Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 446 din  7 iunie 1996

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 127 din 19 iunie 1996


SmartCity3


    In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996 si al art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994 si republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 23 ianuarie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Alineatul 3 al articolului 2.8 va avea urmatorul cuprins:
    "Nu este admisa achizitionarea de bunuri sau de servicii la preturi sau tarife superioare celor stabilite de Ministerul Finantelor, potrivit reglementarilor legale in vigoare, in cazul achizitiilor bunurilor sau serviciilor ale caror preturi sau tarife sunt stabilite sub supravegherea Ministerului Finantelor. De asemenea, nu se pot achizitiona bunuri la preturi mai mari decat preturile negociate de unitatile producatoare cu capital majoritar de stat cu comerciantii, care, potrivit legii, reprezinta limita maxima. Nu este admisa nici achizitionarea de bunuri sau de servicii ale caror caracteristici, respectiv calitati, depasesc necesitatile concrete de utilizare ale persoanei juridice achizitoare."
    2. Articolul 2.9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.9. - Achizitiile publice de bunuri sau de servicii se fac de la producatorii sau comerciantii romani, exceptie facand urmatoarele cazuri, cand la procedura de achizitie pot participa si ofertanti straini:
    A. Cand valoarea achizitiei publice de bunuri sau de servicii depaseste 600.000.000 lei si numai daca si contractantii romani se bucura de un tratament similar in cadrul procedurilor de achizitie organizate de persoanele juridice achizitoare din tarile a caror nationalitate o are contractantul strain.
    Acceptarea, in acest caz, la licitatie a ofertantilor straini se va face numai pe baza confirmarii scrise, date de catre Ministerul Comertului, prin care se certifica ca sunt indeplinite conditiile de reciprocitate prevazute la alineatul precedent.
    B. Indiferent de valoarea bunurilor sau a serviciilor, in urmatoarele situatii:
    a) bunurile sau serviciile ce urmeaza a se achizitiona nu se pot realiza de catre agentii economici autohtoni;
    b) bunurile sau serviciile ce urmeaza a se achizitiona nu pot fi realizate, de catre agentii economici autohtoni, in cantitatile si sortimentele solicitate de catre persoana juridica achizitoare."
    3. Dupa articolul 2.9 se introduce articolul 2.9^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2.9^1. - In vederea achizitionarii de bunuri sau de servicii din import, persoana juridica achizitoare va intocmi o nota din care sa rezulte urmatoarele:
    - necesitatea si oportunitatea achizitiei;
    - caracteristicile tehnice ale bunurilor sau calitatea serviciilor;
    - valoarea estimativa a achizitiei;
    - existenta fondurilor destinate achizitiei;
    - necesitatea achizitiei din import si incadrarea in una dintre conditiile prevazute la art. 2.9 lit. A si B;
    - procedura de achizitie ce se impune a fi utilizata.
    Nota cuprinzand elementele mentionate mai sus se aproba de catre ordonatorul de credite bugetare.
    In cazul in care se impune ca bunurile sau serviciile sa fie achizitionate prin licitatie publica, se elaboreaza caietul de sarcini potrivit prevederilor prezentului regulament.
    Caietul de sarcini pentru achizitia de bunuri sau de servicii din import, intocmit pe baza notei prevazute mai sus, se supune aprobarii ordonatorului de credite bugetare si a comisiei de licitatie desemnate in acest scop.
    Comisia de licitatie va aproba caietul de sarcini numai in cazul in care considera ca nu exista o alternativa pentru achizitia de bunuri sau de servicii similare din tara.
    Aprobarea comisiei de licitatie este valabila numai in cazul votului favorabil a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai.
    In cazul in care nu se obtine votul favorabil a cel putin 2/3 din numarul membrilor comisiei de licitatie, nu se poate organiza licitatia, situatie in care ordonatorul de credite bugetare va lua masura achizitiei unor bunuri sau servicii similare din tara, cu respectarea prevederilor legale.
    Cuantumul sumei prevazute la art. 2.9 lit. A se va actualiza periodic de catre Ministerul Finantelor, in functie de evolutia cursului de schimb valutar al DST."
    4. La articolul 2.13 se introduc doua noi alineate, care vor avea urmatorul cuprins:
    "Persoana juridica achizitoare poate sa prevada in caietul de sarcini si, respectiv, in contractul de achizitie ca pentru bunurile sau serviciile ramase de executat, preturile sau tarifele prevazute in contract pot fi majorate cu acordul partilor si cu avizul Ministerului Finantelor in cazul in care contractantul nu poate continua livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor la preturile sau tarifele la care cu fost contractate, datorita majorarii preturilor sau a tarifelor unor bunuri sau servicii, al caror nivel se stabileste sub supravegherea Ministerului Finantelor, sau datorita majorarii preturilor negociate pentru unele bunuri de catre unitatile producatoare cu capital majoritar de stat cu comerciantii, care, potrivit legii, reprezinta limita maxima. Contractantii pot sa-si modifice in mod corespunzator contractele incheiate, printr-un act aditional, pentru partea ramasa de executat ce cade sub incidenta dispozitiilor prezentei hotarari.
    La majorarea preturilor si, respectiv, a tarifelor bunurilor sau serviciilor contractate pot fi avute in vedere cel mult influentele primite ca urmare a majorarii preturilor sau a tarifelor mentionate la alineatul precedent, precum si incadrarea in creditele bugetare aprobate prin bugetul propriu al persoanei juridice achizitoare."
    5. Dupa articolul 5.3 se introduce articolul 5.4 care va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5.4. - Caietul de sarcini va fi pus la dispozitia ofertantilor numai dupa aprobarea lui de catre ordonatorul de credite bugetare."
    Art. 2
    Regulamentul privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 63/1994 si republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15/1996, cu modificarile si completarile aduse prin Hotararea Guvernului nr. 224/1996 si prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                           PRIM-MINISTRU
                         NICOLAE VACAROIU

                                Contrasemneaza
                                Ministru de stat,
                                ministrul finantelor,
                                Florin Georgescu

SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 446/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 446 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu