Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1088 din 16 iulie 2004

pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni referitoare la acoperirea pierderii contabile

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 679 din 28 iulie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 18 alin. (4) si al art. 38 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni referitoare la acoperirea pierderii contabile, prezentate in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia de reglementari contabile si Directia generala de politici si legislatie privind veniturile bugetului general consolidat vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      p. Ministrul finantelor publice,
                              Maria Manolescu,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                                 PRECIZARI
privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni referitoare la acoperirea pierderii contabile

    1. Potrivit art. 18 alin. (4) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, pierderea contabila se acopera din profitul exercitiului financiar si cel reportat, din rezerve, capital social si din alte resurse financiare proprii, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
    2. Reflectarea in contabilitate a operatiunii privind acoperirea pierderii contabile se efectueaza pe baza aprobarii acesteia de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor sau de catre consiliul de administratie, dupa caz.
    3. In cazul acoperirii pierderii contabile din rezerve, altele decat cele constituite din profitul net, se vor avea in vedere si prevederile legislatiei fiscale.

    I. Acoperirea pierderii contabile la persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
    4. Pierderea contabila a exercitiului curent este evidentiata in soldul debitor al contului 121 "Profit si pierdere" care, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, respectiv de catre consiliul de administratie, se preia in exercitiul urmator in rezultatul reportat, efectuandu-se articolul contabil:

                   1171                 =                 121
    "Rezultatul reportat reprezentand            "Profit si pierdere"
    profitul nerepartizat, respectiv
    pierderea nerecuperata"

    5. Pierderea contabila inregistrata de persoanele juridice in exercitiile precedente si reflectata in rezultatul reportat se acopera din sursele prevazute de lege, efectuandu-se urmatoarele articole contabile:
    a) Pentru pierderea acoperita din profitul exercitiului financiar:

                   129                  =                  %
    "Repartizarea profitului"                             1171
                                           "Rezultatul reportat reprezentand
                                           profitul nerepartizat, respectiv
                                           pierderea nerecuperata"
                                                          1172
                                           "Rezultatul reportat provenit din
                                           adoptarea pentru prima data a IAS,
                                           mai putin IAS 29"
                                                          1173
                                           "Rezultatul reportat provenit din
                                           modificarile politicilor contabile"
                                                          1174
                                           "Rezultatul reportat provenit din
                                           corectarea erorilor fundamentale"

    b) Pentru pierderea acoperita din rezerve constituite din profituri nete:

                  1068                  =                  %
             "Alte rezerve"                               1171
                                           "Rezultatul reportat reprezentand
                                           profitul nerepartizat, respectiv
                                           pierderea nerecuperata"
                                                          1172
                                           "Rezultatul reportat provenit din
                                           adoptarea pentru prima data a IAS,
                                           mai putin IAS 29"
                                                          1173
                                           "Rezultatul reportat provenit din
                                           modificarile politicilor contabile"
                                                          1174
                                           "Rezultatul reportat provenit din
                                           corectarea erorilor fundamentale"

    c) Pentru pierderea acoperita din capitalul social, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

                   101                  =                  %
                "Capital"                                 1171
                                           "Rezultatul reportat reprezentand
                                           profitul nerepartizat, respectiv
                                           pierderea nerecuperata"
                                                          1172
                                           "Rezultatul reportat provenit din
                                           adoptarea pentru prima data a IAS,
                                           mai putin IAS 29"
                                                          1173
                                           "Rezultatul reportat provenit din
                                           modificarile politicilor contabile"
                                                          1174
                                           "Rezultatul reportat provenit din
                                           corectarea erorilor fundamentale"

    6. In cazul persoanelor juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, acoperirea pierderii se efectueaza pentru fiecare cont sintetic de gradul II al contului 117 "Rezultatul reportat".
    7. Soldul creditor al unui cont sintetic de gradul II al contului 117 "Rezultatul reportat" poate fi utilizat pentru acoperirea pierderii reflectate intr-un alt cont sintetic de gradul II al acestui cont (Exemplu: 1171 "Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata" = 1172 "Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29").
    8. In situatia in care in contul 1172 "Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29" au fost transferate cu ocazia retratarii situatiilor financiare sume reprezentand rezerve brute (neimpozitate), inclusiv rezervele create din facilitati fiscale, acestea trebuie sa fie regasite in soldul creditor al unui analitic distinct al acestui cont.
    In aceasta situatie, persoana juridica va acoperi pierderea contabila inregistrata in debitul contului 1172 "Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29", neluand in calcul sumele din creditul contului care provin din sume neimpozitate, inclusiv rezervele create din facilitati fiscale.
    Acoperirea pierderii contabile evidentiate in soldul debitor al contului 1172 "Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29", determinata ca diferenta intre sumele debitoare si sumele creditoare reprezentand rezerve brute, conduce la impunerea rezervelor si a altor sume care au fost deductibile la calculul profitului impozabil, conform dispozitiilor Legii nr. 414/2002 si ale art. 22 alin. (5) si (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
    Inregistrarea datoriei cu impozitul pe profit amanat in relatia cu sumele evidentiate in conturi de rezerve si rezultat reportat care reprezinta facilitati fiscale (106 "Rezerve", 117 "Rezultatul reportat" = 4412 "Impozit pe profit amanat") nu se considera utilizare a rezervei.
    Pentru ca sumele reprezentand facilitati fiscale evidentiate in conturi de rezerve si rezultat reportat sa nu fie diminuate cu datoria cu impozitul pe profit amanat aferent, aceasta datorie se va reflecta in contul 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile".
    Persoanele juridice care au evidentiat datoria cu impozitul pe profit amanat prin debitul conturilor de rezerve si rezultat reportat vor repune aceasta operatiune prin articolul contabil 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile" = 106 "Rezerve", 117 "Rezultatul reportat".
    9. Contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare" evidentiaza in creditul sau surplusul din reevaluare realizat fie la cedarea sau casarea imobilizarii corporale reevaluate, fie pe masura amortizarii acesteia, conform politicii contabile adoptate.
    Soldul creditor al acestui cont poate fi utilizat cu aprobarea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor sau a consiliului de administratie, dupa caz.
    10. Din punct de vedere fiscal, sumele reprezentand surplusul din reevaluare realizat si reflectat in creditul contului 1175 "Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare", corespunzator sumelor care au fost deduse, se impoziteaza la momentul modificarii destinatiei rezervei, distribuirii rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau a oricarui alt motiv, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile.

    II. Acoperirea pierderii contabile la persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 306/2002
    11. Pierderea contabila a exercitiului curent este evidentiata in soldul debitor al contului 121 "Profit si pierdere" care, pe baza aprobarii situatiilor financiare anuale de catre adunarea generala a actionarilor sau asociatilor, respectiv de catre consiliul de administratie, se preia in exercitiul urmator in rezultatul reportat, efectuandu-se articolul contabil:

                   117                  =                 121
            "Rezultatul reportat"                 "Profit si pierdere"

    12. Pierderea contabila inregistrata de persoanele juridice in exercitiile precedente si reflectata in rezultatul reportat se acopera din sursele prevazute de lege, efectuandu-se urmatoarele articole contabile:
    a) Pentru pierderea acoperita din profitul exercitiului financiar:

                   129                  =                 117
         "Repartizarea profitului"               "Rezultatul reportat"

    b) Pentru pierderea acoperita din rezerve constituite din profituri nete:

                   106                  =                 117
              "Alte rezerve"                     "Rezultatul reportat"

    c) Pentru pierderea acoperita din capitalul social, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

                   101                  =                 117
                "Capital"                        "Rezultatul reportat"

    13. In contul 1068 "Alte rezerve" se evidentiaza in creditul unui cont analitic distinct surplusul din reevaluare realizat la cedarea sau casarea imobilizarilor corporale reevaluate.
    Soldul creditor al acestui cont poate fi utilizat cu aprobarea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor ori a consiliului de administratie, dupa caz.
    14. Din punct de vedere fiscal, sumele reprezentand surplusul din reevaluare realizat si reflectat in creditul contului 1068 "Alte rezerve" se impoziteaza la momentul modificarii destinatiei rezervei, distribuirii rezervei catre participanti sub orice forma, lichidarii, divizarii, fuziunii contribuabilului sau a oricarui alt motiv, inclusiv la folosirea acesteia pentru acoperirea pierderilor contabile.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1088/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1088 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu