Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 85 din  1 iunie 1999

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, precum si a ordonantei in intregul sau

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 336 din 15 iulie 1999


SmartCity3


    Lucian Mihai           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Ioan Muraru            - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Paula C. Pantea        - procuror
    Mihai Paul Cotta       - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357 din 21 septembrie 1998, exceptie ridicata de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant in Dosarul nr. 19.479/1998 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    Procedura de citare este legal indeplinita.
    Cauza fiind in stare de judecata, reprezentantul Ministerului Educatiei Nationale declara ca este de acord cu admiterea exceptiei, aceasta fiind intemeiata, si considera ca salarizarea face parte din domeniul protectiei sociale, fiind reglementata numai printr-o lege organica care nu poate fi modificata printr-o ordonanta de urgenta.
    Reprezentantul Ministerului Public pune, de asemenea, concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate invocate si considera ca prevederile criticate, prin care au fost stabiliti alti coeficienti de ierarhizare decat cei reglementati prin Legea nr. 154/1998, sunt neconstitutionale.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 12 noiembrie 1998 Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, precum si a ordonantei in intregime, exceptie ridicata de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant intr-o cauza civila avand ca obiect cererea formulata de autoarea exceptiei de a obliga Ministerul Educatiei Nationale sa aplice prevederile Legii nr. 154/1998 incepand cu data intrarii ei in vigoare.
    In motivarea exceptiei autoarea acesteia sustine ca prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 sunt neconstitutionale prin aceea ca incalca principiul neretroactivitatii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din legea fundamentala, deoarece coeficientii de multiplicare prevazuti la alin. (2) al aceluiasi articol din ordonanta se utilizeaza de la data aplicarii prevederilor Legii nr. 154/1998. Din acest motiv, sustine autoarea exceptiei, aceasta prevedere din ordonanta "apare ca vadit neconstitutionala", avand caracter retroactiv. In acelasi timp, se mai arata in motivarea exceptiei, ordonanta, in intregul sau, incalca si normele constitutionale cuprinse in art. 107 alin. (1) si (3) si in art. 114 alin. (1) si (4), intrucat Guvernul modifica printr-o ordonanta o lege si reglementeaza intr-un domeniu al legii organice. Or, salarizarea face parte din domeniul protectiei sociale, domeniu ce trebuie reglementat prin lege organica.
    Exprimandu-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, instanta de judecata apreciaza ca, intr-adevar, prevederile atacate din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 sunt neconstitutionale, ele fiind in contradictie cu dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, exceptia fiind, in acest sens, intemeiata.
    In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, au fost solicitate punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    In punctul de vedere primit din partea Guvernului se arata ca "art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 creeaza un caz de retroactivitate a legii prin faptul ca prevede expres ca se va aplica de la o data anterioara intrarii in vigoare a intregii reglementari". Pentru aceste motive exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata.
    In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate, formulata de autoarea exceptiei, in legatura cu faptul ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 este neconstitutionala, intrucat incalca prevederile art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie, opinia Guvernului este aceea a respingerii exceptiei ca neintemeiata, invocandu-se practica Curtii Constitutionale, care a statuat ca interdictia reglementarii prin ordonanta in domenii rezervate legii organice nu este aplicabila ordonantelor de urgenta.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile partii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    1. Din examinarea incheierii de sesizare, precum si a sustinerilor formulate in dosarul cauzei de autoarea exceptiei rezulta ca aceasta a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357 din 21 septembrie 1998, solicitandu-se Curtii Constitutionale sa se pronunte asupra efectelor in timp ale acestor dispozitii.
    Potrivit acestui text, "Coeficientii de multiplicare (ierarhizare) prevazuti la alin. (2) se utilizeaza de la data aplicarii prevederilor Legii nr. 154/1998".
    Pe fond se constata ca, potrivit art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, elementele sistemului de stabilire a salariilor de baza cuprinse in anexele la Legea nr. 154/1998 sunt modificate, stabilindu-se coeficienti corectati de multiplicare (ierarhizare) a salariilor. Acestia vor fi utilizati, potrivit art. 6 alin. (3) din ordonanta, incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 154/1998.
    Art. 78 din Constitutie prevede ca "Legea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare de la data publicarii sau de la data prevazuta in textul ei".
    Potrivit art. 15 alin. (2) din Constitutie, "Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile".
    Din coroborarea celor doua texte constitutionale rezulta ca art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, reglementand aplicarea retroactiva a prevederilor alin. (2), iar prin aceasta modificand unele dispozitii din Legea nr. 154/1998, este neconstitutional, prin aceea ca se incalca principiul neretroactivitatii legii. Intr-adevar, desi ordonanta de urgenta a Guvernului a intrat in vigoare la 21 septembrie 1998, data publicarii ei, art. 6 alin. (3) din ordonanta dispune ca aplicarea prevederilor alin. (2) sa se faca incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 154/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, modificand in felul acesta, retroactiv, legea veche. Legea noua ar putea, cel mult, pentru a evita retroactivitatea, sa reconstituie dreptul anterior prin preluarea dispozitiilor din legea veche, ceea ce, in cauza, nu se pune problema.
    Pentru aceste motive exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 este intemeiata si urmeaza sa fie admisa.
    2. Autorul exceptiei solicita sa se constate neconstitutionalitatea intregii ordonante, deoarece aceasta contravine dispozitiilor art. 107 alin. (3) si ale art. 114 din Constitutie.
    Analizand aceasta critica, Curtea constata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 nu a fost adoptata in baza unei legi speciale de abilitare.
    Se constata, de asemenea, ca Legea nr. 154/1998, la care fac referire alin. (2) si (3) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, a fost adoptata ca lege ordinara si nu ca lege organica, cum sustine autoarea exceptiei.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c.), al art. 24 alin. (2) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    1. Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, exceptie ridicata de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant in Dosarul nr. 19.479/1998 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate cu privire la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, in intregul sau, exceptie ridicata in acelasi dosar de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant.
    Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 1 iunie 1999.

             p. PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                  prof. univ. dr. Ioan Muraru

                              Magistrat asistent,
                              Mihai Paul CottaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 85/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 85 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu