Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1938 din 18 decembrie 2001

pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 251 din 15 aprilie 2002


SmartCity3


    Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
    avand in vedere prevederile art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 197/1997 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, si ale Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania,
    in temeiul prevederilor art. 3 pct. 47 si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Reglementarile privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    (1) Pentru omologarea de tip a autoturismelor si autoutilitarelor usoare cu masa totala maxima autorizata pana la 3,5 tone emisiile poluante nu trebuie sa depaseasca limitele prevazute in Directiva 70/220/CEE, astfel cum a fost modificata prin Directiva 1999/102/CE, pana la data de 31 decembrie 2006 pentru treapta A (EURO 3) si incepand cu data de 1 ianuarie 2007 pentru treapta B (EURO 4).
    (2) Pentru omologarea individuala, la prima inmatriculare in Romania, a autoturismelor si autoutilitarelor usoare cu masa totala maxima autorizata pana la 3,5 tone emisiile poluante provenite din gazele de evacuare nu trebuie sa depaseasca limitele prevazute in Directiva 70/220/CEE, astfel cum a fost modificata prin Directiva 1999/102/CE, incepand cu data de 1 ianuarie 2002 pentru treapta A (EURO 3).
    (3) Pentru vehiculele fabricate in Romania prevederile alin. (1) se aplica incepand cu datele de 1 ianuarie 2004 (EURO 3) si 1 ianuarie 2007 (EURO 4) iar prevederile alin. (2) se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2005 (EURO 3).
    Art. 3
    (1) Pentru omologarea de tip a autovehiculelor de transport de persoane si marfuri, cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone, emisiile lor poluante nu trebuie sa depaseasca limitele prevazute in Directiva 88/77/CEE, astfel cum a fost modificata prin Directiva 1999/96/CE, pana la data de 30 septembrie 2007 pentru treapta A (EURO 3) si incepand cu data de 1 octombrie 2007 pentru treapta B (EURO 4).
    (2) Pentru omologarea individuala, la prima inmatriculare in Romania, a autovehiculelor de transport de persoane si marfuri, cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone, emisiile poluante provenite din gazele de evacuare nu trebuie sa depaseasca limitele prevazute in Directiva 88/77/CEE, astfel cum a fost modificata prin Directiva 1999/96/CE, incepand cu data de 1 octombrie 2002 pentru treapta A (EURO 3).
    (3) Pentru vehiculele fabricate in Romania prevederile din alin. (1) se aplica incepand cu datele de 1 octombrie 2004 (EURO 3) si 1 octombrie 2007 (EURO 4), iar cele din alin. (2), incepand cu data de 1 octombrie 2005 (EURO 3).
    Art. 4
    Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 5
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor nr. 251/1999 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 6
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul lucrarilor publice,
                       transporturilor si locuintei,
                            Miron Tudor Mitrea

    ANEXA 1

    REGLEMENTARI SI NORME TEHNICE IN TRANSPORTURILE RUTIERE
 ________________________________________________________________________
|      MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE          |      R.N.T.R. - 2        |
|      TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI           |                          |
|_____________________________________________|__________________________|
| Reglementari privind conditiile tehnice pe  |   Aprobate prin Ordinul  |
| care trebuie sa le indeplineasca vehiculele |        ministrului       |
| rutiere in vederea admiterii in circulatie  |       nr. 1938/2001      |
| pe drumurile publice din Romania            |                          |
|_____________________________________________|__________________________|

    Prescurtari si definirea unor termeni utilizati

ABS:              - Sistem automat antiblocare a rotilor la franare
Acord Geneva      - Acordul privind adoptarea de prescriptii tehnice uniforme
1958:             aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor si
                  componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu
                  roti si conditiile de recunoastere reciproca a omologarilor
                  eliberate pe baza acestor prescriptii, incheiat la Geneva la
                  27 martie 1958 (Rev 2)
ADR:              - Acordul european referitor la transportul rutier
                  international al marfurilor periculoase (ADR), incheiat la
                  Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin
                  Legea nr. 31/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
                  Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994
AETR:             - Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor
                  care efectueaza transporturi rutiere internationale (AETR),
                  incheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care Romania a aderat
                  prin Legea nr. 101/1994, publicata in Monitorul Oficial al
                  Romaniei, Partea I, nr. 323 din 22 noiembrie 1994
ASR:              - dispozitiv automat antipatinare la demarare sau accelerare
ATP               - Acordul privind transporturile internationale de produse
                  perisabile si cu privire la mijloacele de transport speciale
                  care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP),
                  adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care Romania a
                  aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 75/1998, publicata in
                  Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 28 august
                  1998
CE                - Comunitatea Europeana
CEE               - Comunitatea Economica Europeana
Componenta        - un dispozitiv, cum ar fi farul sau lampa, care trebuie sa
                  corespunda prevederilor unei directive de baza, regulament sau
                  standard, cuprinse in prezentele reglementari, care poate fi
                  omologat separat, atunci cand acest lucru este prevazut in mod
                  expres
Conducator        - conducatorul vehiculului rutier
CTAC              - Conditii tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca
                  vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe
                  drumurile publice din Romania. Aceste conditii tehnice se
                  aplica la omologarea de tip sau individuala, dupa caz, a
                  vehiculelor rutiere in vederea admiterii in circulatie pe
                  drumurile publice. Aceste prevederi nu se aplica si pentru
                  vehiculele aflate in tranzit prin Romania.
Directiva         - act normativ al Consiliului/Comisiei sau al Parlamentului
                  European
Directiva de      - directiva care se refera la omologarea unui anumit sistem al
baza (specifica)  vehiculului (de exemplu sistemul de franare) sau a unei
                  componente (de exemplu farul) ori a unei entitati tehnice
                  independente (de exemplu bara antiimpanare), care poate fi
                  omologata separat de vehicul
Directiva-cadru   - directiva care se refera la omologarea unui tip de vehicul
                  in intregime
EN                - Standard European
EURO - 1          - omologare privind emisiile poluante ale autovehiculelor
                  conform Directivei 70/220/CEE modificata prin Directiva
                  96/69/CE treapta A, sau Regulamentului nr. 83 ECE - UN seria
                  de amendamente 02, ori omologarea motoarelor diesel pentru
                  autovehicule, conform Directivei 88/77/CEE modificata prin
                  Directiva 91/542/CEE I, sau Regulamentului nr. 49 ECE - UN
                  seria de amendamente 02 treapta A
EURO - 2          - omologare privind emisiile poluante ale autovehiculelor
                  conform Directivei 70/220/CEE, modificata prin Directiva
                  96/69/CE, treapta B, sau Regulamentului nr. 83 ECE - UN seria
                  de amendamente 03, ori omologarea motoarelor diesel pentru
                  autovehicule, conform Directivei 88/77/CEE, modificata prin
                  Directiva 91/542/CEE II, sau Regulamentului nr. 49 ECE - UN
                  seria de amendamente 02 treapta B
EURO - 3          - omologare privind emisiile poluante ale autovehiculelor
                  conform Directivei 70/220/CEE modificata prin Directiva
                  98/69/CE, treapta A, sau Regulamentului nr. 83 ECE - UN seria
                  de amendamente 05, ori omologarea motoarelor diesel pentru
                  autovehicule, conform Directivei 88/77/CEE, modificata prin
                  Directiva 1999/96/CE treapta A, sau Regulamentului nr. 49 ECE
                  - UN seria de amendamente 03 treapta A
EURO - 4          - omologare privind emisiile poluante ale autovehiculelor
                  conform Directivei 70/220/CEE, modificata prin Directiva
                  98/69/CE treapta B, sau Regulamentului nr. 83 ECE - UN seria
                  de amendamente 05, ori omologarea motoarelor diesel pentru
                  autovehicule, conform Directivei 88/77/CEE modificata prin
                  Directiva 1999/96/CE treapta B, sau Regulamentului nr. 49 ECE
                  - UN seria de amendamente 03 treapta B
Familie de        - familia de tipuri de vehicule se compune din vehicule care vehicule          nu se deosebesc intre ele sub urmatoarele aspecte:
                     - constructor;
                     - deosebiri esentiale privind constructia si/sau conceptia;
                     - diferente evidente si fundamentale privind sasiul si/sau
                     sistemul de rulare
                     - motor (combustie interna/electrice/hibride)
Masa proprie a    - masa vehiculului carosat, gata de drum fara incarcatura, cu
vehiculului (masa dispozitivul de atelare, daca este vorba de un vehicul
vehiculului gata  tractor, sau masa sasiului-cabina, daca constructorul nu
de drum)          monteaza caroserie si/sau dispozitivul de atelare, inclusiv
                  lichidul de racire, lubrifianti, 90% din carburant, 100% din
                  alte lichide, cu exceptia apelor uzate, scule, roata de
                  rezerva si conducatorul (75 kg) si pentru autobuze si autocare
                  masa insotitorului (75 kg), daca acest loc este prevazut in
                  vehicul.
Masa totala       - masa totala  maxima a vehiculului sau ansamblului de
maxima            vehicule incarcate, autorizata pentru circulatia pe drumurile
autorizata        publice din Romania, conform legislatiei in vigoare. Ea nu
(pentru           poate sa depaseasca masa totala tehnic admisibila stabilita
vehicul/ansamblu  de constructor.
de vehicule)
Masa totala       - masa egala sau mai mica decat masa totala maxima tehnic
maxima            admisibila si egala sau mai mica decat masa maxima totala
admisibila de     autorizata, pentru o varianta constructiva data, conform
inmatriculare/    definitiilor din anexa 4 la Directiva 97/27/CE
exploatare
pentru
vehicul/ansamblu
de vehicule)
Masa totala       - masa proprie a vehiculului la care se adauga masa
tehnic            incarcaturii, stabilita de constructorul acestuia, tinand
admisibila        seama de dimensionarea componentelor si echipamentelor
(constructiva)    acestuia
Masa maxima       - masa corespunzatoare sarcinii statice verticale maxime pe
tehnic            dispozitivul de cuplare, admisa de constructorul
admisibila pe     autovehiculului; ea nu include, prin definitie, masa
punctul de        dispozitivului de cuplare in cazul autoturismelor si
cuplare al        autotractoarelor, dar o include in cazul celorlalte vehicule
autovehiculului
Masa maxima       - masa corespunzatoare sarcinii statice verticale maxime
admisibila pe     transferate de remorca pe dispozitivul de cuplare al
punctul de        autovehiculului, declarata si admisa de constructorul remorcii
cuplare al unei   cu axa centrala sau al semiremorcii; ea trebuie sa respecte
semiremorci sau   limitele prevazute in prezentele reglementari pentru tipul
remorci cu axa    respectiv de vehicul, daca asemenea limite exista
centrala
Masa totala       - masa totala maxima a remorcii cu protap articulat, a
maxima            semiremorcii sau remorcii cu axa centrala, corespunzatoare
remorcabila de    sarcinii repartizate pe axele sau grupa de axe ale acestor
catre un          vehicule, atunci cand ele sunt incarcate pana la masa totala
autovehicul       maxima; ea trebuie sa respecte limitele prevazute in
                  prezentele reglementari pentru tipul respectiv de vehicul,
                  daca asemenea limite exista
ISO               Organizatia Internationala de Standardizare
Kg                - kilogram (masa)
Omologare pentru  - procedura administrativa prin care autoritatea competenta
circulatia pe     certifica, conform legislatiei in vigoare, ca un tip de
drumurile         vehicul, un sistem sau componenta ori o entitate tehnica
publice din       independenta satisface cerintele tehnice prevazute in
Romania           prezentele reglementari
Omologare de tip  - procedura administrativa prin care autoritatea competenta
                  certifica, conform legislatiei in vigoare, la cererea
                  constructorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia,
                  ca un vehicul fabricat sau importat in serie satisface
                  cerintele tehnice prevazute pentru acest caz in prezentele
                  reglementari
Omologarea de     - procedura administrativa prin care autoritatea competenta
tip               certifica, conform legislatiei in vigoare, la cererea
in mai multe      constructorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia,
etape             ca un tip de vehicul incomplet sau completat satisface
                  cerintele tehnice prevazute in prezentele reglementari. Poate
                  fi acordata pentru vehiculul completat, vehiculul de baza (de
                  exemplu sasiu echipat) sau pentru alte trepte intermediare de
                  montaj al vehiculului.
Omologare         - procedura administrativa prin care autoritatea competenta
- certificare     atesta, conform legislatiei in vigoare, ca un vehicul fabricat
individuala       sau importat satisface cerintele tehnice prevazute pentru
                  acest caz in prezentele reglementari. Ea poate fi acordata in
                  cazul:
                  a) vehiculelor noi care nu se fabrica in serie (de exemplu,
                  vehiculele montate din piese separate sau produse artizanal),
                  vehiculelor cu destinatii speciale, sau vehiculelor noi
                  importate, care nu au omologare de tip pentru circulatia pe
                  drumurile publice din Romania;
                  b) certificarii starii tehnice a vehiculelor utilizate, care
                  au mai fost inmatriculate in strainatate;
                  c) modificarii categoriei de incadrare sau a categoriei de
                  folosinta a vehiculului;
                  d) inlocuirii tipului de motor prevazut de constructor cu alt
                  tip;
                  e) inlocuirii caroseriei si/sau a sasiului vehiculului;
                  f) inlocuirii ori modificarii unor componente, sisteme sau
                  entitati tehnice cu altele din afara gamei de echipare
                  originala
Prima             - inmatricularea pentru prima data in Romania a unor vehicule
inmatriculare in  rutiere noi sau utilizate, care au mai fost inmatriculate in
Romania           alta tara
Regulament CEE    - Regulament al Uniunii Europene
(CE)
Regulament ECE    - Regulament anexa la Acordul privind adoptarea de prescriptii
- UN              tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti,
                  echipamentelor si componentelor ce pot fi montate sau
                  utilizate pe vehicule cu roti si conditiile de recunoastere
                  reciproca a omologarilor eliberate pe baza acestor
                  prescriptii, incheiat la Geneva la 27 martie 1958
RE3 ECE - UN      - Rezolutia de ansamblu nr. 3 a Comisiei Economice pentru
                  Europa a ONU
Sarcina pe        - sarcina maxima stabilita de constructor pentru fiecare axa
axa/grup          tinand seama de dimensionarea componentelor si echipamentelor.
de axe tehnic     Suma sarcinilor tehnic admisibile pe toate axele nu trebuie sa
admisibila        fie mai mica decat masa totala tehnic admisibila
Sarcina maxima    - sarcina admisibila pe axa conform reglementarilor in vigoare
autorizata pe     in Romania, care nu poate insa sa depaseasca sarcina pe axa
axa/grup de axe   tehnic admisibila
Sarcina maxima    - sarcina egala sau mai mica decat sarcina pe axa/grup de axe,
admisibila de     tehnic admisibila si egala sau mai mica decat sarcina maxima
inmatriculare/    autorizata pe axa/grup de axe, pentru o varianta constructiva
exploatare pe     data, conform definitiilor din anexa 4 la Directiva 97/27/CE.
axa/grup de axe
STAS              - standard de stat
SR                - standard roman
SR ISO            - standard roman echivalent cu un standard ISO
SR EN             - standard roman echivalent cu un standard european (EN)
Seria 00 de       - seria de modificari 00 a unui regulament ECE - UN (varianta
amendamente       initiala de amendamente)
Sistem            - orice sistem al vehiculului, cum ar fi franele,
                  dispozitivele de protectie impotriva poluarii provocate de
                  gazele de evacuare, amenajarile interioare etc., care trebuie
                  sa indeplineasca prevederile unei directive de baza,
                  regulament, standard, cuprinse in prezentele reglementari
Tip de vehicul    - vehiculele dintr-o anumita categorie, identice cel putin in
                  ceea ce priveste aspectele esentiale indicate in reglementarea
                  pe baza careia se face omologarea de tip. Un tip de vehicul
                  poate avea variante si versiuni diferite
Entitate tehnica  - un dispozitiv destinat sa faca parte dintr-un vehicul, cum
independenta      ar fi bara antiimpanare, care trebuie sa corespunda
                  prevederilor unei directive de baza, regulament, standard,
                  cuprinse in prezentele reglementari, si destinat sa faca parte
                  dintr-un vehicul, care poate fi omologat separat, daca
                  directiva prevede acest lucru in mod expres, dar numai in
                  legatura cu unul sau mai multe tipuri de vehicule
Varianta          - vehiculele dintr-un anumit tip, identice cel putin in ceea
                  ce priveste aspectele esentiale indicate in reglementarea pe
                  baza careia se face omologarea de tip (pentru autoturisme si
                  vehiculele cu doua sau trei roti directivele-cadru respective)
Versiune          - vehiculele dintr-o anumita varianta, identice cel putin in
                  ceea ce priveste aspectele esentiale indicate in reglementarea
                  pe baza careia se face omologarea de tip (pentru autoturisme
                  si vehiculele cu doua sau trei roti directivele-cadru
                  respective)
Vehicul de baza   - orice vehicul incomplet al carui numar de identificare se
                  pastreaza in cursul etapelor ulterioare ale omologarii in mai
                  multe etape
Vehicul lung      - combinatie de vehicule la care remorca sau semiremorca
                  apartine categoriilor O1, O2 si O3, a caror lungime depaseste
                  8 m, sau care apartine categoriei O4
Vehicul greu      - autovehicul avand o masa totala tehnic admisibila care
                  depaseste 7,5 tone, cu exceptia autotractoarelor pentru
                  semiremorci, precum si autobuz articulat din clasele II si III
Vehicul lent      - vehicul sau combinatie de vehicule avand, prin constructie,
                  o viteza maxima care nu depaseste 30 km/h
Vehicul fabricat  - vehicul fabricat intr-un numar anual de bucati, pentru
in serie mica     intreaga familie careia ii apartine acesta, care nu depaseste
                  500 de bucati pentru o familie de autoturisme si remorcile
                  acestora si 200 de bucati de familie pentru celelalte
                  autovehicule si remorcile acestora ori vehicule cu doua sau
                  trei roti
Vehicul utilizat  - vehicul care inainte de a fi importat in Romania a mai fost
importat          inmatriculat, definitiv sau temporar, in alta tara mai mult de
                  trei luni
Vehicul completat - vehiculul care constituie finalizarea procesului de
                  omologare in mai multe etape si care satisface cerintele
                  tehnice prevazute in prezentele reglementari tehnice
Vehicul incomplet - vehiculul a carui finalizare necesita cel putin o etapa de
                  fabricatie, pentru ca acesta sa devina vehicul completat
Vehicule          - vehiculele care apartin sfarsitului de serie, a caror
apartinand        omologare nu mai este valabila, care pot fi inmatriculate,
sfarsitului de    admise in circulatie sau in exploatare pentru urmatoarele 12
serie de          luni. Numarul maxim de vehicule, dintr-unul sau mai multe
fabricatie        tipuri, puse in circulatie in cadrul sfarsitului de
                  serie, nu trebuie sa depaseasca pentru autovehiculele M1 10%,
                  iar pentru celelalte vehicule 30% din numarul total de
                  vehicule din tipurile in cauza, admise in circulatie in
                  Romania in anul precedent. Daca acest numar este mai mic de
                  100, se accepta 100 de bucati.

    CAP. 1
    Obiectul si domeniul de aplicare

1         Prezentele reglementari definesc cerintele pe care trebuie sa le
          indeplineasca vehiculele rutiere la omologarea in vederea admiterii in
          circulatie pe drumurile publice din Romania, sub aspectul sigurantei
          active si pasive, protectiei mediului ambiant si protectiei drumurilor
          publice. Aceste prevederi nu se aplica vehiculelor aflate in tranzit
          international prin Romania.
2         Prezentele reglementari se aplica tuturor categoriilor de vehicule
          destinate sa circule in mod permanent sau ocazional pe drumurile
          publice si pot avea, prin constructie, o viteza mai mare de 6 km/h,
          sunt destinate transportului de persoane si/sau de bunuri ori
          efectuarii de servicii sau lucrari.
3         Sistemele, componentele sau entitatile tehnice independente care
          concura la siguranta circulatiei si protectia mediului, precum si
          piesele de schimb aferente trebuie sa indeplineasca cerintele
          specifice, indicate in prezentele reglementari sau in standardele
          specifice, pentru a putea fi utilizate la vehiculele autorizate sa
          circule pe drumurile publice.
4         Admiterea in circulatie a combinatiilor de vehicule este
          conditionata de asigurarea compatibilitatii dintre autovehiculul
          tractor si vehiculul tractat si de respectarea conditiilor tehnice
          specifice fiecaruia dintre aceste vehicule.
5         In scopul armonizarii conditiilor tehnice care se aplica pe plan
          national cu cele care se aplica pe plan international, si indeosebi in
          Europa, prezentele reglementari care vizeaza omologarea de tip a
          vehiculelor in vederea fabricatiei de serie se bazeaza pe prevederile
          cuprinse in directivele Uniunii Europene, la care Romania este
          asociata, regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a ONU, anexa
          la Acordul de la Geneva din 1958, la care Romania este Parte, in unele
          standarde ISO, standarde EN si unele standarde nationale armonizate SR
          ISO sau SR EN.
6         La aplicarea acestor reglementari se au in vedere de regula
          ultimele modificari legate de progresul tehnic in domeniu efectuate
          pana la sfarsitul anului 2000, asa cum rezulta din listele cuprinse in
          anexa nr. 3. Totusi, avandu-se in vedere faptul ca in anumite domenii,
          cum sunt protectia mediului, rezistenta structurilor la impact etc.,
          armonizarea nu se poate face imediat, din motive tehnice, se prevad
          perioade de adaptare pana in anii 2003 - 2005, pentru a permite
          industriei si cercetarii nationale sa asimileze noile tehnologii
          necesare aplicarii prevederilor acestor reglementari europene.
7         Conditiile tehnice impuse pentru omologarea/certificarea individuala a
          vehiculelor produse artizanal sau a vehiculelor noi produse in serii
          (cantitati) mici, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile
          publice din Romania, sunt cele indicate, pentru fiecare dintre aceste
          vehicule, in cap. IV al prezentelor reglementari, precum si in anexele
          la acestea.
8         Conditiile tehnice impuse pentru omologarea individuala a vehiculelor
          utilizate care au fost importate sunt cele care au fost valabile la
          data omologarii de tip a vehiculului respectiv, cu exceptia cazurilor
          in care prezentele reglementari indica cerinte mai severe, indeosebi
          in domeniul protectiei mediului, sau existenta unor componente ori
          echipamente moderne pentru siguranta rutiera, care pot fi adaptate
          tinandu-se seama de constructia vehiculului respectiv.

    CAP. 2
    Proceduri de aplicare a prezentei reglementari

1.        In conformitate cu prevederile art. 2 si 3 din Hotararea Guvernului
          nr. 768/1991 privind infiintarea si functionarea Regiei Autonome
          "Registrul Auto Roman" (RAR), republicata in Monitorul Oficial al
          Romaniei, Partea I, nr. 307 din 1 noiembrie 1994, precum si pe baza
          imputernicirilor date de Ministerul Lucrarilor Publice,
          Transporturilor si Locuintei, ca autoritate de stat in domeniul
          transporturilor rutiere, Regia Autonoma "Registrul Auto Roman",
          denumita in continuare Registrul Auto Roman, certifica incadrarea
          vehiculelor rutiere in normele de siguranta a circulatiei, de
          protectie a mediului, de protectie a drumurilor pe care circula,
          precum si incadrarea in categoriile prevazute de reglementarile in
          vigoare. In acest scop acorda:
1.1       Omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice din
          Romania a vehiculelor rutiere construite in tara sau importate in
          serii (cantitati) mai mari de 10 bucati de acelasi tip pe an, care se
          acorda pe baza respectarii conditiilor tehnice indicate in cap. IV si
          in anexa nr. III. La extinderea omologarii de tip pentru circulatia pe
          drumurile publice pentru vehiculele derivate dintr-un tip de baza cu
          omologare de tip pentru circulatie in vigoare se considera obligatorii
          reglementarile care erau valabile la data omologarii tipului de baza,
          cu exceptia cazurilor pentru care prezentele reglementari prevad, in
          mod expres, alte dispozitii.
1.1.1     La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice din
          Romania a vehiculelor pentru care exista omologarea de tip comunitara
          a intregului vehicul, pentru autoturismele si vehiculele cu 2 - 3 roti
          este necesara si suficienta numai conformitatea cu prevederile
          directivelor-cadru 70/156/CEE si, respectiv, 92/61/CE, la nivelul
          ultimelor modificari indicate in prezentele reglementari, urmand a se
          prezenta Certificatul de omologare UE al vehiculului, conform
          directivei-cadru, cu anexa III la Directiva 70/156/CEE pentru
          autoturisme sau anexa II la Directiva 92/617/CE pentru vehicule cu 2 -
          3 roti, precum si un model de vehicul conform omologarii.
1.1.2     In cazul in care nu exista omologare de tip comunitara pentru intregul
          vehicul, omologarea de tip se acorda pe baza prezentarii documentelor
          care atesta corespondenta diferitelor sisteme, componente sau unitati
          tehnice independente ale acestuia cu cerintele tehnice prevazute in
          prezentele reglementari si efectuarii incercarilor sau verificarilor
          necesare.
1.1.3     De la procedura de certificare si omologare pentru circulatia pe
          drumurile publice din Romania sau de la unele prevederi ale
          prezentelor reglementari pot fi exceptate vehiculele indicate in
          cap. VI, cu respectarea cerintelor din acest capitol, aplicabile
          pentru cazul dat.
1.1.4     In cazul carosarii sasiurilor echipate, omologate ca tip pentru
          circulatie, precum si al modificarii sau schimbarii destinatiei
          suprastructurii unor vehicule omologate, pentru sasiurile echipate se
          iau in considerare reglementarile care au stat la baza omologarii lor,
          cu exceptia cazurilor pentru care prezentele reglementari prevad, in
          mod expres, alte dispozitii
1.1.5     Pentru modificari importante care afecteaza parametrii de baza,
          structura de rezistenta sau destinatia (categoria de folosinta) a
          vehiculului stabilita de producator, precum si in cazul vehiculelor
          construite din elemente reciclate sau cu utilizarea de elemente
          reciclate, care pot afecta siguranta rutiera si protectia mediului, la
          omologarea pentru circulatia pe drumurile publice este necesara
          prezentarea avizului favorabil al fabricantului tipului de baza si,
          dupa caz, certificate pentru respectarea reglementarilor in vigoare
          privind protectia mediului de catre vehiculul in cauza.
1.2       Omologarea si certificarea individuala pentru circulatia pe drumurile
          publice din Romania a vehiculelor rutiere:
1.2.1     omologarea individuala a vehiculelor noi, de acelasi tip, construite
          in tara ori importate de aceeasi persoana fizica sau juridica, in
          serii (cantitati) care nu depasesc 10 vehicule pe an, care nu sunt
          omologate ca tip, sau a vehiculelor - unicat, montate din piese
          separate sau produse artizanal, in ateliere nespecializate; ele
          trebuie sa corespunda prevederilor prezentelor reglementari valabile
          pentru omologarea individuala, conform definitiei, si sunt supuse,
          dupa caz, unor incercari sau verificari tehnice;
1.2.2     la omologarea individuala a vehiculelor fabricate artizanal sau in
          serii mici, in cazul cand practic nu este posibil sa se aplice toate
          prevederile tehnice din reglementarile internationale indicate in
          capitolul IV pentru omologarea de tip, Registrul Auto Roman va proceda
          la asimilarea vehiculului respectiv, pornind de la analiza comparativa
          a constructiei sau componentei acestuia, cu tipuri de vehicule
          omologate ca tip, existente in banca sa de date, reducand incercarile
          la cele strict necesare precum si la un control general care se poate
          efectua pe liniile de control tehnic existente;
1.2.3     certificarea starii tehnice a vehiculelor utilizate, care au fost deja
          inscrise in circulatie si au circulat in alte tari mai mult de 3 luni;
          pentru aceste vehicule posesorul trebuie sa prezinte documentele
          necesare emise in tara de origine, din care sa reiasa datele de
          identificare si conditiile tehnice pe care le-au indeplinit la
          inmatricularea in strainatate si trebuie sa corespunda prevederilor
          specifice pentru aceasta categorie, cuprinse in cap. IV. Aceste
          vehicule vor fi supuse unei verificari tehnice pe liniile de control
          existente si verificarii autenticitatii si, daca este necesar, atunci
          cand nu exista documente privind unele prevederi privind protectia
          mediului, unor incercari de catre laboratoarele autorizate;
1.2.4     inlocuirea caroseriei si/sau a sasiului vehiculelor care trebuie sa
          corespunda prevederilor din prezenta reglementare valabile pentru
          omologare, iar vehiculele sunt supuse, dupa caz, unor incercari sau
          verificari tehnice;
1.2.5     modificarea categoriei de incadrare sau a categoriei de folosinta a
          vehiculului, care trebuie sa corespunda prevederilor prezentelor
          reglementari valabile pentru omologare, iar vehiculul este supus, dupa
          caz, unor incercari sau verificari tehnice;
1.2.6     inlocuirea tipului de motor prevazut de constructor cu alt tip care
          trebuie sa corespunda prevederilor din prezenta reglementare valabile
          pentru omologare, iar vehiculul este supus, dupa caz, unor incercari
          sau verificari tehnice.
1.3       Certificarea si omologarea componentelor si entitatilor tehnice
          independente care concura la siguranta rutiera si la protectia
          mediului si care pot fi certificate/omologate separat de vehicul, in
          conformitate cu prevederile art. 18 din cap. IV.
1.4       Certificarea/omologarea pieselor de schimb si a materialelor de
          exploatare, destinate vehiculelor rutiere si care concura la siguranta
          circulatiei si protectia mediului, fabricate in conditiile indicate in
          reglementarile in vigoare.
1.5       Atestarea indeplinirii de catre vehiculele rutiere a conditiilor
          privind gradul redus de poluare chimica si sonora, care urmeaza sa
          beneficieze de facilitatile acordate de reglementarile in vigoare.

2.        In scopul asigurarii conformitatii produselor fabricate si
          comercializate in serie cu tipul omologat, Registrul Auto Roman ca
          serviciu tehnic notificat asigura urmatoarele:
2.1       certificarea managementului sistemului calitatii la producatorul
          autohton de vehicule ori componente sau la unitati tehnice
          independente si verificarea existentei unor dispozitii si proceduri
          satisfacatoare pentru asigurarea unui control eficace, astfel incat
          vehiculele, echipamentele sau componentele fabricate sa corespunda cu
          tipul omologat, conform anexei X la Directiva 70/156/CEE, precum si
          anexei nr. 2 la "Acordul privind adoptarea de prevederi tehnice
          uniforme pentru vehicule cu roti, echipamente si componente care pot
          fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti si conditiile de
          recunoastere reciproca a omologarilor care se bazeaza pe aceste
          prevederi", revizia a 2-a din 16 octombrie 1996;
2.2       atunci cand exista semnale ca unele tipuri de vehicule nu isi mentin
          in exploatare caracteristicile si performantele consemnate la
          omologarea de tip sau individuala, ceea ce poate afecta siguranta
          rutiera sau protectia mediului, Registrul Auto Roman poate efectua
          probe de anduranta in conditii corespunzatoare celor din exploatare
          sau probe accelerate echivalente, pentru a se face demersurile
          necesare in vederea restabilirii conformitatii.

3.        In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 610/1992 privind Cartea de
          identitate a vehiculului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
          Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, pe baza
          omologarii/certificarii pentru circulatia pe drumurile publice din
          Romania, Registrul Auto Roman inscrie in Cartea de identitate a
          vehiculului datele tehnice si de identificare ale vehiculului.
3.1       Datele de identificare se pot inscrie si de producator sau de
          reprezentantul autorizat al acestuia la vehicule omologate ca tip,
          inserarea altor date decat cele inscrise in Cartea de identitate a
          vehiculului fiindu-i interzisa producatorului.
3.2       Orice modificare adusa vehiculului, care afecteaza datele tehnice si
          de identificare inscrise in cartea de identitate a vehiculului,
          reclama reverificarea vehiculului de catre Registrul Auto Roman si
          reactualizarea cartii de identitate cu noile date sau, dupa caz,
          anularea cartii de identitate si eliberarea alteia, dupa reomologarea
          vehiculului.

4.        De la procedura de certificare si omologare pentru circulatia pe
          drumurile publice din Romania sau de la unele prevederi ale
          prezentelor reglementari pot fi exceptate unele categorii de vehicule
          in conditiile indicate in cap. VI.

    CAP. 3
    Definirea categoriilor de folosinta ale vehiculelor rutiere

          Vehiculul este un sistem mecanic care circula pe drum, cu sau fara
          mijloace de autopropulsare, si care se utilizeaza in mod normal pentru
          transportul de persoane si/sau bunuri ori efectuarea de servicii sau
          lucrari. Vehiculele se definesc, in sensul prezentelor reglementari,
          dupa cum urmeaza:
1         autovehicul - vehicul care se deplaseaza prin propulsie proprie, cu
          exceptia celui care circula pe sine. Poate tracta in anumite conditii
          si remorci sau semiremorci;
1.1       automobil - autovehicul care se utilizeaza in mod normal pentru
          transportul de persoane si/sau bunuri ori tractarea de remorci.
          Troleibuzul este considerat automobil. Nu sunt considerate automobile
          tractorul si masina autopropulsata pentru lucrari. Automobilul de
          teren are cel putin doua axe motoare, diferential blocabil si
          capacitate de trecere conform pct. 5 din anexa nr. 1;
1.1.1     autoturism - automobil care, prin constructie si echipare, este
          destinat transportului de persoane, bagajului si/sau bunurilor
          acestora, avand cel mult 9 locuri pe scaune (inclusiv conducatorul).
1.1.1.1   berlina - caroserie inchisa, cu sau fara montant central (stalpul B)
          intre ferestrele laterale; acoperis rigid fix, putand avea o trapa de
          aerisire; 4 sau mai multe locuri, dispuse pe cel putin doua randuri; 2
          sau 4 usi laterale, poate avea o capota de portbagaj sau usa spate
          (hayon), 4 ferestre laterale conform ISO 3833 - 1977 pct. 3.1.1.1 AA
          (berlina) sau AB (berlina cu hayon);
1.1.1.2   cabrioleta - caroserie inchisa decapotabila; acoperis cu cel putin
          doua pozitii (inchis si deschis/eliminat), conform ISO 3833 - 1997
          pct. 3.1.1.6;
1.1.1.3   cupeu - caroserie inchisa, similara berlinei; 2 sau mai multe locuri,
          dispuse pe cel putin un rand; 2 usi laterale, 2 sau mai multe ferestre
          laterale, conform ISO 3833 - 1997 pct. 3.1.1.5;
1.1.1.4   break - caroserie familiala inchisa, partea ei din spate oferind un
          volum interior marit; acoperis rigid fix, putand avea o trapa de
          aerisire; 4 sau mai multe locuri, dispuse pe cel putin doua randuri,
          scaunele spate si cotierele trebuind sa fie rabatabile sau
          demontabile pentru marirea suprafetei de incarcare; 2 sau 4 usi
          laterale si usa spate; 4 sau mai multe ferestre laterale, conform ISO
          3833 - 1997 pct. 3.1.1.4;
1.1.1.5   autorulota (autocaravana) - autoturism special destinat transportului
          si cazarii de persoane, avand cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv
          conducatorul, sau locuri pe banchete care indeplinesc conditiile
          prevazute pentru transportul de persoane si dotari speciale pentru
          cazarea de persoane, prevazute in anexa nr. 1 pct. 6.1;
1.1.1.6   ambulanta - autovehicul special din categoria M destinat transportului
          de persoane bolnave sau ranite, echipat special in acest scop,
          prevazut in anexa nr. 1, pct. 6.3;
1.1.1.7   vehicul blindat - vehicul special destinat protectiei pasagerilor
          si/sau marfurilor transportate si care satisface cerintele protectiei
          de blindaj impotriva gloantelor, prevazut in anexa nr. 1 pct. 6.2;
1.1.1.8   automobil funerar - autovehicul destinat transportului persoanelor
          decedate, echipat special in acest scop, prevazut in anexa nr. 1 pct.
          6.4;
1.1.2     autobuz - automobil destinat, prin constructie, transportului in comun
          a mai mult de 9 persoane (inclusiv conducatorul) pe scaune si, dupa
          caz, al bagajelor acestora. Poate avea unul sau doua niveluri (autobuz
          cu etaj). Poate fi solo sau articulat. Autobuzul articulat consta din
          doua sau mai multe tronsoane rigide, care se articuleaza intre ele;
          compartimentele de pasageri situate in fiecare dintre tronsoanele
          rigide comunica intre ele in permanenta, permitand libera circulatie a
          pasagerilor; tronsoanele rigide sunt legate intre ele in mod
          permanent, astfel incat sa nu poata fi detasate decat printr-o
          operatiune necesitand mijloace tehnice care in mod normal nu se gasesc
          decat intr-un atelier;
1.1.2.1   microbuz (minibuz) - autobuz pentru transportul in comun de persoane
          cu numar redus de locuri pe scaune, destinat, prin constructie,
          transportului a mai mult de 9 persoane (inclusiv conducatorul), dar nu
          mai mult de 22 de persoane (exclusiv conducatorul);
1.1.2.2   autobuz urban - autobuz destinat transportului public urban sau
          suburban de pasageri, asezati pe scaune sau in picioare, care asigura
          la statii posibilitatea unui schimb rapid de pasageri;
1.1.2.3   autobuz interurban - autobuz destinat transportului public interurban
          de pasageri, asezati pe scaune, cu posibilitatea transportului, pe
          distante scurte, a unui numar limitat de pasageri in picioare, pe
          culoar;
1.1.2.4   autocar - autobuz destinat transportului de persoane asezate pe
          scaune, pe distante lungi si in scopuri turistice, in conditii de
          confort, prevazut din constructie cu spatii special amenajate, in
          afara salonului, pentru depozitarea bagajelor. Poate tracta o remorca
          pentru bagaje, cu respectarea conditiilor impuse in acest domeniu;
1.1.2.5   troleibuz - autobuz actionat electric, prin captarea curentului
          electric de la o linie de contact;
1.1.3     automobil mixt - automobil destinat, prin constructie, transportului
          simultan de persoane si bunuri in compartimente separate;
1.1.4     automobil utilitar (autoutilitara) - automobil comercial destinat,
          prin constructie, transportului de bunuri intr-o structura deschisa
          sau inchisa;
1.1.4.1   autocamion (autoutilitara camion) - automobil utilitar destinat, prin
          constructie si echipare, transportului de bunuri pe o platforma, cu
          sau fara obloane, care poate fi acoperita cu prelata;
1.1.4.2   autofurgon (autoutilitara furgon) - automobil utilitar destinat, prin
          constructie si echipare, transportului de bunuri intr-o structura
          inchisa;
1.1.4.3   automobil cu caroserie demontabila (amovibila) - automobil prevazut,
          prin constructie, cu posibilitatea montarii a diferite tipuri de
          caroserii pe acelasi sasiu echipat;
1.1.5     automobil specializat (autospecializata) - automobil destinat
          transportului de bunuri sau persoane (de exemplu: personalul la si de
          la locul de munca), pentru care sunt prevazute amenajari specifice;
1.1.6     automobil special (autospeciala) - autovehicul cu caroserie inchisa
          sau deschisa, destinat, prin constructie si echipare, efectuarii de
          servicii si/sau lucrari, cum este ambulanta sanitara, autovehiculul
          pentru transportul de persoane cu handicap locomotor etc.
          Autovehiculele din categoriile M2 si M3, altele decat autobuzele, sunt
          considerate automobile speciale.
1.1.7     autotractor - autovehicul de tractiune, destinat exclusiv sau in
          special tractarii de remorci;
1.1.7.1   autoremorcher - autotractor destinat, in principal, tractarii
          remorcilor grele cu protap articulat sau unor vehicule tractate grele,
          putand fi prevazut cu o platforma pentru lestare;
1.1.7.2   autotractor cu sa - autotractor destinat numai tractarii
          semiremorcilor si prevazut cu un dispozitiv de cuplare de tip sa, care
          preia o parte importanta din masa acestora, precum si fortele de
          tractare;
1.2       motociclu - autovehicul, in general cu doua roti amplasate intr-un
          plan longitudinal vertical, cu suporturi sau platforma pentru
          sprijinirea picioarelor; poate avea si atas sau doua roti spate
          laterale simetrice, caz in care trebuie sa indeplineasca cerintele
          pentru autovehicule cu trei roti. In cazuri speciale, poate avea si
          patru roti. El poate tracta o remorca specifica;
1.2.1     motocicleta - motociclu prevazut cu parti fixe (de exemplu rezervor de
          carburant, motor) in zona genunchilor si cu suporturi pentru
          sprijinirea picioarelor, avand o capacitate cilindrica mai mare de 50
          cm^3 si o viteza maxima, prin constructie, mai mare de 45 km/h; poate
          avea si atas, care nu ii schimba incadrarea;
1.2.2     moped (motoreta) - motociclu avand o capacitate cilindrica de cel mult
          50 cm^3 si o viteza maxima, prin constructie, de cel mult 45 km/h;
1.2.2.1   moped usor - moped avand capacitatea cilindrica de cel mult 50 cm^3 si
          o viteza maxima care nu depaseste 25 km/h. Este asimilat bicicletei;
1.2.3     scuter - motociclu fara parti fixe in zona genunchilor, la care
          picioarele conducatorului se sprijina pe o platforma (podea); daca are
          o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm^3 si/sau o viteza maxima,
          prin constructie, mai mare de 45 km/h, este asimilat motocicletei;
1.2.3.1   scuter usor - scuter avand capacitatea cilindrica de cel mult 50 cm^3
          si o viteza maxima, prin constructie, care nu depaseste 25 km/h. Este
          asimilat mopedului usor;
1.2.4     mototriciclu - motociclu cu trei roti, cele din spate fiind amplasate
          simetric, avand o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm^3 si/sau o
          viteza maxima, prin constructie, mai mare de 45 km/h;
1.2.4.1   mototriciclu usor - mototriciclu avand o capacitate cilindrica mai
          mica de 50 cm^3 si o viteza maxima, prin constructie, care nu
          depaseste 45 km/h;
1.2.5     motocvadriciclu - motociclu cu patru roti, asimilat mototriciclului,
          avand o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm^3, o putere maxima a
          motorului mai mica sau egala cu 15 kW si/sau o viteza maxima, prin
          constructie, de peste 45 km/h. Masa vehiculului trebuie sa fie mai
          mica de 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de
          marfa, fara a include masa acumulatorilor pentru autovehiculele
          electrice);
1.2.6     motocvadriciclu usor - motociclu cu patru roti, asimilat
          mototriciclului, avand o masa proprie mai mica de 350 kg, fara a
          include si masa acumulatorilor in cazul vehiculelor electrice, o
          viteza maxima, prin constructie, mai mica de 46 km/h si capacitatea
          cilindrica mai mica de 50 cm^3 pentru cele echipate cu motor cu
          aprindere prin scanteie (sau a caror putere neta maxima nu depaseste 4
          kW in cazul altor tipuri de motoare);
1.3       tractor - autovehicul de tractiune destinat, prin constructie si
          echipare, tractarii, impingerii si/sau actionarii diverselor vehicule
          sau utilaje agricole, industriale etc;
1.3.1     tractor agricol sau forestier pe roti - tractor destinat efectuarii
          unor lucrari in agricultura si silvicultura prin tractarea, purtarea
          si, dupa caz, actionarea unor remorci sau utilaje speciale din aceste
          domenii, fiind, in general, tractor lent, cu o viteza cuprinsa intre 6
          si 40 km/h. El poate fi amenajat pentru a transporta o incarcatura sau
          un insotitor;
1.3.2     tractor monoax sau motocultor - tractor fara mecanism de directie, a
          carui viteza maxima, prin constructie, nu depaseste 25 km/h; el poate
          fi sustinut si condus de un conducator pedestru sau poate fi dotat cu
          un carucior ori o remorca prevazuta cu scaun pentru conducator, fara
          insa a se depasi o masa totala maxima autorizata de 2,5 tone, inclusiv
          masa motocultorului;
1.4       masina autopropulsata pentru lucrari - utilaj autopropulsat destinat,
          prin constructie si echipare, efectuarii unor lucrari sau servicii,
          care circula pe drum numai pentru a se deplasa intre locul de garare
          si locul unde executa lucrarile, avand o viteza care nu depaseste
          30 km/h. Masina autopropulsata pentru lucrari realizata pe sasiu auto,
          care pastreaza caracteristicile de performanta ale autovehiculului de
          baza din care deriva, este asimilata cu automobilul special
          (autospeciala). Exemple de masini autopropulsate pentru lucrari, in
          sensul prezentelor reglementari, sunt cuprinse in anexa nr. 13;
1.5       autovehicul atipic - autovehicul care, prin constructie si echipare,
          nu se incadreaza in nici una dintre categoriile de mai sus;

2         masina pentru lucrari - utilaj fara mijloace proprii de propulsie,
          purtat sau remorcat de un tractor cu o viteza ce nu depaseste 30 km/h,
          destinat, prin constructie si echipare, efectuarii unor lucrari sau
          servicii. Masina pentru lucrari realizata pe sasiu de vehicul, care
          pastreaza caracteristicile de performanta ale vehiculului de baza din
          care deriva, este asimilata cu vehiculul special;

3         remorca (vehicul tractat) - vehicul fara motor, destinat, prin
          constructie, sa fie tractat de autovehicule. Din punct de vedere al
          constructiei, ea poate fi:
          - remorca cu protap articulat - vehicul tractat cu cel putin doua axe,
          la care cel putin o axa este directoare, iar timoneria directiei este
          comandata prin protap care este articulat la sasiul remorcii,
          permitand deplasarea dispozitivului de cuplare in plan vertical fara
          sa preia sarcini verticale; remorcile avand mecanism de directie cu
          axa rotitoare (bracabila) pot fi tractate de autovehicule utilitare,
          autoremorchere sau tractoare, iar cele dotate cu axa fixa si roti
          bracabile, numai de tractoare agricole sau forestiere prevazute cu
          dispozitiv de cuplare de tip furca-bolt;
          - remorca cu protap rigid - vehicul tractat cu o axa sau cu un grup de
          axe apropiate, la care protapul este fixat rigid de sasiu, in
          prelungirea acestuia, putand prelua atat sarcini orizontale (de
          tractare), cat si sarcini verticale. Remorca poate fi tractata de
          autoturisme, autoutilitare, autobuze si tractoare agricole sau
          forestiere, daca acestea sunt dotate cu dispozitive de cuplare care
          pot prelua sarcini verticale.
          - remorca cu axa(e) centrala(e) - remorca cu protap rigid, la care axa
          sau grupa de axe este amplasata imediat in spatele centrului de
          greutate al vehiculului considerat ca uniform incarcat; protapul nu
          trebuie sa transmita pe dispozitivul de cuplare o sarcina statica
          verticala mai mica de 10% din masa maxima a remorcii sau de 1000 kg
          (se retine cea mai mica dintre acestea); pentru remorcile tractate de
          autoturisme se aplica prevederile Directivei 92/21/CEE privind sarcina
          minima pe punctul de cuplare (cap. IV pct. 3.6).
3.1       remorca utilitara - vehicul tractat, destinat transportului de marfa,
          fara amenajari speciale;
3.1.1     remorca utilitara camion - remorca destinata, prin constructie si
          echipare, transportului de bunuri pe o platforma cu sau fara obloane,
          care poate fi acoperita cu prelata;
3.1.2     remorca utilitara furgon - remorca destinata, prin constructie si
          echipare, transportului de bunuri intr-o structura inchisa;
3.2       remorca specializata - remorca dotata cu amenajari specifice,
          destinata transportului unei anumite categorii de bunuri, ca de
          exemplu: containere, animale, materiale in vrac (in remorci
          basculabile), remorca cu platforma coborata pentru transporturi foarte
          grele etc.;
3.3       remorca speciala - remorca cu platforma coborata pentru transporturi
          foarte grele, remorca dotata cu amenajari specifice, destinata, prin
          constructie, efectuarii de servicii si/sau de lucrari speciale, ca de
          exemplu: remorca echipata cu grupuri electrogene, motocompresoare,
          macarale, bucatarii de campanie, statii radio, dormitoare de campanie,
          masini pentru imprastiat ingrasaminte, vagoane de circ etc.;
3.4       rulota (caravana) - remorca echipata cu axa centrala destinata, prin
          constructie si amenajari specifice, cazarii de persoane;
3.5       remorca lenta - vehicul tractat care, prin constructie, inclusiv
          constructia dispozitivului de cuplare, poate fi tractat numai de
          tractoare agricole sau forestiere, cu o viteza maxima care nu
          depaseste 30 km/h. Din aceasta categorie fac parte remorci agricole,
          forestiere, destinate constructiilor, pavilioane apicole etc.;
3.6       remorca de persoane - remorca lenta pentru transportul de persoane in
          agricultura sau activitati extractive (poate avea si amenajari pentru
          cazare ori pentru efectuarea unor lucrari) sau pentru transportul
          turistilor in zone de agrement, care poate fi tractata numai de
          autovehicule avand o viteza maxima, prin constructie, ce nu
          depaseste 30 km/h;
3.7       remorca atipica - remorca ce, prin constructie si echipare, nu se
          incadreaza in nici una dintre categoriile de mai sus;

4         semiremorca - remorca prevazuta, in locul axei directoare, cu un
          sistem de articulatie cu pivot care se cupleaza cu saua
          autotractorului; axa sau grupa de axe este situata in spatele
          centrului de greutate al vehiculului considerat uniform incarcat,
          astfel incat o parte semnificativa a masei sale totale maxime
          autorizate este suportata de saua autotractorului;
4.1       semiremorca utilitara - vehicul tractat destinat transportului de
          marfa, fara amenajari speciale;
4.1.1     semiremorca utilitara camion - semiremorca destinata, prin constructie
          si echipare, transportului de bunuri pe o platforma cu sau fara
          obloane, care poate fi acoperita cu prelata;
4.1.2     semiremorca utilitara furgon - semiremorca destinata, prin constructie
          si echipare, transportului de bunuri intr-o structura inchisa;
4.2       semiremorca specializata - semiremorca dotata cu amenajari specifice,
          destinata transportului unei anumite categorii de bunuri, ca de
          exemplu: containere, animale, materiale in vrac (in remorci
          basculabile), semiremorca cu platforma coborata pentru transporturi
          foarte grele etc.;
4.3       semiremorca speciala - remorca cu platforma coborata pentru
          transporturi foarte grele, remorca dotata cu amenajari specifice,
          destinata, prin constructie, efectuarii de servicii si/sau de lucrari
          speciale, ca de exemplu: semiremorca echipata cu grupuri electrogene,
          motocompresoare, bucatarii de campanie, statii radio, dormitoare de
          campanie, masini pentru imprastiat ingrasaminte etc.;
4.4       semiremorca lenta - vehicul tractat care, prin constructie, inclusiv
          constructia dispozitivului de cuplare, poate fi tractat numai de
          tractoare agricole sau forestiere, cu o viteza maxima care nu
          depaseste 30 km/h. Din aceasta categorie fac parte semiremorci
          agricole, forestiere, destinate constructiilor, pavilioane
          apicole etc.;
4.5       semiremorca atipica - remorca ce, prin constructie si echipare, nu se
          incadreaza in nici una dintre categoriile de mai sus;
5         bicicleta - vehicul cu doua roti, propulsat exclusiv prin energia
          musculara, de regula prin intermediul pedalelor;
6         vehicule cu tractiune animala;
7         vehicule trase sau impinse cu mana;
8         combinatie de vehicule - ansamblu rutier format dintr-un autovehicul
          si unul sau doua vehicule tractate;
8.1       tren rutier de persoane - combinatie de vehicule, folosita in
          agricultura, formata dintr-un tractor agricol si una sau doua remorci
          de persoane (muncitori agricoli), precum si in scopuri de agrement,
          formata dintr-un autovehicul si o remorca de persoane, care, prin
          constructie, nu poate depasi viteza de 30 km/h;
8.2       tren rutier de marfa - combinatie de vehicule formata dintr-un
          autoremorcher si o remorca pentru transport de bunuri ori, in
          agricultura, dintr-un tractor agricol si una sau doua remorci lente;
8.3       vehicul articulat - combinatie de vehicule formata dintr-un
          autotractor cu sa si o semiremorca;
8.4       tren rutier pentru materiale lungi - combinatie de vehicule formata
          dintr-un autoremorcher si o remorca atipica (axa simpla sau dubla, cu
          platforma de incarcare), legatura dintre vehicule fiind asigurata prin
          materialele lungi transportate (tevi, busteni etc), precum si
          printr-un sistem de siguranta suficient de robust care sa faca
          imposibila desprinderea remorcii de vehicul in orice situatii (pante
          mari, franare brusca etc);
          Clasificarea vehiculelor rutiere pe categorii conform reglementarilor
          internationale, in vederea verificarii incadrarii acestora in
          prevederile tehnice ale prezentelor reglementari este indicata in
          anexa nr. 1:
          - automobilele mixte, care reprezinta diversificarea unei familii de
          autoturisme, ca variante ale acesteia, se incadreaza in categoria
          indicata de constructor;
          - automobilele mixte care reprezinta diversificarea unei familii de
          autoutilitare usoare (cu masa totala maxima autorizata care nu
          depaseste 3.500 kg) se incadreaza in categoria M1 numai in cazul in
          care acestea nu indeplinesc conditiile indicate in anexa nr. 1
          pct. 9.1;
          - automobilele mixte care reprezinta diversificarea unei familii de
          autoutilitare din categoria N2 sau N3, prin amenajarea unui
          compartiment suplimentar fata de cabina initiala, avand o capacitate
          de 9 locuri pentru persoane pe scaune sau mai mult (inclusiv
          conducatorul), se vor incadra, in functie de masa maxima totala
          autorizata, in categoria M2 sau M3 (cabina dubla amenajata cu paturi
          nu face obiectul acestor categorii).

    CAP. 4
    Conditii tehnice privind constructia si echiparea vehiculelor rutiere si combinatiilor acestora

1         Conditii generale privind constructia si echiparea vehiculelor rutiere
1.1       Vehiculele rutiere trebuie construite si echipate astfel incat, la o
          exploatare normala, sa nu stanjeneasca, sa nu aduca nimanui daune si
          sa nu puna in pericol circulatia celorlalti participanti la traficul
          rutier.
1.2       Constructia vehiculelor rutiere trebuie sa permita o protectie cat mai
          eficienta a drumurilor publice. Sarcinile maxime autorizate pe
          axe/grup de axe si masele totale maxime autorizate, care se iau in
          considerare la omologarea vehiculelor rutiere in vederea
          inmatricularii pentru circulatia pe drumurile publice din Romania sunt
          cele indicate in legislatia in vigoare privind regimul drumurilor.
1.3       Toate componentele si sistemele care pot afecta siguranta circulatiei
          rutiere si protectia mediului si pentru care exista riscul de uzura
          rapida sau avariere in cursul exploatarii trebuie construite astfel
          incat sa poata fi usor verificate si inlocuite.
1.4       Constructia si echiparea vehiculelor trebuie sa asigure un grad cat
          mai inalt de securitate pasiva, astfel incat ocupantii sa fie
          protejati impotriva accidentelor si urmarilor acestora.
1.5       Materialele folosite in interiorul vehiculului trebuie sa fie greu
          inflamabile. Pentru autobuzele din categoria M3 viteza verticala de
          combustie nu trebuie sa depaseasca 100 mm/min corespunzator
          prevederilor Directivei 95/28/CE. Pentru celelalte vehicule, cu
          exceptia autoturismelor pentru care nu exista nici o directiva, viteza
          de combustie nu trebuie sa fie mai mare de 250 mm/min, masurata
          conform prevederilor anexei nr. 4 la Rezolutia de ansamblu RE3 ECE -
          UN. Fac exceptie materialele folosite la covoare pentru acoperirea
          podelei si imbracamintea scaunelor, cu conditia ca materialul in cauza
          sa fie mai mic de 300 cm^2 ca suprafata si de 100 cm^3 ca volum; de
          asemenea, orice alta garnitura, la care materialul in cauza nu
          depaseste marimile de mai sus pentru o suprafata totala de 625 cm^2.
1.6       Viteza maxima, prin constructie, a autovehiculelor rutiere, inscrisa
          in Cartea de identitate a vehiculului, este cea indicata de
          constructor (daca exista in documente). Ea se masoara, cu exceptia
          autoturismelor, pe o pista de incercare uscata, aderenta si orizontala
          (panta sub 1%), in absenta vantului, in ambele sensuri de miscare ori
          conform conditiilor din Regulamentul nr. 68 ECE - UN. Pentru vehicule
          cu 2 - 3 roti se masoara conform Directivei 95/1/CEE, iar pentru
          tractoare agricole sau forestiere, conform Directivei 74/152/CEE,
          ultima modificare prin Directiva 98/89/CE. Ea se rotunjeste la numere
          intregi, iar pentru autovehiculele prevazute cu limitator de viteza
          maxima, conform Directivei 92/24/CEE sau Regulamentului nr. 89
          ECE - UN, seria 00 de amendamente, addenda 1, se va indica viteza
          maxima care nu poate fi depasita constructiv, datorita limitatorului.
          Remorcile autovehiculelor trebuie construite si echipate astfel incat
          sa poata circula in deplina siguranta cu o viteza maxima de cel putin
          100 km/h sau, daca sunt construite pentru viteze mai mici, acest lucru
          trebuie sa fie inscriptionat pe ele.
1.7       Puterea motorului, inscrisa in Cartea de identitate a vehiculului,
          este cea declarata de constructor. Pentru autovehiculele din
          categoriile M si N puterea neta a motorului se determina conform
          prevederilor Regulamentului nr. 85 ECE - UN sau Directivei
          80/1269/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/99/CE, iar pentru
          vehiculele cu 2 - 3 roti puterea si cuplul maxim se determina conform
          prevederilor Directivei 95/1/CEE.
1.8       Cilindreea motorului autovehiculelor, inscrisa in Cartea de identitate
          a vehiculului, este cilindreea declarata de constructor, rotunjita la
          numere intregi.
1.9       La verificarea prin incercari, in vederea omologarii/certificarii
          individuale pentru circulatia pe drumurile publice din Romania, a
          greutatilor, dimensiunilor, vitezelor si a altor valori nominale
          declarate de constructor se vor aplica tolerantele indicate de
          constructor sau, in lipsa acestora, cele inscrise in anexa nr. 3.
          Pentru masa se ia in considerare o toleranta de 5% pentru vehiculele
          din categoriile M1, N1, O1, O2 si M2 </= 3,5 t si 3% pentru vehiculele
          mai grele.
1.10      La incercarile in vederea omologarii diferitelor variante constructive
          pentru circulatia pe drumurile publice vehiculul trebuie incarcat la
          masa totala tehnic admisibila conform datelor indicate de constructor
          in cererea de omologare, care pot depasi limitele prevazute in
          legislatia nationala in vigoare; pentru inmatricularea in vederea
          circulatiei pe drumurile publice din Romania se vor lua in considerare
          insa numai masa totala maxima si distributia acesteia pe axe, care se
          incadreaza in limitele prevazute in legislatia romana.
1.11      Daca in dosarul de omologare pentru vehicule utilitare fabricantul
          indica si o masa totala maxima de inmatriculare si/sau sarcini pe axe
          care depasesc limitele prevazute in legislatia romana, dar nu depasesc
          sarcinile tehnice pe axe admise de fabricant (valori pentru circulatia
          in tranzit international), incercarile de omologare vor fi efectuate
          pentru incarcarea maxima indicata de constructor.
1.12      Reducerea, la cererea fabricantului sau utilizatorului, a masei totale
          maxime de inmatriculare la vehiculele pentru transport de marfa
          (detararea) se poate admite in urmatoarele situatii:
          - daca masa totala maxima a vehiculului si/sau sarcinile maxime pe axe
          depasesc limitele prevazute in legislatia in vigoare in domeniu, iar
          prin detarare vehiculul se poate incadra in aceste limite;
          - daca exista o varianta din tipul respectiv de vehicul omologata
          pentru greutatile reduse prin detarare;
          - daca detararea nu depaseste 15% din masa totala maxima autorizata.
          In alte cazuri, la cererea solicitantului, insotita de fundamentarea
          tehnica legata de tipul marfii transportate si de indicarea
          eventualelor masuri constructive adoptate, detararea se poate face
          numai prin derogare aprobata de Ministerul Lucrarilor Publice,
          Transporturilor, si Locuintei. Daca este necesar, vehiculul va fi
          supus unor noi incercari cu sarcinile rezultate dupa detarare.
          Nu se admite detararea vehiculelor sau combinatiilor de vehicule daca
          masa maxima totala de inmatriculare scade sub 3,5 t.
1.13      Autovehiculele omologate individual pentru circulatia pe drumurile
          publice, la care postul de conducere al autovehiculului este amplasat
          in partea dreapta in raport cu planul longitudinal median al acestuia,
          trebuie echipate cu faruri care emit un fascicul luminos asimetric,
          orientat spre partea dreapta a drumului, precum si cu sistem de
          oglinzi (gen periscop) pentru asigurarea vizibilitatii pe partea
          stanga. Numai pentru autovehicule inmatriculate temporar se admite si
          obturarea partiala a suprafetei din stanga a dispersorului farului.
1.14      La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice din
          Romania a vehiculelor rutiere, pentru care firma constructoare sau
          reprezentantul sau autorizat prezinta certificate de omologare
          internationala, conform prevederilor directivelor UE sau
          regulamentelor ECE - UN echivalente, si/sau certificate de omologare
          conform directivelor cadru ale Comunitatii Europene:
          - 70/156/CEE pentru autovehicule si remorcile acestora (ultima
          modificare 98/91/CE);
          - 74/150/CEE pentru tractoare agricole si forestiere (ultima
          modificare 97/54/CE);
          - 92/61/CEE pentru vehicule cu doua sau trei roti,
          aceste certificate se iau in considerare fara a se mai repeta
          incercarile respective. Reprezentantul legal acreditat de catre firma
          constructoare sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa prezinte, la
          cererea Registrului Auto Roman, datele si documentatia completa
          definita de procedurile in vigoare, necesare pentru certificarea
          corespondentei tipului de vehicul prezentat cu tipul omologat, precum
          si pentru verificarea si certificarea conformitatii vehiculului
          prezentat, cu tipul omologat descris in certificatele respective. Se
          vor efectua incercarile necesare pentru domeniile reglementate pentru
          care nu exista certificatele necesare, pentru cazul cand se constata
          neconformitati cu specificatia tipului omologat precum si pentru
          verificarea incadrarii vehiculului prezentat in prevederile specifice
          cuprinse in prezentele reglementari.
1.15      La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice din
          Romania pentru autoturismele omologate ca tip conform Directivei
          70/156/CEE, dupa data de 1 ianuarie 1998, si vehiculele cu 2 - 3 roti
          omologate conform Directivei 92/61/CE, dupa data de 18 iunie 1999, si
          pentru care constructorul sau reprezentantul autorizat al acestuia
          prezinta Certificatul de omologare de tip CE nu se vor mai efectua
          alte incercari sau verificari. Se vor prezenta Certificatul de
          omologare de tip UE al vehiculului, la nivelul prevazut in prezentele
          reglementari, precum si in anexa III la Directiva 70/156/CEE (pentru
          autoturisme) sau in anexa II la Directiva 92/61/CE (pentru vehicule cu
          2 - 3 roti), care contin datele tehnice necesare efectuarii procedurii
          administrative de admitere in circulatie pe drumurile publice din
          Romania, precum si un model de vehicul conform omologarii.
1.16      Vehiculele prezentate la omologarea de tip pentru circulatia pe
          drumurile publice trebuie dotate cu echipamentele optionale care sunt
          cuprinse in specificatia de omologare si care se omologheaza separat
          de vehicul, conform prevederilor pct. 18.1.

2         Dimensiuni de gabarit
2.1       Latimea generala maxima a vehiculelor, inclusiv incarcatura, este de
          2,55 m. Vehiculele cu temperatura controlata, cu pereti grosi de 45 mm
          (inclusiv izolatia) pot avea latimea maxima de cel mult 2,60 m.
          Valorile includ si toleranta pozitiva la masurare.
2.2       Latimea maxima, inclusiv incarcatura, a urmatoarelor categorii de
          vehicule nu trebuie sa depaseasca:
          - 1,00 m pentru remorcile motocicletelor;
          - 1,80 m pentru motociclete cu atas si remorcile motocultoarelor;
          - 2,00 m pentru mototricicluri;
          - 2,55 m pentru remorcile automobilelor;
          - 3,00 m pentru utilaje agricole autopropulsate, purtate sau tractate,
          precum si pentru masinile pentru intretinerea drumurilor, cu agregate
          de lucru integrate.
2.3       Nu se considera depasire a latimii maxime autorizate proeminentele
          anvelopelor in apropierea contactului lor cu solul si a valvelor, ale
          dispozitivelor antiderapante care se monteaza pe roti, ale oglinzilor
          exterioare rabatabile, ale lampilor laterale de gabarit, de directie
          si de contur, ale sigiliilor vamale aplicate pentru incarcatura,
          inclusiv ale dispozitivelor de fixare si de protectie ale acestora,
          ale aparatorilor de noroi elastice, precum si grosimea profilelor
          ornamentale din cauciuc si mase plastice.
2.4       Motocicletele solo si mopedele nu trebuie sa aiba parti componente
          care sa depaseasca latimea ghidonului, cu exceptia carenajelor de
          protectie si a oglinzilor retrovizoare.
2.5       Inaltimea maxima a vehiculelor, inclusiv deflectorul (daca acesta
          exista) si incarcatura, nu trebuie sa depaseasca 4,00 m; la troleibuze
          verificarea se face cu troleele introduse in dispozitivul de blocare
          al acestora.
2.6       Lungimea maxima a autovehiculelor sau a remorcilor, inclusiv
          incarcatura, nu trebuie sa depaseasca 12,00 m.
2.7       Distanta maxima dintre axa pivotului seii semiremorcii si punctul cel
          mai indepartat din spate al semiremorcii nu trebuie sa depaseasca
          12,00 m, iar consola fata a semiremorcii trebuie sa se incadreze in
          cercul cu raza de 2,04 m, cu centrul pe axa pivotului seii.
2.8       Lungimea maxima a combinatiilor de vehicule nu trebuie sa depaseasca:
          - 16,50 m pentru autovehicule cu semiremorca (cu sa), inclusiv
          incarcatura;
          - 18,75 m pentru autotrenuri rutiere (cu remorca), inclusiv
          incarcatura;
          - 18,00 m pentru autobuze si troleibuze articulate.
2.9       Distanta maxima, masurata intre peretele fata al platformei de
          incarcare din spatele cabinei conducatorului si punctul cel mai
          indepartat din spate al remorcii la combinatiile de vehicule, din care
          se scade distanta dintre planul transversal cel mai indepartat din
          spate al autotractorului si peretele fata al remorcii, nu trebuie sa
          depaseasca 15,65 m.
2.10      Distanta maxima, masurata intre peretele fata al platformei de
          incarcare din spatele cabinei conducatorului si punctul cel mai
          indepartat din spate al remorcii la combinatiile de vehicule, nu
          trebuie sa depaseasca 16,40 m.
2.11      Lungimea maxima, inclusiv incarcatura, nu trebuie sa depaseasca 2,50 m
          pentru remorcile motocicletelor, cu conditia sa nu depaseasca lungimea
          motocicletei la care se cupleaza si 12,00 m pentru remorcile de
          automobile.
2.12      Dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor cu 2 - 3 roti nu trebuie
          sa depaseasca:
          - 4,00 m lungimea;
          - 2,00 m latimea (cu exceptia mopedelor, a caror latime nu trebuie sa
          depaseasca 1,00 m);
          - 2,50 m inaltimea.
2.13      Masurarea dimensiunilor se face conform indicatiilor tehnice cuprinse
          in directivele UE sau in standardele ISO.
2.14      La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice a
          autovehiculelor din categoria M1 se vor respecta conditiile tehnice
          privind dimensiunile si metodele de masurare cuprinse in Directiva
          92/21/CEE, ultima modificare prin Directiva 95/48/CE, la celelalte
          automobile se vor aplica prevederile Directivei 97/27/CE, iar la
          tractoare conditiile tehnice prevazute in Directiva 89/173/CEE, ultima
          modificare prin Directiva 2000/1/CE, iar la autovehiculelor cu 2 - 3
          roti, conditiile tehnice cuprinse in Directiva 93/93/CEE.

3         Mase
3.1       Pentru circulatia pe drumurile publice din Romania sarcinile maxime
          autorizate pe axele simpla, dubla si tripla ale vehiculelor nu trebuie
          sa depaseasca valorile indicate in anexa nr. 2 in vigoare la
          Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 republicata, modificata prin
          Ordonanta Guvernului nr. 79/2001.
3.2       Pentru circulatia pe drumurile publice din Romania masa totala maxima
          autorizata pentru vehicule si combinatiile de vehicule nu trebuie sa
          depaseasca valorile indicate in Anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului
          nr. 43/1997 republicata, modificata prin Ordonanta Guvernului
          nr. 79/2001.
3.3       Sarcina autorizata pe axa sau axele motoare ale unui vehicul sau ale
          unei combinatii de vehicule nu trebuie sa fie mai mica de 25% din masa
          totala maxima autorizata a vehiculului sau combinatiei de vehicule.
          Sarcina autorizata pe axa directoare a autovehiculelor trebuie sa fie
          minimum:
          - 20% din masa autovehiculului, pentru autotractoare si autobuze
          articulate, la gol si incarcat, iar pentru autobuze urbane la gol;
          - 25% din masa autovehiculului, pentru autobuze interurbane si
          autocare de turism, la gol si incarcat, iar pentru autobuze urbane,
          incarcate la sarcina maxima tehnic admisibila;
          - 30% din masa autovehiculelor din categoria M1, cand axa spate este
          incarcata la sarcina maxima tehnic admisibila;
          - 20% din masa autovehiculelor din categoria N, cand axa spate este
          incarcata la sarcina maxima tehnic admisibila.
          La determinarea acestor mase se vor respecta conditiile tehnice si
          valorile indicate in Directiva 92/21/CEE, ultima modificare prin
          Directiva 95/48/CEE, si in Directiva 97/27/CEE.
3.4       La tractoarele agricole si forestiere nu trebuie depasite urmatoarele
          mase si sarcini autorizate:
          - 14 tone, masa totala maxima;
          - 10 tone, sarcina maxima pe axa.
          La determinarea acestor sarcini se va lua in considerare si sarcina
          verticala transmisa de utilajele purtate sau semipurtate.
          Sarcina pe axa fata nu trebuie sa fie mai mica de 20% din masa proprie
          a tractorului.
3.5       Masa remorcabila maxima tehnic admisibila a unui autovehicul autorizat
          de constructor sa tracteze o remorca, fie ca este sau nu autotractor,
          nu trebuie sa depaseasca cea mai mica dintre urmatoarele valori:
          - masa remorcabila tehnic admisibila declarata de constructor;
          - pentru autovehiculele destinate tractarii de remorci fara frana de
          serviciu: 50% din masa proprie a autovehiculului, cu conditia ca masa
          totala tehnic admisibila a acestor remorci sa nu fie mai mare
          de 750 kg;
          - pentru autovehiculele avand masa totala tehnic admisibila mai mica
          de 3,5 t (inclusiv din categoria M1) si destinate sa tracteze remorci
          echipate cu frana de serviciu: masa totala tehnic admisibila a
          autovehiculului (pentru autovehicule de teren multiplicata cu
          coeficientul 1,5), cu conditia ca masa totala maxima tehnic admisibila
          a remorcii sa nu fie mai mare de 3500 kg;
          - pentru autovehicule avand masa totala tehnic admisibila mai mare de
          3,5 t, destinate sa tracteze remorci echipate cu sistem de franare de
          serviciu comandat prin inertie: masa totala maxima tehnic admisibila a
          remorcii este de 3500 kg;
          - pentru autovehicule avand masa totala tehnic admisibila mai mare de
          3,5 t, destinate sa tracteze remorci echipate cu sistem de franare de
          serviciu continuu (conform definitiei din Directiva 71/320/CEE): masa
          totala, tehnic admisibila a autovehiculului, multiplicata cu 1,5;
          - pentru autovehiculele din categoriile M2 si M3 masa tehnica
          admisibila a unei remorci pentru bagaje nu poate depasi 3500 kg.
          Autovehiculele din categoriile M si N, care tracteaza remorca si care
          sunt incarcate la masa totala tehnic admisibila a combinatiei de
          vehicule, trebuie sa poata porni de 5 ori pe o rampa avand inclinatie
          de cel putin 12% .
3.6       Sarcina de sprijin pe dispozitivul de remorcare pentru autovehicule se
          stabileste de constructorul autovehiculului, dar ea nu trebuie sa fie
          mai mica:
          - de 4% din masa totala tehnic admisibila a remorcii, dar nu mai putin
          de 25 kg pentru autovehiculele din categoria M1 (cea mai mica dintre
          cele doua valori);
          - de 4% din masa totala tehnic admisibila a autovehiculului, dar nu
          mai putin de 25 kg pentru autovehiculele din categoriile M2, M3 si N,
          altele decat autotractoare sau autoremorchere, care pot tracta o
          remorca cu axa centrala avand masa maxima de 3500 kg (cea mai mica
          dintre cele doua valori) la care se adauga masa dispozitivului de
          remorcare;
          - de 10% din masa totala tehnic admisibila a remorcii pe care
          autovehiculul o poate tracta sau 1000 kg pentru autovehiculele din
          categoria N, altele decat autotractoare sau autoremorchere, care pot
          tracta o remorca cu axa centrala avand masa maxima de peste 3500 kg
          (cea mai mica dintre cele doua valori) la care se adauga masa
          dispozitivului de remorcare.
3.7       Masa remorcabila tehnic admisibila pentru tractoarele agricole sau
          forestiere nu trebuie sa depaseasca:
          - masa remorcabila tehnic admisibila indicata de constructor;
          - masa totala tehnic admisibila a tractorului, fara a depasi 1500 kg
          la tractarea remorcilor fara frane;
          - masa totala tehnic admisibila a tractorului multiplicata cu 3, fara
          a depasi 6000 kg la tractarea remorcilor cu frana cu comanda prin
          inertie.
3.8       Sarcina de sprijin pe dispozitivul de remorcare al tractorului agricol
          sau forestier se stabileste de catre constructor, fara a depasi insa
          3000 kg, conform Directivei 89/173/CEE, ultima modificare prin
          Directiva 2000/1/CE, precum si Directivei 76/432/CEE, ultima
          modificare prin Directiva 97/54/CE.
3.9       Masa totala tehnic admisibila a remorcii motocicletei nu trebuie sa
          depaseasca 50% din masa totala tehnic admisibila a motocicletei.
3.10      Masa totala tehnic admisibila pentru autovehiculele cu doua, trei sau
          patru roti este indicata in Directiva 93/93/CEE.
3.11      Masurarea greutatilor (maselor) se face in conformitate cu prevederile
          directivelor Uniunii Europene, ale regulamentelor ECE - UN
          echivalente, valabile la omologarea sistemului, componentelor sau
          entitatilor tehnice independente la care se refera acestea.
3.12      La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice a
          autovehiculelor din categoria M1 se vor respecta conditiile tehnice
          referitoare la masa vehiculelor la repartitia acesteia pe axe si
          masele remorcabile cuprinse in Directiva 92/21/CEE, ultima modificare
          prin Directiva 95/48/CE, la celelalte categorii de autovehicule si
          remorci in Directiva 97/27/CE, pentru tractoare agricole si
          forestiere, conditiile tehnice si prevederile cuprinse in Directiva
          89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE, iar pentru
          vehicule cu 2 - 3 roti prevederile Directivei 93/93/CEE.

4         Franarea
4.1       Sistemul de franare al autovehiculelor, inclusiv al celor aflate in
          exploatare, trebuie sa permita moderarea progresiva a vitezei pana la
          oprire si mentinerea acestora in stare oprita, sa aiba o actiune
          sigura, prompta si eficienta.
4.2       Orice autovehicul trebuie dotat cu cel putin doua sisteme de franare
          independente, dintre care unul poate fi declarat de securitate, sau cu
          doua dispozitive de actionare independente, fiecare dintre acestea
          putand sa actioneze atunci cand celalalt s-a defectat. Cele doua
          echipamente pot utiliza aceleasi suprafete de franare si (partial sau
          total) aceleasi dispozitive de transmitere a comenzii, cu conditia ca,
          in cazul defectarii unuia dintre acestea, sa se asigure franarea pe
          cel putin doua dintre roti, care nu sunt situate pe aceeasi parte. O
          parte a suprafetelor active de franare trebuie sa actioneze direct
          asupra rotilor sau sa fie legate de acestea printr-un sistem mecanic
          nedecuplabil. Franele trebuie sa poata fi usor reglate si/sau sa aiba
          un sistem automat de compensare a uzurii.
4.3       Autovehiculele avand o viteza maxima, prin constructie, mai mare de
          25 km/h, cu exceptia tractoarelor agricole sau forestiere, trebuie
          dotate cu echipamente de franare care sa asigure urmatoarele
          functiuni:
          - franarea de serviciu, care sa permita reducerea progresiva a vitezei
          si oprirea automobilului si, dupa caz, a combinatiei de vehicule;
          echipamentul pentru franarea de serviciu trebuie sa aiba doua circuite
          independente, fiecare circuit actionand cel putin doua roti amplasate
          pe parti diferite;
          - franarea de securitate, care sa permita reducerea progresiva a
          vitezei si oprirea automobilului si, dupa caz, a combinatiei de
          vehicule, in cazul defectarii echipamentului pentru franarea de
          serviciu;
          - franarea de stationare, care sa permita mentinerea in stare oprita a
          automobilului incarcat la masa totala tehnic admisibila, inclusiv la o
          inclinatie a drumului de cel putin 18% sau 12% cand automobilul
          tracteaza o remorca incarcata, la masa tehnic admisa in autotren,
          chiar si in absenta conducatorului; dispozitivul de franare de
          stationare trebuie sa ramana in pozitia de franare prin intermediul
          unui sistem de actionare mecanica si care sa nu se poata debloca
          accidental.
4.4       Echipamentul pentru franarea de serviciu a autovehiculelor (cu
          exceptia motocicletelor) trebuie sa poata realiza la
          omologarea/certificarea individuala, pentru autovehiculele avand o
          viteza maxima, prin constructie, care depaseste 25 km/h, o deceleratie
          medie de cel putin 5,0 m/s^2, iar pentru cele la care viteza nu
          depaseste 25 km/h - de 3,5 m/s^2.
4.5       La automobilele actionate cu energie electrica inmagazinata (baterii
          de acumulatori), unul dintre cele doua echipamente pentru franarea de
          serviciu poate fi cu rezistenta electrica sau cu scurtcircuitare, iar
          echipamentul pentru franarea mecanica de stationare trebuie sa
          realizeze aceleasi performante ca si la automobilele propulsate de
          motoare cu combustie interna.
4.6       Remorcile si semiremorcile cu doua sau mai multe axe trebuie dotate cu
          echipament de franare de serviciu, care actioneaza pe toate rotile (cu
          exceptia remorcilor cu doua axe distantate intre ele cu mai putin de
          un metru) si permite moderarea progresiva a vitezei si oprirea
          combinatiei de vehicule din cabina conducatorului (concomitent cu
          franarea vehiculului tractor sau automat); la omologarea/certificarea
          individuala frana trebuie sa asigure o deceleratie medie de cel putin
          5 m/s^2, la semiremorci 4,5 m/s^2, iar la cele care sunt
          inscriptionate pentru o viteza maxima sub 25 km/h de 3,5 m/s^2; frana
          trebuie sa fie usor reglabila si/sau sa fie prevazuta cu dispozitive
          de compensare automata a uzurii.
          Frana de stationare trebuie sa asigure, prin mijloace exclusiv
          mecanice, stationarea vehiculului, in stare incarcata, pe o panta de
          cel putin 18%, chiar si atunci cand acesta este decuplat de
          autovehiculul tractor; actionarea ei se poate face si de pe remorca,
          dupa oprirea autotrenului.
4.7       Echipamentul de franare nu este obligatoriu la remorcile cu masa
          totala tehnic admisibila mai mica de 750 kg, respectiv 1.500 kg la
          remorcile lente, si care nu depaseste, pentru vehiculele din categoria
          M1, jumatate din masa proprie a autovehiculului tractor, respectiv
          masa tractorului in cazul remorcilor lente.
4.8       Remorcile avand o masa totala tehnic admisibila de cel mult 3,5 t si
          frane pe toate rotile, precum si remorcile avand o masa totala tehnic
          admisibila de cel mult 8,0 t pentru remorci inscriptionate pentru o
          viteza maxima sub 25 km/h sau 40 km/h, dar echipate cu frane pe toate
          rotile, pot fi dotate cu echipament de franare comandat de forta de
          inertie prin simpla apropiere de autovehiculul tractor, atunci cand
          acesta franeaza. La semiremorcile cu sa nu este admisa franarea
          comandata de forta de inertie.
4.9       Mototriciclul trebuie prevazut, pe langa echipamentele prevazute la
          pct. 4.3, si cu frana de stationare.
4.10      Combinatiile de vehicule trebuie sa indeplineasca prevederile privind
          franarea din RE3 ECE - UN precum si urmatoarele conditii:
          - echipamentele de franare ale vehiculelor componente trebuie sa fie
          compatibile intre ele;
          - pentru remorcile echipate cu sistem pneumatic de franare, cu
          exceptia remorcilor lente, legatura cu autovehiculul tractor trebuie
          sa se realizeze prin doua conducte (conducta de alimentare si conducta
          de comanda prin cresterea presiunii, care poate fi dublata sau
          inlocuita de o linie de comanda electrica) asigurandu-se umplerea
          rezervoarelor remorcii inclusiv in timpul actionarii franei de
          serviciu a remorcii, care trebuie sa fie comandata de catre sistemul
          de franare al autovehiculului tractor;
          - repartitia si sincronizarea fortelor de franare intre autovehiculul
          tractor si remorca trebuie sa asigure o franare fara derapaje si
          stabilitate pe directia de deplasare (cu respectarea curbelor de
          aderenta prevazute de reglementari);
          - echipamentul de franare trebuie sa asigure oprirea automata a
          remorcii in caz de rupere, in timpul mersului, a dispozitivului de
          cuplare, precum si pastrarea capacitatii de franare a autovehiculului
          tractor; aceasta dispozitie nu se aplica remorcilor a caror masa
          totala tehnic admisibila nu depaseste 1,5 tone, cu conditia ca ele sa
          fie prevazute cu o legatura suplimentara (lant, cablu etc.);
          - combinatiile de vehicule din care fac parte remorci cu sau fara
          frana trebuie sa asigure stationarea pe o rampa de 12% .
4.11      Caderea unei parti a unui sistem de transmisie hidraulica a franei
          automobilului trebuie sa fie semnalata de un avertizor optic de
          culoare rosie.
4.12      In cazul aparitiei unor neetanseitati in circuitul fluidului de lucru,
          franele pneumatice sau hidraulice ale automobilelor trebuie sa
          actioneze cel putin pe doua roti, care nu sunt amplasate pe aceeasi
          parte.
4.13      Autovehiculele si remorcile trebuie prevazute cu cale de blocare a
          rotilor, amplasate intr-un loc pe vehicul, usor accesibil, dupa cum
          urmeaza:
          a) o cala de blocare pentru:
          - autovehicule cu o masa totala tehnic admisibila de peste 3,5 t;
          - remorci cu doua axe, cu exceptia semiremorcilor cu sa, cu masa
          totala tehnic admisibila de peste 0,75 t.
          b) doua cale de blocare pentru:
          - vehicule cu trei sau mai multe axe;
          - semiremorci cu sa;
          - remorci cu axa simpla sau dubla avand distanta dintre axe de cel
          mult 1,00 m si o masa totala tehnic admisibila de peste 0,75 t;
          - remorcile cu doua axe cu masa totala tehnic admisibila de peste
          7,5 tone.
4.14      Tractoarele agricole sau forestiere, precum si masinile autopropulsate
          pentru lucrari trebuie sa fie prevazute cu echipamente pentru franarea
          de serviciu si franarea de stationare, care sa permita moderarea
          vitezei, oprirea si mentinerea in stare oprita a vehiculului.
          Eficienta franarii trebuie sa corespunda conditiilor tehnice din
          Directiva 76/432/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE.
          Franarea de stationare trebuie sa asigure mentinerea tractorului pe o
          panta de 18%, iar in cazul combinatiei dintre un tractor si o remorca
          ce nu depaseste masa tractorului, dar nu mai mare de 3,0 tone, pe o
          panta de 12% .
4.15      Motocultoarele sau masinile pentru lucrari cu o axa trebuie sa fie
          echipate cel putin cu echipament pentru franarea de serviciu, care sa
          asigure franarea unei roti chiar si in cazul ruperii unei piese din
          sistemul de franare, reducerea vitezei si mentinerea in stare de
          stationare. La motocultoarele avand o masa totala tehnic admisibila de
          cel mult 250 kg, sustinute si conduse de conducator pedestru, frana nu
          este obligatorie, iar daca ele sunt combinate cu remorca, cu comanda
          de pe scaunul conducatorului, aceasta trebuie sa aiba frana. Remorcile
          pentru motocultoare trebuie echipate cu frana.
4.16      Sistemul de franare al tuturor autovehiculelor prevazute cu un
          acumulator de energie (de exemplu aer comprimat) trebuie prevazut cu
          un avertizor optic sau acustic care sa semnaleze conducatorului
          scaderea presiunii energiei acumulate sub un nivel care sa asigure cel
          putin franarea cu eficacitatea franei de securitate la a cincea
          actionare completa consecutiva a comenzii franei de serviciu.
4.17      Tractoarele agricole si forestiere cu o masa totala tehnic admisibila
          care nu depaseste 4,0 tone, masinile autopropulsate pentru lucrari si
          remorcile speciale pentru diferite utilizari, care nu necesita decat
          deplasari ocazionale, sunt exceptate de la conditiile tehnice privind
          franarea, daca viteza lor maxima nu depaseste 8 km/h si sunt echipate
          cu o frana usor accesibila in timpul mersului si blocabila; masinile
          agricole si forestiere care nu sunt prevazute cu suspensie, a caror
          masa proprie nu depaseste masa proprie a tractorului si nici 3,0 t, nu
          trebuie sa aiba frana proprie.
4.18      La omologarea de tip pentru circulatie si prima inmatriculare a
          vehiculelor noi, cu exceptia vehiculelor lente, componenta si
          eficienta sistemului de franare al vehiculelor, distributia fortelor
          de franare pe axe, timpul de reactie al franelor si incercarea
          franelor la rece si la cald trebuie sa corespunda prevederilor
          Directivei 71/320/CEE, ultima modificare 98/12/CE (autovehicule si
          remorci) sau Regulamentului nr. 13 ECE - UN, seria 09 de amendamente
          echivalent.
4.19      In vederea primei inmatriculari in Romania, autovehiculele din
          categoriile M2, M3, N2, N3 si remorcile din categoriile O3 si O4
          trebuie sa fie prevazute cu sisteme de franare antiblocare (ABS).
          Exceptie fac vehiculele comunale, autobuzele si minibuzele urbane si
          masinile pentru lucrari, precum si toate vehiculele lente (anexa
          nr. 2). La cererea fabricantului se pot aplica, in locul prevederilor
          Regulamentului nr. 13 ECE - UN, prevederile Regulamentului nr. 13 H
          ECE - UN (armonizat cu norme care se aplica si in alte tari decat cele
          europene).
4.20      La omologarea de tip pentru circulatie a tractoarelor agricole si
          forestiere se vor aplica conditiile tehnice din Directiva 76/432/CEE,
          ultima modificare prin Directiva 97/54/CE (anexa nr. 2).
4.21      La omologarea de tip pentru circulatie a vehiculelor cu 2 - 3 roti
          (anexa nr. 2) se aplica conditiile tehnice din Directiva 93/14/CEE sau
          din Regulamentul nr. 78 ECE - UN, seria de amendamente 02.
4.22      La certificarea individuala in vederea primei inmatriculari a
          vehiculelor importate, care au mai fost deja inmatriculate si
          utilizate in alte tari, in Romania este obligatorie realizarea
          eficacitatii franarii de cel putin 90% din cea prevazuta pentru
          vehiculele noi la pct. 4.19 - 4.21.

5         Iluminarea si semnalizarea luminoasa
5.1       Autovehiculele si remorcile acestora trebuie dotate numai cu
          echipamentele de iluminat si semnalizare luminoasa si, dupa caz, cu
          dispozitivele de reglare prevazute in Directiva 76/756/CEE, ultima
          modificare prin Directiva 97/28/CE sau in Regulamentul nr. 48
          ECE - UN, seria de amendamente 02, in Directiva 78/933/CEE, ultima
          modificare prin Directiva 1999/56/CE sau in Regulamentul nr. 86
          ECE - UN pentru tractoare, respectiv in Directiva 93/92/CEE, ultima
          modificare prin Directiva 2000/73/CE, sau in Regulamentul nr. 53
          ECE - UN, seria de amendamente 01 pentru vehiculele cu 2 - 3 roti,
          avand marcile de omologare prevazute de directivele si regulamentele
          indicate in anexa nr. 2, specifice fiecarui tip de far, lampa sau
          element reflectorizant.
          Echipamentele trebuie amplasate si reglate astfel incat sa nu
          deranjeze pe ceilalti participanti la trafic, sa fie vizibile sub
          unghiurile prescrise si sa nu se influenteze reciproc, chiar daca sunt
          incorporate in aceeasi carcasa.
5.2       Echipamentele perechi trebuie amplasate la aceeasi inaltime deasupra
          caii de rulare si simetric fata de axa longitudinala a vehiculului (cu
          exceptia vehiculelor asimetrice), sa aiba aceeasi culoare,
          caracteristici calorimetrice si fotometrice si, cu exceptia
          indicatoarelor de directie, sa se aprinda concomitent.
5.3       Farurile si lampile din fata trebuie sa se aprinda numai concomitent
          cu lampile din spate, cu exceptia lampilor de parcare si a farurilor
          de lucru la tractoare, autospeciale si utilaje pentru lucrari.
5.4       Automobilele si tractoarele trebuie sa fie echipate in fata cu:
          - doua sau patru faruri cu lumina de drum alba, care sa asigure
          vizibilitatea necesara pe o lungime mare catre inainte (la tractoare
          lente, facultativ);
          - doua faruri cu lumina de intalnire alba (tractoarele lente, echipate
          pentru montarea frontala a uneltelor, pot fi echipate cu patru
          faruri);
          - doua lampi de pozitie (la tractoare lente pot fi si patru) cu lumina
          alba;
          - doua lampi de gabarit, cu lumina alba, care sa indice gabaritul in
          latime si in inaltime, pentru autovehiculele cu latime mai mare de
          2,10 m;
          - doua lampi indicatoare de directie, cu lumina galben-auto
          intermitenta, care semnalizeaza intentia conducatorului de a schimba
          directia de mers;
          - doua lampi indicatoare de directie pe partile laterale ale
          vehiculelor.
5.5       Automobilele si tractoarele mai pot fi echipate in fata, facultativ,
          cu:
          - doua faruri de ceata, cu lumina alba sau galben-selectiv, care sa
          amelioreze vizibilitatea catre inainte, in conditii de ceata;
          - doua faruri pentru circulatie de zi, cu lumina alba, care pot fi
          combinate sau reciproc incorporate cu farurile cu lumina de drum si de
          intalnire, omologate si marcate conform Regulamentului nr. 87 ECE -
          UN;
          - doi catadioptri netriunghiulari de culoare alba;
          - doua lampi de gabarit de culoare alba, pentru autovehiculele avand
          latime de 1,80 - 2,10 m.
5.6       Toate tipurile de faruri trebuie sa fie prevazute cu dispozitive
          pentru reglajul de orientare, iar farurile cu lumina de intalnire,
          atunci cand este cazul, si cu dispozitiv de reglare pe verticala, in
          functie de incarcarea autovehiculului.
5.7       Automobilele si tractoarele trebuie sa fie echipate in spate cu:
          - doua lampi de pozitie cu lumina rosie, care sa indice prezenta si
          latimea autovehiculului vazut din spate;
          - unul sau doua faruri de mers inapoi (pentru tractoare lente,
          optional), cu lumina alba, care sa lumineze drumul si sa-i avertizeze
          pe ceilalti participanti la trafic asupra intentiei de deplasare catre
          inapoi si care pot fi combinate cu semnalul intermitent al lanternelor
          de directie si/sau cu un semnal sonor intermitent;
          - doua lampi de franare (stop), cu lumina rosie S1 (cu un nivel de
          intensitate) sau S2 (cu doua niveluri de intensitate, de zi si de
          noapte), care sa-i avertizeze pe ceilalti participanti la trafic,
          aflati in spatele autovehiculului, ca s-a dat comanda de franare.
          Vehiculele din categoria M1 trebuie echipate si cu a treia lampa stop,
          S3, amplasata in interiorul sau in exteriorul caroseriei (la
          omologarea individuala lampa S3 este optionala);
          - una sau doua lampi de ceata, cu lumina rosie (la tractoare lente,
          facultativ), pentru semnalizarea prezentei autovehiculului pentru
          vehiculele care vin din spate;
          - una sau mai multe lampi, cu lumina alba, care sa asigure iluminarea
          necesara placii cu numarul de inmatriculare;
          - doua lampi de gabarit, cu lumina rosie, pentru autovehicule cu
          latimea de peste 2,10 m, care sa indice gabaritul autovehiculului in
          latime si, daca este posibil, si in inaltime. Pentru autovehiculele
          avand latimea de 1,80 - 2,10 m lampile de gabarit sunt facultative;
          - doua lampi indicatoare de directie, cu lumina galben-auto
          intermitenta, ce pot fi combinate si cu lampile laterale, care
          semnalizeaza intentia conducatorului de a schimba directia de mers;
          - doi sau, in cazuri justificate, patru catadioptri netriunghiulari de
          culoare rosie.
5.8       Automobilele si tractoarele mai trebuie dotate cu:
          - avertizor de avarie, care realizeaza functionarea simultana a
          lampilor de directie pentru a semnaliza pericolul pe care il
          reprezinta autovehiculul in pana;
          - lampi de contur si catadioptri pe partile laterale, de culoare
          galbena pentru vehiculele a caror lungime depaseste 6 m.
5.9       Automobilele mai pot fi dotate, facultativ, cu cate doua lampi de
          parcare (stationare), fata si spate, cu lumina alba pentru fata si
          rosie pentru spate, sau cu cate o lampa laterala, reciproc incorporate
          cu lampile indicatoare de directie, numai pentru automobile avand
          lungimea de maximum 6,0 m si latimea de maximum 2,0 m;
          La autobuze se admite montarea de catre constructor la partea din
          spate, in plus fata de elementele de semnalizare luminoasa existente,
          a doua lampi de semnalizare a directiei, cu lumina galben auto si a
          doua lampi de franare (stop), cu lumina rosie, simetrice.
5.10      Remorcile automobilelor si tractoarelor trebuie dotate in fata cu:
          - doua lampi de pozitie, cu lumina alba, montate la o inaltime care nu
          depaseste 1,50 m (sau 2,10 m, daca forma caroseriei nu permite acest
          lucru), obligatorii pentru remorcile cu o latime de peste 1,60 m si
          facultative pentru remorcile mai inguste;
          - doua lampi de gabarit, cu lumina alba, pentru remorcile cu o latime
          mai mare de 2,10 m; acestea sunt valabile pentru vehiculele a caror
          latime este intre 1,8 - 2 m;
          - doi catadioptri netriunghiulari de culoare alba.
5.11      Remorcile automobilelor si tractoarelor trebuie dotate in spate cu:
          - doua lampi de pozitie cu lumina rosie;
          - facultativ, unul sau doua faruri de mers inapoi, cu lumina alba,
          care pot fi combinate sau inlocuite cu un semnal intermitent al
          lampilor de directie sau sonor (la autotrenuri, semnalul sonor poate
          fi emis de pe autovehiculul tractor);
          - doua lampi de franare (stop) cu lumina rosie, S1 sau S2;
          - una sau doua lampi de ceata, cu lumina rosie.
          - una sau mai multe lampi cu lumina alba, pentru placa de
          inmatriculare;
          - doua lampi de gabarit, cu lumina rosie, pentru remorci cu latimea
          mai mare de 2,10 m, care sunt insa facultative pentru remorcile avand
          latimea cuprinsa intre 1,80 - 2,10 m;
          - doua lampi indicatoare de directie, cu lumina galben-auto
          intermitenta, care semnalizeaza intentia conducatorului de a schimba
          directia de mers;
          - doi catadioptri triunghiulari de culoare rosie.
5.12      Remorcile trebuie dotate cu catadioptri laterali de culoare
          galben-auto, numarul acestora depinzand de lungimea vehiculului.
5.13      Motocultoarele avand viteza maxima, prin constructie, mai mare de 15
          km/h, care lucreaza cuplate cu un carucior sau cu o remorca cu scaun
          pentru conducator, trebuie echipate in fata cu doua faruri cu lumina
          de intalnire si cu doua lampi indicatoare de directie (se admite
          montarea acestora si pe remorca).
5.14      Remorcile motocultoarelor trebuie sa fie dotate in fata cu doi
          catadioptri netriunghiulari de culoare alba, iar in spate cu doi
          catadioptri triunghiulari de culoare rosie, precum si cu doua lampi
          indicatoare de directie cu lumina galben-auto si doua lampi de pozitie
          cu lumina rosie.
5.15      Tractoarele si masinile pentru lucrari pot fi dotate cu proiectoare de
          lucru sau dispozitive speciale cu lumina de avertizare conform
          prevederilor Regulamentului nr. 65 ECE - UN.
5.16      Motocicletele trebuie dotate numai cu echipamentele de iluminat si
          semnalizare prevazute si amplasate conform Directivei 93/92/CEE sau
          Regulamentului nr. 53 ECE - UN, avand marcile de omologare prevazute
          de regulamentele si directivele indicate in anexa nr. 3, specifice
          fiecarui tip de far, lampa sau element reflectorizant.
5.17      Motocicletele trebuie dotate:
          - in fata, cu unul sau doua faruri cu lumina de drum alba sau
          galben-selectiv, cu unul sau doua faruri cu lumina de intalnire alba
          sau galben-selectiv, cu una sau doua lampi de pozitie cu lumina alba;
          - in spate, cu o lampa de pozitie cu lumina rosie, una sau doua lampi
          de franare (stop) cu lumina rosie, lampa cu lumina alba pentru
          iluminarea placii cu numarul de inmatriculare, un catadioptru de
          culoare rosie, iar lateral, cu doua lampi indicatoare de directie de
          culoare galben-auto.
5.18      Motocicletele mai pot fi echipate, facultativ, in fata cu faruri de
          ceata cu lumina alba sau galben-selectiv, in spate cu lampi de ceata
          cu lumina rosie, cu avertizor de avarie, care realizeaza functionarea
          simultana a lampilor indicatoare de directie, si lateral, cu unul sau
          doi catadioptri netriunghiulari de culoare galben-auto.
5.19      Atasul motocicletei trebuie dotat in fata cu o lampa de gabarit cu
          lumina alba sau galben-selectiv, amplasata pe exteriorul atasului, si
          un catadioptru netriunghiular de culoare alba, iar in spate, cu o
          lampa de pozitie cu lumina rosie, o lampa de franare (stop) cu lumina
          rosie, un catadioptru netriunghiular de culoare rosie si o lampa
          indicatoare de directie cu lumina galben-auto.
5.20      Remorca motocicletei trebuie dotata in fata cu doi catadioptri
          netriunghiulari de culoare alba, iar in spate cu aceleasi elemente de
          iluminat si semnalizare luminoasa ca si motocicletele, precum si cu un
          catadioptru triunghiular de culoare rosie.
5.21      Mopedele trebuie sa fie dotate numai cu echipamentele de iluminat si
          semnalizare luminoasa prevazute si amplasate in conformitate cu
          Directiva 93/92/CEE sau cu Regulamentul nr. 74 ECE - UN, avand marcile
          de omologare prevazute de regulamentele si directivele indicate in
          anexa nr. 3, specifice fiecarui far, lampa sau element reflectorizant.
5.22      Mopedele trebuie sa fie dotate in fata cu un far cu lumina de
          intalnire alba si cu un catadioptru netriunghiular de culoare alba; in
          spate trebuie dotate cu o lampa de pozitie cu lumina rosie si un
          catadioptru netriunghiular de culoare rosie, precum si cu unul sau doi
          catadioptri laterali de culoare galben-auto si cu catadioptri de
          pedale (pentru mopedele prevazute cu pedale).
5.23      Mopedele mai pot fi echipate cu un far cu lumina de drum de culoare
          alba, de tip corespunzator vitezei maxime, prin constructie, o lampa
          de pozitie cu lumina alba, lampi indicatoare de directie de culoare
          galben-auto (doua inainte si doua inapoi), o lampa de franare, precum
          si cu lampi cu lumina alba pentru iluminarea placii cu numarul de
          inmatriculare, daca inmatricularea este obligatorie.
5.24      Masinile autopropulsate pentru lucrari trebuie dotate in fata cu doua
          faruri cu lumina de intalnire de culoare alba, cu doua lampi de
          pozitie cu lumina alba, iar in spate cu doua lampi de pozitie cu
          lumina rosie, doi catadioptri netriunghiulari de culoare rosie, precum
          si doua lampi de franare de culoare rosie, daca viteza lor maxima,
          prin constructie, depaseste 30 km/h.
5.25      Masinile autopropulsate pentru lucrari mai trebuie dotate cu lampi
          indicatoare de directie cu lumina galben-auto si avertizor de avarie
          care actioneaza asupra lampilor de directie; masinile a caror latime
          depaseste 2,10 m trebuie dotate suplimentar cu lampi de gabarit cu
          lumina de culoare alba in fata si rosie in spate, iar masinile a caror
          lungime depaseste 6,0 m si cu catadioptri laterali netriunghiulari de
          culoare galben-auto.
5.26      Masinile autopropulsate pentru lucrari, care circula pe drumurile
          publice sau isi desfasoara activitatea pe partea carosabila a drumului
          fara ca circulatia sa fie intrerupta, trebuie echipate cu lampi
          speciale de avertizare cu lumina galben-auto, giratoare sau fulger.
5.27      Masinile tractate pentru lucrari, precum si cele purtate de
          tractoarele agricole sau forestiere, care depasesc latimea de gabarit
          a tractorului, trebuie dotate in fata cu doi catadioptri
          netriunghiulari de culoare alba, iar in spate cu aceleasi echipamente
          de iluminare si semnalizare cu care sunt dotate masinile
          autopropulsate pentru lucrari, daca masina obtureaza echipamentele de
          iluminat si semnalizare ale tractorului, cu exceptia catadioptrilor,
          care trebuie sa fie triunghiulari. Pe partile laterale se amplaseaza
          catadioptri netriunghiulari de culoare galbena, daca lungimea masinii
          depaseste 6,0 m.
5.28      Masinile autopropulsate pentru lucrari si masinile tractate pot fi
          echipate cu unul sau mai multe suporturi demontabile pe care se
          monteaza, atunci cand circula pe drumurile publice, setul de lampi de
          iluminare si semnalizare si catadioptri.
5.29      Automobilele politiei, jandarmeriei si cele destinate controlului
          circulatiei din cadrul Ministerului Apararii Nationale, inscriptionate
          ca atare, pot fi echipate cu dispozitive speciale de prioritate cu
          lumina albastra, giratoare sau fulger; de asemenea, mai pot fi
          echipate in fata cu doua faruri de prioritate cu lumina albastra sau
          rosie, avand functionare intermitenta. Automobilele neinscriptionate
          ale politiei pot fi echipate cu dispozitive speciale de prioritate cu
          prindere magnetica, avand lumina albastra, giratoare sau fulger.
5.30      Motocicletele politiei si cele care insotesc coloanele oficiale pot fi
          echipate in fata cu doua faruri de prioritate cu lumina albastra
          intermitenta; de asemenea, mai pot fi echipate cu dispozitive speciale
          de prioritate cu lumina albastra, giratoare sau fulger.
5.31      Automobilele prevazute la pct. 5.29 pot fi echipate cu avertizor
          luminos de prioritate care realizeaza functionarea intermitenta a
          farurilor cu lumina de drum.
5.32      Automobilele salvarii si pompierilor, precum si unele autovehicule
          specializate autorizate, inscriptionate ca atare, pot fi echipate cu
          dispozitive speciale de prioritate, cu lumina albastra, respectiv
          rosie, giratoare sau fulger.
5.33      Dispozitivele speciale de avertizare, giratoare sau fulger, trebuie sa
          respecte conditiile tehnice cuprinse in Regulamentul nr. 65 ECE - UN.
5.34      Autovehiculele cu latimea mai mare de 2,6 m, automobilele care
          transporta incarcaturi agabaritice si/sau cu depasirea greutatilor
          autorizate ori cele care insotesc asemenea automobile, cele care
          transporta incarcaturi periculoase, altele decat cele indicate in ADR,
          cele destinate tractarii vehiculelor ramase in pana, autovehiculele
          speciale care isi desfasoara activitatea pe partea carosabila a
          drumurilor, precum si autovehiculele speciale sau specializate,
          destinate transportului de materiale lungi sau care sunt dotate cu
          echipamente care depasesc gabaritul vehiculului, vor fi echipate cu
          dispozitive speciale de avertizare, cu lumina galben-auto, giratoare
          sau fulger, montate pe un element fix si vizibile din fata si din
          spate.
5.35      Vehiculele lungi si grele trebuie echipate in spate cu placi de
          identificare dreptunghiulare, care sa le faca mai usor de recunoscut
          atat ziua, cat si noaptea.
          Placile sunt compuse, pentru autovehicule, din elemente
          reflectorizante de culoare galbena si fluorescente de culoare rosie,
          inclinate si descendente catre exteriorul vehiculului, iar pentru
          remorci si semiremorci, dintr-un fond galben reflectorizant si o
          bordura rosie fluorescenta, si trebuie sa fie omologate conform
          Regulamentului nr. 70 ECE - UN. Amplasarea placilor de identificare
          trebuie sa corespunda prevederilor anexei nr. 9.
5.36      Tractoarele, masinile autopropulsate pentru lucrari si combinatiile
          formate din tractor si una sau doua remorci lente ori masinile pentru
          lucrari, inclusiv agricole, tractate sau purtate, trebuie echipate in
          partea din spate cu una sau doua placi triunghiulare de identificare,
          avand fondul rosu fluorescent si o margine rosie reflectorizanta,
          omologate conform Regulamentului nr. 69 ECE - UN. Amplasarea acestor
          placi trebuie sa respecte cotele indicate in anexa nr. 9.
5.37      Vehiculele a caror latime maxima depaseste 2750 mm trebuie marcate pe
          suprafetele anterioare si posterioare, cat mai aproape de contururile
          exterioare laterale, cu placi de avertizare cu dungi alternante
          reflectorizante rosii si albe, late de 100 mm, inclinate la 45 grade
          si descendente catre exteriorul vehiculului. Placile pot fi
          dreptunghiulare cu latimea de 282 mm si inaltimea de 564 mm sau
          patrate cu latura de 423 mm.
5.38      Se recomanda ca vehiculele, cu masa totala maxima autorizata pana la
          3,5 t, precum si celelalte vehicule care nu sunt prevazute cu placi de
          identificare conform Regulamentelor nr. 69 sau 70 ECE - UN si circula
          pe drumurile publice, sa fie echipate cu folii reflectorizante si
          fluorescente montate pe capetele barelor de protectie spate sau in
          apropierea acestora. Foliile reflectorizante vor avea dimensiunile 400
          x 50 mm, cu dungi reflectorizante alternante alb-rosu, inclinate si
          descendente spre exteriorul vehiculului, cu dimensiunile 40 x 60 mm,
          si calitati fotometrice similare conditiilor tehnice cuprinse in
          Regulamentul nr. 70 ECE - UN.
5.39      Pentru mai buna recunoastere a conturului vehiculelor lungi si grele
          se recomanda ca ele sa fie prevazute cu marcaje reflectorizante
          omologate conform Regulamentului nr. 104 ECE - UN. Incepand cu data de
          1 ianuarie 2003 aceste marcaje reflectorizante sunt obligatorii pentru
          vehiculele certificate ADR.
5.40      Modul de amplasare a echipamentelor de iluminare si semnalizare
          luminoasa, calitatile lor fotometrice, conectarea si semnalizarea la
          bord a functionarii lor, precum si alte cerinte privind functionarea
          acestora trebuie sa respecte conditiile tehnice cuprinse in
          directivele sau in regulamentele ECE - UN sau in directivele indicate
          in anexa nr. 2. Echiparea vehiculelor rutiere cu alte dispozitive de
          iluminare si semnalizare luminoasa decat cele prevazute in prezentele
          reglementari, neomologate sau care nu respecta cerintele tehnice
          prevazute in directivele UE si regulamentele ECE - UN echivalente,
          cuprinse in anexa nr. 2, este interzisa. Se interzice, de asemenea,
          modificarea conectarii electrice cu scopul de a schimba destinatia de
          folosire a elementului de iluminare sau semnalizare luminoasa
          omologat.
5.41      De la aceste prevederi pot fi exceptate vehiculele importate
          individual, daca, prin constructie, pentru tipul respectiv nu exista
          varianta cu faruri sau lampi care sa corespunda normelor europene, cu
          conditia ca echipamentele respective de iluminat si semnalizare sa
          indeplineasca functii similare cu cele europene.

6         Semnalizarea sonora
6.1       Autovehiculele, inclusiv tractoarele si masinile autopropulsate pentru
          lucrari, precum si autovehiculele cu 2 - 3 roti, cu exceptia
          motocultoarelor, a masinilor monoax autopropulsate pentru lucrari, cu
          conducator pedestru, trebuie dotate cu cel putin un avertizor sonor
          care sa emita un ton sau un acord armonic cu intensitate suficient de
          mare, continuu si uniform, conform Directivei 70/388/CEE, ultima
          modificare prin Directiva 87/354/CEE, sau Regulamentului nr. 28 ECE -
          UN, in functie de tipul autovehiculului; in cazul in care pe
          autovehicul sunt montate doua avertizoare sonore, pe principii
          diferite functional, acestea nu trebuie sa poata fi actionate
          simultan.
6.2       Avertizorul sonor al tractoarelor agricole si forestiere trebuie sa
          corespunda conditiilor tehnice cuprinse in Directiva 74/151/CEE, anexa
          V.
6.3       Avertizorul sonor al autovehiculelor cu 2 - 3 roti trebuie sa
          corespunda conditiilor tehnice cuprinse in Directiva 93/30/CEE.
6.4       Bicicletele cu motor usoare si alte vehicule similare pot fi echipate
          cu o sonerie cu un singur ton.
6.5       Autovehiculele politiei, ale pompierilor, cele ale Ministerului
          Apararii Nationale, destinate controlului circulatiei, si cele ale
          jandarmeriei, destinate interventiilor, inscriptionate ca atare,
          precum si automobilele salvarii si autospecializatele autorizate pot
          fi echipate cu unul sau mai multe avertizoare sonore, cu doua sau mai
          multe tonuri alternante.
6.6       Echiparea autovehiculelor cu alte avertizoare sonore decat cele
          prescrise mai sus este interzisa.

7         Directia, suspensia si comportarea vehiculelor si combinatiilor de
          vehicule in curbe
7.1       Echipamentul de directie trebuie sa permita o conducere usoara si
          sigura a vehiculului, atat in linie dreapta, cat si in viraj, in toate
          conditiile de exploatare normala, pana la viteza sa maxima prin
          constructie sau, pentru remorci, pana la viteza maxima autorizata
          tehnic de constructor.
7.2       Echipamentul de directie al autovehiculelor trebuie sa fie robust,
          pentru a putea rezista eforturilor rezultate dintr-o exploatare
          normala a vehiculului sau a combinatiei de vehicule; el nu trebuie sa
          prezinte jocuri pronuntate si trebuie sa fie astfel acordat cu
          suspensia, incat aceasta sa nu produca oscilatii ale rotilor
          directoare, iar la automobile, motociclete si mopede sa asigure
          deplasarea in linie dreapta si revenirea rotilor spre pozitia neutra,
          daca interventia conducatorului a incetat.
7.3       Unghiul maxim de bracare al rotilor trebuie sa fie limitat de
          limitatoarele de cursa astfel incat sa nu fie posibil contactul
          partilor in miscare ale sistemului de directie cu alte parti ale
          vehiculului.
7.4       Vehiculele, cu exceptia semiremorcilor, nu pot fi prevazute cu roti
          directoare spate daca nu sunt echipate si cu roti directoare fata.
7.5       Orice defectiune a transmisiei directiei, care nu este de natura
          exclusiv mecanica, trebuie sa fie semnalata conducatorului; in cazul
          autovehiculelor o asemenea semnalare o reprezinta cresterea efortului
          la comanda directiei datorita unei defectiuni.
7.6       Remorcile trebuie sa ruleze fara pendulari sau vibratii anormale ale
          echipamentului de directie, atunci cand autovehiculul tractor merge in
          linie dreapta. Este interzisa echiparea cu mecanism de directie de tip
          auto (cu fuzete si leviere de directie) a remorcilor, altele decat
          cele lente.
7.7       Manevrabilitatea oricarui autovehicul sau combinatiilor de vehicule
          trebuie sa respecte prevederile tehnice precizate in Directiva
          97/27/CEE. Autovehiculele si semiremorcile trebuie construite astfel
          incat, la parcurgerea completa, in ambele sensuri, a unei traiectorii
          circulare complete de 360 grade, in interiorul unei suprafete definite
          prin doua cercuri concentrice, cel exterior cu raza de 12,5 m si cel
          interior cu raza de 5,3 m, nici unul dintre punctele extreme ale
          vehiculului, cu exceptia elementelor proeminente indicate la pct.
          2.4.2 (care defineste latimea unui vehicul) din Directiva 97/27/CEE,
          sa nu depaseasca aceste cercuri. Pentru autovehiculele si
          semiremorcile echipate cu axe rabatabile aceasta cerinta este valabila
          si in cazul axei ridicate.
          Verificarea respectarii acestor cerinte se face conform prevederilor
          si schitelor A, B si C de la pct. 7.6.1.1 - 7.7 din directiva
          susmentionata. (schitele sunt redate in anexa nr. 10).
7.8       In timpul virajelor si al depasirilor laterale bruste automobilele si
          combinatiile de vehicule trebuie sa pastreze o tinuta de drum normala,
          care sa excluda derapajele periculoase sau desprinderea rotilor de la
          sol.
7.9       Autoturismele si celelalte autovehicule similare, cu exceptia celor
          avand cabina avansata, M1 si N1, trebuie construite, indeosebi in ceea
          ce priveste dispozitivul de comanda al directiei, astfel incat la
          omologarea de tip si prima inmatriculare a vehiculelor noi sa se
          respecte prevederile tehnice ale Directivei 74/297/CEE, ultima
          modificare prin Directiva 91/662/CEE sau ale Regulamentului nr. 12 ECE
          - UN, seria de amendamente 03, in ceea ce priveste protectia
          conducatorului fata de dispozitivul de directie in caz de coliziune.
          La cererea constructorului, incercarea se poate face si pentru alte
          tipuri de autovehicule avand o masa totala maxima autorizata sub 3,5
          tone.
7.10      La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice, pentru
          echipamentul de directie al autovehiculelor si remorcilor acestora se
          aplica conditiile tehnice cuprinse in Directiva 70/311/CEE, ultima
          modificare prin Directiva 1999/7/CE, sau in Regulamentul nr. 79 ECE -
          UN, seria de amendamente 01, iar pentru cel al tractoarelor,
          conditiile tehnice cuprinse in Directiva 75/321/CEE, ultima modificare
          prin Directiva 98/39/CE.

8.        Motorul si protectia mediului
8.1       Autovehiculele trebuie echipate cu motoare a caror putere neta sa
          asigure calitati dinamice corespunzatoare destinatiei lor si fluenta
          circulatiei, inclusiv pe drumuri cu rampe mari din reteaua rutiera.
          Puterea specifica a motorului, determinata conform prevederilor
          tehnice ale Directivei 80/1269/CEE, ultima modificare prin Directiva
          1999/99/CE, sau ale Regulamentului nr. 85 ECE - UN, nu trebuie sa fie
          mai mica de 5 kW pentru fiecare tona a masei totale tehnic admisibile
          pentru combinatiile de vehicule, conform prevederilor Directivei
          97/27/CE. Puterea furnizata se masoara conform prevederilor Directivei
          80/1269/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/99/CE, sau ale
          Regulamentului nr. 85 ECE - UN.
          Aceasta putere specifica minima nu este obligatorie pentru
          autovehiculele a caror viteza maxima, prin constructie, nu depaseste
          30 km/h.
8.2       Autovehiculele construite din componente detasate si la care, in locul
          motorului prevazut de constructor, s-au montat motoare destinate altor
          tipuri si/sau categorii de autovehicule, trebuie sa aiba calitati
          dinamice care sa nu afecteze negativ fluenta circulatiei si sa nu
          depaseasca nivelul de poluare chimica si sonora al vehiculului de
          baza.
8.3       Motorul autovehiculului, cu exceptia minitractoarelor cu puteri pana
          la 15 CP si a motocultoarelor, trebuie sa poata fi pornit de la postul
          de comanda si pe timp rece (la temperaturi de cel putin - 10 grade C),
          iar autovehiculul trebuie sa poata pleca din loc si sa-si continue
          mersul pe o rampa de cel putin 15%, pe drum uscat si cu aderenta
          suficient de mare.
8.4       Autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere comandata sau cu
          aprindere prin comprimare, cu cel putin patru roti, din categoriile M1
          si N1 si cu o viteza maxima, prin constructie, de cel putin 50 km/h,
          trebuie construite si echipate astfel incat:
8.4.1     pana la 31 decembrie 2006, pentru omologarea de tip, si incepand cu
          data de 1 ianuarie 2002 pentru prima inmatriculare in Romania,
          emisiile lor poluante sa respecte prevederile Directivei 70/220/CEE,
          ultima modificare prin Directiva 1999/102/CE, si sa nu depaseasca
          limitele emisiilor poluante indicate la treapta A (EURO 3) a tabelului
          din anexa I la aceasta directiva. Indeplinirea acestor conditii poate
          fi demonstrata si prin aplicarea prevederilor corespunzatoare din
          Regulamentul ECE - UN nr. 83 echivalent, seria de amendamente 05;
8.4.2     incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru omologarea de tip,
          emisiile lor poluante sa respecte prevederile Directivei 70/220/CEE,
          ultima modificare prin Directiva 1999/102/CE, si sa nu depaseasca
          limitele emisiilor poluante indicate la treapta B (EURO 4) a tabelului
          din anexa I la aceasta directiva;
8.4.3     incepand cu data de 1 ianuarie 2002, pentru omologarea/certificarea
          individuala in vederea primei inmatriculari in Romania a
          autoturismelor si autoutilitarelor usoare, valorile emisiilor poluante
          provenite din gazele lor de evacuare sa nu depaseasca limitele
          prevazute in treapta A (EURO 3) a tabelului din anexa I la Directiva
          70/220/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/102/CE. Indeplinirea
          acestor conditii poate fi demonstrata si prin aplicarea prevederilor
          corespunzatoare din Regulamentul ECE - UN nr. 83 echivalent, seria de
          amendamente 05;
8.4.4     in conditiile indicate in Directiva 70/220/CEE pentru autovehiculele
          echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare se admite si
          aplicarea prevederilor indicate in Directiva 88/77/CEE (cu adaptarile
          de rigoare).
8.5       Autovehiculele pentru transport de persoane si de marfa, cu o masa
          totala maxima autorizata de peste 3,5 t si o viteza maxima, prin
          constructie, de cel putin 50 km/h, echipate cu motoare cu aprindere
          prin comprimare, trebuie construite si echipate astfel incat:
8.5.1     pana la data de 30 septembrie 2006, pentru omologarea de tip, si
          incepand cu data de 1 octombrie 2002, pentru prima inmatriculare in
          Romania, emisiile lor poluante si opacitatea gazelor lor de evacuare
          sa respecte prevederile Directivei 88/77/CEE, ultima modificare prin
          Directiva 1999/96/CE, inclusiv cerintele privind carburantul, si sa nu
          depaseasca limitele emisiilor poluante indicate la treapta A (EURO 3)
          a tabelelor din anexa I la aceasta directiva. Indeplinirea acestor
          conditii poate fi demonstrata si prin aplicarea prevederilor
          corespunzatoare din Regulamentul ECE - UN nr. 49 echivalent, seria de
          amendamente 03;
8.5.2     incepand cu data de 1 octombrie 2007, pentru omologarea de tip
          emisiile lor poluante si opacitatea gazelor lor de evacuare sa
          respecte prevederile Directivei 88/77/CEE, ultima modificare prin
          Directiva 1999/96/CE, inclusiv cerintele privind carburantul, si sa nu
          depaseasca limitele emisiilor poluante indicate la treapta B1 (EURO 4)
          a tabelelor din anexa I la aceasta directiva. Indeplinirea acestor
          conditii poate fi demonstrata si prin aplicarea prevederilor
          corespunzatoare din Regulamentul ECE - UN nr. 49 echivalent, seria de
          amendamente 03;
8.5.3.1   incepand cu data de 1 octombrie 2002, pentru omologarea/certificarea
          individuala a autovehiculelor in vederea primei inmatriculari in
          Romania, valorile emisiilor poluante sa nu depaseasca limitele
          prevazute in treapta A (EURO 3) a tabelului 1 din anexa I, ciclu ESC,
          la Directiva 88/77/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/96/CE.
          Indeplinirea acestor conditii poate fi demonstrata si prin aplicarea
          prevederilor corespunzatoare din Regulamentul ECE - UN nr. 49
          echivalent, seria de amendamente 03;
8.5.4     in conditiile indicate in Directiva 88/77/CEE pentru autovehiculele
          din categoria N2 sau M2, echipate cu motoare cu aprindere comandata,
          se admite si aplicarea prevederilor reglementarilor indicate in
          Directiva 70/220/CEE (cu adaptarile de rigoare).
8.6       Tractoarele agricole si forestiere trebuie construite si echipate
          astfel incat emisiile poluante provenite din gazele de evacuare sa
          corespunda prevederilor tehnice ale Directivei 77/537/CEE, ultima
          modificare prin Directiva 97/54/CE.
          Incepand cu data de 1 octombrie 2004, pentru omologarea de tip
          motoarele tractoarelor agricole si forestiere trebuie sa indeplineasca
          conditiile tehnice ale Directivei 2000/25/CE sau ale Regulamentului
          ECE - UN nr. 96.
8.7       Autovehiculele cu 2 - 3 roti trebuie construite si echipate astfel
          incat emisiile poluante provenite din gazele lor de evacuare sa
          corespunda prevederilor tehnice ale Directivei 97/24/CE, capitolul 5.
8.8       Autovehiculele avand cel putin patru roti trebuie construite si
          echipate astfel incat sa nu emita zgomot exterior care depaseste, in
          functie de categoria autovehiculului, limitele cuprinse in Directiva
          70/157/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/101/CE, sau in
          Regulamentul nr. 51 ECE - UN, seria 02 de amendamente. Valoarea
          zgomotului exterior, masurata in stationare conform directivei sau
          regulamentului precizate mai sus, nu este limitata, insa ea trebuie
          inscrisa in certificatele de omologare, pentru a putea fi utilizata ca
          baza de referinta la eventuale verificari ale nivelului de zgomot al
          autovehiculelor aflate in exploatare.
8.9       Tractoarele nu trebuie sa produca zgomot exterior care sa depaseasca
          limitele prevazute in Directiva 74/151/CEE, anexa V, ultima modificare
          prin Directiva 98/38/CE, iar zgomotul la nivelul urechii
          tractoristului, la tractoarele cu cabina, nu trebuie sa depaseasca
          limitele prevazute in Directiva 77/311/CEE, ultima modificare prin
          Directiva 97/54/CE.
8.10      Autovehiculele cu 2 - 3 roti nu trebuie sa emita zgomote cu un nivel
          sonor superior celui cuprins in prevederile tehnice ale Directivei
          97/24/CE, cap. 9.
8.11      Dispozitivul de evacuare a gazelor trebuie sa asigure silentiozitatea
          si sa fie etans, iar functia lui de amortizor de zgomot sa nu poata fi
          eliminata de conducator in timpul mersului; extremitatea lui nu
          trebuie sa depaseasca cu peste 10 cm conturul exterior al
          automobilului si nu trebuie orientata spre dreapta. In cazul
          orientarii in jos unghiul format de acesta cu planul orizontal nu
          trebuie sa depaseasca 45 grade spre inapoi. Muchiile extremitatii
          dispozitivului de evacuare a gazelor nu trebuie sa aiba raze mai mici
          de 2,5 mm daca acesta depaseste cu mai mult de 10 mm suprafata
          exterioara a vehiculului; la autovehiculele pentru transport de
          persoane extremitatea tevii de evacuare trebuie sa depaseasca partea
          inferioara a caroseriei. La tractoare si masini pentru lucrari se
          admite amplasarea dispozitivului de evacuare a gazelor pe dreapta, in
          cazul in care constructiv nu este posibil pe stanga. Pozitionarea
          acestuia trebuie sa corespunda Directivei 89/173/CEE, ultima
          modificare prin Directiva 97/54/CE.
8.12      Autovehiculul care, la data omologarii lui in Romania, corespunde din
          punct de vedere al emisiilor poluante unei trepte de poluare
          (precizate prin directivele Uniunii Europene), superioara treptei de
          poluare stabilite prin prezentele reglementari, va fi atestat la
          cerere, de catre Registrul Auto Roman ca autovehicul cu nivel redus de
          poluare si va beneficia de facilitatile prevazute prin lege.
          Atestarea, in baza omologarii de tip, ca autovehicul cu nivel redus de
          poluare este acceptata numai pana la momentul impunerii prin
          legislatia nationala, pentru omologarea individuala, a unei noi
          trepte, superioare, de poluare.
8.13      Autovehiculul care, la data omologarii lui in Romania, corespunde din
          punct de vedere al nivelului de poluare sonora unei trepte de poluare
          sonora (precizate prin directivele Uniunii Europene) superioara
          treptei de poluare sonora stabilite prin prezentele reglementari, va
          fi atestat, la cerere, de catre Registrul Auto Roman ca autovehicul cu
          nivel redus de poluare sonora si va beneficia de facilitatile
          prevazute prin lege. Atestarea, in baza omologarii de tip, ca
          autovehicul cu nivel redus de poluare sonora este acceptata numai pana
          la momentul impunerii prin legislatia nationala a unei noi trepte,
          superioare, de poluare sonora.
8.14      Autovehiculele utilizate in transportul international de marfuri, care
          respecta prevederile CEMT privind emisiile poluante chimice si sonore
          si prevederile privind siguranta rutiera cerute pentru "autovehiculele
          verzi" sau "autovehiculele mai verzi si sigure", vor fi atestate de
          Registrul Auto Roman ca atare si vor beneficia de toate facilitatile
          prevazute de reglementarile in vigoare in acest domeniu.

9         Caroseria
9.1       Suprafata exterioara a automobilelor si remorcilor nu trebuie sa
          prezinte proeminente care, prin forma, dimensiunile si duritatea lor,
          ar crea pericol de accidentare si ar agrava consecintele unui eventual
          impact cu alte vehicule si cu participanti la trafic.
9.2       Autoturismele si celelalte autovehicule din categoria M1 nu trebuie sa
          prezinte pe suprafata exterioara parti ascutite sau taioase ori parti
          orientate spre exterior, care ar putea agata pietoni, motociclisti sau
          ciclisti; extremitatile proeminente exterioare trebuie sa fie
          rotunjite.
9.3       Portbagajele, portschiurile, panourile publicitare sau de itinerar
          trebuie sa fie solid fixate pe vehicul si nu trebuie sa prezinte
          muchii ascutite cu o raza sub 2,5 mm.
9.4       Manerele, balamalele si butoanele de actionare ale usilor,
          portbagajelor si trapelor, orificiile si capacele rezervoarelor nu
          trebuie sa iasa in afara cu mai mult de 40 mm pentru manerele usilor
          si portbagajelor sau cu mai mult de 30 mm pentru celelalte elemente.
9.5       Extremitatile barelor de protectie, daca acestea exista, trebuie sa
          fie rotunjite.
9.6       La omologarea pentru circulatia pe drumurile publice din Romania
          trebuie respectate conditiile privind proeminentele exterioare ale
          autovehiculelor din categoria M1, atat la omologarea de tip, cat si la
          cea individuala, inclusiv echipamentele si dotarile aplicate ulterior
          pe exteriorul acestora de catre utilizator (protectii pentru faruri,
          bare de protectie in caz de rasturnare, dispozitive pentru tractarea
          remorcilor, viziere pentru parbriz, deflectoare de aer, antena radio
          etc.) conform Directivei 74/483/CEE, ultima modificare prin Directiva
          87/354/CEE, sau Regulamentului nr. 26 ECE - UN, seria de amendamente
          02.
9.7       Proeminentele exterioare ale cabinelor autovehiculelor utilitare
          trebuie sa corespunda, in mod similar, prevederilor Directivei
          92/114/CEE sau Regulamentului nr. 61 ECE - UN.
9.8       Elementele mobile ale automobilelor si remorcilor, precum si ale
          cabinei automobilelor (usile, capotele, obloanele) trebuie sa fie usor
          de manevrat, iar balamalele sau culisele trebuie prevazute cu zavoare
          sigure si rezistente, care sa preia jocurile, sa nu produca zgomot in
          exploatare si sa fie omologate conform prevederilor tehnice ale
          Directivei 70/387/CEE sau ale Regulamentului nr. 11 ECE - UN, seria de
          amendamente 02.
9.9       Usile vehiculelor trebuie sa se mentina inchise in timpul mersului si
          sa nu se poata deschide necomandat, cu ajutorul unor dispozitive de
          zavorare in doua trepte (cu exceptia usilor autobuzelor). Asemenea
          dispozitive trebuie utilizate si la capotele care se deschid din fata.
          Manerele din interior ale usilor autovehiculelor, atunci cand axa de
          pivotare este orizontala, trebuie sa actioneze pentru deschidere
          tragand in sus.
9.10      Usile laterale trebuie astfel concepute si montate incat sa nu existe
          pericolul deschiderii lor accidentale in timpul mersului, datorita
          rezistentei aerului sau vibratiilor.
9.11      Toate vehiculele trebuie astfel construite si echipate incat sa ofere
          la partea din spate, pe toata latimea, o protectie antiimpanare
          eficienta pentru alte vehicule de mici dimensiuni. Aceasta conditie se
          considera indeplinita, daca sunt respectate cel putin cerintele
          dimensionale continute in Directiva 70/221/CEE, ultima modificare prin
          Directiva 2000/8/CEE sau in Regulamentul nr. 58 ECE - UN, seria de
          amendamente 01.
9.12      Automobilele si remorcile acestora din categoriile N2, N3 si O3, O4
          trebuie sa fie echipate pe partile laterale cu dispozitive de
          protectie antiimpanare construite si montate conform prevederilor
          tehnice ale Directivei 89/297/CEE sau ale Regulamentului nr. 73 ECE -
          UN, care impiedica caderea sub roti a ciclistilor sau pietonilor;
          exceptie fac automobilele si remorcile la care montarea
          dispozitivelor, inclusiv in varianta rabatabila, nu este posibila din
          punct de vedere constructiv sau este incompatibila cu destinatia
          vehiculului.
          Incepand cu data de 1 ianuarie 2005 este obligatorie echiparea
          autovehiculelor din categoriile N2 si N3 cu dispozitive de protectie
          antiimpanare in partea din fata, omologate in conformitate cu
          prevederile Directivei 2000/40/CE sau ale Regulamentului nr. 93 ECE -
          UN.
9.13      Structura de rezistenta a caroseriilor trebuie conceputa si realizata
          astfel incat sa asigure o protectie cat mai eficienta pentru ocupantii
          automobilului, la eventuale coliziuni, conform prevederilor Directivei
          74/297/CEE, ultima modificare prin Directiva 91/662/CEE, sau ale
          Regulamentului nr. 12 ECE - UN, seria de amendamente 03. La omologarea
          autoturismelor din categoria M1 se vor aplica prevederile Directivei
          96/79/CE privind coliziunea frontala si ale Directivei 96/27/CE
          privind coliziunea laterala, incepand cu data de 1 ianuarie 2004
          pentru omologarea de tip si 1 ianuarie 2005 pentru prima
          inmatriculare, iar la omologarea autoutilitarelor usoare din categoria
          N1 se vor aplica prevederile Directivei 96/27/CE privind coliziunea
          laterala incepand cu data de 1 ianuarie 2004 pentru omologarea de tip
          si cu data de 1 ianuarie 2005 pentru prima inmatriculare.
          Pana la aplicarea cerintelor tehnice ale directivelor de mai sus,
          pentru autoturismele care nu au fost omologate conform acestora se
          recomanda efectuarea testelor de coliziune spate, conform
          Regulamentului nr. 32 ECE - UN, si de coliziune frontala conform
          Regulamentului nr. 94 ECE - UN.
9.14      Structura autobuzelor trebuie fie sa corespunda testelor de rasturnare
          laterala conform Regulamentului nr. 66 ECE - UN pentru intregul
          autobuz, sau o sectiune reprezentativa a acestuia fie sa fie
          verificata prin calculele echivalente prevazute in regulament.
9.15      Cabina autovehiculelor destinate transportului de marfuri trebuie sa
          corespunda cerintelor testului de rezistenta a acoperisului
          (incercarea B) din Regulamentul nr. 29 ECE - UN, seria 01 de
          amendamente, sau sa fie omologata conform acestui Regulament. Cabinele
          basculabile trebuie sa corespunda prescriptiilor RE3 ECE - UN.
9.16      La montarea suprastructurilor si a platformelor de incarcare pe
          sasiuri echipate trebuie sa se aiba in vedere respectarea
          prescriptiilor constructorului privind limitele de carosare si
          repartizarea sarcinii pe axe, precum si conditiile tehnice prevazute
          in anexa nr. 11.
9.17      Modificarea vehiculelor rutiere, care conduce la incadrarea lor in
          alta categorie, se poate face numai in urmatoarele conditii:
          - sa existe avizul constructorului vehiculului de baza sau pe baza
          documentatiei acestuia;
          - modificarea sa se efectueze in ateliere specializate, autorizate de
          autoritatea competenta;
          - vehiculul modificat sa fie omologat conform cerintelor prezentelor
          reglementari.
          Se interzice transformarea autoturismelor in trei volume (berlina) in
          autospeciale (autolaborator, ambulante etc.). La celelalte autoturisme
          se accepta modificarea cu diminuarea numarului de locuri.
9.18      Tractoarele trebuie prevazute cu dispozitive de protectie a
          tractoristului in caz de rasturnare, dupa cum urmeaza:
          - pentru tractorul cu ecartament normal, cabina de rezistenta, cadru
          de rezistenta sau bara de rezistenta, conform prevederilor tehnice ale
          Directivei 77/536/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/55/CE,
          precum si ale Directivei 79/622/CEE, ultima modificare prin Directiva
          1999/40/CE;
          - pentru tractorul cu ecartament ingust, dispozitive de protectie si
          antirostogolire montate in fata scaunului, conform prevederilor
          tehnice ale Directivei 87/402/CEE, ultima modificare prin Directiva
          2000/22/CE, sau dispozitive antirostogolire, montate in spatele
          scaunului, conform prevederilor tehnice ale Directivei 86/298/CEE,
          ultima modificare prin Directiva 2000/19/CE.
9.19      Suprafata exterioara a vehiculelor cu 2 - 3 roti, inclusiv carenajul
          acestora, nu trebuie sa aiba proeminente, muchii sau varfuri ascutite,
          care prin forma, dimensiunile si duritatea lor pot prezenta pericol de
          accidentare pentru ceilalti participanti la trafic, indeosebi pentru
          pietoni, conform prevederilor Directivei 97/24/CE, cap. 3.
9.20      Autovehiculele cu 2 - 3 roti trebuie prevazute cu picior articulat
          care sa le mentina intr-o pozitie cat mai apropiata de verticala in
          timpul stationarii lor, in conformitate cu prevederile tehnice ale
          Directivei 93/31/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/72/CE.
9.21      Autovehiculele cu 2 - 3 roti trebuie prevazute cu o sa pentru
          conducator si eventual o alta sa pentru insotitor; atasul trebuie
          amenajat pentru o singura persoana. Pentru insotitor trebuie prevazuta
          o centura de retinere ori unul sau doua suporturi de sustinere,
          conform prevederilor tehnice ale Directivei 93/32/CEE, modificata prin
          Directiva 1999/24/CE. Mototriciclurile pot fi echipate cu scaune
          pentru conducator si insotitori.
9.22      Remorcile monoax sau cu axa centrala (simpla sau dubla) care, la o
          incarcare uniforma, exercita o sarcina de sprijin pe autovehiculul
          tractor mai mare de 50 kg si au o masa totala tehnic admisibila de
          peste 500 kg, trebuie prevazute cu picior de sprijin, fix sau
          rabatabil, reglabil pe inaltime sau cu picior telescopic, care sa
          permita manevrarea lor de o singura persoana.
9.23      Autotrenurile pentru transportul materialelor lungi trebuie construite
          astfel incat aceste materiale sa fie fixate si asigurate pe caprele de
          sprijin ale autovehiculului tractor si remorcii, la curbe sa existe
          posibilitatea deplasarii longitudinale a materialelor transportate,
          iar legatura dintre autovehiculul tractor si remorca sa asigure
          gradele de libertate necesare la deplasarea in curbe sau pe pante ori
          rampe de cel putin 20%, dar nu mai putin decat permit legaturile
          mecanice dintre vehicule.

10        Postul de conducere
10.1      Postul de conducere al autovehiculelor si spatiul de comanda trebuie
          astfel amenajate si echipate incat munca conducatorului sa fie pe cat
          posibil usurata, obosirea prematura evitata, greselile de conducere sa
          fie pe cat posibil eliminate, iar in caz de accident, conducatorul sa
          fie protejat impotriva ranirii sau altor urmari care ii pot afecta
          sanatatea.
10.2      Latimea spatiului de comanda, la nivelul coatelor conducatorului la
          autovehicule, cu exceptia celor din categoriile M1 si N1, trebuie sa
          fie de cel putin 700 mm, mainile conducatorului trebuie sa aiba
          spatiul liber necesar actionarii comenzilor, iar distanta dintre
          marginea volanului si peretele lateral al autovehiculului sa fie de
          100 mm (50 mm pentru tractoare si masini autopropulsate pentru lucrari
          in conformitate cu ISO 4252-92).
10.3      Scaunul conducatorului la aceste autovehicule trebuie sa fie reglabil
          in directie longitudinala pe o distanta de cel putin 150 mm. La
          autovehiculele din categoriile M3, N2 (peste 7,5 t) si N3 scaunul
          trebuie sa fie reglabil pe inaltime pe o distanta de cel putin 60 mm
          si sa aiba o suspensie hidraulica sau pneumatica, reglata pentru
          confort intre limitele de masa 60 - 130 kg. Spatarul scaunului trebuie
          sa fie reglabil in raport cu perna pentru sezut. Distanta minima
          dintre punctul H al scaunului conducatorului si plafon trebuie sa fie
          de 850 mm (la tractoare 900 mm). Pentru tractoare agricole si
          forestiere dimensiunile postului de conducere trebuie sa fie conform
          SR-ISO 4253-97.
10.4      Dispozitivele de comanda ale autovehiculelor trebuie construite,
          amplasate si simbolizate astfel incat sa poata fi utilizate fara un
          efort deosebit din partea conducatorului si fara ca acesta sa fie
          nevoit sa-si schimbe pozitia normala a corpului, de o maniera
          periculoasa pentru siguranta circulatiei si fara a putea fi
          confundate, chiar si in conditii de intuneric. Forta maxima pe pedala
          de ambreiaj nu trebuie sa depaseasca 30 daN (45 daN la masini pentru
          lucrari), iar pe pedala de frana 40 daN la autovehiculele din
          categoria M1 si 70 daN la cele din categoriile M2, M3 si N, pentru
          realizarea eficacitatii prevazute in reglementari.
          La identificarea comenzilor manuale, indicatorilor si martorilor la
          autovehicule se vor respecta prescriptiile tehnice ale Directivei
          78/316/CEE, ultima modificare prin Directiva 94/53/CEE.
          La tractoare amplasarea si simbolizarea comenzilor trebuie sa
          corespunda Directivei 86/415/CEE, ultima modificare prin Directiva
          97/54/CEE.
          La vehiculele cu 2 - 3 roti simbolizarea dispozitivelor de comanda,
          control si a martorilor trebuie sa corespunda Directivei 93/29/CE,
          ultima modificare prin Directiva 2000/74/CE.
10.5      La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice, precum si
          la prima inmatriculare in Romania a autovehiculelor noi se vor
          respecta prevederile tehnice ale Directivei 78/316/CEE, ultima
          modificare prin Directiva 94/53/CEE, pentru simbolizarea
          dispozitivelor de comanda (directiva se aplica la toate categoriile de
          autovehicule).
10.6      La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice precum si
          la prima inmatriculare in Romania a tractoarelor noi se vor respecta
          prevederile tehnice ale urmatoarelor reglementari europene:
          - Directiva 78/764/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/57/CE,
          privind scaunul tractoristului;
          - Directiva 80/720/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE,
          privind spatiul de lucru si accesul la postul de conducere;
          - Directiva 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE, cu
          anexa nr. II.
10.7      La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice a
          autovehiculelor cu 2 - 3 roti, precum si la prima lor inmatriculare se
          vor lua in considerare prevederile tehnice ale Regulamentului nr. 60
          ECE - UN si ale Directivei 93/29/CEE, ultima modificare prin Directiva
          2000/74/CE, privind comenzile, martorii si simbolizarea acestora.
10.8      Dispozitivele de comanda ale postului de conducere pentru persoane cu
          mobilitate limitata pot fi adaptate infirmitatii conducatorului, cu
          conditia ca adaptarea sa fie facuta de un atelier specializat si/sau
          certificata de catre autoritatea competenta (Secretariatul de Stat
          pentru Persoanele cu Handicap).

11        Vizibilitatea conducatorului auto
11.1      Autovehiculele cu caroserie inchisa sau cu cabina trebuie sa permita
          conducatorului, in orice conditii meteorologice de exploatare, o
          vizibilitate (factor de transmitere normala a luminii) suficienta in
          fata, lateral si in spate.
11.2      Geamurile exterioare ale autovehiculelor si remorcilor trebuie sa fie
          confectionate din sticla de securitate sau din alte materiale cu
          proprietati echivalente, astfel incat, in caz de spargere a lor,
          pericolul de ranire a ocupantilor cu cioburi sa fie cat mai redus.
11.3      Parbrizul nu trebuie sa diminueze si nici sa deformeze imaginea vazuta
          prin el, sa conserve o transparenta de cel putin 75% in campul de
          vizibilitate al conducatorului, chiar si in cazul geamurilor colorate
          sau dupa o exploatare indelungata, iar in cazul spargerii, sa permita
          totusi o vizibilitate suficienta pentru conducerea in conditii de
          securitate a autovehiculului.
          Geamurile laterale fata, precum si luneta, daca vehiculul respectiv
          nu are oglinda exterioara, trebuie sa asigure o transparenta de cel
          putin 70% .
11.4      Pe suprafata parbrizului sau in dreptul acestuia nu trebuie amplasate
          folii autocolante, etichete sau alte obiecte care ar diminua zona
          principala de vizibilitate a conducatorului.
11.5      Conform prevederilor Directivei 92/22/CEE, anexa III, geamurile
          autovehiculelor din categoriile M si N trebuie sa fie confectionate
          din sticla de securitate, dupa cum urmeaza:
          - parbrizul se confectioneaza din sticla stratificata obisnuita,
          sticla stratificata tratata in prealabil (cel putin una dintre foi sa
          fi fost securizata), sticla - material plastic;
          - geamurile laterale pot fi confectionate atat din sticla
          stratificata, cat si din sticla pretensionata.
11.6      Geamurile de securitate ale autovehiculelor trebuie sa fie omologate
          si marcate; atat geamurile, cat si materialele din care sunt
          confectionate ele trebuie sa satisfaca prevederile tehnice ale
          Directivei 92/22/CEE sau ale Regulamentului nr. 43 ECE - UN, iar
          pentru tractoare, ale Directivei 89/173/CEE, ultima modificare prin
          Directiva 2000/1/CE.
11.7      Campul de vizibilitate spre inainte al conducatorului la autoturisme
          si alte autovehicule din categoria M1 trebuie sa corespunda
          prevederilor Directivei 77/649/CEE, ultima modificare prin Directiva
          90/630/CEE, iar vizibilitatea inapoi, prevederilor Directivei
          71/127/CEE, ultima modificare prin Directiva 88/321/CEE; pentru
          tractoare campul de vizibilitate trebuie sa corespunda prevederilor
          tehnice ale Directivei 74/347/CEE, ultima modificare prin Directiva
          97/54/CE, sau ale Regulamentului nr. 71 ECE - UN.
11.8      Pentru celelalte autovehicule de transport de calatori si marfuri
          obturarea campului de vizibilitate al conducatorului cu stalpi ai
          cabinei sau alte elemente nu trebuie sa depaseasca limitele indicate,
          conform semicercului de vizibilitate spre inainte prezentat in anexa
          nr. 4.
11.9      Pentru asigurarea unei bune vizibilitati inainte automobilele si
          celelalte autovehicule cu parbriz trebuie dotate cu:
          - dispozitiv de stergere a parbrizului, care sa realizeze indepartarea
          de pe o suprafata suficient de mare a depunerilor care pot reduce
          vizibilitatea conducatorului, inclusiv spre oglinzile retrovizoare
          vizibile prin parbriz;
          - instalatie de spalare a parbrizului, care sa realizeze udarea cel
          putin a suprafetei pe care actioneaza stergatorul de parbriz.
11.10     Dispozitivele de stergere si udare a parbrizului trebuie sa corespunda
          pentru autovehiculele din categoria M1 conditiilor tehnice prevazute
          in Directiva 78/318/CEE, ultima modificare prin Directiva 94/68/CE;
          - instalatia de dezaburire si dejivrare a parbrizului autovehiculelor
          din categoria M1 si a altor geamuri trebuie sa impiedice obturarea
          vizibilitatii conducatorului spre inainte si prin oglinzile
          retrovizoare, conform conditiilor tehnice din Directiva 78/317/CEE;
          Autovehiculele cu caroserie inchisa sau cu cabina trebuie sa fie
          dotate cu aparatoare de soare (parasolare) care sa protejeze cat mai
          mult posibil vederea conducatorului.
11.11     Pentru asigurarea bunei vizibilitati inainte si lateral autovehiculele
          trebuie dotate cu oglinzi retrovizoare care sa permita conducatorului
          observarea cu usurinta, fara a-si modifica pozitia normala a corpului
          in timpul conducerii, a circulatiei inapoi si lateral, inclusiv atunci
          cand tracteaza remorci sau semiremorci, dupa cum urmeaza:
          - oglinda retrovizoare amplasata pe partea laterala stanga;
          - oglinda interioara, cu exceptia masinilor autopropulsate pentru
          lucrari, precum si a altor autovehicule care nu permit vizibilitatea
          spre inapoi prin peretele spate;
          - oglinda retrovizoare amplasata pe partea dreapta, care este
          obligatorie la autovehiculele care nu sunt prevazute cu oglinda
          interioara sau nu au asigurata vizibilitatea prin aceasta oglinda;
          - aceasta oglinda este obligatorie si la autovehiculele pentru
          transport de calatori si marfa cu o masa totala maxima autorizata de
          peste 3,5 t, la tractoarele dotate cu cabina, la motociclete cu viteza
          maxima, prin constructie, de peste 80 km/h;
          - autovehiculele pentru transport de marfa din categoriile N2 >/= 7,5
          t si N3 trebuie dotate cu oglinda de parcare (clasa V), precum si cu
          oglinda cu unghi mare de vizibilitate (clasa IV), conform Directivei
          71/127/CEE ultima modificare prin Directiva 88/321/CEE, sau
          Regulamentului nr. 46 ECE - UN, seria 01 de amendamente. Aceste doua
          clase de oglinzi pot fi montate si pe autovehicule din categoriile
          N2 </= 7,5 t si M2, M3.
11.12     La omologarea de tip a autovehiculelor rutiere numarul oglinzilor
          retrovizoare, montajul acestora si vizibilitatea pe care trebuie sa o
          asigure trebuie sa corespunda prevederilor tehnice ale Directivei
          71/127/CEE, ultima modificare prin Directiva 88/321/CEE, sau ale
          Regulamentului nr. 46 ECE - UN, seria de amendamente 01, iar pentru
          tractoarele agricole si forestiere, ale Directivei 74/346/CEE, ultima
          modificare prin Directiva 98/40/CE.

12        Amenajarea interioara
12.1      Amenajarea interioara a autovehiculelor rutiere trebuie sa asigure
          protectia ocupantilor in caz de impact sau rasturnare, etansarea si
          izolarea interiorului destinat ocupantilor impotriva patrunderii apei,
          prafului si gazelor, precum si protectia impotriva vibratiilor si
          zgomotelor produse de grupul motopropulsor, conform prevederilor pct.
          8.8 - 8.10.
12.2      Materialele utilizate pentru amenajari interioare trebuie sa fie greu
          inflamabile conform prevederilor pct. 1.5. La masurarea vitezei de
          ardere, pentru vehiculele prevazute la pct. 1.5 se aplica metodologia
          ISO 3795:1989.
12.3      Interiorul autovehiculelor destinate transportului de persoane si al
          remorcilor care sunt autorizate pentru asemenea transporturi trebuie
          amenajat astfel incat sa nu contina muchii ori varfuri ascutite sau
          proeminente care, prin forma si duritatea lor, ar putea provoca
          leziuni ocupantilor in timpul exploatarii normale a vehiculului si sa
          limiteze posibilitatea ranirii acestora in cazul franarii bruste,
          impactului sau rasturnarii vehiculului. Aceste dispozitii se aplica si
          la componentele montate ulterior de catre utilizator.
12.4      La amenajarea interioara a autoturismelor se vor respecta prevederile
          tehnice cuprinse in Regulamentul nr. 21 ECE - UN, seria de amendamente
          01, sau in Directiva 74/60/CEE, ultima modificare prin Directiva
          2000/4/CEE.
12.5      Pentru autovehiculele din categoriile M1 si N1 se recomanda dotarea cu
          manere de sustinere la viraj, montate pe caroserie, pentru pasagerii
          locurilor laterale.
12.6      Spatiul destinat conducatorului si insotitorilor, in cazul
          autovehiculelor destinate transportului de bunuri, precum si
          compartimentul special amenajat pentru transport de persoane in
          autovehiculele destinate transportului mixt, de persoane si marfuri,
          trebuie separate si protejate cu un perete despartitor, suficient de
          rezistent impotriva deplasarii accidentale a bunurilor transportate,
          in caz de franare brusca sau accident. Peretele despartitor trebuie sa
          corespunda cerintelor indicate in anexa nr. 12.
12.7      Fereastra din spate a cabinelor sau a peretelui despartitor trebuie
          prevazuta cu o grila suficient de rezistenta pentru a impiedica
          spargerea geamului prin deplasarea marfurilor, in caz de franare
          brusca sau accident.
12.8      Scaunele autovehiculelor trebuie sa fie rezistente si solid ancorate,
          conform reglementarilor in vigoare pentru tipul respectiv de
          autovehicul.
12.9      Pentru autovehiculele din categoriile M si N rezistenta scaunelor si
          ancorajelor acestora, a rezematoarelor de cap, precum si a altor
          elemente legate de scaune trebuie sa corespunda conditiilor tehnice
          cuprinse in Directiva 74/408/CEE, ultima modificare prin Directiva
          96/37/CE, sau in Regulamentul nr. 17 ECE - UN, seria de amendamente
          07, ori pentru autovehicule din categoriile M2 si M3, Regulamentului
          nr. 80 ECE - UN, seria de amendamente 01. Scaunele din fata pentru
          autovehiculele din categoriile M1 pot fi echipate cu rezematoare
          separate de cap, conform Directivei 78/932/CEE, ultima modificare prin
          Directiva 87/354/CEE.
12.10     Scaunul tractoristului trebuie sa corespunda prevederilor tehnice ale
          Directivei 78/764/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/57/CE,
          iar scaunul insotitorului trebuie sa corespunda prevederilor
          Directivei 76/763/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/86/CE.
12.11     Autoturismele care sunt prezentate la omologarea individuala pentru
          circulatie trebuie dotate cu centuri de siguranta cu retractor si trei
          puncte de ancorare pentru toate locurile laterale prevazute cu puncte
          de ancorare si centuri cu doua puncte de ancorare pentru celelalte
          locuri. Pentru autovehiculele utilizate este obligatorie cel putin
          echiparea cu centuri de siguranta pentru locurile din fata sau la nivelul
          cerintelor respectate la omologarea acestora.
12.12     Pentru omologarea de tip si prima inmatriculare a autovehiculelor noi,
          in vederea alinierii treptate la reglementarile europene privind
          dispozitivele de retinere pentru ocupantii autovehiculelor, se
          stabilesc urmatoarele:
          - autoturismele si celelalte autovehicule din categoria M1 vor fi
          dotate cu centuri de siguranta cu trei puncte de ancorare sau cu
          dispozitive avand o eficienta comparabila, pentru locurile din fata si
          locurile laterale din spate si centuri cu cel putin doua puncte de
          ancorare pentru locurile din mijloc, conform prevederilor Directivei
          76/115/CEE, modificata prin Directiva 96/38/CE, sau ale Regulamentului
          nr. 14 ECE - UN, seria de amendamente 05, privind punctele de ancorare
          a centurilor. Incepand cu data de 1 ianuarie 2004, pentru omologarea
          de tip, si 1 ianuarie 2005, pentru prima inmatriculare si locul din
          mijloc spate va fi prevazut cu centura de siguranta cu trei puncte de
          ancorare (sau combinatie dintre o centura de umar si una abdominala),
          conform ultimei modificari prin Directiva 2000/3/CE;
          - autovehiculele din categoria M2 </= 3,5 tone trebuie sa fie echipate
          cu centuri de siguranta cu trei puncte de ancorare, cu exceptia
          scaunelor indreptate spre inapoi;
          - autovehiculele din categoriile M2 >/= 3,5 tone, M3 si N1, N2 si N3
          vor fi echipate cu centuri de siguranta cu trei puncte de ancorare
          pentru scaunele laterale, scaunul din mijloc si cel al ghidului la
          autocare de turism putand fi echipate cu centura de siguranta cu doua
          puncte de ancorare;
          - scaunele autovehiculelor din categoriile M2 si M3, care nu au in
          fata lor un alt scaun sau un dispozitiv de protectie (panou, bara
          etc.), vor fi echipate cu centuri de siguranta cu doua sau trei puncte
          de ancorare, cu exceptia autobuzelor urbane;
          - echiparea obligatorie cu centuri de siguranta, precum si omologarea
          si marcarea centurilor de siguranta pentru toate autovehiculele din
          categoriile M si N trebuie sa corespunda prevederilor Directivei
          77/541/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/3/CE (anexa nr. 5),
          sau ale Regulamentului nr. 16 ECE - UN, seria de amendamente 04.
12.13     La autovehiculele cu scaune amplasate transversal fata de directia lor
          de mers (cu exceptia autobuzelor urbane) este obligatorie fie montarea
          de centuri de siguranta cu doua puncte de ancorare, fie montarea de
          cotiere la fiecare doua locuri.
12.14     Punctele de ancorare pentru dispozitivele de retinere pentru copii,
          precum si dispozitivele de retinere pentru copii, care se pot monta pe
          scaunul din spate sau pe scaunul din fata (insotitor), trebuie sa
          respecte prevederile Regulamentului nr. 44 ECE - UN, seria de
          amendamente 03.
12.15     Autoturismele vor fi echipate obligatoriu cu perne gonflabile
          (airbag), daca autovehiculul a fost omologat cu aceste perne.
12.16     Autovehiculele cu cabina inchisa trebuie dotate cu instalatie de
          incalzire si ventilare a spatiului destinat conducatorului si
          pasagerilor. Pentru autoturisme si alte autovehicule din categoria M1
          se aplica Directiva 78/548/CEE, iar pentru tractoare agricole si
          forestiere se recomanda aplicarea prevederilor ISO 6097-83.
12.17     Se interzice folosirea directa a conductei de evacuare a gazelor
          pentru incalzirea spatiului destinat conducatorului sau pasagerilor.
12.18     Se interzic transportul de persoane in vehicule destinate
          transportului de bunuri, fara amenajari speciale, precum si
          transportul de persoane si marfuri in acelasi compartiment al
          vehiculului.

13        Rotile si echiparea cu roti a vehiculelor
13.1      Rotile vehiculelor trebuie echipate cu anvelope care sa corespunda
          conditiilor de exploatare, indeosebi in ceea ce priveste constructia
          lor si viteza de rulare. Anvelopele destinate masinilor pentru lucrari
          care circula cu viteze reduse trebuie inscriptionate in mod
          corespunzator.
13.2      Rotile autovehiculelor si remorcilor acestora trebuie echipate cu
          pneuri ale caror capacitate de incarcare, dimensiuni, constructie si
          viteza maxima sunt indicate de constructorul acestora si corespund
          performantelor de incarcare si viteza ale vehiculelor respective.
13.3      Pentru autovehiculele din categoriile M si N pneurile trebuie sa fie
          prevazute cu un profil al benzii de rulare corespunzator conditiilor
          de exploatare, care trebuie sa cuprinda toata latimea si intreaga
          circumferinta a benzii de rulare.
13.4      La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice
          constructia si inscriptionarea pneurilor trebuie sa corespunda
          conditiilor tehnice din Directiva 92/23/CEE (autoturisme si remorcile
          acestora si pentru vehicule utilitare) sau, respectiv, din
          Regulamentul nr. 30 ECE - UN, seria 02 de amendamente, din
          Regulamentul nr. 54 ECE - UN. Pentru vehiculele agricole sau remorcile
          acestora se aplica prevederile Regulamentului nr. 106 ECE - UN, iar
          pentru motocicluri, ale Directivei 97/24/CE sau ale Regulamentului
          nr. 75 ECE - UN. La omologarea pentru vehicule din import pot fi
          acceptate si prevederile altor reglementari internationale indicate de
          constructorul vehiculului.
13.5      La omologarea individuala a vehiculelor, precum si la certificarea
          vehiculelor utilizate importate, acestea trebuie sa fie echipate, pe
          aceeasi axa, numai cu acelasi tip de pneuri, radiale ori diagonale, cu
          aceeasi dimensiune si cu acelasi model al profilului benzii de rulare.
13.6      Pneurile utilizate de vehicule avand o viteza maxima, prin
          constructie, de peste 40 km/h, trebuie inscriptionate de fabricanti cu
          marca comerciala sau de fabricatie, dimensiunile, varianta
          constructiva, capacitatea de incarcare, categoria de viteza si data
          fabricarii sau, eventual, a resaparii, conform regulamentelor nr. 108
          si nr. 109 ECE - UN.
          Pe vehicul, pentru fiecare axa, trebuie afisata in mod vizibil (pe o
          eticheta sau prin inscriptionare pe caroserie) presiunea de lucru
          indicata de constructorul vehiculului, pentru sarcina pe axa tehnic
          admisibila precum si, optional, pentru sarcini partiale si/sau anumite
          viteze.
13.7      Pneurile care echipeaza vehicule prezentate la omologarea individuala
          pentru circulatie trebuie sa fie in buna stare de folosire, fara
          deteriorari, taieturi sau rupturi si umflate la presiunea de lucru
          indicata de constructor; dimensiunile anvelopelor trebuie corelate cu
          dimensiunile jantelor si ale camerelor de aer, conform standardelor
          indicate de constructor.
          Profilul principal, reprezentand nervuri late si care cuprinde circa
          trei patrimi din latimea benzii de rulare, pe toata circumferinta,
          trebuie sa aiba striuri (canale) cu o adancime de cel putin 1,6 mm,
          conform Directivei 89/459/CEE. Pentru mopede si motociclete usoare se
          admite o adancime de cel putin 1 mm, iar pentru tractoare si masini
          pentru lucrari, 2 mm, daca dimensiunea pneului nu depaseste 20 de toli
          sau 4 mm, daca aceasta depaseste 20 de toli.
13.8      Pentru vehiculele a caror viteza maxima nu depaseste 25 km/h (pentru
          cele fara suspensie elastica, 16 km/h) se admite utilizarea
          anvelopelor din cauciuc plin, care insa trebuie prevazute, pe ambele
          parti ale benzii de rulare, cu nervuri late de minimum 10 mm, indicand
          limita de uzura a anvelopei. Sarcina statica maxima pe pata de contact
          nu trebuie sa depaseasca 0,8 N/mm^2 (aceasta conditie nu se pune la
          electrocare cu axe echipate cu suspensie elastica si o viteza maxima
          care nu depaseste 20 km/h).
13.9      La masinile pentru lucrari avand o masa totala maxima autorizata care
          nu depaseste 4,0 t, precum si la alte vehicule si remorci similare se
          admite folosirea rotilor cu bandaj metalic, cu conditia ca sarcina
          statica pe drum sa nu depaseasca 125 daN/cm^2.
13.10     Echiparea rotilor autovehiculelor cu pneuri de iarna prevazute cu
          stifturi este interzisa.
13.11     Automobilele, motocicletele, precum si remorcile acestora, avand o
          viteza maxima, prin constructie, de peste 25 km/h, trebuie construite
          si/sau echipate, in dreptul rotilor, cu elemente de protectie
          impotriva improscarii cu apa, noroi, zapada, pietre etc. Acestea pot
          fi aripi, elemente de caroserie, aparatoare de noroi sau sorturi.
          Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca elementele de
          acoperire, la omologarea pentru circulatia pe drumurile publice,
          trebuie sa corespunda, pentru autovehiculele din categoria M1,
          prevederilor tehnice ale Directivei 78/549/CEE, ultima modificare
          94/78/CE, iar pentru vehiculele din categoriile N2, avand masa totala
          maxima autorizata peste 7,5 t, N3, O3 si O4, trebuie sa corespunda
          prevederilor Directivei 91/226/CEE.
          Pentru vehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 < 7,5 tone, O1 si O2
          elementele de protectie trebuie sa acopere anvelopa pe toata latimea
          ei, sa fie amplasate cat mai aproape posibil, din punct de vedere
          constructiv si functional, de axa, iar in ceea ce priveste axa spate,
          atunci cand vehiculul este gol sa acopere cat mai mult posibil din
          unghiul de degajare al vehiculului daca caroseria nu indeplineste
          aceste conditii.
13.12     Rotile de schimb montate pe exteriorul vehiculelor trebuie prevazute
          cu suporturi suficient de robuste pentru a le retine in orice conditii
          de exploatare si asigurate contra desfacerii accidentale, cu ajutorul
          a doua dispozitive independente.
13.13     Se admite dotarea cu roti de schimb de utilizare temporara a
          autoturismelor si a altor autovehicule din categoria M1, cu conditia
          ca acestea sa fie omologate conform prevederilor tehnice ale
          Directivei 92/23/CEE sau ale Regulamentului nr. 64 ECE - UN.

14        Tractarea remorcilor si compatibilitatea autotractor-remorca
14.1      Automobilele pot tracta o singura remorca, iar tractoarele agricole
          sau forestiere pot tracta si doua remorci lente, cu conditia ca
          autotrenul sa nu depaseasca lungimea totala prevazuta la pct. 2.8 si
          sa nu depaseasca sarcina maxima remorcabila prevazuta pentru tractor
          si pentru dispozitivul de remorcare. Autovehiculele cu semiremorca cu
          sa nu trebuie sa tracteze si o remorca, iar autobuzele pot tracta
          numai o remorca de bagaje.
14.2      Dispozitivele de cuplare ale vehiculelor trebuie sa fie omologate si
          construite astfel incat sa fie suficient de robuste si fiabile, usor
          manevrabile, oferind gradul de securitate la nivelul tehnicii actuale,
          inclusiv pentru cuplajele automate. La autovehiculele care tracteaza
          remorci furca de cuplare trebuie sa asigure garda la sol necesara, iar
          ochetul de cuplare al remorcii trebuie sa fie reglabil pe inaltime in
          limitele necesare.
14.3      Dispozitivele de cuplare trebuie sa realizeze gradele de libertate
          necesare intre autovehiculul tractor si remorca, pentru orice conditii
          de exploatare, fara jocuri excesive, iar in cazul cuplajelor cu sfera,
          sa asigure compensarea uzurii componentelor. Cuplajele cu sfera sunt
          admise numai pentru o masa totala a remorcii mai mica de 3500 kg.
14.4      In cazul autovehiculelor din categoria M1 care pot tracta o remorca
          constructorul trebuie sa precizeze in instructiunile de exploatare
          restrictiile de viteza (100 km/h) pentru cazul in care sarcina maxima
          admisa pe sau axele spate este depasita in limitele indicate in
          Directiva 92/21/CEE, ultima modificare prin Directiva 95/48/CE, anexa
          II, precum si orice alta conditie de exploatare. Atunci cand
          constructorul echipeaza autovehiculul cu dispozitiv de cuplare sau in
          cazul in care autovehiculul este echipat ulterior cu un asemenea
          dispozitiv, trebuie sa se indice pe dispozitiv sau pe vehicul, in
          apropierea acestuia, cel putin sarcina verticala admisibila pe
          dispozitivul de remorcare, care nu o poate depasi pe cea indicata de
          constructor.
14.5      Constructia, rezistenta si gradul de securitate al dispozitivelor de
          cuplare, montajul pe vehicul si accesibilitatea pentru actionarea in
          siguranta a cuplajelor autovehiculelor si remorcilor sau
          semiremorcilor acestora, precum si marcajul acestor dispozitive
          trebuie sa corespunda cu prevederile tehnice ale Directivei 94/20/CEE
          sau ale Regulamentului nr. 55 ECE - UN (aceasta include si cuplajele
          cu sfera pentru vehiculele din categoriile M1 si M2 cu o masa mai mica
          de 3500 kg si categoria N1, inclusiv remorcile cu o masa mai mica de
          3500 kg) pentru tractoare agricole si forestiere, ale Directivei
          89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE (sau alte
          standarde internationale din acest domeniu), iar pentru dispozitivele
          de atelare ale vehiculelor cu 2 - 3 roti, ale Directivei 97/24/CE,
          cap. 10. Interschimbabilitatea dintre autotractorul cu sa si
          semiremorca trebuie sa corespunda cerintelor tehnice prevazute in ISO
          1726.
14.6      Remorcile, cu exceptia semiremorcilor, care nu sunt dotate cu
          echipament de franare automata, prevazut la pct. 4.13, trebuie
          prevazute cu un dispozitiv secundar de legatura (lant, cablu etc.)
          care, in caz de rupere a dispozitivului de cuplare, sa poata impiedica
          protapul sa atinga solul si sa asigure o anumita directie reziduala
          remorcii; acest dispozitiv nu este necesar in cazul cuplajului cu bolt
          sferic cu dubla sau tripla asigurare.
14.7      Pentru omologarea lor elementele dispozitivelor de cuplare pentru
          caravane sau remorci usoare trebuie sa corespunda prevederilor SR -
          ISO 10091, ISO 8704-91, ISO 7641/1-83 si ISO 1103-92, pentru
          autovehicule cu sa, prevederilor SR - ISO 337, SR -- ISO 4086 sau
          altor standarde internationale din acest domeniu.
          Legaturile electrice dintre vehiculul tractor si remorca, pentru
          instalatia de iluminare si semnalizare luminoasa si pentru
          transmiterea semnalelor si comenzilor la sistemul de franare al
          remorcii, precum si montarea dispozitivelor de cuplare electrica pe
          vehicule trebuie sa corespunda prevederilor SR ISO 7638 sau altor
          standarde din acest domeniu. Legaturile pentru franarea pneumatica
          intre vehiculul tractor si remorca trebuie sa corespunda prevederilor
          ISO 1728.
14.8      Elementele de legatura dintre tractor si masinile agricole trebuie sa
          corespunda STAS SR ISO 6489/1-95 sau altor standarde din acest
          domeniu.
14.9      Autovehiculele trebuie prevazute in partea din fata (iar cele din
          categoria M1 si in partea din spate) cu dispozitive de tractare.
          Conditiile tehnice impuse acestor dispozitive trebuie sa corespunda
          prevederilor Directivei 77/389/CEE, ultima modificare prin Directiva
          96/64/CE, iar tractoarele agricole sau forestiere, in partea din fata,
          cu dispozitiv de tractare conform prevederilor Directivei 79/533/CEE,
          ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE.

15        Elemente de identificare a vehiculelor si amplasarea placilor de
          inmatriculare
15.1      Pe autovehicule si remorcile acestora trebuie amplasata pe o parte a
          vehiculului care in mod normal nu necesita sa fie inlocuita in cursul
          folosirii vehiculului, intr-un loc vizibil si usor accesibil, placuta
          fabricantului, care trebuie sa contina, in ordine, cel putin
          urmatoarele date, usor de citit si greu de sters:
          - firma producatoare (denumirea ei sau marca comerciala);
          - numarul omologarii de tip (pentru vehiculele produse in Romania
          numarul omologarii nationale; dupa integrarea in UE se va trece
          numarul de omologare UE sau numarul omologarii acordat in tara in care
          s-a acordat omologarea);
          - numarul de identificare VIN conform SR ISO 4100, SR ISO 4030, SR ISO
          3779 si SR ISO 3780;
          - masa totala tehnic admisibila a vehiculului;
          - masa totala rulanta tehnic admisibila in autotren, daca
          autovehiculul este autorizat sa tracteze remorca; la autoturisme se
          recomanda indicarea sarcinii totale maxime remorcabile autorizata
          pentru o remorca fara frana;
          - masele maxime tehnic autorizate pe fiecare axa (indicate in ordine,
          din fata spre spate);
          - masa maxima tehnic admisa pe punctul de cuplare la semiremorci.
          Daca masele tehnic admisibile sunt mai mari decat masele autorizate in
          Romania pentru vehiculele care se omologheaza in vederea
          inmatricularii, atunci aceste date vor fi indicate pe doua coloane: in
          coloana din stanga masele maxim autorizate, iar in coloana din dreapta
          masele tehnic admise.
          Dedesubt sau lateral fata de inscriptiile prescrise, dar in afara
          dreptunghiului clar specificat in care se afla aceste date,
          constructorul poate introduce si alte date suplimentare.
          In perioada 2002 - 2005 se va trece la introducerea treptata a
          placutei fabricantului conform Directivei 76/114/CEE, ultima
          modificare prin Directiva 78/507/CEE (autovehicule si remorci), pana
          atunci urmand a fi utilizate in continuare actualele placute ale
          fabricantului.
15.2      Pe vehiculele cu 2 - 3 roti trebuie amplasata, pe o parte a
          vehiculului care in mod normal nu necesita sa fie inlocuita in cursul
          folosirii vehiculului, intr-un loc vizibil si usor accesibil, placuta
          fabricantului, care trebuie sa contina, in ordine, cel putin
          urmatoarele date, usor de citit si greu de sters:
          - firma producatoare (denumirea ei sau marca comerciala);
          - numarul omologarii de tip (pentru vehiculele produse in Romania
          numarul omologarii nationale; dupa integrarea in UE se va trece
          numarul de omologare UE sau numarul omologarii acordat in tara in care
          s-a acordat omologarea);
          - numarul de identificare VIN conform SR ISO 4030 1996
          - nivelul sonor in stationare: ....... dB(A) la turatia ........
          Dedesubt sau lateral fata de inscriptiile prescrise, dar in afara
          dreptunghiului clar specificat in care se afla aceste date,
          constructorul poate introduce si alte date suplimentare.
          In perioada 2002 - 2005 se va trece la introducerea treptata a
          placutei de mai sus, conform Directivei 93/34/CEE (vehicule cu 2 - 3
          roti), pana atunci urmand sa fie utilizate in continuare actualele
          placute ale fabricantului.
15.3      Pe fiecare tractor agricol sau forestier trebuie amplasata, pe o
parte
          a tractorului care in mod normal nu necesita a fi inlocuita in cursul
          folosirii acestuia, intr-un loc vizibil si usor accesibil, placuta
          fabricantului, care trebuie sa contina, in ordine, cel putin
          urmatoarele date, usor de citit si greu de sters:
          - firma producatoare (denumirea ei sau marca comerciala);
          - tipul tractorului (daca este cazul si modelul);
          - numarul omologarii de tip (pentru vehiculele produse in Romania
          numarul omologarii nationale; dupa integrarea in UE se va trece
          numarul de omologare UE sau numarul omologarii acordat in tara in care
          s-a acordat omologarea);
          - numarul de identificare al tractorului;
          - valorile extreme ale masei maxime totale autorizate pentru tractor,
          tinandu-se seama de pneurile autorizate pentru folosire;
          - valorile extreme ale masei maxime autorizate pentru fiecare dintre
          axele tractorului, in functie de pneurile utilizate (datele se inscriu
          din fata spre spate);
          - masa remorcabila tehnic admisibila.
          Dedesubt sau lateral fata de inscriptiile prescrise, dar in afara
          dreptunghiului clar specificat in care se afla aceste date,
          constructorul poate introduce si alte date suplimentare.
          In perioada 2002 - 2005 se va trece la introducerea treptata a
          placutei de mai sus, conform Directivei 89/173/CEE, ultima modificare
          prin Directiva 97/54/CEE, pana atunci urmand sa fie utilizate in
          continuare actualele placute ale fabricantului.
15.4      Pe sasiu sau, dupa caz, pe un element fix al caroseriei ori cadrului,
          intr-un loc accesibil al vehiculului, trebuie imprimat prin poansonare
          sau presare numarul de identificare (VIN), usor de citit si greu de
          sters. La vehiculele cu 2 - 3 roti numarul de identificare se aplica
          pe partea dreapta a vehiculului, iar la tractoarele agricole sau
          forestiere pe partea dreapta fata a tractorului. Se vor respecta
          prevederile acelorasi directive indicate mai sus.
15.5      In cazul carosarii de sasiuri echipate, pentru elementele de
          identificare se stabilesc urmatoarele:
          - daca producatorul sasiului echipat a poansonat codul VIN pe sasiu si
          a amplasat si placuta fabricantului, acestea se pastreaza de catre
          carosierul produsului final, care va amplasa pe caroserie si o placuta
          cu datele de identificare ale acesteia; daca prin carosare s-au
          modificat date privind greutatile si sarcinile, placuta carosierului
          va cuprinde si noile date si va fi amplasata in acelasi loc cu placuta
          fabricantului sasiului;
          - daca producatorul sasiului echipat a poansonat codul VIN pe sasiu,
          dar nu a amplasat si placuta fabricantului, codul VIN se preia pe
          placuta fabricantului produsului final (carosierului);
          - daca producatorul sasiului nu a poansonat codul VIN, acesta se
          acorda de catre fabricantul produsului final (carosierul), se
          poansoneaza pe sasiu si se mentioneaza pe placuta fabricantului.
15.6      La autovehicule si tractoare, trebuie amenajate in fata si in spate,
          iar la motociclete, mopede, precum si la remorci sau semiremorci,
          numai in spate, locuri speciale pentru montarea placilor cu numerele
          de inmatriculare, cu urmatoarele dimensiuni:
          - pentru autovehicule si remorci placa pe un rand avand dimensiunile
          520 mm x 120 mm sau placa pe doua randuri avand dimensiunile 340 mm x
          240 mm;
          - la tractoare locul pentru montarea placilor cu numerele de
          inmatriculare trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: lungime 255 mm
          sau 520 mm, iar latime 165 mm sau 120 mm;
          - pentru mopede si cvadricicluri usoare dimensiunile 100 mm x 175 mm
          sau 145 mm x 125 mm;
          - pentru motociclete, tricicluri cu puterea mai mica de 15 kW si alte
          cvadricicluri decat cele usoare dimensiunile 280 mm x 210 mm;
          - pentru tricicluri cu o putere mai mare de 15 kW dimensiunile 520 mm
          x 120 mm sau 340 mm x 240 mm.
          Marginea inferioara a placii de inmatriculare la automobile nu trebuie
          sa fie mai aproape de 300 mm fata de sol, fara a afecta garda la sol a
          vehiculului; marginea superioara a placii nu trebuie sa fie mai sus de
          1200 mm de la sol; placile cu numere de inmatriculare trebuie sa fie
          vizibile de la o distanta convenabila, cel putin sub un unghi de 30
          grade, din ambele parti.
15.7      Placile de inmatriculare trebuie sa fie amplasate:
          - la autovehicule si remorci, conform prevederilor Directivei
          70/222/CEE;
          - la tractoarele agricole sau forestiere, conform prevederilor
          Directivei 74/151/CEE, ultima modificare prin Directiva 98/38/CE;
          - la vehicule cu 2 - 3 roti, conform prevederilor Directivei
          93/94/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/26/CE.

16        Automobile pentru transportul in comun si public de persoane
16.1      Prin automobile destinate transportului public de persoane se intelege
          autobuzele, urbane sau interurbane, minibuzele (microbuzele),
          troleibuzele, taximetrele si autoturismele de inchiriat, care asigura
          transportul urban sau interurban al publicului calator.
          Automobilele destinate transportului in comun cuprind, pe langa
          automobilele pentru transportul public, si alte automobile care
          asigura transportul in comun, ca de exemplu, transportul personalului
          agentilor economici sau institutiilor carora apartin aceste
          automobile.
16.2      Autoturismele cu care se efectueaza transportul public de persoane
          (taximetrele) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
          - sa aiba pe latura din dreapta cel putin doua usi;
          - sa fie prevazute cu aparat de taxare, iluminat si amplasat la loc
          vizibil, care sa corespunda reglementarilor in vigoare aparatul va fi
          etalonat si sigilat conform reglementarilor metrologice;
16.3      Autoturismele care efectueaza transport public de persoane (taximetre)
          trebuie prevazute cu:
          - o caseta de culoare alba, fixata transversal pe acoperis sau pe o
          arcada demontabila tip portbagaj, iluminata din interior de un bec a
          carui putere nu depaseste 30 W si avand inscriptia "TAXI" pe peretele
          din fata si din spate (exemplu in anexa nr. 6, fig. 1); se admite si
          montarea unei casete publicitare separate, al carei bec are o putere
          de maximum 30 W, caseta care poate face si corp comun cu caseta
          "TAXI"; se admite si fond negru cu litere de culoare alba sau galbena;
          - o placuta amplasata in interior, la loc vizibil pentru pasager, pe
          care se afla inscrise denumirea si sediul firmei careia apartine
          taximetrul, numele si prenumele conducatorului taximetrului, precum si
          codul acestuia, stabilit de agentul economic.
16.4      Autobuzele urbane, interurbane si autocarele de turism trebuie
          construite si echipate astfel incat la omologarea de tip sa corespunda
          prevederilor tehnice cuprinse in Regulamentul nr. 36 ECE - UN, seria
          de amendamente 03, precum si celorlalte prevederi privind siguranta
          circulatiei si protectia mediului cuprinse in prezentele reglementari.
          La omologarea/certificarea individuala a autobuzelor, inclusiv pentru
          autobuze produse artizanal, se vor verifica numai prevederile care
          afecteaza direct siguranta activa si pasiva, precum si pe cele privind
          amenajarile interioare.
          Autobuzele interurbane si autocarele de turism, daca nu sunt prevazute
          in mod expres cu scaune pentru persoane cu handicap, nu trebuie sa
          indeplineasca cerintele din Regulamentul nr. 36 ECE - UN, specifice
          pentru transportul persoanelor cu handicap.
16.5      Minibuzele (microbuzele) trebuie construite si echipate astfel incat
          sa corespunda prevederilor tehnice cuprinse in Regulamentul nr. 52 ECE
          - UN, seria de amendamente 01, precum si celorlalte prevederi privind
          siguranta circulatiei si protectia mediului cuprinse in prezentele
          reglementari.
          La omologarea/certificarea individuala a minibuzelor, inclusiv pentru
          minibuze produse artizanal, se vor verifica numai prevederile care
          afecteaza direct siguranta activa si pasiva, precum si pe cele privind
          amenajarile interioare.
          Minibuzele care nu sunt destinate traficului urban, daca nu sunt
          prevazute in mod expres cu scaune pentru persoane cu handicap, nu
          trebuie sa indeplineasca cerintele cuprinse in Regulamentul nr. 52 ECE
          - UN specifice pentru transportul persoanelor cu handicap.
16.6      Scaunele autobuzelor si minibuzelor trebuie construite si ancorate
          astfel incat sa reziste la toate solicitarile din exploatare, inclusiv
          in caz de accident, si sa fie verificate conform prevederilor tehnice
          ale Regulamentului nr. 80 ECE - UN.
16.7      Autobuzele si minibuzele trebuie prevazute cu o placuta sau eticheta,
          vizibila din interior, amplasata in partea dreapta a peretelui fata,
          in care se indica:
          - numarul maxim de calatori pe scaune;
          - numarul total maxim de calatori (pentru cele urbane si interurbane).
          Numarul de calatori inscris pe placuta sau eticheta trebuie stabilit
          astfel incat sa se asigure respectarea masei totale maxime autorizate
          si a sarcinilor maxime autorizate pe axele autovehiculului. Este
          interzis transportul unui numar mai mare de calatori decat cel
          inscriptionat.
16.8      Autobuzele si minibuzele trebuie construite astfel incat sa fie
          imposibila, in conditii de exploatare normala, depasirea sarcinii
          tehnic admisibile totale si pe axe datorita masei calatorilor si
          bagajelor acestora; acest lucru trebuie asigurat prin amenajari
          adecvate, care sa conduca la limitarea spatiului rezervat pasagerilor
          in picioare, a spatiului in portbagaje etc.
16.9      Autobuzele si minibuzele urbane, destinate transportului public de
          persoane, care sunt prevazute cu usi cu comanda de la distanta,
          trebuie echipate cu dispozitive care sa impiedice pornirea de pe loc a
          vehiculului cu usile deschise (la minibuze se accepta si o alarma).
          Spatiul dintre canturile usilor duble, elasticitatea si dimensiunile
          garniturilor de etansare dintre usi trebuie astfel stabilite incat sa
          nu permita accidentarea pasagerilor la manevrarea usilor. In acest
          scop usile cu comanda de la distanta trebuie prevazute cu echipament
          care sa asigure redeschiderea acestora atunci cand intre ele a fost
          prins un corp cu grosime mai mare de 80 mm.
          Aceste vehicule trebuie dotate cu dispozitive speciale - tip ciocan -
          destinate spargerii elementelor vitrate in caz de pericol, amplasate
          si marcate corespunzator, sau cu alte sisteme de siguranta prevazute
          in Regulamentul nr. 36 ECE - UN si in Regulamentul nr. 52 ECE - UN.
16.10     Autobuzele si minibuzele destinate transportului public de persoane
          vor fi prevazute cu ideogramele si simbolurile de inscriptionare
          impuse prin Regulamentul nr. 36 ECE - UN, seria 03 de amendamente,
          sau prin Regulamentul nr. 52 ECE - UN, seria 01 de amendamente.
          Autobuzele si minibuzele urbane trebuie prevazute in plus cu:
          a) la exterior:
          - sigla sau denumirea agentului economic;
          - placi de traseu iluminate, amplasate in partea din fata, spate si
          laterala dreapta, pe care se inscriu: numarul liniei si ruta (pentru
          placa frontala) si cel putin numai numarul liniei pentru celelalte
          placi;
          - marcarea accesului la usi (urcare, coborare);
          b) la interior:
          - marcarea accesului la usi (urcare, coborare);
          - etichete pentru scaunele rezervate anumitor categorii de persoane
          (invalizi, persoane in varsta, persoane cu copii in brate);
          - alte simboluri si inscriptii, cum sunt: interdictia de a fuma sau de
          a sta de vorba cu conducatorul, indicarea dispozitivelor de deschidere
          a usilor in caz de necesitate etc.
          Toate inscriptionarile trebuie sa fie clare, univoce, usor lizibile si
          greu de sters, amplasate in locuri vizibile, cu continut, dimensiuni
          si conditii de calitate adecvate, iar etichetele trebuie sa fie
          certificate/omologate de Registrul Auto Roman.
16.11     Autobuzele si minibuzele care transporta copii vor fi inscriptionate
          pe partea laterala dreapta si pe spate cu cuvintele "TRANSPORT COPII"
          si/sau cu un simbol caracteristic, indicat cu titlu de exemplu in
          anexa nr. 6, fig. 2, in care chenarul si desenul vor fi de culoare
          albastra pe fond alb.
16.12     Autobuzele si minibuzele care transporta copii vor fi construite
          astfel incat conducatorul sa poata supraveghea in mod permanent
          urcarea si coborarea acestora, precum si comportarea lor in salon,
          prin:
          - constructia si amplasarea usii fata astfel incat conducatorul sa
          poata observa direct urcarea copiilor;
          - instalarea de oglinzi retrovizoare care sa asigure observarea
          coborarii pe usa din spate (inclusiv a scarilor acesteia) si
          observarea salonului.
16.13     Autovehiculele speciale care transporta mai mult de 9 persoane,
          inclusiv conducatorul, trebuie sa fie echipate cu instalatie de
          iluminat interior, ventilatie, incalzire si sa asigure comunicarea
          dintre pasageri si conducator.
16.14     La autocamioanele care transporta ocazional persoane, precum si la
          remorcile agricole care transporta persoane se vor lua urmatoarele
          masuri:
          - platforma va fi prevazuta cu banci sau scaune bine fixate, situate
          sub nivelul obloanelor cu cel putin 150 mm;
          - partile laterale ale platformei vor fi fixate cu sigurante, pentru a
          nu permite deschiderea accidentala a obloanelor.
          Pentru remorcile agricole care transporta persoane este necesar sa
          existe posibilitatea actionarii franei de stationare a remorcii din
          interiorul acesteia, care sa asigure franarea remorcii in caz de
          urgenta, precum si un sistem optic sau acustic de avertizare a
          conducatorului.
17        Conditii tehnice suplimentare pentru vehiculele care transporta
          marfuri periculoase sau perisabile
17.1      Autovehiculele si remorcile destinate transportului uneia sau mai
          multor clase de marfuri periculoase cuprinse in "Acordul european
          referitor la transportul rutier al marfurilor periculoase (ADR)",
          incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania este Parte,
          trebuie construite si echipate astfel incat sa corespunda conditiilor
          tehnice suplimentare prevazute in acest acord, precum si Directivei
          98/91/CE sau Regulamentului ECE - UN nr. 105, seria de amendamente 01.
17.2      Certificatul de agreare, care confirma respectarea acestor conditii,
          se elibereaza de catre Registrul Auto Roman.
17.3      Nu vor fi admise in circulatia pe drumurile publice din Romania, in
          vederea efectuarii de transporturi de marfuri periculoase, decat
          vehicule fabricate sau carosate de unitati producatoare specializate
          si certificate in cadrul sistemului pentru asigurarea calitatii.
17.4      La omologarea pentru circulatie a acestor vehicule fabricate in
          Romania se vor prezenta documente din care sa reiasa avizarea
          favorabila a suprastructurii sau recipientelor de catre forurile
          competente abilitate prin legislatia in vigoare, in functie de natura
          marfurilor transportate, conform prevederilor Directivei 98/91/CE sau
          Regulamentului ECE - UN nr. 105, seria de amendamente 01, precum si
          prevederilor pertinente din Reglementarea nationala RNTR 3 privind
          omologarea in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice,
          agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor
          destinate transportului de marfuri periculoase.
17.5      Detinatorii vehiculelor destinate transportului de marfuri periculoase
          provenite din import vor trebui sa prezinte documentele de omologare
          internationala conform prevederilor ADR, in vederea admiterii lor in
          circulatie pe drumurile publice din Romania; in lipsa acestor
          documente, vor fi prezentate avizele de la forurile specializate
          indicate la pct. 17.4.
17.6      La vehiculele omologate si agreate pentru transportul de marfuri
          periculoase, echiparea cu aparat de control (tahograf) electronic si
          cu limitator de viteza maxima, conform prevederilor Cap. IV pct. 19.5
          si, respectiv, 19.6, este obligatorie.
17.7      Autovehiculele si remorcile acestora care sunt destinate transportului
          de bunuri perisabile trebuie sa fie construite si echipate astfel
          incat sa respecte in mod suplimentar si conditiile tehnice continute
          in "Acordul cu privire la transporturile internationale de produse
          perisabile si cu privire la mijloacele speciale de transport care
          trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP)", adoptat la Geneva
          la 1 septembrie 1970, precum si prevederile pertinente din
          Reglementarea nationala RNTR 5 privind agrearea si verificarea tehnica
          a vehiculelor destinate transportului de produse perisabile.
17.8      Registrul Auto Roman va elibera certificate de agreare pentru
          vehiculele izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorifice,
          afectate transportului diferitelor categorii de produse perisabile pe
          drumurile publice din Romania, iar vehiculele vor putea fi prevazute
          cu placile de agreare a vehiculelor pentru transportul de marfuri
          perisabile, conform modelului prevazut in acord.
18        Sistemele, componentele si entitatile tehnice independente care
          concura la siguranta activa si pasiva a vehiculelor rutiere si
          protectia mediului, care trebuie sa fie omologate separat de vehicul
          si care pot fi comercializate separat
18.1      Sistemele, componentele si entitatile tehnice independente care
          concura la siguranta activa si pasiva a vehiculelor si la protectia
          mediului inconjurator, care trebuie sa fie omologate separat de
          vehicul conform reglementarilor existente si precizate in anexa nr. 2,
          sunt precizate in continuare (ele trebuie sa fie marcate corespunzator
          daca acest lucru este reglementat):
          - garnituri de frana de inlocuire;
          - geamuri de securitate;
          - dispozitive mecanice de legatura dintre autovehiculul tractor si
          remorca sau semiremorca;
          - dispozitive antiimpanare si bare de protectie antirostogolire pentru
          tractoare agricole sau forestiere;
          - rezervor de carburant;
          - elemente ale instalatiei electrice de iluminare si semnalizare;
          - triunghiuri reflectorizante de presemnalizare;
          - vitezografe, tahografe;
          - limitatoare de viteza;
          - centuri de siguranta;
          - dispozitive de retinere pentru copii;
          - jante si anvelope;
          - anvelope resapate;
          - dispozitive de protectie impotriva folosirii neautorizate;
          - oglinzi retrovizoare;
          - dispozitive de semnalizare sonora;
          - rezematori pentru cap, separate de scaun;
          - rezervoare de gaz sub presiune, gaz lichefiat sau de carburant;
          - amortizoare de zgomot de inlocuire pentru instalatia de evacuare;
          - roti de rezerva cu utilizare temporara;
          - placi de identificare pentru vehicule lungi si grele;
          - placi de identificare pentru vehicule lente;
          - placi de identificare pentru vehicule care transporta marfuri
          periculoase (ADR);
          - marcaje reflectorizante pentru conturul vehiculelor lungi si grele;
          - recipiente de presiune simple;
          - casti de protectie pentru motociclete si mopede;
          - echipamente pentru automobile alimentate cu gaze lichefiate sau sub
          presiune;
          - dispozitive de protectie impotriva improscarii cu apa sau noroi;
          - catalizatoare de inlocuire;
          - dispozitive speciale de avertizare optica;
          - dispozitive electrice de legatura dintre vehiculul tractor si
          remorca sau semiremorca;
          - balamale si incuietori pentru usi;
          - dispozitive de remorcare.
1.8.2     Piesele de schimb pentru vehicule rutiere si materialele de exploatare
          care pot afecta siguranta circulatiei rutiere si protectia mediului
          inconjurator, cu exceptia celor fabricate de furnizorii pentru prima
          echipare a vehiculelor, trebuie sa fie omologate/certificate conform
          legislatiei in vigoare; dupa caz, pentru piese de schimb si materiale
          de exploatare specifice unui anumit tip de vehicul producatorii
          acestora trebuie sa ceara in prealabil avizul producatorului
          vehiculului.
19        Alte conditii
19.1      La omologarea de tip a autovehiculelor instalatia de aprindere a
          autovehiculelor echipate cu motor cu aprindere comandata si a
          autovehiculelor echipate cu motor electric de actionare nu trebuie sa
          produca perturbatii radioelectrice. In acest scop dispozitivele
          antiparazitare si masurarea parazitilor radioelectrici trebuie sa
          satisfaca conditiile tehnice cuprinse in Directiva echivalenta
          72/245/CEE, ultima modificare prin Directiva 95/54/CE, sau in
          Regulamentul nr. 10 ECE - UN, seria de amendamente 02.
19.2      La omologarea de tip a tractoarelor agricole si forestiere echipate
          cu motor cu aprindere comandata instalatia de aprindere trebuie
          deparazitata radioelectric. In acest scop dispozitivele antiparazitare
          si masurarea parazitilor radioelectrici trebuie sa corespunda
          conditiilor tehnice cuprinse in Directiva 75/322/CEE, ultima
          modificare prin Directiva 97/54/CE, astfel incat sa se elimine
          perturbatiile radioelectrice datorate functionarii motorului.
19.3      Autovehiculele a caror viteza maxima, prin constructie, depaseste 30
          km/h, trebuie dotate cu un aparat care indica viteza de deplasare in
          km/h (vitezometru), care trebuie amplasat in campul direct de
          vizibilitate al conducatorului; vitezometrul poate fi echipat si cu un
          aparat care indica spatiul parcurs, in kilometri si trebuie sa
          corespunda conditiilor tehnice cuprinse in Directiva 75/443/CEE,
          ultima modificare prin Directiva 97/39/CE, sau in Regulamentul nr. 39
          ECE - UN.
          De la prevederile de mai sus sunt exceptate autovehiculele echipate
          cu aparat de control (tahograf) conform pct. 19.5, in cazul in care
          viteza de deplasare este afisata direct in campul de vizibilitate al
          conducatorului.
19.4      La omologarea de tip a automobilelor destinate transportului de
          persoane (cu exceptia transportului urban), avand mai mult de 9
          locuri, inclusiv conducatorul, sau transportului de marfuri pe
          distante de peste 50 km, avand o masa totala maxima autorizata de
          peste 3,5 t, acestea trebuie echipate cu un aparat care sa
          inregistreze grafic cel putin viteza cu care circula autovehiculul,
          distanta parcursa, precum si timpul de mers si de stationare
          (tahograf), care sa permita controlul deplasarii autovehiculului pe
          baza materialului grafic inregistrat. Se excepteaza autovehiculele
          indicate in Regulamentul 3820/85/CEE. Tahograful trebuie sa corespunda
          prevederilor tehnice ale Regulamentului 3821/85/CEE, ultima modificare
          prin Regulamentul 2135/98/CE.
19.5      La omologarea de tip a autobuzelor interurbane si a autocarelor cu o
          masa totala maxima autorizata care depaseste 10 t, precum si a
          autovehiculelor de marfa cu o masa totala maxima autorizata care
          depaseste 12 t, acestea trebuie sa fie echipate cu limitator de
          viteza, care nu permite constructiv depasirea vitezei maxime
          prestabilite pentru vehicul, prin limitarea debitului de carburant, si
          nu pot fi decuplate de catre conducator. Pentru autobuze reglajul
          limitatorului se face la 100 km/h, iar pentru autocamioane si
          autovehiculele cu semiremorca, la 85 km/h. Sunt exceptate
          autovehiculele care, prin constructie, au viteze inferioare acestor
          limite; dispozitivele limitatoare de viteza, precum si autovehiculele
          echipate cu asemenea dispozitive trebuie sa corespunda prevederilor
          Directivei 92/24/CEE sau Regulamentului nr. 89 ECE - UN.
19.6      Autoturismele si motocicletele trebuie dotate cu un dispozitiv care nu
          permite utilizarea lor fara acceptul detinatorului (antifurt),
          suficient de sigur si care sa nu pericliteze siguranta circulatiei
          atunci cand este decuplat in timpul mersului. Dispozitivul trebuie sa
          corespunda prevederilor tehnice cuprinse in Directiva 74/61/CEE,
          ultima modificare prin Directiva 95/56/CE, sau in Regulamentul nr. 18
          ECE - UN, seria de amendamente 01, iar pentru autovehiculele cu
          ghidon, in Directiva 93/33/CEE sau in Regulamentul nr. 62 ECE - UN.
19.7      Automobilele pot fi prevazute cu sisteme de alarma cu conditia ca
          acestea sa fie omologate si montate pe vehicul conform prescriptiilor
          tehnice ale Directivei 74/61/CEE, ultima modificare prin Directiva
          95/56/CE, sau ale Regulamentului nr. 97 ECE - UN si sa nu perturbe
          linistea publica prin declansare atunci cand nu este cazul.
19.8      La automobile trebuie sa fie posibila montarea de lanturi
          antiderapante, cel putin pe rotile unei axe motoare.
19.9      Automobilele trebuie sa fie dotate si sa aiba in permanenta la bord
          urmatoarele:
          - triunghi de presemnalizare, omologat conform prevederilor tehnice
          ale Regulamentului nr. 27 ECE - UN, seria de amendamente 03;
          - trusa medicala auto de prim ajutor, omologata/certificata de
          autoritatea competenta; trusele medicale fabricate sau importate in
          Romania vor fi autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei si
          certificate de Registrul Auto Roman;
          - cel putin o roata de rezerva (cu exceptia tractoarelor agricole
          sau forestiere);
          - cate o siguranta fuzibila din fiecare tip folosit la autovehicul;
          - cate un bec electric din fiecare tip folosit la autovehicul.
          Ele trebuie, de asemenea, sa fie echipate cu cric pentru ridicarea
          vehiculului, cheie pentru piulitele rotilor si manivela de pornire
          (daca este cazul).
19.10     Remorcile, cu exceptia remorcilor din categoriile O1, O2 si a celor
          lente cu axa centrala, care sunt echipate cu alt tip de pneuri decat
          autovehiculul tractor, trebuie prevazute cel putin cu o roata de
          rezerva.
19.11     Constructia si echiparea vehiculelor rutiere trebuie sa respecte
          prevederile legale privind protectia contra incendiilor.
          Subansamblurile, piesele si substantele inflamabile trebuie protejate
          fata de sistemul de evacuare a gazelor arse.
          Autoturismele trebuie sa satisfaca prevederile tehnice privind
          prevenirea riscurilor de incendiu. De asemenea, se recomanda sa fie
          dotate cu un stingator de incendiu adecvat, cu o capacitate suficienta
          pentru stingerea unui incendiu, amplasat la indemana conducatorului,
          care trebuie verificat periodic.
          Autovehiculele pentru transportul de persoane din categoriile M2 si M3
          trebuie sa respecte prevederile referitoare la prevenirea riscurilor
          de incendiu precizate in Regulamentul nr. 36 ECE - UN, seria 03 de
          amendamente, si in Regulamentul nr. 52 ECE - UN, seria 01 de
          amendamente. Materialele folosite la autobuzele interurbane si
          turistice din categoria M2 trebuie sa respecte prevederile Directivei
          95/28/CEE.
19.12     Autovehiculele cu o masa totala maxima autorizata de peste 3,5 t,
          precum si microbuzele, trebuie echipate cu cel putin un stingator de
          incendiu cu o capacitate suficienta pentru stingerea unui incendiu,
          amplasat la indemana conducatorului, care trebuie verificat periodic,
          conform reglementarilor in vigoare.
19.13     Nu se admite prezenta azbestului in compozitia garniturilor de frana
          si de ambreiaj, precum si in elementele de protectie termica ale
          sistemului de evacuare a gazelor; de asemenea conform conventiilor
          internationale la care Romania este Parte este interzisa utilizarea
          freonului pe baza de CFC din instalatiile de climatizare si
          refrigerare ale autovehiculelor.
19.14     Omologarea autovehiculelor echipate cu instalatie de alimentare cu GPL
          sau GNC se face cu respectarea conditiilor tehnice din regulamentele
          ECE - UN nr. 67 respectiv nr. 110 si a prevederilor specifice din
          directivele privitoare la emisiile poluante.
          Modificarea instalatiei de alimentare a motorului autovehiculului
          pentru functionarea si cu alt carburant decat cel prevazut de
          constructor (si cu care a fost omologat vehiculul in ansamblu),
          inclusiv cu gaze de petrol lichefiate (GPL) sau GNC, se admite numai
          cu respectarea conditiilor din reglementarea nationala privind
          modificarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor pentru
          functionarea alternativa si cu GPL.
19.15     Autoturismele destinate invatarii conducerii auto trebuie echipate cu
          o caseta de culoare portocalie, fixata transversal pe acoperis,
          iluminata din interior de un bec cu putere maxima de 30 W, avand
          inscriptia "SCOALA" pe peretele din fata si din spate al casetei,
          conform anexei nr. 7, precum si cu dispozitiv cu dubla comanda pentru
          ambreiaj si frana de serviciu, doua oglinzi retrovizoare interioare,
          doua oglinzi retrovizoare exterioare si centuri de siguranta.
          Celelalte autovehicule trebuie echipate cu o caseta de culoare
          portocalie, fixata transversal pe acoperis, iluminata din interior de
          un bec cu putere maxima de 30 W, avand inscriptia "SCOALA" pe peretele
          din fata si din spate al casetei, conform anexei nr. 7 (cu dimensiuni
          duble: L x l x h = 840 x 200 x 240), precum si cu dispozitiv cu dubla
          comanda pentru ambreiaj si frana de serviciu, doua oglinzi
          retrovizoare exterioare si centuri de siguranta si cu o placa cu
          inscriptia "SCOALA", cu aceleasi dimensiuni ca ale casetei, aplicata
          pe partea din spate (in cazul autobuzelor si troleibuzelor).
19.16     Rezervorul de carburant trebuie sa fie protejat impotriva coroziunii.
          El trebuie sa fie incercat la dublul presiunii prevazute de
          constructor, dar cel putin 1,3 bar. Suprapresiunea trebuie sa fie
          eliminata automat prin dispozitive adecvate (orificii, ventile de
          siguranta etc.). In cazul rasturnarii complete a autovehiculului,
          carburantul nu trebuie sa se scurga prin orificii sau dispozitivul de
          aerisire; se admite totusi o scurgere neinsemnata, prin picurare.
          Debitul de scurgere nu trebuie sa depaseasca 30 g/min in decurs de 15
          minute, rezervorul fiind rostogolit la 90 grade si 180 grade.
19.17     Rezervorul trebuie sa fie astfel montat incat, la coliziune fata,
          spate sau laterala sa fie protejat; in apropierea rezervorului nu
          trebuie sa existe parti proeminente, muchii ascutite etc. Rezervoarele
          de combustibil amplasate pe autovehicule trebuie sa respecte pentru
          autovehicule conditiile tehnice cuprinse in Directiva 70/221/CEE,
          ultima modificare prin Directiva 2000/8/CE, iar pentru tractoare
          agricole si forestiere Directiva 74/151/CEE, ultima modificare prin
          Directiva 98/38/CE.
19.18     Se interzice montarea de rezervoare de combustibil pe remorci sau
          semiremorci, cu exceptia cazurilor in care acestea servesc la
          alimentarea unor echipamente tehnologice, montate pe remorca.
19.19     Conductele de carburant trebuie montate astfel incat rezistenta lor sa
          nu fie influentata de deplasarile relative ale partilor componente ale
          caroseriei sau ale motorului care se produc in timpul exploatarii. Se
          pot folosi furtunuri elastice metalice sau din alte materiale
          rezistente la ardere, protejate impotriva loviturilor. Ele trebuie
          protejate si impotriva caldurii care se produce la functionarea
          autovehiculelor si nu trebuie sa permita acumularea carburantului sau
          picurarea acestuia pe parti fierbinti sau pe aparate electrice care
          pot produce incendii.
19.20     Masinile pentru lucrari, supuse procedurilor de omologare sau
          certificare, trebuie sa corespunda prevederilor tehnice referitoare
          la siguranta circulatiei si protectia mediului, dupa cum urmeaza:
          - masinile pentru lucrari tractate sau purtate, care nu sunt exceptate
          de la procedura de omologare conform cap. VI art. 1, se omologheaza
          pentru circulatia pe drumurile publice conform reglementarilor si
          standardelor in vigoare, asimilandu-se cu vehicule avand constructie
          asemanatoare, luandu-se in considerare, dupa caz, exceptiile prevazute
          la cap. VI art. 2;
          - pentru evitarea pericolului pentru siguranta circulatiei datorat
          unor particularitati constructive ale masinilor pentru lucrari
          (elemente mobile, agabaritice, muchii sau varfuri ascutite etc.), se
          vor consemna, intr-o fisa tehnica, masurile de siguranta ce trebuie
          aplicate pe timpul deplasarii acestor masini pe drumurile publice,
          cum sunt: fixarea - asigurarea sau demontarea ori rabaterea-plierea
          elementelor respective.

    CAP. 5

1         Biciclete
1.1       Dimensiuni
          Bicicletele pot avea latimea de cel mult 1,0 m, iar triciclete si
          cvadriciclele de cel mult 2,0 m; remorcile bicicletelor pot avea
          latimea de cel mult 0,75 m, iar remorcile triciclelor si
          cvadriciclelor nu pot depasi latimea vehiculului tragator.
1.2       Franele bicicletelor trebuie sa aiba o eficienta suficient de mare si
          sa fie usor manevrabile. In acest scop bicicletele trebuie dotate cu
          doua mecanisme de franare, unul amplasat pe roata din fata, iar
          celalalt pe roata din spate.
          Franele triciclelor si cvadriciclelor trebuie sa actioneze simultan si
          cu aceeasi intensitate pe rotile aceleiasi axe. Una dintre frane
          trebuie sa poata fi blocata, pentru a se asigura vehiculului frana de
          stationare.
1.3       Instalatia de iluminat si semnalizare trebuie sa cuprinda urmatoarele
          elemente:
1.3.1     Bicicletele trebuie dotate in fata cu o lampa cu lumina alba sau
          galbena, iar in spate cu o lampa cu lumina rosie, amplasata la o
          distanta de cel putin 0,25 m de la sol.
          Pentru alimentarea acestor lampi se recomanda dotarea cu un generator
          electric cu o putere de cel putin 3 W si o tensiune nominala de 6 V;
          suplimentar se poate utiliza si o baterie electrica de 6 V;
1.3.2     Bicicletele trebuie dotate in fata cu un catadioptru de culoare alba,
          in spate cu unul sau doi catadioptri de culoare rosie, amplasati la o
          distanta de maximum 0,6 m de la sol, iar pe spitele rotilor, cu unul
          sau doi catadioptri de culoare portocalie (cei doi catadioptri trebuie
          dispusi la 180 grade unul fata de celalalt), vizibili din ambele parti
          laterale.
          Triciclurile si cvadriciclurile trebuie dotate cu doi catadioptri de
          culoare alba, vizibili din fata, si doi catadioptri de culoare rosie,
          vizibili din spate, iar pe spitele rotilor cu catadioptri de culoare
          portocalie.
          Pedalele bicicletelor trebuie dotate cu catadioptri de culoare
          portocalie, vizibili din fata si din spate, care nu sunt obligatorii
          la bicicletele de curse.
1.3.3     Remorcile bicicletelor trebuie dotate in fata cu doi catadioptri de
          culoare alba, iar in spate cu doi catadioptri de culoare rosie.
1.3.4     Toti catadioptri montati pe biciclete trebuie sa fie netriunghiulari
          si omologati si marcati conform Directivei 76/757/CEE, ultima
          modificare prin Directiva 97/29/CE, sau Regulamentului nr. 3 ECE - UN,
          seria de amendamente 02.
1.4       Alte conditii
1.4.1     Rotile bicicletelor trebuie echipate cu pneuri si prevazute cu
          aparatori, care nu sunt obligatorii pentru bicicletele de curse; se
          recomanda echiparea bicicletelor cu pneuri cu elemente reflectorizante
          albe, omologate si marcate conform Regulamentului nr. 88 ECE - UN.
1.4.2     Numarul de sei al bicicletelor trebuie sa fie egal cu numarul
          perechilor de pedale, iar pe cadru, in fata seii conducatorului,
          poate fi amenajat un loc pentru un copil mai mic de sapte ani.
1.4.3     Bicicletele trebuie dotate cu un avertizor sonor (clopotel).
1.4.4     Bicicletele trebuie sa poarte o eticheta a constructorului, amplasata
          pe cadru, pe care sa fie inscrise, cu litere usor de citit si greu de
          sters, numele sau marca fabricantului, tipul vehiculului, precum si
          numarul de fabricatie.
2         Vehicule cu tractiune animala si vehicule trase sau impinse cu mana
2.1       Dimensiuni, roti, amenajare
2.1.1     Vehiculele cu tractiune animala si vehiculele trase sau impinse cu
          mana nu trebuie sa aiba o latime mai mare de 2,55 m.
2.1.2     Vehiculele care circula chiar si ocazional pe drumurile publice
          trebuie sa fie echipate cu pneuri cu o uzura rezonabila, fara
          deteriorari, taieturi sau rupturi, sau cu anvelope din cauciuc masiv.
          In cazul echiparii cu roti cu cercuri metalice, latimea acestora
          trebuie sa fie de cel putin 70 mm; cercurile nu trebuie sa aiba parti
          proeminente sau muchii ascutite care ar putea deteriora drumul.
2.1.3     Vehiculele cu tractiune animala, echipate cu anvelope, precum si
          vehiculele trase sau impinse cu mana avand o masa totala maxima
          autorizata mai mare de 400 kg, trebuie echipate cel putin cu un
          dispozitiv de franare care sa poata fi comandat de la locul
          conducatorului; daca vehiculul nu are amenajat un asemenea loc, atunci
          dispozitivul de comanda al franei trebuie amplasat in partea dreapta a
          acestuia si astfel construit incat sa poata fi actionat de catre o
          persoana care merge pe jos pe langa vehicul.
2.2       Dispozitive de iluminare
2.2.1     Vehiculele cu tractiune animala, precum si vehiculele trase sau
          impinse cu mana, avand o latime mai mare de 1,0 m, trebuie dotate in
          fata cu doi catadioptri de culoare alba, iar in spate, cu doi
          catadioptri de culoare rosie, amplasati cat mai aproape de peretele
          lateral, dar nu mai departe de 0,4 m de acesta; pe partile laterale
          pot fi montati catadioptri de culoare portocalie. Catadioptrii trebuie
          sa fie netriunghiulari si astfel amplasati incat vederea lor sa nu
          poata fi obturata de parti ale vehiculului sau incarcaturii; punctul
          cel mai de jos al suprafetei reflectorizante a catadioptrilor nu
          trebuie sa fie mai aproape de 0,3 m de la sol, iar punctul cel mai de
          sus la mai mult de 1,2 m de la sol.
2.2.2     Vehiculele cu tractiune animala, precum si vehiculele trase sau
          impinse cu mana pot fi echipate la partea din spate, in locul
          catadioptrilor, cu o placa triunghiulara de identificare, compusa din
          elemente reflectorizante si fluorescente de culoare rosie, sau cu doua
          benzi reflectorizante autocolante cu dungi alternante rosii si albe,
          descendente spre exterior, avand dimensiunea de cel putin 100 x 50 mm,
          amplasate pe peretele spate al vehiculului, cat mai spre exteriorul
          acestuia, pentru a face vehiculul mai vizibil, inclusiv atunci cand
          acesta stationeaza noaptea pe drumul public.
2.2.3     Carucioarele pentru copii, bolnavi sau infirmi, precum si orice alte
          vehicule impinse cu mana sau cu tractiune animala, avand o latime
          maxima de 1,0 m, pot sa nu fie prevazute cu dispozitive de iluminare.

    CAP. 6
    Vehicule exceptate de la procedura de certificare si omologare pentru circulatie pe drumurile publice sau de la prevederile prezentelor reglementari

1.        Se excepteaza de la procedura pentru certificarea si omologarea pentru
          circulatie, urmatoarele tipuri de vehicule:
          - bicicletele cu motor auxiliar a caror viteza maxima, prin
          constructie, nu depaseste 25 km/h;
          - remorcile tractate de biciclete cu motor - mopede, daca vehiculul
          care le tracteaza are o viteza maxima, prin constructie, ce nu
          depaseste 25 km/h;
          - masinile monoax pentru lucrari (motocultoare, motocositoare si
          altele similare), care sunt conduse de conducator pedestru;
          - utilajele si masinile pentru lucrari agricole sau forestiere,
          tractate sau purtate pe tractor (pluguri, grape, masini de semanat si
          recoltat, batoze, echipamente de stropit si altele similare), precum
          si alte masini si agregate pentru lucrari in diferite domenii
          (constructii, industrie), cu conditia ca masa lor maxima autorizata
          sa nu depaseasca 3,0 tone, iar viteza lor maxima, prin constructie,
          sa nu depaseasca 30 km/h;
          - scaunele rulante pentru persoane cu handicap locomotor.
          Pentru aceste vehicule sau agregate, la omologarea functionala
          efectuata prin grija constructorului, se vor prevedea si masurile
          constructive necesare pentru cazul in care ele vor circula sau vor fi
          transportate la si de la locul de exploatare, pe drumuri publice, iar
          responsabilitatea pentru pastrarea acestor calitati revine
          detinatorului.
2.        Automobilele de epoca, care constituie bunuri cu valoare istorica in
          domeniul dezvoltarii tehnice a automobilului; perioada trecuta de la
          oprirea definitiva a fabricatiei tipului respectiv trebuie sa fie de
          cel putin 30 de ani. Pentru acestea Registrul Auto Roman poate elibera
          o carte de identitate a vehiculului pe baza cartii de identitate emisa
          de Federatia Internationala a Automobilelor de Epoca (FIVA), in
          conditiile in care motorizarea acestora si viteza maxima, prin
          constructie, au ramas cele prevazute de constructor. Aceasta carte de
          identitate a autovehiculului este necesara pentru autovehiculele care
          participa la manifestari specifice (concursuri, expozitii etc.).
3.        Autovehiculele destinate competitiilor sportive se omologheaza de
          catre Registrul Auto Roman in baza fisei de omologare a Federatiei
          Internationale a Automobilului (FIA), conforma cu anexa J la Codul
          sportiv international.
4.        Pot fi exceptate de la unele prevederi ale prezentelor reglementari
          (dimensiuni, sarcini pe axe si greutati maxime autorizate, echipamente
          de franare, inscrierea in curbe, vizibilitatea conducatorului sau
          amplasarea unor echipamente de iluminat si semnalizare), prin
          derogare, vehicule lente, utilaje sau masini pentru lucrari, a caror
          constructie nu permite, din motive functionale, respectarea acestor
          conditii. Asemenea vehicule pot fi:
          - macarale turn rotative montate pe semiremorci sau remorci;
          - macarale autopropulsate (automacarale si macarale mobile);
          - excavatoare (cu exceptia incarcatoarelor frontale);
          - masini de nivelat (gredere);
          - incarcatoare cu cupa;
          - autoincarcatoare (dumpere);
          - alte vehicule sau utilaje pentru lucrari publice;
          - orice alte masini pentru lucrari, mentionate in anexa nr. 13, sau
          similare acestora.
5.        Pot fi exceptate de la prevederile privind emisiile poluante
          autovehiculele specializate sau utilajele specializate care efectueaza
          lucrari in afara centrelor populate, cum sunt cele utilizate in
          industria petrolului, care se deplaseaza pe drumurile publice numai la
          si de la locul de munca, motoarele acestora trebuind sa respecte
          normele de mediu care se aplica la tractoare agricole.
6.        Pot fi exceptate, de asemenea, de la unele prevederi ale prezentelor
          conditii tehnice, inclusiv cele referitoare la transportul de
          persoane, autovehiculele specializate, in cazul in care destinatia
          acestor autovehicule nu permite respectarea prevederilor respective,
          cum sunt cele destinate fortelor armate, protectiei civile,
          pompierilor, fortelor responsabile pentru mentinerea ordinii publice.
7.        Exceptiile de la anumite prevederi pentru anumite categorii de
          vehicule se acorda numai dupa ce au fost epuizate toate posibilitatile
          de incadrare in reglementari, pe baza unor expertize efectuate de
          Registrul Auto Roman, cu consultarea institutelor de specialitate in
          domeniul respectiv. In anumite cazuri aprobarea va fi conditionata de
          respectarea altor conditii tehnice sau restrictii care pot compensa,
          partial sau total, abaterea care urmeaza sa fie acceptata.
8.        La cererea producatorilor sau reprezentantilor lor legali autorizati
          se pot acorda exceptii cu caracter temporar sau limitat la un anumit
          numar de vehicule in cazul in care omologarea de tip si-a pierdut
          valabilitatea pentru vehiculele care fac parte dintr-o familie de
          vehicule produse in serie mica, conform definitiei, precum si pentru
          vehiculele care fac parte din lotul de incheiere a seriei de
          fabricatie, tinandu-se seama de prevederile prezentelor reglementari,
          la propunerea Registrului Auto Roman si cu aprobarea Ministerului
          Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
9.        Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate
          acorda si alte exceptii individuale de la anumite prevederi ale
          prezentelor reglementari, in cazul in care acestea nu vor afecta in
          mod semnificativ siguranta rutiera si protectia mediului.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

1.        La data intrarii in vigoare a prezentelor reglementari, isi pierd
          valabilitatea Reglementarile privind conditiile tehnice pe care
          trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in
          circulatie pe drumurile publice din Romania - editia 2000.
2.        Articolele din prevederile prezentelor reglementari vor putea fi
          detaliate si precizate, atunci cand este necesar, in scopul aplicarii
          lor pentru diferite tipuri de vehicule, prin instructiuni si
          dispozitii ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si
          Locuintei; completarile constituie parte integranta a prevederilor
          privind admiterea in circulatie pe drumurile publice a vehiculelor
          rutiere.
3.        Lista echipamentelor si componentelor care se omologheaza separat de
          vehicul, prevazuta la cap. IV pct. 18, va putea fi revizuita si
          completata prin instructiuni ale Ministerului Lucrarilor Publice,
          Transporturilor si Locuintei.
4.        Avand in vedere necesitatea asimilarii tehnologiilor de fabricatie
          antipoluante pentru alinierea la normele europene, pentru
          autovehiculele fabricate in Romania, prevederile pct. 8.4.1 se aplica
          incepand cu data de 1 ianuarie 2004 pentru omologarea de tip si cu
          data de 1 ianuarie 2005 pentru prima inmatriculare, prevederile pct.
          8.4.3, incepand cu data de 1 ianuarie 2005, iar prevederile pct. 8.5.1
          se aplica incepand cu data de 1 octombrie 2004 pentru omologarea de
          tip si cu data de 1 octombrie 2005 pentru prima inmatriculare si
          prevederile pct. 8.5.3 incepand cu data de 1 octombrie 2005.
          Pana la datele indicate mai sus autovehiculele fabricate in Romania,
          care cad sub incidenta acestor articole, vor trebui sa satisfaca in
          continuare prevederile directivelor 70/220/CEE, ultima modificare prin
          Directiva 96/69/CE, si Directivei 88/77/CEE, ultima modificare prin
          Directiva 91/542/CEE II.
5.        Pentru autovehiculele supuse omologarii individuale verificarea
          indeplinirii cerintelor impuse la cap. IV, privind emisiile poluante,
          se face prin verificarea conformitatii pe baza de documentatie si
          masurarea concentratiei de CO si coeficientului lambda, sau a
          indicelui de opacitate a gazelor sau, dupa caz, prin efectuarea
          incercarilor de tip I conform prevederilor directivelor indicate la
          cap. IV pct. 8.4.3 si 8.5.3.
6.        Pana la data de 1 ianuarie 2005 se pot utiliza si dispozitive de
          cuplare cu bolt de 40 mm, conform ISO 8755-1986 si SR ISO 8718, pe
          langa cele prevazute la cap. IV pct. 14.5.
7.        La omologarea de tip pentru circulatie a vehiculelor rutiere,
          solicitantul este obligat sa prezinte un studiu sau documentatii
          privind modul cum este conceputa reciclarea componentelor vehiculului
          respectiv, care trebuie sa cuprinda cel putin:
          - marcajele aplicate pe piese din material plastic, conform ISO 1043
          - 1:1987 (polimeri de baza), 1043 - 2:1988 (fibre si materiale pentru
          armare), 1043 - 3:1988 (plastifianti) si 11469:1993 (identificarea
          generica si marcarea produselor din material plastic, utilizate in
          constructia vehiculului, si eliminarea pieselor confectionate din
          material plastic nereciclabil);
          - instructiuni de demontare si separare a materialelor utilizate la
          piesele compuse din materiale diferite, care urmeaza sa fie reciclate
          separat, instructiuni care vor fi puse la dispozitie intreprinderilor
          care se ocupa cu reciclarea materialelor auto;
          - lista pieselor care vor putea fi reutilizate de catre fabricantul de
          vehicule la productia de vehicule noi sau repararea vehiculelor,
          avandu-se in vedere ca acestea nu trebuie sa faca parte din categoria
          de piese care poate afecta siguranta rutiera;
          - gradul de reciclare a materialelor pentru tipul respectiv de
          vehicul.
          La constructia vehiculelor rutiere nu trebuie sa fie utilizate
          materialele interzise prin prevederile Directivei 2000/53/CE.
8.        Textul oficial in limba romana al regulamentelor ECE - UN si al
          directivelor Uniunii Europene care se aplica la omologarea pentru
          circulatia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, este cel editat
          prin grija Registrului Auto Roman.
9.        Prezentele reglementari vor fi revizuite si completate periodic, pe
          masura introducerii unor noi reglementari pe plan european in domeniul
          omologarii vehiculelor rutiere, la care Romania este Parte sau la care
          va adera in viitor.
10.       Anexele nr. 1 - 14 fac parte integranta din prezentele reglementari.

    ANEXA 1
    la reglementari

                      CLASIFICAREA SI DEFINIREA
vehiculelor si tipurilor de vehicule conform directivelor-cadru ale Uniunii Europene

A.        Categoriile de vehicule sunt definite conform urmatoarei clasificari
          internationale:

1.        Categoria - AUTOVEHICULE CU DOUA SAU TREI ROTI
1.1       Mopede, respectiv vehicule cu doua sau trei roti, al caror motor, daca
          este un motor termic, are o cilindree care nu depaseste 50 cm^3 si au
          o viteza maxima, prin constructie, care nu depaseste 45 km/h
1.2       Motociclete, respectiv vehicule cu doua roti, cu sau fara atas, al
          caror motor, daca este un motor termic, are o cilindree mai mare de 50
          cm^3, si/sau au o viteza maxima, prin constructie, care depaseste 45
          km/h
1.3       Mototricicluri, respectiv vehicule cu trei roti simetrice, al caror
          motor, daca este un motor termic, are o cilindree care depaseste 50
          cm^3 si/sau au o viteza maxima, prin constructie, care depaseste 45
          km/h
1.4       Categoria cvadricicluri usoare, a caror masa proprie, cu exceptia
          masei bateriilor la vehiculele electrice, nu depaseste 350 kg si au o
          viteza maxima, prin constructie, care nu depaseste 45 km/h, al caror
          motor, daca este un motor cu aprindere prin scanteie, are o cilindree
          care nu depaseste 50 cm^3 (pentru alte tipuri de motoare o putere
          nominala egala sau mai mica de 4 KW), vehicule considerate ca mopede
1.5       Categoria cvadricicluri care nu sunt vizate la pct. 1.6, a caror masa
          proprie, cu exceptia masei bateriilor la vehiculele electrice, nu
          depaseste 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de
          marfuri), al caror motor are o putere nominala egala sau mai mica de
          15 KW, vehicule considerate ca tricicluri.

2.        Categoria M - AUTOVEHICULE AVAND CEL PUTIN PATRU ROTI, DESTINATE
          TRANSPORTULUI DE PERSOANE*)
------------
    *) In definitiile mentionate este vorba de "masa maxima incarcat tehnic admisibila" vizata la punctul 2.8 anexa I la Directiva 70/156/CEE.

2.1       Categoria M1 - Vehicule destinate transportului de persoane, care au,
          in afara locului conducatorului, cel mult opt locuri pe scaune
2.2       Categoria M2 - Vehicule destinate transportului de persoane, care au,
          in afara locului conducatorului, mai mult de opt locuri pe scaune si o
          masa maxima ce nu depaseste 5 tone.
2.3       Categoria M3 - Vehicule destinate transportului de persoane, care au,
          in afara locului conducatorului, mai mult de opt locuri pe scaune si o
          masa maxima ce depaseste 5 tone.
2.4       Vehiculele din categoriile M2 si M3 apartin uneia din clasele
          urmatoare:
          (i) uneia sau mai multora dintre cele trei clase (Clasa I, Clasa II,
          Clasa III) conform Directivei 97/27/CE.
          (ii) uneia dintre cele doua clase (Clasa A si Clasa B) conform
          Directivei 97/27/CE.
          Clasa I: vehiculele destinate transportului de pasageri in picioare
          in scopul de a permite deplasarea frecventa a pasagerilor
          Clasa II: vehiculele destinate in principal transportului de pasageri
          asezati si concepute pentru a permite transportul de pasageri in
          picioare pe culoare si/sau intr-un spatiu care nu este mai mare decat
          cel prevazut pentru doua scaune duble
          Clasa III: vehiculele destinate exclusiv pentru transportul
          pasagerilor asezati
          Clasa A: vehicule concepute pentru transportul pasagerilor in
          picioare; vehiculele din aceasta clasa sunt echipate cu scaune si pot
          eventual transporta pasageri in picioare.
          Clasa B: vehicule care nu sunt concepute pentru a transporta pasageri
          in picioare; vehiculele din aceasta clasa nu pot transporta pasageri
          in picioare.

    Observatii
    Un autobuz sau autocar articulat este un vehicul compus din doua sau mai multe tronsoane rigide, care se articuleaza intre ele; compartimentele de pasageri, situate in fiecare dintre tronsoanele rigide, comunica intre ele, permitand libera circulatie a pasagerilor; tronsoanele rigide sunt legate intre ele in mod permanent, astfel incat sa nu poata fi detasate decat printr-o operatiune necesitand mijloace tehnice care in mod normal nu se gasesc decat intr-un atelier.
    Autobuzul sau autocarul articulat, compus din doua sau mai multe elemente nedetasabile, insa articulate, este considerat ca un singur vehicul.

3.        Categoria N - AUTOVEHICULE AVAND CEL PUTIN PATRU ROTI, DESTINATE
          TRANSPORTULUI DE MARFURI
3.1       Categoria N1 - vehicule destinate transportului de marfuri avand o
          masa maxima care nu depaseste 3,5 t.
3.2       Categoria N2 - vehicule destinate transportului de marfuri avand o
          masa maxima care depaseste 3,5 t, dar nu depaseste 12 t.
3.3       Categoria N3 - vehicule destinate transportului de marfuri avand o
          masa maxima ce depaseste 12 t.
3.4       In cazul unui autotractor destinat sa tracteze o semiremorca sau o
          remorca cu axa centrala, masa care se ia in considerare la
          clasificarea vehiculului este masa proprie a autotractorului, la care
          se adauga masa corespunzatoare sarcinii statice verticale maxime cu
          care semiremorca sau remorca cu axa centrala incarca autotractorul si,
          eventual, masa maxima a incarcaturii proprii a autotractorului.
          Sunt asimilate marfurilor aparatele si instalatiile care se afla pe
          anumite vehicule speciale (automacarale, autoateliere, vehicule
          publicitare etc.).

4.        CATEGORIA O - REMORCI (INCLUSIV SEMIREMORCI)
4.1       Categoria O1 - remorci avand o masa maxima ce nu depaseste 0,75 tone.
4.2       Categoria O2 - remorci avand o masa maxima care depaseste 0,75 tone,
          dar nu depaseste 3,5 t.
4.3       Categoria 03 - remorci avand o masa maxima care depaseste 3,5 tone,
          dar nu depaseste 10 t.
4.4       Categoria 04 - remorci avand o masa maxima care depaseste 10 t.
4.5       Remorcile din categoriile O2, O3 si O4 fac parte din unul dintre
          tipurile urmatoare:
          Semiremorca: - vehicul tractat a/ale carui axa/axe este/sunt
          situata/situate in spatele centrului de greutate al vehiculului
          incarcat (in cazul incarcarii uniforme) si este echipat cu un
          dispozitiv de cuplare care permite transmiterea la autovehiculul
          tractor a fortelor orizontale si verticale. Una sau mai multe axe pot
          fi antrenate de catre autovehiculul tractor;
          Remorca completa - vehicul tractat avand cel putin doua axe, echipat
          cu un dispozitiv de remorcare ce se poate deplasa vertical (in raport
          cu remorca) si care controleaza directia axei/axelor fata, dar care nu
          transmite o sarcina statica notabila vehiculului tractant. Una sau mai
          multe axe pot fi antrenate de catre autovehiculul tractor;
          Remorca cu axa centrala: - vehicul tractat, echipat cu un dispozitiv
          de remorcare ce nu se poate deplasa vertical (in raport cu remorca)
          a/ale carui axa/axe este/sunt situata/situate in apropierea centrului
          de greutate al vehiculului incarcat (in cazul unei incarcari
          uniforme), astfel incat numai o mica sarcina statica verticala, care
          nu depaseste 10% din valoarea masei maxime a remorcii, sau egala cu
          1000 daN (daca aceasta din urma are o valoare mai mica) se transmite
          vehiculului tractor. Una sau mai multe axe pot fi antrenate de catre
          vehiculul tractant.
4.6       In cazul unei semiremorci, sau al unei remorci cu axa centrala, masa
          maxima care se ia in considerare pentru clasificarea remorcii
          corespunde sarcinii statice verticale transmise la sol prin axa/axe de
          la semiremorca sau de la remorca cu axa centrala, cuplata la
          autotractor si incarcata cu sarcina maxima.

5.        Categoria G - VEHICULE DE TEREN
5.1       Vehiculele din categoria N1, avand o masa maxima ce nu depaseste 2
          tone, precum si vehiculele din categoria M1 sunt considerate vehicule
          de teren daca:
          - au cel putin o axa fata si cel putin o axa spate, concepute pentru a
          fi motoare simultan, inclusiv vehiculele la care antrenarea unei axe
          poate fi decuplata,
          - au cel putin un dispozitiv de blocare a diferentialului sau un
          mecanism care asigura un efect similar si
          - daca pot urca o rampa de 30%, calculata numai pentru vehiculul
          separat.
          In plus ele trebuie sa satisfaca cel putin cinci din urmatoarele sase
          conditii:
          - sa aiba un unghi minim de atac de 25 grade;
          - sa aiba un unghi minim de degajare de 20 grade;
          - sa aiba un unghi minim de rampa de 20 grade;
          - sa aiba o garda minima la sol de 180 mm sub axa fata;
          - sa aiba o garda minima la sol de 180 mm sub axa spate;
          - sa aiba intre axe o garda minima la sol de 200 mm.
5.2       Vehiculele din categoria N1, avand o masa maxima ce depaseste 2 t, sau
          din categoriile N2, M2 sau M3, avand o masa maxima totala care nu
          depaseste 12 t, sunt considerate vehicule de teren, fie in cazul in
          care sunt echipate cu roti concepute pentru a fi simultan motoare,
          chiar daca una dintre axe este decuplabila, fie in cazul in care
          satisfac cerintele urmatoare:
          - sa aiba cel putin o axa fata si cel putin o axa spate concepute
          pentru a fi simultan axe motoare, chiar daca una dintre axe este
          decuplabila;
          - sa fie echipate cel putin cu un dispozitiv de blocaj al
          diferentialului sau cu un mecanism care asigura un efect similar;
          - sa poata urca o rampa de 25%, calculata numai pentru vehiculul
          separat.
5.3       Vehiculele din categoria M3 avand o masa maxima care depaseste 12 t,
          sau din categoria N3 sunt considerate vehicule de teren, fie in cazul
          in care sunt echipate cu roti concepute pentru a fi simultan motoare,
          chiar daca una dintre axe poate fi decuplata, fie in cazul in care
          satisface urmatoarele cerinte:
          - sa fie echipate cel putin cu 50% roti motoare;
          - sa fie echipate cel putin cu un dispozitiv de blocare a
          diferentialului sau cu un dispozitiv care asigura un efect similar;
          - sa poata urca o rampa de 25%, calculata numai pentru vehiculul
          separat;
          - sa indeplineasca cel putin patru din urmatoarele sase conditii:
          - sa aiba un unghi minim de atac de 25 grade;
          - sa aiba un unghi minim de degajare de 25 grade;
          - sa aiba un unghi minim de rampa de 25 grade;
          - sa aiba sub axa fata, o garda minima la sol de 250 mm;
          - sa aiba intre axe, o garda minima la sol de 300 mm;
          - sa aiba sub axa spate, o garda minima la sol de 250 mm.
5.4       Conditii de incarcare si de verificare
5.4.1     Vehiculele din categoria N1, avand o masa maxima care nu depaseste 2
          t, si cele din categoria M1 trebuie sa fie in stare de exploatare,
          adica sa aiba lichid de racire, lubrifianti, carburant, scule, roata
          de rezerva si conducator apreciat la o masa de 75 kg.
5.4.2     Autovehiculele, altele decat cele mentionate la pct. 5.2.1, trebuie sa
          fie incarcate la masa lor maxima admisibila din punct de vedere
          tehnic, declarata de constructor.
5.4.3     Verificarea urcarii rampelor cerute (25% si 30%) se efectueaza prin
          simple calcule. Totusi, in cazuri limita, serviciul tehnic poate
          solicita ca un vehicul de tipul respectiv sa i se puna la dispozitie
          pentru o incercare practica.
5.4.4     La masurarea unghiurilor de atac, de degajare si de rampa,
          dispozitivele de protectie antiimpanare nu sunt luate in considerare.
5.5       Definitii si schite ale unghiurilor de atac, de degajare si de rampa,
          precum si ale garzii la sol.
5.5.1     Prin unghi de atac se intelege unghiul maxim intre planul de sprijin
          si planurile tangente la pneurile rotilor fata, sub sarcina statica,
          astfel incat nici un punct al vehiculului, situat in fata axei fata sa
          nu se afle sub aceste planuri si orice parte rigida a vehiculului, cu
          exceptia, eventual, a unor trepte, sa nu se situeze sub aceste planuri
          (vezi norma ISO 612:1978, termenul nr. 6.10).

    Figura 1, reprezentand schita unghiului de atac, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 62.

5.5.2     Prin unghi de degajare se intelege unghiul maxim intre planul de
          sprijin si planurile tangente la pneurile rotilor spate, sub sarcina
          statica, astfel incat nici un punct al vehiculului, situat in spatele
          axei spate, sa nu se afle sub aceste planuri si nici o parte rigida a
          vehiculului sa nu fie situata sub aceste planuri (vezi norma ISO
          612:1978, termenul nr. 6.11).

    Figura 2, reprezentand schita unghiului de degajare, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 62.

5.5.3     Prin unghi de rampa se intelege unghiul ascutit minim dintre doua
          planuri perpendiculare pe planul longitudinal median al vehiculului,
          tangente la pneurile rotilor fata si respectiv la pneurile rotilor
          spate, sub sarcina statica, a caror intersectie atinge partea rigida
          inferioara a vehiculului, in afara rotilor. Acest unghi defineste
          rampa maxima pe care poate trece vehiculul (vezi norma ISO 612: 1978,
          termenul nr. 6.9).

    Figura 3, reprezentand schita unghiului de rampa, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 62.

5.5.4     Prin garda la sol intre axe se intelege cea mai mica distanta intre
          planul de sprijin si punctul fix cel mai coborat al vehiculului. Axele
          multiple se considera ca fiind cu o singura axa.

    Figura 4, reprezentand garda la sol intre axe, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 63.

5.5.5     Prin garda la sol sub o axa se intelege distanta determinata de arcul
          de cerc care trece prin mijlocul suprafetei portante a rotilor unei
          axe (a rotilor interioare in cazul pneurilor jumelate) si care atinge
          punctul fix cel mai coborat al vehiculului intre roti. Nici o parte
          rigida a vehiculului nu trebuie sa patrunda in segmentul hasurat al
          graficului. La nevoie se poate indica garda la sol a mai multor axe,
          in ordinea amplasarii acestora, de exemplu 280/250/250.

    Figura 5, reprezentand garda la sol sub o axa, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 63.

5.6       Simbolizarea combinata
          Simbolurile M si N pot fi combinate cu simbolul G. De exemplu, un
          vehicul din categoria N1, adaptat pentru folosirea in teren, poate fi
          simbolizat "N1 G".
6.        Vehicule speciale - vehicule din categoria M, N sau O, utilizate
          pentru transportul de persoane sau de marfuri sau care indeplinesc o
          functie speciala care necesita modificarea caroseriei si/sau
          echipamente speciale.
6.1       Autocaravana: - vehicul special din categoria M1 conceput pentru
          cazarea de persoane si care contine cel putin urmatoarele echipamente:
          i) scaune si o masa;
          ii) paturi eventual obtinute prin rabaterea scaunelor;
          iii) aparate de gatit;
          iv) dispozitive pentru depozitarea si fixarea bagajelor si a altor
          obiecte;
          Aceste echipamente trebuie bine fixate in compartimentul de cazare, cu
          exceptia mesei care trebuie sa poata fi usor pliata.
6.2       Vehicul blindat: - vehicul conceput pentru protectia pasagerilor
          si/sau a marfurilor pe care le transporta si care satisface exigentele
          aplicabile blindajelor antiglont.
6.3       Ambulanta: - autovehicule din categoria M care servesc transportului
          de bolnavi sau de raniti, dotate cu echipament special in acest scop.
6.4       Vehicul funerar: - autovehicul destinat transportului de persoane
          decedate, dotat cu echipament special in acest scop.

7.        Categoria T - TRACTOARE AGRICOLE SI FORESTIERE

          Tractor agricol si forestier - orice vehicul cu motor, cu roti sau
          senile, avand cel putin doua axe, a carui functionare este in mod
          esential legata de forta sa de tractiune si care este destinat, prin
          constructie, pentru tractarea, impingerea, purtarea sau actionarea
          anumitor utilaje, masini ori remorci destinate sa fie folosite in
          agricultura sau in economia forestiera. Poate fi amenajat si pentru
          transportul unei sarcini si al unor insotitori. Directivele UE sau
          regulamentele ECE - UN se aplica numai la tractoarele definite mai
          sus, montate pe roti, avand doua axe si o viteza maxima, prin
          constructie, cuprinsa intre 6 si 40 km/h.
7.1       Categoria T1: - tractoare pe roti, a caror viteza maxima, prin
          constructie, nu depaseste 40 km/h, al caror ecartament minim pentru
          cel putin o axa este egal sau mai mare de 1150 mm, masa proprie este
          mai mare de 600 kg si garda la sol este mai mica sau egala cu 1000 mm.
7.2       Categoria T2: - tractoare pe roti, a caror viteza maxima, prin
          constructie, nu depaseste 40 km/h, al caror ecartament minim este mai
          mic de 1150 mm, masa proprie este mai mare de 600 kg si garda la sol
          este mai mica sau egala cu 600 mm; totusi, daca inaltimea centrului de
          greutate al tractorului (masurata in raport cu solul), raportata la
          media ecartamentelor minime ale fiecarei axe, este mai mare de 0,90,
          viteza maxima constructiva este limitata la 30 km/h.
7.3       Categoria T3: - tractoare pe roti, a caror viteza maxima, prin
          constructie, nu depaseste 40 km/h, iar masa proprie este mai mica de
          600 kg.
7.4       Categoria T4: alte tractoare pe roti, a caror viteza maxima
          constructiva nu depaseste 40 km/h:
7.4.1     Categoria T4.1: - tractoare suprainaltate, concepute pentru a lucra in
          culturi inalte, dispuse linear, cum sunt culturile viticole. Ele sunt
          caracterizate prin sasiu sau o parte a sasiului suprainaltata, astfel
          incat sa poata circula paralel cu liniile de cultura, cu rotile din
          dreapta si din stanga de o parte si de alta a uneia sau mai multor
          linii de cultura. Ele sunt concepute pentru a purta sau pentru a
          actiona utilaje care pot fi fixate in fata, intre punti in spate sau
          pe o platforma. Atunci cand tractorul este in pozitie de lucru, garda
          la sol, masurata in planul vertical al liniilor de cultura, este mai
          mare de 1000 mm. Daca inaltimea centrului de greutate al tractorului
          (masurata in raport cu solul), raportata la media ecartamentelor
          minime ale fiecarei axe, este mai mare de 0,90, viteza maxima
          constructiva este limitata la 30 km/h;
7.4.2     Categoria T4.2: - tractoare de gabarit mare, care se caracterizeaza
          prin dimensiuni mari, destinate indeosebi lucrarilor pe suprafete
          agricole de dimensiuni mari.

8.        DEFINIREA TIPURILOR DE VEHICULE
8.1       In ceea ce priveste categoria M1, se intelege prin:
          tip - vehicule care nu se deosebesc intre ele cel putin la urmatoarele
          caracteristici esentiale:
          - constructorul;
          - denumirea tipului de catre constructor;
          - caracteristicile esentiale de constructie si conceptie privind:
            - sasiul/sistemul de rulare (in sensul unor caracteristici clar
            identificabile si diferente majore);
            - motorul (combustie interna/electric/hibrid).
          varianta - vehicule de un tip identic, care nu se deosebesc intre ele
          cel putin in urmatoarele caracteristici esentiale:
          - tipul de caroserie (de exemplu: berlina, vehicul cu hayon spate,
          cupe, break, vehicul cu utilizari multiple);
          - motorul:
            - principiul de functionare (pct. 3.2.1.1 din anexa III la Directiva
            70/156/CEE);
            - numarul si dispunerea cilindrilor;
            - diferente de putere mai mari de 30% (puterea maxima fiind de 1,3
            ori superioara celei minime);
            - diferente de cilindree mai mari de 20% (valoarea maxima fiind de
            1,2 ori mai mare decat cea minima);
          - axe motoare (numar si amplasare);
          - axe directoare (numar si amplasare);
          versiune a unei variante - vehicule constituite dintr-o combinatie de
          elemente (caracteristici) care figureaza in dosarul de omologare de
          tip si care trebuie sa corespunda cerintelor anexei VIII la Directiva
          70/156/CEE.
          Nu se admit combinatii de valori diferite pentru urmatorii parametri
          in cadrul unei anumite versiuni:
          - masa maxima admisibila incarcat;
          - cilindreea;
          - puterea nominala;
          - tipul de schimbator de viteze si numarul de trepte;
          - numarul de locuri (considerand ca este posibil sa se indice un numar
          mai mare de locuri numai atunci cand vehiculul a fost initial conceput
          cu un numar variabil de locuri).
8.2       In ceea ce priveste categoriile M2 si M3, se intelege prin:
          tip - vehiculele care nu difera asupra punctelor esentiale, cum ar fi:
          - constructorul;
          - categoria vehiculului;
          - aspecte esentiale privitoare la constructie si model, cum ar fi:
            - sasiu/caroserie cu structura autoportanta, cu/fara etaj,
            articulat/nearticulat (diferente evidente si fundamentale);
            - suspensia axei motoare: pneumatica sau echivalenta/nepneumatica si
            neechivalenta;
            - numarul de axe.
8.3       In ceea ce priveste categoria N, se intelege prin:
          tip - vehiculele care nu difera asupra punctelor esentiale, cum ar fi:
          - constructorul;
          - categoria vehiculului;
          - aspecte esentiale privitoare la constructie si model, cum ar fi:
            - sasiu/sistem de rulare (diferente evidente si fundamentale);
            - suspensia axei motoare: pneumatica sau echivalenta/nepneumatica si
            neechivalenta;
            - numarul de axe.
8.4       In ceea ce priveste categoria O, se intelege prin:
          tip - vehiculele care nu difera asupra punctelor esentiale, cum ar fi:
          - constructorul;
          - categoria vehiculului;
          - aspecte esentiale privitoare la constructie si model, cum ar fi:
            - sasiu/caroserie cu structura autoportanta (diferente evidente si
            fundamentale), remorca cu protap/semiremorca/remorca cu axa
            centrala;
            - sistem de franare: fara frane/franare prin inertie/franare
            continua;
            - numarul de axe.
8.5       Pentru aplicarea prevederilor pct. 8.2, 8.3, 8.4, aspectele privitoare
          la constructie si la conceptie, cum ar fi, in special ampatamentul,
          conceptia axelor, suspensia, sistemul de directie, anvelopele si
          modificarile referitoare la dispozitivul de reglare a franelor pe axe
          sau adaugarea ori suprimarea supapelor de reglare legate de
          configuratia autotractorului sau autoutilitarei si elementele legate
          de sasiu (de exemplu: motor, rezervor de carburant, transmisie etc.),
          nu sunt considerate a fi puncte esentiale.
8.6       In ceea ce priveste vehiculele cu doua sau trei roti, se intelege
          prin:
          tip - vehicule care apartin aceleiasi categorii (mopede cu doua roti,
          mopede cu trei roti, motociclete, motociclete cu atas, tricicluri si
          cvadricicluri) si fabricate de acelasi constructor, avand acelasi
          sasiu si aceeasi desemnare de tip de catre constructor;
          varianta - vehicule de un tip identic, care prezinta diferente in ceea
          ce priveste:
          - forma caroseriei;
          - masa proprie si masa totala tehnic admisibila (diferente mai mari de
          20%);
          - principiul de functionare a motorului (cu aprindere prin scanteie,
          cu aprindere prin comprimare, electric, hibrid etc);
          - ciclul de functionare a motorului (2 timpi, 4 timpi);
          - cilindreea motorului (diferenta mai mare de 30%);
          - numarul si dispunerea cilindrilor;
          - puterea motorului (diferenta mai mare de 30%);
          - mod de functionare (in cazul motoarelor electrice);
          - numarul si capacitatea bateriilor de propulsare;
          versiune - vehicule din acelasi tip si, dupa caz, din aceeasi
          varianta, care prezinta diferente in ceea ce priveste:
          - transmisia puterii (cutie de viteze automata sau neautomata,
          rapoarte de transmitere, mod de comanda a schimbarii vitezelor);
          - cilindreea motorului (diferenta mai mica sau egala cu 30%);
          - puterea motorului (diferenta mai mica sau egala cu 30%);
          - masa proprie si masa totala tehnic admisibila (diferenta mai mica
          sau egala cu 20%);
          - alte modificari minore aduse de catre constructor si care se refera
          la caracteristicile esentiale precizate in anexa II la Directiva
          92/61/CEE.
8.7       In ceea ce priveste tractoarele agricole sau forestiere, se intelege
          prin:
          tip - tractoare dintr-o categorie identica cel putin cu privire la
          urmatoarele aspecte esentiale:
          - constructor;
          - desemnarea tipului de catre constructor;
          - caracteristici esentiale de conceptie si constructie:
            - sasiu grinda/sasiu cu lonjeroane/sasiu articulat (diferente
            evidente si fundamentale);
            - motor (ardere interna/electric/hibrid);
            - axe (numar).
          varianta - tractoare de un tip identic cel putin cu privire la
          urmatoarele aspecte esentiale:
          - motor:
            - principiu de functionare;
            - numarul si dispunerea cilindrilor;
            - diferenta de putere care nu depaseste 30% (puterea cea mai
            ridicata fiind de 1,3 ori mai mare decat puterea cea mai scazuta);
          - diferenta de cilindree care nu depaseste 20% (cilindreea cea mai
          ridicata fiind de 1,2 ori mai mare decat cilindreea cea mai scazuta);
          - axe motoare (numar, amplasare, dispunere);
          - axe directoare (numar, amplasare);
          - masa maxima la sarcina totala sa nu difere cu mai mult de 10%;
          - transmisie (tip);
          - dispozitiv de protectie impotriva rasturnarii;
          - axe franate (numar).
          versiune a unei variante - tractoare realizate din combinatii de
          elemente care figureaza in dosarul de omologare conform anexei nr. 1
          la Directiva 74/150/CEE
          - transmisia puterii (cutie de viteze automata sau neautomata,
          rapoarte de transmitere, mod de comanda a schimbarii vitezelor);
          - cilindreea motorului (diferenta mai mica sau egala cu 30%);
          - puterea motorului (diferenta mai mica sau egala cu 30%);
          - masa proprie si masa totala tehnic admisibila (diferenta mai mica
          sau egala cu 20%);
          - alte modificari minore aduse de constructor si care se refera la
          caracteristicile esentiale precizate in anexa II la Directiva
          92/61/CEE.

9.        DEFINITII ALE TIPURILOR DE CAROSERII (numai pentru vehicule complete)
          Tipurile de caroserii pot fi codificate dupa cum urmeaza:
9.1       Autoturisme (M1):
          AA berlina: Norma ISO 3833:1977, termenul 3.1.1.1, continand si
          vehicule care comporta mai mult de patru ferestre laterale;
          AB doua volume: Berlina (AA) echipata cu o usa spate rabatabila
          (hayon);
          AC break: Norma ISO 3833:1977, termenul nr. 3.1.1.4;
          AD cupeu: Norma ISO 3833:1977, termenul nr. 3.1.1.5;
          AE decapotabil: Norma ISO 3833:1977, termenul nr. 3.1.1.6;
          AF vehicule cu utilizare multipla: autovehicule, altele decat cele
          mentionate la AA - AC, care sunt utilizate pentru transportul de
          pasageri si al bagajelor acestora sau de marfuri, in acelasi
          compartiment. Totusi, daca acest vehicul indeplineste cele doua
          conditii de mai jos, el nu este considerat vehicul din categoria M1:
          1.    numarul de locuri "asezat", cu exceptia conducatorului, nu
                depaseste sase;
          1.1   nu pot exista locuri "asezat" decat daca scaunele vehiculului
                sunt prevazute cu ancoraje "accesibile"
          1.1.1 Prin ancoraje accesibile se intelege ancorajele care pot fi
                utilizate. Pentru a impiedica accesibilitatea ancorajelor,
                constructorul poate face ca acestea sa nu fie utilizabile, prin
                sudarea, de exemplu, de placi peste ancoraje sau prin fixarea pe
                ancoraje a unor placi imposibil de demontat cu instrumentele
                disponibile in mod curent<
                si
          2.    P - (M+Nx68) > Nx68
                P = masa maxima tehnic admisibila incarcat (in kg)<
                M = masa proprie (in kg)<
                N = numarul de locuri pe scaun, fara conducator.
9.2       Vehicule speciale (M1):
          SA    Autocaravane (vezi pct. 6.1)
          SB    Vehicule blindate (vezi pct. 6.2)
          SC    Ambulante (vezi pct. 6.3)
          SD    Vehicule funerare (vezi pct. 6.4)

    ANEXA 2
    la reglementari

                          LISTA REGLEMENTARILOR
    care se aplica la omologarea pentru circulatie a vehiculelor rutiere*)

    *)Termenul de aplicare a ultimelor amendamente este de doi ani de la data intrarii in vigoare a acestora. Fac exceptie cazurile:
    - in textul prezentelor reglementari se specifica alt termen de aplicare; sau
    - daca amendamentul prevede termene de aplicare a cerintelor tehnice care depasesc doi ani; in acest caz amendamentul respectiv se aplica cu un decalaj de un an fata de termenul precizat in amendament.

    A. Autovehicule si remorcile acestora
    A1. Prevederi tehnice aplicabile la omologarea de tip

    conform Directivei 70/156/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/40/CE

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Regulamente ECE
    B - Directiva de baza CEE (CE)
    C - Ultima modificare care se aplica
    D - Nr. Regulament ECE - UN
    E - Seria de amendamente/addenda
 ______________________________________________________________________________
|                      |        Directive ale Uniunii Europene        |   A    |
|                      |______________________________________________|________|
|                      |       |        |  Categoriile de vehicule la |D |  E  |
|  Obiectul omologarii |       |        |         care se aplica      |  |     |
|                      |   B   |    C   |_____________________________|  |     |
|                      |       |        |M1|M2|M3|N1|N2|N3|O1|O2|O3|O4|  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|1. Nivel zgomot       | 70/157|1999/101| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |51| 02/1|
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|1. Amortizoare zgomot | 70/157|1999/101| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |59| 00/2|
|de inlocuire          |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|2. Emisii poluante    | 70/220|1999/102| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |83|   05|
|pentru autovehicule M1|       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|si N1                 |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|3. Rezervoare         | 70/221|  2000/8| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| -|    -|
|carburant/bara        |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |58|   01|
|antiimpanare spate    |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|4. Placi de           | 70/222|       -| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| -|    -|
|inmatriculare spate   |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|5. Echipamente de     | 70/311|  1999/7| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|79| 01/1|
|directie              |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|6. Balamale si        | 70/387|   98/90| x|  |  | x| x| x| x| x| x| x|11| 02/1|
|incuietori pentru usi |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|7. Dispozitivele de   | 70/388|  87/354| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |28| 00/2|
|semnalizare sonora    |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|8. Vizibilitatea      | 71/127|  88/321| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |46| 01/3|
|inapoi                |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|9. Sisteme de franare | 71/320|   98/12| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|13| 09/2|
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|9. Garnituri de frane | 71/320|   98/12| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|90| 01/2|
|de inlocuire          |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|10. Compatibilitatea  | 72/245|   95/54| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|10|   02|
|electromagnetica      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|11. Emisii poluante   | 72/306|   97/20| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |24|   03|
|vizibile la motoarele |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|diesel                |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|12. Amenajarea        |  74/60|  2000/4| x|  |  |  |  |  |  |  |  |  |21| 01/2|
|interioara a          |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|autovehiculelor       |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|13. Dispozitive de    |  74/61|   95/56| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |18|   02|
|protectie impotriva   |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|folosirii neautorizate|       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|13. Sisteme de alarma |  74/61|   95/56| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |97|   01|
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|14. Protectia         | 74/297|  91/662| x|  |  | x|  |  |  |  |  |  |12| 03/3|
|conducatorului fata de|       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|volan in cazul unei   |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|coliziuni             |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|15. Scaunele          | 74/408|   96/37| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |17|   07|
|autovehiculelor,      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|ancorajele si         |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|rezematoarele lor de  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|cap                   |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|16. Proeminente       | 74/483|  87/354| x|  |  |  |  |  |  |  |  |  |26| 02/1|
|exterioare            |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|17. Vitezometru si    | 75/443|   97/39| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |39| 00/2|
|mersul inapoi         |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|18. Placi de          | 76/114|  87/354| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| -|    -|
|identificare          |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|19. Ancorajele        | 76/115|   96/38| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |14|   05|
|centurilor de         |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|siguranta             |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|20. Instalarea        | 76/756|   97/28| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|48|   02|
|echipamentelor de     |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|iluminare si          |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|semnalizare luminoasa |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|21. Catadioptrii      | 76/757|   97/29| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| 3| 02/5|
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|22. Lampi de contur,  | 76/758|   97/30| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| 7| 02/4|
|lampi de pozitie      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|laterale fata si      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|spate, lampi de       |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|franare               |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|22. Lampi pentru      | 76/758|   97/30| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|87| 00/2|
|circulatie diurna     |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|22. Lampi de contur   | 76/758|   97/30| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|91| 00/2|
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|23. Lampi indicatoare | 76/759| 1999/15| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| 6| 01/7|
|de directie           |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|24. Dispozitive de    | 76/760|   97/31| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| 4| 00/7|
|iluminare a placii de |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|inmatriculare spate   |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|25. Faruri si becuri  | 76/761| 1999/17| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  | 1| 01/6|
|cu incandescenta R2 si|       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|HS1                   |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|25. Faruri capsulate  | 76/761| 1999/17| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  | 5| 02/4|
|(sealed beam)         |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|25. Faruri echipate cu| 76/761| 1999/17| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  | 8| 04/7|
|becuri cu             |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|incandescenta cu      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|halogen (H1, H2, H3,  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|HB3, HB4, H7 si/sau   |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|H8)                   |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|25. Faruri echipate cu| 76/761| 1999/17| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |20| 02/4|
|becuri cu             |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|incandescenta cu      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|halogen (H4)          |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|25. Faruri capsulate  | 76/761| 1999/17| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |31| 02/4|
|cu halogen            |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|25. Becuri cu         | 76/761| 1999/17| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |37|03/18|
|incandescenta         |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|destinate utilizarii  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|la echipamente de     |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|iluminat omologate    |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|25. Faruri echipate cu| 76/761| 1999/17| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |98| 00/1|
|surse de lumina cu    |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|descarcare in gaz     |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|25. Surse luminoase cu| 76/761| 1999/17| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |99| 00/1|
|descarcare in gaz     |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|folosite la farurile  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|autovehiculelor       |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|26. Faruri de ceata   | 76/762| 1999/18| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |19| 02/8|
|(fata)                |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|27. Dispozitive de    | 77/389|   96/64| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  | -|    -|
|remorcare             |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|28. Lampi de ceata    | 77/538| 1999/14| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|38| 00/6|
|spate                 |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|29. Faruri de mers    | 77/539|   97/32| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|23| 00/5|
|inapoi                |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|30. Lampi de          | 77/540| 1999/16| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |77| 00/4|
|stationare            |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|31. Centuri de        | 77/541|  2000/3| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |16|04/10|
|siguranta             |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|32. Campul de         | 77/649|  90/630| x|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -|    -|
|vizibilitate in fata  |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|al conducatorului     |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|33. Identificarea     | 78/316|   94/53| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  | -|    -|
|comenzilor            |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|34. Dejivrarea si     | 78/317|      - | x|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -|    -|
|dezaburirea           |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|35. Stergatoare si    | 78/318|   94/68| x|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -|    -|
|spalatoare de parbriz |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|36. Incalzirea        | 78/548|      - | x|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -|    -|
|habitaclului          |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|37. Acoperirea rotilor| 78/549|   94/78| x|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -|    -|
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|38. Rezematori de cap | 78/932|  87/354| x|  |  |  |  |  |  |  |  |  |17| 07/2|
|                      |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |25|   04|
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|39. Emisiile de CO2/  |80/1268|1999/100| x|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -|    -|
|consum de combustibil |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|40. Puterea motorului |80/1269| 1999/99| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |85| 00/1|
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|41. Emisii la motoare |  88/77| 2001/27| x| x| x| x| x| x|  |  |  |  |49| 02/2|
|diesel                |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|42. Dispozitive de    | 89/297|       -|  |  |  |  | x| x|  |  | x| x|73| 00/2|
|protectie antiimpanare|       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|laterala              |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|43. Dispozitive de    | 91/226|       -|  |  |  |  | x| x|  |  | x| x| -|    -|
|protectie la          |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|improscare            |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|44. Mase si dimensiuni|  92/21|   95/48| x|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -|    -|
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|45. Geamuri de        |  92/22|       -| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|43| 00/6|
|securitate            |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|46. Pneuri,           |  92/23|       -| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|30|02/11|
|autovehicule si       |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|remorci               |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|46. Pneuri,           |  92/23|       -| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|54|00/13|
|autovehicule          |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|comerciale si remorci |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|46. Roti de rezerva de|  92/23|       -| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x|64| 00/1|
|uz temporar           |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|47. Limitatoare de    |  92/24|       -|  |  | x|  | x| x|  |  |  |  | -|    -|
|viteza                |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|48. Mase si dimensiuni|  97/27|       -|  | x| x| x| x| x| x| x| x| x| -|    -|
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|49. Proeminente       | 92/114|       -|  |  |  | x| x| x|  |  |  |  | -|    -|
|exterioare ale cabinei|       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|50. Elemente mecanice |  94/20|       -| x| x| x| x| x| x| x| x| x| x| -|    -|
|de atelare            |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|51. Comportarea la foc|  95/28|       -|  |  | x|  |  |  |  |  |  |  | -|    -|
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|52. Impact frontal    |  96/79| 1999/98| x|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -|    -|
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|53. Impact lateral    |  96/27|       -| x|  |  | x|  |  |  |  |  |  | -|    -|
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|54. Vehicule ADR      |  98/91|       -|  |  |  | x| x| x| x| x| x| x| -|    -|
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|
|55. Dispozitive       |2000/40|       -|  |  |  |  | x| x|  |  |  |  |93|    -|
|antiimpanare fata     |       |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
|______________________|_______|________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_____|

    A2. Alte reglementari aplicabile la omologarea de tip a autovehiculelor si remorcilor sau echipamentelor acestora
 ______________________________________________________________________________
|                   | Regulamente |                    |                       |
|                   |      ECE    |   Directive UE     |                       |
|                   |_____________|____________________|                       |
|Obiectul omologarii|Nr.  |       |Directiva|          |    Observatii         |
|                   |Reg. | Amend/| de baza |  Ultima  |                       |
|                   |ECE -|addenda| CEE (CE)|modificare|                       |
|                   |UN   |       |         |          |                       |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Franarea           |  13H|     00|        -|         -|Omologare alternativa, |
|                   |     |       |         |          |echivalenta cu         |
|                   |     |       |         |          |omologarea conform Reg.|
|                   |     |       |         |          |13 ECE - UN, valabila  |
|                   |     |       |         |          |si pentru vehicule     |
|                   |     |       |         |          |omologate in afara     |
|                   |     |       |         |          |Europei                |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Caracteristici     |   36|   03/1|        -|         -|Se aplica pana la      |
|constructive ale   |     |       |         |          |aparitia Directivei UE |
|autobuzelor        |     |       |         |          |privind autobuzele     |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Dispozitive de     |   44|   03/2|        -|         -|Echiparea este         |
|retinere pentru    |     |       |         |          |optionala, dar         |
|copii              |     |       |         |          |dispozitivele trebuie  |
|                   |     |       |         |          |omologate conform      |
|                   |     |       |         |          |Regulamentului nr. 44  |
|                   |     |       |         |          |ECE - UN               |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Caracteristici     |   52|   01/1|        -|         -|Se aplica pana la      |
|constructive  ale  |     |       |         |          |aparitia Directivei UE |
|minibuzelor        |     |       |         |          |privind autobuzele     |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Proeminente        |   61|     00|   92/114|         -|Se recunoaste          |
|exterioare ale     |     |       |         |          |echivalenta pentru     |
|cabinei            |     |       |         |          |omologarea nationala   |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Rezistenta         |   66|   00/1|        -|         -|Incercarea poate fi    |
|caroseriei         |     |       |         |          |inlocuita prin calcule |
|autobuzelor        |     |       |         |          |                       |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Autovehicule       |   67|     01|        -|         -|Cuprinde atat          |
|alimentate cu GPL  |     |       |         |          |omologarea/certificarea|
|                   |     |       |         |          |componentelor, cat si  |
|                   |     |       |         |          |montarea pe autovehicul|
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Determinarea       |   68|   00/1|        -|         -|Se poate demonstra si  |
|vitezei maxime     |     |       |         |          |prin calcul sau alte   |
|                   |     |       |         |          |metode                 |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Omologare placi de |   69|     01|        -|         -|                       |
|identificare spate |     |       |         |          |                       |
|pentru vehicule    |     |       |         |          |                       |
|lente              |     |       |         |          |                       |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Omologare placi de |   70|     01|        -|         -|                       |
|identificare spate |     |       |         |          |                       |
|pentru vehicule    |     |       |         |          |                       |
|lungi si grele     |     |       |         |          |                       |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Ancorarea scaunelor|   80|   01/1|        -|         -|Se poate demonstra si  |
|autobuzelor        |     |       |         |          |prin calcul sau alte   |
|                   |     |       |         |          |metode                 |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Limitatoare de     |   89|     00|     92/6|         -|Se recunoaste          |
|viteza             |     |       |         |          |echivalenta pentru     |
|                   |     |       |         |          |omologarea nationala   |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Instalarea         |   89|     00|    92/94|         -|Se recunoaste          |
|limitatoarelor     |     |       |         |          |echivalenta pentru     |
|de viteza          |     |       |         |          |omologarea nationala   |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Lampi de contur    |   91|     02|        -|         -|                       |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Dispozitiv de      |   93|     00|  2000/40|         -|                       |
|protectie          |     |       |         |          |                       |
|antiimpanare fata  |     |       |         |          |                       |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Masurare emisii de |  101|   00/2|  80/1268|  1999/100|Se recunoaste          |
|CO2, consum        |     |       |         |          |echivalenta pentru     |
|carburant          |     |       |         |          |omologarea nationala   |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Dispozitive scurte |  102|     00|        -|         -|N2, N3, O3, O4         |
|de atelare vehicule|     |       |         |          |                       |
|utilitare          |     |       |         |          |                       |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Omologare          |  103|   00/1|   70/220|     98/77|Se recunoaste          |
|catalizatori de    |     |       |         |          |echivalenta pentru     |
|inlocuire          |     |       |         |          |piese de schimb la     |
|                   |     |       |         |          |omologarea nationala   |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Omologare marcaje  |  104|   00/1|        -|         -|Se aplica optional     |
|reflectorizante    |     |       |         |          |                       |
|vehicule lungi si  |     |       |         |          |                       |
|grele              |     |       |         |          |                       |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Omologare vehicule |  105|     01|    98/91|         -|Se recunoaste          |
|ADR                |     |       |         |          |echivalenta pentru     |
|                   |     |       |         |          |omologarea nationala   |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Omologare pneuri   |  108|     00|        -|         -|                       |
|resapate pentru    |     |       |         |          |                       |
|autovehicule si    |     |       |         |          |                       |
|remorci            |     |       |         |          |                       |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Omologare pneuri   |  109|     00|        -|         -|                       |
|resapate pentru    |     |       |         |          |                       |
|autovehicule       |     |       |         |          |                       |
|comerciale si      |     |       |         |          |                       |
|remorci            |     |       |         |          |                       |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|
|Omologare          |  111|     01|        -|         -|                       |
|vehicule-cisterna  |     |       |         |          |                       |
|impotriva          |     |       |         |          |                       |
|rasturnarii        |     |       |         |          |                       |
|___________________|_____|_______|_________|__________|_______________________|

    Nota: Pana la data aplicarii nationale a ultimelor amendamente prevazute in tabele, care intra in vigoare cu decalaj, se aplica amendamentul anterior.

    B. Tractoare agricole si forestiere*)

    *) Termenul de aplicare a ultimelor amendamente este de doi ani de la data intrarii in vigoare a acestora. Fac exceptie cazurile:
    - in textul prezentelor reglementari se specifica alt termen de aplicare sau;
    - daca amendamentul prevede termene de aplicare a cerintelor tehnice care depasesc doi ani, in acest caz amendamentul respectiv se aplica cu un decalaj de un an fata de termenul precizat in amendament.

 ______________________________________________________________________________
|                   |                     | Regulamente |                      |
|                   |   Directive UE      |      ECE    |                      |
|                   |_____________________|_____________|                      |
|Obiectul omologarii|Directiva |          |Nr.  |       |    Observatii        |
|                   | de baza  |  Ultima  |Reg. | Amend/|                      |
|                   | CEE (CE) |modificare|ECE -|addenda|                      |
|                   |          |          |UN   |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Caracteristici,    |    74/151|     98/38|    -|      -|                      |
|precum si          |          |          |     |       |                      |
|componente         |          |          |     |       |                      |
|utilizate la       |          |          |     |       |                      |
|tractoare cu roti  |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|- masa maxima      |  74/151 I|     98/38|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|incarcat           |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|- placa de         | 74/151 II|     98/38|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|inmatriculare      |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|- rezervorul de    |74/151 III|     98/38|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|carburant          |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|- mase - balast    | 74/151 IV|     98/38|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|- avertizor acustic|  74/151 V|     98/38|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|                   |          |          |     |       |Este aplicabila ca    |
|                   |          |          |     |       |alternativa Directiva |
|                   |          |          |     |       |70/388/CE             |
|                   |          |          |     |       |(autovehicule si      |
|                   |          |          |     |       |remorci)              |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|- nivel sonor      | 74/151 VI|     98/38|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|(extern)           |          |          |     |       |Este aplicabila ca    |
|                   |          |          |     |       |alternativa Directiva |
|                   |          |          |     |       |70/157/CE             |
|                   |          |          |     |       |(autovehicule si      |
|                   |          |          |     |       |remorci)              |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Viteza maxima prin |    74/152|     98/89|    -|      -|                      |
|constructie si     |          |          |     |       |                      |
|platforma de       |          |          |     |       |                      |
|incarcare a        |          |          |     |       |                      |
|tractoarelor       |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Viteza maxima      |    74/152|     98/89|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|                   |    par. 1|          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Platforma de       |    74/152|     98/89|    -|      -|T1, T2, T3, (T4.1),   |
|incarcare          |    par. 2|          |     |       |T4.2                  |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Oglinzi            |    74/346|     98/40|    -|      -|T1, T2, T3, (T4.1),   |
|retrovizoare       |          |          |     |       |T4.2                  |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Campul de          |    74/347|     97/54|   71|     00|T1, T2, T3, (T4.1),   |
|vizibilitate al    |          |          |     |       |(T4.2)                |
|tractoristului si  |          |          |     |       |Este aplicabila ca    |
|stergator de       |          |          |     |       |alternativa Directiva |
|parbriz            |          |          |     |       |77/649/CE             |
|                   |          |          |     |       |(autovehicule         |
|                   |          |          |     |       |si remorci)           |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Sistemul de        |    75/321|     98/39|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|directie al        |          |          |     |       |Este aplicabila ca    |
|tractoarelor cu    |          |          |     |       |alternativa Directiva |
|roti               |          |          |     |       |70/311/CE             |
|                   |          |          |     |       |(autovehicule si      |
|                   |          |          |     |       |remorci)              |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Deparazitarea      |    75/322|    2000/2|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|radioelectrica a   |          |          |     |       |Este aplicabila ca    |
|tractoarelor cu    |          |          |     |       |alternativa Directiva |
|roti               |          |          |     |       |72/245/CE             |
|                   |          |          |     |       |(autovehicule si      |
|                   |          |          |     |       |remorci)              |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Franarea           |    76/432|     97/54|    -|      -|T1, T2, T3, (T4.1),   |
|tractoarelor cu    |          |          |     |       |T4.2                  |
|roti               |          |          |     |       |Este aplicabila ca    |
|                   |          |          |     |       |alternativa Directiva |
|                   |          |          |     |       |71/320/CE             |
|                   |          |          |     |       |(autovehicule si      |
|                   |          |          |     |       |remorci)              |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Scaunul            |    76/763|   1999/86|     |      -|T1, T3, T4.1, T4.2,   |
|insotitorului la   |          |          |     |       |T4.1, T4.2            |
|tractoarele cu roti|          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Nivelul sonor la   |    77/311|     97/54|     |      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|urechile           |          |          |     |       |                      |
|tractoristului     |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Dispozitiv de      |    77/536|   1999/55|    -|      -|T1, T4.1, T4.2        |
|protectie in caz de|          |          |     |       |    ----              |
|rasturnare         |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Masuri contra      |    77/537|     97/54|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|emisiilor de fum   |          |          |     |       |Este aplicabila ca    |
|ale motoarelor     |          |          |     |       |alternativa Directiva |
|diesel             |          |          |     |       |72/306/CE             |
|                   |          |          |     |       |(autovehicule si      |
|                   |          |          |     |       |remorci)              |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Scaunul            |    78/764|   1999/57|    -|      -|T1, T2, T3, (T4.1),   |
|tractoristului     |          |          |     |       |T4.2                  |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Instalatia de      |    78/933|   1999/56|   86|   00/1|T1, T2, T3, (T4.1),   |
|iluminare si       |          |          |     |       |(T4.2)                |
|semnalizare        |          |          |     |       |                      |
|luminoasa          |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Omologarea         |    79/532|     97/54|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|corpurilor de      |          |          |     |       |Sunt aplicabile ca    |
|iluminare si       |          |          |     |       |alternativa           |
|semnalizare        |          |          |     |       |directivele 76/757/CE,|
|luminoasa          |          |          |     |       |76/758/CE, 76/759/CE, |
|                   |          |          |     |       |76/760/CE, 76/761/CE, |
|                   |          |          |     |       |76/762/CE, 77/538/CE, |
|                   |          |          |     |       |77/539/CE             |
|                   |          |          |     |       |(autovehicule si      |
|                   |          |          |     |       |remorci)              |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Dispozitiv de      |    79/533|   1999/58|    -|      -|T1, T2, T3, (T4.1),   |
|remorcare, mersul  |          |          |     |       |T4.2                  |
|inapoi             |          |          |     |       |Fara bara de remorcare|
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Dispozitive de     |    79/622|   1999/40|    -|      -|T1, T4.1, T4.2        |
|protectie impotriva|          |          |     |       |    ----              |
|rasturnarii        |          |          |     |       |                      |
|tractoarelor       |          |          |     |       |                      |
|(incercari statice)|          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Spatiul de         |    80/720|     97/54|    -|      -|T1, T3, T4.1, T4.2    |
|conducere si       |          |          |     |       |                      |
|accesul la postul  |          |          |     |       |                      |
|de conducere       |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Priza de putere si |    86/297|     97/54|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|aparatoarele       |          |          |     |       |                      |
|acesteia           |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Dispozitive de     |    86/298|   2000/19|    -|      -|T2                    |
|protectie in cazul |          |          |     |       |                      |
|rasturnarii        |          |          |     |       |                      |
|tractoarelor cu    |          |          |     |       |                      |
|ecartament ingust, |          |          |     |       |                      |
|montate in spate   |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Amplasarea si      |    86/415|     97/54|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|identif. Comenzilor|          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Dispozitive de     |    87/402|   2000/22|    -|      -|T2                    |
|protectie          |          |          |     |       |                      |
|antirostogolire    |          |          |     |       |                      |
|pentru tractoare cu|          |          |     |       |                      |
|ecartament ingust, |          |          |     |       |                      |
|montate in fata    |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Caracteristici     |    89/173|    2000/1|    -|      -|                      |
|constructive si    |          |          |     |       |                      |
|diverse componente |          |          |     |       |                      |
|ale tractoarelor   |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|- dimensiuni si    |  89/173 I|    2000/1|    -|      -|T1, T2, T3, (T4.1),   |
|mase remorcabile   |          |          |     |       |(T4.2)                |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|- geamuri de       |89/173 III|    2000/1|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|securitate         |          |          |     |       |Este aplicabila ca    |
|                   |          |          |     |       |alternativa Directiva |
|                   |          |          |     |       |92/22/CE (autovehicule|
|                   |          |          |     |       |si remorci)           |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|- regulator de     |    89/173|    2000/1|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|viteze             |     II, 1|          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|- protectia        |    89/173|    2000/1|    -|      -|T1, T2, T3, (T4.1),   |
|elementelor        |     II, 2|          |     |       |(T4.2)                |
|motorului          |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|- legaturi mecanice| 89/173 IV|    2000/1|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1,     |
|                   |          |          |     |       |(T4.2)                |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|- placuta          |  89/173 V|    2000/1|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|fabricantului      |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|- legaturi de      | 89/173 VI|    2000/1|    -|      -|T1, T2, T3, T4.1,     |
|franare cu remorca |          |          |     |       |(T4.2)                |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Emisii poluante    |   2000/25|         -|   96|   00/1|T1, T2, T3, T4.1, T4.2|
|gazoase si         |          |          |     |       |Este aplicabila ca    |
|particule din      |          |          |     |       |alternativa Directiva |
|motoare            |          |          |     |       |88/77/CE (autovehicule|
|                   |          |          |     |       |si remorci)           |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
|Pneuri pentru      |         -|         -|  106|   00/1|                      |
|vehiculele         |          |          |     |       |                      |
|agricole si        |          |          |     |       |                      |
|remorcile lor      |          |          |     |       |                      |
|___________________|__________|__________|_____|_______|______________________|
    (T4.1), (T4.2) pentru aplicarea la aceste categorii este necesara amendarea directivei (nu se aplica in acest moment).
    T4.1 necesita elaborarea unei noi directive de baza.
    ----

    Nota: Pana la data aplicarii nationale a ultimelor amendamente prevazute in tabele, care intra in vigoare cu decalaj, se aplica amendamentul anterior.

    C. Autovehicule cu doua sau trei roti*)
    C1. Prevederi tehnice aplicabile la omologarea de tip conform Directivei 92/61/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/7/CE

    *) Termenul de aplicare a ultimelor amendamente este de doi ani de la data intrarii in vigoare a acestora. Fac exceptie cazurile:
    - in textul prezentelor reglementari se specifica alt termen de aplicare; sau
    - daca amendamentul prevede termene de aplicare ale cerintelor tehnice care depasesc doi ani; in acest caz amendamentul respectiv se aplica cu un decalaj de un an fata de termenul precizat in amendament.

 ______________________________________________________________________________
|                   |    Directive UE    |Regulamente |                        |
|                   |                    |    ECE     |                        |
|                   |____________________|____________|                        |
|Obiectul omologarii|Directiva|  Ultima  |Nr. |Amend/ |      Observatii        |
|                   | de baza |modificare|Reg.|addenda|                        |
|                   |CEE (CE) |          |ECE-|       |                        |
|                   |         |          |UN  |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|Zgomotul si        |  78/1015|    89/235|   -|      -|De la 17.06.1999 aceasta|
|instalatia de      |         |          |    |       |directiva este inlocuita|
|evacuare,          |         |          |    |       |prin art. 3 par. 3 din  |
|amortizoare de     |         |          |    |       |Directiva 97/24/CE      |
|zgomot de inlocuire|         |          |    |       |                        |
|pentru motociclete |         |          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|Oglinzi            |   80/780|   80/1272|  81|   00/1|De la 17.06.1999 aceasta|
|retrovizoare       |         |          |    |       |directiva este inlocuita|
|                   |         |          |    |       |prin art. 3 par. 1 din  |
|                   |         |          |    |       |Directiva 97/24/CE      |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|Instalatia de      |    93/14|         -|  78|   02/2|                        |
|franare            |         |          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|Simbolizarea       |    93/29|   2000/74|  60|   00/1|Regulamentul nr. 60     |
|dispozitivul       |         |          |    |       |cuprinde si comenzile   |
|de comanda,        |         |          |    |       |motocicletelor si       |
|control si         |         |          |    |       |mopedelor               |
|indicatoare        |         |          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|Avertizorul sonor  |    93/30|         -|   -|      -|                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|Picior articulat   |    93/31|   2000/72|   -|      -|                        |
|de sprijin         |         |          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|Dispozitiv de      |    93/32|   1999/24|   -|      -|Curea sau manere        |
|retinere pentru    |         |          |    |       |                        |
|insotitor la       |         |          |    |       |                        |
|vehicule cu 2 roti |         |          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|Dispozitive        |    93/33|   1999/23|  62|   00/1|                        |
|impotriva          |         |          |    |       |                        |
|utilizarii         |         |          |    |       |                        |
|neautorizate       |         |          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|Inscriptii de      |    93/34|   1999/25|   -|      -|                        |
|identificare       |         |          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|Instalatia de      |    93/92|   2000/73|  53|   01/1|Echivalenta cu R        |
|iluminare si       |         |          |  74|   01/1|53/01/1 este recunoscuta|
|semnalizare        |         |          |    |       |prin D 93/92/CEE art. 3 |
|luminoasa la       |         |          |    |       |iar cea cu R 74 pe plan |
|vehicule cu 2-3    |         |          |    |       |national                |
|roti               |         |          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|Mase si dimensiuni |    93/93|         -|   -|      -|                        |
|la motociclete     |         |          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|Montarea placilor  |    93/94|   1999/26|   -|      -|                        |
|de inmatriculare   |         |          |    |       |                        |
|la motociclete     |         |          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|Viteza maxima prin |     95/1|         -|   -|      -|                        |
|constructie,       |         |          |    |       |                        |
|momentul si puterea|         |          |    |       |                        |
|maxima utila       |         |          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|Caracteristici     |    97/24|         -|   -|      -|                        |
|principale         |         |          |    |       |                        |
|si componente ale  |         |          |    |       |                        |
|vehiculelor cu     |         |          |    |       |                        |
|2-3 roti           |         |          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|- Pneuri si        |    97/24|         -|  30|  02/11|                        |
|montarea lor       |capitol 1|          |  54|  00/13|                        |
|                   |         |          |  64|   00/1|                        |
|                   |         |          |  75|   00/9|                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|- Echipamente de   |    97/24|     97/24|  19|   02/8|                        |
|iluminare si       |capitol 2|         -|  20|   02/5|                        |
|semnalizare        |         |          |  37|   03/4|                        |
|luminoasa          |         |          |  38|   00/6|                        |
|                   |         |          |  50|   00/2|                        |
|                   |         |          |  56|   00/2|                        |
|                   |         |          |  57|   01/2|                        |
|                   |         |          |  72|   00/2|                        |
|                   |         |          |  82|   00  |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|- Proeminente      |    97/24|         -|   -|      -|                        |
|exterioare         |capitol 3|          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|- Oglinzi          |    97/24|         -|  81|   00/1|                        |
|retrovizoare       |capitol 4|          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|- Emisii poluante  |    97/24|         -|   -|      -|                        |
|                   |capitol 5|          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|- Rezervor de      |    97/24|         -|   -|      -|                        |
|carburant          |capitol 6|          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|- Protectie        |    97/24|         -|   -|      -|                        |
|impotriva          |capitol 7|          |    |       |                        |
|utilizarii         |         |          |    |       |                        |
|neautorizate       |         |          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|- Compatibilitate  |    97/24|         -|   -|      -|                        |
|electromagnetica   |capitol 8|          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|- Zgomot           |    97/24|         -|   -|      -|                        |
|                   |capitol 9|          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|- Dispozitive de   |    97/24|         -|   -|      -|                        |
|atelare            |  capitol|          |    |       |                        |
|                   |       10|          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|- Centurile de     |    97/24|         -|   -|      -|                        |
|siguranta pentru   |  capitol|          |    |       |                        |
|vehicule carosate  |       11|          |    |       |                        |
|si ancorarea lor   |         |          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|- Geamuri,         |    97/24|         -|   -|      -|                        |
|instalatii de      |  capitol|          |    |       |                        |
|stergere, spalare, |       12|          |    |       |                        |
|uscare si dejivrare|         |          |    |       |                        |
|a parbrizului      |         |          |    |       |                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|
|Vitezometrul       |   2000/7|         -|   -|      -|                        |
|___________________|_________|__________|____|_______|________________________|

    Nota: Pana la data aplicarii nationale a ultimelor amendamente prevazute in tabele, care intra in vigoare cu decalaj, se aplica amendamentul anterior.

    D. Prevederi tehnice continute in reglementari europene care se aplica la omologarea unor sisteme si componente care pot fi omologate separat de vehicul, precum si directive in afara directivelor cadru 70/156 CEE, 74/150/CEE, 92/61/CEE*)

    *) Termenul de aplicare a ultimelor amendamente este de doi ani de la data intrarii in vigoare a acestora. Fac exceptie cazurile:
    - in textul prezentelor reglementari se specifica alt termen de aplicare; sau
    - daca amendamentul prevede termene de aplicare a cerintelor tehnice care depasesc doi ani; in acest caz amendamentul respectiv se aplica cu un decalaj de un an fata de termenul precizat in amendament.

 ______________________________________________________________________________
|                   |Regulamente |    Directive UE    |                        |
|                   |    ECE     |                    |                        |
|                   |____________|____________________|                        |
|Obiectul omologarii|Nr. |Amend/ |Directiva|  Ultima  |      Observatii        |
|                   |Reg.|addenda| de baza |modificare|                        |
|                   |ECE-|       |CEE (CE) |          |                        |
|                   |UN  |       |         |          |                        |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Casti de protectie |  22|   03/2|        -|         -|                        |
|motociclete -      |    |       |         |          |                        |
|mopede             |    |       |         |          |                        |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Triunghiuri de     |  27|   03/1|        -|         -|                        |
|presemnalizare     |    |       |         |          |                        |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Dispozitive de     |  44|   03/3|        -|         -|                        |
|retinere pentru    |    |       |         |          |                        |
|copii              |    |       |         |          |                        |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Stergatoare pentru |  45|   01/2|        -|         -|                        |
|faruri             |    |       |         |          |                        |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Lampi speciale de  |  65| 00/1-2|        -|         -|                        |
|avertisment pentru |    |       |         |          |                        |
|automobile         |    |       |         |          |                        |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Echipamente        |  67|     01|        -|         -|                        |
|speciale pentru    |    |       |         |          |                        |
|automobile         |    |       |         |          |                        |
|alimentate cu GPL  |    |       |         |          |                        |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Placi de           |  69|   01/1|        -|         -|                        |
|identificare pentru|    |       |         |          |                        |
|vehicule lente     |    |       |         |          |                        |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Placi de           |  70| 02/1-2|         |          |                        |
|identificare pentru|    |       |         |          |                        |
|vehicule lungi si  |    |       |         |          |                        |
|grele              |    |       |         |          |                        |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Recipienti simpli  |   _|      _|   87/404|     93/68|Inclusiv rezervoare de  |
|de presiune        |    |       |         |          |aer comprimat pentru    |
|                   |    |       |         |          |vehicule                |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Aparat de control  |   -|      -|  3821/85|   2135/98|Reglementare UE pentru  |
|(tahograf)         |    |       |         |          |inregistrare in         |
|                   |    |       |         |          |transportul rutier      |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Aparat pentru      |   -|      -|   86/217|         -|                        |
|controlul          |    |       |         |          |                        |
|presiunii in pneuri|    |       |         |          |                        |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Adancimea          |   -|      -|   89/459|         -|                        |
|profilului pneului |    |       |         |          |                        |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Limitator de viteza|   -|      -|     92/6|         -|                        |
|maxima             |    |       |         |          |                        |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Dimensiuni si mase |   -|      -|    96/53|         -|Dimensiuni maxime       |
|maxime autorizate  |    |       |         |          |autorizate ale          |
|                   |    |       |         |          |vehiculelor; sarcini    |
|                   |    |       |         |          |maxime pe axe si mase   |
|                   |    |       |         |          |totale maxime autorizate|
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Supravegherea      |   -|      -|    96/96|     99/52|Prevederi  privind      |
|tehnica a          |    |       |         |          |inspectia  tehnica      |
|vehiculelor rutiere|    |       |         |          |periodica a vehiculelor |
|                   |    |       |         |          |rutiere                 |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Mase si dimensiuni |   -|      -|    97/27|         -|Definirea notiunilor    |
|ale unor categorii |    |       |         |          |referitoare la          |
|de autovehicule si |    |       |         |          |dimensiuni si mase ale  |
|ale remorcilor     |    |       |         |          |unor vehicule rutiere   |
|acestora           |    |       |         |          |                        |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Emisii gazoase si  |   -|      -|    97/68|          |                        |
|particule poluante |    |       |         |          |                        |
|ale motoarelor     |    |       |         |          |                        |
|masinilor mobile   |    |       |         |          |                        |
|si ale utilajelor  |    |       |         |          |                        |
|pentru lucrari     |    |       |         |          |                        |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Informarea         |   -|      -|  1999/94|         -|Obligatii ale           |
|cumparatorilor     |    |       |         |          |fabricantilor si        |
|asupra consumului  |    |       |         |          |centrelor de vanzare a  |
|de carburant si    |    |       |         |          |automobilelor           |
|ale emisiilor de   |    |       |         |          |                        |
|CO2 ale            |    |       |         |          |                        |
|autovehiculelor    |    |       |         |          |                        |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|
|Vehicule scoase din|   -|      -|  2000/53|         -|Masuri si obligatii     |
|uz                 |    |       |         |          |legate de reciclarea    |
|                   |    |       |         |          |elementelor componente  |
|                   |    |       |         |          |si de tratarea          |
|                   |    |       |         |          |vehiculelor scoase din  |
|                   |    |       |         |          |uz                      |
|___________________|____|_______|_________|__________|________________________|

    Nota: Pana la data aplicarii nationale a ultimelor amendamente prevazute in tabele, care intra in vigoare cu decalaj, se aplica amendamentul anterior.

    ANEXA 3
    la reglementari
                                TOLERANTE
              Pentru omologari individuale sau de serie mica

                                Tabelul 1
    Abateri admisibile pentru determinarea prin incercari a dimensiunilor liniare
    (diametre, lungimi, latimi, inaltimi, grosimi - valori in mm)
 ____________________________________________________________________
|         |            Domeniul nominal al dimensiunilor             |
|         |__________________________________________________________|
|gradul de| 0,5 - 3 |  3 - 6  | 6 - 30 |30 - 120|120 - 315|315 - 1000|
|precizie |  incl.  |  incl.  | incl.  | incl.  |  incl.  |   incl.  |
|_________|_________|_________|________|________|_________|__________|
|fin      |+/- 0,05 |+/- 0,05 |+/- 0,1 |+/- 0,15| +/- 0,2 |  +/- 0,3 |
|_________|_________|_________|________|________|_________|__________|
|mediu    |+/- 0,1  |+/- 0,1  |+/- 0,2 |+/- 0,3 | +/- 0,5 |  +/- 0,8 |
|_________|_________|_________|________|________|_________|__________|
|grosier  |+/- 0,15 |+/- 0,2  |+/- 0,5 |+/- 0,8 | +/- 1,2 |  +/- 2   |
|_________|_________|_________|________|________|_________|__________|
|foarte   |       - |+/- 0,5  |+/- 1   |+/- 1,5 | +/- 2   |  +/- 3   |
|grosier  |         |         |        |        |         |          |
|_________|_________|_________|________|________|_________|__________|

                               Tabelul 2
    Abateri admisibile pentru determinarea prin incercari a dimensiunilor unghiulare
 ____________________________________________________
|               Domeniul unghiular                   |
|____________________________________________________|
|     0 - 10    |    10 - 100   |    peste 100       |
|   grade incl. |   grade incl. |    grade incl.     |
|_______________|_______________|____________________|
|       +/- 30^ |        +/- 5% | +/- (3% + 2 grade) |
|_______________|_______________|____________________|

                               Tabelul 3
                        Catalog de tolerante
cuprinzand abateri admisibile la determinarea valorilor indicate de constructor*)

    *) Aceste abateri sunt valorile mari in cazul in care nu exista alte prevederi mai restrictive impuse de constructor sau prin reglementarile care se aplica prin prezentele reglementari.

 ______________________________________________________________________________
|      |                                          |    Abaterile admisibile    |
|      |                                          |____________________________|
|      |                                          |motociclete, |masini        |
|      |                                          |autoturisme, |autopropulsate|
|      |                                          |vehicule     |pentru        |
|Nr.   |              Denumire                    |utilitare    |lucrari,      |
|crt.  |                                          |curente si   |vehicule      |
|      |                                          |remorcile    |agricole sau  |
|      |                                          |acestora     |forestiere si |
|      |                                          |             |remorcile     |
|      |                                          |             |acestora      |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1     |Sasiul si caroseria                       |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.1   |Dimensiuni principale                     |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.1.1 |Lungime L (mm)*1)                         |+/- (0,005 L |+/- (0,005 L  |
|      |                                          |+ 30 mm)     |+ 60 mm)      |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.1.2 |Latime B (mm)*1)                          |+/- (0,005 B |+/- (0,005 B  |
|      |                                          |+ 20 mm)     |+ 40 mm)      |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.1.3 |Inaltime*1)                               |+/- 50 mm    |+/- 80 mm     |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.2   |Ampatamentul respectiv distanta de sprijin|+/- 30 mm    |+/- 30 mm     |
|      |la semiremorcile cu sa                    |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.3   |Distanta de sprijin la remorcile cu o axa |+/- 30 mm    |+/- 40 mm     |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.4   |Lungimea protapului                       |+/- 30 mm    |+/- 30 mm     |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.5   |Distanta intre axa gaurii si extremitatea |+/- 20 mm    |+/- 20 mm     |
|      |degajarii furcii de tractiune la remorcile|             |              |
|      |cu mai multe axe                          |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.6   |Inaltimea de cuplare, inclusiv la cuplajul|+/- 50 mm    |+/- 80 mm     |
|      |cu sa                                     |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.7   |Raza maxima a seii spre tractor           |+/- 20 mm    |+/- 20 mm     |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.8   |Lungimea consolei, fata si spate          |+/- 20 mm    |+/- 30 mm     |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.9   |Distantele dintre centrul de greutate si  |+/- 30 mm    |+/- 30 mm     |
|      |axa fata sau axa spate*2)                 |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.10  |Ecartamentul                              |+/- 20 mm    |+/- 20 mm*3)  |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.11  |Adancimile de ambutisare a rotilor        |+/- 4 mm     |+/- 5 mm      |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.12  |Spatiul de incarcare (inclusiv            |             |              |
|      |dimensiunile pentru calculul suprafetei de|             |              |
|      |incarcare)                                |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.12.1|Lungimea                                  |+/- 30 mm    |+/- 30 mm*4)  |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.12.2|Latimea                                   |+/- 30 mm    |+/- 30 mm*4)  |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.12.3|Inaltimea                                 |+/- 20 mm    |+/- 20 mm*4)  |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.12.4|Volumul (la autocisterne)                 |+/- 3%       |+/- 3%        |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.13  |Dimensiunile placii de inmatriculare*5)   |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.13.1|Inaltimea                                 |tab. 1,      |tab. 1,       |
|      |                                          |foarte       |foarte        |
|      |                                          |grosier      |grosier       |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.13.2|Latimea                                   |tab. 1,      |tab. 1,       |
|      |                                          |foarte       |foarte        |
|      |                                          |grosier      |grosier       |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.13.3|Inaltimea marginii inferioare, resp.      |+/- 50 mm    |+/- 60 mm     |
|      |superioare a placii de inmatriculare      |             |              |
|      |deasupra carosabilului (vehiculul gol)    |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.14  |Amplasarea dispozitivelor de iluminare    |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.14.1|Distantele intre dispozitivele de         |+/- 50 mm    |+/- 100 mm    |
|      |iluminare-semnalizare pe directia         |             |              |
|      |lungimii vehiculului                      |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.14.2|Distantele intre dispozitivele de         |+/- 30 mm    |+/- 40 mm     |
|      |iluminare-semnalizare pe directia         |             |              |
|      |latimii vehiculului                       |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.14.3|Inaltimea punctului inferior, respectiv   |+/- 50 mm    |+/- 60 mm     |
|      |superior al suprafetei iluminate deasupra |             |              |
|      |carosabilului (vehiculul neincarcat)      |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.14.4|Distanta punctelor exterioare ale         |+/- 30 mm    |+/- 60 mm     |
|      |suprafetelor iluminate fata de latimea de |             |              |
|      |gabarit a vehiculului                     |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.14.5|Amplasarea lampilor de iluminare a placii |+/- 2 mm,    |+/- 2 mm,     |
|      |de inmatriculare fata de marginea sau     |respectiv in |respectiv in  |
|      |centrul sau de suprafata de asezare a     |cadrul       |cadrul        |
|      |numarului de inmatriculare                |campului     |campului      |
|      |                                          |placii de    |placii de     |
|      |                                          |inmatriculare|inmatriculare |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.14.6|Unghiul relativ intre lumina numarului    |+/- 2 grade, |+/- 2 grade,  |
|      |de inmatriculare si suprafata de asezare  |respectiv in |respectiv in  |
|      |                                          |cadrul       |cadrul        |
|      |                                          |campului     |campului      |
|      |                                          |placii de    |placii de     |
|      |                                          |inmatriculare|inmatriculare |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.15  |Dimensiunile pentru reglarea scaunului    |             |              |
|      |conducatorului                            |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.15.1|Deplasarea longitudinala                  |+/- 10 mm    |+/- 10 mm     |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.15.2|Deplasarea pe inaltime                    |+/- 10 mm    |+/- 10 mm     |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.15.3|Inclinarea spatarului                     |+/- 3 grade  |+/- 3 grade   |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.16  |Dimensiunile spatiului destinat scaunelor |+/- 20 mm    |+/- 20 mm     |
|      |la postul de conducere                    |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.17  |Dimensiunile scaunelor (inclusiv          |+/- 20 mm    |+/- 20 mm     |
|      |motociclete), scaunul neincarcat          |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.18  |Amplasarea elementelor de comanda         |+/- 10 mm    |+/- 10 mm     |
|      |(actionare)                               |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.19  |Dimensiunile golurilor pentru usi         |+/- 10 mm    |nu este cazul |
|      |(inclusiv iesirile de siguranta)          |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.20  |Inaltimea treptei de urcare deasupra      |+/- 50 mm    |+/- 80 mm     |
|      |carosabilului*6)                          |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.21  |Amplasarea punctelor de ancorare a        |+/- 10 mm    |+/- 10 mm     |
|      |centurilor (fixe fata de vehicul)*7)      |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.22  |Dimensiunile elementelor campului de      |             |              |
|      |vizibilitate                              |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.22.1|Latimea si distanta elementelor de        |+/- 100 mm   |+/- 100 mm    |
|      |obturare din semicercul de vizibilitate*8)|             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.22.2|Raza, coarda cercului de vizibilitate     |+/- 50 mm    |+/- 50 mm     |
|      |9,5 m*8)                                  |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|1.23  |Distanta de la centrul volanului pana la  |+/- 30 mm    |+/- 100 mm    |
|      |muchia bordului vehiculului               |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|2     |Mase                                      |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|2.1   |Masele proprii (inclusiv sarcinile pe     |+/- 5%       |+/- 5%        |
|      |axe ale vehiculului neincarcat si masa    |             |              |
|      |componentelor indicate la expertiza       |             |              |
|      |de tip)                                   |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|2.2   |Greutatile (masele) la incercari 9)       |+/- 3%       |+/- 3%        |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|3     |Motorul cu consumatorii auxiliari si      |             |              |
|      |transmisia                                |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|3.1   |Cursa                                     |Tab. 1, mediu|tab. 1, mediu |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|3.2   |Alezajul                                  |Tab. 1, mediu|tab. 1, mediu |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|3.3   |Puterea maxima                            |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|3.3.1 |a motoarelor Diesel si Otto la incercarea |+/- 2%       |+/- 2%        |
|      |initiala                                  |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|3.3.2 |la incercari ulterioare                   |+/- 5%       |+/- 5%        |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|3.4   |Momentul maxim                            |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|3.4.1 |la incercarea initiala                    |+/- 2%       |+/- 2%        |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|3.4.2 |la incercari ulterioare                   |+/- 5%       |+/- 5%        |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|3.5   |Turatiile la pct. 3.3 si 3.4              |+/- 1,5%     |+/- 1,5%      |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|3.6   |Continutul rezervorului de carburant      |+/- 10%      |+/- 10%       |
|      |(la alimentare in pozitia de montaj pe    |             |              |
|      |carosabil orizontal)                      |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|3.7   |Sistemul de evacuare a gazelor arse       |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|3.7.1 |Lungimile conductelor*10)                 |+/-20 mm     |+/- 20 mm     |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|3.7.2 |Cotele principale ale amortizorului de    |Tab. 1,      |tab. 1,       |
|      |zgomot, marimea gaurilor etc.             |foarte       |foarte        |
|      |                                          |grosier      |grosier       |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|3.8   |Diametrul la transmisiile prin frictiune  |Tab. 1,      |tab. 1,       |
|      |zgomot, marimea gaurilor etc.             |foarte       |foarte        |
|      |                                          |grosier      |grosier       |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|4     |Zgomote*11)                               |+ 2 dB (A)   |+ 2 dB (A)    |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|4.1   |Zgomotul in stationare                    |+ 2 dB (A)   |+ 2 dB (A)    |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|4.2   |Zgomotul in mers                          |+ 2 dB (A)   |+ 2 dB (A)    |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|4.3   |Zgomotul la franare cu frana de motor     |+ 2 dB (A)   |+ 2 dB (A)    |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|4.4   |Zgomotul in apropierea orificiului de     |+ 5 dB (A)   |+ 5 dB (A)    |
|      |evacuare                                  |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|4.5   |Zgomotul de fond                          |+ 2 dB (A)   |+ 2 dB (A)    |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|5     |Viteze*12)                                |             |              |
|      |V (km/h)                                  |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|5.1   |Viteza maxima*13)                         |             |              |
|      |Pana la 50 km/h                           |+/- 10%      |+/- 10%       |
|      |intre 51 si 150 km/h                      |+/- (0,03 V  |+/- (0,03 V   |
|      |                                          |+ 3,5) km/h  |+ 3,5) km/h   |
|      |peste 150 km/h                            |+/- (0,01 V  |+/- (0,01 V   |
|      |                                          |+ 6,5) km/h  |+ 6,5) km/h   |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|5.2   |Vitezele de incercare*14)*15)             |             |              |
|      |Pana la 50 km/h                           |+/- (0,01 V  |+/- (0,01 V   |
|      |                                          |+ 2) km/h    |+ 2) km/h     |
|      |Peste 50 km/h                             |+/- (0,01 V  |+/- (0,01 V   |
|      |                                          |+ 2) km/h    |+ 2) km/h     |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6     |Sistemul de directie                      |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.1   |Diametrul volanului (exterior)            |+/- 5 mm     |+/- 5 mm      |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.2   |Latimea ghidonului                        |+/- 10 mm    |+/- 10 mm     |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.3   |Parametri unghiulari                      |Tab. 2       |tab. 2        |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.4   |Forta de actionare                        |+/- 10%, dar |+/- 10%, dar  |
|      |                                          |nu mai mult  |nu mai mult   |
|      |                                          |de +/- 30 N  |de +/- 30 N   |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.5   |Diametrul minim de gabarit la viraj       |+/- 500 mm   |+/- 500 mm*16)|
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.6   |Bracajul maxim al rotilor de directie     |Tab. 2       |tab. 2        |
|      |in grade                                  |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.7   |Abaterea de la raza exterioara (12.000 mm)|+/- 75 mm    |+/- 75 mm*18) |
|      |de viraj*17)                              |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.8   |Latimea suprafetei inelare acoperite la   |+/- 150 mm   |+/- 150 mm    |
|      |viraj                                     |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.9   |Depasirea cercului exterior de viraj de   |+/- 50 mm    |+/- 50 mm*19) |
|      |catre elemente ale caroseriei             |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.10  |Lungimile efective ale levierului de      |Tab. 1,      |tab. 1,       |
|      |directie                                  |grosier      |grosier       |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.11  |Diametrul cilindrului servodirectiei      |Tab. 1, mediu|tab. 1, mediu |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.12  |Diametrul arborelui de directie           |Tab. 1, mediu|tab. 1, mediu |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.13  |Cursa in cilindrul servodirectiei         |+/- 3%       |+/- 3%        |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.14  |Debitul de ulei la iesirea din pompa      |+/- 15%      |+/- 15%       |
|      |servodirectiei                            |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.15  |Presiunea maxima de lucru la regimul      |+/- 5%       |+/- 5%        |
|      |nominal                                   |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.16  |Timpul pentru bracaj maxim (masurat       |+/- 10%      |+/- 10%       |
|      |conform reglementarilor pentru sisteme    |             |              |
|      |de directie)                              |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.17  |Unghiul de fuga (numai pentru motociclete)|+/- 10 mm    |nu este cazul |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|6.18  |Unghiul de directie (numai pentru         |+/-3 grade   |nu este cazul |
|      |motociclete)                              |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7     |Sistemul de franare*20)                   |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.1   |Diametrul tamburului de frana al rotii    |Tab. 1, mediu|tab. 1, mediu |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.2   |Diametrul discului de frana al rotii      |Tab. 1,      |tab. 1,       |
|      |                                          |grosier      |grosier       |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.3   |Latimea garniturii de frana               |Tab. 1,      |tab. 1 ,      |
|      |                                          |foarte       |foarte        |
|      |                                          |grosier      |grosier       |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.4   |Suprafata efectiva a garniturii de        |+/- 5%       |+/- 5%        |
|      |frana                                     |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.5   |Deceleratia respectiv factorul de franare |+/- 10% din  |+/- 10% din   |
|      |realizate (nu este valabil pentru valorile|valoarea     |valoarea      |
|      |de calcul indicate de constructor si      |masurata, dar|masurata, dar |
|      |pentru verificarea ulterioara)            |nu mai mare  |nu mai mare   |
|      |                                          |de +/- 0,3   |de +/- 0,3    |
|      |                                          |m/s^2,       |m/s^2         |
|      |                                          |respectiv    |respectiv     |
|      |                                          |+/- 3% factor|+/- 3% factor |
|      |                                          |de franare   |de franare    |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.6   |Forta de actionare utilizata (nu este     |+/- 5%, dar  |+/- 5%, dar nu|
|      |valabil pentru verificarea ulterioara)    |nu mai mare  |mai mare de   |
|      |                                          |de 30 N      |30 N          |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.7   |Fortele suplimentare, fortele in perioada |+/- 15%      |+/- 15%       |
|      |de reactie a franei                       |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.8   |Fortele arcurilor (de ex. Arcurile de     |+/- 10%      |+/- 10%       |
|      |reglaj, arcul cilindrului acumulator)     |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.9   |Presiunile hidraulice (suprapresiune)*21) |+/- 5%, dar  |+/- 5%, dar nu|
|      |                                          |nu mai mare  |mai mare de   |
|      |                                          |de +/- 2 bar |+/- 2 bar     |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.10  |Presiunile pneumatice (suprapresiune),    |+/- 5%, dar  |+/- 5%, dar   |
|      |nu este valabil pentru presiunea in       |nu mai mare  |nu mai mare   |
|      |rezervor la sistemele fara regulator de   |de +/- 0,2   |de +/- 0,2    |
|      |presiune                                  |bar          |bar           |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.11  |Depresiuni                                |+/- 0,1 bar  |+/- 0,1 bar   |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.12  |Timpul de reactie si de expansiune a      |Nu este cazul|nu este cazul |
|      |fortelor de franare                       |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.13  |Lungimile efective ale levierelor de      |Tab. 1,      |tab. 1,       |
|      |franare                                   |grosier      |grosier       |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.14  |Diametrul cilindrului principal al        |Tab. 1, fin  |tab. 1, fin   |
|      |sistemului de franare in cazul franarii   |             |              |
|      |hidraulice                                |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.15  |Diametrul cilindrului din roata la        |Tab. 1, fin  |tab. 1, fin   |
|      |sistemul de franare hidraulic             |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.16  |Diametrul cilindrului de actionare a      |+/- 3%       |+/- 3%        |
|      |rotii la sistemul de franare pneumatic    |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.17  |Cursele maxim posibile in cilindrii de    |+/- 3%, dar  |+/- 3%, dar   |
|      |frana                                     |nu mai mari  |nu mai mari   |
|      |                                          |de +/- 1 mm  |de +/- 1 mm   |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.18  |Volumul cilindrului acumulator de         |+/- 5%       |+/- 5%        |
|      |energie, raportat la valorile nominale    |             |              |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.19  |Diametrul conductei la sistemele de       |Tab, 1,      |tab. 1,       |
|      |franare hidraulic si pneumatic            |grosier      |grosier       |
|______|__________________________________________|_____________|______________|
|7.20  |Diametrul cablului si timoneriei la       |Tab. 1,      |tab. 1,       |
|      |sistemul de franare mecanic               |foarte       |foarte        |
|      |                                          |grosier, dar |grosier, dar  |
|      |                                          |nu sub 3 mm  |nu sub 3 mm   |
|______|__________________________________________|_____________|______________|

    Note la tabel:
    *1) Dimensiunile masurate nu pot depasi dimensiunile maxime indicate la cap. "dimensiuni si mase".
    *2) Prin aceasta se intelege, de exemplu, distanta centrului de greutate total fata de axele sau de amplasarea centrelor de greutate separate, din care se calculeaza centrul de greutate total (de exemplu amplasarea scaunelor in autobuze).
    *3) In cazul vehiculelor cu ecartament reglabil: +/- 70 mm.
    *4) In cazul vehiculelor cu platforma de incarcare:
    - pentru consola spate                     +/- 70 mm;
    - pentru lungimea spatiului de incarcare   +/- 80 mm;
    - pentru latimea spatiului de incarcare    +/- 50 mm;
    - pentru inaltimea spatiului de incarcare  +/- 50 mm.
    *5) In acest caz sunt indicate numai tolerantele cu privire la pct. 1.14.5.
    *6) Inaltimea treptei de urcare nu se trece in mod obisnuit in documente pentru vehiculele agricole sau forestiere si pentru masinile pentru lucrari.
    *7) Nu este valabil pentru punctele efective de ancorare, ca de exemplu, pentru bucla scaunului.
    *8) Nu este valabil pentru partile flexibile si/sau mobile demontabile situate in interiorul vehiculului sau pe acesta.
    *9) Masa existenta la inceputul anumitor incercari (de exemplu incercarea la franare sau la zgomot), care se poate modifica numai in domeniul indicat in timpul incercarii (de exemplu, prin consumul de carburant).
    *10) Prin aceasta nu se intelege lungimea totala a sistemului de evacuare a gazelor arse, ci numai anumite lungimi speciale de tevi (de exemplu, tevile de evacuare a gazelor arse de la motociclete, care au o influenta asupra puterii motorului).
    *11) Pentru masurarea zgomotului se iau in considerare prevederile reglementarilor in vigoare.
    *12) Numai pentru motoarele rodate,
    *13) Constructorii de vehicule pot solicita abateri mai mici ale valorilor masurate, daca pot dovedi o imprastiere mai mica a dimensiunilor in fabricatie. Vitezele maxime admisibile ale pneurilor se vor lua in considerare.
    *14) De exemplu, pentru masurarile la franare si la zgomot, daca nu exista alte constatari.
    *15) Pentru controlul aparatelor de masurare a vitezei conform reglementarilor europene se poate prescrie +/- 1% .
    *16) Nu este valabil pentru vehicule cu un diametru de viraj mai mic de 6.000 mm.
    *17) In acest caz se intelege abaterea admisibila de la raza exterioara a cercului.
    *18) Pentru vehiculele cu rotile spate directoare +/- 150 mm.
    *19) Pentru vehiculele cu rotile spate directoare +/- 100 mm.
    *20) Tolerantele indicate aici sunt valabile numai pentru incercarea agregatelor separat.
    *21) Cu referire la starea nominala de exploatare conform datelor constructorului.

    ANEXA 4
    la reglementari

                      VIZIBILITATEA SPRE INAINTE
    a conducatorilor de autovehicule, altele decat M1

    Figura 6, Desenul 1, reprezentand OBTURAREA VEDERII PE SEMICERCUL DE VIZIBILITATE (OCHII CONDUCATORULUI SE CONSIDERA CONCENTRATI INTR-UN SINGUR PUNCT), se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 83.

 _____________________________________________________________________________
|   Latimea   | Distanta | Acoperire |               Observatii               |
|_____________|__________|___________|________________________________________|
| - - - - 100 |  1,000   |    1,2    | Vizibilitate acceptabila               |
|_____________|__________|___________|________________________________________|
| -.-.-.- 240 |  1,600   |    1,8    | Vizibilitate inacceptabila             |
|_____________|__________|___________|________________________________________|
| ....... 160 |  1,200   |    1,6    | Vizibilitate inadmisibila in interiorul|
|             |          |           | zonei de vizibilitate, dar admisibila  |
|             |          |           | in exteriorul ei                       |
|_____________|__________|___________|________________________________________|

    Figura 7, Desenul 2, reprezentand Obturarea admisa pentru semicercul de vizibilitate, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 84.

    OBSERVATII:
    1. Campul de vizibilitate inainte se considera suficient daca limita de vizibilitate - deci limita suprafetei de drum care, datorita constructiei autovehiculului, nu mai este vizibila conducatorului - este situata in interiorul unui semicerc cu raza de 12 m (desen 1).
    2. Pentru determinarea limitei vizibilitatii ochii conducatorului se considera concentrati intr-un punct (punctul ochilor). Acest punct este situat la o inaltime de 700 mm pe verticala care trece prin scaunul conducatorului, in pozitia de mijloc, neincarcat. Verticala se afla la o distanta de 130 mm fata de muchia din fata a spatarului scaunului, pe linia mediana a scaunului. Limita de vizibilitate asupra drumului se stabileste pornind de la acest punct, pentru vehiculul neincarcat. Scaunele a caror inaltime este reglabila in functie de incarcarea lor, de exemplu scaunele oscilante, trebuie fixate la determinarea punctului ochilor la o inaltime care corespunde unei pozitii normale de conducere, stabilita de constructor; aceasta procedura nu se aplica pentru masinile autopropulsate pentru lucrari si tractoarele agricole si forestiere. La determinarea campului de vizibilitate nu se utilizeaza dispozitivele auxiliare care se afla pe vehicul si servesc la imbunatatirea vizibilitatii (de exemplu: sistemul de oglinzi). Proiectia punctului ochilor pe drum este originea sistemului de coordonate in care se inscrie limita de vizibilitate.
    3. Vizibilitatea libera inainte trebuie sa fie asigurata pornindu-se de la linia de baza a unei pene corespunzatoare unei coarde de pe cercul de vizibilitate care trebuie sa fie de cel putin 9,5 m (desen 1). Obstacolele constituite de oglinzile reglementare nu trebuie in general sa fie luate in considerare.
    4. Obstacolele constituite de elemente constructive (de exemplu stalpii pentru usi, elementele de sprijin pentru acoperis, alte elemente constructive etc.) pot fi admise numai daca obturarile pe care le provoaca pe cercul de vizibilitate indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) obturarile nu trebuie sa depaseasca valorile indicate prin limitele inferioare pe desenul 2. Distanta dintre elementele obturatoare de pe vehicul si ochii conducatorului trebuie masurata pe raza de lumina care duce la semicercul de vizibilitate, latimea in punctul de intersectie a razei de lumina cu piesa respectiva;
    b) in cazul elementelor obturatoare mai late de 80 mm trebuie sa existe intre liniile mediane a doua elemente alaturate o distanta de cel putin 2,5 m, masurata pe coarda semicercului de vizibilitate;
    c) in domeniul penei de vizibilitate indicate la pct. 3 trebuie sa existe cel mult doua elemente obturatoare;
    d) in toata zona semicercului de vizibilitate nu trebuie sa existe mai mult de 6 elemente obturatoare;
    e) obstacolele pentru care rezulta valori care se situeaza intre curbele limita inferioare sau superioare (desen 2) pot fi acceptate numai in cazul in care sunt provocate de elemente constructive care nu pot fi inlaturate din motive de rezistenta. Asemenea obstacole pot fi situate numai in afara penei de vizibilitate si sunt limitate la un obstacol pe fiecare parte.
    5. Posibilitatea acceptarii obstacolelor pentru fiecare dintre elementele obturatoare poate fi, de asemenea, determinata dupa cum urmeaza:
    a) un obstacol conform pct. 4 a) poate fi acceptat numai daca
          a
       ------ >/= 22,4;
       b - 65
    b) un obstacol conform pct. 4 a) poate fi acceptat numai daca
         a
       ------ >/= 10,6,
       b - 65

    in care:
    a = distanta de la elementul obturator pana la punctul ochilor in mm;
    b = latimea elementului obturator in mm.

    Nota: Ca baza este adoptata o obturare admisibila de 600 mm (respectiv 1.200 mm) pe semicercul de vizibilitate la vizibilitate cu ambii ochi (distanta intre ochi 65 mm).

    6. Componentele agatate sau partile de caroserie ale vehiculului pot sa ajunga din partea de sus numai pana la inaltimea de intrare in campul de vizibilitate.
    7. La vehiculele cu parbriz trebuie avute in vedere urmatoarele:
    a) parbrizele plane trebuie sa fie montate cu o inclinare de cel putin 5 grade cu planul vertical, pentru excluderea imaginilor oglindite;
    b) pentru conducator trebuie sa existe un parasolar suficient de mare si bine fixat, reglabil;
    c) parbrizele trebuie sa fie accesibile in vederea curatarii in siguranta, fara elemente ajutatoare din exterior;
    d) domeniul de actiune al stergatoarelor de parbriz trebuie astfel stabilit incat si in caz de ploaie, zapada sau murdarire sa fie asigurata o vizibilitate libera inainte sub un unghi de cel putin 35 de grade in interiorul penei de vizibilitate;
    e) acoperirea si inghetarea parbrizelor in timpul mersului trebuie sa poata fi impiedicata cel putin in domeniul de actiune al stergatoarelor, cu ferestrele inchise.

    ANEXA 5
    la reglementari

                               TABEL SINTETIC
al prevederilor privind echiparea obligatorie cu centuri de siguranta pentru diferite tipuri de vehicule si marcajul centurilor, conform Directivei 77/541/CEE, modificata prin Directiva 2000/3/CE
 ______________________________________________________________________________
|               Tabel de prescriptii minime aplicabile centurilor              |
|                         de siguranta si retractorilor                        |
|______________________________________________________________________________|
| Categoria  |          Scaune indreptate spre inainte              |  Scaune  |
|Vehiculului |______________________________________________________|indreptate|
|            |      Scaune laterale     |      Scaune centrale      |  spre    |
|            |__________________________|___________________________| inapoi   |
|            |     Fata     |  Altele   |    Fata   |     Altele    |          |
|____________|______________|___________|___________|_______________|__________|
|    M1      |     Ar4m     |   Ar4m,   |    Ar4m   |      Ar4m     |B, Br3,   |
|            |              |           |           |               | Br4m     |
|____________|______________|___________|___________|_______________|__________|
|M2 </= 3.5 t|  Ar4m, Ar4Nm |Ar4m, Ar4Nm|Ar4m, Ar4Nm|  Ar4m, Ar4Nm  | Br3, Br4m|
|            |              |           |           |               |   Br4Nm  |
|____________|______________|___________|___________|_______________|__________|
|            |  Br3, Br4m,  | Br3, Br4m,| Br3, Br4m,|  Br3, Br4m,   |Br3, Br4m,|
| M2 > 3.5 t |   Br4Nm sau  | Br4Nm sau | Br4Nm sau |Br4Nm sau Ar4m,|   Br4Nm  |
|            | Ar4m, Ar4Nm  |Ar4m, Ar4Nm|Ar4m, Ar4Nm|    Ar4Nm      |          |
|            |      &&      |     &&    |     &&    |      &&       |          |
|            |______________|___________|___________|_______________|__________|
|     M3     |Vezi punctul  |Vezi       |Vezi       |Vezi punctul   |          |
|            |3.1.10 pentru |punctul    |punctul    |3.1.10 pentru  |          |
|            |conditiile in |3.1.10     |3.1.10     |conditiile     |          |
|            |care este     |pentru     |pentru     |in care este   |          |
|            |autorizata    |conditiile |conditiile |autorizata     |          |
|            |centura in    |in care    |in care    |centura in doua|          |
|            |doua puncte   |este       |este       |puncte         |          |
|            |              |autorizata |autorizata |               |          |
|            |              |centura in |centura in |               |          |
|            |              |doua puncte|doua puncte|               |          |
|____________|______________|___________|___________|_______________|__________|
|            |              |B, Br3,    |B, Br3,    | B, Br3, Br4m, | Nici una |
|            | Ar4m, Ar4Nm  |Br4m, Br4Nm|Br4m, sau  |Br4Nm sau nici |          |
|            |              | sau nici  |A, Ar4m,   |     una #     |          |
|            |              |   una #   |  Ar4Nm*)  |               |          |
|            |______________|___________|___________|_______________|__________|
|            |              |Punctele   |3.1.7      |Punctele 3.1.8 |          |
|            |              |3.1.8 si   |Centura in |si 3.1.9.      |          |
|    N1      |              |3.1.9.     |doua puncte|Centura in doua|          |
|            |              |Centura in |autorizata |puncte ceruta  |          |
|            |              |doua puncte|daca       |pentru scaunele|          |
|            |              |ceruta     |parbrizul  |expuse         |          |
|            |              |pentru     |nu intra in|               |          |
|            |              |scaunele   |zona de    |               |          |
|            |              |expuse     |referinta  |               |          |
|____________|______________|___________|___________|_______________|__________|
|     N2     |    B, Br3,   |  B, Br3,  |  B, Br3,  |B, Br3, Br4m,  | Nici una |
|            | Br4m, Br4Nm  |Br4m, Br4Nm|Br4m, Br4Nm|Br4Nm sau nici |          |
|            |    sau A,    | sau nici  |  sau A,   |     una #     |          |
|            |     Ar4m,    |   una #   |   Ar4m,   |               |          |
|            |    Ar4Nm*)   |           |  Ar4Nm*)  |               |          |
|            |______________|___________|___________|_______________|__________|
|            |3.1.7 Centura |Punctele   |3.1.7      |Punctele 3.1.8 |          |
|            |in doua puncte|3.1.8 si   |Centura in |si 3.1.9.      |          |
|    N3      |autorizata    |3.1.9.     |doua puncte|Centura in doua|          |
|            |daca parbrizul|Centura in |daca       |puncte ceruta  |          |
|            |este in afara |doua puncte|parbrizul  |la scaunele    |          |
|            |zonei de      |ceruta la  |nu e in    |expuse         |          |
|            |referinta si  |scaunele   |zona de    |               |          |
|            |pentru scaunul|expuse     |referinta  |               |          |
|            |conducatorului|           |           |               |          |
|____________|______________|___________|___________|_______________|__________|

    A - centura 3 puncte (abdominal si diagonala)
    B - centura 2 puncte (abdominala)
    r - retractor
    m - retractor cu blocare de urgenta (sensibilitate multipla)
    3 - retractor cu blocare automata
    4 - retractor cu blocare de urgenta
    N - prag superior de reactie (vezi anexa I la directiva 77/541/CEE, pct. 1.8.3 - 1.8.5)
    *) Centurile abdominale indicate in tabel pot fi folosite, in anumite conditii, in functie de pozitia parbrizului.
    # - Centurile abdominale prescrise se refera la locurile care nu sunt protejate in fata cu panouri sau cu spatarul altor scaune;
   && - Orice loc asezat, marcat cu acest simbol, mentionat in anexa XV, este prevazut cu centuri in trei puncte dintr-un tip specificat in anexa XV, cu exceptia cazului in care este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
      - daca exista nemijlocit in fata scaunului respectiv un alt scaun sau alte parti ale vehiculului, conform pct. 3.5 din apendicele 1 la anexa III la Directiva 74/408/CEE;
      - nici o parte a vehiculului nu este in zona de referinta sau, atunci cand vehiculul este in miscare, nu este posibil sa se afle in aceasta zona;
      - partile vehiculului situate in zona de referinta indeplinesc cerintele de absorbtie a energiei cuprinse in apendicele la anexa III la Directiva 74/4087CEE.

    In acest caz pot fi montate centuri cu doua puncte din tipurile prevazute in anexa XV.

    Nota: In toate cazurile de tip S pot fi instalate in locul unei centuri A sau B cu conditia utilizarii punctelor de ancorare conform Directivei 76/115/CEE.

    ANEXA 6
    la reglementari

                           EXEMPLE DE SIMBOLURI

    Figura 8, reprezentand Exemple de simboluri, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 87.

    ANEXA 7
    la reglementari

                                SIMBOLURI

    Figura 9, reprezentand Simboluri, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 88.

    ANEXA 8
    la reglementari

                       AMPLASAREA PLACILOR DE IDENTIFICARE
                        Dreptunghiulare sau triunghiulare

    A. REMORCI SI SEMIREMORCI

    Conditii de montaj:
    1. Lungimea si latimea placilor de identificare sunt prevazute in Regulamentul nr. 70 ECE - UN.
    2. Placile se vor monta pe o suprafata perpendiculara pe axa longitudinala a vehiculului (inclinarea unghiulara maxima nu va depasi 5 grade pentru nici o parte a placii) si simetric fata de aceasta; linia marginilor inferioare va fi paralela cu solul.
    3. Lungimea totala a unei serii formate din 1, 2 sau 4 placi reflectorizante si fluorescente este de minimum 1130 mm si maximum 2300 mm.

    Figura 10, reprezentand Remorci si semiremorci, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 89.

    B. AUTOVEHICULE

    Figura 11, reprezentand Autovehicule, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 89.

    Conditii de montaj:
    1. Lungimea si latimea placilor de identificare sunt prevazute in Regulamentul nr. 70 ECE - UN.
    2. Placile se vor monta pe o suprafata perpendiculara pe axa longitudinala a vehiculului (inclinarea unghiulara maxima nu va depasi 5 grade pentru nici o parte a placii) si simetric fata de aceasta; linia marginilor inferioare va fi paralela cu solul.
    3. Lungimea totala a unei serii formate din 1, 2 sau 4 placi reflectorizante si fluorescente este de minimum 1.130 mm si maximum 2.300 mm

    B. TRACTOARE, REMORCI LENTE SI REMORCI AGRICOLE

    Conditii de montaj:
    1. Lungimea si latimea placilor de identificare sunt prevazute in Regulamentul nr. 69 ECE - UN.
    2. Placa se va monta pe o suprafata perpendiculara pe axa longitudinala a vehiculului (inclinarea unghiulara maxima nu va depasi 5 grade pentru nici o parte a placii), iar marginea sa inferioara va fi paralela cu solul.

    ANEXA 9
    la reglementari

                                EXEMPLE
de marcaj reflectorizant pentru vehicule lungi si grele conform regulamentului nr. 104 ECE - UN

    Exemplul A

    Figura 12, reprezentand exemple de marcaj reflectorizant pentru vehicule lungi si grele conform regulamentului nr. 104 ECE - UN, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 90.

    Exemplul B

    Figura 13, reprezentand exemple de marcaj reflectorizant pentru vehicule lungi si grele conform regulamentului nr. 104 ECE - UN, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 90.

    ANEXA 10
    la reglementari

                            INSCRIEREA IN CURBE
    a autovehiculelor si a combinatiilor de vehicule

    Figura A

    Figura 14, reprezentand inscrierea in curbe a autovehiculelor si a combinatiilor de vehicule, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 91.

    Figura B

    Figura 15, reprezentand inscrierea in curbe a autovehiculelor si a combinatiilor de vehicule, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 91.

    Figura C

    Figura 16, reprezentand inscrierea in curbe a autovehiculelor si a combinatiilor de vehicule, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002, la pagina 91.

    ANEXA 11
    la reglementari

                                  PREVEDERI
privind montarea de catre carosieri individuali a suprastructurii si a platformei pentru incarcare la vehiculele utilitare

    1. Limitele de sarcina pe axe nu trebuie sa fie depasite atunci cand vehiculul este incarcat la masa sa maxima admisa, sarcina utila fiind repartizata uniform in spatiul care ii este rezervat.
    2. Suprastructura sau platforma de incarcare trebuie sa fie realizata si montata tinandu-se seama de specificarile constructorului sasiului, daca ele exista.
    3. Dimensiunile si amplasarea gaurilor si/sau ale punctelor de sudura trebuie sa fie astfel incat ele sa nu afecteze in mod defavorabil rezistenta sasiului. Fara autorizarea speciala a constructorului, este interzisa gaurirea si executarea de suduri pe aripile si extremitatile adiacente partii centrale ale lonjeroanelor sasiului, in plus nu este admisa nici o sudura daca constructorul sasiului interzice acest mod de asamblare.
    4. Cu ocazia montarii suprastructurii sau a platformei de incarcare trebuie luate toate masurile normale in vederea mentinerii centrului de greutate al vehiculului cat mai jos posibil, in plus montarea nu trebuie sa afecteze in mod defavorabil stabilitatea vehiculului.
    5. Suprastructura, inclusiv piesele intermediare necesare, trebuie sa fie fixate direct pe sasiul vehiculului. Gaurile de fixare si elementele de fixare (suruburi, buloane etc.) trebuie sa aiba un minimum de joc, cel putin in punctele de fixare extreme fata si spate.
    6. Daca sunt folosite bride pentru fixarea suprastructurii sau a platformei de incarcare pe sasiu, trebuie sa fie prevazute cu distantieri intre laturile lonjeronului, pentru a se evita aplatizarea acestuia. Montarea suprastructurii sau a platformei de incarcare trebuie sa se realizeze astfel incat sa nu fie compromisa integritatea cablajelor si a circuitelor de franare.
    7. Atunci cand cabina si caroseria formeaza un tot, trebuie sa se tina seama de gradul de flexibilitate al fixarii cabinei. Cu ocazia montarii caroseriilor rigide (cum ar fi cisternele) trebuie sa se tina seama de eventuala flexibilitate a sasiului.
    8. In cazul vehiculelor cisterna, daca sunt folosite pentru fixarea cisternei pe sasiu suporturi orientate spre exterior, partea verticala a acestor suporturi nu trebuie sa aiba lungimea mai mica decat inaltimea sasiului de care sunt legate.
    9. In cazul vehiculelor cu suprastructura basculanta, in absenta unei suprainaltari a cadrului sasiului (sasiu fals), destinat repartizarii eforturilor, axele de pivotare ale suprastructurii basculante spre spate trebuie sa fie situate cat mai aproape cu putinta de punctele din spate de fixare ale arcurilor, pentru a micsora eforturile suplimentare de flexiune exercitate pe sasiu in timpul bascularii.
    10. In cazul suprastructurilor care basculeaza doar spre spate, acestea trebuie prevazute cu placi de ghidaj, care sa dirijeze lateral suprastructura atunci cand coboara pe sasiu. Suprastructura vehiculului nu trebuie sa fie excesiv de zgomotoasa atunci cand vehiculul nu este incarcat.

    ANEXA 12
    la reglementari

                               PROTECTIA
ocupantilor autovehiculelor contra deplasarii marfurilor (incarcaturii)

    1. Amenajarea autovehiculelor trebuie sa reduca riscurile la care se expun conducatorul auto si ceilalti ocupanti ai autovehiculului, in cazul unei deplasari a incarcaturii spre inainte, in cazul unei franari bruste.
    2. Pe aceste autovehicule ocupantii trebuie sa fie protejati de o structura de protectie sau de un perete capabil sa reziste fara sa se rupa la o forta statica uniform repartizata, de 800 daN pe tona de incarcatura utila autorizata, orientata orizontal si paralel cu planul longitudinal median al autovehiculului. Acest element de protectie poate fi amovibil.
    3. Latimea elementului de protectie (masurata perpendicular pe axa longitudinala mediana a autovehiculului) trebuie sa fie cel putin egala cu latimea spatiului prevazut pentru ocupanti; in cazul unei cabine independente latimea sa trebuie sa fie cel putin egala cu latimea acestei cabine.
    4. Inaltimea elementului de protectie trebuie sa fie de cel putin 800 mm deasupra platformei pentru incarcatura in cazul unei cabine independente sau egala cu inaltimea totala a compartimentului pentru incarcatura daca nu exista cabina independenta.
    5. Elementul de protectie trebuie sa fie fixat direct pe sasiu, pe platforma pentru incarcatura sau, eventual, pe structura. Ancorarea acestei platforme pe sasiu trebuie sa fie in masura sa reziste socului transmis. Atunci cand cabina este integrata caroseriei, elementul de protectie poate fi fixat la caroserie sau sa faca parte integranta din aceasta. In cazul unui autotractor cu sa nu este necesar un element de protectie pe acesta, dar un asemenea element trebuie montat in mod obligatoriu in fata platformei pentru incarcatura a semiremorcii.
    6. In afara de acesta, atunci cand autovehiculul sau semiremorca este incarcata cu stalpi, tuburi, grinzi, foi de tabla sau incarcaturi similare care pot, in cazul slabirii ancorajului, sa patrunda in mod periculos in cabina autovehiculului sub efectul unei franari bruste, elementul de protectie trebuie sa aiba o rezistenta cel putin egala cu cea a unei table de otel de o grosime minima de 3 mm.
    7. Atunci cand un autovehicul este echipat cu o rama sau o traversa asezata in spatele cabinei pentru a suporta sarcini lungi, precum grinzi, stalpi, aceasta trebuie sa fie in masura sa reziste efectului combinat a doua forte, fiecare de 580 daN pe tona de sarcina utila autorizata, exercitata spre inainte si in jos pe marginea ramei.
    8. Aceste prescriptii nu sunt obligatorii pentru autoturisme, chiar atunci cand ele transporta marfuri, si nici pentru autovehiculele cisterna specializate si vehiculele speciale destinate transportului de containere sau pentru vehiculele speciale destinate transportului de obiecte indivizibile, daca aceste vehicule si circulatia lor fac obiectul unei reglementari speciale.
    9. La autovehiculele din categoria N1 geamul cabinei poate fi protejat cu o plasa metalica.

    ANEXA 13
    la reglementari

                              CATALOG
    cu exemple de masini autopropulsate pentru lucrari

    1. Autoscreper
    2. Autocositoare
    3. Autovehicul pentru marcarea drumurilor
    4. Buldozer pe pneuri sau senile
    5. Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje
    6. Cilindru compresor pentru drumuri
    7. Concasor de piatra autopropulsat
    8. Electrocar cu diverse agregate (sudura, grup electrogen, pompa)
    9. Excavator
   10. Locomobila
   11. Macara-turn autopropulsata
   12. Macara - graifar
   13. Masina cu rotor de sapat santuri
   14. Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari terasiere
   15. Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintii asfaltice de pe drumuri
   16. Masina autopropulsata pentru turnat asfalt
   17. Masina autopropulsata de forat
   18. Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor
   19. Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor
   20. Autostivuitor
   21. Plug de zapada autopropulsat
   22. Freza autopropulsata pentru canale
   23. Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne
   24. Troliu autopropulsat
   25. Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor
   26. Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa
   27. Vehicul pentru macinat si compactat deseuri
   28. Vehicul pentru taiat si compactat deseuri de tabla.

    ANEXA 14
    la reglementari

                                  VALORILE
emisiilor poluante limita admise la omologarea autovehiculelor conform directivelor Uniunii Europene

    Directiva 70/220/CE, modificata prin Directiva 96/69/CE (EURO 2) - incercare de tip I
 ____________________________________________________________________________
|                   |  Masa de  |                  Valori limita             |
|     Categoria     | referinta |____________________________________________|
|  autovehiculului  |  MR (kg)  |      CO      |     HC+NOx      | Particule |
|                   |           |   L1 (g/km)  |    L2 (g/km)    | L3 (g/km) |
|                   |           |______________|_________________|___________|
|                   |           |benzina|Diesel|benzina|Diesel*3)| Diesel*3) |
|___________________|___________|_______|______|_______|_________|___________|
|        M*1)       |   toate   |   2,2 | 1,0  |  0,5  | 0.7(0,9)| 0,08(0,10)|
|___________________|___________|_______|______|_______|_________|___________|
|     |Categoria I  |MR </= 1250|   2,2 | 1,0  |  0,5  |0,7 (0,9)| 0,08(0,10)|
|     |_____________|___________|_______|______|_______|_________|___________|
|N1*2)|Categoria II | 1250 < MR |   4,0 | 1,25 |  0,6  |1,0 (1,3)| 0,12(0,14)|
|     |             | </= 1700  |       |      |       |         |           |
|     |_____________|___________|_______|______|_______|_________|___________|
|     |Categoria III| 1700 < MR |   5,0 | 1,5  |  0,7  |1,2 (1,6)| 0,17(0,20)|
|_____|_____________|___________|_______|______|_______|_________|___________|
    *1) Cu exceptia:
    - autovehiculelor cu mai mult de 6 locuri, inclusiv al conducatorului;
    - autovehiculelor a caror masa maxima tehnic admisibila depaseste 2.500 kg.
    *2) Si autovehiculele M precizate la nota 1).
    *3) Valorile din paranteza pentru motoare Diesel cu injectie directa pana la 30 septembrie 1999.

    Directiva 70/220/CEE, modificata prin Directiva 98/69/CE - treapta A (EURO 3) - incercare de tip I

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Benzina
    B - Diesel
 ______________________________________________________________________________
|               | Masa de |                      Valori limita                 |
|               |referinta|____________________________________________________|
|               | MR (kg) |    CO   |    HC   |   NOx   |  HC + NOx  |Particule|
|               |         |         |         |         |            |   *1)   |
|               |         |_________|_________|_________|____________|_________|
|               |         |L1 (g/km)|L2 (g/km)|L3 (g/km)|L2+L3 (g/km)|L4 (g/km)|
|_______________|_________|_________|_________|_________|____________|_________|
|Categoria|Grupa|         |  A |  B |  A |  B |  A |  B |  A  |   B  |    B    |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|_____|______|_________|
|   M*2)  |  -  |  Toate  | 2,3|0,64|0,20|  - |0,15|0,50|  -  | 0,56 |   0,05  |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|_____|______|_________|
|  N1*3)  |  I  | MR </=  | 2,3|0,64|0,20|  - |0,15|0,50|  -  | 0,56 |   0,05  |
|         |     |  1305   |    |    |    |    |    |    |     |      |         |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|_____|______|_________|
|         |  II |1305 </= |4,17|0,80|0,25|  - |0,18|0,65|  -  | 0,72 |   0,07  |
|         |     |    MR   |    |    |    |    |    |    |     |      |         |
|         |     | </= 1760|    |    |    |    |    |    |     |      |         |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|_____|______|_________|
|         | III |1760 < MR|5,22|0,95|0,29|  - |0,21|0,78|  -  | 0,86 |   0,10  |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|_____|______|_________|
    *1) Pentru motoarele Diesel.
    *2) Cu exceptia autovehiculelor cu masa totala tehnic admisibila mai mare de 2.500 kg.
    *3) Si vehiculele M precizate la nota 2).

    Directiva 70/220/CEE, modificata prin Directiva 98/69/CE - treapta B (EURO 4) - incercare de tip I

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Benzina
    B - Diesel
 ______________________________________________________________________________
|               | Masa de |                      Valori limita                 |
|               |referinta|____________________________________________________|
|               | MR (kg) |    CO   |    HC   |   NOx   |  HC + NOx  |Particule|
|               |         |         |         |         |            |   *1)   |
|               |         |_________|_________|_________|____________|_________|
|               |         |L1 (g/km)|L2 (g/km)|L3 (g/km)|L2+L3 (g/km)|L4 (g/km)|
|_______________|_________|_________|_________|_________|____________|_________|
|Categoria|Grupa|         |  A |  B |  A |  B |  A |  B |  A  |   B  |    B    |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|_____|______|_________|
|   M*2)  |  -  |  Toate  | 1,0|0,50|0,10|  - |0,08|0,25|  -  | 0,30 |  0,025  |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|_____|______|_________|
|  N1*3)  |  I  | MR </=  | 1,0|0,50|0,10|  - |0,08|0,25|  -  | 0,30 |  0,025  |
|         |     |  1305   |    |    |    |    |    |    |     |      |         |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|_____|______|_________|
|         |  II |1305 </= |1,81|0,63|0,13|  - |0,10|0,33|  -  | 0,39 |   0,04  |
|         |     |    MR   |    |    |    |    |    |    |     |      |         |
|         |     | </= 1760|    |    |    |    |    |    |     |      |         |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|_____|______|_________|
|         | III |1760 < MR|2,27|0,74|0,16|  - |0,11|0,39|  -  | 0,46 |   0,06  |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|_____|______|_________|
    *1) Pentru motoarele Diesel.
    *2) Cu exceptia autovehiculelor cu masa totala tehnic admisibila mai mare de 2.500 kg.
    *3) Si vehiculele M precizate la nota 2).

    Directiva 88/77/CEE, modificata prin Directiva 91/542/CEE - treapta B (EURO 2)
 ___________________________________________________________
| CO (g/kWh) | HC (g/kWh) | NOx (g/kWh) | Particule (g/kWh) |
|____________|____________|_____________|___________________|
|     4,0    |     1,1    |     7,0     |       0,15*1)     |
|____________|____________|_____________|___________________|
    *1) Pana la 30 septembrie 1997 valoarea emisiilor de particule ale motoarelor a caror cilindree unitara este mai mica de 0,7 dm^3 si turatia nominala mai mare de 3.000 rot/min este fixata la 0,25 g/kWh.

    Directiva 88/77/CEE, modificata prin Directiva 1999/96/CE - treapta A (EURO 3)
 ___________________________________________________________________________
|  ciclul  | CO (g/kWh)| HC (g/kWh)| NOx (g/kWh)|   Particule  | Opacitatea |
|          |           |           |            |    (g/kWh)   |   (m^-1)   |
|__________|___________|___________|____________|______________|____________|
|ESC si ELR|     2,1   |    0,66   |     5,0    |0,10 | 0,13*1)|     0,8    |
|__________|___________|___________|____________|_____|________|____________|
    *1) Pentru motoare cu cilindree unitara mai mica de 0,7 dm^3 si turatia nominala mai mare de 3.000 rot/min.
 ____________________________________________________________________________
|  ciclul  |CO (g/kWh)|NMHC (g/kWh)|CH4*2)(g/kWh)| NOx g(kWh)|  Particule*3) |
|          |          |            |             |           |   (g/kWh)     |
|__________|__________|____________|_____________|___________|_______________|
|  ETC*1)  |    5,45  |     0,78   |     1,6     |    5,0    | 0,16 | 0,21*4)|
|__________|__________|____________|_____________|___________|______|________|
    *1) Conditiile care permit verificarea daca incercarile ETC sunt acceptabile (conform anexei III, apendicele 2, pct. 3.9 din directiva), atunci cand este vorba de masurarea emisiilor motoarelor alimentate cu gaz (LPG sau GNC) si de a le compara cu valorile limita aplicabile fixate vor fi reexaminate si, daca este nevoie, modificate prin procedura prevazuta la art. 13 din Directiva 70/156/CE.
    *2) Pentru motoare alimentate cu gaz (LPG sau GNC).
    *3) Nu este aplicabila pentru motoarele alimentate cu gaz (LPG sau GNC).
    *4) Pentru motoare a caror cilindree unitara este mai mica de 0,75 dm^3 si turatia nominala mai mare de 3.000 rot/min.

    Directiva 88/77/CEE, modificata prin Directiva 1999/96/CE - treapta B1 (EURO 4)
 _______________________________________________________________________________
|  ciclul  | CO (g/kWh) | HC (g/kWh) | NOx (g/kWh) |Particule|Opacitatea (m^-1)|
|          |            |            |             | (g/kWh) |                 |
|__________|____________|____________|_____________|_________|_________________|
|ESC si ELR|     1,5    |    0,46    |     3,5     |   0,02  |       0,5       |
|__________|____________|____________|_____________|_________|_________________|

 ______________________________________________________________________
|ciclul|CO (g/kWh)|NMHC (g/kWh)|CH4*1) (g/kWh)|NOx (g/kWh)|Particule*2)|
|      |          |            |              |           |  (g/kWh)   |
|______|__________|____________|______________|___________|____________|
| ETC  |   4,0    |    0,55    |      1,1     |    3,5    |    0,03    |
|______|__________|____________|______________|___________|____________|
    *1) Pentru motoare alimentate cu gaz (LPG sau GNC).
    *2) Nu este aplicabila pentru motoarele alimentate cu gaz (LPG sau GNC).

    Pentru omologarea treapta A masurarea se efectueaza conform ciclurilor ESC si ELR pentru motoarele Diesel traditionale, inclusiv pentru cele echipate cu sisteme de injectie electronica, dispozitive de reciclare a gazelor evacuate (EGR) si/sau catalizatori de oxidare, iar conform ciclului ETC pentru motoarele diesel echipate cu sisteme avansate de posttratare a gazelor evacuate, inclusiv catalizatori de NOX si/sau filtre de particule.
    Pentru omologarea treapta B1 masurarea se efectueaza conform ciclurilor ESC, ELR si ETC.
    Pentru motoarele Diesel alimentate cu gaz (LPG sau GNC) masurarea se efectueaza conform ciclului ETC.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1938/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1938 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu