E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 59 2000 modificat de Legea 255 2013
OUG 59 2000 modificat de Legea 187 2012
Articolul 50 din actul OUG 59 2000 in legatura cu Ordin 274 2002
Articolul 33 din actul OUG 59 2000 in legatura cu Ordin 156 2002
Articolul 34 din actul OUG 59 2000 in legatura cu Ordin 156 2002
OUG 59 2000 in legatura cu Ordin 120 2002
Articolul 11 din actul OUG 59 2000 in legatura cu Ordin 115 2002
OUG 59 2000 aprobat de Legea 427 2001
Articolul 1 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 2 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 2 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 4 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 5 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 6 din actul OUG 59 2000 abrogat de Legea 427 2001
Articolul 7 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 9 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 8 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 10 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 11 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 14 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 15 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 16 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 4 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 21 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 24 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 31 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 34 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 35 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 37 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 40 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 42 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 48 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 51 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 53 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
Articolul 57 din actul OUG 59 2000 abrogat de Legea 427 2001
Articolul 1 din actul OUG 59 2000 modificat de Legea 427 2001
OUG 59 2000 in legatura cu Hotărârea 1009 2000
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 59 din 26 mai 2000

privind Statutul personalului silvic

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 238 din 30 mai 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 11 alin. (4) si ale art. 113 alin. (2) din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic,

    Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta de urgenta.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Personalul silvic, in sensul prezentei ordonante de urgenta, este format din persoanele care au pregatire de specialitate silvica atestata prin actul de absolvire a unei forme de invatamant recunoscute in Romania si care isi exercita efectiv in domeniul silviculturii profesiunea de silvicultor.
    (2) Domeniul silviculturii cuprinde activitatile care au ca obiective gospodarirea fondului forestier national, gestionarea durabila a padurilor si a fondului cinegetic si salmonicol, precum si cele de cercetare stiintifica si proiectare silvica, la nivel central si teritorial.
    (3) Personalul silvic prevazut la alin. (1) constituie Corpul silvic.
    Art. 2
    In functie de locul in care isi desfasoara activitatea, personalul silvic poate fi angajat:
    a) in aparatul autoritatii centrale care raspunde de silvicultura, in inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicarii regimului silvic in fondul forestier national, precum si in oficiile cinegetice teritoriale;
    b) in unitatile silvice care administreaza fondul forestier proprietate publica a statului, precum si in cele de cercetare stiintifica si proiectare silvica;
    c) in unitatile care administreaza fondul forestier proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale: comune, orase, municipii si in cele care administreaza fond forestier proprietate privata indiviza apartinand fostilor composesori, mosneni si razesi sau mostenitorilor acestora, constituiti in asociatii, in conditiile legii;
    d) in structurile care administreaza fondul forestier proprietate privata apartinand unitatilor de cult, institutiilor de invatamant sau altor persoane juridice;
    e) de catre persoane fizice care au in proprietate fond forestier, constituite in asociatii, in conditiile legii.
    Art. 3
    In exercitarea atributiilor pe care le are personalul silvic de toate gradele este investit cu exercitiul autoritatii publice, potrivit legii.

    CAP. 2
    Categorii statutare de personal silvic

    Art. 4
    Categoriile de personal silvic se diferentiaza, in functie de nivelul pregatirii profesionale, in:
    a) personal silvic cu pregatire superioara, format din ingineri - absolventi ai facultatii de silvicultura;
    b) personal silvic cu pregatire superioara de scurta durata, format din subingineri - absolventi ai colegiului forestier;
    c) personal silvic cu pregatire medie, format din tehnicieni - absolventi ai scolii tehnice silvice postliceale, precum si din brigadieri silvici si padurari, absolventi ai liceului silvic;
    d) personal silvic cu pregatire de baza, respectiv brigadieri silvici si padurari, absolventi ai scolii profesionale silvice.
    Art. 5
    (1) Apartine uneia dintre categoriile de personal silvic si poate fi membru al Corpului silvic persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) are numai cetatenie romana si domiciliul in Romania;
    b) are varsta de 20 de ani impliniti;
    c) are pregatirea profesionala prevazuta la art. 4;
    d) nu a fost condamnata penal pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni;
    e) are capacitate deplina de exercitiu;
    f) are o stare de sanatate care o face apta pentru exercitarea profesiei de silvicultor, atestata pe baza de examen medical;
    g) a depus juramantul de credinta.
    (2) Criteriile si modalitatea de admitere in Corpul silvic, precum si evidenta membrilor acestui corp se stabilesc prin instructiunile aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Calitatea de personal silvic, angajat al unei unitati silvice care administreaza fond forestier proprietate publica a statului, este incompatibila cu cea de proprietar, membru asociat sau de salariat al unei societati comerciale care desfasoara activitate concurentiala sau cu care sunt stabilite relatii contractuale. Incompatibilitatea are loc si atunci cand membrii de familie ai personalului silvic se afla in una dintre situatiile de proprietar sau membru asociat al unei asemenea societati comerciale. In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin familie se intelege: sotul, sotia, copiii si parintii sotilor, care locuiesc si gospodaresc impreuna.
    Art. 6
    (1) Membrii Corpului silvic sunt obligati sa depuna urmatorul juramant de credinta:
    "Jur sa respect Constitutia Romaniei si legislatia specifica domeniului silviculturii si sa imi indeplinesc cu buna-credinta obligatiile de serviciu ce imi revin.
    Jur sa imi exercit profesiunea cu constiinta si demnitate, fara ca optiunile mele politice sa aduca daune padurii si intereselor Corpului silvic, din care am onoarea sa fac parte. Asa sa-mi ajute Dumnezeu."
    (2) Juramantul se poate depune si fara formula religioasa de incheiere.
    (3) Juramantul se depune la data angajarii in silvicultura si se semneaza intr-un cadru solemn. Modul de depunere, semnare si pastrare a juramantului se stabileste prin instructiuni aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (4) Refuzul de a depune juramantul anuleaza angajarea celui in cauza, urmand sa se procedeze la desfacerea contractului individual de munca dupa 15 zile calendaristice de la data inregistrarii refuzului.
    Art. 7
    (1) Gradele profesionale ale personalului silvic sunt urmatoarele:
    a) pentru ingineri: inginer silvic debutant, inginer silvic, inginer-sef silvic, inginer inspector silvic, inginer inspector general silvic si inginer consilier silvic;
    b) pentru subingineri: subinginer silvic debutant, subinginer silvic, subinginer silvic principal;
    c) pentru tehnicieni: tehnician silvic debutant, tehnician silvic, tehnician silvic principal;
    d) pentru absolventii liceelor sau scolilor profesionale silvice: padurar debutant si padurar, respectiv brigadier silvic debutant si brigadier silvic.
    (2) Durata corespunzatoare stagiului de debutant la toate categoriile de personal silvic este de minimum un an. Trecerea la urmatorul grad profesional se poate face din momentul in care este obtinut cel putin calificativul anual "bun".
    Art. 8
    (1) Pentru fiecare dintre gradele profesionale prevazute la art. 7 se stabilesc cate 3 gradatii, gradatia I fiind superioara gradatiilor II si III.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) gradele: inginer silvic debutant, subinginer silvic debutant, tehnician silvic debutant, padurar debutant, brigadier silvic debutant, precum si cel de inginer consilier silvic, care nu au gradatii.

    CAP. 3
    Incadrarea personalului silvic pe grade profesionale

    Art. 9
    (1) Personalul silvic care se angajeaza in unitatile silvice centrale sau teritoriale va fi incadrat in gradele profesionale prevazute la art. 7. Angajarea se face prin concurs organizat de unitatea interesata, iar promovarea in grade profesionale superioare se face cu respectarea vechimii in activitatea de silvicultura, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
    (2) Gradele profesionale constituie un criteriu obiectiv pentru ocuparea unor functii in structurile create pentru gestionarea fondului forestier national.
    Art. 10
    (1) Salarizarea este corelata cu gradul profesional la care se afla incadrat fiecare angajat.
    (2) Personalul silvic aflat in activitate la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta va fi incadrat pe noile grade profesionale si gradatii, prin corelarea incadrarii si a functiilor actuale cu noile grade si gradatii. Modul de corelare a gradelor profesionale si de acordare a gradatiilor se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 11
    (1) Pentru incadrarea personalului silvic pe grade profesionale, pentru promovarea in grade superioare si pentru acordarea de gradatii, potrivit prevederilor art. 7 si 8, se infiinteaza comisiile de incadrare si promovare. Aceste comisii vor functiona dupa cum urmeaza:
    a) in cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru personalul silvic din structura acesteia, precum si pentru conducerea Regiei Nationale a Padurilor. Comisia de incadrare si promovare va fi formata din 3 membri si va fi numita prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
    b) in cadrul Regiei Nationale a Padurilor, pentru personalul silvic din aparatul central al acesteia, precum si pentru personalul silvic cu pregatire superioara de la unitatile silvice din teritoriu. Comisia de incadrare si promovare va fi formata din 5 membri si va fi numita prin decizie a conducatorului regiei;
    c) in cadrul directiilor silvice, pentru personalul silvic cu pregatire medie si de baza. Fiecare comisie de incadrare si promovare va fi formata din 3 membri si va fi numita prin decizie a directorului directiei silvice.
    (2) Constituirea, functionarea si atributiile ce revin acestor comisii de incadrare si promovare se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 12
    (1) Promovarea in gradul de inginer inspector silvic, de subinginer silvic principal si de tehnician silvic principal se va face in functie de conditiile de vechime prevazute in anexa, precum si de rezultatele obtinute la sustinerea unui examen si la prezentarea unei lucrari de specialitate.
    (2) Examenele si sustinerea lucrarilor de specialitate pentru promovarea in gradele profesionale prevazute la alin. (1) se organizeaza anual si se desfasoara sub coordonarea comisiilor de incadrare si promovare prevazute la art. 11.
    Art. 13
    (1) Promovarea in gradele de inginer inspector general silvic si inginer consilier silvic se face prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, la propunerea comisiilor de incadrare si promovare competente.
    (2) Propunerile de promovare vor fi avizate, in prealabil, de conducerea directiei de specialitate cu atributii in domeniul gospodaririi padurilor din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau de conducerea Regiei Nationale a Padurilor, fiecare pentru personalul silvic aflat in subordine.
    Art. 14
    (1) Acordarea unei gradatii superioare se face, de regula, dupa un stagiu de 3 ani.
    (2) Pentru activitate profesionala deosebita si numai pentru cei care au calificativul anual "exceptional" stagiul se poate reduce cu un an.
    (3) Daca intr-un an unui salariat nu i se acorda cel putin calificativul "satisfacator", acel an nu se va lua in considerare la numarul anilor de stagiu prevazuti la alin. (1) pentru acordarea gradatiei.
    Art. 15
    Pentru persoanele care poseda actul legal de absolvire a unei forme de invatamant prevazute la art. 4, dar care si-au desfasurat activitatea in alte domenii decat silvicultura sau in alte activitati din domeniul silviculturii si care solicita incadrarea pe grade profesionale, in vederea participarii la concurs pentru ocuparea unui post vacant dintr-o unitate silvica, se va proceda astfel:
    a) cei care provin din activitati depuse in afara domeniului silviculturii vor fi incadrati la nivelul de baza al categoriei profesionale ce corespunde pregatirii pe care acestia o au;
    b) cei care au desfasurat activitati silvice si forestiere in invatamant, in cercetarea stiintifica de specialitate si in proiectarea silvica, in unitati de exploatari forestiere, precum si in structurile administrative din domeniul privat al silviculturii vor fi incadrati pe grade profesionale in baza propunerilor facute de comisia de incadrare si promovare prevazuta la art. 11 si aprobate de organul de conducere in subordinea caruia se afla aceasta comisie. Propunerile comisiei vor avea la baza datele prezentate in curriculum vitae si in interviul sustinut de candidat.
    Art. 16
    (1) Personalul silvic din cadrul unitatilor silvice de stat, care se angajeaza la unitati de administrare din domeniul privat al silviculturii, isi pastreaza gradul profesional pe care il are la data angajarii.
    (2) Promovarea personalului silvic angajat in domeniul privat, in grade profesionale superioare, se va face, de asemenea, in functie de pregatirea profesionala si de vechimea in silvicultura, prevazuta in anexa.
    (3) Modul de desfasurare a examenelor de promovare prevazute la art. 12, precum si valorificarea rezultatelor obtinute la aceste examene, pentru personalul silvic din sectorul privat, se vor stabili prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 17
    Functiile de conducere din unitatile silvice care administreaza fondul forestier proprietate publica apartinand statului se ocupa prin concurs de catre personalul cu pregatire de specialitate silvica avand cel putin urmatoarele grade profesionale si gradatii:
    a) in directia de specialitate in domeniul gospodaririi padurilor din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura:
    - pentru functia de director general, director general adjunct, director sau inspector de stat-sef: gradul de inginer inspector general silvic, gradatia I;
    - pentru functia de director adjunct sau de inspector de stat-sef adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradatia a II-a;
    - pentru functia de sef serviciu sau inspector-sef: gradul de inginer inspector silvic, gradatia a II-a;
    - pentru functia de sef birou: gradul de inginer inspector silvic, gradatia a III-a;
    b) in Regia Nationala a Padurilor:
    - pentru functia de director general: gradul de inginer inspector general silvic, gradatia a II-a;
    - pentru functia de director general adjunct: gradul de inginer inspector general silvic, gradatia a III-a;
    - pentru functia de director tehnic: gradul de inginer inspector silvic, gradatia I;
    c) in directia silvica:
    - pentru functia de director: gradul de inginer inspector silvic, gradatia a III-a;
    - pentru functia de director tehnic: gradul de inginer-sef silvic, gradatia a II-a;
    d) in ocolul silvic:
    - pentru functia de sef ocol: gradul de inginer-sef silvic, gradatia a III-a;
    - pentru functia de inginer-sef ocol silvic: gradul de inginer silvic, gradatia I;
    - pentru functia de sef district: gradul de tehnician silvic, gradatia I;
    - pentru functia de ajutor sef district: gradul de tehnician silvic, gradatia a II-a.
    Art. 18
    Functiile de conducere in structurile silvice teritoriale, cu atributii privind controlul aplicarii regimului silvic in fondul forestier, precum si al activitatii cinegetice, se ocupa de personal silvic avand cel putin urmatoarele grade profesionale si gradatii:
    a) la inspectoratul silvic teritorial:
    - pentru functia de inspector-sef: gradul de inginer inspector silvic, gradatia I;
    - pentru functia de inspector-sef adjunct: gradul de inginer inspector silvic, gradatia a II-a;
    b) la oficiul cinegetic teritorial:
    - pentru functia de sef oficiu: gradul de inginer inspector silvic, gradatia a II-a.
    Art. 19
    Activitatea de silvicultura ce se desfasoara la unitatile care administreaza fondul forestier proprietate privata este coordonata de personal cu pregatire de specialitate din categoria inginerilor silvici.

    CAP. 4
    Drepturi si indatoriri

    SECTIUNEA 1
    Aspecte generale
    Art. 20
    Personalul silvic de toate gradele, angajat pentru administrarea fondului forestier, indiferent de natura proprietatii acestuia, are drepturi si obligatii care decurg din legislatia in vigoare, din prevederile prezentului statut, precum si din prevederile contractului colectiv de munca, in unitatile in care acesta se incheie.
    Art. 21
    (1) Pentru personalul silvic angajat in unitatile silvice se intocmeste in prima luna a fiecarui an, de catre seful ierarhic superior, caracterizarea activitatii pe care a desfasurat-o in anul precedent. Calificativul ce urmeaza sa fie acordat pe baza aprecierii activitatii si a comportarii in serviciu poate fi: nesatisfacator, satisfacator, bun, foarte bun si exceptional.
    (2) Caracterizarea si calificativul propus se analizeaza si se definitiveaza de conducerea unitatii sau subunitatii silvice din care face parte personalul silvic pentru care s-a intocmit caracterizarea si se aproba prin rezolutie a conducatorului imputernicit sa emita decizii de angajare. Notarile au caracter confidential, se aduc la cunostinta persoanei respective sub semnatura si se pastreaza la dosarul profesional al celui in cauza.
    (3) Personalul silvic nemultumit de caracterizarea si/sau calificativul ce i s-a acordat poate face contestatie in termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta, sub semnatura. Contestatia va fi solutionata in termen de 30 de zile de la inregistrare de catre organul ierarhic superior celui care a aprobat caracterizarea si/sau calificativul. Notarea definitiva va fi cea care va rezulta in urma solutionarii contestatiei.
    (4) In situatia in care se constata ca notarile privind caracterizarea activitatii s-au facut superficial sau cu rea-credinta, aceasta atrage raspunderea celor ce le-au propus, fapta fiind considerata abatere disciplinara.
    Art. 22
    La stabilirea drepturilor salariale se vor avea in vedere urmatoarele: nivelul studiilor; functia; gradul profesional; titlul stiintific; absolvirea cursurilor de perfectionare profesionala; vechimea in domeniul silviculturii; calificativul anual obtinut; locul si conditiile specifice de desfasurare a activitatii profesionale.
    Art. 23
    (1) Personalul silvic cu atributii de paza a padurilor, stabilit de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, este dotat cu armament de serviciu. Dotarea se face cu respectarea dispozitiilor legale privind regimul armelor de foc si al munitiilor.
    (2) Personalul silvic poate face uz de arma pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in conditiile legii.

    SECTIUNEA a 2-a
    Drepturile personalului silvic
    Art. 24
    (1) Personalul silvic cu rezultate exceptionale in activitatea profesionala poate primi distinctii, acte de multumire si premii;
    (2) Conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura va acorda, pentru merite deosebite, urmatoarele distinctii sau acte de multumire:
    a) Diploma "Marin Dracea", cu 3 clase, respectiv:
    - clasa I pentru personalul silvic cu pregatire superioara;
    - clasa a II-a pentru personalul silvic cu pregatire medie;
    - clasa a III-a pentru personalul silvic cu pregatire de baza;
    b) scrisoare de multumire publica.
    (3) Acordarea de distinctii sau de acte de multumire si premii se face la propunerea directiei de specialitate din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau a conducerii Regiei Nationale a Padurilor, fiecare pentru personalul pe care il are in subordine.
    (4) Premiul, care poate reprezenta pana la 20% din suma salariilor primite in ultimele 12 luni de angajatul premiat, va fi suportat de unitatea la care este incadrat din fondul constituit in acest sens.
    (5) Distinctiile si premiile prevazute la alin. (2), (3) si (4) se acorda anual, in cadrul manifestarilor dedicate Zilei silvicultorului.
    Art. 25
    Padurarii, brigadierii silvici, sefii de district sau ajutorii sefilor de district, care locuiesc in locuinte de interventie, nu platesc chirie atata timp cat sunt angajati ai unitatii silvice care detine aceste locuinte.
    Art. 26
    In cazul in care resedinta sau domiciliul personalului silvic de teren - padurari, brigadieri silvici, ajutori sef district, sefi district - se afla in afara perimetrului unei localitati, acesta beneficiaza de un spor de izolare, care variaza, in functie de distanta, intre 10% si 30% din salariul negociat, in conditii negociate cu angajatorul.
    Art. 27
    Personalul silvic transferat in interesul serviciului la o alta unitate silvica situata in alta localitate are dreptul la plata cheltuielilor de transport pentru el si membrii familiei, precum si pentru bunurile personale. De asemenea, are dreptul la plata unei indemnizatii impozabile, egala cu salariul brut pe 3 luni. Plata acestor drepturi se face de unitatea la care se transfera.
    Art. 28
    (1) Personalul silvic de executie poate fi detasat la un alt loc de munca din aceeasi sau din alta unitate silvica teritoriala pentru executarea unor lucrari care necesita urgenta, specifice functiei si pregatirii sale profesionale, pentru o perioada de cel mult 6 luni.
    (2) Pe perioada detasarii personalul silvic isi pastreaza functia si drepturile salariale. Daca salariul corespunzator functiei pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu. Pe perioada detasarii in alta localitate unitatea silvica beneficiara este obligata sa ii suporte costul legal al transportului, dus si intors, cel putin o data pe luna, al cazarii si al indemnizatiei de detasare.
    (3) Detasarea poate fi refuzata de cel in cauza, daca unitatea nu respecta prevederile alin. (1) si (2).
    Art. 29
    Personalul silvic cu studii superioare poate presta prin cumul o activitate in invatamant, cu conditia de a nu perturba activitatea pe care trebuie sa o desfasoare in unitatea silvica la care este angajat.
    Art. 30
    Personalul silvic care frecventeaza o forma de invatamant postuniversitara in domeniul silviculturii, la cursurile de zi, are dreptul la rezervarea postului pe care il ocupa, pe toata perioada in care frecventeaza acele cursuri. Durata acestor cursuri este stabilita prin programul de invatamant.
    Art. 31
    Inginerilor silvici care isi exercita profesiunea in structurile prevazute la art. 2 li se recunoaste dreptul de a executa masuratori topografice, expertize si lucrari tehnice din domeniul silviculturii, precum si hotarnicii, potrivit reglementarilor legale.
    Art. 32
    (1) Personalul silvic de teren - sefi district, ajutori sef district, brigadieri si padurari - are dreptul, pe durata angajarii la o unitate silvica, sa foloseasca gratuit un teren apt pentru culturi agricole - arabil sau faneata - cu suprafata de maximum 5.000 mp, in limita terenurilor existente in fondul forestier, destinat unor asemenea culturi.
    (2) Este interzisa defrisarea de padure pentru crearea de terenuri agricole, care sa fie date in folosinta personalului silvic.
    (3) Terenurile atribuite personalului mentionat la alin. (1) vor fi in mod obligatoriu cultivate, folosindu-se tehnologii de lucru care sa asigure protectia solului.
    (4) Terenurile prevazute la alin. (1) nu pot fi arendate sau inchiriate.
    (5) In situatia in care nu se acopera necesarul de terenuri pentru personalul prevazut la alin. (1), se poate acorda in schimb o cantitate de material lemnos pentru constructii sau pentru foc, care sa echivaleze valoric productia medie a principalelor culturi agricole din zona.
    Art. 33
    Personalul silvic de toate gradele profesionale are dreptul sa primeasca anual, gratuit, lemn pentru incalzirea locuintei, intr-o cantitate care va fi stabilita cu angajatorul. De acest drept beneficiaza si personalul silvic care si-a incetat activitatea prin pensionare, cu conditia sa isi fi desfasurat activitatea profesionala intr-o unitate silvica cel putin 15 ani.
    Art. 34
    Personalul silvic de toate gradele profesionale, cu o vechime minima de 10 ani in domeniul silviculturii, care isi desfasoara sau si-a desfasurat activitatea profesionala in unitatile silvice care administreaza fond forestier aflat in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, are dreptul sa primeasca gratuit, o singura data in timpul activitatii, un volum de 10 mc lemn de lucru pentru constructii. De acest drept poate beneficia si personalul silvic iesit la pensie, cu conditia sa fi activat cel putin 15 ani intr-o unitate silvica si sa nu fi primit gratuit asemenea material lemnos in perioada in care a fost angajatul unitatii silvice respective.

    SECTIUNEA a 3-a
    Indatoririle personalului silvic
    Art. 35
    Personalul silvic este obligat sa respecte juramantul depus, sa cunoasca si sa aplice intocmai prevederile Codului silvic, precum si pe cele cuprinse in actele normative in vigoare, specifice domeniului silviculturii.
    Art. 36
    (1) In executarea sarcinilor de serviciu personalul silvic din cadrul unitatilor silvice care administreaza si gestioneaza fondul forestier national, proprietate publica a statului, are obligatia sa cunoasca si sa respecte dispozitiile prevazute la art. 35, precum si prevederile actelor cu caracter normativ emise de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. Personalul silvic angajat al Regiei Nationale a Padurilor este obligat sa cunoasca si sa aplice intocmai deciziile conducerii acesteia.
    (2) Personalul silvic angajat in unitatile mentionate la alin. (1) este obligat sa pastreze secretul de serviciu.
    Art. 37
    Comportamentul personalului silvic trebuie sa se caracterizeze prin disciplina si prin respectarea intocmai a dispozitiilor legale, scrise sau verbale, date de organele ierarhice superioare, referitoare la executarea sarcinilor de serviciu. In relatiile cu cetatenii personalul silvic trebuie sa dea dovada de solicitudine si sa aiba o atitudine corecta si demna. Totodata in exercitarea atributiilor personalului silvic ii este interzis sa isi exprime optiunile politice.
    Art. 38
    (1) Personalul silvic de toate gradele are indatorirea de a participa la formele si la programele de perfectionare a pregatirii profesionale, care se desfasoara periodic, in functie de evolutia activitatilor din silvicultura, precum si de necesitatile si interesele proprii de perfectionare.
    (2) Activitatea de perfectionare a personalului silvic este coordonata de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si se realizeaza prin:
    a) facultati de silvicultura acreditate in conditiile legii, pentru perfectionarea pregatirii de specialitate a inginerilor silvici;
    b) colegii forestiere acreditate in conditiile legii, pentru perfectionarea pregatirii subinginerilor silvici;
    c) case ale silvicultorului, pentru perfectionarea pregatirii de specialitate a personalului silvic de toate gradele.
    (3) Regia Nationala a Padurilor si directiile silvice, impreuna cu unitatile prevazute la alin. (2) asigura organizarea si realizarea activitatilor de perfectionare a personalului silvic propriu.
    (4) Pentru personalul silvic cu functii de conducere, de indrumare si de control de la nivelul unitatilor silvice teritoriale si al aparatului propriu al Regiei Nationale a Padurilor si pentru personalul din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura se organizeaza centralizat stagii de pregatire si de perfectionare atat pentru activitatile din domeniul silviculturii, cat si din domeniul managementului forestier.
    Art. 39
    Personalul silvic de toate gradele din unitatile silvice este obligat ca in timpul exercitarii atributiilor de serviciu sa poarte uniforma si insemnele distinctive de ierarhizare, stabilite prin regulament aprobat de conducatorul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura. Uniforma de serviciu se atribuie gratuit personalului silvic; valoarea uniformei nu se impoziteaza.
    Art. 40
    (1) Personalului silvic aflat in exercitiul atributiilor de serviciu ii este interzis sa execute lucrari sau sa desfasoare activitati care contravin regimului silvic.
    (2) Personalul silvic care detine o functie de conducere raspunde pentru legalitatea dispozitiilor pe care le da celor aflati in subordinea sa.

    CAP. 5
    Protectia personalului silvic

    Art. 41
    (1) Infractiunile prevazute in Codul penal la art. 180 - lovirea sau alte violente, art. 181 - vatamarea corporala, art. 182 - vatamarea corporala grava, art. 183 - lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte, art. 184 - vatamarea corporala din culpa si la art. 189 - lipsirea de libertate in mod ilegal, savarsite asupra personalului silvic aflat in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu acestea, se sanctioneaza cu pedepsele prevazute de lege, ale caror limite se majoreaza cu jumatate din cuantumul acestora.
    (2) Infractiunile prevazute la alin. (1), precum si infractiunea de amenintare, prevazuta la art. 193 din Codul penal, savarsite impotriva sotului/sotiei, copiilor sau parintilor personalului silvic, in scop de intimidare sau de razbunare pentru acte sau fapte indeplinite in exercitarea atributiilor de serviciu, se sanctioneaza cu pedepsele prevazute de legea penala, ale caror limite se majoreaza cu jumatate din cuantumul acestora.
    (3) Prin majorarea pedepsei, potrivit prevederilor alin. (1) si (2), nu se va depasi limita maxima prevazuta la art. 53 pct. 1 lit. b) din Codul penal.
    Art. 42
    (1) Omorul savarsit asupra personalului silvic, in conditiile stabilite in Codul penal la art. 175 alin. (1) lit. f), se pedepseste cu detentie pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.
    (2) Tentativa se pedepseste.
    Art. 43
    Unitatile sau subunitatile silvice, al caror personal aflat in exercitiul functiunii a fost victima infractiunilor prevazute la art. 41 alin. (1) si (2) si la art. 42 alin. (1), au obligatia sa anunte imediat organele de urmarire penala competente si sa solicite cercetarea cu prioritate a cazului semnalat.
    Art. 44
    In situatia in care personalul silvic aflat in exercitiul functiunii ori pentru fapte indeplinite in exercitiul functiunii este supus, el si/sau familia sa, infractiunii de amenintare, unitatea la care este angajat sau un membru al familiei va sesiza in scris organele de politie, care sunt obligate sa ia masuri cu celeritate pentru depistarea vinovatului si inceperea cercetarii penale.
    Art. 45
    Daunele materiale suferite de personalul silvic sau de membrii familiei acestuia, ca urmare a faptelor savarsite in conditiile prevazute la art. 41 alin. (1) si (2) si la art. 42 alin. (1), se vor acoperi de unitatile la care acesta este angajat. Recuperarea valorii acestor daune se face de catre unitatile platitoare de la cei vinovati, potrivit legii.
    Art. 46
    (1) Personalul silvic asigurat in conditiile legii, care in timpul sau in legatura cu serviciul si-a pierdut total sau partial capacitatea de munca datorita savarsirii impotriva sa a infractiunii prevazute la art. 182 din Codul penal, va primi pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare, si va beneficia si de drepturile prevazute la art. 33 si 34.
    (2) Pierderea capacitatii de munca prin fapta prevazuta la art. 182 din Codul penal savarsita asupra personalului silvic asigurat, in timpul sau in legatura cu serviciul, se asimileaza cu accidentul de munca.
    (3) Personalul silvic pensionat in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) va beneficia pe langa pensia de invaliditate si de o gratificatie egala cu de 5 ori salariul pe ultima luna de activitate, care se va suporta din fondurile unitatii angajatoare.
    Art. 47
    (1) Urmasilor personalului silvic decedat in conditiile prevazute la art. 175 alin. (1) lit. f) si la art. 183 din Codul penal li se acorda o pensie de urmas egala cu salariul lunar pe care salariatul l-a avut la data comiterii infractiunii, acestia beneficiind si de facilitatile prevazute la art. 33 si 34.
    (2) In cazul in care nu exista urmasi si nici sot, respectiv sotie, vor beneficia, in conditiile legii, de jumatate din pensia de urmas, stabilita potrivit prevederilor alin. (1), parintii celui decedat, daca acesta era unicul lor sprijinitor.

    CAP. 6
    Masuri disciplinare. Sanctiuni

    Art. 48
    (1) Personalul care incalca juramantul depus, legile si regulamentele specifice domeniului silviculturii, indatoririle ce ii revin potrivit contractului individual de munca, precum si normele de comportare, aducand astfel daune intereselor silviculturii si prestigiului institutiei pe care o reprezinta, raspunde disciplinar, contraventional, civil sau penal, in functie de gravitatea abaterii savarsite.
    (2) Pentru abaterile disciplinare se aplica una dintre urmatoarele sanctiuni:
    a) mustrare;
    b) avertisment scris;
    c) diminuarea salariului si, dupa caz, a indemnizatiei de conducere cu 5% - 30% pe o durata de 1 - 3 luni;
    d) retrogradarea in functie pe o durata de 1 - 6 luni;
    e) suspendarea din functie pe o durata de 1 - 12 luni; perioada de suspendare nu se ia in considerare ca vechime pentru acordarea gradatiei;
    f) prelungirea cu 1 - 3 ani a duratei de acordare a unei gradatii sau de promovare in grad;
    g) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
    (3) Constatarea abaterilor disciplinare se face de seful ierarhic sau de personalul cu atributii de control al activitatii pe care o desfasoara personalul silvic, pe linie de serviciu; prezentarea fiecarui caz constatat va contine toate datele necesare in vederea luarii unei decizii obiective. Stabilirea sanctiunii se va face numai in urma anchetarii si analizarii imprejurarilor in care s-a comis abaterea disciplinara si a audierii persoanei in cauza.
    (4) Sanctiunile prevazute la alin. (2) nu exclud aplicarea celorlalte forme de raspundere prevazute de lege si nu inlatura obligatia recuperarii despagubirilor pentru pagube produse fondului forestier sau economiei vanatului.
    (5) Persoana sanctionata cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca pierde calitatea de membru al Corpului silvic si dreptul de a-si exercita profesiunea de silvicultor in cadrul structurilor prevazute la art. 2, cu aplicarea prevederilor art. 115 din Codul penal.
    Art. 49
    (1) Analizarea cazului si aplicarea sanctiunii, in cazul abaterilor pentru care organele constatatoare propun sanctiunile prevazute la art. 48 alin. (2) lit. a), b) si c), se fac de conducatorul unitatii silvice la care este angajata persoana sanctionata. Impotriva sanctiunii respective persoana in cauza poate face contestatie la forul ierarhic superior, in termen de 15 zile de la data comunicarii sanctiunii. Dupa analizarea contestatiei solutia adoptata se transmite persoanei in cauza sub forma de hotarare definitiva; totodata solutia se aduce la cunostinta si unitatii silvice la care este angajata persoana sanctionata.
    (2) In cazul abaterilor disciplinare pentru care se propun sanctiunile mentionate la art. 48 alin. (2) lit. d), e), f) si g), consiliul de disciplina analizeaza fapta/faptele savarsita/savarsite, in vederea adoptarii hotararii de aplicare a uneia dintre sanctiunile respective.
    Art. 50
    (1) In cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, al Regiei Nationale a Padurilor si al directiilor silvice se constituie si functioneaza cate un consiliu de disciplina.
    (2) Consiliile de disciplina isi desfasoara activitatea conform procedurii prevazute in regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (3) In baza hotararilor adoptate de consiliile de disciplina se transmit administratiei silvice propunerile privind sanctiunile disciplinare ce trebuie aplicate personalului silvic gasit vinovat de abaterile savarsite.
    (4) In cazul savarsirii unor infractiuni, consiliul de disciplina incunostinteaza conducerea institutiei/unitatii silvice din care face parte personalul silvic care a savarsit infractiunea, in vederea luarii masurilor prevazute de lege.
    Art. 51
    (1) Consiliul de disciplina al directiei de specialitate in domeniul gospodaririi padurilor din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, precum si cel al Regiei Nationale a Padurilor sunt formate din cate 3 membri si 2 membri supleanti. Din aceste consilii vor face parte consilieri si inspectori generali silvici, precum si un consilier juridic, iar in atributiile lor intra analizarea atat a cazurilor de abateri disciplinare, cat si a celor care privesc retragerea calitatii de membru al Corpului silvic.
    (2) Consiliile de disciplina din cadrul directiilor silvice teritoriale sunt formate din cate 3 membri, respectiv 2 ingineri silvici de diverse grade profesionale si consilierul juridic al directiei silvice in cauza. Aceste consilii de disciplina analizeaza cazurile prezentate de comitetele directoare ale directiilor silvice, cu exceptia celor care fac obiectul sanctiunii privind retragerea calitatii de membru al Corpului silvic.
    (3) Membrii consiliilor de disciplina se numesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru o durata de 3 ani. Nominalizarea membrilor acestor consilii se va face in baza propunerilor conducerii directiei de specialitate cu atributii in domeniul gospodaririi padurilor din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, respectiv ale conducerii Regiei Nationale a Padurilor.
    Art. 52
    (1) Faptele supuse analizei consiliilor de disciplina se vor dezbate si se vor finaliza numai in baza unei cercetari prealabile din care trebuie sa rezulte fara echivoc daca cel anchetat este vinovat sau nu. Fiecare consiliu de disciplina este obligat sa asigure celui anchetat posibilitatea de a lua cunostinta de acuzatiile ce i se aduc, astfel incat acesta sa isi poata sustine in cunostinta de cauza punctul de vedere in sedinta de dezbatere a cazului sau.
    (2) Hotararile consiliilor de disciplina se iau cu majoritate de voturi. Impotriva acestor hotarari se poate introduce contestatie in termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii. Contestatia se va adresa, in functie de locul de munca al persoanei sanctionate, fie demnitarului care coordoneaza activitatea in domeniul gospodaririi padurilor, fie conducerii Regiei Nationale a Padurilor. Analizarea contestatiei, solutionarea si comunicarea hotararii ce se va lua se vor face in termen de 30 de zile de la data inregistrarii contestatiei. Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor de contencios administrativ este garantat.
    (3) Partea nemultumita de hotararea consiliului de disciplina poate face plangere la instantele de contencios administrativ, in conditiile legii, in termen de 15 zile de la luarea la cunostinta.
    (4) Hotararea ramasa definitiva dupa analizarea contestatiei/judecarea plangerii se transmite conducerii institutiei/unitatii silvice la care isi desfasoara activitatea cel care a savarsit fapta incriminata, pentru a se aplica sanctiunea propusa. Pentru retragerea calitatii de membru al Corpului silvic se aplica prevederile art. 51.
    Art. 53
    Aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 48 alin. (2) se va face de:
    a) conducerea directiei de specialitate cu atributii in domeniul gospodaririi padurilor din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, a Regiei Nationale a Padurilor si a inspectoratelor silvice teritoriale, care aplica personalului silvic aflat in subordinea directa sanctiunile prevazute la lit. d) - g) inclusiv;
    b) directorii directiilor silvice, care aplica personalului silvic din cadrul acestor directii, precum si personalului silvic cu pregatire superioara din cadrul ocoalelor silvice din subordine sanctiunile prevazute la lit. d) - g) inclusiv; pentru personalul silvic cu pregatire medie si de baza vor aplica sanctiunea prevazuta la lit. g);
    c) sefii ocoalelor silvice, care vor aplica personalului silvic cu pregatire medie si de baza din subordine sanctiunile prevazute la lit. d) - f) inclusiv.
    Art. 54
    (1) Retragerea calitatii de membru al Corpului silvic se face numai in baza hotararii prealabile a consiliului de disciplina prevazut la art. 51 alin. (1). Consiliul de disciplina comunica autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura hotararea ramasa definitiva, pentru a fi pusa in aplicare.
    (2) Pe baza acestei hotarari conducerea directiei de specialitate cu atributii in domeniul gospodaririi padurilor din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura sau a Regiei Nationale a Padurilor, fiecare pentru salariatii pe care ii are in subordine, propune retragerea dreptului de a mai fi angajati in unitatile silvice prevazute la art. 2, potrivit prevederilor art. 48 alin. (5).
    (3) Retragerea calitatii de membru al Corpului silvic se face prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

    CAP. 7
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 55
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica personalului silvic si membrilor Corpului silvic, respectiv celor cu pregatire de specialitate de nivel superior, mediu si de baza din intregul sistem de administrare si gestionare a fondului forestier national, precum si celui care face parte din directia de specialitate cu atributii in domeniul gospodaririi padurilor din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    Art. 56
    Ziua silvicultorului, zi aniversara a intregului personal silvic din tara, se organizeaza anual, in a doua saptamana din luna iunie, la nivel central si teritorial.
    Art. 57
    (1) Personalul angajat care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta ocupa posturi de tehnicieni silvici, brigadieri silvici sau de padurari, dar nu are pregatire profesionala de specialitate stabilita pentru posturile respective, poate fi mentinut in postul pe care il ocupa numai daca in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta face dovada ca este inscris intr-o forma de invatamant sau de perfectionare, legala, in vederea completarii studiilor.
    (2) Pana la completarea studiilor personalul respectiv va fi mentinut la gradul profesional si gradatia pe care o are la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, bucurandu-se de drepturi, dar avand si obligatia de a indeplini indatoririle prevazute la cap. IV.
    Art. 58
    (1) Personalului silvic i se aplica dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, in masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu dispune altfel.
    (2) Pentru categoriile de personal silvic care are si calitatea de functionar public corelarea gradelor profesionale prevazute in prezenta ordonanta de urgenta cu categoriile, gradele, clasele si treptele aferente carierei functionarilor publici, prevazute in Legea nr. 188/1999, se face prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

               p. PRIM-MINISTRU,
                  VALERIU STOICA

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul apelor,
                       padurilor si protectiei mediului,
                       Anton Vlad,
                       secretar de stat

                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Smaranda Dobrescu

                       p. Ministrul functiei publice,
                       Marian Parjol,
                       secretar de stat

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

                       Ministru de interne,
                       Constantin Dudu Ionescu

    ANEXA 1

                                INCADRAREA
    pe grade profesionale a personalului silvic
______________________________________________________________________
Nr.   Gradul                                          Vechimea minima
crt.                                                     necesara*1)
                                                            (ani)
______________________________________________________________________
       A. Personal silvic cu pregatire superioara

  1. Inginer silvic debutant                                  -
  2. Inginer silvic                                           1
  3. Inginer-sef silvic                                       7
  4. Inginer inspector silvic                                13*2)
  5. Inginer inspector general silvic                        19
  6. Inginer consilier silvic                                25
  7. Subinginer silvic debutant                               -
  8. Subinginer silvic                                        1
  9. Subinginer silvic principal                              7*2)

       B. Personal silvic cu pregatire medie

 10. Tehnician silvic debutant                                -*3)
 11. Tehnician silvic                                         1
 12. Tehnician silvic principal                               9*2)

       C. Personal silvic cu pregatire de baza

 13. Brigadier silvic debutant                                -*3)
 14. Brigadier silvic                                         1
 15. Padurar debutant                                         -*3)
 16. Padurar                                                  1
______________________________________________________________________
    *1) Se refera la vechimea in activitatea desfasurata in unitatile silvice.
    *2) Acordarea gradelor profesionale de inginer inspector silvic, subinginer silvic principal si tehnician silvic principal se face pe baza unui examen si a unei lucrari de specialitate, potrivit art. 11 si 12 din prezenta ordonanta de urgenta.
    *3) Acordarea gradului si incadrarea ca padurar debutant sau brigadier silvic debutant se fac prin concurs, in limita posturilor vacante, cu respectarea conditiilor de studii si de vechime.SmartCity5

COMENTARII la OUG 59/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 59 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 72 2017
    Salutare tuturor. Am văzut comentarii de la oameni care au primit deja împrumuturile lor din împrumuturi cu inimă pură și apoi am decis să aplic sub recomandările lor și în urmă cu doar câteva ore am confirmat în propriul cont bancar personal o sumă totală de 100.000 de euro pe care am solicitat-o. Aceasta este într-adevăr o veste minunată și îi sfătuiesc pe toți cei care au nevoie de un împrumut real să aplice prin e-mail (elenanino0007@gmail.com) Sunt fericit acum că am obținut împrumutul pe care l-am solicitat.
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 59/2000
Legea 255 2013
Legea 187 2012
Ordin 274 2002
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliilor de disciplina prevazute in Statutul personalului silvic
Ordin 156 2002
privind exercitarea unor drepturi acordate de lege personalului silvic de toate gradele profesionale din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si al structurilor silvice teritoriale din subordinea acesteia
Ordin 120 2002
privind corelarea gradelor profesionale si a gradatiilor stabilite pentru personalul silvic cu functiile detinute de personalul silvic aflat in activitate la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001
Ordin 115 2002
pentru aprobarea Regulamentului privind atributiile, constituirea si functionarea comisiilor de incadrare si promovare a personalului silvic pe grade profesionale si gradatii
Legea 427 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic
Hotărârea 1009 2000
privind corelarea gradelor profesionale prevazute in Statutul personalului silvic cu categoriile, clasele si gradele aferente functiilor publice, prevazute in Statutul functionarilor publici
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu