Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1.005/236/138.929 din 13 septembrie 1999

privind sursele si procedura de constituire, completare si modificare a bazei de date statistice la import

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              Nr. 1.005 din 13 septembrie 1999
              MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
              Nr. 236 din 15 septembrie 1999
              MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
              Nr. 138.929 din 13 septembrie 1999
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 464 din 24 septembrie 1999

    Ministrul finantelor, ministrul industriei si comertului si ministrul agriculturii si alimentatiei,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei,
    in baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999 privind controlul valorii in vama a marfurilor importate,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Baza de date statistice la import se elaboreaza de Directia Generala a Vamilor pentru categoriile de marfuri din import la care s-a constatat o subevaluare in vama, pe baza datelor si a informatiilor obtinute din activitatea proprie si a celor furnizate de Ministerul Finantelor, de Ministerul Industriei si Comertului si de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 2
    Baza de date statistice la import se utilizeaza de autoritatea vamala, cu respectarea metodologiei de control al valorii in vama a marfurilor importate, aprobata prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
    Art. 3
    Sursele de constituire a bazei de date statistice la import sunt urmatoarele:
    a) valorile in vama declarate anterior si acceptate de autoritatea vamala la importul de marfuri identice, respectiv similare cu marfurile care fac obiectul bazei de date statistice la import, a caror veridicitate a fost verificata sau asupra carora nu exista suspiciuni privind subevaluarea in vama;
    b) valorile in vama determinate in urma controlului ulterior efectuat de autoritatea vamala la sediul agentilor economici importatori de produse identice, respectiv similare;
    c) valorile in vama stabilite prin decizia luata de autoritatea vamala competenta sa solutioneze contestatiile adresate de agentii economici importatori impotriva modului de determinare a valorii in vama declarate la import;
    d) datele comunicate de administratia vamala din tarile de export cu care Romania a incheiat acorduri de cooperare in domeniul vamal, ca urmare a solicitarii adresate de Directia Generala a Vamilor privind verificarea anumitor operatiuni de export al marfurilor cu destinatia import in Romania;
    e) preturile de vanzare practicate la exportul cu destinatia Romania, calculatiile de pret al produselor, comunicate de producatorii si exportatorii straini ai acestor marfuri, din proprie initiativa sau la solicitarea institutiilor mentionate la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999;
    f) cotatiile de bursa, preturile de licitatie, preturile din publicatiile de specialitate, statisticile de export ale tarilor exportatoare de marfuri care fac obiectul importului in Romania, alte date si informatii utilizate, cu respectarea prevederilor si conditiilor cuprinse la art. 7 si 8 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994;
    g) orice alte surse.
    Art. 4
    Procedura de constituire, de completare sau de modificare a bazei de date statistice la import este initiata de Directia Generala a Vamilor in urmatoarele cazuri:
    a) la sesizarea oficiala privind existenta unei subevaluari in vama sau la propunerea de constituire, completare sau de modificare a bazei de date statistice, formulata de agentii economici importatori sau producatori si adresata direct sau prin intermediul asociatiilor de ramura ori de profil din care fac parte, cu conditia ca petitionarul sa precizeze motivele si considerentele care au condus la formularea sesizarii sau a propunerii sale;
    b) la sesizarea sau la propunerea, formulata in aceleasi conditii ca cele prevazute la lit. a), transmisa de oricare dintre institutiile mentionate la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999 sau de alte institutii si organisme;
    c) din proprie initiativa, in situatia in care, pe baza datelor si a informatiilor obtinute din activitatea proprie a Directiei Generale a Vamilor, se constata existenta unei subevaluari in vama.
    Art. 5
    (1) In termen de cel mult 45 de zile de la primirea oficiala a sesizarilor sau a propunerilor mentionate la art. 4 lit. a) si b) Directia Generala a Vamilor le va transmite institutiilor mentionate la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999, in vederea analizarii necesitatii de constituire, de completare sau de modificare a bazei de date statistice la import. Aceste sesizari sau propuneri vor fi insotite de Situatia statistica privind valoarea in vama declarata la importul acestor produse, intocmita de Directia Generala a Vamilor in sistem informatizat, precum si de raportul Directiei Generale a Vamilor privind concluziile sale in urma analizei si verificarilor efectuate.
    (2) Termenul de 45 de zile prevazut la alin. (1) poate fi prelungit corespunzator numai in cazurile justificate de volumul propunerilor si al sesizarilor primite sau de durata necesara pentru efectuarea verificarilor operatiunilor de import al categoriilor de produse analizate.
    (3) Institutiile mentionate la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999 vor analiza documentele precizate la alin. (1) si vor transmite Directiei Generale a Vamilor concluziile privind necesitatea constituirii, completarii sau a modificarii bazei de date statistice la import, in termen de cel mult 30 de zile de la comunicare. Concluziile vor fi insotite de datele si informatiile aflate in evidenta lor, care au fost luate in considerare la formularea acestor concluzii.
    (4) Termenul de 30 de zile prevazut la alin. (3) poate fi prelungit numai in cazuri justificate, pana la finalizarea activitatii de informare, analiza si verificare a datelor necesare pentru formularea concluziilor.
    Art. 6
    In cazul in care concluziile formulate de institutiile mentionate la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999 recomanda elaborarea bazei de date statistice la import, Directia Generala a Vamilor o va elabora in termen de cel mult 30 de zile de la primirea concluziilor si o va transmite, in cadrul acestui termen, pentru avizare, acelorasi institutii. Termenul de avizare sau de transmitere a eventualelor observatii din partea acestor institutii este de cel mult 10 zile de la data primirii bazei de date statistice la import, elaborata de Directia Generala a Vamilor.
    Art. 7
    In termen de cel mult 10 zile de la data primirii avizului favorabil din partea tuturor institutiilor mentionate la art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 392/1999, Directia Generala a Vamilor va transmite baza de date statistice la import directiilor regionale vamale din subordine, in vederea aplicarii.
    Art. 8
    Ministerul Finantelor, Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, precum si unitatile lor subordonate vor lua masuri pentru asigurarea confidentialitatii datelor si informatiilor cuprinse in baza de date statistice la import si pentru aducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
    Art. 9
    Prezentul ordin va intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul finantelor,
                     Decebal Traian Remes

                     Ministrul industriei
                     si comertului,
                     Radu Berceanu

                     Ministrul agriculturii
                     si alimentatiei,
                     Ioan Avram MuresanSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1005/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1005 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu