Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 2194 din 24 noiembrie 2004

pentru modificarea si completarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 104 din  1 februarie 2005


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. f) si alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2000, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Reglementarile privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 275 din 18 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza conform anexei care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" va duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare dupa 30 de zile de la data publicarii.

                       p. Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                              Ileana Tureanu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

    1. Caseta reglementarilor va avea urmatorul cuprins:

 ______________________________________________________________________________
|      "MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI - RNTR 2      |
|______________________________________________________________________________|
| Reglementari privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca  |
| vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice   |
| din Romania                                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| Aprobate prin:                                                               |
| Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei         |
| nr. 211/2003                                                                 |
| Modificate si completate prin:                                               |
| Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului            |
| nr. 1.043/2003                                                               |
| Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului            |
| nr. 1.356/2004                                                               |
| Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului            |
| nr. 2.194/2004"                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    2. La sectiunea "Prescurtari si definirea unor termeni utilizati" se introduce urmatoarea definitie:
    "vanzare - comercializarea pentru prima oara in Romania a vehiculelor noi, care nu au mai fost inmatriculate, inregistrate sau utilizate anterior, ori comercializarea pentru prima oara in Romania a componentelor sau entitatilor tehnice noi."
    3. Subpunctul 1.1 al capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "1.1. Omologarea nationala de tip a vehiculelor rutiere se acorda numai daca vehiculul respectiv indeplineste conditiile tehnice specifice indicate in prezentele reglementari.
    a) Pentru vehiculele speciale se vor aplica prevederile din anexa XI la Directiva 70/156/CEE, modificata prin Directiva 2003/102/CE, apendicele 1 - 4, in functie de destinatia vehiculului special.
    b) Pentru tractoarele agricole sau forestiere pe roti ori pe senile, avand cel putin doua axe si o viteza maxima constructiva mai mare sau egala cu 6 km/h, remorcile agricole ori forestiere si masinile tractate interschimbabile agricole sau forestiere se vor aplica prevederile Directivei 2003/37/CE de la:
    - data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pentru noile tipuri de tractoare agricole sau forestiere pe roti din categoriile T1, T2 si T3 (omologare de tip);
    - 1 iulie 2009, pentru toate tractoarele agricole sau forestiere pe roti noi din categoriile T1, T2 si T3 (prima inmatriculare, prima inregistrare sau prima utilizare);
    - pentru noile tipuri de vehicule din celelalte categorii, la 3 ani dupa intrarea in vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptata pentru categoria respectiva (omologare de tip);
    - pentru toate vehiculele noi din celelalte categorii, la 6 ani dupa intrarea in vigoare a ultimei directive specifice care mai trebuie adoptata pentru categoria respectiva (prima inmatriculare, prima inregistrare sau prima utilizare).
    La cererea constructorului, prevederile Directivei 2003/37/CE se pot aplica de la data de 1 iulie 2005 la omologarea nationala de tip a tractoarelor agricole sau forestiere pe roti din categoriile T1, T2 si T3.
    La cererea constructorului, prevederile Directivei 2003/37/CE se pot aplica la omologarea nationala de tip a vehiculelor din celelalte categorii de la data intrarii in vigoare a tuturor directivelor specifice aplicabile pentru categoria respectiva."
    4. Subpunctul 1.1.1 al capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "1.1.1. Omologarea nationala de tip a vehiculelor rutiere pentru care exista omologare de tip CE (comunitara) a intregului vehicul se acorda in baza documentelor care demonstreaza existenta unei omologari CE (comunitare) a intregului vehicul, valabil acordata de catre autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene."
    5. Subpunctul 2.5.1 al capitolului II va avea urmatorul cuprins:
    "2.5.1. Modificarile vehiculelor rutiere precizate la subpct. 2.2.4 lit. a) si b) si care impun omologarea individuala a acestora se pot efectua numai in ateliere specializate, autorizate conform legislatiei in vigoare."
    6. La subpunctul 1.2 al capitolului III se abroga definitiile pentru "autobuzul interurban" si "autocar".
    7. La capitolul IV sectiunea 4 se adauga un nou punct, punctul 4.1^1, cu urmatorul cuprins:
    "4.1^1. Incepand cu 1 ianuarie 2007 tractoarele agricole sau forestiere noi trebuie sa respecte la prima inmatriculare sau la prima inregistrare prevederile anexei VI la Directiva 89/173/CEE, privind legatura sistemului de franare cu remorca, modificata prin Directiva 2000/1/CE."
    8. La capitolul IV sectiunea 4, subpunctul 4.3.2 va avea urmatorul cuprins:
    "4.3.2. Autovehiculele din categoria M3 din clasele B, II sau III trebuie sa satisfaca incercarea de tip II A, in conformitate cu prevederile Directivei 71/320/CEE, modificata prin Directiva 98/12/CE."
    9. La capitolul IV sectiunea 8 se adauga un nou subpunct, subpunctul 8.14.1.3^1, cu urmatorul cuprins:
    "8.14.1.3^1. Incepand cu 1 ianuarie 2007, pentru noile tipuri de motoare, si incepand cu 1 ianuarie 2008, pentru toate tipurile de motoare, omologarile acordate trebuie sa ateste si buna functionare a echipamentelor antipoluare pe durata de viata a motorului."
    10. La capitolul IV sectiunea 9 se adauga un nou subpunct, subpunctul 9.1.9^1, cu urmatorul cuprins:
    "9.1.9^1. Incepand cu 1 ianuarie 2007, autovehiculele din categoria M1, cu masa maxima tehnic admisibila mai mica sau egala cu 2,5 tone, si din categoria N1, cu masa maxima tehnic admisibila mai mica sau egala cu 2,5 tone, si care provin din categoria M1 trebuie sa respecte conditiile tehnice privind protectia pietonilor, prevazute la sectiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE;
    9.1.9^1.1. Cerintele subpct. 9.1.9^1 nu se aplica autovehiculelor care nu difera, in ceea ce priveste elementele esentiale de constructie si conceptie ale caroseriei, situate inainte de montantii A, pentru tipurile de vehicule care au obtinut omologarea nationala inainte de 1 ianuarie 2007 sau omologarea CE inainte de 1 octombrie 2005 si care nu au fost omologate conform cerintelor Directivei 2003/102/CE.
    9.1.9^1.2. Incepand cu 1 septembrie 2010, autovehiculele din categoria M1, cu masa maxima tehnic admisibila mai mica sau egala cu 2,5 tone, si din categoria N1, cu masa maxima tehnic admisibila mai mica sau egala cu 2,5 tone, si care provin din categoria M1 trebuie sa respecte conditiile tehnice privind protectia pietonilor, prevazute la sectiunea 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE.
    9.1.9^1.3. Prescriptiile tehnice necesare pentru efectuarea incercarilor specificate la sectiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE sunt cele definite prin anexa la Decizia 2004/90/CE."
    11. La capitolul IV sectiunea 9 se adauga un nou subpunct, subpunctul 9.6^1, cu urmatorul cuprins:
    "9.6^1. Incepand cu 31 decembrie 2012, la prima inmatriculare si la vanzare, autovehiculele noi din categoria M1, cu masa maxima tehnic admisibila mai mica sau egala cu 2,5 tone, si din categoria N1, cu masa maxima tehnic admisibila mai mica sau egala cu 2,5 tone, si care provin din categoria M1 trebuie sa respecte conditiile tehnice privind protectia pietonilor, prevazute la sectiunea 3.1 sau 3.2 din anexa I din Directiva 2003/102/CE;
    9.6^1.1. Incepand cu 1 septembrie 2015, la prima inmatriculare si la vanzare, autovehiculele noi din categoria M1, cu masa maxima tehnic admisibila mai mica sau egala cu 2,5 tone, si din categoria N1, cu masa maxima tehnic admisibila mai mica sau egala cu 2,5 tone, si care provin din categoria M1 trebuie sa respecte conditiile tehnice privind protectia pietonilor, prevazute la sectiunea 3.2 din anexa I la Directiva 2003/102/CE."
    12. La capitolul IV sectiunea 9, punctul 9.7.1 va avea urmatorul cuprins:
    "9.7.1. La omologarea individuala, vehiculele inmatriculate in Romania si la care s-au efectuat, fata de varianta omologata, modificari privind constructia caroseriei trebuie sa respecte conditiile tehnice privind proeminentele exterioare prevazute in Directiva 78/483/CEE, modificata prin Directiva 87/354/CEE sau Directiva 92/114/CEE, dupa caz, si/sau nu trebuie sa prezinte proeminente si muchii taietoare;".
    13. La capitolul IV sectiunea 11 se adauga un nou subpunct, subpunctul 11.1.3^1, cu urmatorul cuprins:
    "11.1.3^1. Incepand cu 1 ianuarie 2007 autovehiculele din categoriile M si N trebuie sa respecte conditiile tehnice privind dispozitivele pentru vizibilitate indirecta si montarea lor, prevazute in Directiva 2003/97/CE;
    11.1.3 1^.1. Prin exceptie de la prevederile subpct. 11.1.3^1 se acorda omologarea nationala de tip pentru orice tip nou de autovehicul articulat din categoriile M2 si M3, clasa I, constituit din cel putin 3 parti rigide articulate, care nu satisfac prevederile Directivei 2003/97/CE, cu conditia de a fi respectate prevederile referitoare la campul de vizibilitate al conducatorului, prevazute in anexa III pct. 5 din Directiva 2003/97/CE.
    11.1.3^1.2. Prin exceptie de la prevederile subpct. 11.1.3^1, cerintele respective se aplica incepand cu 26 ianuarie 2007 in cazul montarii pe autovehicule a antevizoarelor (oglinzilor fata) din clasa VI."
    14. La capitolul IV sectiunea 11 se adauga un nou punct, punctul 11.3^1, cu urmatorul cuprins:
    "11.3^1. Incepand cu 26 ianuarie 2010, pentru autovehiculele din categoriile M1 si N1, si incepand cu 26 ianuarie 2007, pentru celelalte autovehicule din categoriile M si N, la prima inmatriculare si la vanzare autovehiculele noi trebuie sa respecte conditiile tehnice privind dispozitivele pentru vizibilitate indirecta si montarea lor, prevazute in Directiva 2003/97/CE;".
    15. La capitolul IV sectiunea 11 se adauga un nou punct, punctul 11.3^2, cu urmatorul cuprins:
    "11.3^2. La omologarea individuala a autovehiculelor din categoriile M si N in vederea primei inmatriculari in Romania (autovehicule care au mai fost inmatriculate in alte tari) se verifica respectarea coeficientului de transparenta al geamurilor, in functie de amplasarea lor pe vehicul."
    16. La capitolul IV sectiunea 11 se adauga un nou punct, punctul 11.4.1^1, cu urmatorul cuprins:
    "11.4.1^1. Incepand cu 1 ianuarie 2007 dispozitivele pentru vizibilitate indirecta noi pentru autovehiculele din categoriile M si N trebuie sa respecte conditiile tehnice prevazute in Directiva 2003/97/CE;
    11.4.1^1.1. Prin exceptie de la prevederile subpct. 11.4.1^1, cerintele respective se aplica incepand cu 26 ianuarie 2007 in cazul antevizoarelor (oglinzilor fata) din clasa VI;
    11.4.1^1.2. Prin exceptie de la prevederile subpct. 11.4.1^1, este admisa omologarea sau extinderea omologarii pentru componente ori entitati tehnice destinate a fi folosite pentru tipurile de vehicule care au fost omologate inainte de 26 ianuarie 2007, cu respectarea conditiilor tehnice prevazute in Directiva 71/127/CEE."
    17. La capitolul IV sectiunea 11 se adauga un nou punct, punctul 11.4^1, cu urmatorul cuprins:
    "11.4^1. Incepand cu 26 ianuarie 2010 dispozitivele pentru vizibilitate indirecta noi pentru autovehiculele din categoriile M1 si N1 si incepand cu 26 ianuarie 2007 dispozitivele pentru vizibilitate indirecta noi pentru celelalte autovehicule din categoriile M si N trebuie sa respecte, la utilizare si la vanzare, conditiile tehnice prevazute in Directiva 2003/97/CE;
    11.4^1.1. Prin exceptie de la prevederile pct. 11.4^1, sunt admise utilizarea si vanzarea componentelor sau entitatilor tehnice noi destinate a fi folosite pentru tipurile de vehicule care au fost omologate inainte de 26 ianuarie 2007, cu respectarea conditiilor tehnice prevazute in Directiva 71/127/CEE."
    18. La capitolul IV, sectiunea 14 va avea urmatorul cuprins:
    "14.1. Omologarea nationala de tip pentru un vehicul rutier se acorda numai daca se respecta urmatoarele cerinte privind elementele de identificare, datele prescrise, pozitia si modul lor de amplasare:
    14.1.1. Vehiculele din categoriile M, N si O trebuie sa respecte conditiile tehnice prevazute in Directiva 76/114/CEE, modificata prin Directiva 87/354/CE;
    14.1.2. Autovehiculele cu doua sau 3 roti trebuie sa respecte conditiile tehnice prevazute in Directiva 93/34/CEE, modificata prin Directiva 1999/25;
    14.1.3. Tractoarele agricole sau forestiere trebuie sa respecte conditiile tehnice prevazute in anexa V la Directiva 89/173/CEE, modificata prin Directiva 2000/1/CE."
    19. La capitolul IV sectiunea 16, subpunctul 16.4.1 va avea urmatorul cuprins:
    "16.4.1. Pana la 13 februarie 2005, la prima inmatriculare si la vanzare, aceste autovehicule trebuie sa respecte prevederile care afecteaza direct siguranta activa si pasiva, precum si pe cele privind amenajarea interioara, prevazute in Regulamentul CEE - O.N.U. nr. 36 sau in Regulamentul CEE - O.N.U. nr. 52, dupa caz. Troleibuzele trebuie sa respecte suplimentar conditiile tehnice de securitate precizate in anexa nr. 9."
    20. La capitolul IV sectiunea 16, punctul 16.8.1 se abroga.
    21. La capitolul IV sectiunea 17, subpunctul 17.1.7 va avea urmatorul cuprins:
    "17.1.7. Omologarea nationala de tip si omologarea individuala a unui autovehicul din categoriile N2 si M3, avand masa maxima tehnic admisibila mai mare de 10 t, precum si din categoria N3, echipat cu limitator de viteza sau cu sistem integrat de limitare a vitezei, se acorda numai daca acesta respecta conditiile tehnice prevazute in Directiva 92/24/CEE;
    17.1.7.1. Incepand cu 1 ianuarie 2005, la omologarea nationala de tip, omologarea individuala, prima inmatriculare si la vanzarea unui autovehicul nou din categoriile N2, N3, M2 si M3, echipat cu limitator de viteza sau cu sistem de limitare a vitezei, acesta trebuie sa respecte conditiile tehnice prevazute de Directiva 92/24/CEE."
    22. La Capitolul IV sectiunea 18, subpunctul 18.1.4 va avea urmatorul cuprins:
    "18.1.4. Limitatoarele de viteza noi si sistemele de limitare a vitezei noi pentru autovehiculele din categoriile N2 si M3, avand masa maxima tehnic admisibila mai mare de 10 t, precum si din categoria N3 trebuie sa respecte, la omologare, vanzare si utilizare, conditiile tehnice prevazute in Directiva 92/24/CEE;
    18.1.4.1. Incepand cu 1 ianuarie 2005, limitatoarele de viteza noi si sistemele de limitare a vitezei noi pentru autovehiculele din categoriile N2, N3, M2 si M3 trebuie sa respecte, la omologare, vanzare si utilizare, conditiile tehnice prevazute de Directiva 92/24/CEE."
    23. Capitolul VI devine capitolul V.
    24. Titlul capitolului VI va avea urmatorul cuprins:
    "Vehicule exceptate de la procedura de omologare pentru circulatie pe drumurile publice sau de la prevederile prezentelor reglementari"
    25. La capitolul VI, subpunctul 1.2.3.1.2 va avea urmatorul cuprins:
    "1.2.3.1.2. numarul de vehicule dintr-un anumit tip este limitat la vehiculele prevazute cu un certificat de conformitate sau cu CIV valabila, eliberata la data fabricatiei ori dupa aceasta data, acest certificat sau CIV ramanand valabila cel putin 3 luni de la data emiterii, dar pierzandu-si valabilitatea prin intrarea in vigoare a unei directive specifice;".
    26. La capitolul VI, subpunctul 1.2.3.2.2 va avea urmatorul cuprins:
    "1.2.3.2.2. numarul de vehicule dintr-un anumit tip este limitat la vehiculele prevazute cu un certificat de conformitate sau cu CIV valabila, eliberata la data fabricatiei ori dupa aceasta data, acest certificat sau CIV ramanand valabila cel putin 3 luni de la data emiterii, dar pierzandu-si valabilitatea prin intrarea in vigoare a unei directive specifice.
    27. La capitolul VI, punctul 6 va avea urmatorul cuprins:
    "6. Pot fi exceptate, de asemenea, de la unele prevederi ale prezentelor reglementari, inclusiv cele referitoare la transportul de persoane, autovehiculele a caror destinatie nu permite respectarea prevederilor respective, cum sunt cele destinate fortelor armate, protectiei civile, pompierilor, fortelor responsabile pentru mentinerea ordinii publice."
    28. La capitolul VI, punctul 8 se abroga.
    29. Capitolul VII devine capitolul VI.
    30. In anexa nr. 1 sectiunea A, la punctul 6 se elimina ultima propozitie.
    31. In anexa nr. 1 sectiunea A, la punctul 7, la definitia "Tractor agricol si forestier" se elimina ultima propozitie.
    32. In anexa nr. 2 sectiunea A, tabelul 1, la pozitia "6. Balamale si incuietori pentru usi", la a treia coloana se elimina "98/90".
    33. In anexa nr. 2 sectiunea A, tabelul 1, randul corespunzator pozitiei "8. Vizibilitatea inapoi" va avea urmatorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
| "8. Vizibilitatea inapoi    |  71/127| 88/321| x |x|x| x |x|x| | | | |    46 |
| Dispozitive pentru          | 2003/97|       | x |x|x| x |x|x| | | | |    -" |
| vizibilitate indirecta      |        |       |   | | |   | | | | | | |       |
|_____________________________|________|_______|___|_|_|___|_|_|_|_|_|_|_______|

    34. In anexa nr. 2 sectiunea A, tabelul 1, randul corespunzator pozitiei "9. Garnituri de frane de inlocuire" va avea urmatorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
| "9. Garnituri de frane de   |  71/320|  98/12| x |x| | x | | |x|x| | |    90 |
| inlocuire                   |        |2002/78|   | | |   | | | | | | |     " |
|_____________________________|________|_______|___|_|_|___|_|_|_|_|_|_|_______|

    35. In anexa nr. 2 sectiunea A, randul corespunzator pozitiei "47. Limitatoare de viteza" va avea urmatorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
| "47. Limitatoare de viteza  |   92/24|2004/11|   |x|x|   |x|x| | | | |    89"|
|_____________________________|________|_______|___|_|_|___|_|_|_|_|_|_|_______|

    36. In anexa nr. 2 sectiunea A, la tabelul 1 se adauga o noua pozitie, pozitia 57, cu urmatorul cuprins:
 ______________________________________________________________________________
| "57. Protectia pietonilor   |2003/102|   -   | x | | | x | | | | | | |       |
|                             |        |       |(6)| | |(6)| | | | | | |       |
|                             |        |       |   | | |(7)| | | | | | |     " |
|_____________________________|________|_______|___|_|_|___|_|_|_|_|_|_|_______|

    37. In anexa nr. 2 sectiunea A, tabelul 1, la nota de subsol (5) se inlocuieste "67/01" cu "67".
    38. In anexa nr. 2 sectiunea A, tabelul 1, la nota de subsol (5) se inlocuieste "GNC" cu "GN".
    39. In anexa nr. 2 sectiunea A, tabelul 1, se adauga doua note de subsol cu urmatorul cuprins:
    "(6) A caror masa maxima tehnic admisibila nu depaseste 2,5 tone.
    (7) Care provin din autovehicule din categoria M1."
    40. In anexa nr. 2 sectiunea B, coloana a cincea se abroga.
    41. Sectiunea D a anexei nr. 2 la reglementari se abroga.
    42. In anexa nr. 4 se inlocuieste expresia "LPG" cu expresia "GPL".
    43. In anexa nr. 8 subpunctul 2.2.2 va avea urmatorul cuprins:
    "2.2.2. postul de conducere trebuie sa fie prevazut cu un parasolar, care poate fi reglabil;".SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2194/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2194 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu