E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 223 din 10 aprilie 1995

privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 19 aprilie 1995


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al altor reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Oficiul pentru Protectia Consumatorilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Guvernului, care aplica strategia si politica Guvernului in domeniul protectiei consumatorilor.
    Art. 2
    In realizarea obiectului sau de activitate, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor are urmatoarele atributii:
    1. asigura, in domeniul sau de activitate, aplicarea legilor si a hotararilor Guvernului;
    2. elaboreaza strategii pe termen scurt, mediu si lung in domeniul protectiei consumatorilor pe care le supune, spre aprobare, Guvernului;
    3. elaboreaza proiecte de reglementari specifice in domeniul protectiei consumatorilor, cu privire la conservarea, ambalarea, etichetarea, transportul, depozitarea si comercializarea produselor din productia interna si din import, precum si la prestarea serviciilor, astfel incat acestea sa nu afecteze drepturile si interesele legitime ale consumatorilor, ori sa puna in pericol viata, sanatatea sau securitatea acestora, pe care le supune aprobarii Guvernului;
    4. elaboreaza, impreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare in desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor, pe care le supune aprobarii Guvernului;
    5. supravegheaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la calitatea produselor, serviciilor prestate, inclusiv a celor publice, prin efectuarea de inspectii periodice si inopinate la depozite, in piete, precum si la producatori, dupa caz, avand acces in locurile unde se afla produsele in vederea comercializarii sau unde se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea;
    6. supravegheaza, in unitatile vamale si pe piata, calitatea produselor din import, pentru a preveni comercializarea acelor produse care pot afecta viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor, precum si interesele economice ale acestora, cu exceptia acelora care sunt in competenta altor organe de specialitate ale administratiei publice; verifica existenta documentelor care dovedesc conformitatea cu cerintele de calitate specificate;
    7. verifica, in conditiile legii, respectarea de catre agentii economici a standardelor obligatorii privind protectia vietii, sanatatii sau securitatii consumatorilor, precum si a drepturilor si intereselor legitime ale acestora;
    8. verifica legalitatea si utilizarea corecta a mijloacelor de masurare folosite pe piata si ia masuri pentru interzicerea celor necorespunzatoare;
    9. dispune sau propune, potrivit competentelor si in baza procedurilor aprobate de Guvern, masurile prevazute de lege, de limitare a consecintelor comercializarii unor produse si servicii cu deficiente de calitate sau care nu intrunesc conditiile legale de desfacere, dupa cum urmeaza: oprirea temporara sau definitiva a comercializarii, a importului, fabricatiei produsului sau prestarii serviciului; retragerea de pe piata sau de la consumatori a produselor; distrugerea produselor oprite definitiv de la comercializare, daca acestea constituie singurul mijloc care face sa inceteze pericolul; suspendarea autorizatiei de functionare;
    10. efectueaza analize si incercari in laboratoare proprii, agreate sau acreditate, conform legii;
    11. constata contraventii si aplica amenzi, in conditiile legii, si sesizeaza organele de urmarire penala ori de cate ori constata incalcari ale legii penale;
    12. sesizeaza ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale, asupra cazurilor de incalcare a dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor;
    13. desfasoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor individuali sau organizati;
    14. sprijina asociatiile pentru protectia consumatorilor si participa, impreuna cu acestea, la informarea si educarea consumatorilor;
    15. primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor in drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si pe cele ale persoanelor fizice;
    16. organizeaza impreuna cu organele de resort, pregatirea specialistilor in domeniul protectiei consumatorilor; efectueaza studii si cercetari cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor;
    17. stabileste si, dupa caz, percepe tarife, conform legii, pentru efectuarea de incercari in laboratoarele proprii;
    18. prezinta informari periodice Guvernului, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor;
    19. avizeaza proiecte de acte normative care au legatura cu protectia consumatorilor si exercita orice alte atributii cu privire la obiectul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In structura organizatorica a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor pot functiona directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al directorului general, se pot organiza numai servicii si birouri, precum si colective temporare.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 85, exclusiv demnitarul.
    (4) Conducerea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor este asigurata de directorul general, asimilat, ca salariu, cu functia de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe langa directorul general functioneaza un colegiu al oficiului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al directorului general, cu avizul membrului Guvernului care coordoneaza activitatea oficiului.
    (5) Directorul general conduce intreaga activitate a oficiului si il reprezinta in raporturile cu ministerele, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate.
    (6) In exercitarea functiei sale, directorul general emite ordine si instructiuni.
    (7) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al oficiului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si se aproba prin ordin al directorului general.
    Art. 4
    (1) Unitatile din subordinea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si statele de functii pentru unitatile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al directorului general.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor colaboreaza cu ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale.
    Art. 6
    (1) Oficiul pentru Protectia Consumatorilor are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme potrivit prevederilor legale.
    (2) Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor se doteaza cu cate un autoturism, cu un consum normat de 360 litri lunar.
    Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" - Bucuresti are drept de folosinta pentru un autoturism si un autolaborator.
    Art. 7
    Personalul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, imputernicit sa efectueze inspectii si verificari, raspunde de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnologice, economice si comerciale de care ia cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu.
    Art. 8
    Contravaloarea marfurilor si a esantioanelor prelevate in cadrul actiunilor de inspectie si verificare, efectuate potrivit dispozitiilor prezentei hotarari, a cheltuielilor ocazionate cu incercarea si verificarea produselor si a serviciilor in laboratoare, se suporta de catre Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, daca nu se constata vinovatia agentului economic. In caz contrar, cheltuielile se suporta de catre agentul economic implicat.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 10
    (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) La aceeasi data se abroga Hotararea Guvernului nr. 26/1994 privind reorganizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 1 februarie 1994, Hotararea Guvernului nr. 573/1992 privind atributiile, organizarea si functionarea in componenta Oficiului pentru Protectia Consumatorilor a Diviziei pentru Controlul Calitatii Vinului si Bauturilor Alcoolice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 12 octombrie 1992.

               PRIM-MINISTRU
              NICOLAE VACAROIU

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul muncii si
                      protectiei sociale,
                      Dan Mircea Popescu

                      Ministru de stat,
                      ministrul finantelor,
                      Florin Georgescu

    ANEXA 1

    Numar maxim de personal = 85 (exclusiv demnitarul)

                  OFICIUL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

                        DIRECTOR GENERAL
                              |
                              |
                              | --------------  Serviciul contencios
                              |
                              | --------------  Control financiar propriu
                              |
                              |
       --------------------------------------------------------------
       |                    |                    |                  |
       |                    |                    |                  |
Directia control     Directia sinteza,     Directia economica       |
  si sprijin          consiliere si                                 |
  asociatii            mass-media                               Laboratorul
 consumatori                                                  pentru analiza
                                                            calitatii vinurilor
                                                              si bauturilor
                                                                alcoolice*)
-------------------
    *) Se organizeaza la nivel de serviciu.

    ANEXA 2

                  UNITATILE CU PERSONALITATE JURIDICA
care functioneaza in subordinea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor

    I. Unitati finantate de la bugetul de stat
    - Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor, servicii publice descentralizate.
    Numar maxim de posturi ... 685.
    Oficiile judetene si al municipiului Bucuresti pentru protectia consumatorilor pot avea filiale in municipii si orase, in cadrul numarului maxim de posturi aprobat.
    II. Unitati finantate extrabugetar
    - Centrul National pentru Incercarea si Expertizarea Produselor "LAREX" - Bucuresti.
    Personalul de specialitate din activitatea de baza se salarizeaza potrivit anexei nr. 10 la Hotararea Guvernului nr. 281/1993.

                                           
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 223/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 223 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu