E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1043 din 15 decembrie 2003

privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din 15 ianuarie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 197/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Anexa la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 si 275 bis din 18 aprilie 2003, se modifica si se completeaza conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare dupa 30 de zile de la data publicarii.

                        p. Ministrul transporturilor,
                        constructiilor si turismului,
                              Ileana Tureanu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

    1. Caseta reglementarilor va avea urmatorul cuprins:
________________________________________________________________________________
            MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI
                                     RNTR 2
________________________________________________________________________________
Reglementari privind conditiile tehnice  Aprobate prin:
pe care trebuie sa le indeplineasca      Ordinul ministrului lucrarilor publice,
vehiculele rutiere in vederea admiterii  transporturilor si locuintei
in circulatie pe drumurile publice din   nr. 211/2003
Romania                                  Modificate si completate prin:
                                         Ordinul ministrului transporturilor,
                                         constructiilor si turismului
                                         nr. 1.043/2003
________________________________________________________________________________

    2. In tot cuprinsul reglementarilor si al anexelor la reglementari se inlocuieste denumirea "Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei" cu denumirea "Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului".
    3. In tot cuprinsul reglementarilor si al anexelor la reglementari se inlocuieste sintagma "ECE - UN" cu sintagma "CEE - ONU".
    4. La sectiunea "Prescurtari si definirea unor termeni utilizati" se modifica urmatoarele definitii:

Masa proprie       - masa vehiculului carosat gata de drum si, in cazul unui
a vehiculului      autovehicul tractor, cu exceptia celor din categoria M1, cu
(masa vehiculului  dispozitivul de remorcare, daca el este montat de
gata de drum)      constructor, sau masa sasiului sau a sasiului cu cabina, fara
                   caroserie si/sau dispozitivul de remorcare, daca fabricantul
                   nu monteaza caroseria si/sau dispozitivul de cuplare (include
                   masa corespunzatoare lichidelor, sculelor, rotii de rezerva,
                   daca este cazul, conducatorului si, pentru autobuze si
                   autocare, a insotitorului, daca este prevazut in vehicul un
                   scaun pentru acesta)
Masa maxima        - masa cea mai mare care indeplineste conditia de a fi mai
admisibila de      mica sau egala cu masa maxima tehnic admisibila si mai mica
inmatriculare/     sau egala cu masa totala maxima admisa in conformitate cu
exploatare         legislatia in vigoare privind regimul drumurilor (sau o masa
(pentru vehicul/   mai mica la cererea constructorului, cu acordul autoritatii
ansamblu de        competente).
vehicule):         Este permisa atribuirea de catre autoritatea competenta a
                   unei mase mai mari in limitele masei maxime tehnic
                   admisibile, pentru transportul de sarcini indivizibile sau
                   pentru operatiuni de transport national care nu afecteaza in
                   mod semnificativ concurenta in transportul international.
Masa maxima        - masa corespunzatoare sarcinii verticale statice maxim
tehnic admisibila  admisibila pe punctul de cuplare in functie de constructia
pe punctul de      autovehiculului si/sau a dispozitivului de cuplare si care
cuplare al         este declarata de constructorul autovehiculului. Prin
autovehiculului    definitie, aceasta masa nu include masa dispozitivului de
                   cuplare al autovehiculului
Masa remorcabila   - masa corespunzatoare sarcinii verticale statice totale
                   transmise la sol de axa sau grupul de axe ale vehiculului
                   remorcat/vehiculelor remorcate
Masa maxima        - masa corespunzatoare sarcinii verticale statice maxim
tehnic admisibila  admisibila transmise solului de axa/grupul de axe, stabilita
pe axa/grup de     in functie de constructia vehiculului, tipul axei/grupului de
axe                axe si care este declarata de constructorul vehiculului.

    5. La sectiunea "Prescurtari si definirea unor termeni utilizati" se adauga urmatoarea definitie:

Masa maxima        - masa maxima a ansamblului care cuprinde autovehiculul si
tehnic admisibila  remorca/remorcile sale si care este declarata de catre
a ansamblului      constructor. In cazul unui ansamblu care include o
                   semiremorca sau o remorca cu axa centrala, se utilizeaza masa
                   maxima tehnic admisibila pe axele remorcii si nu masa maxima
                   tehnic admisibila a semiremorcii/remorcii cu axa centrala.

    6. La capitolul IV, sectiunea 1, punctul 1.6 va avea urmatorul cuprins:
    "1.6. Viteza maxima, prin constructie, a autovehiculelor rutiere, inscrisa in Cartea de identitate a vehiculului, este cea indicata de constructor. Ea se masoara:
    - pentru autovehicule din categoria M1 si N1, conform Regulamentului nr. 68 CEE - ONU;
    - pentru autovehicule cu 2 sau 3 roti, conform Directivei 95/1/CEE, modificata ultima data prin Directiva 2002/41/CE;
    - pentru tractoare agricole sau forestiere, conform Directivei 74/152/CEE, modificata ultima data prin Directiva 98/89/CE.
    Pentru autovehiculele prevazute cu limitator de viteza, in Cartea de identitate a vehiculului se va inscrie viteza maxima care nu poate fi depasita constructiv, datorita limitatorului."
    7. La capitolul IV, sectiunea 1, la punctul 1.7 se inlocuieste textul "iar pentru vehiculele cu 2 - 3 roti puterea si cuplul maxim se determina conform prevederilor Directivei 95/1/CEE" cu urmatorul text: "iar pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti puterea neta maxima si momentul maxim se determina conform prevederilor Directivei 95/1/CEE, modificata ultima data prin Directiva 2002/41/CE.".
    8. La capitolul IV, sectiunea 2, punctul 2.1 va avea urmatorul cuprins:
    "2.1. Latimea maxima a vehiculelor este de 2,55 m, cu exceptia autovehiculelor din categoria M1, a caror latime maxima este de 2,50 m. Vehiculele cu temperatura controlata pot avea latimea maxima de cel mult 2,60 m."
    9. La capitolul IV, sectiunea 2, punctul 2.6 va avea urmatorul cuprins:
    "2.6. Lungimea maxima a autovehiculelor (cu exceptia autobuzelor) sau a remorcilor nu trebuie sa depaseasca 12,00 m.
    Lungimea maxima a autobuzelor cu doua axe nu trebuie sa depaseasca 13,50 m, iar a autobuzelor cu mai mult de doua axe nu trebuie sa depaseasca 15,00 m."
    10. La capitolul IV, sectiunea 2, punctul 2.8 va avea urmatorul cuprins:
    "2.8. Lungimea maxima a ansamblurilor de vehicule nu trebuie sa depaseasca:
    - 16,50 m pentru vehicule articulate;
    - 18,75 m pentru trenuri rutiere;
    - 18,75 m pentru autobuze articulate;
    - 18,75 m pentru autobuze cu remorca."
    11. La capitolul IV, sectiunea 2, punctul 2.14 va avea urmatorul cuprins:
    "2.14. La omologarea de tip a vehiculelor, care se refera la dimensiunile acestora:
    - pentru autovehiculele din categoria M1 se vor respecta conditiile tehnice prevazute in Directiva 92/21/CEE, modificata ultima data prin Directiva 95/48/CE;
    - pentru celelalte categorii de autovehicule si pentru remorci se vor respecta conditiile tehnice prevazute in Directiva 97/27/CE. De la 1 octombrie 2004 se vor respecta conditiile tehnice prevazute in Directiva 97/27/CE, modificata ultima data prin Directiva 2003/19/CE (pana la aceasta data se pot aplica aceste conditii tehnice la cererea solicitantului omologarii de tip);
    - pentru tractoare se vor respecta conditiile tehnice prevazute in Directiva 89/173/CEE, modificata ultima data prin Directiva 2000/1/CE;
    - pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti se vor respecta conditiile tehnice prevazute in Directiva 93/93/CEE."
    12. La capitolul IV, sectiunea 3, la ultimul paragraf de la punctul 3.3, dupa textul "in Directiva 97/27/CE" se introduce textul "modificata ultima data prin Directiva 2003/19/CE in conformitate cu prevederile pct. 3.12".
    13. La capitolul IV, sectiunea 3, punctul 3.12 va avea urmatorul cuprins:
    "3.12. La omologarea de tip a vehiculelor, care se refera la masele acestora:
    - pentru autovehiculele din categoria M1 se vor respecta conditiile tehnice prevazute in Directiva 92/21/CEE, modificata ultima data prin Directiva 95/48/CE;
    - pentru celelalte categorii de autovehicule si pentru remorci se vor respecta conditiile tehnice prevazute in Directiva 97/27/CE. De la 1 octombrie 2004 se vor respecta conditiile tehnice prevazute in Directiva 97/27/CE, modificata ultima data prin Directiva 2003/19/CE (pana la aceasta data se pot aplica aceste conditii tehnice la cererea solicitantului omologarii de tip);
    - pentru tractoare se vor respecta conditiile tehnice prevazute in Directiva 89/173/CEE, modificata ultima data prin Directiva 2000/1/CE;
    - pentru autovehiculele cu 2 sau 3 roti se vor respecta conditiile tehnice prevazute in Directiva 93/93/CEE."
    14. La capitolul IV, sectiunea 7, punctul 7.7 va avea urmatorul cuprins:
    "7.7. Manevrabilitatea oricarui autovehicul sau ansamblurilor de vehicule, cu exceptia autovehiculelor din categoria M1, trebuie sa respecte prevederile tehnice precizate in Directiva 97/27/CE. De la 1 octombrie 2004 se vor respecta conditiile tehnice prevazute in Directiva 97/27/CE, modificata ultima data prin Directiva 2003/19/CE (pana la aceasta data se pot aplica aceste conditii tehnice la cererea solicitantului omologarii de tip)."
    15. La capitolul IV, sectiunea 8, punctul 8.1 va avea urmatorul cuprins:
    "8.1. Autovehiculele din categoriile M2, M3, N1, N2 si N3 trebuie echipate cu motoare a caror putere neta, determinata conform prevederilor tehnice ale Directivei 80/1269/CEE, modificata ultima data prin Directiva 1999/99/CE, sau ale Regulamentului nr. 85 CEE - ONU, trebuie sa fie de cel putin 5 kW pentru fiecare tona a masei maxime tehnic admisibile a ansamblului de vehicule, conform prevederilor Directivei 97/27/CE. De la 1 octombrie 2004 se vor respecta conditiile tehnice prevazute in Directiva 97/27/CE, modificata ultima data prin Directiva 2003/19/CE (pana la aceasta data se pot aplica aceste conditii tehnice la cererea solicitantului omologarii de tip)."
    16. La capitolul IV, sectiunea 16, paragraful al doilea de la punctul 16.8 se abroga.
    17. La capitolul IV, sectiunea 16, punctul 16.9 se abroga.
    18. La capitolul IV, sectiunea 19, liniuta a doua de la punctul 19.9 va avea urmatorul cuprins:
    "- trusa medicala auto de prim ajutor;"
    19. La capitolul IV, sectiunea 19, liniuta a cincea de la punctul 19.9 va avea urmatorul cuprins:
    "- cate un bec electric din fiecare tip folosit la vehicul; aceasta cerinta se refera numai la becurile care pot fi schimbate in mod uzual de catre utilizatorul vehiculului, fara utilizarea unor dispozitive speciale."
    20. La capitolul IV, sectiunea 19, paragraful al doilea al punctului 19.11 se abroga.
    21. La capitolul IV, sectiunea 19, paragraful al treilea al punctului 19.11 se abroga.
    22. In anexa nr. 2 la reglementari, sectiunea A, tabelul 1, la pozitia 48, la a treia coloana se inlocuieste "-" cu textul "2003/19".
    23. In anexa nr. 2 la reglementari, sectiunea A, tabelul 1, la pozitia 48, la ultima coloana se inlocuieste textul "in vigoare" cu textul "cap. IV pct. 2.14, 3.12 si 7.7".
    24. In anexa nr. 2 la reglementari, sectiunea C, la pozitia "Viteza maxima prin constructie, momentul si puterea maxima utila", la a treia coloana se inlocuieste " " cu textul "2002/41".SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1043/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1043 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu