E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 28 din 14 octombrie 1998

pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 393 din 16 octombrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei si in aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Anexa nr. V si anexa nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica se inlocuiesc cu anexa nr. 1 si, respectiv, anexa nr. 2 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Dan Radu Rusanu,
                       secretar de stat

                       Ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

    ANEXA 1

    ________________________________________________
   | Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
   |________________________________________________|

              ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei)

    I. Coeficienti de multiplicare pentru functii de specialitate*)

    *) Functiile prevazute la cap. I se utilizeaza pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, potrivit legii.

                         A. Functii de conducere
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                Nivelul      Coeficientul de multiplicare
 crt.                         studiilor
-----------------------------------------------------------------------
  1.   Secretar general           S                    8,800
-----------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Se utilizeaza in ministere si in alte organe centrale de specialitate.

                  B. Functii de executie - in aparatul central
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
             a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Consilier, expert,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul IA     S          1,530         4,650
 2.  Consilier, expert,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul I      S          1,325         4,250
 3.  Consilier, expert,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul II     S          1,165         3,850
 4.  Referent de specialitate,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul III    S          1,150         3,450
 5.  Referent de specialitate,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul IV     S          1,100         3,100
 6.  Referent, inspector,
     revizor contabil; debutant      S          1,064           -
 7.  Tehnician-economist,
     secretar superior, referent,
     interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer;
     gradul I                       SSD         1,245         3,450
 8.  Tehnician-economist,
     secretar superior, referent,
     interpret relatii,
     interpret profesional,
     subinginer; gradul II          SSD         1,040         3,100
 9.  Tehnician-economist,
     secretar superior, referent,
     interpret relatii,
     interpret profesional,
     subinginer; gradul III         SSD         0,940         2,800
 10. Tehnician-economist,
     secretar superior, referent,
     interpret relatii,
     interpret profesional,
     subinginer; debutant           SSD         0,921            -

               b) Functii de executie pe grade profesionale
                       din serviciile de contencios

 11. Consilier juridic
     gradul I A                     S           2,325         4,650
 12. Consilier juridic
     gradul I                       S           2,125         4,250
 13. Consilier juridic
     gradul II                      S           1,925         3,850
 14. Consilier juridic
     gradul III                     S           1,725         3,450
 15. Consilier juridic
     gradul IV                      S           1,550         3,100
 16. Consilier juridic
     debutant                       S           1,535            -

               c) Functii de executie pe trepte profesionale

 17. Referent IA                    M           1,080         2,450
 18. Referent I                     M           1,000         2,150
 19. Referent II                    M           0,955         2,000
 20. Referent III                   M           0,875         1,750
 21. Referent IV                    M           0,825         1,600
 22. Referent debutant              M           0,820            -
-----------------------------------------------------------------------

    II. Coeficienti de multiplicare pentru functii de conducere specifice si de executie de specialitate specifice aparatului Presedintiei, Guvernului, Parlamentului, Consiliului Legislativ si al Avocatului Poporului

                     A. Functii de conducere specifice
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia*)                 Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
  1.   Sef departament,
       director general*)          S                  8,800
-----------------------------------------------------------------------

               B. Functii de executie de specialitate specifice
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia*)                 Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
  2.   Sef birou senatorial*),
       sef cabinet                  S           2,125         4,250
  3.   Sef birou senatorial*),
       stenodactilograf*),
       sef cabinet                 SSD          1,775         3,550
  4.   Sef birou senatorial*),
       stenodactilograf*),
       sef cabinet                  M           1,450         2,900
  5.   Director de cabinet          S           3,800         7,600
  6.   Consilier                    S           3,800         7,600
  7.   Expert                       S           3,475         6,950
  8.   Consultant                   S           2,375         4,750
  9.   Secretar cabinet             M           1,000         2,600
-----------------------------------------------------------------------
    *) Se utilizeaza si pentru cabinetul demnitarului.
    *) Se utilizeaza numai in aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ si al Avocatului Poporului.

                  III. Functii specifice unor ministere
                         1. Ministerul Finantelor

    a) Functii specifice din aparatul propriu si din unitatile teritoriale

                  Garda financiara - personal militarizat
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                Nivelul      Coeficientul de multiplicare
 crt.                         studiilor
-----------------------------------------------------------------------
  1.   Comisar general                                 8,000
-----------------------------------------------------------------------
                          Functii de executie
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
            a) Functii de executie pe grade profesionale

  1.  Comisar principal I A         S           1,940         4,650
  2.  Comisar principal I           S           1,735         4,250
  3.  Comisar principal II          S           1,490         3,750
  4.  Comisar principal III         S           1,280         3,450
  5.  Comisar principal IV          S           1,270         3,350
  6.  Comisar debutant              S           1,268           -
  7.  Comisar principal I          SSD          1,570         3,850
  8.  Comisar principal II         SSD          1,400         3,450
  9.  Comisar principal III        SSD          1,200         3,100
  10. Comisar debutant             SSD          1,146            -

              b) Functii de executie pe trepte profesionale

  11. Comisar I A                   M           1,300         2,600
  12. Comisar I                     M           1,150         2,300
  13. Comisar II                    M           1,050         2,100
  14. Comisar III                   M           0,950         1,900
  15. Comisar debutant              M           0,945            -

       b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate

    Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitatilor
                  subordonate Ministerului Finantelor
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
  1.  Casier trezorier I             M          1,000         2,000
  2.  Casier trezorier II;
      agent fiscal, operator rol
      numarator bani; I             M; G        0,900         1,750
  3.  Casier trezorier,
      agent fiscal, operator rol
      numarator bani; debutant      M; G        0,878            -
-----------------------------------------------------------------------

                     2. Ministerul Afacerilor Externe
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
              Functii de executie pe trepte profesionale

 1.  Referent transmitere I          M          1,075         2,150
 2.  Referent transmitere II         M          0,975         1,950
 3.  Referent transmitere III        M          0,910         1,750
 4.  Referent debutant               M          0,900           -
-----------------------------------------------------------------------

                     3. Ministerul Industriei si Comertului
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
              Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Ministru consilier              S          2,325         7,800*)
 2.  Consilier economic              S          2,125         4,250
 3.  Secretar economic I             S          1,925         3,850
 4.  Secretar economic II            S          1,725         3,450
 5.  Secretar economic III           S          1,550         3,100
-----------------------------------------------------------------------
    *) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

                     4. Ministerul Tineretului si Sportului

                              Functii de executie
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
                 Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Instructor sportiv,
     referent sportiv; gradul I     SSD         1,725         3,450
 2.  Instructor sportiv,
     referent sportiv; gradul II    SSD         1,550         3,100
 3.  Instructor sportiv,
     referent sportiv; gradul III   SSD         1,400         2,800
 4.  Instructor sportiv,
     referent sportiv; debutant     SSD         1,350            -
-----------------------------------------------------------------------

        IV. Functii specifice unor organe din subordinea Guvernului

                            Oficiul Concurentei
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
               Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Inspector de concurenta
     gradul I                        S          2,325         4,650
 2.  Inspector de concurenta
     gradul II                       S          2,125         4,250
 3.  Inspector de concurenta
     gradul III                      S          1,925         3,850
-----------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

    ________________________________________________
   | Valoarea de referinta sectoriala = 614.000 lei |
   |________________________________________________|

                              SANATATE

    I. Unitati sanitare si de asistenta sociala, altele decat cele clinice
    A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Medic primar                    S          2,000         5,100
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,970         7,650
 2.  Medic specialist                S          1,500         3,650
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,000         4,763
 3.  Medic rezident anul II - VII    S          1,314         1,464
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,441         2,861
 4.  Medic rezident anul I           S          1,291           -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,395           -
 5.  Medic                           S          1,400         3,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,760         4,425
 6.  Medic stagiar                   S          1,344           -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,581           -
 7.  Farmacist primar*)              S          1,730         3,800
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,400         5,900
 8.  Farmacist specialist            S          1,340         3,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,580         4,230
 9.  Farmacist rezident
     anul II - III                   S          1,315         1,331
 10. Farmacist rezident anul I       S          1,291            -
 11. Farmacist                       S          1,310         2,525
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,435         3,900
 12. Farmacist stagiar               S          1,291            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,395            -
 13. Fiziokinetoterapeut
     principal                       S          1,730         3,800
 14. Fiziokinetoterapeut
     specialist                      S          1,340         3,000
 15. Fiziokinetoterapeut             S          1,300         2,500
 16. Fiziokinetoterapeut debutant    S          1,291            -
 17. Dentist principal              SSD         1,300         2,800
 18. Dentist                        SSD         1,125         2,475
 19. Dentist debutant               SSD         1,105            -
 20. Asistent medical
     principal*)                    PL         1,300         2,800
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,570         3,450
 21. Asistent medical*)             PL         1,100         2,475
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,000         2,900
 22. Asistent medical debutant*)    PL         1,059            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         1,930            -
 23. Asistent medical
     principal*)                    M          1,240         2,600
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,300         3,100
 24. Asistent medical*)             M          1,050         2,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,900         2,500
 25. Asistent medical debutant*)    M          1,035            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,883            -
 26. Tehnician dentar
     principal*)                   M          1,285         2,700
 27. Tehnician dentar*)            M          1,050         2,300
 28. Tehnician dentar debutant*)   M          1,035            -
 29. Sora medicala principala*)   M          1,150         2,400
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,110         3,000
 30. Sora medicala*)              M          0,980         2,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,780         2,200
 31. Sora medicala debutanta*)    M          0,966            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,744            -
-----------------------------------------------------------------------
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
    *) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
    *) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

    ^2) Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare prevazut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

     B. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate
              din compartimentele paraclinice medico-sanitare
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
 32.  Biolog, biochimist,
      chimist, fizician,
      principal                      S          1,730         3,800
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        S          3,410         5,900
 33.  Biolog, biochimist,
      chimist, fizician,
      specialist                     S          1,340         3,000
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        S          2,580         4,230
 34.  Biolog, biochimist,
      chimist, fizician              S          1,300         2,500
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        S          2,435         3,000
 35.  Biolog, biochimist, chimist,
      fizician; debutant             S          1,290            -
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        S          2,390            -
 36.  Psiholog, logoped,
      sociolog profesor C.F.M.,
      kinetoterapeut, asistent
      social; principal              S          1,340         2,950
 37.  Psiholog, logoped, sociolog
      profesor C.F.M.,
      kinetoterapeut, asistent
      social                         S          1,300         2,700
 38.  Psiholog, logoped sociolog,
      profesor C.F.M.
      kinetoterapeut, asistent
      social; debutant               S          1,290            -
 39.  Profesor C.F.M., biolog,
      chimist, principal*)          SSD         1,300         2,800
 40.  Profesor C.F.M., biolog,
      chimist;*)                    SSD         1,125         2,475
 41.  Profesor C.F.M., biolog,
      chimist; debutant*)           SSD         1,105            -

      C. Coeficienti de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar

 42.  Infirmiera, agent D.D.D.       G          0,910         1,300
 43.  Infirmiera, agent D.D.D.;
      debutant                       G          0,826            -
 44.  Brancardier, baies,
      namolar, spalatoreasa,
      ingrijitoare                   G          0,870         1,250
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        G          1,550         2,100
 45.  Ambulantier*)                            1,250         2,200
 46.  Sofer autosanitara I*)                  1,190         2,000
 47.  Sofer autosanitara II*)                 1,080         1,800
 48.  Sofer autosanitara III*)                0,980         1,600
-----------------------------------------------------------------------
    *) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma Invatamantul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2 - 3 ani invatamant de zi sau de 3 - 4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    *) Se ocupa prin concurs de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 si are 2 ani vechime in functia de sofer autosanitara I.
    *) Se aplica nivelul I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelul de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

    ^2) Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare prevazut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.


              II. Unitati clinice, institute si centre medicale^1)

    ^1) Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitati clinice, institute si centre medicale, care este confirmat in gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1 - 4 si lit. B nr. crt. 13 - 15.

    A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Medic primar                    S          2,200         6,170
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          4,350         8,438
 2.  Medic specialist                S          1,650         4,800
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,300         5,800
 3.  Farmacist primar*)              S          1,900         5,000
     - din anatomia patologica si
       medicina legala^2)            S          3,700         6,450
 4.  Farmacist specialist            S          1,450         4,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,800         5,150
 5.  Fiziokinetoterapeut
     principal                       S          1,900         5,000
 6.  Fiziokinetoterapeut
     specialist                      S          1,350         4,000
 7.  Asistent medical principal*)   PL         1,365         3,700
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,670         4,500
 8.  Asistent medical*)             PL         1,300         3,300
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,200         3,600
 9.  Asistent medical principal*)   M          1,350         3,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,480         4,000
 10. Asistent medical*)             M          1,044         2,900
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,020         3,200
 11. Sora medicala principala*)    M          1,184         2,900
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,300         3,700
 12. Sora medicala*)               M          1,020         2,500
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,970         2,900
-----------------------------------------------------------------------
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiei de asistent farmacie.
    *) Se aplica si functiilor de oficiant sanitar si de laborant cu liceu sanitar.

    ^2) Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare prevazut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

    B. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate
           din compartimentele paraclinice medico-sanitare
-----------------------------------------------------------------------
 13. Biolog, biochimist, chimist,
     fizician, principal             S          1,900         5,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,700         6,450
 14. Biolog, biochimist, chimist,
     fizician; specialist            S          1,350         4,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,800         5,150
 15. Psiholog, logoped, sociolog,
     profesor C.F.M.,
     kinetoterapeut, asistent
     social; principal               S          1,640         4,800
 16. Profesor C.F.M. principal      SSD         1,370         3,700
-----------------------------------------------------------------------
    ^2) Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare prevazut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

    NOTA:
    Coeficientul de multiplicare a salariului de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II si sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevazut la art. 8 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993.SmartCity5

COMENTARII la OUG 28/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 28 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu