E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 223 din 10 aprilie 1995

privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 19 aprilie 1995


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al altor reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului, care aplica strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor are urmatoarele atributii:
    1. asigura, in domeniul sau de activitate, aplicarea legilor si a hotararilor Guvernului;
    2. elaboreaza strategii pe termen scurt, mediu si lung in domeniul protectiei consumatorilor pe care le supune, spre aprobare, Guvernului;
    3. elaboreaza proiecte de reglementari specifice in domeniul protectiei consumatorilor, cu privire la conservarea, ambalarea, etichetarea, transportul, depozitarea si comercializarea produselor din productia interna si din import, precum si la prestarea serviciilor, astfel incat acestea sa nu afecteze drepturile si interesele legitime ale consumatorilor, ori sa puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea acestora, pe care le supune aprobarii Guvernului;
    4. elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor, pe care le supune aprobarii Guvernului;
    5. supravegheaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la calitatea produselor, serviciilor prestate, inclusiv a celor publice, prin efectuarea de inspectii periodice si inopinate la depozite, in piete, precum si la producatori, dupa caz, avand acces in locurile unde se afla produsele in vederea comercializarii sau unde se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea;
    6. supravegheaza, in unitatile vamale si pe piata, calitatea produselor din import, pentru a preveni comercializarea acelor produse care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor, precum si interesele economice ale acestora, cu exceptia acelora care sunt in competenta altor organe de specialitate ale administratiei publice; verifica existenta documentelor care dovedesc conformitatea cu cerintele de calitate specificate;
    7. verifica, in conditiile legii, respectarea de catre agentii economici a standardelor obligatorii privind protectia vietii, sanatatii sau securitatii consumatorilor, precum si a drepturilor si intereselor legitime ale acestora;
    8. verifica legalitatea si utilizarea corecta a mijloacelor de masurare folosite pe piata si ia masuri pentru interzicerea celor necorespunzatoare;
    9. dispune sau propune, potrivit competentelor si in baza procedurilor aprobate de Guvern, masurile prevazute de lege, de limitare a consecintelor comercializarii unor produse si servicii cu deficiente de calitate sau care nu intrunesc conditiile legale de desfacere, dupa cum urmeaza: oprirea temporara sau definitiva a comercializarii, a importului, fabricatiei produsului sau prestarii serviciului; retragerea de pe piata sau de la consumatori a produselor; distrugerea produselor oprite definitiv de la comercializare, daca acestea constituie singurul mijloc care face sa inceteze pericolul; suspendarea autorizatiei de functionare;
    10. efectueaza analize si incercari in laboratoare proprii, agreate sau acreditate, conform legii;
    11. constata contraventii si aplica amenzi, in conditiile legii, si sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;
    12. sesizeaza ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale, asupra cazurilor de incalcare a dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor;
    13. desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor individuali sau organizati;
    14. sprijina asociatiile pentru protectia consumatorilor si participa, impreuna cu acestea, la informarea si educarea consumatorilor;
    15. primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si pe cele ale persoanelor fizice;
    16. organizeaza impreuna cu organele de resort, pregatirea specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor; efectueaza studii si cercetari cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor;
    17. stabileste si, dupa caz, percepe tarife, conform legii, pentru efectuarea de incercari in laboratoarele proprii;
    18. prezinta informari periodice Guvernului, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;
    19. avizeaza proiecte de acte normative care au legatura cu protectia consumatorilor si exercita orice alte atributii cu privire la obiectul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor pot functiona directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al directorului general, se pot organiza numai servicii si birouri, precum si colective temporare.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 85, exclusiv demnitarul.
    (4) Conducerea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este asigurata de directorul general, asimilat, ca salariu, cu functia de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe langa directorul general functioneaza un colegiu al oficiului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al directorului general, cu avizul membrului Guvernului care coordoneaza activitatea oficiului.
    (5) Directorul general conduce intreaga activitate a oficiului si il reprezinta in raporturile cu ministerele, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (6) In exercitarea functiei sale, directorul general emite ordine si instructiuni.
    (7) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al oficiului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si se aproba prin ordin al directorului general.
    Art. 4
    (1) Unitatile din subordinea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al directorului general.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor colaboreaza cu ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale.
    Art. 6
    (1) Oficiul pentru Protectia Consumatorilor are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme potrivit prevederilor legale.
    (2) Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor se doteaza cu cate un autoturism, cu un consum normat de 360 litri lunar.
    Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" - Bucuresti are drept de folosinta pentru un autoturism si un autolaborator.
    Art. 7
    Personalul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, imputernicit sa efectueze inspectii si verificari, raspunde de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu.
    Art. 8
    Contravaloarea marfurilor si a esantioanelor prelevate in cadrul actiunilor de inspectie si verificare, efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, a cheltuielilor ocazionate cu incercarea si verificarea produselor si a serviciilor in laboratoare, se suporta de catre Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, daca nu se constata vinovatia agentului economic. In caz contrar, cheltuielile se suporta de catre agentul economic implicat.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 10
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) La aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 26/1994 privind reorganizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 1 februarie 1994, Hotararea Guvernului nr. 573/1992 privind atributiile, organizarea si functionarea in componenta Oficiului pentru Protectia Consumatorilor a Diviziei pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 12 octombrie 1992.

               PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Dan Mircea Popescu

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

    ANEXA 1

    Numar maxim de personal = 85 (exclusiv demnitarul)

                  OFICIUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

                        DIRECTOR GENERAL
                              |
                              |
                              | --------------  Serviciul contencios
                              |
                              | --------------  Control financiar propriu
                              |
                              |
       --------------------------------------------------------------
       |                    |                    |                  |
       |                    |                    |                  |
Directia control     Directia sinteza,     Directia economica       |
  si sprijin          consiliere si                                 |
  asociatii            mass-media                               Laboratorul
 consumatori                                                  pentru analiza
                                                            calitatii vinurilor
                                                              si bauturilor
                                                                alcoolice*)
-------------------
    *) Se organizeaza la nivel de serviciu.

    ANEXA 2

                  UNITATILE CU PERSONALITATE JURIDICA
care functioneaza in subordinea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor

    I. Unitati finantate de la bugetul de stat
    - Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor, servicii publice descentralizate.
    Numar maxim de posturi ... 685.
    Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor pot avea filiale in municipii si orase, in cadrul numarului maxim de posturi aprobat.
    II. Unitati finantate extrabugetar
    - Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" - Bucuresti.
    Personalul de specialitate din activitatea de baza se salarizeaza potrivit anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993.

                                           
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 223/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 223 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu