E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 392 din 21 mai 1999

privind controlul valorii in vama a marfurilor importate

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 242 din 31 mai 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 13 si 17 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994,
    tinand seama de prevederile art. 13, 14, 60, 61 alin. (4) si (5), ale art. 77 si ale art. 153 alin. (2) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    (1) Valoarea in vama a marfurilor importate se determina in conformitate cu prevederile art. 77 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, pe baza principiilor si regulilor prevazute in Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994.
    (2) Baza evaluarii in vama a marfurilor importate este valoarea de tranzactie, de fiecare data cand conditiile stipulate la art. 1 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994 sunt indeplinite.
    (3) Atunci cand valoarea in vama nu poate fi determinata pe baza valorii de tranzactie, se va trece la aplicarea urmatoarelor metode de determinare a valorii in vama, prevazute la art. 2, 3 si 5 - 7 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994:
    a) determinarea valorii in vama pe baza valorii de tranzactie a marfurilor identice vandute pentru export cu destinatia importului in Romania si exportate in acelasi moment sau aproape in acelasi moment cu marfurile de evaluat;
    b) determinarea valorii in vama pe baza valorii de tranzactie a marfurilor similare vandute pentru export cu destinatia importului in Romania si exportate in acelasi moment sau aproape in acelasi moment cu marfurile de evaluat;
    c) determinarea valorii in vama prin metoda deductiva, pornind de la preturile unitare la care s-a efectuat cel mai mare volum de import de marfuri identice sau similare, in acelasi moment sau intr-un moment apropiat;
    d) determinarea valorii in vama pe baza unei valori calculate;
    e) determinarea valorii in vama prin mijloace rezonabile, compatibile cu principiile si cu prevederile generale ale Acordului privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994 si ale art. VII al GATT 1994, si pe baza datelor disponibile in Romania.
    (4) Aplicarea metodelor prevazute la alin. (3) se va face succesiv, pana la prima dintre acestea care va permite determinarea valorii in vama, cu respectarea tuturor conditiilor prevazute la art. 2, 3 si 5 - 7 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994.
    Art. 2
    (1) Atunci cand biroul vamal are indoieli privind exactitatea datelor din documentele furnizate pentru determinarea valorii in vama, va solicita importatorului, in scris, sa prezinte justificari suplimentare, constand in documente care sa ateste ca valoarea declarata corespunde sumei totale platite sau de platit pentru marfurile importate, ajustata in conformitate cu prevederile art. 8 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994.
    (2) In cazul in care documentatia prezentata de importator este incompleta sau in cazul in care datele cuprinse in documentele prezentate nu sunt in masura sa dovedeasca realitatea valorii declarate, biroul vamal va comunica importatorului, in scris, motivele pentru care valoarea in vama nu poate fi acceptata.
    Art. 3
    (1) Daca este necesara o amanare a determinarii definitive a valorii in vama a marfurilor de evaluat in situatia prevazuta la art. 2, importatorul poate ridica marfurile din vama cu conditia sa respecte urmatoarea procedura:
    a) drepturile vamale calculate pe baza valorii in vama declarate de importator se incaseaza si se vireaza la bugetul de stat;
    b) diferenta dintre suma cea mai ridicata a datoriei vamale ce ar rezulta din operatiunea de vamuire si drepturile vamale calculate potrivit lit. a) se incaseaza cu titlu de garantie.
    (2) Pentru categoriile de marfuri cuprinse in baza de date statistice la import, elaborata potrivit prevederilor prezentei hotarari, biroul vamal va utiliza pentru determinarea cuantumului garantiei informatiile existente in aceasta baza de date.
    (3) In cazul in care sunt aplicabile dispozitiile alin. (1), importatorul are obligatia de a prezenta documentele care atesta realitatea valorii in vama declarate, solicitate de biroul vamal, in termen de 30 de zile de la data ridicarii marfurilor din vama.
    (4) Decizia finala privind modul de determinare a valorii in vama va fi luata de autoritatea vamala in urma verificarii documentelor prezentate biroului vamal de importator si, atunci cand este cazul, pe baza investigatiilor efectuate la sediul importatorului si la locul de depozitare a marfurilor de evaluat si a rezultatelor verificarilor efectuate de administratia vamala din tara de export la solicitarea Directiei Generale a Vamilor, in baza acordurilor de cooperare in domeniul vamal la care Romania este parte.
    (5) Decizia finala va fi comunicata importatorului in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete solicitate de biroul vamal si va cuprinde ratiunile in baza carora a fost stabilita valoarea in vama.
    (6) In cazul in care pentru luarea deciziei finale se solicita efectuarea verificarilor de catre administratia vamala din tara de export, aceasta solicitare va fi adresata in cadrul termenului de 30 de zile de la data prezentarii de catre importator a documentatiei complete. Decizia finala privind modul de determinare a valorii in vama va fi comunicata importatorului in termen de 10 zile de la data primirii rezultatelor verificarilor efectuate de administratia vamala din tara de export.
    Art. 4
    Plangerile si contestatiile la operatiunile de vamuire efectuate conform prevederilor prezentei hotarari se depun si se solutioneaza conform prevederilor art. 166 - 174 din Legea nr. 141/1997.
    Art. 5
    (1) In cazul in care importatorul nu prezinta documentatia solicitata de biroul vamal in cadrul termenului prevazut la art. 3 alin. (3), biroul vamal procedeaza la executarea garantiei, operatiunea de vamuire fiind considerata incheiata.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), garantiile constituite se vireaza la bugetul de stat in termen de 10 zile de la expirarea termenului de 30 de zile prevazut pentru depunerea de catre importator a documentelor solicitate de biroul vamal pentru justificarea realitatii valorii in vama declarate.
    (3) In cazul in care importatorul prezinta documentatia solicitata de biroul vamal in termenul prevazut, iar prin decizia finala, in urma verificarilor efectuate, se ia masura executarii garantiei, aceasta garantie se vireaza la bugetul de stat, astfel:
    a) in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de respingere a contestatiei;
    b) la data expirarii termenelor de depunere a plangerilor si contestatiilor, in situatia nerespectarii acestor termene.
    (4) In cazul in care prin decizia finala se ia masura restituirii in totalitate sau in parte a garantiei constituite, termenul de restituire este cel prevazut la art. 61 alin. (4) si (5) din Legea nr. 141/1997.
    (5) Executarea sau restituirea, in totalitate ori in parte, a garantiei constituite se face in baza actului constatator intocmit de biroul vamal in evidenta caruia se afla operatiunea de import si se aduce la cunostinta importatorului.
    (6) Pentru garantiile constituite si devenite exigibile nu se percep majorari de intarziere. Pentru garantiile constituite autoritatea vamala nu datoreaza dobanda si despagubiri.
    Art. 6
    Metodologia de control al valorii in vama a marfurilor importate se aproba prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    (1) Se autorizeaza Directia Generala a Vamilor sa elaboreze baza de date statistice la import pentru categoriile de marfuri din import la care s-a constatat o subevaluare in vama, pe baza datelor si informatiilor obtinute din activitatea proprie si a celor furnizate de Ministerul Finantelor, Ministerul Industriei si Comertului si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    (2) Baza de date statistice la import este destinata uzului intern al autoritatii vamale si se comunica numai unitatilor din subordinea Directiei Generale a Vamilor si institutiilor prevazute la alin. (1), in vederea avizarii, cu respectarea confidentialitatii datelor furnizate in scopul evaluarii in vama, in conformitate cu prevederile art. 10 din Acordul privind aplicarea art. VII al Acordului general pentru tarife vamale si comert 1994.
    (3) Sursele de constituire a bazei de date statistice la import si procedura de colaborare a Directiei Generale a Vamilor cu institutiile mentionate la alin. (1), in vederea elaborarii, completarii, detalierii si actualizarii bazei de date statistice la import, se stabilesc in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin comun al ministrului finantelor, al ministrului industriei si comertului si al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 8
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 PRIM MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       p. Ministrul industriei
                       si comertului,
                       Nicolae Staiculescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul agriculturii
                       si alimentatiei,
                       Ioan Avram MuresanSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 392/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 392 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu