E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE   Nr. 47735 din 19 noiembrie 1996

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice nr. 45.184/1996 privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri si de servicii

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 355 din 30 decembrie 1996

    Normele metodologice nr. 45.184/1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 din 24 mai 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La capitolul I, dupa alineatul 1 al punctului 1.2, se introduc doua alineate, cu urmatorul cuprins:
    "Potrivit prevederilor pct. 1 al art. I din Hotararea Guvernului nr. 446/1996, coroborate cu cele ale art. 11 din Hotararea Guvernului nr. 775/1996 pentru aprobarea structurii organizatorice si de personal a Oficiului Concurentei, nu este admisa achizitionarea de bunuri sau de servicii la preturi sau tarife superioare celor avizate de Oficiul Concurentei, in cazul achizitiilor bunurilor sau serviciilor ale caror preturi sau tarife sunt stabilite pe baza avizului sau prin supravegherea Oficiului Concurentei. De asemenea, nu se pot achizitiona bunuri la preturi mai mari decat preturile negociate de unitatile producatoare cu capital majoritar de stat cu comerciantii, care, potrivit legii, reprezinta limita maxima. Nu este admisa nici achizitionarea de bunuri sau de servicii ale caror caracteristici, respectiv calitati, depasesc necesitatile concrete de utilizare ale persoanei juridice achizitoare.
    Preturile sau tarifele stabilite cu avizul Oficiului Concurentei, precum si preturile negociate ca limita maxima pot fi aflate de la agentul economic producator cu capital majoritar de stat, iar in cazul serviciilor, de la prestator, sau, in ambele cazuri, de la inspectoratele de concurenta, judetene si al municipiului Bucuresti."
    2. La capitolul I, dupa punctul 1.3 se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
    "Bunurile de natura activelor corporale, in sensul Ordonantei Guvernului nr. 12/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, sunt cele prevazute in Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale".
    3. La capitolul I, punctul 1.7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "1.7. - Bunurile si serviciile a caror valoare estimata este sub cuantumul stabilit potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata, vor fi achizitionate, de regula, de la producatori sau comercianti autohtoni."
    4. La capitolul I, punctul 1.8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "1.8. - Persoanele juridice achizitoare pot achizitiona bunuri sau servicii si de la ofertantii straini, in urmatoarele cazuri prevazute la pct. 2 al art. I din Hotararea Guvernului nr. 446/1996:
    a) in cazul in care valoarea achizitiei publice de bunuri sau de servicii depaseste cuantumul stabilit potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, republicata, si numai daca si contractantii romani se bucura de un tratament similar in cadrul procedurilor de achizitie organizate de persoanele juridice achizitoare din tarile a caror nationalitate o are contractantul strain.
    Ofertantii straini vor fi acceptati la licitatii numai pe baza confirmarii scrise, data de catre Ministerul Comertului, care certifica ca sunt indeplinite conditiile de reciprocitate prevazute la alineatul precedent;
    b) indiferent de valoarea bunurilor sau a serviciilor care urmeaza sa fie achizitionate, cand acestea nu se pot realiza de catre agentii economici autohtoni sau nu pot fi realizate in cantitatile si sortimentele solicitate."
    5. La capitolul I, punctul 1.9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "1.9. - In vederea achizitiei bunurilor din import, persoana juridica achizitoare va include in documentatia achizitiei o nota justificativa, intocmita potrivit prevederilor pct. 3 al art. I din Hotararea Guvernului nr. 446/1996, din care sa rezulte circumstantele in baza carora s-a decis achizitionarea de bunuri din import, aprobata, dupa caz, de catre ordonatorul principal, secundar sau tertiar de credite bugetare sau de catre consiliul de administratie, in cazul regiilor autonome.
    In cazul in care bunurile sau serviciile urmeaza a fi achizitionate din import prin licitatie publica internationala, caietul de sarcini intocmit pe baza notei mentionate la alineatul precedent se supune aprobarii ordonatorului respectiv de credite bugetare, iar in cazul regiilor autonome, consiliului de administratie si, ulterior, comisiei de licitatie.
    Comisia de licitatie va aproba caietul de sarcini numai in cazul in care considera ca nu exista o alternativa pentru achizitia de bunuri sau de servicii similare din tara, cu votul favorabil a cel putin 2/3 din numarul membrilor sai."
    6. La capitolul I, dupa punctul 1.10 se introduce punctul 1.11, care va avea urmatorul cuprins:
    "1.11. - In sensul prevederilor normelor legale care reglementeaza achizitiile, sunt considerate bunuri din import bunurile produse in alte tari, chiar daca ele sunt oferite de agenti economici interni."
    7. La capitolul V, punctul 5.5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "5.5. - Preturile stabilite de ofertanti in documentele de licitatie sunt ferme si nu pot fi schimbate sub nici un motiv in timpul licitatiei sau majorate la incheierea contractului de achizitie si nici ulterior pe toata perioada de derulare a contractului, cu exceptia cazurilor cand, la contractele in derulare, contractantul nu mai poate continua livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor la preturile sau tarifele la care au fost contractate, datorita:
    a) majorarii preturilor sau a tarifelor unor bunuri sau servicii, al caror nivel se stabileste in baza avizului sau prin supravegherea Oficiului Concurentei;
    b) majorarii preturilor negociate pentru unele bunuri de catre unitatile producatoare cu capital majoritar de stat cu comerciantii, care, potrivit legii, reprezinta limita maxima."
    8. La capitolul V, dupa punctul 5.5 se introduc punctele 5.6, 5.7 si 5.8, care vor avea urmatorul cuprins:
    "5.6. - In cazul prevazut la pct. 5.5 lit. a) si b) de mai sus, pentru livrarea bunurilor sau pentru prestarea serviciilor ramase de executat, contractantii pot sa-si modifice in mod corespunzator, printr-un act aditional, preturile la contractele incheiate.
    5.7. - Potrivit prevederilor pct. 4 alin. 2 al art. I din Hotararea Guvernului nr. 446/1996, la majorarea preturilor si, respectiv, a tarifelor bunurilor sau serviciilor contractate pot fi avute in vedere cel mult influentele primite ca urmare a majorarii preturilor sau tarifelor prevazute la pct. 5.5. lit. a) si b) si cu incadrarea in creditele bugetare aprobate prin bugetul propriu al persoanei juridice achizitoare.
    5.8. - Contractantul care solicita majorarea preturilor sau a tarifelor pentru bunurile sau serviciile contractate va intocmi o nota de fundamentare din care sa rezulte necesitatea majorarii, precum si procentul, determinate numai in limita influentelor primite ca urmare a majorarii preturilor sau tarifelor prevazute la pct. 5.5 lit. a) si b).
    Nota de fundamentare astfel intocmita si insusita de catre persoana juridica achizitoare se va prezenta, in vederea avizarii preturilor sau tarifelor propuse, dupa cum urmeaza:
    - Oficiului Concurentei, in cazul persoanelor juridice achizitoare ai caror conducatori sunt ordonatori principali de credite bugetare aprobate prin bugetul de stat sau in cazul regiilor autonome de interes national, cu exceptia subunitatilor acestora;
    - inspectoratelor de concurenta, judetene sau al municipiului Bucuresti, in cazul persoanelor juridice achizitoare ai caror conducatori sunt ordonatori principali de credite bugetare aprobate prin bugetele locale, ordonatori secundari sau tertiari de credite bugetare aprobate atat prin bugetul de stat, cat si prin bugetele locale, subunitatilor regiilor autonome de interes national, in limita competentelor statutare ale acestora, regiilor autonome de interes local, care au sediul in raza judetului respectiv sau a municipiului Bucuresti."
    9. La capitolul VI, punctul 6.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "6.2. - Pentru bunurile sau serviciile oferite in licitatiile cu participare internationala, organizate in conditiile art. 5 alin. (1) sau (3) din ordonanta, la care pot participa atat ofertanti interni, cat si straini, preturile din oferte vor fi exprimate in lei.
    De asemenea, contractul cu ofertantul castigator va fi incheiat prin exprimarea pretului in lei.
    Preturile in lei nu pot fi majorate la incheierea contractului si pe toata perioada derularii acestuia, cu exceptia cazurilor prevazute la pct. 5.5 de mai sus."

                  p. Ministru de stat, ministrul finantelor,
                                Dan Mogos,
                             secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Norma 47735/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 47735 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu