Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 595 din 4 iunie 2008

pentru aprobarea participarii Romaniei la Expozitia Mondiala 2010 „Un Oras Mai Bun, O Viata Mai Buna", Shanghai, China

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 439 din 11 iunie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă participarea României, în perioada 1 mai-31 octombrie 2010, la Expoziţia Mondială 2010 „Un Oraş Mai Bun, O Viaţă Mai Bună", Shanghai, China, denumită în continuare expoziţie mondială.

Art. 2. - (1) Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, denumit în continuare MIMMCTPL, coordonează procesul de pregătire şi de participare a României la expoziţia mondială.

(2) Reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveşte organizarea şi participarea României la expoziţia mondială se asigură de comisarul general al Secţiunii române, ajutat de comisarul general adjunct al Secţiunii române. Calitatea de comisar general al Secţiunii române este îndeplinită de secretarul general al MIMMCTPL, iar calitatea de comisar general adjunct al Secţiunii române, de secretarul general adjunct al MIMMCTPL.

Art. 3. - (1) In vederea elaborării conceptului de participare a României la expoziţia mondială se constituie o comisie de organizare.

(2)   Comisia de organizare este condusă de comisarul general al Secţiunii române şi are în componenţă reprezentanţi, la nivel de secretar general, din cadrul următoarelor ministere:

a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor;

b) Ministerul Afacerilor Externe;

c) Ministerul Culturii şi Cultelor;

d) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;

e) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile;

f) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

g) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative;

h) Ministerul Economiei şi Finanţelor.

(3) Desemnarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (2) se face prin ordin al ministrului de resort, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4)  Comisia de organizare va coopera şi cu alte instituţii publice şi private, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale.

(5)   Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru, formate din reprezentanţi ai autorităţilor prevăzute la alin. (2), ai altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi ai persoanelor juridice de drept privat.

Art. 4. - (1) In vederea realizării demersurilor şi luării măsurilor necesare pentru pregătirea şi participarea României la expoziţia mondială, precum şi pentru coordonarea demersurilor întreprinse de MIMMCTPL în contextul participării României la alte expoziţii mondiale se constituie, în cadrul MIMMCTPL, Direcţia generală expoziţii mondiale, denumită în continuare DGEM, în subordinea secretarului general al MIMMCTPL.

(2) DGEM are următoarele atribuţii principale:

a)  implementează conceptul şi programul de participare a României la expoziţia mondială şi asigură ilustrarea tematicii propuse de organizatori;

b)  colaborează cu organizatorii expoziţiei mondiale pentru pregătirea şi la realizarea activităţilor cuprinse în programul acestora şi realizează în numele statului român toate procedurile necesare pentru pregătirea şi participarea României la expoziţia mondială;

c) participă la elaborarea caietului de sarcini şi la organizarea licitaţiilor, în condiţiile legii, pentru proiectarea, organizarea şi realizarea pavilionului şi a celorlalte manifestări prin care România va fi reprezentată la expoziţia mondială;

d)  asigură managementul organizatoric şi monitorizarea realizării proiectului de participare a României la expoziţia mondială, pe parcursul etapelor de pregătire, desfăşurare a participării, închidere a expoziţiei, inclusiv pe perioada de dezafectare a pavilionului şi de predare a locaţiei;

e)  elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru desfăşurarea propriei activităţi, precum şi pentru asigurarea participării României la expoziţia mondială;

f)  coordonează activităţile de editare, tipărire, difuzare a materialelor promotionale, precum şi realizarea evenimentelor speciale de promovare a participării României la expoziţia mondială;

g)  asigură îndeplinirea altor atribuţii şi sarcini stabilite de ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale pentru participarea în bune condiţii la expoziţia mondială;

h) prezintă periodic ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale rapoarte privind stadiul pregătirii şi desfăşurării participării României la expoziţia mondială, precum şi modul de gestionare a fondurilor aferente.

Art. 5. - (1) DGEM se constituie în cadrul aparatului propriu al MIMMCTPL, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la art. 7 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, cu modificările ulterioare.

(2) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul DGEM este selectat dintre angajaţii MIMMCTPL, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului, sau este angajat prin concurs ori examen.

(3)   Structura posturilor şi încadrarea personalului se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale.

Art. 6. - (1) Cheltuielile aferente pregătirii şi participării României la expoziţia mondială se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul MIMMCTPL.

(2) Suma necesară pentru anul 2008 se asigură din prevederile bugetare aprobate pentru MIMMCTPL pentru acest an, la capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă".

(3)  Organizarea acţiunilor de reprezentare şi protocol în China, pe durata desfăşurării expoziţiei mondiale, se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind modul şi condiţiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe ale României în străinătate pot să organizeze acţiuni de protocol şi de reprezentare şi se efectuează cu aprobarea comisarului general pentru Secţiunea română la expoziţia mondială.

(4) In bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse şi cheltuielile cu diurnele legale, cazarea şi transportul ziariştilor, al membrilor colectivelor artistice, sportive, ştiinţifice şi altele asemenea, care vor participa la evenimentele organizate de România pe toată durata expoziţiei mondiale.

(5)  Cheltuielile prevăzute la alin. (4) se suportă de la titlul „Bunuri şi servicii", capitolul 80.01 „Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă".

(6)  Scăderea din contabilitate a contravalorii eventualelor pagube care pot apărea în timpul participării la expoziţia mondială şi care nu se datorează culpei vreunei persoane se face, în condiţiile legii, pe baza aprobării ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, în calitatea sa de ordonator principal de credite.

(7) In urma închiderii expoziţiei mondiale, bunurile de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aparţinând pavilionului României, inclusiv structurile de construcţie şi amenajare, se scot din funcţiune, se casează, se transferă la birourile de promovare comercial-economică sau la birourile de promovare turistică, se donează, se repatriază sau se valorifică în China, după caz, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(8) Lista bunurilor prevăzute la alin. (7) şi destinaţia acestora se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale.

(9) In completarea alocaţiilor bugetare prevăzute la alin. (1) şi (2) se pot atrage fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, din ţară şi din străinătate, precum şi alte surse atrase în condiţiile legii.

(10)   Elaborarea conceptului de participare la expoziţia mondială se realizează prin dezbatere publică, cu consultarea institutelor de arhitectură, institutelor de cercetare-dezvoltare, a principalelor instituţii culturale etc.

(11) Comisarul general pentru Secţiunea română răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării şi participării României la expoziţia mondială, potrivit prevederilor legale.

(12)  Structura detaliată a bugetului aferent pregătirii şi participării României la expoziţia mondială se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale.

Art. 7. -Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale" la Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale,

Ştefan Imre,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcurarii

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Laszlo Borbely

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul culturii şi cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,

Karoly Borbely

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

Cristian Mihai Adomniţei

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 595/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 595 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu