Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 85 din  1 iunie 1999

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, precum si a ordonantei in intregul sau

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 336 din 15 iulie 1999


SmartCity3


    Lucian Mihai           - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Constantin Doldur      - judecator
    Kozsokar Gabor         - judecator
    Ioan Muraru            - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Paula C. Pantea        - procuror
    Mihai Paul Cotta       - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357 din 21 septembrie 1998, exceptie ridicata de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant in Dosarul nr. 19.479/1998 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    Procedura de citare este legal indeplinita.
    Cauza fiind in stare de judecata, reprezentantul Ministerului Educatiei Nationale declara ca este de acord cu admiterea exceptiei, aceasta fiind intemeiata, si considera ca salarizarea face parte din domeniul protectiei sociale, fiind reglementata numai printr-o lege organica care nu poate fi modificata printr-o ordonanta de urgenta.
    Reprezentantul Ministerului Public pune, de asemenea, concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate invocate si considera ca prevederile criticate, prin care au fost stabiliti alti coeficienti de ierarhizare decat cei reglementati prin Legea nr. 154/1998, sunt neconstitutionale.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 12 noiembrie 1998 Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, precum si a ordonantei in intregime, exceptie ridicata de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant intr-o cauza civila avand ca obiect cererea formulata de autoarea exceptiei de a obliga Ministerul Educatiei Nationale sa aplice prevederile Legii nr. 154/1998 incepand cu data intrarii ei in vigoare.
    In motivarea exceptiei autoarea acesteia sustine ca prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 sunt neconstitutionale prin aceea ca incalca principiul neretroactivitatii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din legea fundamentala, deoarece coeficientii de multiplicare prevazuti la alin. (2) al aceluiasi articol din ordonanta se utilizeaza de la data aplicarii prevederilor Legii nr. 154/1998. Din acest motiv, sustine autoarea exceptiei, aceasta prevedere din ordonanta "apare ca vadit neconstitutionala", avand caracter retroactiv. In acelasi timp, se mai arata in motivarea exceptiei, ordonanta, in intregul sau, incalca si normele constitutionale cuprinse in art. 107 alin. (1) si (3) si in art. 114 alin. (1) si (4), intrucat Guvernul modifica printr-o ordonanta o lege si reglementeaza intr-un domeniu al legii organice. Or, salarizarea face parte din domeniul protectiei sociale, domeniu ce trebuie reglementat prin lege organica.
    Exprimandu-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, instanta de judecata apreciaza ca, intr-adevar, prevederile atacate din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 sunt neconstitutionale, ele fiind in contradictie cu dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutie, exceptia fiind, in acest sens, intemeiata.
    In conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, au fost solicitate punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    In punctul de vedere primit din partea Guvernului se arata ca "art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 creeaza un caz de retroactivitate a legii prin faptul ca prevede expres ca se va aplica de la o data anterioara intrarii in vigoare a intregii reglementari". Pentru aceste motive exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata.
    In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate, formulata de autoarea exceptiei, in legatura cu faptul ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 este neconstitutionala, intrucat incalca prevederile art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie, opinia Guvernului este aceea a respingerii exceptiei ca neintemeiata, invocandu-se practica Curtii Constitutionale, care a statuat ca interdictia reglementarii prin ordonanta in domenii rezervate legii organice nu este aplicabila ordonantelor de urgenta.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile partii prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    1. Din examinarea incheierii de sesizare, precum si a sustinerilor formulate in dosarul cauzei de autoarea exceptiei rezulta ca aceasta a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 357 din 21 septembrie 1998, solicitandu-se Curtii Constitutionale sa se pronunte asupra efectelor in timp ale acestor dispozitii.
    Potrivit acestui text, "Coeficientii de multiplicare (ierarhizare) prevazuti la alin. (2) se utilizeaza de la data aplicarii prevederilor Legii nr. 154/1998".
    Pe fond se constata ca, potrivit art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, elementele sistemului de stabilire a salariilor de baza cuprinse in anexele la Legea nr. 154/1998 sunt modificate, stabilindu-se coeficienti corectati de multiplicare (ierarhizare) a salariilor. Acestia vor fi utilizati, potrivit art. 6 alin. (3) din ordonanta, incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 154/1998.
    Art. 78 din Constitutie prevede ca "Legea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare de la data publicarii sau de la data prevazuta in textul ei".
    Potrivit art. 15 alin. (2) din Constitutie, "Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale mai favorabile".
    Din coroborarea celor doua texte constitutionale rezulta ca art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, reglementand aplicarea retroactiva a prevederilor alin. (2), iar prin aceasta modificand unele dispozitii din Legea nr. 154/1998, este neconstitutional, prin aceea ca se incalca principiul neretroactivitatii legii. Intr-adevar, desi ordonanta de urgenta a Guvernului a intrat in vigoare la 21 septembrie 1998, data publicarii ei, art. 6 alin. (3) din ordonanta dispune ca aplicarea prevederilor alin. (2) sa se faca incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 154/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, modificand in felul acesta, retroactiv, legea veche. Legea noua ar putea, cel mult, pentru a evita retroactivitatea, sa reconstituie dreptul anterior prin preluarea dispozitiilor din legea veche, ceea ce, in cauza, nu se pune problema.
    Pentru aceste motive exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 este intemeiata si urmeaza sa fie admisa.
    2. Autorul exceptiei solicita sa se constate neconstitutionalitatea intregii ordonante, deoarece aceasta contravine dispozitiilor art. 107 alin. (3) si ale art. 114 din Constitutie.
    Analizand aceasta critica, Curtea constata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 nu a fost adoptata in baza unei legi speciale de abilitare.
    Se constata, de asemenea, ca Legea nr. 154/1998, la care fac referire alin. (2) si (3) ale art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, a fost adoptata ca lege ordinara si nu ca lege organica, cum sustine autoarea exceptiei.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c.), al art. 24 alin. (2) si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    1. Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, exceptie ridicata de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant in Dosarul nr. 19.479/1998 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate cu privire la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998, in intregul sau, exceptie ridicata in acelasi dosar de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant.
    Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 1 iunie 1999.

             p. PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                  prof. univ. dr. Ioan Muraru

                              Magistrat asistent,
                              Mihai Paul CottaSmartCity5

COMENTARII la Decizia 85/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 85 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu