E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordin 211 2003 modificat si completat de Ordin 25 2016
Ordin 211 2003 modificat de Ordin 1650 2014
Ordin 211 2003 completat de Ordin 1650 2014
Ordin 211 2003 modificat de Ordin 1032 2014
Ordin 211 2003 completat de Ordin 1032 2014
Ordin 211 2003 completat de Ordin 1049 2013
Ordin 211 2003 modificat de Ordin 1049 2013
Ordin 211 2003 modificat de Ordin 1254 2012
Ordin 211 2003 completat de Ordin 1254 2012
Ordin 211 2003 modificat de Ordin 1147 2009
Ordin 211 2003 modificat de Ordin 472 2008
Ordin 211 2003 completat de Ordin 472 2008
Articolul 1 din actul Ordin 211 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordin 2194 2004
Articolul 1 din actul Ordin 211 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1356 2004
Articolul 1 din actul Ordin 211 2003 modificat de articolul 1 din actul Ordin 1043 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 211 din 11 februarie 2003

pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 275 bis  din 18 aprilie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 197/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cartii de identitate a acestora, in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania,
    in temeiul prevederilor art. 3 pct. 47 si ale art. 4 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

    ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Reglementarile privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Ordinul nr. 211 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, si este reprodus si in acest numar bis.

    Art. 2
    Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.938/2001 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002.
    Art. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare dupa 30 de zile de la data publicarii.

      p. Ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei,
                                Ileana Tureanu,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

    REGLEMENTARI SI NORME TEHNICE IN TRANSPORTURILE RUTIERE
 ________________________________________________________________________
|      MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE          |      R.N.T.R. - 2        |
|      TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI           |                          |
|_____________________________________________|__________________________|
| Reglementari privind conditiile tehnice pe  | Aprobate prin Ordinul    |
| care trebuie sa le indeplineasca vehiculele | ministrului nr. 211/2003 |
| rutiere in vederea admiterii in circulatie  |                          |
| pe drumurile publice din Romania            |                          |
|_____________________________________________|__________________________|

    Prescurtari si definirea unor termeni utilizati

ABS:              - Sistem automat antiblocare a rotilor la franare

Acord Geneva      - Acordul privind adoptarea de prescriptii tehnice uniforme
1958:             aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor si
                  componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu
                  roti si conditiile de recunoastere reciproca a omologarilor
                  eliberate pe baza acestor prescriptii, incheiat la Geneva la
                  27 martie 1958 (Rev 2)

ADR:              - Acordul european referitor la transportul rutier
                  international al marfurilor periculoase (ADR), incheiat la
                  Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin
                  Legea nr. 31/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
                  Partea I, nr. 136 din 31 mai 1994

AETR:             - Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor
                  care efectueaza transporturi rutiere internationale (AETR),
                  incheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care Romania a aderat
                  prin Legea nr. 101/1994, publicata in Monitorul Oficial al
                  Romaniei, Partea I, nr. 323 din 22 noiembrie 1994

ASR:              - dispozitiv automat antipatinare la demarare sau accelerare

ATP               - Acordul cu privire la transporturile internationale de
                  produse perisabile si cu privire la mijloacele de transport
                  speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi
                  (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care Romania
                  a aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 75/1998, publicata in
                  Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 28 august
                  1998

CE                - Comunitatea Europeana

CEE               - Comunitatea Economica Europeana

Componenta        - un dispozitiv, cum ar fi farul sau lampa, care trebuie sa
                  corespunda prevederilor unei directive de baza, regulament sau
                  standard, cuprinse in prezentele reglementari, care poate fi
                  omologat separat, atunci cand acest lucru este prevazut in mod
                  expres

Conducator        - conducatorul vehiculului rutier

Directiva         - act normativ al Consiliului/Comisiei sau al Parlamentului
                  European

Directiva de baza - directiva care se refera la omologarea unui anumit sistem al
(specifica)       vehiculului (de exemplu sistemul de franare) sau a unei
                  componente (de exemplu farul) ori a unei entitati tehnice
                  independente (de exemplu bara antiimpanare), care poate fi
                  omologata separat de vehicul

Directiva-cadru   - directiva care se refera la omologarea unui tip de vehicul
                  in intregime

EN                - Standard European

EURO - 1          - omologare privind emisiile poluante ale autovehiculelor
                  conform Directivei 70/220/CEE modificata prin Directiva
                  96/69/CE treapta A, sau Regulamentului nr. 83 ECE - UN seria
                  de amendamente 02, ori omologarea motoarelor diesel pentru
                  autovehicule, conform Directivei 88/77/CEE modificata prin
                  Directiva 91/542/CEE I, sau Regulamentului nr. 49 ECE - UN
                  seria de amendamente 02 treapta A

EURO - 2          - omologare privind emisiile poluante ale autovehiculelor
                  conform Directivei 70/220/CEE, modificata prin Directiva
                  96/69/CE, treapta B, sau Regulamentului nr. 83 ECE - UN seria
                  de amendamente 03, ori omologarea motoarelor diesel pentru
                  autovehicule, conform Directivei 88/77/CEE, modificata prin
                  Directiva 91/542/CEE II, sau Regulamentului nr. 49 ECE - UN
                  seria de amendamente 02 treapta B

EURO - 3          - omologare privind emisiile poluante ale autovehiculelor
                  conform Directivei 70/220/CEE modificata prin Directiva
                  98/69/CE, treapta A, sau Regulamentului nr. 83 ECE - UN seria
                  de amendamente 05, ori omologarea motoarelor diesel pentru
                  autovehicule, conform Directivei 88/77/CEE, modificata prin
                  Directiva 1999/96/CE treapta A, sau Regulamentului nr. 49 ECE
                  - UN seria de amendamente 03 treapta A

EURO - 4          - omologare privind emisiile poluante ale autovehiculelor
                  conform Directivei 70/220/CEE, modificata prin Directiva
                  98/69/CE treapta B, sau Regulamentului nr. 83 ECE - UN seria
                  de amendamente 05, ori omologarea motoarelor diesel pentru
                  autovehicule, conform Directivei 88/77/CEE modificata prin
                  Directiva 1999/96/CE treapta B1, sau Regulamentului nr. 49 ECE
                  - UN seria de amendamente 03 treapta B1

Familie de        - familia de tipuri de vehicule se compune din vehicule care
vehicule          nu se deosebesc intre ele sub urmatoarele aspecte:
                  - constructor;
                  - deosebiri esentiale privind constructia si/sau conceptia;
                  - diferente evidente si fundamentale privind sasiul si/sau
                  sistemul de rulare
                  - motor (combustie interna/electric/hibrid)

Masa proprie a    - masa vehiculului carosat, gata de drum fara incarcatura, cu
vehiculului       dispozitivul de atelare, daca este vorba de un vehicul
(masa             tractor, sau masa sasiului-cabina, daca constructorul nu
vehiculului       monteaza caroserie si/sau dispozitivul de atelare, inclusiv
gata de drum)     lichidul de racire, lubrifianti, 90% din carburant, 100% din
                  alte lichide, cu exceptia apelor uzate, scule, roata de
                  rezerva si conducatorul (75 kg) si pentru autobuze si autocare
                  masa insotitorului (75 kg), daca acest loc este prevazut in
                  vehicul.

Masa totala       - masa totala maxima a vehiculului sau ansamblului de vehicule
maxima autorizata incarcate, autorizata pentru circulatia pe drumurile publice
(pentru           din Romania, conform legislatiei in vigoare. Ea nu poate sa
vehicul/ansamblu  depaseasca masa maxima tehnic admisibila stabilita de
de vehicule)      constructor.

Masa maxima       - masa egala sau mai mica decat masa maxima tehnic admisibila
admisibila de     si egala sau mai mica decat masa maxima totala autorizata,
inmatriculare/    pentru o varianta constructiva data, conform definitiilor din
exploatare        anexa 4 la Directiva 97/27/CE
(pentru
vehicul/ansamblu
de vehicule)

Masa maxima       - masa proprie a vehiculului la care se adauga masa
tehnic            incarcaturii, stabilita de constructorul acestuia, tinand
admisibila        seama de dimensionarea componentelor si echipamentelor
(constructiva)    acestuia

Masa maxima       - masa corespunzatoare sarcinii statice verticale maxime pe
tehnic            dispozitivul de cuplare, admisa de constructorul
admisibila pe     autovehiculului; ea nu include, prin definitie, masa
punctul de        dispozitivului de cuplare in cazul autoturismelor si
cuplare al        autotractoarelor, dar o include in cazul celorlalte vehicule
autovehiculului

Masa maxima       - masa corespunzatoare sarcinii statice verticale maxime
tehnic            transferate de remorca pe dispozitivul de cuplare al
admisibila pe     autovehiculului, declarata si admisa de constructorul remorcii
punctul de        cu axa centrala sau al semiremorcii; ea trebuie sa respecte
cuplare al        limitele prevazute in prezentele reglementari pentru tipul
unei semiremorci  respectiv de vehicul, daca asemenea limite exista
sau remorci cu
axa centrala

Masa remorcabila  - masa remorcii cu protap, sau a semiremorcii dotata cu axa de
                  tractare cuplata la un autovehicul, respectiv masa
                  corespunzatoare sarcinii aplicate pe axele unei semiremorci
                  sau remorci cu axa centrala cuplata la un autovehicul. Prin
                  masa remorcabila maxima tehnic admisibila se intelege masa
                  remorcabila maxima declarata de constructor.

Masa maxima       - masa corespunzatoare sarcinii verticale statice maxim
tehnic            admisibila transmisa solului de axa/grupul de axe respectiv in
admisibila pe     functie de constructia vehiculului si care este declarata de
axa/grup de axe   constructor

Masa maxima       - masa admisibila pe axa conform reglementarilor in vigoare in
autorizata pe     Romania, care nu poate insa sa depaseasca masa maxima tehnic
axa/grup de axe   admisibila pe axa/grup de axe

ISO               Organizatia Internationala de Standardizare

Omologare pentru  - procedura administrativa prin care autoritatea competenta
circulatia pe     certifica, conform legislatiei in vigoare, ca un tip de
drumurile         vehicul, un sistem sau componenta ori o entitate tehnica
publice din       independenta satisface cerintele tehnice prevazute in
Romania           prezentele reglementari

Omologare de tip  - procedura administrativa prin care autoritatea competenta
                  certifica, conform legislatiei in vigoare, la cererea
                  constructorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia,
                  ca un vehicul fabricat sau importat in serie satisface
                  cerintele tehnice prevazute pentru acest caz in prezentele
                  reglementari

Omologarea de     - procedura administrativa prin care autoritatea competenta
tip in mai        certifica, conform legislatiei in vigoare, la cererea
multe etape       constructorului sau a reprezentantului autorizat al acestuia,
                  ca un tip de vehicul incomplet sau completat satisface
                  cerintele tehnice prevazute in prezentele reglementari. Poate
                  fi acordata pentru vehiculul completat, vehiculul de baza (de
                  exemplu sasiu echipat) sau pentru alte trepte intermediare de
                  montaj al vehiculului.

Omologare -       - procedura administrativa prin care autoritatea competenta
certificare       atesta, conform legislatiei in vigoare, ca un vehicul fabricat
individuala       sau importat satisface cerintele tehnice prevazute pentru
                  acest caz in prezentele reglementari. Ea poate fi acordata in
                  cazul:
                  a) vehiculelor noi care nu se fabrica in serie (de exemplu,
                     vehiculele montate din piese separate sau produse
                     artizanal), vehiculelor cu destinatii speciale, sau
                     vehiculelor noi importate, care nu au omologare de tip
                     pentru circulatia pe drumurile publice din Romania;
                  b) certificarii starii tehnice a vehiculelor utilizate, care
                     au mai fost inmatriculate in strainatate;
                  c) modificarii categoriei de incadrare sau a categoriei de
                     folosinta a vehiculului;
                  d) inlocuirii tipului de motor prevazut de constructor cu alt
                     tip;
                  e) inlocuirii caroseriei si/sau a sasiului vehiculului;
                  f) inlocuirii ori modificarii unor componente, sisteme sau
                     entitati tehnice cu altele din afara gamei de echipare
                     originale.
Prima             - inmatricularea pentru prima data a unor vehicule rutiere
inmatriculare     noi, care nu au mai fost inmatriculate anterior in alta tara

Prima             - inmatricularea pentru prima data in Romania a unor vehicule
inmatriculare in  rutiere utilizate, care au mai fost inmatriculate anterior in
Romania           alta tara

Regulament CEE    - Regulament al Uniunii Europene
(CE)

Regulament ECE -  - Regulament anexa la Acordul privind adoptarea de prescriptii
UN                tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti,
                  echipamentelor si componentelor ce pot fi montate sau
                  utilizate pe vehicule cu roti si conditiile de recunoastere
                  reciproca a omologarilor eliberate pe baza acestor
                  prescriptii, incheiat la Geneva la 27 martie 1958

RE3 ECE - UN      - Rezolutia de ansamblu nr. 3 a Comisiei Economice pentru
                  Europa a ONU

STAS              - standard de stat

SR                - standard roman

SR ISO            - standard roman echivalent cu un standard ISO

SR EN             - standard roman echivalent cu un standard european (EN)

Seria 01 de       - seria de modificari 01 a unui regulament ECE - UN (varianta
amendamente       initiala este seria 00)

Sistem            - orice sistem al vehiculului, cum ar fi franele,
                  dispozitivele de protectie impotriva poluarii provocate de
                  gazele de evacuare, amenajarile interioare etc., care trebuie
                  sa indeplineasca prevederile unei directive de baza,
                  regulament, standard, cuprinse in prezentele reglementari

Tip de vehicul    - vehiculele dintr-o anumita categorie, identice cel putin in
                  ceea ce priveste aspectele esentiale indicate in reglementarea
                  pe baza careia se face omologarea de tip. Un tip de vehicul
                  poate avea variante si versiuni diferite

Entitate tehnica  - un dispozitiv destinat sa faca parte dintr-un vehicul, cum
independenta      ar fi bara antiimpanare, care trebuie sa corespunda
                  prevederilor unei directive de baza, regulament, standard,
                  cuprinse in prezentele reglementari, si destinat sa faca parte
                  dintr-un vehicul, care poate fi omologat separat, daca
                  directiva prevede acest lucru in mod expres, dar numai in
                  legatura cu unul sau mai multe tipuri de vehicule

Varianta          - vehiculele dintr-un anumit tip, identice cel putin in ceea
                  ce priveste aspectele esentiale indicate in reglementarea pe
                  baza careia se face omologarea de tip (pentru autoturisme si
                  vehiculele cu doua sau trei roti directivele-cadru respective)

Versiune          - vehiculele dintr-o anumita varianta, identice cel putin in
                  ceea ce priveste aspectele esentiale indicate in reglementarea
                  pe baza careia se face omologarea de tip (pentru autoturisme
                  si vehiculele cu doua sau trei roti directivele-cadru
                  respective)

Vehicul de baza   - orice vehicul incomplet al carui numar de identificare se
                  pastreaza in cursul etapelor ulterioare ale omologarii in mai
                  multe etape

Vehicul lung      - combinatie de vehicule la care remorca sau semiremorca
                  apartine categoriilor O1, O2 si O3, a caror lungime depaseste
                  8 m, sau care apartine categoriei O4

Vehicul greu      - autovehicul avand o masa maxima tehnic admisibila care
                  depaseste 7,5 tone, cu exceptia autotractoarelor pentru
                  semiremorci, precum si autobuz articulat din clasele II si III

Vehicul lent      - vehicul sau combinatie de vehicule avand, prin constructie,
                  o viteza maxima care nu depaseste 30 km/h

Vehicul fabricat  - vehicul fabricat intr-un numar anual de bucati, pentru
in serie mica     intreaga familie careia ii apartine acesta, care nu depaseste
                  500 de bucati pentru o familie de autoturisme si remorcile
                  acestora si 200 de bucati de familie pentru celelalte
                  autovehicule si remorcile acestora ori vehicule cu doua sau
                  trei roti

Vehicul utilizat  - vehicul care a mai fost inmatriculat anterior

Vehicul completat - vehiculul care constituie finalizarea procesului de
                  omologare in mai multe etape si care satisface cerintele
                  tehnice prevazute in prezentele reglementari tehnice

Vehicul incomplet - vehiculul a carui finalizare necesita cel putin o etapa de
                  fabricatie, pentru ca acesta sa devina vehicul completat

Vehicule          - vehiculele care apartin sfarsitului de serie, a caror
apartinand        omologare nu mai este valabila, care pot fi inmatriculate,
sfarsitului de    admise in circulatie sau in exploatare pentru urmatoarele 12
serie de          luni. Numarul maxim de vehicule, dintr-unul sau mai multe
fabricatie        tipuri, puse in circulatie in cadrul sfarsitului de serie, nu
                  trebuie sa depaseasca pentru autovehiculele M1 10%, iar
                  pentru celelalte vehicule 30% din numarul total de vehicule
                  din tipurile in cauza, admise in circulatie in Romania in anul
                  precedent. Daca acest numar este mai mic de 100, se accepta
                  100 de bucati.

    CAP. 1
    Obiectul si domeniul de aplicare

1          Prezentele reglementari definesc cerintele pe care trebuie sa le
           indeplineasca vehiculele rutiere la omologarea in vederea admiterii
           in circulatie pe drumurile publice din Romania, sub aspectul
           sigurantei active si pasive, protectiei mediului ambiant si
           protectiei drumurilor publice. Aceste prevederi nu se aplica
           vehiculelor aflate in tranzit international prin Romania.
2          Prezentele reglementari se aplica tuturor categoriilor de vehicule
           destinate sa circule in mod permanent sau ocazional pe drumurile
           publice si care pot avea, prin constructie, o viteza mai mare de 6
           km/h, sunt destinate transportului de persoane si/sau de marfuri ori
           efectuarii de servicii sau lucrari.
3          Sistemele, componentele sau entitatile tehnice independente care
           concura la siguranta circulatiei si protectia mediului, precum si
           piesele de schimb aferente trebuie sa indeplineasca cerintele
           specifice, indicate in prezentele reglementari sau in standardele
           specifice, pentru a putea fi utilizate la vehiculele autorizate sa
           circule pe drumurile publice.
4          Admiterea in circulatie a combinatiilor de vehicule este conditionata
           de asigurarea compatibilitatii dintre autovehiculul tractor si
           vehiculul tractat si de respectarea conditiilor tehnice specifice
           fiecaruia dintre aceste vehicule.
5          Conditiile tehnice impuse pentru omologarea/certificarea individuala
           a vehiculelor produse artizanal sau a vehiculelor noi produse in
           serii (cantitati) mici, in vederea admiterii in circulatie pe
           drumurile publice din Romania, sunt cele indicate, pentru fiecare
           dintre aceste vehicule, in cap. IV al prezentelor reglementari,
           precum si in anexele la acestea.
6          Conditiile tehnice impuse pentru omologarea individuala a vehiculelor
           utilizate care au fost importate sunt cele care au fost valabile la
           data omologarii de tip a vehiculului respectiv, cu exceptia cazurilor
           in care prezentele reglementari indica cerinte mai severe, indeosebi
           in domeniul protectiei mediului, sau existenta unor componente ori
           echipamente moderne pentru siguranta rutiera, care pot fi adaptate
           tinandu-se seama de constructia vehiculului respectiv.

    CAP. 2
    Proceduri de aplicare a prezentei reglementari

1.         In conformitate cu prevederile art. 2 si 3 din Hotararea Guvernului
           nr. 768/1991 privind infiintarea si functionarea Regiei Autonome
           "Registrul Auto Roman" (RAR), republicata in Monitorul Oficial al
           Romaniei, Partea I, nr. 307 din 1 noiembrie 1994, precum si pe baza
           imputernicirilor date de Ministerul Lucrarilor Publice,
           Transporturilor si Locuintei, ca autoritate de stat in domeniul
           transporturilor rutiere, Regia Autonoma "Registrul Auto Roman",
           denumita in continuare Registrul Auto Roman, certifica incadrarea
           vehiculelor rutiere in normele de siguranta a circulatiei, de
           protectie a mediului, de protectie a drumurilor pe care circula,
           precum si incadrarea in categoriile prevazute de reglementarile in
           vigoare. In acest scop acorda:
1.1        Omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice din Romania
           a vehiculelor rutiere construite in tara sau importate in serii
           (cantitati) mai mari de 10 bucati de acelasi tip pe an se acorda pe
           baza respectarii conditiilor tehnice indicate in cap. IV si in
           anexa nr. 2. La extinderea omologarii de tip pentru circulatia pe
           drumurile publice pentru vehiculele ce provin dintr-un tip de baza
           cu omologare de tip pentru circulatie in vigoare se aplica
           reglementarile care erau valabile la data omologarii tipului de baza,
           cu exceptia cazurilor pentru care prezentele reglementari prevad, in
           mod expres, alte dispozitii. Pentru vehiculele speciale, definite la
           cap. III al prezentelor reglementari, se vor aplica prevederile din
           anexa XI a Directivei 70/156/CEE, ultima modificare prin
           Directiva 2001/116/CE, apendicele 1 - 4 in functie de destinatia
           vehiculului special.
1.1.1      La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice din
           Romania a vehiculelor pentru care exista omologarea de tip comunitara
           a intregului vehicul, respectiv autoturismele si vehiculele cu 2 sau
           3 roti, este necesara si suficienta numai conformitatea cu
           prevederile directivelor cadru - 70/156/CEE si respectiv 92/61/CE,
           la nivelul ultimelor modificari indicate in prezenta reglementare,
           urmand a se prezenta Certificatul de omologare UE a vehiculului,
           conform Directivei cadru, cu anexa III la Directiva 70/156/CEE pentru
           autoturisme sau anexa II la Directiva 92/61/CE pentru vehicule cu 2
           sau 3 roti, precum si un model de vehicul conform omologarii.
           Incepand cu 9 noiembrie 2003 la omologarea de tip pentru circulatia
           pe drumurile publice din Romania a vehiculelor cu 2 sau 3 roti este
           necesara si suficienta numai conformitatea cu prevederile Directivei
           cadru 2002/24/CE, urmand a se prezenta Certificatul de omologare UE a
           vehiculului, conform Directivei cadru, cu anexa II la directiva,
           precum si un model de vehicul conform omologarii. La cererea
           fabricantului aceasta cerinta se poate aplica de la 9 mai 2003.
           Omologarile pentru aceste vehicule acordate inainte de 9 noiembrie
           2003 raman valabile. De asemenea pot fi acordate in continuare
           extensii la omologarile acordate inainte de 9 noiembrie 2003 conform
           dispozitiilor directivei in baza careia a fost initial acordata
           omologarea.
1.1.2      In cazul in care nu exista omologare de tip comunitara pentru
           intregul vehicul, omologarea de tip se acorda pe baza prezentarii
           documentelor care atesta corespondenta diferitelor sisteme,
           componente sau entitati tehnice independente ale acestuia cu
           cerintele tehnice prevazute in prezentele reglementari si efectuarii
           incercarilor sau verificarilor necesare.
1.1.3      De la procedura de certificare si omologare pentru circulatia pe
           drumurile publice din Romania sau de la unele prevederi ale
           prezentelor reglementari pot fi exceptate vehiculele indicate in
           cap. VI, cu respectarea cerintelor din acest capitol, aplicabile
           pentru cazul dat.
1.1.4      In cazul carosarii sasiurilor echipate, omologate ca tip pentru
           circulatie, precum si al modificarii sau schimbarii destinatiei
           suprastructurii unor vehicule omologate, pentru sasiurile echipate se
           iau in considerare reglementarile care au stat la baza omologarii
           lor, cu exceptia cazurilor pentru care prezentele reglementari
           prevad, in mod expres, alte dispozitii.
1.1.5      Pentru modificari importante care afecteaza parametrii de baza,
           structura de rezistenta sau destinatia (categoria de folosinta) a
           vehiculului stabilita de producator, precum si in cazul vehiculelor
           construite din elemente reciclate sau cu utilizarea de elemente
           reciclate, care pot afecta siguranta rutiera si protectia mediului,
           la omologarea pentru circulatia pe drumurile publice este necesara
           prezentarea avizului favorabil al fabricantului tipului de baza si,
           dupa caz, certificate pentru respectarea reglementarilor in vigoare
           privind protectia mediului de catre vehiculul in cauza.
1.2        Omologarea si certificarea individuala pentru circulatia pe drumurile
           publice din Romania a vehiculelor rutiere:
1.2.1      omologarea individuala a vehiculelor noi, de acelasi tip, construite
           in tara ori importate de aceeasi persoana fizica sau juridica, in
           serii (cantitati) care nu depasesc 10 vehicule pe an, care nu sunt
           omologate ca tip, sau a vehiculelor - unicat, montate din piese
           separate sau produse artizanal, in ateliere nespecializate; ele
           trebuie sa corespunda prevederilor prezentelor reglementari valabile
           pentru omologarea individuala, conform definitiei, si sunt supuse,
           dupa caz, unor incercari sau verificari tehnice;
1.2.2      la omologarea individuala a vehiculelor fabricate artizanal sau in
           serii mici, in cazul cand practic nu este posibil sa se aplice toate
           prevederile tehnice din reglementarile internationale indicate in
           capitolul IV pentru omologarea de tip, Registrul Auto Roman va
           proceda la asimilarea vehiculului respectiv, pornind de la analiza
           comparativa a constructiei sau componentei acestuia, cu tipuri de
           vehicule omologate ca tip, existente in banca sa de date, reducand
           incercarile la cele strict necesare, precum si la un control general
           care se poate efectua pe liniile de control tehnic existente;
1.2.3      certificarea starii tehnice a vehiculelor utilizate; pentru aceste
           vehicule posesorul trebuie sa prezinte documentele necesare emise in
           tara de origine, din care sa reiasa datele de identificare si
           conditiile tehnice pe care le-au indeplinit la inmatricularea in
           strainatate si trebuie sa corespunda prevederilor specifice pentru
           aceasta categorie, cuprinse in cap. IV. Aceste vehicule vor fi supuse
           unei verificari tehnice pe liniile de control existente si
           verificarii autenticitatii si, daca este necesar, atunci cand nu
           exista documente privind unele prevederi privind protectia mediului,
           unor incercari de catre laboratoarele autorizate;
1.2.4      inlocuirea caroseriei si/sau a sasiului vehiculelor care trebuie sa
           corespunda prevederilor din prezenta reglementare valabile pentru
           omologare, iar vehiculele sunt supuse, dupa caz, unor incercari sau
           verificari tehnice;
1.2.5      modificarea categoriei de incadrare sau a categoriei de folosinta a
           vehiculului care trebuie sa corespunda prevederilor prezentelor
           reglementari valabile pentru omologare, iar vehiculul este supus,
           dupa caz, unor incercari sau verificari tehnice;
1.2.6      inlocuirea tipului de motor prevazut de constructor cu alt tip care
           trebuie sa corespunda prevederilor din prezenta reglementare valabile
           pentru omologare iar vehiculul este supus, dupa caz, unor incercari
           sau verificari tehnice.
1.3        Certificarea si omologarea componentelor si entitatilor tehnice
           independente care concura la siguranta rutiera si la protectia
           mediului si care pot fi certificate/omologate separat de vehicul, in
           conformitate cu prevederile pct. 18 din cap. IV.
1.4        Certificarea/omologarea pieselor de schimb si a materialelor de
           exploatare, destinate vehiculelor rutiere si care concura la
           siguranta circulatiei si protectia mediului, fabricate in conditiile
           indicate in reglementarile in vigoare.
1.5        Atestarea indeplinirii de catre vehiculele rutiere a conditiilor
           privind gradul redus de poluare chimica si sonora, care urmeaza sa
           beneficieze de facilitatile acordate de reglementarile in vigoare.
2.         In scopul asigurarii conformitatii produselor fabricate si
           comercializate in serie cu tipul omologat, Registrul Auto Roman, ca
           serviciu tehnic notificat, asigura urmatoarele:
2.1        certificarea managementului sistemului calitatii la producatorul
           autohton de vehicule ori componente sau entitati tehnice independente
           si verificarea existentei unor dispozitii si proceduri satisfacatoare
           pentru asigurarea unui control eficace, astfel incat vehiculele,
           echipamentele sau componentele fabricate sa corespunda cu tipul
           omologat, conform anexei X la Directiva 70/156/CEE, precum si
           anexei nr. 2 la "Acordul privind adoptarea de prevederi tehnice
           uniforme pentru vehicule cu roti, echipamente si componente care pot
           fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti si conditiile de
           recunoastere reciproca a omologarilor care se bazeaza pe aceste
           prevederi", revizia a 2-a din 16 octombrie 1996;
2.2        atunci cand exista semnale ca unele tipuri de vehicule nu isi mentin
           in exploatare caracteristicile si performantele consemnate la
           omologarea de tip sau individuala, ceea ce poate afecta siguranta
           rutiera sau protectia mediului, Registrul Auto Roman poate efectua
           probe de anduranta in conditii corespunzatoare celor din exploatare
           sau probe accelerate echivalente, pentru a se face demersurile
           necesare in vederea restabilirii conformitatii.
3          In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea
           de identitate a vehiculului, publicata in Monitorul Oficial al
           Romaniei, Partea I, nr. 262 din 21 octombrie 1992, pe baza
           omologarii/certificarii pentru circulatia pe drumurile publice din
           Romania, Registrul Auto Roman inscrie in cartea de identitate a
           vehiculului datele tehnice si de identificare ale vehiculului.
3.1        Datele de identificare se pot inscrie si de producator sau de
           reprezentantul autorizat al acestuia la vehicule omologate ca tip,
           inserarea altor date decat cele inscrise in cartea de identitate a
           vehiculului fiindu-i interzisa producatorului.
3.2        Orice modificare adusa vehiculului, care afecteaza datele tehnice si
           de identificare inscrise in cartea de identitate a vehiculului,
           reclama reverificarea vehiculului de catre Registrul Auto Roman si
           reactualizarea cartii de identitate cu noile date sau, dupa caz,
           anularea cartii de identitate si eliberarea alteia, dupa reomologarea
           vehiculului.
4.         De la procedura de certificare si omologare pentru circulatia pe
           drumurile publice din Romania sau de la unele prevederi ale
           prezentelor reglementari pot fi exceptate unele categorii de vehicule
           in conditiile indicate in cap. VI.

    CAP. 3
    Definirea categoriilor de folosinta ale vehiculelor rutiere

           Vehiculul este un sistem mecanic care circula pe drum, cu sau fara
           mijloace de autopropulsare, si care se utilizeaza in mod normal
           pentru transportul de persoane si/sau marfuri ori efectuarea de
           servicii sau lucrari. Vehiculele se definesc, in sensul prezentelor
           reglementari, dupa cum urmeaza:
1          autovehicul - vehicul care se deplaseaza prin propulsie proprie, cu
           exceptia celui care circula pe sine. Poate tracta in anumite conditii
           si remorci sau semiremorci;
1.1        automobil - autovehicul care se utilizeaza in mod normal pentru
           transportul de persoane si/sau marfuri ori tractarea de remorci.
           Troleibuzul este considerat automobil. Nu sunt considerate automobile
           tractorul si masina autopropulsata pentru lucrari. Automobilul de
           teren are cel putin doua axe motoare, diferential blocabil si
           capacitate de trecere conform pct. 5 din anexa nr. 1;
1.1.1      autoturism - automobil avand cel mult 9 locuri pe scaune (inclusiv
           conducatorul) care, prin constructie si echipare, este destinat
           transportului de persoane, bagajului si/sau bunurilor acestora.
           Acesta poate de asemenea sa tracteze o remorca.
1.1.1.1    berlina - caroserie inchisa, cu sau fara montant central intre
           ferestrele laterale; acoperis rigid fix, putand avea o trapa de
           aerisire; 4 sau mai multe locuri, dispuse pe cel putin 2 randuri; 2
           sau 4 usi laterale, poate avea o capota de portbagaj sau usa spate
           (hayon), 4 sau mai multe ferestre laterale (vezi anexa 1,
           sectiunea C pct. 1);
1.1.1.2    berlina cu hayon - berlina dotata in spatele vehiculului cu usa
           (hayon); (vezi anexa 1, sectiunea C pct. 1);
1.1.1.3    break - caroserie inchisa, partea ei din spate oferind un volum
           interior marit; acoperis rigid fix, putand avea o trapa de aerisire;
           4 sau mai multe locuri, dispuse pe cel putin 2 randuri, randul sau
           randurile din spate putand fi rabatabile sau demontabile pentru
           marirea suprafetei de incarcare; 2 sau 4 usi laterale si usa spate;
           4 sau mai multe ferestre laterale (vezi anexa 1, sectiunea C pct. 1);
1.1.1.4    cupeu - caroserie inchisa, similara berlinei, in general volum spate
           limitat; acoperis rigid fix, putand avea o trapa de aerisire; 2 sau
           mai multe locuri, dispuse pe cel putin 1 rand; 2 usi laterale, 2 sau
           mai multe ferestre laterale (vezi anexa 1, sectiunea C pct. 1);
1.1.1.5    cabriolet - caroserie decapotabila; acoperis suplu sau rigid cu cel
           putin doua pozitii (inchis si deschis/eliminat) (vezi anexa 1,
           sectiunea C pct. 1);
1.1.1.6    autoturism cu utilizare multipla - vezi anexa 1, sectiunea C pct. 1
           daca se incadreaza in categoria M1 si respecta cerintele tehnice
           impuse acestei categorii;
1.1.2      autobuz - automobil destinat, prin constructie, transportului a mai
           mult de 9 pasageri (inclusiv conducatorul) pe scaune sau pe scaune si
           in picioare si, dupa caz, a bagajelor acestora. Poate avea unul sau
           doua niveluri (autobuz cu etaj). Poate fi solo sau articulat, cu sau
           fara podea coborata. Autobuzul articulat consta din doua sau mai
           multe tronsoane rigide, care se articuleaza intre ele;
           compartimentele de pasageri situate in fiecare dintre tronsoanele
           rigide comunica intre ele in permanenta, permitand libera circulatie
           a pasagerilor; tronsoanele rigide sunt legate intre ele in mod
           permanent, astfel incat sa nu poata fi detasate decat printr-o
           operatie necesitand mijloace tehnice care in mod normal nu se gasesc
           decat intr-un atelier.
1.1.2.1    microbuz (minibuz) - autobuz destinat, prin constructie,
           transportului de pasageri, avand o capacitate de transport de cel
           mult 22 de locuri, in afara conducatorului. In cazul cand transporta
           pasageri si in picioare poate avea podeaua coborata;
1.1.2.1.1  microbuz clasa A - vezi anexa 1, sectiunea A pct. 2.6
1.1.2.1.2  microbuz clasa B - vezi anexa 1, sectiunea A pct. 2.6
1.1.2.2    autobuz clasa I (urban) - vezi anexa 1, sectiunea A pct. 2.5
1.1.2.3    autobuz clasa II (interurban) - vezi anexa 1, sectiunea A pct. 2.5
1.1.2.4    autobuz clasa III (autocar) - vezi anexa 1, sectiunea A pct. 2.5
1.1.2.5    troleibuz - autobuz actionat electric, prin captarea curentului
           electric de la o linie de contact.
1.1.3      automobil mixt - autovehicul, destinat prin constructie pentru
           transportul de pasageri si de marfuri, in compartimente separate:
           - automobilele mixte care reprezinta diversificarea unei familii de
           autoturisme (categoria M1) se incadreaza in categoria M1 sau N1 in
           conformitate cu conditiile aplicabile autoturismelor cu utilizare
           multipla (anexa 1, sectiunea C, pct. 1);
           - automobilele mixte care reprezinta diversificarea unei familii de
           autoutilitare din categoria N se incadreaza in categoria M sau N in
           conformitate cu conditiile precizate in anexa 1, sectiunea C, pct. 3.
1.1.4      automobil utilitar (autoutilitara) - automobil comercial destinat,
           prin constructie, transportului de marfuri intr-o structura deschisa
           sau inchisa;
1.1.4.1    autocamion (autoutilitara camion) - automobil utilitar destinat,
           prin constructie si echipare, transportului de marfuri pe o
           platforma, cu sau fara obloane, care poate fi acoperita cu prelata;
1.1.4.2    autofurgon (autoutilitara furgon) - automobil utilitar destinat,
           prin constructie si echipare, transportului de marfuri intr-o
           structura inchisa;
1.1.4.3    automobil cu caroserie demontabila (amovibila) - automobil prevazut,
           prin constructie, cu posibilitatea montarii a diferite tipuri de
           caroserii pe acelasi sasiu echipat;
1.1.5      autovehicul special (autospeciala) un autovehicul din categoria M
           sau N, utilizat pentru transportul de pasageri sau de marfuri si
           care indeplineste o functie specifica ce necesita adaptari ale
           caroseriei si/sau echipamente speciale. Include si autovehiculele
           destinate efectuarii de servicii si/sau lucrari:
1.1.5.1    autorulota - vezi anexa 1, sectiunea A pct. 6.1
1.1.5.2    autovehicul blindat: - vezi in anexa 1, sectiunea A pct. 6.2
1.1.5.3    ambulanta: - vezi in anexa 1, sectiunea A pct. 6.3
1.1.5.4    autovehicul funerar: - vezi anexa 1, sectiunea A pct. 6.4
1.1.5.5    automacara mobila - vezi anexa 1, sectiunea A pct. 6.6
1.1.5.6    alte autovehicule speciale - vezi anexa 1 sectiunea A pct. 6.7
1.1.5.7    autobuzele, altele decat cele utilizate pentru transportul de
           pasageri, sunt autovehicule speciale.
1.1.6      automobil cu utilizare multipla - vezi anexa 1, sectiunea C, pct. 1
           daca se incadreaza in categoria N si respecta cerintele tehnice
           impuse acestei categorii.
1.1.7      autotractor - autovehicul de tractiune, destinat exclusiv sau in
           special tractarii de remorci;
1.1.7.1    autoremorcher - autotractor destinat, in principal, tractarii
           remorcilor grele cu protap articulat sau unor vehicule tractate
           grele, putand fi prevazut cu o platforma pentru lestare;
1.1.7.2    autotractor cu sa - autotractor destinat numai tractarii
           semiremorcilor si prevazut cu un dispozitiv de cuplare de tip sa,
           care preia o parte importanta din masa acestora, precum si fortele
           de tractare.
1.2        motociclu - autovehicul, in general cu doua roti amplasate intr-un
           plan longitudinal vertical, cu suporti sau platforma pentru
           sprijinirea picioarelor; poate avea si atas sau doua roti spate
           laterale simetrice. In cazuri speciale, poate avea si patru roti. El
           poate tracta o remorca.
1.2.1      moped (ciclomotor) - vezi anexa 1a, pct. 1
1.2.2      motocicleta - vezi anexa 1a, pct. 1
1.2.3      mototriciclu - vezi anexa 1a, pct. 1
1.2.4      cvadriciclu usor - vezi anexa 1a, pct. 1
1.2.5      cvadriciclu - vezi anexa 1a, pct. 1
1.3        tractor - autovehicul de tractiune destinat, prin constructie si
           echipare, tractarii, impingerii si/sau actionarii diverselor
           vehicule sau utilaje agricole, industriale etc;
1.3.1      tractor agricol sau forestier pe roti - tractor destinat efectuarii
           unor lucrari in agricultura si silvicultura prin tractarea, purtarea
           si, dupa caz, actionarea unor remorci sau utilaje speciale din
           aceste domenii, fiind, in general, tractor lent, cu o viteza
           cuprinsa intre 6 si 40 km/h. El poate fi amenajat pentru a
           transporta o incarcatura sau un insotitor;
1.3.2      tractor monoax sau motocultor - tractor fara mecanism de directie, a
           carui viteza maxima, prin constructie, nu depaseste 25 km/h; el
           poate fi sustinut si condus de un conducator pedestru sau poate fi
           dotat cu un carucior ori o remorca prevazuta cu scaun pentru
           conducator, fara insa a se depasi o masa totala maxima autorizata de
           2,5 tone, inclusiv masa motocultorului;
1.4        masina autopropulsata pentru lucrari - utilaj autopropulsat
           destinat, prin constructie si echipare, efectuarii unor lucrari sau
           servicii, care circula pe drum numai pentru a se deplasa intre locul
           de garare si locul unde executa lucrarile, avand o viteza care nu
           depaseste 30 km/h. Masina autopropulsata pentru lucrari realizata pe
           sasiu auto, care pastreaza caracteristicile de performanta ale
           autovehiculului de baza din care deriva, este asimilata cu
           automobilul special (autospeciala). Exemple de masini autopropulsate
           pentru lucrari, in sensul prezentelor reglementari, sunt cuprinse in
           anexa nr. 13;
1.5        autovehicul atipic - autovehicul care, prin constructie si echipare,
           nu se incadreaza in nici una dintre categoriile de mai sus;
2          masina pentru lucrari - utilaj fara mijloace proprii de propulsie,
           purtat sau remorcat de un tractor cu o viteza ce nu depaseste
           30 km/h, destinat, prin constructie si echipare, efectuarii unor
           lucrari sau servicii. Masina pentru lucrari realizata pe sasiu de
           vehicul, care pastreaza caracteristicile de performanta ale
           vehiculului de baza din care deriva, este asimilata cu vehiculul
           special;
3          remorca (vehicul tractat) - vehicul fara motor, destinat, prin
           constructie, sa fie tractat de autovehicule. Din punct de vedere al
           constructiei, ea poate fi:
           - remorca cu protap articulat - vehicul tractat cu cel putin doua
           axe, la care cel putin o axa este directoare, iar timoneria directiei
           este comandata prin protap care este articulat la sasiul remorcii,
           permitand deplasarea dispozitivului de cuplare in plan vertical fara
           sa preia sarcini verticale; remorcile avand mecanism de directie cu
           axa rotitoare (bracabila) pot fi tractate de autovehicule utilitare,
           autoremorchere sau tractoare, iar cele dotate cu axa fixa si roti
           bracabile, numai de tractoare agricole sau forestiere prevazute cu
           dispozitiv de cuplare de tip furca-bolt;
           - remorca cu protap rigid - vehicul tractat cu o axa sau cu un grup
           de axe apropiate, la care protapul este fixat rigid de sasiu, in
           prelungirea acestuia, putand prelua atat sarcini orizontale (de
           tractare), cat si sarcini verticale. Remorca poate fi tractata de
           autoturisme, autoutilitare, autobuze si tractoare agricole sau
           forestiere, daca acestea sunt dotate cu dispozitive de cuplare care
           pot prelua sarcini verticale;
           - remorca cu axa(e) centrala(e) - remorca cu protap rigid, la care
           axa sau grupa de axe este amplasata imediat in spatele centrului de
           greutate al vehiculului considerat ca uniform incarcat; protapul nu
           trebuie sa transmita pe dispozitivul de cuplare o sarcina statica
           verticala mai mica de 10% din masa maxima a remorcii sau de 1000 kg
           (se retine cea mai mica dintre acestea); pentru remorcile tractate de
           autoturisme se aplica prevederile Directivei 92/21/CEE privind
           sarcina minima pe punctul de cuplare (cap. IV pct. 3.6).
3.1        remorca utilitara - vehicul tractat, destinat transportului de marfa,
           fara amenajari speciale;
3.1.1      remorca utilitara camion - remorca destinata, prin constructie si
           echipare, transportului de bunuri pe o platforma cu sau fara obloane,
           care poate fi acoperita cu prelata;
3.1.2      remorca utilitara furgon - remorca destinata, prin constructie si
           echipare, transportului de bunuri intr-o structura inchisa;
3.2        remorca speciala - o remorca din categoria O, utilizata pentru
           transportul de pasageri sau de marfuri si care indeplineste o functie
           specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente
           speciale. Include si remorcile destinate efectuarii de servicii
           si/sau lucrari:
3.2.1      rulota - vezi anexa 1, sectiunea A pct. 6.5
3.3        remorca lenta - vehicul tractat care, prin constructie, inclusiv
           constructia dispozitivului de cuplare, poate fi tractat numai de
           tractoare agricole sau forestiere, cu o viteza maxima care nu
           depaseste 30 km/h. Din aceasta categorie fac parte remorci agricole,
           forestiere, destinate constructiilor, pavilioane apicole etc.;
3.4        remorca de persoane - remorca lenta pentru transportul de persoane in
           agricultura sau activitati extractive (poate avea si amenajari pentru
           cazare ori pentru efectuarea unor lucrari) sau pentru transportul
           turistilor in zone de agrement, care poate fi tractata numai de
           autovehicule avand o viteza maxima, prin constructie, ce nu
           depaseste 30 km/h;
3.5        remorca atipica - remorca ce, prin constructie si echipare, nu se
           incadreaza in nici una dintre categoriile de mai sus;
4          semiremorca - remorca prevazuta, in locul axei directoare, cu un
           sistem de articulatie cu pivot care se cupleaza cu saua
           autotractorului; axa sau grupa de axe este situata in spatele
           centrului de greutate al vehiculului considerat uniform incarcat,
           astfel incat o parte semnificativa a masei sale totale maxime
           autorizate este suportata de saua autotractorului;
4.1        semiremorca utilitara - vehicul tractat destinat transportului de
           marfa, fara amenajari speciale;
4.1.1      semiremorca utilitara camion - semiremorca destinata, prin
           constructie si echipare, transportului de bunuri pe o platforma cu
           sau fara obloane, care poate fi acoperita cu prelata;
4.1.2      semiremorca utilitara furgon - semiremorca destinata, prin
           constructie si echipare, transportului de bunuri intr-o structura
           inchisa;
4.2        semiremorca speciala - o semiremorca din categoria O, utilizata
           pentru transportul de pasageri sau de marfuri si care indeplineste o
           functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau
           echipamente speciale. Include si semiremorcile destinate efectuarii
           de servicii si/sau lucrari.
4.3        semiremorca atipica - remorca ce, prin constructie si echipare, nu se
           incadreaza in nici una dintre categoriile de mai sus;
5          bicicleta - vehicul cu doua roti, propulsat exclusiv prin energia
           musculara, de regula prin intermediul pedalelor;
6          vehicule cu tractiune animala;
7          vehicule trase sau impinse cu mana;
8          ansamblu de vehicule - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor
           si unul sau doua vehicule tractate;
8.1        tren rutier - ansamblu format dintr-un autovehicul tractor si o
           remorca;
8.2        vehicul articulat - ansamblu format dintr-un autotractor si o
           semiremorca.
9.         Clasificarea vehiculelor rutiere pe categorii de omologare, in
           vederea verificarii incadrarii acestora in prevederile tehnice ale
           prezentelor reglementari, este indicata in anexele nr. 1 si nr. 1a.

    CAP. 4
    Conditii tehnice privind constructia si echiparea vehiculelor rutiere si combinatiilor acestora

1          Conditii generale privind constructia si echiparea vehiculelor
           rutiere
1.1        Vehiculele rutiere trebuie construite si echipate astfel incat, la o
           exploatare normala, sa nu stanjeneasca, sa nu aduca nimanui daune si
           sa nu puna in pericol circulatia celorlalti participanti la traficul
           rutier.
1.2        Constructia vehiculelor rutiere trebuie sa permita o protectie cat
           mai eficienta a drumurilor publice. Masele maxime autorizate pe
           axe/grup de axe si masele totale maxime autorizate, care se iau in
           considerare la omologarea vehiculelor rutiere in vederea
           inmatricularii pentru circulatia pe drumurile publice din Romania
           sunt cele indicate in legislatia in vigoare privind regimul
           drumurilor.
1.3        Toate componentele si sistemele care pot afecta siguranta
           circulatiei rutiere si protectia mediului si pentru care exista
           riscul de uzura rapida sau avariere in cursul exploatarii trebuie
           construite astfel incat sa poata fi usor verificate si inlocuite.
           Dupa caz, ele trebuie sa fie omologate separat conform cerintelor
           din prezentele reglementari.
1.4        Constructia si echiparea vehiculelor trebuie sa asigure un grad cat
           mai inalt de securitate pasiva, astfel incat ocupantii sa fie
           protejati impotriva accidentelor si urmarilor acestora.
1.5        Materialele folosite in interiorul vehiculului trebuie sa fie greu
           inflamabile. Pentru autobuzele din categoria M3 viteza verticala de
           combustie nu trebuie sa depaseasca 100 mm/min corespunzator
           prevederilor Directivei 95/28/CE. Pentru celelalte vehicule, cu
           exceptia autoturismelor pentru care nu exista nici o directiva,
           viteza de combustie nu trebuie fie mai mare de 250 mm/min, masurata
           conform prevederilor anexei nr. 4 la Rezolutia de ansamblu
           RE3 ECE - UN. Fac exceptie materialele folosite la covoare pentru
           acoperirea podelei si imbracamintea scaunelor, cu conditia ca
           materialul in cauza sa fie mai mic de 300 cm^2 ca suprafata si de
           100 cm^3 ca volum; de asemenea, orice alta garnitura, la care
           materialul in cauza nu depaseste marimile de mai sus pentru o
           suprafata totala de 625 cm^2.
1.6        Viteza maxima, prin constructie, a autovehiculelor rutiere, inscrisa
           in cartea de identitate a vehiculului, este cea indicata de
           constructor (daca exista in documente). Ea se masoara, cu exceptia
           autoturismelor, pe o pista de incercare uscata, aderenta si
           orizontala (panta sub 1%), in absenta vantului, in ambele sensuri de
           miscare ori conform conditiilor din Regulamentul nr. 68 ECE - UN.
           Pentru vehicule cu 2 - 3 roti se masoara conform Directivei 95/1/CEE,
           iar pentru tractoare agricole sau forestiere, conform Directivei
           74/152/CEE, ultima modificare prin Directiva 98/89/CE. Ea se
           rotunjeste la numere intregi, iar pentru autovehiculele prevazute cu
           limitator de viteza maxima, conform Directivei 92/24/CEE sau
           Regulamentului nr. 89 ECE - UN, seria 00 de amendamente, addenda 1,
           se va indica viteza maxima care nu poate fi depasita constructiv,
           datorita limitatorului.
           Remorcile autovehiculelor trebuie construite si echipate astfel
           incat sa poata circula in deplina siguranta cu o viteza maxima de
           cel putin 100 km/h sau, daca sunt construite pentru viteze mai mici,
           acest lucru trebuie sa fie inscriptionat pe ele.
1.7        Puterea motorului, inscrisa in cartea de identitate a vehiculului,
           este cea declarata de constructor. Pentru autovehiculele din
           categoriile M si N puterea neta a motorului se determina conform
           prevederilor Regulamentului nr. 85 ECE - UN sau Directivei
           80/1269/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/99/CE, iar pentru
           vehiculele cu 2 - 3 roti puterea si cuplul maxim se determina
           conform prevederilor Directivei 95/1/CEE.
1.8        Cilindreea motorului autovehiculelor, inscrisa in cartea de
           identitate a vehiculului, este cilindreea declarata de constructor,
           rotunjita la numere intregi.
1.9        La verificarea prin incercari, in vederea omologarii/certificarii
           individuale pentru circulatia pe drumurile publice din Romania, a
           greutatilor, dimensiunilor, vitezelor si a altor valori nominale
           declarate de constructor se vor aplica tolerantele indicate de
           constructor sau, in lipsa acestora, cele inscrise in anexa nr. 3.
           Pentru masa se ia in considerare o toleranta de 5% pentru vehiculele
           din categoriile M1, N1, O1, O2 si M2 </= 3,5 t si 3% pentru
           vehiculele mai grele.
1.10       Reducerea, la cererea fabricantului sau utilizatorului, a masei
           maxime admisibile de inmatriculare la vehiculele pentru transport de
           marfa (detararea) se poate admite in urmatoarele situatii:
           - daca masa maxima a vehiculului si/sau masele maxime pe axe
           depasesc limitele prevazute in legislatia in vigoare in domeniu, iar
           prin detarare vehiculul se poate incadra in aceste limite;
           - daca exista o varianta din tipul respectiv de vehicul omologata
           pentru masele reduse prin detarare;
           - daca detararea nu depaseste 15% din masa totala maxima autorizata.
           In alte cazuri, la cererea solicitantului, insotita de fundamentarea
           tehnica legata de tipul marfii transportate si de indicarea
           eventualelor masuri constructive adoptate, detararea se poate face
           numai prin derogare aprobata de Ministerul Lucrarilor Publice,
           Transporturilor si Locuintei. Daca este necesar, vehiculul va fi
           supus unor noi incercari cu masele rezultate dupa detarare.
           Nu se admite detararea vehiculelor sau combinatiilor de vehicule daca
           masa maxima scade sub 3,5 t.
1.11       Autovehiculele omologate individual pentru circulatia pe drumurile
           publice, la care postul de conducere al autovehiculului este amplasat
           in partea dreapta in raport cu planul longitudinal median al
           acestuia, trebuie echipate cu faruri care emit un fascicul luminos
           asimetric, orientat spre partea dreapta a drumului, precum si cu
           sistem de oglinzi (gen periscop) pentru asigurarea vizibilitatii pe
           partea stanga. Numai pentru autovehicule inmatriculate temporar se
           admite si obturarea partiala a suprafetei din stanga a dispersorului
           farului.
1.12       La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice din
           Romania a vehiculelor rutiere, pentru care firma constructoare sau
           reprezentantul sau autorizat prezinta certificate de omologare
           internationala, conform prevederilor directivelor UE sau
           regulamentelor ECE - UN echivalente, si/sau certificate de omologare
           conform directivelor cadru ale Comunitatii Europene:
           - 70/156/CEE pentru autovehicule si remorcile acestora (ultima
           modificare prin Directiva 2001/116/CE);
           - 74/150/CEE pentru tractoare agricole si forestiere (ultima
           modificare prin Directiva 2001/3/CE);
           - 92/61/CEE pentru vehicule cu doua sau trei roti (ultima modificare
           prin Directiva 2000/7/CE), iar de la data de 9 noiembrie 2003
           Directiva 2002/24/CE care anuleaza Directiva 92/61/CE.
           Aceste certificate se iau in considerare fara a se mai repeta
           incercarile respective. Reprezentantul legal acreditat de catre firma
           constructoare sau reprezentantul sau autorizat trebuie sa prezinte,
           la cererea Registrului Auto Roman, datele si documentatia completa
           definita de procedurile in vigoare, necesare pentru certificarea
           corespondentei tipului de vehicul prezentat cu tipul omologat, precum
           si pentru verificarea si certificarea conformitatii vehiculului
           prezentat, cu tipul omologat descris in certificatele respective. Se
           vor efectua incercarile necesare pentru domeniile reglementate pentru
           care nu exista certificatele necesare, pentru cazul cand se constata
           neconformitati cu specificatia tipului omologat precum si pentru
           verificarea incadrarii vehiculului prezentat in prevederile specifice
           cuprinse in prezentele reglementari.
1.13       La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice din
           Romania pentru autoturismele omologate ca tip conform Directivei
           70/156/CEE, dupa data de 1 ianuarie 1998, si vehiculele cu 2 - 3 roti
           omologate conform Directivei 92/61/CE, dupa data de 18 iunie 1999, si
           pentru care constructorul sau reprezentantul autorizat al acestuia
           prezinta Certificatul de omologare de tip CE nu se vor mai efectua
           alte incercari sau verificari. Se vor prezenta Certificatul de
           omologare de tip UE al vehiculului, la nivelul prevazut in prezentele
           reglementari, precum si in anexa III la Directiva 70/156/CEE (pentru
           autoturisme) sau in anexa II la Directiva 92/61/CE (pentru vehicule
           cu 2 - 3 roti), care contin datele tehnice necesare efectuarii
           procedurii administrative de admitere in circulatie pe drumurile
           publice din Romania, precum si un model de vehicul conform
           omologarii.
           Incepand cu 9 noiembrie 2003 la omologarea de tip pentru circulatia
           pe drumurile publice din Romania a vehiculelor cu 2 sau 3 roti este
           necesara si suficienta numai conformitatea cu prevederile Directivei
           cadru 2002/24/CE, urmand a se prezenta Certificatul de omologare UE a
           vehiculului, conform Directivei cadru, cu anexa II la directiva,
           precum si un model de vehicul conform omologarii. La cererea
           fabricantului aceasta cerinta se poate aplica de la 9 mai 2003.
           Omologarile pentru aceste vehicule acordate inainte de 9 noiembrie
           2003 raman valabile. De asemenea pot fi acordate in continuare
           extensii la omologarile acordate inainte de 9 noiembrie 2003 conform
           dispozitiilor directivei in baza careia a fost initial acordata
           omologarea.
1.14       Vehiculele prezentate la omologarea de tip pentru circulatia pe
           drumurile publice trebuie dotate cu echipamentele optionale care sunt
           cuprinse in specificatia de omologare si care se omologheaza separat
           de vehicul, conform prevederilor pct. 18.1.

2          Dimensiuni de gabarit
2.1        Latimea generala maxima a vehiculelor, inclusiv incarcatura, este de
           2,55 m. Vehiculele cu temperatura controlata, cu pereti grosi de 45
           mm (inclusiv izolatia) pot avea latimea maxima de cel mult 2,60 m.
           Valorile includ si toleranta pozitiva la masurare.
2.2        Latimea maxima, inclusiv incarcatura, a urmatoarelor categorii de
           vehicule nu trebuie sa depaseasca:
           - 1,00 m pentru remorcile motocicletelor;
           - 1,80 m pentru motociclete cu atas si remorcile motocultoarelor;
           - 2,00 m pentru mototricicluri;
           - 2,55 m pentru remorcile automobilelor;
           - 3,00 m pentru utilaje agricole autopropulsate, purtate sau
           tractate, precum si pentru masinile pentru intretinerea drumurilor,
           cu agregate de lucru integrate.
2.3        Nu se considera depasire a latimii maxime autorizate proeminentele
           anvelopelor in apropierea contactului lor cu solul si a valvelor, ale
           dispozitivelor antiderapante care se monteaza pe roti, ale oglinzilor
           exterioare rabatabile, ale lampilor laterale de gabarit, de directie
           si de contur, ale sigiliilor vamale aplicate pentru incarcatura,
           inclusiv ale dispozitivelor de fixare si de protectie ale acestora,
           ale aparatorilor de noroi elastice, precum si grosimea profilelor
           ornamentale din cauciuc si mase plastice.
2.4        Motocicletele solo si mopedele nu trebuie sa aiba parti componente
           care sa depaseasca latimea ghidonului, cu exceptia carenajelor de
           protectie si a oglinzilor retrovizoare.
2.5        Inaltimea maxima a vehiculelor, inclusiv deflectorul (daca acesta
           exista) si incarcatura, nu trebuie sa depaseasca 4,00 m; la
           troleibuze verificarea se face cu troleele introduse in dispozitivul
           de blocare al acestora.
2.6        Lungimea maxima a autovehiculelor sau a remorcilor, inclusiv
           incarcatura, nu trebuie sa depaseasca 12,00 m.
2.7        Distanta maxima dintre axa pivotului seii semiremorcii si punctul cel
           mai indepartat din spate al semiremorcii nu trebuie sa depaseasca
           12,00 m, iar consola fata a semiremorcii trebuie sa se incadreze in
           cercul cu raza de 2,04 m, cu centrul pe axa pivotului seii.
2.8        Lungimea maxima a combinatiilor de vehicule nu trebuie sa depaseasca:
           - 16,50 m pentru autovehicule cu semiremorca (cu sa), inclusiv
           incarcatura;
           - 18,75 m pentru autotrenuri rutiere (cu remorca), inclusiv
           incarcatura;
           -   18,00 m pentru autobuze si troleibuze articulate.
2.9        Distanta maxima, masurata intre peretele fata al platformei de
           incarcare din spatele cabinei conducatorului si punctul cel mai
           indepartat din spate al remorcii la combinatiile de vehicule, din
           care se scade distanta dintre planul transversal cel mai indepartat
           din spate al autotractorului si peretele fata al remorcii, nu trebuie
           sa depaseasca 15,65 m.
2.10       Distanta maxima, masurata intre peretele fata al platformei de
           incarcare din spatele cabinei conducatorului si punctul cel mai
           indepartat din spate al remorcii la combinatiile de vehicule, nu
           trebuie sa depaseasca 16,40 m.
2.11       Lungimea maxima, inclusiv incarcatura, nu trebuie sa depaseasca 2,50
           m pentru remorcile motocicletelor, cu conditia sa nu depaseasca
           lungimea motocicletei la care se cupleaza si 12,00 m pentru remorcile
           de automobile.
2.12       Dimensiunile de gabarit ale autovehiculelor cu 2 - 3 roti nu trebuie
           sa depaseasca:
           - 4,00 m lungimea;
           - 2,00 m latimea (cu exceptia mopedelor, a caror latime nu trebuie sa
           depaseasca 1,00 m);
           - 2,50 m inaltimea.
2.13       Masurarea dimensiunilor se face conform indicatiilor tehnice cuprinse
           in directivele UE sau in standardele ISO.
2.14       La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice a
           autovehiculelor din categoria M1 se vor respecta conditiile tehnice
           privind dimensiunile si metodele de masurare cuprinse in Directiva
           92/21/CEE, ultima modificare prin Directiva 95/48/CE, la celelalte
           automobile se vor aplica prevederile Directivei 97/27/CE, iar la
           tractoare conditiile tehnice prevazute in Directiva 89/173/CEE,
           ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE, iar la autovehiculele cu
           2 - 3 roti, conditiile tehnice cuprinse in Directiva 93/93/CEE.

3          Mase
3.1        Pentru circulatia pe drumurile publice din Romania, masele maxime
           autorizate pe axele simpla, dubla si tripla ale vehiculelor sunt cele
           precizate prin legislatia in vigoare.
3.2        Pentru circulatia pe drumurile publice din Romania, masa totala
           maxima autorizata pentru vehicule si combinatiile de vehicule este
           cea precizata prin legislatia in vigoare.
3.3        Masa autorizata pe axa sau axele motoare ale unui vehicul sau ale
           unei combinatii de vehicule nu trebuie sa fie mai mica de 25% din
           masa totala maxima autorizata a vehiculului sau combinatiei de
           vehicule. Masa autorizata pe axa directoare a autovehiculelor trebuie
           sa fie minimum:
           - 20% din masa autovehiculului, pentru autotractoare si autobuze
           articulate, la gol si incarcat, iar pentru autobuze urbane la gol;
           - 25% din masa autovehiculului, pentru autobuze interurbane si
           autocare de turism, la gol si incarcat, iar pentru autobuze urbane,
           incarcate la masa maxima tehnic admisibila;
           - 30% din masa autovehiculelor din categoria M1, cand axa spate este
           incarcata la masa maxima tehnic admisibila;
           - 20% din masa autovehiculelor din categoria N, cand axa spate este
           incarcata la masa maxima tehnic admisibila.
           La determinarea acestor mase se vor respecta conditiile tehnice si
           valorile indicate in Directiva 92/21/CEE, ultima modificare prin
           Directiva 95/48/CEE, si in Directiva 97/27/CEE.
3.4        La tractoarele agricole si forestiere nu trebuie depasite urmatoarele
           mase autorizate:
           - 14 tone, masa totala maxima;
           - 10 tone, masa maxima pe axa;
           La determinarea acestor mase se va lua in considerare si sarcina
           verticala transmisa de utilajele purtate sau semipurtate. Masa pe axa
           fata nu trebuie sa fie mai mica de 20% din masa proprie a
           tractorului.
3.5        Masa remorcabila maxima tehnic admisibila a unui autovehicul
           autorizat de constructor sa tracteze o remorca, fie ca este sau nu
           autotractor, nu trebuie sa depaseasca cea mai mica dintre urmatoarele
           valori:
           - masa remorcabila tehnic admisibila declarata de constructor;
           - pentru autovehiculele destinate tractarii de remorci fara frana de
           serviciu: 50% din masa proprie a autovehiculului, cu conditia ca masa
           maxima tehnic admisibila a acestor remorci sa nu fie mai mare de 750
           kg;
           - pentru autovehiculele avand masa maxima tehnic admisibila mai mica
           de 3,5 t (inclusiv din categoria M1) si destinate sa tracteze
           remorci echipate cu frana de serviciu: masa maxima tehnic admisibila
           a autovehiculului (pentru autovehicule de teren multiplicata cu
           coeficientul 1,5), cu conditia ca masa maxima tehnic admisibila a
           remorcii sa nu fie mai mare de 3500 kg;
           - pentru autovehicule avand masa maxima tehnic admisibila mai mare de
           3,5 t, destinate sa tracteze remorci echipate cu sistem de franare de
           serviciu comandat prin inertie: masa maxima tehnic admisibila a
           remorcii este de 3500 kg;
           - pentru autovehicule avand masa maxima tehnic admisibila mai mare de
           3,5 t, destinate sa tracteze remorci echipate cu sistem de franare de
           serviciu continuu (conform definitiei din Directiva 71/320/CEE): masa
           maxima tehnic admisibila a autovehiculului, multiplicata cu 1,5;
           - pentru autovehiculele din categoriile M2 si M3 masa maxima tehnic
           admisibila a unei remorci pentru bagaje nu poate depasi 3500 kg.
           Autovehiculele din categoriile M si N, care tracteaza remorca si care
           sunt incarcate la masa maxima tehnic admisibila a combinatiei de
           vehicule, trebuie sa poata porni de 5 ori pe o rampa avand inclinatie
           de cel putin 12% .
3.6        Sarcina de sprijin pe dispozitivul de remorcare pentru autovehicule
           se stabileste de constructorul autovehiculului, dar ea nu trebuie sa
           fie mai mica:
           - de 4% din masa maxima tehnic admisibila a remorcii, dar nu mai
           putin de 25 kg pentru autovehiculele din categoria M1 (cea mai mica
           dintre cele doua valori);
           - de 4% din masa maxima tehnic admisibila a autovehiculului, dar nu
           mai putin de 25 kg pentru autovehiculele din categoriile M2, M3 si
           N, altele decat autotractoare sau autoremorchere, care pot tracta o
           remorca cu axa centrala avand masa maxima de 3500 kg (cea mai mica
           dintre cele doua valori) la care se adauga masa dispozitivului de
           remorcare;
           - de 10% din masa maxima tehnic admisibila a remorcii pe care
           autovehiculul o poate tracta sau 1000 kg pentru autovehiculele din
           categoria N, altele decat autotractoare sau autoremorchere, care pot
           tracta o remorca cu axa centrala avand masa maxima de peste 3500 kg
           (cea mai mica dintre cele doua valori) la care se adauga masa
           dispozitivului de remorcare.
3.7        Masa remorcabila tehnic admisibila pentru tractoarele agricole sau
           forestiere nu trebuie sa depaseasca:
           - masa remorcabila tehnic admisibila indicata de constructor;
           - masa maxima tehnic admisibila a tractorului, fara a depasi 1500 kg
           la tractarea remorcilor fara frane;
           - masa maxima tehnic admisibila a tractorului multiplicata cu 3, fara
           a depasi 6000 kg la tractarea remorcilor cu frana cu comanda prin
           inertie.
3.8        Sarcina de sprijin pe dispozitivul de remorcare al tractorului
           agricol sau forestier se stabileste de catre constructor, fara a
           depasi insa 3000 kg, conform Directivei 89/173/CEE, ultima modificare
           prin Directiva 2000/1/CE, precum si Directivei 76/432/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 97/54/CE.
3.9        Masa maxima tehnic admisibila a remorcii motocicletei nu trebuie sa
           depaseasca 50% din masa maxima tehnic admisibila a motocicletei.
3.10       Masa maxima tehnic admisibila pentru autovehiculele cu doua, trei sau
           patru roti este indicata in Directiva 93/93/CEE.
3.11       Masurarea maselor se face in conformitate cu prevederile directivelor
           Uniunii Europene, ale regulamentelor ECE - UN echivalente, valabile
           la omologarea sistemului, componentelor sau entitatilor tehnice
           independente la care se refera acestea.
3.12       La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice a
           autovehiculelor din categoria M1 se vor respecta conditiile tehnice
           referitoare la masa vehiculelor la repartitia acesteia pe axe si
           masele remorcabile cuprinse in Directiva 92/21/CEE, ultima modificare
           prin Directiva 95/48/CE, la celelalte categorii de autovehicule si
           remorci in Directiva 97/27/CE, pentru tractoare agricole si
           forestiere, conditiile tehnice si prevederile cuprinse in Directiva
           89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE, iar pentru
           vehicule cu 2 - 3 roti prevederile Directivei 93/93/CEE.

4          Franarea
4.1        Sistemul de franare al autovehiculelor, inclusiv al celor aflate in
           exploatare, trebuie sa permita moderarea progresiva a vitezei pana la
           oprire si mentinerea acestora in stare oprita, sa aiba o actiune
           sigura, prompta si eficienta.
4.2        Orice autovehicul trebuie dotat cu cel putin doua sisteme de franare
           independente, dintre care unul poate fi declarat de securitate, sau
           cu doua dispozitive de actionare independente, fiecare dintre acestea
           putand sa actioneze atunci cand celalalt s-a defectat. Cele doua
           echipamente pot utiliza aceleasi suprafete de franare si (partial sau
           total) aceleasi dispozitive de transmitere a comenzii, cu conditia
           ca, in cazul defectarii unuia dintre acestea, sa se asigure franarea
           pe cel putin doua dintre roti, care nu sunt situate pe aceeasi parte.
           O parte a suprafetelor active de franare trebuie sa actioneze direct
           asupra rotilor sau sa fie legate de acestea printr-un sistem mecanic
           nedecuplabil. Franele trebuie sa poata fi usor reglate si/sau sa aiba
           un sistem automat de compensare a uzurii.
4.3        Autovehiculele avand o viteza maxima, prin constructie, mai mare de
           25 km/h, cu exceptia tractoarelor agricole sau forestiere, trebuie
           dotate cu echipamente de franare care sa asigure urmatoarele
           functiuni:
           - franarea de serviciu, care sa permita reducerea progresiva a
           vitezei si oprirea automobilului si, dupa caz, a combinatiei de
           vehicule; echipamentul pentru franarea de serviciu trebuie sa aiba
           doua circuite independente, fiecare circuit actionand cel putin doua
           roti amplasate pe parti diferite;
           - franarea de securitate, care sa permita reducerea progresiva a
           vitezei si oprirea automobilului si, dupa caz, a combinatiei de
           vehicule, in cazul defectarii echipamentului pentru franarea de
           serviciu;
           - franarea de stationare, care sa permita mentinerea in stare oprita
           a automobilului incarcat la masa maxima tehnic admisibila, inclusiv
           la o inclinatie a drumului de cel putin 18% sau 12% cand automobilul
           tracteaza o remorca incarcata, la masa maxima tehnic admisibila in
           autotren, chiar si in absenta conducatorului; dispozitivul de franare
           de stationare trebuie sa ramana in pozitia de franare prin
           intermediul unui sistem de actionare mecanica si care sa nu se poata
           debloca accidental.
4.4        Echipamentul pentru franarea de serviciu a autovehiculelor (cu
           exceptia motocicletelor) trebuie sa poata realiza la
           omologarea/certificarea individuala, pentru autovehiculele avand o
           viteza maxima, prin constructie, care depaseste 25 km/h, o
           deceleratie medie de cel putin 5,0 m/s^2, iar pentru cele la care
           viteza nu depaseste 25 km/h - de 3,5 m/s^2.
4.5        La automobilele actionate cu energie electrica inmagazinata (baterii
           de acumulatori), unul dintre cele doua echipamente pentru franarea de
           serviciu poate fi cu rezistenta electrica sau cu scurtcircuitare, iar
           echipamentul pentru franarea mecanica de stationare trebuie sa
           realizeze aceleasi performante ca si la automobilele propulsate de
           motoare cu combustie interna.
4.6        Remorcile si semiremorcile cu doua sau mai multe axe trebuie dotate
           cu echipament de franare de serviciu, care actioneaza pe toate rotile
           (cu exceptia remorcilor cu doua axe distantate intre ele cu mai putin
           de un metru) si permite moderarea progresiva a vitezei si oprirea
           combinatiei de vehicule din cabina conducatorului (concomitent cu
           franarea vehiculului tractor sau automat); la omologarea/certificarea
           individuala frana trebuie sa asigure o deceleratie medie de cel putin
           5 m/s^2, la semiremorci 4,5 m/s^2, iar la cele care sunt
           inscriptionate pentru o viteza maxima sub 25 km/h de 3,5 m/s^2;
           frana trebuie sa fie usor reglabila si/sau sa fie prevazuta cu
           dispozitive de compensare automata a uzurii.
           Frana de stationare trebuie sa asigure, prin mijloace exclusiv
           mecanice, stationarea vehiculului, in stare incarcata, pe o panta de
           cel putin 18%, chiar si atunci cand acesta este decuplat de
           autovehiculul tractor; actionarea ei se poate face si de pe remorca,
           dupa oprirea autotrenului.
4.7        Echipamentul de franare nu este obligatoriu la remorcile cu masa
           maxima tehnic admisibila mai mica de 750 kg, respectiv 1.500 kg la
           remorcile lente, si care nu depaseste, pentru vehiculele din
           categoria M1, jumatate din masa proprie a autovehiculului tractor,
           respectiv masa tractorului in cazul remorcilor lente.
4.8        Remorcile avand o masa maxima tehnic admisibila de cel mult 3,5 t si
           frane pe toate rotile, destinate autovehiculelor din categoriile M si
           N pot fi dotate cu echipament de franare comandat de forta de inertie
           prin simpla apropiere de autovehiculul tractor.
           Remorcile pentru tractoarele agricole si forestiere pot fi dotate cu
           frane cu comanda prin inertie dupa cum urmeaza:
           - remorcile avand o masa maxima tehnic admisibila de cel mult 6,0 t,
             daca franarea se realizeaza numai pe doua roti;
           - remorcile avand o masa maxima tehnic admisibila de cel mult 8,0 t,
             daca franarea se realizeaza pe toate rotile si sunt inscriptionate
             pentru o viteza maxima de 25 km/h.
           La semiremorcile cu sa nu este admisa franarea comandata de forta de
           inertie.
4.9        Mototriciclul trebuie prevazut, pe langa echipamentele prevazute la
           pct. 4.3, si cu frana de stationare.
4.10       Combinatiile de vehicule trebuie sa indeplineasca prevederile privind
           franarea din RE3 ECE - UN precum si urmatoarele conditii:
           - echipamentele de franare ale vehiculelor componente trebuie sa fie
           compatibile intre ele;
           - pentru remorcile echipate cu sistem pneumatic de franare, cu
           exceptia remorcilor lente, legatura cu autovehiculul tractor trebuie
           sa se realizeze prin doua conducte (conducta de alimentare si
           conducta de comanda prin cresterea presiunii, care poate fi dublata
           sau inlocuita de o linie de comanda electrica) asigurandu-se umplerea
           rezervoarelor remorcii inclusiv in timpul actionarii franei de
           serviciu a remorcii, care trebuie sa fie comandata de catre sistemul
           de franare al autovehiculului tractor.
           - repartitia si sincronizarea fortelor de franare intre autovehiculul
           tractor si remorca trebuie sa asigure o franare fara derapaje si
           stabilitate pe directia de deplasare (cu respectarea curbelor de
           aderenta prevazute de reglementari);
           - echipamentul de franare trebuie sa asigure oprirea automata a
           remorcii in caz de rupere, in timpul mersului, a dispozitivului de
           cuplare, precum si pastrarea capacitatii de franare a autovehiculului
           tractor; aceasta dispozitie nu se aplica remorcilor a caror masa
           maxima tehnic admisibila nu depaseste 1,5 tone, cu conditia ca ele sa
           fie prevazute cu o legatura suplimentara (lant, cablu etc.);
           - combinatiile de vehicule din care fac parte remorci cu sau fara
           frana trebuie sa asigure stationarea pe o rampa de 12% .
4.11       Caderea unei parti a unui sistem de transmisie hidraulica a franei
           automobilului trebuie sa fie semnalata de un avertizor optic de
           culoare rosie.
4.12       In cazul aparitiei unor neetanseitati in circuitul fluidului de
           lucru, franele pneumatice sau hidraulice ale automobilelor trebuie sa
           actioneze cel putin pe doua roti, care nu sunt amplasate pe aceeasi
           parte.
4.13       Autovehiculele si remorcile trebuie prevazute cu cale de blocare a
           rotilor, amplasate intr-un loc pe vehicul, usor accesibil, dupa cum
           urmeaza:
           a) o cala de blocare pentru:
           - autovehicule cu o masa maxima tehnic admisibila de peste 3,5 t;
           - remorci cu doua axe, cu exceptia semiremorcilor cu sa, cu masa
           maxima tehnic admisibila de peste 0,75 t.
           b) doua cale de blocare pentru:
           - vehicule cu trei sau mai multe axe;
           - semiremorci cu sa;
           - remorci cu axa simpla sau dubla avand distanta dintre axe de cel
           mult 1,00 m si o masa maxima tehnic admisibila de peste 0,75 t;
           - remorcile cu doua axe cu masa maxima tehnic admisibila de peste 7,5
           tone.
4.14       Tractoarele agricole sau forestiere, precum si masinile
           autopropulsate pentru lucrari trebuie sa fie prevazute cu echipamente
           pentru franarea de serviciu si franarea de stationare, care sa
           permita moderarea vitezei, oprirea si mentinerea in stare oprita a
           vehiculului. Eficienta franarii trebuie sa corespunda conditiilor
           tehnice din Directiva 76/432/CEE, ultima modificare prin Directiva
           97/54/CE. Franarea de stationare trebuie sa asigure mentinerea
           tractorului pe o panta de 18%, iar in cazul combinatiei dintre un
           tractor si o remorca ce nu depaseste masa tractorului, dar nu mai
           mare de 3,0 tone, pe o panta de 12% .
4.15       Motocultoarele sau masinile pentru lucrari cu o axa trebuie sa fie
           echipate cel putin cu echipament pentru franarea de serviciu, care sa
           asigure franarea unei roti chiar si in cazul ruperii unei piese din
           sistemul de franare, reducerea vitezei si mentinerea in stare de
           stationare. La motocultoarele avand o masa totala maxima admisibila
           de cel mult 250 kg, sustinute si conduse de conducator pedestru,
           frana nu este obligatorie, iar daca ele sunt combinate cu remorca, cu
           comanda de pe scaunul conducatorului, aceasta trebuie sa aiba frana.
           Remorcile pentru motocultoare trebuie echipate cu frana.
4.16       Sistemul de franare al tuturor autovehiculelor prevazute cu un
           acumulator de energie (de exemplu aer comprimat) trebuie prevazut cu
           un avertizor optic sau acustic care sa semnaleze conducatorului
           scaderea presiunii energiei acumulate sub un nivel care sa asigure
           cel putin franarea cu eficacitatea franei de securitate la a cincea
           actionare completa consecutiva a comenzii franei de serviciu.
4.17       Tractoarele agricole si forestiere cu o masa maxima tehnic admisibila
           care nu depaseste 4,0 tone, masinile autopropulsate pentru lucrari si
           remorcile speciale pentru diferite utilizari, care nu necesita decat
           deplasari ocazionale, sunt exceptate de la conditiile tehnice privind
           franarea, daca viteza lor maxima nu depaseste 8 km/h si sunt echipate
           cu o frana usor accesibila in timpul mersului si blocabila; masinile
           agricole si forestiere care nu sunt prevazute cu suspensie, a caror
           masa proprie nu depaseste masa proprie a tractorului si nici 3,0 t,
           nu trebuie sa aiba frana proprie.
4.18       La omologarea de tip pentru circulatie si prima inmatriculare a
           vehiculelor noi, cu exceptia vehiculelor lente, componenta si
           eficienta sistemului de franare al vehiculelor, distributia fortelor
           de franare pe axe, timpul de reactie al franelor si incercarea
           franelor la rece si la cald trebuie sa corespunda prevederilor
           Directivei 71/320/CEE, ultima modificare 98/12/CE (autovehicule si
           remorci) sau Regulamentului nr. 13 ECE - UN, seria 09 de amendamente
           echivalent.
4.19       In vederea primei inmatriculari in Romania, autovehiculele din
           categoriile M2, M3, N2, N3 si remorcile din categoriile O3 si O4
           trebuie sa fie prevazute cu sisteme de franare antiblocare (ABS).
           Exceptie fac vehiculele comunale, autobuzele si minibuzele urbane si
           masinile pentru lucrari, precum si toate vehiculele lente. La cererea
           fabricantului se pot aplica, in locul prevederilor Regulamentului
           nr. 13 ECE - UN, prevederile Regulamentului nr. 13 H ECE - UN
           (armonizat cu norme care se aplica si in alte tari decat cele
           europene).
4.20       La omologarea de tip pentru circulatie a tractoarelor agricole si
           forestiere se vor aplica conditiile tehnice din Directiva 76/432/CEE,
           ultima modificare prin Directiva 97/54/CE.
4.21       La omologarea de tip pentru circulatie a vehiculelor cu 2 - 3 roti se
           aplica conditiile tehnice din Directiva 93/14/CEE sau din
           Regulamentul nr. 78 ECE - UN, seria de amendamente 02.
4.22       La certificarea individuala in vederea primei inmatriculari a
           vehiculelor importate, care au mai fost deja inmatriculate si
           utilizate in alte tari, in Romania este obligatorie realizarea
           eficacitatii franarii de cel putin 90% din cea prevazuta pentru
           vehiculele noi la pct. 4.19 - 4.21.

5          Iluminarea si semnalizarea luminoasa
5.1        Autovehiculele si remorcile acestora trebuie dotate numai cu
           echipamentele de iluminat si semnalizare luminoasa si, dupa caz, cu
           dispozitivele de reglare prevazute in Directiva 76/756/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 97/28/CE sau in Regulamentul nr. 48
           ECE - UN, seria de amendamente 02, in Directiva 78/933/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 1999/56/CE sau in Regulamentul nr. 86 ECE -
           UN pentru tractoare, respectiv in Directiva 93/92/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 2000/73/CE, sau in Regulamentul nr. 53
           ECE - UN, seria de amendamente 01 pentru vehiculele cu 2 - 3 roti,
           avand marcile de omologare prevazute de directivele si regulamentele
           indicate in anexa nr. 2, specifice fiecarui tip de far, lampa sau
           element reflectorizant. Echipamentele trebuie amplasate si reglate
           astfel incat sa nu deranjeze pe ceilalti participanti la trafic, sa
           fie vizibile sub unghiurile prescrise si sa nu se influenteze
           reciproc, chiar daca sunt incorporate in aceeasi carcasa.
5.2        Echipamentele perechi trebuie amplasate la aceeasi inaltime deasupra
           caii de rulare si simetric fata de axa longitudinala a vehiculului
           (cu exceptia vehiculelor asimetrice), sa aiba aceeasi culoare,
           caracteristici calorimetrice si fotometrice si, cu exceptia
           indicatoarelor de directie, sa se aprinda concomitent.
5.3        Farurile si lampile din fata trebuie sa se aprinda numai concomitent
           cu lampile din spate, cu exceptia lampilor de parcare si a farurilor
           de lucru la tractoare, autospeciale si utilaje pentru lucrari.
5.4        Automobilele si tractoarele trebuie sa fie echipate in fata cu:
           - doua sau patru faruri cu lumina de drum alba, care sa asigure
           vizibilitatea necesara pe o lungime mare catre inainte (la tractoare
           lente, facultativ);
           - doua faruri cu lumina de intalnire alba (tractoarele lente,
           echipate pentru montarea frontala a uneltelor, pot fi echipate cu
           patru faruri);
           - doua lampi de pozitie (la tractoare lente pot fi si patru) cu
           lumina alba;
           - doua lampi de gabarit, cu lumina alba, care sa indice gabaritul in
           latime si in inaltime, pentru autovehiculele cu latime mai mare de
           2,10 m;
           - doua lampi indicatoare de directie, cu lumina galben-auto
           intermitenta, care semnalizeaza intentia conducatorului de a schimba
           directia de mers;
           - doua lampi indicatoare de directie pe partile laterale ale
           vehiculelor.
5.5        Automobilele si tractoarele mai pot fi echipate in fata, facultativ,
           cu:
           - doua faruri de ceata, cu lumina alba sau galben-selectiv, care sa
           amelioreze vizibilitatea catre inainte, in conditii de ceata;
           - doua faruri pentru circulatie de zi, cu lumina alba, care pot fi
           combinate sau reciproc incorporate cu farurile cu lumina de drum si
           de intalnire, omologate si marcate conform Regulamentului nr. 87
           ECE - UN;
           - doi catadioptri netriunghiulari de culoare alba;
           - doua lampi de gabarit de culoare alba, pentru autovehiculele avand
           latime de 1,80 - 2,10 m.
5.6        Toate tipurile de faruri trebuie sa fie prevazute cu dispozitive
           pentru reglajul de orientare, iar farurile cu lumina de intalnire,
           atunci cand este cazul, si cu dispozitiv de reglare pe verticala, in
           functie de incarcarea autovehiculului.
5.7        Automobilele si tractoarele trebuie sa fie echipate in spate cu:
           - doua lampi de pozitie cu lumina rosie, care sa indice prezenta si
           latimea autovehiculului vazut din spate;
           - unul sau doua faruri de mers inapoi (pentru tractoare lente,
           optional), cu lumina alba, care sa lumineze drumul si sa-i avertizeze
           pe ceilalti participanti la trafic asupra intentiei de deplasare
           catre inapoi si care pot fi combinate cu semnalul intermitent al
           lanternelor de directie si/sau cu un semnal sonor intermitent;
           - doua lampi de franare (stop), cu lumina rosie S1 (cu un nivel de
           intensitate) sau S2 (cu doua niveluri de intensitate, de zi si de
           noapte), care sa-i avertizeze pe ceilalti participanti la trafic,
           aflati in spatele autovehiculului, ca s-a dat comanda de franare.
           Vehiculele din categoria M1 trebuie echipate si cu a treia lampa
           stop, S3, amplasata in interiorul sau in exteriorul caroseriei (la
           omologarea individuala lampa S3 este optionala);
           - una sau doua lampi de ceata, cu lumina rosie (la tractoare lente,
           facultativ), pentru semnalizarea prezentei autovehiculului pentru
           vehiculele care vin din spate;
           - una sau mai multe lampi, cu lumina alba, care sa asigure iluminarea
           necesara placii cu numarul de inmatriculare;
           - doua lampi de gabarit, cu lumina rosie, pentru autovehicule cu
           latimea de peste 2,10 m, care sa indice gabaritul autovehiculului in
           latime si, daca este posibil, si in inaltime. Pentru autovehiculele
           avand latimea de 1,80 - 2,10 m lampile de gabarit sunt facultative;
           - doua lampi indicatoare de directie, cu lumina galben-auto
           intermitenta, ce pot fi combinate si cu lampile laterale, care
           semnalizeaza intentia conducatorului de a schimba directia de mers;
           - doi sau, in cazuri justificate, patru catadioptri netriunghiulari
           de culoare rosie.
5.8        Automobilele si tractoarele mai trebuie dotate cu:
           - avertizor de avarie, care realizeaza functionarea simultana a
           lampilor de directie pentru a semnaliza pericolul pe care il
           reprezinta autovehiculul in pana;
           - lampi de contur si catadioptri pe partile laterale, de culoare
           galbena pentru vehiculele a caror lungime depaseste 6 m.
5.9        Automobilele mai pot fi dotate, facultativ, cu cate doua lampi de
           parcare (stationare), fata si spate, cu lumina alba pentru fata si
           rosie pentru spate, sau cu cate o lampa laterala, reciproc
           incorporate cu lampile indicatoare de directie, numai pentru
           automobile avand lungimea de maximum 6,0 m si latimea de maximum 2,0
           m;
           La autobuze se admite montarea de catre constructor la partea din
           spate, in plus fata de elementele de semnalizare luminoasa existente,
           a doua lampi de semnalizare a directiei, cu lumina galben auto si a
           doua lampi de franare (stop), cu lumina rosie, simetrice.
5.10       Remorcile automobilelor si tractoarelor trebuie dotate in fata cu:
           - doua lampi de pozitie, cu lumina alba, montate la o inaltime care
           nu depaseste 1,50 m (sau 2,10 m, daca forma caroseriei nu permite
           acest lucru), obligatorii pentru remorcile cu o latime de peste 1,60
           m si facultative pentru remorcile mai inguste;
           - doua lampi de gabarit, cu lumina alba, pentru remorcile cu o latime
           mai mare de 2,10 m; acestea sunt valabile pentru vehiculele a caror
           latime este intre 1,8 - 2 m;
           - doi catadioptri netriunghiulari de culoare alba.
5.11       Remorcile automobilelor si tractoarelor trebuie dotate in spate cu:
           - doua lampi de pozitie cu lumina rosie;
           - facultativ, unul sau doua faruri de mers inapoi, cu lumina alba,
           care pot fi combinate sau inlocuite cu un semnal intermitent al
           lampilor de directie sau sonor (la autotrenuri, semnalul sonor poate
           fi emis de pe autovehiculul tractor);
           - doua lampi de franare (stop) cu lumina rosie, S1 sau S2;
           - una sau doua lampi de ceata, cu lumina rosie.
           - una sau mai multe lampi cu lumina alba, pentru placa de
           inmatriculare;
           - doua lampi de gabarit, cu lumina rosie, pentru remorci cu latimea
           mai mare de 2,10 m, care sunt insa facultative pentru remorcile avand
           latimea cuprinsa intre 1,80 - 2,10 m;
           - doua lampi indicatoare de directie, cu lumina galben-auto
           intermitenta, care semnalizeaza intentia conducatorului de a schimba
           directia de mers;
           - doi catadioptri triunghiulari de culoare rosie.
5.12       Remorcile trebuie dotate cu catadioptri laterali de culoare
           galben-auto, numarul acestora depinzand de lungimea vehiculului.
5.13       Motocultoarele avand viteza maxima, prin constructie, mai mare de 15
           km/h, care lucreaza cuplate cu un carucior sau cu o remorca cu scaun
           pentru conducator, trebuie echipate in fata cu doua faruri cu lumina
           de intalnire si cu doua lampi indicatoare de directie (se admite
           montarea acestora si pe remorca).
5.14       Remorcile motocultoarelor trebuie sa fie dotate in fata cu doi
           catadioptri netriunghiulari de culoare alba, iar in spate cu doi
           catadioptri triunghiulari de culoare rosie, precum si cu doua lampi
           indicatoare de directie cu lumina galben-auto si doua lampi de
           pozitie cu lumina rosie.
5.15       Tractoarele si masinile pentru lucrari pot fi dotate cu proiectoare
           de lucru sau dispozitive speciale cu lumina de avertizare conform
           prevederilor Regulamentului nr. 65 ECE - UN.
5.16       Motocicletele trebuie dotate numai cu echipamentele de iluminat si
           semnalizare prevazute si amplasate conform Directivei 93/92/CEE sau
           Regulamentului nr. 53 ECE - UN, avand marcile de omologare prevazute
           de regulamentele si directivele indicate in anexa nr. 2, specifice
           fiecarui tip de far, lampa sau element reflectorizant.
5.17       Motocicletele trebuie dotate:
           - in fata, cu unul sau doua faruri cu lumina de drum alba sau
           galben-selectiv, cu unul sau doua faruri cu lumina de intalnire alba
           sau galben-selectiv, cu una sau doua lampi de pozitie cu lumina alba;
           - in spate, cu o lampa de pozitie cu lumina rosie, una sau doua lampi
           de franare (stop) cu lumina rosie, lampa cu lumina alba pentru
           iluminarea placii cu numarul de inmatriculare, un catadioptru de
           culoare rosie, iar lateral, cu doua lampi indicatoare de directie de
           culoare galben-auto.
5.18       Motocicletele mai pot fi echipate, facultativ, in fata cu faruri de
           ceata cu lumina alba sau galben-selectiv, in spate cu lampi de ceata
           cu lumina rosie, cu avertizor de avarie, care realizeaza functionarea
           simultana a lampilor indicatoare de directie, si lateral, cu unul sau
           doi catadioptri netriunghiulari de culoare galben-auto.
5.19       Atasul motocicletei trebuie dotat in fata cu o lampa de gabarit cu
           lumina alba sau galben-selectiv, amplasata pe exteriorul atasului, si
           un catadioptru netriunghiular de culoare alba, iar in spate, cu o
           lampa de pozitie cu lumina rosie, o lampa de franare (stop) cu lumina
           rosie, un catadioptru netriunghiular de culoare rosie si o lampa
           indicatoare de directie cu lumina galben-auto.
5.20       Remorca motocicletei trebuie dotata in fata cu doi catadioptri
           netriunghiulari de culoare alba, iar in spate cu aceleasi elemente de
           iluminat si semnalizare luminoasa ca si motocicletele, precum si cu
           un catadioptru triunghiular de culoare rosie.
5.21       Mopedele trebuie sa fie dotate numai cu echipamentele de iluminat si
           semnalizare luminoasa prevazute si amplasate in conformitate cu
           Directiva 93/92/CEE sau cu Regulamentul nr. 74 ECE - UN, avand
           marcile de omologare prevazute de regulamentele si directivele
           indicate in anexa nr. 2, specifice fiecarui far, lampa sau element
           reflectorizant.
5.22       Mopedele trebuie sa fie dotate in fata cu un far cu lumina de
           intalnire alba si cu un catadioptru netriunghiular de culoare alba;
           in spate trebuie dotate cu o lampa de pozitie cu lumina rosie si un
           catadioptru netriunghiular de culoare rosie, precum si cu unul sau
           doi catadioptri laterali de culoare galben-auto si cu catadioptri de
           pedale (pentru mopedele prevazute cu pedale).
5.23       Mopedele mai pot fi echipate cu un far cu lumina de drum de culoare
           alba, de tip corespunzator vitezei maxime, prin constructie, o lampa
           de pozitie cu lumina alba, lampi indicatoare de directie de culoare
           galben-auto (doua inainte si doua inapoi), o lampa de franare, precum
           si cu lampi cu lumina alba pentru iluminarea placii cu numarul de
           inmatriculare, daca inmatricularea este obligatorie.
5.24       Masinile autopropulsate pentru lucrari trebuie dotate in fata cu doua
           faruri cu lumina de intalnire de culoare alba, cu doua lampi de
           pozitie cu lumina alba, iar in spate cu doua lampi de pozitie cu
           lumina rosie, doi catadioptri netriunghiulari de culoare rosie,
           precum si doua lampi de franare de culoare rosie, daca viteza lor
           maxima, prin constructie, depaseste 30 km/h.
5.25       Masinile autopropulsate pentru lucrari mai trebuie dotate cu lampi
           indicatoare de directie cu lumina galben-auto si avertizor de avarie
           care actioneaza asupra lampilor de directie; masinile a caror latime
           depaseste 2,10 m trebuie dotate suplimentar cu lampi de gabarit cu
           lumina de culoare alba in fata si rosie in spate, iar masinile a
           caror lungime depaseste 6,0 m si cu catadioptri laterali
           netriunghiulari de culoare galben-auto.
5.26       Masinile autopropulsate pentru lucrari, care circula pe drumurile
           publice sau isi desfasoara activitatea pe partea carosabila a
           drumului fara ca circulatia sa fie intrerupta, trebuie echipate cu
           lampi speciale de avertizare cu lumina galben-auto, giratoare sau
           fulger.
5.27       Masinile tractate pentru lucrari, precum si cele purtate de
           tractoarele agricole sau forestiere, care depasesc latimea de gabarit
           a tractorului, trebuie dotate in fata cu doi catadioptri
           netriunghiulari de culoare alba, iar in spate cu aceleasi echipamente
           de iluminare si semnalizare cu care sunt dotate masinile
           autopropulsate pentru lucrari, daca masina obtureaza echipamentele de
           iluminat si semnalizare ale tractorului, cu exceptia catadioptrilor,
           care trebuie sa fie triunghiulari. Pe partile laterale se amplaseaza
           catadioptri netriunghiulari de culoare galbena, daca lungimea masinii
           depaseste 6,0 m.
5.28       Masinile autopropulsate pentru lucrari si masinile tractate pot fi
           echipate cu unul sau mai multe suporturi demontabile pe care se
           monteaza, atunci cand circula pe drumurile publice, setul de lampi de
           iluminare si semnalizare si catadioptri.
5.29       Automobilele politiei, jandarmeriei si cele destinate controlului
           circulatiei din cadrul Ministerului Apararii Nationale,
           inscriptionate ca atare, pot fi echipate cu dispozitive speciale de
           prioritate cu lumina albastra, giratoare sau fulger; de asemenea, mai
           pot fi echipate in fata cu doua faruri de prioritate cu lumina
           albastra sau rosie, avand functionare intermitenta. Automobilele
           neinscriptionate ale politiei pot fi echipate cu dispozitive speciale
           de prioritate cu prindere magnetica, avand lumina albastra, giratoare
           sau fulger.
5.30       Motocicletele politiei si cele care insotesc coloanele oficiale pot
           fi echipate in fata cu doua faruri de prioritate cu lumina albastra
           intermitenta; de asemenea, mai pot fi echipate cu dispozitive
           speciale de prioritate cu lumina albastra, giratoare sau fulger.
5.31       Automobilele prevazute la pct. 5.29 pot fi echipate cu avertizor
           luminos de prioritate care realizeaza functionarea intermitenta a
           farurilor cu lumina de drum.
5.32       Automobilele salvarii si pompierilor, precum si unele autovehicule
           specializate autorizate, inscriptionate ca atare, pot fi echipate cu
           dispozitive speciale de prioritate, cu lumina albastra, respectiv
           rosie, giratoare sau fulger.
5.33       Dispozitivele speciale de avertizare, giratoare sau fulger, trebuie
           sa respecte conditiile tehnice cuprinse in Regulamentul nr. 65 ECE -
           UN.
5.34       Autovehiculele cu latimea mai mare de 2,6 m, automobilele care
           transporta incarcaturi agabaritice si/sau cu depasirea greutatilor
           autorizate ori cele care insotesc asemenea automobile, cele care
           transporta incarcaturi periculoase, altele decat cele indicate in
           ADR, cele destinate tractarii vehiculelor ramase in pana,
           autovehiculele speciale care isi desfasoara activitatea pe partea
           carosabila a drumurilor, precum si autovehiculele speciale sau
           specializate, destinate transportului de materiale lungi sau care
           sunt dotate cu echipamente care depasesc gabaritul vehiculului, vor
           fi echipate cu dispozitive speciale de avertizare, cu lumina
           galben-auto, giratoare sau fulger, montate pe un element fix si
           vizibile din fata si din spate.
5.35       Vehiculele lungi si grele trebuie echipate in spate cu placi de
           identificare dreptunghiulare, care sa le faca mai usor de recunoscut
           atat ziua, cat si noaptea.
           Placile sunt compuse, pentru autovehicule, din elemente
           reflectorizante de culoare galbena si fluorescente de culoare rosie,
           inclinate si descendente catre exteriorul vehiculului, iar pentru
           remorci si semiremorci, dintr-un fond galben reflectorizant si
           bordura rosie fluorescenta, si trebuie sa fie omologate conform
           Regulamentului nr. 70 ECE - UN. Amplasarea placilor de identificare
           trebuie sa corespunda prevederilor anexei nr. 8.
5.36       Tractoarele, masinile autopropulsate pentru lucrari si combinatiile
           formate din tractor si una sau doua remorci lente ori masinile pentru
           lucrari, inclusiv agricole, tractate sau purtate, trebuie echipate in
           partea din spate cu una sau doua placi triunghiulare de identificare,
           avand fondul rosu fluorescent si o margine rosie reflectorizanta,
           omologate conform Regulamentului nr. 69 ECE - UN. Amplasarea acestor
           placi trebuie sa respecte cotele indicate in anexa nr. 8.
5.37       Vehiculele a caror latime maxima depaseste 2750 mm trebuie marcate pe
           suprafetele anterioare si posterioare, cat mai aproape de contururile
           exterioare laterale, cu placi de avertizare cu dungi alternante
           reflectorizante rosii si albe, late de 100 mm, inclinate la 45 de
           grade si descendente catre exteriorul vehiculului. Placile pot fi
           dreptunghiulare cu latimea de 282 mm si inaltimea de 564 mm sau
           patrate cu latura de 423 mm.
5.38       Se recomanda ca vehiculele, cu masa totala maxima autorizata pana la
           3,5 t, precum si celelalte vehicule care nu sunt prevazute cu placi
           de identificare conform Regulamentelor nr. 69 sau 70 ECE - UN si
           circula pe drumurile publice, sa fie echipate cu folii
           reflectorizante si fluorescente montate pe capetele barelor de
           protectie spate sau in apropierea acestora. Foliile reflectorizante
           vor avea dimensiunile 400 x 50 mm, cu dungi reflectorizante
           alternante alb - rosu, inclinate si descendente spre exteriorul
           vehiculului, cu dimensiunile 40 x 60 mm, si calitati fotometrice
           similare conditiilor tehnice cuprinse in Regulamentul
           nr. 70 ECE - UN.
5.39       Pentru mai buna recunoastere a conturului vehiculelor lungi si grele
           se recomanda ca ele sa fie prevazute cu marcaje reflectorizante
           omologate conform Regulamentului nr. 104 ECE - UN. Incepand cu data
           de 1 ianuarie 2003 aceste marcaje reflectorizante sunt obligatorii
           pentru vehiculele certificate ADR.
5.40       Modul de amplasare a echipamentelor de iluminare si semnalizare
           luminoasa, calitatile lor fotometrice, conectarea si semnalizarea la
           bord a functionarii lor, precum si alte cerinte privind functionarea
           acestora trebuie sa respecte conditiile tehnice cuprinse in
           directivele sau in regulamentele ECE - UN sau in directivele indicate
           in anexa nr. 2. Echiparea vehiculelor rutiere cu alte dispozitive de
           iluminare si semnalizare luminoasa decat cele prevazute in prezentele
           reglementari, neomologate sau care nu respecta cerintele tehnice
           prevazute in directivele UE si regulamentele ECE - UN echivalente,
           cuprinse in anexa nr. 2, este interzisa. Se interzice, de asemenea,
           modificarea conectarii electrice cu scopul de a schimba destinatia de
           folosire a elementului de iluminare sau semnalizare luminoasa
           omologat.
5.41       De la aceste prevederi pot fi exceptate vehiculele importate
           individual, daca, prin constructie, pentru tipul respectiv nu exista
           varianta cu faruri sau lampi care sa corespunda normelor europene, cu
           conditia ca echipamentele respective de iluminat si semnalizare sa
           indeplineasca functii similare cu cele europene.

6          Semnalizarea sonora
6.1        Autovehiculele, inclusiv tractoarele si masinile autopropulsate
           pentru lucrari, precum si autovehiculele cu 2 - 3 roti, cu exceptia
           motocultoarelor, a masinilor monoax autopropulsate pentru lucrari, cu
           conducator pedestru, trebuie dotate cu cel putin un avertizor sonor
           care sa emita un ton sau un acord armonic cu intensitate suficient de
           mare, continuu si uniform, conform Directivei 70/388/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 87/354/CEE, sau Regulamentului nr. 28 ECE -
           UN, in functie de tipul autovehiculului; in cazul in care pe
           autovehicul sunt montate doua avertizoare sonore, pe principii
           diferite functional, acestea nu trebuie sa poata fi actionate
           simultan.
6.2        Avertizorul sonor al tractoarelor agricole si forestiere trebuie sa
           corespunda conditiilor tehnice cuprinse in Directiva 74/151/CEE,
           anexa V.
6.3        Avertizorul sonor al autovehiculelor cu 2 - 3 roti trebuie sa
           corespunda conditiilor tehnice cuprinse in Directiva 93/30/CEE.
6.4        Bicicletele cu motor usoare si alte vehicule similare pot fi echipate
           cu o sonerie cu un singur ton.
6.5        Autovehiculele politiei, ale pompierilor, cele ale Ministerului
           Apararii Nationale, destinate controlului circulatiei, si cele ale
           jandarmeriei, destinate interventiilor, inscriptionate ca atare,
           precum si automobilele salvarii si autospecializatele autorizate pot
           fi echipate cu unul sau mai multe avertizoare sonore, cu doua sau mai
           multe tonuri alternante.
6.6        Echiparea autovehiculelor cu alte avertizoare sonore decat cele
           prescrise mai sus este interzisa.

7          Directia, suspensia si comportarea vehiculelor si combinatiilor de
           vehicule in curbe
7.1        Echipamentul de directie trebuie sa permita o conducere usoara si
           sigura a vehiculului, atat in linie dreapta, cat si in viraj, in
           toate conditiile de exploatare normala, pana la viteza sa maxima prin
           constructie sau, pentru remorci, pana la viteza maxima autorizata
           tehnic de constructor.
7.2        Echipamentul de directie al autovehiculelor trebuie sa fie robust,
           pentru a putea rezista eforturilor rezultate dintr-o exploatare
           normala a vehiculului sau a combinatiei de vehicule; el nu trebuie sa
           prezinte jocuri pronuntate si trebuie sa fie astfel acordat cu
           suspensia, incat aceasta sa nu produca oscilatii ale rotilor
           directoare, iar la automobile, motociclete si mopede sa asigure
           deplasarea in linie dreapta si revenirea rotilor spre pozitia neutra,
           daca interventia conducatorului a incetat.
7.3        Unghiul maxim de bracare al rotilor trebuie sa fie limitat de
           limitatoarele de cursa astfel incat sa nu fie posibil contactul
           partilor in miscare ale sistemului de directie cu alte parti ale
           vehiculului.
7.4        Vehiculele, cu exceptia semiremorcilor, nu pot fi prevazute cu roti
           directoare spate daca nu sunt echipate si cu roti directoare fata.
7.5        Orice defectiune a transmisiei directiei, care nu este de natura
           exclusiv mecanica, trebuie sa fie semnalata conducatorului; in cazul
           autovehiculelor o asemenea semnalare o reprezinta cresterea efortului
           la comanda directiei datorita unei defectiuni.
7.6        Remorcile trebuie sa ruleze fara pendulari sau vibratii anormale ale
           echipamentului de directie, atunci cand autovehiculul tractor merge
           in linie dreapta. Este interzisa echiparea cu mecanism de directie de
           tip auto (cu fuzete si leviere de directie) a remorcilor, altele
           decat cele lente.
7.7        Manevrabilitatea oricarui autovehicul sau combinatiilor de vehicule
           trebuie sa respecte prevederile tehnice precizate in Directiva
           97/27/CEE.
           Autovehiculele si semiremorcile trebuie construite astfel incat, la
           parcurgerea completa, in ambele sensuri, a unei traiectorii circulare
           complete de 360 grade, in interiorul unei suprafete definite prin
           doua cercuri concentrice, cel exterior cu raza de 12,5 m si cel
           interior cu raza de 5,3 m, nici unul dintre punctele extreme ale
           vehiculului, cu exceptia elementelor proeminente indicate la
           pct. 2.4.2 (care defineste latimea unui vehicul) din Directiva
           97/27/CEE, sa nu depaseasca aceste cercuri. Pentru autovehiculele si
           semiremorcile echipate cu axe rabatabile aceasta cerinta este
           valabila si in cazul axei ridicate.
           Verificarea respectarii acestor cerinte se face conform prevederilor
           si schitelor A, B si C de la pct. 7.6.1.1 - 7.7 din directiva
           sus-mentionata. (schitele sunt redate in anexa nr. 10).
7.8        In timpul virajelor si al depasirilor laterale bruste automobilele si
           combinatiile de vehicule trebuie sa pastreze o tinuta de drum
           normala, care sa excluda derapajele periculoase sau desprinderea
           rotilor de la sol.
7.9        Autoturismele si celelalte autovehicule similare, cu exceptia celor
           avand cabina avansata, M1 si N1 trebuie construite, indeosebi in
           ceea ce priveste dispozitivul de comanda al directiei, astfel incat
           la omologarea de tip si prima inmatriculare a vehiculelor noi sa se
           respecte prevederile tehnice ale Directivei 74/297/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 91/662/CEE sau ale Regulamentului nr. 12
           ECE - UN, seria de amendamente 03, in ceea ce priveste protectia
           conducatorului fata de dispozitivul de directie in caz de coliziune.
           La cererea constructorului, incercarea se poate face si pentru alte
           tipuri de autovehicule avand o masa totala maxima autorizata sub 3,5
           tone.
7.10       La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice, pentru
           echipamentul de directie al autovehiculelor si remorcilor acestora se
           aplica conditiile tehnice cuprinse in Directiva 70/311/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 1999/7/CE, sau in Regulamentul nr. 79
           ECE - UN, seria de amendamente 01, iar pentru cel al tractoarelor,
           conditiile tehnice cuprinse in Directiva 75/321/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 98/39/CE.
7.11       Conditiile privind echivalenta dintre anumite suspensii nepneumatice
           si suspensiile pneumatice pentru axa sau axele motoare ale
           vehiculelor sunt prezentate in anexa nr. 15.

8.         Motorul si protectia mediului
8.1        Autovehiculele trebuie echipate cu motoare a caror putere neta sa
           asigure calitati dinamice corespunzatoare destinatiei lor si fluenta
           circulatiei, inclusiv pe drumuri cu rampe mari din reteaua rutiera.
           Puterea specifica a motorului, determinata conform prevederilor
           tehnice ale Directivei 80/1269/CEE, ultima modificare prin Directiva
           1999/99/CE, sau ale Regulamentului nr. 85 ECE - UN, nu trebuie sa fie
           mai mica de 5 kW pentru fiecare tona a masei totale tehnic admisibile
           pentru combinatiile de vehicule, conform prevederilor Directivei
           97/27/CE.
           Aceasta putere specifica minima nu este obligatorie pentru
           autovehiculele a caror viteza maxima, prin constructie, nu depaseste
           30 km/h.
8.2        Autovehiculele construite din componente detasate si la care, in
           locul motorului prevazut de constructor, s-au montat motoare
           destinate altor tipuri si/sau categorii de autovehicule, trebuie sa
           aiba calitati dinamice care sa nu afecteze negativ fluenta
           circulatiei si sa nu depaseasca nivelul de poluare chimica si sonora
           al vehiculului de baza.
8.3        Motorul autovehiculului, cu exceptia minitractoarelor cu puteri pana
           la 15 CP si a motocultoarelor, trebuie sa poata fi pornit de la
           postul de comanda si pe timp rece (la temperaturi de cel putin
           -10 grade C), iar autovehiculul trebuie sa poata pleca din loc si
           sa-si continue mersul pe o rampa de cel putin 15%, pe drum uscat si
           cu aderenta suficient de mare.
8.4        Autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie sau cu
           aprindere prin comprimare, cu cel putin patru roti, din categoriile
           M1 si N1 si cu o viteza maxima, prin constructie, de cel putin 50
           km/h, trebuie construite si echipate astfel incat:
8.4.1      Emisiile poluante, atat pentru omologarea de tip, cat si pentru prima
           inmatriculare, trebuie sa respecte prevederile Directivei 70/220/CEE,
           ultima modificare prin Directiva 1999/102/CE si sa nu depaseasca
           limitele indicate in tabelul 1 din anexa I, treapta A (<<EURO 3>>).
           Indeplinirea acestor conditii poate fi demonstrata si prin aplicarea
           prevederilor corespunzatoare din Regulamentul ECE - UN nr. 83/05
           echivalent.
           La autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie M1
           cu masa maxima mai mare de 2500 kg, M1 cu mai mult de sase locuri in
           afara locului conducatorului, precum si N1 II, III, conditiile
           tehnice pentru incercarea de tip VI conform Directivei 2001/100/CE se
           aplica incepand cu 1 ianuarie 2005 la omologarea de tip si 1 ianuarie
           2006 pentru prima inmatriculare.
8.4.1.1    Existenta sistemelor OBD conform prevederilor Directivei 70/220/CEE,
           ultima modificare prin Directiva 1999/102/CE, este obligatorie pentru
           autovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie M1 si N1 atat la
           omologarea de tip, cat si la prima inmatriculare.
8.4.1.2    Existenta sistemelor OBD conform prevederilor Directivei 70/220/CEE,
           ultima modificare prin Directiva 1999/102/CE, este obligatorie pentru
           autovehiculele cu motoare cu aprindere prin comprimare dupa cum
           urmeaza:
           - M1 (cu exceptia M1 cu masa maxima mai mare de 2500 kg sau cu mai
           mult de sase locuri in afara locului conducatorului) de la 1 ianuarie
           2005 la omologarea de tip si 1 ianuarie 2006 la prima inmatriculare;
           - M1 cu masa maxima mai mare de 2500 kg sau cu mai mult de sase
           locuri in afara locului conducatorului, precum si N1 de la 1 ianuarie
           2006 la omologarea de tip si 1 ianuarie 2007 la prima inmatriculare.
8.4.1.3    Existenta sistemelor OBD, conform prevederilor Directivei 70/220/CEE,
           ultima modificare prin Directiva 2001/1/CE, este obligatorie pentru
           autovehiculele cu motoare cu aprindere prin scanteie si care
           functioneaza cu GPL sau GN de la 1 ianuarie 2006 la omologarea de tip
           si 1 ianuarie 2007 la prima inmatriculare.
8.4.2      Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 emisiile poluante, pentru
           omologarea de tip, trebuie sa respecte prevederile Directivei
           70/220/CEE, ultima modificare prin Directiva 2001/100/CE si sa nu
           depaseasca limitele indicate in tabelul 1 din anexa I, treapta B
           (<<EURO 4>>). Indeplinirea acestor conditii poate fi demonstrata si
           prin aplicarea prevederilor corespunzatoare din Regulamentul ECE - UN
           nr. 83/05 echivalent.
8.4.3      Pentru omologarea/certificarea individuala in vederea primei
           inmatriculari in Romania a autoturismelor si autoutilitarelor usoare,
           valorile emisiilor poluante provenite din gazele lor de evacuare nu
           trebuie sa depaseasca limitele indicate in Directiva 70/220/CEE,
           ultima modificare prin Directiva 98/69/CE, tabelul 1 din anexa l,
           treapta A ("EURO 3"), sau cele echivalente din Regulamentul nr.
           83/05 ECE - UN.
8.4.4      In conditiile indicate in Directiva 70/220/CEE pentru autovehiculele
           echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare se admite si
           aplicarea prevederilor, indicate in Directiva 88/77/CEE (cu
           adaptarile de rigoare).
8.5        Autovehiculele pentru transport de persoane si de marfa, cu o masa
           totala maxima autorizata de peste 3,5 t si o viteza maxima, prin
           constructie, de cel putin 50 km/h, echipate cu motoare cu aprindere
           prin comprimare, trebuie construite si echipate astfel incat:
8.5.1      Emisiile poluante, particulele poluante din gazele de evacuare precum
           si opacitatea acestora, atat pentru omologarea de tip cat si pentru
           prima inmatriculare trebuie sa respecte prevederile Directivei
           88/77/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/96/CE, si sa nu
           depaseasca limitele indicate in tabelele din anexa I, treapta A
           (<<EURO 3>>). Indeplinirea acestor conditii poate fi demonstrata si
           prin aplicarea prevederilor corespunzatoare din Regulamentul nr.
           49/03 ECE - UN, echivalent.
           Incepand cu 1 octombrie 2005, pentru omologarea de tip, si 1
           octombrie 2006, pentru prima inmatriculare, trebuie respectate
           prevederile Directivei 2001/27/CE de modificare a Directivei
           88/77/CEE.
8.5.1.1    Sistemele OBD sau OBM, conform prevederilor Directivei 1999/96/CE de
           modificare a Directivei 88/77/CEE, devin obligatorii incepand cu 1
           ianuarie 2007, pentru omologarea de tip.
8.5.2      Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru omologarea de tip,
           emisiile poluante, particulele poluante din gazele de evacuare,
           precum si opacitatea acestora trebuie sa respecte prevederile
           Directivei 88/77/CEE, ultima modificare prin Directiva 2001/27/CE si
           sa nu depaseasca limitele indicate la treapta B1 a tabelelor din
           anexa I la aceasta directiva (<<EURO 4>>). Indeplinirea acestor
           conditii poate fi demonstrata si prin aplicarea prevederilor
           corespunzatoare din Regulamentul nr. 49/03 ECE - UN, echivalent;
8.5.3      La omologarea/certificarea individuala in vederea primei
           inmatriculari in Romania, valorile emisiilor poluante, particulelor
           poluante din gazele de evacuare, precum si opacitatea acestora nu
           trebuie sa depaseasca limitele prevazute in Directiva 88/77/CEE,
           ultima modificare prin Directiva 1999/96/CE, tabelul 1 din anexa I,
           ciclurile ESC si ELR, treapta A (<<EURO 3>>) sau cele echivalente din
           Regulamentul nr. 49/03 ECE - UN;
8.5.4      In conditiile indicate in Directiva 88/77/CEE pentru autovehiculele
           din categoria N2 sau M2, echipate cu motoare cu aprindere prin
           scanteie, se admite si aplicarea prevederilor reglementarilor
           indicate in Directiva 70/220/CEE (cu adaptarile de rigoare).
8.6        Tractoarele agricole si forestiere trebuie construite si echipate
           astfel incat emisiile poluante provenite din gazele de evacuare sa
           corespunda prevederilor tehnice ale Directivei 77/537/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 97/54/CE.
           Incepand cu data de 1 octombrie 2004, pentru omologarea de tip
           motoarele tractoarelor agricole si forestiere trebuie sa
           indeplineasca conditiile tehnice ale Directivei 2000/25/CE sau ale
           Regulamentului ECE - UN nr. 96.
           In cazul masinilor autopropulsate pentru lucrari, pentru emisiile
           poluante ale motoarelor cu care sunt echipate se aplica conditiile
           tehnice din Directiva 97/68/CE, ultima modificare prin Directiva
           2001/63/CE.
8.7        Autovehiculele cu 2 - 3 roti trebuie construite si echipate astfel
           incat emisiile poluante provenite din gazele lor de evacuare sa
           corespunda prevederilor tehnice ale Directivei 97/24/CE, capitolul 5.
8.8        Autovehiculele avand cel putin patru roti trebuie construite si
           echipate astfel incat sa nu emita zgomot exterior care depaseste, in
           functie de categoria autovehiculului, limitele cuprinse in Directiva
           70/157/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/101/CE, sau in
           Regulamentul nr. 51 ECE - UN, seria 02 de amendamente. Valoarea
           zgomotului exterior, masurata in stationare conform directivei sau
           regulamentului precizate mai sus, nu este limitata, insa ea trebuie
           inscrisa in certificatele de omologare, pentru a putea fi utilizata
           ca baza de referinta la eventuale verificari ale nivelului de zgomot
           al autovehiculelor aflate in exploatare.
8.9        Tractoarele nu trebuie sa produca zgomot exterior care sa depaseasca
           limitele prevazute in Directiva 74/151/CEE, anexa V, ultima
           modificare prin Directiva 98/38/CE, iar zgomotul la nivelul urechii
           tractoristului, la tractoarele cu cabina, nu trebuie sa depaseasca
           limitele prevazute in Directiva 77/311/CEE, ultima modificare prin
           Directiva 97/54/CE.
8.10       Autovehiculele cu 2 - 3 roti nu trebuie sa emita zgomote cu un nivel
           sonor superior celui cuprins in prevederile tehnice ale Directivei
           97/24/CE, cap. 9.
8.11       Dispozitivul de evacuare a gazelor trebuie sa asigure silentiozitatea
           si sa fie etans, iar functia lui de amortizor de zgomot sa nu poata
           fi eliminata de conducator in timpul mersului; extremitatea lui nu
           trebuie sa depaseasca cu peste 10 cm conturul exterior al
           automobilului si nu trebuie orientata spre dreapta. In cazul
           orientarii in jos unghiul format de acesta cu planul orizontal nu
           trebuie sa depaseasca 45 de grade spre inapoi. Muchiile extremitatii
           dispozitivului de evacuare a gazelor nu trebuie sa aiba raze mai mici
           de 2,5 mm daca acesta depaseste cu mai mult de 10 mm suprafata
           exterioara a vehiculului; la autovehiculele pentru transport de
           persoane extremitatea tevii de evacuare trebuie sa depaseasca partea
           inferioara a caroseriei. La tractoare si masini pentru lucrari se
           admite amplasarea dispozitivului de evacuare a gazelor pe dreapta, in
           cazul in care constructiv nu este posibil pe stanga. Pozitionarea
           acestuia trebuie sa corespunda Directivei 89/173/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 97/54/CE.
8.12       Autovehiculul care, la data omologarii lui in Romania, corespunde din
           punct de vedere al emisiilor poluante unei trepte de poluare
           (precizate prin directivele Uniunii Europene), superioara treptei de
           poluare stabilite prin prezentele reglementari, va fi atestat la
           cerere, de catre Registrul Auto Roman ca autovehicul cu nivel redus
           de poluare si va beneficia de facilitatile prevazute prin lege.
           Atestarea, in baza omologarii de tip, ca autovehicul cu nivel redus
           de poluare este acceptata numai pana la momentul impunerii prin
           legislatia nationala, pentru omologarea individuala, a unei noi
           trepte, superioare, de poluare.
8.13       Autovehiculul care, la data omologarii lui in Romania, corespunde din
           punct de vedere al nivelului de poluare sonora unei trepte de poluare
           sonora (precizate prin directivele Uniunii Europene), superioara
           treptei de poluare sonora stabilite prin prezentele reglementari, va
           fi atestat, la cerere, de catre Registrul Auto Roman ca autovehicul
           cu nivel redus de poluare sonora si va beneficia de facilitatile
           prevazute prin lege. Atestarea, in baza omologarii de tip, ca
           autovehicul cu nivel redus de poluare sonora este acceptata numai
           pana la momentul impunerii prin legislatia nationala a unei noi
           trepte, superioare, de poluare sonora.
8.14       Autovehiculele utilizate in transportul international de marfuri,
           care respecta prevederile CEMT privind emisiile poluante chimice si
           sonore si prevederile privind siguranta rutiera cerute pentru
           "autovehiculele verzi" sau "autovehiculele mai verzi si sigure", vor
           fi atestate de Registrul Auto Roman ca atare si vor beneficia de
           toate facilitatile prevazute de reglementarile in vigoare in acest
           domeniu.

9          Caroseria
9.1        Suprafata exterioara a automobilelor si remorcilor nu trebuie sa
           prezinte proeminente care, prin forma, dimensiunile si duritatea lor,
           ar crea pericol de accidentare si ar agrava consecintele unui
           eventual impact cu alte vehicule si cu participanti la trafic.
9.2        Autoturismele si celelalte autovehicule din categoria M1 nu trebuie
           sa prezinte pe suprafata exterioara parti ascutite sau taioase ori
           parti orientate spre exterior, care ar putea agata pietoni,
           motociclisti sau ciclisti; extremitatile proeminente exterioare
           trebuie sa fie rotunjite.
9.3        Portbagajele, portschiurile, panourile publicitare sau de itinerar
           trebuie sa fie solid fixate pe vehicul si nu trebuie sa prezinte
           muchii ascutite cu o raza sub 2,5 mm.
9.4        Manerele, balamalele si butoanele de actionare ale usilor,
           portbagajelor si trapelor, orificiile si capacele rezervoarelor nu
           trebuie sa iasa in afara cu mai mult de 40 mm pentru manerele usilor
           si portbagajelor sau cu mai mult de 30 mm pentru celelalte elemente.
9.5        Extremitatile barelor de protectie, daca acestea exista, trebuie sa
           fie rotunjite.
9.6        La omologarea pentru circulatia pe drumurile publice din Romania
           trebuie respectate conditiile privind proeminentele exterioare ale
           autovehiculelor din categoria M1 atat la omologarea de tip, cat
           si la cea individuala, inclusiv echipamentele si dotarile aplicate
           ulterior pe exteriorul acestora de catre utilizator (protectii pentru
           faruri, bare de protectie in caz de rasturnare, dispozitive pentru
           tractarea remorcilor, viziere pentru parbriz, deflectoare de aer,
           antena radio etc.) conform Directivei 74/483/CEE, ultima modificare
           prin Directiva 87/354/CEE, sau Regulamentului nr. 26 ECE - UN, seria
           de amendamente 02.
9.7        Proeminentele exterioare ale cabinelor autovehiculelor utilitare
           trebuie sa corespunda, in mod similar, prevederilor Directivei
           92/114/CEE sau Regulamentului nr. 61 ECE - UN.
9.8        Elementele mobile ale automobilelor si remorcilor, precum si ale
           cabinei automobilelor (usile, capotele, obloanele) trebuie sa fie
           usor de manevrat, iar balamalele sau culisele trebuie prevazute cu
           zavoare sigure si rezistente, care sa preia jocurile, sa nu produca
           zgomot in exploatare.
           Pentru omologarea de tip a vehiculelor trebuie respectate conditiile
           tehnice cuprinse in Directiva 70/387/CEE, ultima modificare prin
           Directiva 98/90/CE, sau in Regulamentul nr. 11/02 ECE - UN.
           Incepand cu 1 ianuarie 2004 la omologarea de tip a vehiculelor in
           ceea ce priveste usile trebuie respectate conditiile tehnice cuprinse
           in Directiva 70/387/CEE, ultima modificare prin Directiva 2001/31/CE.
9.9        Usile vehiculelor trebuie sa se mentina inchise in timpul mersului si
           sa nu se poata deschide necomandat, cu ajutorul unor dispozitive de
           zavorare in doua trepte (cu exceptia usilor autobuzelor). Asemenea
           dispozitive trebuie utilizate si la capotele care se deschid din
           fata. Manerele din interior ale usilor autovehiculelor, atunci cand
           axa de pivotare este orizontala, trebuie sa actioneze pentru
           deschidere tragand in sus.
9.10       Usile laterale trebuie astfel concepute si montate incat sa nu existe
           pericolul deschiderii lor accidentale in timpul mersului, datorita
           rezistentei aerului sau vibratiilor.
9.11       Toate vehiculele trebuie astfel construite si echipate incat sa ofere
           la partea din spate, pe toata latimea, o protectie antiimpanare
           eficienta pentru alte vehicule de mici dimensiuni. Aceasta conditie
           se considera indeplinita, daca sunt respectate cel putin cerintele
           dimensionale continute in Directiva 70/221/CEE, ultima modificare
           prin Directiva 2000/8/CEE sau in Regulamentul nr. 58 ECE - UN, seria
           de amendamente 01.
9.12       Automobilele si remorcile acestora din categoriile N2, N3 si O3, O4
           trebuie sa fie echipate pe partile laterale cu dispozitive de
           protectie antiimpanare construite si montate conform prevederilor
           tehnice ale Directivei 89/297/CEE sau ale Regulamentului nr. 73
           ECE - UN, care impiedica caderea sub roti a ciclistilor sau
           pietonilor; exceptie fac automobilele si remorcile la care montarea
           dispozitivelor, inclusiv in varianta rabatabila, nu este posibila din
           punct de vedere constructiv sau este incompatibila cu destinatia
           vehiculului.
           Incepand cu data de 1 ianuarie 2005 este obligatorie echiparea
           autovehiculelor din categoriile N2 si N3 cu dispozitive de protectie
           antiimpanare in partea din fata, omologate in conformitate cu
           prevederile Directivei 2000/40/CE sau ale Regulamentului nr. 93
           ECE - UN.
9.13       Structura de rezistenta a caroseriilor trebuie conceputa si realizata
           astfel incat sa asigure o protectie cat mai eficienta pentru
           ocupantii automobilului la eventuale coliziuni, conform prevederilor
           Directivei 74/297/CEE, ultima modificare prin Directiva 91/662/CEE,
           sau ale Regulamentului nr. 12/03 ECE - UN (pentru categoriile M1 si
           N1). Pentru autoturismele din categoria M1 se vor aplica prevederile
           Directivei 96/79/CE privind coliziunea frontala, ultima modificare
           prin Directiva 1999/98/CE, si ale Directivei 96/27/CE privind
           coliziunea laterala, incepand cu data de 1 ianuarie 2006 pentru
           omologarea de tip si 1 ianuarie 2007 pentru prima inmatriculare.
           Pentru autoutilitarele usoare din categoria N1 se vor aplica
           prevederile Directivei 96/27/CE privind coliziunea laterala incepand
           cu data de 1 ianuarie 2006 pentru omologarea de tip si cu data de 1
           ianuarie 2007 pentru prima inmatriculare.
           Pana la aplicarea cerintelor tehnice ale Directivei 96/79/CE si ale
           Directivei 96/27/CE, pentru autoturismele sau autoutilitarele usoare
           precizate anterior, care nu au fost omologate conform acestor
           directive, se recomanda respectarea conditiilor tehnice ale
           Regulamentului nr. 32 ECE - UN si ale Regulamentului nr. 33 ECE - UN.
9.14       Structura autobuzelor trebuie sa corespunda conditiilor tehnice din
           Regulamentul nr. 66/00 ECE - UN. Incepand cu 13 februarie 2004 la
           omologarea de tip si cu 13 februarie 2005 la prima inmatriculare
           trebuie respectate conditiile tehnice din Directiva 2001/85/CE.
           Incepand cu 13 februarie 2004 la omologarea de tip a caroseriilor
           care se produc ca entitati tehnice separate si de la 13 februarie
           2005 la introducerea pe piata a acestora trebuie respectate
           conditiile tehnice din Directiva 2001/85/CE.
9.15       Cabina autovehiculelor destinate transportului de marfuri trebuie sa
           corespunda cerintelor testului de rezistenta a acoperisului
           (incercarea B) din Regulamentul nr. 29 ECE - UN, seria 01 de
           amendamente, sau sa fie omologata conform acestui Regulament.
           Cabinele basculabile trebuie sa corespunda prescriptiilor RE3 ECE -
           UN.
9.16       La montarea suprastructurilor si a platformelor de incarcare pe
           sasiuri echipate trebuie sa se aiba in vedere respectarea
           prescriptiilor constructorului privind limitele de carosare si
           repartizarea sarcinii pe axe, precum si conditiile tehnice prevazute
           in anexa nr. 11.
9.17       Modificarea vehiculelor rutiere, care conduce la incadrarea lor in
           alta categorie, se poate face numai in urmatoarele conditii:
           - sa existe avizul constructorului vehiculului de baza sau pe baza
           documentatiei acestuia;
           - modificarea sa se efectueze in ateliere specializate, autorizate de
           autoritatea competenta;
           - vehiculul modificat sa fie omologat conform cerintelor prezentelor
           reglementari.
           Se interzice transformarea autoturismelor in trei volume (berlina) in
           autospeciale (autolaborator, ambulante etc.). La celelalte
           autoturisme se accepta modificarea cu diminuarea numarului de locuri.
9.18       Tractoarele trebuie prevazute cu dispozitive de protectie a
           tractoristului in caz de rasturnare, dupa cum urmeaza:
           - pentru tractorul cu ecartament normal (T1), cabina de rezistenta
           sau cadru de rezistenta, conform prevederilor tehnice ale Directivei
           77/536/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/55/CE, si
           prevederilor Directivei 79/622/CEE, ultima modificare prin Directiva
           1999/40/CE;
           - pentru tractorul cu ecartament ingust, dispozitive de protectie si
           antirostogolire montate in fata scaunului, conform prevederilor
           tehnice ale Directivei 87/402/CEE, ultima modificare prin Directiva
           2000/22/CE, sau dispozitive antirostogolire, montate in spatele
           scaunului, conform prevederilor tehnice ale Directivei 86/298/CEE,
           ultima modificare prin Directiva 2000/19/CE.
9.19       Suprafata exterioara a vehiculelor cu 2 - 3 roti, inclusiv carenajul
           acestora, nu trebuie sa aiba proeminente, muchii sau varfuri
           ascutite care prin forma, dimensiunile si duritatea lor pot prezenta
           pericol de accidentare pentru ceilalti participanti la trafic,
           indeosebi pentru pietoni, conform prevederilor Directivei 97/24/CE,
           cap. 3.
9.20       Autovehiculele cu 2 - 3 roti trebuie prevazute cu picior articulat
           care sa le mentina intr-o pozitie cat mai apropiata de verticala in
           timpul stationarii lor, in conformitate cu prevederile tehnice ale
           Directivei 93/31/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/72/CE.
9.21       Autovehiculele cu 2 - 3 roti trebuie prevazute cu o sa pentru
           conducator si eventual o alta sa pentru insotitor; atasul trebuie
           amenajat pentru o singura persoana. Pentru insotitor trebuie
           prevazuta o centura de retinere ori unul sau doua suporturi de
           sustinere, conform prevederilor tehnice ale Directivei 93/32/CEE,
           modificata prin Directiva 1999/24/CE. Mototriciclurile pot fi
           echipate cu scaune pentru conducator si insotitori.
9.22       Remorcile monoax sau cu axa centrala (simpla sau dubla) care, la o
           incarcare uniforma, exercita o sarcina de sprijin pe autovehiculul
           tractor mai mare de 50 kg si au o masa totala tehnic admisibila de
           peste 500 kg trebuie prevazute cu picior de sprijin, fix sau
           rabatabil, reglabil pe inaltime sau cu picior telescopic, care sa
           permita manevrarea lor de o singura persoana.
9.23       Autotrenurile pentru transportul materialelor lungi trebuie
           construite astfel incat aceste materiale sa fie fixate si asigurate
           pe caprele de sprijin ale autovehiculului tractor si remorcii, la
           curbe sa existe posibilitatea deplasarii longitudinale a materialelor
           transportate, iar legatura dintre autovehiculul tractor si remorca sa
           asigure gradele de libertate necesare la deplasarea in curbe sau pe
           pante ori rampe de cel putin 20%, dar nu mai putin decat permit
           legaturile mecanice dintre vehicule.

10         Postul de conducere
10.1       Postul de conducere al autovehiculelor si spatiul de comanda trebuie
           astfel amenajate si echipate incat munca conducatorului sa fie pe cat
           posibil usurata, obosirea prematura evitata, greselile de conducere
           sa fie pe cat posibil eliminate, iar in caz de accident conducatorul
           sa fie protejat impotriva ranirii sau altor urmari care ii pot afecta
           sanatatea.
10.2       Latimea spatiului de comanda la nivelul coatelor conducatorului la
           autovehicule, cu exceptia celor din categoriile M1 si N1, trebuie sa
           fie de cel putin 700 mm, mainile conducatorului trebuie sa aiba
           spatiul liber necesar actionarii comenzilor, iar distanta dintre
           marginea volanului si peretele lateral al autovehiculului sa fie de
           100 mm (50 mm pentru tractoare si masini autopropulsate pentru
           lucrari, in conformitate cu ISO 4252-92).
10.3       In sensul respectarii cerintelor de la pct. 10.1 se recomanda ca
           scaunul conducatorului autovehiculelor sa fie reglabil in directie
           longitudinala, iar la autovehiculele din categoriile M3, N2 (peste
           7,5 t) si N3 scaunul sa fie reglabil si pe inaltime. De asemenea se
           recomanda ca spatarul scaunului sa fie reglabil in raport cu perna
           pentru sezut. Distanta minima dintre punctul H al scaunului
           conducatorului si plafon trebuie sa fie de 850 mm (la tractoare 900
           mm). Pentru tractoare agricole si forestiere se recomanda ca
           dimensiunile postului de conducere sa fie conform SR-ISO 4253-97.
10.4       Dispozitivele de comanda ale autovehiculelor trebuie construite,
           amplasate si simbolizate astfel incat sa poata fi utilizate fara un
           efort deosebit din partea conducatorului si fara ca acesta sa fie
           nevoit sa-si schimbe pozitia normala a corpului, de o maniera
           periculoasa pentru siguranta circulatiei, si fara a putea fi
           confundate, chiar si in conditii de intuneric. Forta maxima pe pedala
           de ambreiaj nu trebuie sa depaseasca 30 daN (45 daN la masini pentru
           lucrari), iar pe pedala de frana 40 daN la autovehiculele din
           categoria M1 si 70 daN la cele din categoriile M2, M3 si N, pentru
           realizarea eficacitatii prevazute in reglementari.
           La identificarea comenzilor manuale, indicatorilor si martorilor, la
           autovehicule se vor respecta prescriptiile tehnice ale Directivei
           78/316/CEE, ultima modificare prin Directiva 94/53/CEE.
           La tractoare amplasarea si simbolizarea comenzilor trebuie sa
           corespunda Directivei 86/415/CEE, ultima modificare prin Directiva
           97/54/CEE.
           La vehiculele cu 2 - 3 roti simbolizarea dispozitivelor de comanda,
           control si a martorilor trebuie sa corespunda Directivei 93/29/CE,
           ultima modificare prin Directiva 2000/74/CE.
10.5       La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice, precum
           si la prima inmatriculare in Romania a autovehiculelor noi se vor
           respecta prevederile tehnice ale Directivei 78/316/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 94/53/CEE, pentru simbolizarea
           dispozitivelor de comanda (directiva se aplica la toate categoriile
           de autovehicule).
10.6       La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice, precum
           si la prima inmatriculare in Romania a tractoarelor noi se vor
           respecta prevederile tehnice ale urmatoarelor reglementari europene:
           - Directiva 78/764/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/57/CE,
           privind scaunul tractoristului;
           - Directiva 80/720/CEE, ultima modificare prin Directiva 97/54/CE,
           privind spatiul de lucru si accesul la postul de conducere;
           - Directiva 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE,
           anexa nr. II.
10.7       La omologarea de tip pentru circulatia pe drumurile publice a
           autovehiculelor cu 2 - 3 roti, precum si la prima lor inmatriculare
           se vor lua in considerare prevederile tehnice ale Regulamentului nr.
           60 ECE - UN si ale Directivei 93/29/CEE, ultima modificare prin
           Directiva 2000/74/CE, privind comenzile, martorii si simbolizarea
           acestora.
10.8       Dispozitivele de comanda ale postului de conducere pentru persoane cu
           mobilitate limitata pot fi adaptate infirmitatii conducatorului, cu
           conditia ca adaptarea sa nu contravina reglementarilor referitoare la
           amenajarea interioara.

11         Vizibilitatea conducatorului auto
11.1       Autovehiculele cu caroserie inchisa sau cu cabina trebuie sa permita
           conducatorului, in orice conditii meteorologice de exploatare, o
           vizibilitate (factor de transmitere normala a luminii) suficienta in
           fata, lateral si in spate.
11.2       Geamurile exterioare ale autovehiculelor si remorcilor trebuie sa fie
           confectionate din sticla de securitate sau din alte materiale cu
           proprietati echivalente astfel incat, in caz de spargere a lor,
           pericolul de ranire a ocupantilor cu cioburi sa fie cat mai redus.
11.3       Parbrizul nu trebuie sa diminueze si nici sa deformeze imaginea
           vazuta prin el, sa conserve o transparenta de cel putin 75% in campul
           de vizibilitate al conducatorului, chiar si in cazul geamurilor
           colorate sau dupa o exploatare indelungata, iar in cazul spargerii
           sa permita totusi o vizibilitate suficienta pentru conducerea in
           conditii de securitate a autovehiculului.
           Geamurile laterale fata, precum si luneta, daca vehiculul respectiv
           nu are oglinda exterioara, trebuie sa asigure o transparenta de cel
           putin 70% .
11.4       Pe suprafata parbrizului sau in dreptul acestuia nu trebuie amplasate
           folii autocolante, etichete sau alte obiecte care ar diminua zona
           principala de vizibilitate a conducatorului.
11.5       In vederea omologarii, geamurile de securitate ale vehiculelor si
           materialele din care sunt confectionate trebuie sa corespunda
           conditiilor tehnice cuprinse in Directiva 92/22/CEE sau in
           Regulamentul nr. 43/00 ECE - UN.
           Incepand cu 1 ianuarie 2004 la omologarea de tip a vehiculelor in
           ceea ce priveste geamurile de securitate trebuie respectate
           conditiile tehnice cuprinse in Directiva 92/22/CEE, ultima modificare
           prin Directiva 2001/92/CE, sau in Regulamentul nr. 43/00 ECE - UN.
           Incepand cu 1 ianuarie 2004 se admite introducerea pe piata a
           geamurilor de securitate ale vehiculelor numai daca acestea respecta
           conditiile tehnice cuprinse in Directiva 92/22/CEE, ultima modificare
           prin Directiva 2001/92/CE, sau in Regulamentul nr. 43/00 ECE - UN.
           Prin exceptie de la prevederile alineatului anterior se accepta
           omologarea si introducerea pe piata a geamurilor de securitate ale
           vehiculelor care corespund conditiilor tehnice cuprinse in Directiva
           92/22/CEE daca:
           - sunt destinate vehiculelor in circulatie; si
           - satisfac conditiile tehnice aplicabile in momentul primei
           inmatriculari a vehiculului.
           In vederea omologarii, geamurile de securitate ale tractoarelor
           trebuie sa corespunda conditiilor tehnice cuprinse in Directiva
           89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE, iar, pentru
           motociclurile si motocvadriciclurile prevazute cu caroserie, ale
           Directivei 99/22/CE, ultima modificare prin Directiva 2001/92, sau,
           pentru cele cu viteza maxima de cel mult 45 km/h, ale Directivei
           89/173/CEE, anexa III - A.
11.6       Geamurile de securitate ale autovehiculelor din categoriile M si N
           trebuie sa fie confectionate din sticla de securitate, dupa cum
           urmeaza:
           - parbrizul se confectioneaza din sticla stratificata obisnuita,
           sticla stratificata tratata in prealabil (cel putin una dintre foi sa
           fi fost securizata), sticla - material plastic;
           - geamurile laterale pot fi confectionate atat din sticla
           stratificata, cat si din sticla pretensionata.
           Geamurile trebuie sa fie marcate conform prevederilor reglementarilor
           mentionate la pct. 11.5
11.7       Campul de vizibilitate spre inainte al conducatorului la autoturisme
           si alte autovehicule din categoria M1 trebuie sa corespunda
           prevederilor Directivei 77/649/CEE, ultima modificare prin Directiva
           90/630/CEE, iar vizibilitatea inapoi prevederilor Directivei
           71/127/CEE, ultima modificare prin Directiva 88/321/CEE; pentru
           tractoare campul de vizibilitate trebuie sa corespunda prevederilor
           tehnice ale Directivei 74/347/CEE, ultima modificare prin Directiva
           97/54/CE, sau ale Regulamentului nr. 71 ECE - UN.
11.8       Pentru celelalte autovehicule de transport de calatori si marfuri
           obturarea campului de vizibilitate al conducatorului cu stalpi ai
           cabinei sau alte elemente nu trebuie sa depaseasca limitele indicate,
           conform semicercului de vizibilitate spre inainte prezentat in
           anexa nr. 4.
11.9       Pentru asigurarea unei bune vizibilitati inainte automobilele si
           celelalte autovehicule cu parbriz trebuie dotate cu:
           - dispozitiv de stergere a parbrizului, care sa realizeze
           indepartarea de pe o suprafata suficient de mare a depunerilor care
           pot reduce vizibilitatea conducatorului, inclusiv spre oglinzile
           retrovizoare vizibile prin parbriz;
           - instalatie de spalare a parbrizului, care sa realizeze udarea cel
           putin a suprafetei pe care actioneaza stergatorul de parbriz.
11.10      Dispozitivele de stergere si spalare a parbrizului trebuie sa
           corespunda pentru autovehiculele din categoria M1 conditiilor tehnice
           prevazute in Directiva 78/318/CEE, ultima modificare prin Directiva
           94/68/CE;
           Instalatia de dezaburire si dejivrare a parbrizului autovehiculelor
           din categoria M1 si a altor geamuri trebuie sa impiedice obturarea
           vizibilitatii conducatorului spre inainte si prin oglinzile
           retrovizoare, conform conditiilor tehnice din Directiva 78/317/CEE;
           Autovehiculele cu caroserie inchisa sau cu cabina trebuie sa fie
           dotate cu aparatoare de soare (parasolare) care sa protejeze cat mai
           mult posibil vederea conducatorului.
11.11      Pentru asigurarea bunei vizibilitati spre inapoi si lateral
           autovehiculele trebuie dotate cu oglinzi retrovizoare care sa permita
           conducatorului observarea cu usurinta, fara a-si modifica pozitia
           normala a corpului in timpul conducerii, a circulatiei inapoi si
           lateral, inclusiv atunci cand tracteaza remorci sau semiremorci, dupa
           cum urmeaza:
           - oglinda retrovizoare amplasata pe partea laterala stanga;
           - oglinda interioara, cu exceptia masinilor autopropulsate pentru
           lucrari, precum si a altor autovehicule care nu permit vizibilitatea
           spre inapoi prin peretele spate;
           - oglinda retrovizoare amplasata pe partea dreapta, care este
           obligatorie la autovehiculele care nu sunt prevazute cu oglinda
           interioara sau nu au asigurata vizibilitatea prin aceasta oglinda;
           - aceasta oglinda este obligatorie si la autovehiculele pentru
           transport de calatori si marfa cu o masa totala maxima autorizata de
           peste 3,5 t, la tractoarele dotate cu cabina, la motociclete cu
           viteza maxima, prin constructie, de peste 80 km/h;
           - autovehiculele pentru transport de marfa din categoriile N2 >/=
           7,5 t si N3 trebuie dotate cu oglinda de parcare (clasa V), precum si
           cu oglinda cu unghi mare de vizibilitate (clasa IV), conform
           Directivei 71/127/CEE, ultima modificare prin Directiva 88/321/CEE,
           sau Regulamentului nr. 46 ECE - UN, seria 01 de amendamente. Aceste
           doua clase de oglinzi pot fi montate si pe autovehicule din
           categoriile N2 < 7,5 t si M2, M3.
11.12      La omologarea de tip a autovehiculelor rutiere numarul oglinzilor
           retrovizoare, montajul acestora si vizibilitatea pe care trebuie sa o
           asigure trebuie sa corespunda prevederilor tehnice ale Directivei
           71/127/CEE, ultima modificare prin Directiva 88/321/CEE, sau ale
           Regulamentului nr. 46 ECE - UN, seria de amendamente 01, iar pentru
           tractoarele agricole si forestiere, ale Directivei 74/346/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 98/40/CE.

12         Amenajarea interioara
12.1       Amenajarea interioara a autovehiculelor rutiere trebuie sa asigure
           protectia ocupantilor in caz de impact sau rasturnare, etansarea si
           izolarea interiorului destinat ocupantilor impotriva patrunderii
           apei, prafului si gazelor, precum si protectia impotriva vibratiilor
           si zgomotelor produse de grupul motopropulsor, conform prevederilor
           pct. 8.8 - 8.10.
12.2       Materialele utilizate pentru amenajari interioare trebuie sa fie greu
           inflamabile, conform prevederilor pct. 1.5. La masurarea vitezei de
           ardere, pentru vehiculele prevazute la pct. 1.5 se aplica metodologia
           ISO 3795:1989.
12.3       Interiorul autovehiculelor destinate transportului de persoane si al
           remorcilor care sunt autorizate pentru asemenea transporturi trebuie
           amenajat astfel incat sa nu contina muchii ori varfuri ascutite sau
           proeminente care, prin forma si duritatea lor, ar putea provoca
           leziuni ocupantilor in timpul exploatarii normale a vehiculului si sa
           limiteze posibilitatea ranirii acestora in cazul franarii bruste,
           impactului sau rasturnarii vehiculului. Aceste dispozitii se aplica
           si la componentele montate ulterior de catre utilizator.
12.4       La amenajarea interioara a autoturismelor se vor respecta prevederile
           tehnice cuprinse in Regulamentul nr. 21 ECE - UN, seria de
           amendamente 01, sau in Directiva 74/60/CEE, ultima modificare prin
           Directiva 2000/4/CEE.
12.5       Pentru autovehiculele din categoriile M1 si N1 se recomanda dotarea
           cu manere de sustinere la viraj, montate pe caroserie, pentru
           pasagerii locurilor laterale.
12.6       Spatiul destinat conducatorului si insotitorilor, in cazul
           autovehiculelor destinate transportului de bunuri, precum si
           compartimentul special amenajat pentru transport de persoane in
           autovehiculele destinate transportului mixt, de persoane si marfuri,
           trebuie separate si protejate cu un perete despartitor, suficient de
           rezistent impotriva deplasarii accidentale a bunurilor transportate
           in caz de franare brusca sau accident. Peretele despartitor trebuie
           sa corespunda cerintelor indicate in anexa nr. 12.
12.7       Fereastra din spate a cabinelor sau a peretelui despartitor trebuie
           prevazuta cu o grila suficient de rezistenta pentru a impiedica
           spargerea geamului prin deplasarea marfurilor, in caz de franare
           brusca sau accident.
12.8       Scaunele autovehiculelor trebuie sa fie rezistente si solid ancorate,
           conform reglementarilor in vigoare pentru tipul respectiv de
           autovehicul.
12.9       Pentru autovehiculele din categoriile M si N rezistenta scaunelor si
           ancorajelor acestora, a rezematoarelor de cap, precum si a altor
           elemente legate de scaune trebuie sa corespunda conditiilor tehnice
           cuprinse in Directiva 74/408/CEE, ultima modificare prin Directiva
           96/37/CE, sau in Regulamentul nr. 17/06 ECE - UN, sau pentru
           autovehiculele din categoriile M2 si M3, Regulamentului nr. 80/01
           ECE - UN. Scaunele din fata, pentru autovehiculele din categoriile
           M1, M2 3,5 t si N, pot fi echipate cu rezematoare de cap care se pot
           omologa separat, conform Directivei 78/932/CEE, ultima modificare
           prin Directiva 87/354/CEE, sau Regulamentului 25/04 ECE - UN.
12.10      Scaunul tractoristului trebuie sa corespunda prevederilor tehnice ale
           Directivei 78/764/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/57/CE,
           iar scaunul insotitorului trebuie sa corespunda prevederilor
           Directivei 76/763/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/86/CE.
12.11      Autoturismele noi care sunt prezentate la omologarea individuala
           pentru circulatie trebuie dotate cu centuri de siguranta cu retractor
           si trei puncte de ancorare pentru toate locurile cu exceptia locului
           din mijloc spate si a locurilor indreptate spre inapoi care trebuie
           echipate cu centuri de siguranta cu doua puncte de ancorare. Pentru
           autoturismele utilizate este obligatorie cel putin echiparea cu
           centuri de siguranta pentru locurile fata sau la nivelul cerintelor
           respectate la omologarea acestora.
12.12      Pentru omologarea de tip si prima inmatriculare a autovehiculelor,
           precum si pentru autovehiculele carora li s-a schimbat categoria de
           folosinta prin trecerea in categoria M, trebuie respectate
           urmatoarele conditii tehnice referitoare la centurile de siguranta:
           - autoturismele si celelalte autovehicule din categoria M1 vor fi
           dotate, pentru locurile indreptate spre inainte, cu centuri de
           siguranta cu trei puncte de ancorare si retractor sau cu dispozitive
           avand o eficienta comparabila, pentru locurile din fata si locurile
           laterale din spate, si centuri cu cel putin doua puncte de ancorare,
           cu sau fara retractor, pentru locurile din mijloc, iar pentru
           locurile indreptate spre inapoi cu centuri cu doua puncte de ancorare
           cu sau fara retractor, conform prevederilor Directivei 76/115/CEE,
           modificata prin Directiva 96/38/CE, sau ale Regulamentului nr. 14/05.
           Incepand cu data de 1 ianuarie 2006, pentru omologarea de tip, si 1
           ianuarie 2007, pentru prima inmatriculare, si locul din mijloc spate
           va fi prevazut cu centura de siguranta cu trei puncte de ancorare,
           conform Directivei 2000/3/CE;
           - autovehiculele din categoria M2 </= 3,5 tone trebuie sa fie
           echipate cu centuri de siguranta cu trei puncte de ancorare si
           retractor pentru toate locurile indreptate spre inainte si cu doua
           puncte de ancorare, cu retractor, pentru locurile indreptate spre
           inapoi;
           - autovehiculele din categoriile M2 >/= 3,5 tone si M3, cu exceptia
           celor din clasa I sau A, vor fi dotate, pentru locurile indreptate
           spre inainte, cu centuri de siguranta cu trei puncte de ancorare si
           retractor si cu doua puncte de ancorare si retractor, pentru locurile
           indreptate spre inapoi. Pentru aceste vehicule este admis montajul
           centurii de siguranta cu doua puncte de ancorare si retractor daca in
           fata scaunului vizat exista un alt scaun sau parti ale vehiculului
           care satisfac cerintele impuse in Directiva 96/37/CE sau in
           Regulamentul nr. 80/01 ECE - UN, ori nici o parte a vehiculului
           situata intre doua planuri longitudinale verticale distantate la
           400 mm nu este situata la mai putin de 840 mm de punctul H al
           scaunului considerat;
           - autovehiculele din categoria N1 vor fi echipate cu centuri de
           siguranta cu trei puncte de ancorare si retractor pentru locurile
           laterale din fata. Locul central din fata trebuie echipat cu centura
           de siguranta cu trei puncte de ancorare sau cu doua puncte de
           ancorare, daca parbrizul nu se gaseste in zona de referinta definita
           in anexa II a Directivei 74/60/CEE sau in anexa I a Regulamentului
           nr. 21/01 ECE - UN. Locurile din spate indreptate spre fata trebuie
           echipate cu centuri de siguranta cu doua puncte de ancorare daca
           locurile in cauza sunt in mod particular expuse, conform definitiei
           "locului asezat, in particular expus" precizata in Directiva
           2000/3/CE sau Regulamentul nr. 16/04 ECE - UN. Pentru locurile
           indreptate spre inapoi nu este obligatorie montarea centurilor de
           siguranta;
           - autovehiculele din categoria N2 si N3 vor fi echipate, pentru
           locurile laterale din fata, cu centuri de siguranta cu trei puncte de
           ancorare si retractor sau cu doua puncte de ancorare, daca parbrizul
           nu se gaseste in zona de referinta definita in anexa II a Directivei
           74/60/CEE sau in anexa I a Regulamentului nr. 21/01 ECE - UN.
           Locurile centrale si cele din spate indreptate spre fata trebuie
           echipate cel putin cu centuri de siguranta cu doua puncte de ancorare
           daca locurile in cauza sunt in mod particular expuse, conform
           definitiei "locului asezat, in particular expus" precizata in
           Directiva 2000/3/CE sau Regulamentul nr. 16/04 ECE - UN. Pentru
           locurile indreptate spre inapoi nu este obligatorie montarea
           centurilor de siguranta;
           - mototriciclurile si motocvadriciclurile prevazute cu caroserie vor
           fi echipate cu centuri de siguranta cu trei puncte de ancorare pentru
           toate locurile laterale si cu cel putin doua puncte de ancorare
           pentru celelalte locuri, inclusiv pentru locul central din fata, daca
           exista si daca parbrizul se gaseste in afara zonei de referinta a
           locului considerat. Pentru mototriciclurile si motocvadriciclurile
           usoare avand masa proprie de cel mult 250 kg, aceasta cerinta nu este
           obligatorie;
           - amplasarea punctelor de ancorare a centurilor trebuie sa respecte
           conditiile tehnice precizate in Directiva 76/115/CEE, modificata prin
           Directiva 96/38/CE sau ale Regulamentului nr. 14/05 ECE - UN, pentru
           vehiculele din categoriile M si N si cele precizate in Directiva
           97/24/CE, capitolul 11, pentru vehiculele cu 2 sau 3 roti prevazute
           cu caroserie;
           - echiparea obligatorie cu centuri de siguranta, cerintele legate de
           amplasarea in vehicul, precum si omologarea si marcarea centurilor de
           siguranta pentru toate autovehiculele din categoriile M si N trebuie
           sa corespunda prevederilor Directivei 77/541/CEE, ultima modificare
           prin Directiva 2000/3/CE (cu exceptia cerintelor referitoare la locul
           din mijloc spate al autovehiculelor din categoria M, pentru care se
           aplica termenele precizate la prima liniuta a prezentului paragraf),
           sau ale Regulamentului nr. 16/04 ECE - UN. Cerintele privind
           omologarea si marcarea centurilor de siguranta folosite la vehiculele
           cu 2 sau 3 roti prevazute cu caroserie sunt aceleasi ca pentru
           vehiculele din categoriile M si N.
12.13      La autovehiculele cu scaune amplasate transversal fata de directia
           lor de mers (cu exceptia autobuzelor urbane) este obligatorie fie
           montarea de centuri de siguranta cu doua puncte de ancorare, fie
           montarea de cotiere la fiecare doua locuri.
12.14      Punctele de ancorare pentru dispozitivele de retinere pentru copii,
           precum si dispozitivele de retinere pentru copii, care se pot monta
           pe scaunul din spate sau pe scaunul din fata (insotitor), trebuie sa
           respecte prevederile Regulamentului nr. 44 ECE - UN, seria de
           amendamente 03.
12.15      Autoturismele vor fi echipate obligatoriu cu perne gonflabile
           (airbag), daca autovehiculul a fost omologat cu aceste perne.
12.16      Autovehiculele din categoriile M si N trebuie dotate cu instalatie de
           incalzire si ventilare a spatiului destinat conducatorului si
           pasagerilor. Autovehiculele din categoria M1 si instalatiile de
           incalzire ale acestora trebuie sa corespunda conditiilor tehnice
           cuprinse in Directiva 78/548/CEE. Incepand cu 1 ianuarie 2006 la
           omologarea de tip autovehiculele din categoriile M, N si O, precum si
           instalatiile de incalzire ale acestora trebuie sa corespunda
           conditiilor tehnice cuprinse in Directiva 2001/56/CE. Incepand cu 1
           ianuarie 2007 la prima inmatriculare a autovehiculelor din
           categoriile M, N si O, precum si la introducerea pe piata a
           instalatiilor de incalzire ale acestora trebuie respectate conditiile
           tehnice cuprinse in Directiva 2001/56/CE.
           Pentru tractoare agricole si forestiere se recomanda aplicarea
           prevederilor ISO 6097-83.
12.17      Se interzice folosirea directa a conductei de evacuare a gazelor
           pentru incalzirea spatiului destinat conducatorului sau pasagerilor.
12.18      Se interzice transportul de persoane in vehicule destinate
           transportului de bunuri, fara amenajari speciale, precum si
           transportul de persoane si marfuri in acelasi compartiment al
           vehiculului.

13         Rotile si echiparea cu roti a vehiculelor
13.1       Rotile vehiculelor trebuie echipate cu anvelope care sa corespunda
           conditiilor de exploatare, indeosebi in ceea ce priveste constructia
           lor si viteza de rulare. Anvelopele destinate masinilor pentru
           lucrari care circula cu viteze reduse trebuie inscriptionate in mod
           corespunzator.
13.2       Rotile autovehiculelor si remorcilor acestora trebuie echipate cu
           pneuri ale caror capacitate de incarcare, dimensiuni, constructie si
           viteza maxima sunt indicate de constructorul acestora si corespund
           performantelor de incarcare si viteza ale vehiculelor respective.
13.3       Pentru autovehiculele din categoriile M si N pneurile trebuie sa fie
           prevazute cu un profil al benzii de rulare corespunzator conditiilor
           de exploatare, care trebuie sa cuprinda toata latimea si intreaga
           circumferinta a benzii de rulare.
13.4       La omologarea de tip a vehiculelor in ceea ce priveste anvelopele si
           montarea lor, precum si la omologarea anvelopelor trebuie sa fie
           respectate conditiile tehnice cuprinse in Directiva 92/23/CEE sau, in
           functie de categoria vehiculului, cuprinse in Regulamentul nr. 30/02
           ECE - UN sau in Regulamentul nr. 54/00 ECE - UN.
           Incepand cu 1 ianuarie 2005 la omologarea anvelopelor trebuie
           respectate conditiile tehnice din Directiva 92/23/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 2001/43/CE.
           Incepand cu 1 ianuarie 2006 la omologarea de tip a vehiculelor in
           ceea ce priveste anvelopele si montarea lor trebuie respectate
           conditiile tehnice cuprinse in Directiva 92/23/CEE, ultima modificare
           prin Directiva 2001/43/CE.
           Incepand cu 1 ianuarie 2007 la prima inmatriculare vehiculele trebuie
           sa respecte conditiile tehnice cuprinse in Directiva 92/23/CEE,
           ultima modificare prin Directiva 2001/43/CE.
           Incepand cu 1 octombrie 2009 se admite introducerea pe piata a
           anvelopelor care fac obiectul Directivei 92/23/CEE, ultima modificare
           prin Directiva 2001/43/CE numai daca acestea indeplinesc conditiile
           tehnice cuprinse in Directiva 92/23/CEE, ultima modificare prin
           Directiva 2001/43/CE. Fac exceptie anvelopele din clasele C1d si C1e
           in cazul carora aceasta cerinta se aplica de la 1 octombrie 2010 si
           respectiv 1 octombrie 2011.
           Pentru vehiculele agricole sau remorcile acestora se aplica
           prevederile Regulamentului nr. 106/00 ECE - UN, iar pentru
           autovehicule cu doua sau trei roti, ale Directivei 97/24/CE sau ale
           Regulamentului nr. 75/00 ECE - UN.
           Anvelopele trebuie sa fie marcate conform prevederilor
           reglementarilor mentionate la acest paragraf.
13.5       La omologarea individuala a vehiculelor, precum si la certificarea
           vehiculelor utilizate importate, acestea trebuie sa fie echipate, pe
           aceeasi axa, numai cu acelasi tip de pneuri, radiale ori diagonale,
           cu aceeasi dimensiune si cu acelasi model al profilului benzii de
           rulare.
13.6       Pneurile utilizate de vehicule avand o viteza maxima, prin
           constructie, de peste 40 km/h, trebuie inscriptionate de fabricanti
           cu marca comerciala sau de fabricatie, dimensiunile, varianta
           constructiva, capacitatea de incarcare, categoria de viteza si data
           fabricarii sau, eventual, a resaparii, conform regulamentelor nr. 108
           si nr. 109 ECE - UN.
           Pe vehicul, pentru fiecare axa trebuie afisata in mod vizibil (pe o
           eticheta sau prin inscriptionare pe caroserie) presiunea de lucru
           indicata de constructorul vehiculului, pentru sarcina pe axa tehnic
           admisibila, precum si, optional, pentru sarcini partiale si/sau
           anumite viteze.
13.7       Pneurile care echipeaza vehicule prezentate la omologarea individuala
           pentru circulatie trebuie sa fie in buna stare de folosire, fara
           deteriorari, taieturi sau rupturi si umflate la presiunea de lucru
           indicata de constructor; dimensiunile anvelopelor trebuie corelate cu
           dimensiunile jantelor si ale camerelor de aer, conform standardelor
           indicate de constructor.
           Profilul principal, reprezentand nervuri late si care cuprinde circa
           trei patrimi din latimea benzii de rulare, pe toata circumferinta,
           trebuie sa aiba striuri (canale) cu o adancime de cel putin 1,6 mm,
           conform Directivei 89/459/CEE. Pentru mopede si motociclete usoare se
           admite o adancime de cel putin 1 mm, iar pentru tractoare si masini
           pentru lucrari, 2 mm, daca dimensiunea pneului nu depaseste 20 de
           toli sau 4 mm, daca aceasta depaseste 20 de toli.
13.8       Pentru vehiculele a caror viteza maxima nu depaseste 25 km/h (pentru
           cele fara suspensie elastica, 16 km/h) se admite utilizarea
           anvelopelor din cauciuc plin, care insa trebuie prevazute, pe ambele
           parti ale benzii de rulare, cu nervuri late de minimum 10 mm,
           indicand limita de uzura a anvelopei. Sarcina statica maxima pe pata
           de contact nu trebuie sa depaseasca 0,8 N/mm^2 (aceasta conditie nu
           se pune la electrocare cu axe echipate cu suspensie elastica si o
           viteza maxima care nu depaseste 20 km/h).
13.9       La masinile pentru lucrari avand o masa totala maxima autorizata care
           nu depaseste 4,0 t, precum si la alte vehicule si remorci similare se
           admite folosirea rotilor cu bandaj metalic, cu conditia ca sarcina
           statica pe drum sa nu depaseasca 125 daN/cm^2.
13.10      Echiparea rotilor autovehiculelor cu pneuri de iarna prevazute cu
           stifturi este interzisa.
13.11      Automobilele, motocicletele, precum si remorcile acestora, avand o
           viteza maxima, prin constructie, de peste 25 km/h, trebuie construite
           si/sau echipate, in dreptul rotilor, cu elemente de protectie
           impotriva improscarii cu apa, noroi, zapada, pietre etc. Acestea pot
           fi aripi, elemente de caroserie, aparatoare de noroi sau sorturi.
           Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca elementele de
           acoperire, la omologarea pentru circulatia pe drumurile publice,
           trebuie sa corespunda, pentru autovehiculele din categoria M1,
           prevederilor tehnice ale Directivei 78/549/CEE, ultima modificare
           94/78/CE, iar pentru vehiculele din categoriile N2, avand masa totala
           maxima autorizata peste 7,5 t, N3, O3 si O4 trebuie sa corespunda
           prevederilor Directivei 91/226/CEE.
           Pentru vehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 < 7,5 tone, O1 si
           O2 elementele de protectie trebuie sa acopere anvelopa pe toata
           latimea ei, sa fie amplasate cat mai aproape posibil, din punct de
           vedere constructiv si functional, de axa, iar in ceea ce priveste axa
           spate, atunci cand vehiculul este gol sa acopere cat mai mult posibil
           din unghiul de degajare al vehiculului daca caroseria nu indeplineste
           aceste conditii.
13.12      Rotile de schimb montate pe exteriorul vehiculelor trebuie prevazute
           cu suporturi suficient de robuste pentru a le retine in orice
           conditii de exploatare si asigurate contra desfacerii accidentale, cu
           ajutorul a doua dispozitive independente.
13.13      Se admite dotarea cu roti de schimb de utilizare temporara a
           autoturismelor si a altor autovehicule din categoria M1, cu conditia
           ca acestea sa fie omologate conform prevederilor tehnice ale
           Directivei 92/23/CEE sau ale Regulamentului nr. 64 ECE - UN.

14         Tractarea remorcilor si compatibilitatea autotractor-remorca
14.1       Automobilele pot tracta o singura remorca, iar tractoarele agricole
           sau forestiere pot tracta si doua remorci lente, cu conditia ca
           autotrenul sa nu depaseasca lungimea totala prevazuta la pct. 2.8 si
           sa nu depaseasca sarcina maxima remorcabila prevazuta pentru tractor
           si pentru dispozitivul de remorcare. Autovehiculele cu semiremorca cu
           sa nu trebuie sa tracteze si o remorca, iar autobuzele pot tracta
           numai o remorca de bagaje.
14.2       Dispozitivele de cuplare ale vehiculelor trebuie sa fie omologate si
           construite astfel incat sa fie suficient de robuste si fiabile, usor
           manevrabile, oferind gradul de securitate la nivelul tehnicii
           actuale, inclusiv pentru cuplajele automate. La autovehiculele care
           tracteaza remorci furca de cuplare trebuie sa asigure garda la sol
           necesara, iar ochetul de cuplare al remorcii trebuie sa fie reglabil
           pe inaltime in limitele necesare.
14.3       Dispozitivele de cuplare trebuie sa realizeze gradele de libertate
           necesare intre autovehiculul tractor si remorca, pentru orice
           conditii de exploatare, fara jocuri excesive, iar in cazul cuplajelor
           cu sfera, sa asigure compensarea uzurii componentelor. Cuplajele cu
           sfera sunt admise numai pentru o masa totala a remorcii mai mica de
           3500 kg.
14.4       In cazul autovehiculelor din categoria M1 care pot tracta o remorca
           constructorul trebuie sa precizeze in instructiunile de exploatare
           restrictiile de viteza (100 km/h) pentru cazul in care sarcina maxima
           admisa pe sau axele spate este depasita in limitele indicate in
           Directiva 92/21/CEE, ultima modificare prin Directiva 95/48/CE, anexa
           II, precum si orice alta conditie de exploatare. Atunci cand
           constructorul echipeaza autovehiculul cu dispozitiv de cuplare sau in
           cazul in care autovehiculul este echipat ulterior cu un asemenea
           dispozitiv, trebuie sa se indice pe dispozitiv sau pe vehicul, in
           apropierea acestuia, cel putin sarcina verticala admisibila pe
           dispozitivul de remorcare, care nu o poate depasi pe cea indicata de
           constructor.
14.5       Constructia, rezistenta si gradul de securitate al dispozitivelor de
           cuplare, montajul pe vehicul si accesibilitatea pentru actionarea in
           siguranta a cuplajelor autovehiculelor si remorcilor sau
           semiremorcilor acestora, precum si marcajul acestor dispozitive
           trebuie sa corespunda cu prevederile tehnice ale Directivei 94/20/CEE
           sau ale Regulamentului nr. 55 ECE - UN (aceasta include si cuplajele
           cu sfera pentru vehiculele din categoriile M1 si M2 cu o masa mai
           mica de 3500 kg si categoria N1, inclusiv remorcile cu o masa mai
           mica de 3500 kg) pentru tractoare agricole si forestiere, ale
           Directivei 89/173/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE
           (sau alte standarde internationale din acest domeniu), iar pentru
           dispozitivele de atelare ale vehiculelor cu 2 - 3 roti, ale
           Directivei 97/24/CE, cap. 10. Interschimbabilitatea dintre
           autotractorul cu sa si semiremorca trebuie sa corespunda cerintelor
           tehnice prevazute in ISO 1726.
14.6       Remorcile, cu exceptia semiremorcilor, care nu sunt dotate cu
           echipament de franare automata, prevazut la pct. 4.13, trebuie
           prevazute cu un dispozitiv secundar de legatura (lant, cablu etc.)
           care, in caz de rupere a dispozitivului de cuplare, sa poata
           impiedica protapul sa atinga solul si sa asigure o anumita directie
           reziduala remorcii; acest dispozitiv nu este necesar in cazul
           cuplajului cu bolt sferic cu dubla sau tripla asigurare.
14.7       Pentru omologarea lor elementele dispozitivelor de cuplare pentru
           caravane sau remorci usoare trebuie sa corespunda prevederilor SR -
           ISO 10091, ISO 8704-91, ISO 7641/1-83 si ISO 1103-92, pentru
           autovehicule cu sa, prevederilor SR - ISO 337, SR - ISO 4086 sau
           altor standarde internationale din acest domeniu.
           Legaturile electrice dintre vehiculul tractor si remorca, pentru
           instalatia de iluminare si semnalizare luminoasa si pentru
           transmiterea semnalelor si comenzilor la sistemul de franare al
           remorcii, precum si montarea dispozitivelor de cuplare electrica pe
           vehicule trebuie sa corespunda prevederilor SR ISO 7638 sau altor
           standarde din acest domeniu. Legaturile pentru franarea pneumatica
           intre vehiculul tractor si remorca trebuie sa corespunda prevederilor
           ISO 1728.
14.8       Elementele de legatura dintre tractor si masinile agricole trebuie sa
           corespunda SR ISO 6489/1-95 sau altor standarde din acest domeniu.
14.9       Autovehiculele trebuie prevazute in partea din fata (iar cele din
           categoria M1 si in partea din spate) cu dispozitive de tractare.
           Conditiile tehnice impuse acestor dispozitive trebuie sa corespunda
           prevederilor Directivei 77/389/CEE, ultima modificare prin Directiva
           96/64/CE, iar tractoarele agricole sau forestiere, in partea din
           fata, cu dispozitiv de tractare conform prevederilor Directivei
           79/533/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/1/CE.

15         Elemente de identificare a vehiculelor si amplasarea placilor de
           inmatriculare

15.1       Pe autovehicule si remorcile acestora trebuie amplasata pe o parte a
           vehiculului care in mod normal nu necesita sa fie inlocuita in cursul
           folosirii vehiculului, intr-un loc vizibil si usor accesibil, placuta
           fabricantului, care trebuie sa contina, in ordine, cel putin
           urmatoarele date, usor de citit si greu de sters:
           - firma producatoare (denumirea ei sau marca comerciala);
           - numarul omologarii de tip (pentru vehiculele produse in Romania
           numarul omologarii nationale; dupa integrarea in UE se va trece
           numarul de omologare UE sau numarul omologarii acordat in tara in
           care s-a acordat omologarea);
           - numarul de identificare VIN conform SR ISO 4100, SR ISO 4030, SR
           ISO 3779 si SR ISO 3780;
           - masa maxima tehnic admisibila a vehiculului;
           - masa maxima tehnic admisibila in autotren, daca autovehiculul este
           autorizat sa tracteze remorca; la autoturisme se recomanda indicarea
           sarcinii totale maxime remorcabile autorizata pentru o remorca fara
           frana;
           - masele maxime tehnic admisibile pe fiecare axa (indicate in ordine,
           din fata spre spate);
           - masa maxima tehnic admisibila pe punctul de cuplare la semiremorci.
           Daca masele maxime tehnic admisibile sunt mai mari decat masele
           autorizate in Romania pentru vehiculele care se omologheaza in
           vederea inmatricularii, atunci aceste date pot fi indicate pe doua
           coloane: in coloana din stanga masele maxime autorizate, iar in
           coloana din dreapta masele maxime tehnic admise.
           Dedesubt sau lateral fata de inscriptiile prescrise, dar in afara
           dreptunghiului clar specificat in care se afla aceste date,
           constructorul poate introduce si alte date suplimentare.
           In perioada 2002 - 2005 se va trece la introducerea treptata a
           placutei fabricantului conform Directivei 76/114/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 78/507/CEE (autovehicule si remorci), pana
           atunci urmand a fi utilizate in continuare actualele placute ale
           fabricantului.
15.2       Pe vehiculele cu 2 - 3 roti trebuie amplasata, pe o parte a
           vehiculului care in mod normal nu necesita sa fie inlocuita in cursul
           folosirii vehiculului, intr-un loc vizibil si usor accesibil, placuta
           fabricantului, care trebuie sa contina, in ordine, cel putin
           urmatoarele date, usor de citit si greu de sters:
           - firma producatoare (denumirea ei sau marca comerciala);
           - numarul omologarii de tip (pentru vehiculele produse in Romania
           numarul omologarii nationale; dupa integrarea in UE se va trece
           numarul de omologare UE sau numarul omologarii acordat in tara in
           care s-a acordat omologarea);
           - numarul de identificare VIN conform SR ISO 4030 1996
           - nivelul sonor in stationare: ........ dB(A) la turatia ........
           Dedesubt sau lateral fata de inscriptiile prescrise, dar in afara
           dreptunghiului clar specificat in care se afla aceste date,
           constructorul poate introduce si alte date suplimentare.
           In perioada 2002 - 2005 se va trece la introducerea treptata a
           placutei de mai sus, conform Directivei 93/34/CEE (vehicule cu 2 - 3
           roti), pana atunci urmand sa fie utilizate in continuare actualele
           placute ale fabricantului.
15.3       Pe fiecare tractor agricol sau forestier trebuie amplasata, pe o
           parte a tractorului care in mod normal nu necesita a fi inlocuita in
           cursul folosirii acestuia, intr-un loc vizibil si usor accesibil,
           placuta fabricantului, care trebuie sa contina, in ordine, cel putin
           urmatoarele date, usor de citit si greu de sters:
           - firma producatoare (denumirea ei sau marca comerciala);
           - tipul tractorului (daca este cazul si modelul);
           - numarul omologarii de tip (pentru vehiculele produse in Romania
           numarul omologarii nationale; dupa integrarea in UE se va trece
           numarul de omologare UE sau numarul omologarii acordat in tara in
           care s-a acordat omologarea);
           - numarul de identificare al tractorului;
           - valorile extreme ale masei maxime pentru tractor, tinandu-se seama
           de pneurile autorizate pentru folosire;
           - valorile extreme ale masei maxime tehnic admisibile pentru fiecare
           dintre axele tractorului, in functie de pneurile utilizate (datele se
           inscriu din fata spre spate);
           - masa remorcabila tehnic admisibila (masa remorcabila nefranata,
           masa remorcabila cu frana independenta, masa remorcabila franata prin
           inertie, masa remorcabila cu franare hidraulica sau pneumatica).
           Dedesubt sau lateral fata de inscriptiile prescrise, dar in afara
           dreptunghiului clar specificat in care se afla aceste date,
           constructorul poate introduce si alte date suplimentare.
           In perioada 2002 - 2005 se va trece la introducerea treptata a
           placutei de mai sus, conform Directivei 89/173/CEE, ultima modificare
           prin Directiva 97/54/CEE, pana atunci urmand sa fie utilizate in
           continuare actualele placute ale fabricantului.
15.4       Pe sasiu sau, dupa caz, pe un element fix al caroseriei ori cadrului,
           intr-un loc accesibil al vehiculului, trebuie imprimat prin
           poansonare sau presare numarul de identificare (VIN), usor de citit
           si greu de sters. La vehiculele cu 2 - 3 roti numarul de identificare
           se aplica pe partea dreapta a vehiculului, iar la tractoarele
           agricole sau forestiere pe partea dreapta fata a tractorului. Se vor
           respecta prevederile acelorasi directive indicate mai sus.
15.5       In cazul carosarii de sasiuri echipate, pentru elementele de
           identificare se stabilesc urmatoarele:
           - daca producatorul sasiului echipat a poansonat codul VIN pe sasiu
           si a amplasat si placuta fabricantului, acestea se pastreaza de catre
           carosierul produsului final, care va amplasa pe caroserie si o
           placuta cu datele de identificare ale acesteia; daca prin carosare
           s-au modificat date privind greutatile si sarcinile, placuta
           carosierului va cuprinde si noile date si va fi amplasata in acelasi
           loc cu placuta fabricantului sasiului;
           - daca producatorul sasiului echipat a poansonat codul VIN pe sasiu,
           dar nu a amplasat si placuta fabricantului, codul VIN se preia pe
           placuta fabricantului produsului final (carosierului);
           - daca producatorul sasiului nu a poansonat codul VIN, acesta se
           acorda de catre fabricantul produsului final (carosierul), se
           poansoneaza pe sasiu si se mentioneaza pe placuta fabricantului.
15.6       La autovehicule si tractoare, trebuie amenajate in fata si in spate,
           iar la motociclete, mopede, precum si la remorci sau semiremorci,
           numai in spate, locuri speciale pentru montarea placilor cu numerele
           de inmatriculare, cu urmatoarele dimensiuni:
           pentru autovehicule si remorci placa pe un rand avand dimensiunile
           520 mm x 120 mm sau placa pe doua randuri avand dimensiunile 340 mm x
           240 mm;
           - la tractoare locul pentru montarea placilor cu numerele de
           inmatriculare trebuie sa aiba urmatoarele dimensiuni: lungime 255 mm
           sau 520 mm, iar latime 165 mm sau 120 mm;
           - pentru mopede si cvadricicluri usoare dimensiunile 100 mm x 175 mm
           sau 145 mm x 125 mm;
           - pentru motociclete, mototricicluri cu puterea mai mica de 15 kW si
           alte cvadricicluri decat cele usoare dimensiunile 280 mm x 210 mm;
           - pentru mototricicluri cu o putere mai mare de 15 kW dimensiunile
           520 mm x 120 mm sau 340 mm x 240 mm.
           Marginea inferioara a placii de inmatriculare la automobile nu
           trebuie sa fie mai aproape de 300 mm fata de sol, fara a afecta garda
           la sol a vehiculului; marginea superioara a placii nu trebuie sa fie
           mai sus de 1200 mm de la sol; placile cu numere de inmatriculare
           trebuie sa fie vizibile de la o distanta convenabila, cel putin sub
           un unghi de 30 grade, din ambele parti.
15.7       Placile de inmatriculare trebuie sa fie amplasate:
           - la autovehicule si remorci, conform prevederilor Directivei
           70/222/CEE;
           - la tractoarele agricole sau forestiere, conform prevederilor
           Directivei 74/151/CEE, ultima modificare prin Directiva 98/38/CE;
           - la vehicule cu 2 - 3 roti, conform prevederilor Directivei
           93/94/CEE, ultima modificare prin Directiva 1999/26/CE.

16         Cerinte suplimentare privind vehiculele pentru transportul in comun
           si public de persoane

16.1       Prin automobile destinate transportului public de persoane se
           intelege autobuzele, urbane sau interurbane, minibuzele
           (microbuzele), troleibuzele, taximetrele si autoturismele de
           inchiriat, care asigura transportul urban sau interurban al
           publicului calator.
           Automobilele destinate transportului in comun cuprind, pe langa
           automobilele pentru transportul public, si alte automobile care
           asigura transportul in comun, ca de exemplu, transportul personalului
           agentilor economici sau institutiilor carora apartin aceste
           automobile.
16.2       Autoturismele utilizate pentru transport in regim de taxi trebuie sa
           indeplineasca cerintele precizate prin legislatia in vigoare.
16.3       Autobuzele urbane, interurbane si autocarele de turism trebuie
           construite si echipate astfel incat la omologarea de tip sa
           corespunda prevederilor tehnice cuprinse in Regulamentul nr. 36
           ECE - UN, seria de amendamente 03, precum si celorlalte prevederi
           privind siguranta circulatiei si protectia mediului cuprinse in
           prezentele reglementari.
           La omologarea/certificarea individuala a autobuzelor, inclusiv pentru
           autobuze produse artizanal, se vor verifica numai prevederile care
           afecteaza direct siguranta activa si pasiva, precum si pe cele
           privind amenajarile interioare.
           Autobuzele interurbane si autocarele de turism, daca nu sunt
           prevazute in mod expres cu scaune pentru persoane cu handicap, nu
           trebuie sa indeplineasca cerintele din Regulamentul nr. 36 ECE - UN,
           specifice pentru transportul persoanelor cu handicap.
           Incepand cu 13 februarie 2004 la omologarea de tip si cu 13 februarie
           2005 la prima inmatriculare a autobuzelor trebuie respectate
           conditiile tehnice din Directiva 2001/85/CE.
           Incepand cu 13 februarie 2004 la omologarea de tip a caroseriilor de
           autobuze care se produc ca entitati tehnice separate si de la 13
           februarie 2005 la introducerea pe piata a acestora trebuie respectate
           conditiile tehnice din Directiva 2001/85/CE.

16.4       Minibuzele (microbuzele) trebuie construite si echipate astfel incat
           sa corespunda prevederilor tehnice cuprinse in Regulamentul nr. 52
           ECE - UN, seria de amendamente 01, precum si celorlalte prevederi
           privind siguranta circulatiei si protectia mediului cuprinse in
           prezentele reglementari.
           La omologarea/certificarea individuala a minibuzelor, inclusiv pentru
           minibuze produse artizanal, se vor verifica numai prevederile care
           afecteaza direct siguranta activa si pasiva, precum si pe cele
           privind amenajarile interioare.
           Minibuzele care nu sunt destinate traficului urban, daca nu sunt
           prevazute in mod expres cu scaune pentru persoane cu handicap, nu
           trebuie sa indeplineasca cerintele cuprinse in Regulamentul nr. 52
           ECE - UN specifice pentru transportul persoanelor cu handicap.
           Incepand cu 13 februarie 2004 la omologarea de tip si cu 13 februarie
           2005 la prima inmatriculare a microbuzelor trebuie respectate
           conditiile tehnice din Directiva 2001/85/CE.
           Incepand cu 13 februarie 2004 la omologarea de tip a caroseriilor de
           microbuze care se produc ca entitati tehnice separate si de la 13
           februarie 2005 la introducerea pe piata a acestora trebuie respectate
           conditiile tehnice din Directiva 2001/85/CE.
16.5       Scaunele autobuzelor si minibuzelor trebuie construite si ancorate
           astfel incat sa reziste la toate solicitarile din exploatare,
           inclusiv in caz de accident, si sa fie verificate conform
           prevederilor tehnice ale Regulamentului nr. 80 ECE - UN.
16.6       Autobuzele si minibuzele trebuie prevazute cu o placuta sau eticheta,
           vizibila din interior, amplasata in partea dreapta a peretelui fata,
           in care se indica:
           - numarul maxim de calatori pe scaune;
           - numarul total maxim de calatori (pentru cele urbane si
           interurbane).
           Numarul de calatori inscris pe placuta sau eticheta trebuie stabilit
           astfel incat sa se asigure respectarea masei totale maxime autorizate
           si a sarcinilor maxime autorizate pe axele autovehiculului. Este
           interzis transportul unui numar mai mare de calatori decat cel
           inscriptionat.
16.7       Autobuzele si minibuzele trebuie construite astfel incat sa fie
           imposibila, in conditii de exploatare normala, depasirea masei maxime
           tehnic admisibile si a maselor maxim admisibile pe axe datorita masei
           calatorilor si bagajelor acestora; acest lucru trebuie asigurat prin
           amenajari adecvate, care sa conduca la limitarea spatiului rezervat
           pasagerilor in picioare, a spatiului in portbagaje etc.
16.8       Autobuzele si minibuzele urbane, destinate transportului public de
           persoane, care sunt prevazute cu usi cu comanda de la distanta,
           trebuie echipate cu dispozitive care sa impiedice pornirea de pe loc
           a vehiculului cu usile deschise (la minibuze se accepta si o alarma).
           Spatiul dintre canturile usilor duble, elasticitatea si dimensiunile
           garniturilor de etansare dintre usi trebuie astfel stabilite incat sa
           nu permita accidentarea pasagerilor la manevrarea usilor. In acest
           scop usile cu comanda de la distanta trebuie prevazute cu echipament
           care sa asigure redeschiderea acestora atunci cand intre ele a fost
           prins un corp cu grosime mai mare de 80 mm.
           Aceste vehicule trebuie dotate cu dispozitive speciale - tip ciocan -
           destinate spargerii elementelor vitrate in caz de pericol, amplasate
           si marcate corespunzator, sau cu alte sisteme de siguranta prevazute
           in Regulamentul nr. 36 ECE - UN si in Regulamentul nr. 52 ECE - UN.
16.9       Autobuzele si minibuzele destinate transportului public de persoane
           vor fi prevazute cu ideogramele si simbolurile de inscriptionare
           impuse prin Regulamentul nr. 36 ECE - UN, seria 03 de amendamente,
           sau prin Regulamentul nr. 52 ECE - UN, seria 01 de amendamente.
           Autobuzele si minibuzele urbane trebuie prevazute in plus cu:
           a) la exterior:
           - sigla sau denumirea agentului economic;
           - placi de traseu iluminate, amplasate in partea din fata, spate si
           laterala dreapta, pe care se inscriu: numarul liniei si ruta (pentru
           placa frontala) si cel putin numai numarul liniei pentru celelalte
           placi;
           - marcarea accesului la usi (urcare, coborare);
           b) la interior:
           - marcarea accesului la usi (urcare, coborare);
           - etichete pentru scaunele rezervate anumitor categorii de persoane
           (invalizi, persoane in varsta, persoane cu copii in brate);
           - alte simboluri si inscriptii, cum sunt: interdictia de a fuma sau
           de a sta de vorba cu conducatorul, indicarea dispozitivelor de
           deschidere a usilor in caz de necesitate etc.
           Toate inscriptionarile trebuie sa fie clare, univoce, usor lizibile
           si greu de sters, amplasate in locuri vizibile, cu continut,
           dimensiuni si conditii de calitate adecvate, iar etichetele trebuie
           sa fie certificate/omologate de Registrul Auto Roman.
16.10      Autobuzele si minibuzele care transporta copii vor fi inscriptionate
           pe partea laterala dreapta si pe spate cu cuvintele "TRANSPORT COPII"
           si/sau cu un simbol caracteristic, indicat cu titlu de exemplu in
           anexa nr. 6 in care chenarul si desenul vor fi de culoare albastra pe
           fond alb.
16.11      Autobuzele si minibuzele care transporta copii vor fi construite
           astfel incat conducatorul sa poata supraveghea in mod permanent
           urcarea si coborarea acestora, precum si comportarea lor in salon,
           prin:
           - constructia si amplasarea usii fata astfel incat conducatorul sa
           poata observa direct urcarea copiilor;
           - instalarea de oglinzi retrovizoare care sa asigure observarea
           coborarii pe usa din spate (inclusiv a scarilor acesteia) si
           observarea salonului.
16.12      Autovehiculele speciale care transporta mai mult de 9 persoane,
           inclusiv conducatorul, trebuie sa fie echipate cu instalatie de
           iluminat interior, ventilatie, incalzire si sa asigure comunicarea
           dintre pasageri si conducator.
16.13      La autocamioanele care transporta ocazional persoane, precum si la
           remorcile agricole care transporta persoane se vor lua urmatoarele
           masuri:
           - platforma va fi prevazuta cu banci sau scaune bine fixate, situate
           sub nivelul obloanelor cu cel putin 150 mm;
           - partile laterale ale platformei vor fi fixate cu sigurante, pentru
           a nu permite deschiderea accidentala a obloanelor.
           Pentru remorcile agricole care transporta persoane este necesar sa
           existe posibilitatea actionarii franei de stationare a remorcii din
           interiorul acesteia, care sa asigure franarea remorcii in caz de
           urgenta, precum si un sistem optic sau acustic de avertizare a
           conducatorului.

17         Conditii tehnice suplimentare pentru vehiculele care transporta
           marfuri periculoase sau perisabile

17.1       Vehiculele destinate transportului de marfuri periculoase trebuie sa
           respecte de asemenea prevederile legislatiei specifice in vigoare.
17.2       Vehiculele destinate transportului de marfuri perisabile trebuie sa
           respecte de asemenea prevederile legislatiei specifice in vigoare.

18         Sistemele, componentele si entitatile tehnice independente care
           concura la siguranta activa si pasiva a vehiculelor rutiere si
           protectia mediului, care trebuie sa fie omologate separat de vehicul
           si care pot fi comercializate separat.

18.1       Sistemele, componentele si entitatile tehnice independente care
           concura la siguranta activa si pasiva a vehiculelor si la protectia
           mediului inconjurator, care trebuie sa fie omologate separat de
           vehicul conform reglementarilor existente si precizate in
           anexa nr. 2, sunt precizate in continuare (ele trebuie sa fie
           marcate corespunzator daca acest lucru este reglementat):
           - garnituri de frana de inlocuire;
           - geamuri de securitate;
           - dispozitive mecanice de legatura dintre autovehiculul tractor si
           remorca sau semiremorca;
           - dispozitive antiimpanare, cabine de protectie, cadre de rezistenta
           si bare de protectie la rasturnare pentru tractoare agricole si
           forestiere;
           - rezervor de carburant;
           - elemente ale instalatiei electrice de iluminare si semnalizare;
           - triunghiuri reflectorizante de presemnalizare;
           - vitezografe, tahografe;
           - limitatoare de viteza;
           - centuri de siguranta;
           - dispozitive de retinere pentru copii;
           - jante si anvelope;
           - anvelope resapate;
           - dispozitive de protectie impotriva folosirii neautorizate;
           - oglinzi retrovizoare;
           - dispozitive de semnalizare sonora;
           - rezematori pentru cap, separate de scaun;
           - rezervoare de gaz sub presiune, gaz lichefiat sau de carburant;
           - amortizoare de zgomot de inlocuire pentru instalatia de evacuare;
           - roti de rezerva cu utilizare temporara;
           - placi de identificare pentru vehicule lungi si grele;
           - placi de identificare pentru vehicule lente;
           - marcaje reflectorizante pentru conturul vehiculelor lungi si grele;
           - recipiente de presiune simple;
           - casti de protectie pentru motociclete si mopede;
           - echipamente pentru automobile alimentate cu GPL sau GNC;
           - dispozitive de protectie impotriva improscarii cu apa sau noroi;
           - catalizatoare de inlocuire;
           - dispozitive speciale de avertizare optica;
           - dispozitive electrice de legatura dintre vehiculul tractor si
           remorca sau semiremorca;
           - balamale si incuietori pentru usi;
           - dispozitive de remorcare.
18.2       Piesele de schimb pentru vehicule rutiere si materialele de
           exploatare care pot afecta siguranta circulatiei rutiere si protectia
           mediului inconjurator, cu exceptia celor fabricate de furnizorii
           pentru prima echipare a vehiculelor, trebuie sa fie
           omologate/certificate conform legislatiei in vigoare; dupa caz,
           pentru piese de schimb si materiale de exploatare specifice unui
           anumit tip de vehicul producatorii acestora trebuie sa ceara in
           prealabil avizul producatorului vehiculului.

19         Alte conditii

19.1       La omologarea de tip a autovehiculelor instalatia de aprindere a
           autovehiculelor echipate cu motor cu aprindere prin scanteie si a
           autovehiculelor echipate cu motor electric de actionare nu trebuie sa
           produca perturbatii radioelectrice. In acest scop dispozitivele
           antiparazitare si masurarea parazitilor radioelectrici trebuie sa
           satisfaca conditiile tehnice cuprinse in Directiva 72/245/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 95/54/CE, sau in Regulamentul nr. 10
           ECE - UN, seria de amendamente 02.
19.2       La omologarea de tip a tractoarelor agricole si forestiere in ceea ce
           priveste eliminarea interferentelor radioelectrice trebuie respectate
           conditiile tehnice cuprinse in Directiva 75/322/CEE, ultima
           modificare prin Directiva 2001/3/CE.
19.3       Autovehiculele a caror viteza maxima, prin constructie, depaseste 30
           km/h, trebuie dotate cu un aparat care indica viteza de deplasare in
           km/h (vitezometru), care trebuie amplasat in campul direct de
           vizibilitate al conducatorului; vitezometrul poate fi echipat si cu
           un aparat care indica spatiul parcurs, in kilometri, si trebuie sa
           corespunda conditiilor tehnice cuprinse in Directiva 75/443/CEE,
           ultima modificare prin Directiva 97/39/CE, sau in Regulamentul nr. 39
           ECE - UN.
           De la prevederile de mai sus sunt exceptate autovehiculele echipate
           cu aparat de control (tahograf) conform pct. 19.4, in cazul in care
           viteza de deplasare este afisata direct in campul de vizibilitate al
           conducatorului.
19.4       Aparatele de control (tahografe) montate pe autovehiculele prezentate
           la omologare si pentru care este obligatorie echiparea cu aparate de
           control conform legislatiei in vigoare trebuie sa fie omologate
           conform Regulamentului CEE 3821/85 ultima modificare prin
           Regulamentul CE 2135/98 sau AETR echivalent. Aparatele de control
           introduse pe piata drept componenta separata trebuie de asemenea sa
           respecte conditiile tehnice din reglementarile precizate mai sus.
19.5       Limitatoarele de viteza montate pe autovehiculele prezentate la
           omologare si pentru care este obligatorie echiparea cu aceste
           dispozitive conform legislatiei in vigoare, precum si sistemele
           integrate de limitare a vitezei ale acestor autovehicule trebuie sa
           fie omologate conform prevederilor Directivei 92/24/CEE sau
           Regulamentului nr. 89 ECE - UN. Limitatoarele de viteza introduse pe
           piata drept componenta separata trebuie de asemenea sa respecte
           conditiile tehnice din reglementarile precizate mai sus.
           Pentru autovehiculele care apartin categoriei M2 sau categoriei M3,
           limitatorul de viteza trebuie reglat astfel incat viteza lor sa nu
           depaseasca 100 km/h. Pana la 1 ianuarie 2005 autovehiculele care
           apartin categoriei M3 avand masa maxima mai mare de 10 t pot sa fie
           echipate cu limitator de viteza la care viteza maxima este reglata la
           100 km/h.
           Pentru autovehiculele care apartin categoriei N2 sau categoriei N3,
           limitatorul de viteza trebuie reglat astfel incat viteza lor sa nu
           depaseasca 90 km/h.
19.6       Autoturismele si motocicletele trebuie dotate cu un dispozitiv care
           nu permite utilizarea lor fara acceptul detinatorului (antifurt),
           suficient de sigur si care sa nu pericliteze siguranta circulatiei
           atunci cand este decuplat in timpul mersului. Dispozitivul trebuie sa
           corespunda prevederilor tehnice cuprinse in Directiva 74/61/CEE,
           ultima modificare prin Directiva 95/56/CE, sau in Regulamentul nr. 18
           ECE - UN, seria de amendamente 01, iar pentru autovehiculele cu
           ghidon, in Directiva 93/33/CEE sau in Regulamentul nr. 62 ECE - UN.
19.7       Automobilele pot fi prevazute cu sisteme de alarma cu conditia ca
           acestea sa fie omologate si montate pe vehicul conform prescriptiilor
           tehnice ale Directivei 74/61/CEE, ultima modificare prin Directiva
           95/56/CE, sau ale Regulamentului nr. 97 ECE - UN si sa nu perturbe
           linistea publica prin declansare atunci cand nu este cazul.
19.8       La automobile trebuie sa fie posibila montarea de lanturi
           antiderapante, cel putin pe rotile unei axe motoare.
19.9       Automobilele trebuie sa fie dotate si sa aiba in permanenta la bord
           urmatoarele:
           - triunghi de presemnalizare, omologat conform prevederilor tehnice
           ale Regulamentului nr. 27 ECE - UN, seria de amendamente 03;
           - trusa medicala auto de prim ajutor, omologata/certificata de
           autoritatea competenta; trusele medicale fabricate sau importate in
           Romania vor fi autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei si
           certificate de Registrul Auto Roman;
           - cel putin o roata de rezerva (cu exceptia tractoarelor agricole
           sau forestiere);
           - cate o siguranta fuzibila din fiecare tip folosit la autovehicul;
           - cate un bec electric din fiecare tip folosit la autovehicul.
           Ele trebuie, de asemenea, sa fie echipate cu cric pentru ridicarea
           vehiculului, cheie pentru piulitele rotilor si manivela de pornire
           (daca este cazul).
19.10      Remorcile, cu exceptia remorcilor din categoriile O1, O2 si a celor
           lente cu axa centrala, care sunt echipate cu alt tip de pneuri decat
           autovehiculul tractor, trebuie prevazute cel putin cu o roata de
           rezerva.
19.11      Constructia si echiparea vehiculelor rutiere trebuie sa respecte
           prevederile legale privind protectia contra incendiilor.
           Subansamblurile, piesele si substantele inflamabile trebuie protejate
           fata de sistemul de evacuare a gazelor arse.
           Autoturismele trebuie sa satisfaca prevederile tehnice privind
           prevenirea riscurilor de incendiu. De asemenea, se recomanda sa fie
           dotate cu un stingator de incendiu adecvat, cu o capacitate
           suficienta pentru stingerea unui incendiu, amplasat la indemana
           conducatorului, care trebuie verificat periodic.
           Autovehiculele pentru transportul de persoane din categoriile M2 si
           M3 trebuie sa respecte prevederile referitoare la prevenirea
           riscurilor de incendiu precizate in Regulamentul nr. 36 ECE - UN,
           seria 03 de amendamente, si in Regulamentul nr. 52 ECE - UN, seria 01
           de amendamente. Materialele folosite la autobuzele interurbane si
           turistice din categoria M2 trebuie sa respecte prevederile Directivei
           95/28/CEE.
19.12      Autovehiculele cu o masa totala maxima autorizata de peste 3,5 t,
           precum si microbuzele, trebuie echipate cu cel putin un stingator de
           incendiu cu o capacitate suficienta pentru stingerea unui incendiu,
           amplasat la indemana conducatorului, care trebuie verificat periodic,
           conform reglementarilor in vigoare.
19.13      Nu se admite prezenta azbestului in compozitia garniturilor de frana
           si de ambreiaj, precum si in elementele de protectie termica ale
           sistemului de evacuare a gazelor; de asemenea conform conventiilor
           internationale la care Romania este Parte este interzisa utilizarea
           freonului pe baza de CFC din instalatiile de climatizare si
           refrigerare ale autovehiculelor.
19.14      Omologarea autovehiculelor echipate cu instalatie de alimentare cu
           GPL sau GNC se face cu respectarea conditiilor tehnice din
           regulamentele ECE - UN nr. 67 respectiv nr. 110 si a prevederilor
           specifice din directivele privitoare la emisiile poluante.
           Modificarea instalatiei de alimentare a motorului autovehiculului
           pentru functionarea si cu alt carburant decat cel prevazut de
           constructor (si cu care a fost omologat vehiculul in ansamblu),
           inclusiv cu gaze de petrol lichefiate (GPL) sau GNC, se admite numai
           cu respectarea conditiilor din reglementarea nationala privind
           modificarea instalatiilor de alimentare ale motoarelor pentru
           functionarea alternativa si cu GPL.
19.15      Autoturismele destinate invatarii conducerii auto trebuie echipate cu
           o caseta de culoare portocalie, fixata transversal pe acoperis,
           iluminata din interior de un bec cu putere maxima de 30 W, avand
           inscriptia "SCOALA" pe peretele din fata si din spate al casetei,
           conform anexei nr. 7, precum si cu dispozitiv cu dubla comanda pentru
           ambreiaj si frana de serviciu, doua oglinzi retrovizoare interioare,
           doua oglinzi retrovizoare exterioare si centuri de siguranta.
           Celelalte autovehicule trebuie echipate cu o caseta de culoare
           portocalie, fixata transversal pe acoperis, iluminata din interior de
           un bec cu putere maxima de 30 W, avand inscriptia "SCOALA" pe
           peretele din fata si din spate al casetei, conform anexei nr. 7 (cu
           dimensiuni duble: L x l x h = 840 x 200 x 240), precum si cu
           dispozitiv cu dubla comanda pentru ambreiaj si frana de serviciu,
           doua oglinzi retrovizoare exterioare si centuri de siguranta si cu
           o placa cu inscriptia "SCOALA", cu aceleasi dimensiuni ca ale
           casetei, aplicata pe partea din spate (in cazul autobuzelor si
           troleibuzelor).
19.16      Rezervorul de carburant trebuie sa fie protejat impotriva coroziunii.
           El trebuie sa fie incercat la dublul presiunii prevazute de
           constructor, dar cel putin 1,3 bar. Suprapresiunea trebuie sa fie
           eliminata automat prin dispozitive adecvate (orificii, ventile de
           siguranta etc.). In cazul rasturnarii complete a autovehiculului,
           carburantul nu trebuie sa se scurga prin orificii sau dispozitivul de
           aerisire; se admite totusi o scurgere neinsemnata, prin picurare.
           Debitul de scurgere nu trebuie sa depaseasca 30 g/min in decurs de 15
           minute, rezervorul fiind rostogolit la 90 grade si 180 grade.
19.17      Rezervorul trebuie sa fie astfel montat incat, la coliziune fata si
           spate sa fie protejat; in apropierea rezervorului nu trebuie sa
           existe parti proeminente, muchii ascutite etc. Rezervoarele pentru
           combustibil lichid amplasate pe vehicule trebuie sa respecte, ca
           entitati separate, conditiile tehnice cuprinse in Directiva
           70/221/CEE, ultima modificare prin Directiva 2000/8/CE. Pentru
           motocicluri trebuie respectate conditiile tehnice cuprinse in
           Directiva 97/24/CE, capitolul 6, iar pentru tractoare agricole si
           forestiere cele din Directiva 74/151/CEE, ultima modificare prin
           Directiva 98/38/CE.
           Rezervoarele pentru combustibil gazos si componentele din
           instalatiile de alimentare a motoarelor trebuie sa corespunda
           conditiilor tehnice cuprinse in Regulamentul nr. 67 ECE - UN, seria
           de amendamente 01 (pentru GPL) sau Regulamentul nr. 110 ECE - UN
           (pentru GNC).
19.18      Se interzice montarea de rezervoare de combustibil pe remorci sau
           semiremorci, cu exceptia cazurilor in care acestea servesc la
           alimentarea unor echipamente tehnologice, montate pe remorca.
19.19      Conductele de carburant trebuie montate astfel incat rezistenta lor
           sa nu fie influentata de deplasarile relative ale partilor componente
           ale caroseriei sau ale motorului care se produc in timpul
           exploatarii. Se pot folosi furtunuri elastice metalice sau din alte
           materiale rezistente la ardere, protejate impotriva loviturilor. Ele
           trebuie protejate si impotriva caldurii care se produce la
           functionarea autovehiculelor si nu trebuie sa permita acumularea
           carburantului sau picurarea acestuia pe parti fierbinti sau pe
           aparate electrice care pot produce incendii.
19.20      Masinile pentru lucrari, supuse procedurilor de omologare sau
           certificare, trebuie sa corespunda prevederilor tehnice referitoare
           la siguranta circulatiei si protectia mediului, dupa cum urmeaza:
           - masinile pentru lucrari tractate sau purtate, care nu sunt
           exceptate de la procedura de omologare conform cap. VI pct. 1, se
           omologheaza pentru circulatia pe drumurile publice conform
           reglementarilor si standardelor in vigoare, asimilandu-se cu vehicule
           avand constructie asemanatoare, luandu-se in considerare, dupa caz,
           exceptiile prevazute la cap. VI pct. 2;
           - pentru evitarea pericolului pentru siguranta circulatiei datorat
           unor particularitati constructive ale masinilor pentru lucrari
           (elemente mobile, agabaritice, muchii sau varfuri ascutite etc.), se
           vor consemna, intr-o fisa tehnica, masurile de siguranta ce trebuie
           aplicate pe timpul deplasarii acestor masini pe drumurile publice,
           cum sunt: fixarea-asigurarea sau demontarea ori rabaterea-plierea
           elementelor respective.

    CAP. 5

1          Biciclete

1.1        Dimensiuni
           Bicicletele pot avea latimea de cel mult 1,0 m, iar triciclele si
           cvadriciclele de cel mult 2,0 m; remorcile bicicletelor pot avea
           latimea de cel mult 0,75 m, iar remorcile triciclelor si
           cvadriciclelor nu pot depasi latimea vehiculului tragator.
1.2        Franele bicicletelor trebuie sa aiba o eficienta suficient de mare si
           sa fie usor manevrabile. In acest scop bicicletele trebuie dotate cu
           doua mecanisme de franare, unul amplasat pe roata din fata, iar
           celalalt pe roata din spate.
           Franele triciclelor si cvadriciclelor trebuie sa actioneze simultan
           si cu aceeasi intensitate pe rotile aceleiasi axe. Una dintre frane
           trebuie sa poata fi blocata, pentru a se asigura vehiculului frana de
           stationare.
1.3        Instalatia de iluminat si semnalizare trebuie sa cuprinda urmatoarele
           elemente:
1.3.1      Bicicletele trebuie dotate in fata cu o lampa cu lumina alba sau
           galbena, iar in spate cu o lampa cu lumina rosie, amplasata la o
           distanta de cel putin 0,25 m de la sol.
           Pentru alimentarea acestor lampi se recomanda dotarea cu un generator
           electric cu o putere de cel putin 3 W si o tensiune nominala de 6 V;
           suplimentar se poate utiliza si o baterie electrica de 6 V;
1.3.2      Bicicletele trebuie dotate in fata cu un catadioptru de culoare alba,
           in spate cu unul sau doi catadioptri de culoare rosie, amplasati la o
           distanta de maximum 0,6 m de la sol, iar pe spitele rotilor, cu unul
           sau doi catadioptri de culoare portocalie (cei doi catadioptri
           trebuie dispusi la 180 grade unul fata de celalalt), vizibili din
           ambele parti laterale.
           Triciclurile si cvadriciclurile trebuie dotate cu doi catadioptri de
           culoare alba, vizibili din fata, si doi catadioptri de culoare rosie,
           vizibili din spate, iar pe spitele rotilor cu catadioptri de culoare
           portocalie.
           Pedalele bicicletelor trebuie dotate cu catadioptri de culoare
           portocalie, vizibili din fata si din spate, care nu sunt obligatorii
           la bicicletele de curse.
1.3.3      Remorcile bicicletelor trebuie dotate in fata cu doi catadioptri de
           culoare alba, iar in spate cu doi catadioptri de culoare rosie.
1.3.4      Toti catadioptrii montati pe biciclete trebuie sa fie
           netriunghiulari, omologati si marcati conform Directivei 76/757/CEE,
           ultima modificare prin Directiva 97/29/CE, sau Regulamentului nr. 3
           ECE - UN, seria de amendamente 02.
1.4        Alte conditii
1.4.1      Rotile bicicletelor trebuie echipate cu pneuri si prevazute cu
           aparatori, care nu sunt obligatorii pentru bicicletele de curse; se
           recomanda echiparea bicicletelor cu pneuri cu elemente
           reflectorizante albe, omologate si marcate conform Regulamentului
           nr. 88 ECE - UN.
1.4.2      Numarul de sei al bicicletelor trebuie sa fie egal cu numarul
           perechilor de pedale, iar pe cadru, in fata seii conducatorului,
           poate fi amenajat un loc pentru un copil mai mic de sapte ani.
1.4.3      Bicicletele trebuie dotate cu un avertizor sonor (clopotel).
1.4.4      Bicicletele trebuie sa poarte o eticheta a constructorului, amplasata
           pe cadru, pe care sa fie inscrise, cu litere usor de citit si greu de
           sters, numele sau marca fabricantului, tipul vehiculului, precum si
           numarul de fabricatie.

2          Vehicule cu tractiune animala si vehicule trase sau impinse cu mana

2.1        Dimensiuni, roti, amenajare
2.1.1      Vehiculele cu tractiune animala si vehiculele trase sau impinse cu
           mana nu trebuie sa aiba o latime mai mare de 2,55 m.
2.1.2      Vehiculele care circula chiar si ocazional pe drumurile publice
           trebuie sa fie echipate cu pneuri cu o uzura rezonabila, fara
           deteriorari, taieturi sau rupturi, sau cu anvelope din cauciuc masiv,
           In cazul echiparii cu roti cu cercuri metalice, latimea acestora
           trebuie sa fie de cel putin 70 mm; cercurile nu trebuie sa aiba parti
           proeminente sau muchii ascutite care ar putea deteriora drumul.
2.1.3      Vehiculele cu tractiune animala, echipate cu anvelope, precum si
           vehiculele trase sau impinse cu mana avand o masa totala maxima
           autorizata mai mare de 400 kg, trebuie echipate cel putin cu un
           dispozitiv de franare care sa poata fi comandat de la locul
           conducatorului; daca vehiculul nu are amenajat un asemenea loc,
           atunci dispozitivul de comanda al franei trebuie amplasat in partea
           dreapta a acestuia si astfel construit incat sa poata fi actionat de
           catre o persoana care merge pe jos pe langa vehicul.
2.2        Dispozitive de iluminare
2.2.1      Vehiculele cu tractiune animala, precum si vehiculele trase sau
           impinse cu mana, avand o latime mai mare de 1,0 m, trebuie dotate in
           fata cu doi catadioptri de culoare alba, iar in spate, cu doi
           catadioptri de culoare rosie, amplasati cat mai aproape de peretele
           lateral, dar nu mai departe de 0,4 m de acesta; pe partile laterale
           pot fi montati catadioptri de culoare portocalie. Catadioptrii
           trebuie sa fie netriunghiulari si astfel amplasati incat vederea lor
           sa nu poata fi obturata de parti ale vehiculului sau incarcaturii;
           punctul cel mai de jos al suprafetei reflectorizante a catadioptrilor
           nu trebuie sa fie mai aproape de 0,3 m de la sol, iar punctul cel mai
           de sus la mai mult de 1,2 m de la sol.
2.2.2      Vehiculele cu tractiune animala, precum si vehiculele trase sau
           impinse cu mana pot fi echipate la partea din spate, in locul
           catadioptrilor, cu o placa triunghiulara de identificare, compusa din
           elemente reflectorizante si fluorescente de culoare rosie, sau cu
           doua benzi reflectorizante autocolante cu dungi alternante rosii si
           albe, descendente spre exterior, avand dimensiunea de cel putin 100 x
           50 mm, amplasate pe peretele spate al vehiculului, cat mai spre
           exteriorul acestuia, pentru a face vehiculul mai vizibil, inclusiv
           atunci cand acesta stationeaza noaptea pe drumul public.
2.2.3      Carucioarele pentru copii, bolnavi sau infirmi, precum si orice alte
           vehicule impinse cu mana sau cu tractiune animala, avand o latime
           maxima de 1,0 m, pot sa nu fie prevazute cu dispozitive de iluminare.

    CAP. 6
    Vehicule exceptate de la procedura de certificare si omologare pentru circulatie pe drumurile publice sau de la prevederile prezentelor reglementari

1          Se excepteaza de la procedura pentru certificarea si omologarea
           pentru circulatie, urmatoarele tipuri de vehicule:
           - bicicletele la care efortul de pedalare este asistat, echipate cu
           un motor auxiliar electric avand o putere nominala continua maxima de
           0,25 kW a carui alimentare este redusa progresiv si in final
           intrerupta cand vehiculul atinge viteza de 25 km/h, sau mai putin,
           daca biciclistul se opreste din pedalare;
           - remorcile tractate de biciclete cu motor - mopede, daca vehiculul
           care le tracteaza are o viteza maxima, prin constructie, ce nu
           depaseste 25 km/h;
           - masinile monoax pentru lucrari (motocultoare, motocositoare si
           altele similare), care sunt conduse de conducator pedestru;
           - utilajele si masinile pentru lucrari agricole sau forestiere,
           tractate sau purtate pe tractor (pluguri, grape, masini de semanat si
           recoltat, batoze, echipamente de stropit si altele similare), precum
           si alte masini si agregate pentru lucrari in diferite domenii
           (constructii, industrie), cu conditia ca masa lor maxima autorizata
           sa nu depaseasca 3,0 tone, iar viteza lor maxima, prin constructie,
           sa nu depaseasca 30 km/h;
           - scaunele rulante pentru persoane cu handicap locomotor.
           Pentru aceste vehicule sau agregate, la omologarea functionala
           efectuata prin grija constructorului, se vor prevedea si masurile
           constructive necesare pentru cazul in care ele vor circula sau vor fi
           transportate la si de la locul de exploatare, pe drumuri publice, iar
           responsabilitatea pentru pastrarea acestor calitati revine
           detinatorului.
2          Automobilele de epoca, reprezinta autovehicule in cazul carora
           perioada trecuta de la oprirea definitiva a fabricatiei tipului
           respectiv este de cel putin 30 de ani. Pentru acestea Registrul Auto
           Roman poate elibera o Carte de Identitate a Vehiculului in conditiile
           in care motorizarea acestora si principalele elemente constructive au
           ramas cele prevazute de constructor.
3          Autovehiculele destinate competitiilor sportive se omologheaza de
           catre Registrul Auto Roman in baza Fisei de omologare emise de
           Federatia Internationala a Automobilului (FIA), in conformitate cu
           Anexa J a Codului Sportiv International.
4          Pot fi exceptate de la unele prevederi ale prezentelor reglementari
           (dimensiuni, sarcini pe axe si greutati maxime autorizate,
           echipamente de franare, inscrierea in curbe, vizibilitatea
           conducatorului sau amplasarea unor echipamente de iluminat si
           semnalizare), prin derogare, vehicule lente, utilaje sau masini
           pentru lucrari, a caror constructie nu permite, din motive
           functionale, respectarea acestor conditii. Asemenea vehicule pot fi:
           - macarale turn rotative montate pe semiremorci sau remorci;
           - macarale autopropulsate (automacarale si macarale mobile);
           - excavatoare (cu exceptia incarcatoarelor frontale);
           - masini de nivelat (gredere);
           - incarcatoare cu cupa;
           - autoincarcatoare (dumpere);
           - alte vehicule sau utilaje pentru lucrari publice;
           - orice alte masini pentru lucrari, mentionate in anexa nr. 13, sau
           similare acestora.
5          Pot fi exceptate de la prevederile privind emisiile poluante
           autovehiculele specializate sau utilajele specializate care
           efectueaza lucrari in afara centrelor populate, cum sunt cele
           utilizate in industria petrolului, care se deplaseaza pe drumurile
           publice numai la si de la locul de munca, motoarele acestora trebuind
           sa respecte normele de mediu care se aplica la tractoare agricole.
6          Pot fi exceptate, de asemenea, de la unele prevederi ale prezentelor
           conditii tehnice, inclusiv cele referitoare la transportul de
           persoane, autovehiculele specializate, in cazul in care destinatia
           acestor autovehicule nu permite respectarea prevederilor respective,
           cum sunt cele destinate fortelor armate, protectiei civile,
           pompierilor, fortelor responsabile pentru mentinerea ordinii publice.
7          Exceptiile de la anumite prevederi pentru anumite categorii de
           vehicule se acorda numai dupa ce au fost epuizate toate
           posibilitatile de incadrare in reglementari, pe baza unor expertize
           efectuate de Registrul Auto Roman, cu consultarea institutelor de
           specialitate in domeniul respectiv. In anumite cazuri aprobarea va fi
           conditionata de respectarea altor conditii tehnice sau restrictii
           care pot compensa, partial sau total, abaterea care urmeaza sa fie
           acceptata.
8          La cererea producatorilor sau reprezentantilor lor legali autorizati
           se pot acorda exceptii cu caracter temporar sau limitat la un anumit
           numar de vehicule in cazul in care omologarea de tip si-a pierdut
           valabilitatea pentru vehiculele care fac parte dintr-o familie de
           vehicule produse in serie mica, conform definitiei, precum si pentru
           vehiculele care fac parte din lotul de incheiere a seriei de
           fabricatie, tinandu-se seama de prevederile prezentelor reglementari,
           la propunerea Registrului Auto Roman si cu aprobarea Ministerului
           Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
9          Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate
           acorda si alte exceptii individuale de la anumite prevederi ale
           prezentelor reglementari, in cazul in care acestea nu vor afecta in
           mod semnificativ siguranta rutiera si protectia mediului.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

1          Articolele din prevederile prezentelor reglementari vor putea fi
           detaliate si precizate, atunci cand este necesar, in scopul aplicarii
           lor pentru diferite tipuri de vehicule, prin instructiuni si
           dispozitii ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si
           Locuintei; completarile constituie parte integranta a prevederilor
           privind admiterea in circulatie pe drumurile publice a vehiculelor
           rutiere.
2          Lista echipamentelor si componentelor care se omologheaza separat de
           vehicul, prevazuta la cap. IV pct. 18, va putea fi revizuita si
           completata de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si
           Locuintei.
3          Pentru autovehiculele fabricate in Romania, prevederile pct. 8.4.1
           primul alineat si pct. 8.4.1.1 din cap. IV se aplica incepand cu 1
           ianuarie 2004 pentru omologarea de tip si 1 ianuarie 2005 pentru
           prima inmatriculare, iar prevederile pct. 8.5.1 primul alineat din
           cap. IV se aplica incepand cu 1 octombrie 2004 pentru omologarea de
           tip si 1 octombrie 2005 pentru prima inmatriculare.
           Pana la datele precizate mai sus autovehiculele fabricate in Romania
           trebuie sa satisfaca prevederile Directivei 70/220/CEE ultima
           modificare prin Directiva 96/69/CE (<<EURO 2>>), respectiv Directivei
           88/77/CEE ultima modificare prin Directiva 91/542/CEE treapta B
           (<<EURO 2>>).
4          Verificarea cerintelor precizate la pct. 8.4.3 si respectiv pct.
           8.5.3 din cap. IV se realizeaza pe baza de documente sau prin
           efectuarea incercarii de tip I a Directivei 70/220/CEE ultima
           modificare prin Directiva 98/69/CE treapta A, respectiv a ciclurilor
           ESC si ELR din Directiva 88/77/CEE ultima modificare prin Directiva
           1999/96/CE treapta A.
5          Pana la data de 1 ianuarie 2005 se pot utiliza si dispozitive de
           cuplare cu bolt de 40 mm, conform ISO 8755-1986 si SR ISO 8718, pe
           langa cele prevazute la cap. IV pct. 14.5.
6          La constructia vehiculelor rutiere trebuie respectata legislatia in
           vigoare cu privire la reciclarea vehiculelor rutiere si a
           componentelor acestora.
7          Textul oficial in limba romana al regulamentelor ECE - UN si al
           directivelor Uniunii Europene care se aplica la omologarea pentru
           circulatia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, este cel
           editat de catre Registrul Auto Roman.
8          Prezentele reglementari vor fi revizuite si completate periodic, pe
           masura introducerii unor noi reglementari pe plan european in
           domeniul omologarii vehiculelor rutiere, la care Romania este Parte
           sau la care va adera in viitor.
9          Anexele nr. 1 - 15 fac parte integranta din prezentele reglementari.

    ANEXA 1
    la reglementari

                DEFINIREA CATEGORIILOR SI TIPURILOR DE VEHICULE

A.         DEFINIREA CATEGORIILOR DE VEHICULE

           Categoriile de vehicule rutiere sunt definite dupa cum urmeaza:

1          Categoria - AUTOVEHICULE CU DOUA SAU TREI ROTI

1.1        Categoria L1e - Mopede, respectiv vehicule cu doua roti, a caror
           viteza maxima prin constructie nu depaseste 45 km/h si care sunt
           echipate cu un motor cu ardere interna cu cilindreea de cel mult 50
           cm^3, sau cu un motor electric a carui putere nominala continua este
           de cel mult 4 kW.
1.2        Categoria L2e - Mopede, respectiv vehicule cu trei roti, a caror
           viteza maxima prin constructie nu depaseste 45 km/h si care sunt
           echipate cu un motor cu aprindere prin scanteie a carui cilindree
           este de cel mult 50 cm^3, sau cu un alt motor cu ardere interna a
           carui putere maxima neta este de cel mult 4 kW, sau cu un motor
           electric a carui putere nominala continua este de cel mult 4 kW.
1.3        Categoria L3e - Motociclete, respectiv vehicule cu doua roti fara
           atas, echipate cu un motor cu ardere interna cu cilindreea mai mare
           de 50 cm^3 si/sau a caror viteza maxima prin constructie depaseste 45
           km/h.
1.4        Categoria L4e - Motociclete, respectiv vehicule cu doua roti cu atas,
           echipate cu un motor cu ardere interna cu cilindreea mai mare de 50
           cm^3 si/sau a caror viteza maxima prin constructie depaseste 45 km/h.
1.5        Categoria L5e - Mototricicluri, respectiv vehicule prevazute cu trei
           roti simetrice si echipate cu un motor cu ardere interna cu
           cilindreea mai mare de 50 cm^3 si/sau a caror viteza maxima prin
           constructie depaseste 45 km/h.
1.6        Categoria L6e - Cvadricicluri usoare, respectiv autovehicule cu patru
           roti, a caror masa proprie este de cel mult 350 kg, exclusiv masa
           acumulatorilor in cazul vehiculelor cu tractiune electrica, avand
           viteza maxima constructiva de cel mult 45 km/h. Ele sunt echipate cu
           un motor cu aprindere prin scanteie cu cilindreea de cel mult 50
           cm^3, sau cu un alt motor cu ardere interna cu o putere maxima neta
           de cel mult 4 kW, sau cu un motor electric cu o putere nominala
           continua de cel mult 4 kW. Aceste vehicule trebuie sa corespunda
           conditiilor tehnice aplicabile mopedelor cu trei roti din categoria
           L2e, cu exceptia cazurilor cand prin conditiile tehnice existente se
           prevede altfel.
1.7        Categoria L7e - Cvadricicluri, respectiv autovehicule cu patru roti,
           altele decat cvadriciclurile usoare, avand masa proprie de cel mult
           400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului de marfuri),
           exclusiv masa acumulatorilor in cazul vehiculelor cu tractiune
           electrica, si echipate cu un motor a carui putere maxima neta este de
           cel mult 15 kW. Aceste vehicule trebuie sa corespunda conditiilor
           tehnice aplicabile mototriciclurilor din categoria L5e, cu exceptia
           cazurilor cand prin conditiile tehnice existente se prevede altfel.
1.8        Definirea categoriilor de la pct. 1.1 - 1.7 (in conformitate cu
           Directiva 2002/24/CE) este valabila de la data 9 noiembrie 2003. Pana
           la aceasta data se aplica definitiile categoriilor din anexa 1a la
           reglementari (in conformitate cu Directiva 92/61/CEE ultima
           modificare prin Directiva 2000/7/CE).

2          Categoria M - AUTOVEHICULE AVAND CEL PUTIN PATRU ROTI, CONCEPUTE SI
           CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE PASAGERI

           Prin masa maxima se intelege masa maxima tehnic admisibila.

           Pentru categoriile M2 si M3 prin pasager se intelege orice persoana
           cu exceptia conducatorului sau a unui membru al echipajului.

2.1        Categoria M1 - Vehicule concepute si construite pentru transportul de
           pasageri, care au, in afara scaunului conducatorului, cel mult opt
           locuri pe scaune.
2.2        Categoria M2 - Vehicule concepute si construite pentru transportul de
           pasageri, care au, in afara scaunului conducatorului, mai mult de opt
           locuri pe scaune si o masa maxima ce nu depaseste 5 tone.
2.3        Categoria M3 - Vehicule concepute si construite pentru transportul de
           pasageri, care au, in afara scaunului conducatorului, mai mult de opt
           locuri pe scaune si o masa maxima ce depaseste 5 tone.
2.4        Tipurile de caroserie si codificarile care privesc vehiculele din
           categoria M sunt definite in sectiunea C a prezentei anexe, punctul 1
           (vehicule din categoria M1) si punctul 2 (vehicule din categoriile M2
           si M3).
2.5        Pentru vehiculele din categoriile M2 si M3 care au o capacitate de
           transport mai mare de 22 de pasageri, exclusiv conducatorul, se
           definesc urmatoarele trei clase:
           Clasa I: vehicule prevazute cu suprafete destinate pasagerilor in
           picioare si permitand deplasari frecvente ale pasagerilor.
           Clasa II: vehiculele destinate in principal transportului de pasageri
           asezati si concepute pentru a permite transportul de pasageri in
           picioare pe culoar si/sau intr-un spatiu care nu este mai mare decat
           cel prevazut pentru doua scaune duble.
           Clasa III: vehiculele destinate exclusiv pentru transportul
           pasagerilor asezati.
           Un vehicul poate apartine mai multor clase, caz in care poate fi
           omologat pentru fiecare dintre acestea.
2.6        Pentru vehiculele din categoriile M2 si M3 care au o capacitate de
           transport de cel mult 22 de pasageri, exclusiv conducatorul, se
           definesc urmatoarele doua clase:
           Clasa A: vehicule concepute pentru transportul pasagerilor in
           picioare; vehiculele din aceasta clasa sunt echipate cu scaune si au
           spatii pentru pasageri in picioare.
           Clasa B: vehicule care nu sunt concepute pentru a transporta pasageri
           in picioare; vehiculele din aceasta clasa nu au spatii pentru a
           transporta pasageri in picioare.

3          Categoria N - AUTOVEHICULE AVAND CEL PUTIN PATRU ROTI, CONCEPUTE SI
           CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE MARFURI

           Prin masa maxima se intelege masa maxima tehnic admisibila.

3.1        Categoria N1 - vehicule concepute si construite pentru transportul de
           marfuri cu o masa maxima care nu depaseste 3,5 t.
3.2        Categoria N2 - vehicule concepute si construite pentru transportul de
           marfuri avand o masa maxima care depaseste 3,5 t, dar nu depaseste
           12 t.
3.3        Categoria N3 - vehicule concepute si construite pentru transportul de
           marfuri avand o masa maxima ce depaseste 12 t.
3.4        In cazul unui vehicul tractor destinat sa tracteze o semiremorca sau
           o remorca cu axa centrala, masa care se ia in considerare la
           clasificarea vehiculului este masa proprie a vehiculului tractor, la
           care se adauga masa corespunzatoare sarcinii statice verticale maxime
           cu care semiremorca sau remorca cu axa centrala incarca vehiculul
           tractor si, eventual, masa maxima a incarcaturii proprii a
           vehiculului tractor.
3.5        Tipurile de caroserii si codificarile privind vehiculele din
           categoria N sunt definite in sectiunea C pct. 3.

4          CATEGORIA O - REMORCI (INCLUSIV SEMIREMORCI)

           Prin masa maxima se intelege masa maxima tehnic admisibila.

4.1        Categoria O1 - remorci avand o masa maxima ce nu depaseste 0,75 tone.
4.2        Categoria O2 - remorci avand o masa maxima care depaseste 0,75 tone,
           dar nu depaseste 3,5 t.
4.3        Categoria O3 - remorci avand o masa maxima care depaseste 3,5 tone,
           dar nu depaseste 10 t.
4.4        Categoria O4 - remorci avand o masa maxima care depaseste 10 t.
4.5        In cazul unei semiremorci, sau al unei remorci cu axa centrala, masa
           maxima care se ia in considerare pentru clasificarea remorcii
           corespunde sarcinii statice verticale transmise la sol prin axa/axe
           de la semiremorca sau de la remorca cu axa centrala, cuplata la
           autotractor si incarcata cu sarcina maxima.
4.6        Tipurile de caroserii si codificarile privind vehiculele din
           categoria O sunt definite in sectiunea C pct. 4.

5          VEHICULE DE TEREN (simbol G)

           Prin masa maxima se intelege masa maxima tehnic admisibila.

5.1        Vehiculele din categoria N1, avand o masa maxima ce nu depaseste 2
           tone, precum si vehiculele din categoria M1 sunt considerate vehicule
           de teren daca:
           - au cel putin o axa fata si cel putin o axa spate, concepute pentru
           a fi motoare simultan, inclusiv vehiculele la care antrenarea unei
           axe poate fi decuplata;
           - au cel putin un dispozitiv de blocare a diferentialului sau un
           mecanism care asigura un efect similar si daca pot urca o rampa de
           30%, calculata numai pentru vehiculul separat.
           In plus ele trebuie sa satisfaca cel putin cinci din urmatoarele sase
           conditii:
           - sa aiba un unghi de atac de cel putin 25 grade;
           - sa aiba un unghi de degajare de cel putin 20 grade;
           - sa aiba un unghi de rampa de cel putin 20 grade;
           - sa aiba o garda la sol de cel putin 180 mm sub axa fata;
           - sa aiba o garda la sol de cel putin 180 mm sub axa spate;
           - sa aiba intre axe o garda la sol de cel putin 200 mm.
5.2.       Vehiculele din categoria N1, avand o masa maxima ce depaseste 2 t,
           sau din categoriile N2, M2 sau M3, avand o masa maxima care nu
           depaseste 12 t, sunt considerate vehicule de teren daca toate rotile
           lor sunt concepute pentru a fi simultan motoare, inclusiv daca una
           dintre axe este decuplabila, sau in cazul in care satisfac cerintele
           urmatoare:
           - sa aiba cel putin o axa fata si cel putin o axa spate concepute
           pentru a fi simultan axe motoare, inclusiv daca una dintre axe este
           decuplabila;
           - sa fie echipate cel putin cu un dispozitiv de blocaj al
           diferentialului sau cu un mecanism care asigura un efect similar;
           - sa poata urca o rampa de 25%, calculata numai pentru vehiculul fara
           remorca.
5.3        Vehiculele din categoria M3 avand o masa maxima care depaseste 12 t
           si din categoria N3 sunt considerate vehicule de teren in cazul in
           care sunt echipate cu roti concepute pentru a fi simultan motoare,
           inclusiv daca una dintre axe poate fi decuplata, sau in cazul in care
           satisfac urmatoarele conditii:
           - cel putin jumatate din roti sa fie motoare;
           - sa fie echipate cel putin cu un dispozitiv de blocare a
           diferentialului sau cu un mecanism care asigura un efect similar;
           - sa poata urca o rampa de 25%, calculata numai pentru vehiculul fara
           remorca;
           Ele trebuie sa indeplineasca cel putin patru din urmatoarele sase
           conditii:
           - sa aiba un unghi de atac de cel putin 25 grade;
           - sa aiba un unghi de degajare de cel putin 25 grade;
           - sa aiba un unghi de rampa de cel putin 25 grade;
           - sa aiba sub axa fata o garda la sol de cel putin 250 mm;
           - sa aiba intre axe o garda la sol de cel putin 300 mm;
           - sa aiba sub axa spate o garda la sol de cel putin 250 mm.
5.4        Conditii de incarcare si de verificare
5.4.1      Vehiculele din categoria N1, avand o masa maxima care nu depaseste
           2 t, si cele din categoria M1 trebuie sa fie in stare de exploatare,
           adica sa aiba lichid de racire, lubrifianti, carburant, scule, roata
           de rezerva si un conducator*)
------------
    *) Masa conducatorului este evaluata la 75 kg (repartizata astfel: 68 kg pentru masa ocupantului si 7 kg pentru masa bagajelor, conform normei ISO 2416:1992). Rezervorul este umplut la 90% iar alte componente care contin lichide (cu exceptia celor destinate apelor uzate) la 100% din capacitatea declarata de catre constructor.

5.4.2      Autovehiculele, altele decat cele mentionate la pct. 5.4.1, trebuie
           sa fie incarcate la masa maxima tehnic admisibila, declarata de
           constructor.
5.4.3      Verificarea urcarii rampelor cerute (25% si 30%) se efectueaza prin
           calcule simple. In mod exceptional serviciul tehnic poate solicita ca
           un vehicul de tipul respectiv sa i se puna la dispozitie pentru o
           incercare practica.
5.4.4      La masurarea unghiurilor de atac, de degajare si de rampa,
           dispozitivele de protectie antiimpanare nu sunt luate in considerare.
5.5        Definitii si schite pentru garda la sol.
5.5.1      Prin garda la sol intre axe se intelege cea mai mica distanta intre
           planul de sprijin si punctul fix cel mai coborat al vehiculului.
           Axele multiple se considera ca fiind cu o singura axa.

    Figura 1, reprezentand garda la sol intre axe, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 bis din 18 aprilie 2003, la pagina 56.

5.5.2      Prin garda la sol sub o axa se intelege distanta determinata de arcul
           de cerc care trece prin mijlocul suprafetei portante a rotilor unei
           axe (a rotilor interioare in cazul pneurilor jumelate) si care atinge
           punctul fix cel mai coborat al vehiculului intre roti.

           Nici o parte rigida a vehiculului nu trebuie sa patrunda in segmentul
           hasurat al graficului. Daca este cazul se va indica garda la sol a
           mai multor axe, in ordinea amplasarii acestora, de exemplu
           280/250/250.

    Figura 2, reprezentand garda la sol sub o axa, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 bis din 18 aprilie 2003, la pagina 56.

5.6        Simbolizarea combinata
           Simbolurile G se combina cu simbolurile M si N. Astfel, un vehicul
           din categoria N1, adaptat ca vehicul de teren va fi simbolizat N1 G.
6          Se intelege prin vehicul special un vehicul din categoria M, N sau O,
           utilizat pentru transportul de pasageri sau de marfuri si care
           indeplineste o functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei
           si/sau echipamente speciale. Include si autovehiculele destinate
           efectuarii de servicii si/sau lucrari.
6.1        Se intelege prin autorulota un vehicul special din categoria M1
           construit pentru a servi drept locuinta si al carui compartiment
           locuibil contine cel putin urmatoarele echipamente:
           - scaune si o masa;
           - paturi obtinute eventual prin rabaterea scaunelor;
           - spatiu pentru bucatarie;
           - facilitati pentru depozitare.
           Aceste echipamente trebuie bine fixate; totusi masa poate fi
           conceputa pentru a fi usor pliata.
6.2        Se intelege prin autovehicul blindat un autovehicul din categoria M
           conceput pentru protectia pasagerilor si/sau a marfurilor pe care le
           transporta si care satisface exigentele aplicabile blindajelor
           antiglont.
6.3        Se intelege prin ambulanta un autovehicul din categoria M care
           serveste transportului de bolnavi sau de raniti si echipat special in
           acest scop.
6.4        Se intelege prin autovehicul funerar un autovehicul destinat
           transportului de persoane decedate si echipat special in acest scop.
6.5        Se intelege prin rulota o remorca care poate servi drept locuinta.
6.6        Se intelege prin automacara mobila un autovehicul special din
           categoria N3 care nu este echipat pentru transportul de marfuri si
           care este dotat cu o macara al carei moment de ridicare este mai mare
           sau egal cu 400 kNm.
6.7        Se intelege prin alt vehicul special vehiculul definit la pct. 6, cu
           exceptia celor mentionate la pct. 6.1 - 6.6.
6.8        Codurile de utilizat pentru vehiculele speciale sunt definite in
           sectiunea C pct. 5, in sensul specificat in sectiunea respectiva.

7          Categoria T - TRACTOARE AGRICOLE SI FORESTIERE

           Tractor agricol si forestier - orice vehicul cu motor, cu roti sau
           senile, avand cel putin doua axe, a carui functionare este in mod
           esential legata de forta sa de tractiune si care este destinat, prin
           constructie, pentru tractarea, impingerea, purtarea sau actionarea
           anumitor utilaje, masini ori remorci destinate sa fie folosite in
           agricultura sau in economia forestiera. Poate fi amenajat si pentru
           transportul unei sarcini si al unor insotitori. Directivele UE sau
           regulamentele ECE - UN se aplica numai la tractoarele definite mai
           sus, montate pe roti, avand doua axe si o viteza maxima, prin
           constructie, cuprinsa intre 6 si 40 km/h.
7.1        Categoria T1: - tractoare pe roti, a caror viteza maxima, prin
           constructie, nu depaseste 40 km/h, al caror ecartament minim pentru
           cel putin o axa este egal sau mai mare de 1150 mm, masa proprie este
           mai mare de 600 kg si garda la sol este mai mica sau egala cu
           1000 mm.
7.2        Categoria T2: - tractoare pe roti, a caror viteza maxima, prin
           constructie, nu depaseste 40 km/h, al caror ecartament minim este mai
           mic de 1150 mm, masa proprie este mai mare de 600 kg si garda la sol
           este mai mica sau egala cu 600 mm; totusi, daca inaltimea centrului
           de greutate al tractorului (masurata in raport cu solul), raportata
           la media ecartamentelor minime ale fiecarei axe, este mai mare de
           0,90, viteza maxima constructiva este limitata la 30 km/h.
7.3        Categoria T3: - tractoare pe roti, a caror viteza maxima, prin
           constructie, nu depaseste 40 km/h, iar masa proprie este mai mica de
           600 kg.
7.4        Categoria T4: - alte tractoare pe roti, a caror viteza maxima
           constructiva nu depaseste 40 km/h:
7.4.1      Categoria T4.1: - tractoare suprainaltate, concepute pentru a lucra
           in culturi inalte, dispuse linear, cum sunt culturile viticole. Ele
           sunt caracterizate prin sasiu sau o parte a sasiului suprainaltata,
           astfel incat sa poata circula paralel cu liniile de cultura, cu
           rotile din dreapta si din stanga de o parte si de alta a uneia sau
           mai multor linii de cultura. Ele sunt concepute pentru a purta sau
           pentru a actiona utilaje care pot fi fixate in fata, intre punti, in
           spate sau pe o platforma. Atunci cand tractorul este in pozitie de
           lucru, garda la sol, masurata in planul vertical al liniilor de
           cultura, este mai mare de 1000 mm. Daca inaltimea centrului de
           greutate al tractorului (masurata in raport cu solul), raportata la
           media ecartamentelor minime ale fiecarei axe, este mai mare de 0,90,
           viteza maxima constructiva este limitata la 30 km/h;
7.4.2      Categoria T4.2: - tractoare de gabarit mare, care se caracterizeaza
           prin dimensiuni mari, destinate indeosebi lucrarilor pe suprafete
           agricole de dimensiuni mari.

B          DEFINIREA TIPURILOR DE VEHICULE

1          In ceea ce priveste categoria M1, se intelege prin:
           tip: vehicule care sunt identice intre ele cel putin in ceea ce
           priveste urmatoarele caracteristici esentiale:
           - constructorul;
           - desemnarea tipului de catre constructor;
           - caracteristicile esentiale privitoare la constructie si conceptie:
             - sasiul/podeaua (diferente evidente si fundamentale);
             - motorul (cu ardere interna/electric/hibrid).
           varianta: vehicule care apartin aceluiasi tip si care sunt identice
           intre ele cel putin in ceea ce priveste urmatoarele caracteristici
           esentiale:
           - tipul de caroserie (de exemplu berlina, berlina cu hayon spate,
             cupeu etc.);
           - motorul:
             - principiul de functionare (pct. 3.2.1.1 din anexa III la
               Directiva 70/156/CEE ultima modificare prin Directiva
               2001/116/CE);
             - numarul si dispunerea cilindrilor;
             - pentru o aceeasi varianta diferentele de putere nu pot fi mai
               mari de 30% (cea mai ridicata putere este de cel mult 1,3 ori
               mai mare decat cea mai scazuta putere);
             - pentru o aceeasi varianta diferentele de cilindree nu pot fi mai
               mari de 20% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,2 ori mai
               mare decat cea mai mica cilindree);
           - axe motoare (numar, amplasare, interconectare);
           - axe directoare (numar si amplasare);
           versiune a unei variante: vehicule care apartin aceleiasi variante si
           care sunt constituite dintr-o combinatie de elemente (caracteristici)
           care figureaza in dosarul de omologare de tip si care trebuie sa
           corespunda cerintelor anexei VIII la Directiva 70/156/CEE ultima
           modificare prin Directiva 2001/116/CE.
           Nu se admit combinatii de valori diferite pentru urmatorii parametri
           in cadrul unei anumite versiuni:
           - masa maxima tehnic admisibila;
           - cilindreea;
           - puterea nominala;
           - tipul de cutie de viteze si numarul de trepte;
           - numarul de locuri asezat conform definitiei din prezenta anexa,
             sectiunea C.

2          In ceea ce priveste categoriile M2 si M3, se intelege prin:
           tip: vehicule care sunt identice intre ele cel putin in ceea ce
           priveste urmatoarele caracteristici esentiale:
           - constructorul;
           - desemnarea tipului de catre constructor;
           - categoria vehiculului;
           - caracteristicile esentiale privitoare la constructie si conceptie:
             - sasiu/caroserie cu structura autoportanta, cu/fara etaj,
               articulat/nearticulat (diferente evidente si fundamentale);
             - numarul de axe;
             - motorul (cu ardere interna/electric/hibrid)
           varianta: vehicule care apartin aceluiasi tip si care sunt identice
           intre ele cel putin in ceea ce priveste urmatoarele caracteristici
           esentiale:
           - clasa definita la sectiunea A pct. 2.5 si 2.6 (numai pentru
           vehiculele complete),
           - stadiul fabricatiei (complet/incomplet),
           - motorul:
             - principiul de functionare (punctul 3.2.1.1 din anexa III din
               Directiva 70/156/CEE ultima modificare prin Directiva
               2001/116/CE),
             - numarul si dispunerea cilindrilor,
             - pentru o aceeasi varianta diferentele de putere nu pot fi mai
               mari de 50% (cea mai ridicata putere este de cel mult 1,5 ori
               mai mare decat cea mai scazuta putere);
             - pentru o aceeasi varianta diferentele de cilindree nu pot fi mai
               mari de 50% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,5 ori mai
               mare decat cea mai mica cilindree);
             - amplasare (fata, centru, spate).
           - pentru o aceeasi varianta diferentele de masa maxima tehnic
             admisibila nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de
             cel mult 1,2 ori mai mare decat cea mai mica masa)
           - axe motoare (numar, amplasare, interconectare),
           - axe directoare (numar si amplasare),
           versiunea unei variante: vehicule care apartin aceleiasi variante si
           care sunt constituite dintr-o combinatie de elemente (caracteristici)
           care figureaza in dosarul de omologare de tip, cu respectarea
           cerintelor anexei VIII din Directiva 70/156/CEE ultima modificare
           prin Directiva 2001/116/CE.

3          In ceea ce priveste categoria N1, N2 si N3 se intelege prin:
           tip: vehicule care sunt identice intre ele cel putin in ceea ce
           priveste urmatoarele caracteristici esentiale:
           - constructorul;
           - desemnarea tipului de catre constructor;
           - categoria vehiculului;
           - caracteristicile esentiale privitoare la constructie si conceptie:
             - sasiu/podea (diferente evidente si fundamentale);
             - numarul de axe;
             - motorul (cu ardere interna/electric/hibrid)
           varianta: vehicule care apartin aceluiasi tip si care sunt identice
           intre ele cel putin in ceea ce priveste urmatoarele caracteristici
           esentiale:
           - structura caroseriei (de exemplu cu platforma/bena basculanta/
             cisterna/vehicul tractor) (numai pentru vehiculele complete);
           - stadiul fabricatiei (complet/incomplet),
           - motorul:
             - principiul de functionare (punctul 3.2.1.1 din anexa III din
               Directiva 70/156/CEE ultima modificare prin Directiva
               2001/116/CE),
             - numarul si dispunerea cilindrilor,
             - pentru o aceeasi varianta diferentele de putere nu pot fi mai
               mari de 50% (cea mai ridicata putere este de cel mult 1,5 ori
               mai mare decat cea mai scazuta putere);
             - pentru o aceeasi varianta diferentele de cilindree nu pot fi mai
               mari de 50% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,5 ori mai
               mare decat cea mai mica cilindree)
           - pentru o aceeasi varianta diferentele de masa maxima tehnic
             admisibila nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de
             cel mult 1,2 ori mai mare decat cea mai mica masa)
           - axe motoare (numar, amplasare, interconectare),
           - axe directoare (numar si amplasare),
           versiunea unei variante: vehicule care apartin aceleiasi variante si
           care sunt constituite dintr-o combinatie de elemente (caracteristici)
           care figureaza in dosarul de omologare de tip, cu respectarea
           cerintelor anexei VIII din Directiva 70/156/CEE ultima modificare
           prin Directiva 2001/116/CE.

4          In ceea ce priveste categoria O1, O2, O3, O4 se intelege prin:
           tip: vehicule care sunt identice intre ele cel putin in ceea ce
           priveste urmatoarele caracteristici esentiale:
           - constructorul;
           - desemnarea tipului de catre constructor;
           - categoria vehiculului;
           - caracteristicile esentiale privitoare la constructie si conceptie:
             - sasiu/structura autoportanta (diferente evidente si
               fundamentale),
             - numar de axe,
             - remorca cu protap/semiremorca/remorca cu axa centrala,
             - tipul sistemului de franare: (fara frane/franare prin
               inertie/franare comandata);
           varianta: vehicule care apartin aceluiasi tip si care sunt identice
           intre ele cel putin in ceea ce priveste urmatoarele caracteristici
           esentiale:
           - stadiul fabricatiei (complet/incomplet),
           - tipul de caroserie (rulota/platforma/cisterna) (numai pentru
             vehicule complete/completate).
           - pentru o aceeasi varianta diferentele de masa maxima tehnic
             admisibila nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de
             cel mult 1,2 ori mai mare decat cea mai mica masa),
           - axe directoare (numar si amplasare),
           versiunea unei variante: vehicule care apartin aceleiasi variante si
           care sunt constituite dintr-o combinatie de elemente (caracteristici)
           care figureaza in dosarul de omologare de tip.

5          Pentru toate categoriile M, N si O:
           Identificarea completa a vehiculului pornind numai de la desemnarea
           tipului, a variantei si a versiunii trebuie sa corespunda unei
           definiri precise si unice a tuturor caracteristicilor cerute pentru
           introducerea in exploatare a vehiculului.

6          In ceea ce priveste vehiculele cu doua sau trei roti, se intelege
           prin:
           tip: vehicule care sunt identice intre ele cel putin in ceea ce
           priveste urmatoarele caracteristici esentiale:
           - constructorul;
           - desemnarea tipului de catre constructor;
           - categoria vehiculului (moped categoria L1e, moped categoria L2e
             etc.);
           - sasiul, cadrul, podeaua sau structura pe care sunt fixate
             principalele componente;
           - motorul (cu ardere interna/electric/hibrid etc.)
           varianta: vehicule care apartin aceluiasi tip si care sunt identice
           intre ele cel putin in ceea ce priveste urmatoarele caracteristici
           esentiale:
           - forma caroseriei (caracteristicile de baza);
           - pentru o aceeasi varianta diferentele de masa proprie nu pot fi
             mai mari de 20% (cea mai mare masa este de maximum 1,2 ori mai
             mare decat cea mai mica masa);
           - pentru o aceeasi varianta diferentele de masa maxima tehnic
             admisibila nu pot fi mai mari de 20% (cea mai mare masa este de
             maximum 1,2 ori mai mare decat cea mai mica masa);
           - modul de functionare a motorului (2 sau 4 timpi, aprindere prin
             scanteie sau prin comprimare pentru motoarele cu ardere interna);
           - numar si dispunere cilindri;
           - pentru o aceeasi varianta diferentele de cilindree nu pot fi mai
             mari de 30% (cea mai mare cilindree este de cel mult 1,3 ori mai
             mare decat cea mai mica cilindree);
           - pentru o aceeasi varianta diferentele de putere nu pot fi mai mari
             de 30% (cea mai mare putere este de cel mult 1,3 ori mai mare
             decat cea mai mica putere);
           - mod de functionare (pentru motoare electrice);
           - tipul cutiei de viteze (manuala, automata etc.).
           versiune: vehicule care apartin aceluiasi tip si varianta, dar care
           pot avea unul sau mai multe din echipamentele, componentele sau
           sistemele enumerate in fisa de informatii din anexa II a Directivei
           2002/24/CE, cu conditia sa nu existe decat:
             a) o singura valoare declarata pentru:
               - masa proprie;
               - masa maxima tehnic admisibila;
               - puterea motorului;
               - cilindreea motorului;
             b) un singur ansamblu de rezultate ale incercarilor inregistrate
             conform anexei VII a Directivei 2002/24/CE.
           Definirea tipurilor, variantelor si versiunilor (in conformitate cu
           Directiva 2002/24/CE) este valabila de la data de 9 noiembrie 2003.
           Pana la aceasta data se aplica definitiile tipurilor, variantelor si
           versiunilor din Anexa 1a la prezentele reglementari (in conformitate
           cu Directiva 92/61/CEE ultima modificare prin Directiva 2000/7/CE).

7          In ceea ce priveste tractoarele agricole sau forestiere, se intelege
           prin:
           tip - tractoare dintr-o categorie identica cel putin cu privire la
           urmatoarele aspecte esentiale:
           - constructor;
           - desemnarea tipului de catre constructor;
           - caracteristici esentiale de conceptie si constructie:
             - sasiu grinda/sasiu cu lonjeroane/sasiu articulat (diferente
               evidente si fundamentale);
             - motor (cu ardere interna/electric/hibrid);
             - axe (numar).
           varianta - tractoare de un tip identic cel putin cu privire la
           urmatoarele aspecte esentiale:
           - motor:
             - principiu de functionare;
             - numarul si dispunerea cilindrilor;
             - diferenta de putere care nu depaseste 30% (puterea cea mai
               ridicata fiind de 1,3 ori mai mare decat puterea cea mai
               scazuta);
             - diferenta de cilindree care nu depaseste 20% (cilindreea cea
               mai ridicata fiind de 1,2 ori mai mare decat cilindreea cea mai
               scazuta);
           - axe motoare (numar, amplasare, interconectare);
           - axe directoare (numar, amplasare);
           - masa maxima sa nu difere cu mai mult de 10%;
           - transmisie (tip);
           - dispozitiv de protectie impotriva rasturnarii;
           - axe franate (numar).
           versiune a unei variante: tractoare realizate din combinatii de
           elemente care figureaza in dosarul de omologare conform anexei nr. 1
           la Directiva 74/150/CEE ultima modificare prin Directiva 2000/25/CE.

C          DEFINIREA TIPURILOR DE CAROSERII
           (numai pentru vehicule complete/completate)

           Tipul de caroserie este indicat prin codificarea de mai jos:

1          Autoturisme (M1):
           AA berlina: Norma ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.1, inclusiv vehiculele
           care au mai mult de patru ferestre laterale;
           AB autoturism dotat cu usa spate rabatabila (hayon): Berlina (AA)
           echipata cu un hayon in spatele vehiculului;
           AC break: Norma ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.4;
           AD cupeu: Norma ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.5;
           AE cabriolet: Norma ISO 3833:1977, pct. 3.1.1.6;
           AF vehicule cu utilizare multipla: autovehicule, altele decat cele
           mentionate la AA - AC, care sunt utilizate pentru transportul de
           pasageri si al bagajelor acestora sau de marfuri, in acelasi
           compartiment. Totusi, daca acest vehicul indeplineste cele doua
           conditii de mai jos, el nu este considerat vehicul din categoria M1:
           a) numarul de locuri asezat, cu exceptia locului conducatorului, nu
           depaseste sase;
           se considera ca exista un loc asezat daca vehiculul este prevazut cu
           ancoraje accesibile
           sunt considerate ancoraje accesibile, ancorajele care pot fi
           utilizate. Pentru ca un ancoraj sa nu fie accesibil, constructorul
           trebuie sa impiedice in mod fizic utilizarea lor, de exemplu, prin
           sudarea de placi peste ancoraje sau prin instalarea de elemente
           similare permanente care nu pot fi demontate cu sculele disponibile
           in mod curent

           si

           b) P - (M + N x 68) > N x 68
              P = masa maxima tehnic admisibila (in kg)
              M = masa proprie (in kg)
              N = numarul de locuri asezat, fara cel al conducatorului.

2          Autovehicule din categoria M2 si M3

           Vehicule din clasa I (vezi sectiunea A, pct. 2.5)
           CA fara etaj
           CB cu etaj
           CC articulate fara etaj
           CD articulate cu etaj
           CE cu podea coborata fara etaj
           CF cu podea coborata cu etaj
           CG articulat cu podea coborata fara etaj
           CH articulat cu podea coborata cu etaj

           Vehicule din clasa II (vezi sectiunea A, pct. 2.5)
           CI fara etaj
           CJ cu etaj
           CK articulate fara etaj
           CL articulate cu etaj
           CM cu podea coborata fara etaj
           CN cu podea coborata cu etaj
           CO articulat cu podea coborata fara etaj
           CP articulat cu podea coborata cu etaj

           Vehicule din clasa III (vezi sectiunea A, pct. 2.5)
           CQ fara etaj
           CR cu etaj
           CS articulate fara etaj
           CT articulate cu etaj

           Vehicule din clasa A (vezi sectiunea A, pct. 2.6)
           CU fara etaj
           CV cu podea coborata fara etaj

           Vehicule din clasa B (vezi sectiunea A, pct. 2.6)
           CW fara etaj

3          Autovehicule din categoria N
           BA Camion: Autovehicul care prin conceptie si constructie este
           destinat exclusiv sau in principal transportului de marfuri. Acesta
           poate tracta si o remorca.
           BB Van: Camion la care cabina este integrata in caroserie.
           BC Vehicul tractor pentru semiremorca (autotractor): autovehicul care
           prin conceptie si constructie este destinat exclusiv sau in principal
           tractarii de semiremorci.
           BD Vehicul tractor pentru remorca (autoremorcher): autovehicul care
           prin conceptie si constructie este destinat exclusiv sau in principal
           tractarii de remorci altele decat semiremorcile. Acesta poate avea o
           platforma de incarcare.

           - Totusi, daca un vehicul definit ca BB, a carui masa maxima tehnic
             admisibila nu depaseste 3500 kg:
             - are mai mult de 6 locuri asezat, cu exceptia locului
               conducatorului, sau
             - indeplineste conditiile urmatoare:
             i) numarul de locuri asezat, cu exceptia locului conducatorului,
                nu depaseste 6, si
             ii) P - (M + N x 68) </= N x 68
             acest vehicul nu este considerat ca apartinand categoriei N.
           - Totusi, daca un vehicul definit ca BA, BB a carui masa maxima
             tehnic admisibila depaseste 3500 kg, BC sau BD indeplineste cel
             putin una dintre conditiile urmatoare:
             i) numarul de locuri asezat, cu exceptia locului conducatorului
                depaseste 8, sau
             ii) P - (M + N x 68) </= N x 68
             acest vehicul nu este considerat ca apartinand categoriei N.

           Pentru definirea unui loc asezat precum si a termenilor P, M si N se
           va lua in considerare sectiunea C, punctul 1 din prezenta anexa.

4          Vehicule din categoria O
           DA Semiremorca: vehicul tractat conceput pentru a fi tractat de un
           vehicul tractor pentru semiremorca sau de o axa de tractare si care
           transmite o sarcina statica verticala importanta vehiculului tractor
           sau axei de tractare
           DB Remorca cu protap articulat: vehicul tractat cu cel putin doua axe
           dintre care cel putin una este axa directoare si care:
           - este echipat cu un dispozitiv de cuplare care are o mobilitate
             verticala (in raport cu remorca);
           - nu transmite o sarcina importanta vehiculului tractor (mai putin de
             100 daN).
           O semiremorca cuplata la o axa de tractare este considerata remorca
           cu protap articulat.
           DC Remorca cu axa centrala: remorca cu protap rigid a carei axa (axe)
           este (sunt) situata(e) in apropierea centrului de greutate al
           vehiculului (atunci cand sarcina este uniform repartizata) astfel
           incat se transmite vehiculului tractor o sarcina statica verticala de
           cel mult 10% din sarcina corespunzatoare masei maxime a remorcii
           sau o sarcina de cel mult 1000 daN (se va lua in considerare valoarea
           cea mai mica).

5          Vehicule speciale:
           SA Autorulote (vezi sectiunea A pct. 6.1)
           SB Autovehicule blindate (vezi sectiunea A pct. 6.2)
           SC Ambulante (vezi sectiunea A pct. 6.3)
           SD Autovehicule funerare (vezi sectiunea A pct. 6.4)
           SE Rulote (vezi sectiunea A pct. 6.5)
           SF Automacarale mobile (vezi sectiunea A pct. 6.6)
           SG Alte vehicule speciale (vezi sectiunea A pct. 6.7)

    ANEXA 1a
    la reglementari

    Clasificarea si definirea categoriilor si tipurilor de vehicule cu doua sau trei roti conform Directivei 92/61/CE ultima modificare prin Directiva 2000/7/CE

1          Categoria - AUTOVEHICULE CU DOUA SAU TREI ROTI
1.1        Categoria mopede, respectiv vehicule cu doua sau trei roti al caror
           motor, daca este un motor termic, are o cilindree care nu depaseste
           50 cm^3 si care au o viteza maxima, prin constructie, care nu
           depaseste 45 km/h.
1.2        Categoria motociclete, respectiv vehicule cu doua roti, cu sau fara
           atas, al caror motor, daca este un motor termic, are o cilindree mai
           mare de 50 cm^3 si/sau care au o viteza maxima, prin constructie,
           care depaseste 45 km/h.
1.3        Categoria mototricicluri, respectiv vehicule cu trei roti simetrice
           al caror motor, daca este un motor termic, are o cilindree care
           depaseste 50 cm^3, si/sau care au o viteza maxima, prin constructie,
           care depaseste 45 km/h.
1.4        Categoria cvadricicluri usoare, a caror masa proprie, cu exceptia
           masei bateriilor la vehiculele electrice, nu depaseste 350 kg si care
           au o viteza maxima, prin constructie, care nu depaseste 45 km/h, al
           caror motor, daca este un motor cu aprindere prin scanteie are o
           cilindree care nu depaseste 50 cm^3 (pentru alte tipuri de motoare o
           putere nominala egala sau mai mica de 4 kW), vehicule considerate ca
           mopede.
1.5        Categoria cvadricicluri care nu sunt vizate la pct. 1.4, a caror masa
           proprie, cu exceptia masei bateriilor la vehiculele electrice, nu
           depaseste 400 kg (550 kg pentru vehiculele destinate transportului
           de marfuri), si al caror motor are o putere nominala egala sau mai
           mica de 15 kW, vehicule considerate ca tricicluri.

2          In ceea ce priveste vehiculele cu doua sau trei roti, se intelege
           prin:
           tip: vehicule care apartin aceleiasi categorii (mopede cu doua roti,
           mopede cu trei roti, motociclete, motociclete cu atas, mototricicluri
           si cvadricicluri) si fabricate de acelasi constructor, avand acelasi
           sasiu si aceeasi desemnare de tip de catre constructor.
           varianta: vehicule care apartin aceluiasi tip si care prezinta
           diferente in ceea ce priveste:
           - forma caroseriei;
           - masa proprie si masa totala tehnic admisibila (diferenta mai mare
           de 20%);
           - principiul de functionare a motorului (cu aprindere prin scanteie,
           cu aprindere prin comprimare, electric, hibrid etc.);
           - ciclul de functionare a motorului (2 timpi, 4 timpi);
           - cilindreea motorului (diferenta mai mare de 30%);
           - numarul si dispunerea cilindrilor;
           - puterea motorului (diferenta mai mare de 30%);
           - mod de functionare (in cazul motoarelor electrice);
           - numarul si capacitatea bateriilor de propulsare.
           versiune: vehicule care apartin aceluiasi tip si, dupa caz, aceleiasi
           variante care prezinta diferente in ceea ce priveste:
           - transmisia puterii (cutie de viteze automata sau neautomata,
           rapoarte de transmitere, mod de comanda a schimbarii vitezelor);
           - cilindreea motorului (diferenta mai mica sau egala cu 30%);
           - puterea motorului (diferenta mai mica sau egala cu 30%);
           - masa proprie si masa totala tehnic admisibila (diferenta mai mica
           sau egala cu 20%);
           - alte modificari minore aduse de catre constructor si care se refera
           la caracteristicile esentiale precizate in anexa II a Directivei
           92/61/CEE ultima, modificare prin Directiva 2000/7/CE.

3          Prevederile prezentei anexe se aplica pana la data de 9 noiembrie
           2003, cand intra in vigoare definitiile precizate pentru
           autovehiculele cu 2 sau 3 roti din anexa nr. 1 la reglementari.

    ANEXA 2
    la reglementari

                           LISTA REGLEMENTARILOR
care se aplica la omologarea vehiculelor rutiere, sistemelor, componentelor si entitatilor tehnice

    A. Autovehicule si remorcile acestora

    1. Reglementari care se bazeaza pe prevederile directivelor CE sau regulamentelor ECE - UN echivalente

    Semnificatia literei R din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    R - Regulamente ECE - UN
        nr./seria de amendamente
 ______________________________________________________________________________
|                             Obiectul omologarii                              |
|______________________________________________________________________________|
|               Directive ale Uniunii Europene               |  R   |Termen de |
|____________________________________________________________|      |aplicare  |
|Directiva|Ultima    | Categoriile de vehicule la care se    |      |          |
|de baza  |modificare| aplica                                |      |          |
|CEE (CE) |care se   |_______________________________________|      |          |
|         |aplica    | M | M | M | N | N | N | O | O | O | O |      |          |
|         |          | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |      |          |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 1. Nivel zgomot                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  70/157 | 1999/101 | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 51/02|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 1. Amortizoare zgomot de inlocuire                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  70/157 | 1999/101 | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 59/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 2. Emisii poluante                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  70/220 | 1999/102 | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 83/05|Cap. IV   |
|         | 2001/1   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 8.4  |
|         | 2001/100 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |          |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 2. Catalizatori de inlocuire                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  70/220 | 1999/102 | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |103/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 3. Dispozitive protectie spate                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  70/221 | 2000/8   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 58/01|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 3. Rezervoare carburant                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  70/221 | 2000/8   | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 34/01|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 3. Rezervoare carburant (GPL)                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  70/221 | 2000/8   | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 67/01|in vigoare|
|         |          |(5)|(5)|(5)|(5)|(5)|(5)|   |   |   |   |      |          |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 3. Rezervoare carburant (GNC)                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  70/221 | 2000/8   | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |110/00|in vigoare|
|         |          |(5)|(5)|(5)|(5)|(5)|(5)|   |   |   |   |      |          |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 4. Placi de inmatriculare spate                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  70/222 |    -     | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  -   |in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 5. Echipamente de directie                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  70/311 | 1999/7   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 79/01|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 6. Balamale si incuietori pentru usi                                         |
|______________________________________________________________________________|
|  70/387 |   98/90  | X |   |   | X | X | X |   |   |   |   | 11/02|Cap. IV   |
|         | 2001/31  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 9.8  |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 7. Avertizoare acustice                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  70/388 |   87/354 | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 28/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 8. Vizibilitatea inapoi                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  71/127 |   88/321 | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 46/01|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 9. Franarea                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  71/320 |   98/12  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13/09|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 9. Franarea                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  71/320 |   98/12  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13   |in vigoare|
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H/00 |          |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 9. Garnituri de frane de inlocuire                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  71/320 |   98/12  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 90/01|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 10. Suprimarea parazitilor radioelectrici                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  72/245 |   95/54  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10/02|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 11. Emisii de fum la motoarele diesel                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  72/306 |   97/20  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 24/03|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 12. Amenajarea interioara a vehiculelor                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  74/60  | 2000/4   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 21/01|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 13. Dispozitive antifurt                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  74/61  |   95/56  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 18/02|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 13. Dispozitiv de imobilizare                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  74/61  |   95/56  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 97/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 13. Sisteme de alarma                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  74/61  |   95/56  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 97/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 14. Comportarea dispozitivului de directie in caz de impact                  |
|______________________________________________________________________________|
|  74/297 |   91/662 | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12/03|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 15. Rezistenta scaunelor                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  74/408 |   96/37  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 17/06|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 15. Rezistenta scaunelor                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  74/408 |   96/37  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 80/01|in vigoare|
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | (M2, |          |
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | M3)  |          |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 16. Proeminente exterioare                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  74/483 |   87/354 | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 26/02|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 17. Vitezometru si mersul inapoi                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  75/443 |   97/39  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 39/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 18. Placi de identificare                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  76/114 |   87/354 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  -   |Cap. IV   |
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 15.1 |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 19. Ancorajele centurilor de siguranta                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  76/115 |   96/38  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 14/04|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 20. Instalarea echipamentelor de iluminare si semnalizare luminoasa          |
|______________________________________________________________________________|
|  76/756 |   97/28  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 48/02|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 21. Catadioptri                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  76/757 |   97/29  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  3/02|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 22. Lampi de gabarit, lampi de pozitie laterale, fata si spate, lampi de     |
|     franare                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  76/758 |   97/30  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  7/02|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 22. Lampi pentru circulatie diurna                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  76/758 |   97/30  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 87/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 22. Lampi de contur                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  76/758 |   97/30  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 91/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 23. Lampi indicatoare de directie                                            |
|______________________________________________________________________________|
|  76/759 | 1999/15  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  6/01|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 24. Dispozitive de iluminare a placii de inmatriculare spate                 |
|______________________________________________________________________________|
|  76/760 |   97/31  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  4/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 25. Faruri echipate cu becuri cu incandescenta R2 si HS1                     |
|______________________________________________________________________________|
|  76/761 | 1999/17  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |  1/01|in vigoare|
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |112/00|          |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 25. Faruri capsulate (sealed beam)                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  76/761 | 1999/17  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |  5/02|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 25. Faruri echipate cu becuri cu incandescenta cu halogen (H1, H2, H3, HB3,  |
|     HB4, H7 si/sau H8)                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  76/761 | 1999/17  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |  8/04|in vigoare|
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |112/00|          |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 25. Faruri echipate cu becuri cu incandescenta cu halogen (H4)               |
|______________________________________________________________________________|
|  76/761 | 1999/17  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 20/02|in vigoare|
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |112/00|          |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 25. Faruri capsulate cu halogen                                              |
|______________________________________________________________________________|
|  76/761 | 1999/17  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 31/02|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 25. Becuri cu incandescenta destinate utilizarii la echipamente de iluminat  |
|     omologate                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  76/761 | 1999/17  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 37/03|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 25. Faruri echipate cu surse de lumina cu descarcare in gaz                  |
|______________________________________________________________________________|
|  76/761 | 1999/17  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 98/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 25. Surse luminoase cu descarcare in gaz folosite la farurile autovehiculelor|
|______________________________________________________________________________|
|  76/761 | 1999/17  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 99/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 26. Faruri de ceata (fata)                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  76/762 | 1999/18  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 19/02|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 27. Dispozitive de remorcare                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  77/389 |   96/64  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   -  |in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 28. Lampi de ceata spate                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  77/538 | 1999/14  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 38/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 29. Lampi de mers inapoi                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  77/539 |   97/32  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 30. Lampi de stationare                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  77/540 | 1999/16  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 77/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 31. Centuri de siguranta                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  77/541 | 2000/3   | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 16/04|Cap. IV   |
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 12.12|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 31. Dispozitive de retinere pentru copii                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  77/541 | 2000/3   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 44/03|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 32. Campul de vizibilitate inainte                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  77/649 |   90/630 | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   -  |in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 33. Identificarea comenzilor                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|  78/316 |   94/53  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   |   -  |in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 34. Dejivrarea si dezaburirea                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  78/317 |     -    | X |(1)|(1)|(1)|(1)|(1)|   |   |   |   |   -  |in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 35. Stergatoare si spalatoare de parbriz                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  78/318 |   94/68  | X |(2)|(2)|(2)|(2)|(2)|   |   |   |   |   -  |in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 36. Incalzirea habitaclului                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|  78/548 |     -    | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  -   |Cap. IV   |
|2001/56  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 12.16|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 37. Acoperirea rotilor                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  78/549 |   94/78  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   -  |in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 38. Rezematori de cap integrate in scaun                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  74/408 |   96/37  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17/06|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 38. Rezematori de cap                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  78/932 |   87/354 | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 25/04|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 39. Emisiile de CO2/consum de combustibil                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  80/1268| 1999/100 | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |101/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 40. Puterea motorului                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  80/1269| 1999/99  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 85/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 41. Emisiile motoarelor diesel                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  88/77  | 1999/96  | X | X | X | X | X | X |   |   |   |   | 49/03|Cap. IV   |
|         | 2001/27  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 8.5  |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 42. Dispozitive de protectie laterala                                        |
|______________________________________________________________________________|
|  89/297 |     -    |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X | 73/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 43. Dispozitive de protectie la improscare                                   |
|______________________________________________________________________________|
|  91/226 |     -    |   |   |   |   | X | X |   |   | X | X |   -  |in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 44. Mase si dimensiuni                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  92/21  |   95/48  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   -  |in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 45. Geamuri de securitate                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  92/22  | 2001/92  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 43/00|Cap. IV   |
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 11.5 |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 46. Pneuri, autovehicule si remorci                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  92/23  | 2001/43  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 30/02|Cap. IV   |
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 13.4 |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 46. Pneuri, autovehicule comerciale si remorci                               |
|______________________________________________________________________________|
|  92/23  | 2001/43  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 54/00|Cap. IV   |
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 13.4 |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 46. Roti de rezerva de uz temporar                                           |
|______________________________________________________________________________|
|  92/23  |     -    | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 64/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 47. Limitatoare de viteza                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|  92/24  |     -    |   |   | X |   | X | X |   |   |   |   | 89/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 48. Mase si dimensiuni altele decat la autoturisme                           |
|______________________________________________________________________________|
|  97/27  |     -    | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |   -  |in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 49. Proeminente exterioare ale cabinei                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  92/114 |     -    |   |   |   | X | X | X |   |   |   |   | 61/00|in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 50. Elemente mecanice de cuplare                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  94/20  |     -    | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 55/01|in vigoare|
|         |          |(3)|(3)|(3)|(3)|(3)|(3)|   |   |   |   |      |          |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 51. Comportarea la foc                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  95/28  |     -    |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   -  |in vigoare|
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 52. Autobuze (mai mult de 22 pasageri)                                       |
|______________________________________________________________________________|
|2001/85  |     -    |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   | 36/03|Cap. IV   |
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 16.4 |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 52. Autobuze (cel mult 22 de pasageri)                                       |
|______________________________________________________________________________|
|2001/85  |     -    |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   | 52/01|Cap. IV   |
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 16.5 |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 52. Autobuze cu etaj                                                         |
|______________________________________________________________________________|
|2001/85  |     -    |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |107/00|Cap. IV   |
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 16.4 |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 52. Rezistenta suprastructurii autobuzelor                                   |
|______________________________________________________________________________|
|2001/85  |     -    |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   | 66/1 |Cap. IV   |
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 9.14 |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 53. Coliziune frontala                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  96/79  | 1999/98  | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 94/01|Cap. IV   |
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 9.13 |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 54. Coliziune laterala                                                       |
|______________________________________________________________________________|
|  96/27  |     -    | X |   |   | X |   |   |   |   |   |   | 95/01|Cap. IV   |
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 9.13 |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 55. Vehicule ADR                                                             |
|______________________________________________________________________________|
|  98/91  |     -    |   |   |   | X | X | X | X | X | X | X |105/02|in vigoare|
|         |          |   |   |   |(4)|(4)|(4)|(4)|(4)|(4)|(4)|      |          |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|
|                                                                              |
| 56. Dispozitive antiimpanare fata                                            |
|______________________________________________________________________________|
|2000/40  |     -    |   |   |   |   | X | X |   |   |   |   | 93/00|Cap. IV   |
|         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |pct. 9.12 |
|_________|__________|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|______|__________|

    X Directiva aplicabila
    (1) Vehiculele din aceasta categorie trebuie sa fie echipate cu un dispozitiv adecvat de dejivrare si dezaburire a parbrizului
    (2) Vehiculele din aceasta categorie trebuie sa fie echipate cu un dispozitiv adecvat de spalare si stergere a parbrizului
    (3) Cerintele Directivei 94/20/CE se aplica numai vehiculelor echipate cu dispozitive de cuplare
    (4) Cerintele Directivei 98/91/CE se aplica numai atunci cand constructorul solicita omologarea unui vehicul destinat exclusiv transportului de marfuri periculoase
    (5) In cazul vehiculelor alimentate cu GPL si GNC, in asteptarea modificarilor pertinente ale Directivei 70/221/CEE, pentru a include rezervoarele GPL si GNC, se accepta omologarea conform regulamentelor ECE - UN 67/01 sau 110.

    2. Reglementari care se bazeaza numai pe prevederile regulamentelor ECE - UN
 ______________________________________________________________________________
| Obiectul omologarii   |  Regulamente  |    Directive UE    |   Termen de     |
|                       |  ECE - UN     |                    |   aplicare      |
|                       |_______________|____________________|                 |
|                       |Nr.|Seria de   |Directiva|Ultima    |                 |
|                       |   |amendamente|de baza  |modificare|                 |
|                       |   |           |CEE (CE) |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Autovehicule alimentate| 67|    01     |    -    |    -     |in vigoare       |
|cu GPL                 |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Determinarea vitezei   | 68|    00     |    -    |    -     |in vigoare       |
|maxime                 |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Placi de identificare  | 69|    01     |    -    |    -     |in vigoare       |
|spate pentru vehicule  |   |           |         |          |                 |
|lente                  |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Placi de identificare  | 70|    01     |    -    |    -     |in vigoare       |
|spate pentru vehicule  |   |           |         |          |                 |
|lungi si grele         |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Dispozitive scurte de  |102|    00     |    -    |    -     |in vigoare
|atelare vehicule       |   |           |         |          |                 |
|utilitare              |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Marcaje reflectorizante|104|    00     |    -    |    -     |Cap. IV pct. 5.39|
|vehicule lungi si grele|   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Pneuri resapate pentru |108|    00     |    -    |    -     |in vigoare       |
|autovehicule si remorci|   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Pneuri resapate pentru |109|    00     |    -    |    -     |in vigoare       |
|autovehicule comerciale|   |           |         |          |                 |
|si remorci             |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Autovehicule alimentate|110|    00     |    -    |    -     |in vigoare       |
|cu GNC                 |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Vehicule-cisterna      |111|    00     |    -    |    -     |in vigoare       |
|stabilitate la         |   |           |         |          |                 |
|rasturnare             |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|

    B. Tractoare agricole si forestiere
 ______________________________________________________________________________
| Obiectul omologarii   |    Directive UE     |  Regulamente  | Categorii de   |
|                       |                     |  ECE - UN     | vehicule la    |
|                       |_____________________|_______________| care se aplica |
|                       |Directiva |Ultima    |Nr.|Seria de   |                |
|                       |de baza   |modificare|   |amendamente|                |
|                       |CEE (CE)  |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Caracteristici, precum |74/151    |   98/38  | - |     -     |                |
|si componente utilizate|          |          |   |           |                |
|la tractoare cu roti   |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- masa maxima incarcat |74/151 I  |   98/38  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|                       |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- placa de             |74/151 II |   98/38  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|inmatriculare          |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- rezervorul de        |74/151 III|   98/38  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|carburant              |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- mase - balast        |74/151 IV |   98/38  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|                       |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- avertizor acustic    |74/151 V  |   98/38  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|                       |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|                       |          |          |   |           |Este aplicabila |
|                       |          |          |   |           |ca alternativa  |
|                       |          |          |   |           |Directiva       |
|                       |          |          |   |           |70/388/CE       |
|                       |          |          |   |           |(autovehicule si|
|                       |          |          |   |           |remorci)        |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- nivel sonor          |74/151 VI |   98/38  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|(exterior)             |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|                       |          |          |   |           |Este aplicabila |
|                       |          |          |   |           |ca alternativa  |
|                       |          |          |   |           |Directiva       |
|                       |          |          |   |           |70/157/CE       |
|                       |          |          |   |           |(autovehicule si|
|                       |          |          |   |           |remorci)        |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Viteza maxima prin     |74/152    |   98/89  | - |     -     |                |
|constructie si         |          |          |   |           |                |
|platforma de incarcare |          |          |   |           |                |
|a tractoarelor         |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Viteza maxima          |74/152    |   98/89  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|                       |par. 1    |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Platforma de incarcare |74/152    |   98/89  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|                       |par. 2    |          |   |           |(T4.1), T4.2    |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Oglinzi retrovizoare   |74/346    |   98/40  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|                       |          |          |   |           |(T4.1), T4.2    |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Campul de vizibilitate |74/347    |   97/54  | 71|    00     |T1, T2, T3,     |
|al tractoristului si   |          |          |   |           |(T4.1), T4.2    |
|stergator de parbriz   |          |          |   |           |Este aplicabila |
|                       |          |          |   |           |ca alternativa  |
|                       |          |          |   |           |Directiva       |
|                       |          |          |   |           |77/649/CE       |
|                       |          |          |   |           |(autovehicule si|
|                       |          |          |   |           |remorci)        |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Sistemul de directie al|75/321    |   98/39  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|tractoarelor cu roti   |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|                       |          |          |   |           |Este aplicabila |
|                       |          |          |   |           |ca alternativa  |
|                       |          |          |   |           |Directiva       |
|                       |          |          |   |           |70/311/CE       |
|                       |          |          |   |           |(autovehicule si|
|                       |          |          |   |           |remorci)        |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Deparazitarea          |75/322    | 2001/3   | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|radioelectrica a       |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|tractoarelor cu roti   |          |          |   |           |Este aplicabila |
|                       |          |          |   |           |ca alternativa  |
|                       |          |          |   |           |si Directiva    |
|                       |          |          |   |           |72/245/CE       |
|                       |          |          |   |           |(autovehicule si|
|                       |          |          |   |           |remorci)        |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Franarea tractoarelor  |76/432    |   97/54  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|cu roti                |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|                       |          |          |   |           |Este aplicabila |
|                       |          |          |   |           |ca alternativa  |
|                       |          |          |   |           |Directiva       |
|                       |          |          |   |           |71/320/CE       |
|                       |          |          |   |           |(autovehicule si|
|                       |          |          |   |           |remorci)        |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Scaunul insotitorului  |76/763    | 1999/86  |   |     -     |T1, T3, T4.1,   |
|la tractoarele cu roti |          |          |   |           |T4.2, T4.1, T4.2|
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Nivelul sonor la       |77/311    |   97/54  |   |     -     |T1, T2, T3,     |
|urechile tractoristului|          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Dispozitiv de protectie|77/536    | 1999/55  | - |     -     |T1, T4.1, T4.2  |
|in caz de rasturnare   |          |          |   |           |    ----        |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Masuri contra emisiilor|77/537    |   97/54  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|de fum ale motoarelor  |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|diesel                 |          |          |   |           |Este aplicabila |
|                       |          |          |   |           |ca alternativa  |
|                       |          |          |   |           |Directiva       |
|                       |          |          |   |           |72/306/CE       |
|                       |          |          |   |           |(autovehicule si|
|                       |          |          |   |           |remorci)        |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Scaunul tractoristului |78/764    | 1999/57  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|                       |          |          |   |           |(T4.1), T4.2    |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Instalatia de iluminare|78/933    | 1999/56  | 86|    00     |T1, T2, T3,     |
|si semnalizare         |          |          |   |           |(T4.1), (T4.2)  |
|luminoasa              |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Elemente de iluminare  |79/532    |   97/54  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|si semnalizare         |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|luminoasa              |          |          |   |           |Sunt aplicabile |
|                       |          |          |   |           |ca alternativa  |
|                       |          |          |   |           |directivele     |
|                       |          |          |   |           |76/757/CE,      |
|                       |          |          |   |           |76/758/CE,      |
|                       |          |          |   |           |76/759/CE,      |
|                       |          |          |   |           |76/760/CE,      |
|                       |          |          |   |           |76/761/CE,      |
|                       |          |          |   |           |76/762/CE,      |
|                       |          |          |   |           |77/538/CE,      |
|                       |          |          |   |           |77/539/CE       |
|                       |          |          |   |           |(autovehicule si|
|                       |          |          |   |           |remorci)        |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Dispozitiv de          |79/533    | 1999/58  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|remorcare, mersul      |          |          |   |           |(T4.1), T4.2    |
|inapoi                 |          |          |   |           |Fara bara de    |
|                       |          |          |   |           |remorcare       |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Dispozitive de         |79/622    | 1999/40  | - |     -     |T1, T4.1, T4.2  |
|protectie la rasturnare|          |          |   |           |    ----        |
|ale tractoarelor       |          |          |   |           |                |
|(incercari statice)    |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Spatiul de conducere si|80/720    |   97/54  | - |     -     |T1, T3, T4.1,   |
|accesul la postul de   |          |          |   |           |T4.2            |
|conducere              |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Priza de putere si     |86/297    |   97/54  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|aparatoarele acesteia  |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Dispozitive de         |86/298    | 2000/19  | - |     -     |T2              |
|protectie in cazul     |          |          |   |           |                |
|rasturnarii            |          |          |   |           |                |
|tractoarelor cu        |          |          |   |           |                |
|ecartament ingust,     |          |          |   |           |                |
|montate in spate       |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Amplasarea si          |86/415    |   97/54  | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|identificarea          |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|comenzilor             |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Dispozitive de         |87/402    | 2000/22  | - |     -     |T2              |
|protectie la rasturnare|          |          |   |           |                |
|pentru tractoare cu    |          |          |   |           |                |
|ecartament ingust,     |          |          |   |           |                |
|montate in fata        |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Caracteristici         |89/173    | 2000/1   | - |     -     |                |
|constructive si        |          |          |   |           |                |
|diverse componente ale |          |          |   |           |                |
|tractoarelor           |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- dimensiuni si mase   |89/173 I  | 2000/1   | 86|    00     |T1, T2, T3,     |
|remorcabile            |          |          |   |           |(T4.1), (T4.2)  |
|                       |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- geamuri de securitate|89/173 III| 2000/1   | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|                       |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|                       |          |          |   |           |Este aplicabila |
|                       |          |          |   |           |ca alternativa  |
|                       |          |          |   |           |Directiva       |
|                       |          |          |   |           |92/22/CE        |
|                       |          |          |   |           |(autovehicule si|
|                       |          |          |   |           |remorci)        |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- regulator de viteze  |89/173    | 2000/1   | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|                       |II, 1     |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- protectia elementelor|89/173    | 2000/1   | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|motorului              |II, 2     |          |   |           |(T4.1), T4.2    |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- legaturi mecanice    |89/173 IV | 2000/1   | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|                       |          |          |   |           |T4.1, (T4.2)    |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- placuta fabricantului|89/173 V  | 2000/1   | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|                       |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- legaturi de franare  |89/173 VI | 2000/1   | - |     -     |T1, T2, T3,     |
|cu remorca             |          |          |   |           |T4.1, (T4.2)    |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Emisii poluante gazoase|2000/25   |   -      | 96|    01     |T1, T2, T3,     |
|si particule la        |          |          |   |           |T4.1, T4.2      |
|motoare                |          |          |   |           |Este aplicabila |
|                       |          |          |   |           |ca alternativa  |
|                       |          |          |   |           |si Directiva    |
|                       |          |          |   |           |88/77/CE        |
|                       |          |          |   |           |(autovehicule si|
|                       |          |          |   |           |remorci)        |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Pneuri pentru          |  -       |    -     |106|    00     |                |
|vehiculele agricole si |          |          |   |           |                |
|remorcile lor          |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|

    Toate cerintele sunt in vigoare cu exceptia celor referitoare la emisii poluante gazoase si particule la motoare care se aplica conform prevederilor de la cap. IV pct. 8.6

    C. Autovehiculele cu doua sau trei roti
 ______________________________________________________________________________
| Obiectul omologarii   |    Directive UE     |  Regulamente  |   Termen de    |
|                       |                     |  ECE - UN     |   aplicare     |
|                       |_____________________|_______________|                |
|                       |Directiva |Ultima    |Nr.|Seria de   |                |
|                       |de baza   |modificare|   |amendamente|                |
|                       |CEE (CE)  |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Instalatia de franare  |93/14     |     -    | 78|     02    |in vigoare      |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Simbolizarea           |93/29     | 2000/74  | 60|     00    |in vigoare      |
|dispozitivului de      |          |          |   |           |                |
|comanda, control si    |          |          |   |           |                |
|indicatoare            |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Avertizorul sonor      |93/30     |     -    | 28|     00    |in vigoare      | |_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Picior articulat de    |          |          |   |           |                |
|sprijin                |93/31     | 2000/72  | - |     -     |in vigoare      |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Dispozitiv de retinere |93/32     | 1999/24  | - |     -     |in vigoare      |
|pentru insotitor la    |          |          |   |           |                |
|vehicule cu 2 roti     |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Dispozitive impotriva  |93/33     | 1999/23  | 62|     00    |in vigoare      |
|utilizarii neautorizate|          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Inscriptii de          |93/34     | 1999/25  | - |     -     |in vigoare      |
|identificare           |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Instalatia de iluminare|93/92     | 2000/73  | 53|     01    |in vigoare      |
|si semnalizare         |          |          | 74|     01    |                |
|luminoasa la vehicule  |          |          |   |           |                |
|cu 2 - 3 roti          |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Mase si dimensiuni la  |93/93     |     -    | - |     -     |in vigoare      |
|motociclete            |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Montarea placilor de   |93/94     | 1999/26  | - |     -     |in vigoare      |
|inmatriculare la       |          |          |   |           |                |
|motociclete            |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Viteza maxima prin     |95/1      |     -    | - |     -     |in vigoare      |
|constructie, momentul  |          |          |   |           |                |
|si puterea maxima utila|          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Caracteristici         |97/24     |     -    | - |     -     |in vigoare      |
|principale si          |          |          |   |           |                |
|componente ale         |          |          |   |           |                |
|vehiculelor cu 2 - 3   |          |          |   |           |                |
|roti                   |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- pneuri si montarea   |97/24     |     -    | 75|     00    |in vigoare      |
|lor                    |capitol 1 |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- echipamente de       |97/24     |   97/24  |  1|     02    |in vigoare      |
|iluminare si           |capitol 2 |     -    |  3|     02    |                |
|semnalizare luminoasa  |          |          |  4|     00    |                |
|inclusiv becuri        |          |          |  6|     01    |                |
|                       |          |          |  7|     02    |                |
|                       |          |          |  8|     05    |                |
|                       |          |          | 19|     02    |                |
|                       |          |          | 20|     03    |                |
|                       |          |          | 23|     00    |                |
|                       |          |          | 37|     03    |                |
|                       |          |          | 38|     00    |                |
|                       |          |          | 50|     00    |                |
|                       |          |          | 56|     01    |                |
|                       |          |          | 57|     02    |                |
|                       |          |          | 72|     01    |                |
|                       |          |          | 82|     01    |                |
|                       |          |          |112|     00    |                |
|                       |          |          |113|     00    |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- proeminente          |97/24     |     -    | - |     -     |in vigoare      |
|exterioare             |capitol 3 |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- oglinzi              |97/24     |     -    | 81|     00    |in vigoare      |
|retrovizoare           |capitol 4 |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- emisii poluante      |97/24     |     -    | - |     -     |in vigoare      |
|                       |capitol 5 |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- rezervor de carburant|97/24     |     -    | - |     -     |in vigoare      |
|                       |capitol 6 |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- protectie impotriva  |97/24     |     -    | - |     -     |in vigoare      |
|modificarii            |capitol 7 |          |   |           |                |
|neautorizate           |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- compatibilitate      |97/24     |     -    | - |     -     |in vigoare      |
|electromagnetica       |capitol 8 |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- zgomot               |97/24     |     -    | - |     -     |in vigoare      |
|                       |capitol 9 |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- dispozitive de       |97/24     |     -    | - |     -     |in vigoare      |
|cuplare                |capitol 10|          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- centurile de         |97/24     |     -    | - |     -     |in vigoare      |
|siguranta pentru       |capitol 11|          |   |           |                |
|vehicule carosate si   |          |          |   |           |                |
|ancorarea lor          |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|- geamuri, instalatii  |97/24     |     -    | - |     -     |in vigoare      |
|de stergere, spalare,  |capitol 12|          |   |           |                |
|uscare si dejivrare a  |          |          |   |           |                |
|parbrizului            |          |          |   |           |                |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|
|Vitezometrul           |2000/7    |     -    | 39|     00    |in vigoare      |
|_______________________|__________|__________|___|___________|________________|

    NOTA:
    Vehiculele cu propulsie electrica nu sunt supuse conditiilor tehnice referitoare la emisii poluante, nivel sonor si dispozitiv de evacuare. Aceste conditii tehnice nu se aplica nici vehiculelor cu propulsie bimodala in cazul in care unul dintre cele doua moduri de propulsie este electric iar celalalt termic.

    D. Reglementari suplimentare care se aplica la omologarea unor sisteme, componente si entitati tehnice separate si care nu sunt incluse in reglementarile precizate la punctele A, B, C
 ______________________________________________________________________________
| Obiectul omologarii   |  Regulamente  |    Directive UE    |   Observatii    |
|                       |  ECE - UN     |                    |                 |
|                       |_______________|____________________|                 |
|                       |Nr.|Seria de   |Directiva|Ultima    |                 |
|                       |   |amendamente|de baza  |modificare|                 |
|                       |   |           |CEE (CE) |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Casti de protectie     | 22|    05     |    -    |    -     |                 |
|motociclete - mopede   |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Triunghiuri de         | 27|    03     |    -    |    -     |                 |
|presemnalizare         |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Stergatoare pentru     | 45|    01     |    -    |    -     |                 |
|faruri                 |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Lampi speciale de      | 65|    00     |    -    |    -     |                 |
|avertisment pentru     |   |           |         |          |                 |
|automobile             |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Echipamente speciale   | 67|    01     |    -    |    -     |                 |
|pentru automobile      |   |           |         |          |                 |
|alimentate cu GPL      |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Placi de identificare  | 69|    01     |    -    |    -     |                 |
|pentru vehicule lente  |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Placi de identificare  | 70|    01     |    -    |    -     |                 |
|pentru vehicule lungi  |   |           |         |          |                 |
|si grele               |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Marcaje                |104|    00     |    -    |    -     |                 |
|retroreflectorizante   |   |           |         |          |                 |
|pentru vehicule lungi  |   |           |         |          |                 |
|si grele               |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Echipamente speciale   |110|    00     |    -    |    -     |                 |
|pentru automobile      |   |           |         |          |                 |
|alimentate cu GN       |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Motoare cu ardere      | - |    -      |97/68    |2001/63   |                 |
|interna pentru masini  |   |           |         |          |                 |
|mobile nerutiere       |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Recipienti simpli de   | - |    -      |87/404   |  93/68   |                 |
|presiune               |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Limitator de viteza    | - |    -      |92/24    |    -     |                 |
|maxima                 |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|
|Aparat de control      | - |    -      |3821/85  |2135/98   |
|(tahograf)             |   |           |         |          |                 |
|_______________________|___|___________|_________|__________|_________________|

    ANEXA 3
    la reglementari

                               TOLERANTE
            Pentru omologari individuale sau de serie mica

                               Tabelul 1

    Abateri admisibile pentru determinarea prin incercari a dimensiunilor liniare
         (diametre, lungimi, latimi, inaltimi, grosimi - valori in mm)
 ______________________________________________________________________________
| gradul de    |               Domeniul nominal al dimensiunilor               |
| precizie     |_______________________________________________________________|
|              | 0,5 - 3 |  3 - 6  |  6 - 30 | 30 - 120| 120 - 315| 315 - 1000 |
|              |   incl. |  incl.  |   incl. |   incl. |   incl.  |    incl.   |
|______________|_________|_________|_________|_________|__________|____________|
|fin           |+/- 0,05 |+/- 0,05 |+/- 0,1  |+/- 0,15 |+/- 0,2   |+/- 0,3     |
|______________|_________|_________|_________|_________|__________|____________|
|mediu         |+/- 0,1  |+/- 0,1  |+/- 0,2  |+/- 0,3  |+/- 0,5   |+/- 0,8     |
|______________|_________|_________|_________|_________|__________|____________|
|grosier       |+/- 0,15 |+/- 0,2  |+/- 0,5  |+/- 0,8  |+/- 1,2   |+/- 2       |
|______________|_________|_________|_________|_________|__________|____________|
|foarte grosier|    -    |+/- 0,5  |+/- 1    |+/- 1,5  |+/- 2     |+/- 3       |
|______________|_________|_________|_________|_________|__________|____________|

                               Tabelul 2

    Abateri admisibile pentru determinarea prin incercari a dimensiunilor unghiulare
 ______________________________________________________________________
|                          Domeniul unghiular                          |
|______________________________________________________________________|
| 0 - 10 grade incl.| 10 grade - 100 grade incl.| peste 100 grade incl.|
|___________________|___________________________|______________________|
|    +/- 30 grade   |         +/- 5%            |  +/- (3% + 2 grade)  |
|___________________|___________________________|______________________|

                               Tabelul 3

                         Catalog de tolerante
cuprinzand abateri admisibile la determinarea valorilor indicate de constructor

 ______________________________________________________________________________
|Nr.   |       Denumire       |                Abateri admisibile              |
|crt.  |                      |________________________________________________|
|      |                      |motociclete,            |masini autopropulsate  |
|      |                      |autoturisme, vehicule   |pentru lucrari,        |
|      |                      |utilitare curente si    |vehicule agricole sau  |
|      |                      |remorcile acestora      |forestiere si          |
|      |                      |                        |remorcile acestora     |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1     |Sasiul si caroseria   |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.1   |Dimensiuni principale |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.1.1 |Lungime L (mm)*1)     |+/- (0,005 L + 30 mm)   |+/- (0,005 L + 60 mm)  |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.1.2 |Latime B (mm)*1)      |+/- (0,005 B + 20 mm)   |+/- (0,005 B + 40 mm)  |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.1.3 |Inaltime*1)           |+/- 50 mm               |+/- 80 mm              |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.2   |Ampatamentul,         |+/- 30 mm               |+/- 30 mm              |
|      |respectiv distanta de |                        |                       |
|      |sprijin la            |                        |                       |
|      |semiremorcile cu sa   |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.3   |Distanta de sprijin la|+/- 30 mm               |+/- 40 mm              |
|      |remorcile cu o axa    |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.4   |Lungimea protapului   |+/- 30 mm               |+/- 30 mm              |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.5   |Distanta intre axa    |+/- 20 mm               |+/- 20 mm              |
|      |gaurii si extremitatea|                        |                       |
|      |degajarii furcii de   |                        |                       |
|      |tractiune la remorcile|                        |                       |
|      |cu mai multe axe      |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.6   |Inaltimea de cuplare, |+/- 50 mm               |+/- 80 mm              |
|      |inclusiv la cuplajul  |                        |                       |
|      |cu sa                 |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.7   |Raza maxima a seii    |+/- 20 mm               |+/- 20 mm              |
|      |spre tractor          |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.8   |Lungimea consolei,    |+/- 20 mm               |+/- 30 mm              |
|      |fata si spate         |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.9   |Distantele dintre     |+/- 30 mm               |+/- 30 mm              |
|      |centrul de greutate si|                        |                       |
|      |axa fata sau axa      |                        |                       |
|      |spate*2)              |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.10  |Ecartamentul          |+/- 20 mm               |+/- 20 mm*3)           |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.11  |Adancimile de         |+/- 4 mm                |+/- 5 mm               |
|      |ambutisare a rotilor  |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.12  |Spatiul de incarcare  |                        |                       |
|      |(inclusiv dimensiunile|                        |                       |
|      |pentru calculul       |                        |                       |
|      |suprafetei de         |                        |                       |
|      |incarcare)            |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.12.1|Lungimea              |+/- 30 mm               |+/- 30 mm*4)           |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.12.2|Latimea               |+/- 30 mm               |+/- 30 mm*4)           |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.12.3|Inaltimea             |+/- 20 mm               |+/- 20 mm*4)           |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.12.4|Volumul (la           |+/- 3%                  |+/- 3%                 |
|      |autocisterne)         |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.13  |Dimensiunile placii de|                        |                       |
|      |inmatriculare*5)      |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.13.1|Inaltimea             |tab. 1, foarte grosier  |tab. 1, foarte grosier |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.13.2|Latimea               |tab. 1, foarte grosier  |tab. 1, foarte grosier |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.13.3|Inaltimea marginii    |+/- 50 mm               |+/- 60 mm              |
|      |inferioare, respectiv |                        |                       |
|      |superioare a placii de|                        |                       |
|      |inmatriculare deasupra|                        |                       |
|      |carosabilului         |                        |                       |
|      |(vehiculul gol)       |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.14  |Amplasarea            |                        |                       |
|      |dispozitivelor de     |                        |                       |
|      |iluminare             |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.14.1|Distantele intre      |+/- 50 mm               |+/- 100 mm             |
|      |dispozitivele de      |                        |                       |
|      |iluminare-semnalizare |                        |                       |
|      |pe directia lungimii  |                        |                       |
|      |vehiculului           |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.14.2|Distantele intre      |+/- 30 mm               |+/- 40 mm              |
|      |dispozitivele de      |                        |                       |
|      |iluminare-semnalizare |                        |                       |
|      |pe directia latimii   |                        |                       |
|      |vehiculului           |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.14.3|Inaltimea punctului   |+/- 50 mm               |+/- 60 mm              |
|      |inferior, respectiv   |                        |                       |
|      |superior al suprafetei|                        |                       |
|      |iluminante deasupra   |                        |                       |
|      |carosabilului         |                        |                       |
|      |(vehiculul neincarcat)|                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.14.4|Distanta punctelor    |+/- 30 mm               |+/- 60 mm              |
|      |exterioare ale        |                        |                       |
|      |suprafetelor          |                        |                       |
|      |iluminante fata de    |                        |                       |
|      |latimea de gabarit a  |                        |                       |
|      |vehiculului           |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.14.5|Amplasarea lampilor de|+/- 2 mm, respectiv in  |+/- 2 mm, respectiv in |
|      |iluminare a placii de |cadrul campului placii  |cadrul campului placii |
|      |inmatriculare fata de |de inmatriculare        |de inmatriculare       |
|      |marginea sau centrul  |                        |                       |
|      |sau de suprafata de   |                        |                       |
|      |asezare a numarului de|                        |                       |
|      |inmatriculare         |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.14.6|Unghiul relativ intre |+/- 2 grade, respectiv  |+/- 2 grade, respectiv |
|      |lumina numarului de   |in cadrul campului      |in cadrul campului     |
|      |inmatriculare si      |placii de inmatriculare |placii de inmatriculare|
|      |suprafata de asezare  |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.15  |Dimensiunile pentru   |                        |                       |
|      |reglarea scaunului    |                        |                       |
|      |conducatorului        |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.15.1|Deplasarea            |+/- 10 mm               |+/- 10 mm              |
|      |longitudinala         |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.15.2|Deplasarea pe inaltime|+/- 10 mm               |+/- 10 mm              |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.15.3|Inclinarea spatarului |+/- 3 grade             |+/- 3 grade            |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.16  |Dimensiunile spatiului|+/- 20 mm               |+/- 20 mm              |
|      |destinat scaunelor la |                        |                       |
|      |postul de conducere   |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.17  |Dimensiunile scaunelor|+/- 20 mm               |+/- 20 mm              |
|      |(inclusiv             |                        |                       |
|      |motociclete), scaunul |                        |                       |
|      |neincarcat            |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.18  |Amplasarea elementelor|+/- 10 mm               |+/- 10 mm              |
|      |de comanda (actionare)|                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.19  |Dimensiunile golurilor|+/- 10 mm               |nu este cazul          |
|      |pentru usi (inclusiv  |                        |                       |
|      |iesirile de siguranta)|                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.20  |Inaltimea treptei de  |+/- 50 mm               |+/- 80 mm              |
|      |urcare deasupra       |                        |                       |
|      |carosabilului*6)      |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.21  |Amplasarea punctelor  |+/- 10 mm               |+/- 10 mm              |
|      |de ancorare a         |                        |                       |
|      |centurilor (fixe fata |                        |                       |
|      |de vehicul)*7)        |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.22  |Dimensiunile          |                        |                       |
|      |elementelor campului  |                        |                       |
|      |de vizibilitate       |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.22.1|Latimea si distanta   |+/- 100 mm              |+/- 100 mm             |
|      |elementelor de        |                        |                       |
|      |obturare din          |                        |                       |
|      |semicercul de         |                        |                       |
|      |vizibilitate*8)       |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.22.2|Raza, coarda cercului |+/- 50 mm               |+/- 50 mm              |
|      |de vizibilitate       |                        |                       |
|      |9,5 m*8)              |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|1.23  |Distanta de la centrul|+/- 30 mm               |+/- 100 mm             |
|      |volanului pana la     |                        |                       |
|      |muchia bordului       |                        |                       |
|      |vehiculului           |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|2     |Mase                  |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|2.1   |Masele proprii        |+/- 5%                  |+/- 5%                 |
|      |(inclusiv sarcinile pe|                        |                       |
|      |axe ale vehiculului   |                        |                       |
|      |neincarcat si masa    |                        |                       |
|      |componentelor indicate|                        |                       |
|      |la expertiza de tip)  |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|2.2   |Greutatile (masele) la|+/- 3%                  |+/- 3%                 |
|      |incercari*9)          |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|3     |Motorul cu            |                        |                       |
|      |consumatorii auxiliari|                        |                       |
|      |si transmisia         |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|3.1   |Cursa                 |Tab. 1, mediu           |tab. 1, mediu          |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|3.2   |Alezajul              |Tab. 1, mediu           |tab. 1, mediu          |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|3.3   |Puterea maxima        |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|3.3.1 |a motoarelor Diesel si|+/- 2%                  |+/- 2%                 |
|      |Otto la incercarea    |                        |                       |
|      |initiala              |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|3.3.2 |la incercari          |+/- 5%                  |+/- 5%                 |
|      |ulterioare            |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|3.4   |Momentul maxim        |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|3.4.1 |la incercarea initiala|+/- 2%                  |+/- 2%                 |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|3.4.2 |la incercari          |+/- 5%                  |+/- 5%                 |
|      |ulterioare            |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|3.5   |Turatiile la pct. 3.3 |+/- 1,5%                |+/- 1,5%               |
|      |si 3.4                |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|3.6   |Continutul            |+/- 10%                 |+/- 10%                |
|      |rezervorului de       |                        |                       |
|      |carburant (la         |                        |                       |
|      |alimentare in pozitia |                        |                       |
|      |de montaj pe carosabil|                        |                       |
|      |orizontal)            |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|3.7   |Sistemul de evacuare a|                        |                       |
|      |gazelor arse          |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|3.7.1 |Lungimile             |+/- 20 mm               |+/- 20 mm              |
|      |conductelor*10)       |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|3.7.2 |Cotele principale ale |Tab. 1, foarte grosier  |tab. 1, foarte grosier |
|      |amortizorului de      |                        |                       |
|      |zgomot, marimea       |                        |                       |
|      |gaurilor etc.         |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|3.8   |Diametrul la          |Tab. 1, foarte grosier  |tab. 1, foarte grosier |
|      |transmisiile prin     |                        |                       |
|      |frictiune             |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|4     |Zgomote*11)           |+ 2 dB (A)              |+ 2 dB (A)             |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|4.1   |Zgomotul in stationare|+ 2 dB (A)              |+ 2 dB (A)             |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|4.2   |Zgomotul in mers      |+ 2 dB (A)              |+ 2 dB (A)             |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|4.3   |Zgomotul la franare cu|+ 2 dB (A)              |+ 2 dB (A)             |
|      |frana de motor        |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|4.4   |Zgomotul in apropierea|+ 5 dB (A)              |+ 5 dB (A)             |
|      |orificiului de        |                        |                       |
|      |evacuare              |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|4.5   |Zgomotul de fond      |+ 2 dB (A)              |+ 2 dB (A)             |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|5     |Viteze*12)            |                        |                       |
|      |V (km/h)              |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|5.1   |Viteza maxima*13)     |                        |                       |
|      |Pana la 50 km/h       |+/- 10%                 |+/- 10%                |
|      |intre 51 si 150 km/h  |+/- (0,03 V + 3,5) km/h |+/- (0,03 V + 3,5) km/h|
|      |peste 150 km/h        |+/- (0,01 V + 6,5) km/h |+/- (0,01 V + 6,5) km/h|
|______|______________________|________________________|_______________________|
|5.2   |Vitezele de           |                        |                       |
|      |incercare*14), *15)   |                        |                       |
|      |Pana la 50 km/h       |+/- (0,01 V + 2) km/h   |+/- (0,01 V + 2) km/h  |
|      |Peste 50 km/h         |+/- (0,01 V + 2) km/h   |+/- (0,01 V + 2) km/h  |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6     |Sistemul de directie  |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.1   |Diametrul volanului   |+/- 5 mm                |+/- 5 mm               |
|      |(exterior)            |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.2   |Latimea ghidonului    |+/- 10 mm               |+/- 10 mm              |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.3   |Parametri unghiulari  |Tab. 2                  |tab. 2                 |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.4   |Forta de actionare    |+/- 10 %, dar nu mai    |+/- 10%, dar nu mai    |
|      |                      |mult de +/- 30 N        |mult de +/- 30 N       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.5   |Diametrul minim de    |+/- 500 mm              |+/- 500 mm*16)         |
|      |gabarit la viraj      |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.6   |Bracajul maxim al     |Tab. 2                  |tab. 2                 |
|      |rotilor de directie in|                        |                       |
|      |grade                 |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.7   |Abaterea de la raza   |+/- 75 mm               |+/- 75 mm*18)          |
|      |exterioara (12.000 mm)|                        |                       |
|      |de viraj*17)          |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.8   |Latimea suprafetei    |+/- 150 mm              |+/- 150 mm             |
|      |inelare acoperite la  |                        |                       |
|      |viraj                 |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.9   |Depasirea cercului    |+/- 50 mm               |+/- 50 mm*19)          |
|      |exterior de viraj de  |                        |                       |
|      |catre elemente ale    |                        |                       |
|      |caroseriei            |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.10  |Lungimile efective ale|Tab. 1, grosier         |tab. 1, grosier        |
|      |levierului de directie|                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.11  |Diametrul cilindrului |Tab. 1, mediu           |tab. 1, mediu          |
|      |servodirectiei        |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.12  |Diametrul arborelui de|Tab. 1, mediu           |tab. 1, mediu          |
|      |directie              |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.13  |Cursa in cilindrul    |+/- 3%                  |+/- 3%                 |
|      |servodirectiei        |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.14  |Debitul de ulei la    |+/- 15%                 |+/- 15%                |
|      |iesirea din pompa     |                        |                       |
|      |servodirectiei        |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.15  |Presiunea maxima de   |+/- 5%                  |+/- 5%                 |
|      |lucru la regimul      |                        |                       |
|      |nominal               |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.16  |Timpul pentru bracaj  |+/- 10%                 |+/- 10%                |
|      |maxim (masurat conform|                        |                       |
|      |reglementarilor pentru|                        |                       |
|      |sisteme de directie)  |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.17  |Unghiul de fuga (numai|+/- 10 mm               |nu este cazul          |
|      |pentru motociclete)   |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|6.18  |Unghiul de directie   |+/- 3 grade             |nu este cazul          |
|      |(numai pentru         |                        |                       |
|      |motociclete)          |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7     |Sistemul de           |                        |                       |
|      |franare*20)           |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.1   |Diametrul tamburului  |Tab. 1, mediu           |tab. 1, mediu          |
|      |de frana al rotii     |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.2   |Diametrul discului de |Tab. 1, grosier         |tab. 1, grosier        |
|      |frana al rotii        |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.3   |Latimea garniturii de |Tab. 1, foarte grosier  |tab. 1, foarte grosier |
|      |frana                 |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.4   |Suprafata efectiva a  |+/- 5%                  |+/- 5%                 |
|      |garniturii de frana   |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.5   |Deceleratia respectiv |+/- 10 % din valoarea   |+/- 10 % din valoarea  |
|      |factorul de franare   |masurata, dar nu mai    |masurata, dar nu mai   |
|      |realizate (nu este    |mare de +/- 0,3 m/s^2,  |mare de +/- 0,3 m/s^2, |
|      |valabil pentru        |respectiv +/- 3% factor |respectiv +/- 3% factor|
|      |valorile de calcul    |de franare              |de franare             |
|      |indicate de           |                        |                       |
|      |constructor si pentru |                        |                       |
|      |verificarea           |                        |                       |
|      |ulterioara)           |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.6   |Forta de actionare    |+/- 5 %, dar nu mai     |+/- 5 %, dar nu mai    |
|      |utilizata (nu este    |mare de 30 N            |mare de 30 N           |
|      |valabil pentru        |                        |                       |
|      |verificarea           |                        |                       |
|      |ulterioara)           |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.7   |Fortele suplimentare, |+/- 15%                 |+/- 15%                |
|      |fortele in perioada de|                        |                       |
|      |reactie a franei      |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.8   |Fortele arcurilor (de |+/- 10%                 |+/- 10%                |
|      |ex. arcurile de       |                        |                       |
|      |reglaj, arcul         |                        |                       |
|      |cilindrului           |                        |                       |
|      |acumulator)           |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.9   |Presiunile hidraulice |+/- 5%, dar nu mai      |+/- 5%, dar nu mai mare|
|      |(suprapresiune)*21)   |mare de +/- 2 bar       |de +/- 2 bar           |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.10  |Presiunile pneumatice |+/- 5 %, dar nu mai     |+/- 5 %, dar nu mai    |
|      |(suprapresiune), nu   |mare de +/- 0,2 bar     |mare de +/- 0,2 bar    |
|      |este valabil pentru   |                        |                       |
|      |presiunea in rezervor |                        |                       |
|      |la sistemele fara     |                        |                       |
|      |regulator de presiune |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.11  |Depresiuni            |+/- 0,1 bar             |+/- 0,1 bar            |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.12  |Timpul de reactie si  |Nu este cazul           |nu este cazul          |
|      |de expansiune a       |                        |                       |
|      |fortelor de franare   |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.13  |Lungimile efective ale|Tab. 1, grosier         |tab. 1, grosier        |
|      |levierelor de franare |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.14  |Diametrul cilindrului |Tab. 1, fin             |tab. 1, fin            |
|      |principal al          |                        |                       |
|      |sistemului de franare |                        |                       |
|      |in cazul franarii     |                        |                       |
|      |hidraulice            |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.15  |Diametrul cilindrului |Tab. 1, fin             |tab. 1, fin            |
|      |din roata la sistemul |                        |                       |
|      |de franare hidraulic  |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.16  |Diametrul cilindrului |+/- 3%                  |+/- 3%                 |
|      |de actionare a rotii  |                        |                       |
|      |la sistemul de franare|                        |                       |
|      |pneumatic             |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.17  |Cursele maxim posibile|+/- 3 %, dar nu mai mari|+/- 3 %, dar nu mai    |
|      |in cilindrii de frana |de +/- 1 mm             |mari de +/- 1 mm       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.18  |Volumul cilindrului   |+/- 5%                  |+/- 5%                 |
|      |acumulator de energie,|                        |                       |
|      |raportat la valorile  |                        |                       |
|      |nominale              |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.19  |Diametrul conductei la|Tab. 1, grosier         |tab. 1, grosier        |
|      |sistemele de franare  |                        |                       |
|      |hidraulic si pneumatic|                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
|7.20  |Diametrul cablului si |Tab. 1, foarte grosier, |tab. 1, foarte grosier,|
|      |timoneriei la sistemul|dar nu sub 3 mm         |dar nu sub 3 mm        |
|      |de franare mecanic    |                        |                       |
|______|______________________|________________________|_______________________|
    *) Aceste abateri sunt valorile mari in cazul in care nu exista alte prevederi mai restrictive impuse de constructor sau prin reglementarile care se aplica prin prezentele reglementari.

    Note la tabel:
    *1) Dimensiunile masurate nu pot depasi dimensiunile maxime indicate la cap. "dimensiuni si mase".
    *2) Prin aceasta se intelege, de exemplu, distanta centrului de greutate total fata de axele sau de amplasarea centrelor de greutate separate, din care se calculeaza centrul de greutate total (de exemplu amplasarea scaunelor in autobuze).
    *3) In cazul vehiculelor cu ecartament reglabil: +/- 70 mm.
    *4) In cazul vehiculelor cu platforma de incarcare:
    - pentru consola spate                      +/- 70 mm;
    - pentru lungimea spatiului de incarcare    +/- 80 mm;
    - pentru latimea spatiului de incarcare     +/- 50 mm:
    - pentru inaltimea spatiului de incarcare   +/- 50 mm.
    *5) In acest caz sunt indicate numai tolerantele cu privire la pct. 1.14.5.
    *6) Inaltimea treptei de urcare nu se trece in mod obisnuit in documente pentru vehiculele agricole sau forestiere si pentru masinile pentru lucrari.
    *7) Nu este valabil pentru punctele efective de ancorare, ca de exemplu, pentru bucla scaunului.
    *8) Nu este valabil pentru partile flexibile si/sau mobile demontabile situate in interiorul vehiculului sau pe acesta.
    *9) Masa existenta la inceputul anumitor incercari (de exemplu incercarea la franare sau la zgomot), care se poate modifica numai in domeniul indicat in timpul incercarii (de exemplu, prin consumul de carburant).
    *10) Prin aceasta nu se intelege lungimea totala a sistemului de evacuare a gazelor arse, ci numai anumite lungimi speciale de tevi (de exemplu, tevile de evacuare a gazelor arse de la motociclete, care au o influenta asupra puterii motorului).
    *11) Pentru masurarea zgomotului se iau in considerare prevederile reglementarilor in vigoare.
    *12) Numai pentru motoarele rodate.
    *13) Constructorii de vehicule pot solicita abateri mai mici ale valorilor masurate, daca pot dovedi o imprastiere mai mica a dimensiunilor in fabricatie. Vitezele maxime admisibile ale pneurilor se vor lua in considerare.
    *14) De exemplu, pentru masurarile la franare si la zgomot, daca nu exista alte constatari.
    *15) Pentru controlul aparatelor de masurare a vitezei conform reglementarilor europene se poate prescrie +/- 1% .
    *16) Nu este valabil pentru vehicule cu un diametru de viraj mai mic de 6.000 mm.
    *17) In acest caz se intelege abaterea admisibila de la raza exterioara a cercului.
    *18) Pentru vehiculele cu rotile spate directoare +/- 150 mm.
    *19) Pentru vehiculele cu rotile spate directoare +/- 100 mm.
    *20) Tolerantele indicate aici sunt valabile numai pentru incercarea agregatelor separat.
    *21) Cu referire la starea nominala de exploatare conform datelor constructorului.

    ANEXA 4
    la reglementari

                       VIZIBILITATEA SPRE INAINTE
           a conducatorilor de autovehicule, altele decat M1

    Figura 3, reprezentand obturarea vederii pe semicercul de vizibilitate (ochii conducatorului se considera concentrati intr-un singur punct), se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 bis din 18 aprilie 2003, la pagina 80.

 ________________________________________________________________________
| Latimea     | Distanta    | Acoperire      | Observatii                 |
|_____________|_____________|________________|____________________________|
| - - - 100   |    1,000    |     1,2        | Vizibilitate acceptabila   |
|_____________|_____________|________________|____________________________|
| -.-.- 240   |    1,600    |     1,8        | Vizibilitate inacceptabila |
|_____________|_____________|________________|____________________________|
| ..... 160   |    1,200    |     1,6        | Vizibilitate inadmisibila  |
|             |             |                | in interiorul zonei de     |
|             |             |                | vizibilitate, dar          |
|             |             |                | admisibila in exteriorul ei|
|_____________|_____________|________________|____________________________|

    Figura 4, reprezentand obturarea admisa pentru semicercul de vizibilitate, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 bis din 18 aprilie 2003, la pagina 81.

    OBSERVATII:
    1. Campul de vizibilitate inainte se considera suficient daca limita de vizibilitate - deci limita suprafetei de drum care, datorita constructiei autovehiculului, nu mai este vizibila conducatorului - este situata in interiorul unui semicerc cu raza de 12 m (desen 1).
    2. Pentru determinarea limitei vizibilitatii ochii conducatorului se considera concentrati intr-un punct (punctul ochilor). Acest punct este situat la o inaltime de 700 mm pe verticala care trece prin scaunul conducatorului, in pozitia de mijloc, neincarcat. Verticala se afla la o distanta de 130 mm fata de muchia din fata a spatarului scaunului, pe linia mediana a scaunului. Limita de vizibilitate asupra drumului se stabileste pornind de la acest punct, pentru vehiculul neincarcat. Scaunele a caror inaltime este reglabila in functie de incarcarea lor, de exemplu scaunele oscilante, trebuie fixate la determinarea punctului ochilor la o inaltime care corespunde unei pozitii normale de conducere, stabilita de constructor; aceasta procedura nu se aplica pentru masinile autopropulsate pentru lucrari si tractoarele agricole si forestiere. La determinarea campului de vizibilitate nu se utilizeaza dispozitivele auxiliare care se afla pe vehicul si servesc la imbunatatirea vizibilitatii (de exemplu: sistemul de oglinzi). Proiectia punctului ochilor pe drum este originea sistemului de coordonate in care se inscrie limita de vizibilitate.
    3. Vizibilitatea libera inainte trebuie sa fie asigurata pornindu-se de la linia de baza a unei pene corespunzatoare unei coarde de pe cercul de vizibilitate care trebuie sa fie de cel putin 9,5 m (desen. 1). Obstacolele constituite de oglinzile reglementare nu trebuie in general sa fie luate in considerare.
    4. Obstacolele constituite de elemente constructive (de exemplu stalpii pentru usi, elementele de sprijin pentru acoperis, alte elemente constructive etc.) pot fi admise numai daca obturarile pe care le provoaca pe cercul de vizibilitate indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) obturarile nu trebuie sa depaseasca valorile indicate prin limitele inferioare pe desenul 2. Distanta dintre elementele obturatoare de pe vehicul si ochii conducatorului trebuie masurata pe raza de lumina care duce la semicercul de vizibilitate, latimea in punctul de intersectie a razei de lumina cu piesa respectiva;
    b) in cazul elementelor obturatoare mai late de 80 mm trebuie sa existe intre liniile mediane a doua elemente alaturate o distanta de cel putin 2,5 m, masurata pe coarda semicercului de vizibilitate;
    c) in domeniul penei de vizibilitate indicate la pct. 3 trebuie sa existe cel mult doua elemente obturatoare;
    d) in toata zona semicercului de vizibilitate nu trebuie sa existe mai mult de 6 elemente obturatoare;
    e) obstacolele pentru care rezulta valori care se situeaza intre curbele limita inferioare sau superioare (desen 2) pot fi acceptate numai in cazul in care sunt provocate de elemente constructive care nu pot fi inlaturate din motive de rezistenta. Asemenea obstacole pot fi situate numai in afara penei de vizibilitate si sunt limitate la un obstacol pe fiecare parte.
    5. Posibilitatea acceptarii obstacolelor pentru fiecare dintre elementele obturatoare poate fi, de asemenea, determinata dupa cum urmeaza:

    a) un obstacol conform pct. 4 a) poate fi acceptat numai daca

       a
    ------ >/= 22,4;
    b - 65

    b) un obstacol conform pct. 4 a) poate fi acceptat numai daca

       a
    ------ >/= 10,6,
    b - 65

    in care:
    a = distanta de la elementul obturator pana la punctul ochilor in mm;
    b = latimea elementului obturator in mm.

    NOTA:
    Ca baza este adoptata o obturare admisibila de 600 mm (respectiv 1.200 mm) pe semicercul de vizibilitate la vizibilitate cu ambii ochi (distanta intre ochi 65 mm).
    6. Componentele agatate sau partile de caroserie ale vehiculului pot sa ajunga din partea de sus numai pana la inaltimea de intrare in campul de vizibilitate.
    7. La vehiculele cu parbriz trebuie avute in vedere urmatoarele:
    a) parbrizele plane trebuie sa fie montate cu o inclinare de cel putin 5 grade cu planul vertical, pentru excluderea imaginilor oglindite;
    b) pentru conducator trebuie sa existe un parasolar suficient de mare si bine fixat, reglabil;
    c) parbrizele trebuie sa fie accesibile in vederea curatarii in siguranta, fara elemente ajutatoare din exterior;
    d) domeniul de actiune al stergatoarelor de parbriz trebuie astfel stabilit incat si in caz de ploaie, zapada sau murdarire sa fie asigurata o vizibilitate libera inainte sub un unghi de cel putin 35 de grade in interiorul penei de vizibilitate;
    e) acoperirea si inghetarea parbrizelor in timpul mersului trebuie sa poata fi impiedicata cel putin in domeniul de actiune al stergatoarelor, cu ferestrele inchise.

    ANEXA 5
    la reglementari

                             TABEL SINTETIC
al prevederilor privind echiparea obligatorie cu centuri de siguranta pentru diferite tipuri de vehicule si marcajul centurilor, conform Directivei 77/541/CEE, modificata prin Directiva 2000/3/CE

 _____________________________________________________________________________
|       Tabel de prescriptii minime aplicabile centurilor de siguranta        |
|                              si retractorilor                               |
|_____________________________________________________________________________|
| Categoria  |            Scaune indreptate spre inainte           |Scaune    |
| vehiculului|_____________________________________________________|indreptate|
|            |     Scaune laterale       |     Scaune centrale     |spre      |
|            |___________________________|_________________________|inapoi    |
|            |    Fata      |   Altele   |    Fata    |   Altele   |          |
|____________|______________|____________|____________|____________|__________|
|M1          |Ar4m          |Ar4m        |Ar4m        |Ar4m        |B, Br3,   |
|            |              |            |            |            |Br4m      |
|____________|______________|____________|____________|____________|__________|
|M2 </= 3.5 t|Ar4m, Ar4Nm   |Ar4m, Ar4Nm |Ar4m, Ar4Nm |Ar4m, Ar4Nm |Br3, Br4m,|
|            |              |            |            |            |Br4Nm     |
|____________|______________|____________|____________|____________|__________|
|M2 > 3.5 t  |Br3, Br4m,    |Br3, Br4m,  |Br3, Br4m,  |Br3, Br4m,  |Br3, Br4m,|
|            |Br4Nm sau     |Br4Nm sau   |Br4Nm sau   |Br4Nm sau   |Br4Nm     |
|            |Ar4m, Ar4Nm   |Ar4m, Ar4Nm |Ar4m, Ar4Nm |Ar4m, Ar4Nm |          |
|            |      @       |      @     |      @     |      @     |          |
|            |______________|____________|____________|____________|__________|
|M3          |Vezi punctul  |Vezi punctul|Vezi punctul|Vezi punctul|          |
|            |3.1.10 pentru |3.1.10      |3.1.10      |3.1.10      |          |
|            |conditiile in |pentru      |pentru      |pentru      |          |
|            |care este     |conditiile  |conditiile  |conditiile  |          |
|            |autorizata    |in care este|in care este|in care este|          |
|            |centura in    |autorizata  |autorizata  |autorizata  |          |
|            |doua puncte   |centura in  |centura in  |centura in  |          |
|            |              |doua puncte |doua puncte |doua puncte |          |
|____________|______________|____________|____________|____________|__________|
|N1          |Ar4m, Ar4Nm   |B, Br3,     |B, Br3,     |B, Br3,     |Nici una  |
|            |              |Br4m, Br4Nm |Br4m, Br4Nm |Br4m, Br4Nm |          |
|            |              |sau nici una|sau A, Ar4m |sau nici una|          |
|            |              |      #     |Ar4Nm*)     |      #     |          |
|            |______________|____________|____________|____________|__________|
|            |              |Punctele    |3.1.7       |Punctele    |          |
|            |              |3.1.8  si   |Centura in  |3.1.8 si    |          |
|            |              |3.1.9.      |doua puncte |3.1.9.      |          |
|            |              |Centura in  |autorizata  |Centura in  |          |
|            |              |doua puncte |daca        |doua puncte |          |
|            |              |ceruta      |parbrizul nu|ceruta      |          |
|            |              |pentru      |intra in    |pentru      |          |
|            |              |scaunele    |zona de     |scaunele    |          |
|            |              |expuse      |referinta   |expuse      |          |
|____________|______________|____________|____________|____________|__________|
|N2          |B, Br3, Br4m, |B, Br3,     |B, Br3,     |B, Br3,     |Nici una  |
|            |Br4Nm sau A,  |Br4m, Br4Nm |Br4m, Br4Nm |Br4m, Br4Nm |          |
|            |Ar4m,  Ar4Nm*)|sau nici una|sau A, Ar4m,|sau nici una|          |
|            |              |      #     |Ar4Nm*)     |      #     |          |
|            |______________|____________|____________|____________|__________|
|N3          |3.1.7 Centura |Punctele    |3.1.7       |Punctele    |          |
|            |in doua puncte|3.1.8  si   |Centura in  |3.1.8 si    |          |
|            |autorizata    |3.1.9.      |doua puncte |3.1.9.      |          |
|            |daca parbrizul|Centura in  |daca        |Centura in  |          |
|            |este in afara |doua puncte |parbrizul   |doua puncte |          |
|            |zonei de      |ceruta la   |nu e in zona|ceruta la   |          |
|            |referinta si  |scaunele    |de referinta|scaunele    |          |
|            |pentru scaunul|expuse      |            |expuse      |          |
|            |conducatorului|            |            |            |          |
|____________|______________|____________|____________|____________|__________|

    A - centura 3 puncte (abdominal si diagonala)
    B - centura 2 puncte (abdominala)
    r - retractor
    m - retractor cu blocare de urgenta (sensibilitate multipla)
    3 - retractor cu blocare automata
    4 - retractor cu blocare de urgenta
    N - prag superior de reactie (vezi anexa I la Directiva 77/541/CEE, pct. 1.8.3 - 1.8.5)
    *) Centurile abdominale indicate in tabel pot fi folosite, in anumite conditii, in functie de pozitia parbrizului.
    # - Centurile abdominale prescrise se refera la locurile care nu sunt protejate in fata cu panouri sau cu spatarul altor scaune;
    @ - Orice loc asezat, marcat cu acest simbol, mentionat in anexa XV, este prevazut cu centuri in trei puncte dintr-un tip specificat in anexa XV, cu exceptia cazului in care este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
    - daca exista nemijlocit in fata scaunului respectiv un alt scaun sau alte parti ale vehiculului, conform pct. 3.5 din apendicele 1 la anexa III la Directiva 74/408/CEE;
    - nici o parte a vehiculului nu este in zona de referinta sau, atunci cand vehiculul este in miscare, nu este posibil sa se afle in aceasta zona;
    - partile vehiculului situate in zona de referinta indeplinesc cerintele de absorbtie a energiei cuprinse in apendicele la anexa III la Directiva 74/4087/CEE.
    In acest caz pot fi montate centuri cu doua puncte din tipurile prevazute in anexa XV.

    NOTA:
    In toate cazurile de tip S pot fi instalate in locul unei centuri A sau B cu conditia utilizarii punctelor de ancorare conform Directivei 76/115/CEE.

    ANEXA 6
    la reglementari

    Figura 5, reprezentand exemplu de inscriptionare pentru autovehicule transport copii, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 bis din 18 aprilie 2003, la pagina 84.

    ANEXA 7
    la reglementari

    Figura 6, reprezentand exemplu de inscriptionare pentru autovehicule scoala, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 bis din 18 aprilie 2003, la pagina 84.

    ANEXA 8
    la reglementari

                      AMPLASAREA PLACILOR DE IDENTIFICARE

                       Dreptunghiulare sau triunghiulare

    A. REMORCI SI SEMIREMORCI

    Conditii de montaj:
    1. Lungimea si latimea placilor de identificare sunt prevazute in Regulamentul nr. 70 ECE - UN.
    2. Placile se vor monta pe o suprafata perpendiculara pe axa longitudinala a vehiculului (inclinarea unghiulara maxima nu va depasi 5 grade pentru nici o parte a placii) si simetric fata de aceasta; linia marginilor inferioare va fi paralela cu solul.
    3. Lungimea totala a unei serii formate din 1, 2 sau 4 placi reflectorizante si fluorescente este de minimum 1.130 mm si maximum 2.300 mm.

    Figura 7, reprezentand amplasarea placilor de identificare, dreptunghiulare sau triunghiulare, la remorci si semiremorci, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 bis din 18 aprilie 2003, la pagina 85.

    B. AUTOVEHICULE

    Figura 8, reprezentand amplasarea placilor de identificare, dreptunghiulare sau triunghiulare, la autovehicule, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 bis din 18 aprilie 2003, la pagina 86.

    Conditii de montaj:
    1. Lungimea si latimea placilor de identificare sunt prevazute in Regulamentul nr. 70 ECE - UN.
    2. Placile se vor monta pe o suprafata perpendiculara pe axa longitudinala a vehiculului (inclinarea unghiulara maxima nu va depasi 5 grade pentru nici o parte a placii) si simetric fata de aceasta; linia marginilor inferioare va fi paralela cu solul.
    3. Lungimea totala a unei serii formate din 1, 2 sau 4 placi reflectorizante si fluorescente este de minimum 1.130 mm si maximum 2.300 mm.

    C. TRACTOARE, REMORCI LENTE SI REMORCI AGRICOLE

    Figura 9, reprezentand amplasarea placilor de identificare, dreptunghiulare sau triunghiulare, la tractoare, remorci lente si remorci agricole, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 bis din 18 aprilie 2003, la pagina 86.

    Conditii de montaj:
    1. Lungimea si latimea placilor de identificare sunt prevazute in Regulamentul nr. 69 ECE - UN.
    2. Placa se va monta pe o suprafata perpendiculara pe axa longitudinala a vehiculului (inclinarea unghiulara maxima nu va depasi 5 grade pentru nici o parte a placii), iar marginea sa inferioara va fi paralela cu solul.

    ANEXA 9
    la reglementari

    Figura 10, reprezentand exemple de marcaj reflectorizant pentru vehicule lungi si grele conform regulamentului nr. 104 ECE - UN, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 bis din 18 aprilie 2003, la pagina 87.

    ANEXA 10
    la reglementari

    Figura 11, reprezentand inscrierea in curbe a autovehiculelor si a combinatiilor de vehicule, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 bis din 18 aprilie 2003, la paginile 87 si 88.

    ANEXA 11
    la reglementari

                            PREVEDERI
privind montarea de catre carosieri individuali a suprastructurii si a platformei pentru incarcare la vehiculele utilitare

    1. Limitele de sarcina pe axe nu trebuie sa fie depasite atunci cand vehiculul este incarcat la masa sa maxima admisa, sarcina utila fiind repartizata uniform in spatiul care ii este rezervat.
    2. Suprastructura sau platforma de incarcare trebuie sa fie realizata si montata tinandu-se seama de specificarile constructorului sasiului, daca ele exista.
    3. Dimensiunile si amplasarea gaurilor si/sau ale punctelor de sudura trebuie sa fie astfel incat ele sa nu afecteze in mod defavorabil rezistenta sasiului. Fara autorizarea speciala a constructorului, este interzisa gaurirea si executarea de suduri pe aripile si extremitatile adiacente partii centrale ale lonjeroanelor sasiului. In plus nu este admisa nici o sudura daca constructorul sasiului interzice acest mod de asamblare.
    4. Cu ocazia montarii suprastructurii sau a platformei de incarcare trebuie luate toate masurile normale in vederea mentinerii centrului de greutate al vehiculului cat mai jos posibil. In plus montarea nu trebuie sa afecteze in mod defavorabil stabilitatea vehiculului.
    5. Suprastructura, inclusiv piesele intermediare necesare, trebuie sa fie fixate direct pe sasiul vehiculului. Gaurile de fixare si elementele de fixare (suruburi, buloane etc.) trebuie sa aiba un minimum de joc, cel putin in punctele de fixare extreme fata si spate.
    6. Daca sunt folosite bride pentru fixarea suprastructurii sau a platformei de incarcare pe sasiu, trebuie sa fie prevazute cu distantieri intre laturile lonjeronului, pentru a se evita aplatizarea acestuia. Montarea suprastructurii sau a platformei de incarcare trebuie sa se realizeze astfel incat sa nu fie compromisa integritatea cablajelor si a circuitelor de franare.
    7. Atunci cand cabina si caroseria formeaza un tot, trebuie sa se tina seama de gradul de flexibilitate al fixarii cabinei. Cu ocazia montarii caroseriilor rigide (cum ar fi cisternele) trebuie sa se tina seama de eventuala flexibilitate a sasiului.
    8. In cazul vehiculelor cisterna, daca sunt folosite pentru fixarea cisternei pe sasiu suporturi orientate spre exterior, partea verticala a acestor suporturi nu trebuie sa aiba lungimea mai mica decat inaltimea sasiului de care sunt legate.
    9. In cazul vehiculelor cu suprastructura basculanta, in absenta unei suprainaltari a cadrului sasiului (sasiu fals), destinat repartizarii eforturilor, axele de pivotare ale suprastructurii basculante spre spate trebuie sa fie situate cat mai aproape cu putinta de punctele din spate de fixare ale arcurilor, pentru a micsora eforturile suplimentare de flexiune exercitate pe sasiu in timpul bascularii.
    10. In cazul suprastructurilor care basculeaza doar spre spate, acestea trebuie prevazute cu placi de ghidaj, care sa dirijeze lateral suprastructura atunci cand coboara pe sasiu. Suprastructura vehiculului nu trebuie sa fie excesiv de zgomotoasa atunci cand vehiculul nu este incarcat.

    ANEXA 12
    la reglementari

                              PROTECTIA
ocupantilor autovehiculelor contra deplasarii marfurilor (incarcaturii)

    1. Amenajarea autovehiculelor trebuie sa reduca riscurile la care se expun conducatorul auto si ceilalti ocupanti ai autovehiculului, in cazul unei deplasari a incarcaturii spre inainte, in cazul unei franari bruste.
    2. Pe aceste autovehicule ocupantii trebuie sa fie protejati de o structura de protectie sau de un perete capabil sa reziste fara sa se rupa la o forta statica uniform repartizata, de 800 daN pe tona de incarcatura utila autorizata, orientata orizontal si paralel cu planul longitudinal median al autovehiculului. Acest element de protectie poate fi amovibil.
    3. Latimea elementului de protectie (masurata perpendicular pe axa longitudinala mediana a autovehiculului) trebuie sa fie cel putin egala cu latimea spatiului prevazut pentru ocupanti; in cazul unei cabine independente latimea sa trebuie sa fie cel putin egala cu latimea acestei cabine.
    4. Inaltimea elementului de protectie trebuie sa fie de cel putin 800 mm deasupra platformei pentru incarcatura in cazul unei cabine independente sau egala cu inaltimea totala a compartimentului pentru incarcatura daca nu exista cabina independenta.
    5. Elementul de protectie trebuie sa fie fixat direct pe sasiu, pe platforma pentru incarcatura sau, eventual, pe structura. Ancorarea acestei platforme pe sasiu trebuie sa fie in masura sa reziste socului transmis. Atunci cand cabina este integrata caroseriei, elementul de protectie poate fi fixat la caroserie sau sa faca parte integranta din aceasta. In cazul unui autotractor cu sa nu este necesar un element de protectie pe acesta, dar un asemenea element trebuie montat in mod obligatoriu in fata platformei pentru incarcatura a semiremorcii.
    6. In afara de acesta, atunci cand autovehiculul sau semiremorca este incarcata cu stalpi, tuburi, grinzi, foi de tabla sau incarcaturi similare care pot, in cazul slabirii ancorajului, sa patrunda in mod periculos in cabina autovehiculului sub efectul unei franari bruste, elementul de protectie trebuie sa aiba o rezistenta cel putin egala cu cea a unei table de otel de o grosime minima de 3 mm.
    7. Atunci cand un autovehicul este echipat cu o rama sau o traversa asezata in spatele cabinei pentru a suporta sarcini lungi, precum grinzi, stalpi, aceasta trebuie sa fie in masura sa reziste efectului combinat a doua forte, fiecare de 580 daN pe tona de sarcina utila autorizata, exercitata spre inainte si in jos pe marginea ramei.
    8. Aceste prescriptii nu sunt obligatorii pentru autoturisme, chiar atunci cand ele transporta marfuri, si nici pentru autovehiculele cisterna specializate si vehiculele speciale destinate transportului de containere sau pentru vehiculele speciale destinate transportului de obiecte indivizibile, daca aceste vehicule si circulatia lor fac obiectul unei reglementari speciale.
    9. La autovehiculele din categoria N1 geamul cabinei poate fi protejat cu o plasa metalica.

    ANEXA 13
    la reglementari

                                 CATALOG
           cu exemple de masini autopropulsate pentru lucrari

    1. Autoscreper
    2. Autocositoare
    3. Autovehicul pentru marcarea drumurilor
    4. Buldozer pe pneuri sau senile
    5. Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje
    6. Cilindru compresor pentru drumuri
    7. Concasor de piatra autopropulsat
    8. Electrocar cu diverse agregate (sudura, grup electrogen, pompa)
    9. Excavator
    10. Locomobila
    11. Macara-turn autopropulsata
    12. Macara - graifar
    13. Masina cu rotor de sapat santuri
    14. Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari terasiere
    15. Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintii asfaltice de pe drumuri
    16. Masina autopropulsata pentru turnat asfalt
    17. Masina autopropulsata de forat
    18. Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor
    19. Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor
    20. Autostivuitor
    21. Plug de zapada autopropulsat
    22. Freza autopropulsata pentru canale
    23. Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne
    24. Troliu autopropulsat
    25. Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor
    26. Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa
    27. Vehicul pentru macinat si compactat deseuri
    28. Vehicul pentru taiat si compactat deseuri de tabla.

    ANEXA 14
    la reglementari

                              VALORILE
emisiilor poluante limita admise la omologarea autovehiculelor conform directivelor Uniunii Europene

    Directiva 70/220/CE, modificata prin Directiva 96/69/CE (EURO 2) - incercare de tip I

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    B - benzina
    D - Diesel
 ___________________________________________________________________________
|   Categoria         |     Masa de      |          Valori limita           |
|   autovehiculului   |     referinta    |__________________________________|
|                     |     MR (kg)      |     CO     |HC + NOx | Particule |
|                     |                  | L1 (g/km)  |L2 (g/km)| L3 (g/km) |
|                     |                  |____________|_________|___________|
|                     |                  | B | D  | B |  D*3)   |   D*3)    |
|_____________________|__________________|___|____|___|_________|___________|
|      M*1)           |      toate       |2,2|1,0 |0,5|0,7 (0,9)|0,08 (0,10)|
|_____________________|__________________|___|____|___|_________|___________|
|N1*2)| Categoria I   |MR </= 1250       |2,2|1,0 |0,5|0,7 (0,9)|0,08 (0,10)|
|     |_______________|__________________|___|____|___|_________|___________|
|     | Categoria II  |1250 < MR </= 1700|4,0|1,25|0,6|1,0 (1,3)|0,12 (0,14)|
|     |_______________|__________________|___|____|___|_________|___________|
|     | Categoria III |1700 < MR         |5,0|1,5 |0,7|1,2 (1,6)|0,17 (0,20)|
|_____|_______________|__________________|___|____|___|_________|___________|
    *1) Cu exceptia:
    - autovehiculelor cu mai mult de 6 locuri, inclusiv al conducatorului;
    - autovehiculelor a caror masa maxima tehnic admisibila depaseste 2.500 kg.
    *2) Si autovehiculele M precizate la nota 1).
    *3) Valorile din paranteza pentru motoare Diesel cu injectie directa pana la 30 septembrie 1999.

    Directiva 70/220/CEE, modificata prin Directiva 98/69/CE - treapta A (EURO 3) - incercare de tip I

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    B - benzina
    D - Diesel
 ______________________________________________________________________________
|               |Masa de  |                   Valori limita                    |
|               |referinta|____________________________________________________|
|               |MR (kg)  |   CO    |   HC    |   NOx   | HC + NOx|Particule*1)|
|               |         |_________|_________|_________|_________|____________|
|               |         |L1 (g/km)|L2 (g/km)|L3 (g/km)| L2 + L3 | L4 (g/km)  |
|               |         |         |         |         |  (g/km) |            |
|_______________|_________|_________|_________|_________|_________|____________|
|Categoria|Grupa|         | B  | D  | B  | D  | B  | D  | B  | D  |     D      |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____________|
|  M*2)   |  -  |  Toate  |2,3 |0,64|0,20| -  |0,15|0,50| -  |0,56|    0,05    |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____________|
|  N1*3)  | I   |MR </=   |2,3 |0,64|0,20| -  |0,15|0,50| -  |0,56|    0,05    |
|         |     |1305     |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____________|
|         | II  |1305 </= |4,17|0,80|0,25| -  |0,18|0,65| -  |0,72|    0,07    |
|         |     |MR </=   |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
|         |     |1760     |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
|         |_____|_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____________|
|         | III |1760 < MR|5,22|0,95|0,29| -  |0,21|0,78| -  |0,86|    0,10    |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____________|
    *1) Pentru motoarele Diesel.
    *2) Cu exceptia autovehiculelor cu masa totala tehnic admisibila mai mare de 2.500 kg.
    *3) Si vehiculele M precizate la nota 2).

    Directiva 70/220/CEE, modificata prin Directiva 98/69/CE - treapta B (EURO 4) - incercare de tip I

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    B - benzina
    D - Diesel
 ______________________________________________________________________________
|               |Masa de  |                   Valori limita                    |
|               |referinta|____________________________________________________|
|               |MR (kg)  |   CO    |   HC    |   NOx   | HC + NOx|Particule*1)|
|               |         |_________|_________|_________|_________|____________|
|               |         |L1 (g/km)|L2 (g/km)|L3 (g/km)| L2 + L3 | L4 (g/km)  |
|               |         |         |         |         |  (g/km) |            |
|_______________|_________|_________|_________|_________|_________|____________|
|Categoria|Grupa|         | B  | D  | B  | D  | B  | D  | B  | D  |     D      |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____________|
|  M*2)   |  -  |  Toate  |1,0 |0,50|0,10| -  |0,08|0,25| -  |0,30|    0,025   |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____________|
|  N1*3)  | I   |MR </=   |1,0 |0,50|0,10| -  |0,08|0,25| -  |0,30|    0,025   |
|         |     |1305     |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____________|
|         | II  |1305 </= |1,81|0,63|0,13| -  |0,10|0,33| -  |0,39|    0,04    |
|         |     |MR </=   |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
|         |     |1760     |    |    |    |    |    |    |    |    |            |
|         |_____|_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____________|
|         | III |1760 < MR|2,27|0,74|0,16| -  |0,11|0,39| -  |0,46|    0,06    |
|_________|_____|_________|____|____|____|____|____|____|____|____|____________|
    *1) Pentru motoarele Diesel.
    *2) Cu exceptia autovehiculelor cu masa totala tehnic admisibila mai mare de 2.500 kg.
    *3) Si vehiculele M precizate la nota 2).

    Directiva 88/77/CEE, modificata prin Directiva 91/542/CEE - treapta B (EURO 2)
 ___________________________________________________________
| CO (g/kWh) | HC (g/kWh) | NOx (g/kWh) | Particule (g/kWh) |
|____________|____________|_____________|___________________|
|    4,0     |    1,1     |     7,0     |     0,151*1)      |
|____________|____________|_____________|___________________|
    *1) Pana la 30 septembrie 1997 valoarea emisiilor de particule ale motoarelor a caror cilindree unitara este mai mica de 0,7 dm^3 si turatia nominala mai mare de 3.000 rot./min. este fixata la 0,25 g/kWh.

    Directiva 88/77/CEE, modificata prin Directiva 1999/96/CE - treapta A (EURO 3)
 ____________________________________________________________________________
|  ciclul  | CO (g/kWh) | HC (g/kWh) | NOx (g/kWh) | Particule  | Opacitatea |
|          |            |            |             |  (g/kWh)   |   (m^-1)   |
|__________|____________|____________|_____________|____________|____________|
|ESC si ELR|    2,1     |    0,66    |     5,0     |0,10|0,13*1)|    0,8     |
|__________|____________|____________|_____________|____|_______|____________|
    *1) Pentru motoare cu cilindree unitara mai mica de 0,7 dm^3 si turatia nominala mai mare de 3.000 rot./min.

 ____________________________________________________________________________
| ciclul | CO (g/kWh) | NMHC (g/kWh) |  CH4*2)  | NOx (g/kWh) | Particule*3) |
|        |            |              |  (g/kWh) |             |  (g/kWh)     |
|________|____________|______________|__________|_____________|______________|
| ETC*1) |    5,45    |     0,78     |    1,6   |     5,0     | 0,16| 0,21*4)|
|________|____________|______________|__________|_____________|_____|________|
    *1) Conditiile care permit verificarea daca incercarile ETC sunt acceptabile (conform anexei III, apendicele 2, pct. 3.9 din directiva), atunci cand este vorba de masurarea emisiilor motoarelor alimentate cu gaz (LPG sau GNC) si de a le compara cu valorile limita aplicabile fixate vor fi reexaminate si, daca este nevoie, modificate prin procedura prevazuta la art. 13 din Directiva 70/156/CE.
    *2) Pentru motoare alimentate cu gaz (LPG sau GNC).
    *3) Nu este aplicabila pentru motoarele alimentate cu gaz (LPG sau GNC).
    *4) Pentru motoare a caror cilindree unitara este mai mica de 0,75 dm^3 si turatia nominala mai mare de 3.000 rot./min.

    Directiva 88/77/CEE, modificata prin Directiva 1999/96/CE - treapta B1 (EURO 4)
 ___________________________________________________________________________
|  ciclul  | CO (g/kWh) | HC (g/kWh) | NOx (g/kWh) | Particule | Opacitatea |
|          |            |            |             |  (g/kWh)  |   (m^-1)   |
|__________|____________|____________|_____________|___________|____________|
|ESC si ELR|    1,5     |    0,46    |     3,5     |    0,02   |    0,5     |
|__________|____________|____________|_____________|___________|____________|
 ___________________________________________________________________________
| ciclul | CO (g/kWh) | NMHC (g/kWh) | CH4*1)  | NOx (g/kWh) | Particule*2) |
|        |            |              | (g/kWh) |             |   (g/kWh)    |
|________|____________|______________|_________|_____________|______________|
|   ETC  |    4,0     |     0,55     |   1,1   |     3,5     |     0,03     |
|________|____________|______________|_________|_____________|______________|
    *1) Pentru motoare alimentate cu gaz (LPG sau GNC).
    *2) Nu este aplicabila pentru motoarele alimentate cu gaz (LPG sau GNC).

    Pentru omologarea treptei A masurarea se efectueaza conform ciclurilor ESC si ELR pentru motoarele Diesel traditionale, inclusiv pentru cele echipate cu sisteme de injectie electronica, dispozitive de reciclare a gazelor evacuate (EGR) si/sau catalizatori de oxidare, iar conform ciclului ETC pentru motoarele Diesel echipate cu sisteme avansate de posttratare a gazelor evacuate, inclusiv catalizatori de NOx si/sau filtre de particule.
    Pentru omologarea treptei B1 masurarea se efectueaza conform ciclurilor ESC, ELR si ETC.
    Pentru motoarele Diesel alimentate cu gaz (LPG sau GNC) masurarea se efectueaza conform ciclului ETC.

    ANEXA 15
    la reglementari

    CONDITII PRIVIND ECHIVALENTA DINTRE ANUMITE SUSPENSII NEPNEUMATICE SI SUSPENSIILE PNEUMATICE PENTRU AXA SAU AXELE MOTOARE ALE VEHICULELOR

1          DEFINITIA NOTIUNII DE SUSPENSIE PNEUMATICA
           Un sistem de suspensie se numeste pneumatic atunci cand efectul de
           arc este asigurat in proportie de cel putin 75% de un dispozitiv
           pneumatic.

2          ECHIVALENTA
           Pentru a fi recunoscuta echivalenta cu o suspensie pneumatica,
           suspensia trebuie sa corespunda urmatoarelor criterii:
2.1        atunci cand masa suspendata pe o axa motoare sau o axa cuplata este
           supusa temporar unei oscilatii verticale libere de joasa frecventa,
           frecventa si amortizarea, masurate atunci cand dispozitivul de
           suspensie suporta sarcina maxima, trebuie sa se situeze in limitele
           definite la punctele 2.2 la 2.5;
2.2        fiecare axa trebuie sa fie echipata cu amortizoare hidraulice. Pe
           axele tandem, amortizoarele hidraulice trebuie astfel pozitionate
           incat sa reduca la minimum oscilatiile axelor cuplate;
2.3        coeficientul mediu de amortizare D trebuie sa fie mai mare de 20% din
           amortizarea critica pentru o suspensie echipata cu amortizoare
           hidraulice, in stare normala de functionare;
2.4        nivelul maxim de amortizare al suspensiei, dupa eliminarea sau
           neutralizarea tuturor amortizoarelor hidraulice, nu trebuie sa
           depaseasca 50% din coeficientul mediu de amortizare D;
2.5        frecventa maxima a masei suspendate pe axa motoare sau axa cuplata,
           in timpul unei oscilatii verticale libere si temporare, nu trebuie sa
           depaseasca 2 Hz;
2.6        frecventa si amortizarea suspensiei sunt definite la punctul 3.
           Procedurile de incercare pentru masurarea frecventei si amortizarii
           sunt descrise la punctul 4.

3          DEFINIREA FRECVENTEI SI AMORTIZARII
           In aceasta definitie se considera o masa suspendata M (kg) pe o axa
           motoare sau cuplata. Axa are, intre suprafata drumului si masa
           suspendata, o rigiditate verticala totala de K newtoni/metru (N/m) si
           un coeficient de amortizare total de C newtoni/metru pe secunda
           (Ns/m), Z fiind deplasarea verticala a masei suspendate. Ecuatia
           miscarii de oscilatie libera a masei suspendate este:

                2
              d  Z       dZ
           M ------ + C ---- + kZ = 0
                 2
              dt         dt

           Frecventa oscilatiei masei suspendate F (rad/s) este:
                    ______________
                   |             2
               _   |   K       C
           F =  \  | ----- - -----
                 \ |             2
                  \|   M      4M

           Amortizarea este critica atunci cand: C = C0

           unde:
                    ___
           C0 = 2 \| KM

           Factorul de amortizare, ca fractie a amortizarii critice este C / C0.

           In timpul oscilatiei libere si temporare a masei suspendate, miscarea
           verticala a masei va urma o curba sinusoidala amortizata (figura 2).
           Frecventa se poate evalua masurand timpul, atata vreme cat ciclurile
           oscilatiei sunt observabile. Amortizarea se poate evalua masurand
           inaltimea varfurilor oscilatiilor succesive care se produc in aceeasi
           directie. Presupunand ca amplitudinile varfurilor primului si celui
           de al doilea ciclu de oscilatii sunt A1 si A2, coeficientul de
           amortizare D este:

                C       1       A1
           D = ---- = ----- ln ----
                C0     2pi      A2

           ln fiind logaritmul natural al coeficientului de amplitudine.

4          PROCEDURA DE INCERCARE
           Pentru a determina experimental coeficientul de amortizare D,
           factorul de amortizare dupa eliminarea amortizoarelor hidraulice si
           frecventa F a suspensiei, vehiculul incarcat trebuie:
           a) sa coboare cu viteza redusa (5 km/h + 1 km/h) o treapta de 80 mm
              avand profilul indicat in figura 1. Oscilatiile temporare de
              analizat in ceea ce priveste frecventa si amortizarea se produc
              dupa ce rotile axei motoare au depasit treapta
              sau
           b) sa fie apasata de sasiu astfel incat sarcina pe axa motoare sa
              fie de 1,5 ori fata de valoarea sa statica maxima. Imediat dupa
              eliberarea vehiculului se analizeaza oscilatia rezultanta
              sau
           c) sa fie ridicata de sasiu astfel incat masa suspendata sa fie
              ridicata cu 80 mm in raport cu axa motoare. Imediat dupa
              eliberarea vehiculului se analizeaza oscilatia rezultanta
              sau
           d) sa fie supus altor proceduri, in masura in care echivalenta
              acestora a fost demonstrata de catre constructor si acceptata de
              serviciul tehnic.
           Vehiculul trebuie echipat cu un traductor de deplasare verticala,
           montat intre axa motoare si sasiu, chiar deasupra axei motoare.
           Citirea traseului permite, pe de o parte, masurarea timpului scurs
           intre varfurile primei si celei de a doua comprimari, pentru a se
           obtine frecventa F si, pe de alta parte, masurarea coeficientului de
           amplitudine pentru obtinerea amortizarii. Pentru axele motoare duble,
           se monteaza traductoare intre fiecare axa si sasiu chiar deasupra
           axelor.

                                 Figura 1
                   Treapta pentru testarea suspensiei

    Figura 12, reprezentand Treapta pentru testarea suspensiei, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 bis din 18 aprilie 2003, la pagina 94.

                                 Figura 2
                   Raspunsul amortizarii tranzitorii

    Figura 13, reprezentand Raspunsul amortizarii tranzitorii, se gaseste in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 bis din 18 aprilie 2003, la pagina 94.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 211/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 211 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 211/2003
Ordin 25 2016
Ordin 1650 2014
Ordin 1032 2014
Ordin 1049 2013
Ordin 1254 2012
Ordin 1147 2009
pentru modificarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003
Ordin 472 2008
privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2
Ordin 2194 2004
pentru modificarea si completarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin 1356 2004
pentru modificarea si completarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile ulterioare
Ordin 1043 2003
privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu