Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 602 din  2 septembrie 1991

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 189 din 19 septembrie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se  aproba Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice, prevazut in anexa la prezenta hotarare.

                          PRIM-MINISTRU
                           PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                           REGULAMENT
de organizare si functionare a Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice

    CAP. 1
    Denumirea, forma juridica si sediul

    1. Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice functioneaza pe langa guvern ca organ central de specialitate, cu personalitate juridica, finantat de la bugetul administratiei centrale de stat, in calitate de ordonator principal de credite.
    2. Sediul oficiului este in municipiul Bucuresti, str. Povernei nr. 19-21, sectorul 1.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate si atributiile

    1. Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice este organul central de specialitate, de analiza si control la nivel national, ce urmareste aplicarea normelor tehnice de respectare a prevederilor legale referitoare la asigurarea calitatii vinurilor, bauturilor alcoolice, distilatelor, materialelor folosite in tratamentele admise de lege, prin determinari organoleptice, fizico-chimice, microbiologice, potrivit metodologiei interne si internationale in acest domeniu.
    2. Activitatea de analiza si control se desfasoara la nivel national, prin sondaj, pe baza de proceduri specifice, asupra agentilor economici care produc, importa si comercializeaza vinuri, produse pe baza de must si vin, precum si orice fel de bauturi alcoolice si materii prime pentru prepararea acestora, in concordanta cu interesele nationale si cu reglementarile adoptate pe plan international.
    3. Atributiile oficiului sunt urmatoarele:
    3.1. Analizeaza, in laboratoare autorizate sau acreditate, proprii sau ale tertilor, probele ce formeaza obiectul sau de activitate, provenite de la agentii economici din tara sau din import, eliberind buletine de analiza sau buletine de incercari, in urmatoarele cazuri:
    a) in urma activitatii proprii de control;
    b) la cererea agentilor economici si la solicitarea consumatorilor;
    c) la solicitarea organelor de stat autorizate (Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Sanatatii, Politie, Procuratura, Comisia Nationala pentru Standarde, Metrologie si Calitate) sau a asociatiilor pentru protectia consumatorilor.
    3.2. Efectueaza, la cerere, expertize si contraexpertize tehnice, in caz de litigii intre parti, la toate produsele prevazute in obiectul sau de activitate.
    3.3. Executa, la cerere, analize complete la mostrele de vinuri si bauturi alcoolice ce urmeaza a fi expediate pentru prospectare la partenerii externi, la vinurile si bauturile alcoolice ce le livreaza la export, precum si la mostrele de vinuri si bauturi alcoolice provenite din import.
    3.4. Efectueaza, la cerere, analize complete la materii prime, vinuri, produse pe baza de must si vin, rachiuri naturale si industriale, materiale oenologice, utilizand metodele de determinare (organoleptice, fizico-chimice, microbiologice etc.) prevazute in standardele de stat si cele recomandate de Oficiul international al viei si vinului.
    3.5. Avizeaza pe baza analizelor organoleptice si de laborator, din punct de vedere al incadrarii in parametrii tehnici si calitativi prevazuti in legislatia viti-vinicola interna, in normele tehnice de aplicare a acesteia si in prevederile din standardele de stat si internationale:
    a) importul de vinuri, produse pe baza de must si vin, bauturi alcoolice si materii prime pentru prepararea acestora, destinate comercializarii, precum si autorizatiile de import pentru aceste produse;
    b) exportul de vinuri si produse pe baza de must si vin;
    c) exportul de alte bauturi alcoolice;
    d) calitatea materialelor de uz oenologic provenite din tara sau din import;
    e) punerea in consum de noi sortimente de bauturi alcoolice sau materiale oenologice.
    3.6. Previne comercializarea de vinuri si bauturi alcoolice sau prestari de servicii in domeniul sau de activitate, care nu corespund cerintelor consumatorilor sau pot afecta viata ori sanatatea acestora, prin omologarea produselor, numai daca se incadreaza in prevederile standardelor obligatorii si prin supravegherea pe piata a calitatii acestora, potrivit legii.
    3.7. Organizeaza periodic instruiri cu specialistii care isi desfasoara activitatea in laboratoarele de profil din tara, pentru ridicarea nivelului profesional al acestora, in vederea obtinerii certificatelor de autorizare sau de acreditare.
    3.8. Emite autorizatii de functionare a laboratoarelor de profil din tara, in functie de dotarea lor cu aparatura specifica si incadrarea acestora cu specialisti autorizati, luand masuri de retragere a autorizatiilor atunci cand constata abateri de la metodele de determinare prevazute in standarde.
    3.9. Indruma si controleaza activitatea tehnica a laboratoarelor de profil din teritoriu, promovand practicile oenologice si metodele de analiza nou aparute, sau cele care s-au aplicat mai putin in tara noastra.
    3.10. Organizeaza, la cerere, cursuri de formare si autorizare pentru aplicarea tratamentelor cu ferocianura de potasiu in vederea deferizarii vinurilor cu continut ridicat de Fe. Persoanele care au absolvit si au obtinut rezultate corespunzatoare la aceste cursuri primesc autorizatii care le confera dreptul sa aplice tratamentele respective.
    3.11. La cererea agentilor economici si a unor institutii de stat, acorda consultatii tehnice in domeniul sau de activitate, si recomanda solutii pentru problemele in care a fost solicitat.
    3.12. Participa la elaborarea, imbunatatirea, revizuirea si avizarea standardelor de stat si a altor reglementari in domeniul producerii vinurilor, produselor pe baza de must si vin, precum si a celorlalte bauturi alcoolice.
    3.13. Are relatii de colaborare cu Institutul de cercetari pentru viticultura si vinificatie Valea Calugareasca, Institutul de cercetari alimentare, Laboratorul Larex, institutiile de invatamant superior de profil si alte organisme din domeniul sau de activitate.
    3.14. Participa la organizarea actiunii pentru acordarea titlului de "degustator autorizat de vinuri".
    3.15. Sprijina si participa la organizarea de manifestari nationale si internationale cu caracter vinicol (targuri, expozitii, concursuri, consfatuiri, simpozioane, congrese etc.).
    3.16. Colaboreaza cu unitati similare din alte tari in vederea asigurarii schimbului de experienta, informatii, publicatii si aparatura specifica.

    CAP. 3
    Supravegherea calitatii vinului si bauturilor alcoolice.

    Depistarea fraudelor si falsificarilor
    1. Supravegherea calitatii vinurilor si bauturilor alcoolice, precum si a serviciilor in domeniu pentru prevenirea si depistarea fraudelor si falsificarilor, in special a celor ce pot afecta viata ori sanatatea oamenilor, se realizeaza de specialistii anume desemnati din cadrul Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate si Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice, prin efectuarea de controale sau inspectii periodice si inopinate in locurile unde se produc, comercializeaza, incearca, conserva, ambaleaza, transporta, depoziteaza si se utilizeaza vinurile si bauturile alcoolice.
    2. Criteriile pentru efectuarea controlului calitatii vinului si bauturilor alcoolice, prevenirea si combaterea faptelor de natura a afecta viata ori sanatatea oamenilor, reprimarea fraudelor si falsificarilor privind calitatea vinurilor si bauturilor alcoolice, precum si a serviciilor in domeniu, modul de recoltare si sigilare a esantioanelor in vederea trimiterii lor pentru analiza, verificari si incercari in laboratoarele acreditate sau autorizate de catre Oficiul de stat pentru calitate, precum si modul de intocmire a proceselor-verbale de constatare si a altor documente aferente se stabilesc printr-o procedura specifica intocmita de Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice pe baza metodologiei-cadru elaborata de Comisia Nationala pentru Standarde, Metrologie si Calitate.
    3. Contravaloarea mostrelor si esantioanelor prelevate in cadrul actiunii de supraveghere a calitatii se suporta de catre producator, comerciant, importator sau prestator de servicii, dupa caz.
    Cheltuielile de incercare si verificare a produselor si serviciilor in laboratoarele acreditate sau autorizate se suporta de catre agentul economic in culpa, daca rezultatele nu sunt corespunzatoare si, dupa caz, din bugetul Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate sau al Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice, daca rezultatele sunt corespunzatoare calitativ.
    Toate prestatiile de servicii solicitate de catre agentii economici se efectueaza contra cost.
    4. Mostrele destinate analizelor la laborator se recolteaza in 3 exemplare care se sigileaza, din care una ramane la furnizor, una se utilizeaza pentru analize, iar una se retine la oficiu reprezentand contramostra.
    Volumul unei mostre prelevate pentru analize complete de laborator este variabil in functie de produs, de tipul ambalajului in care este imbuteliat acesta, dar fara sa depaseasca 1.000 ml fiecare.
    Mostrele vor fi insotite de avize de expeditie. Pe baza analizelor de laborator efectuate, Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice emite buletine de analiza a caror valabilitate este in functie de durata termenului de garantie al produsului respectiv, potrivit normelor tehnice in vigoare.
    5. In buletinele de analiza se va specifica costul in lei sau in valuta, dupa caz, al determinarilor efectuate conform tarifelor stabilite in conditiile legii.
    Rezultatele analizelor si reclamatiilor, intemeiate, ale consumatorilor si beneficiarilor vor fi aduse la cunostinta agentilor economici interesati si a consumatorilor.

    CAP. 4
    Drepturile, obligatiile si raspunderile oficiului

    1. Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului de organizare si functionare si a unor metodologii si proceduri proprii elaborate in concordanta cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 545/1991 privind supravegherea calitatii produselor si serviciilor in scopul prevenirii si combaterii faptelor care  pot afecta viata sau sanatatea oamenilor ori calitatea mediului inconjurator.
    2. Personalul care executa aceste activitati specifice, trebuie sa aiba o tinuta morala ireprosabila, sa fie intransigent si incoruptibil si va raspunde de realitatea datelor inscrise in documentele incheiate si de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnico-economice si comerciale de care ia cunostinta in timpul exercitarii atributiilor de serviciu.
    3. In cazul constatarii unor abateri de la caracteristicile calitative ale vinului si bauturilor alcoolice, declarate sau garantate de producator sau prestator, care pot afecta viata sau sanatatea oamenilor, organul de supraveghere a calitatii din cadrul Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice va dispune incetarea vanzarii si depozitarea separata, analizarea cauzelor care au condus la abaterilor constatate, masuri de remediere a acestora si, dupa caz, oprirea productiei.
    De asemenea, pentru vinul si bauturile alcoolice provenite din import, la care s-au constatat deficiente calitative, se va dispune sistarea vanzarii si anuntarea importatorului, in vederea remedierii acestora si, dupa caz, oprirea livrarilor.
    4. In situatia constatarii la vanzare a unor vinuri si bauturi alcoolice falsificate sau interzise consumului, daunatoare sanatatii sau inselaciunii privind calitatea produselor sus-mentionate, precum si a serviciilor in domeniu, organul de constatare din cadrul Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice va dispune oprirea comercializarii acestora, fiind obligat sa sesizeze de indata pe procuror sau organul de cercetare penala, luand masuri sa nu dispara urmele infractiunii, corpurile delicte si orice mijloace de proba. Organul constatator va proceda in acelasi mod si cu privire la constatarile avute in vedere la punctul 3.
    5. In scopul protectiei consumatorilor, organele de supraveghere a calitatii vinului si bauturilor alcoolice au dreptul sa patrunda in locurile in care se produc, depoziteaza, transporta sau se comercializeaza produsele sus-mentionate si serviciile in domeniu, in cazul in care se constata ca acestea afecteaza viata ori sanatatea oamenilor.
    6. Organele de supraveghere a calitatii vinului si bauturilor alcoolice, precum si a serviciilor in domeniu vor colabora cu asociatiile pentru protectia consumatorilor, in scopul prevenirii si depistarii cazurilor de frauda sau falsificare a calitatii acestor produse si serviciilor si vor aduce la cunostinta consumatorilor, prin intermediul mass-mediei, abaterile constatate.
    7. Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice raspunde pentru recoltarea corecta a mostrelor, in situatia cand aceasta operatiune se executa de catre personalul propriu, imputernicit cu supravegherea calitatii si de pastrarea corespunzatoare a contramostrelor, pana la expirarea duratei termenului de garantie a produsului respectiv.
    8. Raspunde de exactitatea datelor inscrise in buletinele de analiza emise, de modul de completare, interpretare a rezultatelor obtinute, de concluziile si recomandarile efectuate.
    9. Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice va prezenta, ori de cate ori situatia o va impune, propuneri organelor in drept, pentru reactualizarea tarifelor privind costul serviciilor prestate, potrivit legii.
    10. Veniturile ce vor fi realizate de Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice vor fi varsate la bugetul administratiei centrale de stat.
    11. Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice intocmeste buget de venituri si cheltuieli si bilant contabil.

    CAP. 5
    Structura organizatorica si conducerea oficiului

    1. Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice functioneaza in baza structurii organizatorice prezentata in anexa*) si a statului de functii aprobat de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finantelor, avand un numar de 45 posturi, din care 15 specialisti de profil, fondurile necesare asigurandu-se anual din bugetul administratiei centrale de stat.
    2. In perioadele cu volum mare de activitate, Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice poate coopta colaboratori externi, iar numarul acestora se va stabili anual in functie de volumul de operatiuni ce urmeaza a fi executate si de creditele bugetare acordate.
    3. Activitatea oficiului este condusa de un consiliu de administratie si de inspectorul de stat sef.
    Consiliul de administratie este format din 7 persoane, dupa cum urmeaza:
    - inspectorul de stat sef;
    - inspectorul de stat sef-adjunct;
    - directorul economic;
    - seful serviciului inspectie de specialitate;
    - seful serviciului  organizare;
    - seful serviciului omologari;
    - consilierul juridic.
    4. Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
    a) organizeaza, conduce si controleaza intreaga activitate a oficiului ce decurge din obiectul sau de activitate;
    b) analizeaza raportul anual de activitate, bugetul si bilantul contabil al oficiului;
    c) hotaraste asupra modalitatilor de realizare a sarcinilor ce revin oficiului;
    d) face propuneri pentru stabilirea de tarife si preturi la analizele si prestatiile de servicii efectuate, precum si pentru modificarea acestora.
    Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea inspectorului de stat sef.
    5. Inspectorul de stat sef este asimilat cu functia de subsecretar de stat, iar inspectorul de stat sef-adjunct este asimilat cu functia de consilier de stat, fiind numiti prin decizie a primului-ministru.
    Conducerea operativa a oficiului este asigurata de inspectorul de stat sef, ajutat de inspectorul de stat sef-adjunct si directorul economic.
    In asigurarea conducerii operative, inspectorul de stat sef exercita urmatoarele atributii:
    a) conduce intreaga activitate a oficiului, asigurand executarea hotararilor consiliului de administratie, cu respectarea legislatiei in vigoare;
    b) urmareste cresterea eficientei activitatii oficiului, imbunatatirea nivelului tehnic si calitativ al analizelor si prestatiilor efectuate;
    c) asigura exercitarea controlului si buna desfasurare a activitatii economico-financiare a oficiului;
    d) angajeaza si concediaza personalul si ii aplica sanctiunile disciplinare, cu respectarea prevederilor legii;
    e) emite ordine si instructiuni, in conditiile prevazute de lege;
    f) reprezinta oficiul in relatiile cu guvernul, cu celelalte ministere, alte organe de stat si organizatii din tara, cu organisme similare din alte tari, precum si in fata organelor jurisdictionale;
    g) prezinta spre examinare consiliului de administratie proiectul de program de activitate si proiectul de buget pentru anul urmator iar, in termen de 30 de zile de la incheierea exercitiului financiar, prezinta spre aprobare raportul de activitate si bilantul contabil pe anul precedent;
    h) conduce sedintele consiliului de administratie;
    i) angajeaza oficiul pentru toate operatiunile patrimoniale, cu respectarea prevederilor legii.
    6. Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice functioneaza pe langa guvern ca organ central de specialitate si are nivelul de salarizare corespunzator celui prevazut pentru ministere, celelalte organe centrale si alte institutii asimilate acestora.
    7. Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice are relatii de colaborare cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, alte ministere si organe centrale, in realizarea atributiilor tehnice ce-i revin.

    CAP. 6
    Dispozitii finale si tranzitorii

    1. Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice de pe langa guvern este imputernicit pentru urmarirea aplicarii politicii statului privind asigurarea si controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice la nivel national, in conditiilor prevazute de lege, potrivit metodologiei interne si internationale.
    De asemenea, Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice se imputerniceste ca organism national de specialitate pentru organizarea si coordonarea activitatii de autorizare a laboratoarelor de profil din teritoriu si a expertilor care desfasoara activitati in domeniul calitatii acestor produse.
    Totodata, Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice ca organism national de specialitate neutru, independent de furnizor si beneficiar, se imputerniceste pentru organizarea si coordonarea comisiei de omologare a produselor din domeniul sau de activitate.
    2. Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice are dreptul de a elabora norme, instructiuni si publicatii privind practicile oenologice si metodele de analiza nou aparute sau cele care s-au aplicat mai putin in tara noastra.
    3. Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice este recunoscut pe plan international ca organism national de specialitate de catre Oficiul international al viei si vinului si este agreat si de Comunitatea Economica Europeana, unde are specimene de semnaturi pentru certificarea calitatii vinurilor si bauturilor alcoolice ce se livreaza la export si a celor provenite din import, precum si pentru recunoasterea denumirii de origine.
    4. Oficiul pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice este autorizat sa perceapa taxe si tarife in lei sau valuta, stabilite si aprobate in conditiile legii, pentru activitatea de eliberare a buletinelor de analiza, buletinelor de incercari, de omologare, autorizare, avizare, efectuarea de expertize si contraexpertize, verificarea unor loturi de produse, difuzarea de materiale documentare de orientare, acordarea de asistenta tehnica, organizarea de instruiri de formare si perfectionare a personalului care lucreaza in laboratoarele de profil din teritoriu, precum si pentru alte activitati prestate in domeniu.
    5. Unitatile producatoare sau prestatoare, laboratoarele de incercari si specialistii care considera nejustificat refuzul, dupa caz, al omologarii ori autorizarii sau retragerea acestora, se pot adresa Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate care va solutiona contestatia in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.
    6.  Urmarirea aplicarii prevederilor Hotararii Guvernului nr. 545/1991 se realizeaza de catre organele Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate, in cooperare cu organele de specialitate ale Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice, pentru produsele din domeniul de activitate a acestuia.
    7. Constatarea contraventiilor prevazute in art. 19 din Hotararea Guvernului nr. 545/1991 si aplicarea sanctiunilor se face, potrivit legii, de catre persoane cu atributii de control din cadrul Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate si Oficiului pentru controlul calitatii vinului si bauturilor alcoolice, pentru produsele din domeniul de activitate a acestuia.
    8. Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, plangerea se va depune si solutiona in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1968.
    9. Organele de supraveghere a calitatii vinului si bauturilor alcoolice conlucreaza, in timpul exercitarii atributiilor lor, cu organele Ministerului de Interne si Garzii Financiare.
    10. Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile legale din domeniul supravegherii calitatii produselor si serviciilor.
------------------
    *) Anexa se comunica celor interesati.

                                    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 602/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 602 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu