E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 392 din 21 mai 1999

privind controlul valorii in vama a marfurilor importate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 242 din 31 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 13 si 17 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994,
    tinand seama de prevederile art. 13, 14, 60, 61 alin. (4) si (5), ale art. 77 si ale art. 153 alin. (2) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Valoarea in vama a marfurilor importate se determina in conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, pe baza principiilor si regulilor prevazute in Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994.
    (2) Baza evaluarii in vama a marfurilor importate este valoarea de tranzactie, de fiecare data cand conditiile stipulate la art. 1 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994 sunt indeplinite.
    (3) Atunci cand valoarea in vama nu poate fi determinata pe baza valorii de tranzactie, se va trece la aplicarea urmatoarelor metode de determinare a valorii in vama, prevazute la art. 2, 3 si 5 - 7 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994:
    a) determinarea valorii in vama pe baza valorii de tranzactie a marfurilor identice vandute pentru export cu destinatia importului in Romania si exportate in acelasi moment sau aproape in acelasi moment cu marfurile de evaluat;
    b) determinarea valorii in vama pe baza valorii de tranzactie a marfurilor similare vandute pentru export cu destinatia importului in Romania si exportate in acelasi moment sau aproape in acelasi moment cu marfurile de evaluat;
    c) determinarea valorii in vama prin metoda deductiva, pornind de la preturile unitare la care s-a efectuat cel mai mare volum de import de marfuri identice sau similare, in acelasi moment sau intr-un moment apropiat;
    d) determinarea valorii in vama pe baza unei valori calculate;
    e) determinarea valorii in vama prin mijloace rezonabile, compatibile cu principiile si cu prevederile generale ale Acordului privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994 si ale art. VII al GATT 1994, si pe baza datelor disponibile in Romania.
    (4) Aplicarea metodelor prevazute la alin. (3) se va face succesiv, pana la prima dintre acestea care va permite determinarea valorii in vama, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute la art. 2, 3 si 5 - 7 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994.
    Art. 2
    (1) Atunci cand biroul vamal are indoieli privind exactitatea datelor din documentele furnizate pentru determinarea valorii in vama, va solicita importatorului, in scris, sa prezinte justificari suplimentare, constand in documente care sa ateste ca valoarea declarata corespunde sumei totale platite sau de platit pentru marfurile importate, ajustata in conformitate cu prevederile art. 8 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994.
    (2) In cazul in care documentatia prezentata de importator este incompleta sau in cazul in care datele cuprinse in documentele prezentate nu sunt in masura sa dovedeasca realitatea valorii declarate, biroul vamal va comunica importatorului, in scris, motivele pentru care valoarea in vama nu poate fi acceptata.
    Art. 3
    (1) Daca este necesara o amanare a determinarii definitive a valorii in vama a marfurilor de evaluat in situatia prevazuta la art. 2, importatorul poate ridica marfurile din vama cu conditia sa respecte urmatoarea procedura:
    a) drepturile vamale calculate pe baza valorii in vama declarate de importator se incaseaza si se vireaza la bugetul de stat;
    b) diferenta dintre suma cea mai ridicata a datoriei vamale ce ar rezulta din operatiunea de vamuire si drepturile vamale calculate potrivit lit. a) se incaseaza cu titlu de garantie.
    (2) Pentru categoriile de marfuri cuprinse in baza de date statistice la import, elaborata potrivit prevederilor prezentei hotarari, biroul vamal va utiliza pentru determinarea cuantumului garantiei informatiile existente in aceasta baza de date.
    (3) In cazul in care sunt aplicabile dispozitiile alin. (1), importatorul are obligatia de a prezenta documentele care atesta realitatea valorii in vama declarate, solicitate de biroul vamal, in termen de 30 de zile de la data ridicarii marfurilor din vama.
    (4) Decizia finala privind modul de determinare a valorii in vama va fi luata de autoritatea vamala in urma verificarii documentelor prezentate biroului vamal de importator si, atunci cand este cazul, pe baza investigatiilor efectuate la sediul importatorului si la locul de depozitare a marfurilor de evaluat si a rezultatelor verificarilor efectuate de administratia vamala din tara de export la solicitarea Directiei Generale a Vamilor, in baza acordurilor de cooperare in domeniul vamal la care Romania este parte.
    (5) Decizia finala va fi comunicata importatorului in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete solicitate de biroul vamal si va cuprinde ratiunile in baza carora a fost stabilita valoarea in vama.
    (6) In cazul in care pentru luarea deciziei finale se solicita efectuarea verificarilor de catre administratia vamala din tara de export, aceasta solicitare va fi adresata in cadrul termenului de 30 de zile de la data prezentarii de catre importator a documentatiei complete. Decizia finala privind modul de determinare a valorii in vama va fi comunicata importatorului in termen de 10 zile de la data primirii rezultatelor verificarilor efectuate de administratia vamala din tara de export.
    Art. 4
    Plangerile si contestatiile la operatiunile de vamuire efectuate conform prevederilor prezentei hotarari se depun si se solutioneaza conform prevederilor art. 166 - 174 din Legea nr. 141/1997.
    Art. 5
    (1) In cazul in care importatorul nu prezinta documentatia solicitata de biroul vamal in cadrul termenului prevazut la art. 3 alin. (3), biroul vamal procedeaza la executarea garantiei, operatiunea de vamuire fiind considerata incheiata.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), garantiile constituite se vireaza la bugetul de stat in termen de 10 zile de la expirarea termenului de 30 de zile prevazut pentru depunerea de catre importator a documentelor solicitate de biroul vamal pentru justificarea realitatii valorii in vama declarate.
    (3) In cazul in care importatorul prezinta documentatia solicitata de biroul vamal in termenul prevazut, iar prin decizia finala, in urma verificarilor efectuate, se ia masura executarii garantiei, aceasta garantie se vireaza la bugetul de stat, astfel:
    a) in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de respingere a contestatiei;
    b) la data expirarii termenelor de depunere a plangerilor si contestatiilor, in situatia nerespectarii acestor termene.
    (4) In cazul in care prin decizia finala se ia masura restituirii in totalitate sau in parte a garantiei constituite, termenul de restituire este cel prevazut la art. 61 alin. (4) si (5) din Legea nr. 141/1997.
    (5) Executarea sau restituirea, in totalitate ori in parte, a garantiei constituite se face in baza actului constatator intocmit de biroul vamal in evidenta caruia se afla operatiunea de import si se aduce la cunostinta importatorului.
    (6) Pentru garantiile constituite si devenite exigibile nu se percep majorari de intarziere. Pentru garantiile constituite autoritatea vamala nu datoreaza dobanda si despagubiri.
    Art. 6
    Metodologia de control al valorii in vama a marfurilor importate se aproba prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    (1) Se autorizeaza Directia Generala a Vamilor sa elaboreze baza de date statistice la import pentru categoriile de marfuri din import la care s-a constatat o subevaluare in vama, pe baza datelor si informatiilor obtinute din activitatea proprie si a celor furnizate de Ministerul Finantelor, Ministerul Industriei si Comertului si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    (2) Baza de date statistice la import este destinata uzului intern al autoritatii vamale si se comunica numai unitatilor din subordinea Directiei Generale a Vamilor si institutiilor prevazute la alin. (1), in vederea avizarii, cu respectarea confidentialitatii datelor furnizate in scopul evaluarii in vama, in conformitate cu prevederile art. 10 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994.
    (3) Sursele de constituire a bazei de date statistice la import si procedura de colaborare a Directiei Generale a Vamilor cu institutiile mentionate la alin. (1), in vederea elaborarii, completarii, detalierii si actualizarii bazei de date statistice la import, se stabilesc in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin comun al ministrului finantelor, al ministrului industriei si comertului si al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 8
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 PRIM MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Nicolae Staiculescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Avram MuresanSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 392/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 392 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! Hello everyone I want to use this Medium to say big thank you to www.ethicsrefinance.com for they just helped me recover my stolen crypto worth $367,000 through their hacking skills I tried it I was skeptic but it worked and I got my money back, I’m so glad I came across them early because I thought I was never going to have my money back from those fake online investments website .. you can also contact them via ethicsrefinance@gmail.com You can also contact them for the service below * Western Union Transfer * Blank atm card * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email Address: ethicsrefinance@gmail.com website: www.ethicsrefinance.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Please visit (http://dradodalovetemple.com) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu