E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 755 din  3 iulie 2003

privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 490 din  8 iulie 2003


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. XVI alin. (1) lit. b) din titlul III al cartii a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase in Romania, aprobata si modificata prin Legea nr. 261/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 29 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, denumita in continuare Autoritatea, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea primului-ministru.
    (2) Autoritatea are sediul in municipiul Bucuresti, str. George Clemenceau nr. 5, sectorul 1.
    (3) Finantarea Autoritatii se realizeaza prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    Art. 2
    (1) Autoritatea coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor, actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor.
    (2) Autoritatea asigura armonizarea cadrului legislativ national cu reglementarile din Uniunea Europeana in domeniul protectiei consumatorilor.
    (3) Autoritatea desfasoara activitatea de informare si educare a cetatenilor privind drepturile pe care le au in calitate de consumatori.
    (4) Autoritatea evalueaza efectele pe piata ale sistemelor de supraveghere a produselor si serviciilor destinate consumatorilor.
    (5) Autoritatea efectueaza activitati de analiza si marcare a metalelor pretioase si aliajelor lor si de expertizare a acestora si a pietrelor pretioase.
    (6) Autoritatea autorizeaza persoanele fizice si juridice, in conditiile legii, sa efectueze operatiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase.
    (7) Autoritatea este autoritatea desemnata pentru aplicarea Programului de atestare a procesului Kimberley.
    Art. 3
    (1) Autoritatea are urmatoarele atributii principale:
    1. participa, impreuna cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale de specialitate cu atributii in domeniu si cu organismele neguvernamentale ale consumatorilor, la elaborarea strategiei in domeniul protectiei consumatorilor, asigurand corelarea acesteia cu cea existenta in Uniunea Europeana;
    2. propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de acte normative in domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul si comercializarea produselor, precum si cu privire la prestarea serviciilor, astfel incat acestea sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor ori sa afecteze drepturile si interesele lor legitime;
    3. elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor;
    4. participa la realizarea programelor interne si internationale in domeniul protectiei consumatorilor, colaborand cu organizatii si institutii din tara si din strainatate, conform competentelor ce ii revin potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
    5. efectueaza analize si incercari in laboratoarele acreditate conform legii sau in laboratoare proprii ori agreate;
    6. efectueaza sau finanteaza studii si teste comparative cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului;
    7. desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor; editeaza publicatii de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor;
    8. sprijina asociatiile de consumatori in vederea atingerii obiectivelor prevazute de lege;
    9. sprijina asociatiile de consumatori in actiunea de infiintare si functionare a centrelor de consultanta, informare si educare a consumatorilor;
    10. informeaza permanent consumatorii asupra produselor si serviciilor care prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice;
    11. prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;
    12. controleaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor, precum si la apararea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piata la producatori, importatori, distribuitori, vanzatori, prestatori de servicii si in unitatile vamale, avand acces la locurile in care se produc, se depoziteaza ori se comercializeaza produsele sau in care se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea;
    13. constata contraventii si dispune masuri de limitare a consecintelor producerii, prestarii, importului, comercializarii sau oferirii gratuite a unor produse si servicii care nu respecta dispozitiile legale din domeniile de activitate ale Autoritatii, prin aplicarea sanctiunilor contraventionale principale si complementare prevazute de lege, sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;
    14. solicita organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, in conditiile legii;
    15. coordoneaza schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele si serviciile care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea consumatorilor;
    16. controleaza daca mijloacele de masurare folosite pe piata sunt insotite de documentele prevazute de lege care atesta verificarea acestora din punct de vedere metrologic;
    17. sesizeaza factorii de decizie si operatorii implicati in sistemul de certificare a calitatii produselor si serviciilor, in baza constatarilor proprii si a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitatile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei in raport cu documentele de certificare si propune imbunatatirea sau elaborarea de reglementari in domeniu;
    18. primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizarile persoanelor fizice sau juridice cu privire la incalcarea drepturilor consumatorilor, in conditiile legii;
    19. desfasoara activitati de pregatire a specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor;
    20. acorda consultanta de specialitate in domeniul protectiei consumatorilor pentru persoane juridice;
    21. stabileste si percepe taxe si tarife pentru efectuarea de analize, incercari, expertizari, certificari de laborator, autorizari, consultanta, cursuri de pregatire, specializare sau perfectionare, alte servicii prestate in conditiile legii;
    22. fundamenteaza si propune in proiectul de buget resursele financiare necesare in vederea realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;
    23. urmareste, potrivit legii, legalitatea publicitatii pentru produsele si serviciile destinate consumatorilor;
    24. autorizeaza operatiunile cu metale pretioase, aliajele acestora si pietre pretioase;
    25. stabileste si aproba marcile utilizate de producatorii interni, importatori sau, dupa caz, de comercianti, pe baza de tarife proprii, precum si marca proprie de certificare;
    26. efectueaza expertize ale metalelor pretioase si pietrelor pretioase in conditiile legii.
    (2) Autoritatea indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 4
    (1) Autoritatea este condusa de un secretar de stat care are calitatea de presedinte, ajutat de un subsecretar de stat care are calitatea de vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
    (2) Presedintele Autoritatii este ordonator secundar de credite.
    (3) Presedintele Autoritatii conduce intreaga activitate a acesteia si o reprezinta in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, cu institutii nationale si internationale si cu persoane juridice si fizice romane si straine. Presedintele participa ca invitat la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme din domeniul protectiei consumatorilor.
    (4) In exercitarea atributiilor sale presedintele Autoritatii emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in conditiile legii.
    (5) Vicepresedintele indeplineste atributiile si insarcinarile care ii sunt delegate de presedinte prin ordin.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a Autoritatii este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza si alte servicii, precum si birouri si colective temporare.
    (2) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Autoritatii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia, care se aproba prin ordin al presedintelui.
    (3) Numarul maxim de posturi in aparatul central al Autoritatii este de 76, exclusiv demnitarii si posturile aferente activitatilor finantate integral din venituri proprii.
    (4) Autoritatea are un secretar general, inalt functionar public, numit in conditiile legii, care indeplineste atributiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, precum si orice alte atributii incredintate de presedinte.
    (5) In cazul in care presedintele nu isi poate exercita atributiile curente, acestea sunt indeplinite de vicepresedinte.
    Art. 6
    (1) In subordinea Autoritatii functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti, prevazute in anexa nr. 2.
    (2) In structura Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti functioneaza Laboratorul pentru analiza calitatii vinurilor si bauturilor alcoolice.
    (3) Numarul maxim de posturi pentru oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv al municipiului Bucuresti, este de 684.
    (4) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii.
    Art. 7
    In exercitarea atributiilor ce ii revin Autoritatea colaboreaza cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si cu organismele neguvernamentale.
    Art. 8
    (1) Autoritatea are in dotare 5 autoturisme, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv al municipiului Bucuresti, pot detine in dotare pentru desfasurarea activitatilor specifice un numar total de 84 de autoturisme, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism.
    (3) Directia pentru metale pretioase si pietre pretioase poate avea in dotare 3 autoturisme si o autospeciala blindata pentru transportul de valori, cu un consum normat lunar de 360 litri/autoturism. Acestea pot fi achizitionate din surse extrabugetare, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 633/2003 privind infiintarea pe langa Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a unei activitati finantate integral din venituri proprii.
    Art. 9
    In exercitarea atributiilor de serviciu personalul imputernicit al Autoritatii are dreptul sa aplice sigilii sau semne distinctive cu valoare de sigiliu, in conditiile legii.
    Art. 10
    Personalul Autoritatii imputernicit sa efectueze controale si verificari raspunde de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu.
    Art. 11
    Contravaloarea marfurilor si a esantioanelor prelevate in cadrul actiunilor de control efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, precum si a cheltuielilor ocazionate de incercarea si verificarea produselor in laboratoare se suporta de Autoritate, daca in urma controlului nu se constata vinovatia agentului economic. In caz contrar cheltuielile se suporta de agentul economic.
    Art. 12
    (1) Sumele necesare in vederea functionarii Autoritatii se asigura de la bugetul de stat, cu exceptia sumelor provenite din activitatile finantate integral din venituri proprii.
    (2) In scopul realizarii rolului si atributiilor ce ii revin, Autoritatea poate beneficia de consultanta si asistenta din tara sau din strainatate, precum si de programe de formare si perfectionare a pregatirii personalului sau, in limita fondurilor bugetare acordate sau a altor surse atrase din tara sau strainatate, potrivit legii.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 14
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 18 ianuarie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Autoritatea Nationala
                         pentru Protectia Consumatorilor
                         Rovana Plumb,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
           a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

    Numarul maxim de posturi = 76, exclusiv demnitarii, precum si posturile aferente activitatilor finantate integral din venituri proprii

                              ________________
                             |                |
                             |   PRESEDINTE   |
                             |________________|
              _______________________|_______________________
   __________|___________     _______|________     __________|___________
  |Serviciul juridic     |   |                |   |Directia pentru metale|
  |si audit public intern|   | Vicepresedinte |   |pretioase si pietre   |
  |                      |   |                |   |pretioase*)           |
  |______________________|   |________________|   |______________________|
                         ____________|_______________________
                ________|_________                           |
               | Secretar general |                          |
               |__________________|                          |
            ____________|____________                        |
  _________|___________    __________|____________    _______|__________
 |Directia de integrare|  |Directia de            |  |Directia economica|
 |europeana, strategii,|  |supraveghere si control|  |si resurse umane  |
 |parteneriat, relatii |  |al pietei produselor   |  |                  |
 |externe              |  |si serviciilor         |  |                  |
 |_____________________|  |_______________________|  |__________________|

------------
    *) Directia functioneaza pe langa Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si presupune o activitate finantata din venituri proprii.

    ANEXA 2

                  UNITATILE CU PERSONALITATE JURIDICA
care functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

    I. Unitati finantate de la bugetul de stat
    Oficiile judetene pentru protectia consumatorilor si Oficiul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti
    Numarul maxim de posturi = 684
    Oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv al municipiului Bucuresti, pot avea filiale fara personalitate juridica, infiintate prin ordin al presedintelui, in cadrul numarului maxim de posturi aprobat.

    II. Unitati finantate din venituri proprii
    Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti
    Organizarea si functionarea Centrului National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" Bucuresti sunt reglementate prin hotarare a Guvernului.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 755/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 755 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu