Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.9 din 27.02.2020

privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 237 din 24 martie 2020SmartCity1

În baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (12) şi ale art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 30 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. b) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 26 februarie 2020,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: Articolul 1
(1) Prezenta normă reglementează încheierea exerciţiului financiar, întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportării anuale pentru entităţile din domeniul asigurărilor prevăzute la alin. (2).
(2) Prezenta normă se aplică următoarelor entităţi:a)asigurători şi reasigurători cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizaţi să îşi desfăşoare activitatea în condiţiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare; b)intermediari principali autorizaţi de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în condiţiile Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, denumiţi în continuare companii de brokeraj, conform art. 2 alin. (1) pct. 9 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările ulterioare; c)subunităţi fără personalitate juridică stabilite în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe; d)subunităţi fără personalitate juridică stabilite în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în alte state membre; e)Fondului de garantare a asiguraţilor, constituit în condiţiile Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor.
(3) În sensul prezentei norme, prin asigurător se înţelege asigurătorul, asigurătorul compozit şi asigurătorul mixt, aşa cum aceştia sunt definiţi la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 şi 6 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin stat membru se înţelege statul aparţinând Spaţiului Economic European.
Articolul 2
(1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) şi e) întocmesc şi depun situaţii financiare anuale la data de 31 decembrie a anului de raportare, cu excepţia celor aflate în lichidare, care depun raportări contabile anuale; situaţiile financiare anuale fac obiectul auditului statutar, conform reglementărilor contabile aplicabile menţionate la pct. 1 din anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
(2) Subunităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) întocmesc şi depun raportări contabile anuale la data de 31 decembrie a anului de raportare.
(3) Situaţiile financiare anuale/Raportările contabile anuale prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt întocmite şi depuse inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau transferului de portofoliu.
(4) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data de 31 decembrie a anului de raportare nu întocmesc situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale, ci depun, potrivit legii, o declaraţie de inactivitate pe propria răspundere.
(5) Situaţiile financiare anuale, raportările contabile anuale şi declaraţia de inactivitate prevăzute la alin. (1)-(4) se întocmesc şi se depun atât la Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât şi la Ministerul Finanţelor Publice, în condiţiile şi până la termenele prevăzute în anexa la prezenta normă.
(6) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin persoanelor juridice cu sediul în străinătate, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d), reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare şi raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) În situaţia în care persoanele juridice cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat.
(8) La depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 3Nedepunerea situaţiilor financiare anuale, a raportărilor contabile anuale, a declaraţiei de inactivitate şi a celorlalte informaţii solicitate la termenele prevăzute în prezenta normă, prezentarea unor situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale care conţin date eronate, necorelate sau care nu respectă unitatea monetară înscrisă la fiecare formular/rând se sancţionează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, şi, respectiv, prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. Articolul 5 La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă: a)Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2019 privind încheierea exerciţiului financiar 2018 pentru entităţile din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 şi 227 bis din 25 martie 2019, cu modificările ulterioare; b)Instrucţiunea Fondului de garantare a asiguraţilor nr. 1/2019 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 27 martie 2019.p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Elena-Doina DascăluSmartCity5

COMENTARII la Norma 9/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 9 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 9/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu