Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 522 din 29 iunie 1999

privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 458/1997

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 322 din  6 iulie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 458/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 206 din 25 august 1997, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 9, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) raspunde de organizarea si de desfasurarea licitatiei pentru selectarea societatii comerciale/firmei specializate, denumita in continuare consultant pentru privatizare, care efectueaza raportul de evaluare, studiul de fezabilitate si acorda comisiei de privatizare consultanta pentru finalizarea procesului de privatizare;"
    2. La articolul 9, litera d) va avea urmatorul cuprins:
    "d) initiaza efectuarea publicitatii pentru selectarea prin licitatie publica deschisa a consultantului pentru privatizare;"
    3. La articolul 9, litera e) va avea urmatorul cuprins:
    "e) indeplineste toate sarcinile care ii revin in desfasurarea licitatiei, conform prevederilor Regulamentului de organizare a licitatiei pentru selectarea consultantului pentru privatizare, prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;"
    4. La articolul 9, litera f) va avea urmatorul cuprins:
    "f) analizeaza raportul de evaluare a bancii si studiul de fezabilitate a privatizarii, prezentate de catre consultantul pentru privatizare, in termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora;"
    5. La articolul 10, litera c) va avea urmatorul cuprins:
    "c) supravegherea si indrumarea activitatii consultantului pentru privatizare;"
    6. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15
    Cheltuielile efectuate pentru functionarea comisiei de privatizare si a secretariatului tehnic, cheltuielile de publicitate, plata serviciilor prestate de catre consultantul pentru privatizare, precum si orice alte cheltuieli necesare pentru realizarea privatizarii bancii se suporta de catre Fondul Proprietatii de Stat, conform art. 9 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare."
    7. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 16
    In situatia in care acoperirea cheltuielilor prevazute la art. 15 se face din fonduri asigurate prin programul PHARE, termenele prevazute in prezentele norme metodologice, referitoare la selectarea consultantului pentru privatizare, se modifica corespunzator prevederilor procedurii PHARE."
    8. La articolul 17, litera b) va avea urmatorul cuprins:
    "b) prevederilor referitoare la organizarea licitatiei pentru selectarea consultantului pentru privatizare;"
    9. Titlul anexei nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "Regulament de organizare a licitatiei pentru selectarea consultantului pentru privatizare"
    10. Punctul 1 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "1. Selectarea consultantului pentru privatizare se efectueaza pe baza de licitatie publica deschisa, cu oferte in plicuri sigilate."
    11. Punctul 2 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "2. Pot participa la licitatie, in calitate de ofertanti, societati comerciale/firme specializate, persoane juridice romane sau straine, cu experienta in evaluarea si privatizarea bancilor si a institutiilor financiare."
    12. La punctul 7 din anexa nr. 1, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) oferta tehnica, cu elemente privind indeplinirea conditiilor de capacitate pentru elaborarea raportului de evaluare a bancii, realizarea studiului de fezabilitate a privatizarii si pentru acordarea de consultanta pentru privatizare, conform caietului de sarcini;"
    13. Punctul 20 din anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins:
    "20. Banca supusa procesului de privatizare are obligatia sa puna la dispozitie castigatorului licitatiei datele necesare pentru elaborarea raportului de evaluare a bancii, a studiului de fezabilitate a privatizarii si pentru indeplinirea tuturor obligatiilor ce ii revin in calitate de consultant pentru privatizare, conform contractului de prestari de servicii."
    14. Partea dispozitiva a anexei nr. 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Caietul de sarcini are ca obiect prezentarea:
    - bancii care se privatizeaza in baza legii;
    - sarcinilor ce ii revin consultantului pentru privatizare;
    - conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca consultantul pentru privatizare."
    15. Titlul punctului II din anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:
    "II. Sarcinile consultantului pentru privatizare:"
    16. Punctul II din anexa nr. 2 se completeaza cu litera C cu urmatorul cuprins:
    "C. Acordarea consultantei pentru privatizarea bancii, in conditiile aprobate prin hotarare a Guvernului
    1. Colaborarea la redactarea documentelor si a anunturilor publicitare, in vederea vanzarii pachetelor de actiuni ale bancii, prin procedeele si metodele prevazute in strategia de privatizare aprobata.
    2. Furnizarea de informatii suplimentare referitoare la activitatea in domeniu a potentialilor investitori.
    3. Asistarea comisiei de privatizare in elaborarea propunerilor pentru stabilirea pretului de oferta al actiunilor si a primelor de emisiune, in cazul majorarii capitalului social.
    4. Asistarea comisiei de privatizare in negocierea contractului de vanzare-cumparare a actiunilor, in cazul in care vanzarea se face prin negociere directa.
    5. Consultanta acordata comisiei in desfasurarea oricarei alte activitati ce decurge din procesul de privatizare, conform strategiei de privatizare aprobate."
    17. Partea dispozitiva a punctului 2 din anexa nr. 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Experienta societatii comerciale/firmei specializate in domeniul evaluarii si privatizarii bancilor si a institutiilor financiare"
    18. Punctul 3 din anexa nr. 3 va avea urmatorul cuprins:
    "3. Echipa propusa de consultant   maximum 20 de
                                       puncte
    Seful echipei:
    - pregatire si experienta generala;
    - experienta in evaluarea institutiilor financiare si a bancilor;
    - experienta in privatizarea bancilor.
    Membrii echipei:
    - pregatire si experienta generala;
    - experienta in evaluarea institutiilor financiare si a bancilor;
    - experienta in privatizarea bancilor;
    - experienta intr-o firma de investment banking."
    19. Institutia Ministerul Privatizarii se inlocuieste cu institutia Agentia Romana de Dezvoltare.
    Art. 2
    Hotararea Guvernului nr. 458/1997, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Presedintele Agentiei Romane
                       de Dezvoltare,
                       Sorin Fodoreanu

                       p. Presedintele Consiliului
                       de administratie al Fondului
                       Proprietatii de Stat,
                       Victor Eros,
                       vicepresedinte

                       Guvernatorul
                       Bancii Nationale a Romaniei,
                       Mugur Isarescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian RemesSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 522/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 522 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu