E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 216 1998 aproba Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 abrogă articolul 27 din actul Ordonanţa 65 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 216 din 17 noiembrie 1998

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 446 din 23 noiembrie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 65 din 28 august 1997 privind regimul pasapoartelor in Romania, emisa in temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari:

    1. Articolul 1 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Cetatenii romani au garantat dreptul la libera circulatie si, in mod corespunzator, au dreptul la eliberarea, detinerea si folosirea unui pasaport in conditiile prezentei ordonante."
    2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Cetatenilor romani aflati in strainatate, care nu mai poseda pasaport sau documente de calatorie mentionate la art. 3 alin. (2) li se elibereaza, la cerere, pasapoarte consulare de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.
    (2) Pasaportul consular se elibereaza pentru ca titularul sa-si poata continua calatoria, reglementa sederea ori pentru a se inapoia in tara, pe o perioada care nu poate depasi 12 luni. O data cu intrarea in tara pasaportul consular isi pierde valabilitatea.
    (3) In cazul in care cetateanul roman nu detine documente prin care sa poata face dovada identitatii sale, pasaportul consular va fi eliberat numai dupa confirmarea acesteia de catre Directia generala a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte din cadrul Ministerului de Interne, denumita in continuare Directia de pasapoarte."
    3. La articolul 6, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Pasapoartele diplomatice si de serviciu se elibereaza de catre Ministerul Afacerilor Externe, la cererea conducerii autoritatilor publice sau a institutiilor centrale interesate.
    (2) Pasapoartele diplomatice se predau de catre titulari autoritatii emitente, la incheierea mandatului care a determinat eliberarea documentului, iar pasapoartele de serviciu, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea misiunii oficiale in strainatate."
    4. La articolul 7 litera A, punctele 4, 11 si 13 vor avea urmatorul cuprins:
    "4. primul-ministru, membrii Guvernului si persoanele asimilate ministrilor;"
................................................................................
    "11. guvernatorul si viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei."
................................................................................
    "13. patriarhul, cardinalul, mitropolitii si sefii cultelor recunoscute de stat;"
    5. La articolul 7 litera A, punctele 14 si 19 se abroga.
    6. La articolul 7 litera A, punctul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "20. sotul, sotia si copiii minori ai persoanelor prevazute la pct. 1 - 17, cand il insotesc pe titular."
    7. La articolul 7 litera B, punctele 2 si 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "2. subprefectii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarii municipiilor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti, cand calatoresc in misiuni oficiale;"
................................................................................
    "4. personalul tehnico-administrativ si de serviciu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare, al reprezentantelor permanente pe langa organizatiile internationale, lectorii trimisi in misiune de catre Ministerul Educatiei Nationale, precum si sotul, sotia si copiii minori ai acestora;"
    8. Articolul 11 alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Pentru inscrierea in pasaportul unuia dintre parinti a copiilor care nu au implinit varsta de 14 ani este necesar consimtamantul scris al celuilalt parinte. Consimtamantul scris nu este necesar pentru parintele caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva."
    9. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) In cazuri temeinic justificate, acceptate de catre organul emitent, cetateanului roman, posesor al unui pasaport valabil, i se poate elibera al doilea pasaport.
    (2) La incetarea situatiei care a determinat eliberarea celui de-al doilea pasaport, titularul este obligat ca, in cel mult 5 zile, sa-l predea spre pastrare autoritatilor emitente."
    10. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Cetateanului roman i se poate refuza, temporar, eliberarea pasaportului, iar daca i-a fost eliberat ii poate fi retras ori i se poate suspenda dreptul de folosire a acestuia, atunci cand:
    a) exista date temeinice ca a savarsit o infractiune pentru care pedeapsa prevazuta de lege este mai mare de 2 ani inchisoare si ca intentioneaza sa foloseasca pasaportul pentru a se sustrage urmaririi penale. Masura se ia la cererea organelor de politie pentru o perioada de cel mult 7 zile;
    b) este invinuit sau inculpat intr-o cauza penala si magistratul dispune instituirea masurii interdictiei parasirii localitatii, in scopul asigurarii bunei desfasurari a procesului penal, indiferent de faza in care acesta se afla;
    c) a fost condamnat si are de executat o pedeapsa privativa de libertate;
    d) este urmarit pentru creante exigibile mai mari de 25 milioane lei, datorate unor persoane fizice, persoane juridice sau statului, iar executarea acestora nu este garantata; in acest caz, masura se ia la cererea celor interesati, daca plata creantelor a fost dispusa prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
    e) a savarsit in tara sau in strainatate fapte de natura sa aduca atingere sigurantei nationale, mentinerii ordinii publice, protectiei sanatatii sau moralei ori drepturilor si libertatilor fundamentale ale altei persoane, care sunt stabilite prin hotarari judecatoresti sau fac obiectul urmaririi penale; dovada faptelor savarsite in strainatate se face cu acte judiciare recunoscute potrivit legii romane; in astfel de cazuri, masura se ia de catre Directia de pasapoarte sau de catre serviciile teritoriale, dupa caz, pentru o durata cuprinsa intre 3 si 12 luni, stabilita proportional cu gravitatea faptei comise si cu consecintele ei. Aceeasi masura poate fi luata si impotriva persoanei care a fost returnata in baza acordurilor de readmisie incheiate de Romania cu alte state.
    (2) In situatiile prevazute la lit. a), b) si c), masura se ia de catre Directia de pasapoarte sau, dupa caz, de catre serviciile teritoriale subordonate, numai in baza cererii scrise a organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau a organelor prevazute de lege, cu atributii de punere in executare a pedepsei inchisorii."
    11. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Persoanei careia i s-a aprobat renuntarea la cetatenia romana i se anuleaza pasaportul emis de catre autoritatea romana.
    (2) Pasapoartele gasite, precum si cele care au apartinut persoanelor decedate se predau celui mai apropiat serviciu teritorial din subordinea Directiei de pasapoarte, in termen de 5 zile lucratoare."
    12. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala a persoanei vinovate."
    13. Articolul 18 litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) efectuarea, fara drept, de modificari sau adaugari in pasaport ori in alt document de calatorie, daca fapta nu a fost savarsita in altfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiune."
    14. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Contraventiile prevazute la art. 18 lit. a), b) si d) se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 lei la 500.000 lei; cele prevazute la lit. c), cu amenda de la 500.000 lei la 800.000 lei, iar cele de la lit. e) si f), cu amenda de la 800.000 lei la 2.000.000 lei."
    15. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 18 si 19 se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor."
    16. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Cetatenii romani care si-au stabilit domiciliul in strainatate, precum si cei aflati temporar in strainatate pentru perioade mai mari de 6 luni pot solicita inregistrarea in evidentele misiunii diplomatice sau ale oficiului consular al Romaniei din tara de domiciliu ori de resedinta."
    17. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate ori cei aflati temporar in strainatate, carora autoritatile statului respectiv le-au aprobat stabilirea, pot depune cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple, in care se mentioneaza tara de domiciliu, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei, iar cand se afla temporar in tara, la serviciile teritoriale din subordinea Directiei de pasapoarte pe raza carora au avut ultimul domiciliu."
    18. La articolul 26 alineatele (1) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Furtul pasaportului se declara, de indata ce a fost constatat, la cea mai apropiata unitate de politie."
................................................................................
    "(5) Cetatenii romani aflati in strainatate declara furtul pasaportului la autoritatile de politie competente, iar pierderea acestuia, la misiunea diplomatica sau la oficiul consular roman, care procedeaza conform prevederilor art. 4."
    19. Articolul 27 se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              ANDREI CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                               ULM SPINEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 216/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 216 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu