E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 40 din  1 iunie 1991

cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 126 din  7 iunie 1991


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Salarizarea Presedintelui si a Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului Romaniei si al celorlalte organe ale puterii executive se face tinind seama de rolul, importanta si raspunderea ce revin acestor organe in conducerea societatii.
    Art. 2
    Salariul de baza al Presedintelui Romaniei este prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 3
    Salariile de baza pentru functiile din Guvernul Romaniei sint cele prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Salariile de baza pentru functiile de conducere si de executie de specialitate specifice serviciilor Presedintiei si aparatului Guvernului sint prevazute in anexele nr. 3 si 4.
    Art. 5
    In serviciile Presedintiei si aparatului Guvernului, persoanele care coordoneaza activitatea unor directii, sectoare sau compartimente au salariile de baza corespunzatoare functiei de executie de specialitate specifice sau, dupa caz, functiei de executie in care sint incadrate, la care se adauga o indemnizatie de conducere, potrivit anexei nr. 5, care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, precum si cu ponderea muncii respective fata de activitatea de executie pe care o realizeaza.
    Art. 6
    Salariile de baza pentru functiile de conducere din organele centrale asimilate cu cele de nivel guvernamental sint prevazute in anexa nr. 6.
    Art. 7
    Salariile de baza ale functiilor din conducerea prefecturilor si primariilor sint prevazute in anexa nr. 7.
    Art. 8
    (1) Salariile de baza ale personalului cu functii de conducere si de executie din compartimentele de specialitate din aparatul ministerelor si celorlalte organe centrale, din aparatul propriu al prefecturilor, primariilor si al organelor teritoriale de specialitate ale administratiei de stat, precum si din serviciile de contencios ale organelor puterii executive sint prevazute in anexele nr. 8, 9 si 10.
    (2) Salariile de baza pentru personalul de executie sint diferentiate pe functii si in cadrul fiecarei functii pe grade profesionale sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesionala sint stabilite pe 3-4 gradatii.
    (3) Salariile de baza pentru personalul de conducere prevazut in anexele nr. 8, 9 si 10 - director general, director, sef serviciu si sef birou, adjuncti si asimilati ai acestora - sint cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei detinute, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, cu marimea unitatilor si compartimentelor, precum si cu ponderea muncii de conducere fata de activitatea de executie pe care o realizeaza. Atributiile functiei de executie se stabilesc de ministere, celelalte organe centrale si prefecturi, sub forma unor obligatii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate.
    Indemnizatia de conducere se stabileste anual de conducatorul organului care il numeste in functia de conducere, in raport cu rezultatele obtinute si raspunderea ce ii revine.
    (4) Ponderea functiilor de conducere, inclusiv a celor prevazute la art. 9, nu poate depasi 20% din totalul personalului din institutiile prevazute in anexele nr. 8 si 9 si se stabileste de ministru, conducatorul organului central, al institutiilor asimilate acestora sau de prefect.
    Art. 9
    Personalul de executie care primeste sarcina de a coordona realizarea unor programe, studii complexe si altele asemenea poate fi incadrat temporar pe o functie de conducere stabilita in raport cu complexitatea sarcinii primite, beneficiind de o indemnizatie in limitele prevazute de prezenta lege.
    Art. 10
    (1) Personalul incadrat pe functii de specialitate poate primi un salariu de merit care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de pina la 15% aplicat la salariul de baza si se acorda pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata.
    (2) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 5% din numarul personalului de specialitate pe total institutie. Activitatea persoanelor respective se analizeaza in fiecare an si, in raport cu rezultatele obtinute, se stabileste mentinerea sau retragerea salariului de merit.
    Art. 11
    (1) Majorarea salariului de baza si a indemnizatiei de conducere, individuale, in limitele prevazute de lege, pentru personalul incadrat in functii de specialitate specifice, prevazute in anexele nr. 3 si 4, se poate face o data pe an, la inceputul anului bugetar, tinind seama de calitatile personale reflectate in rezultatele obtinute in activitatea profesionala.
    (2) Pentru personalul incadrat in functii de executie, altele decit cele de specialitate specifice, precum si pentru personalul prevazut in anexele nr. 8, 9 si 10, trecerea in gradatia imediat superioara se face o data pe an pentru intregul personal, la inceputul anului bugetar, la propunerea sefului compartimentului in care lucreaza, cu aprobarea conducatorului institutiei respective.
    (3) La trecerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" in anul precedent. Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani.
    (4) In mod exceptional, vechimea minima prevazuta la alin. (3) poate fi redusa la jumatate.
    Art. 12
    (1) Pentru personalul prevazut in anexele nr. 8, 9 si 10, angajarea si avansarea in functii, in grade sau trepte profesionale se fac prin concurs, in conditiile legii, in raport cu competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate. Incadrarea la avansare se face in toate cazurile la gradatia 1. Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin 2 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute cu salariu de debutant.
    (2) In mod exceptional, pentru personalul avind o valoare profesionala deosebita, ministrul sau conducatorul organului central poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansare in gradul sau treapta profesionala imediat superioara, fara indeplinirea conditiei de vechime prevazute la alineatul precedent.
    (3) Stabilirea concreta a vechimii minime pentru avansarea in grade sau trepte profesionale pe functii, precum si a altor cerinte suplimentare pentru avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoasterea unor limbi straine, specializari, atestari si altele - se face de catre ministerele, celelalte organe centrale si prefecturi pentru activitatile proprii.
    Art. 13
    Activitatea profesionala se apreciaza anual cu calificative: "foarte bun", "bun", "satisfacator" sau "slab".
    Art. 14
    (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiaza de un spor de vechime in munca de pina la 15% calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
------------------------------------------------
  Transe de vechime            Cota din salariul
  in munca                     de baza
------------------------------------------------
  intre 3 si 5 ani                   3%
  de la 5 la 10 ani                  6%
  de la 10 la 15 ani                 9%
  de la 15 la 20 ani                12%
  peste 20 ani                      15%
------------------------------------------------
    (2) Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la 1 al lunii urmatoare aceleia in care s-a implinit vechimea in munca.
    (3) Sporul de vechime in munca se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.
    Art. 15
    (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de personalul incadrat in functii de executie se compenseaza cu timp liber corespunzator. Daca munca astfel prestata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel:
    a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
    b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare. Cu spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptaminal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.
    (2) Munca peste durata normala poate fi prestata si sporurile prevazute la alin. (1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 120 ore anual. In cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 ore anual.
    Art. 16
    Pentru conditii grele de munca in unitatile tipografice si de multiplicare se poate acorda un spor de pina la 15% din salariul de baza corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective. Locurile de munca, categoriile de personal si cuantumul sporului se aproba de conducatorii institutiilor respective.
    Art. 17
    Pentru premierea individuala a personalului se constituie un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pina la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate apreciate ca valoroase.
    Art. 18
    (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiaza la sfirsitul anului calendaristic de un premiu anual de pina la un salariu mediu lunar de baza realizat in anul pentru care se face plata.
    (2) Premiul anual poate fi redus sau anulat in cazul salariatilor care in cursul anului au desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare sau au avut abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar.
    Art. 19
    Pentru acordarea de ajutoare, recompense, stimulente, contributii la actiuni umanitare, burse, se constituie fondul Presedintelui Romaniei si primului-ministru, care se aproba anual prin buget.
    Art. 20
    (1) Persoanele utilizate in cadrul Presedintiei si Guvernului in calitate de colaboratori beneficiaza de drepturile prevazute in anexa nr. 11.
    (2) Cuantumul indemnizatiei, stabilit in limita si conditiile prevazute in anexa nr. 11, se aproba de secretarul general al Presedintiei sau Guvernului, dupa caz.
    Art. 21
    Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii institutiei la care persoana in cauza are functia de baza, daca o parte din programul functiei cumulate se suprapune celui de la functia in care este incadrat. In acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.
    Art. 22
    Persoanele numite temporar intr-un post de conducere vacant care nu a putut fi ocupat prin concurs sau in locul unei persoane cu functie de conducere care lipseste temporar din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva primesc, pe linga salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sint incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau. Numirile temporare pe posturi de conducere vacante se pot face pentru o perioada de cel mult 6 luni, in cadrul careia se vor organiza noi concursuri pentru ocuparea acestor posturi.
    Art. 23
    (1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si salariul avute anterior.
    (2) Cind detasarea sau trecerea temporara in alta munca se face intr-o functie la care este stabilit un salariu mai mare, persoana detasata sau trecuta temporar in alta munca are dreptul la acest salariu in conditiile prevazute de lege.
    (3) Drepturile ce se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare in alta munca se suporta de institutia unde personalul respectiv isi desfasoara activitatea.
    (4) Drepturile personalului mutat in alta localitate sint cele ce se acorda personalului din unitatile bugetare.
    Art. 24
    (1) In limita fondului destinat platii salariilor, aprobat prin bugetul administratiei centrale de stat si bugetele locale, fiecare minister, organ central si prefectura defalca fondul respectiv pentru aparatul propriu si pentru unitatile subordonate.
    (2) Statele de functii pentru aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe centrale si prefecturilor se avizeaza de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finantelor.
    Art. 25
    La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea intregului personal pe functii, grade si trepte profesionale, precum si pe gradatii, tinindu-se seama de competenta profesionala reflectata in rezultatele obtinute pina la data reincadrarii si de nivelul de pregatire al fiecaruia.
    Art. 26
    (1) Pentru personalul incadrat in munca dupa data aplicarii prezentei legi, conducerea unitatii poate aproba luarea in considerare pentru acordarea sporului de vechime in munca a perioadelor lucrate in alte sectoare decit cele bugetare, daca vechimea respectiva se apreciaza ca este utila realizarii sarcinilor si atributiilor ce-i revin.
    (2) Trecerea intr-o transa superioara de vechime in munca pentru acordarea sporului se face numai in cazul persoanelor care in ultimii 2 ani au obtinut cel putin calificativul "bun".
    (3) In vechimea in munca ce se ia in considerare pentru acordare sporului de vechime nu se includ perioadele in care persoana respectiva a obtinut calificativul "slab".
    Art. 27
    (1) Sumele necesare pentru plata salariilor de baza stabilite in urma reincadrarii personalului, impreuna cu sporurile, premiile si celelalte drepturi trebuie sa se incadreze in prevederile bugetare stabilite cu aceasta destinatie.
    (2) Prevederile art. 17 si 18 se vor aplica incepind cu anul 1992. Pentru anul 1991 se vor acorda premii anuale in limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.
    Art. 28
    Salariile de baza prevazute in anexele la prezenta lege sint valabile pentru anul 1991.
    Art. 29
    (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta Secretariatului general al Presedintiei, Secretariatului general al Guvernului si a consiliului de administratie al ministerului, organului central sau prefecturii, pentru personalul aparatului propriu.
    (2) Contestatiile vor fi depuse in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta.
    (3) Organele prevazute la alin. 1 vor lua masuri de solutionare a contestatiilor in termen de 30 de zile.
    (4) Impotriva masurii unitatii de modificare unilaterala a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesati se pot adresa cu contestatie la judecatorie, in termen de 30 de zile de la data cind au luat cunostinta de masura contestata.
    Art. 30
    Persoanele incadrate in functiile prevazute in anexele la prezenta lege, cu salariu de debutant, vor fi salarizate astfel pina la expirarea perioadei de proba si avansare, de baza de concurs, in gradul sau treapta profesionala imediat superioara.
    Art. 31
    Statele de functii pentru ministere, celelalte organe centrale si prefecturi se elaboreaza cu respectarea numarului de posturi aprobate prin hotariri ale Guvernului.
    Art. 32
    In serviciile Presedintiei si in aparatul Guvernului pot fi utilizate, in afara functiilor de executie de specialitate specifice, prevazute in anexele nr. 3 si 4, si functiile prevazute in anexa nr. 8, care vor fi salarizate cu salarii de baza mai mari cu 15% - 30%, dupa caz.
    Art. 33
    Presedintia, Guvernul, ministerele, celelalte organe centrale si prefecturile vor putea include in statele de functii ce se aplica pentru serviciile sau aparatul propriu si, dupa caz, in institutiile pe care le coordoneaza, si unele functii aprobate altor sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestora din unitatile bugetare unde functiile respective sint specifice.
    Art. 34
    Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau altor parteneri externi pentru actiuni stiintifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiaza in tara de drepturile stabilite prin hotarirea Guvernului pentru unitatile bugetare.
    Art. 35
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor, ca organe de specialitate, avizeaza la propunerea ministerelor si celorlalte organe centrale, altor institutii asimilate acestora si prefecturilor, ponderea personalului care poate fi incadrat la gradele profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor functii si a conditiilor de ocupare a acestora prin corelare cu cele prevazute in prezenta lege.
    (2) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finantelor, ca organe de specialitate, controleaza in ministere si celelalte organe centrale, institutii asimilate, prefecturi si institutii bugetare ale acestora modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la salarizare si stabilesc masurile ce se impun pentru eliminarea deficientelor constatate si informeaza Guvernul.
    Art. 36
    Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala, potrivit legii.
    Art. 37
    Anexele nr. 1 - 11 fac parte integranta din prezenta lege.
    Art. 38
    (1) Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la data de 1 aprilie 1991, data pina la care ramin valabile reglementarile privind salarizarea in vigoare la 1 martie 1991.
    (2) Salariile prevazute in prezenta lege sint brute si impozabile, potrivit legii. Ele nu cuprind suma fixa acordata sub forma de indexare si nici compensatiile pentru cresterea preturilor.
    Art. 39
    Salariile functiilor de specialitate specifice Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii se stabilesc prin lege.
    Art. 40
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga art. 9 alin. 1 si anexa la Legea nr. 1/1990, art. 1 alin. 1 din Legea nr. 4/1990, art. 4 si anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. 6/1990, Legea nr. 16/1990, anexa la Legea nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 37/1990, Decretul-lege nr. 78/1990, celelalte reglementari cu privire la nivelul salariilor, stabilirea gradatiilor, sporurilor si marimea acestora pentru personalul prevazut in prezenta lege, precum si orice alte dispozitii contrare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 29 mai 1991.

                    PRESEDINTELE SENATUI
               academician ALEXANDRU BIRLADEANU

    Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 29 mai 1991.

               PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR
                         MARTIAN DAN

    In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

                      PRESEDINTELUI ROMANIEI
                           ION ILIESCU

    ANEXA 1

                  SALARIUL DE BAZA
              al Presedintelui Romaniei
    Presedintele Romaniei primeste un salariu de baza lunar de 50.000 lei.

    ANEXA 2

                 SALARIILE DE BAZA
pentru functiile din Guvernul Romaniei si pentru unele functii de nivel guvernamental
-----------------------------------------------
Nr.     Functia                  Salariul de
crt.                             baza lunar
-----------------------------------------------
1.  Prim-ministru                35.000 lei
2.  Ministru de stat             30.000 lei
3.  Ministru                     28.000 lei
4.  Secretar de stat             26.000 lei
5.  Subsecretar de stat          24.000 lei
-----------------------------------------------

    ANEXA 3

               SALARIILE DE BAZA
pentru functiile de conducere si de executie de specialitate specifice serviciilor Presedintiei Romaniei
--------------------------------------------------------------
Nr.   Functia                    Nivelul          Salariul de
crt.                            studiilor         baza lunar
--------------------------------------------------------------
  a) Functii de conducere
1. Sef departament de analiza
   politica                         S              28.000 lei
2. Secretar general, consilier
   prezidential                     S              25.000 lei
  b) Functii de executie de
     specialitate specifice
3. Consilier *)                     S     19.000 - 21.000 lei
4. Expert prezidential              S     17.000 - 19.000 lei
5. Consultant                       S     11.000 - 14.000 lei
6. Sef de cabinet I                 S      8.000 - 11.000 lei
7. Sef de cabinet II                M      6.000 -  9.000 lei
8. Secretar de cabinet              M      5.000 -  7.000 lei
--------------------------------------------------------------

    ANEXA 4

                   SALARIILE DE BAZA
pentru unele functii de conducere si de executie de specialitate specifice aparatului Guvernului Romaniei
--------------------------------------------------------------
Nr.   Functia                    Nivelul          Salariul de
crt.                            studiilor         baza lunar
--------------------------------------------------------------
  a) Functii de conducere
1. Secretar general al Guvernului   S              28.000 lei
2. Secretar general adjunct         S              26.000 lei
  b) Functii de executie de
     specialitate specifice
3. Consilier de stat, director
   de Cabinet *)                   S     21.000 - 22.000 lei
4. Consilier guvernamental,
   director de cabinet *)         S     19.000 - 21.000 lei
5. Expert guvernamental, inspector
   guvernamental de specialitate    S     17.000 - 19.000 lei
6. Consultant                       S     11.000 - 14.000 lei
7. Sef de cabinet I                 S      8.000 - 11.000 lei
8. Sef de cabinet II                M      6.000 -  9.000 lei
9. Secretar de cabinet              M      5.000 -  7.000 lei
--------------------------------------------------------------

    ANEXA 5

                INDEMNIZATIA DE CONDUCERE
pentru personalul din serviciile Presedintiei si aparatul Guvernului
--------------------------------------------------------------------------
Nr.    Functia                             Indemnizatia de conducere - lei
crt.                                      --------------------------------
                                               minima             maxima
--------------------------------------------------------------------------
1. Director, sef sector,  Salariul de baza
   sef compartiment       pentru functiile
                          de executie de
                          specialitate         2.000              5.000
2. Director adjunct,      specifice,
   sef sector adjunct,    respectiv functii
   sef compartiment       de executie
   adjunct                                     1.000              4.000
--------------------------------------------------------------------------
-----------------
    *) Se incadreaza si seful Directiei de protocol.
    *) Se utilizeaza la primul-ministru.
    *) Se utilizeaza la ministrii de stat.

    ANEXA 6

               SALARIILE DE BAZA
pentru functiile de conducere din organele centrale asimilate cu cele de nivel guvernamental
------------------------------------------------------------------
Nr.         Functia                                  Salariul de
crt.                                                 baza lunar
------------------------------------------------------------------
         I. Asimilati cu functia de ministru
 1. Presedintele Academiei Romane                     28.000 lei
 2. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei          28.000 lei
         II. Asimilati cu functia de secretar de stat
 3. Secretar de stat - Seful Secretariatului de Stat
                       pentru Culte                   26.000 lei
 4. Presedinte:
    - Academia de Stiinte Agricole si Silvice         26.000 lei
    - Academia de Stiinte Medicale                    26.000 lei
 5. Presedintele Comisiei Nationale pentru Statistica 26.000 lei
 6. Vicepresedintele Academiei Romane                 26.000 lei
 7. Viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei      26.000 lei
         III. Asimilati cu functia de subsecretar
              de stat
 8. Presedinte:
    - Comisia Nationala de Informatica                24.000 lei
    - Comisia Nationala pentru Standarde si Calitate  24.000 lei
 9. Director general al Institutului National de
    Cercetari Economice                               24.000 lei
10. Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul
    Activitatii Nucleare                              24.000 lei
11. Director general al Institutului de Fizica
    Atomica                                           24.000 lei
12. Director general al Agentiei Romane de Presa
    "ROMPRES"                                         24.000 lei
13. Presedintele Centrului National al
    Cinematografiei                                   24.000 lei
14. Presedintele Fundatiei Culturale Romane           24.000 lei
15. Vicepresedintele Comisiei Nationale pentru
    Statistica                                        24.000 lei
         IV. Asimilati cu functia de consilier de stat
16. Secretar general al Academiei Romane              22.000 lei
17. Director general adjunct al Agentiei Nationale
    de Presa "ROMPRES"                                22.000 lei
18. Presedintele Comisiei Zonei Montane               22.000 lei
19. Director al Institutului Roman pentru Sondarea
    Opiniei Publice                                   22.000 lei
20. Vicepresedinte al Centrului National
    al Cinematografiei                                22.000 lei
21. Vicepresedintele Fundatiei Culturale Romane       22.000 lei
------------------------------------------------------------------
-------------------
    NOTA:
    Echivalarea altor functii de conducere din cadrul unor institutii subordonate Guvernului, infiintate inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, cu functiile de nivel guvernamental se face de Guvern, iar la cele care se vor infiinta ulterior, prin actul normativ de infiintare.

    ANEXA 7

               SALARIILE DE BAZA
ale functiilor din conducerea prefecturilor si primariilor
    I. Primaria municipiului Bucuresti - capitala Romaniei
------------------------------------------------
Nr.           Functia               Salariul de
crt.                                baza lunar
-------------------------------------------------
 1. Primar general al capitalei     25.000 lei
 2. Viceprimar                      22.000 lei
 3. Secretar                        20.000 lei
-------------------------------------------------
    II. PREFECTURI
---------------------------------------------------
Nr.                       Salariul de baza lunar
crt.  Functia           ---------------------------
                         Categoria I   Categoria II
----------------------------------------------------
 1. Prefect             24.000 lei      22.000 lei
 2. Subprefect          22.000 lei      20.000 lei
 3. Secretar            19.000 lei      18.000 lei
----------------------------------------------------
    III. Primarii: municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti, orase, comune
-----------------------------------------------------------------
                             Salariul de baza lunar - lei
                        -----------------------------------------
Nr.  Functia            Cu peste
crt.                    320.000   Categoria  Categoria  Categoria
                        locuitori      I         II          III
                           *)                   *)
-----------------------------------------------------------------
      1. Municipii
  - primar            20.000       17.000     14.500     13.500
  - viceprimar        18.000       15.000     13.500     12.500
  - secretar          17.000       14.000     12.500     12.000
      2. Orase
  - primar              -          13.000     12.000     11.500
  - viceprimar          -          12.000     11.000     10.500
  - secretar            -          11.000     10.000      9.500
      3. Comune
----------------------------------------------------------------
                                    Salariul de baza lunar -lei
                   -------------------------------------------------------
                                  Categoria I  Categoria II  Categoria III
Nr.   Functia      Cu peste       intre        intre         pina la
crt.               15.000     7.001-15.000  3.001-7.000      3.000
                   locuitori      locuitori     locuitori     locuitori
--------------------------------------------------------------------------
      - primar      12.000         10.500        9.500          9.000
      - viceprimar  11.000          9.500        8.750            -
      - secretar    10.000          8.500        8.000          8.000
--------------------------------------------------------------------------
-------------------
    NOTA:
    Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor si oraselor se aproba de Guvern.

    ANEXA 8

               MINISTERE SI CELELALTE ORGANE CENTRALE
    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
    A. Functii de executie
-----------------------------------------------------------------------
                                             Salariul de baza - lei
Nr.    Functia             Nivelul                  Gradatia
crt.                       studiilor   --------------------------------
                                       1           2         3       4
------------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie
     pe grade profesionale
1. Consilier, expert,
   inspector de
   specialitate;
   gradul I *)              S     11.900     12.350    12.850   13.350
2. Consilier, expert,
   inspector
   de specialitate;
   gradul II                  S     10.300     10.700    11.100   11.500
3. Referent de specialitate,
   inspector de specialitate;
   gradul III                 S      8.850      9.200     9.550    9.900
4. Referent de specialitate,
   inspector de specialitate;
   gradul IV                  S      7.650      7.950     8.250    8.550
5. Referent de specialitate,
   inspector de specialitate;
   gradul V                   S      6.600      6.850     7.100    7.350
6. Referent, inspector;
   debutant                   S      6.350        -         -        -
  b) Functii de executie pe
     trepte profesionale
7. Referent I                 M      6.600      6.850     7.100    7.350
8. Referent II                M      5.700      5.900     6.100    6.350
9. Referent III               M      4.900      5.100     5.300    5.500
10 Referent IV                M      4.300      4.450     4.600    4.750
11 Referent debutant          M      4.150        -         -        -
------------------------------------------------------------------------
----------------
    *) Se aplica si la sectoarele municipiului Bucuresti.
    *) Se aplica si pentru municipiul Petrosani.
    *) Se utilizeaza numai la ministere si departamente din cadrul ministerelor, organe centrale si institutii asimilate acestora, la care conducatorul institutiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul functiei de ministru sau secretar de stat.
    B. Functii de conducere
-----------------------------------------------------------
Nr.     Functia                         Indemnizatia de
crt.                                    conducere maxima
                                            - lei -
-----------------------------------------------------------
12. Director general, inspector
    de stat sef                                      4.500
13. Consilier al ministrului *)                      4.500
14. Director general adjunct,
    inspector de stat sef adjunct  Salariul de baza  4.000
15. Director, inspector sef        corespunzator     4.000
16. Director adjunct, inspector    functiei de
    sef adjunct                    executie          3.600
17. Sef serviciu, sef sectie                         2.800
18. Sef birou                                        2.000
-----------------------------------------------------------
    II. Salarii de baza pentru functiile pe grade si trepte profesionale din activitatile administrative, de secretariat, relatii cu publicul, protocol, gospodarie, intretinere-reparatii si de deservire din aparatul propriu al ministerului sau organului central
    A. Functii de executie
---------------------------------------------------------------------
                                            Salariul de baza - lei
Nr.      Functia               Nivelul            Gradatia
crt.                           studiilor   ---------------------------
                                           1        2        3      4
-----------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie pe
     grade profesionale
 1. Economist, revizor contabil,
    jurist, inspector, referent,
    inginer; gradul I             S     8.850    9.200    9.550   9.900
 2. Economist, revizor contabil,
    jurist, inspector, referent,
    inginer; gradul II            S     7.350    7.650    7.950   8.250
 3. Economist, revizor contabil,
    jurist, inspector, referent,
    inginer; gradul III           S     6.350    6.600    6.850   7.100
 4. Economist, revizor contabil,
    jurist, inspector, referent,
    inginer; debutant             S     6.100      -        -       -
  b) Functii de executie pe
     trepte profesionale
 5. Tehnician, merceolog,
    contabil, referent; I         M     5.900    6.100    6.350   6.600
 6. Tehnician, merceolog,
    contabil, referent; II        M     5.100    5.300    5.500   5.700
 7. Tehnician, merceolog,
    contabil, referent; III       M     4.450    4.600    4.750   4.900
 8. Tehnician, merceolog,
    contabil, referent; IV        M     4.000    4.150    4.300     -
 9. Tehnician, merceolog,
    contabil, referent;
    debutant                      M     3.850      -        -       -
10. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; I                M     5.700    5.900    6.100   6.350
11. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; II               M     4.750    4.900    5.100   5.300
12. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; III              M     4.000    4.150    4.300   4.450
13. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; debutant         M     3.850      -        -       -
14. Functionar I                  M     5.100    5.300    5.500   5.700
15. Functionar II                 M     4.450    4.600    4.750   4.900
16. Functionar III                M     3.850    4.000    4.150   4.300
17. Functionar debutant           M     3.700      -        -       -
18. Casier, magaziner,
    arhivar; I                    M     5.100    5.300    5.500   5.700
19. Casier, magaziner,
    arhivar; II                   M; G  4.450    4.600    4.750   4.900
20. Casier, magaziner,
    arhivar; III                  M; G  3.850    4.000    4.150   4.300
21. Casier, magaziner, arhivar;
    debutant                      M; G  3.700      -        -       -
22. Portar, paznic, ingrijitor,
    bufetier, manipulant
    bunuri; I                            3.850    4.000    4.150     -
23. Portar, paznic, ingrijitor,
    bufetier, manipulant
    bunuri; II                           3.400    3.550    3.700     -
24. Curier I                             3.550    3.700    3.850     -
25. Curier II                            3.150    3.250    3.400     -
26. Muncitor I                           6.350    6.600    6.850     -
27. Muncitor II                          5.700    5.900    6.100     -
28. Muncitor III                         5.100    5.300    5.500     -
29. Muncitor IV                          4.600    4.750    4.900     -
30. Muncitor V                           4.150    4.300    4.450     -
31. Muncitor VI                          3.700    3.850    4.000     -
32. Muncitor necalificat                 3.400    3.550    3.700     -
-----------------------------------------------------------------------
------------------
    *) Se utilizeaza in limita a 1 - 3 posturi la ministere si cite 1 - 2 posturi la departamente si alte organe centrale si institutii asimilate acestora, la care conducatorul institutiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul functiei de ministru sau secretar de stat.
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------
Nr.     Functia                       Indemnizatia de
crt.                                  conducere - lei
-------------------------------------------------------------
33. Director *)                                         3.600
34. Director adjunct                                    2.900
35. Contabil sef         Salariul de baza               2.100
36. Sef serviciu         corespunzator                  1.900
37. Sef birou            functiei de sef                1.500
38. Consilier teritorial executie
    sef din
    inspectoratele
    din teritoriale
    pentru cultura si
    al municipiului
    Bucuresti *)                                       3.600
--------------------------------------------------------------
-----------------
    *) La comisia de stat pentru incercarea si omologarea soiurilor se utilizeaza functia de presedinte.
    *) Salariile de baza sint cele prevazute la pct. 1 lit. A, pct. 2-3 din prezenta anexa, functia fiind exceptata de la prevederile art. 8 alin. 4.

---------------------
    NOTA:
    1. Salariile functiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf si dactilograf sint mai mari cu 10% pentru persoanele care utilizeaza cel putin o limba straina in medie peste 50% din timpul de lucru.
    2. Muncitorii vor fi incadrati pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calitate elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in raport cu complexitatea lucrarilor si raspunderea in munca, iar in cazul soferilor, in raport cu capacitatea si destinatia autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor si functiilor pentru muncitori este cea prevazuta in indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificarii si muncii efectiv prestate (timplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la masini de multiplicat, fochist etc.).
    3. Functiile si nivelul de salarizare din prezenta anexa se utilizeaza si la Directia generala a vamilor, directiile generale ale controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv Garda financiara, Oficiul de stat pentru inventii si marci, Institutul Roman de Standardizare, Comisia de stat pentru incercarea si omologarea soiurilor, Institutul de Fizica Atomica, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare.
    4. La Academia Romana si Academia de Stiinte Agricole si Silvice, functiile de la cap. I A.a) pot fi denumite si "secretar stiintific", iar la Oficiul de stat pentru investitii si marci, functiile de la cap. I A.a) pot fi denumite si "examinatori de stat de specialitate".
    5. In functiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale prevazute in cap. I din prezenta anexa, vor fi incadrati ingineri, economisti, juristi, chimisti, fizicieni si alti specialisti, absolventi ai invatamintului superior de nivel universitar, care sint incadrati in compartimentele de baza ale ministerului sau organului central.
    6. In functiile de referent, pe trepte profesionale prevazute in cap. I din prezenta anexa, vor fi incadrati tehnicieni, contabili, statisticieni si alti specialisti cu studii liceale si postliceale, incadrati in compartimentele de baza ale ministerului sau organului central.

    III. Functii specifice unor ministere
    1. Ministerul Afacerilor Externe
-------------------------------------------------------------------
                                           Salariul de baza - lei
Nr.     Functia                Nivelul           Gradatia
crt.                           studiilor  --------------------------
                                          1       2       3       4
---------------------------------------------------------------------
  a) Functii diplomatice
 1. Ambasador                     S    22.000 (in limita a 5 posturi)
 2. Ministrul plenipotentiar      S    21.000 (1 post)
 3. Consilier diplomatic, consul
    general                       S    11.900   12.350   12.850  13.350
 4. Secretar I, consul, interpret
    relatii diplomatice I         S    10.300   10.700   11.100  11.500
 5. Secretar II, viceconsul,
    interpret relatii
    diplomatice II                S     8.850    9.200    9.550   9.900
 6. Secretar III, curier
    diplomatic I, referent
    relatii I, interpret
    relatii diplomatice III       S     7.650    7.950    8.250   8.550
 7. Atasat, agent consular,
    referent relatii II,
    curier diplomatic II,
    arhivist                      S     6.600    6.850    7.100   7.350
 8. Atasat, agent consular,
    referent relatii,
    arhivist, debutant            S     6.350      -        -       -
  b) Functii de executie pe
    trepte profesionale
 9. Referent transmitere I        M     7.650    7.950    8.250   8.550
10. Referent transmitere II       M     6.600    6.850    7.100   7.350
11. Referent transmitere III      M     5.700    5.900    6.100   6.350
12. Referent debutant             M     5.500      -        -       -
------------------------------------------------------------------------
----------------------
    NOTA:
    Salarizarea in valuta in strainatate si in lei in perioadele care se afla in tara, precum si acordarea celorlalte drepturi ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se fac pe baza reglementarilor specifice acestei activitati.

    2. Ministerul Comertului si Turismului
    A. Functii de executie
-----------------------------------------------------------------------
                                              Salariul de baza - lei
Nr.    Functia             Nivelul                   Gradatia
crt.                      studiilor    ---------------------------------
                                         1           2        3       4
------------------------------------------------------------------------
  a) Functii de executie
  pe grade profesionale
1. Consilier economic       S       11.900     12.350    12.850   13.350
2. Secretar economic I      S       10.300     10.700    11.100   11.500
3. Secretar economic II     S        8.850      9.200     9.550    9.900
4. Secretar economic III    S        7.650      7.950     8.250    8.550
------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
--------------------------------------------------------------------
Nr.            Functia                            Indemnizatia de
crt.                                              conducere maxima
                                                       - lei -
--------------------------------------------------------------------
5. Ministru consilier      Salariul de baza al functiei   4.500
                           de consilier sau secretar
                           economic
--------------------------------------------------------------------

    ANEXA 9

    APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, PRIMARIILOR SI AL UNITATILOR TERITORIALE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI DE STAT *)
-----------------
    *) Pentru atragerea unor venituri suplimentare la bugetul public national, ministrul bugetului, veniturile statului si controlului financiar poate aproba salarii de baza mai mari cu pina la 10% pentru personalul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si din unitatile subordonate acestora, in functie de rezultatele concrete obtinute.

    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
    A. Functii de executie
------------------------------------------------------------------------
                                               Salariul de baza - lei
Nr.      Functia               Nivelul         Gradatia
crt.                           studiilor  ------------------------------
                                             1         2       3     4
------------------------------------------------------------------------
 a) Functii de executie pe
    grade profesionale
 1. Consilier, inspector de
    specialitate, arhitect;
    Gradul I^1)                   S      9.550    9.900   10.300  10.700
 2. Referent de specialitate,
    inspector de specialitate,
    arhitect; gradul II           S      8.250    8.550    8.850   9.200
 3. Referent de specialitate,
    inspector de specialitate,
    arhitect; gradul III          S      7.100    7.350    7.650   7.950
 4. Referent de specialitate,
    inspector de specialitate,
    arhitect; gradul IV           S      6.100    6.350    6.600   6.850
 5. Referent, inspector,
    arhitect; debutant            S      5.900      -        -       -
 6. Conductor arhitect I^1)    Cond.arh. 7.350    7.650    7.950   8.250
 7. Conductor arhitect II^1)   Cond.arh. 6.350    6.600    6.850   7.100
 8. Conductor arhitect III^1)  Cond.arh. 5.500    5.700    5.900   6.100
 9. Conductor arhitect
    debutant^1)                Cond.arh. 5.300      -        -       -
  b) Functii de executie
   pe trepte profesionale
10. Referent, inspector; I        M      6.100    6.350    6.600   6.850
11. Referent, inspector; II       M      5.300    5.500    5.700   5.900
12. Referent, inspector; III      M      4.600    4.750    4.900   5.100
13. Referent, inspector; IV       M      4.000    4.150    4.300   4.450
14. Referent, inspector;
    debutant                      M      3.850      -        -       -
------------------------------------------------------------------------
    ^1) Se poate utiliza numai in aparatul prefecturilor si al Primariei municipiului Bucuresti, precum si al unitatilor teritoriale de specialitate judetene ale administratiei de stat centrale si locale.

    B. Functii de conducere
------------------------------------------------------------------------
Nr.                  Functia           Indemnizatia de conducere maxima
crt.                                                   - lei -
------------------------------------------------------------------------
  La nivel de judet si municipiul Bucuresti
15. Director general, arhitect sef                       4.000
16. Director general adjunct, arhitect
    sef adjunct                                          3.600
17. Director, inspector sef           Salariul de baza   3.600
18. Director adjunct                     corespunzator   3.200
19. Consilier al prefectului              functiei de    3.200
20. Sef serviciu, sef filiala, sef         executie
    corp control comercial I                             2.800
21. Sef birou, sef corp control
    comercial II                                         2.000
    La nivel de municipiu, oras sau comuna
22. Director administratie financiara                    3.200
23. Director adjunct administratie
    financiara                         Salariul de baza  2.900
24. Sef circumscriptie fiscala            corespunzator  2.900
25. Sef serviciu, sef corp                 functiei de
    control comercial I                     executie     2.100
26. Sef birou, sef corp control
    comercial II                                         1.900
27. Sef perceptie                                        1.500
-----------------------------------------------------------------
   ^1) Se utilizeaza numai la directii sau compartimente de urbanism si amenajare a teritoriului din prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti.

    II. Salarii de baza pentru functiile economice si de alte specialitati, administrative, de secretariat, relatii cu publicul, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire din activitatea proprie a prefecturilor, primariilor si unitatilor teritoriale de specialitate ale administratiei de stat
    A. Functii de executie
--------------------------------------------------------------------------
                                                Salariul de baza - lei
Nr.     Functia                  Nivelul            Gradatia
crt.                             studiilor  ------------------------------
                                              1        2       3      4
--------------------------------------------------------------------------
 a) Functii de executie pe
    grade profesionale
 1. Economist, revizor contabil,
    inspector, referent,
    inginer; gradul I               S      7.950    8.250   8.550   8.850
 2. Economist, revizor contabil,
    inspector, referent, inginer;
    gradul II                       S      6.850    7.100   7.350   7.650
 3. Economist, revizor contabil,
    inspector, referent, inginer;
    gradul III                      S      5.900    6.100   6.350   6.600
 4. Economist, revizor contabil,
    inspector, referent, inginer;
    debutant                        S      5.700      -       -       -
  b) Functii de executie pe
    trepte profesionale
 5. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; I                     M      5.900    6.100   6.350   6.600
 6. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; II                    M      5.100    5.300   5.500   5.700
 7. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; III                   M      4.450    4.600   4.750   4.900
 8. Tehnician merceolog, contabil,
    referent; IV                    M      4.000    4.150   4.300     -
 9. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; debutant              M      3.850      -       -       -
10. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; I                  M      5.300    5.500   5.700   5.900
11. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; II                 M      4.600    4.750   4.900   5.100
12. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; III                M      4.000    4.150   4.300   4.450
13. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; debutant           M      3.850      -       -       -
14. Functionar I                    M      5.100    5.300   5.500   5.700
15. Functionar II                   M      4.450    4.600   4.750   4.900
16. Functionar III                  M      3.850    4.000   4.150   4.300
17. Functionar debutant             M      3.700      -       -       -
18. Casier, magaziner, arhivar,
    agent fiscal, agent agricol,
    operator rol; I                 M      5.100    5.300   5.500   5.700
19. Casier, magaziner, arhivar,
    agent fiscal, agent agricol,
    operator rol; II                M; G   4.450    4.600   4.750   4.900
20. Casier, magaziner, arhivar,
    agent fiscal, agent agricol,
    operator rol; III               M; G   3.850    4.000    4.150  4.300
21. Casier, magaziner, arhivar,
    agent fiscal, agent agricol,
    operator rol; debutant          M; G    3.700      -        -      -
22. Portar, paznic, ingrijitor,
    guard, bufetier, manipulant
    bunuri; I                               3.850    4.000    4.150    -
23. Portar, paznic, ingrijitor,
    guard, manipulant bunuri; II            3.400    3.550    3.700    -
24. Curier I                                3.350    3.700    3.850    -
25. Curier II                               3.150    3.250    3.400    -
26. Muncitor I                              6.350    6.600    6.850    -
27. Muncitor II                             5.700    5.900    6.100    -
28. Muncitor III                            5.100    5.300    5.500    -
29. Muncitor IV                             4.600    4.750    4.900    -
30. Muncitor V                              4.150    4.300    4.450    -
31. Muncitor VI                             3.700    3.850    4.000    -
32. Muncitor necalificat                    3.400    3.550    3.700    -
-------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
-------------------------------------------------------------
Nr.            Functia                Indemnizatia de
crt.                                  conducere maxima
                                           - lei -
---------------------------------------------------------------
 1. Director                                           3.600
 2. Director adjunct           Salariul de baza        2.900
 3. Contabil sef               corespunzator           2.100 *)
 4. Sef serviciu               functiei de             1.900
 5. Sef birou                  executie                1.500
---------------------------------------------------------------
---------------------
    NOTA:
    1. Salariile functiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf si dactilograf sint mai mari cu 10% pentru persoanele care utilizeaza cel putin o limba straina in medie peste 50% din timpul de lucru.
    2. Muncitorii care vor fi incadrati pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in raport cu complexitatea lucrarilor si raspunderea in munca, iar in cazul soferilor, in raport cu capacitatea de destinatie autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor si functiilor pentru muncitori este cea prevazuta in indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificarii si muncii efectiv prestate (timplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la masini de multiplicat, fochist etc.).
--------------------
    *) La nivelul municipiilor, oraselor si comunelor, functia de contabil sef nu este prevazuta cu indemnizatie de conducere.

    C. Functii de conducere din unele organe teritoriale de specialitate
-------------------------------------------------------------------
Nr.                Functia                    Indemnizatia de
crt.                                          conducere maxima
                                                  - lei -
--------------------------------------------------------------------
  a) Din cadrul inspectoratelor
     pentru cultura
1. Consilier teritorial la judete *)   Salariul corespunzator  2.900
                                       functiei de executie
  b) Din cadrul inspectoratelor scolare
1. Inspector scolar general            Salariul de baza        3.200
2. Inspector scolar general adjunct    corespunzator
                                       functiei si             2.900
                                       gradului didactic
---------------------------------------------------------------------

    D. Sporuri pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati suplimentare functiei de baza, care fac parte din salariul de baza
                                                 Spor maxim
                                                 -----------
  - Medic (farmacist) inspector                   2.100 lei
  - Inspector scolar de specialitate              2.100 lei

    ANEXA 10

               SERVICII DE CONTENCIOS
    1. Salarii de baza pentru functiile de specialitate
    A. Functii de executie
--------------------------------------------------------------------------
                                                   Salariul de baza - lei
Nr.        Functia                Nivelul               Gradatia
crt.                              studiilor   ----------------------------
                                                1        2      3      4
--------------------------------------------------------------------------
1. Consilier juridic *) gradul I     S     11.900  12.350  12.850  13.350
2. Consilier Juridic *) gradul II   S     10.300  10.700  11.100  11.500
3. Consilier juridic gradul III       S      8.850   9.200   9.550   9.900
4. Consilier juridic gradul IV        S      7.650   7.950   8.250   8.550
5. Consilier juridic gradul V         S      6.600   6.850   7.100   7.350
6. Consilier juridic debutant         S      6.350     -       -       -
--------------------------------------------------------------------------
    B. Functii de conducere
------------------------------------------------------------------------
Nr.                                     Indemnizatia de
crt.           Functia                  conducere maxima
                                             - lei-
------------------------------------------------------------------------
1. Sef serviciu contencios     Salariul de baza corespunzator     2.800
                                functiei de executie
------------------------------------------------------------------------
-------------------
    *) Salariile de baza sint cele prevazute la pct. I, lit. A. pct. 2-4 din prezenta anexa.
    *) Se pot folosi numai in ministere, departamente si alte organe centrale ale puterii executive.
    *) Se pot folosi numai in ministere, departamente, alte organe centrale ale puterii executive, prefecturi si Primaria municipiului Bucuresti.

    ANEXA 11

                              DREPTURILE
persoanelor utilizate in calitate de colaboratori la Presedintie si Guvern
    Persoanele utilizate in calitate de colaboratori beneficiaza de o indemnizatie lunara de pina la 7.000 lei, stabilita in raport cu perioada de colaborare si importanta lucrarilor efectuate.
    Daca aceste persoane desfasoara activitatea de colaborare in alta localitate decit cea in care domiciliaza, au dreptul si la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, potrivit tarifelor practicate de unitatile hoteliere, precum si la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariatii unitatilor bugetare, in toata perioada in care isi desfasoara activitatea.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 40/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 40 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 40/1991
Legea 330 2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Legea 33 1993
pentru modificarea si completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si a celorlalte organe ale puterii executive
Legea 94 1992
privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi
Hotărârea 482 1992
privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Cumparatorilor
Legea 58 1992
cu privire la corelarea salariilor prevazute de Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 si Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la societatile comerciale si regiile autonome
Legea 28 1992
pentru modificarea articolului 39 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si a celorlalte organe ale puterii executive
Legea 20 1992
privind salarizarea in anul 1992 a deputatilor si senatorilor, Presedintele si Guvernul Romaniei a persoanelor din aparatul Parlamentar Roman, a personalului Presedintiei, Guvernului si celorlalte organe ale puterii executive
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu