E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 5 1999 abrogat de Hotărârea 23 2015
Hotărârea 5 1999 cuantum indexat prin Ordin 2207 2014
Hotărârea 5 1999 cuantum indexat prin Ordin 698 2014
Hotărârea 5 1999 cuantum indexat prin Ordin 882 2013
Hotărârea 5 1999 cuantum indexat prin Ordin 2722 2012
Hotărârea 5 1999 cuantum indexat prin Ordin 1444 2009
Hotărârea 5 1999 cuantum indexat prin Ordin 161 2009
Hotărârea 5 1999 cuantum indexat prin Ordin 464 2008
Hotărârea 5 1999 cuantum indexat prin Ordin 64 2008
Hotărârea 5 1999 cuantum indexat prin Ordin 148 2007
Articolul 31 din actul Hotărârea 5 1999 in legatura cu Ordin 33 2005
Articolul 31 din actul Hotărârea 5 1999 in legatura cu Ordin 408 2004
Articolul 31 din actul Hotărârea 5 1999 in legatura cu Ordin 52 2004
Articolul 31 din actul Hotărârea 5 1999 in legatura cu Ordin 346 2003
Articolul 31 din actul Hotărârea 5 1999 in legatura cu Ordin 42 2003
Articolul 31 din actul Hotărârea 5 1999 in legatura cu Ordin 344 2002
Articolul 31 din actul Hotărârea 5 1999 in legatura cu Ordin 46 2002
Articolul 31 din actul Hotărârea 5 1999 in legatura cu Ordin 500 2001
Articolul 31 din actul Hotărârea 5 1999 in legatura cu Ordin 25 2001
Articolul 31 din actul Hotărârea 5 1999 in legatura cu Ordin 540 2000
Hotărârea 5 1999 in legatura cu Ordin 3656 2000
Hotărârea 5 1999 in legatura cu Ordin 868 2000
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 1999 modificat de Ordin 85 2000
Hotărârea 5 1999 in legatura cu Ordin 455 1999
Articolul 1 din actul Hotărârea 5 1999 in legatura cu Ordin 137 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 5 din 14 ianuarie 1999

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 26 din 25 ianuarie 1999


SmartCity3


    In temeiul art. 13 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) In anul 1999, prevederile normelor mentionate la art. 1 se aplica experimental, urmand ca, pe baza concluziilor rezultate, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor sa faca, daca este cazul, propuneri pentru modificarea si completarea in mod corespunzator a acestora.
    (2) In aplicarea prevederilor alin. (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Finantelor vor prezenta Guvernului, pana la data de 15 decembrie 1999, raportul privind aplicarea experimentala a normelor care fac obiectul prezentei hotarari.
    Art. 3
    Criteriile privind autorizarea functionarii unitatilor emitente care pot desfasura activitate specializata in domeniul acordarii tichetelor de masa vor fi aprobate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului finantelor, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Alexandru Athanasiu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                            NORME
de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa

    CAP. 1
    Angajatori

    Art. 1
    (1) Angajatorii, persoane juridice sau fizice prevazute la art. 1 din Legea nr. 142/1998, stabilesc, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz, contractarea achizitionarii tichetelor de masa cu una sau mai multe unitati emitente.
    (2) Contractarea achizitionarii tichetelor de masa se face tinand seama de dispersia punctelor de lucru ale angajatorilor, de unitatile de alimentatie publica - cantine-restaurant, bufete si magazine alimentare, denumite in continuare unitati de alimentatie publica -, cu care unitatile emitente incheie direct contracte de prestari de servicii, precum si de calitatea serviciilor si de costul acestora oferit de unitatile de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente.
    Art. 2
    Angajatorii, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor, dupa caz, vor stabili prin contractele colective de munca clauze privind acordarea alocatiei individuale de hrana sub forma tichetelor de masa, care sa prevada:
    a) numarul salariatilor din unitate care pot primi lunar tichete de masa, precum si valoarea nominala a tichetului de masa, in limita celei prevazute de lege, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor;
    b) numarul de zile lucratoare din luna pentru care se distribuie tichete de masa salariatilor;
    c) criteriile de selectie privind stabilirea salariatilor care primesc tichete de masa, tinand seama de conditiile concrete de lucru in care isi desfasoara activitatea unele categorii de salariati, de prioritatile socioprofesionale si de alte elemente specifice activitatii.
    Art. 3
    Contractul pentru achizitionarea tichetelor de masa, incheiat intre angajator si unitatile emitente, va cuprinde clauze referitoare la:
    a) necesarul anual, semestrial sau trimestrial de tichete de masa si esalonarea pe luni a acestuia;
    b) costul imprimatului reprezentand tichetul de masa;
    c) conditiile in care tichetele de masa neutilizate de catre salariati se restituie unitatii emitente de catre angajatori;
    d) unitatile de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente, la care salariatii pot folosi tichetele de masa;
    e) conditiile privind responsabilitatile partilor si rezilierea contractului;
    f) alte clauze considerate necesare de catre parti.
    Art. 4
    Angajatorii care acorda tichete de masa salariatilor vor cuprinde in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate potrivit legii, intr-o pozitie distincta de cheltuieli, denumita "Tichete de masa", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masa, potrivit celor convenite cu organizatiile sindicale legal constituite sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
    Art. 5
    Pentru institutiile publice tichetele de masa pot fi acordate in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecarui ordonator de credite, la articolul bugetar "Tichete de masa".
    Art. 6
    Sumele reprezentand costul imprimatelor contractate cu unitatea emitenta si primite de catre angajator se suporta de catre angajatori din cheltuielile proprii. In cazul institutiilor publice, aceste sume se suporta de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale".
    Art. 7
    La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de masa se iau in calcul: valoarea nominala a tichetului de masa, convenita de partenerii sociali, numarul de salariati incadrati cu contract individual de munca care vor beneficia de tichete de masa si numarul de zile lucratoare aferente perioadei pentru care se acorda tichetele de masa.
    Art. 8
    Valoarea nominala inscrisa pe tichetul de masa nu poate depasi valoarea stabilita potrivit art. 3 din Legea nr. 142/1998.
    Art. 9
    Angajatorii distribuie salariatilor tichetele de masa, lunar, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare, cu respectarea stricta a prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 142/1998. Tichetele de masa nu pot fi distribuite de angajatori, daca acestia, la data stabilita pentru distribuire, nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a tichetelor de masa achizitionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentand tichetele de masa.
    Art. 10
    In cazul in care punctele de lucru ale salariatilor, prevazute in contractele individuale de munca, sunt situate in afara localitatii in care angajatorul isi are sediul, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate efectua zilnic, salariatii in cauza, cu confirmarea scrisa a angajatorului, pot utiliza un numar de tichete de masa, tinand seama de conditiile concrete de conservare a alimentelor si de perioada in care se afla la punctele de lucru respective.
    Art. 11
    Angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea si nu pot considera utilizat mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucrata din luna pentru care s-a efectuat distribuirea. Nu se considera zile lucrate perioadele in care salariatii:
    a) isi efectueaza concediul de odihna, potrivit Legii nr. 6/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor si, respectiv, potrivit contractelor colective de munca;
    b) beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit prevederilor Legii nr. 6/1992, precum si de zile festive si de sarbatoare legale, sau de alte zile libere acordate conform contractelor colective de munca;
    c) potrivit dispozitiilor legale, sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc indemnizatie zilnica sau lunara de delegare sau de detasare;
    d) se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de la locul de munca ori se afla in alte situatii stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.
    Art. 12
    Angajatorii sunt obligati sa organizeze o evidenta proprie, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 1, 1a) si 1b) la prezentele norme.

    CAP. 2
    Salariati

    Art. 13
    In perioada de aplicare experimentala a prezentelor norme, anul 1999, nominalizarea salariatilor carora li se acorda tichete de masa se face trimestrial.
    Art. 14
    Salariatii care au primit tichete de masa nominale sunt singurele persoane indreptatite sa utilizeze maximum doua tichete de masa pe zi lucratoare sau, dupa caz, un numar de tichete stabilit potrivit art. 10, in zilele lucratoare in care sunt prezenti la lucru si in exclusivitate pentru achitarea unei mese sau pentru achizitionarea de produse alimentare.
    Art. 15
    Numarul de tichete utilizate de un salariat intr-o luna este cel mult egal cu numarul de zile lucratoare in care este prezent la lucru in unitate si nu poate depasi numarul de zile lucrate, potrivit art. 11, stabilit de angajator.
    Art. 16
    Se interzice salariatului:
    a) utilizarea tichetelor de masa pentru achizitionarea altor produse decat cele alimentare;
    b) primirea unui rest de bani la tichetul de masa, in cazul in care suma corespunzatoare produselor alimentare solicitate este mai mica decat valoarea nominala a tichetului de masa;
    c) comercializarea tichetelor de masa in schimbul unor sume de bani;
    d) utilizarea unui numar de tichete de masa mai mare decat numarul de zile lucrate, stabilite potrivit art. 11. Contravaloarea tichetelor de masa utilizate in plus, inclusiv costul imprimatelor acestora, se recupereaza de catre angajator din drepturile salariale cuvenite salariatilor respectivi pentru munca prestata in luna in care tichetele de masa au fost utilizate.
    Art. 17
    Salariatul poate utiliza tichetele de masa pe baza legitimatiei de serviciu, vizata la zi, numai in unitatile de alimentatie publica cu care angajatorul/unitatea emitenta are incheiate contracte, in baza prevederilor Legii nr. 142/1998.
    Art. 18
    La sfarsitul fiecarei luni, la data stabilita de angajator sau la data desfacerii contractului individual de munca, salariatul are obligatia sa restituie angajatorului tichetele de masa neutilizate in cursul lunii respective.

    CAP. 3
    Unitati emitente

    Art. 19
    Potrivit Legii nr. 142/1998, unitatile emitente, persoane juridice infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, pot desfasura activitatea specifica de acordare a tichetelor de masa numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor potrivit criteriilor elaborate in baza prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 142/1998, aprobate prin ordin al ministrului finantelor.
    Art. 20
    In vederea desfasurarii activitatii specializate, unitatea emitenta utilizeaza unitati de alimentatie publica, cantine-restaurant, bufete, magazine alimentare, cu care incheie direct contracte pentru prestarea serviciilor respective.
    Art. 21
    Unitatile emitente inscriu in factura de livrare a tichetelor de masa, in vederea decontarii de catre angajator:
    a) numarul de ordine dintr-o serie continua, care caracterizeaza cronologia emisiei de tichete de masa a unitatii emitente, din care cea corespunzatoare numarului de tichete livrate angajatorului;
    b) pretul unitar al imprimatului reprezentand tichetul de masa sau valoarea totala a imprimatelor;
    c) valoarea nominala a unui tichet de masa imprimata pe acesta, din seria livrata;
    d) valoarea totala corespunzatoare numarului de tichete de masa livrat;
    e) numarul contului bancar distinct si denumirea bancii la care isi are deschis contul unitatea emitenta.
    Art. 22
    Unitatile emitente sunt obligate:
    a) sa deschida conturi sau subconturi bancare distincte, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a tichetelor de masa, respectiv incasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de masa achizitionate in baza contractelor incheiate cu acestia si rambursarea catre unitatile de alimentatie publica utilizate de sume, in exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de masa prezentate in baza contractelor incheiate intre unitatea emitenta si unitatile de alimentatie publica respective; inchiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai dupa ce unitatea emitenta face dovada organului bancar ca valoarea nominala a tichetelor de masa emise si incasate de unitatea emitenta a fost decontata integral unitatilor de alimentatie publica utilizate;
    b) sa organizeze o evidenta operativa proprie, potrivit formularelor prevazute ca model in anexele nr. 2, 2a) si 2b) la prezentele norme, si sa transmita date centralizatoare Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau, dupa caz, Ministerului Finantelor.
    Art. 23
    In cazul in care la unitatile emitente se constata ca nu s-a organizat evidenta operativa prevazuta la art. 22 lit. b), in cazul nerespectarii criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finantelor in baza carora s-a acordat autorizatia de functionare, precum si in cazul constatarii de catre organele abilitate potrivit legii a unor incalcari ale prevederilor Legii nr. 142/1998 in activitatea desfasurata de unitatea emitenta, Ministerul Finantelor poate dispune suspendarea ori, dupa caz, retragerea autorizatiei de functionare eliberate unitatilor emitente in cauza.
    Art. 24
    Imprimatul reprezentand tichetul de masa emis de unitatea emitenta trebuie sa contina urmatoarele elemente obligatorii:
    a) seria numerica intr-o ordine crescatoare, corespunzatoare numarului de tichete de masa comandat de catre angajator in baza contractului de achizitionare a tichetelor de masa;
    b) date care definesc angajatorul:
    - denumirea si sediul;
    - numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului;
    - codul fiscal;
    c) valoarea nominala a tichetului de masa, in cifre si in litere, care este inscrisa de angajator in comanda ferma transmisa unitatii emitente;
    d) perioada de valabilitate a tichetului de masa;
    e) spatiul pentru inscrierea numelui si prenumelui salariatului indreptatit sa utilizeze tichetul de masa;
    f) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari si produse alcoolice, precum si alte interdictii stabilite prin contractul incheiat intre angajator si unitatea emitenta;
    g) denumirea si sediul unitatii emitente;
    h) spatiul destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii de alimentatie publica la care salariatul a utilizat tichetul de masa.
    Art. 25
    Tichetele de masa primite de unitatile de alimentatie publica de la salariati si achitate de catre unitatile emitente, precum si tichetele de masa neutilizate de salariati si returnate de catre angajator unitatii emitente se pastreaza de catre aceasta o perioada stabilita potrivit dispozitiilor legale.

    CAP. 4
    Unitati de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente

    Art. 26
    In baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente, potrivit art. 20, unitatile de alimentatie publica au urmatoarele obligatii:
    a) sa respecte interdictiile prevazute pentru salariati la art. 16 lit. a) - c);
    b) sa completeze pe versoul fiecarui tichet de masa nominal utilizat de salariat data primirii tichetului de masa si sa aplice stampila unitatii de alimentatie publica ce a primit tichetul de masa;
    c) sa distribuie salariatilor produse alimentare, fara a diminua valoarea nominala a tichetului de masa cu eventuale sume rezultate din contractele lor incheiate cu unitatile emitente;
    d) sa prezinte unitatii emitente la termenele stabilite prin contract, tichetele de masa primite, datate si stampilate, in vederea decontarii, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 142/1998;
    e) alte obligatii stabilite in baza contractelor de prestari de servicii incheiate cu unitatile emitente.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 27
    (1) Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind emiterea, achizitionarea si utilizarea tichetelor de masa este prevazuta in anexa nr. 3 la prezentele norme. Modul de inregistrare si evidenta contabila se face cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
    (2) Tichetele de masa gestionate de catre angajatori, de unitatile emitente si unitatile de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente sunt bilete de valoare.
    (3) Evidenta miscarii tichetelor de masa se tine la valoarea nominala imprimata pe acestea.
    (4) Gestionarea tichetelor de masa se efectueaza, potrivit legii, de persoane imputernicite in scris de catre conducerea unitatilor angajatoare, respectiv a unitatilor emitente si a unitatilor de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente.
    Art. 28
    Modelul tichetului de masa, cu elementele obligatorii care se imprima pe acesta, este prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme.
    Art. 29
    In vederea monitorizarii aplicarii experimentale in anul 1999, angajatorii si unitatile emitente vor transmite lunar, pana la finele celei de-a doua decade a lunii urmatoare, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale informari privind desfasurarea activitatii de acordare a tichetelor de masa, anexand in copie formularele prevazute la art. 12 si, respectiv, la art. 22 lit. b).
    Angajatorii vor preciza in informari si elemente referitoare la: profilul de activitate al unitatii; rezultatul exercitiului financiar; numarul total de salariati; castigul salarial mediu pe unitate; castigul salarial al salariatilor carora li s-au acordat tichete de masa, precum si situatia socio-profesionala a acestora; motivatia eventualelor fluctuatii in randul salariatilor carora li s-au acordat tichete de masa.
    Art. 30
    (1) Pentru fundamentarea stabilirii numarului maxim de salariati care vor putea beneficia de tichete de masa dupa perioada de aplicare experimentala a prezentelor norme, unitatile emitente autorizate de Ministerul Finantelor vor prezenta in informarile transmise Ministerului Muncii si Protectiei Sociale in cursul anului 1999 situatia privind angajatorii potentiali care solicita contractarea achizitionarii tichetelor de masa.
    (2) La stabilirea angajatorilor unitatile emitente vor analiza gradul de rentabilitate a activitatii desfasurate de acestia, potrivit realizarilor din bugetele de venituri si cheltuieli ale anului anterior si ale anului in curs, precum si prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli proiectat pentru anul urmator.
    Art. 31
    (1) Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa se stabileste prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, semestrial, in raport cu indicele preturilor de consum la marfurile alimentare, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica.
    (2) Pentru semestrul I 1999, valoarea nominala indexata a unui tichet de masa se stabileste prin inmultirea valorii nominale maxime a unui tichet de masa, de 15.000 lei, cu indicele cresterii preturilor de consum inregistrat la marfurile alimentare, calculat ca raport intre nivelul mediu realizat al acestui indice pe semestrul II 1998 fata de media aceluiasi indice inregistrat pe semestrul I 1998.
    (3) Pentru semestrul II al anului 1999, indicele cresterii preturilor de consum la marfurile alimentare se stabileste ca raport intre nivelul mediu realizat al acestui indice pe semestrul I 1999 si nivelul mediu al acestui indice realizat in semestrul II 1998. In continuare aceasta formula de calcul va fi adaptata corespunzator.
    (4) Tinand seama de datele calendaristice la care se comunica indicii realizati ai preturilor de consum de catre Comisia Nationala pentru Statistica, valoarea nominala a unui tichet de masa, valabila in ultima luna a semestrului, se va utiliza si pentru urmatoarele doua luni ale semestrului urmator.
    (5) Valoarea nominala indexata a unui tichet de masa se va rotunji din 1.000 in 1.000 de lei si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 32
    Angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 142/1998, pot achizitiona, tipari si distribui tichete de masa, cu respectarea prevederilor art. 28, numai salariatilor proprii, incadrati cu contract individual de munca. In acest caz, angajatorii respectivi sunt obligati sa asigure evidenta, circulatia si pastrarea tichetelor de masa, astfel incat sa poata face dovada cheltuielilor efectuate in acest scop, in vederea aplicarii prevederilor art. 8 din Legea nr. 142/1998.
    Art. 33
    Unitatile emitente pot conveni cu angajatorii ca numele si prenumele salariatilor, beneficiari de tichete de masa, sa fie completate de una dintre cele doua parti.
    Art. 34
    Nu beneficiaza de prevederile Legii nr. 142/1998 salariatii care, potrivit unor dispozitii legale, au dreptul la masa gratuita, la diurna, la indemnizatie sau la alocatie de hrana.
    Art. 35
    In cazul cumulului de functii, tichetele de masa pot fi acordate numai de catre angajatorii unde salariatii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii.
    Art. 36
    Angajatorii, unitatile emitente si unitatile de alimentatie publica utilizate de unitatile emitente au obligatia de a pune la dispozitie organelor de control toate documentele necesare bunei desfasurari a actiunilor de control, sub sanctiunile prevazute de dispozitiile legale.
    Art. 37
    Ministerul Muncii si Protectiei Sociale impreuna cu Ministerul Finantelor pot emite precizari in aplicarea prezentelor norme.
    Art. 38
    Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a), 2b), 3 si 4 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA Nr. 1
    la norme

                         SITUATIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masa achizitionate, utilizate si returnate de catre angajatori in luna ... anul ....

    Denumirea angajatorului ...............................................
    Adresa:
    localitatea ..........................., str. ........... nr. ........,
    sectorul ......................, judetul ..............................
    Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului ............
    Codul fiscal ..........................................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    A - Nr. crt.
    B - Denumirea unitatii/unitatilor emitenta/emitente, numarul si data
        contractului incheiat pentru achizitionarea tichetelor de masa
    C - Explicatii
    D - Conform raportului contractual:
        angajator - unitate emitenta
    E - Tichetele de masa distribuite salariatilor
    F - Tichetele de masa returnate unitatii emitente
    G - Stocul final de tichete de masa
    H - Observatii: numarul si data documentului de decontare a tichetelor de
        masa cu unitatea emitenta si valoarea nominala a acestora
 _____________________________________________________________________________
|   |       |           |                      D                  |  |  |  |  |
|   |       |           |_________________________________________|  |  |  |  |
|   |       |           |Contractat |Achizitionat |Seriile        |  |  |  |  |
| A |   B   |     C     |           |             |tichetelor     |E |F |G |H |
|   |       |           |           |             |de masa        |  |  |  |  |
|   |       |           |           |             |achizitionate: |  |  |  |  |
|   |       |           |           |             |(de la ......  |  |  |  |  |
|   |       |           |           |             | la ........   |  |  |  |  |
|___|_______|___________|___________|_____________|_______________|__|__|__|__|
| 1.| ..... |- Numarul  |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |tichetelor |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |de masa    |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |- Valoarea |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |nominala   |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |totala a   |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |tichetelor |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |de masa    |           |             |               |  |  |  |  |
| 2.| ..... |- Numarul  |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |tichetelor |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |de masa    |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |- Valoarea |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |nominala   |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |totala a   |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |tichetelor |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |de masa    |           |             |               |  |  |  |  |
|___|_______|___________|___________|_____________|_______________|__|__|__|__|
|   |       |- Numarul  |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |tichetelor |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |de masa    |           |             |               |  |  |  | x|
|   |TOTAL: |           |           |             |               |  |  |  | x|
|   |       |- Valoarea |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |nominala   |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |totala a   |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |tichetelor |           |             |               |  |  |  |  |
|   |       |de masa    |           |             |               |  |  |  | x|
|___|_______|___________|___________|_____________|_______________|__|__|__|__|

      Conducatorul unitatii,           Conducatorul compartimentului
    ..........................            financiar-contabilitate,
                                              .................

    ANEXA Nr. 1a)
    la norme

                        SITUATIA ANALITICA
a tichetelor de masa distribuite salariatilor de catre angajatori in luna ..... anul ......

    Denumirea angajatorului ...............................................
    Adresa:
    localitatea ..........................., str. ........... nr. ........,
    sectorul ......................, judetul ..............................
    Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului ............
    Codul fiscal ..........................................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    A - Nr. crt.
    B - Numele si prenumele salariatului, beneficiar al tichetelor de masa
    C - Codul numeric personal
    D - Numarul de zile lucratoare stabilite potrivit art. 11 din Normele de
        aplicare a Legii nr. 142/1998
    E - Numarul tichetelor de masa distribuite nominal
    F - Seria tichetelor de masa distribuite nominal (de la ..... la .....)
    G - Semnatura salariatului
    H - Numarul de zile lucrate stabilit potrivit art. 11 din Normele de
        aplicare a Legii nr. 142/1998
     _______________________________________________________________
    |  A  |    B    |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |
    |_____|_________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
    |     |         |       |       |       |       |       |       |
    |_____|_________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
    |     | TOTAL:  |   x   |       |       |       |   x   |       |
    |_____|_________|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

      Conducatorul unitatii,           Conducatorul compartimentului
    ..........................            financiar-contabilitate,
                                              .................

    ANEXA Nr. 1b)
    la norme

                            SITUATIA ANALITICA
a tichetelor de masa returnate de salariati angajatorilor in luna .... anul ....

    Denumirea angajatorului ...............................................
    Adresa:
    localitatea ..........................., str. ........... nr. ........,
    sectorul ......................, judetul ..............................
    Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului ............
    Codul fiscal ..........................................................

 ____________________________________________________________________________
|Nr. |Numele si    |Codul   |Numarul   |Seria     |Semnatura   |Semnatura    |
|crt.|prenumele    |numeric |tichetelor|tichetelor|salariatului|persoanei    |
|    |salariatului,|personal|de masa   |de masa   |            |imputernicite|
|    |beneficiar al|        |returnate |returnate |            |de angajator |
|    |tichetelor   |        |   de     |          |            |sa primeasca |
|    |de masa      |        | salariat |          |            |tichetele    |
|    |             |        |          |          |            |de masa      |
|    |             |        |          |          |            |returnate    |
|____|_____________|________|__________|__________|____________|_____________|
|    |             |        |          |          |            |             |
|    |             |        |          |          |            |             |
|____|_____________|________|__________|__________|____________|_____________|
|    | TOTAL:      |   x    |          |          |      x     |      x      |
|____|_____________|________|__________|__________|____________|_____________|

      Conducatorul unitatii,           Conducatorul compartimentului
    ..........................            financiar-contabilitate,
                                              .................

    ANEXA Nr. 2
    la norme

                        SITUATIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masa emise de unitatea emitenta in semestrul ...... anul .....

    Denumirea unitatii emitente ...........................................
    Adresa:
    localitatea ..........................., str. ........... nr. ........,
    sectorul ......................, judetul ..............................
    Numarul autorizatiei de functionare ...................................
    Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului ............
    Codul fiscal ..........................................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    A - cantitatea
    B - valoarea
 _____________________________________________________________________________
|    |                |    |         |                  din care:             |
|____|________________|____|_________|________________________________________|
|Nr. |  Explicatii    |U.M.|Total    |Luna |Luna  |Luna   |Luna  |Luna |Luna  |
|crt.|                |    |semestrul|  I  |a II-a|a III-a|a IV-a|a V-a|a VI-a|
|    |                |    |......   |     |      |       |      |     |      |
|    |                |    |_________|_____|______|_______|______|_____|______|
|    |                |    |  A | B  |A |B |A |B  |A  |B  |A  |B |A |B |A |B  |
|____|________________|____|____|____|__|__|__|___|___|___|___|__|__|__|__|___|
| 1  |Tichete de masa |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |achizitionate   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |si decontate    |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |de angajatori,  |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |conform anexei  |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |nr. 2a)         |  x |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
| 2  |Tichete de masa |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |returnate de    |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |catre angajatori|    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |ca neutilizate  |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |de salariati in |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |unitatile de    |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |alimentatie     |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |publica         |  x |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
| 3  |Tichete de masa |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |decontate       |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |unitatilor de   |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |alimentatie     |    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |publica, conform|    |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|    |anexei nr. 2b)  |  x |    |    |  |  |  |   |   |   |   |  |  |  |  |   |
|____|________________|____|____|____|__|__|__|___|___|___|___|__|__|__|__|___|

    Cantitate = numarul total de tichete de masa.

      Conducatorul unitatii,           Conducatorul compartimentului
            emitente                      financiar-contabilitate,
    .........................                 .................

    ANEXA Nr. 2a)
    la norme

                     SITUATIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masa pe angajatori in luna .... anul ....

    Denumirea unitatii emitente ...........................................
    Adresa:
    localitatea ..........................., str. ........... nr. ........,
    sectorul ......................, judetul ..............................
    Numarul autorizatiei de functionare ...................................
    Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului ............
    Codul fiscal ..........................................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    A - Nr. crt.
    B - Denumirea angajatorilor
    C - Codul fiscal
    D - Numarul tichetelor de masa achizitionate
    E - Seriile tichetelor de masa achizitionate (de la .... la .....)
    F - Valoarea nominala a unui tichet de masa
    G - Valoarea tichetelor de masa achizitionate (col. 3 x col. 5)
    H - Numarul si data actului de achizitionare si de decontare a tichetelor
        de masa
    I - Numarul tichetelor de masa returnate de catre angajator
    J - Numarul si data documentului de returnare, in care sa se specifice
        seriile tichetelor de masa returnate
     ___________________________________________________________________
    | A  |  B   |  C   |  D   |  E   |  F   |  G   |  H   |  I   |  J   |
    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
    |____|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
    | 0  |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |
    |____|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
    |____|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

       Conducatorul unitatii emitente,    Conducatorul compartimentului
     ..................................      financiar-contabilitate,
                                                .................

    ANEXA Nr. 2b)
    la norme

                        SITUATIA CENTRALIZATOARE
a tichetelor de masa pe unitati de alimentatie publica utilizate de unitatea emitenta in luna .... anul ...

    Denumirea unitatii emitente ...........................................
    Adresa:
    localitatea ..........................., str. ........... nr. ........,
    sectorul ......................, judetul ..............................
    Numarul autorizatiei de functionare ...................................
    Numarul de inmatriculare la oficiul registrului comertului ............
    Codul fiscal ..........................................................

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

    A - Nr. crt.
    B - Denumirea unitatii de alimentatie publica
    C - Numarul tichetelor de masa primite de la salariati
    D - Valoarea totala a tichetelor de masa primite de la salariati
    E - Numarul tichetelor de masa decontate de catre unitatea emitenta
    F - Valoarea totala a tichetelor de masa, decontata unitatii de alimentatie
        publica de catre unitatea emitenta
    G - Numarul si data documentului de decontare
    H - Observatii
     _______________________________________________________________
    |   A   |   B   |   C   |   D   |   E   |   F   |   G   |   H   |
    |       |       |       |       |       |       |       |       |
    |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
    |   0   |   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |
    |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|
    |       |       |       |       |       |       |       |       |
    |_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|_______|

     Conducatorul unitatii emitente,    Conducatorul compartimentului
    .................................      financiar-contabilitate,
                                               .................

    ANEXA Nr. 3
    la norme

                    INREGISTRAREA IN CONTABILITATE
a operatiunilor privind emiterea, achizitionarea si utilizarea tichetelor de masa

    I. Pentru angajatorii, unitatile emitente si unitatile de alimentatie publica, care efectueaza operatiunile de acordare si utilizare a tichetelor de masa

    A. La agenti economici
    1. In contabilitatea angajatorilor
    a) achizitionarea tichetelor de masa de la unitatile emitente
      %    = 401          - cu valoarea totala a facturii de livrare a
    5328/                   tichetelor de masa
    analitic              - cu valoarea totala nominala a tichetelor de masa
    tichete                 achizitionate
    de masa

    628/x                 - costul imprimatelor (tichete de masa)
    4426                  - T.V.A. deductibila, aferenta costului imprimatelor

    b) decontarea contravalorii tichetelor de masa catre unitatile emitente
    401       = 5121      - cu valoarea totala a facturii

    c) includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor de masa acordate
salariatilor
    604       = 5328/     - cu valoarea nominala a tichetelor de masa acordate
                analitic
                distinct
                tichete
                de masa

    d) restituirea de catre salariati, la sfarsitul lunii, a tichetelor de masa nefolosite
    5328/     = 758/      - cu valoarea nominala a tichetelor de masa
    analitic    analitic    nefolosite
    distinct    distinct

    e) imputarea tichetelor de masa utilizate de salariati intr-un numar mai mare decat numarul de zile lucrate
    4282      = 758       - cu valoarea nominala a tichetelor de masa imputate
                            (inclusiv costul imprimatelor)

    f) returnarea catre unitatile emitente a tichetelor de masa nefolosite, pe baza facturii
    411       = 5328/     - cu valoarea totala a facturii reprezentand valoarea
                tichete     nominala a tichetelor de masa
                de masa

    5121      = 411       - incasarea valorii facturii privind tichetele de
                            masa returnate.

    2. In contabilitatea unitatilor emitente
    a) procurarea tichetelor de masa tiparite la terti
       %      = 401       - cu valoarea totala a facturii
    3018/                 - costul de tiparire a tichetelor de masa
    analitic
    distinct
    4426                  - cu T.V.A. aferenta

    b) plata facturii privind tichetele de masa procurate
    401       = 5121

    c) livrarea catre angajatori a tichetelor de masa facturate
    411       =  %        - cu valoarea totala a facturii
                462/      - cu valoarea nominala a tichetelor de masa livrate
                analitic
                distinct
                708       - cu valoarea tichetelor livrate, reprezentand costul
                            imprimatelor
                4427      - cu T.V.A. aferenta costului imprimatelor

    5121      = 411       - incasarea valorii facturii privind tichetele de
                            masa facturate

    d) decontarea catre unitatile de alimentatie publica a valorii tichetelor de masa utilizate
    462/      = 5121      - cu valoarea facturii tichetelor de masa utilizate
    analitic                (numarul tichetelor de masa utilizate si valoarea
    distinct                nominala)

    e) primirea tichetelor de masa neutilizate de la angajatori
    462/      = 401       - cu valoarea totala a tichetelor de masa
    analitic                neutilizate, restituite conform facturii
    distinct

    401       = 5121      - plata valorii tichetelor de masa restituite de
                            angajator

    3. In contabilitatea unitatilor de alimentatie publica
    411       =  %        - cu valoarea totala a facturii, inclusiv T.V.A.
                            aferenta
                707       - cu valoarea nominala a tichetelor de masa primite
                            de la salariatii angajatorilor (exclusiv T.V.A.)
                4427      - cu T.V.A. aferenta
    635       = 446/      - cu diferenta dintre valoarea nominala a tichetului
                analitic    de masa si suma corespunzatoare alimentelor
                distinct    acordate, care se varsa la bugetul de stat

    5121      = 411       - incasarea valorii tichetelor de masa primite de la
                            salariatii angajatorilor

    B. La institutii publice si organizatii obstesti
    - procurarea de tichete de masa pe baza facturii primite de la unitatea emitenta
      - pentru valoarea imprimatelor                     600      = 234
      - pentru valoarea nominala a tichetelor de masa    159.08*) = 234
      - plata unitatii emitente                          234      = 700, 117
                                                                    120 etc.
    - distribuirea in ultima decada a lunii a
      tichetelor de masa catre salariati,
      pentru luna urmatoare
      - cu valoarea nominala                             410, 417 = 159.08
                                                         420 etc.
      - cu valoarea imprimatelor                         410, 417 = 600
                                                         420 etc.
    - la sfarsitul lunii, restituirea de catre
      salariati a tichetelor de masa neutilizate,
                                                         159.08   = 410, 417
                                                                    420 etc.
    - predarea la unitatile emitente a tichetelor
      de masa neutilizate, pe baza de factura
                                                         220      = 159.08
    - incasarea de la unitatile emitente a
      contravalorii tichetelor de masa restituite
                                                         700, 117 = 220
                                                         120 etc.
    - la sfarsitul lunii urmatoare, sumele imputate
      salariatilor pentru tichetele de masa utilizate
      si necuvenite (inclusiv costul imprimatelor)
                                                         220      = 410, 417
                                                                    420 etc.

    - retinerea sumelor necuvenite                       230      = 220
------------
    *) 159.08 - tichete de masa

    II. Pentru angajatorii care au organizate cantine-restaurant, bufete
    In contabilitatea angajatorului
    a) achizitionarea tichetelor de masa tiparite la terti
      %      = 401       - cu valoarea totala a facturii privind tichetele de
                           masa tiparite
    3018/                - costul de tiparire a tichetelor de masa
    analitic
    distinct
    4426                  - T.V.A. aferenta
     si
    concomitent
    5328/     = 462       - cu valoarea nominala a tichetelor de masa
    analitic
    distinct

    b) includerea pe cheltuieli a valorii tichetelor de masa
    604/      = 5328/     - cu valoarea nominala a tichetelor de masa
    analitic    analitic    distribuite
    distinct    distinct
    658       = 3018/     - costul tichetelor de masa distribuite
                analitic
                distinct

    c) decontarea tichetelor de masa de catre cantine-restaurant, bufete
    462       = 481/      - cu valoarea nominala a tichetelor de masa utilizate
                analitic    de salariati
                distinct
         si
    481/      =  5121     - cu valoarea nominala a tichetelor de masa utilizate
    analitic                de salariati
    distinct

    d) restituirea de catre salariati a tichetelor de masa neutilizate catre angajator
    5328/     = 758       - cu valoarea nominala a tichetelor de masa
    analitic                restituite
    distinct

    e) distrugerea tichetelor de masa neutilizate sau neconsumate la termenul stabilit de lege, pe baza procesului-verbal incheiat potrivit legii
    462       = 5328/     - cu valoarea nominala a tichetelor de masa distruse
                analitic
                distinct

    f) imputarea tichetelor de masa utilizate de salariati intr-un numar mai mare decat numarul de zile lucrate
    4282      = 758       - cu valoarea nominala a tichetelor de masa imputate
                            (inclusiv costul imprimatelor)

    ANEXA Nr. 4
    la norme

                         MODEL DE TICHET DE MASA
                                - fata -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|  Denumirea, sediul, codul fiscal               Imprimarea interdictiei de    |
|  si numarul de inmatriculare la        ------> acordare a unui rest in       |
|  oficiul registrului comertului       |        bani la tichetul de masa      |
|  ale angajatorului care acorda        |                                      |
|  salariatilor tichete de masa.        |                                      |
|                                       |        Valoarea nominala in lei      |
|                ^                      |        (in cifre si in litere).      |
|                |_____                 |                           ^          |
|                  ....|................|.........................  |          |
|                  :   |       Se interzice acordarea unui rest  :  |          |
|                  :   |       de bani la tichetul de masa.      :  |          |
|                  :                      *15.000 lei* __________:__|          |
| Seria numerica   :           *Cincisprezece mii lei*           :             |
|       ^          :                                             :             |
|       |__________:__ 000004231                                 :             |
|         _________:_________                                    :             |
|        |         :   _     |      |____________________    ____:_______      |
|        v         : _| |    |                           |       :       |     |
| Spatiu pentru    :| |_|----------------------------    |_____  :       v     |
| inscrierea       :|      Numele si prenumele                 | : Perioada de |
| numelui si       :|      Codul numeric personal              | : valabilitate|
| prenumelui       :|    -----------------------------------   | : a tichetului|
| salariatului     :|   |  |||||||||||||||||||||||||||||||  |  | : de masa     |
| indreptatit sa   :|    -----------------------------------   | :             |
| utilizeze        :|.....|....................................|.:             |
| tichetul de masa  |   __|____________________________________|               |
| si codul numeric  |  |  |                                                    |
| personal          |  |  |      Ca elemente de securitate se pot utiliza:     |
|                   |  |  |      - microlinii care nu se disting la fotocopiat |
|                   ------|----> - banda cu reflexe variabile                  |
|                         -----> - codul cu bare al unitatii emitente care     |
|                                contine elemente de gestiune a tichetelor de  |
|                                masa                                          |
|                                - alte elemente de securitate stabilite       |
|                                de unitatea emitenta                          |
|______________________________________________________________________________|

                      MODEL DE TICHET DE MASA
                              - verso -
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                                                     Imprimarea               |
|                                             ------> interdictiilor           |
|                    ........................|....... la utilizarea            |
|                    :                       |      : tichetelor de masa       |
|                    : Data                         : de catre salariati       |
|                    :                     ______   :                          |
|         ___________:______              | L.S. |--:--> Spatiu destinat       |
|        |           :                    |______|  :    aplicarii stampilei   |
|        v           :                              :    unitatii de           |
| Data la care a     :                              :    alimentatie publica   |
| fost utilizat      : Unitatea emitenta            :                          |
| tichetul de masa,  :                        ------:--> Denumirea si sediul   |
| inscrisa de        :..............................:    unitatii emitente     |
| unitatea de                                                                  |
| alimentatie publica                                                          |
|                                                                              |
|   NOTA:                                                                      |
|   Ca element de securitate: textele de pe verso sunt imprimate folosind      |
|   cerneala fluorescenta care isi schimba culoarea in cazul in care tichetul  |
|   de masa este fotocopiat.                                                   |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 5/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 5 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 5/1999
Hotărârea 23 2015
Ordin 2207 2014
Ordin 698 2014
Ordin 882 2013
Ordin 2722 2012
Ordin 1444 2009
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2009
Ordin 161 2009
privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2009
Ordin 464 2008
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 2008
Ordin 64 2008
privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2008
Ordin 148 2007
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2007
Ordin 33 2005
privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2005
Ordin 408 2004
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 2004
Ordin 52 2004
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2004
Ordin 346 2003
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 2003
Ordin 42 2003
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2003
Ordin 344 2002
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2002
Ordin 46 2002
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2002
Ordin 500 2001
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 2001
Ordin 25 2001
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2001
Ordin 540 2000
pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 2000
Ordin 868 2000
pentru aprobarea Precizarilor la Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
Ordin 3656 2000
pentru aprobarea Precizarilor la Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa
Ordin 85 2000
privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2000
Ordin 455 1999
privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999
Ordin 137 1999
privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 1999, potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 5/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu