din vanzarea valorilor mobiliare in cadrul unei oferte secundare revine proprietarului respectivelor valori mobiliare.
    (2) In cazul in care oferta secundara este o oferta publica initiala, actiunile oferite prin oferta secundara au fost dobandite initial la constituirea societatii ca societate pe actiuni, prin plasament privat sau prin orice alta modalitate legala de dobandire a actiunilor unei societati inchise.
    (3) In cazul in care societatea este deschisa, actiunile oferite prin oferta secundara au fost dobandite printr-un plasament privat, printr-o oferta publica de vanzare, printr-o oferta publica de cumparare, prin achizitionarea lor de pe o piata secundara organizata sau prin orice alta modalitate legala.
    (4) Oferirea spre vanzare de catre proprietarii lor a mai mult sau egal cu 5% din volumul total al valorilor mobiliare de aceeasi clasa aflate in circulatie ale unei societati deschise se va face numai printr-o oferta secundara sau printr-un plasament secundar privat.
    2.4. Societate deschisa
    Art. 2.4.
    (1) Pentru a deveni societate deschisa printr-o oferta publica initiala sau prin subscriptie publica o societate comerciala trebuie sa aiba un capital social de minimum 100 milioane lei.
    (2) Devine societate deschisa o societate comerciala pe actiuni care a facut o oferta publica in urma careia actiunile oferite au fost subscrise si platite de minimum 50 de persoane.
    (3) Documentele constitutive ale unei societati deschise nu pot contine clauze sau prevederi care sa limiteze libera transferabilitate a valorilor mobiliare emise de aceasta.
    (4) O societate comerciala care a facut o oferta publica de valori mobiliare convertibile in actiuni devine societate deschisa in urma conversiei respectivelor valori mobiliare in actiuni, sub conditia respectarii prevederilor art. 2.1.2. (2) .
    (5) Societatile comerciale care se constituie prin subscriptie publica trebuie sa prezinte la C.N.V.M. prospectul de emisiune in termen de 60 de zile de la data inmatricularii in Registrul comertului in vederea inregistrarii la Oficiul de evidenta a valorilor mobiliare.
    (6) Societatile comerciale constituite prin subscriptie publica anterior datei de intrare in vigoare a prezentului regulament sau care au facut o oferta publica neinregistrata la C.N.V.M. vor prezenta la C.N.V.M., in termen de 60 de zile, prospectul de emisiune, raportul privind rezultatele subscriptiei/ofertei publice si alte informatii necesare inregistrarii la Oficiul de evidenta a valorilor mobiliare.
    (7) Daca o societate comerciala are la sfarsitul unui exercitiu financiar un capital social mai mare de un miliard lei si mai mult de 500 de actionari, exceptand angajatii respectivei societati, care detin impreuna minimum 10% din actiunile aflate in circulatie, atunci ea este considerata societate deschisa. Societatea devenita astfel deschisa trebuie sa se inregistreze la C.N.V.M. si sa se conformeze cerintelor de informare a publicului, stabilite de aceasta, actiunile sale devenind liber transferabile pe o piata secundara organizata.
    (8) Daca numarul de actionari ai unei societati deschise scade sub 50 de persoane sau capitalul social se reduce sub limita de 100 milioane lei, societatea respectiva va fi considerata societate inchisa. Acest fapt va fi comunicat C.N.V.M. in vederea radierii inregistrarilor din Oficiul de evidenta a valorilor mobiliare al C.N.V.M., iar societatea va fi absolvita de conformarea cu cerintele de informare a publicului.
    (9) Nu pot fi tranzactionate pe o piata secundara organizata actiunile unei societati comerciale care nu a indeplinit conditiile prevazute la art. 1.2. lit. j) din prezentul regulament, chiar daca are alte tipuri de valori mobiliare care au facut obiectul unei oferte publice regulat promovate si incheiate cu succes. Aceasta societate comerciala trebuie insa sa se conformeze cerintelor de inregistrare si informare stabilite de C.N.V.M. si de prevederile prezentului regulament.
    2.5. Societate inchisa
    Art. 2.5.
    (1) O societate inchisa, definita conform art. 1.2. lit. k), nu poate efectua nici o forma de publicitate pentru vanzarea actiunilor sale.
    (2) Proprietarii actiunilor unei societati inchise nu pot face nici un fel de publicitate actiunilor detinute in vederea vanzarii lor.

    CAP. 3
    Norme privind promovarea si derularea ofertei publice de vanzare de valori mobiliare

    Art. 3.1.
    Orice oferta publica de vanzare de valori mobiliare necesita autorizarea prealabila a C.N.V.M.
    Art. 3.2.
    (1) Valorile mobiliare ce fac obiectul unei oferte publice vor fi emise in forma dematerializata si evidentiate prin inscrieri in cont.
    (2) Ofertantul trebuie sa faca dovada legitimitatii detinerii valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice.
    Art. 3.3.
    In vederea autorizarii ofertei publice, ofertantul va face o prezentare prealabila, intr-un prospect, a tuturor informatiilor relevante cu privire la emitent si la toate societatile comerciale in care acesta detine pozitii de control, precum si a valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei publice, in scopul asigurarii unei informari corespunzatoare a investitorilor potentiali, necesara luarii unei decizii rationale de a investi in valorile mobiliare oferite public.
    Informatiile prezentate in prospect trebuie sa fie in deplina concordanta cu documentele constitutive ale societatii comerciale si cu actele aditionale inregistrate la Registrul comertului.
    Art. 3.4.
    Cererea de autorizare, insotita de prospectul de oferta publica si de anexele la prospect, se inregistreaza la C.N.V.M. Anexele la prospect contin: contractul de societate, statutul, certificatul de inmatriculare, autorizatia de functionare, cererile de inscriere de mentiuni, actele aditionale, codul fiscal, bilanturile contabile, rapoartele cenzorilor interni, rapoartele administratorilor (de gestiune), rapoartele cenzorilor externi independenti, situatiile financiare pentru ultimul trimestru, curriculum vitae conform pct. 1.12. din anexa nr. 1, materialele publicitare, formularul de subscriere/vanzare, avizele si rapoartele solicitate conform pct. 3.6. din anexa nr. 1, contractele mentionate la pct. 4.3. din anexa nr. 1, hotararile judecatoresti ramase definitive pentru situatiile prevazute la pct. 4.4. din anexa nr. 1, modalitatea de solicitare a dreptului de reprezentare a intereselor actionarilor in adunarea generala a actionarilor.
    Art. 3.5.
    In cazul constituirii unui sindicat de intermediere si/sau grup de vanzare, ofertantul si managerul sindicatului de intermediere vor depune la C.N.V.M. contractele incheiate intre: ofertant si managerul sindicatului de intermediere, manager si membrii sindicatului de intermediere, managerul sindicatului de intermediere si membrii grupului de vanzare, in vederea verificarii conformitatii acestora cu prevederile prezentului regulament.
    Art. 3.6.
    In cazul ofertei primare, autorizarea de catre C.N.V.M. este conditionata de inchiderea ofertei precedente, daca este cazul, si de achitarea integrala a valorilor mobiliare aferente acesteia. Prospectul de oferta publica purtand viza C.N.V.M. si raportul privind rezultatele ofertei publice vor fi depuse la Registrul comertului, ca anexe la cererea de inscriere de mentiuni privind modificarea capitalului social dupa incheierea ofertei publice si realizarea alocarii valorilor mobiliare.
    Art. 3.7.
    La data inregistrarii cererii de autorizare a ofertei publice emitentul trebuie sa fi incheiat cel putin un exercitiu financiar.
    Art. 3.8.
    (1) Societatea comerciala emitenta si societatea/societatile de valori mobiliare care distribuie valorile mobiliare in numele ofertantului, in calitate de intermediar, trebuie sa certifice prospectul si sa se asigure ca acesta prezinta o informare completa, corecta si in deplina concordanta cu realitatea privind emitentul, toate societatile comerciale in care acesta detine o pozitie de control si valorile mobiliare oferite public. In cazul unei oferte secundare, prospectul va fi intocmit de catre emitent in numele proprietarului de valori mobiliare. Semnaturile persoanelor autorizate angajeaza raspunderea legala a societatilor pe care le reprezinta.
    (2) Informatiile cuprinse in prospect sunt prezentate pe raspunderea emitentului, a consiliului sau de administratie, a proprietarului valorilor mobiliare care face oferta - daca este cazul, a societatii de valori mobiliare care coordoneaza intermedierea (managerul sindicatului de intermediere), a societatilor de valori mobiliare membre ale sindicatului de intermediere si a cenzorilor externi independenti, in conformitate cu contributia fiecaruia dintre acestia la realizarea prospectului.
    (3) Orice prezentare eronata a faptelor materiale in prospect da dreptul cumparatorului sa urmareasca in justitie pentru daune-interese partile responsabile mai sus mentionate si/sau sa ceara anularea tranzactiei si rambursarea sumelor platite pentru achizitionarea valorilor mobiliare.
    Art. 3.9. Cerintele minime privind continutul prospectului de oferta publica sunt prezentate in anexa nr. 1 la prezentul regulament. C.N.V.M. poate modifica, de la caz la caz, aceste cerinte si poate dispune si prezentarea altor informatii referitoare la emitent, la valorile mobiliare oferite, precum si la conditiile de executare a contractelor de plasament intermediat. Situatiile financiare incluse in prospect vor fi verificate si certificate de cenzori externi independenti, angajati de emitent si inregistrati la C.N.V.M.
    Art. 3.10.
    (1) C.N.V.M. va decide cu privire la cererea de autorizare a unei oferte publice in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, insotita de prospectul de oferta publica.
    (2) Orice solicitare de informatii suplimentare sau de modificare a celor prezentate initial, din initiativa C.N.V.M. sau a ofertantului, intrerupe termenul de 30 de zile, care reincepe sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari .
    Art. 3.11.
    (1) C.N.V.M. nu-si exprima acordul sau dezacordul privind oferta publica, deoarece aceasta este decizia adunarii generale a actionarilor sau a proprietarului de valori mobiliare (ofertant).
    (2) Mentiunea "Autorizatia acordata de catre C.N.V.M. nu constituie garantie sau in vreun fel apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactii le de incheiat prin acceptarea ofertei publice; autorizatia certifica numai regularitatea ofertei in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia" va figura pe coperta prospectului de oferta publica si va fi inclusa in orice alte notificari si forme de publicitate facute in legatura cu respectiva oferta publica.
    (3) C.N.V.M. nu certifica faptul ca prospectul nu contine nici o falsificare sau ca toate informatiile sunt corecte si de aceea nu poate fi actionata in justitie pentru omisiuni sau prezentari eronate ale faptelor materiale.
    (4) Autorizatia acordata de C.N.V.M. nu constituie o aprobare sau o alta forma de apreciere de catre C.N.V.M. a calitatii plasamentului in respectivele valori mobiliare sau a conditiilor de pret prin care valorile mobiliare sunt oferite public.
    (5) Autorizatia eliberata de C.N.V.M. privind oferta publica certifica faptul ca, la data autorizarii, prospectul indeplineste cerintele Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si ale prezentului regulament.
    (6) In caz de publicitate din partea ofertantului, facuta in scopul acceptarii ofertei publice cu prezentarea acesteia ca beneficiind de avantaje sau de alte calitati decurgand din autorizatie, C.N.V.M. poate dispune retragerea autorizatiei, cu aplicarea de sanctiuni persoanelor in culpa.
    (7) Autorizatia va contine obiectul ofertei, pretul, perioada de derulare. Formularul tipizat al autorizatiei este prezentat in anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    (8) Autorizatia acordata de C.N.V.M. se emite in doua exemplare originale. Un exemplar al autorizatiei se elibereaza solicitantului impreuna cu doua exemplare ale prospectului de oferta publica, purtand stampila C.N.V.M. pe fiecare pagina. C.N.V.M. va pastra cererea de autorizare a ofertei publice, un exemplar al autorizatiei acordate si un exemplar al prospectului de oferta publica.
    Art. 3.12.
    (1) Ofertantul si/sau societatea de valori mobiliare implicata vor/va face cunoscut prin mijloacele de comunicare in masa, incluzand obligatia unui anunt intr-un ziar de larga circulatie, respectiva oferta publica, cu cel putin 7 zile inainte de inceperea derularii acesteia, dar nu inainte de obtinerea autorizatiei pentru oferta publica.
    (2) Continutul acestui anunt si al celorlalte materiale publicitare referitoare la oferta publica va fi avizat de C.N.V.M.
    (3) In perioada de la depunerea cererii de autorizare pana la data publicarii anuntului publicitar se interzice oricarui emitent, oricarei societati de valori mobiliare sau persoane implicate in respectiva oferta publica sa desfasoare orice forma de publicitate privind emitentul, cu exceptia declaratiilor de presa uzuale, programate anterior si a raportarilor periodice. Publicitatea efectuata in acest interval de timp se considera oferta publica neautorizata si se pedepseste conform legii.
    (4) Prospectul se pune la dispozitia investitorilor potentiali pe perioada derularii ofertei publice, la sediul social al ofertantului si/sau la sediul societatii/societatilor de intermediere implicate, precum si in alte locuri indicate in anuntul publicitar. La aceste sedii prospectul trebuie sa fie disponibil publicului intr-un numar suficient de copii, astfel incat fiecare investitor interesat sa poata obtine o copie.
    (5) Copii de pe prospect vor fi furnizate gratuit, dupa cum urmeaza:
    - o copie, fiecarei societati de valori mobiliare;
    - trei copii la C.N.V.M.;
    - un numar de copii, stabilit de comun acord cu membrii grupului de vanzare, pentru a fi consultate de investitorii potentiali la locurile de subscriere.
    Art. 3.13.
    Dreptul de preemptiune, stabilit conform Legii nr. 31/1990, da dreptul actionarilor sa-si mentina procentul de proprietate detinut in societate, prin cumpararea de actiuni apartinand unei noi emisiuni, inainte de inceperea ofertei publice propriu-zise, la un pret inferior celui de vanzare catre public, stabilit in prospect.
    Art. 3.14.
    Activitati ce pot fi desfasurate in cadrul ofertei publice inainte si dupa acordarea autorizatiei sunt prezentate in anexa nr. 3 la prezentul regulament.
    Art. 3.15.
    Anterior autorizarii ofertei publice de catre C.N.V.M. este interzis ofertantului si societatii/societatilor de valori mobiliare implicate sa desfasoare urmatoarele activitati:
    a) oferirea spre vanzare catre public a valorilor mobiliare;
    b) garantarea disponibilitatii valorilor mobiliare;
    c) acceptarea integrala sau partiala de plati pentru valorile mobiliare;
    d) desfasurarea activitatilor de publicitate referitoare la valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei publice;
    e) desfasurarea oricaror alte activitati care fac obiectul autorizarii C.N.V.M.
    Art. 3.16.
    Oferta publica poate fi facuta direct de catre ofertant sub forma plasamentului direct sau prin intermediul unei/unor societati de valori mobiliare autorizate de C.N.V.M. sub forma plasamentului intermediat.
    Art. 3.16.1.
    (1) Plasamentul direct este efectuat de catre ofertant, fara participarea nici unei societati de valori mobiliare la stabilirea caracteristicilor valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei sau in procesul identificarii si contactarii investitorilor potentiali.
    (2) Distribuirea catre public a ofertei prin plasament direct va fi facuta de catre ofertant la sediul sau si cu personalul propriu sau la sediul si cu personalul altor societati in care ofertantul detine o pozitie majoritara.
    (3) Personalul implicat in plasamentul direct va actiona exclusiv in numele si in contul ofertantului si trebuie sa respecte Normele generale de conduita a agentilor de valori mobiliare cuprinse in Regulamentul privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare.
    (4) Orice implicare a societatilor de valori mobiliare intr-un plasament direct este interzisa.
    Art. 3.16.2.
    Plasamentul intermediat este facut cu sprijinul si prin intermediul uneia sau mai multor societati de valori mobiliare, prin una dintre urmatoarele metode: "Plasament garantat"; "Metoda celei mai bune executii"; "Totul sau nimic"; "Stand-by"; "Plasament asigurat"; "Licitatie olandeza"; "Licitatie competitiva". Cerintele minime ale contractelor de intermediere, dupa ce s-a convenit metoda de intermediere care va fi practicata, sunt prezentate in anexa nr. 4 la prezentul regulament.
    Art. 3.17.
    (1) Grupul de vanzare se constituie din initiativa managerului sindicatului de intermediere pentru distribuirea catre public a valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei publice si presteaza servicii de ghiseu in numele si in contul unei societati de valori mobiliare, in baza unui contract intre societatea de valori mobiliare si societatea prestatoare de servicii de vanzare.
    (2) Pentru serviciile prestate, grupul de vanzare va primi o suma fixa, stabilita, in prealabil, de comun acord cu societatea de valori mobiliare initiatoare, si care nu va fi afectata de rezultatul ofertei publice.
    (3) Salariatii grupului de vanzare care executa servicii de ghiseu in scopul distribuirii ofertei publice vor actiona exclusiv in numele si in contul managerului sindicatului de intermediere si vor respecta normele de conduita din Regulamentul privind autorizarea si exercitarea intermedierii de valori mobiliare.
    (4) Din grupul de vanzare pot face parte institutii care poseda o retea de sucursale, agentii si oficii si care presteaza servicii financiare catre public.
    (5) Membrii grupului de vanzare nu vor putea desfasura nici una dintre activitatile care necesita autorizarea C.N.V.M.
    (6) Distribuirea de valori mobiliare de catre o banca comerciala sau alta institutie autorizata si supravegheata de Banca Nationala a Romaniei, in calitate de membru al unui grup de vanzare, nu este considerata intermediere de valori mobiliare in sensul Legii nr. 52/1994.
    Art. 3.18.
    (1) Pe tot parcursul desfasurarii ofertei publice, exceptand cazurile in care se utilizeaza metoda licitatiei, nu pot fi modificate pretul, numarul si toate caracteristicile clasei valorilor mobiliare oferite, definite in art. 1.2 lit. f) din prezentul regulament, precum si comisioanele si taxele platite intermediarilor si membrilor grupului de vanzare.
    (2) Acceptarea ofertei publice de catre investitori este neconditionata si devine irevocabila incepand din a patra zi de la data subscriptiei. In acest interval de timp subscriitorul poate revoca acceptarea prin notificare catre ofertant sau catre societatea de valori mobiliare implicata.
    (3) Societatea sau societatile de valori mobiliare implicate intr-o oferta publica sunt obligate ca pe intreaga perioada de desfasurare a ofertei sa execute toate ordinele de cumparare ale clientilor, fara nici o exceptie sau preferinta, pana la epuizarea valorilor mobiliare primite pentru distribuire.
    (4) Se interzice societatilor de valori mobiliare neimplicate intr-o oferta publica sa subscrie in nume propriu valori mobiliare ce fac obiectul ofertei publice respective, cu exceptia cazurilor special autorizate de C.N.V.M. in scopul formarii pietei .
    Art. 3.19.
    (1) Autorizarea respectivei oferte publice este valabila pe toata perioada ofertei publice.
    (2) Termenul de valabilitate a ofertei publice de valori mobiliare este cel stipulat de ofertant, dar nu poate fi mai lung de 180 de zile, incepand sa curga de la data acordarii autorizatiei de catre C.N.V.M.
    (3) In lipsa unei mentiuni exprese contrarii, oferta publica de valori mobiliare isi produce efectele de la data mentionata de C.N.V.M. in autorizatie.
    (4) La cererea partilor interesate, valabilitatea autorizatiei poate fi prelungita o singura data, pentru o perioada care nu poate depasi 180 de zile de la data expirarii autorizatiei initiale, cu conditia ca motivele invocate sa fie acceptate de catre C.N.V.M. Orice prelungire va fi conditionata de actualizarea tuturor informatiilor cuprinse in prospect.
    Art. 3.20.
    (1) Oferta publica de valori mobiliare va produce toate efectele, numai daca, pe durata desfasurarii sale, se pastreaza realitatea, exactitatea si integralitatea informatiilor cuprinse in prospect, precum si daca in aceasta perioada nu se produc evenimente nefavorabile.
    (2) In timpul desfasurarii ofertei publice, emitentul si societatile comerciale in care acesta detine o pozitie de control trebuie sa se abtina de la acte care pot influenta nivelul capitalului social si situatia lor patrimoniala.
    (3) Orice modificare a informatiilor prezentate in prospect trebuie adusa la cunostinta C.N.V.M. in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei ei. C.N.V.M. poate solicita intocmirea si publicarea unui amendament la prospect.
    (4) In cazul prelungirii perioadei de subscriere, precum si a existentei oricarui amendament la prospect, investitorii care au subscris valori mobiliare anterior aparitiei acestor evenimente au dreptul sa renunte la subscrierea facuta.
    Art. 3.21.
    Ofertantul si societatea/societatile de intermediere implicate pot inchide anticipat oferta publica cu aprobarea C.N.V.M.
    a) sub conditia ca obiectul ofertei publice sa fi fost integral tranzactionat; sau
    b) dupa minimum 7 zile de la deschiderea acesteia, atunci cand in opinia societatii/societatilor de valori mobiliare, confirmata de C.N.V.M., potentialul de plasare s-a epuizat si daca in prospect este prevazuta aceasta posibilitate.
    Art. 3.22.
    Atunci cand cererea de valori mobiliare depaseste volumul ofertei publice, ofertantul si societatea/societatile de intermediere implicate pot proceda, in scopul alocarii valorilor mobiliare, la alegerea unei metode de alocare, cu conditia ca aceasta sa fie prevazuta in prospect si sa fie acceptata de C.N.V.M.
    Art. 3.23.
    Ofertantul sau societatea de valori mobiliare care indeplineste rolul de manager al sindicatului de intermediere va transmite la C.N.V.M. raportul privind rezultatele ofertei publice, in termen de 7 zile de la data inchiderii acesteia. Informatiile continute in acest raport sunt prezentate in anexa nr. 5 la prezentul regulament. C.N.V.M. poate solicita, de la caz la caz, prezentarea altor informatii.
    Art. 3.24.
    (1) Se interzice tranzactionarea pe o piata secundara organizata a valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice pe perioada de desfasurare a acesteia.
    (2) Se interzice oricarui ofertant si, daca este cazul, oricarei societati de valori mobiliare implicate sa continue oferta publica dupa data inchiderii acesteia.
    (3) Emitentul trebuie sa se asigure ca toate valorile mobiliare ramase nesubscrise la data inchiderii ofertei publice primare vor fi retrase si anulate, iar inregistrarile acestora in cont vor fi radiate.
    Art. 3.25.
    (1) Ofertantul si societatea/societatile de valori mobiliare implicate intr-o oferta publica vor comunica C.N.V.M. toate informatiile necesare cu privire la valorile mobiliare care se supun prevederilor Legii nr. 52/1994 si ale prezentului regulament si la respectivii lor emitenti si cu privire la toate celelalte persoane fizice si juridice, subiecti ai supravegherii C.N.V.M., conform normelor de organizare a Oficiului de evidenta a valorilor mobiliare.
    (2) Informatiile inregistrate la Oficiul de evidenta a valorilor mobiliare vor fi accesibile publicului.
    (3) Anumite informatii pot fi inregistrate ca fiind confidentiale si devin inaccesibile publicului, daca un emitent, pe baza unei hotarari adoptate de cel putin 3/4 din numarul membrilor consiliului sau de administratie, considera ca acestea sunt de natura confidentiala si ca dezvaluirea lor ar avea un efect material contrar intereselor sale, ale actionarilor sai sau ale detinatorilor altor valori mobiliare ale acestuia. Emitentul va solicita, in scris, C.N.V.M. permisiunea sa considere informatiile respective drept confidentiale, pentru motivele si pentru perioada specificate in respectiva cerere.

    CAP. 4
    Raspunderi si sanctiuni

    Art. 4.1.
    Incalcarea prevederilor Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si ale prezentului regulament se sanctioneaza conform dispozitiilor prevazute in cap. X din lege.
    Art. 4.2.
    (1) Orice oferta publica facuta fara autorizarea C.N.V.M. ori nerespectand conditiile in care o astfel de autorizare este acordata este nula de drept si atrage pentru cei in culpa aplicarea sanctiunilor prevazute de Legea nr. 52/1994.
    (2) Oferta publica se anuleaza in conditiile nerespectarii prevederilor art. 2.1.(1) lit. a), art. 2.2.(4), art. 2.4.(1), art. 2.4.(3) si ale art. 3.16.1. alin. (4).
    (3) Ofertantul si societatile de valori mobiliare implicate, raspunzatoare pentru incalcarea dispozitiilor Legii nr. 52/1994 si a prevederilor prezentului regulament, vor fi obligate sa ramburseze sumele avansate, in termen de 10 zile lucratoare de la data constatarii de catre C.N.V.M. a respectivelor incalcari.
    (4) Dreptul de rambursare se acorda tuturor proprietarilor respectivelor valori mobiliare, din momentul anularii autorizatiei, pentru o perioada care sa nu depaseasca 30 de zile de la data publicarii anularii autorizatiei, dupa care valorile mobiliare devin nule de drept.
    (5) Valoarea rambursata pentru fiecare valoare mobiliara reprezinta pretul de vanzare, fara deducerea vreunor comisioane, taxe sau a altor cheltuieli, sau valoarea de piata din ziua anterioara anularii ofertei publice, daca aceasta este mai mare.
    Art. 4.3.
    Oferta publica poate fi anulata intr-un interval de 90 de zile de la data primirii la C.N.V.M. a raportului privind rezultatele acesteia. Aceasta limitare nu exonereaza de raspundere persoanele gasite vinovate de incalcarea reglementarilor legale in vigoare, daca acest lucru se descopera dupa expirarea termenului stabilit.

    CAP. 5
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 5.1.
    (1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toate societatile deschise, precum si pentru toate persoanele implicate intr-o oferta publica.
    (2) Orice oferta publica de vanzare de valori mobiliare trebuie sa se conformeze prevederilor Legii nr. 52/1994 si ale prezentului regulament.
    (3) Societatile comerciale care emit valori mobiliare trebuie sa prezinte public informatii reale, complete, corecte si la zi despre principalele evenimente si indicatori economico-financiari atat atunci cand valorile mobiliare sunt oferite pentru prima data catre public, cat si ulterior, cand proprietarii de valori mobiliare existenti ofera publicului larg valori mobiliare emise de respectiva societate.
    (4) In vederea obtinerii autorizarii ofertei publice, la data eliberarii acesteia, ofertantul va face dovada platii in contul C.N.V.M. a unei taxe de 100.000 lei pentru persoane fizice si 2.000.000 lei pentru persoane juridice.
    Art. 5.2.
    Se excepteaza de la prevederile prezentului regulament urmatoarele cazuri, care insa vor fi notificate C.N.V.M.:
    a) distribuirea de valori mobiliare catre salariatii sau conducerea respectivului emitent cu conditia ca acestora sa li se asigure si sa li se garanteze accesul la informatii privind emitentul si valorile mobiliare oferite, ca si in cazul unei oferte publice;
    b) distribuirea de valori mobiliare catre toti actionarii existenti si exercitarea dreptului de preemptiune intr-o societate inchisa sau deschisa;
    c) preschimbarea valorilor mobiliare ale unei societati comerciale ca urmare a unei achizitii sau fuziuni;
    d) exercitarea drepturilor de conversiune si de exercitare a drepturilor rezultate din emisiunea de warante.
    Art. 5.3.
    Prevederile prezentului regulament nu se aplica in urmatoarele cazuri:
    a) valori mobiliare emise de institutii si agentii ale administratiei publice centrale si locale;
    b) titluri de participare emise de un fond deschis de investitii oferite continuu, reglementat de Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 aprobata prin Legea nr. 83/1994;
    c) titluri de participare emise de un fond de pensii, reglementat de regulamente specifice;
    d) polite de asigurari emise de societati de asigurare;
    e) instrumente financiare ale pietei monetare (cu o scadenta mai mica de 12 luni);
    f) instrumente financiare derivate din valori mobiliare nereglementate de C.N.V.M.;
    g) instrumente financiare emise de institutii autorizate de Banca Nationala a Romaniei, cu exceptia celor de tipul actiunilor sau al oricaror valori mobiliare convertibile in actiuni.
    Art. 5.4.
    In caz de dubiu privind calificarea unui plasament de valori mobiliare drept oferta publica, ofertantul sau societatea de valori mobiliare implicata se poate adresa C.N.V.M. care va decide daca plasamentul respectiv necesita autorizare, sau daca se acorda dispensa de autorizare.
    Art. 5.5.
    Orice majorare de capital al unei societati deschise va fi comunicata la C.N.V.M. in scopul actualizarii informatiilor privind emitentul si valorile mobiliare ale acestuia.
    Art. 5.6.
    C.N.V.M. poate acorda dispensa de autorizare la cererea scrisa a ofertantului. In acest scop, C.N.V.M. va analiza disponibilitatea informatiei referitoare la emitent si valorile mobiliare emise catre public, usurinta intrarii in posesia informatiei si orice alti factori considerati relevanti si va acorda dispensa cu conditia asigurarii informarii si protectiei adecvate a investitorilor.
    Art. 5.7.
    (1) Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) Prevederile cap. I, cap. II [art. 4-17 si art. 19], cap. V si cap. VI [art. 29-32 alin. (1) si art. 33] din Regulamentul privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare, adoptat de C.N.V.M. prin Ordinul nr. 1 din 11 octombrie 1994, se abroga la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

    ANEXA 1
    la regulament

                 CONTINUTUL
    prospectului de oferta publica

    Date generale (mentionate pe coperta prospectului de oferta publica):
    - identitatea emitentului (denumirea, sediul inregistrat, data si numarul inmatricularii in Registrul comertului);
    - numele ofertantului (daca este altul decat emitentul);
    - tipul, clasa, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice;
    - pretul de vanzare al valorilor mobiliare;
    - pretul de emisiune al valorilor mobiliare (pret de subscriere), reprezentand pretul net pe care il primeste emitentul (pretul de vanzare - marja de intermediere);
    - marimea fondurilor care se sconteaza a fi obtinute de ofertant;
    - modalitatea de efectuare a ofertei publice (plasament direct sau intermediat):
    a) in cazul plasamentului intermediat:
    - metoda de intermediere;
    - managerul si membrii sindicatului de intermediere;
    - comisioanele sau alte venituri primite de acestia;
    b) in cazul organizarii unui grup de vanzare:
    - membrii grupului de vanzare;
    - comisioanele sau alte venituri primite;
    - perioada de derulare a ofertei publice;
    - se va specifica daca emitentul are valori mobiliare listate la Bursa de valori, tipul si clasa lor, si piata secundara organizata unde vor fi tranzactionate valorile mobiliare care fac obiectul ofertei publice;
    - date si conditionari ale autorizatiei ofertei publice;
    - data si numarul autorizatiei ofertei publice;
    - principalii factori de risc ai ofertei publice;
    - absenta unei activitati de exploatare in trecut;
    - absenta unei activitati profitabile in ultimii 3 ani sau in anul in curs;
    - situatia financiara curenta;
    - natura activitatii de baza si conditii generale in ramura de activitate respectiva, informatii privind mediul inconjurator.
    In cazul inexistentei, actuale sau previzibile, a unei piete pentru tranzactionarea valorilor mobiliare oferite, se va preciza: "Nu exista nici o piata secundara organizata pentru tranzactionarea acestor valori mobiliare";
    - natura produselor, a costului acestora si a cererii pentru produsele respective;
    - disponibilitatea surselor de aprovizionare cu materii prime si materiale si gradul de variabilitate a pretului acestora;
    - informatii privind relatiile management - angajati, gradul de sindicalizare a fortei de munca, evolutia recenta a conflictelor de munca, informatii privind protectia muncii;
    - mentiunea prevazuta la art. 3.11 (2) din prezentul regulament.
    1. Informatii despre emitent
    1.1. Denumirea, codul fiscal si sediul inregistrat al societatii comerciale.
    1.2. Data si numarul inmatricularii societatii comerciale in Registrul comertului; data si continutul modificarilor contractului si/sau ale statutului societatii comerciale, cat si numarul si data Monitorului Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in care au fost publicate modificarile respective.
    1.3. Forma si obiectul de activitate al societatii comerciale; filialele si sucursalele acesteia si alte societati comerciale in care emitentul detine o pozitie de control.
    1.4. Durata societatii comerciale.
    1.5. Capitalul social subscris si varsat; fondul de rezerva; valoarea bunurilor reprezentand aport in natura in societatea comerciala, modul de evaluare si numarul de actiuni acordate pentru acestea, profituri nedistribuite.
    1.6. Ofertele publice precedente: tipul, clasa, numarul si caracteristicile valorilor mobiliare oferite, fondurile obtinute de emitent, procentul de valori mobiliare vandute din totalul valorilor mobiliare oferite public, pretul de vanzare raportat la valoarea de piata curenta.
    1.7. Plasamentele private precedente: fonduri obtinute si destinatia acestora, investitori.
    1.8. Tipul, clasa, numarul si caracteristicile tuturor valorilor mobiliare emise de societatea comerciala si aflate in circulatie.
    1.9. Numele si prenumele sau denumirea actionarilor semnificativi si - daca sunt persoane juridice ale actionarilor semnificativi ai acestora, pana la nivel de persoana fizica - domiciliul/sediul si cetatenia acestora, precum si participarea acestora la capitalul social.
    1.10. Conditiile pentru valabilitatea deliberarilor adunarii generale a actionarilor si modul de exercitare a dreptului de vot.
    1.11. Individualizarea detinerilor de actiuni ale membrilor consiliului de administratie si ale comitetului de directie sau ale directorilor executivi.
    1.12. Curriculum vitae pentru membrii consiliului de administratie, ai comitetului de directie sau pentru directorii executivi, precum si pentru membrii comisiei de cenzori (numele si prenumele, domiciliul, cetatenia, varsta, calificarea, experienta profesionala, functia si vechimea in functie).
    1.13. Numarul salariatilor si al colaboratorilor externi si structura acestora pe activitati in cadrul societatii comerciale.
    2. informatii privind activitatea emitentului
    2.1. Rezultatele economico-financiare inregistrate in ultimii 3 ani sau cel putin pentru un exercitiu financiar pentru societatile comerciale care s-au infiintat de mai putin de 3 ani si alte informatii referitoare la activitatea emitentului:
    a) principalele activitati desfasurate de emitent si ponderea veniturilor rezultate din acestea in totalul cifrei de afaceri a emitentului;
    b) structura organizatorica, incluzand detalii despre filiale, sucursale si despre alte societati comerciale in care emitentul detine o pozitie de control;
    c) investitiile care depasesc in total 10% din activele totale ale emitentului;
    d) plasamente financiare ale emitentului;
    e) segmentul de piata al principalelor produse ale emitentului, principalii competitori, dependenta activitatii emitentului fata de furnizori si/sau clienti locali sau straini, daca nivelul acesteia depaseste 20% din totalul aprovizionarilor si/sau vanzarilor;
    f) scurta descriere a mijloacelor fixe aflate in proprietate, in leasing, in custodie etc.
    2.2. Sarcini care greveaza activele fixe ale emitentului, precum si ale filialelor si sucursalelor acestuia.
    2.3. Brevete, marci inregistrate, drepturi de autor si alte drepturi aflate in proprietatea emitentului sau in folosinta acestuia, precum si durata de folosinta a acestora.
    2.4. Perspectivele dezvoltarii activitatii emitentului; obiective prioritare; surse de finantare.
    2.5. Emitentul va prezenta informatii privind intentia de achizitie de noi capacitati de productie sau de modificare a celor existente, precum si daca intentioneaza sa-si modifice gama de produse si pietele de desfacere, indiferent daca aceste activitati sunt independente si neinfluentate de oferta publica, dar modifica structura de afaceri si situatiile financiare viitoare ale emitentului.
    2.6. Emitentul va specifica daca intentioneaza sa preia sau sa fuzioneze cu o alta societate si daca aceasta este un competitor prezent sau potential, precum si daca a facut obiectul unei operatiuni de preluare sau daca sunt informatii ca o astfel de incercare se poate derula in urmatoarele 24 de luni.
    2.7. Bilantul contabil pentru ultimii 3 ani (sau cel putin pentru un exercitiu financiar, daca emitentul functioneaza an mai putin de 3 ani), certificat de cenzori externi independenti inregistrati la C.N.V.M. si dovada depunerii acestora la organele financiare teritoriale ale Ministerului Finantelor, raportul cenzorilor pentru perioadele respective; raportarile financiar-contabile intocmite potrivit normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor si certificate de cenzori externi independenti ai emitentului, inregistrati la C.N.V.M., daca au trecut mai mult de 90 de zile de la data celui mai recent bilant contabil confirmat. Pentru fiecare din ultimii trei ani se vor prezenta indicatorii financiari de solvabilitate [fonduri proprii/(fonduri proprii + credite)], lichidate (active circulante / pasive circulante), profitabilitate (randamentul capitalului = profit net / capital social, rata profitului net = profit net/cifra de afaceri, randament active = cifra de afaceri / total active, grad de indatorare = total active/capital social), activitate (creante clienti = (clienti / cifra de afaceri) x nr. zile, datorii furnizori = (furnizori / cifra de afaceri) x nr. zile, durata stocurilor = [(stocuri/cifra de afaceri) x nr. zile)], fondul de rulment = capital permanent - activ imobilizat net.
    2.8. Nivelul dividendelor distribuite in ultimii 3 ani (sau cel putin pentru un exercitiu financiar, daca emitentul functioneaza de mai putin de 3 ani) si termenele de plata a acestora, precum si modul de utilizare a profiturilor nedistribuite.
    3. Elemente informationale privind oferta publica
    3.1. Hotararea adunarii generale a actionarilor societatii comerciale privind majorarea de capital sau contractarea unei datorii prin emisiune de obligatiuni prin oferta publica si data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In cazul unei oferte publice secundare de valori mobiliare ale unei societati deschise, nu este necesara hotararea adunarii generale a actionarilor.
    3.2. Marimea si caracteristicile ofertei publice de valori mobiliare.
    3.3. Tipul, clasa, seriile, valoarea nominala, pretul de emisiune si pretul de vanzare al valorilor mobiliare care urmeaza a fi oferite public.
    3.4. Caracteristicile de risc si randament ale valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei publice.
    3.5. Marimea fondurilor estimate a fi obtinute ca urmare a ofertei publice. Emitentul va specifica perioada de timp pentru care se anticipeaza a fi asigurate nevoile de lichiditate cu sumele obtinute din oferta publica si se va mentiona daca se estimeaza ca dupa un interval de 12 luni sa apara nevoi suplimentare de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare si sursele de acoperire a acestora.
    3.6. In cazul ofertei primare, destinatiile incasarilor obtinute din vanzarea valorilor mobiliare, studiul de fezabilitate, analiza de proiect cu prezentarea valorii actuale nete si a ratei interne a randamentului pentru respectivul proiect de investitii, durata de recuperare a investitiei, previziuni ale situatiilor financiare si ale bugetului de venituri si cheltuieli pentru urmatorul an. Proiectele de dezvoltare prevazute a se realiza cu fondurile obtinute trebuie insotite de avize juridice si de rapoarte de evaluare tehnica facute de persoane autorizate, care sa ateste legalitatea si incadrarea in normele, in vigoare, de urbanism, protectie a mediului etc., precum si de avizele emise de institutiile abilitate care permit realizarea investitiei, dupa caz.
    3.7. Locurile de subscriere si programul de lucru cu publicul.
    3.8. Datele de deschidere si de inchidere a ofertei publice; dreptul de inchidere anticipata a ofertei publice.
    3.9. Procedurile folosite in caz de exces de subscriptie sau in caz de cerere insuficienta.
    3.10. Numele si adresa managerului si ale membrilor sindicatului de intermediere, precum si ale membrilor grupului de vanzare. Se vor specifica comisioanele si alte venituri obtinute de acestia si modul de stabilire si repartizare intre acestia a marjei de intermediere. In cazul plasamentului garantat se va preciza modul de distribuire a riscului intre manager si membrii sindicatului de intermediere.
    3.11. In cazul plasamentelor directe: numele si adresele ofertantului de valori mobiliare.
    3.12. Numele si adresele: agentului de transfer si plata, agentului de executie si de mentinere a registrului actionarilor, societatilor de depozitare.
    3.13. Prevederi referitoare la drepturile de dividende, conversie, rascumparare, drepturi de vot, drepturi de lichidare, drepturi de preemptiune, data scadentei, modul si pretul de rambursare, caracteristicile dobanzii sau ale altor modalitati de remunerare a investitiei, modalitatea si procentul de rabat la scontarea obligatiunilor, garantii constituite in favoarea detinatorilor de actiuni.
    3.14. Prevederi referitoare la modificarea drepturilor detinatorilor de valori mobiliare.
    3.15. In prospectul de oferta publica de obligatiuni vor fi incluse si informatii privind: subordonarea fata de creantele si drepturile creditorilor si/sau ale detinatorilor altor valori mobiliare emise sau garantate de catre emitent; contractele financiare ale emitentului, inclusiv cele referitoare la plata dividendelor, majorarile de capital (in cazul emisiunilor de valori mobiliare de credit convertibile), emisiunile de alte valori mobiliare sau serii de valori mobiliare de credit; tipurile de evenimente care conduc la neindeplinirea unor obligatii si care grabesc scadenta obligatiunilor; prevederi referitoare la numirea reprezentantului detinatorilor de obligatiuni, functiile, drepturile si obligatiile acestuia.
    In cadrul emisiunii de titluri de credit, prospectul va cuprinde si indicatori financiari de indatorare, gradul de acoperire a dobanzilor din incasari.
    3.16. Orice alte fapte semnificative.
    4. Alte informatii
    4.1. Originea si natura oricaror creante asupra emitentului sau asupra oricareia dintre filialele sau sucursalele acestuia si nestinse inca la data intocmirii prospectului de oferta publica, inclusiv prevederile referitoare la indatorarea potentiala ce poate aparea din aceste situatii; efectul estimat al acestora asupra activitatii emitentului, rezultatelor sale financiare sau valorilor sale mobiliare.
    4.2. Referire la orice informatie semnificativa neinclusa in prospect pe motivul confidentialitatii acesteia si a carei publicare ar afecta negativ interesele detinatorilor de valori mobiliare ale emitentului, cu conditia ca in prospect sa fie facuta o declaratie in care sa se specifice faptul ca respectivul emitent a obtinut permisiunea din partea C.N.V.M. de a nu include in prospect respectiva informatie.
    4.3. Se vor furniza informatii referitoare la toate contractele incheiate de emitent si oricare dintre societatile comerciale in care acesta detine o pozitie majoritara, precum si de societatea comerciala care detine o pozitie majoritara in societatea emitenta, cu o societate comerciala controlata de oricare dintre membrii consiliului de administratie si ai comitetului de directie al emitentului sau de oricare dintre actionarii semnificativi ai emitentului. Contractele respective vor fi anexate la prospect.
    4.4. Se va mentiona daca emitentul a fost vreodata declarat in incapacitate de plata; daca a facut obiectul unei proceduri judiciare privind recuperarea unei creante restante sau daca a facut obiectul unei proceduri de declarare a starii de faliment si care au fost urmarile acestuia. Litigii. Procese in curs.
    4.5. Numele, adresa, functia si relatia cu emitentul ale uneia sau ale mai multor persoane, sub responsabilitatea carora a fost completat si prezentat prospectul.
    4.6. Informatii privind modalitatile de a obtine copii ale prospectului de oferta publica si cerinta de confirmare a consultarii acestuia inaintea oricarei cumparari de valori mobiliare oferite prin intermediul lui.

    NOTA:
    a) La fiecare punct din prospect vor fi date informatii complete atat despre emitent, cat si despre toate societatile comerciale in care acesta detine o pozitie de control.
    b) Textul prospectului va fi precedat de un cuprins ce va indica structura pe capitole a prospectului si paginile corespunzatoare.
    c) La sfarsitul prospectului se va introduce urmatorul text: "In caz de constatare a unor neregularitati, oferta publica poate fi anulata in termen de 90 de zile de la data primirii la C.N.V.M. a raportului privind rezultatele acesteia".

    ANEXA 2
    la regulament

    COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

    Dosar nr. ....... / ............... / ............

                        AUTORIZATIE
                     Nr. ......./.......

    Urmare examinarii prospectului de oferta publica depus de ........... cu cererea nr. ........../........., prin care se solicita autorizarea ofertei publice de vanzare de..................................
    in temeiul art. 6, 13 si 25 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori,
    in temeiul art. 3.1 din Regulamentul privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare, aprobat prin Ordinul C.N.V.M. nr. 3/1996,
    se autorizeaza oferta publica de vanzare de ...................... emise de Societatea Comerciala ..............................., avand urmatoarele caracteristici:
    Oferta publica de vanzare a ........................
    Valoarea nominala este de .....................lei/ ......................, pretul de vanzare este de ................ lei/...............; pretul de vanzare pentru actiunile oferite preferential actionarilor existenti - persoane fizice si salariatilor Societatii Comerciale ................. este de.......... lei/........... .
    Perioada de derulare:..........................................
    Oferta va fi derulata sub forma de ............, la sediile................
    Mentiuni speciale:
    - ofertantul valorilor mobiliare se va supune tuturor prevederilor Regulamentului privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare;
    - orice forma de publicitate referitoare la oferta publica autorizata prin prezenta se va face cu avizul C.N.V.M. si in conformitate cu prevederile art. 29 din Legea nr. 52/1994 si ale Regulamentului privind oferta publica de valori mobiliare;
    - alte mentiuni:..................................... .

                  Presedinte,

    ANEXA 3
    la regulament

        PROGRAMUL UNEI OFERTE PUBLICE
Realizarea in bune conditii a unei oferte publice presupune urmatoarele activitati, care pot fi efectuate de ofertant sau de o societate de valori mobiliare autorizata de C.N.V.M. atat separat, cat si impreuna:
    (1) Faza pregatirii ofertei publice
    a) formularea unei pareri avizate cu privire la oportunitatea realizarii obiectivelor propuse de emitent pentru a fi finantate cu suma obtinuta din oferta publica;
    b) analiza si determinarea valorii de piata a valorilor mobiliare emise anterior si aflate in circulatie;
    c) oferirea de informatii privind conditiile de piata, cererea estimata si gradul de interes al investitorilor potentiali cu privire la volumul si tipul valorilor mobiliare;
    d) sprijinirea ofertantului in dimensionarea ofertei, stabilirea tipului, a pretului de emisiune (de subscriere), a pretului de vanzare - in cazul actiunilor, a valorii nominale, a dobanzii si a scadentei - in cazul obligatiunilor, si a altor caracteristici ale valorilor mobiliare;
    e) stabilirea momentului cel mai favorabil de incepere a ofertei publice si a duratei acesteia.
    (2) Faza premergatoare autorizarii prospectului de catre C.N.V.M.
    a) realizarea prospectului si depunerea acestuia spre autorizare la C.N.V.M.;
    b) contactarea investitorilor potentiali si prezentarea, la cererea investitorilor interesati, a informatiilor economice si financiare privind emitentul si activitatea acestuia, cu specificarea ca oferta publica este in curs de autorizare;
    c) primirea si centralizarea scrisorilor de intentie ale investitorilor potentiali, reprezentand cererile de cumparare preliminare pe care societatea de valori mobiliare va incerca sa le satisfaca in timpul ofertei publice;
    d) stabilirea metodei de intermediere utilizata, organizarea, daca este cazul, a unui sindicat de intermediere si a unui grup de vanzare, precum si intocmirea contractelor incheiate intre managerul sindicatului de intermediere si ofertant, managerul sindicatului de intermediere si membrii in grupului de vanzare;
    e) pregatirea unui plan de marketing pentru realizarea unei publicitati eficiente a emisiunii.
    (3) Faza desfasurarii ofertei publice (de distributie)
    a) intocmirea, depunerea spre avizare la C.N.V.M. a materialelor publicitare, inclusiv a anuntului publicitar, si publicarea acestora dupa avizare;
    b) distribuirea si vanzarea valorilor mobiliare catre public;
    c) intocmirea situatiei centralizate a noilor proprietari ai valorilor mobiliare, a numarului de valori mobiliare subscrise si a celui de valori mobiliare efectiv vandute;
    d) realizarea decontarii si inregistrarea noilor proprietari in registrul de valori mobiliare.
    (4) Faza de raportare a inchiderii ofertei
    - intocmirea si prezentarea catre C.N.V.M. a rezultatelor ofertei publice, precum si a informatiilor privind emitentul si valorile mobiliare oferite public care vor fi inregistrate in sistemul de evidenta al C.N.V.M.

    ANEXA 4
    la regulament

    Metodele de intermediere si contractele aferente

    A 4.1. - (1) Stabilirea societatii de valori mobiliare implicate in intermedierea unei oferte publice si a marjei de intermediere ce ii revine se face cu ajutorul a doua metode de baza: negocierea si licitatia.
    (2) Se recomanda negocierea in cazul emisiunilor de actiuni si obligatiuni facute de societati comerciale.
    (3) Se recomanda licitatia in cazul emisiunilor de valori mobiliare facute de institutii ale administratiei publice centrale si locale si de regii autonome.
    (4) Intermedierea poate fi facuta in una dintre urmatoarele modalitati: "Plasament garantat", "Metoda celei mai bune executii", "Totul sau nimic", "Stand-by", Plasament asigurat" (Bought Deal), "Licitatie olandeza", "Licitatie competitiva".
    A 4.2 - Metoda "Plasament garantat" - (1) In baza "Contractului de garantare a plasamentului" (I), societatea de valori mobiliare isi asuma intregul risc si se angajeaza sa cumpere intreaga oferta in nume si in cont propriu, in scopul distribuirii ei catre public.
    (2) Societatea de valori mobiliare cumpara valorile mobiliare de la ofertant la un pret stabilit de comun acord cu acesta - pret de emisiune sau de subscriere - si le revinde ulterior publicului la un alt pret, de obicei mai mare - pret de vanzare.
    (3) Marja de intermediere ce se cuvine societatii de valori mobiliare reprezinta diferenta dintre pretul de vanzare si cel de emisiune.
    (4) In scopul reducerii riscului la care o societate de valori mobiliare se expune prin cumpararea intregii oferte, aceasta poate constitui un sindicat de intermediere conform art. 1.2. lit. o) din prezentul regulament, format din societati de valori mobiliare autorizate de C.N.V.M., care vor participa la cumpararea si la distribuirea ofertei. Societatea de valori mobiliare initiatoare are rolul de manager al sindicatului de intermediere si tine evidenta contabila a ofertei publice. Marja de intermediere este distribuita intre manager si membrii sindicatului de intermediere, conform prevederilor "Contractului de constituire a sindicatului de intermediere" (II).
    (5) In scopul cresterii numarului investitorilor potentiali, managerul sindicatului de intermediere poate organiza un grup de vanzare conform art. 1.2. lit. p) din prezentul regulament.
    I. - (1) Contractul de garantare a plasamentului se incheie intre ofertant si manager, in calitate de agent al sindicatului de intermediere, si reprezinta angajamentul ferm al intermediarilor de a prelua valorile mobiliare in scopul distribuirii lor catre public.
    (2) Contractul stipuleaza conditiile in care se desfasoara intermedierea (distribuirea), precum si responsabilitatile ofertantului si ale societatilor de valori mobiliare.
    (3) Acesta cuprinde informatii referitoare la: pretul de emisiune al valorilor mobiliare, pretul de vanzare, marja bruta (care include toate spezele si comisioanele), fondurile nete obtinute de ofertant si data decontarii.
    (4) Ofertantul se angajeaza sa plateasca toate cheltuielile ocazionate de pregatirea ofertei publice (taxa de inregistrare la C.N.V.M., taxa de publicare a anuntului publicitar) si sa furnizeze managerului sindicatului de intermediere un numar de copii de pe prospect, stabilit de comun acord cu acesta.
    (5) Contractul de garantare a plasamentului contine clauze privind obligatia ofertantului:
    a) sa prezinte toate informatiile si documentele solicitate de C.N.V.M. si sa se conformeze in totalitate prevederilor Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori;
    b) sa-si asume responsabilitatea privind exactitatea, realitatea si integralitatea tuturor informatiilor din prospect, pe care se angajeaza sa le certifice;
    c) sa informeze asupra tuturor litigiilor in curs;
    d) sa utilizeze fondurile obtinute din oferta publica in scopurile prezentate in prospect;
    e) sa intreprinda actiunile necesare pentru ca valorile mobiliare oferite sa poata fi tranzactionate pe o piata secundara organizata;
    f) sa despagubeasca pe intermediari pentru pierderile ce pot fi suferite de acestia datorita omisiunilor si prezentarilor eronate pentru care ofertantul poarta raspunderea.
    (6) Societatile de valori mobiliare se angajeaza sa efectueze activitatile ce le revin in distribuirea ofertei, imediat dupa acordarea autorizatiei de desfasurare a ofertei publice de catre C.N.V.M. sau la o data ulterioara mentionata in prospect.
    II. Contractul de constituire a sindicatului de intermediere se incheie intre participantii la un sindicat de intermediere si stabileste drepturile si obligatiile acestora. Contractul cuprinde prevederi referitoare la:
    a) recunoasterea calitatii de manager si de agent al sindicatului de intermediere societatii de valori mobiliare care a initiat contractul;
    b) numirea unor comanageri, daca este cazul;
    c) definirea responsabilitatilor membrilor sindicatului de intermediere si stabilirea partii din marja bruta cuvenita fiecarui participant, ce urmeaza a fi platita la data decontarii, proportional cu participarea fiecaruia la riscul asumat prin cumpararea ofertei;
    d) autorizarea managerului de a constitui grupul de vanzare si asumarea obligatiei de a respecta prevederile contractului incheiat intre manager, in calitate de agent al sindicatului de intermediere, si membrii grupului de vanzare;
    e) stabilirea duratei functionarii sindicatului de intermediere. In lipsa unor prevederi exprese, sindicatul de intermediere se dizolva dupa 30 de zile de la data incheierii ofertei publice;
    f) stabilirea metodei de intermediere;
    A 4.3. -"Metoda celei mai bune executii" -(1) In baza unui contract de plasament intermediat, societatea de valori mobiliare actioneaza in calitate de agent al ofertantului.
    (2) Se recomanda metoda celei mai bune executii atat in cazul in care se urmareste plasarea intregii oferte pe piata, cat si in cazul in care o parte a ofertei a fost deja distribuita si ofertantul are nevoie de asistenta pentru plasarea partii ramase nesubscrise.
    (3) Societatea de valori mobiliare se angajeaza sa distribuie catre public maximul posibil din valorile mobiliare primite, dar nu se obliga in nici un fel sa le preia in nume propriu.
    (4) In conformitate cu prevederile contractului de plasament intermediat, ofertantul va plati intermediarului o suma fixa drept comision pentru plasarea intregii oferte incredintate.
    (5) Daca la data incheierii ofertei publice a fost vanduta numai o parte din oferta, atunci societatea de valori mobiliare va primi o cota pro rata din comisionul total, stabilit prin contract, fara a mai avea vreo obligatie ulterioara fata de ofertant.
    (6) Aceasta parte din oferta nu trebuie insa sa fie inferioara limitei stabilite la art. 2.2.(4) din prezentul regulament pentru ca oferta publica sa fie incheiata cu succes sau inferioara unei valori superioare acesteia stabilite prin contract.
    A 4.4 - Metoda "Totul sau nimic" - (1) Emitentul incheie un contract de plasament cu societatea de valori mobiliare pentru vanzarea intregii emisiuni sau partii din aceasta care i-a fost incredintata.
    (2) Emitentul anuleaza oferta publica in cazul in care aceasta nu a fost subscrisa in totalitate.
    (3) Societatea de valori mobiliare se obliga la vanzarea integrala a partii din oferta care i-a fost incredintata prin contractul de plasament; in caz contrar, valorile mobiliare se inapoiaza ofertantului.
    (4) In cazul in care societatea de valori mobiliare plaseaza integral valorile mobiliare incredintate, incaseaza marja de intermediere. In caz contrar, nu are dreptul la nici o compensatie pentru cheltuielile efectuate.
    A 4.5 - Metoda "Stand-by" - (1) Societatea comerciala emite actiuni catre actionarii existenti prin utilizarea drepturilor de preemptiune si apeleaza la serviciile unei societati de valori mobiliare pentru plasarea pe piata a partii ramase nesubscrise de catre actionarii existenti.
    (2) Emitentul plateste societatii de valori mobiliare, inainte de derularea ofertei, un comision stabilit prin contract, in schimbul caruia societatea de valori mobiliare se angajeaza sa cumpere toate actiunile ramase nesubscrise dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preemptiune.
    A 4.6. -  Metoda "Plasament asigurat" - (1) Metoda se recomanda in plasamentul de obligatiuni, cand emitentul solicita obtinerea de fonduri intr-un interval de timp scurt si managerul nu are la dispozitie destul timp pentru a constitui un sindicat de intermediere.
    (2) Societatea de valori mobiliare ofera emitentului de obligatiuni un pret ferm de cumparare pentru un anumit numar de obligatiuni cu o anumita scadenta si dobanda.
    (3) Emitentul are la dispozitie cel mult 24 de ore pentru a accepta sau a refuza oferta. In cazul in care oferta de pret este acceptata, societatea de valori mobiliare cumpara obligatiunile solicitate. Valorile mobiliare astfel obtinute pot fi vandute clientilor societatii de valori mobiliare respective sau altor societati de valori mobiliare pentru distribuire catre clientii lor.
    (4) Societatea de valori mobiliare care face oferta de pret trebuie sa aiba in prealabil cereri ferme din partea investitorilor institutionali pentru cea mai mare parte a obligatiunilor pe care le cumpara si sa utilizeze proceduri de limitare a riscului de a realiza o pierdere ca urmare a revanzarii la un pret inferior pretului de cumparare.
    (5) Metoda se recomanda pentru situatiile in care exista un numar suficient de mare de investitori institutionali care si-au exprimat interesul in valorile mobiliare ce fac obiectul ofertei.
    A 4.7. - Metoda "Licitatie olandeza" - (1) Ofertantul sau societatea de valori mobiliare reduce succesiv pretul de vanzare pana cand intreaga oferta este subscrisa.
    (2) Investitorii pot solicita cumpararea unui anumit numar de valori mobiliare la oricare dintre preturile propuse de ofertant, insa totalitatea ordinelor inregistrate vor fi executate la un singur pret de vanzare, cel de la inchiderea licitatiei, pentru toti investitorii care au solicitat sa cumpere la un pret egal sau mai mare.
    A 4.8. - Metoda "Licitatie competitiva" - (1) Se recomanda pentru distribuirea de obligatiuni. Metoda se bazeaza pe tehnica licitatiei publice in plic si consta in specificarea pretului si a conditiilor oferite de o societate de valori mobiliare pentru cumpararea intregii emisiuni.
    (2) In vederea selectarii societatii de valori mobiliare, emitentul combina ofertele de pret si de dobanda pentru a determina costul net.
    (3) Emitentul alege societatea de valori mobiliare care face cea mai buna oferta (cel mai mare pret si cea mai mica dobanda, daca este cazul).
    (4) Licitatia este castigata de societatea de valori mobiliare care se ofera sa cumpere emisiunea la cel mai mic cost net din punctul de vedere al emitentului.

    ANEXA 5
    la regulament

    RAPORT
privind rezultatele ofertei publice de vanzare de valori mobiliare
    Data raportului: ZZ/LL/AA
    1. a) Numele emitentului. Capitalul social inaintea ofertei publice.
    b) Numele ofertantului.
    c) Daca raportul este intocmit de un succesor, mentionati numele acestuia.
    d) Mentionati numarul autorizatiei primite de la C.N.V.M.
    2. A avut loc oferta publica? Daca nu, explicati.
    3. a) Indicati datele, de inceput si de inchidere, ale ofertei publice prezentate in autorizatie.
    b) Indicati datele efective de inceput si de inchidere ale ofertei publice.
    4. a) Mentionati modalitatea de efectuare a ofertei publice (plasament direct sau intermediat).
    b) Mentionati numele managerului si al membrilor sindicatului de intermediere.
    c) Mentionati numele membrilor grupului de vanzare.
    5. Indicati tipul, clasa si caracteristicile fiecarui tip de valori mobiliare autorizate a fi oferite public, iar in cazul unor valori mobiliare convertibile, si ale valorilor mobiliare in care acestea vor fi convertite.
    6. a) Indicati numarul valorilor mobiliare oferite, specificate in prospect, si pretul de vanzare al acestora.
    b) Indicati numarul valorilor mobiliare efectiv vandute si pretul de vanzare al acestora.
    c) Mentionati procentul de valori mobiliare vandute din totalul valorilor mobiliare oferite public.
    d) Mentionati procentul de valori mobiliare detinute de public, exceptand actionarii majoritari si detinatorii unei pozitii de control, din totalul valorilor mobiliare aflate in circulatie din fiecare tip si clasa.
    7. a) Specificati numarul total al cumparatorilor pentru fiecare tip de valori mobiliare oferite public.
    b) In cazul in care s-au oferit public actiuni, se va specifica numarul actionarilor semnificativi, al celor care detin pozitii de control si al celor majoritari, precum si cota de actiuni detinuta de fiecare dintre acestia.
    8. Prezentati informatii privind valoarea cheltuielilor efective suportate din pretul de vanzare in legatura cu oferta publica:
    a) comisioane incasate de sindicatul de intermediere;
    b) comisioane incasate de grupul de vanzare;
    c) diverse cheltuieli platite intermediarilor;
    d) alte cheltuieli;
    e) total cheltuieli.
    9. Indicati suma totala incasata de ofertant dupa plata tuturor cheltuielilor si cat reprezinta aceasta din suma scontata a fi obtinuta.
    10. In termen de 90 de zile de la data incheierii ofertei publice, ofertantul va raporta despre modul de utilizare efectiva a fondurilor obtinute din oferta publica, comparativ cu destinatiile acestora prezentate in prospectul de oferta publica.

    Ofertant,

         .......................................................................
                           (Semnatura autorizata)

    Manager sindicat de intermediere,

   .............................................................................
                           (Semnatura autorizata)
SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu