E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 3 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 480 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 480 1997
Articolul 7 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 480 1997
Articolul 8 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 480 1997
Articolul 9 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 480 1997
Articolul 4 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Articolul 9 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Articolul 7 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Articolul 10 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Articolul 11 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Articolul 12 din actul Hotărârea 79 1995 modificat de Hotărârea 421 1995
Hotărârea 79 1995 republicat de Hotărârea 79 1995
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 79 din 30 ianuarie 1995

pentru aprobarea unor reglementari privind exportul de animale vii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 16 februarie 1995


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Animalele vii destinate exportului se grupeaza astfel:
    a) animale pentru taiere sau macelarie;
    b) animale de productie (de crestere sau de munca).
    Art. 2
    Speciile de animale, categoriile de productie si greutatea minima admisa pentru export se stabilesc anual prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 3
    In vederea exportului de animale vii, agentii economici, persoane fizice si persoane juridice, vor prezenta avizul de export, licenta de export pentru animalele contingentate la export si avizul sanitar veterinar de export.
    Art. 4
    Avizul sanitar veterinar de export se emite de Agentia nationala sanitara veterinara din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, in baza cererii pe care agentii economici interesati trebuie sa o faca cu cel putin 10 zile inainte de imbarcarea animalelor, pentru fiecare operatiune si specie de animale.
    Art. 5
    Licentele de export se emit de Ministerul Comertului pentru animalele vii contingentate la export.
    Art. 6
    (1) Agentii economici exportatori sunt obligati sa intocmeasca dosarul de export pentru obtinerea avizului sanitar veterinar de export si a certificatului sanitar veterinar de sanatate si transport, in vederea emiterii ordinului de imbarcare a animalelor.
    (2) Dosarul de export va cuprinde:
    a) cererea oficiala a agentului economic cu detalierea obiectului exportului, conform machetei;
    b) copie de pe actul de inmatriculare la Registrul comertului si inregistrarea fiscala;
    c) copie de pe statutul societatii, din care sa rezulte efectuarea de operatiuni de export pentru animale vii;
    d) biletul de adeverire a proprietatii animalelor in original, tipizat, conform legislatiei in vigoare, completat in toata rubricatia, stampilat si semnat de primarul localitatii sau de inlocuitorul acestuia, iar in cazul societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se vor elibera adeverinte de proprietate care vor cuprinde rubricatia prevazuta de lege. Valabilitatea acestor acte pentru export va fi de maximum 15 zile de la data eliberarii;
    e) tabele in original cu individualizarea animalelor (prin crotaliere, tatuaj sau colier), care vor fi avizate de directia sanitara veterinara judeteana sau a municipiului Bucuresti pentru confirmarea exportului. In cazul animalelor reformate, tabelul va cuprinde si cauza reformarii pentru fiecare animal in parte. Procesul-verbal de reformare si tabelele cu animalele reformate vor fi avizate pe fiecare pagina de directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana, directia sanitara veterinara judeteana si oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor;
    f) licenta de export in original, in cazul animalelor contingentate.
    Art. 7
    (1) Directia sanitara veterinara judeteana din a carei raza teritoriala provin animalele destinate exportului poate admite imbarcarea animalelor pentru export si eliberarea certificatului sanitar veterinar de sanatate si transport intern sau international pentru animalele vii pana la baza de imbarcare sau direct catre tara exportatoare, in baza avizului sanitar veterinar pentru export, in original, prezentat de agentul economic.
    (2) Certificatul sanitar veterinar de sanatate si transport tipizat se elibereaza de medicul veterinar de stat, completat in toata rubricatia, fara stersaturi si modificari, semnat, stampilat si parafat.
    Art. 8
    Agentul economic trebuie sa prezinte medicului veterinar de politie sanitara veterinara de frontiera:
    a) dosarul de export;
    b) certificatul sanitar veterinar de sanatate si transport;
    c) avizul sanitar veterinar de export, in original, eliberat de Agentia nationala sanitara veterinara din Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 9
    (1) Pe langa urmarirea respectarii reglementarilor prevazute in legislatia sanitara veterinara si in Codul vamal, la punctul vamal, politia sanitara veterinara de frontiera verifica si autenticitatea documentelor cuprinse in dosar.
    (2) Certificatele sanitare veterinare, biletele de adeverire a proprietatii sau adeverintele de proprietate, tabelele de individualizare a animalelor, precum si certificatele sanitare veterinare de sanatate si transport care nu sunt tipizate conform legislatiei in vigoare si nu sunt completate la rubricile prevazute, cele care nu poarta stampila si semnatura organelor si persoanelor autorizate sunt nule si atrag dupa sine neadmiterea la vamuire, returnarea la agentul exportator a lotului de animale, precum si raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.
    Art. 10
    Medicul veterinar din cadrul politiei sanitare veterinare de frontiera verifica starea de sanatate a animalelor debarcate din mijloacele de transport, incadrarea in categoriile de animale specificate in actele din dosarul de export si indica sectorizarea animalelor in padocurile bazei, in functie de provenienta si numarul de capete, in asa fel incat sa nu se creeze posibilitatea amestecarii animalelor tranzitate prin Romania cu animalele indigene. Cu aceasta ocazie, medicul veterinar din cadrul politiei sanitare veterinare de frontiera dispune interzicerea exportului animalelor ce nu au greutatea minima admisa pe cap de animal, aprobata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    Art. 11
    Animalele destinate exportului si debarcate in bazele de la punctele de frontiera se admit pentru reimbarcarea dupa 24 de ore de la sosirea acestora - perioada necesara odihnei, adaparii, hranirii si supravegherii sanitare veterinare.
    Art. 12
    Operatiunea de imbarcare, numarare si cantarire a animalelor se face numai la lumina zilei, in prezenta obligatorie a reprezentantului vamal, si a reprezentantului politiei sanitare veterinare de frontiera, dupa ce in prealabil organul vamal este anuntat ca sunt indeplinite conditiile sanitare veterinare si emite ordinul de imbarcare a animalelor.
    Art. 13
    Declaratia vamala se completeaza de exportator in cel mult doua ore dupa terminarea operatiunii de imbarcare.
    Art. 14
    La intrarea in schimb, personalul sanitar veterinar al politiei sanitare veterinare de frontiera si organele vamale au obligatia sa declare in registre speciale sumele in lei si in valuta pe care le detin asupra lor.
    Art. 15
    (1) Consiliile locale municipale, orasenesti si comunale vor amenaja spatii corespunzatoare pentru targuri, oboare, expozitii de animale, in care vanzarea animalelor destinate exportului sa se faca prin licitatii publice.
    (2) Participarea la aceste licitatii, in calitate de vanzator, este facultativa pentru producatorii particulari si obligatorie pentru societatile comerciale agricole cu capital majoritar de stat.
    Art. 16
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, precum si Ministerul Comertului vor informa in mod permanent pe producatorii agricoli, prin intermediul mass-media, despre preturile practicate pe piata interna si externa pentru produsele agricole, in vederea comercializarii acestora la un pret real si stimulativ.
    Art. 17
    Nerespectarea prevederilor stabilite anual prin ordine ale ministrului agriculturii si alimentatiei, privind speciile de animale, categoriile de productie si greutatea minima admisa pentru export, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 250.000 lei la 700.000 lei.
    Art. 18
    Exportul de animale vii, fara respectarea prevederilor art. 3 din prezenta hotarare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 19
    Prezentarea, in vederea obtinerii avizului sanitar veterinar pentru export, de dosare care contin date eronate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei.
    Art. 20
    Nerespectarea prevederilor stabilite in art. 7, 8, 9 si 11 din prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 21
    Imbarcarea, numararea si cantarirea animalelor in alte conditii decat cele prevazute la art. 12 din prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 lei 400.000 lei.
    Art. 22
    Faptele prevazute la art. 17-21 constituie contraventii numai daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni.
    Art. 23
    Pentru faptele prevazute la art. 17-21, sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Art. 24
    (1) Pe langa sanctiunea amenzii prevazute la art. 17, 18, 20 si 21 din prezenta hotarare, agentului economic contravenient i se retrage dreptul de a efectua operatiuni comerciale pe teritoriul Romaniei pe o perioada de 3 ani.
    (2) Persoana care aplica sanctiunea are obligatia sa incunostinteze Oficiul Registrului comertului sau, dupa caz, autoritatea administratiei publice locale care a autorizat functionarea agentului economic contravenient despre sanctiunea aplicata.
    Art. 25
    Intocmirea de cargo-manifest de catre societatile comerciale de agenturare a navelor, in mai multe exemplare, continand alte date decat cele din declaratia vamala sau certificatul sanitar veterinar de export, constituie contraventie si se sanctioneaza cu retragerea autorizatiei de functionare pe teritoriul Romaniei.
    Art. 26
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal incheiat de catre inspectorii politiei sanitare veterinare autorizati sa actioneze pe tot teritoriul tarii sau, dupa caz, al judetului si de catre medicii veterinari care au atributii de inspectori ai politiei sanitare veterinare.
    (2) Prevederile prezentei hotarari se intregesc cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 27
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 10 zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

                 PRIM-MINISTRU
               NICOLAE VACAROIU

                     Contrasemneaza:
                     p. Ministrul agriculturii
                     si alimentatiei,
                     Iulian Pusca,
                     secretar de stat

                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Florin Georgescu

                     p. Ministrul comertului,
                     Ion Pargaru,
                     secretar de stat

                                        


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 79/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 79 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu