Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 116 din  2 decembrie 1994

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 336 din  5 decembrie 1994


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 294 din 18 octombrie 1994, cu urmatoarele modificari:
    a) Articolul 2 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "La cheltuieli, comparativ cu nivelurile prevazute in Legea nr. 36/1994, se aproba urmatoarele influente:
                                                        - miliarde lei -
                                                        ------------------
CHELTUIELI - TOTAL                                          -180,6
 din care:
  1. Cheltuieli curente                                     -189,7
     1.1. Cheltuieli de personal                            +108,3
     1.2. Cheltuieli materiale si servicii                   +35,7
     1.3. Subventii si transferuri                          -104,8
          1.3.1. Subventii pentru institutii publice          -0,9
          1.3.2. Subventii pe produse si activitati          +36,4
          1.3.3. Subventii pentru acoperirea diferentelor
                 de pret si tarif                           +178,6
          1.3.4. Prime acordate producatorilor agricoli      -87,1
          1.3.5. Transferuri                                +125,4
     1.4. Dobanzi aferente datoriei publice                 -242,8
     1.5. Sume prevazute in pozitii globale ca rezerve       +13,9
  2. Cheltuieli de capital                                   +18,7
  3. Imprumuturi                                              -3,9
     3.1. Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor
          obiective aprobate prin conventii bilaterale si
          acorduri interguvernamentale                        -3,9
  4. Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
     comisioane aferente acestora                             -5,7
     4.1. Rambursari de credite externe                       +4,8
     4.2. Plati de dobanzi si comisioane                     -10,5."
    b) Articolul 2 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "In vederea incadrarii in nivelul cheltuielilor de personal pe anul 1994, incepand cu data de 1 noiembrie 1994 se amana ocuparea posturilor vacante existente in cadrul numarului mediu de personal finantat pe anul 1994, stabilit prin Legea nr. 36/1994, actualizat cu modificarile aprobate potrivit dispozitiilor legale, precum si a celor care devin vacante dupa aceasta data, cu exceptia organelor autoritatii judecatoresti, Ministerului Justitiei, Curtii de Conturi, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si a posturilor didactice din reteaua Ministerului Invatamantului."
    c) Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Cheltuieli pentru autoritatile publice se diminueaza cu 53,8 miliarde lei, din care pentru:
                                                    - miliarde lei -
                                                    -----------------
    - Senat                                                    -2,8
    - Camera Deputatilor                                       -1,0
    - autoritatea judecatoreasca                              -35,4
    - autoritatea executiva                                   -13,9."
    d) Articolul 15 alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Banca Nationala a Romaniei aloca din profitul net realizat in anul 1994 suma de 77.438,9 milioane lei in aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 1/1994 privind acoperirea financiara a unor cheltuieli ramase neregularizate prin preluarea lor la datoria publica interna, reprezentand restituiri de dobanzi platite de agentii economici la credite pentru investitii sistate, plata catre agentii economici a influentelor nefavorabile din modificarea cursului valutar, nealinierea preturilor de livrare interne la preturile modificate ale materiilor prime din import si restituiri de cheltuieli efectuate pentru productia in diferite stadii de executie destinata unor obiective de investitii sistate. Cu suma respectiva se vor capitaliza bancile comerciale creditoare."
    e) Articolul 15 alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Pentru asigurarea surselor necesare executarii lucrarilor agricole din toamna anului 1994, preluarii produselor agricole de baza de la producatori, constituirii stocurilor de produse agroalimentare necesare consumului populatiei in perioada toamna - iarna 1994 - 1995, precum si a stocurilor pentru programul energetic national, se acorda credite cu dobanda bonificata. Suma aferenta dobanzii bonificate se suporta din profitul net realizat in anul 1994 de Banca Nationala a Romaniei in limita a 200 miliarde lei. Fondurile neutilizate din aceasta suma se reporteaza in anul 1995, folosindu-se cu aceeasi destinatie."
    f) Articolul 17 alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Pierderile provocate de actiunea negativa a factorilor naturali in anul agricol 1993 - 1994 asupra culturilor agricole vegetale si a plantatiilor de vii si pomi se acopera din fondurile alocate cu aceasta destinatie prin bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei."
    g) La articolul 17 se introduce un nou alineat, 3, cu urmatorul cuprins:
    "Sumele neutilizate pana la finele anului 1994 pentru decontarea cheltuielilor efectuate pe suprafetele calamitate vor fi trecute de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in contul "sume de mandat", astfel incat platile efective sa poata continua pana la 31 martie 1995."
    h) Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 19
    In anul 1994, ratele pentru datoria publica interna preluata in conditiile Legii nr. 7/1992, scadente pana la 31 decembrie, si dobanzile aferente se vor rambursa, respectiv se vor plati, din sumele stabilite si aprobate cu aceasta destinatie de catre Fondul Proprietatii de Stat din vanzarea actiunilor pe care statul le detine la societatile comerciale, in suma de 13,0 miliarde lei."
    i) Anexele nr. 1, 2, 3/02*), 3/03*), 3/13*), 3/17*), 3/26*), 3/42*) si 3/51*) vor avea cuprinsul prevazut in anexele la prezenta lege.
------------
    *) Anexele nr. 3/02, 3/03, 3/13, 3/17, 3/42 si 3/51 se publica ulterior.

    Art. 2
    Cu modificarile adoptate, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1994 va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 24 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                   p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
                               IOAN GAVRA

                           PRESEDINTELE SENATUI
                       prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    ANEXA 1

                BUGETUL DE STAT PE ANUL 1994
                        - Sinteza -
                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                               Program             Credite
                                               actualizat          externe
                                               buget de stat
-------------------------------------------------------------------------------
                           0                         1                 2
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
             Influente                   Program       Credite
    --------------------------           rectificat    externe      Total
    Buget de           Credite           buget de
    stat               externe           stat
-------------------------------------------------------------------------------
       3                  4               5 =1+3         6 =2+4        7 =5+6
-------------------------------------------------------------------------------
 I. VENITURI - TOTAL                            9.863.731.000
   -56.200.000                  9.807.531.000                    9.807.531.000
  A. VENITURI CURENTE                           9.858.231.000
            -59.100.000              9.799.131.000               9.799.131.000
  1. VENITURI FISCALE                                           9.644.051.000
  -395.755.000                  9.248.296.000                    9.248.296.000
     1.1. IMPOZITE DIRECTE                      4.599.760.000
   -26.985.000                  4.572.775.000                    4.572.775.000
     IMPOZITUL PE PROFIT                        2.071.000.000
                                2.071.000.000                    2.071.000.000
     IMPOZITUL PE SALARII                       2.469.675.000
   -39.300.000                  2.430.375.000                    2.430.375.000
  Impozitul pe salarii          2.978.600.000
  - Total -
   122.000.000                  3.100.600.000                    3.100.600.000
  Sume defalcate din impozitul pe salarii
  pentru bugetele locale                         -508.925.000
  -161.300.000                -670.225.000                        -670.225.000
     ALTE IMPOZITE DIRECTE                         59.085.000
    12.315.000                     71.400.000                       71.400.000
  Impozitul pe veniturile realizate de
  persoanele fizice si juridice
  nerezidente                                       1.200.000
     2.800.000                      4.000.000                        4.000.000
  Impozitul pe sumele din vanzarea
  activelor societatilor comerciale cu
  capital de stat                                   6.000.000
                                    6.000.000                        6.000.000
  Impozitul pe dividende la societatile
  comerciale                                       51.100.000
     8.900.000                     60.000.000                       60.000.000
  Impozitul pe profit obtinut din
  activitati comerciale ilicite sau din
  nerespectarea Legii privind protectia
  consumatorilor                                      750.000
       250.000                      1.000.000                        1.000.000
  Alte incasari din impozite directe                   35.000
       365.000                        400.000                          400.000
     1.2. IMPOZITE INDIRECTE                    5.044.291.000
  -368.770.000                  4.675.521.000                    4.675.521.000
     ACCIZE SI IMPOZIT PE CIRCULATIE            1.207.577.000
  -190.680.000                  1.016.897.000                    1.016.897.000
  Impozitul pe circulatia marfurilor               24.000.000
    11.000.000                     35.000.000                       35.000.000
  Accize                                          770.277.000
  -201.680.000                    568.597.000                      568.597.000
  Impozitul pe titeiul din productia
  interna si gazele naturale                      413.300.000
                                  413.300.000                      413.300.000
     TAXE VAMALE                                  646.100.000
   -15.600.000                    630.500.000                      630.500.000
  Taxe vamale de la persoane juridice             601.100.000
   -15.600.000                    585.500.000                      585.500.000
  Taxe vamale si alte venituri incasate de
  la persoane fizice prin unitatile vamale         45.000.000
                                   45.000.000                       45.000.000
     ALTE IMPOZITE INDIRECTE                       65.934.000
    81.066.000                    147.000.000                      147.000.000
  Majorari si penalitati de intarziere cu
  venituri nevarsate la termen                     52.250.000
    62.750.000                    115.000.000                      115.000.000
  Taxe pentru acordarea licentelor in
  vederea practicarii jocurilor de noroc            6.000.000
     4.000.000                     10.000.000                       10.000.000
  Taxa asupra deplasarilor in strainatate           4.000.000
    16.000.000                     20.000.000                       20.000.000
  Alte incasari din impozite indirecte              3.684.000
    -1.684.000                      2.000.000                        2.000.000
     TAXA PE VALOAREA ADAUGATA                  3.124.680.000
  -243.556.000                  2.881.124.000                    2.881.124.000
 2. VENITURI NEFISCALE                            214.180.000
   336.655.000                    550.835.000                      550.835.000
     VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL BANCII
     NATIONALE A ROMANIEI                          87.900.000
   280.000.000                    367.900.000                      367.900.000
     VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL
     REGIILOR AUTONOME                             28.000.000
     9.000.000                     37.000.000                       37.000.000
     VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE         53.450.000
     7.650.000                     61.100.000                       61.100.000
  Taxe de metrologie                                  200.000
       100.000                        300.000                          300.000
  Taxe pentru brevete de inventii si
  inregistrarea marcilor de fabrica                 2.100.000
      -400.000                      1.700.000                        1.700.000
  Venituri din activitatea de navigatie si
  alte prestari de servicii in porturi si
  taxe pentru folosirea drumurilor si
  aeroporturilor civile                             4.200.000
                                    4.200.000                        4.200.000
  Taxe consulare                                   37.100.000
                                   37.100.000                       37.100.000
  Taxe pentru analize efectuate de
  laboratoare, altele decat cele sanitare,
  de pe langa institutii                              600.000
                                      600.000                          600.000
  Venituri din incasarea contravalorii
  lucrarilor de combatere a daunatorilor
  si bolilor in sectorul vegetal                    1.200.000
       700.000                      1.900.000                        1.900.000
  Veniturile unitatilor de reproductie si
  selectie a animalelor                               200.000
       100.000                        300.000                          300.000
  Veniturile circumscriptiilor,
  laboratoarelor si dispensarelor veterinare        3.000.000
     3.000.000                      6.000.000                        6.000.000
  Varsaminte din veniturile institutiilor
  publice si activitatilor autofinantate              250.000
       550.000                        800.000                          800.000
  Taxe si alte venituri din protectia
  mediului                                            100.000
       100.000                        200.000                          200.000
  Alte venituri de la institutiile publice          4.500.000
      3.500.000                      8.000.000                        8.000.000
     DIVERSE VENITURI                              44.830.000
    40.005.000                     84.835.000                       84.835.000
  Venituri din aplicarea prescriptiei
  extinctive                                          800.000
     4.200.000                      5.000.000                        5.000.000
  Venituri din amenzile aplicate potrivit
  dispozitiilor legale                             11.000.000
                                   11.000.000                       11.000.000
 Incasari din cota retinuta conform Legii
 nr. 6/1973                                         1.000.000
                                    1.000.000                        1.000.000
  Restituiri de fonduri din finantarea
  bugetara a anilor precedenti                      8.500.000
    26.025.000                     34.525.000                       34.525.000
  Varsaminte de la unitatile economice
  comerciale din sectorul public,
  reprezentand plusuri de marfuri si
  produse, constatate cu ocazia
  inventarierilor ramase definitive                 1.200.000
                                    1.200.000                        1.200.000
  Venituri din concesiuni                              30.000
       -20.000                         10.000                           10.000
  Venituri din penalizari incasate conform
  Hotararii Guvernului nr. 90/1991                    500.000
                                      500.000                          500.000
  Incasarea dobanzilor aferente ratelor
  lunare din vanzarea locuintelor
  construite din fondurile statului                 1.600.000
                                    1.600.000                        1.600.000
  Incasari din alte surse                          18.000.000
                                   18.000.000                       18.000.000
  Incasari din valorificarea bunurilor
  confiscate si alte sume constatate o
  data cu confiscarea, potrivit legii               2.200.000
     9.800.000                     12.000.000                       12.000.000
  B. VENITURI DIN CAPITAL                           5.500.000
     2.900.000                      8.400.000                        8.400.000
     VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR
     BUNURI ALE STATULUI                            5.500.000
     2.900.000                      8.400.000                        8.400.000
  Venituri din valorificarea unor bunuri
  ale institutiilor publice                         2.500.000
     2.900.000                      5.400.000                        5.400.000
  Venituri din valorificarea stocurilor de
  la rezerva de stat si de mobilizare               3.000.000
                                    3.000.000                        3.000.000
II. CHELTUIELI - TOTAL                         11.742.126.102     269.172.500*)
  -180.628.580    -28.514.900  11.561.497.522   240.657.600*)  11.802.155.122
  CHELTUIELI CURENTE                            9.892.663.034     106.404.500
  -189.721.390      6.195.500   9.702.941.644   112.600.000      9.815.541.644
   CHELTUIELI DE PERSONAL                       3.130.776.375
   108.234.885                  3.239.011.260                    3.239.011.260
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII            1.501.791.609       7.804.500
    35.715.268     37.885.500   1.537.506.877    45.690.000      1.583.196.877
    SUBVENTII SI TRANSFERURI                    4.212.898.890      98.600.000
  -104.805.121    -31.690.000   4.108.093.769    66.910.000      4.175.003.769
     Subventii pentru institutiile publice        151.619.960
      -938.644                    150.681.316                      150.681.316
     Subventii pe produse si activitati           642.948.366
    36.366.000                    679.314.366                      679.314.366
     Subventii pentru acoperirea
     diferentelor de pret si tarif                669.882.178
  -178.552.178                    491.330.000                      491.330.000
     Prime acordate producatorilor
     agricoli                                     376.355.000
   -87.129.316                    289.225.684                      289.225.684
     Transferuri                                2.372.093.386      98.600.000
   125.449.017    -31.690.000   2.497.542.403    66.910.000      2.564.452.403
    DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE           1.040.286.800
  -242.786.000                    797.500.800                      797.500.800
    SUME PREVAZUTE IN POZITII GLOBALE CA
    REZERVE                                         6.909.360
    13.919.578                     20.828.938                       20.828.938
 CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.677.361.120     162.768.000
    18.749.690    -34.710.400   1.696.110.810   128.057.600      1.824.168.410
 IMPRUMUTURI                                      105.540.000
    -3.900.000                    101.640.000                      101.640.000
     Imprumuturi acordate pentru
     finalizarea unor obiective aprobate
     prin conventii bilaterale si acorduri
     interguvernamentale                           93.700.000
    -3.900.000                     89.800.000                       89.800.000
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA           66.561.948
    -5.756.880                     60.805.068                       60.805.068
  Rambursari de credite externe                    31.691.087
     4.815.187                     36.506.274                       36.506.274
   Plati de dobanzi si comisioane                  34.870.861
   -10.572.067                     24.298.794                       24.298.794
    Partea I - Cheltuieli social culturale      3.264.460.545      98.900.000
    94.133.665     -5.330.000   3.358.594.210    93.570.000      3.452.164.210
 CHELTUIELI CURENTE                             3.097.128.356       5.500.000
    98.821.365     39.070.000   3.195.949.721    44.570.000      3.240.519.721
 CHELTUIELI DE PERSONAL                         1.835.309.950
   163.433.750                  1.998.743.700                    1.998.743.700
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 426.070.670       5.500.000
    32.585.800     39.070.000     458.656.470    44.570.000        503.226.470
 SUBVENTII SI TRANSFERURI                         835.747.736
   -97.198.185                    738.549.551                      735.549.551
    Subventii pentru institutiile publice          74.351.250
        77.900                     74.429.150                       74.429.150
    Transferuri                                   761.396.486
   -97.276.085                    664.120.401                      664.120.401
 CHELTUIELI DE CAPITAL                            141.980.050      93.400.000
    -3.962.700    -44.400.000     138.017.350    49.000.000        187.017.350
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA           25.352.139
      -725.000                     24.627.139                       24.627.139
INVATAMANT                                      1.383.174.295       5.500.000
   181.034.200     -5.330.000   1.564.208.495       170.000      1.564.378.495
 CHELTUIELI CURENTE                             1.321.726.170       5.500.000
   181.034.200     -5.330.000   1.502.760.370       170.000      1.502.930.370
  CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.033.931.200
   162.784.500                  1.196.715.700                    1.196.715.700
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                234.099.370       5.500.000
    18.145.800     -5.330.000     252.245.170       170.000        252.415.170
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                         53.695.600
       103.900                     53.799.500                       53.799.500
    Subventii pentru institutiile publice           6.818.200
        73.900                      6.892.100                        6.892.100
    Transferuri                                    46.877.400
        30.000                     46.907.400                       46.907.400
 CHELTUIELI DE CAPITAL                             61.380.600
                                   61.380.600                       61.380.600
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA               67.525
                                       67.525                           67.525
    Plati de dobanzi si comisioane                     67.525
                                       67.525                           67.525
SANATATE                                        1.019.900.914      93.400.000
    19.893.200                  1.039.794.114    93.400.000      1.133.194.114
 CHELTUIELI CURENTE                               926.093.800
    24.628.900     44.400.000     950.722.700    44.400.000        995.122.700
  CHELTUIELI DE PERSONAL                          793.061.000
       682.900                    793.743.900                      793.743.900
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                133.032.800
    23.946.000     44.400.000     156.978.800    44.400.000        201.378.800
  CHELTUIELI DE CAPITAL                            68.522.500      93.400.000
    -4.010.700    -44.400.000      64.511.800    49.000.000        113.511.800
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA           25.284.614
      -725.000                     24.559.614                       24.559.614
    Rambursari de credite externe                   9.304.624
     1.167.956                     10.472.580                       10.472.580
    Plati de dobanzi si comisioane                 15.979.990
    -1.892.956                     14.087.034                       14.087.034
CULTURA SI ARTA                                   108.092.000
       300.000                    108.392.000                      108.392.000
 CHELTUIELI CURENTE                                97.242.050
       252.000                     97.494.050                       97.494.050
  CHELTUIELI DE PERSONAL                            8.222.900
       -35.000                      8.187.900                        8.187.900
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 41.950.500
                                   41.950.500                       41.950.500
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                         47.068.650
       287.000                     47.355.650                       47.355.650
    Subventii pentru institutiile publice          36.725.650
       300.000                     37.025.650                       37.025.650
    Transferuri                                    10.343.000
       -13.000                     10.330.000                       10.330.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                             10.849.950
        48.000                     10.897.950                       10.897.950
ASISTENTA SOCIALA                                  43.983.950
   -26.350.735                     17.633.215                       17.633.215
  CHELTUIELI CURENTE                                               42.756.950
   -26.350.735                     16.406.215                       16.406.215
  CHELTUIELI DE PERSONAL                               94.850
         1.350                         96.200                           96.200
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 16.988.000
    -9.506.000                      7.482.000                        7.482.000
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                         25.674.100
   -16.846.085                      8.828.015                        8.828.015
    Subventii pentru institutiile publice           1.524.100
                                    1.524.100                        1.524.100
    Transferuri                                    24.150.000
   -16.846.085                      7.303.915                        7.303.915
 CHELTUIELI DE CAPITAL                              1.227.000
                                    1.227.000                        1.227.000
ALOCATII SI ALTE AJUTOARE PENTRU COPII            449.377.086
   -80.600.000                    368.777.086                      368.777.086
   CHELTUIELI CURENTE                             449.377.086
   -80.600.000                    368.777.086                      368.777.086
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                       449.377.086
   -80.600.000                    368.777.086                      368.777.086
    Transferuri                                   449.377.086
   -80.600.000                    368.777.086                      368.777.086
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII                  226.769.000
       153.000                    226.922.000                      226.922.000
   CHELTUIELI CURENTE                             226.769.000
       153.000                    226.922.000                      226.922.000
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                       226.769.000
       153.000                    226.922.000                      226.922.000
    Transferuri                                   226.769.000
       153.000                    226.922.000                      226.922.000
ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET                 33.163.300
      -296.000                     32.867.300                       32.867.300
   CHELTUIELI CURENTE                              33.163.300
      -296.000                     32.867.300                       32.867.300
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                        33.163.300
      -296.000                     32.867.300                       32.867.300
    Subventii pentru institutiile publice          29.283.300
      -296.000                     28.987.300                       28.987.300
    Transferuri                                     3.880.000
                                    3.880.000                        3.880.000
    Partea a III-a - Gospodarie comunala
    si locuinte                                   148.250.500
   -20.694.000                    127.556.500                      127.556.500
GOSPODARIE COMUNALA SI LOCUINTE                   148.250.500
   -20.694.000                    127.556.500                      127.556.500
   CHELTUIELI CURENTE                              82.194.000
    -5.394.000                     76.800.000                       76.800.000
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                        82.194.000
    -5.394.000                     76.800.000                       76.800.000
    Transferuri                                    82.194.000
    -5.394.000                     76.800.000                       76.800.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                             66.056.500
   -15.300.000                     50.756.500                       50.756.500
    Partea a IV-a - Apararea nationala          1.260.298.654
   -18.400.000                  1.241.898.654                    1.241.898.654
APARARE                                         1.260.298.654
   -18.400.000                  1.241.898.654                    1.241.898.654
   CHELTUIELI CURENTE                             922.157.000
   -18.400.000                    903.757.000                      903.757.000
   CHELTUIELI DE PERSONAL                         494.822.200
   -24.400.000                    470.422.200                     470.422.200
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               427.334.800
     6.000.000                    433.334.800                      433.334.800
   CHELTUIELI DE CAPITAL                          323.427.000
                                  323.427.000                      323.427.000
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA           14.714.654
                                   14.714.654                       14.714.654
    Rambursari de credite externe                  14.152.875
                                   14.152.875                       14.152.875
    Plati de dobanzi si comisioane                    561.779
                                      561.779                          561.779
    Partea a V-a -  Ordinea publica               711.494.325       56.575.000
   -42.198.000                    669.296.325    56.575.000        725.871.325
ORDINEA PUBLICA                                   711.494.325       56.575.000
   -42.198.000                    669.296.325    56.575.000        725.871.325
   CHELTUIELI CURENTE                             610.087.600
   -37.997.608                    572.089.992                      572.089.992
   CHELTUIELI DE PERSONAL                         280.215.800
   -13.788.900                    266.426.900                      266.426.900
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               252.974.100
   -23.208.708                    229.765.392                      229.765.392
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                        76.897.700
    -1.000.000                     75.897.700                       75.897.700
    Subventii pentru institutiile publice          76.897.700
    -1.000.000                     75.897.700                       75.897.700
   CHELTUIELI DE CAPITAL                           87.640.100      56.575.000
    -1.000.000                     86.640.100    56.575.000        143.215.100
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA           13.766.625
    -3.200.392                     10.566.233                       10.566.233
    Rambursari de credite externe                   5.645.488
     3.703.531                      9.349.019                        9.349.019
    Plati de dobanzi si comisioane                  8.121.137
    -6.903.923                      1.217.217                        1.217.214
    Partea a VI-a - Autoritatile publice          594.485.175       4.872.500
   -53.776.100       -589.900     540.709.075     4.282.600        544.991.675
   CHELTUIELI CURENTE                             485.283.295       1.204.500
   -58.632.700     -1.204.500     426.650.595                      426.650.595
   CHELTUIELI DE PERSONAL                         288.816.400
   -23.432.250                    265.384.150                      265.384.150
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               165.663.095       1.204.500
   -35.995.850     -1.204.500     129.667.245                      129.667.245
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                                        30.803.800
       795.400                     31.599.200                       31.599.200
    Transferuri                                    30.803.800
       795.400                     31.599.200                       31.599.200
   CHELTUIELI DE CAPITAL                          105.828.300       3.668.000
     4.948.200        614.600     110.776.500     4.282.600        115.059.100
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA            3.373.580
       -91.600                      3.281.980                        3.281.980
CHELTUIELI PENTRU PRESEDINTIA ROMANIEI              6.022.100
      -674.500                      5.347.600                        5.347.600
   CHELTUIELI CURENTE                               5.425.500
      -477.900                      4.947.600                        4.947.600
   CHELTUIELI DE PERSONAL                             996.000
       -35.000                        961.000                          961.000
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                4.429.500
      -442.900                      3.986.600                        3.986.600
   CHELTUIELI DE CAPITAL                              596.600
      -196.600                        400.000                          400.000
CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITATII
LEGISLATIVE                                        62.441.100
    -3.752.400                     58.688.700                       58.688.700
   CHELTUIELI CURENTE                              33.193.500
              -5.812.400                 27.381.100                 27.381.100
    CHELTUIELI DE PERSONAL                         26.188.300
    -6.862.400                     19.325.900                       19.325.900
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                7.005.200
     1.050.000                      8.055.200                        8.055.200
   CHELTUIELI DE CAPITAL                           29.247.600
     2.060.000                     31.307.600                       31.307.600
CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITATII
JUDECATORESTI                                     142.487.100
   -35.400.000                    107.087.100                      107.087.100
   CHELTUIELI CURENTE                             131.628.700
             -36.100.000                 95.528.700                 95.528.700
    CHELTUIELI DE PERSONAL                         64.906.900
    -5.700.000                     59.206.900                       59.206.900
    CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               66.721.800
   -30.400.000                     36.321.800                       36.321.800
   CHELTUIELI DE CAPITAL                           10.858.400
       700.000                     11.558.400                       11.558.400
CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITATII
EXECUTIVE                                         359.375.275       4.872.500
   -13.949.200       -589.900     345.426.075     4.282.600        349.708.675
  CHELTUIELI CURENTE                              293.727.895       1.204.500
   -15.241.800     -1.204.500     278.486.095                      278.486.095
   CHELTUIELI DE PERSONAL                         180.468.800
    -9.834.850                    170.633.950                      170.633.950
   CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                82.455.295       1.204.500
    -6.202.350     -1.204.500      76.252.945                       76.252.945
   SUBVENTII SI TRANSFERURI                        30.803.800
       795.400                     31.599.200                       31.599.200
    Transferuri                                    30.803.800
       795.400                     31.599.200                       31.599.200
    Contributii si cotizatii la organisme
    internationale                                 30.103.800
       795.400                     30.899.200                       30.899.200
    Alte transferuri                                  700.000
                                      700.000                          700.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                            62.273.800       3.668.000
     1.384.200        614.600      63.658.000     4.282.600         67.940.600
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA            3.373.580
       -91.600                      3.281.980                        3.281.980
    Rambursari de credite externe                   2.588.100
       -56.300                      2.531.800                        2.531.800
    Plati de dobanzi si comisioane                    785.480
       -35.300                        750.180                          750.180
CHELTUIELI PENTRU ALTE ORGANE ALE
AUTORITATII PUBLICE                                24.159.600
                                   24.159.600                       24.159.600
 CHELTUIELI CURENTE                                21.307.700
    -1.000.600                     20.307.100                       20.307.100
  CHELTUIELI DE PERSONAL                           16.256.400
    -1.000.000                     15.256.400                       15.256.400
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  5.051.300
          -600                      5.050.700                        5.050.700
 CHELTUIELI DE CAPITAL                              2.851.900
     1.000.600                      3.852.500                        3.852.500
    Partea a VII-a - Actiuni economice          3.763.119.814     108.825.000
    31.323.205    -22.595.000   3.794.443.019    86.230.000      3.880.673.019
 CHELTUIELI CURENTE                             2.735.154.254      99.700.000
     4.198.903    -31.670.000   2.739.353.157    68.030.000      2.807.383.157
 CHELTUIELI DE PERSONAL                           160.392.125
     4.033.785                    164.425.910                      164.425.910
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 172.570.275       1.100.000
    62.504.226         20.000     235.074.501     1.120.000        236.194.501
 SUBVENTII SI TRANSFERURI                       2.402.191.854      98.600.000
   -62.339.108    -31.690.000   2.339.852.746    66.910.000      2.406.762.746
    Subventii pentru institutiile publice             371.010
       -16.544                        354.466                          354.466
    Subventii pe produse si activitati            642.948.366
    36.366.000                    679.314.366                      679.314.366
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif                 669.882.178
  -178.552.178                    491.330.000                      491.330.000
    Prime acordate producatorilor agricoli        376.235.000
   -87.129.316                    289.105.684                      289.105.684
    Transferuri                                   712.755.300      98.600.000
   166.992.930    -31.690.000     879.748.230    66.910.000        946.658.230
 CHELTUIELI DE CAPITAL                            924.910.610       9.125.000
    32.764.190      9.075.000     957.674.800    18.200.000        975.874.800
 IMPRUMUTURI                                       93.700.000
    -3.900.000                     89.800.000                       89.800.000
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA            9.354.950
    -1.739.888                      7.615.062                        7.615.062
CERCETARE STIINTIFICA                              48.287.330
                                   48.287.330                       48.287.330
 CHELTUIELI CURENTE                                46.758.930
                                   46.758.930                       46.758.930
 CHELTUIELI DE PERSONAL                            13.378.300
      -489.725                     12.888.575                       12.888.575
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  33.009.620
       506.269                     33.515.889                       33.515.889
 SUBVENTII SI TRANSFERURI                             371.010
       -16.544                        354.466                          354.466
    Subventii pentru institutiile publice             371.010
       -16.544                        354.466                          354.466
 CHELTUIELI DE CAPITAL                              1.528.400
                                    1.528.400                        1.528.400
PROSPECTIUNI SI LUCRARI GEOLOGICE DE
CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI DE ZACAMINTE
NOI                                                74.347.000
       -50.000                     74.297.000                       74.297.000
 CHELTUIELI CURENTE                                74.347.000
       -50.000                     74.297.000                       74.297.000
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  74.347.000
       -50.000                     74.297.000                       74.297.000
INDUSTRIA EXTRACTIVA, ENERGETICA,
METALURGICA, CHIMICA SI ALTE SUBRAMURI ALE
INDUSTRIEI                                      1.191.432.720       1.100.000
    68.626.112         20.000   1.260.058.832     1.120.000      1.261.178.832
 CHELTUIELI CURENTE                               703.085.766       1.100.000
    18.366.000         20.000     721.451.766     1.120.000        722.571.766
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                                  1.100.000
                       20.000                     1.120.000          1.120.000
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                        703.085.766
    18.366.000                    721.451.766                      721.451.766
    Subventii pe produse si activitati            607.045.766
    28.366.000                    635.411.766                      635.411.766
    Transferuri                                    96.040.000
   -10.000.000                     86.040.000                       86.040.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                            488.284.904
    50.000.000                    538.284.904                      538.284.904
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA               62.050
       260.112                        322.162                          322.162
    Plati de dobanzi si comisioane                     62.050
       260.112                        322.162                          322.162
AGRICULTURA, SILVICULTURA, APE, MEDIU
INCONJURATOR                                    1.216.165.178       9.125.000
    -4.762.164      9.075.000   1.211.403.014    18.200.000      1.229.603.014
 CHELTUIELI CURENTE                             1.100.858.178
    -4.351.964                  1.096.506.214                    1.096.506.214
  CHELTUIELI DE PERSONAL                          126.894.100
     3.467.900                    130.362.000                      130.362.000
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 48.897.300
    63.439.700                    112.337.000                      112.337.000
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                        925.066.778
   -71.259.564                    853.807.214                      853.807.214
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif                 544.882.178
  -161.552.178                    383.330.000                      383.330.000
    Prime acordate producatorilor agricoli        376.235.000
   -87.129.316                    289.105.684                      289.105.684
    Transferuri                                     3.949.600
   177.421.930                    181.371.530                      181.371.530
 CHELTUIELI DE CAPITAL                            112.569.500       9.125.000
      -410.200      9.075.000     112.159.300    18.200.000        130.359.300
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA            2.737.500
                                    2.737.500                        2.737.500
    Plati de dobanzi si comisioane                  2.737.500
                                    2.737.500                        2.737.500
TRANSPORTURI SI COMUNICATII                       648.665.231      98.600.000
   -21.799.000    -31.690.000     626.866.231    66.910.000        693.776.231
 CHELTUIELI CURENTE                               520.768.455      98.600.000
   -12.979.000    -31.690.000     507.789.455    66.910.000        574.699.455
  CHELTUIELI DE PERSONAL                            4.185.000
       450.000                      4.635.000                        4.635.000
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  6.915.155
    -1.000.000                      5.915.155                        5.915.155
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                        509.668.300      98.600.000
   -12.429.000    -31.690.000     497.239.300    66.910.000        564.149.300
    Subventii pe produse si activitati             35.902.600
     8.000.000                     43.902.600                       43.902.600
    Transferuri                                   473.765.700      98.600.000
   -20.429.000    -31.690.000     453.336.700    66.910.000        520.246.700
 CHELTUIELI DE CAPITAL                            121.341.376
    -6.820.000                    114.521.376                      114.521.376
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA            6.555.400
    -2.000.000                      4.555.400                        4.555.400
    Plati de dobanzi si comisioane                  6.555.400
    -2.000.000                      4.555.400                        4.555.400
ALTE ACTIUNI ECONOMICE                            584.222.355
   -10.691.743                    573.530.612                      573.530.612
 CHELTUIELI CURENTE                               289.335.925
     3.213.867                    292.549.792                      292.549.792
  CHELTUIELI DE PERSONAL                           15.934.725
       605.610                     16.540.335                       16.540.335
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  9.401.200
      -391.743                      9.009.457                        9.009.457
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                        264.000.000
     3.000.000                    267.000.000                      267.000.000
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif                 125.000.000
   -17.000.000                    108.000.000                      108.000.000
    Transferuri                                   139.000.000
    20.000.000                    159.000.000                      159.000.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                            201.186.430
   -10.005.610                    191.180.820                      191.180.820
 IMPRUMUTURI                                       93.700.000
    -3.900.000                     89.800.000                       89.800.000
    Imprumuturi acordate pentru
    finalizarea unor obiective aprobate
    prin conventii bilaterale si acorduri
    interguvernamentale                            93.700.000
    -3.900.000                     89.800.000                       89.800.000
    Partea a VIII-a - Alte actiuni                164.840.029
    -2.360.000                    162.480.029                      162.480.029
 CHELTUIELI CURENTE                               137.321.469
    -3.660.000                    133.661.469                      133.661.469
  CHELTUIELI DE PERSONAL                           71.219.900
     2.388.500                     73.608.400                       73.608.400
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 57.178.669
    -6.170.200                     51.008.469                       51.008.469
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                          8.922.900
       121.700                      9.044.600                        9.044.600
    Prime acordate producatorilor agricoli            120.000
                                      120.000                          120.000
    Transferuri                                     8.802.900
       121.700                      8.924.600                        8.924.600
 CHELTUIELI DE CAPITAL                             27.518.560
     1.300.000                     28.818.560                       28.818.560
ALTE ACTIUNI                                      158.880.729
    -2.360.000                    156.520.729                      156.520.729
 CHELTUIELI CURENTE                               131.362.169
    -3.660.000                    127.702.169                      127.702.169
  CHELTUIELI DE PERSONAL                           71.219.900
     2.388.500                     73.608.400                       73.608.400
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                 57.178.669
    -6.170.200                     51.008.469                       51.008.469
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                          2.963.600
       121.700                      3.085.300                        3.085.300
    Prime acordate producatorilor agricoli            120.000
                                      120.000                          120.000
    Transferuri                                     2.843.600
       121.700                      2.965.300                        2.965.300
 CHELTUIELI DE CAPITAL                             27.518.560
     1.300.000                     28.818.560                       28.818.560
CHELTUIELI DIN FONDUL DE INTERVENTIE                5.959.300
                                    5.959.300                        5.959.300
 CHELTUIELI CURENTE                                 5.959.300
                                    5.959.300                        5.959.300
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                          5.959.300
                                    5.959.300                        5.959.300
    Transferuri                                     5.959.300
                                    5.959.300                        5.959.300
    Partea a IX-a - Transferuri                   776.140.900
    60.209.072                    836.349.972                      836.349.972
TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT                   776.140.900
    60.209.072                    836.349.972                      836.349.972
    Transferuri din bugetul de stat catre
    bugetele locale pentru asigurarea
    protectiei sociale a populatiei pentru
    energie termica si transport urban de
    calatori                                      295.140.900
   -13.300.000                    281.840.900                      281.840.900
    Transferuri din bugetul de stat catre
    bugetele locale pentru investitii             476.000.000
    57.000.000                    533.000.000                      533.000.000
    Transferuri din bugetul de stat catre
    bugetul fondului de risc si accident            5.000.000
    14.000.000                     19.000.000                       19.000.000
    Transferuri din bugetul de stat catre
    bugetul asigurarilor sociale de stat
     2.509.072                      2.509.072                        2.509.072
    Partea a X-a - Imprumuturi                     11.840.000
                                   11.840.000                       11.840.000
IMPRUMUTURI                                        11.840.000
                                   11.840.000                       11.840.000
    Imprumut acordat din fondul pentru
    infiintarea Corpului Gardienilor
    Publici                                        11.840.000
                                   11.840.000                       11.840.000
    Partea a XI-a - Datoria publica             1.040.286.800
  -242.786.000                    797.500.800                      797.500.800
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE               1.040.286.800
  -242.786.000                    797.500.800                      797.500.800
    Dobanzi aferente datoriei publice
    interne                                       983.048.800
   -242.786.000                   740.262.800                      740.262.800
    Dobanzi aferente datoriei publice
    externe                                        13.585.000
                                   13.585.000                       13.585.000
    Cheltuieli ocazionate de emisiunea si
    plasarea titlurilor de stat si de
    riscul garantiilor date de stat in
    conditiile legii                               43.653.000
                                   43.653.000                       43.653.000
    Partea a XII-a - Rezerve                        6.909.360
    13.919.578                     20.828.938                       20.828.938
    Fondul de rezerva bugetara la
    dispozitia Guvernului                           4.708.660
    11.919.578                     16.628.238                       16.628.238
    Fondul de interventie la dispozitia
    Guvernului                                         40.700
     1.000.000                      1.040.700                        1.040.700
    Fondul la dispozitia Guvernului
    Romaniei pentru relatiile cu Republica
    Moldova
     1.000.000                      1.000.000                        1.000.000
    Fondul de infiintare a Corpului
    Gardienilor Publici                             2.160.000
                                    2.160.000                        2.160.000
    DEFICIT                                    -1.878.395.102    -269.172.500
   124.428.580     28.514.900  -1.753.966.522  -240.657.600     -1.994.624.122
-------------------------------------------------------------------------------
    *) In functie de derularea programelor de imprumut, in intelegere cu imprumutatorii, se vor putea efectua modificari in structura si pe beneficiari, spre aprobarea Guvernului.
    *) Alocatiile si alte ajutoare pentru copii aferente lunii decembrie 1994 se vor plati in cursul lunii ianuarie 1995 din prevederile bugetare pe anul 1995.

    ANEXA 2

                                 SINTEZA
               CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1994
                (detalierea pe articole de cheltuieli)
                                                                 - mii lei -
-------------------------------------------------------------------------------
                                               Program             Credite
                                               actualizat          externe
                                               buget de stat
-------------------------------------------------------------------------------
                           0                         1                 2
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
             Influente             Program       Credite
    --------------------------     rectificat    externe            Total
    Buget de           Credite     buget de
    stat               externe     stat
-------------------------------------------------------------------------------
     3                    4         5 =1+3        6 =2+4            7 =5+6
-------------------------------------------------------------------------------
II. CHELTUIELI - TOTAL                         11.742.126.102     269.172.500*)
  -180.628.580  -28.514.900   11.561.497.522     240.657.600*)  11.802.155.122
 CHELTUIELI CURENTE                             9.892.663.034     106.404.500
  -189.721.390    6.195.500    9.702.941.644     112.600.000     9.815.541.644
  CHELTUIELI DE PERSONAL                        3.130.776.375
   108.234.885                 3.239.011.260                     3.239.011.260
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              1.501.791.609       7.804.500
    35.715.269   37.885.500    1.537.506.877      45.690.000     1.583.196.877
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                      4.212.898.890      98.600.000
  -104.805.121  -31.690.000    4.108.093.769      66.910.000     4.175.003.769
    Subventii pentru institutiile publice         151.619.960
      -938.644                   150.681.316                       150.681.316
    Subventii pe produse si activitati            642.948.366
    36.366.000                   679.314.366                       679.314.366
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif                 669.882.178
  -178.552.178                   491.330.000                       491.330.000
    Prime acordate producatorilor agricoli        376.355.000
   -87.129.316                   289.225.684                       289.225.684
    Transferuri                                 2.372.093.386      98.600.000
   125.449.017  -31.690.000    2.497.542.403      66.910.000     2.564.452.403
   DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE            1.040.286.800
  -242.786.000                   797.500.800                       797.500.800
   SUME PREVAZUTE IN POZITII GLOBALE CA
   REZERVE                                          6.909.360
    13.919.578                    20.828.938                        20.828.938
 CHELTUIELI DE CAPITAL                          1.677.361.120     162.768.000
    18.749.690  -34.710.400    1.696.110.810     128.057.600     1.824.168.410
  IMPRUMUTURI                                     105.540.000
    -3.900.000                   101.640.000                       101.640.000
    Imprumuturi acordate pentru finalizarea
    unor obiective aprobate prin conventii
    bilaterale si acorduri
    interguvernamentale                            93.700.000
    -3.900.000                    89.800.000                        89.800.000
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA           66.561.948
    -5.756.880                    60.805.068                        60.805.068
    Rambursari de credite externe                  31.691.087
     4.815.187                    36.506.274                        36.506.274
    Plati de dobanzi si comisioane                 34.870.861
   -10.572.067                    24.298.794                        24.298.794
INVATAMANT                                      1.383.174.295       5.500.000
   181.034.200   -5.330.000    1.564.208.495         170.000     1.564.378.495
 CHELTUIELI CURENTE                             1.321.726.170       5.500.000
   181.034.200   -5.330.000    1.502.760.370         170.000     1.502.930.370
  CHELTUIELI DE PERSONAL                        1.033.931.200
   162.784.500                 1.196.715.700                     1.196.715.700
    Cheltuieli cu salariile                       793.074.865
   125.213.210                   918.288.075                       918.288.075
    Contributii pentru asigurari sociale de
    stat                                          197.846.497
    30.806.054                   228.652.551                       228.652.551
    Cheltuieli pentru constituirea fondului
    pentru plata ajutorului de somaj               39.561.441
     6.262.541                    45.823.982                        45.823.982
    Deplasari, detasari, transferari                3.448.397
       502.695                     3.951.092                         3.951.092
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                234.099.370       5.500.000
    18.145.800   -5.330.000      252.245.170         170.000       252.415.170
    Drepturi cu caracter social                    24.670.903         547.500
                   -547.500       24.670.903                        24.670.903
    Hrana                                          42.470.991
        59.000                    42.529.991                        42.529.991
    Medicamente si materiale sanitare                 643.254
                                     643.254                           643.254
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                                    114.659.449
     9.972.412                   124.631.861                       124.631.861
    Materiale si prestari de servicii cu
    caracter functional                             5.136.653
     5.993.425                    11.130.078                        11.130.078
    Obiecte de inventar de mica valoare sau
    scurta durata si echipament                    14.834.757
        -1.271                    14.833.486                        14.833.486
    Reparatii curente                              21.792.669
     1.122.400                    22.915.069                        22.915.069
    Reparatii capitale                              7.627.460
     1.010.000                     8.637.460                         8.637.460
    Carti si publicatii                             2.005.108
           857                     2.005.965                         2.005.965
    Alte cheltuieli                                   258.126       4.952.500
       -11.023   -4.782.500          247.103         170.000           417.103
SUBVENTII SI TRANSFERURI                           53.695.600
       103.900                    53.799.500                        53.799.500
    Subventii pentru institutiile publice           6.818.200
        73.900                     6.892.100                         6.892.100
    Transferuri                                    46.877.400
        30.000                    46.907.400                        46.907.400
 CHELTUIELI DE CAPITAL                             61.380.600
                                  61.380.600                        61.380.600
    Investitii ale institutiilor publice           61.380.600
                                  61.380.600                        61.380.600
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA               67.525
                                      67.525                            67.525
    Plati de dobanzi si comisioane                     67.525
                                      67.525                            67.525
SANATATE                                        1.019.900.914      93.400.000
    19.893.200                 1.039.794.114      93.400.000     1.133.194.114
 CHELTUIELI CURENTE                               926.093.800
    24.628.900   44.400.000      950.722.700      44.400.000       995.122.700
  CHELTUIELI DE PERSONAL                          793.061.000
       682.900                   793.743.900                       793.743.900
    Cheltuieli cu salariile                       605.403.650
       635.390                   606.039.040                       606.039.040
    Contributii pentru asigurari sociale de
    stat                                          156.064.700
        35.420                   156.100.120                       156.100.120
    Cheltuieli pentru constituirea fondului
    pentru plata ajutorului de somaj               29.986.140
        12.090                    29.998.230                        29.998.230
    Deplasari, detasari, transferari                1.606.510
                                   1.606.510                         1.606.510
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                133.032.800
    23.946.000   44.400.000      156.978.800      44.400.000       201.378.800
    Drepturi cu caracter social                       864.200
                                     864.200                           864.200
    Hrana                                           8.273.596
       -55.000                     8.218.596                         8.218.596
    Medicamente si materiale sanitare              83.712.191
    21.377.400   44.400.000      105.089.591      44.400.000       149.489.591
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                                     10.209.220
        55.000                    10.264.220                        10.264.220
    Materiale si prestari de servicii cu
    caracter functional                             4.095.600
        -1.500                     4.094.100                         4.094.100
    Obiecte de inventar de mica valoare sau
    scurta durata si echipament                     1.895.680
        10.000                     1.905.680                         1.905.680
    Reparatii curente                              14.627.200
        10.000                    14.637.200                        14.637.200
    Reparatii capitale                              6.230.000
     2.520.000                     8.750.000                         8.750.000
    Carti si publicatii                               130.713
           100                       130.813                           130.813
    Alte cheltuieli                                 2.994.400
        30.000                     3.024.400                         3.024.400
 CHELTUIELI DE CAPITAL                             68.522.500      93.400.000
    -4.010.700  -44.400.000       64.511.800      49.000.000       113.511.800
    Investitii ale institutiilor publice           68.522.500      93.400.000
    -4.010.700  -44.400.000       64.511.800      49.000.000       113.511.800
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA           25.284.614
      -725.000                    24.559.614                        24.559.614
    Rambursari de credite externe                   9.304.624
     1.167.956                    10.472.580                        10.472.580
    Plati de dobanzi si comisioane                 15.979.990
    -1.892.956                    14.087.034                        14.087.034
CULTURA SI ARTA                                   108.092.000
       300.000                   108.392.000                       108.392.000
 CHELTUIELI CURENTE                                97.242.050
       252.000                    97.494.050                        97.494.050
 CHELTUIELI DE PERSONAL                             8.222.900
       -35.000                     8.187.900                         8.187.900
    Cheltuieli cu salariile                         5.241.080
                                   5.241.080                         5.241.080
    Contributii pentru asigurari sociale de
    stat                                            1.310.510
                                   1.310.510                         1.310.510
    Cheltuieli pentru constituirea fondului
    pentru plata ajutorului de somaj                  262.480
                                     262.480                           262.480
    Deplasari, detasari, transferari                1.408.830
       -35.000                     1.373.830                         1.373.830
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  41.950.500
                                  41.950.500                        41.950.500
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                                      1.060.000
                                   1.060.000                         1.060.000
    Materiale si prestari de servicii cu
    caracter functional                            24.291.500
                                  24.291.500                        24.291.500
    Obiecte de inventar de mica valoare sau
    scurta durata si echipament                        62.000
                                      62.000                            62.000
    Reparatii curente                                 291.000
                                            291.000                    291.000
 Reparatii capitale                                11.965.000
        20.000                    11.985.000                        11.985.000
    Carti si publicatii                               153.000
                                     153.000                           153.000
    Alte cheltuieli                                 4.128.000
       -20.000                     4.108.000                         4.108.000
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                         47.068.650
       287.000                    47.355.650                        47.355.650
    Subventii pentru institutiile publice          36.725.650
       300.000                    37.025.650                        37.025.650
    Transferuri                                    10.343.000
       -13.000                    10.330.000                        10.330.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                             10.849.950
        48.000                    10.897.950                        10.897.950
    Investitii ale institutiilor publice           10.844.950
        48.000                    10.892.950                        10.892.950
    Investitii ale regiilor autonome si
    societatilor comerciale de stat                     5.000
                                       5.000                             5.000
ASISTENTA SOCIALA                                  43.983.950
   -26.350.735                    17.633.215                        17.633.215
 CHELTUIELI CURENTE                                42.756.950
   -26.350.735                    16.406.215                        16.406.215
 CHELTUIELI DE PERSONAL                                94.850
         1.350                        96.200                            96.200
    Cheltuieli cu salariile                            72.913
           852                        73.765                            73.765
    Contributii pentru asigurari sociale de
    stat                                               18.230
           215                        18.445                            18.445
    Cheltuieli pentru constituirea fondului
    pentru plata ajutorului de somaj                    3.646
            44                         3.690                             3.690
    Deplasari, detasari, transferari                       61
           239                           300                               300
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  16.988.000
    -9.506.000                     7.482.000                         7.482.000
    Drepturi cu caracter social                    16.786.100
    -9.506.000                     7.280.100                         7.280.100
    Hrana                                              85.700
                                      85.700                            85.700
    Medicamente si materiale sanitare                   2.500
                                       2.500                             2.500
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                                         27.500
                                      27.500                            27.500
    Obiecte de inventar de mica valoare sau
    scurta durata si echipament                         8.000
                                       8.000                             8.000
    Reparatii curente                                  62.000
                                      62.000                            62.000
    Alte cheltuieli                                    16.200
                                      16.200                            16.200
 SUBVENTII SI TRANSFERURI                          25.674.100
   -16.846.085                     8.828.015                         8.828.015
    Subventii pentru institutiile publice           1.524.100
                                   1.524.100                         1.524.100
    Transferuri                                    24.150.000
   -16.846.085                     7.303.915                         7.303.915
 CHELTUIELI DE CAPITAL                              1.227.000
                                   1.227.000                         1.227.000
 Investitii ale institutiilor publice               1.227.000
                                   1.227.000                         1.227.000
ALOCATII SI ALTE AJUTOARE PENTRU COPII             449.377.086
   -80.600.000                   368.777.086                       368.777.086
 CHELTUIELI CURENTE                               449.377.086
   -80.600.000                   368.777.086                       368.777.086
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                        449.377.086
   -80.600.000                   368.777.086                       368.777.086
    Transferuri                                   449.377.086
   -80.600.000                   368.777.086                       368.777.086
PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII                  226.769.000
       153.000                   226.922.000                       226.922.000
 CHELTUIELI CURENTE                               226.769.000
       153.000                   226.922.000                       226.922.000
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                        226.769.000
       153.000                  226.922.000                        226.922.000
    Transferuri                                   226.769.000
       153.000                   226.922.000                       226.922.000
ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET                 33.163.300
      -296.000                    32.867.300                        32.867.300
 CHELTUIELI CURENTE                                33.163.300
               -296.000                  32.867.300                 32.867.300
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                         33.163.300
      -296.000                    32.867.300                        32.867.300
    Subventii pentru institutiile publice          29.283.300
      -296.000                    28.987.300                        28.987.300
     Transferuri                                    3.880.000
                                   3.880.000                         3.880.000
GOSPODARIE COMUNALA SI LOCUINTE                   148.250.500
   -20.694.000                   127.556.500                       127.556.500
 CHELTUIELI CURENTE                                82.194.000
    -5.394.000                    76.800.000                        76.800.000
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                         82.194.000
    -5.394.000                    76.800.000                        76.800.000
    Transferuri                                    82.194.000
    -5.394.000                    76.800.000                        76.800.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                             66.056.500
   -15.300.000                    50.756.500                        50.756.500
    Investitii ale institutiilor publice           66.056.500
   -15.300.000                    50.756.500                        50.756.500
APARARE                                         1.260.298.654
   -18.400.000                 1.241.898.654                     1.241.898.654
 CHELTUIELI CURENTE                               922.157.000
   -18.400.000                   903.757.000                       903.757.000
  CHELTUIELI DE PERSONAL                          494.822.200
   -24.400.000                   470.422.200                       470.422.200
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                427.334.800
     6.000.000                   433.334.800                       433.334.800
 CHELTUIELI DE CAPITAL                            323.427.000
                                 323.427.000                       323.427.000
    Investitii ale institutiilor publice          323.427.000
                                 323.427.000                       323.427.000
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA           14.714.654
                                  14.714.654                        14.714.654
    Rambursari de credite externe                  14.152.875
                                  14.152.875                        14.152.875
    Plati de dobanzi si comisioane                    561.779
                                     561.779                           561.779
ORDINEA PUBLICA                                   711.494.325      56.575.000
   -42.198.000                   669.296.325      56.575.000       725.871.325
 CHELTUIELI CURENTE                               610.087.600
   -37.997.608                   572.089.992                       572.089.992
  CHELTUIELI DE PERSONAL                          280.215.800
   -13.788.900                   266.426.900                       266.426.900
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                252.974.100
   -23.208.708                   229.765.392                       229.765.392
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                         76.897.700
    -1.000.000                    75.897.700                        75.897.700
    Subventii pentru institutiile publice          76.897.700
    -1.000.000                    75.897.700                        75.897.700
 CHELTUIELI DE CAPITAL                             87.640.100      56.575.000
    -1.000.000                    86.640.100      56.575.000       143.215.100
    Investitii ale institutiilor publice           87.640.100      56.575.000
    -1.000.000                    86.640.100      56.575.000       143.215.100
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA           13.766.625
    -3.200.392                    10.566.233                        10.566.233
    Rambursari de credite externe                   5.645.488
     3.703.531                     9.349.019                         9.349.019
    Plati de dobanzi si comisioane                  8.121.137
    -6.903.923                     1.217.214                         1.217.214
CHELTUIELI PENTRU PRESEDINTIA ROMANIEI              6.022.100
      -674.500                     5.347.600                         5.347.600
 CHELTUIELI CURENTE                                 5.425.500
      -477.900                     4.947.600                         4.947.600
  CHELTUIELI DE PERSONAL                              996.000
       -35.000                       961.000                           961.000
    Cheltuieli cu salariile                           675.100
       -26.900                       648.200                           648.200
    Contributii pentru asigurari sociale
    de stat                                           166.900
        -6.750                       160.150                           160.150
    Cheltuieli pentru constituirea fondului
    pentru plata ajutorului de somaj                   33.400
        -1.350                        32.050                            32.050
    Deplasari, detasari, transferari                  120.600
                                     120.600                           120.600
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  4.429.500
      -442.900                     3.986.600                         3.986.600
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                                        528.700
                                     528.700                           528.700
    Materiale si prestari de servicii cu
    caracter functional                               664.200
                                     664.200                           664.200
    Obiecte de inventar de mica valoare sau
    scurta durata si echipament                        13.100
                                      13.100                            13.100
    Reparatii curente                                 266.500
                                     266.500                           266.500
    Carti si publicatii                                39.300
                                      39.300                            39.300
    Alte cheltuieli                                 2.917.700
      -442.900                     2.474.800                         2.474.800
 CHELTUIELI DE CAPITAL                                596.600
      -196.600                       400.000                           400.000
    Investitii ale institutiilor publice              596.600
      -196.600                       400.000                           400.000
CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITATII
LEGISLATIVE                                        62.441.100
    -3.752.400                    58.688.700                        58.688.700
 CHELTUIELI CURENTE                                33.193.500
    -5.812.400                    27.381.100                       27.381.100
  CHELTUIELI DE PERSONAL                           26.188.300
    -6.862.400                    19.325.900                       19.325.900
    Cheltuieli cu salariile                        11.905.900
    -3.398.300                     8.507.600                        8.507.600
    Contributii pentru asigurari sociale de
    stat                                            2.976.500
      -849.500                     2.127.000                         2.127.000
    Cheltuieli pentru constituirea fondului
    pentru plata ajutorului de somaj                  595.300
      -170.000                       425.300                           425.300
    Deplasari, detasari, transferari               10.710.600
    -2.444.600                     8.266.000                         8.266.000
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                   7.005.200
     1.050.000                     8.055.200                         8.055.200
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                                      3.901.800
       548.700                     4.450.500                         4.450.500
    Materiale si prestari de servicii cu
    caracter functional                               267.400
        40.000                       307.400                           307.400
    Obiecte de inventar de mica valoare sau
    scurta durata si echipament                        48.700
        11.880                        60.580                            60.580
    Reparatii curente                                 384.500
                                     384.500                           384.500
    Carti si publicatii                               224.100
                                     224.100                           224.100
    Alte cheltuieli                                 2.178.700
       449.420                     2.628.120                         2.628.120
 CHELTUIELI DE CAPITAL                             29.247.600
     2.060.000                    31.307.600                        31.307.600
    Investitii ale institutiilor publice           29.247.600
     2.060.000                    31.307.600                        31.307.600
CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITATII
JUDECATORESTI                                     142.487.100
   -35.400.000                   107.087.100                       107.087.100
 CHELTUIELI CURENTE                               131.628.700
   -36.100.000                    95.528.700                        95.528.700
  CHELTUIELI DE PERSONAL                           64.906.900
    -5.700.000                    59.206.900                        59.206.900
    Cheltuieli cu salariile                        49.521.800
    -4.383.800                    45.138.000                        45.138.000
    Contributii pentru asigurari sociale de
    stat                                           12.380.500
    -1.098.500                    11.282.000                        11.282.000
    Cheltuieli pentru constituirea fondului
    pentru plata ajutorului de somaj                2.476.200
      -217.700                     2.258.500                         2.258.500
    Deplasari, detasari, transferari                  528.400
                                     528.400                           528.400
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  66.721.800
   -30.400.000                    36.321.800                        36.321.800
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                                      6.181.900
      -755.100                     5.426.800                         5.426.800
    Materiale si prestari de servicii cu
    caracter functional                            16.429.800
   -11.644.600                     4.785.200                         4.785.200
    Obiecte de inventar de mica valoare sau
    scurta durata si echipament                       749.200
                                     749.200                           749.200
    Reparatii curente                              11.868.800
    -6.705.500                     5.163.300                         5.163.300
    Reparatii capitale                             30.583.700
   -11.193.700                    19.390.000                        19.390.000
    Carti si publicatii                               523.600
       -68.000                       455.600                           455.600
    Alte cheltuieli                                   384.800
       -33.100                       351.700                           351.700
 CHELTUIELI DE CAPITAL                             10.858.400
       700.000                    11.558.400                        11.558.400
    Investitii ale institutiilor publice           10.858.400
       700.000                    11.558.400                        11.558.400
CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITATII
EXECUTIVE                                         359.375.275       4.872.500
   -13.949.200     -589.900      345.426.075       4.282.600       349.708.675
 CHELTUIELI CURENTE                               293.727.895       1.204.500
   -15.241.800   -1.204.500      278.486.095                       278.486.095
  CHELTUIELI DE PERSONAL                          180.468.800
    -9.834.850                   170.633.950                       170.633.950
    Cheltuieli cu salariile                       134.535.000
    -9.692.250                   124.842.750                       124.842.750
    Contributii pentru asigurari sociale de
    stat                                           27.283.433
    -1.684.160                    25.599.273                        25.599.273
    Cheltuieli pentru constituirea fondului
    pentru plata ajutorului de somaj                5.456.867
      -337.090                     5.119.777                         5.119.777
    Deplasari, detasari, transferari               13.193.500
     1.878.650                    15.072.150                        15.072.150
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  82.455.295       1.204.500
    -6.202.350   -1.204.500       76.252.945                        76.252.945
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                                     44.502.600
    -6.616.150                    37.886.450                        37.886.450
    Materiale si prestari de servicii cu
    caracter functional                             3.424.300
       323.800                     3.748.100                         3.748.100
    Obiecte de inventar de mica valoare sau
    scurta durata si echipament                     1.390.000
        25.000                     1.415.000                         1.415.000
    Reparatii curente                               7.048.100
     1.076.600                     8.124.700                         8.124.700
    Reparatii capitale                              7.811.300
      -416.600                     7.394.700                         7.394.700
    Carti si publicatii                             1.336.720
        32.500                     1.369.220                         1.369.220
    Alte cheltuieli                                16.942.275       1.204.500
      -627.500   -1.204.500       16.314.775                        16.314.775
 SUBVENTII SI TRANSFERURI                          30.803.800
       795.400                    31.599.200                        31.599.200
    Transferuri                                    30.803.800
       795.400                    31.599.200                        31.599.200
    Contributii si cotizatii la organisme
    internationale                                 30.103.800
       795.400                    30.899.200                        30.899.200
    Alte transferuri                                  700.000
                                     700.000                           700.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                             62.273.800       3.668.000
     1.384.200      614.600       63.658.000       4.282.600        67.940.600
    Investitii ale institutiilor publice           62.273.800       3.668.000
     1.384.200      614.600       63.658.000       4.282.600        67.940.600
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA            3.373.580
       -91.600                     3.281.980                         3.281.980
    Rambursari de credite externe                   2.588.100
       -56.300                     2.531.800                         2.531.800
    Plati de dobanzi si comisioane                    785.480
       -35.300                       750.180                           750.180
CHELTUIELI PENTRU ALTE ORGANE ALE
AUTORITATII PUBLICE                                24.159.600
                                  24.159.600                        24.159.600
 CHELTUIELI CURENTE                                21.307.700
    -1.000.600                    20.307.100                        20.307.100
  CHELTUIELI DE PERSONAL                           16.256.400
    -1.000.000                    15.256.400                        15.256.400
    Cheltuieli cu salariile                        12.099.200
      -999.230                    11.099.970                        11.099.970
    Contributii pentru asigurari sociale de
    stat                                            3.024.800
      -250.307                     2.774.493                         2.774.493
    Cheltuieli pentru constituirea fondului
    pentru plata ajutorului de somaj                  605.000
       -50.463                       554.537                           554.537
    Deplasari, detasari, transferari                  527.400
       300.000                       827.400                           827.400
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  5.051.300
          -600                     5.050.700                         5.050.700
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                                      1.443.000
                                   1.443.000                         1.443.000
    Materiale si prestari de servicii cu
    caracter functional                                71.000
                                      71.000                            71.000
    Obiecte de inventar de mica valoare sau
    scurta durata si echipament                        58.800
                                      58.800                            58.800
    Reparatii curente                                 325.200
                                     325.200                           325.200
    Reparatii curente                               2.603.900
                                   2.603.900                         2.603.900
    Carti si publicatii                               230.700
                                     230.700                           230.700
    Alte cheltuieli                                   318.700
          -600                       318.100                           318.100
 CHELTUIELI DE CAPITAL                              2.851.900
     1.000.600                     3.852.500                         3.852.500
    Investitii ale institutiilor publice            2.851.900
     1.000.600                     3.852.500                         3.852.500
CERCETARE STIINTIFICA                              48.287.330
                                  48.287.330                        48.287.330
 CHELTUIELI CURENTE                                46.758.930
                                  46.758.930                        46.758.930
  CHELTUIELI DE PERSONAL                           13.378.300
      -489.725                    12.888.575                        12.888.575
    Cheltuieli cu salariile                         9.510.972
       -11.659                     9.499.313                         9.499.313
    Contributii pentru asigurari sociale de
    stat                                            2.377.249
        -2.914                     2.374.335                         2.374.335
    Cheltuieli pentru constituirea fondului
    pentru plata ajutorului de somaj                  475.547
          -583                       474.964                           474.964
    Deplasari, detasari, transferari                1.014.532
      -474.569                       539.963                           539.963
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  33.009.620
       506.269                    33.515.889                        33.515.889
    Drepturi cu caracter social                         6.430
                                       6.430                             6.430
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                                      1.591.600
                                   1.591.600                         1.591.600
    Materiale si prestari de servicii cu
    caracter functional                             7.388.300
                                   7.388.300                         7.388.300
    Obiecte de inventar de mica valoare sau
    scurta durata si echipament                        33.900
                                      33.900                            33.900
    Reparatii curente                                 129.000
                                     129.000                           129.000
    Reparatii capitale                              1.519.000
                                   1.519.000                         1.519.000
    Carti si publicatii                               193.000
                                     193.000                           193.000
    Alte cheltuieli                                22.148.390
       506.269                    22.654.659                        22.654.659
 SUBVENTII SI TRANSFERURI                             371.010
       -16.544                       354.466                           354.466
    Subventii pentru institutiile publice             371.010
       -16.544                       354.466                           354.466
 CHELTUIELI DE CAPITAL                              1.528.400
                                   1.528.400                         1.528.400
    Investitii ale institutiilor publice            1.528.400
                                   1.528.400                         1.528.400
PROSPECTIUNI SI LUCRARI GEOLOGICE DE
CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI DE ZACAMINTE
NOI                                                74.347.000
       -50.000                    74.297.000                        74.297.000
  CHELTUIELI CURENTE                               74.347.000
       -50.000                    74.297.000                        74.297.000
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  74.347.000
       -50.000                    74.297.000                        74.297.000
    Alte cheltuieli                                74.347.000
       -50.000                    74.297.000                        74.297.000
INDUSTRIA EXTRACTIVA, ENERGETICA,
METALURGICA, CHIMICA SI ALTE SUBRAMURI ALE
INDUSTRIEI                                      1.191.432.720       1.100.000
    68.626.112       20.000    1.260.058.832       1.120.000     1.261.178.832
 CHELTUIELI CURENTE                               703.085.766       1.100.000
    18.366.000       20.000      721.451.766       1.120.000       722.571.766
  CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                                  1.100.000
                     20.000                        1.120.000         1.120.000
    Alte cheltuieli                                                 1.100.000
        20.000                                     1.120.000         1.120.000
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                        703.085.766
    18.366.000                   721.451.766                       721.451.766
    Subventii pe produse si activitati            607.045.766
    28.366.000                   635.411.766                       635.411.766
    Transferuri                                    96.040.000
   -10.000.000                    86.040.000                        86.040.000
  CHELTUIELI DE CAPITAL                           488.284.904
    50.000.000                   538.284.904                       538.284.904
    Investitii ale regiilor autonome si
    societatilor comerciale de stat               488.284.904
    50.000.000                   538.284.904                       538.284.904
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA               62.050
       260.112                       322.162                           322.162
    Plati de dobanzi si comisioane                     62.050
       260.112                       322.162                           322.162
AGRICULTURA, SILVICULTURA, APE, MEDIUL
INCONJURATOR                                    1.216.165.178       9.125.000
    -4.762.164    9.075.000    1.211.403.014      18.200.000     1.229.603.014
 CHELTUIELI CURENTE                             1.100.858.178
    -4.351.964                 1.096.506.214                     1.096.506.214
  CHELTUIELI DE PERSONAL                          126.894.100
     3.467.900                   130.362.000                       130.362.000
    Cheltuieli cu salariile                        96.152.385
     2.668.500                    98.820.885                        98.820.885
    Contributii pentru asigurari sociale de
    stat                                           24.038.096
       666.175                    24.704.271                        24.704.271
    Cheltuieli pentru constituirea fondului
    pentru plata ajutorului de somaj                4.807.619
       133.225                     4.940.844                         4.940.844
    Deplasari, detasari, transferari                1.896.000
                                   1.896.000                         1.896.000
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  48.897.300
    63.439.700                   112.337.000                       112.337.000
    Drepturi cu caracter social                         2.500
                                       2.500                             2.500
    Hrana                                             254.280
                                     254.280                           254.280
    Medicamente si materiale sanitare               2.125.496
                                   2.125.496                         2.125.496
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                                      4.147.978
       -30.000                     4.117.978                         4.117.978
    Materiale si prestari de servicii cu
    caracter functional                            27.956.758
      -100.000                    27.856.758                        27.856.758
    Obiecte de inventar de mica valoare sau
    scurta durata si echipament                     2.442.224
        -1.000                     2.441.224                         2.441.224
    Reparatii curente                               1.647.382
       -10.000                     1.637.382                         1.637.382
    Reparatii capitale                              1.190.045
       -10.000                     1.180.045                         1.180.045
    Carti si publicatii                                47.380
                                      47.380                            47.380
    Alte cheltuieli                                 9.083.257
    63.590.700                    72.673.957                        72.673.957
 SUBVENTII SI TRANSFERURI                         925.066.778
   -71.259.564                   853.807.214                       853.807.214
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif                 544.882.178
  -161.552.178                   383.330.000                       383.330.000
    Prime acordate producatorilor agricoli        376.235.000
   -87.129.316                   289.105.684                       289.105.684
    Transferuri                                     3.949.600
   177.421.930                   181.371.530                       181.371.530
 CHELTUIELI DE CAPITAL                            112.569.500       9.125.000
      -410.200    9.075.000      112.159.300      18.200.000       130.359.300
    Investitii ale institutiilor publice           12.944.953
      -341.793                    12.603.160                        12.603.160
    Investitii ale regiilor autonome si
    societatilor comerciale de stat                99.624.547       9.125.000
       -68.407    9.075.000       99.556.140      18.200.000       117.756.140
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA            2.737.500
                                   2.737.500                         2.737.500
    Plati de dobanzi si comisioane                  2.737.500
                                   2.737.500                         2.737.500
TRANSPORTURI SI COMUNICATII                       648.665.231      98.600.000
   -21.799.000  -31.690.000      626.866.231      66.910.000       693.776.231
 CHELTUIELI CURENTE                               520.768.455      98.600.000
   -12.979.000  -31.690.000      507.789.455      66.910.000       574.699.455
  CHELTUIELI DE PERSONAL                            4.185.000
       450.000                     4.635.000                         4.635.000
    Cheltuieli cu salariile                         3.168.600
       290.000                     3.458.600                         3.458.600
    Contributii pentru asigurari sociale de
    stat                                              792.000
       110.000                       902.000                           902.000
    Cheltuieli pentru constituirea fondului
    pentru plata ajutorului de somaj                  158.400
        50.000                       208.400                           208.400
    Deplasari, detasari, transferari                   66.000
                                      66.000                            66.000
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                   6.915.155
    -1.000.000                     5.915.155                         5.915.155
    Drepturi cu caracter social                        40.000
                                      40.000                            40.000
    Hrana                                             470.100
                                     470.100                           470.100
    Medicamente si materiale sanitare                   1.400
                                       1.400                             1.400
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                                        647.600
                                     647.600                           647.600
    Materiale si prestari de servicii cu
    caracter functional                             1.360.000
                                   1.360.000                         1.360.000
    Obiecte de inventar de mica valoare sau
    scurta durata si echipament                       132.200
                                     132.200                           132.200
    Reparatii curente                                 951.700
                                     951.700                           951.700
    Reparatii capitale                                439.800
                                     439.800                           439.800
    Carti si publicatii                               385.555
                                     385.555                           385.555
    Alte cheltuieli                                 2.486.800
    -1.000.000                     1.486.800                         1.486.800
 SUBVENTII SI TRANSFERURI                         509.668.300      98.600.000
   -12.429.000  -31.690.000      497.239.300      66.910.000       564.149.300
    Subventii pe produse si activitati             35.902.600
     8.000.000                    43.902.600                        43.902.600
 Transferuri                                      473.765.700      98.600.000
   -20.429.000  -31.690.000      453.336.700      66.910.000       520.246.700
 CHELTUIELI DE CAPITAL                            121.341.376
    -6.820.000                   114.521.376                       114.521.376
    Investitii ale institutiilor publice            2.982.000
                                   2.982.000                         2.982.000
    Investitii ale regiilor autonome si
    societatilor comerciale de stat               118.359.376
    -6.820.000                   111.539.376                       111.539.376
 RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE SI PLATI DE
 DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA            6.555.400
    -2.000.000                     4.555.400                         4.555.400
    Plati de dobanzi si comisioane                  6.555.400
    -2.000.000                     4.555.400                         4.555.400
ALTE ACTIUNI ECONOMICE                            584.222.355
   -10.691.743                   573.530.612                       573.530.612
 CHELTUIELI CURENTE                               289.335.925
     3.213.867                   292.549.792                       292.549.792
  CHELTUIELI DE PERSONAL                           15.934.725
       605.610                    16.540.335                        16.540.335
    Cheltuieli cu salariile                        12.021.133
       462.800                    12.483.933                        12.483.933
    Contributii pentru asigurari sociale de
    stat                                            3.005.334
       115.700                     3.121.034                         3.121.034
    Cheltuieli pentru constituirea fondului
    pentru plata ajutorului de somaj                  601.026
        20.023                       621.049                           621.049
    Deplasari, detasari, transferari                  307.232
         7.087                       314.319                           314.319
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                   9.401.200
      -391.743                     9.009.457                         9.009.457
    Hrana                                                 780
                                         780                               780
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                                      4.398.749
       -71.545                     4.327.204                         4.327.204
    Materiale si prestari de servicii cu
    caracter functional                               217.500
                                     217.500                           217.500
    Obiecte de inventar de mica valoare sau
    scurta durata si echipament                       966.338
      -280.000                       686.338                           686.338
    Reparatii curente                               1.443.744
       -11.898                     1.431.846                         1.431.846
    Reparatii capitale                              1.123.550
                                   1.123.550                         1.123.550
    Carti si publicatii                                29.300
                                      29.300                            29.300
    Alte cheltuieli                                 1.221.239
       -28.300                     1.192.939                         1.192.939
 SUBVENTII SI TRANSFERURI                         264.000.000
     3.000.000                   267.000.000                       267.000.000
    Subventii pentru acoperirea
    diferentelor de pret si tarif                 125.000.000
   -17.000.000                   108.000.000                       108.000.000
    Transferuri                                   139.000.000
    20.000.000                   159.000.000                       159.000.000
 CHELTUIELI DE CAPITAL                            201.186.430
   -10.005.610                   191.180.820                       191.180.820
    Stocuri pentru rezerva de stat si de
    mobilizare                                    200.640.330
   -10.023.210                   190.617.120                       190.617.120
    Investitii ale institutiilor publice              546.100
        17.600                       563.700                           563.700
 IMPRUMUTURI                                       93.700.000
    -3.900.000                    89.800.000                        89.800.000
    Imprumuturi acordate pentru finalizarea
    unor obiective aprobate prin conventii
    bilaterale si acorduri
    interguvernamentale                            93.700.000
    -3.900.000                    89.800.000                        89.800.000
ALTE ACTIUNI                                      158.880.729
    -2.360.000                   156.520.729                       156.520.729
 CHELTUIELI CURENTE                               131.362.169
    -3.660.000                   127.702.169                       127.702.169
  CHELTUIELI DE PERSONAL                           71.219.900
     2.388.500                    73.608.400                        73.608.400
    Cheltuieli cu salariile                        14.464.200
      -535.600                    13.928.600                        13.928.600
    Contributii pentru asigurari sociale de
    stat                                            3.524.800
                                   3.524.800                         3.524.800
    Cheltuieli pentru constituirea fondului
    pentru plata ajutorului de somaj                  705.000
                                     705.000                           705.000
    Deplasari, detasari, transferari                   21.600
                                      21.600                            21.600
 CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                  57.178.669
    -6.170.200                    51.008.469                        51.008.469
    Cheltuieli pentru intretinere si
    gospodarie                                         90.100
                                      90.100                            90.100
    Materiale si prestari de servicii cu
    caracter functional                               147.000
                                     147.000                           147.000
    Obiecte de inventar de mica valoare sau
    scurta durata si echipament                         2.300
                                       2.300                             2.300
    Reparatii curente                                   4.800
                                       4.800                             4.800
    Carti si publicatii                                 3.300
                                       3.300                             3.300
    Alte cheltuieli                                   512.500
      -300.500                       212.000                           212.000
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                          2.963.600
       121.700                     3.085.300                         3.085.300
    Prime acordate producatorilor agricoli            120.000
                                     120.000                           120.000
    Transferuri                                     2.843.600
       121.700                     2.965.300                         2.965.300
 CHELTUIELI DE CAPITAL                             27.518.560
     1.300.000                    28.818.560                        28.818.560
    Investitii ale institutiilor publice           27.518.560
     1.300.000                    28.818.560                        28.818.560
CHELTUIELI DIN FONDUL DE INTERVENTIE                5.959.300
                                   5.959.300                         5.959.300
 CHELTUIELI CURENTE                                 5.959.300
                                   5.959.300                         5.959.300
  SUBVENTII SI TRANSFERURI                          5.959.300
                                   5.959.300                         5.959.300
    Transferuri                                     5.959.300
                                   5.959.300                         5.959.300
    Partea a IX-a - Transferuri                   776.140.900
    60.209.072                   836.349.972                       836.349.972
TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT                   776.140.900
    60.209.072                   836.349.972                       836.349.972
    Transferuri din bugetul de stat catre
    bugetele locale pentru asigurarea
    protectiei sociale a populatiei pentru
    energie termica si transport urban de
    calatori                                     295.140.900
   -13.300.000                   281.840.900                       281.840.900
    Transferuri din bugetul de stat catre
    bugetele locale pentru investitii             476.000.000
    57.000.000                   533.000.000                       533.000.000
    Transferuri din bugetul de stat catre
    bugetul fondului de risc si accident            5.000.000
    14.000.000                    19.000.000                        19.000.000
    Transferuri din bugetul de stat catre
    bugetul asigurarilor sociale de stat                            2.509.072
                                   2.509.072                         2.509.072
    Partea a X-a - Imprumuturi                     11.840.000
                                  11.840.000                        11.840.000
IMPRUMUTURI                                        11.840.000
                                  11.840.000                        11.840.000
    Imprumut acordat din fondul pentru
    infiintarea Corpului Gardienilor
    Publici                                        11.840.000
                                  11.840.000                        11.840.000
    Partea a XI-a - Datoria publica             1.040.286.800
  -242.786.000                   797.500.800                       797.500.800
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE               1.040.286.800
  -242.786.000                   797.500.800                       797.500.800
    Partea a XII-a - Rezerve                        6.909.360
    13.919.578                    20.828.938                        20.828.938
    Fondul de rezerva bugetara la
    dispozitia Guvernului                           4.708.660
    11.919.578                    16.628.238                        16.628.238
    Fondul de interventie la dispozitia
    Guvernului                                         40.700
     1.000.000                     1.040.700                         1.040.700
    Fondul la dispozitia Guvernului
    Romaniei pentru relatiile cu Republica
    Moldova
    1.000.000                      1.000.000                         1.000.000
    Fondul de infiintare a Corpului
    Gardienilor Publici                             2.160.000
                                   2.160.000                         2.160.000
DEFICIT                                        -1.878.395.102    -269.172.500
   124.428.580   28.514.900   -1.753.966.522    -240.657.600    -1.994.624.122
-------------------------------------------------------------------------------
    *) In functie de derularea programelor de imprumut, in intelegere cu imprumutatorii, se vor putea efectua in structura si pe beneficiari, cu aprobarea Guvernului.
    *) Alocatiile si alte ajutoare pentru copii aferente lunii decembrie 1994 se vor plati in cursul lunii ianuarie 1995 din prevederile bugetare pe anul 1995.SmartCity5

COMENTARII la Legea 116/1994

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 116 din 1994
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 116/1994
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu