E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 33 din  9 iunie 1993

pentru modificarea si completarea Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si a celorlalte organe ale puterii executive

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 125 din 11 iunie 1993


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si a Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    Salariile de baza ale functiilor din conducerea prefecturilor si consiliilor locale sunt prevazute in anexa nr. 7."
    2. Articolul 8 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Salariile de baza pentru personalul de conducere prevazut in anexele nr. 8, 9 si 10 - director general, director, sef serviciu si sef birou, adjuncti si asimilati ai acestora - sunt cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei detinute, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, cu marimea unitatilor si compartimentelor, precum si cu ponderea muncii de conducere fata de activitatea de executie pe care o realizeaza. Atributiile functiei de executie se stabilesc de ministere, celelalte organe ale administratiei centrale si locale, sub forma unor obligatii minime, prin statute, regulamente sau norme proprii pe domenii de activitate. Indemnizatia de conducere se stabileste anual de conducatorul institutiei publice competente, potrivit legii, in raport cu rezultatele obtinute si raspunderea ce ii revine."
    3. Articolul 8 alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
    "(4) Ponderea functiilor de conducere, inclusiv a celor prevazute la art. 9, nu poate depasi 20% din totalul personalului din institutiile prevazute in anexele nr. 8 si 9 si se stabileste de ministru sau de conducatorul institutiei publice centrale si locale a administratiei de stat."
    4. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, personalul poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acesta poate fi de pana 15% aplicat la salariul de baza.
    (2) Persoanele care beneficiaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata. Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de 6 luni de la angajare.
    (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii ale institutiei, din care cel putin doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie."
    5. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Trecerea in gradatia imediat superioara sau majorarea salariului, in cazul in care acesta este prevazut intre limite, precum si stabilirea indemnizatiei de conducere, se fac o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, la propunerea sefului compartimentului in care lucreaza persoana respectiva, cu aprobarea conducatorului institutiei.
    (2) La trecerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" in anul precedent. Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani.
    (3) In mod exceptional, vechimea minima prevazuta la alin. (2) poate fi redusa la 6 luni."
    6. Articolul 12 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    "(2) In mod exceptional, pentru personalul avand valoare profesionala deosebita, ministrul sau conducatorul institutiei publice centrale si locale a administratiei de stat poate aproba nominal prezentarea la concurs pentru avansarea in gradul sau treapta profesionala imediat superioara, fara indeplinirea conditiei de vechime prevazute la alineatul precedent."
    7. Articolul 12 alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Stabilirea concreta a vechimii minime pentru avansarea in grade sau trepte profesionale pe functii, precum si a altor cerinte suplimentare pentru avansare - doctorat, cursuri postuniversitare, cunoasterea unor limbi straine, specializari, atestari si altele - se face de catre ministere, celelalte institutii publice centrale si locale ale administratiei de stat pentru activitati proprii."
    8. Articolul 14 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 14
    (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiaza, la functia de baza, de un spor de vechime in munca de pana la 25% calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
----------------------------------------------------
  Transe de vechime          Cota din salariul
  in munca                       de baza
----------------------------------------------------
  intre  3 si  5 ani                  5%
  de la  5 la 10 ani                 10%
  de la 10 la 15 ani                 15%
  de la 15 la 20 de ani              20%
  peste 20 de ani                    25%
---------------------------------------------------
    9. Dupa alineatul (3) al articolului 14 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "Pensionarii pentru limita de varsta care se reangajeaza in munca, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca, dobandita dupa data pensionarii."
    10. Dupa alineatul (2) al articolului 15 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "La locurile de munca la care durata nominala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, in situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator."
    11. Dupa alineatul (1) al articolului 16 se introduc doua noi alineate cu urmatorul cuprins:
    "Salariatii care lucreaza, potrivit contractului de munca, numai in zone izolate, beneficiaza de un spor de 10-20% din salariul de baza. Criteriile de acordare, categoriile de personal si marimea concreta a sporului se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
    Personalul care, potrivit programului de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru."
    12. Dupa alineatul (2) al articolului 20 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele utilizate temporar in calitate de colaboratori in ministere si in celelalte organe ale administratiei publice centrale, prefecturi si consilii judetene. Cuantumul indemnizatiei se aproba de ministru sau, dupa caz, de conducatorul institutiei centrale, de prefect sau presedintele consiliului judetean."
    13. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 22
    Persoanele numite temporar in locul unei persoane cu functie de conducere, care lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si care nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe langa salariul de baza al functiei, gradului sau treptei profesionale in care sunt incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau."
    14. Dupa articolul 23 se introduc doua noi articole 23^1) si 23^2) cu urmatorul cuprins:
    "Art. 23^1)
    Salariatilor care trec, in cadrul aceleiasi unitati, din functii cu salarii fixe sau intre limite in functii unde salariile sunt stabilite pe gradatii, li se vor acorda un numar de gradatii care sa le asigure un salariu de baza apropiat de cel avut.
    Art. 23^2)
    In cazul reorganizarii, prin acte normative, a institutiilor publice, salariatii care exercita aceleasi atributii vor fi incadrati pe functii, grade sau trepte profesionale si gradatii care sa le asigure salariul avut anterior reorganizarii."
    15. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 24
    (1) In limita fondului destinat platii salariilor, aprobat prin bugetul de stat si bugetele locale, fiecare minister, institutie publica centrala si locala defalca fondul respectiv pentru aparatul propriu si pentru unitatile subordonate.
    (2) Statele de functii pentru aparatul propriu al ministerelor si al celorlalte institutii publice centrale ale administratiei de stat se avizeaza de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de Ministerul Finantelor."
    16. Dupa articolul 25 se introduce un nou articol, 25^1), cu urmatorul cuprins:
    "Art. 25^1)
    (1) Pentru incasarea unor amenzi, despagubiri, contributii, taxe, cheltuieli de judecata transmise spre urmarire si incasare aparatului fiscal de catre organele competente care le-au stabilit, unitatile din subordinea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat pot folosi, pentru localitatile unde volumul debitelor o justifica, personal angajat prin conventii civile, platit pe baza de tarife.
    (2) Tarifele pentru plata personalului care efectueaza operatiuni de incasare a veniturilor bugetare, pentru care nu se justifica incadrarea de salariati cu contract de munca, se stabilesc de Ministerul Finantelor cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale."
    17. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 27
    (1) Prevederile art. 17 si 18 se vor aplica incepand cu anul 1994. Pentru anul 1993 se va acorda premii anuale in limita unui fond de 3% din fondul de salarii realizat.
    (2) In cazurile in care ordonatorii principali de credite bugetare realizeaza economii prin reducerea cheltuielilor de personal, pot acorda premii, in cursul anului, in limita a 2% din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli. Premiile individuale se aproba de conducatorul unitatii.
    (3) Ministerele si celelalte institutii publice centrale si locale ale administratiei de stat care, potrivit legii, au dreptul sa procedeze la confiscarea si valorificarea de bunuri sau sa aplice si sa incaseze penalitati, pot constitui un fond de pana la 15% din valoarea acestora pentru stimularea personalului. Nivelurile de constituire pentru fiecare sursa si conditiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern."
    18. Articolul 29 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 29
    (1) Solutionarea contestatiilor in legatura cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta Secretariatului general al Presedintiei, Secretariatului general al Guvernului, consiliului de administratie al ministerului, institutiilor publice centrale, prefectului si a consiliilor judetene si locale pentru aparatul propriu."
    19. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 31
    Statele de functii pentru ministere, celelalte institutii publice centrale si prefecturi se elaboreaza cu respectarea numarului de posturi aprobate prin hotarari ale Guvernului."
    20. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    (1) In serviciile Presedintiei si in aparatul Guvernului pot fi utilizate si functiile prevazute in anexa nr. 8, care vor fi salarizate cu salarii de baza mai mari de 30% .
    (2) Cu salarii de baza mai mari cu 20% fata de cele prevazute in anexa nr. 8 se salarizeaza si personalul din aparatul propriu al Ministerului Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Externe, ca ministere de sinteza.
    (3) Cu salarii de baza mai mari cu 30% fata de cele prevazute in anexa nr. 8 se salarizeaza si personalul din aparatul propriu al Curtii Constitutionale, incadrat conform acestei anexe.
    (4) In aparatul propriu al Prefecturii municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov si al Consiliului municipiului Bucuresti salariile de baza ale personalului sunt mai mari cu 10% fata de nivelul prevazut in anexa nr. 9 la prezenta lege."
    21. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 33
    Presedintia, Guvernul, ministerele si celelalte institutii publice centrale si locale ale administratiei de stat vor putea include in statele de functii ce se aplica pentru serviciile din aparatul propriu si, dupa caz, in institutiile pe care le coordoneaza, si unele functii aprobate altor sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestora din unitatile bugetare unde functiile respective sunt specifice."
    22. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, 33^1), cu urmatorul cuprins:
    "Art. 33^1)
    Criteriile de acordare a salariilor si nivelurile in valuta, precum si a celorlalte drepturi in valuta si in lei, pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate la misiunile diplomatice, oficiile consulare si alte reprezentante oficiale in strainatate ale Ministerului Afacerilor Externe, precum si ale celorlalte ministere si institutii publice se stabilesc prin hotarare a Guvernului."
    23. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 35
    (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, impreuna cu Ministerul Finantelor, ca organe de specialitate, avizeaza, la propunerea ministerelor, celorlalte institutii publice centrale si prefecturilor, ponderea personalului care poate fi incadrat la gradele profesionale superioare, utilizarea unor niveluri de salarizare, echivalarea unor functii si a conditiilor de ocupare a acestora prin corelare cu cele prevazute in prezenta lege.
    (2) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor, ca organe de specialitate, controleaza in ministere si in celelalte institutii publice centrale si locale si institutii bugetare ale acestora modul de aplicare a dispozitiilor legale referitoare la salarizare si stabilesc masuri ce se impun pentru eliminarea deficientelor constatate si informeaza Guvernul."
    24. Dupa art. 36 se introduce un nou articol, 36^1), cu urmatorul cuprins:
    "Art. 36^1)
    Pentru mentinerea unui echilibru intre salariile tuturor categoriilor de personal din institutiile publice Guvernul va lua masuri pentru asigurarea unei cresteri corelate cu salariile si pentru personalul din celelalte unitati bugetare, ale caror salarii se aproba prin hotarare a Guvernului."
    25. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 38
    Salariile prevazute in prezenta lege sunt brute si impozabile, potrivit legii. Acestea se vor indexa in baza hotararilor Guvernului adoptate dupa 1 ianuarie 1993 in procentul prevazut de acestea. Nivelurile noi ale salariilor vor fi calculate si transmise institutiilor publice interesate, de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale."
    Art. 2
    Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezenta lege si inlocuiesc anexele nr. 1-11 la Legea nr. 40/1991.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
    - articolul 25 si articolul 28 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive;
    - Hotararea Guvernului nr. 521/1991 privind acordarea unor drepturi pentru stimularea personalului Garzii financiare;
    - orice alte dispozitii contrare.
    Art. 4
    Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, cu toate modificarile, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei, punandu-se de acord denumirile organelor sau institutiilor cu cele prevazute in Constitutia Romaniei si in Legea nr. 69/1991 si dandu-se articolelor o noua numerotare.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 31 mai 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

               PRESEDINTELE SENATUI
            prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 31 mai 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

              PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                        ADRIAN NASTASE

    ANEXA 1

               SALARIUL DE BAZA
            al Presedintelui Romaniei
    Presedintele Romaniei primeste un salariu de baza lunar de 293.600 lei.

    ANEXA 2

               SALARIILE DE BAZA
pentru functiile din Guvernul Romaniei si pentru unele functii de nivel guvernamental
------------------------------------------------
Nr.                             Salariul de baza
crt.                              lunar - lei -
------------------------------------------------
 1. Prim-ministru                        209.300
 2. Ministru de stat                     182.000
 3. Ministru                             170.900
 4. Secretar de stat                     159.900
 5. Subsecretar de stat                  148.700
------------------------------------------------

    ANEXA 3

               SALARIILE DE BAZA
pentru functiile de conducere si de executie de specialitate specifice Presedintiei Romaniei
--------------------------------------------------
Nr.   Functia       Nivelul       Salariul de baza
crt.                studiilor         lunar - lei -
---------------------------------------------------
 a) Functii de
    conducere
1. Sef departament
   analiza politica       S                170.900
2. Secretar general,
   consilier prezidential S                159.900
---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
Nr.                       Nivelul            Salariul de baza
crt.    Functia           studiilor             lunar - lei -
                                     -----------------------------
                                        1        2      3       4
-------------------------------------------------------------------
b) Functii de executie de
   specialitate specifice
3. Director de cabinet*)     S             127.400 - 132.600
4. Consilier                 S             116.700 - 127.400
5. Expert                    S             105.900 - 116.700
6. Consultant                S              65.400 -  80.300
7. Sef de cabinet I          S              49.500 -  65.400
8. Sef de cabinet II         M              39.100 -  53.400
9. Secretar de cabinet       M              35.000 -  43.900
------------------------------------------------------------------
-------------------
    *) Se utilizeaza la Presedintele Romaniei

    ANEXA 4

                     SALARIILE DE BAZA
pentru unele functii de conducere si de executie de specialitate specifice aparatului Guvernului Romaniei
----------------------------------------------------------------
Nr.     Functia                    Nivelul     Salariul de baza
crt.                               studiilor     lunar - lei -
----------------------------------------------------------------
      a) Functii de conducere
1. Secretar general al Guvernului     S                170.900
2. Secretar general adjunct,
   consilier de stat                  S                159.900
      b) Functii de executie de
         specialitate specifice
3. Director de cabinet*)              S      127.400 - 132.600
4. Consilier guvernamental,
   director de cabinet*)             S      116.700 - 127.400
5. Expert guvernamental, inspector
   guvernamental de specialitate      S      105.900 - 116.700
6. Consultant                         S       65.400 -  80.300
7. Sef de cabinet I                   S       49.500 -  65.400
8. Sef de cabinet II                  M       39.100 -  53.400
9. Secretar de cabinet                M       35.000 -  43.900
--------------------------------------------------------------
-----------------
    *) Se utilizeaza la primul-ministru.
    *) Se utilizeaza la ministrii de stat.


    ANEXA 5

               INDEMNIZATIA DE CONDUCERE
pentru personalul din serviciile Presedintiei si aparatului Guvernului
----------------------------------------------------------------------
                                             Indemnizatia de conducere
Nr.                                                lunara - lei -
crt.    Functia                               -------------------------
                                                  minima       maxima
-----------------------------------------------------------------------
1. Director, sef sector, sef    Salariul de baza
   compartiment                 pentru functiile    9.800        24.800
2. Director adjunct, sef sector de executie de
   adjunct, sef compartiment    specialitate
   adjunct                      specifice,
                                respectiv functii   4.800        19.800
                                de executie
-----------------------------------------------------------------------

    ANEXA 6

               SALARIILE DE BAZA
pentru functiile de conducere din cadrul unor institutii centrale
    I. Functii de conducere la care salariul de baza este cel prevazut pentru functia de ministru
-------------------------------------------------------------
Nr.        Functia                          Salariul de baza
crt.                                           lunar - lei -
-------------------------------------------------------------
1. Presedintele Academiei Romane                      170.900
2. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei           170.900
-------------------------------------------------------------
    II. Asimilarea functiilor de conducere, din cadrul unor institutii subordonate Guvernului, cu cele de nivel guvernamental, respectiv secretar de stat sau subsecretar de stat, este cea prevazuta in actul normativ de infiintare si organizare sau in actul de numire a conducatorului.
    III. Functiile de conducere asimilate, la infiintare, cu functia de consilier de stat, se echivaleaza de la data prezentei legi cu cea de director de cabinet la primul-ministru.
    IV. Dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, echivalarea altor functii de conducere, din cadrul unor institutii subordonate Guvernului, cu functiile de nivel guvernamental sau de director de cabinet la primul-ministru, se face de catre Guvern.

    ANEXA 7

               SALARIILE DE BAZA
ale functiilor din conducerea prefecturilor si consiliilor locale
    I. Prefectura municipiului Bucuresti si a sectorului agricol Ilfov, Consiliul municipiului Bucuresti - capitala Romaniei
---------------------------------------------------------------
Nr.            Functia                  Salariul de baza lunar
crt.                                         - lei -
----------------------------------------------------------------
1. Prefect, primar general al Capitalei            159.900
2. Subprefect, viceprimar                          148.700
3. Director general prefectura, secretar           126.500
---------------------------------------------------------------
    II. Prefecturi si consilii judetene
---------------------------------------------------------------
                                    Salariul de baza lunar
Nr.                                      - lei -
crt.      Functia             ---------------------------------
                              Categoria I          Categoria II
---------------------------------------------------------------
1. Prefect, presedinte            148.700               137.500
2. Subprefect, vicepresedinte     137.500               126.500
3. Director general prefectura,
   secretar                       121.000               115.300
---------------------------------------------------------------
    III. Consilii locale: municipale, orasenesti, comunale
---------------------------------------------------------------
                                         Salariul de baza lunar
                                                 - lei -
Nr.                --------------------------------------------
crt.  Functia          Cu peste              Categoria
                       320.000     ----------------------------
                       locuitori*)   I           II        III
---------------------------------------------------------------
1. Municipii
   - primar         126.500      109.800      96.000     90.300
   - viceprimar     115.300       98.800      90.300     85.000
   - secretar       109.800       93.000      85.000     82.000
2. Orase
    - primar                      84.500      79.000     76.400
    - viceprimar                  79.000      73.800     71.200
    - secretar                    73.800      68.500     65.700
3. Comune
---------------------------------------------------------------
                                         Salariul de baza lunar
                                                - lei -
Nr.                --------------------------------------------
crt.     Functia      Cu peste                 Categoria
                      15.000    -------------------------------
                      locuitori  I           II            III
                                 intre      intre       pana la
                             7.001-15.000  3.001-7.000  3.000
                               locuitori   locuitori   locuitori
----------------------------------------------------------------
     - primar         66.800     60.200     55.600        53.400
     - viceprimar     62.400     55.600     52.200        51.100
     - secretar       57.900     51.100     48.900        47.800
----------------------------------------------------------------
---------------
    *) Se aplica si la sectoarele municipiului Bucuresti.

    NOTA:
    1. Stabilirea categoriei judetelor, municipiilor si oraselor se face prin hotarare a Guvernului.
    2. Consilierii care participa la sedintele consiliilor judetene si locale, respectiv al municipiului Bucuresti, beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de pana la 5% din salariul primarului, presedintelui consiliului judetean sau primarului general al Capitalei, dupa caz.
    Totalul sumelor cuvenite unui consilier, urmare a participarii la sedintele ordinare sau extraordinare, nu poate depasi 25% din salariul de baza lunar al functiilor fata de care se calculeaza indemnizatiile de sedinta.
    Diferentierea indemnizatiilor individuale se stabileste in limitele prevazute mai sus prin regulamentele acestor consilii, elaborate in baza prevederilor art. 91 din Legea nr. 69/1991.
    Persoanele salarizate in baza prevederilor prezentei anexe nu beneficiaza de indemnizatia de sedinta.

    ANEXA 8

               MINISTERE SI CELELALTE INSTITUTII PUBLICE CENTRALE ALE
                            ADMINISTRATIEI DE STAT
              I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
                            A. Functii de executie
---------------------------------------------------------------------
                                            Salariul de baza - lei -
Nr.         Functia                Nivelul         Gradatia
crt.                              studiilor -------------------------
                                             1      2       3       4
---------------------------------------------------------------------
   a) Functii de executie pe grade
      profesionale
 1. Consilier, expert, inspector de
    specialitate, revizor contabil;
    gradul IA^1)                    S   62.400  64.800  67.100  69.400
 2. Consilier, expert, inspector de
    specialitate, revizor contabil;
    gradul I                        S   54.400  56.300  58.300  60.300
 3. Consilier, expert, inspector de
    specialitate, revizor contabil;
    gradul II                       S   47.750  49.300  50.800  52.500
 4. Referent de specialitate,
    inspector de specialitate,
    revizor contabil; gradul III    S   42.200  43.550  44.850  46.250
 5. Referent de specialitate,
    inspector de specialitate,
    revizor contabil; gradul IV     S   37.300  38.500  39.700  40.900
 6. Referent, inspector, revizor
    contabil; debutant              S   36.150    -       -       -
   b) Functii de executie pe trepte
      profesionale
 7. Referent IA                     M   37.300  38.500  39.700    -
 8. Referent I                      M   33.150  34.150  35.150  36.150
 9. Referent II                     M   29.600  30.400  31.300  32.200
10. Referent III                    M   26.450  27.150  27.950  28.800
11. Referent IV                     M   23.850  24.450  25.050  25.750
12. Referent debutant               M   23.250    -       -       -
----------------------------------------------------------------------
    ^1) Se utilizeaza numai la ministere si departamente din cadrul ministerelor, organe centrale si institutii asimilate acestora, la care conducatorul institutiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul functiei de ministru de stat, ministru sau secretar de stat.

                   B. Functii de conducere
---------------------------------------------------------------------
Nr                                          Indemnizatia de conducere
crt.        Functia                                 maxima - lei -
---------------------------------------------------------------------
13. Director general, inspector de
    stat sef                                                 22.300
14. Consilier al ministrului*)          Salariul             22.300
15. Director general adjunct, inspector de baza
    de stat sef adjunct                 corespunzator        19.800
16. Director, inspector sef             functiei             17.800
17. Director adjunct, inspector sef     de executie
    adjunct                                                  19.800
18. Sef serviciu, sef sectie                                 13.900
19. Sef birou                                                 9.800
---------------------------------------------------------------------
-----------------
    *) Se utilizeaza in limita a 1-3 posturi la ministri si cate 1-2 posturi la departamentele din cadrul ministerelor si la alte organe centrale si institutii asimilate acestora, la care conducatorul institutiei respective are salariul de baza stabilit la nivelul functiei de ministru de stat, ministru sau secretar de stat.

    II. Salarii de baza pentru functiile pe grade si trepte profesionale din
        activitatile administrative, de secretariat, relatii cu publicul,
        protocol, gospodarire, intretinere - reparatii si de deservire din
        aparatul propriu al ministerului sau organului central
                       A. Functii de executie
--------------------------------------------------------------------
                                           Salariul de baza - lei -
Nr.                                                Gradatia
crt.     Functia                  Nivelul ---------------------------
                                  studiilor 1      2      3      4
----------------------------------------------------------------------
 a) Functii de executie pe grade
    profesionale
 1. Economist, inspector, referent,
    inginer; gradul IA              S   47.750  49.300  50.800  52.500
 2. Economist, inspector, referent,
    inginer; gradul I               S   42.200  43.550  44.850  46.250
 3. Economist, inspector, referent,
    inginer; gradul II              S   36.150  37.300  38.500  39.700
 4. Economist, inspector, referent,
    inginer; gradul III             S   32.200  33.150  34.150  35.150
 5. Economist, inspector, referent,
    inginer; debutant               S   31.300    -       -       -
 b) Functii de executie pe trepte
    profesionale
 6. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; IA                    M   34.150  35.150  36.150    -
 7. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; I                     M   30.400  31.300  32.200  33.150
 8. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; II                    M   27.150  27.950  28.800  29.600
 9. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; III                   M   24.450  25.050  25.750  26.450
10. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; IV                    M   22.650  23.250  23.850    -
11. Tehnician, merceolog, contabil,
    referent; debutant              M   22.050    -       -       -
12. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; IA                 M   33.150  34.150  35.150    -
13. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; I                  M   29.600  30.400  31.300  32.200
14. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; II                 M   25.750  26.450  27.150  27.950
15. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; III                M   22.650  23.250  23.850  24.450
16. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; debutant           M   22.050    -       -       -
17. Functionar I                    M   27.150  27.950  28.800  29.600
18. Functionar II                   M   24.450  25.050  25.750  26.450
19. Functionar III                  M   22.050  22.650  23.250  23.850
20. Functionar debutant             M   21.400    -       -       -
21. Casier, magaziner, arhivar; I   M   27.150  27.950  28.800  29.600
22. Casier, magaziner, arhivar; II  M;G 24.450  25.050  25.750  26.450
23. Casier, magaziner, arhivar; III M;G 22.050  22.650  23.250  23.850
24. Casier, magaziner, arhivar;
    debutant                        M;G 21.400    -       -       -
25. Portar, paznic, ingrijitor,
    bufetier, manipulant bunuri; I      22.050  22.650  23.250    -
26. Portar, paznic, ingrijitor,
    bufetier, manipulant bunuri; II     20.400  20.900  21.400    -
27. Curier I                            20.900  21.400  22.050    -
28. Curier II                           19.550  19.900  20.400    -
29. Muncitor I                          32.200  33.150  34.150    -
30. Muncitor II                         29.600  30.400  31.300    -
31. Muncitor III                        27.150  27.950  28.800    -
32. Muncitor IV                         25.050  25.750  26.450    -
33. Muncitor V                          23.250  23.850  24.450    -
34. Muncitor VI                         21.400  22.050  22.650    -
35. Muncitor necalificat                20.400  20.900  21.400    -
---------------------------------------------------------------------
                  B. Functii de conducere
---------------------------------------------------------------------
Nr.                                         Indemnizatia de conducere
crt.             Functia                          maxima - lei -
---------------------------------------------------------------------
36. Director*)                                           17.800
37. Director adjunct                                     14.400
38. Contabil sef                                         10.300
39. Sef serviciu                   Salariul de baza       9.300
40. Sef birou                      corespunzator functiei 7.300
41. Consilier teritorial sef,
    care de executie
    coordoneaza Inspectoratul de
    Cultura judetean si al
    municipiului Bucuresti*)                            17.800
---------------------------------------------------------------------
-----------------
    *) La Comisia de Stat pentru Incadrarea si Omologarea Soiurilor se utilizeaza functia de presedinte.
    *) Salariile de baza corespunzatoare functiei de executie sunt cele prevazute la cap. I lit. A. pct. 2-4 din prezenta anexa, functia fiind exceptata de la prevederile art. 8 alin. 4.
--------------
    NOTA:
    1. Salariile functiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf si dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizeaza cel putin o limba straina in medie peste 50% din timpul de lucru si cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza in medie cel putin 30% din timpul de lucru.
    2. Muncitorii vor fi incadrati pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in raport cu complexitatea lucrarilor si raspunderea in munca, iar in cazul soferilor, in raport cu capacitatea si destinatia autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor si functiilor pentru muncitori este cea prevazuta in indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificarii si muncii efectiv prestate (tamplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la masini de multiplicat, fochist etc.).
    3. Functiile si nivelul de salarizare din prezenta anexa se utilizeaza si la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, Institutul Roman de Standardizare, Comisia de Stat pentru Incercarea si Omologarea Soiurilor, Institutul de Fizica Atomica, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatii Nucleare.
    4. La Academia Romana si Academia de Stiinte Agricole si Silvice, functiile de la cap. I A. a) pot fi denumite si "secretar stiintific", iar la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, functiile de la cap. I A. a) pot fi denumite si "examinatori de stat de specialitate".
    5. In functiile de consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, pe grade profesionale, prevazute in cap. I din prezenta anexa, vor fi incadrati ingineri, economisti, juristi, chimisti, fizicieni si alti specialisti, absolventi ai invatamantului superior de nivel universitar, care sunt incadrati in compartimentele de baza ale ministerului sau organului central.
    6. In functiile de referent, pe trepte profesionale prevazute in cap. I din prezenta anexa, vor fi incadrati tehnicieni, contabili, statisticieni si alti specialisti cu studii liceale si postliceale, incadrati in compartimentele de baza ale ministerului sau organului central.
    7. Salariatii care au fost incadrati pe grade profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul profesional imediat superior celui desfiintat, la gradatia I.

                   III. Functii specifice unor ministere
                    1. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
-------------------------------------------------------------------
                                           Salariul de baza - lei -
Nr.                                               Gradatia
crt.     Functia                  Nivelul  ------------------------
                                studiilor   1     2      3       4
--------------------------------------------------------------------
      a) Functii diplomatice
1. Ambasador                     S     92.200 (in limita a 5 posturi)
2. Ministru plenipotentiar       S     87.800 (1 post)
3. Ministru consilier            S     62.400  64.800  67.100  69.400
4. Consilier diplomatic, consul
   general                       S     54.400  56.300  58.300  60.300
5. Secretar I, consul, interpret
   relatii diplomatice I         S     47.750  49.300  50.800  52.500
6. Secretar II, viceconsul,
   interpret relatii diplomatice
   II                            S     42.200  43.150  44.850  46.250
7. Secretar III, curier
   diplomatic I, referent
   relatii I, interpret
   relatii diplomatice III       S     37.300  38.500  39.700  40.900
8. Atasat, agent consular,
   referent relatii II,
   curier diplomatic II,
   arhivist                      S     36.150    -       -       -
b) Functii de executie pe trepte
   profesionale
 9. Referent transmitere I       M     37.300  38.500  39.700  40.900
10. Referent transmitere II      M     33.150  34.150  35.150  36.150
11. Referent transmitere III     M     29.600  30.400  31.300  32.200
12. Referent debutant            M     28.800    -       -       -
---------------------------------------------------------------------
            Functii de conducere
----------------------------------------------------------------------
Nr.                                          Indemnizatia de conducere
crt.             Functia                          maxima - lei -
----------------------------------------------------------------------
1. Director general                                        22.300
2. Director general adjunct       Salariul de baza         19.800
3. Director                       corespunzator functiei   19.800
4. Director adjunct               diplomatice indeplinite  17.800
5. Sef serviciu                                            13.900
6. Sef birou                                                9.800
----------------------------------------------------------------------
                            2. MINISTERUL FINANTELOR
----------------------------------------------------------------------
              Garda financiara - aparat central - personal militarizat
---------------------------------------------------------------------
                                              Salariul de baza lunar
          Functia                                      - lei -
          -------                             -----------------------
      Comisar general                                   148.700
---------------------------------------------------------------------
                     A. Functii de executie
---------------------------------------------------------------------
                                             Salariul de baza - lei -
Nr.                                                  Gradatia
crt.        Functia              Nivelul -----------------------------
                                studiilor  1      2      3       4
----------------------------------------------------------------------
 a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Comisar principal I A           S   78.000  81.000  83.875  86.750
 2. Comisar principal I             S   68.000  70.375  72.875  75.375
 3. Comisar principal II            S   59.700  61.625  63.500  65.625
 4. Comisar principal III           S   52.750  54.450  56.100  57.850
 5. Comisar principal IV            S   46.625  48.125  49.625  51.125
 6. Comisar debutant                S   45.200    -       -       -
 b) Functii de executie pe trepte profesionale
 7. Comisar I A                     M   46.625  48.125  49.625    -
 8. Comisar I                       M   41.450  42.700  43.950  45.200
 9. Comisar II                      M   37.000  38.000  39.125  40.250
10. Comisar III                     M   33.075  33.950  34.950  36.000
11. Comisar IV                      M   29.850  30.600  31.350  32.200
12. Comisar debutant                M   29.100    -       -       -
----------------------------------------------------------------------
                        B. Functii de conducere
----------------------------------------------------------------------
Nr.                                          Indemnizatia de conducere
crt.        Functia                               maxima - lei -
----------------------------------------------------------------------
1. Comisar general adjunct      Salariul de baza               22.300
2. Comisar sef divizie        corespunzator functiei de        13.900
                                de comisar principal
---------------------------------------------------------------------
-----------------
    NOTA:
    Pentru celelalte functii utilizate in aparatul Garzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada in care personalul respectiv desfasoara activitatea in conditii specifice personalului militarizat.

                        3. MINISTERUL COMERTULUI
--------------------------------------------------------------------
                                            Salariul de baza - lei -
Nr.                                               Gradatia
crt.        Functia             Nivelul  ---------------------------
                               studiilor   1      2       3       4
--------------------------------------------------------------------
       Functii specifice pe grade profesionale
 1. Ministru consilier          S     62.400  64.800  67.100  69.400
 2. Consilier economic          S     54.400  56.300  58.300  60.300
 3. Secretar economic I         S     47.750  49.300  50.800  52.500
 4. Secretar economic II        S     42.200  43.550  44.850  46.250
 5. Secretar economic III       S     37.300  38.500  39.700  40.900
--------------------------------------------------------------------

                       4. MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI
                       A. Functii de executie
--------------------------------------------------------------------
                                            Salariul de baza - lei -
Nr.                                              Gradatia
crt.        Functia             Nivelul  ---------------------------
                              studiilor   1       2       3       4
--------------------------------------------------------------------
     a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Instructor sportiv, referent
   sportiv; gradul I          IP3*)   42.200  43.550  44.850  46.250
2. Instructor sportiv,
   referent sportiv;
   gradul II                  IP3*)   37.300  38.500  39.700  40.900
3. Instructor sportiv,
   referent sportiv;
   gradul III                 IP3*)   33.150  34.150  35.150  36.150
4. Instructor sportiv,
   referent sportiv;
   debutant                   IP3*)   29.600    -       -       -
--------------------------------------------------------------------
----------------
    *) Studii superioare cu durata de 2-3 ani, invatamant de zi, sau de 3-4 ani, invatamant seral si fara frecventa.


    ANEXA 9

   APARATUL PROPRIU AL PREFECTURILOR, CONSILIILOR JUDETENE SI AL MUNICIPIULUI
   BUCURESTI, AL CELORLALTE CONSILII LOCALE SI AL UNITATILOR TERITORIALE DE
   SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI DE STAT CENTRALE SI LOCALE
    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
    A. Functii de executie
------------------------------------------------------------------
                                         Salariul de baza - lei -
Nr.                                            Gradatia
crt.        Functia            Nivelul  --------------------------
                               studiilor   1      2      3      4
------------------------------------------------------------------
 a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Consilier, inspector de
    specialitate, revizor
    contabil, arhitect; gradul
    I A^1)                       S   50.800  52.500  54.400  56.300
 2. Consilier, inspector de
    specialitate, revizor
    contabil, arhitect;
    gradul I                     S   44.850  46.250  47.750  49.300
 3. Referent de specialitate,
    inspector de specialitate,
    revizor contabil, arhitect;
    gradul II                    S   39.700  40.900  42.200  43.550
 4. Referent de specialitate,
    inspector de specialitate,
    revizor contabil, arhitect;
    gradul III                   S   35.150  36.150  37.300  38.500
 5. Referent, inspector, revizor
    contabil, arhitect; debutant S   34.150    -       -       -
 6. Conducator arhitect I A^2),
    instructor sportiv I A     Cond.
                               arh.  40.900  42.200  43.550    -
                                         IP 3
 7. Conducator arhitect I^2),
    instructor sportiv I      Cond.
                              arh.   36.150  37.300  38.500  39.700
                                         IP 3
 8. Conducator arhitect II^2),
    instructor sportiv II     Cond.
                              arh.   32.200  33.150  34.150  35.150
                                         IP 3
 9. Conducator arhitect III^2),
    instructor sportiv III     Cond.
                               arh.  28.800  29.600  30.400  31.300
                                         IP 3
10. Conducator arhitect^2),
    instructor sportiv
    debutant                  Cond.
                              arh.   27.950    -       -       -
                                         IP 3
    b) Functii de executie pe trepte profesionale
11. Referent, inspector; I A   M    35.150  36.150  37.300  38.500
12. Referent, inspector; I     M    31.300  32.200  33.150  34.150
13. Referent, inspector; II    M    27.950  28.800  29.600  30.400
14. Referent, inspector; III   M    25.050  25.750  26.450  27.150
15. Referent, inspector; IV    M    22.650  23.250  23.850  24.450
16. Referent, inspector;
    debutant                   M     22.050    -       -       -
------------------------------------------------------------------
               B. Functii de conducere
------------------------------------------------------------------
Nr.                                      Indemnizatia de conducere
crt.       Functia                              maxima - lei -
------------------------------------------------------------------
    La nivel de judet si municipiul Bucuresti
17. Sef departament^3)                                      22.300
18. Director general, arhitect sef                          19.800
19. Director general adjunct,
    arhitect sef adjunct                                    17.800
20. Director, inspector sef          Salariul de baza       17.800
21. Director adjunct, inspector     corespunzator functiei
    sef adjunct, contabil sef            de executie        15.700
22. Consilier al prefectului                                15.700
23. Sef serviciu, sef filiala, sef
    corp control comercial I                                13.900
24. Sef birou, sef corp control
    comercial II                                             9.800
    La nivel de municipiu sau oras
25. Director administratie financiara                       15.700
26. Director adjunct administratie
    financiara                                              14.400
27. Sef circumscriptie fiscala          Salariul de baza    14.400
28. Sef serviciu, sef corp control   corespunzator functiei
    comercial I, contabil sef             de executie       10.300
29. Sef birou, sef corp control
    comercial II                                             9.300
    La nivel de comuna
30. Sef perceptie                                            7.300
31. Sef birou                                                5.500
-------------------------------------------------------------------
--------------------
    ^1) Se poate utiliza numai in aparatul prefecturilor, consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti si al unitatilor teritoriale de specialitate ale administratiei de stat centrale si locale, din judete si municipiul Bucuresti.
    ^2) Se utilizeaza numai la directii sau compartimente de urbanism si amenajare a teritoriului.
    ^3) Se utilizeaza numai la Consiliul municipiului Bucuresti.

                 II. Functii specifice unor ministere
                  1. MINISTERUL FINANTELOR
                1.1. Garda financiara - personal militarizat
                  A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
                                          Salariul de baza - lei -
Nr.                                                Gradatia
crt.        Functia              Nivelul -------------------------
                               studiilor   1      2      3      4
--------------------------------------------------------------------
    a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Comisar principal I A         S   63.500  65.625  68.000  70.735
 2. Comisar principal I           S   56.100  57.850  59.700  61.625
 3. Comisar principal II          S   49.625  51.125  52.750  54.450
 4. Comisar principal III         S   43.950  45.200  46.625  48.125
 5. Comisar debutant              S   42.700    -       -       -
    b) Functii de executie pe trepte profesionale
 6. Comisar I A                   M   43.950  45.200  46.625  48.125
 7. Comisar I                     M   39.125  40.250  41.450  42.700
 8. Comisar II                    M   34.950  36.000  37.000  38.000
 9. Comisar III                   M   31.350  32.200  33.075  33.950
10. Comisar IV                    M   28.325  29.100  29.850  30.600
11. Comisar debutant              M   27.575    -       -       -
--------------------------------------------------------------------
                      B. Functii de conducere
--------------------------------------------------------------------
Nr.                                        Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                            maxima - lei -
--------------------------------------------------------------------
1. Comisar sef sectie            Salariul de baza             22.300
2. Comisar sef sectie adjunct    corespunzator functiei       19.800
3. Comisar sef divizie            de comisar principal        13.900
--------------------------------------------------------------------
---------------
    NOTA:
    Pentru celelalte functii utilizate in aparatul Garzii financiare, salariile de baza vor fi mai mari cu 25% pentru perioada in care personalul respectiv desfasoara activitatea in conditii specifice personalului militarizat.

    1.2. Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitatilor
         subordonate Ministerului Finantelor
---------------------------------------------------------------------
                                             Salariul de baza - lei -
Nr.                                                 Gradatia
crt.        Functia              Nivelul ----------------------------
                               studiilor  1       2       3       4
---------------------------------------------------------------------
1. Casier trezorier I            M     31.000  31.900  32.800  33.800
2. Casier trezorier II; agent
   fiscal, operator rol,
   numarator bani; I             M     27.700  28.500  29.300  30.100
3. Casier trezorier III;
   agent fiscal, operator rol,
   numarator bani; II            M     24.800  25.500  26.200  26.900
4. Casier trezorier IV;
   agent fiscal, operator rol,
   numarator bani; III           M     22.400  23.000  23.600  24.200
5. Casier trezorier,
   agent fiscal, operator rol,
   numarator bani; debutant      M     21.800    -       -       -
---------------------------------------------------------------------
    III. Salariile de baza pentru functiile pe grade si trepte profesionale din activitatile administrative, de secretariat, relatii cu publicul, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene si al municipiului Bucuresti, al celorlalte consilii locale si al unitatilor teritoriale de specialitate ale administratiei de stat centrale si locale

                          A. Functii de executie
---------------------------------------------------------------------
                                            Salariul de baza - lei -
Nr.                                                 Gradatia
crt.        Functia               Nivelul ---------------------------
                                studiilor   1       2       3       4
---------------------------------------------------------------------
    a) Functii de executie pe grade profesionale
 1. Economist, inginer, inspector,
    referent; gradul I A          S     43.550  44.850  46.250  47.750
 2. Economist, inginer, inspector,
    referent; gradul I            S     38.500  39.700  40.900  42.200
 3. Economist, inginer, inspector,
    referent; gradul II           S     34.150  35.150  36.150  37.300
 4. Economist, inginer, inspector,
    referent; gradul III          S     30.400  31.300  32.200  33.150
 5. Economist, inginer, inspector,
    referent; debutant            S     29.600    -       -       -
    b) Functii de executie pe trepte profesionale
 6. Tehnician, merceolog,
    contabil, referent; I A       M     34.150  35.150  36.150    -
 7. Tehnician, merceolog,
    contabil, referent; I         M     30.400  31.300  32.200  33.150
 8. Tehnician, merceolog,
    contabil, referent; II        M     27.150  27.950  28.800  29.600
 9. Tehnician, merceolog,
    contabil, referent; III       M     24.450  25.050  25.750  26.450
10. Tehnician, merceolog,
    contabil, referent; IV        M     22.650  23.250  23.850    -
11. Tehnician, merceolog,
    contabil, referent;
    debutant                      M     22.050    -       -       -
12. Sef cabinet,
    stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; I                M     27.950  28.800  29.600  30.400
13. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; II               M     25.050  25.750  26.450  27.150
14. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; III              M     22.650  23.250  23.850  24.450
15. Sef cabinet, stenodactilograf,
    secretar-dactilograf,
    dactilograf; debutant         M     22.050    -       -       -
16. Functionar I                  M     27.150  27.950  28.800  29.600
17. Functionar II                 M     24.450  25.050  25.750  26.450
18. Functionar III                M     22.050  22.650  23.050  23.850
19. Functionar debutant           M     21.400    -       -       -
20. Casier, magaziner, arhivar,
    agent agricol; I              M     27.150  27.950  28.800  29.600
21. Casier, magaziner, arhivar,
    agent agricol; II             M;G   24.450  25.050  25.750  26.450
22. Casier, magaziner, arhivar,
    agent agricol; III            M;G   22.050  22.650  23.250  23.850
23. Casier, magaziner, arhivar,
    agent agricol; debutant       M;G   21.400    -       -       -
24. Portar, paznic, ingrijitor,
    guard, bufetier, manipulant
    bunuri; I                           22.050  22.650  23.250    -
25. Portar, paznic, ingrijitor,
    guard, bufetier, manipulant
    bunuri; II                          20.400  20.900  21.400    -
26. Curier I                            20.900  21.400  22.050    -
27. Curier II                           19.550  19.900  20.400    -
28. Muncitor I                          32.200  33.150  34.150    -
29. Muncitor II                         29.600  30.400  31.300    -
30. Muncitor III                        27.150  27.950  28.800    -
31. Muncitor IV                         25.050  25.750  26.450    -
32. Muncitor V                          23.250  23.850  24.450    -
33. Muncitor VI                         21.400  22.050  22.650    -
34. Muncitor necalificat I              20.400  20.900  21.400    -
35. Muncitor necalificat II             19.200  19.550  19.900    -
---------------------------------------------------------------------
                    B. Functii de conducere
---------------------------------------------------------------------
Nr.                                         Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                              maxima - lei -
--------------------------------------------------------------------
1. Director                                                 17.800
2. Director adjunct            Salariul de baza             14.400
3. Contabil sef                  corespunzator              10.300
4. Sef serviciu               functiei de executie           9.300
5. Sef birou                                                 7.300
--------------------------------------------------------------------
---------------
    NOTA:
    1. Salariile functiilor de stenodactilograf, secretar-dactilograf si dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizeaza cel putin o limba straina in medie peste 50% din timpul de lucru si cu 10% mai mari pentru persoanele care stenografiaza in medie cel putin 30% din timpul de lucru.
    2. Muncitorii vor fi incadrati pe trepte profesionale, pe baza indicatoarelor tarifare de calificare elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, in raport cu complexitatea lucrarilor si raspunderea in munca, iar in cazul soferilor, in raport cu capacitatea si destinatia autovehiculului deservit. Denumirea meseriilor si functiilor pentru muncitori este cea prevazuta in indicatoarele tarifare de calificare, care corespunde calificarii si muncii efectiv prestate (tamplar, zidar, electrician, sofer, telefonist, telexist, operator la masini de multiplicat, fochist etc.).

    C. Functii de conducere din unele organe teritoriale de specialitate
---------------------------------------------------------------------
Nr.                                        Indemnizatia de conducere
crt.        Functia                                maxima - lei -
---------------------------------------------------------------------
   a) Din cadrul inspectoratelor pentru cultura
1. Consilier teritorial        Salariul de baza corespunzator
   la judete*)                 functiei de executie            14.400
   b) Din cadrul inspectoratelor scolare
1. Inspector scolar general    Salariul de baza                15.700
2. Inspector scolar general    corespunzator functiei
   adjunct                     indeplinite si gradului
                               didactic                        14.400
---------------------------------------------------------------------

   D. Sporuri pentru indeplinirea unor sarcini, activitati si responsabilitati
      suplimentare functiei de baza, care face parte din salariul de baza

                                                    Spor maxim - lei -
                                                   -------------------
- Medic (farmacist) inspector                                  10.300
- Inspector scolar de specialitate                             10.300
----------------------
    *) Salariile de baza sunt cele prevazute la cap. I lit. A. pct. 2-4 din prezenta anexa.
----------------
    NOTA:
    1. Pentru atragerea unor venituri suplimentare la bugetul public national, Ministerul Finantelor poate aproba salarii de baza mai mari cu pana la 15% pentru personalul directiilor generale ale finantelor publice judetene si controlului financiar de stat, judetean si al municipiului Bucuresti si din unitatile subordonate acestora, in functie de rezultatele concrete obtinute. Salariile de baza ale personalului incadrat in directiile pentru probleme de munca si protectie sociala sunt mai mari cu 10% cu exceptia salariilor de baza ale personalului cu atributii in controlul si urmarirea constituirii si virarii la buget a contributiei pentru asigurari sociale si respectiv a fondului de somaj, care sunt mai mari cu 15% . Salariile de baza ale personalului incadrat in inspectoratele de protectia muncii, judetene si al municipiului Bucuresti, in inspectoratele si sectiile teritoriale cu atributii de control in domeniul resurselor minerale, precum si ale celui incadrat la inspectiile teritoriale in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului vor fi mai mari cu 15% .
    2. Personalul salarizat, potrivit prezentei anexe, din institutiile prevazute la pct. 1, precum si cel incadrat in alte institutii publice, care pana la data aplicarii prezentei legi a fost incadrat cu salariile prevazute in anexa nr. 8 sau in alte anexe specifice unitatilor bugetare, se vor reincadra pe functii, grade, trepte profesionale si gradatii, astfel incat sa se asigure incadrarea in alocatia bugetara stabilita, precum si corelatiile corespunzatoare intre functii, conform prevederilor prezentei legi, fata de celelalte categorii de personal cu pregatire si raspundere similara incadrat in unitatile teritoriale respective. Salariatii care au fost incadrati pe grade profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati in gradul profesional imediat superior celui desfiintat, la gradatia I.

    ANEXA 10

              SERVICII DE CONTENCIOS
              I. Salarii de baza pentru functiile de specialitate
              A. Functii de executie
-------------------------------------------------------------------
                                          Salariul de baza - lei -
Nr.                                               Gradatia
crt.        Functia            Nivelul -----------------------------
                              studiilor   1      2      3       4
--------------------------------------------------------------------
1. Consilier juridic gradul I A   S   62.400  64.800  67.100  69.400
2. Consilier juridic gradul I     S   54.400  56.300  58.300  60.300
3. Consilier juridic gradul II    S   47.750  49.300  50.800  52.500
4. Consilier juridic gradul III   S   42.200  43.550  44.850  46.250
5. Consilier juridic gradul IV    S   37.300  38.500  39.700  40.900
6. Consilier juridic debutant     S   36.150    -       -       -
--------------------------------------------------------------------
               B. Functii de conducere
--------------------------------------------------------------------
Nr.                                        Indemnizatia de conducere
crt.          Functia                            maxima - lei -
--------------------------------------------------------------------
1. Sef serviciu contencios    Salariul de baza corespunzator  13.900
                                  functiei de executie
--------------------------------------------------------------------
---------------
    NOTA:
    Salariatii care au fost incadrati pe grade profesionale desfiintate prin prezenta lege vor fi incadrati pe gradul profesional imediat superior celui desfiintat, la gradatia I.


    ANEXA 11

               DREPTURILE
persoanelor utilizate in calitate de colaboratori la Presedintie, Guvern, ministere, celelalte organe centrale si institutii asimilate acestora
    Persoanele utilizate in calitate de colaboratori beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la nivelul salariului de baza minim brut pe tara, stabilita in raport cu perioada de colaborare si importanta lucrarilor efectuate.
    Daca aceste persoane desfasoara activitatea de colaborare in alta localitate decat cea in care domiciliaza au dreptul si la decontarea cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o diurna, in conditiile stabilite pentru salariatii unitatilor bugetare, pe toata perioada in care isi desfasoara activitatea.
SmartCity5

COMENTARII la Legea 33/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 33 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu