E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 573 din 22 septembrie 1992

privind atributiile, organizarea si functionarea, in componenta Oficiului pentru Protectia  Consumatorilor, a Diviziei pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 254 din 12 octombrie 1992


SmartCity3


    Art. 1
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Oficiul pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice se reorganizeaza ca o directie in componenta Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, fara personalitate juridica, cu autonomie functionala, sub denumirea de Divizia pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice - D.C.C.V.B.A.
    Divizia pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice isi desfasoara activitatea in str. Povernei nr. 19-21, sectorul 1, municipiul Bucuresti.
    Art. 2
    Atributiile Diviziei pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice sunt urmatoarele:
    a) elaboreaza proceduri specifice privind supravegherea pe piata, in teritoriu, a calitatii vinurilor, bauturilor alcoolice, distilatelor, a materialelor folosite in tratamentele admise de lege, prin determinari senzoriale, fizico-chimice, microbiologice, conform reglementarilor si metodologiei interne armonizate cu cele internationale din domeniu si le propune Oficiului pentru Protectia Consumatorilor spre aprobare, conform legii;
    b) supravegheaza pe piata, impreuna cu specialistii din Oficiul pentru Protectia Consumatorilor instruiti de D.C.C.V.B.A. si pe baza procedurilor aprobate, prin efectuarea de inspectii periodice inopinante, respectarea dispozitiilor legale privind calitatea vinurilor si a bauturilor alcoolice, astfel ca acestea sa nu afecteze drepturile si interesele legitime ale consumatorilor sau sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea acestora;
    c) analizeaza, impreuna cu specialistii din Oficiul pentru Protectia Consumatorilor instruiti de D.C.C.V.B.A., in laboratoare autorizate sau acreditate proprii sau la terti, mostrele provenite de la persoane fizice, agenti economici sau organisme din tara ori din strainatate, eliberind buletine de analiza sau buletine de incercari;
    d) efectueaza, la cerere, expertize si contraexpertize tehnice, in caz de litigii, la produsele prevazute in obiectul sau de activitate;
    e) executa, la cerere, analize complete la mostrele de vinuri si bauturi alcoolice ce urmeaza a fi expediate pentru prospectare la partenerii externi, la vinurile si bauturile alcoolice ce se livreaza la export, precum si mostrele de vinuri si bauturi alcoolice provenite din import;
    f) efectueaza, la cerere, analize complete la materii prime, vinuri, produse pe baza de must si vin, rachiuri naturale si industriale, materiale oenologice, utilizand metodele de determinare prevazute la standardele romanesti sau, in lipsa acestora, in procedurile specifice aprobate, armonizate cu reglementarile internationale;
    g) verifica, pe baza analizelor senzoriale si de laborator, inscrise in buletinele de analiza, incadrarea in parametrii tehnici si calitativi prevazuti in legislatia vitivinicola interna, normele tehnice de aplicare a acesteia, normele sanitare si in prevederile din standarde si avizeaza:
    - autorizatiile de import pentru vinuri, produse pe baza de must si vin, bauturi alcoolice si materii prime pentru prepararea acestora, destinate comercializarii, putand interzice importul produselor respective la care se constata nerespectarea conditiilor stabilite la avizare;
    - materialele de uz oenologic provenite din tara sau din import;
    - punerea in consum de noi sortimente de bauturi alcoolice sau materiale oenologice, care corespund normelor de protectie a consumatorilor;
    h) verifica, pe baza analizelor senzoriale si de laborator inscrise in buletinele de analiza, si avizeaza exportul de vinuri, produse pe baza de must si vin, precum si de alte bauturi alcoolice, in cazul in care se constata ca sunt respectate conditiile de calitate prevazute in contractele externe;
    i) emite, cu imputernicirea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor autorizatii de functionare a laboratoarelor de profil din tara, in functie de dotarea lor cu aparatura specifica si incadrarea acestora cu specialisti autorizati, luand masuri de retragere a autorizatiilor, atunci cand constata abateri de la metodele de determinare prevazute in standarde;
    j) indruma, la cerere, activitatea tehnica a laboratoarelor de profil, promovand practicile oenologice si metodele de analiza acceptate pe plan international;
    k) organizeaza, la cerere, instruiri cu specialistii care desfasoara activitate de analiza si control in domeniul vinurilor si bauturilor alcoolice si cursuri de specializare a personalului tehnic, in vederea aplicarii tratamentelor cu ferocianura de potasiu pentru deferizarea vinurilor cu continut ridicat de fier; autorizeaza, cu imputernicirea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, persoanele care au absolvit aceste cursuri si au obtinut rezultate corespunzatoare, avand dreptul sa aplice tratamentele respective in conformitate cu procedurile specifice in vigoare;
    l) acorda, la cerere, consultatii tehnice in domeniul dau de activitate si recomanda solutii pentru problemele in care a fost solicitat;
    m) participa la elaborarea, revizuirea si avizarea standardelor si altor reglementari in domeniul sau de activitate;
    n) asigura editarea si difuzarea publicatiilor de specialitate, a procedurilor specifice, precum si a altor documente din domeniu;
    o) participa la organizarea actiunii pentru acordarea titlului de "degustator autorizat de vinuri".
    p) reprezinta, din imputernicirea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, interesele Romaniei in organismele internationale de profil, participa la lucrarile acestor organisme si colaboreaza cu institutii similare din alte tari;
    r) constata, in domeniul sau de activitate, prin reprezentantii sai imputerniciti de catre Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, contraventiile prevazute la art. 46 lit. a)-h) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aplicandu-se in mod corespunzator si prevederile art. 47 si urmatoarele de la cap. IX din aceeasi ordonanta;
    s) exercita orice alte atributii ce decurg din actele normative care sunt
legate de obiectul sau de activitate.
    Art. 3
    Contravaloarea esantioanelor prelevate in cadrul actiunilor de verificare si inspectie, efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, a cheltuielilor ocazionate de analizarea vinurilor si bauturilor alcoolice in laboratoare, se suporta de catre Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, daca nu se constata vinovatia agentului economic sau persoanei fizice verificate. In caz contrar, precum si pentru serviciile prestate la cerere, cheltuielile vor fi suportate integral de catre persoana fizica sau juridica implicata.

    Art. 4
    Modul de prelevare a mostrelor, volumul acestora, cat si modul de lucru se stabilesc prin proceduri specifice elaborate de D.C.C.V.B.A. si aprobate de Oficiul pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 5
    D.C.C.V.B.A. este subordonata nemijlocit directorului general al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor si este condusa de un director. Acesta propune spre aprobare directorului general al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor structura organizatorica, drepturile si obligatiile personalului, precum si atributiile si normele de functionare ale compartimentelor din subordinea sa.
    Art. 6
    Finantarea D.C.C.V.B.A. este asigurata integral de la bugetul de stat. Sumele incasate de D.C.C.V.B.A., reprezentand taxele stabilite conform legii, tarifele, precum si amenzile contraventionale aplicate, se fac venit la bugetul de stat.
    Art. 7
    In vederea desfasurarii activitatii D.C.C.V.B.A. isi pastreaza dreptul asupra autoturismului aprobat prin reglementarile anterioare.
    Art. 8
    Din numarul de 45 de posturi, aprobat pentru fostul Oficiu pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice, 25 posturi trec la D.C.C.V.B.A., marindu-se astfel numarul maxim de posturi prevazut pentru aparatul propriu al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, iar 20 vor suplimenta numarul maxim de posturi prevazute la oficiile judetene si cel al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor, in vederea realizarii atributiilor si sarcinilor ce decurg din prezenta hotarare. Totodata, in acelasi scop, Oficiul pentru Protectia Consumatorului va lua masuri pentru a asigura la aceste oficii personalul de specialitate in acest domeniu, necesar la nivelul fiecarui judet.
    Art. 9
    Salarizarea personalului propriu al D.C.C.V.B.A. se face conform anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991.
    Salarizarea personalului din oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor se face conform anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991.
    Art. 10
    Organele imputernicite, care efectueaza controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice, conlucreaza, in timpul exercitarii atributiilor lor, cu organele Ministerului de Interne, ale Ministerului Economiei si Finantelor si cu alte organe de control specializate ale administratiei publice, conform legii.
    Art. 11
    Ministerul Economiei si Finantelor va lua masuri pentru introducerea modificarilor corespunzatoare, care decurg din aplicarea prezentei hotarari, in bugetele pe anul 1992 ale Secretariatului general al Guvernului si Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, cu mentinerea echilibrului bugetar.
    Art. 12
    In termen de 30 de zile de la data prezentei hotarari, D.C.C.V.B.A. va elabora si va inainta Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, in vederea aprobarii sau, dupa caz, avizarii, pentru supunerea spre aprobare Guvernului, procedurile specifice prevazute la art. 2 lit. a), k) si art. 4.
    Art. 13
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prevederile Hotararii Guvernului nr. 482/1992 privind organizarea si functionare Oficiului pentru Protectia Consumatorilor se modifica in mod corespunzator, iar Hotararea Guvernului nr. 163/1991 privind infiintarea Oficiului pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice, precum si alte dispozitii se abroga.

                                      


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 573/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 573 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu