E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 3 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 480 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 480 1997
Articolul 7 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 480 1997
Articolul 8 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 480 1997
Articolul 9 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 480 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Articolul 9 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Articolul 7 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Articolul 10 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Articolul 11 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Articolul 12 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Hotărârea 79 1995 republicat de Hotărârea 79 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 79 din 30 ianuarie 1995

pentru aprobarea unor reglementari privind exportul de animale vii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 16 februarie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Animalele vii destinate exportului se grupeaza astfel:
    a) animale pentru taiere sau macelarie;
    b) animale de productie (de crestere sau de munca).
    Art. 2
    Speciile de animale, categoriile de productie si greutatea minima admisa pentru export se stabilesc anual prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 3
    In vederea exportului de animale vii, agentii economici, persoane fizice si persoane juridice, vor prezenta avizul de export, licenta de export pentru animalele contingentate la export si avizul sanitar veterinar de export.
    Art. 4
    Avizul sanitar veterinar de export se emite de Agentia nationala sanitara veterinara din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in baza cererii pe care agentii economici interesati trebuie sa o faca cu cel putin 10 zile inainte de imbarcarea animalelor, pentru fiecare operatiune si specie de animale.
    Art. 5
    Licentele de export se emit de Ministerul Comertului pentru animalele vii contingentate la export.
    Art. 6
    (1) Agentii economici exportatori sunt obligati sa intocmeasca dosarul de export pentru obtinerea avizului sanitar veterinar de export si a certificatului sanitar veterinar de sanatate si transport, in vederea emiterii ordinului de imbarcare a animalelor.
    (2) Dosarul de export va cuprinde:
    a) cererea oficiala a agentului economic cu detalierea obiectului exportului, conform machetei;
    b) copie de pe actul de inmatriculare la Registrul comertului si inregistrarea fiscala;
    c) copie de pe statutul societatii, din care sa rezulte efectuarea de operatiuni de export pentru animale vii;
    d) biletul de adeverire a proprietatii animalelor in original, tipizat, conform legislatiei in vigoare, completat in toata rubricatia, stampilat si semnat de primarul localitatii sau de inlocuitorul acestuia, iar in cazul societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se vor elibera adeverinte de proprietate care vor cuprinde rubricatia prevazuta de lege. Valabilitatea acestor acte pentru export va fi de maximum 15 zile de la data eliberarii;
    e) tabele in original cu individualizarea animalelor (prin crotaliere, tatuaj sau colier), care vor fi avizate de directia sanitara veterinara judeteana sau a municipiului Bucuresti pentru confirmarea exportului. In cazul animalelor reformate, tabelul va cuprinde si cauza reformarii pentru fiecare animal in parte. Procesul-verbal de reformare si tabelele cu animalele reformate vor fi avizate pe fiecare pagina de directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana, directia sanitara veterinara judeteana si oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor;
    f) licenta de export in original, in cazul animalelor contingentate.
    Art. 7
    (1) Directia sanitara veterinara judeteana din a carei raza teritoriala provin animalele destinate exportului poate admite imbarcarea animalelor pentru export si eliberarea certificatului sanitar veterinar de sanatate si transport intern sau international pentru animalele vii pana la baza de imbarcare sau direct catre tara exportatoare, in baza avizului sanitar veterinar pentru export, in original, prezentat de agentul economic.
    (2) Certificatul sanitar veterinar de sanatate si transport tipizat se elibereaza de medicul veterinar de stat, completat in toata rubricatia, fara stersaturi si modificari, semnat, stampilat si parafat.
    Art. 8
    Agentul economic trebuie sa prezinte medicului veterinar de politie sanitara veterinara de frontiera:
    a) dosarul de export;
    b) certificatul sanitar veterinar de sanatate si transport;
    c) avizul sanitar veterinar de export, in original, eliberat de Agentia nationala sanitara veterinara din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 9
    (1) Pe langa urmarirea respectarii reglementarilor prevazute in legislatia sanitara veterinara si in Codul vamal, la punctul vamal, politia sanitara veterinara de frontiera verifica si autenticitatea documentelor cuprinse in dosar.
    (2) Certificatele sanitare veterinare, biletele de adeverire a proprietatii sau adeverintele de proprietate, tabelele de individualizare a animalelor, precum si certificatele sanitare veterinare de sanatate si transport care nu sunt tipizate conform legislatiei in vigoare si nu sunt completate la rubricile prevazute, cele care nu poarta stampila si semnatura organelor si persoanelor autorizate sunt nule si atrag dupa sine neadmiterea la vamuire, returnarea la agentul exportator a lotului de animale, precum si raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.
    Art. 10
    Medicul veterinar din cadrul politiei sanitare veterinare de frontiera verifica starea de sanatate a animalelor debarcate din mijloacele de transport, incadrarea in categoriile de animale specificate in actele din dosarul de export si indica sectorizarea animalelor in padocurile bazei, in functie de provenienta si numarul de capete, in asa fel incat sa nu se creeze posibilitatea amestecarii animalelor tranzitate prin Romania cu animalele indigene. Cu aceasta ocazie, medicul veterinar din cadrul politiei sanitare veterinare de frontiera dispune interzicerea exportului animalelor ce nu au greutatea minima admisa pe cap de animal, aprobata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 11
    Animalele destinate exportului si debarcate in bazele de la punctele de frontiera se admit pentru reimbarcarea dupa 24 de ore de la sosirea acestora - perioada necesara odihnei, adaparii, hranirii si supravegherii sanitare veterinare.
    Art. 12
    Operatiunea de imbarcare, numarare si cantarire a animalelor se face numai la lumina zilei, in prezenta obligatorie a reprezentantului vamal, si a reprezentantului politiei sanitare veterinare de frontiera, dupa ce in prealabil organul vamal este anuntat ca sunt indeplinite conditiile sanitare veterinare si emite ordinul de imbarcare a animalelor.
    Art. 13
    Declaratia vamala se completeaza de exportator in cel mult doua ore dupa terminarea operatiunii de imbarcare.
    Art. 14
    La intrarea in schimb, personalul sanitar veterinar al politiei sanitare veterinare de frontiera si organele vamale au obligatia sa declare in registre speciale sumele in lei si in valuta pe care le detin asupra lor.
    Art. 15
    (1) Consiliile locale municipale, orasenesti si comunale vor amenaja spatii corespunzatoare pentru targuri, oboare, expozitii de animale, in care vanzarea animalelor destinate exportului sa se faca prin licitatii publice.
    (2) Participarea la aceste licitatii, in calitate de vanzator, este facultativa pentru producatorii particulari si obligatorie pentru societatile comerciale agricole cu capital majoritar de stat.
    Art. 16
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, precum si Ministerul Comertului vor informa in mod permanent pe producatorii agricoli, prin intermediul mass-media, despre preturile practicate pe piata interna si externa pentru produsele agricole, in vederea comercializarii acestora la un pret real si stimulativ.
    Art. 17
    Nerespectarea prevederilor stabilite anual prin ordine ale ministrului agriculturii si alimentatiei, privind speciile de animale, categoriile de productie si greutatea minima admisa pentru export, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 250.000 lei la 700.000 lei.
    Art. 18
    Exportul de animale vii, fara respectarea prevederilor art. 3 din prezenta hotarare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 19
    Prezentarea, in vederea obtinerii avizului sanitar veterinar pentru export, de dosare care contin date eronate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei.
    Art. 20
    Nerespectarea prevederilor stabilite in art. 7, 8, 9 si 11 din prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 21
    Imbarcarea, numararea si cantarirea animalelor in alte conditii decat cele prevazute la art. 12 din prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 lei 400.000 lei.
    Art. 22
    Faptele prevazute la art. 17-21 constituie contraventii numai daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni.
    Art. 23
    Pentru faptele prevazute la art. 17-21, sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Art. 24
    (1) Pe langa sanctiunea amenzii prevazute la art. 17, 18, 20 si 21 din prezenta hotarare, agentului economic contravenient i se retrage dreptul de a efectua operatiuni comerciale pe teritoriul Romaniei pe o perioada de 3 ani.
    (2) Persoana care aplica sanctiunea are obligatia sa incunostinteze Oficiul Registrului comertului sau, dupa caz, autoritatea administratiei publice locale care a autorizat functionarea agentului economic contravenient despre sanctiunea aplicata.
    Art. 25
    Intocmirea de cargo-manifest de catre societatile comerciale de agenturare a navelor, in mai multe exemplare, continand alte date decat cele din declaratia vamala sau certificatul sanitar veterinar de export, constituie contraventie si se sanctioneaza cu retragerea autorizatiei de functionare pe teritoriul Romaniei.
    Art. 26
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal incheiat de catre inspectorii politiei sanitare veterinare autorizati sa actioneze pe tot teritoriul tarii sau, dupa caz, al judetului si de catre medicii veterinari care au atributii de inspectori ai politiei sanitare veterinare.
    (2) Prevederile prezentei hotarari se intregesc cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 27
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 10 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                     Contrasemneaza:
                     p. Ministrul agriculturii
                     si alimentatiei,
                     Iulian Pusca,
                     secretar de stat

                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Florin Georgescu

                     p. Ministrul comertului,
                     Ion Pargaru,
                     secretar de stat

                                        


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 79/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 79 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu