E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 28 din 14 octombrie 1998

pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 393 din 16 octombrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei si in aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Anexa nr. V si anexa nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica se inlocuiesc cu anexa nr. 1 si, respectiv, anexa nr. 2 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Dan Radu Rusanu,
                       secretar de stat

                       Ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

    ANEXA 1

    ________________________________________________
   | Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
   |________________________________________________|

              ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei)

    I. Coeficienti de multiplicare pentru functii de specialitate*)

    *) Functiile prevazute la cap. I se utilizeaza pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, potrivit legii.

                         A. Functii de conducere
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                Nivelul      Coeficientul de multiplicare
 crt.                         studiilor
-----------------------------------------------------------------------
  1.   Secretar general           S                    8,800
-----------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Se utilizeaza in ministere si in alte organe centrale de specialitate.

                  B. Functii de executie - in aparatul central
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
             a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Consilier, expert,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul IA     S          1,530         4,650
 2.  Consilier, expert,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul I      S          1,325         4,250
 3.  Consilier, expert,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul II     S          1,165         3,850
 4.  Referent de specialitate,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul III    S          1,150         3,450
 5.  Referent de specialitate,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul IV     S          1,100         3,100
 6.  Referent, inspector,
     revizor contabil; debutant      S          1,064           -
 7.  Tehnician-economist,
     secretar superior, referent,
     interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer;
     gradul I                       SSD         1,245         3,450
 8.  Tehnician-economist,
     secretar superior, referent,
     interpret relatii,
     interpret profesional,
     subinginer; gradul II          SSD         1,040         3,100
 9.  Tehnician-economist,
     secretar superior, referent,
     interpret relatii,
     interpret profesional,
     subinginer; gradul III         SSD         0,940         2,800
 10. Tehnician-economist,
     secretar superior, referent,
     interpret relatii,
     interpret profesional,
     subinginer; debutant           SSD         0,921            -

               b) Functii de executie pe grade profesionale
                       din serviciile de contencios

 11. Consilier juridic
     gradul I A                     S           2,325         4,650
 12. Consilier juridic
     gradul I                       S           2,125         4,250
 13. Consilier juridic
     gradul II                      S           1,925         3,850
 14. Consilier juridic
     gradul III                     S           1,725         3,450
 15. Consilier juridic
     gradul IV                      S           1,550         3,100
 16. Consilier juridic
     debutant                       S           1,535            -

               c) Functii de executie pe trepte profesionale

 17. Referent IA                    M           1,080         2,450
 18. Referent I                     M           1,000         2,150
 19. Referent II                    M           0,955         2,000
 20. Referent III                   M           0,875         1,750
 21. Referent IV                    M           0,825         1,600
 22. Referent debutant              M           0,820            -
-----------------------------------------------------------------------

    II. Coeficienti de multiplicare pentru functii de conducere specifice si de executie de specialitate specifice aparatului Presedintiei, Guvernului, Parlamentului, Consiliului Legislativ si al Avocatului Poporului

                     A. Functii de conducere specifice
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia*)                 Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
  1.   Sef departament,
       director general*)          S                  8,800
-----------------------------------------------------------------------

               B. Functii de executie de specialitate specifice
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia*)                 Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
  2.   Sef birou senatorial*),
       sef cabinet                  S           2,125         4,250
  3.   Sef birou senatorial*),
       stenodactilograf*),
       sef cabinet                 SSD          1,775         3,550
  4.   Sef birou senatorial*),
       stenodactilograf*),
       sef cabinet                  M           1,450         2,900
  5.   Director de cabinet          S           3,800         7,600
  6.   Consilier                    S           3,800         7,600
  7.   Expert                       S           3,475         6,950
  8.   Consultant                   S           2,375         4,750
  9.   Secretar cabinet             M           1,000         2,600
-----------------------------------------------------------------------
    *) Se utilizeaza si pentru cabinetul demnitarului.
    *) Se utilizeaza numai in aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ si al Avocatului Poporului.

                  III. Functii specifice unor ministere
                         1. Ministerul Finantelor

    a) Functii specifice din aparatul propriu si din unitatile teritoriale

                  Garda financiara - personal militarizat
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                Nivelul      Coeficientul de multiplicare
 crt.                         studiilor
-----------------------------------------------------------------------
  1.   Comisar general                                 8,000
-----------------------------------------------------------------------
                          Functii de executie
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
            a) Functii de executie pe grade profesionale

  1.  Comisar principal I A         S           1,940         4,650
  2.  Comisar principal I           S           1,735         4,250
  3.  Comisar principal II          S           1,490         3,750
  4.  Comisar principal III         S           1,280         3,450
  5.  Comisar principal IV          S           1,270         3,350
  6.  Comisar debutant              S           1,268           -
  7.  Comisar principal I          SSD          1,570         3,850
  8.  Comisar principal II         SSD          1,400         3,450
  9.  Comisar principal III        SSD          1,200         3,100
  10. Comisar debutant             SSD          1,146            -

              b) Functii de executie pe trepte profesionale

  11. Comisar I A                   M           1,300         2,600
  12. Comisar I                     M           1,150         2,300
  13. Comisar II                    M           1,050         2,100
  14. Comisar III                   M           0,950         1,900
  15. Comisar debutant              M           0,945            -

       b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate

    Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitatilor
                  subordonate Ministerului Finantelor
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
  1.  Casier trezorier I             M          1,000         2,000
  2.  Casier trezorier II;
      agent fiscal, operator rol
      numarator bani; I             M; G        0,900         1,750
  3.  Casier trezorier,
      agent fiscal, operator rol
      numarator bani; debutant      M; G        0,878            -
-----------------------------------------------------------------------

                     2. Ministerul Afacerilor Externe
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
              Functii de executie pe trepte profesionale

 1.  Referent transmitere I          M          1,075         2,150
 2.  Referent transmitere II         M          0,975         1,950
 3.  Referent transmitere III        M          0,910         1,750
 4.  Referent debutant               M          0,900           -
-----------------------------------------------------------------------

                     3. Ministerul Industriei si Comertului
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
              Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Ministru consilier              S          2,325         7,800*)
 2.  Consilier economic              S          2,125         4,250
 3.  Secretar economic I             S          1,925         3,850
 4.  Secretar economic II            S          1,725         3,450
 5.  Secretar economic III           S          1,550         3,100
-----------------------------------------------------------------------
    *) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

                     4. Ministerul Tineretului si Sportului

                              Functii de executie
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
                 Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Instructor sportiv,
     referent sportiv; gradul I     SSD         1,725         3,450
 2.  Instructor sportiv,
     referent sportiv; gradul II    SSD         1,550         3,100
 3.  Instructor sportiv,
     referent sportiv; gradul III   SSD         1,400         2,800
 4.  Instructor sportiv,
     referent sportiv; debutant     SSD         1,350            -
-----------------------------------------------------------------------

        IV. Functii specifice unor organe din subordinea Guvernului

                            Oficiul Concurentei
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
               Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Inspector de concurenta
     gradul I                        S          2,325         4,650
 2.  Inspector de concurenta
     gradul II                       S          2,125         4,250
 3.  Inspector de concurenta
     gradul III                      S          1,925         3,850
-----------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

    ________________________________________________
   | Valoarea de referinta sectoriala = 614.000 lei |
   |________________________________________________|

                              SANATATE

    I. Unitati sanitare si de asistenta sociala, altele decat cele clinice
    A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Medic primar                    S          2,000         5,100
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,970         7,650
 2.  Medic specialist                S          1,500         3,650
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,000         4,763
 3.  Medic rezident anul II - VII    S          1,314         1,464
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,441         2,861
 4.  Medic rezident anul I           S          1,291           -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,395           -
 5.  Medic                           S          1,400         3,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,760         4,425
 6.  Medic stagiar                   S          1,344           -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,581           -
 7.  Farmacist primar*)              S          1,730         3,800
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,400         5,900
 8.  Farmacist specialist            S          1,340         3,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,580         4,230
 9.  Farmacist rezident
     anul II - III                   S          1,315         1,331
 10. Farmacist rezident anul I       S          1,291            -
 11. Farmacist                       S          1,310         2,525
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,435         3,900
 12. Farmacist stagiar               S          1,291            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,395            -
 13. Fiziokinetoterapeut
     principal                       S          1,730         3,800
 14. Fiziokinetoterapeut
     specialist                      S          1,340         3,000
 15. Fiziokinetoterapeut             S          1,300         2,500
 16. Fiziokinetoterapeut debutant    S          1,291            -
 17. Dentist principal              SSD         1,300         2,800
 18. Dentist                        SSD         1,125         2,475
 19. Dentist debutant               SSD         1,105            -
 20. Asistent medical
     principal*)                    PL         1,300         2,800
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,570         3,450
 21. Asistent medical*)             PL         1,100         2,475
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,000         2,900
 22. Asistent medical debutant*)    PL         1,059            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         1,930            -
 23. Asistent medical
     principal*)                    M          1,240         2,600
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,300         3,100
 24. Asistent medical*)             M          1,050         2,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,900         2,500
 25. Asistent medical debutant*)    M          1,035            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,883            -
 26. Tehnician dentar
     principal*)                   M          1,285         2,700
 27. Tehnician dentar*)            M          1,050         2,300
 28. Tehnician dentar debutant*)   M          1,035            -
 29. Sora medicala principala*)   M          1,150         2,400
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,110         3,000
 30. Sora medicala*)              M          0,980         2,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,780         2,200
 31. Sora medicala debutanta*)    M          0,966            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,744            -
-----------------------------------------------------------------------
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
    *) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
    *) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

    ^2) Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare prevazut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

     B. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate
              din compartimentele paraclinice medico-sanitare
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
 32.  Biolog, biochimist,
      chimist, fizician,
      principal                      S          1,730         3,800
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        S          3,410         5,900
 33.  Biolog, biochimist,
      chimist, fizician,
      specialist                     S          1,340         3,000
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        S          2,580         4,230
 34.  Biolog, biochimist,
      chimist, fizician              S          1,300         2,500
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        S          2,435         3,000
 35.  Biolog, biochimist, chimist,
      fizician; debutant             S          1,290            -
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        S          2,390            -
 36.  Psiholog, logoped,
      sociolog profesor C.F.M.,
      kinetoterapeut, asistent
      social; principal              S          1,340         2,950
 37.  Psiholog, logoped, sociolog
      profesor C.F.M.,
      kinetoterapeut, asistent
      social                         S          1,300         2,700
 38.  Psiholog, logoped sociolog,
      profesor C.F.M.
      kinetoterapeut, asistent
      social; debutant               S          1,290            -
 39.  Profesor C.F.M., biolog,
      chimist, principal*)          SSD         1,300         2,800
 40.  Profesor C.F.M., biolog,
      chimist;*)                    SSD         1,125         2,475
 41.  Profesor C.F.M., biolog,
      chimist; debutant*)           SSD         1,105            -

      C. Coeficienti de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar

 42.  Infirmiera, agent D.D.D.       G          0,910         1,300
 43.  Infirmiera, agent D.D.D.;
      debutant                       G          0,826            -
 44.  Brancardier, baies,
      namolar, spalatoreasa,
      ingrijitoare                   G          0,870         1,250
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        G          1,550         2,100
 45.  Ambulantier*)                            1,250         2,200
 46.  Sofer autosanitara I*)                  1,190         2,000
 47.  Sofer autosanitara II*)                 1,080         1,800
 48.  Sofer autosanitara III*)                0,980         1,600
-----------------------------------------------------------------------
    *) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma Invatamantul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2 - 3 ani invatamant de zi sau de 3 - 4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    *) Se ocupa prin concurs de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 si are 2 ani vechime in functia de sofer autosanitara I.
    *) Se aplica nivelul I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelul de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

    ^2) Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare prevazut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.


              II. Unitati clinice, institute si centre medicale^1)

    ^1) Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitati clinice, institute si centre medicale, care este confirmat in gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1 - 4 si lit. B nr. crt. 13 - 15.

    A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Medic primar                    S          2,200         6,170
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          4,350         8,438
 2.  Medic specialist                S          1,650         4,800
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,300         5,800
 3.  Farmacist primar*)              S          1,900         5,000
     - din anatomia patologica si
       medicina legala^2)            S          3,700         6,450
 4.  Farmacist specialist            S          1,450         4,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,800         5,150
 5.  Fiziokinetoterapeut
     principal                       S          1,900         5,000
 6.  Fiziokinetoterapeut
     specialist                      S          1,350         4,000
 7.  Asistent medical principal*)   PL         1,365         3,700
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,670         4,500
 8.  Asistent medical*)             PL         1,300         3,300
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,200         3,600
 9.  Asistent medical principal*)   M          1,350         3,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,480         4,000
 10. Asistent medical*)             M          1,044         2,900
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,020         3,200
 11. Sora medicala principala*)    M          1,184         2,900
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,300         3,700
 12. Sora medicala*)               M          1,020         2,500
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,970         2,900
-----------------------------------------------------------------------
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiei de asistent farmacie.
    *) Se aplica si functiilor de oficiant sanitar si de laborant cu liceu sanitar.

    ^2) Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare prevazut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

    B. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate
           din compartimentele paraclinice medico-sanitare
-----------------------------------------------------------------------
 13. Biolog, biochimist, chimist,
     fizician, principal             S          1,900         5,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,700         6,450
 14. Biolog, biochimist, chimist,
     fizician; specialist            S          1,350         4,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,800         5,150
 15. Psiholog, logoped, sociolog,
     profesor C.F.M.,
     kinetoterapeut, asistent
     social; principal               S          1,640         4,800
 16. Profesor C.F.M. principal      SSD         1,370         3,700
-----------------------------------------------------------------------
    ^2) Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare prevazut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

    NOTA:
    Coeficientul de multiplicare a salariului de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II si sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevazut la art. 8 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993.SmartCity5

COMENTARII la OUG 28/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 28 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu