Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Instrucţiuni Nr.2 din 22.06.2018

privind întocmirea şi depunerea raportării contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraţilor
ACT EMIS DE: Fondul de Garantare a Asiguratilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 658 din 30 iulie 2018SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 24 lit. a) pct. (vii) şi art. 30 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor,în baza prevederilor art. 9 lit. h) din Statutul Fondului de garantare a asiguraţilor*), a prevederilor din Reglementările contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor, aprobate prin Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2016, şi a prevederilor din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,*) Statutul Fondului de garantare a asiguraţilor nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Fondul de garantare a asiguraţilor emite următoarea instrucţiune: Articolul 1Prezenta instrucţiune stabileşte modul de întocmire a raportărilor contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraţilor, denumit în continuare Fond, şi de depunere a acestora la unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice, cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor. Articolul 2
(1) Fondul menţionat la art. 1 depune raportări contabile la 30 iunie 2018, la unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice, în format hârtie şi format electronic sau numai în format electronic, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
(2) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2018, generat prin programul de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml care conţine datele de identificare a Fondului, precum şi un fişier cu extensia zip. Fişierul cu extensia zip conţine raportările contabile la 30 iunie 2018 şi documentele cerute de lege, aşa cum acestea sunt întocmite de Fond, scanate alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.
(3) Formatul electronic prevăzut la alin. (2) conţine formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă şi este obţinut prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2018.
(4) Programul de asistenţă este pus la dispoziţia Fondului în mod gratuit de unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.
(5) Raportările contabile la 30 iunie 2018 pot fi depuse la registratura unităţii teritoriale a Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili.
Articolul 3
(1) Fondul întocmeşte şi depune raportări contabile la 30 iunie 2018 care cuprind următoarele formulare:a)bilanţ (cod 10) - conform anexei nr. 1; b)cont de profit şi pierdere (cod 20) - conform anexei nr. 2; c)date informative (cod 30) - conform anexei nr. 3.
(2) Formularele prevăzute la alin. (1) cuprinse în raportările contabile la 30 iunie 2018 sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice încheiată la data de 30 iunie 2018 prin utilizarea planului de conturi aplicabil, conform Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor.
Articolul 4
(1) Raportările contabile la 30 iunie 2018 sunt semnate de persoanele în drept şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării Fondului şi includ şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2018 se completează cu director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.
(2) Prin persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 5
(1) Fondul completează datele de identificare (denumire, adresă şi telefon), cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate (anexa nr. 1), precum şi codul unic de înregistrare, citeţ, şi codul privind activitatea, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale.
(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilanţ" a datelor prevăzute la alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării Fondului şi, în consecinţă, se consideră că raportările contabile nu au fost depuse.
(3) Fondul completează codul privind activitatea desfăşurată, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007. În cazul în care Fondul desfăşoară mai multe activităţi, se trece codul activităţii preponderente, care defineşte profilul Fondului (respectiv codul clasei CAEN al activităţii preponderente).
(4) Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2018 se completează în lei. Această unitate de măsură se trece pe fiecare formular în parte.
Articolul 6Raportările contabile la 30 iunie 2018 avizate de către Consiliul de administraţie al Fondului se depun la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi la unitatea teritorială a Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 15 august 2018. Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta instrucţiune. Articolul 8Nerespectarea prevederilor prezentei instrucţiuni se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni se abrogă Instrucţiunea Fondului de garantare a asiguraţilor nr. 2/2017 privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2017 de către Fondul de garantare a asiguraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 31 iulie 2017. Articolul 10 Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.Directorul general al Fondului de garantare a asiguraţilor,Cristian RoşuANEXA Nr. 11 ) 1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 21 ) 1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 31 ) 1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.SmartCity5

COMENTARII la Instrucţiuni 2/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Instrucţiuni 2 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Instrucţiuni 2/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu