Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.7 din 14.03.2019

privind încheierea exerciţiului financiar 2018 pentru entităţile din domeniul asigurărilor
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 25 martie 2019SmartCity1

În baza dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (12) şi ale art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, precum şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 13 martie 2019,Autoritatea de Supraveghere Financiar emite următoarea normă: Articolul 1
(1) Prezenta normă reglementează încheierea exerciţiului financiar 2018 pentru entităţile din domeniul asigurărilor prevăzute la alin. (2).
(2) Prezenta normă se aplică următoarelor entităţi:a)asigurătorilor şi reasigurătorilor cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizaţi să îşi desfăşoare activitatea în condiţiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare; b)companiilor de brokeraj autorizate în condiţiile Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări; c)subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe; d)subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în alte state membre.
(3) În sensul prezentei norme, prin asigurător se înţelege asigurătorul, asigurătorul compozit şi asigurătorul mixt, aşa cum aceştia sunt definiţi la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 şi 6 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În sensul prezentei norme, prin companie de brokeraj se înţelege intermediarul principal definit la art. 2 alin. (1) pct. 9 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări.
Articolul 2
(1) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) întocmesc şi depun situaţii financiare anuale la 31 decembrie 2018, cu excepţia celor aflate în lichidare care depun raportări contabile anuale; situaţiile financiare anuale fac obiectul auditului statutar, conform reglementărilor contabile aplicabile menţionate la pct. 1 din anexa la prezenta normă.
(2) Subunităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) întocmesc şi depun raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2018.
(3) Situaţiile financiare anuale/Raportările contabile anuale prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt întocmite şi depuse inclusiv în situaţia fuziunii, divizării sau transferului de portofoliu.
(4) Entităţile prevăzute la art. 1 alin. (2) care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 31 decembrie 2018 nu întocmesc situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale, ci depun, potrivit legii, o declaraţie de inactivitate pe propria răspundere.
(5) Situaţiile financiare anuale, raportările contabile anuale şi declaraţia de inactivitate prevăzute la alin. (1)-(4) se întocmesc şi se depun atât la Autoritatea de Supraveghere Financiară, cât şi la Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile şi până la termenele prevăzute în anexa la prezenta normă.
(6) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin persoanelor juridice cu sediul în străinătate prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d) reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice şi au obligaţia întocmirii situaţiilor financiare şi raportărilor contabile cerute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) În situaţia în care persoanele juridice cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situaţiile financiare anuale şi raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat.
(8) La depunerea situaţiilor financiare anuale se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 3Nedepunerea situaţiilor financiare anuale, a raportărilor contabile anuale, a declaraţiei de inactivitate şi a celorlalte informaţii solicitate la termenele prevăzute în prezenta normă, prezentarea unor situaţii financiare anuale/raportări contabile anuale care conţin date eronate, necorelate sau care nu respectă unitatea de măsură înscrisă la fiecare formular/rând se sancţionează conform legislaţiei specifice în materie. Articolul 4
(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia.
(2) Anexa*) face parte integrantă din prezenta normă.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 bis , care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
Articolul 5 La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind încheierea exerciţiului financiar 2017 pentru societăţile din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 şi 262 bis din 26 martie 2018.Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,Leonardo BadeaSmartCity5

COMENTARII la Norma 7/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 7 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 7/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu