E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA  Nr. 14 din 18 septembrie 1998

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 357 din 21 septembrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, ale art. 29 alin. (8) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 59 din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Bugetul de stat pe anul 1998, aprobat prin Legea nr. 109/1998, se rectifica potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 2
    (1) Pentru prevederile referitoare la veniturile bugetului de stat din Legea nr. 109/1998, se aproba urmatoarele influente:

                                                - miliarde lei -

    VENITURI - TOTAL                               -5.809,7
    1. Venituri curente                            -6.214,7
       a) venituri fiscale,                        -6.402,7
          din care:
          - impozite directe                       +1.907,0
          - impozite indirecte                     -8.309,7
       b) venituri nefiscale                         +188,0
    2. Venituri din capital                            +5,0
    3. Incasari din rambursarea imprumuturilor       +400,0

    (2) Alineatul 6 al articolului 2 din Legea nr. 109/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(6) Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice in suma de 12,0 miliarde lei, valorificarea stocurilor de la rezervele de stat si de mobilizare in suma de 8,0 miliarde lei, venituri din privatizare in suma de 860,1 miliarde lei, precum si din varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului in suma de 5.700,9 miliarde lei."
    Art. 3
    (1) Sinteza modificarilor bugetului de stat, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe actiuni, pe anul 1998, este prezentata in anexa nr. 1.
    (2) Sinteza modificarilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1998, cu detalierea pe articole de cheltuieli, este prezentata in anexa nr. 2.
    (3) Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe anul 1998, pe ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si alocatiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale institutiilor publice, la care finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigura din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, potrivit legii, sunt prezentate in anexa nr. 3*).
------------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior si se difuzeaza celor interesati.

    Art. 4
    Alineatul (4) al articolului 3 din Legea nr. 109/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Pentru jocurile de noroc tip Bingo, cazinouri si jocuri cu castiguri generate de elemente aleatorii, organizate folosind masini, utilaje, montaje si instalatii manuale, mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, automate, digitale, videoelectrice, videomecanice, videoautomate si altele care se incadreaza in aceasta categorie, taxa de licenta creste de cinci ori."
    Art. 5
    Dividendele nete, stabilite pentru anul 1997 conform legii, ale societatilor si companiilor nationale, precum si ale societatilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome, care nu au transmis capitalul social catre Fondul Proprietatii de Stat pana la data de 31 decembrie 1997, se vor face venit la bugetul de stat la capitolul "Varsaminte din profitul net al regiilor autonome". Aceste prevederi nu se aplica regiilor autonome de subordonare locala, reorganizate in societati comerciale.
    Art. 6
    (1) Pentru prevederile referitoare la cheltuielile bugetului de stat din Legea nr. 109/1998 se aproba urmatoarele influente:

                                                       - miliarde lei -

    CHELTUIELI - TOTAL,                                    -5.385,8
    din care:
    1. Cheltuieli curente                                  -3.776,8
       1.1. Cheltuieli de personal                            -26,1
       1.2. Cheltuieli materiale si servicii                 -731,2
       1.3. Subventii                                        +318,2
            1.3.1. Alocatii de la buget pentru
                   institutii publice                         +59,6
            1.3.2. Subventii pe produse si activitati         +10,8
            1.3.3. Subventii pentru acoperirea
                   diferentelor de pret si tarif             +247,8
       1.4. Prime                                            +174,9
       1.5. Transferuri                                       +70,5
       1.6. Dobanzi aferente datoriei publice
            si alte cheltuieli                             -2.669,9
       1.7. Rezerve                                          -913,2
    2. Cheltuieli de capital                                 -992,2
    3. Imprumuturi                                           -250,0
    4. Rambursari de credite externe si plati
       de dobanzi si comisioane aferente acestora            -366,8
       4.1. Rambursari de credite externe                    -245,7
       4.2. Plati de dobanzi si comisioane                   -110,3
       4.3. Rambursari de credite interne                     -10,8

    (2) In vederea incadrarii in resursele bugetare alocate pentru anul 1998, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, se vor stabili coeficienti corectati de multiplicare (ierarhizare) a salariilor si valoarea de referinta sectoriala, pe baza carora sa se determine salariile de baza, potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.
    (3) Coeficientii de multiplicare (ierarhizare) prevazuti la alin. (2) se utilizeaza de la data aplicarii prevederilor Legii nr. 154/1998.
    (4) Echivalarile, din punct de vedere al salarizarii unor functii de conducere cu cele de secretar de stat sau subsecretar de stat, aprobate de catre Guvern, se mentin in continuare pana la stabilirea unor noi asimilari in conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si a celorlalte organe ale puterii executive, republicata, si ale anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.
    (5) In perioada octombrie - decembrie 1998 nu se mai aplica indexarea lunara a salariilor cu cate 2,5 % .
    (6) Ordonatorii principali de credite din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala vor stabili numarul maxim de posturi ocupate la capitolele: "Aparare nationala"; "Ordine publica si siguranta nationala" si "Alte actiuni", in limita posibilitatilor de finantare din cheltuielile de personal aprobate.
    (7) Influentele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele, lucrarile si alte cheltuieli de investitii cuprinse in listele din anexa nr. 3 la Legea nr. 109/1998 de catre ordonatorii principali de credite, corespunzator cu derularea procesului investitional. Listele de investitii se vor modifica de catre ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finantelor.
    (8) In cazul in care ordonatorii de credite bugetare au incheiat contracte a caror valoare depaseste creditele bugetare rectificate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se va proceda la intocmirea de acte aditionale la contracte, cu acordul partilor, fara a se percepe plata de penalitati sau alte sume.
    Art. 7
    Articolul 5 alineatul (4) ultima fraza din Legea nr. 109/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Prevederile art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 nu se aplica in anul 1998, iar salarizarea personalului din cabinetul demnitarului se face prin asimilare cu functiile prevazute la cap. II lit. B din anexa nr. V la Legea nr. 154/1998, astfel: functiile prevazute la pozitiile 1, 2, 3, 4 si 5 din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 32/1998 se echivaleaza in mod corespunzator, in toate cazurile prevazute in ordonanta respectiva, cu functiile prevazute la pozitiile 5, 8, 6, 4 si, respectiv 9, ale cap. II lit. B din anexa nr. V la Legea nr. 154/1998."
    Art. 8
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice se diminueaza cu 186,6 miliarde lei, din care pentru:
                                               - miliarde lei -

    - Presedintia Romaniei                           +0,4
    - Senat                                         +16,4
    - Camera Deputatilor                            +21,6
    - autoritati judecatoresti                      -59,4
    - autoritati executive                         -162,9
    - alte organe ale autoritatilor publice          -2,7

    (2) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va utiliza, la capitolul "Autoritati publice", sumele prevazute si constituite conform art. 12 alin. (2) si, respectiv, art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala in Romania, pentru finantarea, in perioada de doua luni de la intrarea in vigoare a ordonantei mentionate, a cheltuielilor de personal si a cheltuielilor materiale si servicii ale Asociatiei de Standardizare din Romania si, respectiv, pentru plata cheltuielilor de investitii in curs de derulare la data de 31 octombrie 1998, cheltuieli destinate cumpararii unui imobil pentru Asociatia de Standardizare din Romania, inclusiv pentru alte cheltuieli de natura investitiilor aferente acestuia. In situatia in care imobilul cumparat necesita reparatii, adaptari si modificari, eventuala diferenta dintre sumele alocate pentru cheltuieli de capital si cele utilizate in acest scop va fi transferata partial sau integral, dupa caz, la titlul "Cheltuieli materiale si servicii", in vederea platii cheltuielilor aferente repararii, adaptarii si modificarii acestuia.
    (3) Din veniturile prevazute in bugetul Ministerului Justitiei potrivit Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, se repartizeaza suma de 3,0 miliarde lei in bugetul Ministerului Public si suma de 2,0 miliarde lei in bugetul Curtii Supreme de Justitie, cuprinse atat la venituri, cat si la cheltuieli.
    Art. 9
    Alineatele (9), (19) si (21) ale articolului 6 din Legea nr. 109/1998 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(9) La determinarea nivelului cheltuielilor din bugetul Ministerului Justitiei au fost avute in vedere si sumele ramase neutilizate la finele anului precedent din taxe judiciare de timbru, precum si cheltuielile de personal aferente celor 44 de posturi preluate de la Ministerul Public. Incepand cu data de 1 septembrie 1998 numarul maxim de posturi prevazut in anexa nr. 3/13 - Ministerul Justitiei - se majoreaza cu 44, iar cel prevazut in anexa nr. 3/14 - Ministerul Public - se diminueaza cu 44."
    "(19) In bugetul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, in baza Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, republicata, s-a prevazut la titlul "Transferuri" suma de 183,0 milioane lei, ce se va repartiza de catre acesta asociatiilor pentru protectia consumatorilor, in vederea completarii fondurilor proprii pentru finantarea unor programe in domeniul protectiei consumatorilor, editarea de materiale si organizarea de actiuni privind informarea opiniei publice prin mass-media."
    "(21) Pentru sprijinirea activitatii partidelor politice in conformitate cu prevederile Legii partidelor politice nr. 27/1996, cu modificarile ulterioare, se aloca in anul 1998 transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, in suma de 27,8 miliarde lei."
    Art. 10
    Cheltuielile pentru apararea tarii se diminueaza cu 206,7 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publica si siguranta nationala se diminueaza cu 115,7 miliarde lei.
    Art. 11
    (1) Cheltuielile pentru actiunile social-culturale prevazute in bugetul de stat pe anul 1998 se diminueaza cu suma de 1.395,4 miliarde lei, din care: 378,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 147,0 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 19,9 miliarde lei alocatii pentru institutii publice, 272,8 miliarde lei transferuri, 534,5 miliarde lei cheltuieli de capital si 42,8 miliarde lei rambursari de credite externe, plati de dobanzi si comisioane aferente.
    (2) Pe actiuni, aceste influente se repartizeaza astfel:

                                               - miliarde lei -

    - invatamant                                  -1.053,5
    - sanatate                                      -148,6
    - cultura, religie si actiuni privind
      activitatea sportiva si de tineret             -39,7
    - asistenta sociala, alocatii, pensii,
      ajutoare si indemnizatii                      -153,6

    (3) Incepand cu luna septembrie 1998, numarul maxim de personal, prevazut pentru Oficiul National al Cinematografiei in anexa nr. 3/45 la Legea nr. 109/1998, se majoreaza cu 12 posturi, diminuandu-se in mod corespunzator numarul maxim de posturi aprobat pentru Arhiva Nationala de Filme - Cinemateca Romana din subordinea Ministerului Culturii.
    Art. 12
    Alineatele (2), (4) si (5) ale articolului 9 din Legea nr. 109/1998 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(2) Bugetul Ministerului Educatiei Nationale cuprinde si suma de 14,2 miliarde lei pentru reforma invatamantului preuniversitar si, respectiv, suma de 49,1 miliarde lei pentru reforma invatamantului superior, reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea acestor reforme."
    "(4) Pentru finantarea unor actiuni de integrare europeana in domeniul invatamantului, in bugetul Ministerului Educatiei Nationale sunt cuprinse si sumele necesare pentru participarea Romaniei la programele <<Leonardo da Vinci>> si <<Socrates>>."
    "(5) In bugetul Ministerului Educatiei Nationale este cuprinsa si suma de 8,2 miliarde lei, reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea proiectului de reabilitare a scolilor."
    Art. 13
    (1) Obiectivele de investitii privind constructia, extinderea si modernizarea caselor de copii din localitatile: Sancraieni, judetul Alba, Cehu Silvaniei, judetul Salaj, si Rosiori de Vede, judetul Teleorman, care au fost preluate de la Ministerul Educatiei Nationale de catre consiliile judetene in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1998 si republicata, se finanteaza din bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale de care apartin.
    (2) Veniturile proprii realizate de unitatile si institutiile de invatamant in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, inclusiv disponibilitatile existente la finele anului 1997, care raman la dispozitia Ministerului Educatiei Nationale, precum si cheltuielile ce se pot efectua din acestea la nivelul a 1.704,0 miliarde lei sunt prevazute in anexa la bugetul Ministerului Educatiei Nationale.
    Art. 14
    Alineatul (3) al articolului 10 din Legea nr. 109/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) In bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale este cuprinsa si suma de 3,3 miliarde lei pentru plata obligatiilor care revin statului roman in baza acordurilor incheiate cu alte state pe linia acordarii de asistenta medicala."
    Art. 15
    Alineatele (3), (4) lit. a) si b), (6), (7) si (14) ale articolului 11 din Legea nr. 109/1998 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Din fondurile alocate de la bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza suma de 210,7 miliarde lei pentru finantarea lucrarilor prevazute la art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural-national, aprobata si modificata prin Legea nr. 41/1995, cu modificarile ulterioare, care se efectueaza pentru bunurile din patrimoniul cultural-national apartinand institutiilor publice de subordonare centrala si locala, pentru cele apartinand cultelor religioase, precum si pentru monumentele istorice aflate in proprietatea sau in folosinta unor persoane fizice sau juridice, altele decat institutiile publice, in conditiile legii."

    alin. (4)
...............................................................................
    "a) activitatile de punere in valoare, cercetare, studii si de personal ale Ansamblului <<Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet>>, sub coordonarea Fundatiei <<Academia Civica>>, potrivit prevederilor Legii nr. 95/1997 privind declararea Complexului <<Memorialul victimelor comunismului si al rezistentei Sighet>> ca ansamblu de interes national, in suma de 3,4 miliarde lei;
    b) cheltuielile de participare a Romaniei la programele Comunitatii Europene <<Kaleidoscope>>, <<Ariane>>, <Raphael>>, inclusiv cele pentru achitarea contributiei de participare a Romaniei la aceste programe in anul 1998."
    "(6) Fondurile alocate de la bugetul de stat Societatii Romane de Radiodifuziune, in suma de 178,1 miliarde lei, si Societatii Romane de Televiziune, in suma de 155,6 miliarde lei, se utilizeaza potrivit destinatiilor prevazute in anexele la bugetele celor doua societati."
    "(7) Din fondurile prevazute la alineatul precedent, sumele ce se aloca in anul 1998 de la bugetul de stat pentru statii si circuite, potrivit prevederilor art. 45 si 46 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, modificata si completata prin Legea nr. 124/1998, sunt de 158,9 miliarde lei si, respectiv, 72,9 miliarde lei."
    "(14) Pentru sprijinirea activitatii Comitetului Olimpic Roman, se aloca in anul 1998 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, la titlul <<Transferuri>>, suma de 11,5 miliarde lei."
    Art. 16
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte se diminueaza cu 132,9 miliarde lei.
    (2) In sumele prevazute in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului la titlul "Transferuri" sunt cuprinse si sume pentru organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.
    Art. 17
    (1) Cheltuielile pentru mediu si ape se majoreaza cu suma de 3,4 miliarde lei.
    (2) In bugetul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului sunt cuprinse si fondurile necesare pentru finantarea elaborarii si executarii studiilor de fezabilitate in suma de 12,0 miliarde lei, potrivit Memorandumului pentru aprobarea unui imprumut de la Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundatiile din ultimii ani.
    Art. 18
    (1) Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se majoreaza, pe total, cu 16,4 miliarde lei, din care: 50,8 miliarde lei alocatiile de la buget pentru institutii publice, 10,7 miliarde lei subventiile pe produse si activitati, 247,8 miliarde lei subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, si cu 174,9 miliarde lei primele acordate producatorilor agricoli si se diminueaza cu 11,8 miliarde lei cheltuielile de personal, 95,0 miliarde lei cheltuielile materiale si servicii, 60,1 miliarde lei transferurile, 206,7 miliarde lei cheltuielile de capital si cu 94,2 miliarde lei rambursarile de credite externe, platile de dobanzi si comisioanele aferente.
    (2) Pe principalele actiuni economice, aceste influente se repartizeaza astfel:

                                          - miliarde lei -

    - industrie                                 +29,0
    - agricultura si silvicultura              +312,2
    - transporturi si comunicatii              -257,1
    - alte actiuni economice                    -67,7

    Art. 19
    Alineatul (2) al articolului 16 din Legea nr. 109/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In transferurile prevazute la alin. (1) sunt cuprinse si 13,5 miliarde lei pentru acoperirea partiala a cheltuielilor de protectie ecologica, efectuate de catre Societatea Comerciala <<Uzina de Valorificare a Cenusilor de Pirita Turnu Magurele>> - S.A. cu prelucrarea cenusilor de pirita si a celor de clorura de calciu, 248,8 miliarde lei pentru acoperirea unor drepturi cu caracter de protectie sociala a personalului din regii autonome, companii si societati comerciale cu conditii grele de munca, din subordinea Ministerului Industriei si Comertului, 33,2 miliarde lei pentru plata la intern a contravalorii livrarilor de echipamente si prestari de servicii pentru Centrala Termoelectrica PUCHENG - China, reprezentand ratele scadente in anul 1998 la creditul fara dobanda acordat Romaniei de catre Republica Populara Chineza in anul 1970, precum si 1,2 miliarde lei cheltuieli de participare a Romaniei la Programul Comunitatii Europene in domeniul energiei SAVE II."
    Art. 20
    Alineatul (7) al articolului 17 din Legea nr. 109/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(7) In bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei este inclusa si suma de 700,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii, prevazuta in anexa nr. 3/20."
    Art. 21
    Articolul 21 din Legea nr. 109/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Cheltuielile pentru sustinerea programelor tehnice de conservare sau de inchidere a minelor, in suma de 307,9 miliarde lei, sunt prevazute in bugetul Ministerului Industriei si Comertului si vor fi efectuate din varsamintele din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului. Pana la incasarea varsamintelor respective, sumele necesare efectuarii acestor cheltuieli vor fi alocate in avans in cadrul resurselor generale ale bugetului de stat."
    Art. 22
    (1) Cheltuielile pentru cercetare stiintifica se diminueaza cu suma de 138,8 miliarde lei.
    (2) In anul 1998, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este autorizat, conform prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea in sistem descentralizat in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii, sa angajeze pentru anul 1999 fonduri de pana la 723,4 miliarde lei pentru finantarea programelor de cercetare-dezvoltare si stimulare a inovarii prevazute in Planul national.
    Art. 23
    Cheltuielile aferente datoriei publice se diminueaza cu suma de 2.669,9 miliarde lei.
    Art. 24
    Alineatul (1) al articolului 23 din Legea nr. 109/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    (1) In anul 1998, prin bugetul de stat se vor acorda imprumuturi in suma de 2.204,8 miliarde lei, din care: 103,9 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, 0,9 miliarde lei pentru persoanele care beneficiaza de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta si 700,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii. In mod exceptional, legat de restructurarea economiei, se acorda imprumuturi fara dobanda in suma de 1.400,0 miliarde lei unor agenti economici pentru acoperirea arieratelor catre Compania Nationala de Electricitate - S.A. si Societatea Nationala de Gaze Naturale <<Romgaz>> - S.A."
    Art. 25
    Suma de 940,0 miliarde lei prevazuta la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, in perioada 1998 - 2000, se modifica in mod corespunzator la 700,0 miliarde lei.
    Art. 26
    (1) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se majoreaza cu suma de 93,8 miliarde lei, iar Fondul de interventie la dispozitia Guvernului se majoreaza cu 20,0 miliarde lei.
    (2) In anul 1998, Fondul de interventie la dispozitia Guvernului poate fi majorat de catre Guvern din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in functie de necesitatile asigurarii sumelor pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale.
    Art. 27
    Litera d) a articolului 24 din Legea nr. 109/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "d) Fondul la dispozitia Guvernului, constituit din varsaminte din privatizare, in suma de 2.473,0 miliarde lei, pentru sustinerea programelor de restructurare si reforma care vor fi aprobate de catre Guvern. Sumele se vor aloca pentru sectoarele industrie 1.693,0 miliarde lei, pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii 80,0 miliarde lei, agricultura 500,0 miliarde lei, pe baza de programe si proiecte, precum si pentru recapitalizarea Bancii de Export-Import a Romaniei - S.A. (Eximbank) 200,0 miliarde lei. Creditele bugetare constituite din Fondul la dispozitia Guvernului din varsaminte din privatizare, in limita incasarii acestora si ramase neutilizate la 31 decembrie 1998, se rezerva in cont de depozit la trezoreria statului, se reporteaza si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie."
    Art. 28
    Cheltuielile pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori, in suma de 1.027,0 miliarde lei, sunt prevazute in bugetul Ministerului Transporturilor si se vor efectua din varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului.
    Art. 29
    Deficitul bugetului de stat pe anul 1998 se stabileste in suma de 13.450,3 miliarde lei.
    Art. 30
    Influentele aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta la intrarile de credite externe sunt prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite.
    Art. 31
    Regularizarile prevazute la art. 31 alin. (4) si la art. 36 alin. (3) din Legea nr. 109/1998 se pot efectua pana la data de 30 noiembrie 1998. In cadrul aceluiasi termen se vor regulariza si cheltuielile efectuate in anul 1998 din bugetele locale si care, potrivit prevederilor Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, se suporta din bugetul de stat. Regularizarile intre bugetul Fondului initial de asigurari sociale de sanatate si bugetul Fondului special pentru sanatate, care nu au fost efectuate pana la data de 15 septembrie 1998, raman cheltuieli ale Fondului special pentru sanatate.
    Art. 32
    Dupa alineatul (5) al articolului 36 din Legea nr. 109/1998 se introduce alineatul (6) cu urmatorul cuprins:
    "(6) In cazul in care imprumuturile acordate, in conditiile alineatului precedent, nu pot fi rambursate integral pe seama incasarilor realizate, diferenta pana la nivelul sumei imprumutate efectiv se va rambursa din fondul de rezerva al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, constituit potrivit prevederilor art. 88 alin. (4) din Legea nr. 145/1997."
    Art. 33
    (1) Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti, sunt prezentate in anexa nr. 4.
    (2) Criteriile de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, pe judete, sunt prevazute in anexa nr. 5 si vor fi utilizate si in repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale din cadrul judetului, in functie de conditiile specifice fiecarei localitati, de situatia economica, sociala si demografica a acestora.
    Art. 34
    (1) Transferurile din bugetul de stat catre bugetele locale, acordate in conditiile prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 109/1998, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti, sunt prezentate in anexa nr. 6.
    (2) Subventiile cuvenite pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei pana la sfarsitul anului 1998 se pot acorda in avans, de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, regiilor autonome de interes local, serviciilor publice si agentilor economici care furnizeaza energie termica populatiei prin centralele termice de zona, orasenesti si de cartier, dupa caz, altii decat Compania Nationala de Electricitate - S.A., pentru constituirea stocurilor de pacura si combustibil lichid usor pentru trimestrul IV 1998, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente acestor stocuri.
    (3) In vederea asigurarii fondurilor prevazute la alin. (2), transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale, in scopul asigurarii protectiei sociale a populatiei pentru energia termica pentru trimestrul IV 1998, pot fi solicitate in avans.
    (4) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectiva a subventiilor necesare acoperirii diferentelor de pret si tarif la energia termica livrata populatiei se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin. (2).
    (5) Regularizarea definitiva a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (2), pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie 1998, se va face pana la data de 15 ianuarie 1999.
    (6) Proportiile de finantare a Proiectului de dezvoltare a utilitatilor municipale, prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1995 pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul de dezvoltare a utilitatilor municipale, in valoare de 28 milioane dolari S.U.A., semnat la Londra la 9 aprilie 1995, aprobata prin Legea nr. 121/1995, pot fi modificate, pe parcursul executiei lucrarilor, cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectului, in functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, pe propria raspundere a autoritatilor locale si a unitatilor beneficiare de imprumut extern, cuprinse in proiect.
    (7) Cheltuielile suplimentare rezultate in conditiile alin. (6) se finanteaza din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe si din alocatii de la bugetele locale, pana la finalizarea Proiectului de dezvoltare a utilitatilor municipale.
    Art. 35
    Repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii si a transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pe comune, orase, municipii, sectoare ale municipiului Bucuresti, consilii judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in cadrul sumelor aprobate pe total judet si municipiul Bucuresti potrivit anexelor nr. 4 si 6, se va face in conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 109/1998.
    Art. 36
    Veniturile si cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, cu modificarile corespunzatoare, sunt prezentate in anexele nr. 7 - 12.
    Art. 37
    Alineatul (2) al articolului 42 din Legea nr. 109/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Rambursarea imprumutului acordat Ministerului Turismului in anul 1998 in vederea acoperirii golului temporar de casa al bugetului Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, precum si pentru plata dobanzilor aferente se va asigura, pana la data de 30 octombrie 1998, din veniturile realizate la bugetul fondului special si, in completare, din creditele bugetare alocate in bugetul Ministerului Turismului la titlul <<Subventii>>."
    Art. 38
    Articolul 54 din Legea nr. 109/1998 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 54
    Pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat in anul 1998 se aloca din bugetul de stat transferuri in suma de 1.565,2 miliarde lei, din care suma de 151,7 miliarde lei reprezinta dobanda datorata trezoreriei statului pentru sumele utilizate temporar, in anul 1997, din contul trezoreriei pentru acoperirea deficitului inregistrat de bugetul asigurarilor sociale de stat."
    Art. 39
    Asigurarea resurselor necesare dotarii cu bunuri specifice trezoreriei si urgentarea lucrarilor la cladirile in care se afla spatii destinate activitatii trezoreriei statului, inclusiv a celorlalte activitati, se efectueaza si din bugetul de venituri si cheltuieli al trezoreriei statului in limita prevederilor cheltuielilor de capital.
    Art. 40
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va suporta din veniturile proprii diferenta dintre sumele convenite pe baza de protocol cu Senatul, Camera Deputatilor, Presedintia si Guvernul pentru plata activitatii de reprezentare, protocol si cheltuielile efective inregistrate de catre regie. Diferenta respectiva suportata de regie este deductibila la calculul profitului impozabil.
    Art. 41
    Denumirea venitului de la capitolul I litera A2 punctul 4 litera b) din anexa nr. 4 - Lista impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri pe anul 1998 - la Legea nr. 109/1998 se modifica astfel: "Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare".
    Art. 42
    (1) Ordonatorii principali si secundari de credite vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3.
    (2) In cadrul aceluiasi termen se vor aproba de catre Guvern bugetele de venituri si cheltuieli, pe anul 1998, ale regiilor autonome, societatilor comerciale sau companiilor nationale si institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, la propunerea ministerelor si a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale. Fondul de salarii anual care poate fi prevazut in aceste bugete de venituri si cheltuieli nu va putea depasi fondul de salarii aprobat in baza prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) si c) din Legea nr. 109/1998, corectat prin impartirea la un indice de reducere de 1,014, rezultat ca urmare a neacordarii in perioada octombrie-decembrie 1998 a indexarii lunare a salariilor cu cate 2,5% .
    Art. 43
    Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor aproba rectificarea bugetelor locale si a bugetelor regiilor autonome din subordine in termen de cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 44
    Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa introduca modificarile aprobate prin prezenta ordonanta de urgenta in bugetul de stat si in bugetele fondurilor speciale pe anul 1998, precum si modificarile aprobate potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 45
    Anexele nr. 1 -12 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Daniel Daianu

    ANEXA 1

                     BUGETUL DE STAT PE ANUL 1998
                             - Sinteza -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A1 - Capitol
    A2 - Subcapitol
    A3 - Titlu/Articol
    A4 - Alineat
                                                               - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 A1  A2 A3 A4                                   Program         Intrari de
                                                actualizat      credite externe
                                                buget de stat
===============================================================================
          Influente             Program         Intrari de
------------------------------- rectificat      credite externe       Total
                Intrari de      buget de stat
Buget de stat   credite externe
-------------------------------------------------------------------------------
      A                       B                       1              2
===============================================================================
      3                4         5 = 1 + 3         6 = 2 + 4      7 = 5 + 6
-------------------------------------------------------------------------------
0001           VENITURI                          75.417.000.000
 -5.809.700.000                  69.607.300.000                  69.607.300.000
0002          I. VENITURI CURENTE                67.498.870.000
 -6.214.700.000                  61.284.170.000                  61.284.170.000
0003           A. VENITURI FISCALE               65.024.170.000
 -6.402.700.000                  58.621.470.000                  58.621.470.000
0004            A1. IMPOZITE DIRECTE             20.323.700.000
  1.907.000.000                  22.230.700.000                  22.230.700.000
0101             IMPOZITUL PE PROFIT             11.010.000.000
    103.000.000                  11.113.000.000                  11.113.000.000
0201             IMPOZITUL PE SALARII             8.379.700.000
  1.636.000.000                  10.015.700.000                  10.015.700.000
     01       Impozitul pe salarii - total       13.191.000.000
  1.786.000.000                  14.977.000.000                  14.977.000.000
     02       Sume defalcate din impozitul pe    -4.811.300.000
              salarii pentru bugetele locale
              (se scad)
   -150.000.000                  -4.961.300.000                  -4.961.300.000
0801             ALTE IMPOZITE DIRECTE              934.000.000
    168.000.000                   1.102.000.000                   1.102.000.000
     01       Impozit pe veniturile persoanelor     220.000.000
              fizice si juridice nerezidente
    133.000.000                     353.000.000                     353.000.000
     02       Impozitul pe profit obtinut din        12.000.000
              activitati comerciale ilicite sau
              din nerespectarea Legii privind
              protectia consumatorilor
                                     12.000.000                      12.000.000
     03       Impozitul pe dividende de la          691.000.000
              societatile comerciale
                                    691.000.000                     691.000.000
     04       Impozit pe onorariul avocatilor         8.000.000
              si notarilor publici
     32.000.000                      40.000.000                      40.000.000

     30       Alte incasari din impozite              3.000.000
              directe
      3.000.000                       6.000.000                       6.000.000
1300            A2. IMPOZITE INDIRECTE           44.700.470.000
 -8.309.700.000                  36.390.770.000                  36.390.770.000
1301             TAXA PE VALOAREA ADAUGATA       25.891.000.000
 -5.295.000.000                  20.596.000.000                  20.596.000.000
1401             ACCIZE SI IMPOZIT PE            12.841.000.000
                 CIRCULATIE
 -4.178.000.000                   8.663.000.000                   8.663.000.000
     01       Accize                             10.333.000.000
 -3.382.000.000                   6.951.000.000                   6.951.000.000
     02       Impozitul pe titeiul din            2.508.000.000
              productia interna si gazele
              naturale
   -796.000.000                   1.712.000.000                   1.712.000.000
1601             TAXE VAMALE                      4.515.000.000
    970.000.000                   5.485.000.000                   5.485.000.000
     01       Taxe vamale de la persoane          4.405.000.000
              juridice
    970.000.000                   5.375.000.000                   5.375.000.000
     02       Taxe vamale si alte venituri          110.000.000
              incasate de la persoane fizice
              prin unitatile vamale
                                    110.000.000                     110.000.000
1701             ALTE IMPOZITE INDIRECTE          1.453.470.000
    193.300.000                   1.646.770.000                   1.646.770.000
     02       Majorari si penalitati de                 100.000
              intarziere pentru venituri
              nevarsate la termen
     13.000.000                      13.100.000                      13.100.000
     03       Taxe pentru eliberarea de licente     462.000.000
              si autorizatii de functionare
     28.000.000                     490.000.000                     490.000.000
     04       Taxa pe activitatea de                341.670.000
              de exploatare a resurselor
              minerale
     19.000.000                     360.670.000                     360.670.000
     05       Taxe asupra tranzactiilor cu           80.000.000
              cu valori mobiliare
    -40.000.000                      40.000.000                      40.000.000
     10       Taxe judiciare de timbru              250.000.000
     63.000.000                     313.000.000                     313.000.000
     11       Taxe de timbru pentru                   9.700.000
              contestatiile si plangerile
              asupra sumelor constatate si
              aplicate prin acte de control sau
              de impunere ale organelor
              Ministerului Finantelor
     10.300.000                      20.000.000                      20.000.000
     12       Taxe de timbru pentru activitatea     200.000.000
              notariala
    100.000.000                     300.000.000                     300.000.000
     30       Alte incasari din impozite            110.000.000
              indirecte
                                    110.000.000                     110.000.000
1900           B. VENITURI NEFISCALE              2.474.700.000
    188.000.000                   2.662.700.000                   2.662.700.000
2001             VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL     336.000.000
                 REGIILOR AUTONOME
    234.000.000                     570.000.000                     570.000.000
2101             VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE      434.700.000
                 PUBLICE
    -12.800.000                     421.900.000                     421.900.000
     01       Taxe de metrologie                        200.000
                                        200.000                         200.000
     02       Taxe pentru brevete de inventii         8.500.000
              si inregistrarea marcilor de
              fabrica
     -1.500.000                       7.000.000                       7.000.000
     03       Taxe pentru prestatiile si             13.000.000
              serviciile efectuate de
              capitaniile de port si pentru
              eliberarea autorizatiilor de
              transport cu autovehicule in
              trafic international de marfuri
      3.700.000                                      16.700.000      16.700.000
     04       Taxe consulare                        160.000.000
                                    160.000.000                     160.000.000
     05       Taxe pentru analize efectuate de        4.000.000
              laboratoare, altele decat cele
              sanitare, de pe langa institutii
                                      4.000.000                       4.000.000
     07       Venituri din incasarea                  2.500.000
              contravalorii lucrarilor de
              combatere a daunatorilor si
              bolilor in sectorul vegetal
     -1.000.000                       1.500.000                       1.500.000
     08       Veniturile unitatilor de                2.500.000
              reproductie si selectie a
              animalelor
     -1.000.000                       1.500.000                       1.500.000
     09       Veniturile circumscriptiilor,          50.000.000
              laboratoarelor si dispensarelor
              veterinare
                                     50.000.000                      50.000.000
     10       Taxe si alte venituri din               1.000.000
              protectia mediului
      1.000.000                       2.000.000                       2.000.000
     12       Varsaminte din disponibilitatile        4.000.000
              institutiilor publice si
              activitatilor autofinantate
     -1.000.000                       3.000.000                       3.000.000
     13       Varsaminte din veniturile               9.000.000
              institutiilor publice si
              activitatilor autofinantate
     -3.000.000                       6.000.000                       6.000.000
     30       Alte venituri de la institutiile      180.000.000
              publice
    -10.000.000                     170.000.000                     170.000.000
2201          DIVERSE VENITURI                    1.691.200.000
    -33.200.000                   1.658.000.000                   1.658.000.000
     01       Venituri din aplicarea                  6.000.000
              prescriptiei extinctive
      4.000.000                      10.000.000                      10.000.000
     03       Venituri din amenzi si alte           227.200.000
              sanctiuni aplicate potrivit
              dispozitiilor legale
     72.800.000                     300.000.000                     300.000.000
     04       Incasari din cota retinuta              3.000.000
              conform Codului penal
                                      3.000.000                       3.000.000
     05       Restituiri de fonduri din             400.000.000
              finantarea bugetara a anilor
              precedenti
    -90.000.000                     310.000.000                     310.000.000
     07       Venituri din concesiuni               751.000.000
                                    751.000.000                     751.000.000
     09       Incasarea dobanzilor aferente          12.000.000
              ratelor lunare din vanzarea
              locuintelor construite din
              fondurile statului
                                     12.000.000                      12.000.000
     12       Incasari din valorificarea            170.000.000
              bunurilor confiscate, abandonate
              si alte sume constatate o data
              cu confiscarea, potrivit legii
    -35.000.000                     135.000.000                     135.000.000
     16       Venituri realizate din incasarea        2.000.000
              debitelor evidentiate in
              bilanturile de lichidare a
              patrimoniului fostelor
              cooperative agricole de
              productie
                                      2.000.000                       2.000.000
     30       Incasari din alte surse               120.000.000
     15.000.000                     135.000.000                     135.000.000

2401            VARSAMINTE DIN DIVIDENDELE           12.800.000
                INCASATE DE FONDUL PROPRIETATII
                DE STAT
                                     12.800.000                      12.800.000
3000          II. VENITURI DIN CAPITAL            6.576.030.000
      5.000.000                   6.581.030.000                   6.581.030.000
3001            VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR   6.576.030.000
                BUNURI ALE STATULUI
      5.000.000                   6.581.030.000                   6.581.030.000
     01       Venituri din valorificarea unor        10.000.000
              bunuri ale institutiilor publice
      2.000.000                      12.000.000                      12.000.000
     02       Venituri din valorificarea              5.000.000
              stocurilor de la rezervele
              materiale nationale si de
              mobilizare
      3.000.000                       8.000.000                       8.000.000
     04       Venituri din privatizare              669.730.000
    190.350.000                     860.080.000                     860.080.000
     05       Varsaminte din privatizare pentru   5.891.300.000
              constituirea Fondului la
              dispozitia Guvernului
   -190.350.000                   5.700.950.000                   5.700.950.000
4200          VI. INCASARI DIN RAMBURSAREA        1.342.100.000
                  IMPRUMUTURILOR ACORDATE
    400.000.000                   1.742.100.000                   1.742.100.000
4201              INCASARI DIN RAMBURSAREA        1.342.100.000
                  IMPRUMUTURILOR ACORDATE
    400.000.000                   1.742.100.000                   1.742.100.000
     01       Incasari din rambursarea                1.000.000
              imprumuturilor acordare pentru
              finalizarea unor obiective
              aprobate prin conventii
              bilaterale si acorduri
              interguvernamentale
                                      1.000.000                       1.000.000
     05       Incasari din rambursarea                  100.000
              imprumuturilor acordate
              persoanelor care beneficiaza de
              statutul de refugiat
                                      1.000.000                       1.000.000
     07       Incasari din rambursarea              316.000.000
              imprumuturilor pentru finantarea
              lucrarilor agricole
                                    316.000.000                     316.000.000
     08       Incasari din rambursarea              489.000.000
              imprumuturilor acordate pentru
              constituirea fondului graului
                                    489.000.000                     489.000.000
     09       Incasari din rambursarea              360.000.000
              imprumuturilor acordate pentru
              acoperirea arieratelor catre
              RENEL si ROMGAZ
    400.000.000                     760.000.000                     760.000.000
     10       Incasari din rambursarea              176.000.000
              imprumuturilor din fondul de
              redresare financiara
                                    176.000.000                     176.000.000
5001           II. CHELTUIELI -TOTAL             88.443.400.000   7.337.098.877
 -5.385.800.000  -1.249.998.322  83.057.600.000   6.087.100.555  89.144.700.555
        01    CHELTUIELI CURENTE                 77.885.391.788   2.195.823.360
 -3.776.789.211    -875.006.312  74.108.602.577   1.320.817.048  75.429.419.625
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL           16.784.340.245      17.362.138
    -26.132.381             -92  16.758.207.864      17.362.046  16.775.569.910
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI           9.725.435.038     123.935.078
                SERVICII
   -731.193.999     -13.086.723   8.994.241.039     110.848.355   9.105.089.394
        34      SUBVENTII                         2.973.626.276
    318.235.687                   3.291.861.963                   3.291.861.963
        35 01    Alocatii de la buget pentru      1.178.564.276
                 institutii publice
     59.654.687                   1.238.218.963                   1.238.218.963
        35 02    Subventii pe produse si          1.253.762.000
                 activitati
     10.781.000                   1.264.543.000                   1.264.543.000
        35 03    Subventii pentru acoperirea        541.300.000
                 diferentelor de pret si tarif
    247.800.000                     789.100.000                     789.100.000
        36      PRIME                               183.000.000
    174.900.000                     357.900.000                     357.900.000
        38      TRANSFERURI                      24.465.366.677   2.054.526.144
     70.490.137    -861.919.497  24.535.856.814   1.192.606.647  25.728.463.461
        39       Transferuri consolidabile        8.762.123.612
   -224.983.666                   8.537.139.946                   8.537.139.946
        39 01     Transferul din bugetul de       2.150.000.000
                  stat catre bugetele locale
                  pentru asigurarea protectiei
                  sociale a populatiei pentru
                  energia termica si
                  transportul urban de calatori
    100.000.000                   2.250.000.000                   2.250.000.000
        39 02     Transferul din bugetul de       2.388.580.000
                  stat catre bugetele locale
                  pentru investitii
   -200.000.000                   2.188.580.000                   2.188.580.000
        39 03     Transferuri din bugetul de        400.000.000
                  stat catre bugetele locale
                  pentru investitii finantate
                  partial din imprumuturi
                  externe
                                    400.000.000                     400.000.000
        39 04     Transferuri din bugetul de      1.665.165.846
                  stat catre bugetul
                  asigurarilor sociale de stat
   -100.000.000                   1.565.165.846                   1.565.165.846
        39 07     Transferuri din bugetul de        300.000.000
                  stat catre bugetele locale
                  pentru finantarea Programului
                  de pietruire a drumurilor
                  comunale si alimentarea cu
                  apa a satelor
     20.000.000                     320.000.000                     320.000.000
        39 08     Transferuri din bugetul de        538.457.530
                  stat catre bugetul Fondului
                  special de risc si accident
                                    538.457.530                     538.457.530
        39 09     Transferuri din bugetul de      1.076.052.025
                  stat catre bugetul Fondului
                  special pentru plata
                  pensiilor si altor drepturi
                  de asigurari sociale ale
                  agricultorilor
    -15.478.721                   1.060.573.304                   1.060.573.304
        39 16     Contributia persoanelor           243.868.211
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii
    -29.504.945                     214.363.266                     214.363.266
        40       Transferuri neconsolidabile     15.703.243.065   2.054.526.144
    295.473.803    -861.919.497  15.998.716.868   1.192.606.647  17.191.323.515
        40 01     Locuinte                          569.558.000
    -20.000.000                   - 549.558.000                     549.558.000
        40 02     Burse                             488.439.852
    -41.667.290                     446.772.562                     446.772.562
        40 03     Alocatii si alte ajutoare       4.658.461.285
                  pentru copii
   -130.016.300                   4.528.444.985                   4.528.444.985
        40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R.,    1.851.742.055
                  militari si alte persoane
    -38.369.000                   1.813.373.055                   1.813.373.055
        40 08     Ajutoare sociale                      400.000
                                        400.000                         400.000
        40 09     Alte ajutoare, alocatii si          5.854.521
                  indemnizatii
                                      5.854.521                       5.854.521
        40 11     Contributii si cotizatii la       210.173.245
                  organisme internationale
    -37.847.551                     172.325.694                     172.325.694
        40 13     Diferenta de dobanzi aferenta          30.000
                  creditelor bancare,
                  subventionata potrivit
                  dispozitiilor legale
                                         30.000                          30.000
        40 15     Plati efectuate in cadrul         160.000.000
                  programului de redistribuire
                  a fortei de munca
     80.000.000                     240.000.000                     240.000.000
        40 16     Fondul de                         110.000.000
                  cercetare-dezvoltare
   -100.000.000                      10.000.000                      10.000.000
        40 17     Fondul pentru stimularea           27.441.671
                  inovarii
    -20.000.000                       7.441.671                       7.441.671
        40 18     Transferuri de la bugetul de       90.758.149
                  stat pentru acoperirea
                  deficitului bugetului
                  asigurarilor sociale de stat
                  din anul 1996
                                     90.758.149                      90.758.149
        40 20     Alte transferuri                6.783.302.961   2.054.526.144
   -233.276.056    -861.919.497   6.550.026.905   1.192.606.647   7.742.633.552
        40 22     Cheltuieli pentru sustinerea      498.300.000
                  programelor tehnice de
                  conservare sau de inchidere
                  a minelor
   -190.350.000                     307.950.000                     307.950.000
        40 23     Protectie sociala ce se           248.781.326
                  acorda pentru unele
                  activitati din sectorul
                  minier
                                    248.781.326                     248.781.326
        40 24     Cheltuieli pentru sustinerea    1.027.000.000
                  transportului feroviar public
                  de calatori
                                  1.027.000.000                   1.027.000.000
        49      DOBANZI AFERENTE DATORIEI        20.177.680.000
                PUBLICE
 -2.669.880.000                  17.507.800.000                  17.507.800.000
        60      REZERVE                           3.575.943.552
   -913.208.655                   2.662.734.897                   2.662.734.897
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL               5.048.900.959   5.141.275.517
   -992.167.567    -374.992.010   4.056.733.392   4.766.283.507   8.823.016.899
        79    IMPRUMUTURI ACORDATE                2.454.843.550
   -250.000.000                   2.204.843.550                   2.204.843.550
        80 02    Imprumuturi acordate pentru        113.875.000
                 finalizarea unor obiective
                 aprobate prin conventii
                 bilaterale si acorduri
                 interguvernamentale
    -10.000.000                     103.875.000                     103.875.000
        80 05    Imprumuturi acordate                   968.550
                 persoanelor care beneficiaza
                 de statutul de refugiat si
                 sunt lipsite de mijloace de
                 existenta
                                        968.550                         968.550
        80 06    Imprumuturi acordate pentru        940.000.000
                 creditarea agriculturii
   -240.000.000                     700.000.000                     700.000.000
        80 07    Imprumuturi acordate pentru      1.400.000.000
                 acoperirea arieratelor catre
                 RENEL si ROMGAZ
                                  1.400.000.000                   1.400.000.000
        84    RAMBURSARI DE CREDITE,              3.054.263.703
              PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
              CREDITE
   -366.843.222                   2.687.420.481                   2.687.420.481
        85       Rambursari de credite externe    3.010.248.353
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate
                 de ordonatorii de credite
   -356.062.222                   2.654.186.131                   2.654.186.131
        85 01     Rambursari de credite externe   2.141.803.958
   -245.737.346                   1.896.066.612                   1.896.066.612
        85 02     Plati de dobanzi si               868.444.395
                  comisioane
   -110.324.876                     758.119.519                     758.119.519
        88       Rambursari de credite interne       44.015.350
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane aferente acestora
    -10.781.000                      33.234.350                      33.234.350
        88 01     Rambursari de credite interne      30.147.500
    -10.781.000                      19.366.500                      19.366.500
        88 02     Plati de dobanzi si                13.867.850
                  comisioane
                                     13.867.850                      13.867.850
5100             Partea I - SERVICII PUBLICE      3.143.796.808     493.700.304
                            GENERALE
   -186.639.029    -141.752.900   2.957.157.779     351.947.404   3.309.105.183
5101          Autoritati publice                  3.143.796.808     493.700.304
   -186.639.029    -141.752.900   2.957.157.779     351.947.404   3.309.105.183
        01      CHELTUIELI CURENTE                2.620.120.865       3.631.776
    -33.560.296      -1.271.000   2.586.560.569       2.360.776   2.588.921.345
        02       CHELTUIELI DE PERSONAL           1.884.191.719          12.960
      6.813.841          -2.300   1.891.005.560          10.660   1.891.016.220
        20       CHELTUIELI MATERIALE               607.708.846       3.618.816
                 SI SERVICII
    -18.662.937      -1.268.700     589.045.909       2.350.116     591.396.025
        34       SUBVENTII                              616.570
      6.122.000                       6.738.570                       6.738.570
        35 01     Alocatii de la buget pentru           616.570
                  institutii publice
      6.122.000                       6.738.570                       6.738.570
        38      TRANSFERURI                         127.603.730
    -27.833.200                      99.770.530                      99.770.530
        40       Transferuri neconsolidabile        127.603.730
    -27.833.200                      99.770.530                      99.770.530
        40 11     Contributii si cotizatii la       127.310.730
                  organisme internationale
    -27.813.200                      99.497.530                      99.497.530
        40 20     Alte transferuri                      293.000
        -20.000                         273.000                         273.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                452.173.143     490.068.528
   -102.232.933    -140.481.900     349.940.210     349.586.628     699.526.838
        84     RAMBURSARI DE CREDITE,                71.502.800
               PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
               LA CREDITE
    -50.845.800                      20.657.000                      20.657.000
        85      Rambursari de credite externe        71.502.800
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite
    -50.845.800                      20.657.000                      20.657.000
        85 01    Rambursari de credite externe       43.400.000
    -39.034.000                       4.366.000                       4.366.000
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane      28.102.800
    -11.811.800                      16.291.000                      16.291.000
     01       Presedintia Romaniei                   36.029.250
        379.579                      36.408.829                      36.408.829
     02       Autoritati legislative                364.920.385
     38.056.049                     402.976.434                     402.976.434
     03       Autoritati judecatoresti              998.068.519
    -59.468.147                     938.600.372                     938.600.372
     04       Alte organe ale autoritatilor         144.091.022
              publice
     -2.666.021                     141.425.001                     141.425.001
     05       Autoritati executive                1.600.687.632     493.700.304
   -162.940.489    -141.752.900   1.437.747.143     351.947.404   1.789.694.547
5400             Partea a II-a - APARARE,        12.111.048.286   3.200.246.400
                 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                 NATIONALA
   -322.434.468    -153.405.300  11.788.613.818   3.046.841.100  14.835.454.918
        01     CHELTUIELI CURENTE                 9.693.224.624     -18.716.820
                                  9.674.507.804                   9.674.507.804
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            4.300.033.958     362.707.600
                                  4.662.741.558                   4.662.741.558
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI           4.484.077.026
                SERVICII
   -458.054.420                   4.026.022.606                   4.026.022.606
        34      SUBVENTII                           540.744.387      22.630.000
                                    563.374.387                     563.374.387
        35 01    Alocatii de la buget pentru        540.744.387
                 institutii publice
     22.630.000                     563.374.387                     563.374.387
        38      TRANSFERURI                         368.369.253
     54.000.000                     422.369.253                     422.369.253
        39       Transferuri consolidabile           67.028.591
     -5.000.000                      62.028.591                      62.028.591
        40       Transferuri neconsolidabile        301.340.662
     59.000.000                     360.340.662                     360.340.662
        40 09     Alte ajutoare, alocatii si      23.480
                  indemnizatii
                                         23.480                          23.480
        40 11     Contributii si cotizatii la         2.797.182
                  organisme internationale
                                      2.797.182                       2.797.182
        40 15     Plati efectuate in cadrul         160.000.000
                  programului de redistribuire
                  a fortei de munca
     80.000.000                     240.000.000                     240.000.000
        40 20     Alte transferuri                  138.520.000
    -21.000.000                     117.520.000                     117.520.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 934.191.029   3.200.246.400
   -124.797.648    -153.405.300     809.393.381   3.046.841.100   3.856.234.481
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE     1.483.632.633
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
   -178.920.000                   1.304.712.633                   1.304.712.633
        85       Rambursari de credite externe    1.483.632.633
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele
                 externe contractate de
                 ordonatorii de credite
   -178.920.000                   1.304.712.633                   1.304.712.633
        85 01    Rambursari de credite externe    1.275.890.077
   -159.420.402                   1.116.469.675                   1.116.469.675
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     207.742.556
    -19.499.598                     188.242.958                     188.242.958
5401          Aparare nationala                   6.793.057.388   2.883.840.000
   -206.725.182    -141.970.800   6.586.332.206   2.741.869.200   9.328.201.406
        01     CHELTUIELI CURENTE                 5.063.905.543
    -63.442.317                   5.000.463.226                   5.000.463.226
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            2.162.099.230
    265.704.900                   2.427.804.130                   2.427.804.130
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI           2.612.261.860
                SERVICII
   -409.147.217                   2.203.114.643                   2.203.114.643
        38      TRANSFERURI                         289.544.453
     80.000.000                     369.544.453                     369.544.453
        39       Transferuri consolidabile           29.491.115
                                     29.491.115                      29.491.115
        39 16     Contributia persoanelor            29.491.115
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii
                                     29.491.115                      29.491.115
        40       Transferuri neconsolidabile        260.053.338
     80.000.000                     340.053.338                     340.053.338
        40 11     Contributii si cotizatii la            53.338
                  organisme internationale
                                         53.338                          53.338
        40 15     Plati efectuate in cadrul         160.000.000
                  programului de redistribuire
                  a fortei de munca
     80.000.000                     240.000.000                     240.000.000
        40 20     Alte transferuri                  100.000.000
                                    100.000.000                     100.000.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 487.311.845   2.883.840.000
   -110.680.865    -141.970.800     376.630.980   2.741.869.200   3.118.500.180
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE     1.241.840.000
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
    -32.602.000                   1.209.238.000                   1.209.238.000
        85      Rambursari de credite externe     1.241.840.000
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele
                externe contractate de
                ordonatorii de credite
    -32.602.000                   1.209.238.000                   1.209.238.000
        85 01    Rambursari de credite externe    1.087.856.000
    -28.399.602                   1.059.456.398                   1.059.456.398
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     153.984.000
     -4.202.398                     149.781.602                     149.781.602
     01       Administratie centrala                 53.100.000
     10.000.000                      63.100.000                      63.100.000
     02       Aparare nationala si operatiuni     6.146.857.388   2.883.840.000
              de mentinerea pacii
   -146.725.182    -141.970.800   6.000.132.206   2.741.869.200   8.742.001.406
     03       Actiuni de integrare                  380.000.000
              euroatlantica si pentru
              constituirea fortei de reactie
              rapida
   -150.000.000                     230.000.000                     230.000.000
     04       Parteneriat pentru pace                53.100.000
                                     53.100.000                      53.100.000
     05       Plati efectuate in cadrul             160.000.000
              programului de redistribuire a
              fortei de munca
     80.000.000                     240.000.000                     240.000.000
5501          Ordinea publica si siguranta        5.317.990.898     316.406.400
              nationala
   -115.709.286     -11.434.500   5.202.281.612     304.971.900   5.507.253.512
        01     CHELTUIELI CURENTE                 4.629.319.081
     44.725.497                   4.674.044.578                   4.674.044.578
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            2.137.934.728
     97.002.700                   2.234.937.428                   2.234.937.428
        20      CHELTUIELI MATERIALE              1.871.815.166
                SI SERVICII
    -48.907.203                   1.822.907.963                   1.822.907.963
        34      SUBVENTII                           540.744.387
     22.630.000                     563.374.387                     563.374.387
        35 01    Alocatii de la buget pentru        540.744.387
                 institutii publice
     22.630.000                     563.374.387                     563.374.387
        38      TRANSFERURI                          78.824.800
    -26.000.000                      52.824.800                      52.824.800
        39       Transferuri consolidabile           37.537.476
     -5.000.000                      32.537.476                      32.537.476
        39 16     Contributia persoanelor            37.537.476
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii
     -5.000.000                      32.537.476                      32.537.476
        40       Transferuri neconsolidabile         41.287.324
    -21.000.000                      20.287.324                      20.287.324
        40 09     Alte ajutoare, alocatii                23.480
                  si indemnizatii
                                         23.480                          23.480
        40 11     Contributii si cotizatii la         2.743.844
                  organisme internationale
                                      2.743.844                       2.743.844
        40 20     Alte transferuri                   38.520.000
    -21.000.000                      17.520.000                      17.520.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 446.879.184     316.406.400
    -14.116.783     -11.434.500     432.762.401     304.971.900     737.734.301
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE       241.792.633
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
   -146.318.000                      95.474.633                      95.474.633
        85      Rambursari de credite externe       241.792.633
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite
   -146.318.000                      95.474.633                      95.474.633
        85 01    Rambursari de credite externe      188.034.077
   -131.020.800                      57.013.277                      57.013.277
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane      53.758.556
    -15.297.200                      38.461.356                      38.461.356
     01       Administratie centrala                106.350.727
    -27.704.000                      78.646.727                      78.646.727
     02       Politie                             1.820.244.274
    -13.780.000                   1.806.464.274                   1.806.464.274
     03       Protectie si paza contra              284.721.066
              incendiilor
     -4.000.000                     280.721.066                     280.721.066
     04       Paza si supravegherea frontierei      484.299.026
     -5.000.000                     479.299.026                     479.299.026
     05       Jandarmerie                           588.541.462
     -7.000.000                     581.541.462                     581.541.462
     06       Siguranta nationala                 1.262.432.286     316.406.400
   -55.536.145      -11.434.500   1.206.896.141     304.971.900   1.511.868.041
     07       Penitenciare                          558.354.387
     22.630.000                     580.984.387                     580.984.387
     50       Alte institutii si actiuni privind    213.047.670
              ordinea publica si siguranta
              nationala
    -25.319.141                     187.728.529                     187.728.529
5700            Partea a III-a - CHELTUIELI      24.245.670.109   1.002.546.029
                SOCIAL-CULTURALE
 -1.395.423.793    -232.409.900  22.850.246.316     770.136.129  23.620.382.445
        01    CHELTUIELI CURENTE                 21.898.321.690     183.745.440
   -818.141.423      -9.417.160  21.080.180.267     174.328.280  21.254.508.547
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            9.524.438.539      17.349.178
   -378.422.897                   9.146.015.642      17.349.178   9.163.364.820
        20      CHELTUIELI MATERIALE              3.186.583.610     110.716.262
                SI SERVICII
   -146.995.931      -6.976.580   3.039.587.679     103.739.682   3.143.327.361
        34      SUBVENTII                           630.137.497
    -19.900.700                     610.236.797                     610.236.797
        35 01    Alocatii de la buget pentru        630.137.497
                 institutii publice
    -19.900.700                     610.236.797                     610.236.797
        38      TRANSFERURI                       8.557.162.044      55.680.000
   -272.821.895      -2.440.580   8.284.340.149      53.239.420   8.337.579.569
        39       Transferuri consolidabile          176.575.470
    -24.504.945                     152.070.525                     152.070.525
        39 16     Contributia persoanelor           176.575.470
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii
    -24.504.945                     152.070.525                     152.070.525
        40       Transferuri neconsolidabile      8.380.586.574      55.680.000
   -248.316.950      -2.440.580   8.132.269.624      53.239.420   8.185.509.044
        40 02     Burse                             488.439.852
    -41.667.290                     446.772.562                     446.772.562
        40 03     Alocatii si alte ajutoare       4.658.461.285
                  pentru copii
   -130.016.300                   4.528.444.985                   4.528.444.985
        40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R.,    1.851.742.055
                  militari si alte persoane
    -38.369.000                   1.813.373.055                   1.813.373.055
        40 08     Ajutoare sociale                      400.000
                                        400.000                         400.000
        40 09     Alte ajutoare, alocatii             5.831.041
                  si indemnizatii
                                      5.831.041                       5.831.041
        40 11     Contributii si cotizatii la        39.532.515
                  organisme internationale
     -6.184.760                      33.347.755                      33.347.755
        40 13     Diferenta de dobanzi aferenta          30.000
                  creditelor bancare,
                  subventionata potrivit
                  dispozitiilor legale
                                         30.000                          30.000
        40 20     Alte transferuri                1.336.149.826      55.680.000
    -32.079.600      -2.440.580   1.304.070.226      53.239.420   1.357.309.646
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL               1.859.612.456     818.800.589
   -534.447.370    -222.992.740   1.325.165.086     595.807.849   1.920.972.935
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE       487.735.963
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
    -42.835.000                     444.900.963                     444.900.963
        85      Rambursari de credite externe       487.735.963
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite
    -42.835.000                     444.900.963                     444.900.963
        85 01    Rambursari de credite externe      310.906.841
    -20.469.519                     290.437.322                     290.437.322
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     176.829.122
    -22.365.481                     154.463.641                     154.463.641
5701          Invatamant                         11.857.215.301     223.680.000
 -1.053.486.562     -17.353.420  10.803.728.739     206.326.580  11.010.055.319
        01     CHELTUIELI CURENTE                10.592.914.336     172.786.080
   -574.345.554      -9.417.160  10.018.568.782     163.368.920  10.181.937.702
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            8.338.794.915      17.349.178
   -317.345.694                   8.021.449.221      17.349.178   8.038.798.399
        20      CHELTUIELI MATERIALE              1.602.748.859      99.756.902
                SI SERVICII
   -206.332.570      -6.976.580   1.396.416.289      92.780.322   1.489.196.611
        34      SUBVENTII                           117.632.400
                                    117.632.400                     117.632.400
        35 01    Alocatii de la buget pentru        117.632.400
                 institutii publice
                                    117.632.400                     117.632.400
        38      TRANSFERURI                         533.738.162      55.680.000
    -50.667.290      -2.440.580     483.070.872      53.239.420     536.310.292
        39       Transferuri consolidabile              352.200
                                        352.200                         352.200
        39 16     Contributia persoanelor               352.200
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii
                                        352.200                         352.200
        40       Transferuri neconsolidabile        533.385.962      55.680.000
    -50.667.290      -2.440.580     482.718.672      53.239.420     535.958.092
        40 02     Burse                             488.439.852
    -41.667.290                     446.772.562                     446.772.562
        40 20     Alte transferuri                   44.946.110      55.680.000
     -9.000.000      -2.440.580      35.946.110      53.239.420      89.185.530
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL               1.240.012.965      50.893.920
   -468.241.008      -7.936.260     771.771.957      42.957.660     814.729.617
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE        24.288.000
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
    -10.900.000                      13.388.000                      13.388.000
        85      Rambursari de credite externe        24.288.000
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite
    -10.900.000                      13.388.000                      13.388.000
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane      24.288.000
    -10.900.000                      13.388.000                      13.388.000
     01       Administratie centrala                 40.226.136
     -3.579.300                      36.646.836                      36.646.836
     02       Invatamant prescolar                  805.197.359
    -72.951.770                     732.245.589                     732.245.589
     03       Invatamant primar si gimnazial      4.089.102.180     126.022.510
   -353.508.870     -11.184.630   3.735.593.310     114.837.880   3.850.431.190
     04       Invatamant liceal                   1.976.634.256      41.977.490
   -170.657.000      -3.728.210   1.805.977.256      38.249.280   1.844.226.536
     05       Invatamant profesional                274.384.520
   -24.931.050                      249.453.470                     249.453.470
     06       Invatamant postliceal                 140.200.000
    -12.724.150                     127.475.850                     127.475.850
     08       Invatamant special                    658.409.470
    -59.896.590                     598.512.880                     598.512.880
     09       Invatamant superior                 2.315.550.307      55.680.000
   -213.204.749      -2.440.580   2.102.345.558      53.239.420   2.155.584.978
     10       Biblioteci centrale, universitare      82.768.885
              si pedagogice
     -7.531.040                      75.237.845                      75.237.845
     14       Internate, camine si cantine           74.130.000
              pentru elevi si studenti
     -3.000.000                      71.130.000                      71.130.000
     25       Servicii publice descentralizate      662.151.080
    -60.206.940                     601.944.140                     601.944.140
     50       Alte institutii si actiuni de         738.461.108
              invatamant
    -71.295.103                     667.166.005                     667.166.005
5801          Sanatate                            3.839.732.885     754.937.069
   -148.652.751    -215.056.480   3.691.080.134     539.880.589   4.230.960.723
        01     CHELTUIELI CURENTE                 2.872.646.254
    -76.165.944                   2.796.480.310                   2.796.480.310
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              921.716.502
    -59.327.903                     862.388.599                     862.388.599
        20      CHELTUIELI MATERIALE  SI            854.074.773
                SERVICII
     -2.738.041                     851.336.732                     851.336.732
        38      TRANSFERURI                       1.096.854.979
    -14.100.000                   1.082.754.979                   1.082.754.979
        39       Transferuri consolidabile               88.050
                                         88.050                          88.050
        39 16     Contributia persoanelor                88.050
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii
                                         88.050                          88.050
        40       Transferuri neconsolidabile      1.096.766.929
    -14.100.000                   1.082.666.929                   1.082.666.929
        40 11     Contributii si cotizatii la        12.812.525
                  organisme internationale
                                     12.812.525                      12.812.525
        40 20     Alte transferuri                1.083.954.404
    -14.100.000                   1.069.854.404                   1.069.854.404
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                510.454.668     754.937.069
    -42.551.807    -215.056.480     467.902.861     539.880.589   1.007.783.450
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE      456.631.963
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
    -29.935.000                     426.696.963                     426.696.963
        85      Rambursari de credite externe       456.631.963
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite
    -29.935.000                     426.696.963                     426.696.963
        85 01    Rambursari de credite externe      306.586.841
    -18.469.519                     288.117.322                     288.117.322
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     150.045.122
    -11.465.481                     138.579.641                     138.579.641
     01       Administratie centrala                 69.474.223
     56.349.014                     125.823.237                     125.823.237
     02       Dispensare medicale                   159.293.995
                                    159.293.995                     159.293.995
     03       Spitale                             1.445.260.834     754.937.069
    546.322.278    -215.056.480   1.991.583.112     539.880.589   2.531.463.701
     04       Sanatorii si preventorii              157.460.654
    -67.317.628                      90.143.026                      90.143.026
     05       Crese                                 108.512.715
                                    108.512.715                     108.512.715
     07       Centre de transfuzii sanguine          66.029.653
    110.142.753                     176.172.406                     176.172.406
     08       Servicii de ambulanta                  23.679.219
        948.000                      24.627.219                      24.627.219
     09       Centre de sanatate, diagnostic          7.220.000
              si tratament
      4.641.175                      11.861.175                      11.861.175
     50       Alte institutii si actiuni          1.802.801.592
              sanitare
   -799.738.343                   1.003.063.249                   1.003.063.249
5901          Cultura, religie si actiuni         1.485.956.665
              privind activitatea sportiva si
              de tineret
    -39.701.400                   1.446.255.265                   1.446.255.265
        01     CHELTUIELI CURENTE                 1.406.437.715
     -8.018.900                   1.398.418.815                   1.398.418.815
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              167.344.067
        -80.900                     167.263.167                     167.263.167
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI             616.094.129
                SERVICII
     19.537.460                     635.631.589                     635.631.589
        34      SUBVENTII                           507.138.711
    -19.900.700                     487.238.011                     487.238.011
        35 01    Alocatii de la buget pentru        507.138.711
                 institutii publice
    -19.900.700                     487.238.011                     487.238.011
        38      TRANSFERURI                         115.860.808
     -7.574.760                     108.286.048                     108.286.048
        39       Transferuri consolidabile               35.220
                                         35.220                          35.220
        39 16     Contributia persoanelor                35.220
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii
                                         35.220                          35.220
        40       Transferuri neconsolidabile        115.825.588
     -7.574.760                     108.250.828                     108.250.828
        40 11     Contributii si cotizatii la        23.448.800
                  organisme internationale
     -6.184.760                      17.264.040                      17.264.040
        40 13     Diferenta de dobanzi aferenta          30.000
                  creditelor bancare,
                  subventionata potrivit
                  dispozitiilor legale
                                         30.000                          30.000
        40 20     Alte transferuri                   92.346.788
     -1.390.000                      90.956.788                      90.956.788
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 79.518.950
    -31.682.500                      47.836.450                      47.836.450
     01       Administratie centrala                 38.128.793
     -9.634.945                      28.493.848                      28.493.848
     02       Biblioteci publice nationale           44.304.250
    -22.400.000                      21.904.250                      21.904.250
     04       Muzee                                  87.980.912
    -13.375.076                      74.605.836                      74.605.836
     05       Teatre si institutii                  113.841.641
              profesioniste de spectacole si
              concerte
     -2.409.704                     111.431.937                     111.431.937
     15       Culte religioase                      133.000.000
     -2.120.000                     130.880.000                     130.880.000
     20       Activitatea sportiva                  290.201.136
     -6.206.095                     283.995.041                     283.995.041
     21       Activitatea de tineret                 21.918.600
                                     21.918.600                      21.918.600
     25       Servicii publice descentralizate       32.590.510
       -651.000                      31.939.510                      31.939.510
     50       Alte institutii si actiuni            723.990.823
              privind cultura, religia si
              activitatea sportiva si de
              tineret
     17.095.420                     741.086.243                     741.086.243
6001          Asistenta sociala, alocatii,        7.062.765.258      23.928.960
              pensii, ajutoare si indemnizatii
   -153.583.080                   6.909.182.178      23.928.960   6.933.111.138
        01     CHELTUIELI CURENTE                 7.026.323.385      10.959.360
   -159.611.025                   6.866.712.360      10.959.360   6.877.671.720
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               96.583.055
     -1.668.400                      94.914.655                      94.914.655
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI             113.665.849      10.959.360
                SERVICII
     42.537.220                     156.203.069      10.959.360     167.162.429
        34      SUBVENTII                             5.366.386
                                      5.366.386                       5.366.386
        35 01    Alocatii de la buget pentru          5.366.386
                 institutii publice
                                      5.366.386                       5.366.386
        38      TRANSFERURI                       6.810.708.095
   -200.479.845                   6.610.228.250                   6.610.228.250
        39       Transferuri consolidabile          176.100.000
    -24.504.945                     151.595.055                     151.595.055
        39 16     Contributia persoanelor           176.100.000
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii
    -24.504.945                     151.595.055                     151.595.055
        40       Transferuri neconsolidabile      6.634.608.095
   -175.974.900                   6.458.633.195                   6.458.633.195
        40 03     Alocatii si alte ajutoare       4.658.461.285
                  pentru copii
   -130.016.300                   4.528.444.985                   4.528.444.985
        40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R.,    1.851.742.055
                  militari si alte persoane
    -38.369.000                   1.813.373.055                   1.813.373.055
        40 08     Ajutoare sociale                      400.000
                                        400.000                         400.000
        40 09     Alte ajutoare, alocatii si          5.831.041
                  indemnizatii
                                      5.831.041                       5.831.041
        40 11     Contributii si cotizatii la         3.271.190
                  organisme internationale
                                      3.271.190                       3.271.190
        40 20     Alte transferuri                  114.902.524
     -7.589.600                     107.312.924                     107.312.924
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 29.625.873      12.969.600
      8.027.945                      37.653.818      12.969.600      50.623.418
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE        6.816.000
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
     -2.000.000                       4.816.000                       4.816.000
        85      Rambursari de credite externe         6.816.000
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite
     -2.000.000                       4.816.000                       4.816.000
        85 01    Rambursari de credite externe        4.320.000
     -2.000.000                       2.320.000                       2.320.000
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane       2.496.000
                                      2.496.000                       2.496.000
     01       Administratie centrala                 21.815.954
      3.849.884                      25.665.838                      25.665.838
     02       Camine de batrani si pensionari         1.500.000
        200.000                       1.700.000                       1.700.000
     08       Centre de primire a minorilor             454.000
        100.000                         554.000                         554.000
     09       Ajutor social                             400.000
                                        400.000                         400.000
     10       Plasament familial                     32.902.524
                                     32.902.524                      32.902.524
     15       Alocatia de stat pentru copii       3.740.080.405
      8.983.700                   3.749.064.105                   3.749.064.105
     17       Ajutoare pentru sotii de militari         795.392
              in termen
                                        795.392                         795.392
     18       Centre de primire, triere si            5.500.000
              cazare a persoanelor solicitante
              a statutului de refugiat
                                      5.500.000                       5.500.000
     19       Alocatia suplimentara pentru          918.380.880
              familiile cu copii
   -139.000.000                     779.380.880                     779.380.880
     20       Pensii, ajutoare, indemnizatii si     873.623.863
              sporuri I.O.V.R., veterani de
              razboi si pentru alte categorii
              de beneficiari
      2.431.000                     876.054.863                     876.054.863
     21       Pensii militari                       999.956.561
    -40.800.000                     959.156.561                     959.156.561
     25       Servicii publice descentralizate      101.922.522      11.964.480
      3.658.250                     105.580.772      11.964.480     117.545.252
     29       Concediu platit pentru cresterea        2.000.000
              copiilor pana la 2 ani
                                      2.000.000                       2.000.000
     50       Alte actiuni privind asistenta        363.433.157      11.964.480
              sociala, alocatii, pensii,
              ajutoare si indemnizatii
      6.994.086                     370.427.243      11.964.480     382.391.723
6300            Partea a IV-a - SERVICII SI       1.076.358.827
                DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE,
                MEDIU SI APE
   -129.527.786                     946.831.041                     946.831.041
        01     CHELTUIELI CURENTE                   757.089.303
   -119.706.678                     637.382.625                     637.382.625
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               54.392.899
      1.346.600                      55.739.499                      55.739.499
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI              18.123.404
                SERVICII
      1.446.722                      19.570.126                      19.570.126
        38      TRANSFERURI                         684.573.000
   -122.500.000                     562.073.000                     562.073.000
        40       Transferuri neconsolidabile        684.573.000
   -122.500.000                     562.073.000                     562.073.000
        40 01     Locuinte                          569.558.000
    -20.000.000                     549.558.000                     549.558.000
        40 11     Contributii si cotizatii la            15.000
                  organisme internationale
                                         15.000                          15.000
        40 20     Alte transferuri                  115.000.000
   -102.500.000                      12.500.000                      12.500.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                319.269.524
     -9.821.108                     309.448.416                     309.448.416
6301          Servicii si dezvoltare publica si     796.405.446
              locuinte
   -132.915.892                     663.489.554                     663.489.554
        01     CHELTUIELI CURENTE                   693.622.216
   -121.481.078                     572.141.138                     572.141.138
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL                7.443.958
         44.500                       7.488.458                       7.488.458
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI               1.605.258
                SERVICII
        974.422                       2.579.680                       2.579.680
        38      TRANSFERURI                         684.573.000
   -122.500.000                     562.073.000                     562.073.000
        40       Transferuri neconsolidabile        684.573.000
   -122.500.000                     562.073.000                     562.073.000
        40 01     Locuinte                          569.558.000
    -20.000.000                     549.558.000                     549.558.000
        40 11     Contributii si cotizatii la            15.000
                  organisme internationale
                                         15.000                          15.000
        40 20     Alte transferuri                  115.000.000
   -102.500.000                      12.500.000                      12.500.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                102.783.230
    -11.434.814                      91.348.416                      91.348.416
     01        Administratie centrala                 9.713.216
        823.573                      10.536.789                      10.536.789
     08        Locuinte                             671.692.230
    -31.239.465                     640.452.765                     640.452.765
     50        Alte actiuni privind dezvoltarea     115.000.000
               publica si locuinte
   -102.500.000                      12.500.000                      12.500.000
6401          Mediu si ape                          279.953.381
      3.388.106                     283.341.487                     283.341.487
        01     CHELTUIELI CURENTE                    63.467.087
      1.774.400                      65.241.487                      65.241.487
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               46.948.941
      1.302.100                      48.251.041                      48.251.041
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI              16.518.146
                SERVICII
        472.300                      16.990.446                      16.990.446
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                216.486.294
      1.613.706                     218.100.000                     218.100.000
     01        Dezvoltare surse de apa,             178.886.294
               acumulari si amenajari
               hidrotehnice
     15.034.631                     193.920.925                     193.920.925
     02        Supraveghere si protectie mediu,      90.671.404
               reducerea si controlul poluarii
    -10.807.625                      79.863.779                      79.863.779
     03        Prospectiuni geologice privind           896.580
               sursele de apa
                                        896.580                         896.580
     04        Controlul activitatii nucleare         9.499.103
       -838.900                       8.660.203                       8.660.203
6600            Partea a V-a - ACTIUNI           10.983.581.190   2.640.606.144
                ECONOMICE
     16.374.864    -722.430.222  10.999.956.054   1.918.175.922  12.918.131.976
        01     CHELTUIELI CURENTE                 8.565.710.097   2.008.446.144
    317.325.101    -864.318.152   8.883.035.198   1.144.127.992  10.027.163.190
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              711.244.002
    -11.809.077           2.208     699.434.925           2.208    699.437.133
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI             572.031.946       9.600.000
                SERVICII
    -95.064.581      -4.841.443     476.967.365       4.758.557     481.725.922
        34      SUBVENTII                         1.801.262.000
    309.384.387                   2.110.646.387                   2.110.646.387
        35 01    Alocatii de la buget pentru          6.200.000
                 institutii publice
     50.803.387                      57.003.387                      57.003.387
        35 02    Subventii pe produse si          1.253.762.000
                 activitati
     10.781.000                   1.264.543.000                   1.264.543.000
        35 03    Subventii pentru acoperirea        541.300.000
                 diferentelor de pret si tarif
    247.800.000                     789.100.000                     789.100.000
        36     PRIME                                183.000.000
    174.900.000                     357.900.000                     357.900.000
        38     TRANSFERURI                        5.298.172.149   1.998.846.144
    -60.085.628    -859.478.917   5.238.086.521   1.139.367.227   6.377.453.748
        40      Transferuri neconsolidabile       5.298.172.149   1.998.846.144
    -60.085.628    -859.478.917   5.238.086.521   1.139.367.227   6.377.453.748
        40 11     Contributii si cotizatii la        24.480.000
                  organisme internationale
     -2.864.028                      21.615.972                      21.615.972
        40 20     Alte transferuri                5.024.910.823   1.998.846.144
    -57.221.600    -859.478.917   4.967.689.223   1.139.367.227   6.107.056.450
        40 23     Protectie sociala ce se           248.781.326
                  acorda pentru unele
                  activitati din sectorul
                  minier
                                    248.781.326                     248.781.326
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL              1.406.478.786     632.160.000
   -206.707.815     141.887.930   1.199.770.971     774.047.930   1.973.818.901
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE    1.011.392.307
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
    -94.242.422                     917.149.885                     917.149.885
        85      Rambursari de credite externe       967.376.957
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite
    -83.461.422                     883.915.535                     883.915.535
        85 01    Rambursari de credite externe      511.607.040
    -26.813.425                     484.793.615                     484.793.615
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     455.769.917
    -56.647.997                     399.121.920                     399.121.920
        88      Rambursari de credite interne        44.015.350
                si plati de dobanzi si
                comisioane aferente acestora
    -10.781.000                      33.234.350                      33.234.350
        88 01    Rambursari de credite interne       30.147.500
    -10.781.000                      19.366.500                      19.366.500
        88 02    Plati de dobanzi si comisioane      13.867.850
                                     13.867.850                      13.867.850
6601          Industrie                           2.087.234.413       9.438.144
     29.041.844        -610.687   2.116.276.257       8.827.457   2.125.103.714
        01     CHELTUIELI CURENTE                 1.650.633.910       9.438.144
    -36.257.456        -610.687   1.614.376.454       8.827.457   1.623.203.911
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               74.277.814
     -1.168.100                      73.109.714                      73.109.714
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI             177.256.770
                SERVICII
    -15.089.356                     162.167.414                     162.167.414
        34      SUBVENTII                         1.075.662.000
                                  1.075.662.000                   1.075.662.000
        35 01    Alocatii de la buget pentru          6.200.000
                 institutii publice
                                      6.200.000                       6.200.000
        35 02    Subventii pe produse si          1.069.162.000
                 activitati
                                  1.069.162.000                   1.069.162.000
        35 03    Subventii pentru acoperirea            300.000
                 diferentelor de pret si tarif
                                        300.000                         300.000
        38      TRANSFERURI                         323.437.326       9.438.144
    -20.000.000        -610.687     303.437.326       8.827.457     312.264.783
        40       Transferuri neconsolidabile        323.437.326       9.438.144
    -20.000.000        -610.687     303.437.326       8.827.457     312.264.783
        40 11     Contributii si cotizatii la         6.720.000
                  organisme internationale
                                      6.720.000                       6.720.000
        40 20     Alte transferuri                   67.936.000       9.438.144
    -20.000.000        -610.687      47.936.000       8.827.457      56.763.457
        40 23     Protectie sociala ce se           248.781.326
                  acorda pentru unele
                  activitati din sectorul
                  minier
                                    248.781.326                     248.781.326
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                431.411.386
     65.760.000                     497.171.386                     497.171.386
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE        5.189.117
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
       -460.700                       4.728.417                       4.728.417
        85      Rambursari de credite externe         5.189.117
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite
       -460.700                       4.728.417                       4.728.417
        85 01    Rambursari de credite externe        1.920.000
       -161.100                       1.758.900                       1.758.900
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane       3.269.117
       -299.600                       2.969.517                       2.969.517
     01       Administratie centrala                142.458.542       9.438.144
     -1.497.456        -610.687     140.961.086       8.827.457     149.788.543
     02       Prospectiuni si lucrari geologice     124.000.000
              pentru descoperirea de resurse
              minerale
    -15.000.000                     109.000.000                     109.000.000
     03       Combustibili minerali solizi          558.538.000
      6.600.000                     565.138.000                     565.138.000
     06       Resurse minerale, altele decat      1.122.027.754
              combustibili
     38.400.000                   1.160.427.754                   1.160.427.754
     07       Industrie prelucratoare                 7.258.000
      1.000.000                       8.258.000                       8.258.000
     50       Alte cheltuieli in domeniul           132.952.117
              industriei
       -460.700                     132.491.417                     132.491.417
6701          Agricultura si silvicultura         4.728.813.194
    312.185.707                   5.040.998.901                   5.040.998.901
        01     CHELTUIELI CURENTE                 4.401.860.494
    396.692.181                   4.798.552.675                   4.798.552.675
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              562.304.691
     -7.752.000                     554.552.691                     554.552.691
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI             243.775.803
                SERVICII
    -16.278.819                     227.496.984                     227.496.984
        34      SUBVENTII                           541.000.000
    247.800.000                     788.800.000                     788.800.000
        35 03    Subventii pentru acoperirea        541.000.000
                 diferentelor de pret si tarif
    247.800.000                     788.800.000                     788.800.000
        36      PRIME                               183.000.000
    174.900.000                     357.900.000                     357.900.000
        38      TRANSFERURI                       2.871.780.000
     -1.977.000                   2.869.803.000                   2.869.803.000
        40       Transferuri neconsolidabile      2.871.780.000
     -1.977.000                   2.869.803.000                   2.869.803.000
        40 11     Contributii si cotizatii la        12.480.000
                  organisme internationale
     -1.977.000                      10.503.000                      10.503.000
        40 20    Alte transferuri                 2.859.300.000
                                  2.859.300.000                   2.859.300.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                277.600.060
    -81.802.474                     195.797.586                     195.797.586
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE       49.352.640
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
     -2.704.000                      46.648.640                      46.648.640
        85      Rambursari de credite externe        49.352.640
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite
     -2.704.000                      46.648.640                      46.648.640
        85 01    Rambursari de credite externe       31.405.440
     -1.244.000                      30.161.440                      30.161.440
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane      17.947.200
     -1.460.000                      16.487.200                      16.487.200
     01       Administratie centrala                 16.955.633
        -85.646                      16.869.987                      16.869.987
     02       Amendare soluri acide si alcaline       7.460.685
     -1.000.000                       6.460.685                       6.460.685
     03       Acoperire sume fixe la seminte         80.000.000
    120.000.000                     200.000.000                     200.000.000
     04       Combatere daunatori si boli in        127.338.439
              sectorul vegetal
     -7.010.817                     120.327.622                     120.327.622
     05       Reproductie si selectie animale,      118.681.395
              prevenire si combatere boli in
              sectorul animal
     -4.427.756                     114.253.639                     114.253.639
     06       Programe pentru sustinerea             21.919.680
              preturilor la produsele agricole
        278.563                      22.198.243                      22.198.243
     07       Subventionare dobanzi aferente         60.000.000
              creditelor bancare acordate
              producatorilor agricoli
    -25.000.000                      35.000.000                      35.000.000
     10       Alte programe pentru sprijinirea    3.010.000.000
              producatorilor agricoli
    311.000.000                   3.321.000.000                   3.321.000.000
     11       Fondul semintelor de rezerva          100.000.000
    -73.610.000                      26.390.000                      26.390.000
     14       Imbunatatiri funciare, irigatii,      429.432.960
              desecari si combatere a eroziunii
              solului
     15.817.437                     445.250.397                     445.250.397
     15       Silvicultura                           30.597.260
       -406.479                      30.190.781                      30.190.781
     25       Servicii publice descentralizate      596.203.615
    -14.066.507                     582.137.108                     582.137.108
     50       Alte unitati si actiuni din           130.223.527
              domeniul agriculturii si
              silviculturii
     -9.303.088                     120.920.439                     120.920.439
6801          Transporturi si comunicatii         3.340.153.550   2.621.568.000
   -257.131.421    -718.098.700   3.083.022.129   1.903.469.300   4.986.491.429
        01     CHELTUIELI CURENTE                 1.888.432.117   1.989.408.000
    -17.445.165    -858.868.230   1.870.986.952   1.130.539.770   3.001.526.722
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               33.152.655
         11.800                      33.164.455                      33.164.455
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI              25.089.684
                SERVICII
      2.470.663                      27.560.347                      27.560.347
        34      SUBVENTII                           184.600.000
     10.781.000                     195.381.000                     195.381.000
        35 02    Subventii pe produse si            184.600.000
                 activitati
     10.781.000                     195.381.000                     195.381.000
        38      TRANSFERURI                       1.645.589.778   1.989.408.000
    -30.708.628    -858.868.230   1.614.881.150   1.130.539.770   2.745.420.920
        40       Transferuri neconsolidabile      1.645.589.778   1.989.408.000
    -30.708.628    -858.868.230   1.614.881.150   1.130.539.770   2.745.420.920
        40 11     Contributii si cotizatii la         5.280.000
                  organisme internationale
       -887.028                       4.392.972                       4.392.972
        40 20    Alte transferuri                 1.640.309.778   1.989.408.000
    -29.821.600    -858.868.230   1.610.488.178   1.130.539.770   2.741.027.948
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                495.254.883     632.160.000
   -148.603.634     140.769.530     346.651.249     772.929.530   1.119.580.779
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE      956.466.550
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
    -91.082.622                     865.383.928                     865.383.928
        85      Rambursari de credite externe       912.451.200
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite
    -80.301.622                     832.149.578                     832.149.578
        85 01    Rambursari de credite externe      478.281.600
    -25.408.325                     452.873.275                     452.873.275
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     434.169.600
    -54.893.297                     379.276.303                     379.276.303
        88      Rambursari de credite interne        44.015.350
                si plati de dobanzi si
                comisioane aferente acestora
    -10.781.000                      33.234.350                      33.234.350
        88 01    Rambursari de credite interne       30.147.500
    -10.781.000                      19.366.500                      19.366.500
        88 02    Plati de dobanzi si comisioane      13.867.850
                                     13.867.850                      13.867.850
     01       Administratie centrala                 20.909.066
       -959.467                      19.949.599                      19.949.599
     02       Aviatie civila                        686.664.258     145.440.000
    -50.044.237     229.140.030     636.620.021     374.580.030   1.011.200.051
     03       Navigatie civila                      115.188.365     132.000.000
    -14.827.944     -74.941.580     100.360.421      57.058.420     157.418.841
     05       Drumuri si poduri                   1.192.332.000   1.437.792.000
    -25.699.968    -581.620.670   1.166.632.032     856.171.330   2.022.803.362
     06       Transport feroviar                    930.291.783     419.616.000
   -140.726.073    -202.305.980     789.565.710     217.310.020   1.006.875.730
     07       Transport in comun                    311.700.000     486.720.000
    -22.243.747     -88.370.500     289.456.253     398.349.500     687.805.753
     10       Comunicatii                            15.458.300
     -2.029.985                      13.428.315                      13.428.315
     50       Alte cheltuieli in domeniul            67.609.778
              transporturilor si comunicatiilor
       -600.000                      67.009.778                      67.009.778
6901          Alte actiuni economice                827.380.033       9.600.000
    -67.721.266      -3.720.835     759.658.767       5.879.165     765.537.932
        01     CHELTUIELI CURENTE                   624.783.576       9.600.000
    -25.664.459      -4.839.235     599.119.117       4.760.765     603.879.882
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               41.508.842
     -2.900.777           2.208      38.608.065           2.208      38.610.273
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI             125.909.689       9.600.000
                SERVICII
    -66.167.069      -4.841.443      59.742.620       4.758.557      64.501.177
        34      SUBVENTII
     50.803.387                      50.803.387                      50.803.387
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice
     50.803.387                      50.803.387                      50.803.387
        38      TRANSFERURI                         457.365.045
     -7.400.000                     449.965.045                     449.965.045
        40       Transferuri neconsolidabile        457.365.045
     -7.400.000                     449.965.045                     449.965.045
        40 20     Alte transferuri                  457.365.045
     -7.400.000                     449.965.045                     449.965.045
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                202.212.457
    -42.061.707       1.118.400     160.150.750       1.118.400     161.269.150
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE          384.000
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE
          4.900                         388.900                         388.900
        85      Rambursari de credite externe           384.000
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite
          4.900                         388.900                         388.900
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane         384.000
          4.900                         388.900                         388.900
     01       Administratie centrala                  6.672.686       2.880.000
        605.366       2.999.165       7.278.052       5.879.165      13.157.217
     02       Rezerve materiale nationale           287.054.871
              si de mobilizare
    -48.938.366                     238.116.505                     238.116.505
     03       Prevenire si combatere inundatii        2.424.868
              si gheturi
       -530.590                       1.894.278                       1.894.278
     04       Meteorologie si hidrologie             35.934.455
         30.590                      35.965.045                      35.965.045
     05       Stimulare productie de export         300.000.000
              si a exportului
                                    300.000.000                     300.000.000
     06       Actiuni de cooperare economica         83.000.000
              internationala
                                     83.000.000                      83.000.000
     50       Alte cheltuieli pentru actiuni        112.293.153       6.720.000
              economice
    -18.888.266      -6.720.000      93.404.887                      93.404.887
7100            Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI      2.065.464.128
    660.417.588                   2.725.881.716                   2.725.881.716
        01     CHELTUIELI CURENTE                 1.988.288.107
    674.578.281                   2.662.866.388                   2.662.866.388
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              310.039.128
     -6.768.448                     303.270.680                     303.270.680
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI             856.910.206
                SERVICII
    -13.862.852                     843.047.354                     843.047.354
        34      SUBVENTII                               865.822
                                        865.822                         865.822
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                     865.822
                                        865.822                         865.822
        38      TRANSFERURI                         820.472.951
    695.209.581                   1.515.682.532                   1.515.682.532
        39       Transferuri consolidabile              264.150
                                        264.150                         264.150
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii                   264.150
                                        264.150                         264.150
        40       Transferuri neconsolidabile        820.208.801
    695.209.581                   1.515.418.382                   1.515.418.382
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale           16.037.818
       -985.563                      15.052.255                      15.052.255
        40 16     Fondul de cercetare-
                  dezvoltare                        110.000.000
   -100.000.000                      10.000.000                      10.000.000
        40 17     Fondul pentru stimularea
                  inovarii                           27.441.671
    -20.000.000                       7.441.671                       7.441.671
        40 20     Alte transferuri                  168.429.312
    -20.454.856                     147.974.456                     147.974.456
        40 22     Cheltuieli pentru sustinerea
                  programelor tehnice de
                  conservare sau de inchidere
                  a minelor                         498.300.000
   -190.350.000                     307.950.000                     307.950.000
        40 24     Cheltuieli pentru sustinerea
                  transportului feroviar public
                  de calatori
  1.027.000.000                   1.027.000.000                   1.027.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 77.176.021
    -14.160.693                      63.015.328                      63.015.328
7101          Cercetare stiintifica               1.210.377.038
   -138.858.451                   1.071.518.587                   1.071.518.587
        01     CHELTUIELI CURENTE                 1.136.551.717
   -125.706.319                   1.010.845.398                   1.010.845.398
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              130.406.458
     -3.917.000                     126.489.458                     126.489.458
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                            800.908.206
    -12.048.900                     788.859.306                     788.859.306
        34      SUBVENTII                               865.822
                                        865.822                         865.822
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                     865.822
                                        865.822                         865.822
        38      TRANSFERURI                         204.371.231
   -109.740.419                      94.630.812                      94.630.812
        39       Transferuri consolidabile               52.830
                                         52.830                          52.830
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii                    52.830
                                         52.830                          52.830
        40       Transferuri neconsolidabile        204.318.401
   -109.740.419                      94.577.982                      94.577.982
        40 11     Contributii si cotizatii
                  la organisme internationale        16.037.818
       -985.563                      15.052.255                      15.052.255
        40 16     Fondul de cercetare-
                  dezvoltare                        110.000.000
   -100.000.000                      10.000.000                      10.000.000
        40 17     Fondul pentru stimularea
                  inovarii                           27.441.671
    -20.000.000                       7.441.671                       7.441.671
        40 20     Alte transferuri                   50.838.912
     11.245.144                      62.084.056                      62.084.056
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 73.825.321
    -13.152.132                      60.673.189                      60.673.189
     01        Administratie centrala                44.870.190
     -3.057.560                      41.812.630                      41.812.630
     02        Cercetare fundamentala               176.895.902
    -20.364.336                     156.531.566                     156.531.566
     03        Cercetare aplicativa si
               experimentala                        901.614.329
   -117.061.870                     784.552.459                     784.552.459
     50        Alte institutii si actiuni
               pentru cercetare stiintifica          86.996.617
      1.625.315                      88.621.932                      88.621.932
7201          ALTE ACTIUNI                          356.787.090
    -37.373.961                     319.413.129                     319.413.129
        01     CHELTUIELI CURENTE                   353.436.390
    -36.365.400                     317.070.990                     317.070.990
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              179.632.670
     -2.851.448                     176.781.222                     176.781.222
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                             56.002.000
     -1.813.952                      54.188.048                      54.188.048
        38      TRANSFERURI                         117.801.720
    -31.700.000                      86.101.720                      86.101.720
        39       Transferuri consolidabile              211.320
                                        211.320                         211.320
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii                   211.320
                                        211.320                         211.320
        40       Transferuri neconsolidabile        117.590.400
    -31.700.000                      85.890.400                      85.890.400
        40 20     Alte transferuri                  117.590.400
    -31.700.000                      85.890.400                      85.890.400
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                  3.350.700
     -1.008.561                       2.342.139                       2.342.139
     01        Administratie centrala vamala si
               unitati teritoriale                  182.181.700
     -6.938.248                     175.243.452                     175.243.452
     03        Distrugere tehnica militara            3.230.000
                                      3.230.000                       3.230.000
     05        Acordarea de medalii comemorative      1.000.000
                                      1.000.000                       1.000.000
     06        Cheltuieli pentru aplicarea
               tratatelor internationale              2.715.000
                                      2.715.000                       2.715.000
     07        Protectie civila                      39.417.290
        493.141                      39.910.431                      39.910.431
     08        Executarea silita a creantelor
               bugetare                              14.200.000
                                     14.200.000                      14.200.000
     10        Despagubiri civile, precum si
               cheltuieli judiciare si
               extrajudiciare derivate din
               actiuni in reprezentarea
               intereselor statului potrivit
               dispozitiilor legale                  63.890.400
    -30.000.000                      33.890.400                      33.890.400
     11        Onorarii pentru expertizele
               contabile dispuse in cadrul
               procesului penal                      10.000.000
                                     10.000.000                      10.000.000
     50        Alte cheltuieli                       40.152.700
       -928.854                      39.223.846                      39.223.846
7801          Cheltuieli din Fondul la
              dispozitia Guvernului constituit
              din varsamintele din privatizare      498.300.000
    836.650.000                   1.334.950.000                   1.334.950.000
        01     CHELTUIELI CURENTE                   498.300.000
    836.650.000                   1.334.950.000                   1.334.950.000
        38      TRANSFERURI                         498.300.000
    836.650.000                   1.334.950.000                   1.334.950.000
        40       Transferuri neconsolidabile        498.300.000
    836.650.000                   1.334.950.000                   1.334.950.000
        40 22     Cheltuieli pentru sustinerea
                  programelor tehnice de
                  conservare sau de inchidere a
                  minelor                           498.300.000
   -190.350.000                     307.950.000                     307.950.000
        40 24     Cheltuieli pentru sustinerea
                  transportului feroviar public
                  de calatori
  1.027.000.000                   1.027.000.000                   1.027.000.000
     01        Cheltuieli pentru sustinerea
               programelor tehnice de
               conservare sau de inchidere a
               minelor                              498.300.000
   -190.350.000                     307.950.000                     307.950.000
     03        Cheltuieli pentru sustinerea
               transportului feroviar public
               de calatori
  1.027.000.000                   1.027.000.000                   1.027.000.000
8500            Partea a VII-a - TRANSFERURI      8.609.013.550
   -195.478.721                   8.413.534.829                   8.413.534.829
8501          TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT     8.609.013.550
   -195.478.721                   8.413.534.829                   8.413.534.829
     01         Transferuri din bugetul de stat
                catre bugetele locale pentru
                asigurarea protectiei sociale a
                populatiei pentru energie
                termica si transport urban de
                calatori                          2.150.000.000
    100.000.000                   2.250.000.000                   2.250.000.000
     02         Transferuri din bugetul de stat
                catre bugetele locale pentru
                investitii                        2.388.580.000
   -200.000.000                   2.188.580.000                   2.188.580.000
     03         Transferuri din bugetul de stat
                catre bugetele locale pentru
                investitii finantate partial
                din imprumuturi externe             400.000.000
                                    400.000.000                     400.000.000
     04         Transferuri din bugetul de stat
                catre bugetul asigurarilor
                sociale de stat                   1.665.165.846
   -100.000.000                   1.565.165.846                   1.565.165.846
     05         Transferuri din bugetul de stat
                pentru acoperirea deficitului
                bugetului asigurarilor sociale
                de stat din anul 1996                90.758.149
                                     90.758.149                      90.758.149
     07         Transferuri din bugetul de stat
                catre bugetele locale pentru
                finantarea Programului de
                pietruire a drumurilor comunale
                si alimentarea cu apa a satelor     300.000.000
     20.000.000                     320.000.000                     320.000.000
     08         Transferuri din bugetul de stat
                catre bugetul Fondului special
                de risc si accident                 538.457.530
                                    538.457.530                     538.457.530
     09         Transferuri din bugetul de stat
                catre bugetul Fondului special
                pentru plata pensiilor si a
                altor drepturi de asigurari
                sociale ale agricultorilor        1.076.052.025
    -15.478.721                   1.060.573.304                   1.060.573.304
8600            Partea a VIII-a - IMPRUMUTURI
                ACORDATE                          2.454.843.550
   -250.000.000                   2.204.843.550                   2.204.843.550
8601          Imprumuturi                         2.454.843.550
   -250.000.000                   2.204.843.550                   2.204.843.550
        79      IMPRUMUTURI ACORDATE              2.454.843.550
   -250.000.000                   2.204.843.550                   2.204.843.550
        80 02     Imprumuturi acordate pentru
                  finalizarea unor obiective
                  aprobate prin conventii
                  bilaterale si acorduri
                  interguvernamentale               113.875.000
    -10.000.000                     103.875.000                     103.875.000
        80 05     Imprumuturi acordate
                  persoanelor care beneficiaza
                  de statutul de refugiat si
                  sunt lipsite de mijloace de
                  existenta                             968.550
                                        968.550                         968.550
        80 06     Imprumuturi acordate pentru
                  creditarea agriculturii           940.000.000
   -240.000.000                     700.000.000                     700.000.000
        80 07     Imprumuturi acordate pentru
                  acoperirea arieratelor catre
                  RENEL SI ROMGAZ                 1.400.000.000
                                  1.400.000.000                   1.400.000.000
     02           Imprumuturi pentru
                  finalizarea unor obiective
                  aprobate prin conventii
                  bilaterale si acorduri
                  interguvernamentale               113.875.000
    -10.000.000                     103.875.000                     103.875.000
     05         Imprumuturi acordate
                persoanelor care beneficiaza
                de statutul de refugiat si sunt
                lipsite de mijloace de
                existenta                               968.550
                                        968.550                         968.550
     06         Imprumuturi acordate pentru
                creditarea agriculturii             940.000.000
   -240.000.000                     700.000.000                     700.000.000
     07         Imprumuturi acordate pentru
                acoperirea arieratelor catre
                RENEL si ROMGAZ                   1.400.000.000
                                  1.400.000.000                   1.400.000.000
8800            Partea a IX-a - PLATI DE
                DOBANZI SI ALTE CHELTUIELI
                AFERENTE DATORIEI PUBLICE        20.177.680.000
 -2.669.880.000                  17.507.800.000                  17.507.800.000
8801          Dobanzi aferente datoriei publice
              si alte cheltuieli                 20.177.680.000
 -2.669.880.000                  17.507.800.000                  17.507.800.000
    01         Dobanzi aferente datoriei
               publice interne                   15.830.900.000
 -2.360.900.000                  13.470.000.000                  13.470.000.000
     02        Dobanzi aferente datoriei
               publice externe                      466.870.000
   -190.770.000                     276.100.000                     276.100.000
     03        Cheltuieli ocazionate de
               emisiunea si plasarea titlurilor
               de stat si de riscul garantiilor
               date de stat, in conditiile
               legii                              1.644.900.000
     32.300.000                   1.677.200.000                   1.677.200.000
     04        Diferente de curs aferente
               datoriei publice externe           2.235.010.000
   -150.510.000                   2.084.500.000                   2.084.500.000
9500            Partea a XI-a - FONDURI
                DE REZERVA                        3.575.943.552
   -913.208.655                   2.662.734.897                   2.662.734.897
9501          Fonduri de rezerva                  3.575.943.552
   -913.208.655                   2.662.734.897                   2.662.734.897
     01        Fond de rezerva bugetara la
               dispozitia Guvernului                 30.943.552
     93.791.345                     124.734.897                     124.734.897
     02        Fond de interventie la
               dispozitia Guvernului                 25.000.000
     20.000.000                      45.000.000                      45.000.000
     03        Fond la dispozitia Guvernului
               Romaniei pentru relatiile cu
               Republica Moldova                     20.000.000
                                     20.000.000                      20.000.000
     04        Fond la dispozitia Guvernului
               constituit din varsamintele din
               privatizare                        3.500.000.000*)
 -1.027.000.000                   2.473.000.000*)             2.473.000.000*)
9901          DEFICIT                           -13.026.400.000  -7.337.098.877
   -423.900.000   1.249.998.322 -13.450.300.000  -6.087.100.555 -19.537.400.555
_______________________________________________________________________________
    *) la care, adaugandu-se sumele de 498,3 miliarde lei cheltuieli pentru inchiderea si conservarea minelor si 1.893,0 miliarde lei pentru acoperirea partiala a dobanzilor aferente datoriei publice preluate de la Banca Agricola - S.A., totalul este de 5.891,3 miliarde lei, reprezentand varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului.
    *) la care, adaugandu-se sumele de 307,95 miliarde lei cheltuieli pentru inchiderea si conservarea minelor, 1.893,0 miliarde lei pentru acoperirea partiala a dobanzilor aferente datoriei publice preluate de la Banca Agricola - S.A. si 1.027,0 miliarde lei pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori, totalul este de 5.700,95 miliarde lei, reprezentand varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului.

    ANEXA 2

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 1998
                 - Detalierea pe articole de cheltuieli -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A1 - Capitol
    A2 - Subcapitol
    A3 - Titlu/Articol
    A4 - Alineat
                                                                - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
 A1  A2 A3 A4                                   Program         Intrari de
                                                actualizat      credite externe
                                                buget de stat
===============================================================================
          Influente             Program         Intrari de
------------------------------- rectificat      credite externe       Total
                Intrari de      buget de stat
Buget de stat   credite externe
-------------------------------------------------------------------------------
      A                       B                       1              2
===============================================================================
      3                4         5 = 1 + 3         6 = 2 + 4      7 = 5 + 6
-------------------------------------------------------------------------------
5001           II. CHELTUIELI - TOTAL            88.443.400.000   7.337.098.877
 -5.385.800.000  -1.249.998.322  83.057.600.000   6.087.100.555  89.144.700.555
        01    CHELTUIELI CURENTE                 77.885.391.788   2.195.823.360
 -3.776.789.211    -875.006.312  74.108.602.577   1.320.817.048  75.429.419.625
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL           16.784.340.245      17.362.138
    -26.132.381             -92  16.758.207.864      17.362.046  16.775.569.910
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                          9.725.435.038     123.935.078
   -731.193.999     -13.086.723   8.994.241.039     110.848.355   9.105.089.394
        34      SUBVENTII                         2.973.626.276
    318.235.687                   3.291.861.963                   3.291.861.963
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice               1.178.564.276
     59.654.687                   1.238.218.963                   1.238.218.963
        35 02    Subventii pe produse si
                 activitati                       1.253.762.000
     10.781.000                   1.264.543.000                   1.264.543.000
        35 03    Subventii pentru acoperirea
                 diferentelor de pret si tarif      541.300.000
    247.800.000                     789.100.000                     789.100.000
        36      PRIME                               183.000.000
    174.900.000                     357.900.000                     357.900.000
        38      TRANSFERURI                      24.465.366.677   2.054.526.144
     70.490.137    -861.919.497  24.535.856.814   1.192.606.647  25.728.463.461
        39       Transferuri consolidabile        8.762.123.612
   -224.983.666                   8.537.139.946                   8.537.139.946
        39 01     Transferul din bugetul de
                  stat catre bugetele locale
                  pentru asigurarea protectiei
                  sociale a populatiei pentru
                  energia termica si
                  transportul urban de calatori   2.150.000.000
    100.000.000                   2.250.000.000                   2.250.000.000
        39 02     Transferul din bugetul de
                  stat catre bugetele locale
                  pentru investitii               2.388.580.000
   -200.000.000                   2.188.580.000                   2.188.580.000
        39 03     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetele locale
                  pentru investitii finantate
                  partial din imprumuturi
                  externe                           400.000.000
                                    400.000.000                     400.000.000
        39 04     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul
                  asigurarilor sociale de stat    1.665.165.846
   -100.000.000                   1.565.165.846                   1.565.165.846
        39 07     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetele locale
                  pentru finantarea Programului
                  de pietruire a drumurilor
                  comunale si alimentarea cu
                  apa a satelor                     300.000.000
     20.000.000                     320.000.000                     320.000.000
        39 08     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  special de risc si accident       538.457.530
                                    538.457.530                     538.457.530
        39 09     Transferuri din bugetul de
                  stat catre bugetul Fondului
                  special pentru plata
                  pensiilor si a altor
                  drepturi de asigurari sociale
                  ale agricultorilor              1.076.052.025
    -15.478.721                   1.060.573.304                   1.060.573.304
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii               243.868.211
    -29.504.945                     214.363.266                     214.363.266
        40       Transferuri neconsolidabile     15.703.243.065   2.054.526.144
    295.473.803    -861.919.497  15.998.716.868   1.192.606.647  17.191.323.515
        40 01     Locuinte                          569.558.000
    -20.000.000                     549.558.000                     549.558.000
        40 02     Burse                             488.439.852
    -41.667.290                     446.772.562                     446.772.562
        40 03     Alocatii si alte ajutoare
                  pentru copii                    4.658.461.285
   -130.016.300                   4.528.444.985                   4.528.444.985
        40 04     Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
                  militari si alte persoane       1.851.742.055
    -38.369.000                   1.813.373.055                   1.813.373.055
        40 08     Ajutoare sociale                      400.000
                                        400.000                         400.000
        40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                  indemnizatii                        5.854.521
                                      5.854.521                       5.854.521
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale          210.173.245
    -37.847.551                     172.325.694                     172.325.694
        40 13     Diferenta de dobanzi aferenta
                  creditelor bancare
                  subventionata potrivit
                  dispozitiilor legale                   30.000
                                         30.000                          30.000
        40 15     Plati efectuate in cadrul
                  Programului de redistribuire
                  a fortei de munca                 160.000.000
     80.000.000                     240.000.000                     240.000.000
        40 16     Fondul de cercetare-
                  dezvoltare                        110.000.000
   -100.000.000                      10.000.000                      10.000.000
        40 17     Fondul pentru stimularea
                  inovarii                           27.441.671
    -20.000.000                       7.441.671                       7.441.671
        40 18     Transferuri de la bugetul de
                  stat pentru acoperirea
                  deficitului bugetului
                  asigurarilor sociale de stat
                  din anul 1996                      90.758.149
                                     90.758.149                      90.758.149
        40 20     Alte transferuri                6.783.302.961   2.054.526.144
   -233.276.056    -861.919.497   6.550.026.905   1.192.606.647   7.742.633.552
        40 22     Cheltuieli pentru sustinerea
                  programelor tehnice de
                  conservare sau de inchidere a
                  minelor                           498.300.000
   -190.350.000                     307.950.000                     307.950.000
        40 23     Protectie sociala ce se
                  acorda pentru unele
                  activitati din sectorul
                  minier                            248.781.326
                                    248.781.326                     248.781.326
        40 24     Cheltuieli pentru sustinerea
                  transportului feroviar public
                  de calatori
  1.027.000.000                   1.027.000.000                   1.027.000.000
        49      DOBANZI AFERENTE DATORIEI
                PUBLICE                          20.177.680.000
 -2.669.880.000                  17.507.800.000                  17.507.800.000
        50 01    Dobanzi aferente datoriei
                 publice interne                 15.830.900.000
 -2.360.900.000                  13.470.000.000                  13.470.000.000
        50 02    Dobanzi aferente datoriei
                 publice externe                    466.870.000
   -190.770.000                     276.100.000                     276.100.000
        50 03    Cheltuieli ocazionate de
                 emisiunea si plasarea
                 titlurilor de stat si de
                 riscurile garantiilor date de
                 stat in conditiile legii         1.644.900.000
     32.300.000                   1.677.200.000                   1.677.200.000
        50 04    Diferente de curs aferente
                 datoriei publice externe         2.235.010.000
   -150.510.000                   2.084.500.000                   2.084.500.000
        60      REZERVE                           3.575.943.552
   -913.208.655                   2.662.734.897                   2.662.734.897
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL               5.048.900.959   5.141.275.517
   -992.167.567    -374.992.010   4.056.733.392   4.766.283.507   8.823.016.899
        79    IMPRUMUTURI ACORDATE                2.454.843.550
   -250.000.000                   2.204.843.550                   2.204.843.550
        80 02     Imprumuturi acordate pentru
                  finalizarea unor obiective
                  aprobate prin conventii
                  bilaterale si acorduri
                  interguvernamentale               113.875.000
    -10.000.000                     103.875.000                     103.875.000
        80 05     Imprumuturi acordate
                  persoanelor care beneficiaza
                  de statutul de refugiat si
                  sunt lipsite de mijloace
                  de existenta                          968.550
                                        968.550                         968.550
        80 06     Imprumuturi acordate pentru
                  creditarea agriculturii           940.000.000
   -240.000.000                     700.000.000                     700.000.000
        80 07     Imprumuturi acordate pentru
                  acoperirea arieratelor catre
                  RENEL si ROMGAZ                 1.400.000.000
                                  1.400.000.000                   1.400.000.000
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE    3.054.263.703
   -366.843.222                   2.687.420.481                   2.687.420.481
        85      Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele externe
                contractate de ordonatorii de
                credite                           3.010.248.353
   -356.062.222                   2.654.186.131                   2.654.186.131
        85 01    Rambursari de credite externe    2.141.803.958
   -245.737.346                   1.896.066.612                   1.896.066.612
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane     868.444.395
   -110.324.876                     758.119.519                     758.119.519
        88      Rambursari de credite interne
                si plati de dobanzi si
                comisioane aferente acestora         44.015.350
    -10.781.000                      33.234.350                      33.234.350
        88 01    Rambursari de credite interne       30.147.500
    -10.781.000                      19.366.500                      19.366.500
        88 02    Plati de dobanzi si comisioane      13.867.850
                                     13.867.850                      13.867.850
5101          Autoritati publice                  3.143.796.808     493.700.304
   -186.639.029    -141.752.900   2.957.157.779     351.947.404   3.309.105.183
        01     CHELTUIELI CURENTE                 2.620.120.865       3.631.776
    -33.560.296      -1.271.000   2.586.560.569       2.360.776   2.588.921.345
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            1.884.191.719          12.960
      6.813.841          -2.300   1.891.005.560          10.660   1.891.016.220
        10       Cheltuieli cu salariile          1.346.399.756          12.960
     -7.543.128          -2.300   1.338.856.628          10.660   1.338.867.288
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                    280.100.401
     -3.255.989                     276.844.412                     276.844.412
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata
                 ajutorului de somaj                 60.892.267
     -1.115.246                      59.777.021                      59.777.021
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari                        137.246.159
     19.832.330                     157.078.489                     157.078.489
        13 01     - deplasari, detasari,
                    transferari in tara              97.619.959
     20.900.330                     118.520.289                     118.520.289
        13 02     - deplasari in strainatate         39.626.200
     -1.068.000                      38.558.200                      38.558.200
        14       Contributii pentru
                 constituirea Fondului de
                 asigurari sociale de sanatate       59.553.136
     -1.104.126                      58.449.010                      58.449.010
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                            607.708.846       3.618.816
    -18.662.937      -1.268.700     589.045.909       2.350.116     591.396.025
        21       Drepturi cu caracter social             12.177
                                         12.177                          12.177
        22       Hrana                                  617.542
       -167.725                         449.817                         449.817
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                      261.914.614          22.080
      3.100.206                     265.014.820          22.080     265.036.900
        25       Materiale si prestari de
                 servicii cu caracter
                 functional                          68.376.615
     -2.633.200                      65.743.415                      65.743.415
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                          16.690.775
        955.588                      17.646.363                      17.646.363
        27       Reparatii curente                   46.454.321
     -2.140.485                      44.313.836                      44.313.836
        28       Reparatii capitale                 132.462.530         255.792
    -13.003.200                     119.459.330         255.792     119.715.122
        29       Carti si publicatii                 12.339.186
       -441.000                      11.898.186                      11.898.186
        30       Alte cheltuieli                     68.841.086       3.340.944
     -4.333.121      -1.268.700      64.507.965       2.072.244      66.580.209
        34      SUBVENTII                               616.570
      6.122.000                       6.738.570                       6.738.570
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                     616.570
      6.122.000                       6.738.570                       6.738.570
        38      TRANSFERURI                         127.603.730
    -27.833.200                      99.770.530                      99.770.530
        40       Transferuri neconsolidabile        127.603.730
    -27.833.200                      99.770.530                      99.770.530
        40 11    Contributii si cotizatii la
                 organisme internationale           127.310.730
    -27.813.200                      99.497.530                      99.497.530
        40 20    Alte transferuri                       293.000
        -20.000                         273.000                         273.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 452.173.143     490.068.528
   -102.232.933    -140.481.900     349.940.210     349.586.628     699.526.838
        72       Investitii ale institutiilor
                 publice                            452.173.143     490.068.528
   -102.232.933    -140.481.900     349.940.210     349.586.628     699.526.838
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE       71.502.800
    -50.845.800                      20.657.000                      20.657.000
        85     Rambursari de credite externe si
               plati de dobanzi si comisioane
               la creditele externe contractate
               de ordonatorii de credite             71.502.800
    -50.845.800                      20.657.000                      20.657.000
        85 01   Rambursari de credite externe        43.400.000
    -39.034.000                       4.366.000                       4.366.000
        85 02   Plati de dobanzi si comisioane       28.102.800
    -11.811.800                      16.291.000                      16.291.000
5401          Aparare nationala                   6.793.057.388   2.883.840.000
   -206.725.182    -141.970.800   6.586.332.206   2.741.869.200   9.328.201.406
        01     CHELTUIELI CURENTE                 5.063.905.543
    -63.442.317                   5.000.463.226                   5.000.463.226
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            2.162.099.230
    265.704.900                   2.427.804.130                   2.427.804.130
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                          2.612.261.860
   -409.147.217                   2.203.114.643                   2.203.114.643
        38      TRANSFERURI                         289.544.453
     80.000.000                     369.544.453                     369.544.453
        39       Transferuri consolidabile           29.491.115
                                     29.491.115                      29.491.115
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii                29.491.115
                                     29.491.115                      29.491.115
        40       Transferuri neconsolidabile        260.053.338
     80.000.000                     340.053.338                     340.053.338
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale               53.338
                                         53.338                          53.338
        40 15     Plati efectuate in cadrul
                  Programului de redistribuire
                  a fortei de munca                 160.000.000
     80.000.000                     240.000.000                     240.000.000
        40 20     Alte transferuri                  100.000.000
                                    100.000.000                     100.000.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 487.311.845   2.883.840.000
   -110.680.865    -141.970.800     376.630.980   2.741.869.200   3.118.500.180
        72      Investitii ale institutiilor
                publice                             455.611.845   2.883.840.000
   -110.680.865    -141.970.800     344.930.980   2.741.869.200   3.086.800.180
        73      Investitii ale regiilor autonome
                si societatilor comerciale cu
                capital de stat                      31.700.000
                                     31.700.000                      31.700.000
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE    1.241.840.000
    -32.602.000                   1.209.238.000                   1.209.238.000
        85     Rambursari de credite externe si
               plati de dobanzi si comisioane
               la creditele externe contractate
               de ordonatorii de credite          1.241.840.000
    -32.602.000                   1.209.238.000                   1.209.238.000
        85 01   Rambursari de credite externe     1.087.856.000
    -28.399.602                   1.059.456.398                   1.059.456.398
        85 02   Plati de dobanzi si comisioane      153.984.000
     -4.202.398                     149.781.602                     149.781.602
5501          Ordinea publica si siguranta
              nationala                           5.317.990.898     316.406.400
   -115.709.286     -11.434.500   5.202.281.612     304.971.900   5.507.253.512
        01     CHELTUIELI CURENTE                 4.629.319.081
     44.725.497                   4.674.044.578                   4.674.044.578
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            2.137.934.728
     97.002.700                   2.234.937.428                   2.234.937.428
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                          1.871.815.166
    -48.907.203                   1.822.907.963                   1.822.907.963
        34      SUBVENTII                           540.744.387
     22.630.000                     563.374.387                     563.374.387
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                 540.744.387
    22.630.000                      563.374.387                     563.374.387
        38      TRANSFERURI                          78.824.800
    -26.000.000                      52.824.800                      52.824.800
        39       Transferuri consolidabile           37.537.476
     -5.000.000                      32.537.476                      32.537.476
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii                37.537.476
     -5.000.000                      32.537.476                      32.537.476
        40       Transferuri neconsolidabile         41.287.324
    -21.000.000                      20.287.324                      20.287.324
        40 09     Alte ajutoare, alocatii si
                  indemnizatii                           23.480
                                         23.480                          23.480
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale            2.743.844
                                      2.743.844                       2.743.844
        40 20     Alte transferuri                   38.520.000
    -21.000.000                      17.520.000                      17.520.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 446.879.184     316.406.400
    -14.116.783     -11.434.500     432.762.401     304.971.900     737.734.301
        72      Investitii ale institutiilor
                publice                             446.879.184     316.406.400
    -14.116.783     -11.434.500     432.762.401     304.971.900     737.734.301
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
              DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE      241.792.633
   -146.318.000                      95.474.633                      95.474.633
        85     Rambursari de credite externe si
               plati de dobanzi si comisioane
               la creditele externe contractate
               de ordonatorii de credite            241.792.633
   -146.318.000                      95.474.633                      95.474.633
        85 01   Rambursari de credite externe       188.034.077
   -131.020.800                      57.013.277                      57.013.277
        85 02   Plati de dobanzi si comisioane       53.758.556
    -15.297.200                      38.461.356                      38.461.356
5701          Invatamant                         11.857.215.301     223.680.000
 -1.053.486.562     -17.353.420  10.803.728.739     206.326.580  11.010.055.319
        01     CHELTUIELI CURENTE                10.592.914.336     172.786.080
   -574.345.554      -9.417.160  10.018.568.782     163.368.920  10.181.937.702
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL            8.338.794.915      17.349.178
   -317.345.694                   8.021.449.221      17.349.178   8.038.798.399
        10       Cheltuieli cu salariile          6.371.133.298
   -251.050.502                   6.120.082.796                   6.120.082.796
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                  1.359.607.767
    -49.825.186                   1.309.782.581                   1.309.782.581
        12        Cheltuieli pentru
                  constituirea Fondului pentru
                  plata ajutorului de somaj         295.566.905
    -10.824.766                     284.742.139                     284.742.139
        13        Deplasari, detasari,
                  transferari                        25.323.775      17.349.178
      5.147.107                      30.470.882      17.349.178      47.820.060
        13 01     - deplasari, detasari,
                    transferari in tara               6.440.695
      5.147.107                      11.587.802                      11.587.802
        13 02     - deplasari in strainatate         18.883.080      17.349.178
                                     18.883.080      17.349.178      36.232.258
        14        Contributii pentru
                  constituirea Fondului de
                  asigurari sociale de sanatate     287.163.170
    -10.792.347                     276.370.823                     276.370.823
        20       CHELTUIELI MATERIALE SI
                 SERVICII                         1.602.748.859      99.756.902
   -206.332.570      -6.976.580   1.396.416.289      92.780.322   1.489.196.611
        21        Drepturi cu caracter social       234.724.566
    -16.959.000                     217.765.566                     217.765.566
        22        Hrana                             236.984.341
    -10.163.271                     226.821.070                     226.821.070
        23        Medicamente si materiale
                  sanitare                            3.203.913
                                      3.203.913                       3.203.913
        24        Cheltuieli pentru intretinere si
                  gospodarie                        258.816.777
    -17.068.203                     241.748.574                     241.748.574
        25        Materiale si prestari de
                  servicii cu caracter
                  functional                         74.960.813      19.922.100
    -14.950.704      -1.393.300      60.010.109      18.528.800      78.538.909
        26        Obiecte de inventar de mica
                  valoare sau scurta durata si
                  echipament                        241.972.707
    -66.439.721                     175.532.986                     175.532.986
        27        Reparatii curente                 153.522.554
    -28.948.144                     124.574.410                     124.574.410
        28        Reparatii capitale                170.568.994
    -27.443.450                     143.125.544                     143.125.544
        29        Carti si publicatii                16.397.421
        -20.800                      16.376.621                      16.376.621
        30        Alte cheltuieli                   120.823.292
    -38.339.277                      82.484.015                      82.484.015
        31        Manuale                            90.773.481      79.834.802
     14.000.000      -5.583.280     104.773.481      74.251.522     179.025.003
        34      SUBVENTII                           117.632.400
                                    117.632.400                     117.632.400
        35 01     Alocatii de la buget pentru
                  institutii publice                117.632.400
                                    117.632.400                     117.632.400
        38      TRANSFERURI                         533.738.162      55.680.000
    -50.667.290      -2.440.580     483.070.872      53.239.420     536.310.292
        39       Transferuri consolidabile              352.200
                                        352.200                         352.200
        39 16    Contributia persoanelor
                 asigurate pentru finantarea
                 ocrotirii sanatatii                    352.200
                                        352.200                         352.200
        40      Transferuri neconsolidabile         533.385.962      55.680.000
    -50.667.290      -2.440.580     482.718.672      53.239.420     535.958.092
        40 02    Burse                              488.439.852
    -41.667.290                     446.772.562                     446.772.562
        40 20    Alte transferuri                    44.946.110      55.680.000
     -9.000.000      -2.440.580      35.946.110      53.239.420      89.185.530
        70      CHELTUIELI DE CAPITAL             1.240.012.965      50.893.920
   -468.241.008      -7.936.260     771.771.957      42.957.660     814.729.617
        72        Investitii ale institutiilor
                  publice                         1.240.012.965      50.893.920
   -468.241.008      -7.936.260     771.771.957      42.957.660     814.729.617
        84      RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
                DOBANZI SI COMISIOANE LA
                CREDITE                              24.288.000
    -10.900.000                      13.388.000                      13.388.000
        85       Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si
                 comisioane la creditele externe
                 contractate de ordonatorii de
                 credite                             24.288.000
    -10.900.000                      13.388.000                      13.388.000
        85 02     Plati de dobanzi si comisioane     24.288.000
    -10.900.000                      13.388.000                      13.388.000
5801          Sanatate                            3.839.732.885     754.937.069
   -148.652.751    -215.056.480   3.691.080.134     539.880.589   4.230.960.723
        01     CHELTUIELI CURENTE                 2.872.646.254
    -76.165.944                   2.796.480.310                   2.796.480.310
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              921.716.502
    -59.327.903                     862.388.599                     862.388.599
        10       Cheltuieli cu salariile            688.339.598
    -45.779.003                     642.560.595                     642.560.595
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                    164.987.721
    -11.053.550                     153.934.171                     153.934.171
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata
                 ajutorului de somaj                 34.375.006
     -2.307.850                      32.067.156                      32.067.156
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari                            953.090
      2.100.700                       3.053.790                       3.053.790
        13 01    - deplasari, detasari,
                   transferari in tara                  753.090
      1.700.700                       2.453.790                       2.453.790
        13 02    - deplasari in strainatate             200.000
        400.000                         600.000                         600.000
        14       Contributii pentru
                 constituirea Fondului de
                 asigurari sociale de sanatate       33.061.087
     -2.288.200                      30.772.887                      30.772.887
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                            854.074.773
     -2.738.041                     851.336.732                     851.336.732
        21       Drepturi cu caracter social            100.000
                                        100.000                         100.000
        22       Hrana                               78.011.760
       -378.134                      77.633.626                      77.633.626
        23       Medicamente si materiale
                 sanitare                           505.461.484
     -1.011.460                     504.450.024                     504.450.024
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                       87.925.106
       -900.607                      87.024.499                      87.024.499
        25       Materiale si prestari de
                 servicii cu caracter
                 functional                          50.430.000
        -23.194                       50.406.806                     50.406.806
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                          30.510.500
        -16.630                      30.493.870                      30.493.870
        27       Reparatii curente                   20.344.500
         -6.586                      20.337.914                      20.337.914
        28       Reparatii capitale                  11.178.073
       -400.355                      10.777.718                      10.777.718
        29       Carti si publicatii                    104.290
           -178                         104.112                         104.112
        30       Alte cheltuieli                     70.009.060
           -897                      70.008.163                      70.008.163
        38      TRANSFERURI                       1.096.854.979
    -14.100.000                   1.082.754.979                   1.082.754.979
        39       Transferuri consolidabile               88.050
                                         88.050                          88.050
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii                    88.050
                                         88.050                          88.050
        40       Transferuri neconsolidabile      1.096.766.929
    -14.100.000                   1.082.666.929                   1.082.666.929
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale           12.812.525
                                     12.812.525                      12.812.525
        40 20     Alte transferuri                1.083.954.404
    -14.100.000                   1.069.854.404                   1.069.854.404
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                510.454.668     754.937.069
    -42.551.807    -215.056.480     467.902.861     539.880.589   1.007.783.450
        72      Investitii ale institutiilor
                publice                             510.454.668     754.937.069
    -42.551.807    -215.056.480     467.902.861     539.880.589   1.007.783.450
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE
               DOBANZI SI COMISIOANE LA CREDITE     456.631.963
    -29.935.000                     426.696.963                     426.696.963
        85      Rambursari de credite externe
                si plati de dobanzi si
                comisioane la creditele
                externe contractate de
                ordonatorii de credite              456.631.963
    -29.935.000                     426.696.963                     426.696.963
        85 01   Rambursari de credite externe       306.586.841
    -18.469.519                     288.117.322                     288.117.322
        85 02   Plati de dobanzi si comisioane      150.045.122
    -11.465.481                     138.579.641                     138.579.641
5901          Cultura, religie si actiuni
              privind activitatea sportiva si
              de tineret                          1.485.956.665
    -39.701.400                   1.446.255.265                   1.446.255.265
        01     CHELTUIELI CURENTE                 1.406.437.715
     -8.018.900                   1.398.418.815                   1.398.418.815
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              167.344.067
        -80.900                     167.263.167                     167.263.167
        10       Cheltuieli cu salariile            120.053.017
       -908.685                     119.144.332                     119.144.332
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                     27.048.727
       -209.523                      26.839.204                      26.839.204
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata
                 ajutorului de somaj                  5.880.062
        -65.846                       5.814.216                       5.814.216
        13       Deplasari, detasari,
                 transferari                          8.498.869
      1.169.000                       9.667.869                       9.667.869
        13 01    - deplasari, detasari,
                   transferari in tara                3.228.045
       -356.500                       2.871.545                       2.871.545
        13 02    - deplasari in strainatate           5.270.824
      1.525.500                       6.796.324                       6.796.324
        14       Contributii pentru
                 constituirea Fondului de
                 asigurari sociale de sanatate        5.863.392
        -65.846                       5.797.546                       5.797.546
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI
                SERVICII                            616.094.129
     19.537.460                     635.631.589                     635.631.589
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                       12.741.800
       -255.300                      12.486.500                      12.486.500
        25       Materiale si prestari de
                 servicii cu caracter
                 functional                         298.081.000
    -33.998.540                     264.082.460                     264.082.460
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                           2.177.200
       -649.000                       1.528.200                       1.528.200
        27       Reparatii curente                    2.800.000
            250                       2.800.250                       2.800.250
        28       Reparatii capitale                   1.175.000
            500                       1.175.500                       1.175.500
        29       Carti si publicatii                  3.866.500
      1.700.250                       5.566.750                       5.566.750
        30       Alte cheltuieli                    295.252.629
     52.739.300                     347.991.929                     347.991.929
        34      SUBVENTII                           507.138.711
    -19.900.700                     487.238.011                     487.238.011
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                 507.138.711
    -19.900.700                     487.238.011                     487.238.011
        38      TRANSFERURI                         115.860.808
     -7.574.760                     108.286.048                     108.286.048
        39       Transferuri consolidabile               35.220
                                         35.220                          35.220
        39 16     Contributia persoanelor
                  asigurate pentru finantarea
                  ocrotirii sanatatii                    35.220
                                         35.220                          35.220
        40       Transferuri neconsolidabile        115.825.588
     -7.574.760                     108.250.828                     108.250.828
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale           23.448.800
     -6.184.760                      17.264.040                      17.264.040
        40 13     Diferenta de dobanzi aferenta
                  creditelor bancare
                  subventionata potrivit
                  dispozitiilor legale                   30.000
                                         30.000                          30.000
        40 20     Alte transferuri                   92.346.788
     -1.390.000                      90.956.788                      90.956.788
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 79.518.950
    -31.682.500                      47.836.450                      47.836.450
        72      Investitii ale institutiilor
                publice                              79.518.950
    -31.682.500                      47.836.450                      47.836.450
6001          Asistenta sociala, alocatii,
              pensii, ajutoare si indemnizatii    7.062.765.258      23.928.960
   -153.583.080                   6.909.182.178      23.928.960   6.933.111.138
        01     CHELTUIELI CURENTE                 7.026.323.385      10.959.360
   -159.611.025                   6.866.712.360      10.959.360   6.877.671.720
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               96.583.055
     -1.668.400                      94.914.655                      94.914.655
        10       Cheltuieli cu salariile             69.526.532
       -937.100                      68.589.432                      68.589.432
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                     15.991.102
       -215.500                      15.775.602                      15.775.602
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata ajutorului
                 de somaj                             3.476.327
        -46.900                       3.429.427                       3.429.427
        13       Deplasari, detasari, transferari     4.232.097
       -422.000                       3.810.097                       3.810.097
        13 01    - deplasari, detasari,               3.225.634
                   transferari in tara
       -422.000                       2.803.634                       2.803.634
        13 02    - deplasari in strainatate           1.006.463
                                      1.006.463                       1.006.463
        14       Contributii pentru constituirea      3.356.997
                 Fondului de asigurari sociale
                 de sanatate
        -46.900                       3.310.097                       3.310.097
        20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     113.665.849      10.959.360
     42.537.220                     156.203.069      10.959.360     167.162.429
        21      Drepturi cu caracter social          62.025.237
     36.642.031                      98.667.268                      98.667.268
        22      Hrana                                   452.000
         48.000                         500.000                         500.000
        23      Medicamente si materiale sanitare        24.500
         25.000                          49.500                          49.500
        24      Cheltuieli pentru intretinere
                si gospodarie                        21.583.919
      4.071.189                      25.655.108                      25.655.108
        25      Materiale si prestari de servicii
                cu caracter functional                  420.674       2.959.360
          1.000                         421.674       2.959.360       3.381.034
        26      Obiecte de inventar de mica
                valoare sau scurta durata
                si echipament                           785.210
                                        785.210                         785.210
        27      Reparatii curente                     1.343.416
        250.000                       1.593.416                       1.593.416
        28      Reparatii capitale                    1.820.000
        500.000                       2.320.000                       2.320.000
        29      Carti si publicatii                     327.610
            479                         328.089                         328.089
        30      Alte cheltuieli                      24.883.283       8.000.000
        999.521                      25.882.804       8.000.000      33.882.804
        34     SUBVENTII                              5.366.386
                                      5.366.386                       5.366.386
        35 01   Alocatii de la buget pentru
                institutii publice                    5.366.386
                                      5.366.386                       5.366.386
        38     TRANSFERURI                        6.810.708.095
   -200.479.845                   6.610.228.250                   6.610.228.250
        39      Transferuri consolidabile           176.100.000
    -24.504.945                     151.595.055                     151.595.055
        39 16    Contributia persoanelor asigurate
                 pentru finantarea ocrotirii
                 sanatatii                          176.100.000
    -24.504.945                     151.595.055                     151.595.055
        40      Transferuri neconsolidabile       6.634.608.095
   -175.974.900                   6.458.633.195                   6.458.633.195
        40 03    Alocatii si alte ajutoare pentru
                 copii                            4.658.461.285
   -130.016.300                   4.528.444.985                   4.528.444.985
        40 04    Pensii si ajutoare I.O.V.R.,
                 militari si alte persoane        1.851.742.055
    -38.369.000                   1.813.373.055                   1.813.373.055
        40 08    Ajutoare sociale                       400.000
                                        400.000                         400.000
        40 09    Alte ajutoare, alocatii si
                 indemnizatii                         5.831.041
                                      5.831.041                       5.831.041
        40 11    Contributii si cotizatii la
                 organisme internationale             3.271.190
                                      3.271.190                       3.271.190
        40 20    Alte transferuri                   114.902.524
     -7.589.600                     107.312.924                     107.312.924
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 29.625.873      12.969.600
      8.027.945                      37.653.818      12.969.600      50.623.418
        72      Investitii ale institutiilor
                publice                              29.625.873      12.969.600
      8.027.945                      37.653.818      12.969.600      50.623.418
        84     RAMBURSARI DE CREDITE,
               PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
               LA CREDITE                             6.816.000
     -2.000.000                       4.816.000                       4.816.000
        85      Rambursari de credite externe si
                plati de dobanzi si comisioane la
                creditele externe contractate de
                ordonatorii de credite                6.816.000
     -2.000.000                       4.816.000                       4.816.000
        85 01    Rambursari de credite externe        4.320.000
     -2.000.000                       2.320.000                       2.320.000
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane       2.496.000
                                      2.496.000                       2.496.000
6301          Servicii si dezvoltare publica si
              locuinte                              796.405.446
   -132.915.892                     663.489.554                     663.489.554
        01     CHELTUIELI CURENTE                   693.622.216
   -121.481.078                     572.141.138                     572.141.138
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL                7.443.958
         44.500                       7.488.458                       7.488.458
        10       Cheltuieli cu salariile              4.886.177
         33.400                       4.919.577                       4.919.577
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                      1.076.067
          7.700                       1.083.767                       1.083.767
        12       Cheltuieli pentru constituirea         233.928
                 Fondului pentru plata ajutorului
                 de somaj
          1.700                         235.628                         235.628
        13       Deplasari, detasari, transferari     1.014.438
                                       1.014.438                      1.014.438
        13 01    - deplasari, detasari, transferari
                   in tara                              368.838
                                        368.838                         368.838
        13 02    - deplasari in strainatate             645.600
                                        645.600                         645.600
        14       Contributii pentru constituirea
                 Fondului de asigurari sociale de
                 sanatate                               233.348
          1.700                         235.048                         235.048
        20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       1.605.258
        974.422                       2.579.680                       2.579.680
        24      Cheltuieli pentru intretinere
                si gospodarie                           840.000
        450.000                       1.290.000                       1.290.000
        25      Materiale si prestari de servicii
                cu caracter functional                  306.900
        125.000                         431.900                         431.900
        26      Obiecte de inventar de mica
                valoare sau scurta durata si
                echipament                               54.900
         49.422                         104.322                         104.322
        27      Reparatii curente                       127.673
        150.000                         277.673                         277.673
        28      Reparatii capitale                       29.800
         50.000                          79.800                          79.800
        29      Carti si publicatii                      36.985
         50.000                          86.985                          86.985
        30      Alte cheltuieli                         209.000
        100.000                         309.000                         309.000
        38     TRANSFERURI                          684.573.000
   -122.500.000                     562.073.000                     562.073.000
        40      Transferuri neconsolidabile         684.573.000
   -122.500.000                     562.073.000                     562.073.000
        40 01   Locuinte                            569.558.000
    -20.000.000                     549.558.000                     549.558.000
        40 11   Contributii si cotizatii la
                organisme internationale                 15.000
                                         15.000                          15.000
        40 20   Alte transferuri                    115.000.000
   -102.500.000                      12.500.000                      12.500.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                102.783.230
    -11.434.814                      91.348.416                      91.348.416
        72      Investitii ale institutiilor
                publice                             102.783.230
    -11.434.814                      91.348.416                      91.348.416
6401          Mediu si ape                          279.953.381
      3.388.106                     283.341.487                     283.341.487
        01     CHELTUIELI CURENTE                    63.467.087
      1.774.400                      65.241.487                      65.241.487
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               46.948.941
      1.302.100                      48.251.041                      48.251.041
        10       Cheltuieli cu salariile             34.875.765
        989.979                      35.865.744                      35.865.744
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                      8.021.425
        227.662                       8.249.087                       8.249.087
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata
                 ajutorului de somaj                  1.743.788
         49.473                       1.793.261                       1.793.261
        13       Deplasari, detasari, transferari       640.373
        -14.500                         625.873                         625.873
        13 01    - deplasari, detasari, transferari
                 in tara                                607.898
        -14.500                         593.398                         593.398
        13 02    - deplasari in strainatate              32.475
                                         32.475                          32.475
        14       Contributii pentru constituirea
                 Fondului de asigurari sociale
                 de sanatate                          1.667.590
         49.486                       1.717.076                       1.717.076
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII     16.518.146
        472.300                      16.990.446                      16.990.446
        22       Hrana                                  150.000
                                        150.000                         150.000
        23       Medicamente si materiale sanitare        6.000
                                          6.000                           6.000
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                        9.000.000
       -440.000                       8.560.000                       8.560.000
        25       Materiale si prestari de servicii
                 cu caracter functional               5.400.000
      1.212.300                       6.612.300                       6.612.300
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                             160.000
                                        160.000                         160.000
        27       Reparatii curente                    1.000.000
       -300.000                         700.000                         700.000
        28       Reparatii capitale                      60.000
                                         60.000                          60.000
        29       Carti si publicatii                    140.000
                                        140.000                         140.000
        30       Alte cheltuieli                        602.146
                                        602.146                         602.146
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                216.486.294
      1.613.706                     218.100.000                     218.100.000
        72       Investitii ale institutiilor
                 publice                             26.600.000
     -8.620.925                      17.979.075                      17.979.075
        73       Investitii ale regiilor autonome
                 si societatilor comerciale cu
                 capital de stat                    189.886.294
     10.234.631                     200.120.925                     200.120.925
6601          Industrie                           2.087.234.413       9.438.144
     29.041.844        -610.687   2.116.276.257       8.827.457   2.125.103.714
        01     CHELTUIELI CURENTE                 1.650.633.910       9.438.144
    -36.257.456        -610.687   1.614.376.454       8.827.457   1.623.203.911
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               74.277.814
     -1.168.100                      73.109.714                      73.109.714
        10       Cheltuieli cu salariile             56.510.114
       -292.800                      56.217.314                      56.217.314
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                      5.831.915
        -67.300                       5.764.615                       5.764.615
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata ajutorului
                 de somaj                             1.267.810
        -14.700                       1.253.110                       1.253.110
        13       Deplasari, detasari, transferari     9.400.165
       -778.600                       8.621.565                       8.621.565
        13 01    - deplasari, detasari, transferari
                 in tara                                734.589
         81.000                         815.589                         815.589
        13 02    - deplasari in strainatate           8.665.576
       -859.600                       7.805.976                       7.805.976
        14       Contributii pentru constituirea
                 Fondului de asigurari sociale
                 de sanatate                          1.267.810
        -14.700                       1.253.110                       1.253.110
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    177.256.770
    -15.089.356                     162.167.414                     162.167.414
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                       12.262.307
        -82.900                      12.179.407                      12.179.407
        25       Materiale si prestari de servicii
                 cu caracter functional                 618.200
        -50.456                         567.744                         567.744
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                             195.830
                                        195.830                         195.830
        27       Reparatii curente                      567.484
                                        567.484                         567.484
        28       Reparatii capitale                      40.655
                                         40.655                          40.655
        29       Carti si publicatii                    214.642
                                        214.642                         214.642
        30       Alte cheltuieli                    163.357.652
    -14.956.000                     148.401.652                     148.401.652
        34      SUBVENTII                         1.075.662.000
                                  1.075.662.000                   1.075.662.000
        35 01    Alocatii de la buget pentru
                 institutii publice                   6.200.000
                                      6.200.000                       6.200.000
        35 02    Subventii pe produse si
                 activitati                       1.069.162.000
                                  1.069.162.000                   1.069.162.000
        35 03    Subventii pentru acoperirea
                 diferentelor de pret si tarif          300.000
                                        300.000                         300.000
        38      TRANSFERURI                         323.437.326       9.438.144
    -20.000.000        -610.687     303.437.326       8.827.457     312.264.783
        40       Transferuri neconsolidabile        323.437.326       9.438.144
    -20.000.000        -610.687     303.437.326       8.827.457     312.264.783
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale            6.720.000
                                      6.720.000                       6.720.000
        40 20     Alte transferuri                   67.936.000       9.438.144
    -20.000.000        -610.687      47.936.000       8.827.457      56.763.457
        40 23     Protectie sociala ce se acorda
                  pentru unele activitati din
                  sectorul minier                   248.781.326
                                    248.781.326                     248.781.326
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                431.411.386
     65.760.000                     497.171.386                     497.171.386
        72       Investitii ale institutiilor
                 publice                              2.003.958
      2.181.630                       4.185.588                       4.185.588
        73       Investitii ale regiilor autonome
                 si societatilor comerciale cu
                 capital de stat                    429.407.428
     63.578.370                     492.985.798                     492.985.798
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
               CREDITE                                5.189.117
       -460.700                       4.728.417                       4.728.417
        85       Rambursari de credite externe
                 plati de dobanzi si comisioane la
                 creditele externe contractate de
                 ordonatorii de credite               5.189.117
       -460.700                       4.728.417                       4.728.417
        85 01     Rambursari de credite externe       1.920.000
       -161.100                       1.758.900                       1.758.900
        85 02     Plati la dobanzi si comisioane      3.269.117
       -299.600                       2.969.517                       2.969.517
6701          Agricultura si silvicultura         4.728.813.194
    312.185.707                   5.040.998.901                   5.040.998.901
        01     CHELTUIELI CURENTE                 4.401.860.494
    396.692.181                   4.798.552 675                   4.798.552.675
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL              562.304.691
     -7.752.000                     554.552.691                     554.552.691
        10       Cheltuieli cu salariile            409.404.056
     -5.828.600                     403.575.456                     403.575.456
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                    101.336.460
     -1.340.600                      99.995.860                      99.995.860
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata ajutorului
                 de somaj                            20.142.703
       -291.400                      19.851.303                      19.851.303
        13       Deplasari, detasari, transferari    12.000.000
                                     12.000.000                      12.000.000
        13 01    - deplasari, detasari,
                 transferari in tara                 11.573.400
                                     11.573.400                      11.573.400
        13 02    - deplasari in strainatate             426.600
                                        426.600                         426.600
        14       Contributii pentru constituirea
                 Fondului de asigurari sociale de
                 sanatate                            19.421.472
       -291.400                      19.130.072                      19.130.072
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII    243.775.803
    -16.278.819                     227.496.984                     227.496.984
        22       Hrana                                2.111.115
       -316.667                       1.794.448                       1.794.448
        23       Medicamente si materiale sanitare   38.108.730
     -5.716.310                      32.392.420                      32.392.420
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                       40.296.371
                                     40.296.371                      40.296.371
        25       Materiale si prestari de servicii
                 cu caracter functional             144.024.980
     -9.970.430                     134.054.550                     134.054.550
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                           4.691.367
                                      4.691.367                       4.691.367
        27       Reparatii curente                    3.753.094
                                      3.753.094                       3.753.094
        28       Reparatii capitale                   7.037.051
                                      7.037.051                       7.037.051
        29       Carti si publicatii                  1.407.410
       -211.112                       1.196.298                       1.196.298
        30       Alte cheltuieli                      2.345.685
        -64.300                       2.281.385                       2.281.385
        34      SUBVENTII                           541.000.000
    247.800.000                     788.800.000                     788.800.000
        35 03    Subventii pentru acoperirea
                 diferentelor de pret si tarif      541.000.000
    247.800.000                     788.800.000                     788.800.000
        36      PRIME                               183.000.000
    174.900.000                     357.900.000                     357.900.000
        37       Prime acordate producatorilor
                 agricoli                           183.000.000
    174.900.000                     357.900.000                     357.900.000
        38      TRANSFERURI                       2.871.780.000
     -1.977.000                   2.869.803.000                   2.869.803.000
        40       Transferuri neconsolidabile      2.871.780.000
     -1.977.000                   2.869.803.000                   2.869.803.000
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale           12.480.000
     -1.977.000                      10.503.000                      10.503.000
        40 20     Alte transferuri                2.859.300.000
                                  2.859.300.000                   2.859.300.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL                 277.600.060
    -81.802.474                     195.797.586                     195.797.586
        72       Investitii ale institutiilor
                 publice                            103.704.180
       -810.222                     102.893.958                     102.893.958
        73       Investitii ale regiilor autonome
                 si societatilor comerciale
                 cu capital de stat                  73.895.880
     -7.382.252                      66.513.628                      66.513.628
        76       Achizitii de seminte pentru
                 fondul semintelor de rezerva       100.000.000
    -73.610.000                      26.390.000                      26.390.000
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
              DE DOBANZI SI COMISIOANE
              LA CREDITE                             49.352.640
     -2.704.000                      46.648.640                      46.648.640
        85       Rambursari de credite externe
                 si plati de dobanzi si comisioane
                 la creditele externe contractate
                 de ordonatorii de credite           49.352.640
     -2.704.000                      46.648.640                      46.648.640
        85 01     Rambursari de credite externe      31.405.440
     -1.244.000                      30.161.440                      30.161.440
        85 02     Plati de dobanzi si comisioane     17.947.200
     -1.460.000                      16.487.200                      16.487.200
6801          Transporturi si comunicatii         3.340.153.550   2.621.568.000
   -257.131.421    -718.098.700   3.083.022.129   1.903.469.300   4.986.491.429
        01     CHELTUIELI CURENTE                 1.888.432.117   1.989.408.000
    -17.445.165    -858.868.230    1.870.986.952  1.130.539.770   3.001.526.722
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               33.152.655
         11.800                       33.164.455                     33.164.455
        10       Cheltuieli cu salariile             23.797.407
          8.800                       23.806.207                     23.806.207
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                      5.464.310
          2.000                        5.466.310                      5.466.310
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata ajutorului
                 de somaj                             1.187.893
            500                        1.188.393                      1.188.393
        13       Deplasari, detasari, transferari     1.530.466
                                       1.530.466                      1.530.466
        13 01    - deplasari, detasari,
                 transferari in tara                    903.400
                                         903.400                        903.400
        13 02    - deplasari in strainatate              627.066
                                         627.066                        627.066
        14       Contributii pentru constituirea
                 Fondului de asigurari de
                 sanatate                              1.172.579
            500                        1.173.079                      1.173.079
        20      CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      25.089.684
      2.470.663                       27.560.347                     27.560.347
        21       Drepturi cu caracter social             243.960
                                         243.960                        243.960
        22       Hrana                                 1.441.950
      2.986.591                        4.428.541                      4.428.541
        23       Medicamente si materiale sanitare         2.360
                                           2.360                          2.360
        24       Cheltuieli pentru intretinere
                 si gospodarie                         5.508.956
       -251.689                        5.257.267                      5.257.267
        25       Materiale si prestari de servicii
                 cu caracter functional                8.185.504
       -214.239                        7.971.265                      7.971.265
        26       Obiecte de inventar de mica
                 valoare sau scurta durata si
                 echipament                              859.350
        -10.000                          849.350                        849.350
        27       Reparatii curente                     3.233.010
        -10.000                        3.223.010                      3.223.010
        28       Reparatii capitale                    4.327.900
                                       4.327.900                      4.327.900
        29       Carti si publicatii                     161.261
        -10.000                          151.261                        151.261
        30       Alte cheltuieli                       1.125.433
        -20.000                        1.105.433                      1.105.433
        34      SUBVENTII                            184.600.000
     10.781.000                      195.381.000                    195.381.000
        35 02    Subventii pe produse si activitati  184.600.000
     10.781.000                      195.381.000                    195.381.000
        38      TRANSFERURI                        1.645.589.778  1.989.408.000
    -30.708.628     -858.868.230   1.614.881.150   1.130.539.770  2.745.420.920
        40       Transferuri neconsolidabile       1.645.589.778  1.989.408.000
    -30.708.628     -858.868.230   1.614.881.150   1.130.539.770  2.745.420.920
        40 11     Contributii si cotizatii la
                  organisme internationale             5.280.000
       -887.028                        4.392.972                      4.392.972
        40 20     Alte transferuri                 1.640.309.778  1.989.408.000
    -29.821.600     -858.868.230   1.610.488.178   1.130.539.770  2.741.027.948
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 495.254.883    632.160.000
   -148.603.634      140.769.530     346.651.249     772.929.530  1.119.580.779
        73        Investitii ale regiilor
                  autonome si societatilor
                  comerciale cu capital de stat      495.254.883    632.160.000
   -148.603.634      140.769.530     346.651.249     772.929.530  1.119.580.779
        84    RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
              DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
              CREDITE                                956.466.550
    -91.082.622                      865.383.928                    865.383.928
        85     Rambursari de credite externe si
               plati de dobanzi si comisioane
               la creditele externe contractate
               de ordonatorii de credite             912.451.200
    -80.301.622                      832.149.578                    832.149.578
        85 01   Rambursari de credite externe        478.281.600
    -25.408.325                      452.873.275                    452.873.275
        85 02   Plati de dobanzi si comisioane       434.169.600
    -54.893.297                      379.276.303                    379.276.303
        88     Rambursari de credite interne si
               plati de dobanzi si comisioane
               aferente acestora                      44.015.350
    -10.781.000                      33.234.350                      33.234.350
        88 01   Rambursari de credite interne         30.147.500
    -10.781.000                      19.366.500                      19.366.500
        88 02   Plati de dobanzi si comisioane        13.867.850
                                     13.867.850                      13.867.850
6901          Alte actiuni economice                 827.380.033      9.600.000
    -67.721.266      -3.720.835     759.658.767        5.879.165    765.537.932
        01     CHELTUIELI CURENTE                    624.783.576      9.600.000
    -25.664.459      -4.839.235     599.119.117        4.760.765    603.879.882
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL                41.508.842
     -2.900.777           2.208      38.608.065            2.208     38.610.273
        10       Cheltuieli cu salariile              30.528.451
     -2.094.198                      28.434.253                      28.434.253
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                       7.021.544
       -538.866                       6.482.678                       6.482.678
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata ajutorului
                 de somaj                              1.526.422
        -97.778                       1.428.644                       1.428.644
        13       Deplasari, detasari, transferari        908.000
        -80.000           2.208         828.000            2.208        830.208
        13 01    - deplasari, detasari, transferari
                 in tara                                 838.143
        -80.000           2.208         758.143            2.208        760.351
        13 02    - deplasari in strainatate               69.857
                                         69.857                          69.857
        14       Contributii pentru constituirea
                 Fondului de asigurari sociale de
                 sanatate                              1.524.425
        -89.935                       1.434.490                       1.434.490
        20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      125.909.689      9.600.000
    -66.167.069      -4.841.443      59.742.620        4.758.557     64.501.177
        22      Hrana                                     11.000
                                         11.000                          11.000
        23      Medicamente si materiale sanitare          2.200
                                          2.200                           2.200
        24      Cheltuieli pentru intretinere
                si gospodarie                         34.986.331
     -5.917.260           8.861      29.069.071            8.861     29.077.932
        25      Materiale si prestari de servicii
                cu caracter functional                81.355.731      9.600.000
    -60.098.043      -5.088.000      21.257.688        4.512.000     25.769.688
        26      Obiecte de inventar de mica
                valoare sau scurta durata si
                echipament                             2.375.304
       -151.766                       2.223.538                       2.223.538
        27      Reparatii curente                      2.060.105
                         25.584       2.060.105           25.584      2.085.689
        28      Reparatii capitale                     2.570.000
                                      2.570.000                       2.570.000
        29      Carti si publicatii                      262.655
                                        262.655                         262.655
        30      Alte cheltuieli                        2.286.363
                        212.112       2.286.363          212.112      2.498.475
        34     SUBVENTII                              50.803.387
                                     50.803.387                      50.803.387
        35 01   Alocatii de la buget pentru
                institutii publice                    50.803.387
                                     50.803.387                      50.803.387
        38     TRANSFERURI                           457.365.045
     -7.400.000                     449.965.045                     449.965.045
        40      Transferuri neconsolidabile          457.365.045
     -7.400.000                     449.965.045                     449.965.045
        40 20    Alte transferuri                    457.365.045
     -7.400.000                     449.965.045                     449.965.045
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                 202.212.457
    -42.061.707       1.118.400     160.150.750        1.118.400    161.269.150
        71      Stocuri pentru rezerve materiale
                nationale si de mobilizare           195.514.637
    -41.062.405                     154.452.232                     154.452.232
        72      Investitii ale institutiilor
                publice                                6.571.751
       -999.302       1.118.400       5.572.449        1.118.400      6.690.849
        73      Investitii ale regiilor autonome
                si societatilor comerciale cu
                capital de stat                          126.069
                                        126.069                         126.069
        84     RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI
               DE DOBANZI SI COMISIOANE
               LA CREDITE                                384.000
          4.900                         388.900                         388.900
        85      Rambursari de credite externe si
                plati de dobanzi si comisioane
                la creditele externe contractate
                de ordonatorii de credite                384.000
          4.900                         388.900                         388.900
        85 02    Plati de dobanzi si comisioane          384.000
          4.900                         388.900                         388.900
7101          Cercetare stiintifica                1.210.377.038
   -138.858.451                   1.071.518.587                   1.071.518.587
        01     CHELTUIELI CURENTE                  1.136.551.717
   -125.706.319                   1.010.845.398                   1.010.845.398
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               130.406.458
     -3.917.000                     126.489.458                     126.489.458
        10       Cheltuieli cu salariile              99.409.713
     -3.509.027                      95.900.686                      95.900.686
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                      19.769.959
       -506.681                      19.263.278                      19.263.278
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata
                 ajutorului de somaj                   4.245.452
        -98.996                       4.146.456                       4.146.456
        13       Deplasari, detasari, transferari      2.247.781
        350.000                       2.597.781                       2.597.781
        13 01    - deplasari, detasari, transferari
                 in tara                               1.152.322
        147.142                       1.299.464                       1.299.464
        13 02    - deplasari in strainatate            1.095.459
        202.858                       1.298.317                       1.298.317
        14       Contributii pentru constituirea
                 Fondului de asigurari sociale
                 de sanatate                           4.733.553
       -152.296                       4.581.257                       4.581.257
        20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII      800.908.206
    -12.048.900                     788.859.306                     788.859.306
        21      Drepturi cu caracter social               83.371
                                         83.371                          83.371
        22      Hrana                                  2.234.573
                                      2.234.573                       2.234.573
        24      Cheltuieli pentru intretinere
                si gospodarie                         15.205.622
        666.869                      15.872.491                      15.872.491
        25      Materiale si prestari de servicii
                cu caracter functional                55.429.294
     -9.397.784                      46.031.510                      46.031.510
        26      Obiecte de inventar de mica
                valoare sau scurta durata si
                echipament                               709.489
        -36.895                         672.594                         672.594
        27      Reparatii curente                        935.661
         39.254                         974.915                         974.915
        28      Reparatii capitale                     3.174.326
                                      3.174.326                       3.174.326
        29      Carti si publicatii                      646.659
         -6.458                         640.201                         640.201
        30      Alte cheltuieli                      722.489.211
     -3.313.886                     719.175.325                     719.175.325
        34     SUBVENTII                                 865.822
                                        865.822                         865.822
        35 01   Alocatii de la buget pentru
                institutii publice                       865.822
                                        865.822                         865.822
        38     TRANSFERURI                           204.371.231
   -109.740.419                      94.630.812                      94.630.812
        39      Transferuri consolidabile                 52.830
                                         52.830                          52.830
        39 16    Contributia persoanelor asigurate
                 pentru finantarea ocrotirii
                 sanatatii                                52.830
                                         52.830                          52.830
        40      Transferuri neconsolidabile          204.318.401
   -109.740.419                      94.577.982                      94.577.982
        40 11     Contributii si cotizatii la         16.037.818
                  organisme internationale
       -985.563                      15.052.255                      15.052.255
        40 16     Fondul de cercetare-dezvoltare     110.000.000
   -100.000.000                      10.000.000                      10.000.000
        40 17     Fondul pentru stimularea
                  inovarii                            27.441.671
    -20.000.000                       7.441.671                       7.441.671
        40 20     Alte transferuri                    50.838.912
     11.245.144                      62.084.056                      62.084.056
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                  73.825.321
    -13.152.132                      60.673.189                      60.673.189
        72      Investitii ale institutiilor
                publice                               73.825.321
    -13.152.132                      60.673.189                      60.673.189
7201          Alte actiuni                           356.787.090
    -37.373.961                     319.413.129                     319.413.129
        01     CHELTUIELI CURENTE                    353.436.390
    -36.365.400                     317.070.990                     317.070.990
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL               179.632.670
     -2.851.448                     176.781.222                     176.781.222
        10       Cheltuieli cu salariile             114.163.300
     -5.968.608                     108.194.692                     108.194.692
        11       Contributii pentru asigurari
                 sociale de stat                      26.257.600
     -1.372.800                      24.884.800                      24.884.800
        12       Cheltuieli pentru constituirea
                 Fondului pentru plata ajutorului
                 de somaj                              5.708.200
       -298.420                       5.409.780                       5.409.780
        13       Deplasari, detasari, transferari      2.162.500
      1.000.000                       3.162.500                       3.162.500
        13 01    - deplasari, detasari, transferari
                   in tara                             1.856.100
        700.000                       2.556.100                       2.556.100
        13 02    - deplasari in strainatate              306.400
        300.000                         606.400                         606.400
        14       Contributii pentru constituirea
                 Fondului de asigurari sociale de
                 sanatate                              5.564.100
       -298.420                       5.265.680                       5.265.680
        20     CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII       56.002.000
     -1.813.952                      54.188.048                      54.188.048
        24      Cheltuieli pentru intretinere
                si gospodarie                         10.763.880
                                     10.763.880                      10.763.880
        25      Materiale si prestari de
                servicii cu caracter functional        4.815.420
                                      4.815.420                       4.815.420
        26      Obiecte de inventar de mica
                valoare sau scurta durata
                si echipament                         11.330.400
                                     11.330.400                      11.330.400
        27      Reparatii curente                        566.520
                                        566.520                         566.520
        28      Reparatii capitale                       113.300
                                        113.300                         113.300
        29      Carti si publicatii                       56.650
                                         56.650                          56.650
        30      Alte cheltuieli                          981.830
                                        981.830                         981.830
        38     TRANSFERURI                           117.801.720
    -31.700.000                      86.101.720                      86.101.720
        39      Transferuri consolidabile                211.320
                                        211.320                         211.320
        39 16    Contributia persoanelor asigurate
                 pentru finantarea ocrotirii
                 sanatatii                               211.320
                                        211.320                         211.320
        40      Transferuri neconsolidabile          117.590.400
    -31.700.000                      85.890.400                      85.890.400
        40 20    Alte transferuri                    117.590.400
    -31.700.000                      85.890.400                      85.890.400
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL                   3.350.700
     -1.008.561                       2.342.139                       2.342.139
        72      Investitii ale institutiilor publice   3.350.700
     -1.008.561                       2.342.139                       2.342.139
7801          Cheltuieli din Fondul la dispozitia
              Guvernului constituit din
              varsamintele din privatizare           498.300.000
    836.650.000                   1.334.950.000                   1.334.950.000
        01     CHELTUIELI CURENTE                    498.300.000
    836.650.000                   1.334.950.000                   1.334.950.000
        38      TRANSFERURI                          498.300.000
    836.650.000                   1.334.950.000                   1.334.950.000
        40       Transferuri neconsolidabile         498.300.000
    836.650.000                   1.334.950.000                   1.334.950.000
        40 22     Cheltuieli pentru sustinerea
                  programelor tehnice de conservare
                  sau de inchidere a minelor         498.300.000
   -190.350.000                     307.950.000                     307.950.000
        40 24     Cheltuieli pentru sustinerea
                  transportului feroviar public
                  de calatori                      1.027.000.000
                                  1.027.000.000                   1.027.000.000
8501          Transferuri din bugetul de stat      8.609.013.550
   -195.478.721                   8.413.534.829                   8.413.534.829
        01     CHELTUIELI CURENTE                  8.609.013.550
   -195.478.721                   8.413.534.829                   8.413.534.829
        38      TRANSFERURI                        8.609.013.550
   -195.478.121                   8.413.534.829                   8.413.534.829
        39       Transferuri consolidabile         8.518.255.401
   -195.478.721                   8.322.776.680                   8.322.776.680
        39 01    Transferul din bugetul de stat
                 catre bugetele locale pentru
                 asigurarea protectiei sociale
                 a populatiei pentru energia
                 termica si transportul urban
                 de calatori                       2.150.000.000
    100.000.000                   2.250.000.000                   2.250.000.000
        39 02    Transferul din bugetul de stat
                 catre bugetele locale pentru
                 investitii                        2.388.580.000
   -200.000.000                   2.188.580.000                   2.188.580.000
        39 03    Transferuri din bugetul de stat
                 catre bugetele locale pentru
                 investitii finantate partial
                 din imprumuturi externe             400.000.000
                                    400.000.000                     400.000.000
        39 04    Transferuri din bugetul de stat
                 catre bugetul asigurarilor
                 sociale de stat                   1.665.165.846
   -100.000.000                   1.565.165.846                   1.565.165.846
        39 07    Transferuri din bugetul de stat
                 catre bugetele locale pentru
                 finantarea Programului de
                 pietruire a drumurilor comunale
                 si alimentarea cu apa a satelor     300.000.000
     20.000.000                     320.000.000                     320.000.000
        39 08    Transferuri din bugetul de stat
                 catre bugetul Fondului special
                 de risc si accident                 538.457.530
                                    538.457.530                     538.457.530
        39 09    Transferuri din bugetul de stat
                 catre bugetul Fondului special
                 pentru plata pensiilor si altor
                 drepturi de asigurari sociale
                 ale agricultorilor                1.076.052.025
    -15.478.721                   1.060.573.304                   1.060.573.304
        40      Transferuri neconsolidabile           90.758.149
                                     90.758.149                      90.758.149
        40 18    Transferuri de la bugetul de
                 stat pentru acoperirea
                 deficitului bugetului
                 asigurarilor sociale de stat
                 din anul 1996                        90.758.149
                                     90.758.149                      90.758.149
8601          Imprumuturi                          2.454.843.550
   -250.000.000                   2.204.843.550                   2.204.843.550
        79     IMPRUMUTURI ACORDATE                2.454.843.550
   -250.000.000                   2.204.843.550                   2.204.843.550
        80 02   Imprumuturi acordate pentru
                finalizarea unor obiective
                aprobate prin conventii
                bilaterale si acorduri
                interguvernamentale                 113.875.000
     -10.000.000                    103.875.000                     103.875.000
        80 05   Imprumuturi acordate persoanelor
                care beneficiaza de statutul de
                refugiat si sunt lipsite de
                mijloace de existenta                   968.550
                                        968.550                         968.550
        80 06   Imprumuturi acordate pentru
                creditarea agriculturii             940.000.000
    -240.000.000                    700.000.000                     700.000.000
        80 07   Imprumuturi acordate pentru
                acoperirea arieratelor catre
                RENEL si ROMGAZ                   1.400.000.000
                                  1.400.000.000                   1.400.000.000
8801          Dobanzi aferente datoriei
              publice si alte cheltuieli         20.177.680.000
  -2.669.880.000                 17.507.800.000                  17.507.800.000
        01     CHELTUIELI CURENTE                20.177.680.000
  -2.669.880.000                 17.507.800.000                  17.507.800.000
        49     DOBANZI AFERENTE DATORIEI
               PUBLICE                           20.177.680.000
  -2.669.880.000                 17.507.800.000                  17.507.800.000
        50 01   Dobanzi aferente datoriei
                publice interne                  15.830.900.000
  -2.360.900.000                 13.470.000.000                  13.470.000.000
        50 02   Dobanzi aferente datoriei
                publice externe                     466.870.000
    -190.770.000                    276.100.000                     276.100.000
        50 03   Cheltuieli ocazionate de
                emisiunea si plasarea titlurilor
                de stat si de riscurile
                garantiilor date de stat
                in conditiile legii               1.644.900.000
      32.300.000                  1.677.200.000                   1.677.200.000
        50 04   Diferente de curs aferente
                datoriei publice externe          2.235.010.000
    -150.510.000                  2.084.500.000                   2.084.500.000
9501          Fonduri de rezerva                  3.575.943.552
    -913.208.655                  2.662.734.897                   2.662.734.897
     01        Fond de rezerva bugetara la
               dispozitia Guvernului                 30.943.552
      93.791.345                    124.734.897                     124.734.897
     02        Fond de interventie la
               dispozitia Guvernului                 25.000.000
      20.000.000                     45.000.000                      45.000.000
     03        Fond la dispozitia Guvernului
               Romaniei pentru relatiile cu
               Republica Moldova                     20.000.000
                                     20.000.000                      20.000.000
     04        Fond la dispozitia Guvernului
               constituit din varsamintele
               din privatizare                    3.500.000.000*)
  -1.027.000.000                  2.473.000.000*)             2.473.000.000*)
9901          DEFICIT                           -13.026.400.000  -7.337.098.877
   -423.900.000   1.249.998.322 -13.450.300.000  -6.087.100.555 -19.537.400.555
-------------------------------------------------------------------------------
    *) la care, adaugandu-se sumele de 498,3 miliarde lei cheltuieli pentru inchiderea si conservarea minelor si 1.893,0 miliarde lei pentru acoperirea partiala a dobanzilor aferente datoriei publice preluate de la Banca Agricola - S.A., totalul este de 5.891,3 miliarde lei, reprezentand varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului.
    *) la care, adaugandu-se sumele de 307,95 miliarde lei cheltuieli pentru inchiderea si conservarea minelor, 1.893,0 miliarde lei pentru acoperirea partiala a dobanzilor aferente datoriei publice preluate de la Banca Agricola - S.A. si 1.027,0 miliarde lei pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori, totalul este de 5.700,95 miliarde lei, reprezentand varsaminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispozitia Guvernului.

    ANEXA 4

                              SUME
              defalcate din impozitul pe salarii pe anul 1998
                                                               - mii lei -
--------------------------------------------------------------------------
Nr.      Judetul             Program          Influente          Program
crt.                        actualizat                          rectificat
--------------------------------------------------------------------------
     TOTAL               4.811.300.000      150.000.000      4.961.300.000
 1.  Alba                   96.074.000        3.762.000         99.836.000
 2.  Arad                  103.184.000        2.047.000        105.231.000
 3.  Arges                 142.950.000        2.878.000        145.828.000
 4.  Bacau                 141.344.000        6.500.000        147.844.000
 5.  Bihor                 131.911.000        3.086.000        134.997.000
 6.  Bistrita-Nasaud        68.684.000        2.789.000         71.473.000
 7.  Botosani              100.095.000        4.068.000        104.163.000
 8.  Brasov                123.039.000        5.340.000        128.379.000
 9.  Braila                 80.726.000        3.279.000         84.005.000
 10. Buzau                 100.968.000        2.301.000        103.269.000
 11. Caras-Severin          78.327.000        4.000.000         82.327.000
 12. Calarasi               70.886.000        2.878.000         73.764.000
 13. Cluj                  146.724.000        2.752.000        149.476.000
 14. Constanta             153.872.000        3.661.000        157.533.000
 15. Covasna                64.776.000        2.629.000         67.405.000
 16. Dambovita             100.211.000        1.199.000        101.410.000
 17. Dolj                  131.754.000        2.126.000        133.880.000
 18. Galati                116.388.000        3.320.000        119.708.000
 19. Giurgiu                52.695.000        2.138.000         54.833.000
 20. Gorj                   86.230.000        1.202.000         87.432.000
 21. Harghita               76.785.000        3.115.000         79.900.000
 22. Hunedoara             113.185.000        4.032.000        117.217.000
 23. Ialomita               60.547.000        2.460.000         63.007.000
 24. Iasi                  185.156.000        7.208.000        192.364.000
 25. Ilfov                  43.488.000          488.000         43.976.000
 26. Maramures             120.196.000        4.544.000        124.740.000
 27. Mehedinti              69.709.000          676.000         70.385.000
 28. Mures                 114.174.000        4.637.000        118.811.000
 29. Neamt                 106.932.000        4.697.000        111.629.000
 30. Olt                   101.093.000        3.183.000        104.276.000
 31. Prahova               167.598.000        3.901.000        171.499.000
 32. Satu Mare              98.026.000        4.000.000        102.026.000
 33. Salaj                  74.498.000        3.024.000         77.522.000
 34. Sibiu                 104.345.000        4.235.000        108.580.000
 35. Suceava               147.445.000        5.982.000        153.427.000
 36. Teleorman              84.238.000        3.423.000         87.661.000
 37. Timis                 146.718.000        4.307.000        151.025.000
 38. Tulcea                 72.177.000        6.500.000         78.677.000
 39. Vaslui                 97.693.000        2.811.000        100.504.000
 40. Valcea                 95.008.000        3.215.000         98.223.000
 41. Vrancea                84.161.000        2.507.000         86.668.000
 42. Municipiul Bucuresti  557.290.000        9.100.000        566.390.000
--------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 5

                                CRITERII
       de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii,
                        pe judete, pe anul 1998
---------------------------------------------------------------------------
Nr.        Denumirea criteriului                                Procent de
crt.                                                            repartizare
---------------------------------------------------------------------------
    TOTAL                                                        100,0
 1. Numarul populatiei                                             8,5
 2. Lungimea strazilor                                             8,2
 3. Lungimea drumurilor                                           15,0
 4. Numarul locuintelor                                            5,0
 5. Lungimea retelelor de canalizare si apa                       10,0
 6. Numarul populatiei scolare din invatamantul preuniversitar    45,0
 7. Numarul de copii din centrele de plasament si centrele de
    primire a copilului                                            3,3
 8. Numarul unitatilor administrativ-teritoriale                   5,0
--------------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    La repartizarea pe unitatile administrativ-teritoriale din cadrul judetului a sumelor defalcate din impozitul pe salarii se va tine seama de criteriile prevazute mai sus, in functie de conditiile specifice fiecarei localitati, de situatia economica, sociala si demografica a acestora.

    ANEXA  6

    I   - Total transferuri
    II  - Asigurarea protectiei sociale
          a populatiei pentru energie
          termica si transport urban
          in comun de calatori
    III - Investitii
    IV  - Investitii finantate partial
          din imprumuturi externe
     V  - Programul de pietruire a
          drumurilor comunale si
          alimentarea cu apa a
          satelor, conform Hotararii
          Guvernului nr. 577/1997

                              TRANSFERURI
       din bugetul de stat catre bugetele locale, pe judete si
                 municipiul Bucuresti, pe anul 1998
                                                                - mii lei -
---------------------------------------------------------------------------
Nr.    Judetul                Program         Influente          Program
crt.                         actualizat                         rectificat
---------------------------------------------------------------------------
     TOTAL                I   5.238.580.000    -80.000.000    5.158.580.000
                          II  2.150.000.000    100.000.000    2.250.000.000
                          III 2.388.580.000   -200.000.000    2.188.580.000
                          IV    400.000.000              0      400.000.000
                          V     300.000.000     20.000.000      320.000.000
 1.  Alba                 I      86.270.000     -4.935.000       81.335.000
                          II     18.537.000              0       18.537.000
                          III    58.933.000     -4.935.000       53.998.000
                          V       8.800.000              0        8.800.000
 2.  Arad                 I      94.544.000      2.454.000       96.998.000
                          II     32.860.000      4.200.000       37.060.000
                          III    56.684.000     -4.746.000       51.938.000
                          V       5.000.000      3.000.000        8.000.000
 3.  Arges                I      91.595.000      2.713.000       94.308.000
                          II     30.095.000      4.400.000       34.495.000
                          III    50.000.000     -4.187.000       45.813.000
                          V      11.500.000      2.500.000       14.000.000
 4.  Bacau                I      76.494.000      9.452.000       85.946.000
                          II     20.848.000     13.400.000       34.248.000
                          III    47.146.000     -3.948.000       43.198.000
                          V       8.500.000              0        8.500.000
 5.  Bihor                I      84.899.000      1.172.000       86.071.000
                          II     24.326.000      5.200.000       29.526.000
                          III    54.073.000     -4.528.000       49.545.000
                          V       6.500.000        500.000        7.000.000
 6.  Bistrita-Nasaud      I      57.233.000     -2.522.000       54.711.000
                          II     21.617.000              0       21.617.000
                          III    30.116.000     -2.522.000       27.594.000
                          V       5.500.000              0        5.500.000
 7.  Botosani             I     117.893.000      2.124.000      120.017.000
                          II     51.906.000      6.100.000       58.006.000
                          III    47.487.000     -3.976.000       43.511.000
                          V      18.500.000              0       18.500.000
 8.  Brasov               I     139.788.000     -5.055.000      134.733.000
                          II     73.920.000              0       73.920.000
                          III    60.368.000     -5.055.000       55.313.000
                          V       5.500.000              0        5.500.000
 9.  Braila               I      62.515.000     -1.844.000       60.671.000
                          II     17.082.000              0       17.082.000
                          III    39.933.000     -3.344.000       36.589.000
                          V       5.500.000      1.500.000        7.000.000
 10. Buzau                I      82.127.000     -3.277.000       78.850.000
                          II     34.487.000              0       34.487.000
                          III    39.140.000     -3.277.000       35.863.000
                          V       8.500.000              0        8.500.000
 11. Caras-Severin        I      69.956.000     -1.394.000       68.562.000
                          II     16.446.000      2.500.000       18.946.000
                          III    46.510.000     -3.894.000       42.616.000
                          V       7.000.000              0        7.000.000
 12. Calarasi             I      49.817.000      3.048.000       52.865.000
                          II     19.396.000      3.300.000       22.696.000
                          III    20.921.000     -1.752.000       19.169.000
                          V       9.500.000      1.500.000       11.000.000
 13. Cluj                 I     139.226.000      6.102.000      145.328.000
                          II     58.396.000     12.200.000       70.596.000
                          III    72.830.000     -6.098.000       66.732.000
                          V       8.000.000              0        8.000.000
 14. Constanta            I     147.476.000     -3.516.000      143.960.000
                          II     84.550.000      1.100.000       85.650.000
                          III    55.126.000     -4.616.000       50.510.000
                          V       7.800.000              0        7.800.000
 15. Covasna              I      36.704.000       -319.000       36.385.000
                          II     13.474.000      1.500.000       14.974.000
                          III    21.730.000     -1.819.000       19.911.000
                          V       1.500.000              0        1.500.000
 16. Dambovita            I      74.066.000     -1.154.000       72.912.000
                          II      7.873.000      2.300.000       10.173.000
                          III    53.193.000     -4.454.000       48.739.000
                          V      13.000.000      1.000.000       14.000.000
 17. Dolj                 I      84.647.000       -981.000       83.666.000
                          II     32.494.000      2.900.000       35.394.000
                          III    46.353.000     -3.881.000       42.472.000
                          V       5.800.000              0        5.800.000
 18. Galati               I      91.253.000        -23.000       91.230.000
                          II     33.320.000      4.300.000       37.620.000
                          III    51.633.000     -4.323.000       47.310.000
                          V       6.300.000              0        6.300.000
 19. Giurgiu              I      33.878.000         34.000       33.912.000
                          II      4.702.000      2.100.000        6.802.000
                          III    24.676.000     -2.066.000       22.610.000
                          V       4.500.000              0        4.500.000
 20. Gorj                 I      57.283.000     -2.980.000       54.303.000
                          II     14.188.000              0       14.188.000
                          III    35.595.000     -2.980.000       32.615.000
                          V       7.500.000              0        7.500.000
 21. Harghita             I      49.684.000      1.271.000       50.955.000
                          II     19.365.000      3.100.000       22.465.000
                          III    27.819.000     -2.329.000       25.490.000
                          V       2.500.000        500.000        3.000.000
 22. Hunedoara            I     103.221.000     -1.790.000      101.431.000
                          II     28.464.000      3.900.000       32.364.000
                          III    67.957.000     -5.690.000       62.267.000
                          V       6.800.000              0        6.800.000
 23. Ialomita             I      53.904.000       -690.000       53.214.000
                          II     12.077.000      2.100.000       14.177.000
                          III    33.327.000     -2.790.000       30.537.000
                          V       8.500.000              0        8.500.000
 24. Iasi                 I     130.376.000        844.000      131.220.000
                          II     61.203.000      6.100.000       67.303.000
                          III    62.773.000     -5.256.000       57.517.000
                          V       6.400.000              0        6.400.000
 25. Ilfov                I      15.896.000        559.000       16.455.000
                          II      3.059.000              0        3.059.000
                          III    11.237.000       -941.000       10.296.000
                          V       1.600.000      1.500.000        3.100.000
 26. Maramures            I      78.017.000       -531.000       77.486.000
                          II     22.371.000      3.500.000       25.871.000
                          III    48.146.000     -4.031.000       44.115.000
                          V       7.500.000              0        7.500.000
 27. Mehedinti            I      54.546.000     -2.834.000       51.712.000
                          II     13.195.000              0       13.195.000
                          III    33.851.000     -2.834.000       31.017.000
                          V       7.500.000              0        7.500.000
 28. Mures                I      63.653.000      2.029.000       65.682.000
                          II     21.780.000      4.200.000       25.980.000
                          III    37.873.000     -3.171.000       34.702.000
                          V       4.000.000      1.000.000        5.000.000
 29. Neamt                I      79.118.000       -628.000       78.490.000
                          II     23.129.000      3.600.000       26.729.000
                          III    50.489.000     -4.228.000       46.261.000
                          V       5.500.000              0        5.500.000
 30. Olt                  I      81.522.000     -1.071.000       80.451.000
                          II     33.376.000              0       33.376.000
                          III    42.646.000     -3.571.000       39.075.000
                          V       5.500.000      2.500.000        8.000.000
 31. Prahova              I     116.495.000        981.000      117.476.000
                          II     52.751.000      4.400.000       57.151 000
                          III    58.744.000     -4.919.000       53.825.000
                          V       5.000.000      1.500.000        6.500.000
 32. Satu Mare            I      59.667.000        375.000       60.042.000
                          II     19.923.000      3.100.000       23.023.000
                          III    32.544.000     -2.725.000       29.819.000
                          V       7.200.000              0        7.200.000
 33. Salaj                I      50.836.000       -269.000       50.567.000
                          II     18.342.000              0       18.342.000
                          III    27.094.000     -2.269.000       24.825.000
                          V       5.400.000      2.000.000        7.400.000
 34. Sibiu                I      70.626.000      2.473.000       73.099.000
                          II     25.102.000      5.900.000       31.002.000
                          III    40.924.000     -3.427.000       37.497.000
                          V       4.600.000              0        4.600.000
 35. Suceava              I      97.924.000       -629.000       97.295.000
                          II     38.752.000      4.200.000       42.952.000
                          III    57.672.000     -4.829.000       52.843.000
                          V       1.500.000              0        1.500.000
 36. Teleorman            I     103.494.000     -5.502.000       97.992.000
                          II     34.145.000       -700.000       33.445.000
                          III    57.349.000     -4.802.000       52.547.000
                          V      12.000.000              0       12.000 000
 37. Timis                I     133.373.000      2.812.000      136.185.000
                          II     61.995.000      7.200.000       69.195.000
                          III    58.378.000     -4.888.000       53.490.000
                          V      13.000.000        500.000       13.500.000
 38. Tulcea               I      85.566.000     -3.637.000       81.929.000
                          II     30.329.000              0       30.329.000
                          III    43.437.000     -3.637.000       39.800.000
                          V      11.800.000              0       11.800.000
 39. Vaslui               I     101.800.000     -6.493.000       95.307.000
                          II     29.973.000     -1.400.000       28.573.000
                          III    60.827.000     -5.093.000       55.734.000
                          V      11.000.000              0       11.000.000
 40. Valcea               I      67.992.000     -1.856.000       66.136.000
                          II      9.744.000      2.100.000       11.844.000
                          III    47.248.000     -3.956.000       43.292.000
                          V      11.000.000              0       11.000.000
 41. Vrancea              I      87.588.000     -7.621.000       79.967.000
                          II     34.955.000     -4.300.000       30.655.000
                          III    45.633.000     -3.821.000       41.812.000
                          V       7.000.000        500.000        7.500.000
 42. Municipiul Bucuresti I   1.475.618.000    -56.892.000    1.418.726.000
                          II    945.453.000    -12.500.000      932.953.000
                          III   530.165.000    -44.392.000      485.773.000
                          V               0              0                0
 43. Transferuri de la    I     400.000.000              0      400.000.000
     bugetul de stat      IV    400.000.000              0      400.000.000
     catre bugetele
     locale pentru
     investitii
     finantate partial
     din imprumuturi
     externe*)
---------------------------------------------------------------------------
    *) Ministerul Finantelor va repartiza transferurile respective pe judete, pentru finantarea unor proiecte de investitii care beneficiaza de imprumuturi externe, potrivit acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internationale.

    ANEXA 7

                              BUGETUL
              Fondului special pentru sanatate pe anul 1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A1 - Capitol
    A2 - Subcapitol
    A3 - Titlu/Articol
    A4 - Alineat
                                                              - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
  A1 A2 A3 A4  Denumire indicator          Program     Influente     Program
                                          actualizat                rectificat
------------------------------------------------------------------------------
     A                 B                      1             2            3
------------------------------------------------------------------------------
0007          VENITURI - TOTAL           654.051.800     2.000.000 656.051.800
2507           I. VENITURI CURENTE       654.051.800     2.000.000 656.051.800
3307            A. VENITURI FISCALE      100.000.000   250.000.000 350.000.000
4407             A1. IMPOZITE DIRECTE                  250.000.000 250.000.000
0907              CONTRIBUTII PENTRU                   250.000.000 250.000.000
                  ASIGURARI SOCIALE
     01            Contributii pentru                  250.000.000 250.000.000
                   asigurari sociale
1207             A2. IMPOZITE INDIRECTE  100.000.000               100.000.000
1707              ALTE IMPOZITE          100.000.000               100.000.000
                  INDIRECTE
     18            Taxa asupra unor      100.000.000               100.000.000
                   activitati si din
                   publicitatea lor
1907            B. VENITURI NEFISCALE    554.051.800  -248.000.000 306.051.800
2107             VARSAMINTE DE LA        554.051.800  -248.000.000 306.051.800
                 INSTITUTIILE PUBLICE
     30            Alte venituri de      554.051.800  -248.000.000 306.051.800
                   la institutiile
                   publice
5007          CHELTUIELI - TOTAL         654.051.800*)   2.000.000 656.051.800*)
        01     CHELTUIELI CURENTE        452.016.800     2.000.000 454.016.800
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL     1.000.000     2.000.000   3.000.000
        20      CHELTUIELI MATERIALE     451.016.800               451.016.800
                SI SERVICII
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL     202.035.000               202.035.000
5907          Partea a III-a -           654.051.800     2.000.000 656.051.800
              CHELTUIELI
              SOCIAL-CULTURALE
5807          Sanatate                   654.051.800     2.000.000 656.051.800
        01     CHELTUIELI CURENTE        452.016.800     2.000.000 454.016.800
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL     1.000.000     2.000.000   3.000.000
        13         Deplasari, detasari,    1.000.000     2.000.000   3.000.000
                   transferari
        13 01       Deplasari, detasari,   1.000.000     2.000.000   3.000.000
                    transferari in tara
        20      CHELTUIELI MATERIALE     451.016.800               451.016.800
                SI SERVICII
        23         Medicamente si        270.568.200       560.000 271.128.200
                   materiale sanitare
        24         Cheltuieli pentru      50.386.700       380.000  50.766.700
                   intretinere si
                   gospodarie
        25         Materiale si prestari  50.454.800    -1.560.000  48.894.800
                   de servicii cu
                   caracter functional
        26         Obiecte de inventar    30.239.300       240.000  30.479.300
                   de mica valoare sau
                   scurta durata si
                   echipament
        27         Reparatii curente      20.235.200       220.000  20.455.200
        28         Reparatii capitale     10.014.800        20.000  10.034.800
        29         Carti si publicatii        32.600        40.000      72.600
        30         Alte cheltuieli        19.085.200       100.000  19.185.200
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL     202.035.000               202.035.000
        72         Investitii ale        202.035.000               202.035.000
                   institutiilor
                   publice
     01       Administratie centrala       1.000.000                 1.000.000
     03       Spitale                     40.000.000                40.000.000
     04       Sanatorii si preventorii    55.000.000                55.000.000
     05       Crese                        5.000.000     8.200.000  13.200.000
     07       Centre de transfuzii        50.000.000                50.000.000
              sanguine
     09       Centre de sanatate,          8.200.000    -8.200.000
              diagnostic si tratament
     50       Alte institutii si         494.851.800     2.000.000 496.851.800
              actiuni sanitare
------------------------------------------------------------------------------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 7a)

    MINISTERUL SANATATII

                                 BUGETUL
                  Fondului special pentru sanatate pe anul 1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A1 - Capitol
    A2 - Subcapitol
    A3 - Titlu/Articol
    A4 - Alineat
                                                               - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
  A1 A2 A3 A4  Denumire indicator          Program     Influente     Program
                                          actualizat                rectificat
------------------------------------------------------------------------------
     A                 B                      1             2            3
------------------------------------------------------------------------------
0007          VENITURI - TOTAL           650.000.000               650.000.000
2507           I. VENITURI CURENTE       650.000.000               650.000.000
3307            A. VENITURI FISCALE      100.000.000  250.000.000  350.000.000
4407             A1. IMPOZITE DIRECTE                 250.000.000  250.000.000
0907              CONTRIBUTII DE                      250.000.000  250.000.000
                  ASIGURARI SOCIALE
     01            Contributii pentru                 250.000.000  250.000.000
                   asigurari sociale
1207             A2. IMPOZITE INDIRECTE  100.000.000               100.000.000
1707              ALTE IMPOZITE          100.000.000               100.000.000
                  INDIRECTE
     18            Taxa asupra unor      100.000.000               100.000.000
                   activitati si din
                   publicitatea lor
1907             B. VENITURI NEFISCALE   550.000.000 -250.000.000  300.000.000
2107              VARSAMINTE DE LA       550.000.000 -250.000.000  300.000.000
                  INSTITUTIILE PUBLICE
     30           Alte venituri de la    550.000.000 -250.000.000  300.000.000
                  institutiile publice
5007          CHELTUIELI - TOTAL         650.000.000*)             650.000.000*)
        01     CHELTUIELI CURENTE        450.000.000               450.000.000
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL     1.000.000    2.000.000    3.000.000
        20      CHELTUIELI MATERIALE     449.000.000   -2.000.000  447.000.000
                SI SERVICII
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL     200.000.000               200.000.000
5907          Partea a III-a -           650.000.000               650.000.000
              - CHELTUIELI
              SOCIAL-CULTURALE
5807          Sanatate                   650.000.000               650.000.000
        01     CHELTUIELI CURENTE        450.000.000               450.000.000
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL     1.000.000    2.000.000    3.000.000
        13       Deplasari, detasari,      1.000.000    2.000.000    3.000.000
                 transferari
        13 01     Deplasari, detasari,     1.000.000    2.000.000    3.000.000
                  transferari in tara
        20      CHELTUIELI MATERIALE     449.000.000   -2.000.000  447.000.000
                SI SERVICII
        23       Medicamente si          270.000.000               270.000.000
                 materiale sanitare
        24       Cheltuieli pentru        50.000.000                50.000.000
                 intretinere si
                 gospodarie
        25       Materiale si prestari    50.000.000   -2.000.000   48.000.000
                 de servicii cu caracter
                 functional
        26       Obiecte de inventar de   30.000.000                30.000.000
                 mica valoare sau scurta
                 durata si echipament
        27       Reparatii curente        20.000.000                20.000.000
        28       Reparatii capitale       10.000.000                10.000.000
        30       Alte cheltuieli          19.000.000                19.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL     200.000.000               200.000.000
        72       Investitii ale          200.000.000               200.000.000
                 institutiilor publice
     01       Administratie centrala       1.000.000                 1.000.000
     03       Spitale                     40.000.000                40.000.000
     04       Sanatorii si preventorii    55.000.000                55.000.000
     05       Crese                        5.000.000    8.200.000   13.200.000
     07       Centre de transfuzii        50.000.000                50.000.000
              sanguine
     09       Centre de sanatate,          8.200.000   -8.200.000
              diagnostic si tratament
     50       Alte institutii si         490.800.000               490.800.000
              actiuni sanitare
------------------------------------------------------------------------------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 7b)

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR

                                BUGETUL
                Fondului special pentru sanatate pe anul 1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A1 - Capitol
    A2 - Subcapitol
    A3 - Titlu/Articol
    A4 - Alineat
                                                               - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
  A1 A2 A3 A4  Denumire indicator          Program     Influente     Program
                                          actualizat                rectificat
------------------------------------------------------------------------------
     A                 B                      1             2            3
------------------------------------------------------------------------------
0007          VENITURI - TOTAL               4.051.800   2.000.000   6.051.800
2507           I. VENITURI CURENTE           4.051.800   2.000.000   6.051.800
1907            B. VENITURI NEFISCALE        4.051.800   2.000.000   6.051.800
2107             VARSAMINTE DE LA            4.051.800   2.000.000   6.051.800
                 INSTITUTIILE PUBLICE
    30             Alte venituri de la       4.051.800   2.000.000   6.051.800
                   institutiile publice
5007          CHELTUIELI - TOTAL             4.051.800*) 2.000.000   6.051.800*)
        01     CHELTUIELI CURENTE            2.016.800   2.000.000   4.016.800
        20      CHELTUIELI MATERIALE         2.016.800   2.000.000   4.016.800
                SI SERVICII
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL         2.035.000               2.035.000
5907          Partea a III-a - CHELTUIELI    4.051.800   2.000.000   6.051.800
              SOCIAL-CULTURALE
5807          Sanatate                       4.051.800   2.000.000   6.051.800
        01     CHELTUIELI CURENTE            2.016.800   2.000.000   4.016.800
        20      CHELTUIELI MATERIALE         2.016.800   2.000.000   4.016.800
                SI SERVICII
        23         Medicamente si              568.200     560.000   1.128.200
                   materiale sanitare
        24         Cheltuieli pentru           386.700     380.000     766.700
                   intretinere si
                   gospodarie
        25         Materiale si prestari       454.800     440.000     894.800
                   de servicii cu caracter
                   functional
        26         Obiecte de inventar de      239.300     240.000     479.300
                   mica valoare sau scurta
                   durata si echipament
        27         Reparatii curente           235.200     220.000     455.200
        28         Reparatii capitale           14.800      20.000      34.800
        29         Carti si publicatii          32.600      40.000      72.600
        30         Alte cheltuieli              85.200     100.000     185.200
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL         2.035.000               2.035.000
        72         Investitii ale            2.035.000               2.035.000
                   institutiilor publice
     50       Alte institutii si actiuni     4.051.800   2.000.000   6.051.800
              sanitare
--------------------------------------------------------------------------------
    *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza in limita cheltuielilor aprobate.

    ANEXA 8

    MINISTERUL SANATATII

                                     BUGETUL
               Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A1 - Capitol
    A2 - Subcapitol
    A3 - Titlu/Articol
    A4 - Alineat
                                                              - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
  A1 A2 A3 A4  Denumire indicator      Program     Influente     Program
                                      actualizat                rectificat
------------------------------------------------------------------------------
     A                 B                 1             2            3
------------------------------------------------------------------------------
0016          VENITURI - TOTAL      10.296.063.100  -754.826.270  9.541.236.830
2516           I. VENITURI CURENTE  10.020.320.945  -724.369.388  9.295.951.557
3316            A. VENITURI FISCALE  9.257.649.645   -11.669.388  9.245.980.257
4416             A1. IMPOZITE        9.257.649.645   -11.669.388  9.245.980.257
                     DIRECTE
1216              CONTRIBUTIA LA     9.257.649.645   -11.669.388  9.245.980.257
                  FONDUL DE
                  ASIGURARI SOCIALE
                  DE SANATATE
     01            Contributii de    3.610.190.000                3.610.190.000
                   la persoane
                   juridice sau
                   fizice, care
                   angajeaza
                   personal
                   salariat
     02            Contributia       5.646.601.445   -11.669.388  5.634.932.057
                   persoanelor
                   asigurate
03                 Contributii             858.200                      858.200
                   facultative la
                   asigurarile
                   sociale de
                   sanatate
1916            B. VENITURI            762.671.300  -712.700.000     49.971.300
                   NEFISCALE
2216              DIVERSE VENITURI     762.671.300  -712.700.000     49.971.300
     30            Incasari din        762.671.300  -712.700.000     49.971.300
                   alte surse
3416          IV. SUME PRIMITE DE      275.742.155   -30.456.882    245.285.273
                  LA ALTE BUGETE
3516            SUME DE LA BUGETUL     243.868.200   -29.504.945    214.363.255
                DE STAT PENTRU
                PERSOANELE
                ASIGURATE PRIN
                EFECTUL LEGII
     01            Persoane care        48.045.000    -4.499.876     43.545.124
                   satisfac
                   serviciul
                   militar in
                   termen
     02            Persoane care        19.723.200      -500.124     19.223.076
                   executa o
                   pedeapsa
                   privativa
                   de libertate
                   sau arest
                   preventiv
     03            Persoane care       176.100.000   -24.504.945    151.595.055
                   fac parte dintr-o
                   familie care
                   beneficiaza de
                   ajutor social
3616            SUME DE LA BUGETUL      31.873.955      -951.937     30.922.018
                ASIGURARILOR
                SOCIALE DE STAT
                PENTRU PERSOANELE
                ASIGURATE PRIN
                EFECTUL LEGII
     01            Persoane aflate      31.873.955      -951.937     30.922.018
                   in concediu
                   medical sau in
                   concediu medical
                   pentru ingrijirea
                   copilului bolnav
                   in varsta de
                   pana la 6 ani
5016          CHELTUIELI - TOTAL     7.626.713.440   -42.126.270  7.584.587.170
        01     CHELTUIELI CURENTE    7.601.673.440   -42.126.270  7.559.547.170
        02      CHELTUIELI DE           37.548.000                   37.548.000
                PERSONAL
        20      CHELTUIELI           7.564.125.440   -42.126.270  7.521.999.170
                MATERIALE SI
                SERVICII
        70     CHELTUIELI DE            25.040.000*)                25.040.000*)
               CAPITAL
5916          Partea a III-a -       7.626.713.440   -42.126.270  7.584.587.170
              CHELTUIELI
              SOCIAL - CULTURALE
6216           ASIGURARI SOCIALE DE  7.626.713.440   -42.126.270  7.584.587.170
               SANATATE
        01      CHELTUIELI CURENTE   7.601.673.440   -42.126.270  7.559.547.170
        02     CHELTUIELI DE            37.548.000                   37.548.000
               PERSONAL
        10         Cheltuielile         28.201.504                   28.201.504
                   cu salariile
        11         Contributii           6.486.346                    6.486.346
                   pentru asigurari
                   sociale de stat
                   si de sanatate
        12         Cheltuieli            1.410.075                    1.410.075
                   pentru
                   constituirea
                   Fondului pentru
                   plata ajutorului
                   de somaj
        13         Deplasari,               40.000                       40.000
                   detasari,
                   transferari
        13 01       Deplasari,              25.000                       25.000
                    detasari
                    transferari
                    in tara
        13 02       Deplasari in            15.000                       15.000
                    strainatate
        14         Contributii           1.410.075                    1.410.075
                   pentru
                   constituirea
                   Fondului de
                   asigurari
                   sociale de
                   sanatate
        20     CHELTUIELI MATERIALE  7.564.125.440   -42.126.270  7.521.999.170
               SI SERVICII
        23         Medicamente si    1.900.000.000                1.900.000.000
                   materiale
                   sanitare
        24         Cheltuieli pentru    34.000.000                   34.000.000
                   intretinere si
                   gospodarie
        25         Materiale si      5.546.570.440   -42.126.270  5.504.444.170
                   prestari de
                   servicii cu
                   caracter
                   functional
        27         Reparatii curente    11.000.000                   11.000.000
        28         Reparatii            15.000.000                   15.000.000
                   capitale
        29         Carti si                100.000                      100.000
                   publicatii
        30         Alte cheltuieli      57.455.000                   57.455.000
        70    CHELTUIELI DE CAPITAL     25.040.000*)                25.040.000*)
        72         Investitii ale       25.040.000                   25.040.000
                   institutiilor
                   publice
     02        Asistenta medicala      615.339.216                  615.339.216
               primara
     03        Asistenta medicala      354.556.411                  354.556.411
               de specialitate
               ambulatorie
     04        Asistenta medicala      190.522.701                  190.522.701
               stomatologica
     05        Asistenta medicala    3.369.156.655   -42.126.270  3.327.030.385
               in spitale si alte
               unitati sanitare
     06        Medicamente           1.857.239.743                1.857.239.743
     07        Proteze, orteze si      547.155.086                  547.155.086
               materiale sanitare
     08        Servicii de             245.667.467                  245.667.467
               ambulanta si
               transport sanitar
     09        Asistenta medicala       48.210.015                   48.210.015
               de recuperare
     11        Programe de             320.212.141                  320.212.141
               sanatate publica
     25        Servicii publice         75.154.005                   75.154.005
               descentralizate
     30        Alte servicii             3.500.000                    3.500.000
9816          EXCEDENT               2.669.349.660  -712.700.000  1.956.649.660
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Reprezinta dotari pentru directiile sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care in anul 1998 indeplinesc, potrivit art. 88 alin. 3 din Legea nr. 145/1997, atributiile caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Repartizarea sumei pe directiile sanitare si respectiv, lista de dotari se aproba de Ministerul Sanatatii.

    NOTA:
    In cheltuielile totale sunt incluse si sumele de 450 miliarde lei reprezentand contravaloarea serviciilor medicale efectuate in unitatile sanitare din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala; 103,5 miliarde lei reprezentand contravaloarea serviciilor medicale efectuate in unitatile sanitare din subordinea Ministerului Transporturilor si 3,5 miliarde lei reprezentand contravaloarea serviciilor medicale efectuate de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca din subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

    ANEXA 9

        SECRETARIATUL DE STAT
    PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

                                 BUGETUL
                    Fondului de risc si accident pe anul 1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A1 - Capitol
    A2 - Subcapitol
    A3 - Titlu/Articol
    A4 - Alineat
                                                                - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
  A1 A2 A3 A4  Denumire indicator          Program     Influente     Program
                                          actualizat                rectificat
------------------------------------------------------------------------------
     A                 B                      1             2            3
------------------------------------------------------------------------------
0008          VENITURI - TOTAL        1.122.459.490               1.122.459.490
2508           I. VENITURI CURENTE      583.951.960                 583.951.960
3308            A. VENITURI FISCALE     582.367.500                 582.367.500
4408             A1. IMPOZITE DIRECTE   582.367.500                 582.367.500
1108              CONTRIBUTII ALE       582.367.500                 582.367.500
                  AGENTILOR ECONOMICI
                  PENTRU CONSTITUIREA
                  FONDURILOR SPECIALE
     01            Contributia          582.367.500                 582.367.500
                   agentilor
                   economici
1908            B. VENITURI NEFISCALE     1.584.460                   1.584.460
2208              DIVERSE VENITURI        1.584.460                   1.584.460
     11            Varsaminte de la       1.514.460                   1.514.460
                   persoane juridice
                   pentru persoane cu
                   handicap neincadrate
     30            Incasari din alte         70.000                      70.000
                   surse
3608           IV. SUBVENTII            538.457.530                 538.457.530
3708              SUBVENTII PRIMITE     538.457.530                 538.457.530
                  DIN BUGETUL DE STAT
                   Subventii primite    538.457.530                 538.457.530
                   in completarea
                   Fondului de risc
                   si accident
3908           V. DONATII                    50.000                      50.000
4008             DONATII                     50.000                      50.000
5008          CHELTUIELI - TOTAL      1.122.459.490               1.122.459.490
        01     CHELTUIELI CURENTE     1.122.459.490               1.122.459.490
        02      CHELTUIELI DE             2.865.528     -500.000      2.365.528
                PERSONAL
        20      CHELTUIELI MATERIALE    653.086.627      500.000    653.586.627
                SI SERVICII
        38      TRANSFERURI             466.507.335                 466.507.335
5908          Partea a III-a          1.079.438.406   10.399.325  1.089.837.731
              - CHELTUIELI
              SOCIAL-CULTURALE
        01     CHELTUIELI CURENTE     1.079.438.406   10.399.325  1.089.837.731
        20      CHELTUIELI MATERIALE    612.931.071   10.399.325    623.330.396
                SI SERVICII
        38      TRANSFERURI             466.507.335                 466.507.335
6008          ASISTENTA SOCIALA,        466.507.335                 466.507.335
              ALOCATII, PENSII,
              AJUTOARE SI
              INDEMNIZATII
        01     CHELTUIELI CURENTE       466.507.335                 466.507.335
        38      TRANSFERURI             466.507.335                 466.507.335
        40         Transferuri          466.507.335                 466.507.335
                   neconsolidabile
     15       Alocatia de stat           66.750.000                  66.750.000
              pentru copii
     22       Pensii de asigurari       165.542.772*)              165.542.772*)
              sociale
     37       Ajutoare speciale         234.181.178                 234.181.178
     38       Ajutor de urmas                33.385                      33.385
6108          ALTE CHELTUIELI SOCIALE   612.931.071   10.399.325    623.330.396
        01     CHELTUIELI CURENTE       612.931.071   10.399.325    623.330.396
        20      CHELTUIELI MATERIALE    612.931.071   10.399.325    623.330.396
                SI SERVICII
        21       Drepturi cu caracter   612.931.071   10.399.325    623.330.396
                 social
     03       Taxe abonament radio-tv    47.329.600                  47.329.600
              si de instalare,
              transferare, abonament
              telefonic si costul
              unui numar de impulsuri
     04        Transport urban si        52.674.888   10.000.000     62.674.888
               interurban
     05        Indemnizatii pentru      512.925.908                 512.925.908
               persoanele care au
               in ingrijire,
               supraveghere si
               acorda ajutor
               permanent minorului
               sau adultului cu
               handicap
     50        Alte actiuni privind             675      399.325     400.000*)
               cheltuielile sociale
7208          Partea a VI-a -            43.021.084  -10.399.325     32.621.759
              ALTE ACTIUNI
7308           CHELTUIELI DE             43.021.084  -10.399.325     32.621.759
               ADMINISTRARE A
               FONDULUI
        01      CHELTUIELI CURENTE       43.021.084  -10.399.325     32.621.759
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL    2.865.528     -500.000      2.365.528
        10         Cheltuieli cu          2.113.329     -375.925      1.737.404
                   salariile
        11         Contributii              486.065      -86.463        399.602
                   pentru asigurari
                   sociale de stat
        12         Cheltuieli pentru        105.667      -18.796         86.871
                   constituirea
                   Fondului pentru
                   plata ajutorului de
                   somaj
        13         Deplasari, detasari,      54.800          -20         54.780
                   transferari
        13 01       Deplasari, detasari,     54.800          -20         54.780
                    transferari in tara
        14         Contributii pentru       105.667      -18.796         86.871
                   constituirea Fondului
                   de asigurari sociale
                   de sanatate
        20      CHELTUIELI MATERIALE     40.155.556   -9.899.325     30.256.231
                SI SERVICII
        30         Alte cheltuieli       40.155.556   -9.899.325     30.256.231
     02       Cheltuieli cu personalul    2.865.528     -500.000      2.365.528
              care gestioneaza fondul
     03       Cheltuieli cu              40.155.556   -9.899.325     30.256.231
              transmiterea si plata
              drepturilor
-------------------------------------------------------------------------------
    *) Inclusiv indemnizatia de insotitor nevazator gradul I, conform art. 1 alin. 2 din Hotararea Guvernului nr. 610/1990, cu modificarile ulterioare.
    *) Inclusiv restante din anul 1997 reprezentand proteze.

    ANEXA 10

    MINISTERUL FINANTELOR

                                 BUGETUL
      Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor
           de control pentru trecerea frontierei, precum si a
                 celorlalte unitati vamale pe anul 1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A1 - Capitol
    A2 - Subcapitol
    A3 - Titlu/Articol
    A4 - Alineat
                                                               - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
  A1 A2 A3 A4  Denumire indicator          Program     Influente     Program
                                          actualizat                rectificat
------------------------------------------------------------------------------
     A                 B                      1             2            3
------------------------------------------------------------------------------
0010          VENITURI - TOTAL           476.705.000  100.000.000  576.705.000
2510           I. VENITURI CURENTE       476.705.000  100.000.000  576.705.000
3310            A. VENITURI FISCALE      172.705.000   70.000.000  242.705.000
1210             A2. IMPOZITE INDIRECTE  172.705.000   70.000.000  242.705.000
1710              ALTE IMPOZITE          172.705.000   70.000.000  242.705.000
                  INDIRECTE
     06            Incasari din          172.705.000   70.000.000  242.705.000
                   comisionul pentru
                   servicii vamale
1910            B. VENITURI NEFISCALE    304.000.000   30.000.000  334.000.000
2210              DIVERSE VENITURI       304.000.000   30.000.000  334.000.000
     30            Incasari din alte     304.000.000   30.000.000  334.000.000
                   surse
5010          CHELTUIELI - TOTAL         450.000.000  -50.000.000  400.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL     450.000.000  -50.000.000  400.000.000
7310          Partea a VI-a -            450.000.000  -50.000.000  400.000.000
              ALTE ACTIUNI
7210          Alte actiuni               450.000.000  -50.000.000  400.000.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL     450.000.000  -50.000.000  400.000.000
        72      Investitii ale           450.000.000  -50.000.000  400.000.000
                institutiilor publice
     12       Dezvoltarea si             450.000.000  -50.000.000  400.000.000
              modernizarea punctelor de
              control pentru trecerea
              frontierei, precum si a
              celorlalte unitati vamale
9910          EXCEDENT                    26.705.000  150.000.000  176.705.000
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 11

    MINISTERUL FINANTELOR

                                    BUGETUL
         Fondului special pentru protejarea asiguratilor pe anul 1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A1 - Capitol
    A2 - Subcapitol
    A3 - Titlu/Articol
    A4 - Alineat
                                                              - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
  A1 A2 A3 A4  Denumire indicator             Program    Influente    Program
                                             actualizat             rectificat
------------------------------------------------------------------------------
     A                 B                      1             2            3
------------------------------------------------------------------------------
0013          VENITURI - TOTAL                7.000.000   5.000.000  12.000.000
2513           I. VENITURI CURENTE            7.000.000   5.000.000  12.000.000
1913            B. VENITURI NEFISCALE         7.000.000   5.000.000  12.000.000
2213              DIVERSE VENITURI            7.000.000   5.000.000  12.000.000
     14            Venituri din aplicarea     7.000.000   5.000.000  12.000.000
                   cotei de 0,5% asupra
                   volumului de prime brute
5013          CHELTUIELI - TOTAL              7.000.000               7.000.000
        01     CHELTUIELI CURENTE             7.000.000               7.000.000
        38      TRANSFERURI                   7.000.000               7.000 000
7013          Partea a V-a -                  7.000.000               7.000.000
              ACTIUNI ECONOMICE
6913          ALTE ACTIUNI ECONOMICE          7.000.000               7.000.000
        01     CHELTUIELI CURENTE             7.000.000               7.000.000
        38      TRANSFERURI                   7.000.000               7 000 000
        40       Transferuri neconsolidabile  7.000.000               7.000.000
     16       Despagubiri datorate in caz de  7.000.000               7.000.000
              faliment al societatilor de
              asigurari
9213          EXCEDENT                                   5.000.000    5.000.000
-------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 12

    MINISTERUL TURISMULUI

                                  BUGETUL
    Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului pe anul 1998

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A1 - Capitol
    A2 - Subcapitol
    A3 - Titlu/Articol
    A4 - Alineat
                                                              - mii lei -
------------------------------------------------------------------------------
  A1 A2 A3 A4  Denumire indicator           Program     Influente    Program
                                           actualizat               rectificat
------------------------------------------------------------------------------
     A                 B                      1             2            3
------------------------------------------------------------------------------
0017          VENITURI - TOTAL             47.800.000  -32.650.000   15.150.000
2517           I. VENITURI CURENTE         47.800.000  -32.650.000   15.150.000
3317            A. VENITURI FISCALE        44.559.000  -29.859.000   14.700.000
4417             A1. IMPOZITE DIRECTE      44.559.000  -29.859.000   14.700.000
1117              CONTRIBUTII ALE          44.559.000  -29.859.000   14.700.000
                  AGENTILOR ECONOMICI
                  PENTRU CONSTITUIREA
                  FONDURILOR SPECIALE
     01            Contributia agentilor   44.559.000  -29.859.000   14.700.000
                   economici
1917            B. VENITURI NEFISCALE       3.241.000   -2.791.000      450.000
2117             VARSAMINTE DE LA           2.800.000   -2.791.000        9.000
                 INSTITUTIILE PUBLICE
     30            Alte venituri de la      2.800.000   -2.791.000        9.000
                   institutiile publice
2217             DIVERSE VENITURI             441.000                   441.000
     30            Incasari din alte
                   surse                      441.000                   441.000
5017          CHELTUIELI - TOTAL           47.800.000  -32.650.000   15.150.000
        01     CHELTUIELI CURENTE          30.800.000  -22.650.000    8.150.000
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL      6.000.000   -4.850.000    1.150.000
        20      CHELTUIELI MATERIALE       24.800.000  -17.800.000    7.000.000
                SI SERVICII
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL        7.000.000   -5.000.000    2.000.000
        79     IMPRUMUTURI ACORDATE        10.000.000   -5.000.000    5.000.000
6917             ALTE ACTIUNI              37.800.000  -27.650.000   10.150.000
        01     CHELTUIELI CURENTE          30.800.000  -22.650.000    8.150.000
        02      CHELTUIELI DE PERSONAL      6.000.000   -4.850.000    1.150.000
        10         Cheltuieli cu salariile  3.284.000   -2.301.510      982.490
        11         Contributii pentru         211.000     -154.000       57.000
                   asigurari sociale de
                   stat
        12         Cheltuieli pentru           46.000      -34.400       11.600
                   constituirea Fondului
                   pentru plata ajutorului
                   de somaj
        13         Deplasari, detasari,     2.413.000   -2.325.626       87.374
                   transferari
           01       Deplasari, detasari,    1.573.000   -1.489.256       83.744
                    transferari in tara
           02       Deplasari in              840.000     -836.370        3.630
                    strainatate
        14         Contributii pentru          46.000      -34.464       11.536
                   constituirea Fondului
                   de asigurari sociale
                   de sanatate
        20     CHELTUIELI MATERIALE SI     24.800.000  -17.800.000    7.000.000
               SERVICII
        24         Cheltuieli pentru        8.991.600   -6.500.000    2.491.600
                   intretinere si
                   gospodarie
        25         Materiale si prestari    1.271.000     -910.000      361.000
                   de servicii cu
                   caracter functional
        26         Obiecte de inventar de    224.600        -8.000      216.600
                   mica valoare sau
                   scurta durata si
                   echipament
        27         Reparatii curente          90.800       -31.000       59.800
        29         Carti si publicatii        22.000        -5.000       17.000
        30         Alte cheltuieli        14.200.000   -10.346.000    3.854.000
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL        7.000.000   -5.000.000    2.000.000
        72         Investitii ale           7.000.000   -5.000.000    2.000.000
                   institutiilor publice
     13         Promovarea si dezvoltarea  37.800.000  -27.650.000   10.150.000
                turismului
8617           IMPRUMUTURI                 10.000.000   -5.000.000    5.000.000
        78      OPERATIUNI FINANCIARE      10.000.000   -5.000.000    5.000.000
        79      IMPRUMUTURI ACORDATE       10.000.000   -5.000.000    5.000.000
        80     IMPRUMUTURI                 10.000.000   -5.000.000    5.000.000
        80 08      Imprumuturi acordate    10.000.000   -5.000.000    5.000.000
                   pentru proiecte de
                   investitii in turism
     08        Imprumuturi acordate        10.000.000   -5.000.000    5.000.000
               pentru proiecte de
               investitii in turism
                                                                               


SmartCity5

COMENTARII la OUG 14/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 14 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 14/1998
Legea 163 1999
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
Decizia 85 1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, precum si a ordonantei in intregul sau
Legea 53 1999
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
OUG 48 1998
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
OUG 28 1998
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu