E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 79 din 30 ianuarie 1995    * Republicata

pentru aprobarea unor reglementari privind exportul de animale vii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 393 din 31 decembrie 1997


SmartCity3


    *) Republicata, in temeiul art. II din Hotararea Guvernului nr. 480/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 din 8 septembrie 1997.
    Hotararea Guvernului nr. 79/1995 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 16 februarie 1995 si a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 421/1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 134 din 3 iulie 1995.

    Art. 1
    Animalele vii destinate exportului se grupeaza astfel:
    a) animale pentru taiere sau macelarie;
    b) animale de productie (de crestere sau de munca).
    Art. 2
    Speciile de animale, categoriile de productie si greutatea minima admisa pentru export se stabilesc anual prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
    Art. 3
    Agentii economici, persoane fizice sau persoane juridice, pot derula operatiuni de export de animale vii, numai dupa obtinerea avizului sanitar veterinar de export.
    Art. 4
    (1) Exportul de animale vii se efectueaza in conditiile sanitare veterinare stabilite de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin Agentia nationala sanitara veterinara.
    (2) Avizul sanitar veterinar de export se emite de directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in baza conditiilor sanitare veterinare stabilite de Agentia nationala sanitara veterinara si la solicitarea agentilor economici interesati. Cererea scrisa, insotita de documentatia pentru export, se depune de catre solicitant la registratura directiei sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu cel putin 10 zile inainte de imbarcarea animalelor, pentru fiecare operatiune si specie de animale.
    Art. 5
    Licentele de export se emit de Ministerul Comertului pentru animalele vii contingentate la export.
    Art. 6
    (1) Agentii economici exportatori sunt obligati sa intocmeasca dosarul de export pentru obtinerea avizului sanitar veterinar de export si a certificatului sanitar veterinar de sanatate si transport, in vederea emiterii ordinului de imbarcare a animalelor.
    (2) Dosarul de export va cuprinde:
    a) cererea oficiala a agentului economic cu detalierea obiectului exportului, conform machetei;
    b) copie de pe actul de inmatriculare la Registrul comertului si inregistrarea fiscala;
    c) copie de pe statutul societatii, din care sa rezulte efectuarea de operatiuni de export pentru animale vii;
    d) biletul de adeverire a proprietatii animalelor, in original, tipizat, conform legislatiei in vigoare, completat in toata rubricatia, stampilat si semnat de primarul localitatii sau de inlocuitorul acestuia, iar in cazul societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat se vor elibera adeverinte de proprietate care vor cuprinde rubricatia prevazuta de lege. Valabilitatea acestor acte pentru export va fi de maximum 15 zile de la data eliberarii;
    e) tabele in original cu individualizarea animalelor (prin crotaliere, tatuaj sau colier), care vor fi avizate de directia sanitara veterinara judeteana sau a municipiului Bucuresti, pentru confirmarea exportului. In cazul animalelor reformate, tabelul va cuprinde si cauza reformarii pentru fiecare animal in parte. Procesul-verbal de reformare si tabelele cu animalele reformate vor fi avizate pe fiecare pagina de directia generala pentru agricultura si alimentatie judeteana, directia sanitara veterinara judeteana si oficiul judetean de reproductie si selectie a animalelor;
    f) licenta de export in original, in cazul animalelor contingentate.
    Art. 7
    (1) Directia sanitara veterinara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, din raza careia provin animalele destinate exportului, verifica indeplinirea conditiilor sanitare veterinare de export si documentatia solicitantului si, dupa caz, emite avizul sanitar veterinar de export, admite imbarcarea-incarcarea animalelor pentru export si elibereaza:
    a) certificatul sanitar veterinar de sanatate si transport intern pana la baza de imbarcare-incarcare a animalelor pentru export;
    b) certificatul sanitar veterinar de sanatate si transport international direct catre tara importatoare; in acest caz, operatiunile de vama se efectueaza in judetul de provenienta a animalelor.
    (2) Certificatul sanitar veterinar de sanatate si transport tipizat se elibereaza de medicul veterinar de stat, completat in toata rubricatia, fara stersaturi si modificari, semnat, stampilat si parafat.
    (3) Directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului
    Bucuresti, vor notifica Agentiei nationale sanitare veterinare avizele sanitare veterinare de export, in ziua emiterii acestora.
    Art. 8
    Agentul economic trebuie sa prezinte medicului veterinar de politie sanitara veterinara de frontiera:
    a) dosarul de export;
    b) certificatul sanitar veterinar de sanatate si transport international;
    c) avizul sanitar veterinar de export, in original, eliberat de directia sanitara veterinara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 9
    (1) Politia sanitara veterinara de frontiera urmareste respectarea reglementarilor prevazute in legislatia sanitara veterinara si in Codul vamal, verifica autenticitatea documentelor cuprinse in dosarul de export si emite, dupa caz, certificatul sanitar veterinar de sanatate si transport international pentru loturile de animale ale caror documente insotitoare corespund prevederilor legale.
    (2) Certificatele sanitare veterinare, biletele de adeverire a proprietatii sau adeverintele de proprietate, tabelele de individualizare a animalelor, care nu sunt completate la rubricile prevazute, cele care nu poarta stampila si semnatura organelor si persoanelor autorizate sunt nule si atrag returnarea lotului de animale la agentul exportator, precum si raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.
    Art. 10
    (1) Medicul veterinar din cadrul politiei sanitare veterinare de frontiera verifica starea de sanatate a animalelor debarcate din mijloacele de transport, incadrarea in categoriile de animale specificate in actele din dosarul de export  si indica sectorizarea animalelor in padocurile bazei, in functie de provenienta si numarul de capete, in asa fel incat sa nu se creeze posibilitatea amestecarii animalelor tranzitate prin Romania cu animalele indigene. Cu aceasta ocazie, medicul veterinar din cadrul politiei sanitare veterinare de frontiera dispune interzicerea exportului animalelor ce nu au greutatea minima admisa pe cap de animal, aprobata de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatiile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b).
    Art. 11
    Animalele destinate exportului pe cale maritima si debarcate in bazele de la punctele de control pentru trecerea frontierei se admit pentru reimbarcare dupa 24 de ore de la sosirea acestora - perioada necesara odihnei, adaparii, hranirii si supravegherii sanitare veterinare.
    Art. 12
    Operatiunile de numarare, cantarire si imbarcare-incarcare a animalelor se vor face numai la lumina zilei, in prezenta obligatorie a reprezentantului vamal si a reprezentantului politiei sanitare veterinare de frontiera, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b), dupa ce, in prealabil, organul vamal este anuntat ca sunt indeplinite conditiile sanitare veterinare si emite ordinul de imbarcare-incarcare a animalelor.
    Art. 13
    Declaratia vamala se completeaza de exportator in cel mult doua ore dupa terminarea operatiunii de imbarcare.
    Art. 14
    La intrarea in schimb, personalul sanitar veterinar al politiei sanitare veterinare de frontiera si organele vamale au obligatia sa declare in registre speciale sumele in lei si in valuta pe care le detin asupra lor.
    Art. 15
    (1) Consiliile locale municipale, orasenesti si comunale vor amenaja spatii corespunzatoare pentru targuri, oboare, expozitii de animale, in care vanzarea animalelor destinate exportului sa se faca prin licitatii publice.
    (2) Participarea la aceste licitatii, in calitate de vanzator, este facultativa pentru producatorii particulari si obligatorie pentru societatile comerciale agricole cu capital majoritar de stat.
    Art. 16
    Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, precum si Ministerul Industriei si Comertului ii vor informa in mod permanent pe producatorii agricoli, prin intermediul massmedia, despre preturile practicate pe piata interna si externa pentru produsele agricole, in vederea comercializarii acestora la un pret real si stimulativ.
    Art. 17
    Nerespectarea prevederilor stabilite anual prin ordine ale ministrului agriculturii si alimentatiei, privind speciile de animale, categoriile de productie si greutatea minima admisa pentru export, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 250.000 lei la 700.000 lei.
    Art. 18
    Exportul de animale vii, fara respectarea prevederilor art. 3 din prezenta hotarare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 19
    Prezentarea, in vederea obtinerii avizului sanitar veterinar pentru export, de dosare care contin date eronate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei.
    Art. 20
    Nerespectarea prevederilor stabilite in art. 7, 8, 9 si 11 din prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
    Art. 21
    Imbarcarea, numararea si cantarirea animalelor in alte conditii decat cele prevazute la art. 12 din prezenta hotarare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 lei la 400.000 lei.
    Art. 22
    Faptele prevazute la art. 17-21 constituie contraventii, numai daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni.
    Art. 23
    Pentru faptele prevazute la art. 17-21, sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
    Art. 24
    (1) Pe langa sanctiunea amenzii prevazute la art. 17, 18, 20 si 21 din prezenta hotarare, agentului economic contravenient i se retrage dreptul de a efectua operatiuni comerciale pe teritoriul Romaniei pe o perioada de 3 ani.
    (2) Persoana care aplica sanctiunea are obligatia sa incunostinteze Oficiul Registrului comertului sau, dupa caz, autoritatea administratiei publice locale care a autorizat functionarea agentului economic contravenient despre sanctiunea aplicata.
    Art. 25
    Intocmirea de cargo-manifest de catre societatile comerciale de agenturare a navelor, in mai multe exemplare, continand alte date decat cele din declaratia vamala sau din certificatul sanitar veterinar de export, constituie contraventie si se sanctioneaza cu retragerea autorizatiei de functionare pe teritoriul Romaniei.
    Art. 26
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac prin proces-verbal incheiat de catre inspectorii politiei sanitare veterinare autorizati sa actioneze pe tot teritoriul tarii sau, dupa caz, al judetului si de catre medicii veterinari care au atributii de inspectori ai politiei sanitare veterinare.
    (2) Prevederile prezentei hotarari se intregesc cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 27
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 79/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 79 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu