E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 3 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 480 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 480 1997
Articolul 7 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 480 1997
Articolul 8 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 480 1997
Articolul 9 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 480 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Articolul 9 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Articolul 7 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Articolul 10 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Articolul 11 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Articolul 12 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Hotărârea 79 1995 republicat de Hotărârea 79 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 79 din 30 ianuarie 1995

pentru aprobarea unor reglementari privind exportul de animale vii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 16 februarie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Animalele vii destinate exportului se grupeaza astfel:
    a) animale pentru taiere sau macelarie;
    b) animale de productie (de crestere sau de munca).
    Art. 2
    Speciile de animale, categoriile de productie si greutatea minima admisa pentru export se stabilesc anual prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 3
    In vederea exportului de animale vii, agentii economici, persoane fizice si persoane juridice, vor prezenta avizul de export, licenta de export pentru animalele contingentate la export si avizul sanitar veterinar de export.
    Art. 4
    Avizul sanitar veterinar de export se emite de Agentia nationala sanitara veterinara din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in baza cererii pe care agentii economici interesati trebuie sa o faca cu cel putin 10 zile inainte de imbarcarea animalelor, pentru fiecare operatiune si specie de animale.
    Art. 5
    Licentele de export se emit de Ministerul Comertului pentru animalele vii contingentate la export.
    Art. 6
    (1) Agentii economici exportatori sunt obligati sa intocmeasca dosarul de export pentru obtinerea avizului sanitar veterinar de export si a certificatului sanitar veterinar de sanatate si transport, in vederea emiterii ordinului de imbarcare a animalelor.
    (2) Dosarul de export va cuprinde:
    a) cererea oficiala a agentului economic cu detalierea obiectului exportului, conform machetei;
    b) copie de pe actul de inmatriculare la Registrul comertului si inregistrarea fiscala;
    c) copie de pe statutul societatii, din care sa rezulte efectuarea de operatiuni de export pentru animale vii;
    d) biletul de adeverire a proprietatii animalelor in original, tipizat, conform legislatiei in vigoare, completat in toata rubricatia, stampilat si semnat de primarul localitatii sau de inlocuitorul acestuia, iar in cazul societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se vor elibera adeverinte de proprietate care vor cuprinde rubricatia prevazuta de lege. Valabilitatea acestor acte pentru export va fi de maximum 15 zile de la data eliberarii;
    e) tabele in original cu individualizarea animalelor (prin crotaliere, tatuaj sau colier), care vor fi avizate de directia sanitara veterinara judeteana sau a municipiului Bucuresti pentru confirmarea exportului. In cazul animalelor reformate, tabelul va cuprinde si cauza reformarii pentru fiecare animal in parte. Procesul-verbal de reformare si tabelele cu animalele reformate vor fi avizate pe fiecare pagina de directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana, directia sanitara veterinara judeteana si oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor;
    f) licenta de export in original, in cazul animalelor contingentate.
    Art. 7
    (1) Directia sanitara veterinara judeteana din a carei raza teritoriala provin animalele destinate exportului poate admite imbarcarea animalelor pentru export si eliberarea certificatului sanitar veterinar de sanatate si transport intern sau international pentru animalele vii pana la baza de imbarcare sau direct catre tara exportatoare, in baza avizului sanitar veterinar pentru export, in original, prezentat de agentul economic.
    (2) Certificatul sanitar veterinar de sanatate si transport tipizat se elibereaza de medicul veterinar de stat, completat in toata rubricatia, fara stersaturi si modificari, semnat, stampilat si parafat.
    Art. 8
    Agentul economic trebuie sa prezinte medicului veterinar de politie sanitara veterinara de frontiera:
    a) dosarul de export;
    b) certificatul sanitar veterinar de sanatate si transport;
    c) avizul sanitar veterinar de export, in original, eliberat de Agentia nationala sanitara veterinara din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 9
    (1) Pe langa urmarirea respectarii reglementarilor prevazute in legislatia sanitara veterinara si in Codul vamal, la punctul vamal, politia sanitara veterinara de frontiera verifica si autenticitatea documentelor cuprinse in dosar.
    (2) Certificatele sanitare veterinare, biletele de adeverire a proprietatii sau adeverintele de proprietate, tabelele de individualizare a animalelor, precum si certificatele sanitare veterinare de sanatate si transport care nu sunt tipizate conform legislatiei in vigoare si nu sunt completate la rubricile prevazute, cele care nu poarta stampila si semnatura organelor si persoanelor autorizate sunt nule si atrag dupa sine neadmiterea la vamuire, returnarea la agentul exportator a lotului de animale, precum si raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.
    Art. 10
    Medicul veterinar din cadrul politiei sanitare veterinare de frontiera verifica starea de sanatate a animalelor debarcate din mijloacele de transport, incadrarea in categoriile de animale specificate in actele din dosarul de export si indica sectorizarea animalelor in padocurile bazei, in functie de provenienta si numarul de capete, in asa fel incat sa nu se creeze posibilitatea amestecarii animalelor tranzitate prin Romania cu animalele indigene. Cu aceasta ocazie, medicul veterinar din cadrul politiei sanitare veterinare de frontiera dispune interzicerea exportului animalelor ce nu au greutatea minima admisa pe cap de animal, aprobata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 11
    Animalele destinate exportului si debarcate in bazele de la punctele de frontiera se admit pentru reimbarcarea dupa 24 de ore de la sosirea acestora - perioada necesara odihnei, adaparii, hranirii si supravegherii sanitare veterinare.
    Art. 12
    Operatiunea de imbarcare, numarare si cantarire a animalelor se face numai la lumina zilei, in prezenta obligatorie a reprezentantului vamal, si a reprezentantului politiei sanitare veterinare de frontiera, dupa ce in prealabil organul vamal este anuntat ca sunt indeplinite conditiile sanitare veterinare si emite ordinul de imbarcare a animalelor.
    Art. 13
    Declaratia vamala se completeaza de exportator in cel mult doua ore dupa terminarea operatiunii de imbarcare.
    Art. 14
    La intrarea in schimb, personalul sanitar veterinar al politiei sanitare veterinare de frontiera si organele vamale au obligatia sa declare in registre speciale sumele in lei si in valuta pe care le detin asupra lor.
    Art. 15
    (1) Consiliile locale municipale, orasenesti si comunale vor amenaja spatii corespunzatoare pentru targuri, oboare, expozitii de animale, in care vanzarea animalelor destinate exportului sa se faca prin licitatii publice.
    (2) Participarea la aceste licitatii, in calitate de vanzator, este facultativa pentru producatorii particulari si obligatorie pentru societatile comerciale agricole cu capital majoritar de stat.
    Art. 16
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, precum si Ministerul Comertului vor informa in mod permanent pe producatorii agricoli, prin intermediul mass-media, despre preturile practicate pe piata interna si externa pentru produsele agricole, in vederea comercializarii acestora la un pret real si stimulativ.
    Art. 17
    Nerespectarea prevederilor stabilite anual prin ordine ale ministrului agriculturii si alimentatiei, privind speciile de animale, categoriile de productie si greutatea minima admisa pentru export, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 250.000 lei la 700.000 lei.
    Art. 18
    Exportul de animale vii, fara respectarea prevederilor art. 3 din prezenta hotarare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 19
    Prezentarea, in vederea obtinerii avizului sanitar veterinar pentru export, de dosare care contin date eronate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei.
    Art. 20
    Nerespectarea prevederilor stabilite in art. 7, 8, 9 si 11 din prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 21
    Imbarcarea, numararea si cantarirea animalelor in alte conditii decat cele prevazute la art. 12 din prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 lei 400.000 lei.
    Art. 22
    Faptele prevazute la art. 17-21 constituie contraventii numai daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni.
    Art. 23
    Pentru faptele prevazute la art. 17-21, sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Art. 24
    (1) Pe langa sanctiunea amenzii prevazute la art. 17, 18, 20 si 21 din prezenta hotarare, agentului economic contravenient i se retrage dreptul de a efectua operatiuni comerciale pe teritoriul Romaniei pe o perioada de 3 ani.
    (2) Persoana care aplica sanctiunea are obligatia sa incunostinteze Oficiul Registrului comertului sau, dupa caz, autoritatea administratiei publice locale care a autorizat functionarea agentului economic contravenient despre sanctiunea aplicata.
    Art. 25
    Intocmirea de cargo-manifest de catre societatile comerciale de agenturare a navelor, in mai multe exemplare, continand alte date decat cele din declaratia vamala sau certificatul sanitar veterinar de export, constituie contraventie si se sanctioneaza cu retragerea autorizatiei de functionare pe teritoriul Romaniei.
    Art. 26
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal incheiat de catre inspectorii politiei sanitare veterinare autorizati sa actioneze pe tot teritoriul tarii sau, dupa caz, al judetului si de catre medicii veterinari care au atributii de inspectori ai politiei sanitare veterinare.
    (2) Prevederile prezentei hotarari se intregesc cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 27
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 10 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                     Contrasemneaza:
                     p. Ministrul agriculturii
                     si alimentatiei,
                     Iulian Pusca,
                     secretar de stat

                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Florin Georgescu

                     p. Ministrul comertului,
                     Ion Pargaru,
                     secretar de stat

                                        


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 79/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 79 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu