Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 545 din  2 august 1991

privind supravegherea calitatii produselor si serviciilor in scopul prevenirii si combaterii faptelor care pot afecta viata sau sanatatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului inconjurator

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 178 din  2 septembrie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Agentii economici poarta intreaga raspundere pentru calitatea produselor livrate, comercializate sau serviciilor prestate. Pot fi oferite spre vanzare numai produsele si serviciile care nu afecteaza viata, sanatatea oamenilor sau animalelor, ori calitatea mediului inconjurator.
    Art. 2
    In vederea protejarii consumatorilor si utilizatorilor, producatorii, comerciantii, importatorii si prestatorii de servicii sunt obligati:
    a) sa opreasca livrarile, respectiv sa retraga de pe piata sau de la beneficiar produsele la care s-a constatat, ulterior comercializarii, existenta unor defecte, care pot afecta viata sau sanatatea oamenilor si animalelor, ori calitatea mediului inconjurator;
    b) sa livreze produsele numai insotite de "Declaratia de conformitate" si, dupa caz, de "Buletinul de analiza" sau "Buletinul de incercari" prin care producatorul confirma ca produsul indeplineste nivelul calitativ garantat; in cazul marfurilor din import, confirmarea certificarii din tarile de origine ale produselor si serviciilor si a continutului etichetelor se face prin grija importatorilor. Verificarea respectarii conditiilor calitative se va face prin testarea acestor produse in laboratoare din tara sau strainatate, acreditate sau autorizate de catre organismul national de certificare sau pe baza recunoasterii reciproce cu organismele similare din tarile respective;
    c) sa utilizeze pentru verificarea, incercarea si atestarea calitatii produselor si serviciilor numai laboratoare autorizate si acreditate, precum si mijloace de masurare, avand precizia necesara, etalonate si verificate metrologic, conform prevederilor legale;
    d) sa opreasca imediat comercializarea produselor la care s-au constatat abateri de la caracteristicile tehnico-calitative declarate sau garantate si sa aplice  masurile stabilite de organele de constatare, dupa caz, la producatori, comercianti sau importatori.
    Art. 3
    Supravegherea calitatii produselor si serviciilor in scopul prevenirii afectarii vietii sau sanatatii oamenilor sau animalelor ori calitatii mediului inconjurator se realizeaza de specialistii anume desemnati ai Oficiului de stat pentru calitate din cadrul Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate si alti specialisti, stabiliti in conditiile legii, prin efectuarea de controale sau inspectii periodice si inopinate in locurile unde se produc, se comercializeaza, se incearca, se conserva, se ambaleaza, se transporta, se depoziteaza, se instaleaza si se utilizeaza produsele sau se presteaza serviciile.
    Art. 4
    Oficiul de stat pentru calitate va elabora, in termen de 60 de zile, proceduri prin care se stabilesc criteriile pentru efectuarea controlului calitatii, prevenirea pe piata si combaterea faptelor de natura a afecta viata ori sanatatea oamenilor, animalelor sau calitatea mediului inconjurator, reprimarea fraudelor si falsificarilor privind calitatea produselor si serviciilor, modul de extragere si sigilare a esantioanelor produselor in vederea trimiterii lor pentru analiza, verificari si incercari in laboratoarele acreditate sau autorizate de catre Oficiul de stat pentru calitate, precum si modul de intocmire a proceselor-verbale de constatare.
    Art. 5
    In cazul constatarii unor abateri de la caracteristicile calitative declarate sau garantate de producator sau prestator, care pot afecta viata sau sanatatea oamenilor ori animalelor sau calitatea mediului inconjurator, organul de constatare va dispune incetarea vanzarii si depozitarea separata, analizarea cauzelor care au condus la abaterile constatate, masuri de remediere a acestora si, dupa caz, oprirea productiei.
    Pentru produsele din import, la care s-au constatat deficiente calitative, se va dispune sistarea vanzarii si anuntarea importatorului, in vederea remedierii acestora si, dupa caz, oprirea livrarilor.
    Art. 6
    In cazul jucariilor, sculelor sau uneltelor actionate manual sau electric, precum si al tuturor bunurilor de consum electrotehnice si electronice, orice defect care prezinta pericol pentru securitatea utilizatorului in timpul functionarii se considera foarte grav si organul de supraveghere va decide interzicerea imediata la vanzare si depozitarea separata, precum si pastrarea acestora pana cand organele competente vor dispune asupra modului de solutionare.
    Art. 7
    Organul constatator care depisteaza, la vanzare, produse falsificate, alterate sau interzise consumului, vatamatoare sanatatii, falsificari sau inselaciuni privind calitatea produselor si serviciilor va dispune oprirea comercializarii acestora si este obligat sa sesizeze de indata pe procuror sau organul de cercetare penala, luand masuri sa nu dispara urmele infractiunii, corpurile delicte si orice alte mijloace de proba. Organul constatator va proceda in acelasi mod si cu privire la produsele avute in vedere de art. 5 si 6.
    Art. 8
    In scopul protectiei consumatorilor, organele de supraveghere a calitatii au dreptul sa patrunda in locurile in care se produc, se depoziteaza, se transporta sau se comercializeaza produsele si serviciile in cazul in care se constata ca acestea afecteaza viata ori sanatatea oamenilor, animalelor ori calitatea mediului inconjurator.
    Agentii economici trebuie sa anunte organele de supraveghere a calitatii despre toate cazurile cunoscute in care a fost afectata viata ori sanatatea oamenilor, animalelor sau calitatea mediului inconjurator, precum si despre cazurile in care afectarea acestora este iminenta.
    Art. 9
    Contravaloarea mostrelor si esantioanelor prelevate in cadrul actiunii de supraveghere a calitatii se suporta de catre producator, comerciant, importator sau prestator de servicii, dupa caz.
    Cheltuielile de incercare si verificare a produselor si serviciilor in laboratoarele acreditate sau autorizate se suporta din bugetul Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate, daca rezultatele sunt corespunzatoare, si de catre agentul economic in culpa, daca rezultatele nu sunt corespunzatoare.
    Art. 10
    Organele de supraveghere a calitatii produselor si serviciilor vor colabora cu asociatiile pentru protectia consumatorilor, in scopul prevenirii si depistarii cazurilor de frauda sau falsificare a calitatii produselor si serviciilor si vor aduce la cunostinta consumatorilor prin mass-media abaterile constatate.
    Art. 11
    Personalul imputernicit sa efectueze supravegherea calitatii produselor raspunde de pastrarea secretului profesional in legatura cu aspectele tehnico-economice si comerciale de care ia cunostinta in timpul exercitarii atributiilor de serviciu.
    Art. 12
    Producatorii, importatorii, comerciantii si prestatorii de servicii raspund pentru orice deficienta privind calitatea produselor sau serviciilor, aparute din vina lor, in cadrul termenului de garantie sau de valabilitate a acestora, daca afecteaza viata, sanatatea oamenilor sau animalelor ori calitatea mediului inconjurator.
    Art. 13
    Producatorii, importatorii si comerciantii raspund si in cazurile in care livreaza produse, gratuit, cu pret redus, le inchiriaza sau le distribuie sub alte forme, daca acestea prezinta abateri fata de parametrii calitativi declarati sau garantati. Aceeasi responsabilitate o au si prestatorii de servicii.
    Art. 14
    La vanzarea produselor comerciantii au obligatia sa informeze pe cumparatori asupra termenelor de garantie, de valabilitate sau a duratei de utilizare, precum si asupra principalelor caracteristici calitative ale acestora, efectuind si eventualele probe de functionare necesare.
    Art. 15
    Se interzice producatorilor, importatorilor si comerciantilor livrarea sau comercializarea de marfuri care nu poarta pe produs, pe eticheta sau pe ambalaj informatii de recunoastere-identificare, ca: marca producatorului, denumirea produsului, principalele caracteristici calitative de referinta, data fabricatiei, termenele de garantie - conform documentatiilor tehnice si reglementarilor legale.
    Art. 16
    Producatorii vor inscrie in buletinele de analiza si incercari, eliberate de laboratoarele proprii, numai rezultate reale, iar prestatorii de servicii vor confirma, prin documente specifice, calitatea corespunzatoare a serviciilor prestate.
    Art. 17
    Bunurile de folosinta indelungata se vand insotite de "Certificat de garantie", "Carte tehnica" sau, dupa caz, de "Instructiuni de folosire", redactate, in limba romana, la nivel accesibil si pentru nespecialisti, care vor cuprinde principalele caracteristici ale produsului, conditii de instalare, exploatare, intretinere, data fabricatiei, termen de garantie si eventualele riscuri ce pot aparea in urma nerespectarii acestor instructiuni.
    Art. 18
    Urmarirea aplicarii prevederilor prezentei hotarari se face de catre organele Oficiului de stat pentru calitate din cadrul Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate, in cooperare cu celelalte organe de specialitate prevazute de lege.
    Art. 19
    Constituie contraventii, daca faptele nu sunt considerate, potrivit legii penale, infractiuni si se sanctioneaza cu amenda:
    a) de la 5.000 lei la 10.000 lei, faptele prevazute la art. 2 lit. b) si c), 13 si 14;
    b) de la 1.000 lei la 5.000 lei, faptele prevazute la art. 15 si 17.
    Art. 20
    Constatarea contraventiilor prevazute la art. 19 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de control din cadrul Oficiului de stat pentru calitate si al organelor teritoriale ale Comisiei Nationale pentru Standarde, Metrologie si Calitate, precum si de alti specialisti, potrivit legii.
    Art. 21
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, plangerea se va depune si se va solutiona in conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1968.
    Art. 22
    Organele Ministerului de Interne si Garzii financiare vor acorda sprijin organelor de supraveghere a calitatii produselor si serviciilor in timpul exercitarii atributiilor, la solicitarea acestora.
    Art. 23
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari orice prevederi contrare se abroga.

                      PRIM MINISTRU
                       PETRE ROMAN


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 545/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 545 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu