Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1282/203 din 19 iunie 2001

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului industriei si resurselor nr. 685/112/2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Nr. 1.282 din 19 iunie 2001


SmartCity3

              MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR - Nr. 203 din 25 iunie 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 372 din 10 iulie 2001

    Ministrul finantelor publice si ministrul industriei si resurselor,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor si avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001 - 2004 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si acumularea acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului industriei si resurselor nr. 685/112/2001, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 222 din 2 mai 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul (1) al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 11
    (1) Inregistrarea in contabilitatea Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare a compensarii obligatiilor de plata datorate catre bugetul de stat cu sumele de incasat de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat se face prin articolul contabil:

               %                =  411 "Clienti"/analitic:
    441 "Impozit pe profit"            Administratia Nationala
   4423 "Taxa pe valoarea              a Rezervelor de Stat
        adaugata de plata"
    444 "Impozit pe salarii"
    446 "Alte impozite, taxe
        si varsaminte asimilate"
    447 "Fonduri speciale - taxe
        si varsaminte asimilate"
    448 "Alte datorii si creante
        cu bugetul statului"
cu sumele prevazute la pct. 6.1 din anexa nr. 1.>>
    2. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 12
    (1) In contabilitatea furnizorilor Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare, care efectueaza operatiuni de compensare potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001, se fac urmatoarele inregistrarii contabile:

                   %            =  411 "Clienti"/analitic:
    441 "Impozit pe profit"            Regia Autonoma
   4423 "Taxa pe valoarea              pentru Activitati Nucleare
        adaugata de plata"
    444 "Impozit pe salarii"
    446 "Alte impozite, taxe
        si varsaminte asimilate"
    447 "Fonduri speciale - taxe
        si varsaminte asimilate"
    448 "Alte datorii si creante
        cu bugetul statului"
cu sumele prevazute la pct. 8.1 din anexa nr. 2.>>
    3. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    <<Art. 13
    In contabilitatea agentilor economici fata de care furnizorii regiei au obligatii de plata rezultate din relatiile contractuale compensarea obligatiilor bugetare restante, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001, se fac urmatoarele inregistrari contabile:

                  %             =  411 "Clienti"/analitic:
    441 "Impozit pe profit"            furnizorul Regiei Autonome
   4423 "Taxa pe valoarea              pentru Activitati Nucleare
        adaugata de plata"
    444 "Impozit pe salarii"
    446 "Alte impozite, taxe
        si varsaminte asimilate"
    447 "Fonduri speciale - taxe
        si varsaminte asimilate"
    448 "Alte datorii si creante
        cu bugetul statului"
cu sumele prevazute la pct. 8.1 sau 10.2, dupa caz, din anexa nr. 2.>>
    Art. 2
    Anexa nr. 1 "Proces-verbal nr. ....../..... de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001 - 2004 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si acumularea acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat" se inlocuieste cu anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Anexa nr. 2 "Proces-verbal nr. ....../..... de compensare a obligatiile de plata, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001 - 2004 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si acumularea acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat in relatia cu ......" se inlocuieste cu anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

                       Ministrul industriei si resurselor,
                                Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
    Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare
    Sediul ..................................
    Codul fiscal ............................

                            PROCES-VERBAL Nr. ...../.....
de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001 - 2004 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si acumularea acesteia de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
                                                         ______________________
                                                        |       Cod fiscal     |
                                                        |______________________|
                                                        | *1)                  |
                                                        |______________________|
                                                        | *2)                  |
                                                        |______________________|
 _____________________________________________________________________________
|                       Explicatii                           | Nr.  |  Suma   |
|                                                            | rand | - lei - |
|____________________________________________________________|______|_________|
| 1. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare               |      |         |
| 1.1. Suma reprezentand contravaloarea apei grele prevazute |      |         |
|      pentru acumularea ca stoc de rezerva de stat          |  01  | ....... |
|                                                            |      |         |
|      Director,            Conducatorul compartimentului    |      |         |
|        L.S.                    financiar-contabil,         |      |         |
|                                                            |      |         |
| 2. Organul fiscal teritorial la care este inregistrata     |      |         |
|    Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - Directia    |      |         |
|    generala a finantelor publice a judetului Mehedinti     |      |         |
| 2.1. Obligatiile datorate bugetului de stat de Regia       |      |         |
|      Autonoma pentru Activitati Nucleare, in suma totala   |      |         |
|      de ................................................., |  02  | ....... |
| din care:                                                  |      |         |
| a) 01.01.01. Impozit pe profit de la agentii economici ... |  03  | ....... |
| b) 06.01.02. Impozit pe veniturile din salarii ........... |  04  | ....... |
| c) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              invatamantul de stat ........................ |  05  | ....... |
| d) 08.01.09. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              persoanele cu handicap....................... |  06  | ....... |
| e) 13.01.    Taxa pe valoarea adaugata ................... |  07  | ....... |
| f) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare        |      |         |
|              sanatatii si din publicitatea lor ........... |  08  | ....... |
| g) 20.01.    Varsaminte din profitul net al regiilor       |      |         |
|              autonome .................................... |  09  | ....... |
|                                                            |      |         |
|        Director,                    Sef serviciu,          |      |         |
|          L.S.                                              |      |         |
|                                                            |      |         |
| 3. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare               |      |         |
| 3.1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor privind   |      |         |
|      livrarea catre Administratia Nationala a Rezervelor de|      |         |
|      Stat a cantitatii de ......... apa grea pentru        |      |         |
|      acumularea ca stoc de rezerva de stat ............... |  10  | ....... |
|                                                            |      |         |
|        Director,         Conducatorul compartimentului     |      |         |
|          L.S.                financiar-contabil,           |      |         |
|                                                            |      |         |
| 4. Ministerul Industriei si Resurselor                     |      |         |
|    Confirmam pe propria raspundere realitatea sumelor      |      |         |
|    inscrise la pct. 1.1 si 3.1.                            |      |         |
|                                                            |      |         |
|                 Director,                                  |      |         |
|                   L.S.                                     |      |         |
|                                                            |      |         |
| 5. Administratia Nationala a Rezervelor de Stat            |      |         |
|    Confirmam pe propria raspundere realitatea datelor      |      |         |
|    inscrise la pct. 1.1 si 3.1                             |      |         |
|                                                            |      |         |
|                 Director,                                  |      |         |
|                   L.S.                                     |      |         |
|                                                            |      |         |
| 6. Organul fiscal teritorial la care este inregistrata     |      |         |
|    Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - Directia    |      |         |
|    generala a finantelor publice a judetului Mehedinti     |      |         |
| 6.1. In limita valorica maxima aprobata pe anul .......... |      |         |
|      pentru acumularea de apa grea se sting obligatiile    |      |         |
|      datorate bugetului de stat de catre Regia Autonoma    |      |         |
|      pentru Activitati Nucleare, in suma totala de ......, |  11  | ....... |
| din care:                                                  |      |         |
| a) 01.01.01. Impozit pe profit de la agentii economici ... |  12  | ....... |
| b) 06.01.02. Impozit pe veniturile din salarii ........... |  13  | ....... |
| c) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              invatamantul de stat ........................ |  14  | ....... |
| d) 08.01.09. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              persoanele cu handicap ...................... |  15  | ....... |
| e) 13.01.    Taxa pe valoarea adaugata ................... |  16  | ....... |
| f) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare        |      |         |
|              sanatatii si din publicitatea lor ........... |  17  | ....... |
| g) 20.01.    Varsaminte din profitul net al regiilor       |      |         |
|              autonome .................................... |  18  | ....... |
|                                                            |      |         |
| Aprobat compensarea                                        |      |         |
|                                                            |      |         |
|         Director/Data,                 Sef serviciu,       |      |         |
|             L.S.                                           |      |         |
|                                                            |      |         |
| 7. Organul fiscal teritorial in evidenta caruia se afla    |      |         |
|    inregistrata sucursala Regiei Autonome pentru Activitati|      |         |
|    Nucleare*2) ........................................... |      |         |
| 7.1. Obligatii datorate bugetului de stat de sucursala     |      |         |
|      Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare*2) ....... |      |         |
|      ......................, in suma totala de .........., |  19  | ....... |
| din care:                                                  |      |         |
| a) 06.01.02. Impozit pe veniturile din salarii ........... |  20  | ....... |
| b) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              invatamantul de stat ........................ |  21  | ....... |
| c) 08.01.09. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              persoanele cu handicap ...................... |  22  | ....... |
| d) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare        |      |         |
|              sanatatii si din publicitatea lor ........... |  23  | ....... |
|                                                            |      |         |
|         Director,                     Sef serviciu,        |      |         |
|           L.S.                                             |      |         |
|                                                            |      |         |
| 7.2. In limita valorica maxima aprobata pe anul .......... |      |         |
|      pentru acumularea de apa grea se sting obligatiile    |      |         |
|      catre bugetul de stat ale*2) ........................ |      |         |
|      ................, in suma totala de ................, |  24  | ....... |
| din care:                                                  |      |         |
| a) 06.01.02. Impozitul pe veniturile din salarii ......... |  25  | ....... |
| b) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              invatamantul de stat ........................ |  26  | ....... |
| c) 08.01.09. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              persoanele cu handicap ...................... |  27  | ....... |
| d) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare        |      |         |
|              sanatatii si din publicitatea lor ........... |  28  | ....... |
|                                                            |      |         |
| Aprobat compensarea                                        |      |         |
|                                                            |      |         |
|           Director/Data,                Sef serviciu,      |      |         |
|____________________________________________________________|______|_________|
    *1) Codul fiscal al Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare.
    *2) Codul fiscal al sucursalei Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare. In cuprinsul procesului-verbal se completeaza denumirea completa a sucursalei Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare care beneficiaza de compensarea obligatiilor datorate bugetului de stat.

    ANEXA 2

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
    Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare
    Sediul ..................................
    Codul fiscal ............................

                        PROCES-VERBAL Nr. ......../............
de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2001 privind productia de apa grea in perioada 2001 - 2004 la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare si acumularea acesteia
de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat in relatia cu*) ..........

    *) Se va mentiona furnizorul *1)/agentul economic*2) care beneficiaza de compensare. In cazul in care este filiala sau sucursala se indica si denumirea persoanei juridice careia ii este subordonata.
                                                         ______________________
                                                        |       Cod fiscal     |
                                                        |______________________|
                                                        | *1)                  |
                                                        |______________________|
                                                        | *2)                  |
                                                        |______________________|
                                                        | *3)                  |
                                                        |______________________|
 _____________________________________________________________________________
|                       Explicatii                           | Nr.  |  Suma   |
|                                                            | rand | - lei - |
|____________________________________________________________|______|_________|
| 1. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare               |      |         |
| 1.1. Suma reprezentand contravaloarea apei grele produse   |      |         |
|      pentru constituirea ca stoc de rezerva de stat        |  01  | ....... |
| 1.2. Suma reprezentand contravaloarea facturilor privind   |      |         |
|      livrarea/prestarea de catre*1) ...................... |  02  | ....... |
| Raspundem pentru datele de mai sus.                        |      |         |
|                                                            |      |         |
|         Director,        Conducatorul compartimentului     |      |         |
|           L.S.                financiar-contabil,          |      |         |
|                                                            |      |         |
| 2. Furnizorul*1) ............................              |      |         |
| Confirmam exactitatea datelor prevazute la pct. 1.2.       |      |         |
|                                                            |      |         |
|         Director,         Conducatorul compartimentului    |      |         |
|           L.S.                 financiar-contabil,         |      |         |
|                                                            |      |         |
| 3. Agentul economic fata de care furnizorul inregistreaza  |      |         |
|    obligatii de plata*2) ................................. |      |         |
| Confirmam pe propria raspundere datoria furnizorului*1)    |      |         |
| .......................................................... |      |         |
|                                                            |      |         |
|          Director,        Conducatorul compartimentului    |      |         |
|            L.S.                 financiar-contabil,        |      |         |
|                                                            |      |         |
| 4. Organul fiscal teritorial ............................. |      |         |
| 4.1. Obligatii datorate bugetului de stat de*) ........... |      |         |
|      ..................................................... |      |         |
|      ................, in suma totala de ................, |  03  | ....... |
| din care:                                                  |      |         |
| a) 01.01.01. Impozit pe profit de la agentii economici ... |  04  | ....... |
| b) 02.01.01. Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului   |      |         |
|              de stat pentru anul 1999) ................... |  05  | ....... |
| c) 06.01.02. Impozit pe veniturile din salarii ........... |  06  | ....... |
| d) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societatile        |      |         |
|              comerciale .................................. |  07  | ....... |
| e) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              invatamantul de stat ........................ |  08  | ....... |
| f) 08.01.09. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              persoanele cu handicap ...................... |  09  | ....... |
| g) 13.01.    Taxa pe valoarea adaugata ................... |  10  | ....... |
| h) 14.01.    Accize ...................................... |  11  | ....... |
| i) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia interna si   |      |         |
|              pe gazele naturale .......................... |  12  | ....... |
| j) 17.01.04. Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare|      |         |
|              si exploatare a resurselor minerale ......... |  13  | ....... |
| k) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare        |      |         |
|              sanatatii si din publicitatea lor ........... |  14  | ....... |
| l) 22.01.07. Venituri din concesiuni (redevente) ......... |  15  | ....... |
|                                                            |      |         |
|               Director,              Sef serviciu,         |      |         |
|                 L.S.                                       |      |         |
|                                                            |      |         |
| 5. Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare               |      |         |
| 5.1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor privind   |      |         |
|      livrarea catre Administratia Nationala a Rezervelor   |      |         |
|      de Stat a cantitatii de ........... apa grea, pentru  |      |         |
|      acumularea ca stoc de rezerva de stat                 |  16  | ....... |
|                                                            |      |         |
|           Director,       Conducatorul compartimentului    |      |         |
|             L.S.              financiar-contabil,          |      |         |
|                                                            |      |         |
| 6. Ministerul Industriei si Resurselor                     |      |         |
|    Confirmam pe propria raspundere datele prevazute la     |      |         |
|    pct. 1.1 si 5.1 si incadrarea in limita valorica maxima |      |         |
|    aprobata pentru anul ......... .                        |      |         |
|                                                            |      |         |
|              Director,                                     |      |         |
|                L.S.                                        |      |         |
|                                                            |      |         |
| 7. Administratia Nationala a Rezervelor de Stat            |      |         |
|    Confirmam pe propria raspundere datele prevazute la     |      |         |
|    pct. 1.1 si 5.1 si incadrarea in limita valorica maxima |      |         |
|    aprobata pentru anul ......... .                        |      |         |
|                                                            |      |         |
|             Director,                                      |      |         |
|                L.S.                                        |      |         |
|                                                            |      |         |
| 8. Organul fiscal teritorial ....................          |      |         |
| 8.1. In limita valorica maxima aprobata pe anul .......... |      |         |
|      si a sumelor datorate de Regia Autonoma pentru        |      |         |
|      Activitati Nucleare catre*1) si/sau*1) catre*2) se    |      |         |
|      sting obligatiile catre bugetul de stat ale*) ....... |      |         |
|      ..........................................., in suma  |      |         |
|      totala de .........................................., |  17  | ....... |
| din care:                                                  |      |         |
| a) 01.01.01. Impozit pe profit de la agentii economici ....|  18  | ....... |
| b) 02.01.01. Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului   |      |         |
|              de stat pentru anul 1999) ................... |  19  | ....... |
| c) 06.01.02. Impozit pe veniturile din salarii ........... |  20  | ....... |
| d) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societatile        |      |         |
|              comerciale .................................. |  21  | ....... |
| e) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              invatamantul de stat ........................ |  22  | ....... |
| f) 08.01.09. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              persoanele cu handicap ...................... |  23  | ....... |
| g) 13.01.    Taxa pe valoarea adaugata ................... |  24  | ....... |
| h) 14.01.    Accize ...................................... |  25  | ....... |
| i) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia interna si   |      |         |
|              gazele naturale ............................. |  26  | ....... |
| j) 17.01.04. Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare|      |         |
|              si exploatare a resurselor minerale ......... |  27  | ....... |
| k) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare        |      |         |
|              sanatatii si din publicitatea lor ........... |  28  | ....... |
| l) 22.01.07. Venituri din concesiuni (redevente) ......... |  29  | ....... |
|                                                            |      |         |
| Aprobat compensarea                                        |      |         |
|                                                            |      |         |
|           Director/Data,                Sef serviciu,      |      |         |
|                                                            |      |         |
| 9. Obligatii ale Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare|      |         |
|    ramase necompensate la nivelul organelor fiscale        |      |         |
|    teritoriale si transmise pentru a fi compensate,        |      |         |
|    organelor fiscale teritoriale in evidenta carora se afla|      |         |
|    inregistrat furnizorul/agentul economic, persoana       |      |         |
|    juridica (pct. 1.2 - pct. 8.1) ........................ |  30  | ....... |
|                                                            |      |         |
|           Director,                    Sef serviciu,       |      |         |
|             L.S.                                           |      |         |
|                                                            |      |         |
| 10. Organul fiscal teritorial la care este inregistrat ca  |      |         |
|     platitor persoana juridica*3), careia ii este          |      |         |
|     subordonat furnizorul/agentul economic ............... |      |         |
| 10.1. Obligatiile datorate bugetului de stat de*3) ....... |      |         |
|       .................., in suma totala de ............., |  31  | ....... |
| din care:                                                  |      |         |
| a) 01.01.01. Impozit pe profit de la agentii economici ....|  32  | ....... |
| b) 02.01.01. Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului   |      |         |
|              de stat pentru anul 1999) ................... |  33  | ....... |
| c) 06.01.02. Impozit pe veniturile din salarii ........... |  34  | ....... |
| d) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societatile        |      |         |
|              comerciale .................................. |  35  | ....... |
| e) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              invatamantul de stat ........................ |  36  | ....... |
| f) 08.01.09. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              persoanele cu handicap ...................... |  37  | ....... |
| g) 13.01.    Taxa pe valoarea adaugata ................... |  38  | ....... |
| h) 14.01.    Accize ...................................... |  39  | ....... |
| i) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia interna si   |      |         |
|              gazele naturale ............................. |  40  | ....... |
| j) 17.01.04. Taxa pe activitatea de prospectiuni,          |      |         |
|              explorare si exploatare a resurselor minerale |  41  | ....... |
|              ............................................. |      |         |
| k) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare        |      |         |
|              sanatatii si din publicitatea lor ........... |  42  | ....... |
| l) 22.01.07. Venituri din concesiuni (redevente) ......... |  43  | ....... |
|                                                            |      |         |
|            Director,               Sef serviciu,           |      |         |
|              L.S.                                          |      |         |
| 10.2. In limita sumelor datorate de Regia Autonoma pentru  |      |         |
|       Activitati Nucleare catre*1) si/sau*1) catre*2) se   |      |         |
|       sting obligatiile catre bugetul de stat ale*3)       |      |         |
|       .........................................., in suma  |      |         |
|       totala de ........................................., |  44  | ....... |
| din care:                                                  |      |         |
| a) 01.01.01. Impozit pe profit de la agentii economici ....|  45  | ....... |
| b) 02.01.01. Impozitul pe salarii (cota aferenta bugetului |      |         |
|              de stat pentru anul 1999) ................... |  46  | ....... |
| c) 06.01.02. Impozit pe veniturile din salarii ........... |  47  | ....... |
| d) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societatile        |      |         |
|              comerciale .................................. |  48  | ....... |
| e) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              invatamantul de stat ........................ |  49  | ....... |
| f) 08.01.09. Contributia agentilor economici pentru        |      |         |
|              persoanele cu handicap ...................... |  50  | ....... |
| g) 13.01.    Taxa pe valoarea adaugata ................... |  51  | ....... |
| h) 14.01.    Accize ...................................... |  52  | ....... |
| i) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia interna si   |      |         |
|              gazele naturale ............................. |  53  | ....... |
| j) 17.01.04. Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare|      |         |
|              si exploatare a resurselor minerale ......... |  54  | ....... |
| k) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare        |      |         |
|              sanatatii si din publicitatea lor ........... |  55  | ....... |
| l) 22.01.07. Venituri din concesiuni (redevente) ......... |  56  | ....... |
|                                                            |      |         |
| Aprobat compensarea                                        |      |         |
|                                                            |      |         |
|           Director/Data,                Sef serviciu,      |      |         |
|____________________________________________________________|______|_________|
    *1) Denumirea completa a furnizorului. In cazul in care este sucursala sau filiala se indica si denumirea persoanei juridice.
    *2) Denumirea completa a agentului economic fata de care furnizorul inregistreaza obligatii de plata. In cazul in care este sucursala sau filiala, se indica si denumirea persoanei juridice.
    *3) Se completeaza numai in cazul furnizorului/agentului economic, persoana juridica, care are sucursale/filiale.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 203/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 203 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu