Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 446 din  7 iunie 1996

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 127 din 19 iunie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996 si al art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994 si republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 3 al articolului 2.8 va avea urmatorul cuprins:
    "Nu este admisa achizitionarea de bunuri sau de servicii la preturi sau tarife superioare celor stabilite de Ministerul Finantelor, potrivit reglementarilor legale in vigoare, in cazul achizitiilor bunurilor sau serviciilor ale caror preturi sau tarife sunt stabilite sub supravegherea Ministerului Finantelor. De asemenea, nu se pot achizitiona bunuri la preturi mai mari decat preturile negociate de unitatile producatoare cu capital majoritar de stat cu comerciantii, care, potrivit legii, reprezinta limita maxima. Nu este admisa nici achizitionarea de bunuri sau de servicii ale caror caracteristici, respectiv calitati, depasesc necesitatile concrete de utilizare ale persoanei juridice achizitoare."
    2. Articolul 2.9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.9. - Achizitiile publice de bunuri sau de servicii se fac de la producatorii sau comerciantii romani, exceptie facand urmatoarele cazuri, cand la procedura de achizitie pot participa si ofertanti straini:
    A. Cand valoarea achizitiei publice de bunuri sau de servicii depaseste 600.000.000 lei si numai daca si contractantii romani se bucura de un tratament similar in cadrul procedurilor de achizitie organizate de persoanele juridice achizitoare din tarile a caror nationalitate o are contractantul strain.
    Acceptarea, in acest caz, la licitatie a ofertantilor straini se va face numai pe baza confirmarii scrise, date de catre Ministerul Comertului, prin care se certifica ca sunt indeplinite conditiile de reciprocitate prevazute la alineatul precedent.
    B. Indiferent de valoarea bunurilor sau a serviciilor, in urmatoarele situatii:
    a) bunurile sau serviciile ce urmeaza a se achizitiona nu se pot realiza de catre agentii economici autohtoni;
    b) bunurile sau serviciile ce urmeaza a se achizitiona nu pot fi realizate, de catre agentii economici autohtoni, in cantitatile si sortimentele solicitate de catre persoana juridica achizitoare."
    3. Dupa articolul 2.9 se introduce articolul 2.9^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.9^1. - In vederea achizitionarii de bunuri sau de servicii din import, persoana juridica achizitoare va intocmi o nota din care sa rezulte urmatoarele:
    - necesitatea si oportunitatea achizitiei;
    - caracteristicile tehnice ale bunurilor sau calitatea serviciilor;
    - valoarea estimativa a achizitiei;
    - existenta fondurilor destinate achizitiei;
    - necesitatea achizitiei din import si incadrarea in una dintre conditiile prevazute la art. 2.9 lit. A si B;
    - procedura de achizitie ce se impune a fi utilizata.
    Nota cuprinzand elementele mentionate mai sus se aproba de catre ordonatorul de credite bugetare.
    In cazul in care se impune ca bunurile sau serviciile sa fie achizitionate prin licitatie publica, se elaboreaza caietul de sarcini potrivit prevederilor prezentului regulament.
    Caietul de sarcini pentru achizitia de bunuri sau de servicii din import, intocmit pe baza notei prevazute mai sus, se supune aprobarii ordonatorului de credite bugetare si a comisiei de licitatie desemnate in acest scop.
    Comisia de licitatie va aproba caietul de sarcini numai in cazul in care considera ca nu exista o alternativa pentru achizitia de bunuri sau de servicii similare din tara.
    Aprobarea comisiei de licitatie este valabila numai in cazul votului favorabil a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai.
    In cazul in care nu se obtine votul favorabil a cel putin 2/3 din numarul membrilor comisiei de licitatie, nu se poate organiza licitatia, situatie in care ordonatorul de credite bugetare va lua masura achizitiei unor bunuri sau servicii similare din tara, cu respectarea prevederilor legale.
    Cuantumul sumei prevazute la art. 2.9 lit. A se va actualiza periodic de catre Ministerul Finantelor, in functie de evolutia cursului de schimb valutar al DST."
    4. La articolul 2.13 se introduc doua noi alineate, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Persoana juridica achizitoare poate sa prevada in caietul de sarcini si, respectiv, in contractul de achizitie ca pentru bunurile sau serviciile ramase de executat, preturile sau tarifele prevazute in contract pot fi majorate cu acordul partilor si cu avizul Ministerului Finantelor in cazul in care contractantul nu poate continua livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor la preturile sau tarifele la care cu fost contractate, datorita majorarii preturilor sau a tarifelor unor bunuri sau servicii, al caror nivel se stabileste sub supravegherea Ministerului Finantelor, sau datorita majorarii preturilor negociate pentru unele bunuri de catre unitatile producatoare cu capital majoritar de stat cu comerciantii, care, potrivit legii, reprezinta limita maxima. Contractantii pot sa-si modifice in mod corespunzator contractele incheiate, printr-un act aditional, pentru partea ramasa de executat ce cade sub incidenta dispozitiilor prezentei hotarari.
    La majorarea preturilor si, respectiv, a tarifelor bunurilor sau serviciilor contractate pot fi avute in vedere cel mult influentele primite ca urmare a majorarii preturilor sau a tarifelor mentionate la alineatul precedent, precum si incadrarea in creditele bugetare aprobate prin bugetul propriu al persoanei juridice achizitoare."
    5. Dupa articolul 5.3 se introduce articolul 5.4 care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5.4. - Caietul de sarcini va fi pus la dispozitia ofertantilor numai dupa aprobarea lui de catre ordonatorul de credite bugetare."
    Art. 2
    Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994 si republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15/1996, cu modificarile si completarile aduse prin Hotararea Guvernului nr. 224/1996 si prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                           PRIM-MINISTRU
                         NICOLAE VACAROIU

                                Contrasemneaza
                                Ministru de stat,
                                ministrul finantelor,
                                Florin Georgescu

SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 446/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 446 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu