E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 223 din 10 aprilie 1995

privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 19 aprilie 1995


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al altor reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului, care aplica strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor are urmatoarele atributii:
    1. asigura, in domeniul sau de activitate, aplicarea legilor si a hotararilor Guvernului;
    2. elaboreaza strategii pe termen scurt, mediu si lung in domeniul protectiei consumatorilor pe care le supune, spre aprobare, Guvernului;
    3. elaboreaza proiecte de reglementari specifice in domeniul protectiei consumatorilor, cu privire la conservarea, ambalarea, etichetarea, transportul, depozitarea si comercializarea produselor din productia interna si din import, precum si la prestarea serviciilor, astfel incat acestea sa nu afecteze drepturile si interesele legitime ale consumatorilor, ori sa puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea acestora, pe care le supune aprobarii Guvernului;
    4. elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor, pe care le supune aprobarii Guvernului;
    5. supravegheaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la calitatea produselor, serviciilor prestate, inclusiv a celor publice, prin efectuarea de inspectii periodice si inopinate la depozite, in piete, precum si la producatori, dupa caz, avand acces in locurile unde se afla produsele in vederea comercializarii sau unde se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea;
    6. supravegheaza, in unitatile vamale si pe piata, calitatea produselor din import, pentru a preveni comercializarea acelor produse care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor, precum si interesele economice ale acestora, cu exceptia acelora care sunt in competenta altor organe de specialitate ale administratiei publice; verifica existenta documentelor care dovedesc conformitatea cu cerintele de calitate specificate;
    7. verifica, in conditiile legii, respectarea de catre agentii economici a standardelor obligatorii privind protectia vietii, sanatatii sau securitatii consumatorilor, precum si a drepturilor si intereselor legitime ale acestora;
    8. verifica legalitatea si utilizarea corecta a mijloacelor de masurare folosite pe piata si ia masuri pentru interzicerea celor necorespunzatoare;
    9. dispune sau propune, potrivit competentelor si in baza procedurilor aprobate de Guvern, masurile prevazute de lege, de limitare a consecintelor comercializarii unor produse si servicii cu deficiente de calitate sau care nu intrunesc conditiile legale de desfacere, dupa cum urmeaza: oprirea temporara sau definitiva a comercializarii, a importului, fabricatiei produsului sau prestarii serviciului; retragerea de pe piata sau de la consumatori a produselor; distrugerea produselor oprite definitiv de la comercializare, daca acestea constituie singurul mijloc care face sa inceteze pericolul; suspendarea autorizatiei de functionare;
    10. efectueaza analize si incercari in laboratoare proprii, agreate sau acreditate, conform legii;
    11. constata contraventii si aplica amenzi, in conditiile legii, si sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;
    12. sesizeaza ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale, asupra cazurilor de incalcare a dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor;
    13. desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor individuali sau organizati;
    14. sprijina asociatiile pentru protectia consumatorilor si participa, impreuna cu acestea, la informarea si educarea consumatorilor;
    15. primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si pe cele ale persoanelor fizice;
    16. organizeaza impreuna cu organele de resort, pregatirea specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor; efectueaza studii si cercetari cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor;
    17. stabileste si, dupa caz, percepe tarife, conform legii, pentru efectuarea de incercari in laboratoarele proprii;
    18. prezinta informari periodice Guvernului, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;
    19. avizeaza proiecte de acte normative care au legatura cu protectia consumatorilor si exercita orice alte atributii cu privire la obiectul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor pot functiona directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al directorului general, se pot organiza numai servicii si birouri, precum si colective temporare.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 85, exclusiv demnitarul.
    (4) Conducerea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este asigurata de directorul general, asimilat, ca salariu, cu functia de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe langa directorul general functioneaza un colegiu al oficiului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al directorului general, cu avizul membrului Guvernului care coordoneaza activitatea oficiului.
    (5) Directorul general conduce intreaga activitate a oficiului si il reprezinta in raporturile cu ministerele, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (6) In exercitarea functiei sale, directorul general emite ordine si instructiuni.
    (7) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al oficiului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si se aproba prin ordin al directorului general.
    Art. 4
    (1) Unitatile din subordinea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al directorului general.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor colaboreaza cu ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale.
    Art. 6
    (1) Oficiul pentru Protectia Consumatorilor are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme potrivit prevederilor legale.
    (2) Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor se doteaza cu cate un autoturism, cu un consum normat de 360 litri lunar.
    Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" - Bucuresti are drept de folosinta pentru un autoturism si un autolaborator.
    Art. 7
    Personalul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, imputernicit sa efectueze inspectii si verificari, raspunde de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu.
    Art. 8
    Contravaloarea marfurilor si a esantioanelor prelevate in cadrul actiunilor de inspectie si verificare, efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, a cheltuielilor ocazionate cu incercarea si verificarea produselor si a serviciilor in laboratoare, se suporta de catre Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, daca nu se constata vinovatia agentului economic. In caz contrar, cheltuielile se suporta de catre agentul economic implicat.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 10
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) La aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 26/1994 privind reorganizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 1 februarie 1994, Hotararea Guvernului nr. 573/1992 privind atributiile, organizarea si functionarea in componenta Oficiului pentru Protectia Consumatorilor a Diviziei pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 12 octombrie 1992.

               PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Dan Mircea Popescu

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

    ANEXA 1

    Numar maxim de personal = 85 (exclusiv demnitarul)

                  OFICIUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

                        DIRECTOR GENERAL
                              |
                              |
                              | --------------  Serviciul contencios
                              |
                              | --------------  Control financiar propriu
                              |
                              |
       --------------------------------------------------------------
       |                    |                    |                  |
       |                    |                    |                  |
Directia control     Directia sinteza,     Directia economica       |
  si sprijin          consiliere si                                 |
  asociatii            mass-media                               Laboratorul
 consumatori                                                  pentru analiza
                                                            calitatii vinurilor
                                                              si bauturilor
                                                                alcoolice*)
-------------------
    *) Se organizeaza la nivel de serviciu.

    ANEXA 2

                  UNITATILE CU PERSONALITATE JURIDICA
care functioneaza in subordinea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor

    I. Unitati finantate de la bugetul de stat
    - Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor, servicii publice descentralizate.
    Numar maxim de posturi ... 685.
    Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor pot avea filiale in municipii si orase, in cadrul numarului maxim de posturi aprobat.
    II. Unitati finantate extrabugetar
    - Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" - Bucuresti.
    Personalul de specialitate din activitatea de baza se salarizeaza potrivit anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993.

                                           
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 223/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 223 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! Hello everyone I want to use this Medium to say big thank you to www.ethicsrefinance.com for they just helped me recover my stolen crypto worth $367,000 through their hacking skills I tried it I was skeptic but it worked and I got my money back, I’m so glad I came across them early because I thought I was never going to have my money back from those fake online investments website .. you can also contact them via ethicsrefinance@gmail.com You can also contact them for the service below * Western Union Transfer * Blank atm card * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email Address: ethicsrefinance@gmail.com website: www.ethicsrefinance.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Please visit (http://dradodalovetemple.com) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu