Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 181 din 19 februarie 2001

pentru aprobarea Normelor privind aplicarea Deciziei Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe nr. 3/2000, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.024/2000

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 109 din  5 martie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in baza atributiilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice,
    avand in vedere prevederile art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente si ale conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu unele state,
    tinand seama de dispozitiile Ordinului ministrului finantelor nr. 173/2000 privind constituirea Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe in cadrul Ministerului Finantelor,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind aplicarea Deciziei nr. 3/2000 a Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe, referitoare la impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente si a conventiilor de evitare a dublei impuneri, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de politica si legislatie fiscala si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                   NORME
privind aplicarea Deciziei Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe nr. 3/2000

    In aplicarea Deciziei Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe nr. 3/2000, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.024/2000 pentru aprobarea Deciziei nr. 3/2000 a Comisiei centrale fiscale a impozitelor directe, constituita in baza Ordinului ministrului finantelor nr. 173/2000, referitoare la aplicarea legislatiei privind impunerea unor venituri realizate din Romania de persoane fizice si juridice nerezidente si a conventiilor de evitare a dublei impuneri, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 385 din 17 august 2000, se stabilesc urmatoarele:

    1. Persoana juridica romana, beneficiara a unor lucrari de constructii, de montaj, de activitati de supraveghere, de consultanta, de asistenta tehnica si de alte activitati similare, executate de persoane fizice sau juridice nerezidente, va prezenta organului fiscal in a carui raza teritoriala isi are sediul (conform certificatului de inmatriculare) contractul tradus in limba romana si legalizat, incheiat cu partenerii straini. Contractul va fi inregistrat si restituit persoanei juridice respective. In acelasi mod se va proceda si in cazul in care se aduc unele amendamente la contractul initial incheiat intre parti.
    2. Persoana juridica romana, beneficiara activitatilor mentionate la pct. 1, va depune in momentul inregistrarii contractului la registratura organului fiscal si o declaratie, potrivit modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezentele norme, care va cuprinde urmatoarele date din contract: denumirea persoanei juridice romane (parte in contract), sediul acesteia, codul fiscal, respectiv denumirea si adresa (domiciliului sau sediului) partenerului strain, obiectul si durata contractului, locul exercitarii activitatii.
    3. Informatiile din declaratie vor fi evidentiate intr-un registru care va avea un continut identic cu cel din declaratie, condus si completat de serviciile, birourile sau compartimentele de aplicare a conventiilor de evitare a dublei impuneri din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori de serviciile de control agenti economici, persoane juridice, din cadrul administratiilor financiare. Declaratia inregistrata in registrul respectiv va fi indosariata la dosarul fiscal al persoanei juridice romane care are obligatia sa faca inregistrarea.
    4. Datele inscrise in registrul mentionat vor fi analizate de catre structurile mentionate la pct. 3, in vederea verificarii modului de stabilire a dreptului de impunere in Romania a veniturilor realizate de persoanele fizice si juridice nerezidente ca urmare a activitatilor desfasurate in Romania in baza contractelor incheiate cu persoane juridice romane.

    ANEXA 1
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR
    *) ...........................................
    ..............................................
    Nr. ..........................................

                               DECLARATIE

    Societatea Comerciala .................................................., cu sediul in localitatea .........................., str. ............... nr. ...., bl. ..., ap. ..., sectorul ......, judetul ..............., cod fiscal ........, detinatoare a certificatului de inmatriculare la oficiul registrului comertului nr. ........................., declar, in vederea inregistrarii, contractul nr. ....................., incheiat la data de ....................., cu Societatea Comerciala/persoana fizica ..........................................., rezident al statului ................................., cu sediul/domiciliul in localitatea ............................., str. .................. nr. ....... .
    Contractul nr. .............................. din data de .................. s-a incheiat pe perioada ........................................... .
    Activitatea conform contractului inregistrat se desfasoara in localitatea .................., str. ............... nr. ....., bl. ....., ap. ...., sectorul ........, judetul ......................*).
    Obiectul de activitate al contractului respectiv este: ....................
...............................................................................
...............................................................................

                           ..............................
                               (semnatura si stampila)
-----------
    *) Denumirea autoritatii fiscale si localitatea in care isi are sediul.
    *) In situatia in care activitatea se desfasoara in mai multe localitati se vor mentiona si adresele respective.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 181/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 181 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Dragi solicitanți de credite. Ai dificultăți financiare? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată ca o organizație pentru drepturile omului la nivel mondial cu unicul scop de a ajuta oamenii săraci și în dificultate financiară. Dacă doriți să solicitați un împrumut, vă rugăm să-i contactați folosind datele de mai jos: e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară a împrumutului: Durata împrumutului: Număr de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu