Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.20 din 24.07.2019

pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 643 din 02 august 2019SmartCity1

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (12) şi ale art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare, precum şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit prevederilor art. 7 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 24 iulie 2019,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă: Articolul 1 Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităţilor din domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. Articolul 2
(1) Sistemul prevăzut la art. 1 este aplicabil entităţilor cărora le sunt incidente prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Normei nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor, cu completările ulterioare, astfel:a)asigurătorilor şi reasigurătorilor cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizaţi să îşi desfăşoare activitatea în condiţiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare; b)companiilor de brokeraj autorizate în condiţiile Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare; c)subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018 cu completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în state terţe; d)subunităţilor fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în alte state membre; e)Fondului de garantare a asiguraţilor.
(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile la 30 iunie 2019 la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, în condiţiile şi până la termenul prevăzute de prezenta normă.
(3) Entităţile prevăzute la alin. (1) care au fost înfiinţate în cursul anului 2019 şi au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la data de 30 iunie 2019 depun raportări contabile întocmite conform prevederilor prezentei norme numai la A.S.F.
(4) Entităţile prevăzute la alin. (1) care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2019, cei care în tot semestrul I al anului 2019 s-au aflat în inactivitate temporară, precum şi cei care se află în curs de lichidare începând cu 1.01.2019 potrivit legii nu întocmesc raportări contabile, ci întocmesc şi depun, numai la A.S.F., o declaraţie corespunzătoare situaţiei în care se află la data de 30 iunie 2019, până cel târziu la data de 14 august 2019.
(5) În sensul prezentei norme, prin asigurător se înţelege asigurătorul, asigurătorul compozit şi asigurătorul mixt, aşa cum aceştia sunt definiţi la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 şi 6 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin stat membru se înţelege statul aparţinând Spaţiului Economic European.
(6) În sensul prezentei norme, prin companie de brokeraj se înţelege intermediarul principal definit la art. 2 alin. (1) pct. 9 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuţia de asigurări.
Articolul 3Raportările contabile la 30 iunie 2019 se depun la A.S.F. şi la unităţile teritoriale ale M.F.P. până cel târziu la data de 14 august 2019. Articolul 4Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2019 şi a celorlalte informaţii solicitate la termenele prevăzute în prezenta normă, prezentarea unor raportări contabile care conţin date eronate, necorelate sau care nu respectă unitatea de măsură înscrisă la fiecare formular/rând se sancţionează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, şi, respectiv, prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acesteia. Articolul 6 La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă: a)Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăţilor din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 şi 664 bis din 31 iulie 2018; b)Instrucţiunea Fondului de garantare a asiguraţilor nr. 2/2018 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 30 iulie 2018. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Leonardo BadeaSmartCity5

COMENTARII la Norma 20/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 20 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 20/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu