E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Legea 216 1998 aproba Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 1 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 6 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 7 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 11 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 13 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 14 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 16 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 17 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 19 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 21 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 23 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 25 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 modifica articolul 26 din actul Ordonanţa 65 1997
Legea 216 1998 abrogă articolul 27 din actul Ordonanţa 65 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 216 din 17 noiembrie 1998

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor in Romania

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 446 din 23 noiembrie 1998


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 65 din 28 august 1997 privind regimul pasapoartelor in Romania, emisa in temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari:

    1. Articolul 1 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1
    (1) Cetatenii romani au garantat dreptul la libera circulatie si, in mod corespunzator, au dreptul la eliberarea, detinerea si folosirea unui pasaport in conditiile prezentei ordonante."
    2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    (1) Cetatenilor romani aflati in strainatate, care nu mai poseda pasaport sau documente de calatorie mentionate la art. 3 alin. (2) li se elibereaza, la cerere, pasapoarte consulare de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.
    (2) Pasaportul consular se elibereaza pentru ca titularul sa-si poata continua calatoria, reglementa sederea ori pentru a se inapoia in tara, pe o perioada care nu poate depasi 12 luni. O data cu intrarea in tara pasaportul consular isi pierde valabilitatea.
    (3) In cazul in care cetateanul roman nu detine documente prin care sa poata face dovada identitatii sale, pasaportul consular va fi eliberat numai dupa confirmarea acesteia de catre Directia generala a politiei de frontiera, straini, probleme de migrari si pasapoarte din cadrul Ministerului de Interne, denumita in continuare Directia de pasapoarte."
    3. La articolul 6, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6
    (1) Pasapoartele diplomatice si de serviciu se elibereaza de catre Ministerul Afacerilor Externe, la cererea conducerii autoritatilor publice sau a institutiilor centrale interesate.
    (2) Pasapoartele diplomatice se predau de catre titulari autoritatii emitente, la incheierea mandatului care a determinat eliberarea documentului, iar pasapoartele de serviciu, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea misiunii oficiale in strainatate."
    4. La articolul 7 litera A, punctele 4, 11 si 13 vor avea urmatorul cuprins:
    "4. primul-ministru, membrii Guvernului si persoanele asimilate ministrilor;"
................................................................................
    "11. guvernatorul si viceguvernatorii Bancii Nationale a Romaniei."
................................................................................
    "13. patriarhul, cardinalul, mitropolitii si sefii cultelor recunoscute de stat;"
    5. La articolul 7 litera A, punctele 14 si 19 se abroga.
    6. La articolul 7 litera A, punctul 20 va avea urmatorul cuprins:
    "20. sotul, sotia si copiii minori ai persoanelor prevazute la pct. 1 - 17, cand il insotesc pe titular."
    7. La articolul 7 litera B, punctele 2 si 4 vor avea urmatorul cuprins:
    "2. subprefectii si vicepresedintii consiliilor judetene, primarii municipiilor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti, cand calatoresc in misiuni oficiale;"
................................................................................
    "4. personalul tehnico-administrativ si de serviciu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare, al reprezentantelor permanente pe langa organizatiile internationale, lectorii trimisi in misiune de catre Ministerul Educatiei Nationale, precum si sotul, sotia si copiii minori ai acestora;"
    8. Articolul 11 alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Pentru inscrierea in pasaportul unuia dintre parinti a copiilor care nu au implinit varsta de 14 ani este necesar consimtamantul scris al celuilalt parinte. Consimtamantul scris nu este necesar pentru parintele caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva."
    9. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13
    (1) In cazuri temeinic justificate, acceptate de catre organul emitent, cetateanului roman, posesor al unui pasaport valabil, i se poate elibera al doilea pasaport.
    (2) La incetarea situatiei care a determinat eliberarea celui de-al doilea pasaport, titularul este obligat ca, in cel mult 5 zile, sa-l predea spre pastrare autoritatilor emitente."
    10. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Cetateanului roman i se poate refuza, temporar, eliberarea pasaportului, iar daca i-a fost eliberat ii poate fi retras ori i se poate suspenda dreptul de folosire a acestuia, atunci cand:
    a) exista date temeinice ca a savarsit o infractiune pentru care pedeapsa prevazuta de lege este mai mare de 2 ani inchisoare si ca intentioneaza sa foloseasca pasaportul pentru a se sustrage urmaririi penale. Masura se ia la cererea organelor de politie pentru o perioada de cel mult 7 zile;
    b) este invinuit sau inculpat intr-o cauza penala si magistratul dispune instituirea masurii interdictiei parasirii localitatii, in scopul asigurarii bunei desfasurari a procesului penal, indiferent de faza in care acesta se afla;
    c) a fost condamnat si are de executat o pedeapsa privativa de libertate;
    d) este urmarit pentru creante exigibile mai mari de 25 milioane lei, datorate unor persoane fizice, persoane juridice sau statului, iar executarea acestora nu este garantata; in acest caz, masura se ia la cererea celor interesati, daca plata creantelor a fost dispusa prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
    e) a savarsit in tara sau in strainatate fapte de natura sa aduca atingere sigurantei nationale, mentinerii ordinii publice, protectiei sanatatii sau moralei ori drepturilor si libertatilor fundamentale ale altei persoane, care sunt stabilite prin hotarari judecatoresti sau fac obiectul urmaririi penale; dovada faptelor savarsite in strainatate se face cu acte judiciare recunoscute potrivit legii romane; in astfel de cazuri, masura se ia de catre Directia de pasapoarte sau de catre serviciile teritoriale, dupa caz, pentru o durata cuprinsa intre 3 si 12 luni, stabilita proportional cu gravitatea faptei comise si cu consecintele ei. Aceeasi masura poate fi luata si impotriva persoanei care a fost returnata in baza acordurilor de readmisie incheiate de Romania cu alte state.
    (2) In situatiile prevazute la lit. a), b) si c), masura se ia de catre Directia de pasapoarte sau, dupa caz, de catre serviciile teritoriale subordonate, numai in baza cererii scrise a organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau a organelor prevazute de lege, cu atributii de punere in executare a pedepsei inchisorii."
    11. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    (1) Persoanei careia i s-a aprobat renuntarea la cetatenia romana i se anuleaza pasaportul emis de catre autoritatea romana.
    (2) Pasapoartele gasite, precum si cele care au apartinut persoanelor decedate se predau celui mai apropiat serviciu teritorial din subordinea Directiei de pasapoarte, in termen de 5 zile lucratoare."
    12. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 17
    Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala a persoanei vinovate."
    13. Articolul 18 litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) efectuarea, fara drept, de modificari sau adaugari in pasaport ori in alt document de calatorie, daca fapta nu a fost savarsita in altfel de conditii incat, potrivit legii, sa constituie infractiune."
    14. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    Contraventiile prevazute la art. 18 lit. a), b) si d) se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 lei la 500.000 lei; cele prevazute la lit. c), cu amenda de la 500.000 lei la 800.000 lei, iar cele de la lit. e) si f), cu amenda de la 800.000 lei la 2.000.000 lei."
    15. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 21
    Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 18 si 19 se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor."
    16. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 23
    Cetatenii romani care si-au stabilit domiciliul in strainatate, precum si cei aflati temporar in strainatate pentru perioade mai mari de 6 luni pot solicita inregistrarea in evidentele misiunii diplomatice sau ale oficiului consular al Romaniei din tara de domiciliu ori de resedinta."
    17. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25
    Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate ori cei aflati temporar in strainatate, carora autoritatile statului respectiv le-au aprobat stabilirea, pot depune cererile pentru eliberarea pasapoartelor simple, in care se mentioneaza tara de domiciliu, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei, iar cand se afla temporar in tara, la serviciile teritoriale din subordinea Directiei de pasapoarte pe raza carora au avut ultimul domiciliu."
    18. La articolul 26 alineatele (1) si (5) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 26
    (1) Furtul pasaportului se declara, de indata ce a fost constatat, la cea mai apropiata unitate de politie."
................................................................................
    "(5) Cetatenii romani aflati in strainatate declara furtul pasaportului la autoritatile de politie competente, iar pierderea acestuia, la misiunea diplomatica sau la oficiul consular roman, care procedeaza conform prevederilor art. 4."
    19. Articolul 27 se abroga.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                  p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                              ANDREI CHILIMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 19 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                        p. PRESEDINTELE SENATUI,
                               ULM SPINEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 216/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 216 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu