E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Articolul 9 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de Hotărârea 678 1998
Articolul 10 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de Hotărârea 678 1998
Articolul 11 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de Hotărârea 678 1998
Articolul 12 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de Hotărârea 678 1998
Articolul 13 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de Hotărârea 678 1998
Articolul 14 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de Hotărârea 678 1998
Articolul 15 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de Hotărârea 678 1998
Articolul 16 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de Hotărârea 678 1998
Articolul 6 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de Hotărârea 678 1998
Articolul 7 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de Hotărârea 678 1998
Articolul 8 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de Hotărârea 678 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de articolul 2 din actul Hotărârea 571 1998
Articolul 2 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de articolul 2 din actul Hotărârea 571 1998
Articolul 3 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de articolul 2 din actul Hotărârea 571 1998
Articolul 4 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de articolul 2 din actul Hotărârea 571 1998
Articolul 5 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de articolul 2 din actul Hotărârea 571 1998
Articolul 1 din actul Hotărârea 51 1992 abrogat de articolul 2 din actul Hotărârea 571 1998
Hotărârea 51 1992 in legatura cu Ordin 685 1997
Hotărârea 51 1992 republicat de articolul 3 din actul Hotărârea 71 1996
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 51 din  5 februarie 1992  * Republicata

privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 49 din  7 martie 1996


SmartCity3    *) Republicata in temeiul art. III din Hotararea Guvernului nr. 71 din 12 februarie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 35 din 19 februarie 1996.
    Hotararea Guvernului nr. 51 din 5 februarie 1992 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 24 februarie 1992 si a mai fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 616 din 12 noiembrie 1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 277 din 30 noiembrie 1993.

    Art. 1
    La darea in exploatare a cladirilor inalte si foarte inalte ori cu sali aglomerate, hotelurilor, spitalelor, caminelor pentru copii si batrani, cladirilor destinate persoanelor care nu se pot evacua singure, precum si a unor constructii in care se desfasoara activitati cu pericol de incendiu, este obligatorie obtinerea de catre proprietar a autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor*).
    Constructiile in care se desfasoara activitati cu pericol de incendiu, pentru care este obligatorie obtinerea autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor, sunt:
    a) statii de livrare a carburantilor pentru autovehicule (benzinarii);
    b) depozite destinate comercializarii in gros ori mic-gros a marfurilor si produselor combustibile sau a celor in ambalaje combustibile, cu aria totala (construit-desfasurata) de cel putin 600 mp si/sau cu inaltimea de depozitare mai mare de 4 m;
    c) spatii destinate comercializarii marfurilor si produselor combustibile sau a celor in ambalaje combustibile, cu aria totala (construit-desfasurata) mai mare de 100 mp;
    d) spatii in care se desfasoara activitati cu risc de izbucnire si propagare a incendiilor (productive, comerciale, expozitionale, pentru depozitare sau prestari de servicii etc.), amplasate in cladiri cu aglomerari de persoane, imobile de locuit si alte cladiri civile;
    e) amenajari provizorii, destinate desfasurarii unor spectacole sau manifestari culturale, artistice, religioase si/sau sportive, cu o capacitate de peste 200 de persoane;
    f) discoteci, sali de dans si de jocuri de noroc a caror capacitate este de peste 50 de persoane, ce constituie incaperi cu aglomerari de persoane.
    Autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor constituie actul prin care se certifica realizarea cerintelor esentiale de protectie impotriva incendiilor, prevazute in anexa la prezenta hotarare.

-------------------
   *) Conform art. II din Hotararea Guvernului nr. 71/1996, pentru categoriile de cladiri si constructii existente, proprietarii trebuie sa solicite autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor de la inspectiile teritoriale din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri pana la data de 20 mai 1996.


    Art. 2
    Inceperea lucrarilor de executie la cladirile si spatiile noi, precum si dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea de destinatie a celor existente, din categoriile mentionate la art. 1, este admisa numai dupa avizarea, la cererea investitorilor, a masurilor de prevenire si de stingere a incendiilor, cuprinse in documentatiile tehnico-economice de investitii.
    Art. 3
    Autorizatiile si avizele de prevenire si stingere a incendiilor se elibereaza, la cerere, in cel mult 30 de zile, de catre inspectiile teritoriale de prevenire a incendiilor din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri, in temeiul reglementarilor privind protectia impotriva incendiilor la proiectarea, realizarea, echiparea si dotarea constructiilor si instalatiilor, pe baza de documentatii tehnice.
    Formularele, procedura de autorizare si de avizare, precum si continutul documentatiilor prevazute la alin. 1 se vor stabili de catre Comandamentul Trupelor de Pompieri, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, si se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Activitatea de verificare a documentatiilor si la fata locului si/sau de consultanta in vederea eliberarii avizelor si a autorizatiilor de prevenire si stingere a incendiilor reprezinta prestare de serviciu, pentru care se platesc tarife in conditiile legii.
    Art. 4
    Inspectiile teritoriale de prevenire a incendiilor din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri vor controla respectarea masurilor si conditiilor stabilite in autorizatii si avize si vor lua, dupa caz, masurile prevazute de lege, inclusiv retragerea autorizatiilor, sesizand despre aceasta autoritatile administratiei publice locale.
    Art. 5
    Impotriva masurilor luate de catre inspectiile teritoriale de prevenire a incendiilor din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri cu privire la autorizatiile si avizele de prevenire si stingere a incendiilor, cei in cauza pot sa se adreseze organului emitent in termen de 30 de zile de la data comunicarii.
    Rezolvarea reclamatiei se face de catre comandantul unitatii militare teritoriale de pompieri.
    In cazul in care cel ce se considera vatamat in dreptul sau nu este multumit de solutia data reclamatiei sale, el poate sesiza instanta competenta in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei, potrivit Legii contenciosului administrativ.
    Art. 6
    Agentii economici si celelalte persoane juridice care au in proprietate sau in administrare directa instalatii cu tehnologii nucleare au obligatia sa-si asigure autospeciale, echipamente de comunicatie si de protectie specifice conditiilor de lucru si naturii riscurilor respective pentru interventia fortelor proprii in caz de incendiu si sa le puna la dispozitia celor chemate in sprijin.
    Unitatile care concura la proiectarea, constructia si exploatarea structurilor subterane ale metroului au obligatia sa asigure mijloacele si amenajarile specifice (trenuri, vagonete, platforme, autospeciale, dispozitive pentru deblocare, echipamente de comunicatie, de iluminat si de protectia respiratiei etc.), pentru interventia fortelor proprii in caz de incendiu si pentru salvarea persoanelor.
    Art. 7
    Intretinerea si exploatarea instalatiilor si a dotarilor comune de prevenire si stingere a incendiilor, precum si furnizarea apei si a altor substante stingatoare la parametrii necesari, in cazul agentilor economici constituiti prin reorganizarea marilor combinate, intreprinderi si platforme industriale, care au functionat potrivit Decretului nr. 70/1975, se asigura de catre agentii economici care au in patrimoniu constructiile si echipamentele pentru utilitatile respective, pe baza de conventie sau de contract.
    Art. 8
    La concesionarea, inchirierea sau darea in locatie de gestiune a capacitatilor de productie, spatiilor de depozitare, comercializare sau cazare in comun si a altor spatii cu destinatii ce presupun prezenta publicului, in actele care se incheie, potrivit legii, se vor prevedea in mod obligatoriu, dupa caz, responsabilitatile partilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, in raport cu normele specifice pentru ramura autoritatii concendente sau a locatorului.
    Art. 9
    Dispozitivele, masinile, instalatiile, sistemele si produsele destinate prevenirii si stingerii incendiilor, realizate in tara sau importate, trebuie sa indeplineasca conditiile performante specifice si se admit pentru utilizare numai daca sunt avizate de catre Comandamentul Trupelor de Pompieri.
    Art. 10
    Investitorul, proprietarul si/sau beneficiarul sunt obligati sa-si asigure mijloacele necesare pentru dotare, rezervele de substante stingatoare, echipamentele de interventie si de protectie individuala, iar in caz de incendiu, sa compenseze ori sa restituie contravaloarea acestora, in situatiile in care, la interventii, au fost folosite substantele si echipamentele fortelor participante la actiune.
    Formatiile civile de pompieri si echipajele navelor de stins incendii, cu acordul primarilor si al agentilor economici in subordinea carora functioneaza, pot efectua activitati si servicii de prevenire si stingere a incendiilor si in alte localitati sau unitati economice apropiate, pe baza de conventii sau de contracte incheiate intre parti, in limita dotarii si cu avizul unitatilor militare teritoriale de pompieri.
    Art. 11
    Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
    1. executarea, efectuarea probelor tehnologice, punerea in functiune ori darea in exploatare a oricarei constructii, instalatii, amenajari sau schimbari de destinatie, fara respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor, daca prin aceasta se creeaza un pericol pentru oameni, bunuri si animale;
    2. proiectarea, omologarea ori fabricarea mijloacelor tehnice destinate prevenirii si stingerii incendiilor fara avizul organelor prevazute de lege sau fara respectarea parametrilor functionali ai produsului omologat;
    3. transportul, depozitarea, pastrarea, manipularea sau intrebuintarea produselor si substantelor inflamabile, ori care prezinta pericol de explozie, cu incalcarea dispozitiilor legale;
    4. neasigurarea, potrivit legii, a conditiilor de alarmare, evacuare si salvare a persoanelor in caz de incendiu;
    5. folosirea instalatiilor utilitare si tehnologice, cu incalcarea reglementarilor specifice, daca prin aceasta se creeaza pericol de incendiu sau de explozie;
    6. neconstituirea formatiilor civile de pompieri, potrivit legii, ori desfiintarea acestora fara acordul unitatilor militare de pompieri;
    7. neasigurarea, la instalatiile cu tehnologii nucleare, a mijloacelor specifice prevazute la art. 6 alin. 1; neasigurarea mijloacelor si a amenajarilor specifice pentru interventia fortelor proprii, in caz de incendiu si pentru salvarea persoanelor, la structurile subterane ale metroului;
    8. utilizarea dispozitivelor, masinilor, instalatiilor, sistemelor, substantelor si produselor destinate prevenirii si stingerii incendiilor, neavizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri;
    9. neprevederea, in actele care se incheie la concesionarea, inchirierea sau darea in locatie de gestiune a capacitatilor de productie, a spatiilor de depozitare, comercializare sau cazare in comun si a altor spatii ce presupun prezenta publicului, a obligatiilor partilor privind prevenirea si stingerea incendiilor;
    10. incheierea de conventii sau de contracte de catre formatiile civile de pompieri pentru prestarea unor activitati si servicii de prevenire si stingere a incendiilor in alte localitati sau unitati economice, fara acordul primarilor sau al agentilor economici in subordinea carora functioneaza ori fara avizul unitatii militare teritoriale de pompieri;
    11. darea in exploatare a cladirilor si a constructiilor prevazute la art. 1, fara obtinerea, in prealabil, a autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor ori cu nerespectarea conditiilor stabilite in aceasta;
    12. inceperea lucrarilor de executie, precum si a celor de dezvoltare, modernizare sau schimbare de destinatie la cladirile si constructiile mentionate la art. 1, fara avizarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor cuprinse in documentatiile tehnico-economice de investitii;
    13. oprirea sau impiedicarea personalului imputernicit, potrivit legii, pentru executarea atributiilor de prevenire si stingere a incendiilor;
    14. neechiparea sau nedotarea cu mijloace tehnice destinate prevenirii si stingerii incendiilor sau nerespectarea conditiilor de functionare ori de utilizare a acestora, potrivit legii;
    15. permiterea accesului publicului in salile de spectacole sau in alte spatii si cladiri, peste capacitatea stabilita, daca astfel se ingreuiaza evacuarea in caz de incendiu;
    16. nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la depozitarea materialelor combustibile si a altora care, prin modul de asezare, pot crea pericole de incendiu sau pot ingreuia actiunea de interventie in caz de incendiu;
    17. proiectarea si trimiterea documentatiei spre executie a constructiilor, instalatiilor, amenajarilor sau schimbarilor de destinatie, fara respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor;
    18. executarea lucrarilor de sudura sau a unor operatiuni cum sunt taierea sau lipirea metalelor ori incalzirea cu flacara deschisa, in locuri cu pericol de incendiu, fara permis sau autorizatie ori in conditii ce pot crea pericol de incendiu, dupa caz;
    19. neindeplinirea in termen a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite de personalul imputernicit potrivit legii; nesolicitarea de catre proprietarii constructiilor existente, din categoriile prevazute la art. 1, a autorizatiei de prevenire si stingere a incendiilor in termenul legal;
    20. neasigurarea, blocarea sau neintretinerea in bune conditii a drumurilor si a altor cai de acces pentru mijloacele tehnice si pentru personalul prevazut pentru interventie in caz de incendiu;
    21. fumatul in locuri cu pericol de incendiu, stabilite si marcate in acest sens, iluminatul cu flacara deschisa ori facerea focurilor in aer liber, fara respectarea normelor de prevenire a incendiilor;
    22. neintocmirea planurilor de autoaparare impotriva incendiilor ori neasigurarea anuntarii incendiilor, de catre cei care au aceasta obligatie;
    23. folosirea sobelor si a celorlalte mijloace sau sisteme de incalzire locala, in conditii care prezinta pericol de incendiu;
    24. nerespectarea normelor si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor cu privire la culturile agricole, sectoarele agrozootehnice, depozitele de furaje si plante tehnice, padurile si terenurile cu vegetatie forestiera;
    25. neasigurarea instruirii personalului ori admiterea la lucru a angajatilor care nu cunosc normele si masurile de prevenire a incendiilor, precum si modul de actiune in caz de incendiu;
    26. nerespectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor, emise de ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, daca fapta nu constituie o alta contraventie prevazuta in prezenta hotarare.
    Art. 12
    Contraventiile prevazute la art. 11 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) cu amenda de la 800.000 lei la 1.000.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 1-8;
    b) cu amenda de la 500.000 lei la 800.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 9-14;
    c) cu amenda de la 300.000 lei la 500.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 15-20;
    d) cu amenda de la 100.000 lei la 300.000 lei, contraventiile prevazute la pct. 21-26.
    Amenzile se aplica persoanelor fizice care se fac vinovate de savarsirea contraventiei.
    Art. 13
    Contraventiile prevazute in prezenta hotarare se constata de catre personalul militar si civil din unitatile militare de pompieri ale Ministerului de interne, anume imputernicit in acest scop.
    Primarii pot constata contraventiile prevazute la art. 11 pct. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 si 26.
    Ofiterii si subofiterii de politie pot constata contraventiile prevazute la art. 11 pct. 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 si 23.
    Personalul anume atestat din cadrul ministerelor, departamentelor si al altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si din cadrul agentilor economici, care indeplineste atributii de indrumare si control pe linie de prevenire si stingere a incendiilor, constata contraventiile prevazute la art. 11 pct. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 si 26.
    Sefii formatiilor civile de pompieri constata contraventiile la normele de prevenire si stingere a incendiilor in unitatile si localitatile unde acestea sunt constituite.
    O data cu constatarea contraventiilor persoanele prevazute la alin. 1-4 aplica si sanctiunile.
    Pentru contraventiile constatate de sefii formatiilor civile de pompieri, aplicarea sanctiunilor se face de catre primar sau de catre conducatorul unitatii.
    Art. 14
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate face plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia.
    Art. 15
    Contraventiilor prevazute in prezenta hotarare le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
    Art. 16
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei*).
    Pe aceeasi data se abroga H.C.M. nr. 2285/1969 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor. Orice alte dispozitii contrare prezentei hotarari nu se mai aplica.

-------------
    *) Cu exceptia art. 1 alin. 1 si 2, art. 3 alin. 3, art. 9, art. 10, art. 11 pct. 8, 11, 12 si 19 si a art. 12, care vor intra in vigoare la data de 19 martie 1996.


    ANEXA 1


             CERINTE ESENTIALE DE PROTECTIE LA FOC A CLADIRILOR CIVILE

    1. Protectia la foc fata de vecinatati.
    2. Gradul de rezistenta la foc a cladirii si densitatea sarcinii termice de incendiu, precum si corelarea acestora cu destinatiile, numarul de caturi si aria construita.
    3. Limitarea propagarii focului in interiorul cladirii si pe fatade, precum si evacuarea fumului si a gazelor fierbinti.
    4. Asigurarea cailor de evacuare si de salvare a persoanelor si realizarea masurilor constructive de protectie la foc a cailor respective.
    5. Echiparea cu instalatii pentru detectarea, semnalizarea, anuntarea si alarmarea in caz de incendiu.
    6. Echiparea cu instalatii de stingere a incendiilor (hidranti, sprinklere, drencere, dioxid de carbon, spuma etc.).
    7. Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor.
    8. Alimentarea cu energie a consumatorilor aferenti sistemelor de protectie (centrale de avertizare, pompe si vane de incendiu, iluminat de siguranta, ventilatie de siguranta, lifturi de persoane si de interventie).
    9. Masurile constructive de prevenire a incendiilor la amplasarea si pe traseele instalatiilor utilitare (incalzire, electrice, gaze combustibile si tehnice, ventilare si conditionare).
    10. Dotarea cu autospeciale de stingere a incendiilor, cu mijloace de interventie, de protectie si de salvare.
    11. Cai de acces interioare si exterioare pentru interventie in caz de incendiu.
    12. Planul de autoaparare impotriva incendiilor.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 51/1992

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 51 din 1992
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu