Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1.005/236/138.929 din 13 septembrie 1999

privind sursele si procedura de constituire, completare si modificare a bazei de date statistice la import

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              Nr. 1.005 din 13 septembrie 1999
              MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
              Nr. 236 din 15 septembrie 1999
              MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
              Nr. 138.929 din 13 septembrie 1999
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 464 din 24 septembrie 1999

    Ministrul finantelor, ministrul industriei si comertului si ministrul agriculturii si alimentatiei,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,
    in baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999 privind controlul valorii in vama a marfurilor importate,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Baza de date statistice la import se elaboreaza de Directia Generala a Vamilor pentru categoriile de marfuri din import la care s-a constatat o subevaluare in vama, pe baza datelor si a informatiilor obtinute din activitatea proprie si a celor furnizate de Ministerul Finantelor, de Ministerul Industriei si Comertului si de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 2
    Baza de date statistice la import se utilizeaza de autoritatea vamala, cu respectarea metodologiei de control al valorii in vama a marfurilor importate, aprobata prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 3
    Sursele de constituire a bazei de date statistice la import sunt urmatoarele:
    a) valorile in vama declarate anterior si acceptate de autoritatea vamala la importul de marfuri identice, respectiv similare cu marfurile care fac obiectul bazei de date statistice la import, a caror veridicitate a fost verificata sau asupra carora nu exista suspiciuni privind subevaluarea in vama;
    b) valorile in vama determinate in urma controlului ulterior efectuat de autoritatea vamala la sediul agentilor economici importatori de produse identice, respectiv similare;
    c) valorile in vama stabilite prin decizia luata de autoritatea vamala competenta sa solutioneze contestatiile adresate de agentii economici importatori impotriva modului de determinare a valorii in vama declarate la import;
    d) datele comunicate de administratia vamala din tarile de export cu care Romania a incheiat acorduri de cooperare in domeniul vamal, ca urmare a solicitarii adresate de Directia Generala a Vamilor privind verificarea anumitor operatiuni de export al marfurilor cu destinatia import in Romania;
    e) preturile de vanzare practicate la exportul cu destinatia Romania, calculatiile de pret al produselor, comunicate de producatorii si exportatorii straini ai acestor marfuri, din proprie initiativa sau la solicitarea institutiilor mentionate la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999;
    f) cotatiile de bursa, preturile de licitatie, preturile din publicatiile de specialitate, statisticile de export ale tarilor exportatoare de marfuri care fac obiectul importului in Romania, alte date si informatii utilizate, cu respectarea prevederilor si conditiilor cuprinse la art. 7 si 8 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994;
    g) orice alte surse.
    Art. 4
    Procedura de constituire, de completare sau de modificare a bazei de date statistice la import este initiata de Directia Generala a Vamilor in urmatoarele cazuri:
    a) la sesizarea oficiala privind existenta unei subevaluari in vama sau la propunerea de constituire, completare sau de modificare a bazei de date statistice, formulata de agentii economici importatori sau producatori si adresata direct sau prin intermediul asociatiilor de ramura ori de profil din care fac parte, cu conditia ca petitionarul sa precizeze motivele si considerentele care au condus la formularea sesizarii sau a propunerii sale;
    b) la sesizarea sau la propunerea, formulata in aceleasi conditii ca cele prevazute la lit. a), transmisa de oricare dintre institutiile mentionate la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999 sau de alte institutii si organisme;
    c) din proprie initiativa, in situatia in care, pe baza datelor si a informatiilor obtinute din activitatea proprie a Directiei Generale a Vamilor, se constata existenta unei subevaluari in vama.
    Art. 5
    (1) In termen de cel mult 45 de zile de la primirea oficiala a sesizarilor sau a propunerilor mentionate la art. 4 lit. a) si b) Directia Generala a Vamilor le va transmite institutiilor mentionate la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999, in vederea analizarii necesitatii de constituire, de completare sau de modificare a bazei de date statistice la import. Aceste sesizari sau propuneri vor fi insotite de Situatia statistica privind valoarea in vama declarata la importul acestor produse, intocmita de Directia Generala a Vamilor in sistem informatizat, precum si de raportul Directiei Generale a Vamilor privind concluziile sale in urma analizei si verificarilor efectuate.
    (2) Termenul de 45 de zile prevazut la alin. (1) poate fi prelungit corespunzator numai in cazurile justificate de volumul propunerilor si al sesizarilor primite sau de durata necesara pentru efectuarea verificarilor operatiunilor de import al categoriilor de produse analizate.
    (3) Institutiile mentionate la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999 vor analiza documentele precizate la alin. (1) si vor transmite Directiei Generale a Vamilor concluziile privind necesitatea constituirii, completarii sau a modificarii bazei de date statistice la import, in termen de cel mult 30 de zile de la comunicare. Concluziile vor fi insotite de datele si informatiile aflate in evidenta lor, care au fost luate in considerare la formularea acestor concluzii.
    (4) Termenul de 30 de zile prevazut la alin. (3) poate fi prelungit numai in cazuri justificate, pana la finalizarea activitatii de informare, analiza si verificare a datelor necesare pentru formularea concluziilor.
    Art. 6
    In cazul in care concluziile formulate de institutiile mentionate la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999 recomanda elaborarea bazei de date statistice la import, Directia Generala a Vamilor o va elabora in termen de cel mult 30 de zile de la primirea concluziilor si o va transmite, in cadrul acestui termen, pentru avizare, acelorasi institutii. Termenul de avizare sau de transmitere a eventualelor observatii din partea acestor institutii este de cel mult 10 zile de la data primirii bazei de date statistice la import, elaborata de Directia Generala a Vamilor.
    Art. 7
    In termen de cel mult 10 zile de la data primirii avizului favorabil din partea tuturor institutiilor mentionate la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999, Directia Generala a Vamilor va transmite baza de date statistice la import directiilor regionale vamale din subordine, in vederea aplicarii.
    Art. 8
    Ministerul Finantelor, Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, precum si unitatile lor subordonate vor lua masuri pentru asigurarea confidentialitatii datelor si informatiilor cuprinse in baza de date statistice la import si pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
    Art. 9
    Prezentul ordin va intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul finantelor,
                     Decebal Traian Remes

                     Ministrul industriei
                     si comertului,
                     Radu Berceanu

                     Ministrul agriculturii
                     si alimentatiei,
                     Ioan Avram MuresanSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1005/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1005 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu