E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 28 din 14 octombrie 1998

pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 393 din 16 octombrie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei si in aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998,

    Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:

    Art. 1
    Anexa nr. V si anexa nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica se inlocuiesc cu anexa nr. 1 si, respectiv, anexa nr. 2 la prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii si
                       protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       p. Ministrul finantelor,
                       Dan Radu Rusanu,
                       secretar de stat

                       Ministrul sanatatii,
                       Hajdu Gabor

    ANEXA 1

    ________________________________________________
   | Valoarea de referinta sectoriala = 637.000 lei |
   |________________________________________________|

              ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romaniei)

    I. Coeficienti de multiplicare pentru functii de specialitate*)

    *) Functiile prevazute la cap. I se utilizeaza pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, potrivit legii.

                         A. Functii de conducere
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                Nivelul      Coeficientul de multiplicare
 crt.                         studiilor
-----------------------------------------------------------------------
  1.   Secretar general           S                    8,800
-----------------------------------------------------------------------
    NOTA:
    Se utilizeaza in ministere si in alte organe centrale de specialitate.

                  B. Functii de executie - in aparatul central
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
             a) Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Consilier, expert,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul IA     S          1,530         4,650
 2.  Consilier, expert,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul I      S          1,325         4,250
 3.  Consilier, expert,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul II     S          1,165         3,850
 4.  Referent de specialitate,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul III    S          1,150         3,450
 5.  Referent de specialitate,
     inspector de specialitate,
     revizor contabil; gradul IV     S          1,100         3,100
 6.  Referent, inspector,
     revizor contabil; debutant      S          1,064           -
 7.  Tehnician-economist,
     secretar superior, referent,
     interpret relatii, interpret
     profesional, subinginer;
     gradul I                       SSD         1,245         3,450
 8.  Tehnician-economist,
     secretar superior, referent,
     interpret relatii,
     interpret profesional,
     subinginer; gradul II          SSD         1,040         3,100
 9.  Tehnician-economist,
     secretar superior, referent,
     interpret relatii,
     interpret profesional,
     subinginer; gradul III         SSD         0,940         2,800
 10. Tehnician-economist,
     secretar superior, referent,
     interpret relatii,
     interpret profesional,
     subinginer; debutant           SSD         0,921            -

               b) Functii de executie pe grade profesionale
                       din serviciile de contencios

 11. Consilier juridic
     gradul I A                     S           2,325         4,650
 12. Consilier juridic
     gradul I                       S           2,125         4,250
 13. Consilier juridic
     gradul II                      S           1,925         3,850
 14. Consilier juridic
     gradul III                     S           1,725         3,450
 15. Consilier juridic
     gradul IV                      S           1,550         3,100
 16. Consilier juridic
     debutant                       S           1,535            -

               c) Functii de executie pe trepte profesionale

 17. Referent IA                    M           1,080         2,450
 18. Referent I                     M           1,000         2,150
 19. Referent II                    M           0,955         2,000
 20. Referent III                   M           0,875         1,750
 21. Referent IV                    M           0,825         1,600
 22. Referent debutant              M           0,820            -
-----------------------------------------------------------------------

    II. Coeficienti de multiplicare pentru functii de conducere specifice si de executie de specialitate specifice aparatului Presedintiei, Guvernului, Parlamentului, Consiliului Legislativ si al Avocatului Poporului

                     A. Functii de conducere specifice
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia*)                 Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
  1.   Sef departament,
       director general*)          S                  8,800
-----------------------------------------------------------------------

               B. Functii de executie de specialitate specifice
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia*)                 Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
  2.   Sef birou senatorial*),
       sef cabinet                  S           2,125         4,250
  3.   Sef birou senatorial*),
       stenodactilograf*),
       sef cabinet                 SSD          1,775         3,550
  4.   Sef birou senatorial*),
       stenodactilograf*),
       sef cabinet                  M           1,450         2,900
  5.   Director de cabinet          S           3,800         7,600
  6.   Consilier                    S           3,800         7,600
  7.   Expert                       S           3,475         6,950
  8.   Consultant                   S           2,375         4,750
  9.   Secretar cabinet             M           1,000         2,600
-----------------------------------------------------------------------
    *) Se utilizeaza si pentru cabinetul demnitarului.
    *) Se utilizeaza numai in aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ si al Avocatului Poporului.

                  III. Functii specifice unor ministere
                         1. Ministerul Finantelor

    a) Functii specifice din aparatul propriu si din unitatile teritoriale

                  Garda financiara - personal militarizat
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                Nivelul      Coeficientul de multiplicare
 crt.                         studiilor
-----------------------------------------------------------------------
  1.   Comisar general                                 8,000
-----------------------------------------------------------------------
                          Functii de executie
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
            a) Functii de executie pe grade profesionale

  1.  Comisar principal I A         S           1,940         4,650
  2.  Comisar principal I           S           1,735         4,250
  3.  Comisar principal II          S           1,490         3,750
  4.  Comisar principal III         S           1,280         3,450
  5.  Comisar principal IV          S           1,270         3,350
  6.  Comisar debutant              S           1,268           -
  7.  Comisar principal I          SSD          1,570         3,850
  8.  Comisar principal II         SSD          1,400         3,450
  9.  Comisar principal III        SSD          1,200         3,100
  10. Comisar debutant             SSD          1,146            -

              b) Functii de executie pe trepte profesionale

  11. Comisar I A                   M           1,300         2,600
  12. Comisar I                     M           1,150         2,300
  13. Comisar II                    M           1,050         2,100
  14. Comisar III                   M           0,950         1,900
  15. Comisar debutant              M           0,945            -

       b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate

    Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitatilor
                  subordonate Ministerului Finantelor
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
  1.  Casier trezorier I             M          1,000         2,000
  2.  Casier trezorier II;
      agent fiscal, operator rol
      numarator bani; I             M; G        0,900         1,750
  3.  Casier trezorier,
      agent fiscal, operator rol
      numarator bani; debutant      M; G        0,878            -
-----------------------------------------------------------------------

                     2. Ministerul Afacerilor Externe
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
              Functii de executie pe trepte profesionale

 1.  Referent transmitere I          M          1,075         2,150
 2.  Referent transmitere II         M          0,975         1,950
 3.  Referent transmitere III        M          0,910         1,750
 4.  Referent debutant               M          0,900           -
-----------------------------------------------------------------------

                     3. Ministerul Industriei si Comertului
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
              Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Ministru consilier              S          2,325         7,800*)
 2.  Consilier economic              S          2,125         4,250
 3.  Secretar economic I             S          1,925         3,850
 4.  Secretar economic II            S          1,725         3,450
 5.  Secretar economic III           S          1,550         3,100
-----------------------------------------------------------------------
    *) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

                     4. Ministerul Tineretului si Sportului

                              Functii de executie
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
                 Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Instructor sportiv,
     referent sportiv; gradul I     SSD         1,725         3,450
 2.  Instructor sportiv,
     referent sportiv; gradul II    SSD         1,550         3,100
 3.  Instructor sportiv,
     referent sportiv; gradul III   SSD         1,400         2,800
 4.  Instructor sportiv,
     referent sportiv; debutant     SSD         1,350            -
-----------------------------------------------------------------------

        IV. Functii specifice unor organe din subordinea Guvernului

                            Oficiul Concurentei
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
               Functii de executie pe grade profesionale

 1.  Inspector de concurenta
     gradul I                        S          2,325         4,650
 2.  Inspector de concurenta
     gradul II                       S          2,125         4,250
 3.  Inspector de concurenta
     gradul III                      S          1,925         3,850
-----------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

    ________________________________________________
   | Valoarea de referinta sectoriala = 614.000 lei |
   |________________________________________________|

                              SANATATE

    I. Unitati sanitare si de asistenta sociala, altele decat cele clinice
    A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Medic primar                    S          2,000         5,100
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,970         7,650
 2.  Medic specialist                S          1,500         3,650
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,000         4,763
 3.  Medic rezident anul II - VII    S          1,314         1,464
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,441         2,861
 4.  Medic rezident anul I           S          1,291           -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,395           -
 5.  Medic                           S          1,400         3,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,760         4,425
 6.  Medic stagiar                   S          1,344           -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,581           -
 7.  Farmacist primar*)              S          1,730         3,800
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,400         5,900
 8.  Farmacist specialist            S          1,340         3,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,580         4,230
 9.  Farmacist rezident
     anul II - III                   S          1,315         1,331
 10. Farmacist rezident anul I       S          1,291            -
 11. Farmacist                       S          1,310         2,525
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,435         3,900
 12. Farmacist stagiar               S          1,291            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,395            -
 13. Fiziokinetoterapeut
     principal                       S          1,730         3,800
 14. Fiziokinetoterapeut
     specialist                      S          1,340         3,000
 15. Fiziokinetoterapeut             S          1,300         2,500
 16. Fiziokinetoterapeut debutant    S          1,291            -
 17. Dentist principal              SSD         1,300         2,800
 18. Dentist                        SSD         1,125         2,475
 19. Dentist debutant               SSD         1,105            -
 20. Asistent medical
     principal*)                    PL         1,300         2,800
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,570         3,450
 21. Asistent medical*)             PL         1,100         2,475
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,000         2,900
 22. Asistent medical debutant*)    PL         1,059            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         1,930            -
 23. Asistent medical
     principal*)                    M          1,240         2,600
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,300         3,100
 24. Asistent medical*)             M          1,050         2,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,900         2,500
 25. Asistent medical debutant*)    M          1,035            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,883            -
 26. Tehnician dentar
     principal*)                   M          1,285         2,700
 27. Tehnician dentar*)            M          1,050         2,300
 28. Tehnician dentar debutant*)   M          1,035            -
 29. Sora medicala principala*)   M          1,150         2,400
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,110         3,000
 30. Sora medicala*)              M          0,980         2,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,780         2,200
 31. Sora medicala debutanta*)    M          0,966            -
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,744            -
-----------------------------------------------------------------------
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiilor de asistent farmacie, asistent social si educator-puericultor, tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva, care au studii de acest nivel.
    *) Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica si protezare auditiva.
    *) Se aplica si functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educatie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

    ^2) Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare prevazut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

     B. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate
              din compartimentele paraclinice medico-sanitare
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
 32.  Biolog, biochimist,
      chimist, fizician,
      principal                      S          1,730         3,800
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        S          3,410         5,900
 33.  Biolog, biochimist,
      chimist, fizician,
      specialist                     S          1,340         3,000
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        S          2,580         4,230
 34.  Biolog, biochimist,
      chimist, fizician              S          1,300         2,500
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        S          2,435         3,000
 35.  Biolog, biochimist, chimist,
      fizician; debutant             S          1,290            -
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        S          2,390            -
 36.  Psiholog, logoped,
      sociolog profesor C.F.M.,
      kinetoterapeut, asistent
      social; principal              S          1,340         2,950
 37.  Psiholog, logoped, sociolog
      profesor C.F.M.,
      kinetoterapeut, asistent
      social                         S          1,300         2,700
 38.  Psiholog, logoped sociolog,
      profesor C.F.M.
      kinetoterapeut, asistent
      social; debutant               S          1,290            -
 39.  Profesor C.F.M., biolog,
      chimist, principal*)          SSD         1,300         2,800
 40.  Profesor C.F.M., biolog,
      chimist;*)                    SSD         1,125         2,475
 41.  Profesor C.F.M., biolog,
      chimist; debutant*)           SSD         1,105            -

      C. Coeficienti de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar

 42.  Infirmiera, agent D.D.D.       G          0,910         1,300
 43.  Infirmiera, agent D.D.D.;
      debutant                       G          0,826            -
 44.  Brancardier, baies,
      namolar, spalatoreasa,
      ingrijitoare                   G          0,870         1,250
      - din anatomia patologica
        si medicina legala^2)        G          1,550         2,100
 45.  Ambulantier*)                            1,250         2,200
 46.  Sofer autosanitara I*)                  1,190         2,000
 47.  Sofer autosanitara II*)                 1,080         1,800
 48.  Sofer autosanitara III*)                0,980         1,600
-----------------------------------------------------------------------
    *) Se aplica si functiilor de educator-puericultor, asistent social si cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma Invatamantul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2 - 3 ani invatamant de zi sau de 3 - 4 ani invatamant seral sau fara frecventa.
    *) Se ocupa prin concurs de catre personalul care indeplineste conditiile de incadrare pentru functia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sanatatii nr. 388/1992 si are 2 ani vechime in functia de sofer autosanitara I.
    *) Se aplica nivelul I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelul de salarizare II si III, soferilor autosanitarelor din alte unitati sanitare.

    ^2) Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare prevazut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.


              II. Unitati clinice, institute si centre medicale^1)

    ^1) Se poate aplica si personalului de cercetare cu studii superioare din unitati clinice, institute si centre medicale, care este confirmat in gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1 - 4 si lit. B nr. crt. 13 - 15.

    A. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar
-----------------------------------------------------------------------
 Nr.   Functia                   Nivelul   Coeficientul de multiplicare
 crt.                            studiilor ----------------------------
                                                minim         maxim
-----------------------------------------------------------------------
 1.  Medic primar                    S          2,200         6,170
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          4,350         8,438
 2.  Medic specialist                S          1,650         4,800
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,300         5,800
 3.  Farmacist primar*)              S          1,900         5,000
     - din anatomia patologica si
       medicina legala^2)            S          3,700         6,450
 4.  Farmacist specialist            S          1,450         4,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,800         5,150
 5.  Fiziokinetoterapeut
     principal                       S          1,900         5,000
 6.  Fiziokinetoterapeut
     specialist                      S          1,350         4,000
 7.  Asistent medical principal*)   PL         1,365         3,700
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,670         4,500
 8.  Asistent medical*)             PL         1,300         3,300
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         PL         2,200         3,600
 9.  Asistent medical principal*)   M          1,350         3,200
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,480         4,000
 10. Asistent medical*)             M          1,044         2,900
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,020         3,200
 11. Sora medicala principala*)    M          1,184         2,900
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          2,300         3,700
 12. Sora medicala*)               M          1,020         2,500
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         M          1,970         2,900
-----------------------------------------------------------------------
    *) Se poate utiliza numai in unitati sanitare umane.
    *) Se aplica si functiei de asistent farmacie.
    *) Se aplica si functiilor de oficiant sanitar si de laborant cu liceu sanitar.

    ^2) Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare prevazut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

    B. Coeficienti de multiplicare pentru personalul de specialitate
           din compartimentele paraclinice medico-sanitare
-----------------------------------------------------------------------
 13. Biolog, biochimist, chimist,
     fizician, principal             S          1,900         5,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          3,700         6,450
 14. Biolog, biochimist, chimist,
     fizician; specialist            S          1,350         4,000
     - din anatomia patologica
       si medicina legala^2)         S          2,800         5,150
 15. Psiholog, logoped, sociolog,
     profesor C.F.M.,
     kinetoterapeut, asistent
     social; principal               S          1,640         4,800
 16. Profesor C.F.M. principal      SSD         1,370         3,700
-----------------------------------------------------------------------
    ^2) Coeficientul de multiplicare limita maxima cuprinde si salariul de baza mai mare prevazut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica si medicina legala, care lucreaza in morgi, prosecturi si histopatologie.

    NOTA:
    Coeficientul de multiplicare a salariului de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II si sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevazut la art. 8 lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 281/1993.SmartCity5

COMENTARII la OUG 28/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 28 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu