E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 27 din 25 iunie 2003

pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2003 privind oferta publica de valori mobiliare si alte instrumente financiare*)

ACT EMIS DE: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 571 bis  din  8 august 2003


SmartCity3


    *) Ordinul nr. 27/2003 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 8 august 2003 si este reprodus si in acest numar bis.

    In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 514/2002,
    in baza dispozitiilor cap. 1 si 2 din cadrul titlului III si ale art. 182 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002,
    in temeiul hotararilor Parlamentului Romaniei nr. 19/2001, 17/2002 si 31/2002,
    in baza hotararii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din sedinta din data de 5 iunie 2003,

    presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    La data prezentului ordin se aproba Regulamentul nr. 5/2003 privind oferta publica de valori mobiliare si alte instrumente financiare, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Regulamentul mentionat la art. 1 intra in vigoare la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    Directia emitenti din cadrul Directiei generale piata de capital si Secretariatul general vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

             Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
                               Gabriela Anghelache

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    REGULAMENT NR. 5/2003 PRIVIND OFERTA PUBLICA DE VALORI MOBILIARE SI ALTE INSTRUMENTE FINANCIARE

    TITLUL I
    DISPOZITII GENERALE

    Art. 1
    Prezentul regulament stabileste cadrul juridic aplicabil ofertelor publice de valori mobiliare si alte instrumente financiare desfasurate pe pietele reglementate.
    Art. 2
    (1) Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatia prevazuta la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002.
    (2) In sensul prezentului regulament, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) anunt de oferta publica de vanzare este anuntul prin care se aduc la cunostinta publicului principalele informatii privind conditiile ofertei publice de vanzare, este publicat de catre un ofertant de valori mobiliare in cel putin doua cotidiene de difuzare nationala timp de 3 zile consecutiv si este comunicat pietei reglementate pe care sunt tranzactionate sau pe care se intentioneaza tranzactionarea valorilor mobiliare respective;
    b) anunt de oferta publica de cumparare este anuntul prin care se aduc la cunostinta publicului principalele informatii privind conditiile ofertei publice de cumparare initiata de catre o persoana interesata sa achizitioneze de pe piata o anumita cantitate de valori mobiliare de aceeasi clasa ale unui emitent, este publicat in cel putin doua cotidiene de difuzare nationala, timp de 3 zile consecutiv si este comunicat pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare respective;
    c) anunt preliminar de oferta publica de preluare este anuntul de oferta publica de cumparare lansat de o persoana sau grup de persoane care intentioneaza sa preia o societate detinuta public si care, dupa avizarea de catre C.N.V.M., se publica in cel putin doua ziare centrale si unul local unde este sediul emitentului si se transmite societatii subiect al preluarii si pietei de tranzactionare a valorilor mobiliare respective;
    d) clasa de valori mobiliare cuprinde valorile mobiliare de acelasi tip (actiuni, obligatiuni, warante, drepturi de preferinta etc.), care au aceleasi clauze si caracteristici (valoare nominala, drept de vot, drept de plata a dividendelor si drepturi de preferinta - pentru actiuni - si, respectiv, valoare nominala, pret, dobanda, durata/scadenta, conditii de rascumparare, plan de rambursare, drepturi de conversie - pentru obligatiuni) si sunt emise de acelasi emitent;
    e) grup de distributie reprezinta o retea de sucursale, filiale si agentii apartinand unei societati comerciale (ex. banca comerciala, societate de asigurari etc.) care asista societatea sau societatile de servicii de investitii financiare la distribuirea valorilor mobiliare ce fac obiectul unei oferte publice in baza unui contract de distribuire;
    f) ofertant de valori mobiliare - denumit in continuare ofertant - este orice persoana care ofera spre vanzare sau intentioneaza sa cumpere valori mobiliare prin intermediul unei oferte publice.

    TITLUL II
    OFERTA PUBLICA

    CAP. 1
    DISPOZITII COMUNE PRIVIND OFERTA PUBLICA

    Art. 3
    (1) Oferta publica de valori mobiliare si alte instrumente financiare va fi realizata prin intermediul uneia sau a mai multor societati de servicii de investitii financiare autorizate.
    (2) Oferta publica de valori mobiliare si alte instrumente financiare necesita autorizarea C.N.V.M. inainte de publicarea anuntului si/sau prospectului.
    Art. 4
    (1) C.N.V.M. se va pronunta in privinta autorizarii ofertei in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la inregistrarea cererii in cazul ofertelor publice de vanzare, respectiv 7 zile lucratoare in cazul ofertelor publice de cumparare si 15 zile lucratoare in cazul ofertelor publice de preluare.
    (2) C.N.V.M. poate solicita informatii suplimentare, inclusiv documente care sa probeze aceste informatii. In cazul in care asemenea documente sunt emise de o entitate nerezidenta, ele vor fi furnizate sub forma de traducere legalizata.
    (3) Orice cerere de informatii suplimentare sau de modificare a celor prezentate initial de catre ofertant, initiata de C.N.V.M. sau de ofertant, va intrerupe termenele precizate la alin. (1), care vor incepe sa curga din nou de la data primirii respectivelor informatii.
    (4) Mentiunea "Viza de autorizare aplicata pe prospectul de oferta publica nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de autorizare; decizia de autorizare certifica numai regularitatea ofertei in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia" se va inscrie pe coperta prospectului de oferta publica si va fi inclusa in orice alte notificari si forme de publicitate facute in legatura cu respectiva oferta publica.
    Art. 5
    (1) Prospectul va fi pus la dispozitia investitorilor pe perioada derularii ofertei publice, la sediile emitentului si ale societatii/societatilor de servicii de investitii financiare implicate, ale grupului de distributie (daca este cazul) precum si in alte locuri indicate in anuntul publicitar. La sediile ofertantului, intermediarului si ale grupului de distributie (daca este cazul) prospectul trebuie sa fie disponibil publicului intr-un numar suficient de exemplare care sa permita obtinerea unei copii gratuite la cerere.
    (2) Prospectul de oferta va fi comunicat pietei reglementate pe care se tranzactioneaza sau se intentioneaza listarea valorilor mobiliare respective, ulterior autorizarii, pe suport de hartie si suport electronic, in termen de 48 ore inainte de initierea ofertei.
    Art. 6
    Ofertantul poate modifica termenii ofertei autorizate cu respectarea urmatoarelor conditii:
    (a) obtinerea autorizatiei C.N.V.M.;
    (b) modificarea termenilor ofertei sa nu conduca la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata;
    (c) modificarea sa fie adusa la cunostinta investitorilor in aceleasi conditii ca si anuntul de oferta publicat.
    Art. 7
    Revocarea deciziei de autorizare a unei oferte, pe timpul derularii acesteia, lipseste de efecte subscrierile efectuate pana la momentul revocarii.

    CAP. 2
    OFERTA PUBLICA DE VANZARE

    Sectiunea 1
    Dispozitii generale

    Art. 8
    (1) Oferta publica de vanzare poate fi:
    a) primara daca are ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data emisiunii, cu scopul de a fi plasate pe piata;
    b) secundara daca are ca obiect valori mobiliare emise in prealabil si oferite spre vanzare de catre proprietarul acestora.
    (2) Oferta publica de vanzare primara sau secundara este considerata oferta initiala atunci cand valorile mobiliare ale unui emitent sunt oferite pentru prima data public, in vederea transformarii societatii in societate detinuta public.
    (3) Orice entitate care a emis valori mobiliare, altele decat actiuni, printr-o oferta publica, se asimileaza societatii detinute public in ceea ce priveste regulile privind protectia investitorilor in respectivele valori mobiliare.
    Art. 9
    Se califica drept oferta publica initiala regulat promovata si incheiata cu succes:
    a) oferta publica de actiuni in urma careia sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
    1) actiunile oferite au fost subscrise de minimum 100 de investitori si platite integral;
    2) emitentul isi constituie un capital social de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro;
    3) minimum 10% din numarul total al actiunilor emitentului au fost subscrise in cadrul ofertei publice;
    b) oferta publica de obligatiuni in urma careia sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii:
    1. obligatiunile au fost subscrise de minimum 100 de subscriitori;
    2. valoarea imprumutului va fi de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro;
    c) oferta publica de obligatiuni convertibile in actiuni in conditiile de la lit. b).
    Art. 10
    (1) Oferta publica initiala de actiuni, regulat promovata si incheiata cu succes are ca efect transformarea societatii comerciale in societate detinuta public.
    (2) Oferta publica initiala de obligatiuni, regulat promovata si incheiata cu succes, are ca efect asimilarea societatii comerciale cu o societate detinuta public in ceea ce priveste regulile privind protectia investitorilor in respectivele valori mobiliare.
    (3) Oferta publica initiala de obligatiuni convertibile in actiuni, regulat promovata si incheiata cu succes, are ca efect transformarea societatii comerciale in societate detinuta public, daca la sfarsitul perioadei de conversie sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) minimum 100 de investitori si-au convertit obligatiunile in actiuni;
    b) capitalul social al emitentului este de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro;
    c) minimum 10% din actiunile emitentului sa fie detinute de cel putin 100 de persoane.
    Art. 11
    Neindeplinirea prevederilor art. 9 va avea urmatoarele consecinte:
    a) subscrierile vor fi anulate;
    b) sumele varsate de catre subscriitori vor fi inapoiate acestora, fara a se percepe asupra lor nici o taxa, speza sau comision in termen de maxim 48 ore de la data confirmarii de catre C.N.V.M. a rezultatelor ofertei;
    c) cheltuielile ocazionate de derularea ofertei publice vor cadea in sarcina ofertantului si a societatii/societatilor de servicii de investitii financiare implicate, conform prevederilor din contractul de intermediere.
    Art. 12
    Vanzarea de catre o persoana sau un grup de persoane ce actioneaza in mod concertat a unui pachet de actiuni reprezentand cel putin 10% din actiunile emise de o societate detinuta public se poate realiza prin:
    a) oferta publica secundara de vanzare;
    b) tranzactii derulate pe piete reglementate, sub conditia ca volumul cumulat al acestora sa nu depaseasca, intr-un interval de 6 luni, 10% din totalul actiunilor emise de societate;
    c) subscriere in cadrul unei oferte publice de cumparare.

    Sectiunea 2
    Anuntul si prospectul de oferta

    Art. 13
    (1) In vederea autorizarii ofertei publice de vanzare, ofertantul va depune o cerere insotita de:
    a) prospectul de oferta (3 exemplare);
    b) anuntul de oferta publica de vanzare;
    c) copie de pe dovada detinerii valorilor mobiliare subiect al ofertei (in cazul unei oferte publice secundare de vanzare);
    d) hotararea organului statutar care a aprobat respectiva emisiune (in cazul ofertei publice primare de vanzare);
    e) bilanturile contabile pentru ultimele trei exercitii financiare incheiate sau pe perioada scursa de la infiintare pana la data depunerii la C.N.V.M. a prospectului de oferta, daca emitentul are mai putin de 3 ani de functionare;
    f) rapoartele auditorului financiar/cenzorului extern independent;
    g) raportarile financiare pentru ultimul trimestru din anul in curs (in cadrul prospectului se va specifica expres daca acestea sunt sau nu auditate);
    h) modelul formularului de subscriere/vanzare;
    i) formular de revocare a subscrierii valorilor mobiliare oferite;
    j) copia dupa contractul de intermediere, de distribuire sau contractul privind activitatile de stabilizare a pretului, dupa caz;
    k) acordul de principiu al unei piete reglementate privind cotarea valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei publice initiale de vanzare.
    (2) La data inregistrarii cererii de autorizare a ofertei publice de vanzare, emitentul trebuie sa fi incheiat cel putin un exercitiu financiar.
    (3) In perioada de la depunerea cererii de autorizare si pana la momentul autorizarii ofertei publice de vanzare este interzis ofertantului si societatii/societatilor de servicii de investitii financiare implicate sa desfasoare urmatoarele activitati:
    a) oferirea spre vanzare catre public a valorilor mobiliare obiect al ofertei;
    b) acceptarea integrala sau partiala de plati pentru valorile mobiliare obiect al ofertei;
    c) desfasurarea oricaror alte activitati care fac obiectul autorizarii C.N.V.M., conform prezentului regulament.
    Art. 14
    (1) Ofertantul va face cunoscuta oferta prin publicarea unui anunt de oferta care sa contina termenii principali ai ofertei.
    (2) Anuntul de oferta publica de vanzare va contine cel putin informatiile prevazute in Anexa nr. 4 a prezentului regulament.
    (3) In perioada de la depunerea cererii de autorizare pana la data publicarii anuntului de oferta se interzice oricarui emitent, oricarei societati de servicii de investitii financiare sau persoane implicate in respectiva oferta publica sa desfasoare orice forma de publicitate privind emitentul si valorile mobiliare obiect al ofertei, cu exceptia declaratiilor de presa uzuale, programate anterior si a raportarilor periodice. Publicitatea efectuata in acest interval de timp se considera oferta publica neautorizata si se pedepseste conform legii.
    (4) Orice material publicitar referitor la oferta, care va fi utilizat incepand cu momentul publicarii anuntului va fi avizat de C.N.V.M. indiferent de modalitatea de comunicare publica. Materialul publicitar trebuie sa fie exprimat clar si in concordanta cu continutul prospectului de oferta publica de vanzare. Fiecare material publicitar trebuie sa includa urmatorul avertisment "Cititi prospectul inainte de a subscrie", intr-un mod care sa asigure observarea sa imediata. In situatia materialelor publicitare transmise prin mijloace audiovizuale acest avertisment trebuie cel putin mentionat verbal.
    Art. 15
    (1) Prospectele de oferta publica de vanzare de actiuni si obligatiuni vor contine cel putin informatiile prevazute la Anexa nr. 1, respectiv nr. 2 a prezentului Regulament.
    (2) Prospectul de oferta va fi redactat in mod obligatoriu in limba romana.
    (3) Prospectul de oferta publica de vanzare va contine informatii care, date fiind caracteristicile particulare ale emitentului si ale valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei, sunt necesare pentru a permite investitorilor sa faca o evaluare fundamentata asupra activelor si pasivelor, situatiei financiare, profitului si pierderilor emitentului, a perspectivelor acestuia precum si asupra drepturilor derivand din detinerea de valori mobiliare.
    (4) Societatea comerciala emitenta si societatea/societatile de servicii de investitii financiare care intermediaza oferta trebuie sa certifice prospectul si sa se asigure ca acesta prezinta o informare completa, corecta si in deplina concordanta cu realitatea privind emitentul, activitatea acestuia si valorile mobiliare oferite public. In cazul unei oferte publice secundare emitentul este obligat sa puna la dispozitia ofertantului orice informatie necesara pentru intocmirea prospectului de oferta publica.
    (5) Orice entitate care a contribuit la realizarea prospectului, emitentul, ofertantul (cand este altcineva decat emitentul), societatea de servicii de investitii financiare, auditorul, va fi responsabila de realitatea, exactitatea, acuratetea si caracterul complet al informatiilor prezentate de catre fiecare in prospect si in anuntul de oferta. Ori de cate ori prospectul face referire la informatii publice, trebuie precizata obligatoriu sursa acestora.
    (6) Pentru orice date reprezentand situatii financiare se va preciza in prospect daca acestea sunt auditate.
    Art. 16
    (1) In cazul in care ofertantul intentioneaza sa evalueze succesul unei viitoare oferte, acesta trebuie sa solicite C.N.V.M. autorizarea unui prospect preliminar, in vederea difuzarii catre un numar determinat de persoane.
    (2) Prospectul preliminar trebuie sa contina pe prima pagina, evidentiata in culoarea rosie, urmatoarea afirmatie: "Informatiile cuprinse in acest document pot suferi completari sau modificari. Prezentul prospect preliminar nu produce efecte juridice pentru parti."
    (3) Prospectul preliminar va contine cel putin informatiile prezentate in Anexa nr. 3 a prezentului Regulament.

    Sectiunea 3
    Intermedierea si distribuirea ofertei publice de vanzare

    Art. 17
    (1) Oferta publica de vanzare va fi intermediata de una sau mai multe societati de servicii de investitii financiare, asociate in vederea realizarii acestei operatiuni.
    (2) In cazul intermedierii ofertei de catre mai multe societati de servicii de investitii financiare vor fi depuse la C.N.V.M. contractele incheiate intre ofertant, societatile de servicii de investitii financiare intermediare si grupul de distributie (daca este cazul).
    (3) Metoda de intermediere prin care se realizeaza oferta publica de vanzare va fi precizata explicit in cadrul prospectului de oferta.
    Art. 18
    Distribuirea catre public a valorilor mobiliare ce fac obiectul ofertei publice va putea fi facuta prin intermediul unui grup de distributie.

    Sectiunea 4
    Derularea ofertei publice de vanzare

    Art. 19
    (1) Oferta poate fi initiata in conditiile art. 66 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, dupa cel putin 7 zile de la data publicarii anuntului prevazut la art. 14 alin. (1) din cadrul prezentului regulament.
    (2) Perioada de derulare a unei oferte publice nu va fi mai mica de 5 zile lucratoare.
    (3) Pe perioada desfasurarii ofertei publice, exceptand cazurile in care se utilizeaza metoda licitatiei si cazul prevazut la art. 80 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002 nu pot fi modificate pretul sau criteriul de determinare al acestuia, numarul si toate caracteristicile clasei valorilor mobiliare oferite, metoda de intermediere, precum si comisioanele si taxele platite intermediarilor si membrilor grupului de distributie.
    Art. 20
    (1) In cazul in care pretul este determinabil, subscrierile efectuate si ramase definitive vor fi considerate efectuate la pretul notificat conform art. 81 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002.
    (2) Ofertantul trebuie sa se asigure ca societatea de servicii de investitii financiare sau grupul de distributie (daca este cazul) va returna investitorilor diferenta intre valoarea achitata la momentul subscrierii si cea a valorilor mobiliare alocate in maximum 5 zile lucratoare de la inchiderea ofertei publice.
    Art. 21
    (1) Societatea sau societatile de servicii de investitii financiare implicate intr-o oferta publica de vanzare sunt obligate ca pe intreaga perioada de desfasurare a ofertei sa execute toate ordinele de cumparare ale clientilor, fara nici o exceptie sau preferinta.
    (2) Criteriul de alocare a valorilor mobiliare subscrise in cadrul ofertei publice trebuie sa fie precizat in cadrul prospectului de oferta.
    Art. 22
    (1) Subscrierea in cadrul ofertei publice de catre investitori este neconditionata si revocabila pana in ultima zi de valabilitate a ofertei.
    (2) Orice investitor poate revoca acceptarea prin notificare catre societatea de servicii de investitii financiare implicata.

    Sectiunea 5
    Inchiderea ofertei publice de vanzare

    Art. 23
    Oferta se considera inchisa la expirarea termenului pentru care a fost autorizata.
    Art. 24
    (1) Societatea de servicii de investitii financiare/societatile de servicii de investitii financiare implicate vor notifica C.N.V.M. cu privire la rezultatele ofertei publice in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inchiderii acesteia.
    (2) Notificarea va fi transmisa prin utilizarea formularului standard din Anexa nr. 5 la prezentul regulament.
    Art. 25
    Prospectul de oferta publica primara de vanzare purtand viza C.N.V.M. si notificarea privind rezultatele ofertei publice vor fi depuse la Registrul Comertului, ca anexe la cererea de inscriere de mentiuni privind modificarea capitalului social, dupa incheierea ofertei publice si realizarea alocarii valorilor mobiliare.

    CAP. 3
    OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE

    Sectiunea 1
    Dispozitii generale

    Art. 26
    (1) Persoana sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care a dobandit in mod legal pozitia semnificativa in cadrul unei societati detinute public poate achizitiona actiuni ale aceluiasi emitent prin tranzactii legale realizate pe o piata reglementata (fara a derula o oferta publica de cumparare), numai daca nu se atinge pozitia de control, reprezentand o treime din capitalul social al emitentului.
    (2) Majorarea detinerii de actiuni emise de o societate detinuta public poate fi realizata prin tranzactii derulate pe o piata reglementata (in afara unei oferte publice de cumparare) numai daca nu se atinge pragul imediat superior, reprezentand pozitie de control, pozitie majoritara (50% + 1 actiune) sau majoritara absoluta (75% + 1 actiune).
    (3) Persoana sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care a dobandit in mod legal pozitia majoritara absoluta in cadrul unei societati detinute public poate achizitiona actiuni ale aceluiasi emitent prin tranzactii legale realizate pe o piata reglementata (in afara unei oferte publice de preluare), fara ca prin aceste tranzactii sa se atinga pozitia de 90% + 1 actiune din capitalul social al respectivului emitent.
    Art. 27
    (1) Persoana care singura sau actionand in mod concertat a dobandit o pozitie de control cu nerespectarea prevederilor art. 134 alin. (1) sau in conformitate cu art. 135 alin. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002 va derula in termen de 2 luni de la dobandirea acestei pozitii o oferta publica de cumparare avand ca obiect un numar de actiuni care impreuna cu cele deja detinute ar conferi ofertantului 50% din numarul total de voturi in adunarea generala a societatii detinute public.
    (2) Persoana care singura sau actionand in mod concertat a dobandit o pozitie majoritara sau majoritar absoluta cu nerespectarea prevederilor art. 134 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002 va derula in termen de 2 luni de la dobandirea acestei pozitii o oferta publica de cumparare avand ca obiect toate actiunile societatii detinute public aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea ofertantului si a persoanelor cu care acesta actioneaza in mod concertat.
    (3) In cazul in care dobandirea pozitiei majoritare se realizeaza fara intentie, detinatorul unei asemenea pozitii are una din urmatoarele obligatii:
    a) sa instraineze un numar de actiuni corespunzator pierderii pozitiei dobandite in mod neintentionat sau;
    b) sa deruleze o oferta publica de cumparare avand ca obiect un numar de actiuni care impreuna cu cele deja detinute ar conferi ofertantului 90% din capitalul social al respectivului emitent.

    Sectiunea 2
    Anuntul si prospectul de oferta

    Art. 28
    (1) In vederea autorizarii ofertei publice de cumparare, ofertantul va depune o cerere insotita de:
    a) prospectul de oferta publica (3 exemplare);
    b) anuntul de oferta publica de cumparare;
    c) dovada depunerii garantiei reprezentand cel putin 30% din valoarea actiunilor ce se intentioneaza a fi dobandite prin oferta publica, intr-un cont bancar al intermediarului, suma ce va fi blocata pe toata perioada ofertei, sau scrisoare de garantie bancara ce acopera intreaga valoare a ofertei, emisa in favoarea intermediarului;
    d) copia de pe contractul de intermediere;
    e) declaratia ofertantului privind persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat in ceea ce priveste societatea emitenta;
    f) documente legale din care sa reiasa preturile la care ofertantul si persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat a achizitionat actiuni ale emitentului in ultimul an (daca este cazul);
    g) declaratia intermediarului ofertei privind inexistenta conflictului de interese;
    h) declaratia intermediarului privind pretul mediu ponderat de tranzactionare pe piata, aferent ultimului an, pentru actiunile emitentului.
    (2) Prospectul de oferta publica de cumparare va contine cel putin informatiile prevazute la Anexa nr. 6 a acestui Regulament.
    Art. 29
    (1) Ofertantul va face cunoscuta oferta prin publicarea unui anunt de oferta care sa contina termenii principali ai acesteia. Durata ofertei publice nu va fi mai mica de 15 zile lucratoare.
    (2) Anuntul de oferta publica de cumparare va contine cel putin informatiile prevazute in Anexa nr. 7 a acestui regulament.
    (3) Anuntul va putea fi lansat oricand dupa autorizarea ofertei publice de cumparare cu respectarea termenului prevazut de art. 66 alin. (3) din cadrul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002.
    (4) Oferta publica de cumparare se considera initiata la data publicarii pentru prima data a anuntului de oferta.
    Art. 30
    Incepand cu data transmiterii catre C.N.V.M. a cererii de autorizare a ofertei publice de cumparare, intermediarul, ofertantul si persoanele cu care actioneaza in mod concertat nu mai pot efectua operatiuni privind valorile mobiliare emise de societatea vizata, cu exceptia operatiunilor aferente derularii ofertei publice.
    Art. 31
    (1) Pentru lansarea unei contra-oferte ce va avea ca obiect dobandirea aceleiasi pozitii (semnificativa, de control, majoritara sau majoritar absoluta) ofertantii concurenti vor depune la C.N.V.M. documentatia necesara spre autorizare in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului primei oferte autorizate.
    (2) Prin decizia de autorizare a contra-ofertelor, C.N.V.M. va stabili o singura data acelasi termen de inchidere pentru toate ofertele concurente, conform art. 88 alin. (3) din cadrul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, precum si o data limita pana la care se pot depune spre autorizare amendamentele privind majorarea pretului in cadrul ofertelor concurente.

    Sectiunea 3
    Dispozitii speciale privind oferta publica de preluare

    Art. 32
    (1) Persoana care intentioneaza dobandirea pentru prima oara a pozitiei majoritare prin derularea unei oferte publice de preluare va transmite C.N.V.M. spre avizare impreuna cu documentele precizate la art. 28 alin. 1 din cadrul prezentului regulament si un anunt preliminar ce va cuprinde cel putin informatiile prevazute in cadrul Anexei nr. 8.
    (2) Ofertantul este obligat ca in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data avizarii sa publice si sa transmita anuntul preliminar societatii subiect al preluarii si pietei reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare respective, in caz contrar avizul C.N.V.M. pierzandu-si valabilitatea.
    (3) Continutul minim al prospectului de oferta publica de preluare este prezentat in Anexa nr. 9 la prezentul regulament.

    Sectiunea 4
    Pretul in oferta publica de cumparare/preluare

    Art. 33
    (1) Pretul in oferta publica de cumparare va fi exprimat in lei si va fi cel putin egal cu cel mai mare pret dintre:
    a) pretul platit de ofertant sau oricare dintre persoanele cu care actioneaza in mod concertat, pentru valorile mobiliare respective in ultimele 12 luni precedente lansarii ofertei; si
    b) pretul mediu ponderat de tranzactionare pe piata a actiunilor emitentului, calculat pe ultimele 12 luni anterioare datei de depunere a documentatiei aferente ofertei publice de cumparare.
    (2) In cazul in care pretul in oferta publica nu va putea fi calculat conform alin. (1), pretul propus de ofertant va reflecta situatia financiara a emitentului cu luarea in considerare a activului net corectat.
    (3) Prevederile alin. 1 nu se aplica la determinarea pretului din oferta publica obligatorie de preluare in vederea transformarii in societate de tip inchis.

    Sectiunea 5
    Derularea si inchiderea unei oferte publice de cumparare/preluare

    Art. 34
    (1) Orice posesor de actiuni care a subscris in oferta publica de cumparare/preluare poate sa revoce ordinul de vanzare pana in ultima zi a perioadei de derulare a ofertei.
    (2) Inainte de expirarea perioadei de derulare a ofertei publice de cumparare/preluare nu se vor face plati. Actiunile depuse in oferta publica de cumparare nu vor fi platite decat dupa inchiderea ofertei, in termen de 3 zile lucratoare de la inchiderea acesteia.
    (3) Amendamentele aferente ofertelor publice de cumparare/preluare autorizate se vor depune la C.N.V.M. cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de inchiderea ofertei. In cazul autorizarii amendamentelor referitoare la pret sau alte elemente ale prospectului de oferta publica, cu exceptia termenului de inchidere a ofertei, C.N.V.M. va dispune si prelungirea perioadei de derulare a ofertei publice, astfel incat sa existe cel putin 5 zile lucratoare de la data publicarii amendamentului pana la inchiderea ofertei.
    (4) Ofertantul, societatea de servicii de investitii financiare sau societatile de servicii de investitii financiare implicate notifica C.N.V.M. cu privire la rezultatele ofertei publice in termen de maximum 7 zile lucratoare de la data inchiderii acesteia.
    (5) Notificarea va fi transmisa prin utilizarea formularului standard din Anexa nr. 10 la prezentul regulament.
    (6) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si in cazul ofertei publice obligatorii.

    Sectiunea 6
    Dispozitii speciale privind oferta publica obligatorie derulata in vederea transformarii unei societati detinute public in societate de tip inchis

    Art. 35
    Actionarul majoritar sau un grup de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine o pozitie majoritara absoluta care ii confera mai mult de 90% din drepturile de vot asupra emitentului are obligatia sa faca si sa finalizeze o oferta publica de preluare pentru restul de actiuni de pe piata in conditiile prevazute de art. 138 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002 asa cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/2002 si cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
    Art. 36
    (1) Determinarea pretului actiunilor in oferta publica obligatorie de preluare se va face de catre evaluatori independenti cu respectarea prevederilor art. 138 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002 asa cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/2002.
    (2) Evaluatorii au obligatia sa utilizeze standardele internationale de evaluare si standardele internationale de contabilitate si sa actioneze in mod impartial, obiectiv si echidistant fata de toate persoanele interesate pentru determinarea pretului actiunilor in oferta publica obligatorie de preluare.
    Art. 37
    Evaluatorul independent va fi selectat din Registrul C.N.V.M., sectiunea evaluatori. Conditiile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca un evaluator independent sunt urmatoarele:
    a) sa fie persoana juridica ce are in componenta un membru acreditat ANEVAR (specializare Evaluare intreprinderi) sau un membru al unor organizatii profesionale de evaluare afiliate Grupului European al Asociatiilor de Evaluatori (TEGoVA) ori al altor organizatii internationale recunoscute de ANEVAR, precum si un auditor financiar si un consultant de investitii autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; sau
    b) sa fie persoana fizica membru acreditat ANEVAR sau membru al unor organizatii profesionale de evaluare afiliate Grupului European al Asociatiilor de Evaluatori (TEGoVA) ori al altor organizatii internationale recunoscute de ANEVAR, care lucreaza intr-o echipa ce are in componenta un auditor si un consultant de investitii autorizat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
    c) sa aiba o asigurare de raspundere profesionala de minimum 10.000 euro (persoana fizica) si 50.000 euro (persoana juridica).
    Art. 38
    Inregistrarea evaluatorilor la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare se face in baza confirmarii de catre ANEVAR a indeplinirii conditiilor profesionale.
    Art. 39
    (1) Conditiile de independenta pe care trebuie sa le indeplineasca evaluatorul ce respecta prevederile art. 37 sunt urmatoarele:
    a) evaluatorul sau o persoana afiliata ori implicata cu acesta sa nu fie actionarul, asociatul sau persoana afiliata ori implicata cu partea interesata;
    b) onorariul evaluatorului sa nu depinda, partial ori in intregime, de un acord, aranjament sau intelegere care confera evaluatorului ori unei persoane afiliate sau implicate cu acesta un stimulent financiar pentru concluziile exprimate in evaluare ori pentru finalizarea tranzactiei;
    c) evaluatorul sau o persoana afiliata ori implicata cu acesta sa nu fie actionar cu pozitie semnificativa, administrator sau o alta persoana cu putere de decizie intr-o societate de servicii de investitii financiare interesata in tranzactie;
    d) evaluatorul sa nu fie auditorul independent al ofertantului si nici persoana afiliata sau implicata cu auditorul;
    e) evaluatorul sau o persoana afiliata ori implicata cu acesta sa nu aiba un alt interes financiar legat de finalizarea tranzactiei;
    f) evaluatorul sau o persoana afiliata ori implicata cu acesta sa nu aiba in derulare sau sa nu fi derulat in ultimele 24 de luni cu emitentul, ofertantul ori cu persoane afiliate sau implicate alte activitati comerciale.
    (2) Indeplinirea conditiilor de independenta de catre evaluator va fi certificata printr-o declaratie pe propria raspundere, intocmita in forma autentica.
    (3) Furnizarea de informatii false privind indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) intra sub incidenta prevederilor legale in vigoare.
    Art. 40
    (1) In vederea determinarii pretului in oferta publica obligatorie de preluare, respectiva societate detinuta public are obligatia ca, la solicitarea evaluatorilor numiti conform prevederilor alin. (2) si (7) ale art. 138 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002 asa cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/2002, sa puna la dispozitia acestora de indata orice documente, date sau informatii.
    (2) Evaluatorii vor avea la dispozitie minimum 10 zile lucratoare pentru realizarea evaluarii.
    (3) Evaluatorii sunt tinuti sa nu utilizeze in interes propriu sau al vreunui tert informatiile privilegiate la care au acces ca urmare a intocmirii raportului de evaluare, in caz contrar fiind supusi rigorilor legii.
    (4) Pretul propus de ofertant va fi cel putin egal cu media aritmetica a preturilor determinate in conformitate cu art. 36 din prezentul regulament prin folosirea tuturor celor trei metode de determinare, in situatia in care toate acestea pot fi aplicate.
    (5) Pentru societatile detinute public care nu intocmesc inca situatiile financiare in conformitate cu standardele internationale de contabilitate, activul net contabil se va determina avandu-se in vedere raportarile financiar-contabile, intocmite cu respectarea dispozitiilor legale in domeniu.
    (6) Pentru aplicarea metodei prevazuta in cadrul art. 138 alin. 2 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002 asa cum a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/2002, evaluatorul independent va lua in considerare toate achizitiile (operatiuni de cumparare derulate pe pietele reglementate, oferte publice, majorari de capital social etc.) prin care ofertantul a dobandit actiuni ale societatii subiect al preluarii, in perioada de 12 luni precedenta lansarii ofertei publice de preluare.
    Art. 41
    (1) Anuntul publicat in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002 asa cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/2002 va cuprinde cel putin informatiile precizate in cadrul Anexei nr. 11.
    (2) Anuntul va fi transmis Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare in vederea avizarii cu cel putin 7 zile lucratoare inainte de publicarea sa si va fi insotit de raportul evaluatorului independent care a stat la baza determinarii pretului.
    (3) Incepand cu data publicarii anuntului, actiunile emise de o societate detinuta public, obiect al unei oferte publice obligatorii de preluare, vor fi suspendate de la tranzactionare pana la data finalizarii tuturor operatiunilor legate de derularea si inchiderea ofertei publice.
    (4) Actionarii care contesta, in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/2002 pentru modificarea art. 138 si 139 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 pretul stabilit de evaluatorul independent in cadrul raportului de evaluare vor depune contestatiile respective la sediul societatii de servicii de investitii financiare intermediar al ofertei, aceasta urmand a informa Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, precum si evaluatorul independent.
    (5) Evaluatorul independent numit de actionarul minoritar care a contestat pretul stabilit in cadrul unei oferte publice de preluare in vederea declararii emitentului ca societate de tip inchis va intocmi raportul de evaluare intr-un interval de timp determinat astfel incat in cazul interventiei celui de-al treilea evaluator sa se respecte prevederile art. 138 alin. (4), (5) din cadrul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 165/2002.
    (6) In vederea intocmirii raportului de evaluare, emitentul are obligatia de a pune la dispozitia evaluatorilor imediat toate documentele necesare pentru intocmirea respectivului raport de evaluare.

    CAP. 4
    OFERTA PUBLICA INTERNATIONALA

    Art. 42
    (1) Entitatile emitente de valori mobiliare cu sediul in unul din statele membre ale Uniunii Europene pot efectua oferte publice de vanzare de valori mobiliare pe pietele reglementate din Romania in baza unei autorizatii emise de C.N.V.M.
    (2) C.N.V.M. va autoriza derularea unor asemenea oferte pe baza unor informatii limitate in cazul in care autoritatea de reglementare din statul de origine al emitentului a aprobat deja un prospect de oferta publica pe o piata reglementata a acelui stat, in conformitate cu legislatia straina aplicabila, cu maximum 6 luni anterior inaintarii cererii de autorizare catre C.N.V.M.
    (3) Autorizatia va fi emisa pe baza unei cereri de autorizare la care se vor atasa traduceri legalizate in limba romana pentru urmatoarele documente:
    a) prospectul de oferta autorizat de autoritatea straina de reglementare;
    b) copie a autorizatiei ofertei emisa de autoritatea straina de reglementare;
    c) certificat emis de registrul comertului sau de autoritatea similara din tara de origine.
    (4) In acest caz, C.N.V.M. poate solicita includerea in prospect a unei opinii emise de un consultant specializat in legislatia tarii de origine a emitentului care sa ateste ca emitentul este valid infiintat, desfasoara activitatea in mod legal si ca emisiunea este valabil lansata din punct de vedere al legii straine.
    Art. 43
    In cazul in care emitentul de valori mobiliare are sediul intr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, oferta publica va fi autorizata cu respectarea termenilor acordului de reciprocitate incheiat conform art. 77 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002.
    Art. 44
    Cand valori mobiliare sau instrumente financiare avand la baza valori mobiliare din aceeasi clasa sunt oferite simultan sau la date apropiate in Romania si pe o piata internationala de capital, prospectul de oferta de pe piata romaneasca trebuie sa contina cel putin aceleasi informatii, nivel de transparenta si protectie a investitorilor ca si prospectul de oferta pe piata internationala.

    CAP. 5
    EMISIUNEA DE OBLIGATIUNI

    Sectiunea 1
    Obligatiuni corporative

    Art. 45
    O societate comerciala pe actiuni va putea emite, prin oferta publica obligatiuni nominative in forma dematerializata.
    Art. 46
    (1) Oferta publica de obligatiuni va fi lansata cu respectarea prevederilor Titlului II Cap. 1 si 2 din prezentul regulament.
    (2) Pentru autorizarea ofertei, se vor depune la C.N.V.M. alaturi de documentele prevazute in articolul 13 alin. (1) din prezentul regulament si urmatoarele documente:
    (a) hotararea adunarii generale a actionarilor care sa aprobe: emiterea de obligatiuni, conversia obligatiunilor in actiuni si mecanismul de conversie (daca este cazul), majorarea capitalului social in cazul conversiei sau delegarea acestei atributii catre consiliul de administratie, intervalele de timp la care se face conversia si modul de calcul a pretului in cazul conversiei;
    (b) documentele care sa ateste sarcinile care greveaza activele societatii;
    (c) documentele care atesta modul de garantare a imprumutului obligatar.
    Continutul minim al prospectului privind oferta publica de vanzare de obligatiuni este precizat in Anexa nr. 2 a prezentului regulament.
    Art. 47
    In situatia in care obligatiunile sunt convertibile, prospectul de emisiune va cuprinde informatii cu privire la perioada in care se va putea exercita optiunea de conversie a obligatiunilor in actiuni si mecanismul de conversie, incluzand raportul la care se realizeaza aceasta.
    Art. 48
    In cazul in care nu se opteaza pentru conversie detinatorul isi pastreaza toate drepturile aferente obligatiunilor.
    Art. 49
    Detinatorii de obligatiuni isi vor exercita dreptul de optiune la conversia in actiuni ale emitentului, prin depunerea unei cereri in acest sens la o societate de servicii de investitii financiare care o va transmite consiliului de administratie al acesteia.
    Art. 50
    Prevederile prezentei sectiuni se vor completa cu prevederile generale ale Legii nr. 31/1990, republicata, referitoare la emisiunea de obligatiuni.

    Sectiunea 2
    Obligatiuni ale administratiei publice centrale si locale cu exceptia emisiunilor primare de titluri de stat

    Art. 51
    (1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot emite prin oferta publica obligatiuni sau alte instrumente financiare de natura acestora.
    (2) Oferta publica de obligatiuni si alte instrumente financiare de natura acestora emise de autoritatile administratiei publice centrale si locale, va fi intermediata de una sau mai multe societati de servicii de investitii financiare si alte entitati autorizate de C.N.V.M. si va avea la baza un prospect de oferta publica autorizat de C.N.V.M.
    (3) Lansarea de obligatiuni pe pietele internationale de capital va fi notificata catre C.N.V.M.
    Art. 52
    (1) In scopul autorizarii ofertei publice de obligatiuni ale administratiei publice centrale si locale, se vor depune la C.N.V.M. anexat cererii de autorizare si prospectului de oferta urmatoarele documente, dupa caz:
    (a) anuntul privind oferta publica de vanzare a obligatiunilor;
    (b) hotararea respectivei autoritati privind emisiunea de obligatiuni;
    (c) dovada notificarii Ministerului Finantelor Publice privind realizarea respectivei emisiuni (daca este cazul).
    (2) Continutul minim al prospectului de oferta publica de obligatiuni ale administratiei publice centrale si locale este prezentat in Anexele nr. 12 si nr. 13 la prezentul regulament.

    TITLUL III
    SANCTIUNI

    Art. 53
    Incalcarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002 si ale prezentului regulament se sanctioneaza conform dispozitiilor Titlului IX din aceasta ordonanta.
    Art. 54
    Orice oferta publica facuta fara autorizarea C.N.V.M. ori nerespectand conditiile in care o astfel de autorizare este acordata este nula de drept si atrage pentru cei in culpa aplicarea sanctiunilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002.
    Art. 55
    (1) Ofertantul si/sau societatile de servicii de investitii financiare implicate, raspunzatoare pentru incalcarea dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002 si a prevederilor prezentului regulament care au ca efect anularea ofertei, vor fi obligate sa ramburseze sumele avansate de catre investitori, precum si o dobanda raportata la indicele de inflatie comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica aferent perioadei respective, in termen de 10 zile lucratoare de la data anularii ofertei.
    (2) In cazul societatilor de servicii de investitii financiare si a agentilor acestora, C.N.V.M. poate aplica si sanctiuni complementare precum: suspendarea, retragerea ori anularea autorizatiei sau interdictia temporara sau permanenta de a mai exercita activitati pe pietele reglementate.

    TITLUL IV
    DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

    Art. 56
    Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul nr. 6/1995 privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare, Regulamentul nr. 16/1996 privind oferta publica de cumparare de valori mobiliare si Instructiunea C.N.V.M. nr. 2/2002 privind aplicarea art. 138 din cadrul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 aprobata prin Legea nr. 525/2002 asa cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/2002.

    ANEXA 1

    CONTINUTUL MINIM AL PROSPECTULUI DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE ACTIUNI

    CAP. 1
    Informatii referitoare la persoanele responsabile de intocmirea prospectului si de auditarea situatiilor financiare ale emitentului

    1.1. Numele si functia persoanelor fizice si/sau denumirea si adresa sediului social al persoanelor juridice responsabile de intocmirea prospectului sau a unor parti ale acestuia, dupa caz, situatie in care se vor indica acele parti.
    1.2. Declaratii ale persoanelor responsabile, mentionate la punctul 1.1, din care sa reiasa ca, dupa cunostintele lor, informatiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul prospectului.
    1.3. Numele, adresa si date privind calificarea profesionala a auditorului/cenzorului extern independent care a auditat situatiile financiare ale emitentului din ultimii trei ani.
    Declaratie din care sa reiasa ca situatiile financiare au fost auditate. Daca rapoartele de audit privind aceste documente contin interpretari si/sau calificari, asemenea interpretari sau calificari vor fi reproduse in intregime impreuna cu motivele care au stat la baza lor.
    Indicarea altor informatii sau parti din prospect care au fost auditate de catre auditorul financiar/cenzorul extern independent.

    CAP. 2

    2.1. Informatii privind admiterea pe piata reglementata a actiunilor obiect al ofertei publice.
    Precizarea daca prospectul se refera la valori mobiliare de acelasi tip, deja tranzactionate sau pentru care se urmareste listarea in vederea tranzactionarii pe o piata reglementata.

    2.2. Informatii privind actiunile care fac obiectul prospectului de oferta.
    2.2.1. Indicarea actului decizional in virtutea caruia actiunile au fost sau vor fi emise (de ex. decizia Consiliului de Administratie sau hotararea adunarii generale a actionarilor).
    Natura emisiunii si valoarea totala, precum si numarul de actiuni care au fost sau care vor fi emise.
    2.2.2. O descriere concisa a drepturilor aferente actiunilor, in special cele referitoare la drepturile de vot, cota de participare la profit, precum si cota cuvenita din activ sau din alte drepturi, in urma lichidarii.
    2.2.3. Impozitul pe dividende si mentionarea modalitatii de percepere a acestuia, prin retinere la sursa in tara de origine sau in tara in care actiunile sunt listate.
    Precizarea faptului daca emitentul isi asuma raspunderea pentru retinerea la sursa si varsarea acestui impozit.
    2.2.4. Data la care se naste dreptul la dividende.
    2.2.5. Piata reglementata unde au fost admise sau pe care se urmareste admiterea actiunilor.
    2.2.6. Organismul financiar care reprezinta agentii platitori ai emitentului.
    2.2.7. Informatii privind regimul juridic al exercitarii drepturilor de preferinta de catre actionarii indreptatiti (negocierea drepturilor de preferinta; tratamentul juridic aplicat drepturilor de subscriere neexercitate).
    2.2.8. Daca emisiunea a fost sau este facuta simultan pe piata reglementata din Romania si pe o piata din cadrul Uniunii Europene sau dintr-un stat cu care exista acorduri de reciprocitate, iar o transa a fost sau este rezervata pentru unele dintre acestea, indicarea oricarei astfel de transe.
    2.2.9. Valoarea totala a ofertei si numarul de actiuni obiect al acesteia.
    2.2.10. Pretul de emisiune, pretul de oferta, valoarea nominala si valoarea intrinseca; prima de emisiune si valoarea oricaror cheltuieli suportate in mod specific de catre subscriitor sau achizitor.
    2.2.11. Perioada de derulare a ofertei de actiuni si numele societatii de servicii de investitii financiare si a entitatilor din cadrul grupului de distributie responsabile pentru primirea subscriptiilor.
    2.2.12. Informatii referitoare la modalitatea de alocare in caz de suprasubscriere.
    2.2.13. Informatii referitoare la pret sau la conditiile de determinare a acestuia.
    2.2.14. Informatii privind posibilitatea de majorare a numarului actiunilor care fac obiectul ofertei, in caz de suprasubscriere.
    2.2.15. Informatii privind modalitatea de plata a actiunilor subscrise in cadrul ofertei.
    2.2.16. Informatii privind modalitatea de inregistrare a subscriitorilor in registrul independent al actionarilor.
    2.2.17. Numele, adresa si descrierea entitatilor care se obliga sa achizitioneze actiunile nesubscrise in cadrul ofertei (daca este cazul). In situatia in care emisiunea nu este garantata integral, o declaratie privind partea care nu este acoperita.
    2.2.18. Indicarea sau estimarea valorii totale si/sau a valorii pe actiune a cheltuielilor legate de emisiunea de actiuni, mentionand comisionul societatii de servicii de investitii financiare si a grupului de distributie etc.
    2.2.19. Valoarea neta a sumelor ce urmeaza a fi incasate de emitent provenite din oferta publica si destinatia acestora (finantarea programelor de investitii sau intarirea situatiei financiare a emitentului).

    2.3. Informatii privind admiterea si tranzactionarea actiunilor pe o piata reglementata.
    2.3.1. Daca actiuni din aceeasi clasa sunt deja listate pe una sau mai multe piete reglementate, indicarea acestora.
    2.3.2. In situatia unei oferte publice initiale se va preciza piata reglementata pe care se intentioneaza listarea actiunilor obiect al ofertei.
    2.3.3. Datele la care noile actiuni vor fi listate si tranzactionate, daca sunt cunoscute.
    2.3.4. Indicarea oricarui aspect din cele de mai jos care a intervenit in decursul ultimului an financiar si in anul financiar curent:
    - oferta publica de preluare din partea tertilor in legatura cu actiunile emitentului;
    - oferta publica de preluare din partea emitentului in legatura cu actiunile altor societati;
    In cazul in care au existat astfel de oferte, se va preciza pretul la care acestea au fost derulate.

    CAP. 3
    Informatii generale privind emitentul si capitalul acestuia

    3.1. Informatii generale privind emitentul.
    3.1.1. Numele, sediul social si sediile secundare.
    3.1.2. Data infiintarii si durata de functionare.
    3.1.3. Legislatia in conformitate cu care functioneaza emitentul si forma legala in care este infiintat potrivit legislatiei respective.
    3.1.4. Indicarea obiectului de activitate al emitentului si referire la clauza (paragraful, articolul) din actele constitutive in care este descris.
    3.1.5. Indicarea Oficiului Registrului Comertului sau a autoritatii similare la care este inregistrat si numarul de inregistrare.
    3.1.6. Indicarea locului in care pot fi verificate documentele care privesc emitentul si la care se face referire in prospectul de oferta.

    3.2. Informatii generale cu privire la capital.
    3.2.1. Valoarea capitalului subscris si varsat, numarul si clasele de actiuni din care este compus, cu detalii privind caracteristicile lor principale.
    3.2.2. In cazul in care exista o initiativa de majorare a capitalului, in legatura, printre altele, cu conversii ale imprumuturilor efectuate sau optiuni de subscriere acordate, se vor indica:
    - valoarea unei astfel de majorari de capital;
    - categoriile de persoane care au drepturi preferentiale de subscriere pentru astfel de parti suplimentare de capital;
    - conditiile (termenii) si angajamentele pentru emiterea actiunilor corespunzatoare unor astfel de parti de capital.
    3.2.3. Valoarea obligatiunilor convertibile, a obligatiunilor convertibile in actiuni ale emitentului in alta societate si a obligatiunilor garantate, cu indicarea conditiilor care le guverneaza si a procedurilor de conversie, schimb si subscriere.
    3.2.4. Conditii impuse de actele constitutive care guverneaza modificarea capitalului social si a drepturilor aferente diferitelor clase de actiuni.
    3.2.5. Descrierea operatiunilor din ultimii trei ani care au dus la modificarea valorii capitalului emis (subscris) si/sau a numarului si claselor de actiuni din care este compus.
    3.2.6. Indicarea persoanelor fizice si juridice care, direct sau indirect, separat sau impreuna, exercita sau ar putea exercita control asupra emitentului si detalii privind detinerea din capitalul social care le confera drept de vot.
    3.2.7. Indicarea actionarilor care, direct sau indirect, detin mai mult de 10% din capitalul social al emitentului.
    3.2.8. Daca emitentul apartine unui grup, o scurta descriere a grupului si a pozitiei emitentului in cadrul acestuia.
    3.2.9. Numarul, valoarea intrinseca si valoarea nominala a oricaror actiuni proprii pe care emitentul sau o alta societate in care acesta are direct sau indirect o detinere de mai mult de 50%, le-a dobandit si le detine, daca astfel de valori mobiliare nu apar ca un capitol separat in bilantul contabil.

    CAP. 4
    Informatii referitoare la activitatile emitentului

    4.1. Activitatile principale ale emitentului.
    4.1.1. Descrierea activitatilor principale ale emitentului, precizandu-se categoriile de produse vandute si/sau de servicii prestate.
    Mentionarea oricaror produse si/sau servicii noi semnificative.
    4.1.2. Analiza cifrei de afaceri pe ultimele trei exercitii financiare defalcata pe domenii de activitate si piete geografice daca, avand in vedere modul de organizare a vanzarii de produse si a prestarii de servicii care fac obiectul activitatii obisnuite a emitentului, exista diferente considerabile intre aceste domenii si piete.
    4.1.3. Amplasarea si dimensiunea sediilor principale ale emitentului si furnizarea unor informatii generale cu privire la proprietatile imobiliare detinute. (Se considera sediu principal cel care realizeaza cel putin 10% din cifra de afaceri).
    4.1.4. Pentru intreprinderile implicate in activitati de minerit, extragere de hidrocarburi sau exploatarea carierelor vor fi precizate depozitele, rezervele exploatabile si perioada de exploatare estimata. Se vor indica termenii principali ai concesiunii si conditiile economice pentru exploatarea acestora.
    4.2. Informatii generale privind masura in care emitentul este dependent, daca este cazul, de brevete sau licente, contracte industriale, comerciale ori financiare sau noi procedee de productie, daca asemenea factori au o importanta fundamentala pentru activitatea sau rentabilitatea emitentului.
    4.3. Informatii referitoare la politica de cercetare si dezvoltare a noilor produse si servicii de-a lungul ultimelor trei exercitii financiare, daca aceste informatii sunt considerate a fi semnificative.
    4.4. Informatii in legatura cu toate procedurile judiciare sau arbitrale care au avut sau ar putea avea un impact semnificativ asupra situatiei financiare a emitentului in ultimii trei ani.
    4.5. Informatii cu privire la orice intreruperi ale activitatii emitentului care au avut sau ar putea avea un impact semnificativ asupra situatiei financiare a acestuia in ultimii trei ani.
    4.6. Numarul mediu al salariatilor si modificari in acest sens intervenite in decursul ultimelor trei exercitii financiare, cat si informatii referitoare la distribuirea personalului angajat pe principalele categorii de activitate, in masura in care este posibil.

    4.7. Politica de investitii.
    4.7.1. Descrierea, pe baza de cifre, a principalelor investitii realizate, incluzand participatiile (actiuni, obligatiuni etc.) in alte entitati, intervenite in decursul ultimelor trei exercitii financiare si in lunile care s-au scurs deja din actualul exercitiu financiar.
    4.7.2. Distributia acestor investitii din punct de vedere geografic (in tara si in strainatate).
    Metode de finantare (interne sau externe).
    4.7.3. Informatii privind principalele investitii viitoare ale emitentului, respectiv acele investitii care depasesc 20% din totalul activelor emitentului inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar anterior perioadei in care acestea sunt realizate.

    CAP. 5
    Informatii referitoare la activele si pasivele emitentului si la situatia financiara a acestuia

    5.1. Situatiile contabile ale emitentului.
    5.1.1. Bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe ultimele trei exercitii financiare.
    In situatia in care emitentul functioneaza de mai putin de 3 ani se vor include situatiile contabile pentru perioada de functionare pana la momentul depunerii prospectului de oferta.
    5.1.2. In cazul in care emitentul intocmeste numai bilantul anual consolidat, acesta va fi inclus in prospect in conformitate cu cerintele de la punctul 5.1.1.
    Daca emitentul intocmeste atat bilantul anual propriu, cat si pe cel consolidat, acesta va include ambele bilanturi in prospect in conformitate cu cerintele de la punctul 5.1.1.
    C.N.V.M. poate permite emitentului includerea fie a bilantului anual propriu, fie a celui consolidat, cu conditia ca bilanturile neincluse sa nu contina informatii suplimentare semnificative.
    5.1.3. Informatii privind profitul sau pierderea raportate per actiune ale societatii emitente, pe un exercitiu financiar, dupa plata impozitului, calculate pe ultimele trei exercitii financiare, in cazul in care societatea include bilantul anual propriu in prospect.
    Daca emitentul include in prospect doar bilantul anual consolidat, va preciza profitul sau pierderea consolidate pe actiune, raportate la un exercitiu financiar, calculate pentru ultimele trei exercitii financiare.
    In cazul in care, in cursul perioadei mai sus amintite, numarul actiunilor se modifica ca urmare, de exemplu, a unei majorari sau diminuari a capitalului sau a unei consolidari ori splitari a valorii nominale a actiunilor, profitul sau pierderea per actiune la care se face referire in primul si al doilea subalineat se va adapta pentru a se putea face o comparatie; in acest caz, formula de adaptare utilizata va fi precizata in prospect.
    5.1.4. Suma aferenta dividendului per actiune pe ultimele trei exercitii financiare, adaptata, daca este cazul, pentru a se putea realiza o comparatie conform celui de-al treilea subalineat de la punctul 5.1.3.
    5.1.5. In eventualitatea in care au trecut mai mult de 3 luni de la cea mai recenta situatie financiara proprie sau consolidata auditata, se va include in prospect si se va atasa acestuia o situatie financiara provizorie trimestriala. Daca respectiva situatie financiara nu este supusa unei evaluari a auditorilor, acest lucru va fi mentionat.
    Daca emitentul va realiza un bilant anual consolidat, C.N.V.M. va decide daca situatia financiara provizorie care urmeaza a fi inaintata trebuie sa fie de asemenea consolidata sau nu.
    Orice modificare semnificativa intervenita de la incheierea celui mai recent exercitiu financiar sau de la intocmirea situatiei financiare provizorii trebuie sa fie prezentata intr-o nota inclusa in prospect sau atasata acestuia.
    5.1.6. Un tabel care sa precizeze sursele si utilizarea fondurilor in decursul ultimelor trei exercitii financiare.
    5.1.7. Detalii individualizate referitoare la societatile in care emitentul detine o cota de capital de natura sa aiba un impact semnificativ asupra evaluarii propriilor active si pasive si asupra situatiei financiare a acestuia.
    Informatiile enumerate mai jos vor fi oferite in orice situatie pentru fiecare societate la care emitentul are o participare directa sau indirecta, daca valoarea intrinseca a acestei participari reprezinta cel putin 10% din capitalul propriu sau este sursa a cel putin 10% din profitul net sau din pierderile emitentului, sau, in cazul unui grup, daca valoarea intrinseca a acestei participari reprezinta cel putin 10% din activele nete consolidate sau este sursa a cel putin 10% din profitul sau pierderile consolidate ale grupului.
    Informatiile enumerate mai jos nu necesita sa fie prezentate, daca emitentul dovedeste ca detinerile sale nu sunt pe termen lung (mai mult de 1 an).
    In mod asemanator, informatiile cerute conform punctelor (e) si (f) pot fi omise daca societatea la care este detinuta participarea nu publica bilanturi anuale.
    Informatiile furnizate la punctele d) - i) pot fi omise daca, dupa parerea C.N.V.M., aceasta omisiune nu este de natura a induce investitorii in eroare:
    a) Numele si adresa societatii;
    b) Domeniul de activitate;
    c) Cota de capital detinuta de emitent;
    d) Capitalul social;
    e) Rezerve;
    f) Contul de profit si pierderi, dupa plata impozitului, calculat pentru ultimul exercitiu financiar;
    g) Sumele care trebuie platite pentru achitarea actiunilor detinute;
    h) Dividendele primite in cursul ultimului exercitiu financiar din actiunile detinute;
    i) Creantele si datoriile emitentului cu privire la respectiva societate.
    5.1.8. Atunci cand prospectul contine bilantul anual consolidat, trebuie sa se faca cunoscute urmatoarele:
    - principiile de consolidare aplicate;
    - numele si sediul social ale societatilor incluse in consolidare, in cazul in care respectivele informatii prezinta importanta pentru evaluarea activelor si pasivelor si a situatiei financiare a emitentului.
    5.1.9. In eventualitatea in care emitentul este o societate dominanta care formeaza un grup impreuna cu una sau mai multe societati dependente, detaliile solicitate in capitolul 4 si 7 vor fi furnizate cu privire la emitent cat si la grupul respectiv.
    C.N.V.M. poate permite furnizarea de informatii doar cu privire la emitent sau la grup, cu conditia ca detaliile care nu sunt prezentate sa nu fie semnificative.

    CAP. 6
    Informatii referitoare la administrare, management si supraveghere

    6.1. Numele, adresa si functia detinuta in societatea emitenta de catre fondatori si de catre persoanele ce compun organele de administrare si de control. Se vor preciza principalele activitati realizate de acestia in afara societatii, in cazul in care respectivele activitati prezinta importanta pentru societate.
    6.2. Interesele membrilor organelor de administrare, de conducere sau supraveghere fata de societatea emitenta.
    6.2.1. Remuneratia si beneficiile in natura, acordate in decursul celui mai recent exercitiu financiar personalului de conducere si control.
    Trebuie mentionate remuneratia totala si beneficiile in natura acordate tuturor membrilor organelor de administrare, de control ale emitentului de catre toate organismele dependente impreuna cu care formeaza grupul respectiv.
    6.2.2. Informatii referitoare la natura si amploarea intereselor membrilor organelor de administrare si de control in tranzactiile neobisnuite din punctul de vedere al naturii sau conditiilor de desfasurare (cum ar fi cumpararile in afara activitatii normale, achizitiile sau vanzarile de mijloace fixe) in timpul exercitiilor financiare anterioare si curente.
    6.2.3. Numarul total al actiunilor societatii emitente detinute de membrii organelor de administratie si de control.
    6.3. Totalul imprumuturilor acordate de catre emitent persoanelor la care se face referire la punctul 6.1. si al garantiilor furnizate de catre emitent in beneficiul respectivelor persoane.
    6.4. Planurile de acordare catre personal de actiuni ale societatii.

    CAP. 7
    Informatii privind activitatea curenta si perspectivele emitentului

    7.1. Informatii generale privind evolutiile recente (de la data incheierii ultimului exercitiu financiar) din cadrul activitatii societatii in ceea ce priveste:
    - productia, vanzarile si stocurile societatii;
    - costurile de productie si preturile de vanzare.
    7.2. Estimari privind perspectivele emitentului pentru exercitiul financiar curent.

    CAP. 8
    Principalii factori de risc ai actiunilor ce fac obiectul ofertei publice

    8.1. Factori de natura politica, juridica si economica referitoare la piata unde se face emisiunea.
    8.2. Factori de natura economica privind industria in care opereaza emitentul.
    8.3. Factori de risc cu privire la emitent si/sau ofertant.
    8.4. Factori de risc referitori la valorile mobiliare oferite.
    8.5. Alte riscuri considerate relevante.

    ANEXA 2

    CONTINUTUL MINIM AL PROSPECTULUI DE OFERTA PUBLICA DE VANZARE DE OBLIGATIUNI CORPORATIVE

    CAP. 1
    Informatii referitoare la persoanele responsabile de intocmirea prospectului si de auditarea situatiilor financiare ale emitentului

    1.1. Numele si functia persoanelor fizice si/sau denumirea si adresa sediului social al persoanelor juridice responsabile de intocmirea prospectului sau a unor parti ale acestuia, dupa caz, situatie in care se vor indica acele parti.
    1.2. Declaratii ale persoanelor responsabile, mentionate la punctul 1.1., din care sa reiasa ca, dupa cunostintele lor, informatiile furnizate sunt in conformitate cu realitatea si nu contin omisiuni de natura sa afecteze semnificativ continutul prospectului.
    1.3. Numele, adresa si date privind calificarea profesionala a auditorului/cenzorului extern independent care a auditat situatiile financiare ale societatii din ultimii trei ani.
    Declaratie din care sa reiasa faptul ca situatiile financiare au fost auditate. Daca rapoartele de audit privind aceste documente contin interpretari si/sau calificari, asemenea interpretari sau calificari vor fi reproduse in intregime impreuna cu motivele care au stat la baza lor.
    Indicarea altor informatii sau parti din prospect care au fost auditate de catre auditorul financiar.

    CAP. 2
    Informatii privind imprumutul obligatar si admiterea obligatiunilor pe o piata reglementata

    2.1. Caracteristicile imprumutului.
    2.1.1. Valoarea nominala a imprumutului.
    2.1.2. Natura si numarul obligatiunilor emise.
    2.1.3. Valoarea nominala, pretul de emisiune, pretul de rambursare si rata nominala a dobanzii; in situatia in care dobanda oferita este variabila, descrierea modalitatilor prin care aceasta se determina.
    2.1.4. Procedurile privind acordarea altor avantaje detinatorilor de obligatiuni; metoda de calculare a acestor avantaje.
    2.1.5. Impozite si taxe privind castigurile aferente obligatiunilor.
    2.1.6. Modalitatea de rambursare a imprumutului, incluzand prevederi privind o eventuala rascumparare anticipata a imprumutului de catre emitent.
    2.1.7. Informatii privind agentul de plata al emitentului.
    2.1.8. Modalitatea de derulare a imprumutului obligatar:
    - durata imprumutului si datele la care acesta se ramburseaza;
    - data de la care se calculeaza dobanda;
    - datele de referinta desemnand investitorii care urmeaza a incasa dobanda si principalul rambursat precum si datele de plata ale acestora;
    - data limita de prescriere a obligatiilor de plata a dobanzii si a principalului;
    - procedurile si data limita pentru subscrierea obligatiunilor.

    2.2. Cadrul legal privind emisiunea.
    2.2.1. Informatii privind hotararea organelor statutare, autorizatii sau aprobari in baza carora obligatiunile au fost sau urmeaza a fi emise.
    2.2.2. Tipul operatiunii si valoarea emisiunii.
    2.2.3. Numarul obligatiunilor care au fost sau urmeaza a fi emise, daca acesta este determinat sau modalitatea de determinare a acestuia.
    2.2.4. Natura si modalitatile de garantare, asigurari si angajamente privind rambursarea imprumutului si plata dobanzilor aferente.
    Informatii privind locul unde publicul poate consulta contractele privind garantarea si celelalte elemente asiguratorii privind imprumutul obligatar.
    2.2.5. Informatii privind organele statutare ale obligatarilor.
    2.2.6. Precizari privind subordonarea imprumutului obligatar fata de alte datorii ale emitentului prezente sau viitoare.
    2.2.7. Prevederile legale privind respectiva emisiune de obligatiuni si instantele competente in solutionarea eventualelor litigii.
    2.2.8. Mentionarea eventualelor restrictii ce pot afecta libera transferabilitate a obligatiunilor.
    2.2.9. Numele, adresele si descrierea entitatilor care se obliga sa achizitioneze obligatiunile nesubscrise in cadrul ofertei (daca este cazul). In situatia in care emisiunea nu este subscrisa integral de catre acestia, o declaratie privind partea care nu este acoperita.
    2.2.10. Informatii privind piata reglementata pe care se intentioneaza listarea obligatiunilor.
    2.2.11. Daca oferta a fost sau se face simultan pe pietele reglementate din doua sau mai multe state, descrierea transelor care se ofera pe fiecare din aceste piete.
    2.2.12. Daca obligatiuni din aceeasi clasa sunt deja listate, se va indica piata reglementata respectiva.
    2.3. Modalitatea de derulare a ofertei.
    2.3.1. Pretul de vanzare si modalitatea de plata.
    2.3.2. Prevederi privind perioada de derulare a ofertei.
    2.3.3. Precizari privind intermediarul ofertei si/sau grupul de distributie prin care se pot face subscrieri in cadrul ofertei.
    2.3.4. Prevederi privind revocabilitatea subscrierilor efectuate.
    2.3.5. Suma neta care se estimeaza a fi incasata de catre emitent.
    2.3.6. Intentiile emitentului privind utilizarea fondurilor atrase.

    CAP. 3
    Informatii generale privind emitentul si capitalul acestuia

    3.1. Informatii generale privind emitentul.
    3.1.1. Numele, sediul social si sediile secundare, daca este cazul.
    3.1.2. Data infiintarii si durata pentru care a fost infiintat.
    3.1.3. Legislatia in conformitate cu care functioneaza emitentul si forma legala in care este infiintat potrivit acelei legislatii.
    3.1.4. Indicarea obiectului de activitate al emitentului, cu referire la clauza (paragraful, articolul) din actele constitutive in care este descris.
    3.1.5. Indicarea Oficiului Registrului Comertului sau a autoritatii similare la care emitentul este inregistrat si numarul de inregistrare.
    3.1.6. Indicarea locului in care pot fi verificate documentele care privesc emitentul si la care se face referire in prospectul de emisiune.

    3.2. Informatii generale cu privire la capital.
    3.2.1. Valoarea capitalului subscris si varsat, numarul si clasele de actiuni din care este compus, cu detalii privind caracteristicile lor principale.
    3.2.2. Valoarea obligatiunilor convertibile, a obligatiunilor convertibile in actiuni ale emitentului in alta societate si obligatiuni garantate, cu indicarea conditiilor care le guverneaza si a procedurilor de conversie.
    3.2.3. Daca emitentul apartine unui grup, o scurta descriere a grupului si a pozitiei emitentului in cadrul grupului.
    Numarul, valoarea intrinseca si valoarea nominala, a oricaror actiuni proprii pe care emitentul sau o alta societate in care acesta are, direct sau indirect, o detinere mai mare de 50%, le detine, daca astfel de valori mobiliare nu apar ca un capitol separat in bilantul contabil.

    CAP. 4
    Informatii referitoare la activitatile emitentului

    4.1. Activitatile principale ale emitentului.
    4.1.1. Descrierea activitatilor principale ale emitentului, precizandu-se categoriile de produse vandute si/sau de servicii prestate.
    Mentionarea oricaror produse si/sau servicii noi semnificative.
    4.1.2. Cifra de afaceri pe ultimele trei exercitii financiare.
    4.1.3. Amplasarea si dimensiunea sediilor principale ale emitentului si furnizarea unor informatii generale cu privire la proprietatile imobiliare detinute.
    4.1.4. Pentru intreprinderile implicate in activitati de minerit, extragere de hidrocarburi sau exploatarea carierelor vor fi precizate depozitele, rezervele exploatabile si perioada de exploatare estimata. Se vor indica termenii principali ai concesiunii si conditiile economice pentru exploatarea acestora.
    4.1.5. In situatia in care informatiile de la punctele 4.1.1. - 4.1.4. au fost influentate de factori exceptionali, se vor mentiona acesti factori.
    4.2. Informatii generale privind masura in care emitentul este dependent de brevete sau licente, contracte industriale, comerciale ori financiare sau noi procedee de productie, daca asemenea factori au o importanta fundamentala pentru activitatea sau rentabilitatea emitentului.
    4.3. Informatii referitoare la politica de cercetare si dezvoltare a noilor produse si servicii de-a lungul ultimelor trei exercitii financiare, daca aceste informatii se considera a fi semnificative.
    4.4. Informatii in legatura cu toate procedurile judiciare sau arbitrale care au avut sau ar putea avea un impact semnificativ asupra situatiei financiare a emitentului in ultimii trei ani.

    4.5. Politica de investitii.
    4.5.1. Descrierea, pe baza de cifre, a principalelor investitii realizate, incluzand participatiile (actiuni, obligatiuni etc.) in alte entitati, intervenite in decursul ultimelor trei exercitii financiare si in lunile care s-au scurs deja din actualul exercitiu financiar.
    Distributia acestor investitii din punct de vedere geografic (in tara si in strainatate).
    Metode de finantare (interne sau externe).
    4.5.2. Informatii privind principalele investitii viitoare ale emitentului, respectiv acele investitii care depasesc 20% din totalul activelor emitentului inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar anterior perioadei in care acestea sunt realizate.

    CAP. 5
    Informatii referitoare la activele si pasivele emitentului si la situatia financiara a acestuia

    5.1. Situatiile contabile ale emitentului.
    5.1.1. Bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru ultimele trei exercitii financiare.
    5.1.2. In cazul in care emitentul intocmeste numai bilantul anual consolidat, acesta va include acest bilant in prospect, in conformitate cu cerintele de la punctul 5.1.1.
    Daca emitentul intocmeste atat bilantul anual propriu, cat si pe cel consolidat, acesta va include ambele bilanturi in prospect, in conformitate cu cerintele de la punctul 5.1.1.
    C.N.V.M. este in masura sa permita emitentului includerea fie a bilantului anual propriu, fie a celui consolidat, cu conditia ca bilanturile neincluse sa nu contina informatii suplimentare semnificative.
    5.1.3. In eventualitatea in care au trecut mai mult de 3 luni de la cea mai recenta situatie financiara proprie sau consolidata auditata, se va include in prospect si se va atasa acestuia o situatie financiara provizorie trimestriala. Daca respectiva situatie financiara nu este supusa unei evaluari a auditorilor, acest lucru va fi mentionat.
    Daca emitentul va realiza un bilant anual consolidat, C.N.V.M. va decide daca situatia financiara provizorie care urmeaza a fi inaintata trebuie sa fie de asemenea consolidata sau nu.
    Orice modificare semnificativa intervenita de la incheierea celui mai recent exercitiu financiar sau de la intocmirea situatiei financiare provizorii trebuie sa fie prezentata intr-o nota inclusa in prospect sau atasata acestuia.
    5.1.4. Daca bilantul anual propriu nu reflecta o imagine fidela a activelor si pasivelor emitentului, a situatiei financiare si a contului de profit si pierderi, trebuie furnizate informatii suplimentare detaliate.
    5.1.5. Precizarea urmatoarelor informatii:
    - suma totala a creditelor acordate emitentului si modalitatea de garantare a acestora;
    - suma totala a altor imprumuturi contractate de emitent si modalitatea de garantare a acestora.
    5.1.6. Un tabel care sa precizeze sursele si utilizarea fondurilor in decursul ultimelor trei exercitii financiare.
    5.1.7. Detalii individualizate referitoare la societatile in care emitentul detine o cota de capital de natura sa aiba un impact semnificativ asupra evaluarii propriilor active si pasive si asupra situatiei financiare a acestuia.
    Informatiile enumerate mai jos vor fi oferite in orice situatie pentru fiecare societate la care emitentul are o participare directa sau indirecta, daca valoarea intrinseca a acestei participari reprezinta cel putin 10% din capitalul propriu sau este sursa a cel putin 10% din profitul net sau din pierderile emitentului, sau, in cazul unui grup, daca valoarea intrinseca a acestei participari reprezinta cel putin 10% din activele nete consolidate sau este sursa a cel putin 10% din profitul net sau pierderile consolidate ale grupului.
    Informatiile enumerate mai jos nu necesita sa fie prezentate, daca emitentul dovedeste ca detinerile sale nu sunt pe termen lung (mai mult de 1 an).
    In mod asemanator, informatiile cerute conform punctelor (e) si (f) pot fi omise daca societatea la care este detinuta participarea nu publica bilanturi anuale.
    Informatiile furnizate la punctul d) - h) pot fi omise daca, dupa parerea C.N.V.M., aceasta omisiune este de natura a nu induce investitorii in eroare:
    a) Numele si adresa societatii;
    b) Domeniul de activitate;
    c) Cota de capital detinuta;
    d) Capitalul social subscris si varsat;
    e) Rezerve;
    f) Contul de profit si pierderi, dupa plata impozitului, calculat pentru ultimul exercitiu financiar;
    g) Sumele care trebuie platite pentru achitarea actiunilor detinute;
    h) Dividendele primite in cursul ultimului exercitiu financiar aferente actiunilor detinute.
    5.1.8. Atunci cand prospectul contine bilantul anual consolidat, trebuie sa se faca cunoscute urmatoarele:
    - principiile de consolidare aplicate societatilor;
    - numele si sediul social al societatilor incluse in consolidare, in cazul in care respectivele informatii prezinta importanta pentru evaluarea activelor si pasivelor si a situatiei financiare a emitentului.
    5.1.9. In eventualitatea in care emitentul este o societate dominanta care formeaza un grup impreuna cu una sau mai multe societati dependente, detaliile solicitate in capitolul 4 si 7 vor fi furnizate cu privire la emitent, cat si la grupul respectiv.
    C.N.V.M. poate permite furnizarea de informatii doar cu privire la emitent sau la grup, cu conditia ca detaliile care nu sunt prezentate sa nu fie semnificative.

    CAP. 6
    Informatii referitoare la administrare, management si supraveghere

    6.1. Numele, adresa si functia detinuta in societatea emitenta de catre persoane ce compun organele de administrare si de control, precum si principalele activitati realizate de acestia in afara societatii, in cazul in care respectivele activitati prezinta importanta pentru societate.

    CAP. 7
    Informatii privind activitatea curenta si perspectivele emitentului

    7.1. Informatii generale privind evolutiile recente (de la data incheierii ultimului exercitiu financiar) din cadrul activitatii societatii in ceea ce priveste:
    - productia, vanzarile si stocurile societatii;
    - costurile de productie si preturile de vanzare.
    7.2. Estimari privind perspectivele emitentului pentru cel putin exercitiul financiar curent.

    CAP. 8
    Principalii factori de risc ai obligatiunilor corporative ce fac obiectul ofertei publice

    8.1. Factori de natura politica, juridica si economica referitoare la piata unde se face emisiunea.
    8.2. Factori de natura economica privind industria in care opereaza emitentul.
    8.3. Factori de risc cu privire la emitent si ofertant (in cazul ofertei secundare de vanzare).
    8.4. Factori de risc referitori la valorile mobiliare oferite.

    NOTA:
    In situatia in care rambursarea imprumutului obligatar si plata dobanzilor aferente sunt garantate de o terta parte, vor fi inserate in cadrul prospectului de oferta informatiile prevazute in cadrul paragrafului 1.3. si capitolele 3 - 7 din prezenta anexa.

    ANEXA 3

    CONTINUTUL PROSPECTULUI PRELIMINAR PRIVIND EVALUAREA INTENTIEI DE INVESTITIE

    1. Prezentarea ofertantului:
    Denumire, cod fiscal, certificat de inregistrare la ORC.
    Obiectul principal de activitate.
    Capitalul social si structura actionariatului.
    2. Bilantul si contul de profit si pierdere pentru ultimul exercitiu financiar.
    3. Informatii privind hotararea organului statutar care a aprobat sau urmeaza sa aprobe respectiva emisiune. In cazul in care hotararea privind respectiva emisiune a fost deja aprobata se va specifica stadiul procedurilor administrative necesare ducerii la indeplinire a acesteia (depunere la ORC, publicarea in Monitorul Oficial, exercitarea dreptului de preferinta etc.).
    4. Numarul si caracteristicile principale ale valorilor mobiliare care se intentioneaza a fi emise prin oferta publica.
    5. Piata reglementata pe care se va derula/se intentioneaza derularea ofertei publice.
    6. Modalitatea de utilizare a fondurilor atrase prin intermediul ofertei publice.
    7. Pretul si modalitatea de plata in cadrul ofertei.
    8. Societatea de servicii de investitii financiare care se estimeaza a intermedia oferta publica.
    9. Estimare privind perioada de timp in care valorile mobiliare vor fi disponibile investitorilor spre subscriere.

    ANEXA 4

                CONTINUTUL ANUNTULUI OFERTEI PUBLICE DE VANZARE

    Anuntul ofertei publice de vanzare va contine cel putin urmatoarele informatii:
    1. Adresa sediului/domiciliul si datele de identificare ale ofertantului, emitentului, intermediarului ofertei si a grupului de distributie (daca este cazul);
    2. Caracteristicile valorilor mobiliare care fac obiectul ofertei;
    3. Posibilitatea de a majora numarul de valori mobiliare oferite si limitele majorarii;
    4. Pretul si valoarea totala a ofertei ori criteriile de determinare, precum si natura si conditiile de plata;
    5. Criteriile de alocare in caz de suprasubscriere;
    6. Perioada de derulare a ofertei;
    7. Mentiunea: Viza de autorizare aplicata pe textul ofertei definitive nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei; decizia certifica numai regularitatea ofertei in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

    ANEXA 5

    NOTIFICARE CU PRIVIRE LA REZULTATELE OFERTEI PUBLICE DE VANZARE

    Data raportului: ZZ/LL/AA
    1. a) Numele emitentului. Capitalul social inaintea ofertei publice.
    b) Numele ofertantului.
    c) Daca notificarea este intocmita de un succesor, mentionati numele acestuia.
    d) Mentionati numarul autorizatiei primite de la C.N.V.M.
    2. A avut loc oferta publica?
    3. a) Indicati datele, de inceput si de inchidere, ale ofertei publice prezentate in autorizatie.
    b) Indicati datele efective de inceput si de inchidere ale ofertei publice.
    4. a) Mentionati modalitatea de intermediere a ofertei publice.
    b) Mentionati numele intermediarului.
    c) Mentionati numele membrilor grupului de distributie.
    5. Indicati tipul, clasa si caracteristicile fiecarui tip de valori mobiliare autorizate a fi oferite public, iar in cazul unor valori mobiliare convertibile, indicati valorile mobiliare in care acestea vor fi convertite.
    6. a) Indicati numarul valorilor mobiliare oferite specificate in prospect, si pretul de vanzare al acestora.
    b) Indicati numarul valorilor mobiliare efectiv vandute si pretul de vanzare al acestora.
    c) Mentionati procentul de valori mobiliare vandute din totalul valorilor mobiliare oferite public.
    d) Mentionati procentul de valori mobiliare detinute de public, exceptand actionarii majoritari si detinatorii unei pozitii de control, din totalul valorilor mobiliare aflate in circulatie din fiecare tip si clasa.
    7. a) Specificati numarul total al cumparatorilor pentru fiecare tip de valori mobiliare oferite public.
    b) In cazul in care s-au oferit public actiuni, se va specifica numarul actionarilor semnificativi, al celor care detin pozitii de control si al celor majoritari, precum si cota de actiuni detinuta de fiecare dintre acestia.
    8. Prezentati informatii privind valoarea cheltuielilor efective suportate din pretul de vanzare in legatura cu oferta publica:
    a) comisioane incasate de intermediar;
    b) comisioane incasate de grupul de distributie;
    c) diverse cheltuieli platite intermediarilor;
    d) alte cheltuieli;
    e) total cheltuieli.
    9. Indicati suma totala incasata de ofertant dupa plata tuturor cheltuielilor si cat reprezinta aceasta din suma scontata a fi obtinuta.
    10. In termen de 90 de zile de la data incheierii ofertei publice primare, ofertantul va raporta despre modul de utilizare efectiva a fondurilor obtinute din oferta publica primara de vanzare, comparativ cu destinatiile acestora prezentate in prospectul de oferta publica.

    Ofertant,                              Intermediar,

    ANEXA 6

         CONTINUTUL MINIM AL PROSPECTULUI DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE

    1. Identificarea societatii vizate (sediu, cod fiscal, valoarea capitalului social, structura actionariatului).
    2. Identificarea ofertantului (sediu, numar de inregistrare, valoarea capitalului social, structura actionariatului/asociatilor).
    3. Numarul si clasa de valori mobiliare obiect al ofertei publice de cumparare. In cazul ofertei publice de cumparare va fi facuta o descriere a alocarilor pro rata.
    4. Data expirarii ofertei publice de cumparare si daca oferta poate fi prelungita.
    5. Locul, metoda si durata de timp pentru depunerea actiunilor.
    6. Sursa si marimea fondurilor folosite pentru a efectua achizitiile prevazute de oferta publica, inclusiv prevederile oricarui imprumut sau altei finantari.
    7. Modalitatea de plata a actiunilor depuse.
    8. Planurile ofertantului privind schimbarea conducerii, lichidarea societatii, schimbarea obiectului de activitate sau declararea societatii emitente ca societate de tip inchis.
    9. Orice alta informatie considerata de catre ofertant relevanta.
    10. Orice alta informatie ceruta de C.N.V.M.

    Ofertant,                              Intermediar,

    ANEXA 7

                CONTINUTUL ANUNTULUI OFERTEI PUBLICE DE CUMPARARE

    Anuntul ofertei publice de cumparare va indica urmatoarele:
    1. Numele si adresa societatii vizate;
    2. Numele, denumirea, domiciliul sau sediul social al ofertantului;
    3. Structura capitalului social al ofertantului;
    4. Numarul de valori mobiliare care fac obiectul ofertei;
    5. Pretul oferit;
    6. Intermediarul ofertei;
    7. Numarul de actiuni emise de societatea vizata si detinute de ofertant si de catre grupul de entitati cu care actioneaza in mod concertat;
    8. Perioada de derulare a ofertei publice;
    9. Metoda de alocare in cazul suprasubscrierii;
    10. Planurile ofertantului privind societatea emitenta.

    Ofertant,                              Intermediar,

    ANEXA 8

    CONTINUTUL ANUNTULUI PRELIMINAR IN CAZUL UNEI OFERTE PUBLICE DE PRELUARE

    1. Identificarea emitentului (denumire, cod fiscal, sediu);
    2. Identificarea ofertantului (nume/denumire, domiciliul/sediul social, valoarea capitalului social subscris si varsat, structura actionariatului/asociatilor);
    3. Numarul de actiuni emise de societate vizata si detinute de ofertant si de catre persoanele cu care actioneaza in mod concertat;
    4. Numarul valorilor mobiliare obiect al ofertei;
    5. Pretul minim oferit;
    6. Societatea de servicii de investitii financiare intermediara a ofertei;
    7. Planurile ofertantului privind societatea vizata;
    8. Date economico-financiare ale ofertantului persoana juridica in conformitate cu ultimele raportari financiare aprobate (total activ, total capitaluri proprii, cifra de afaceri, rezultatul exercitiului).

    Ofertant,                              Intermediar,

    ANEXA 9

    CONTINUTUL MINIM AL PROSPECTULUI DE OFERTA PUBLICA DE PRELUARE

    1. Identificarea societatii vizate (sediu, cod fiscal, valoarea capitalului social, structura actionariatului);
    2. Identificarea ofertantului (sediu, numar de inregistrare, valoarea capitalului social, structura actionariatului/asociatilor);
    3. Numarul si clasa de valori mobiliare obiect al Ofertei Publice de Preluare;
    4. Data expirarii ofertei publice de preluare si daca oferta poate fi prelungita;
    5. Locul, metoda si durata de timp pentru depunerea actiunilor;
    6. Sursa si marimea fondurilor folosite pentru a efectua achizitiile prevazute de oferta publica, inclusiv prevederile oricarui imprumut sau altei finantari si modalitatea de plata a actiunilor depuse;
    7. Planurile ofertantului privind schimbarea conducerii, lichidarea societatii, schimbarea obiectului de activitate sau declararea societatii emitente ca societate de tip inchis;
    8. Pozitia Consiliului de Administratie si/sau AGEA cu privire la oportunitatea preluarii;
    9. Date economico-financiare ale ofertantului persoana juridica in conformitate cu ultimele raportari financiare aprobate (total activ, total capitaluri proprii, cifra de afaceri, rezultatul exercitiului);
    10. Orice alta informatie considerata de catre ofertant relevanta;
    11. Orice alta informatie ceruta de C.N.V.M.

    Ofertant,                              Intermediar,

    ANEXA 10

    NOTIFICARE CU PRIVIRE LA REZULTATELE OFERTEI PUBLICE DE CUMPARARE/PRELUARE

    Data raportului: ZZ/LL/AA
    1. Numele emitentului, ofertantului si intermediarului ofertei;
    2. Numarul Deciziei C.N.V.M. prin care a fost autorizata oferta publica;
    3. Perioada de derulare a ofertei;
    4. Numarul si procentul reprezentat de valorile mobiliare depuse in cadrul ofertei;
    5. Numarul de valori mobiliare cumparate si suma totala platita;
    6. Procentul detinut de ofertant in urma incheierii ofertei;
    7. Data si modalitatea de decontare a tranzactiei aferente ofertei publice.

    Ofertant,                              Intermediar,

    ANEXA 11

    CONTINUTUL ANUNTULUI PRIVIND EXPRIMAREA INTENTIEI DE PRELUARE A UNEI SOCIETATI DETINUTE PUBLIC IN VEDEREA DECLARARII ACESTEIA CA SOCIETATE DE TIP INCHIS

    1. Identificarea emitentului (denumire, cod fiscal, sediu);
    2. Identificarea ofertantului (nume/denumire, domiciliul/sediul social, valoarea capitalului social subscris si varsat, structura actionariatului/asociatilor);
    3. Procentul din drepturile de vot in societatea vizata detinute de ofertant si de catre persoanele cu care actioneaza in mod concertat);
    4. Numarul valorilor mobiliare obiect al ofertei si ponderea acestora in capitalul social;
    5. Identitatea evaluatorului independent;
    6. Pretul din oferta publica de preluare;
    7. Metodele pe baza carora a fost determinat pretul;
    8. Locul unde poate fi consultat raportul evaluatorului independent ce a stat la baza determinarii pretului;
    9. Societatea de servicii de investitii financiare intermediara a ofertei;
    10. Planurile ofertantului privind societatea vizata.

    Ofertant,                              Intermediar,

    ANEXA 12

         CONTINUTUL MINIM AL PROSPECTULUI DE OBLIGATIUNI MUNICIPALE

    CAP. 1
    Informatii referitoare la obligatiunile municipale

    1. Caracteristicile imprumutului obligatar.

    1.1. Emitentul.

    1.2. Cadrul legal si hotararea Consiliului Local care aproba emisiunea de obligatiuni.

    1.3. Valoarea
    a) Valoarea totala a emisiunii si numarul de obligatiuni emise;
    b) Valoarea nominala si pretul de emisiune.

    1.4. Pretul de vanzare
    Daca pretul de vanzare va fi determinabil, se vor descrie modalitatile de stabilire a pretului si termenul limita pana la care acesta se poate stabili.

    1.5. Perioada de derulare a ofertei publice.

    1.6. Piata reglementata pe care se intentioneaza tranzactionarea obligatiunilor.

    1.7. Informatii privind intermediarul ofertei si membrii grupului de distributie (daca este cazul).

    1.8. Scadenta:
    a) Data scadenta este data (sau datele) la care trebuie rambursata valoarea imprumutului (principalul) contractat prin emisiune de obligatiuni;
    b) Data cupon este data la care se incaseaza dobanda de catre detinatorul de obligatiuni;
    c) Data de referinta este data la care sunt identificati obligatarii care vor incasa principalul rambursat si dobanda aferenta.

    1.9. Dobanda.
    1.9.1. Obligatiuni cu dobanda fixa:
    a) Metoda de calculare a cuantumului dobanzii;
    b) Stabilirea intervalelor de plata a dobanzii.
    1.9.2. Obligatiuni cu dobanda variabila:
    a) Metoda de calculare a ratei dobanzii;
    b) Intervalele la care rata dobanzii se poate modifica si conditiile aferente acestei modificari;
    c) Procedura de modificare a ratei dobanzii precizand indicatorii economici (BUBID, BUBOR, dobanda de referinta comunicata de BNR etc.) precum si sursele oficiale dupa care vor fi preluati acesti indicatori care stau la baza acestor modificari.

    1.10. Programul de rambursare a obligatiunilor:
    a) Perioada si data/datele de rambursare a imprumutului obligatar;
    b) Rascumpararea.
    Precizati conditiile in care un emitent are optiunea de a rascumpara obligatiunile inainte de data scadentei imprumutului (principalului), inclusiv mentionarea intentiei actuale a emitentului de a efectua o astfel de rascumparare.

    1.11. Modalitatea de derulare a ofertei:
    a) Publicitatea ofertei;
    b) Modalitatea de intermediere a ofertei;
    c) Perioada de derulare a ofertei;
    d) Locurile de subscriere si programul de lucru cu publicul;
    d) Modalitatea de plata a obligatiunilor subscrise;
    e) Modalitatea de alocare a obligatiunilor in situatia de suprasubscriere.

    2. Scopul emisiunii.
    O scurta descriere a proiectului ce urmeaza a fi finantat din fondurile atrase.

    3. Modalitatea de garantare a imprumutului obligatar.

    CAP. 2
    Informatii cu privire la emitent

    2.1. Date de identificare:
    2.1.1. Denumire si sediu
    2.1.2. Cod fiscal

    2.2. Informatii generale
    2.2.1. Istorice
    2.2.2. Geografice
    2.2.3. Demografice
    a) Numar de locuitori;
    b) Ponderea populatiei active.
    2.2.4. Economice

    2.3. Administratia publica locala.
    2.3.1. Cadrul legal
    2.3.2. Informatii referitoare la structura administrativa a emitentului:
    a) Organele administratiei publice locale cu puteri deliberative si executive;
    b) Modalitatea de adoptare a deciziilor de catre acestea;
    c) Componenta organelor administratiei publice locale, numarul consilierilor locali si durata mandatului acestora;
    d) Modalitatea de alegere, frecventa alegerilor;
    e) Competenta profesionala a membrilor consiliului, functiile detinute anterior, experienta in administratia publica, cu urmatoarele precizari:
    - calificarea profesionala;
    - alte activitati pe care le desfasoara, in afara de cea de membru in organele administratiei publice locale;
    - eventuale relatii contractuale cu emitentul sau organele administratiei publice locale: contracte de imprumut, asocieri in participatiune, inchirieri, coparticipari la capitalul social al unor societati comerciale, precum si orice situatie care ar putea genera un conflict de interese;
    f) Puterile si atributiile organelor administratiei publice locale;
    g) Organigrama aparatului propriu al emitentului.
    2.3.3. Informatii despre persoanele juridice in care emitentul detine o cota de participare mai mare de 10% din capitalul social.
    2.3.4. Relatiile dintre emitent si alte organisme administrative.

    2.4. Principalele servicii oferite de autoritatea publica locala.

    CAP. 3
    Date financiare

    3.1. Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani.
    3.2. Conturile de executie bugetara aferente ultimilor 3 ani.
    3.3. Obligatiile financiare care rezulta din imprumuturi si garantiile acordate pentru astfel de obligatii.
    3.4. Incadrarea imprumutului obligatar in prevederile legale.

    CAP. 4
    Litigii

    Indicati litigiile posibile sau deja in curs, precum si proceduri administrative care pot avea un impact negativ asupra capacitatii emitentului de a rambursa obligatiunile municipale.

    CAP. 5
    Factori de risc

    5.1. Factori de risc care ar putea avea un impact negativ asupra capacitatii emitentului de a efectua plata totala si la timp catre detinatorii de obligatiuni; ex:
    a) Modificari legislative;
    b) Calamitati naturale;
    c) Riscuri economice;
    d) Alte riscuri considerate relevante.

    CAP. 6
    Informatii suplimentare necesare in cazul finantarii de proiecte

    1. Obiectivul investitiei;
    2. Necesitatea si oportunitatea investitiei;
    3. Costul proiectului;
    4. Sursele finantarii;
    5. Modalitatea de realizare a investitiei (termene, entitatea care va realiza obiectivul investitional);

    Emitentul se obliga sa ramburseze datoria si sa plateasca dobanzile si comisioanele aferente acestei datorii numai din veniturile autoritatii administratiei publice locale, fara ca Guvernul sa aiba vreo obligatie de plata sau credibilitatea sau capacitatea de impozitare a Guvernului sa fie folosita pentru garantarea rambursarii datoriei unitatii administrativ-teritoriale, a platii dobanzilor si comisioanelor aferente.

    Ofertant                               Intermediar

    ANEXA 13

    CONTINUTUL MINIM AL PROSPECTULUI DE OBLIGATIUNI EMISE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE CU EXCEPTIA EMISIUNILOR PRIMARE DE TITLURI DE STAT

    CAP. 1
    Informatii referitoare la obligatiunile emise

    1. Caracteristicile imprumutului obligatar.

    1.1. Emitentul.

    1.2. Cadrul legal si hotararea autoritatii administratiei centrale care aproba emisiunea de obligatiuni.

    1.3. Valoarea
    a) Valoarea totala a emisiunii si numarul de obligatiuni emise;
    b) Valoarea nominala si pretul de emisiune.

    1.4. Pretul de vanzare
    Daca pretul de vanzare va fi determinabil, se vor descrie modalitatile de stabilire a pretului si termenul limita pana la care acesta se poate stabili.

    1.5. Perioada de derulare a ofertei publice.

    1.6. Piata reglementata pe care se intentioneaza tranzactionarea obligatiunilor.

    1.7. Informatii privind intermediarul ofertei si membrii grupului de distributie (daca este cazul)

    1.8. Scadenta:
    a) Data scadenta este data (sau datele) la care trebuie rambursata valoarea imprumutului (principalul) contractat prin emisiunea de obligatiuni;
    b) Data cupon este data la care se incaseaza dobanda de catre detinatorul de obligatiuni;
    c) Data de referinta este data la care sunt identificati obligatarii care vor incasa principalul rambursat si dobanda aferenta.

    1.9. Dobanda.

    1.9.1. Obligatiuni cu dobanda fixa
    a) Metoda de calculare a cuantumului dobanzii;
    b) Stabilirea intervalelor de plata a dobanzii;

    1.9.2. Obligatiuni cu dobanda variabila
    a) Metoda de calculare a ratei dobanzii;
    b) Intervalele la care rata dobanzii se poate modifica si conditiile aferente acestei modificari;
    c) Procedura de modificare a ratei dobanzii precizand indicatorii economici (BUBID, BUBOR, dobanda de referinta comunicata de BNR etc.) precum si sursele oficiale dupa care vor fi preluati acesti indicatori care stau la baza acestor modificari.

    1.10. Programul de rambursare a obligatiunilor
    a) Perioada si data/datele de rambursare a imprumutului obligatar;
    b) Rascumpararea.

    Precizati conditiile in care un emitent are optiunea de a rascumpara obligatiunile inainte de data scadentei imprumutului (principalului), inclusiv mentionarea intentiei actuale a emitentului de a efectua o astfel de rascumparare.

    1.11. Modalitatea de derulare a ofertei
    a) Publicitatea ofertei;
    b) Modalitatea de intermediere a ofertei;
    c) Perioada de derulare a ofertei;
    d) Locurile de subscriere si programul de lucru cu publicul;
    d) Modalitatea de plata a obligatiunilor subscrise;
    e) Modalitatea de alocare a obligatiunilor in situatia de suprasubscriere.

    2. Scopul emisiunii
    O scurta descriere a proiectului ce urmeaza a fi finantat din fondurile atrase.

    3. Modalitatea de garantare a imprumutului obligatar

    CAP. 2
    Informatii cu privire la emitent

    1. Date de identificare.
    1.1. Denumire si sediu.
    1.2. Cod fiscal.

    2. Informatii generale.

    CAP. 3
    Date financiare

    CAP. 4
    Litigii

    Indicati litigiile posibile sau deja in curs, precum si proceduri administrative care pot avea un impact negativ asupra capacitatii Emitentului de a rambursa obligatiunile municipale.

    CAP. 5
    Factori de risc

    5.1. Factori de risc care ar putea avea un impact negativ asupra capacitatii Emitentului de a efectua plata totala si la timp catre detinatorii de obligatiuni:
    a) Modificari legislative;
    b) Calamitati naturale;
    c) Riscuri economice;
    d) Alte riscuri considerate relevante.

    CAP. 6
    Informatii suplimentare necesare in cazul finantarii de proiecte

    1. Obiectivul investitiei
    2. Necesitatea si oportunitatea investitiei
    3. Costul proiectului
    4. Sursele finantarii
    5. Modalitatea de realizare a investitiei (termene, entitatea care va realiza obiectivul investitional)

    Ofertant                               IntermediarSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 27/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 27 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 27/2003
Regulament 5 2003
privind oferta publica de valori mobiliare si alte instrumente financiare
Ordin 27 2003
pentru aprobarea Regulamentului nr. 5/2003 privind oferta publica de valori mobiliare si alte instrumente financiare
Ordin 103 2002
pentru aprobarea Instructiunii nr. 2/2002 privind aplicarea prevederilor art. 138 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobata si modificata prin Legea nr. 525/2002, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/2002
Ordin 33 1996
pentru aprobarea Regulamentului nr. 16/1996 privind oferta publica de cumparare de valori mobiliare
Ordin 3 1996
pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/1995 privind oferta publica de vanzare de valori mobiliare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu