E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 482 din 24 august 1992

privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Cumparatorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 212 din 28 august 1992


SmartCity3    Art. 1
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, si actioneaza pentru realizarea strategiei, politicii si obiectivelor guvernamentale in domeniul protectiei vietii sanatatii si securitatii cumparatorilor, precum si a intereselor legitime ale acestora.
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor este persoana juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, si are calitatea de ordonator principal de credite bugetare, in conditiile legii.
    Art. 2
    Atributiile Oficiului pentru Protectia Consumatorilor sunt:
    a) elaboreaza strategii pe termen scurt, mediu si lung, cu privire la politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor si le supune spre aprobare Guvernului;
    b) elaboreaza si supune aprobarii Guvernului reglementari specifice in domeniul protectiei consumatorilor, cu privire la conservarea, ambalarea, etichetarea, transportul, depozitarea si comercializarea produselor, precum si la prestarea serviciilor, astfel incat acestea sa nu afecteze drepturile si interesele legitime ale consumatorilor sau sa nu puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea acestora;
    c) intocmeste, in colaborare cu ministerele si organele de specialitate ale administratiei publice competente sau interesate, liste ale substantelor (aditivi, coloranti, conservanti, si alte asemenea), considerate in mod oficial toxice sau periculoase, ce sunt permise a fi folosite, in totalitate sau in anumite proportii, la fabricarea produselor si prestarea serviciilor, pe care le supune aprobarii Guvernului;
    d) elaboreaza, impreuna cu alte organe specializate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor si le supune aprobarii Guvernului;
    e) supravegheaza pe piata, preia efectuarea de inspectii periodice si inopinate, respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor referitoare la ambalarea, conservarea, etichetarea, transportul, depozitarea si comercializarea produselor, precum si cele referitoare la prestarea serviciilor.
    Atunci cand se constata incalcari grave ale dispozitiilor legale, privind protectia consumatorilor, dispune sau propune, potrivit competentelor si in baza procedurilor aprobate de catre Guvern, masuri de limitare a consecintelor acestor fapte, care, dupa caz, pot fi: oprirea temporara a importului, a fabricatiei produsului sa a prestarii serviciului respectiv, oprirea temporara a comercializarii sau retragerea de pe piata ori de la consumatori a produsului respectiv;
    f) supravegheaza, in unitatile vamale si pe piata, calitatea produselor din import care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor, cu exceptia acelora care sunt in competenta altor organe de specialitate ale administratiei publice, verificind in acest sens, documentele de insotire ("declaratie de conformitate", "buletin de analiza", "buletin de incercari" si altele asemenea), si, dupa caz, prelevind esantioane pentru incercari in laboratoare autorizate sau acreditate;
    g) in conditiile legii si pe baza procedurilor aprobate de cate Guvern, atunci cand a fost sesizat de existenta pe piata a unor produse sau servicii care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor, poate patrunde in locurile in care se afla produsele sau se presteaza serviciile, pentru a preleva esantioane si a efectua verificarile ce se impun;
    h) efectueaza analizele si incercarile de laborator pentru probele prelevate in urma verificarilor sau dispune efectuarea acestora de catre laboratoare autorizate sau acreditate, conform legii;
    i) anunta cu operativitate, in baza procedurilor stabilite, Fondul Proprietatii de Stat, ministerele de resort, precum si, dupa caz, autoritatile administratiei publice locale pe a caror raza teritoriala se afla unitatile respective, in legatura cu propunerile facute sau masurile luate in baza art. 2 lit. e), aratand, totodata, cauzele care le-au determinat;
    j) verifica, in conditiile legii si in baza procedurilor aprobate de catre Guvern, respectarea de catre agentii economici a standardelor obligatorii privind protectia vietii, sanatatii sau securitatii consumatorilor, precum si a drepturilor si intereselor legitime ale acestora;
    k) primeste informari periodice cu privire la respectarea drepturilor si intereselor legitime ale consumatorilor, in baza procedurilor stabilite, de la celelalte organe ale administratiei publice specializate in supravegherea calitatii produselor si serviciilor si, in baza acestora, precum si a constatarilor proprii, prezinta rapoarte Guvernului sau sesizeaza Fondul proprietatii de Stat, ministerele de resort, organele de specialitate ale administratiei publice locale, pentru luarea masurilor legale ce se impun;
    l) primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre rezolvare celor de drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si cele ale persoanelor fizice;
    m) sprijina asociatiile pentru protectia consumatorilor si participa impreuna cu acestea la informarea si educarea consumatorilor;
    n) asigura activitatea de secretariat a consiliilor consultative pentru protectia consumatorilor;
    o) organizeaza pregatirea, specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor;
    p) efectueaza studii comparative sau incheie contracte de colaborare pentru elaborarea acestora, cu privire la produsele si serviciile oferite consumatorilor si care pot prezenta pericole pentru viata, sanatatea sau securitatea acestora, precum si cu privire la practici comerciale de natura a afecta drepturile si interesele legitime ale consumatorilor;
    r) efectueaza studii in legatura cu cauzele care au generat sau favorizat incalcarile dispozitiilor privind protectia consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului prin publicatii proprii sau prin mass-media;
    s) in conditiile legii, constata contraventiile, aplica amenzi si sesizeaza organele de urmarire penala, ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;
    s) stabileste si dupa caz, percepe tarife conform legii, pentru efectuarea de incercari in laboratoarele subordonate sau proprii;
    t) exercita orice alte atributii ce decurg din actele normative care sunt legate de obiectul sau de activitate;
    u) reprezinta interesele Romaniei in organismele internationale si regionale de protectie a consumatorilor.
    Art. 3
    Personalul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, imputernicit sa efectueze verificari si inspectii, raspunde de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu.
    Art. 4
    Contravaloare marfurilor si a esantioanelor prelevate in cadrul actiunilor de verificare si inspectie efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, a cheltuielilor ocazionate de increderea si verificarea produselor si serviciilor in laboratoare se suporta de catre Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, daca nu se constata vinovatia agentului economic. In caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de catre agentul economic implicat.
    Art. 5
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor este condus de un director general, numit prin decizie a primului-ministru, ajutat de un director general adjunct Directorul general reprezinta Oficiul pentru Protectia Consumatorilor in raporturilor cu alte organe ale administratiei publice, precum si cu organizatii din tara si din strainatate.
    In acest scop, directorul general poate da imputernicire de reprezentare si altor persoane din cadrul oficiului.
    Pe langa directorul general functioneaza Colegiul de conducere al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, organ cu caracter consultativ; directorul general este presedintele colegiului de conducere.
    Art. 6
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor isi desfasoara activitatea in baza regulamentului de organizare si functionare, aprobat de catre directorul general, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile personalului, atributiile si normele de functionare ale directiilor si celorlalte compartimente din structura organizatorica.
    Art. 7
    In subordinea Oficiului pentru Protectie Consumatorilor functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, oficii judetene pentru protectia consumatorilor, care vor avea filiale in municipii si orase din judet, precum si un oficiu al municipiului Bucuresti, prin reorganizarea inspectiilor judetene si cea a municipiului Bucuresti prin calitatea produselor, care isi inceteaza activitatea. Structura organizatorica si statul de functiuni ale acestora se aproba de catre directorul general al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 8
    Oficiile judetene si cel al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor realizeaza; la nivel local, atributiile prevazute la art. 2 lit. e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), s), s), si t).
    Art. 9
    Autoritatile administratiei publice locale vor asigura conditii corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii organelor teritoriale ale oficiului pentru Protectia Consumatorilor, precum si spatiile de lucru necesare.
    Art. 10
    Pe langa Oficiul pentru Protectia Consumatorilor si, respectiv, pe langa oficiul municipiului Bucuresti si oficiile judetene si filialele acestora functioneaza consilii consultative pentru protectia consumatorilor.
    Consiliile consultative vor functiona potrivit regulamentului aprobat de Guvern, prin care se vor stabili componenta, atributiile si modul de lucru ale acestora.
    Art. 11
    Finantarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, cat si a oficiilor judetene si cel al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor este asigurata integral de la bugetul de stat.
    Sumele provenite din tarifele incasate, precum si amenzile aplicate de catre Oficiul pentru Protectia Consumatorilor se fac venit de la bugetul de stat.
    Art. 12
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor poate accepta oferte de donatie si contributii, in conditiile legii.
    Art. 13
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor si, respectiv, oficiile judetene si cel al municipiului Bucuresti se datoreaza prin preluarea patrimoniului propriu al fostelor inspectii judetene si a municipiului Bucuresti pentru calitatea produselor, precum si cu cota-parte de 1/3 din patrimoniul preluat de la fosta Comisie Nationala pentru Standarde, Metrologie si Calitate si unitatile sale teritoriale, pe baza de protocol incheiat cu Institutul Roman de Standardizare si Biroul Roman de Metrologie Legala, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, tinandu-se seama de inventarul faptic inregistrat la zi.
    Art. 14
    In vederea desfasurarii activitatii, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor utilizeaza un parc auto, stabilit potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 15
    Numarul maxim de posturi al aparatului propriu al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este de 80, iar cel al oficiilor judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor este de 710, conform anexei la prezenta hotarare.
    Art. 16
    Salarizarea personalului propriu al Oficiului pentru Protectia Consumatorilor se face conform anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991.
    Salarizarea personalului din oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor se face conform anexei nr. 9 la Legea nr. 40/ 1991.
    Art. 17
    Ministerul Economiei si Finantelor va lua masuri pentru introducerea modificarilor corespunzatoare, care decurg din aplicarea prezentei hotarari, in indicatorii financiari pe anul 1992.
    Art. 18
    In termen de 60 de zile, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor va elabora si va supune aprobarii Guvernului proceduri de aplicare a prevederilor art. 2 lit. e), f), i), k), l) si m), procedurile prevazute al art. 2 lit. d) si g), precum si regulamentul prevazut la art. 10 alin. 2.
    Art. 19
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "Larex" trece din subordinea fostei Comisii Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate in subordinea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor.
    Pe aceeasi data, Oficiul pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice trece in componenta Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, cu finantare de la bugetul de stat.
    Art. 20
    In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor va supune aprobarii Guvernului atributiile, precum si modul de organizare si functionare ale Oficiului pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice.
    Art. 21
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 143/1990 privind structura organizatorica a Comisiei Nationale pentru Standarde Metrologie si Calitate, art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 163/1991 privind infiintarea Oficiului pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice, regulamentul de organizare si functionare al acestui oficiu aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 602/1991, precum si orice alta prevedere contrara se abroga.

    ANEXA 1

                      OFICIUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

                                DIRECTOR GENERAL
                                        |
                                        |
                       -----------------------------------Serviciul de
                      |                 |                     contencios
              Director general adjunct  |
                      |                 |
                      |                 ------------------------------------
                      |                            |          |            |
     ----------------------------------------      |          |            |
     |          |              |            |      |          |            |
 Directia    Directia      Directia      Directia  |     Directia      Directia
 sinteza,    informare   dezvoltare    dezvoltare  |    teritoriu si   economica
 strategie   si          asociatiilor   resurselor |   supraveghere
 legislatie  consiliere    pentru        umane     |     pe piata
             consumatori   protectia               |
                           consumatorilor          |
                                                   |
            -----------------------------------------------------------------
           |                              |                                |
     Oficiul pentru Controlul       Oficii Judetene            Centrul National
      Calitatii Vinurilor si      si al municipiului        pentru Incercarea
      a Bauturilor Alcoolice      Bucuresti pentru          si Expertizarea
                                  protectia consumatorilor   Produselor "Larex"
                                                               (Extrabugetar)SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 482/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 482 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 482/1992
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu