E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
A fost modificat de:
Articolul 7 din actul Legea 83 1997 completat de OUG 44 2002
Articolul 6 din actul Legea 83 1997 modificat de Legea 521 2001
Articolul 7 din actul Legea 83 1997 modificat de Legea 521 2001
Articolul 8 din actul Legea 83 1997 modificat de Legea 521 2001
Legea 83 1997 modificat de Legea 521 2001
Articolul 3 din actul Legea 83 1997 abrogat de articolul 1 din actul OUG 45 2000
Articolul 6 din actul Legea 83 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 45 2000
Articolul 6 din actul Legea 83 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 212 1999
Articolul 7 din actul Legea 83 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 212 1999
Articolul 8 din actul Legea 83 1997 modificat de articolul 1 din actul OUG 212 1999
Legea 83 1997 in legatura cu Hotărârea 522 1999
Articolul 7 din actul Legea 83 1997 modificat de OUG 84 1999
Articolul 2 din actul Legea 83 1997 in legatura cu articolul 1 din actul OUG 33 1999
Articolul 4 din actul Legea 83 1997 abrogat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
Articolul 5 din actul Legea 83 1997 abrogat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
Articolul 7 din actul Legea 83 1997 modificat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
Articolul 11 din actul Legea 83 1997 abrogat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
Articolul 12 din actul Legea 83 1997 abrogat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
Articolul 14 din actul Legea 83 1997 modificat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
Articolul 17 din actul Legea 83 1997 modificat de articolul 44 din actul OUG 88 1997
Legea 83 1997 modificat de articolul 5 din actul OUG 59 1997
Legea 83 1997 in legatura cu Hotărârea 458 1997
Legea 83 1997 promulgat de Decretul 193 1997
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 83 din 21 mai 1997

pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 98 din 23 mai 1997


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Societatile comerciale bancare la care statul este actionar, denumite in continuare societati bancare, infiintate in temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, al Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si al Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara, se privatizeaza potrivit prevederilor prezentei legi.
    Art. 2
    (1) Privatizarea societatilor bancare se realizeaza utilizand unul dintre urmatoarele procedee:
    a) majorarea capitalului social prin aport de capital privat, in numerar, in baza unei oferte publice sau a unui plasament privat, efectuate potrivit prevederilor legale in vigoare;
    b) vanzarea de actiuni gestionate de Fondul Proprietatii de Stat, numai contra numerar, cu plata integrala, catre persoane fizice si persoane juridice romane cu capital social majoritar privat, inclusiv catre societatile de investitii financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietatii Private, precum si catre persoane fizice si persoane juridice straine cu capital majoritar privat;
    c) combinarea procedeelor prevazute la lit. a) si b).
    (2) Exceptie de la prevederile alin. (1) referitoare la persoanele juridice straine o constituie institutiile financiare internationale.
    Art. 3
    (1) In temeiul art. 3 alin. (5) si al art. 6 alin. (1) din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, cotele de capital social alocate Fondurilor Proprietatii Private, la societatile bancare, potrivit Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991*), fac obiectul regularizarii intre Fondul Proprietatii de Stat si societatile de investitii financiare rezultate din transformarea Fondurilor Proprietatii Private, pe baza valorii acestor cote din momentul acordarii lor.
    (2) Actiunile cotelor regularizate in conformitate cu prevederile alin. (1) vor fi gestionate si vandute de Fondul Proprietatii de Stat prin metodele prevazute in prezenta lege.
----------------
    *) Legea nr. 58/1991 a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 13 mai 1997.

    Art. 4
    Vanzarea de actiuni gestionate de Fondul Proprietatii de Stat se poate efectua prin oricare dintre metodele prevazute de Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, de Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, precum si de reglementarile emise in aplicarea acestei legi.
    Art. 5
    (1) Fondul Proprietatii de Stat, in calitate de gestionar al participatiei statului, isi poate rezerva, in cazul fiecarei societati bancare, un numar de actiuni aferente unei cote din capitalul social total sau poate opta pentru pastrarea actiunii nominative de control, dupa caz.
    (2) Actiunea nominativa de control prevazuta la alin. (1) confera statului urmatoarele drepturi:
    a) numirea unui reprezentant in consiliul de administratie al societatii bancare;
    b) posibilitatea de a se opune, prin exercitarea dreptului de veto in adunarea generala a actionarilor sau in consiliul de administratie, deciziilor celorlalti actionari, care privesc gajarea sau ipotecarea activelor societatii bancare, precum si acelor decizii care privesc fuziunea prin absorbtie sau lichidarea administrativa a acestora conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, daca prin fuziune sau lichidare administrativa s-ar putea aduce atingere intereselor statului.
    (3) Actiunea nominativa de control detinuta de stat la o societate bancara poate fi transformata in actiune nominativa comuna, prin hotarare a Guvernului.
    Art. 6
    (1) Pentru privatizarea fiecarei societati bancare se constituie, prin hotarare a Guvernului, la propunerea comuna a Bancii Nationale a Romaniei, Agentiei Nationale pentru Privatizare si Fondului Proprietatii de Stat, o comisie de privatizare care raspunde de atingerea obiectivelor prezentei legi si de respectarea principiilor de transparenta, rigoare si obiectivitate.
    (2) Comisia de privatizare va supraveghea toate operatiunile legate de privatizarea societatilor bancare in conditiile prezentei legi.
    (3) Comisia de privatizare se compune din 7 membri, dintre care unul este presedinte.
    (4) Functia de membru in comisia de privatizare este incompatibila cu calitatea de membru in consiliul de administratie al societatii bancare, de director in respectiva societate bancara sau de membru in consiliul ei de supraveghere, precum si cu prestarea oricarui gen de activitati de natura a-l face dependent de potentialii cumparatori ai pachetelor de actiuni oferite spre vanzare.
    (5) Membrii comisiei de privatizare nu pot dobandi, prin acte intre vii, actiuni ale societatii bancare intr-o perioada de 3 ani dupa incetarea mandatului, perioada in care le revine si obligatia de a pastra secretul absolut in ceea ce priveste faptele si informatiile la care au avut acces in exercitarea functiei lor si care se refera la societatea bancara a carei privatizare o supravegheaza.
    (6) Membrii comisiei de privatizare nu vor putea detine, inainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la incetarea functiei lor, functia de administrator, membru al comitetului de directie sau al celui de supraveghere al nici unei societati bancare care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, al uneia dintre filialele sau sucursalele acesteia, sau sa exercite o activitate retribuita in respectivele societati bancare.
    (7) Fiecare comisie de privatizare va prezenta Guvernului raport cu privire la operatiunea de privatizare pentru care a fost numita, atat la finalizarea acesteia, cat si cu ocazia finalizarii fiecarei etape a ei.
    Art. 7
    (1) Privatizarea societatilor bancare, prin oricare dintre procedeele si metodele prevazute la art. 2 si 4 din prezenta lege, se va realiza pe baza raportului de evaluare si a studiului de fezabilitate, intocmite de o firma specializata, selectata, prin licitatie, in conformitate cu normele metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, la propunerea comuna a Bancii Nationale a Romaniei, Agentiei Nationale pentru Privatizare si Fondului Proprietatii de Stat.
    (2) Raportul de evaluare a unei societati bancare se va intocmi in conformitate cu standardele internationale in materie. Studiul de fezabilitate va cuprinde, in mod obligatoriu, si recomandari privind:
    a) procedeul si metoda/metodele de privatizare care sunt indicate a fi utilizate;
    b) structura optima a actionariatului care trebuie sa rezulte dupa privatizare;
    c) cota maxima de capital social care poate fi dobandita de catre persoanele fizice si/sau persoanele juridice;
    d) cota maxima de capital social care poate fi oferita spre privatizare, intr-o singura etapa;
    e) cota de capital social care va fi rezervata statului, in conditiile art. 5 din prezenta lege;
    f) categoriile de actiuni care se pot emite, valoarea primei de emisiune si a pretului de vanzare, in cazul in care procedeul de privatizare cel mai indicat este majorarea de capital social sau o combinatie a acestuia cu vanzarea de actiuni de catre Fondul Proprietatii de Stat.
    (3) Principalele elemente ale raportului de evaluare si ale studiului de fezabilitate, insusite de comisia de privatizare, sunt supuse regimului de publicitate in principalele cotidiene de raspandire nationala, precum si in principalele saptamanale financiare internationale.
    Art. 8
    (1) Procedeele si metodele utilizate, precum si cotele de capital social care pot fi dobandite de persoanele fizice sau juridice in procesul de privatizate a societatilor bancare se stabilesc, pentru fiecare caz in parte, prin hotarare a Guvernului, la propunerea comisiei de privatizare, pe baza consultarii si a avizului comun al Agentiei Nationale pentru Privatizare, Bancii Nationale a Romaniei si Fondului Proprietatii de Stat.
    (2) Guvernul, la propunerea comisiei de privatizare, va hotari asupra circumstantelor in care pot fi modificate conditiile de privatizare a unei societati bancare, stabilite potrivit alineatului precedent.
    Art. 9
    (1) Cumpararea actiunilor achizitionate de la Fondul Proprietatii de Stat de catre persoanele prevazute la art. 2 lit. b) din prezenta lege se face atat in lei, cat si in valuta. Sumele in valuta incasate de Fondul Proprietatii de Stat pentru actiunile gestionate la societatile bancare si care fac obiectul unui contract de vanzare-cumparare vor fi cedate la rezerva valutara a statului, urmand ca Banca Nationala a Romaniei sa deconteze contravaloarea in lei a valutei primite, la cursul anuntat pentru ziua efectuarii tranzactiei.
    (2) In cazul in care procedeul de privatizare ales este majorarea capitalului social, inclusiv o combinatie a acestuia cu vanzarea de actiuni de catre Fondul Proprietatii de Stat, subscrierea actiunilor se efectueaza in lei, iar achitarea acestora se face atat in lei, cat si in valuta.
    (3) In cazul in care persoanele fizice sau persoanele juridice straine opteaza pentru efectuarea platii actiunilor in lei, total sau partial, acestea vor trebui sa faca dovada ca sumele respective au fost obtinute cu respectarea regimului valutar aplicabil in Romania.
    Art. 10
    (1) Bancile comerciale, persoane juridice de nationalitate romana sau straina, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, nu pot acorda credite pentru plata actiunilor dobandite de la Fondul Proprietatii de Stat sau pentru achitarea actiunilor subscrise in cazul majorarii de capital social la societatile bancare care se privatizeaza.
    (2) Persoanele fizice sau juridice romane sau straine nu pot utiliza credite obtinute din tara pentru achizitionarea, sub orice forma, a actiunilor emise de societatile bancare care intra sub incidenta prevederilor prezentei legi.
    (3) In cazul utilizarii creditelor obtinute din strainatate, este interzisa constituirea gajului asupra actiunilor care urmeaza a fi dobandite, pentru garantarea rambursarii acestora.
    (4) Dobandirea de actiuni cu incalcarea dispozitiilor alin. (1), (2) si (3) este lovita de nulitate absoluta.
    Art. 11
    Prevederile art. 48 si 49 din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991 si ale art. 8 din Legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare nu sunt aplicabile in cazul societatilor bancare care se privatizeaza potrivit prezentei legi.
    Art. 12
    (1) Sumele rezultate din vanzarea actiunilor gestionate de Fondul Proprietatii de Stat pentru societatile bancare care se privatizeaza potrivit prezentei legi se varsa la Fondul special de dezvoltare la dispozitia Guvernului.
    (2) Modul de utilizare a fondului prevazut la alin. (1) se stabileste prin lege.
    Art. 13
    (1) In termen de 60 de zile de la data privatizarii majoritatii capitalului social al unei societati bancare, va fi convocata adunarea generala extraordinara a actionarilor, in noua structura rezultata.
    (2) Adunarea generala extraordinara a actionarilor, prevazuta la alin. (1), va avea inscrisa pe ordinea de zi modificarea actelor constitutive si alegerea noilor administratori ai societatii bancare privatizate.
    (3) La societatile bancare cu capital social partial de stat, Fondul Proprietatii de Stat va fi reprezentat in consiliile de administratie proportional cu cota de capital social pe care o gestioneaza.
    Art. 14
    (1) Persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, care actioneaza direct sau indirect, individual sau impreuna si in legatura cu terti, nu vor putea dobandi dreptul de proprietate asupra unui numar de actiuni care reprezinta mai mult de 20% din capitalul social total al unei societati bancare care se privatizeaza potrivit prezentei legi, cu exceptia institutiilor financiar-bancare internationale reputate.
    (2) Pentru a putea dobandi dreptul de proprietate asupra unui numar de actiuni care reprezinta mai mult de 5% din capitalul social total al unei societati bancare, o persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care actioneaza direct sau indirect, individual sau impreuna si in legatura cu terti, trebuie sa obtina acordul prealabil expres al Bancii Nationale a Romaniei.
    (3) Dobandirea dreptului de proprietate asupra actiunilor unei societati bancare care se privatizeaza, cu incalcarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) si (2), constituie abatere de la normele de prudenta bancara si se sanctioneaza cu privarea dobanditorului de exercitiul drepturilor de vot aferente, precum si cu obligatia pentru acesta de a cesiona, in conditiile legii, cota de capital social astfel dobandita.
    (4) Banca Nationala a Romaniei va notifica consiliilor de administratie ale societatilor bancare privatizate despre pierderea dreptului de vot, in cazurile prevazute la alin. (3), precum si despre obligatiile ce revin persoanelor in cauza.
    (5) In cazul in care actiunile dobandite cu incalcarea prevederilor alin. (1) si (2) nu sunt cesionate in termen de 90 de zile de la data constatarii abaterii, Banca Nationala a Romaniei va dispune societatii bancare in cauza anularea actiunilor respective, emiterea de noi actiuni purtand acelasi numar si vanzarea acestora, urmand ca pretul incasat sa fie consemnat la dispozitia dobanditorului initial, dupa retinerea spezelor vanzarii.
    Art. 15
    Contractele de vanzare-cumparare anticipata a actiunilor, precum si orice alte intelegeri in legatura cu aceasta operatiune, incheiate inaintea perioadei stabilite prin actele normative care guverneaza privatizarea societatii bancare in cauza, sunt lovite de nulitate absoluta.
    Art. 16
    Guvernul impreuna cu Banca Nationala a Romaniei vor informa, trimestrial, pe baza rapoartelor comisiilor de privatizare, cele doua Camere ale Parlamentului cu privire la evolutia procesului de privatizare a societatilor bancare si la rezultatele acestuia.
    Art. 17
    (1) Operatiunile in legatura cu procesul de privatizare a societatilor bancare, care fac obiectul prezentei legi, nu sunt supuse controlului financiar al Curtii de Conturi.
    (2) Curtea de Conturi poate exercita exclusiv controlul preventiv asupra sumelor care se varsa la Fondul special de dezvoltare la dispozitia Guvernului.
    Art. 18
    (1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
    (2) In termenul prevazut la alin. (1), Agentia Nationala pentru Privatizare, Fondul Proprietatii de Stat si Banca Nationala a Romaniei vor supune Guvernului, spre aprobare, masurile organizatorice care se impun pentru aplicarea prezentei legi.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

                  PRESEDINTELE SENATUI
                        PETRE ROMAN

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

             p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                         VASILE LUPUSmartCity5

COMENTARII la Legea 83/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 83 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 83/1997
OUG 44 2002
privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar
Legea 521 2001
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 212/1999 privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar
OUG 45 2000
privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar si abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 130/1998 privind regularizarea cotelor de capital social in procesul de privatizare a bancilor, aprobata prin Legea nr. 41/1999
OUG 212 1999
privind modificarea Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar
Hotărârea 522 1999
privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 458/1997
OUG 84 1999
privind completarea art. 7 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar
OUG 33 1999
pentru stabilirea unor masuri in vederea privatizarii Banc Post - S.A.
OUG 88 1997
privind privatizarea societatilor comerciale
OUG 59 1997
privind destinatia sumelor incasate de Fondul Proprietatii de Stat in cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar
Hotărârea 458 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar
Decretul 193 1997
privind promulgarea Legii pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu