E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 573 din 22 septembrie 1992

privind atributiile, organizarea si functionarea, in componenta Oficiului pentru Protectia  Consumatorilor, a Diviziei pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 254 din 12 octombrie 1992


SmartCity3


    Art. 1
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Oficiul pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice se reorganizeaza ca o directie in componenta Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, fara personalitate juridica, cu autonomie functionala, sub denumirea de Divizia pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice - D.C.C.V.B.A.
    Divizia pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice isi desfasoara activitatea in str. Povernei nr. 19-21, sectorul 1, municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    Atributiile Diviziei pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice sunt urmatoarele:
    a) elaboreaza proceduri specifice privind supravegherea pe piata, in teritoriu, a calitatii vinurilor, bauturilor alcoolice, distilatelor, a materialelor folosite in tratamentele admise de lege, prin determinari senzoriale, fizico-chimice, microbiologice, conform reglementarilor si metodologiei interne armonizate cu cele internationale din domeniu si le propune Oficiului pentru Protectia Consumatorilor spre aprobare, conform legii;
    b) supravegheaza pe piata, impreuna cu specialistii din Oficiul pentru Protectia Consumatorilor instruiti de D.C.C.V.B.A. si pe baza procedurilor aprobate, prin efectuarea de inspectii periodice inopinante, respectarea dispozitiilor legale privind calitatea vinurilor si a bauturilor alcoolice, astfel ca acestea sa nu afecteze drepturile si interesele legitime ale consumatorilor sau sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea acestora;
    c) analizeaza, impreuna cu specialistii din Oficiul pentru Protectia Consumatorilor instruiti de D.C.C.V.B.A., in laboratoare autorizate sau acreditate proprii sau la terti, mostrele provenite de la persoane fizice, agenti economici sau organisme din tara ori din strainatate, eliberind buletine de analiza sau buletine de incercari;
    d) efectueaza, la cerere, expertize si contraexpertize tehnice, in caz de litigii, la produsele prevazute in obiectul sau de activitate;
    e) executa, la cerere, analize complete la mostrele de vinuri si bauturi alcoolice ce urmeaza a fi expediate pentru prospectare la partenerii externi, la vinurile si bauturile alcoolice ce se livreaza la export, precum si mostrele de vinuri si bauturi alcoolice provenite din import;
    f) efectueaza, la cerere, analize complete la materii prime, vinuri, produse pe baza de must si vin, rachiuri naturale si industriale, materiale oenologice, utilizand metodele de determinare prevazute la standardele romanesti sau, in lipsa acestora, in procedurile specifice aprobate, armonizate cu reglementarile internationale;
    g) verifica, pe baza analizelor senzoriale si de laborator, inscrise in buletinele de analiza, incadrarea in parametrii tehnici si calitativi prevazuti in legislatia vitivinicola interna, normele tehnice de aplicare a acesteia, normele sanitare si in prevederile din standarde si avizeaza:
    - autorizatiile de import pentru vinuri, produse pe baza de must si vin, bauturi alcoolice si materii prime pentru prepararea acestora, destinate comercializarii, putand interzice importul produselor respective la care se constata nerespectarea conditiilor stabilite la avizare;
    - materialele de uz oenologic provenite din tara sau din import;
    - punerea in consum de noi sortimente de bauturi alcoolice sau materiale oenologice, care corespund normelor de protectie a consumatorilor;
    h) verifica, pe baza analizelor senzoriale si de laborator inscrise in buletinele de analiza, si avizeaza exportul de vinuri, produse pe baza de must si vin, precum si de alte bauturi alcoolice, in cazul in care se constata ca sunt respectate conditiile de calitate prevazute in contractele externe;
    i) emite, cu imputernicirea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor autorizatii de functionare a laboratoarelor de profil din tara, in functie de dotarea lor cu aparatura specifica si incadrarea acestora cu specialisti autorizati, luand masuri de retragere a autorizatiilor, atunci cand constata abateri de la metodele de determinare prevazute in standarde;
    j) indruma, la cerere, activitatea tehnica a laboratoarelor de profil, promovand practicile oenologice si metodele de analiza acceptate pe plan international;
    k) organizeaza, la cerere, instruiri cu specialistii care desfasoara activitate de analiza si control in domeniul vinurilor si bauturilor alcoolice si cursuri de specializare a personalului tehnic, in vederea aplicarii tratamentelor cu ferocianura de potasiu pentru deferizarea vinurilor cu continut ridicat de fier; autorizeaza, cu imputernicirea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, persoanele care au absolvit aceste cursuri si au obtinut rezultate corespunzatoare, avand dreptul sa aplice tratamentele respective in conformitate cu procedurile specifice in vigoare;
    l) acorda, la cerere, consultatii tehnice in domeniul dau de activitate si recomanda solutii pentru problemele in care a fost solicitat;
    m) participa la elaborarea, revizuirea si avizarea standardelor si altor reglementari in domeniul sau de activitate;
    n) asigura editarea si difuzarea publicatiilor de specialitate, a procedurilor specifice, precum si a altor documente din domeniu;
    o) participa la organizarea actiunii pentru acordarea titlului de "degustator autorizat de vinuri".
    p) reprezinta, din imputernicirea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, interesele Romaniei in organismele internationale de profil, participa la lucrarile acestor organisme si colaboreaza cu institutii similare din alte tari;
    r) constata, in domeniul sau de activitate, prin reprezentantii sai imputerniciti de catre Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, contraventiile prevazute la art. 46 lit. a)-h) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aplicandu-se in mod corespunzator si prevederile art. 47 si urmatoarele de la cap. IX din aceeasi ordonanta;
    s) exercita orice alte atributii ce decurg din actele normative care sunt
legate de obiectul sau de activitate.
    Art. 3
    Contravaloarea esantioanelor prelevate in cadrul actiunilor de verificare si inspectie, efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, a cheltuielilor ocazionate de analizarea vinurilor si bauturilor alcoolice in laboratoare, se suporta de catre Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, daca nu se constata vinovatia agentului economic sau persoanei fizice verificate. In caz contrar, precum si pentru serviciile prestate la cerere, cheltuielile vor fi suportate integral de catre persoana fizica sau juridica implicata.

    Art. 4
    Modul de prelevare a mostrelor, volumul acestora, cat si modul de lucru se stabilesc prin proceduri specifice elaborate de D.C.C.V.B.A. si aprobate de Oficiul pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 5
    D.C.C.V.B.A. este subordonata nemijlocit directorului general al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor si este condusa de un director. Acesta propune spre aprobare directorului general al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor structura organizatorica, drepturile si obligatiile personalului, precum si atributiile si normele de functionare ale compartimentelor din subordinea sa.
    Art. 6
    Finantarea D.C.C.V.B.A. este asigurata integral de la bugetul de stat. Sumele incasate de D.C.C.V.B.A., reprezentand taxele stabilite conform legii, tarifele, precum si amenzile contraventionale aplicate, se fac venit la bugetul de stat.
    Art. 7
    In vederea desfasurarii activitatii D.C.C.V.B.A. isi pastreaza dreptul asupra autoturismului aprobat prin reglementarile anterioare.
    Art. 8
    Din numarul de 45 de posturi, aprobat pentru fostul Oficiu pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice, 25 posturi trec la D.C.C.V.B.A., marindu-se astfel numarul maxim de posturi prevazut pentru aparatul propriu al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, iar 20 vor suplimenta numarul maxim de posturi prevazute la oficiile judetene si cel al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor, in vederea realizarii atributiilor si sarcinilor ce decurg din prezenta hotarare. Totodata, in acelasi scop, Oficiul pentru Protectia Consumatorului va lua masuri pentru a asigura la aceste oficii personalul de specialitate in acest domeniu, necesar la nivelul fiecarui judet.
    Art. 9
    Salarizarea personalului propriu al D.C.C.V.B.A. se face conform anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991.
    Salarizarea personalului din oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor se face conform anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991.
    Art. 10
    Organele imputernicite, care efectueaza controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice, conlucreaza, in timpul exercitarii atributiilor lor, cu organele Ministerului de Interne, ale Ministerului Economiei si Finantelor si cu alte organe de control specializate ale administratiei publice, conform legii.
    Art. 11
    Ministerul Economiei si Finantelor va lua masuri pentru introducerea modificarilor corespunzatoare, care decurg din aplicarea prezentei hotarari, in bugetele pe anul 1992 ale Secretariatului general al Guvernului si Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, cu mentinerea echilibrului bugetar.
    Art. 12
    In termen de 30 de zile de la data prezentei hotarari, D.C.C.V.B.A. va elabora si va inainta Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, in vederea aprobarii sau, dupa caz, avizarii, pentru supunerea spre aprobare Guvernului, procedurile specifice prevazute la art. 2 lit. a), k) si art. 4.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prevederile Hotararii Guvernului nr. 482/1992 privind organizarea si functionare Oficiului pentru Protectia Consumatorilor se modifica in mod corespunzator, iar Hotararea Guvernului nr. 163/1991 privind infiintarea Oficiului pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice, precum si alte dispozitii se abroga.

                                      


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 573/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 573 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu