E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 392 din 21 mai 1999

privind controlul valorii in vama a marfurilor importate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 242 din 31 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 13 si 17 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994,
    tinand seama de prevederile art. 13, 14, 60, 61 alin. (4) si (5), ale art. 77 si ale art. 153 alin. (2) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Valoarea in vama a marfurilor importate se determina in conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, pe baza principiilor si regulilor prevazute in Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994.
    (2) Baza evaluarii in vama a marfurilor importate este valoarea de tranzactie, de fiecare data cand conditiile stipulate la art. 1 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994 sunt indeplinite.
    (3) Atunci cand valoarea in vama nu poate fi determinata pe baza valorii de tranzactie, se va trece la aplicarea urmatoarelor metode de determinare a valorii in vama, prevazute la art. 2, 3 si 5 - 7 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994:
    a) determinarea valorii in vama pe baza valorii de tranzactie a marfurilor identice vandute pentru export cu destinatia importului in Romania si exportate in acelasi moment sau aproape in acelasi moment cu marfurile de evaluat;
    b) determinarea valorii in vama pe baza valorii de tranzactie a marfurilor similare vandute pentru export cu destinatia importului in Romania si exportate in acelasi moment sau aproape in acelasi moment cu marfurile de evaluat;
    c) determinarea valorii in vama prin metoda deductiva, pornind de la preturile unitare la care s-a efectuat cel mai mare volum de import de marfuri identice sau similare, in acelasi moment sau intr-un moment apropiat;
    d) determinarea valorii in vama pe baza unei valori calculate;
    e) determinarea valorii in vama prin mijloace rezonabile, compatibile cu principiile si cu prevederile generale ale Acordului privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994 si ale art. VII al GATT 1994, si pe baza datelor disponibile in Romania.
    (4) Aplicarea metodelor prevazute la alin. (3) se va face succesiv, pana la prima dintre acestea care va permite determinarea valorii in vama, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute la art. 2, 3 si 5 - 7 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994.
    Art. 2
    (1) Atunci cand biroul vamal are indoieli privind exactitatea datelor din documentele furnizate pentru determinarea valorii in vama, va solicita importatorului, in scris, sa prezinte justificari suplimentare, constand in documente care sa ateste ca valoarea declarata corespunde sumei totale platite sau de platit pentru marfurile importate, ajustata in conformitate cu prevederile art. 8 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994.
    (2) In cazul in care documentatia prezentata de importator este incompleta sau in cazul in care datele cuprinse in documentele prezentate nu sunt in masura sa dovedeasca realitatea valorii declarate, biroul vamal va comunica importatorului, in scris, motivele pentru care valoarea in vama nu poate fi acceptata.
    Art. 3
    (1) Daca este necesara o amanare a determinarii definitive a valorii in vama a marfurilor de evaluat in situatia prevazuta la art. 2, importatorul poate ridica marfurile din vama cu conditia sa respecte urmatoarea procedura:
    a) drepturile vamale calculate pe baza valorii in vama declarate de importator se incaseaza si se vireaza la bugetul de stat;
    b) diferenta dintre suma cea mai ridicata a datoriei vamale ce ar rezulta din operatiunea de vamuire si drepturile vamale calculate potrivit lit. a) se incaseaza cu titlu de garantie.
    (2) Pentru categoriile de marfuri cuprinse in baza de date statistice la import, elaborata potrivit prevederilor prezentei hotarari, biroul vamal va utiliza pentru determinarea cuantumului garantiei informatiile existente in aceasta baza de date.
    (3) In cazul in care sunt aplicabile dispozitiile alin. (1), importatorul are obligatia de a prezenta documentele care atesta realitatea valorii in vama declarate, solicitate de biroul vamal, in termen de 30 de zile de la data ridicarii marfurilor din vama.
    (4) Decizia finala privind modul de determinare a valorii in vama va fi luata de autoritatea vamala in urma verificarii documentelor prezentate biroului vamal de importator si, atunci cand este cazul, pe baza investigatiilor efectuate la sediul importatorului si la locul de depozitare a marfurilor de evaluat si a rezultatelor verificarilor efectuate de administratia vamala din tara de export la solicitarea Directiei Generale a Vamilor, in baza acordurilor de cooperare in domeniul vamal la care Romania este parte.
    (5) Decizia finala va fi comunicata importatorului in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete solicitate de biroul vamal si va cuprinde ratiunile in baza carora a fost stabilita valoarea in vama.
    (6) In cazul in care pentru luarea deciziei finale se solicita efectuarea verificarilor de catre administratia vamala din tara de export, aceasta solicitare va fi adresata in cadrul termenului de 30 de zile de la data prezentarii de catre importator a documentatiei complete. Decizia finala privind modul de determinare a valorii in vama va fi comunicata importatorului in termen de 10 zile de la data primirii rezultatelor verificarilor efectuate de administratia vamala din tara de export.
    Art. 4
    Plangerile si contestatiile la operatiunile de vamuire efectuate conform prevederilor prezentei hotarari se depun si se solutioneaza conform prevederilor art. 166 - 174 din Legea nr. 141/1997.
    Art. 5
    (1) In cazul in care importatorul nu prezinta documentatia solicitata de biroul vamal in cadrul termenului prevazut la art. 3 alin. (3), biroul vamal procedeaza la executarea garantiei, operatiunea de vamuire fiind considerata incheiata.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), garantiile constituite se vireaza la bugetul de stat in termen de 10 zile de la expirarea termenului de 30 de zile prevazut pentru depunerea de catre importator a documentelor solicitate de biroul vamal pentru justificarea realitatii valorii in vama declarate.
    (3) In cazul in care importatorul prezinta documentatia solicitata de biroul vamal in termenul prevazut, iar prin decizia finala, in urma verificarilor efectuate, se ia masura executarii garantiei, aceasta garantie se vireaza la bugetul de stat, astfel:
    a) in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de respingere a contestatiei;
    b) la data expirarii termenelor de depunere a plangerilor si contestatiilor, in situatia nerespectarii acestor termene.
    (4) In cazul in care prin decizia finala se ia masura restituirii in totalitate sau in parte a garantiei constituite, termenul de restituire este cel prevazut la art. 61 alin. (4) si (5) din Legea nr. 141/1997.
    (5) Executarea sau restituirea, in totalitate ori in parte, a garantiei constituite se face in baza actului constatator intocmit de biroul vamal in evidenta caruia se afla operatiunea de import si se aduce la cunostinta importatorului.
    (6) Pentru garantiile constituite si devenite exigibile nu se percep majorari de intarziere. Pentru garantiile constituite autoritatea vamala nu datoreaza dobanda si despagubiri.
    Art. 6
    Metodologia de control al valorii in vama a marfurilor importate se aproba prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    (1) Se autorizeaza Directia Generala a Vamilor sa elaboreze baza de date statistice la import pentru categoriile de marfuri din import la care s-a constatat o subevaluare in vama, pe baza datelor si informatiilor obtinute din activitatea proprie si a celor furnizate de Ministerul Finantelor, Ministerul Industriei si Comertului si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    (2) Baza de date statistice la import este destinata uzului intern al autoritatii vamale si se comunica numai unitatilor din subordinea Directiei Generale a Vamilor si institutiilor prevazute la alin. (1), in vederea avizarii, cu respectarea confidentialitatii datelor furnizate in scopul evaluarii in vama, in conformitate cu prevederile art. 10 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994.
    (3) Sursele de constituire a bazei de date statistice la import si procedura de colaborare a Directiei Generale a Vamilor cu institutiile mentionate la alin. (1), in vederea elaborarii, completarii, detalierii si actualizarii bazei de date statistice la import, se stabilesc in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin comun al ministrului finantelor, al ministrului industriei si comertului si al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 8
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 PRIM MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Nicolae Staiculescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Avram MuresanSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 392/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 392 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    URGENT EFFECTIVE LOVE SPELL TO GET YOUR EX BACK FAST AND TO SAVE YOUR MARRIAGE CONTACT DR ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp +2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster Am sorry for putting this on the net but I have to. I will forever be indebted to DR,IFADE for fixing my broken marriage after my husband left me for another woman for 6 months. I never believed in spells until my friend introduced me to DR,IFADE. At first, I was skeptical about him because I heard a lot about false spell caster but I put my doubts behind me because I was desperate to get my husband back and I did according to what he instructed me to do. Now my husband is back just within 48 hours of contacting him. I'm living happily with my husband again after 6 months of broken marriage and I will not rest till he's known all over the world. He's also specialized in lottery spells, promotion spells, sickness spells E.T.C. Get connected with DR,IFADE now, his email: ifadesolutionspellcaster@gmail.com or WhatsApp number: + 2348151806720 / FACEBOOK PAGE https://www.facebook.com/Ifadesolutionspellcaster
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu