E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 409 2004 abrogat de articolul 17 din actul Hotărârea 155 2005
Articolul 14 din actul Hotărârea 409 2004 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 2156 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 409 2004 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 2156 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 409 2004 modificat de articolul 9 din actul Hotărârea 2156 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 409 2004 completat de articolul 14 din actul Hotărârea 2113 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 409 2004 completat de articolul 7 din actul Hotărârea 1901 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 409 2004 completat de articolul 2 din actul Hotărârea 1897 2004
Hotărârea 409 2004 modificat de articolul 3 din actul OUG 88 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 409 2004 completat de articolul 13 din actul Hotărârea 1375 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 409 2004 modificat de articolul 2 din actul Hotărârea 1331 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 409 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1125 2004
Articolul 6 din actul Hotărârea 409 2004 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 1125 2004
Articolul 14 din actul Hotărârea 409 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1125 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 409 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1125 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 409 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1125 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 409 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 852 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 409 din 23 martie 2004

privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 291 din  1 aprilie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale,
    in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 5/2004 pentru aprobarea modificarii si structurii componentei Guvernului,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.
    (2) Sediul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este in municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.
    (3) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale aplica strategia si Programul Guvernului in vederea promovarii politicilor in domeniile: agricultura, pescuit si acvacultura, productie alimentara, agricultura ecologica, imbunatatiri funciare, silvicultura si dezvoltare rurala.
    (4) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este autoritatea centrala care asigura dezvoltarea durabila a agriculturii, pescuitului si acvaculturii, productiei alimentare, agriculturii ecologice, imbunatatirilor funciare, silviculturii si a spatiului rural. Acesta asigura exploatarea si gospodarirea fondului forestier national, in mod rational, precum si a vegetatiei forestiere din afara acestuia si are rolul de a utiliza si implementa mecanismele financiare pentru stimularea si valorificarea productiei in conformitate cu cerintele economiei de piata.
    (5) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale elaboreaza strategia, reglementarile specifice de dezvoltare si armonizare a acestor activitati si actele normative, in cadrul politicii generale a Guvernului si in concordanta cu reglementarile Uniunii Europene.
    Art. 2
    Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se elaboreaza, in conformitate cu politica economica a Guvernului si tendintele pe plan mondial, strategia de dezvoltare a agriculturii, pescuitului si acvaculturii, productiei alimentare, agriculturii ecologice, imbunatatirilor funciare, silviculturii si a dezvoltarii rurale si se proiecteaza instrumentele financiare necesare;
    b) de reglementare, prin care se asigura, in conformitate cu strategia, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice activitatilor din domeniul agriculturii, pescuitului si acvaculturii, productiei alimentare, agriculturii ecologice si al protectiei indicatiilor geografice si a denumirilor de origine a produselor agricole si alimentare, imbunatatirilor funciare, silviculturii si al dezvoltarii rurale;
    c) de administrare, prin care se asigura administrarea proprietatii publice si private a statului, precum si gestionarea fondurilor si serviciilor pentru care statul este responsabil, in domeniul sau de activitate;
    d) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    e) de autoritate de stat, prin care se asigura implementarea, urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul agriculturii, pescuitului si acvaculturii, productiei alimentare, agriculturii ecologice, imbunatatirilor funciare, silviculturii si al dezvoltarii rurale.

    CAP. 2
    Atributiile, structura organizatorica si conducerea ministerului

    SECTIUNEA 1
    Atributiile ministerului

    Art. 3
    In exercitarea functiilor sale Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale are urmatoarele atributii principale:
    1. asigura implementarea politicilor guvernamentale in domeniile sale de activitate, potrivit reglementarilor in vigoare;
    2. elaboreaza strategii si politici specifice in domeniile: agricultura, pescuit si acvacultura, productie alimentara, silvicultura, dezvoltare rurala, imbunatatiri funciare, pe care le supune Guvernului spre adoptare;
    3. coordoneaza activitatea Agentiei SAPARD;
    4. elaboreaza studii si fundamenteaza programe de dezvoltare a zonelor montane si a zonelor rurale defavorizate, in colaborare cu celelalte organe ale administratiei publice centrale si cu organismele internationale in domeniu;
    5. coordoneaza activitatea de avizare, promovare, realizare si monitorizare a obiectivelor de investitii specifice;
    6. elaboreaza studii si propune programe de mecanizare, modernizare si retehnologizare, in concordanta cu cerintele de calitate din Uniunea Europeana;
    7. coordoneaza activitatea privind patrimoniul institutiilor publice din subordine;
    8. coordoneaza si monitorizeaza privatizarea societatilor comerciale agricole la care statul este actionar majoritar si concesionarea terenurilor apartinand domeniului public sau privat al statului, aflate in administrarea unitatilor de sub autoritatea sa, precum si a terenurilor agricole ori a terenurilor cu amenajari piscicole, din administrarea societatilor comerciale la care statul este actionar, si a celorlalte bunuri si servicii din domeniul sau de activitate;
    9. coordoneaza si monitorizeaza activitatile de imbunatatiri funciare din domeniul agricol si silvic;
    10. coordoneaza si monitorizeaza concesionarea activelor Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
    11. coordoneaza constituirea si monitorizeaza functionarea asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, prin Oficiul de reglementare a asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii, potrivit legislatiei in vigoare;
    12. elaboreaza norme pentru atestarea persoanelor care desfasoara activitati de imbunatatiri funciare;
    13. fundamenteaza si elaboreaza programe privind fondul funciar, protectia solului, a plantelor, a animalelor si a padurilor;
    14. reprezinta Guvernul in relatiile cu organisme interne si internationale in domeniile sale de activitate;
    15. sprijina, direct sau prin institutii publice din subordine, editarea publicatiilor de specialitate si de informare specifice;
    16. colaboreaza, prin structurile sale, cu Institutul National de Statistica pentru a satisface cerintele de date statistice de calitate si comparabile bazate pe acquisul comunitar;
    17. initiaza, direct sau prin unitatile aflate in subordinea ori sub autoritatea sa, proiecte de parteneriat public-privat de interes national, negociaza, semneaza si realizeaza contractul de parteneriat public-privat, in conformitate cu prevederile legale in domeniu;
    18. initiaza, negociaza si asigura punerea in aplicare a dispozitiilor conventiilor si acordurilor internationale din sfera sa de competenta, la care Romania este parte, din imputernicirea Guvernului, reprezinta interesele statului in diferite institutii si organisme internationale si dezvolta relatii de cooperare cu institutii si organizatii similare din alte state;
    19. intreprinde actiuni si initiative, potrivit competentelor stabilite de lege, pentru intensificarea participarii Romaniei la actiunile de cooperare bilaterala si multilaterala, la nivel subregional, regional si global, pentru valorificarea oportunitatilor si facilitatilor de asistenta financiara, tehnica, tehnologica si stiintifica;
    20. coordoneaza si raspunde de activitatile privind procesul de pregatire a aderarii la Uniunea Europeana pentru domeniile din sfera sa de competenta;
    21. exercita si alte responsabilitati, in conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si ale acordurilor internationale la care Romania este parte, precum si cu prevederile Programului national de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana;
    22. asigura relatia cu Parlamentul Romaniei, cu sindicatele si patronatele si cu organizatiile nonguvernamentale din sfera sa de activitate, cu populatia, precum si cu mass-media;
    23. coordoneaza actiunile de cooperare cu alte tari in domeniile sale de activitate si asigura aplicarea, in conditiile legislatiei in vigoare, a conventiilor si acordurilor, precum si controlul indeplinirii obligatiilor ce decurg din acestea;
    24. initiaza actiuni in domeniul sau de activitate, privind integrarea europeana; urmareste si raspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993;
    25. asigura in domeniul de activitate organizarea activitatilor prevazute de lege pentru apararea civila si pentru situatii de mobilizare;
    26. desfasoara activitati de control si inspectii privind respectarea legislatiei in domeniu, colaborand in actiunile sale cu celelalte organe abilitate;
    27. desfasoara activitati de audit public intern, potrivit reglementarilor legale in vigoare;
    28. colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile administratiei publice locale si cu alte organisme interne si internationale interesate;
    29. initiaza si elaboreaza, direct sau prin unitatile aflate in subordine, sub autoritate ori in coordonare, proiecte de acte normative in domeniile in care isi desfasoara activitatea;
    30. avizeaza proiecte de acte normative care au legatura cu domeniile in care isi desfasoara activitatea;
    31. elaboreaza si promoveaza politici privind reglementarea depozitarii semintelor de consum si activitatea de gradare a acestora.
    Art. 4
    (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale are urmatoarele atributii specifice:

    I. In domeniul agriculturii, pescuitului si acvaculturii si productiei alimentare si imbunatatirii funciare:
    1. elaboreaza politici pe produs, in colaborare cu organizatiile interprofesionale pe produs;
    2. promoveaza programe si proiecte de acte normative, pentru stimularea si consolidarea pietei produselor agroalimentare in vederea cresterii competitivitatii produselor pe piata interna si externa;
    3. propune amendarea periodica, in functie de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultura;
    4. urmareste si sprijina formarea de exploatatii agricole conform prevederilor legale;
    5. colaboreaza cu organizatiile de producatori, asociatiile si fundatiile de profil, in vederea sprijinirii producatorilor agricoli si piscicoli, si intreprinde actiuni de asistenta si consultanta pentru sustinerea activitatii acestora;
    6. initiaza si sprijina actiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producatorii agricoli si piscicoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperatiei rurale;
    7. acrediteaza si controleaza, in conditiile legii, agentii economici care produc, prelucreaza si comercializeaza produse agroalimentare;
    8. acrediteaza si controleaza, in conditiile legii, organismele de inspectie si certificare din agricultura ecologica;
    9. asigura, prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Produse Ecologice, implementarea, reglementarea si monitorizarea sistemului de agricultura ecologica in Romania;
    10. asigura, prin Autoritatea Nationala a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare, aplicarea mecanismelor si instrumentelor de politica agricola si comerciala care privesc organizarea de piata, consolidarea si functionarea eficienta a pietelor produselor agricole si alimentare;
    11. elibereaza licente de depozit pentru semintele de consum, conform prevederilor legale, si aproba Manualul de gradare a semintelor de consum;
    12. elaboreaza proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, in conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele Organizatiei pentru Alimentatie si Agricultura - FAO si Organizatiei Mondiale a Sanatatii - OMS;
    13. coordoneaza si controleaza activitatea de pescuit si acvacultura; ia masuri de protectie a fondului piscicol prin inspectia de specialitate, potrivit legislatiei in vigoare;
    14. coordoneaza, organizeaza si controleaza activitatea de ameliorare si reproductie a animalelor;
    15. asigura implementarea politicilor, strategiilor si programelor de dezvoltare in domeniul cresterii animalelor, pescuitului si acvaculturii, precum si in domeniul produselor agroalimentare;
    16. elaboreaza norme tehnice si metodologice in domeniul cresterii animalelor, pescuitului si acvaculturii, precum si in domeniul produselor agroalimentare;
    17. coordoneaza activitatea de crestere a animalelor si nutritie animala, precum si activitatea de pescuit si acvacultura;
    18. elaboreaza, promoveaza si implementeaza cadrul legal privind calitatea produselor agroalimentare, precum si alinierea legislatiei in domeniul cresterii animalelor, pescuitului, acvaculturii si produselor agroalimentare cu legislatia Uniunii Europene;
    19. elaboreaza acte normative care promoveaza valorificarea productiilor animaliere in sisteme comunitare de clasificare;
    20. stabileste prioritati in domeniul cresterii animalelor, pescuitului si acvaculturii, pentru corelarea productiilor animaliere cu necesarul de produse, in vederea aprovizionarii pietei interne si crearii de disponibilitati pentru export;
    21. elaboreaza si promoveaza, impreuna cu institutele de specialitate de profil, tehnologii moderne pentru cresterea animalelor, in domeniul pescuitului si acvaculturii si pentru amenajarea pajistilor, diferentiate in functie de conditiile agropedologice;
    22. elaboreaza si intocmeste studii si strategii privind cresterea competitivitatii produselor agroalimentare romanesti pe piata interna si externa;
    23. initiaza si elaboreaza acte normative privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare;
    24. aproba in conditiile legii organismele de inspectie si certificare privind protectia indicatiilor geografice, denumirilor de origine si a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare;
    25. inregistreaza in conditiile legii indicatiile geografice, denumirile de origine si atestatele de specificitate pentru produsele agricole si produsele alimentare si solicita protectia acestora in Uniunea Europeana;
    26. elaboreaza si actualizeaza legislatia privind acreditarea agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei, depozitarii, transportului si comercializarii produselor alimentare;
    27. aproba si inregistreaza simbolurile societatilor comerciale cu activitati in domeniul productiei de conserve alimentare ambalate in recipiente metalice si numerele de ordine ale grupelor si sortimentelor de conserve alimentare;
    28. participa la elaborarea standardelor romanesti ale produselor alimentare pentru armonizarea acestora cu cele europene si internationale, precum si cu standardele Codex Alimentarius;
    29. coordoneaza activitatea privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante;
    30. organizeaza si coordoneaza activitatea fitosanitara, elaboreaza strategia in domeniu, inclusiv norme de carantina fitosanitara, avizeaza omologarea, producerea si utilizarea pesticidelor, precum si autorizarea si utilizarea ingrasamintelor, controleaza modul de implementare a legislatiei in vigoare;
    31. promoveaza si implementeaza politici de calitate in domeniul protectiei plantelor, carantinei fitosanitare si regimului produselor de uz fitosanitar la nivel central si teritorial, dezvolta baza de date privind activitatea de protectie a plantelor;
    32. coordoneaza activitatea si elaboreaza strategia si programele de restructurare si privatizare ale societatilor nationale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, este actionar majoritar;
    33. coordoneaza elaborarea de masuri si asigura restructurarea si privatizarea societatilor comerciale pe actiuni, cu capital majoritar de stat, din domeniul sau de activitate, si exercita, in numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar la societatile comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajari piscicole;
    34. controleaza modul in care sunt respectate normele privind evidenta, protectia, folosirea si ameliorarea fondului funciar de catre toti detinatorii de terenuri cu destinatie agricola, indiferent de forma de proprietate;
    35. asigura evidenta navelor si ambarcatiunilor de pescuit prin Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, precum si evidenta capacitatilor de productie din acvacultura;
    36. avizeaza documentatiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor si schimbarea categoriei de folosinta a terenului agricol, potrivit reglementarilor in vigoare;
    37. coordoneaza programul privind realizarea lucrarilor de imbunatatiri funciare prioritare, potrivit legislatiei in vigoare;
    38. fundamenteaza si elaboreaza programele prioritare de amenajare si ameliorare a terenurilor agricole degradate, precum si monitorizarea calitatii solului prin studii pedologice si agrochimice;
    39. elaboreaza si promoveaza programe de sustinere financiara a producatorilor agricoli si piscicoli si urmareste derularea acestora;
    40. intocmeste si monitorizeaza studii si strategii privind promovarea produselor agroalimentare romanesti pe piete externe;
    41. coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica si tehnologica agricola si piscicola, de consultanta si de perfectionare profesionala si a organismelor modificate genetic;
    42. coordoneaza actiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului national antigrindina si de stimulare a precipitatiilor;
    43. asigura indeplinirea, prin intermediul Autoritatii de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit, a atributiilor stabilite prin actele normative in vigoare;
    44. asigura realizarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii conform prevederilor legale in vigoare;
    45. organizeaza si asigura functionarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoze si avertizare privind efectele ecologice si economice ale amenajarilor de imbunatatiri funciare;
    46. organizeaza, executa si actualizeaza cadastrul amenajarilor de imbunatatiri funciare finantat de la bugetul de stat.

    II. In domeniul padurilor:
    1. elaboreaza strategii si politici de gospodarire si de valorificare rationala a resurselor fondului forestier national si a vegetatiei forestiere din afara acestuia;
    2. elaboreaza regulamente, instructiuni si norme tehnice specifice privind administrarea si gospodarirea durabila a fondului forestier national, a vegetatiei forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic si a celui piscicol din apele de munte;
    3. exercita atributiile prevazute de lege in vederea asigurarii respectarii regimului silvic in fondul forestier national;
    4. coordoneaza si controleaza activitatea de elaborare si avizare, in conceptie unitara, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a padurilor, precum si a studiilor de transformare a pasunilor impadurite;
    5. propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masa lemnoasa care se exploateaza anual din paduri si din vegetatia forestiera, din afara fondului forestier national, pe categorii de destinatari si destinatii, in conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;
    6. organizeaza cadastrul de specialitate in domeniul forestier, organizeaza si tine evidenta terenurilor cu destinatie forestiera si a celor cu vegetatie forestiera, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietatii, si urmareste furnizarea datelor necesare in vederea realizarii sistemului de cadastru general si coordoneaza executarea lucrarilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie in domeniul cadastrului forestier, precum si introducerea si intretinerea cadastrului forestier, cantitativ si calitativ, si asigura proiectarea si aplicarea in teren a organizarii teritoriului forestier;
    7. analizeaza si, dupa caz, aproba, in conditiile prevazute de lege, solicitarile de scoatere definitiva sau temporara din circuitul silvic a unor terenuri, precum si regularizarea perimetrelor padurii, conform reglementarilor in vigoare, indiferent de natura proprietatii;
    8. coordoneaza, impreuna cu factorii responsabili interesati, actiunile de impadurire a terenurilor degradate, inapte pentru folosinta agricola, infiintarea perdelelor forestiere de protectie si asigura o conceptie unitara de amenajare a terenurilor degradate si de corectare a torentilor pe bazine hidrografice si perimetre de ameliorare; fundamenteaza necesitatea asigurarii resurselor financiare respective;
    9. organizeaza sistemul de supraveghere a starii de sanatate a padurilor, ia masuri pentru ameliorarea starii de sanatate a padurilor si coordoneaza gospodarirea ariilor protejate din fondul forestier national;
    10. urmareste si sprijina dezvoltarea retelei de drumuri forestiere, urmarind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;
    11. atribuie in gestiune, in conditiile legii, fondurile de vanatoare si exercita atributiile prevazute de lege in domeniul cinegetic;
    12. urmareste evolutia starii fondului forestier national si prezinta Guvernului rapoarte anuale;
    13. colaboreaza cu institutiile interesate pentru preluarea in fondul forestier al statului, in conditiile legii, a terenurilor degradate, inapte pentru folosinta agricola, proprietate publica sau privata, pentru ameliorarea carora detinatorii legali nu dispun de mijloacele necesare;
    14. atesta persoanele fizice si juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentatiilor tehnico-economice, precum si pentru executarea lucrarilor de imbunatatiri funciare in domeniul silvic, autorizeaza unitatile specializate pentru activitatea de amenajare;
    15. atesta persoanele juridice care executa lucrari silvice;
    16. organizeaza si conduce, prin structurile teritoriale de specialitate din subordine, modul de gospodarire a padurilor proprietate privata si a celor proprietate publica apartinand unitatilor administrativ-teritoriale;
    17. organizeaza si coordoneaza activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica in domeniul silviculturii, sprijina dezvoltarea acestora si asigura folosirea rezultatelor obtinute la fundamentarea masurilor de gospodarire durabila a padurilor;
    18. reglementeaza si aproba activitatile de management forestier din padurile proprietate privata, precum si din padurile proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale;
    19. aproba incadrarea pe categorii functionale a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national;
    20. organizeaza activitatile tehnice silvice, finantate de la bugetul de stat, pentru padurile proprietate privata a persoanelor fizice, conform competentelor legale;
    21. asigura, conform competentelor legale, respectarea reglementarilor privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere;
    22. coordoneaza actiunile de informare, educare, instruire si altele asemenea, finantate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislatiei silvice si educatiei forestiere, in vederea respectarii regimului silvic de catre proprietari si/sau detinatori;
    23. autorizeaza functionarea structurilor silvice proprii de administrare a fondului forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale si a celui proprietate privata;
    24. elaboreaza si analizeaza sistemul de informatii statistice in silvicultura;
    25. asigura, in conditiile legii, aplicarea masurilor specifice silviculturii din proiectele si programele internationale;
    26. coordoneaza si promoveaza documentatii de sinteza referitoare la fondul forestier national, organizeaza periodic elaborarea inventarului fondului forestier national si elaboreaza prognoze privind evolutia acestuia.

    III. In domeniul dezvoltarii rurale:
    1. elaboreaza si sustine programe de dezvoltare rurala la nivel national, regional si local;
    2. propune amendarea periodica, in functie de rezultate, a Programului Guvernului pentru dezvoltare rurala;
    3. propune amendarea periodica, impreuna cu ministerele si organismele neguvernamentale implicate, a Planului national pentru agricultura si dezvoltare rurala;
    4. raspunde de coordonarea actiunilor de implementare tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala - Agentia SAPARD;
    5. colaboreaza cu toate structurile administrative, profesionale interministeriale in vederea permanentei imbunatatiri a cadrului legislativ si organizatoric general de dezvoltare rurala;
    6. coordoneaza, indruma si controleaza in teritoriu activitatea serviciilor tehnice delegate pentru implementarea tehnica si financiara a Programului SAPARD;
    7. asigura sustinerea strategiilor si a programelor de dezvoltare echilibrata a spatiului rural la nivel national, regional si local, in functie de potentialul resurselor de dezvoltare, in concordanta cu strategia sectorului agroalimentar si nivelul resurselor de finantare destinate si alocate acestei activitati;
    8. elaboreaza programele operationale si programele complement, in concordanta cu obiectivele si prioritatile stabilite prin Planul national de dezvoltare;
    9. implementeaza programele operationale, in concordanta cu recomandarile comitetelor de monitorizare si ale reglementarilor Uniunii Europene;
    10. urmareste obtinerea rezultatelor generale si a impactului definit prin programele operationale, precum si a celor specifice mentionate prin programele complement;
    11. asigura implementarea programelor operationale in concordanta cu principiile si politicile Uniunii Europene, in special in domeniile concurentei, achizitiilor publice, protectiei mediului si egalitatii de sanse intre femei si barbati;
    12. promoveaza si incurajeaza participarea sectorului privat la elaborarea si implementarea programelor operationale;
    13. elaboreaza si asigura un sistem functional de colectare, prelucrare si management al informatiilor si datelor statistice si financiare privind implementarea programelor operationale si evaluarea si monitorizarea asistentei financiare comunitare acordate pentru implementarea acestora;
    14. analizeaza si propune modificari ale programelor operationale si ale programelor complement si inainteaza comitetelor de monitorizare corespunzatoare propunerile privind realocarile de fonduri intre masurile din cadrul programelor operationale aferente fiecarei autoritati; dupa aprobarea lor de catre comitetul de monitorizare, transmite modificarile si/sau ajustarile propuse spre analiza si aprobare Comisiei Europene, precum si Autoritatii de management pentru Cadrul de sprijin comunitar si Autoritatii de plata, spre informare; opereaza modificarile dupa aprobarea lor de catre Comisia Europeana si informeaza corespunzator Autoritatea de management pentru Cadrul de sprijin comunitar, precum si Autoritatea de plata;
    15. elaboreaza si prezinta spre aprobare comitetelor de monitorizare rapoartele anuale de implementare si dupa primirea aprobarii acestora le transmite spre aprobare Comisiei Europene;
    16. asigura si raspunde pentru corectitudinea operatiunilor finantate prin programele operationale, precum si pentru implementarea masurilor de control intern, in concordanta cu principiile unui management financiar riguros si transparent;
    17. urmareste si verifica instituirea de catre autoritatile de implementare, precum si de organismele intermediare care implementeaza masurile din programele operationale si din proiectele finantate prin instrumentele structurale a unui sistem contabil si de evidenta separat, precum si a unui cod de contabilitate adecvat pentru toate operatiunile finantate;
    18. asigura corelarea masurilor din programele operationale sectoriale cu cele din Programul operational regional;
    19. elaboreaza manuale de implementare si utilizare pentru fondurile structurale care finanteaza preponderent programul operational si elaboreaza manuale de implementare pentru proiectele finantate prin Fondul de coeziune;
    20. elaboreaza criteriile de selectie si evaluare a proiectelor, aproba proiectele selectate de catre organismele intermediare si transmit cererile de finantare Autoritatii de plata;
    21. asigura indeplinirea cerintelor referitoare la informarea si publicitatea privind asistenta financiara a Programului operational;
    22. raspunde pentru utilizarea eficienta, efectiva si transparenta a fondurilor care finanteaza Programul operational, precum si pentru indeplinirea atributiilor delegate organismelor intermediare;
    23. organizeaza evaluarea intermediara a Programului operational si informeaza comitetul de monitorizare asupra rezultatelor acestuia si asupra modalitatilor propuse pentru implementarea recomandarilor si concluziilor primite de la Comisia Europeana ca urmare a evaluarii intermediare;
    24. furnizeaza informatiile privind absorbtia fondurilor, conform datelor cuprinse in tabelele financiare;
    25. constituie Comitetul de monitorizare pentru programul operational si asigura secretariatul si presedintia acestuia;
    26. participa la intalnirile anuale cu Comisia Europeana pentru examinarea rezultatelor anului precedent; implementeaza recomandarile Comisiei Europene si informeaza corespunzator comitetul de monitorizare.

    IV. In domeniul integrarii europene si relatiilor internationale:
    1. coordoneaza si monitorizeaza actiunile legate de procesul de pregatire si desfasurare a negocierilor pentru aderare a sectoarelor agroalimentar, dezvoltare rurala, pescuit si forestier: elaborarea documentelor specifice dosarului de negociere pentru capitolul 7 - Agricultura si capitolul 8 - Pescuitul, pregatirea si participarea la consultarile tehnice cu Comisia Europeana;
    2. coordoneaza si monitorizeaza actiunile legate de pregatirea sectoarelor agroalimentar, dezvoltare rurala, pescuit si forestier pentru aderare: Programul national de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, indeplinirea angajamentelor asumate prin Programul national de aderare si prin documentele programatice de negocieri, rapoartele anuale privind progresele inregistrate in procesul de aderare, Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquisul comunitar, Planul de masuri prioritare pentru pregatirea aderarii la Uniunea Europeana;
    3. asigura corelarea modului in care legislatia nationala transpune prevederile legislatiei comunitare;
    4. urmareste si avizeaza documentele specifice pentru sectoarele agroalimentar, dezvoltare rurala, pescuit si forestier, in relatia cu alte capitole de negociere pentru care Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este membru al delegatiilor sectoriale;
    5. coordoneaza si avizeaza actiunile derulate, suportate prin Programul TAIEX;
    6. coordoneaza, organizeaza si monitorizeaza activitatea Corpului de consilieri de integrare din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
    7. coordoneaza si avizeaza actele normative pentru crearea si functionarea RICA conform angajamentelor din documentele de negocieri si asigura pregatirea si implementarea planului constructiei institutionale RICA si a sistemului informational experimental de contabilitate agricola;
    8. coordoneaza si avizeaza proiectele de acorduri, conventii, protocoale si alte intelegeri de colaborare economica si tehnico-stiintifica bilaterala in domeniul agroalimentar, padurilor, dezvoltarii rurale si pescuitului cu alte state si urmareste indeplinirea procedurilor prevazute in Legea nr. 590/2003 privind tratatele, pentru negocierea, semnarea si intrarea in vigoare a documentelor respective;
    9. sprijina si monitorizeaza implementarea acordurilor bilaterale de cooperare in domeniul agroalimentar, padurilor, dezvoltarii rurale si pescuitului;
    10. avizeaza materialele pentru comisiile mixte interguvernamentale de cooperare economica si tehnico-stiintifica bilaterala si coordoneaza activitatea grupurilor mixte de lucru pentru sectoarele agroalimentar, paduri, dezvoltare rurala si pescuit ca urmare a acordurilor bilaterale incheiate sau a hotararilor comisiilor mixte interguvernamentale;
    11. coordoneaza activitatile in relatia cu organismele internationale FAO, OECD, FIDA, ICE, OCEMN, Banca Mondiala si alte organisme, precum si proiectele finantate de acestea;
    12. asigura reprezentarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale la intalnirile oficiale externe si interne pe problematica integrarii europene si a relatiilor internationale;
    13. coordoneaza activitatile Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in relatia cu organismele internationale si structurile regionale la care Romania este membra;
    14. coordoneaza si avizeaza propunerile si proiectele de finantare din fonduri PHARE, pe baza prioritatilor din Parteneriatul pentru aderare si alte documente programatice;
    15. monitorizeaza si coordoneaza, pentru proiectele PHARE, indeplinirea sarcinilor privind organizarea licitatiilor, evaluarea ofertelor, selectarea contractorului, negocierea si incheierea contractului;
    16. coordoneaza si urmareste derularea in bune conditii a proiectelor cu finantare externa: PHARE, bilaterale, precum si cu organisme internationale, in vederea asigurarii absorbtiei fondurilor alocate;
    17. coordoneaza si organizeaza activitatea privind adoptarea si implementarea Sistemului integrat de administrare si control.
    (2) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

    SECTIUNEA a 2-a
    Structura organizatorica si conducerea ministerului

    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este prevazuta in anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, in cadrul directiilor generale si directiilor se pot organiza servicii, birouri, compartimente si colective temporare, in conditiile legii.
    (2) Atributiile si responsabilitatile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se stabilesc, in conformitate cu structura organizatorica, prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    Art. 6
    (1) In structura Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este organizata, la nivel de directie generala, Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit.
    (2) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit indeplineste atributiile stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea institutiilor si organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare prin instrumentele structurale.
    (3) Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit va functiona cu un numar total de 90 de posturi in anul 2005, din care 50 de posturi in anul 2004.
    Art. 7
    (1) In conditiile legii, se organizeaza si functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale unitati de management al proiectului, denumite in continuare UMP, conduse de cate un director de proiect, in vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe.
    (2) Structura organizatorica, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    (3) Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale numeste personalul UMP si stabileste competentele directorului de proiect.
    Art. 8
    (1) Unitatile aflate in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Atributiile si responsabilitatile, structura organizatorica, statele de functii si numarul de personal pentru institutiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat.
    (3) Numirea in functiile de conducere la institutiile din subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se face prin ordin al ministrului, in conditiile legii.
    (4) Unitatile care functioneaza sub autoritatea si in coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sunt prevazute in anexele nr. 3 si 4.
    (5) La unitatile prevazute la alin. (4) numirea conducatorilor se face potrivit legii.
    Art. 9
    (1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se exercita de catre ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    (2) Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale indeplineste in domeniul de activitate al ministerului atributiile generale prevazute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale indeplineste si alte atributii specifice stabilite prin acte normative.
    (4) Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice si organizatii, cu persoane juridice si fizice din tara sau din strainatate, precum si in justitie.
    (5) Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale coordoneaza activitatea unitatilor din subordine, precum si a celor aflate sub autoritatea si in coordonarea ministerului si indeplineste atributiile prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, in calitate de ordonator principal de credite.
    (6) In exercitarea atributiilor sale ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale emite ordine si instructiuni, in conditiile legii.
    Art. 10
    (1) Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale este sprijinit in activitatea de conducere a ministerului de 4 secretari de stat.
    (2) Secretarii de stat exercita atributiile delegate de ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale. Raspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    (3) Secretarul de stat care coordoneaza activitatea pentru integrare europeana este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeana.
    Art. 11
    In cazul in care, din diverse motive, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nu isi poate exercita atributiile curente, acesta desemneaza un secretar de stat care sa exercite aceste atributii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.
    Art. 12
    Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale conduce aparatul propriu al ministerului, numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul acestuia.
    Art. 13
    (1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este inalt functionar public, numit in conditiile legii. Acesta asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile ministerului.
    (2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    (3) Secretarul general indeplineste atributiile prevazute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale poate indeplini si alte atributii incredintate de ministru, prevazute in regulamentul de organizare si functionare a ministerului.
    Art. 14
    (1) Numarul maxim de posturi in aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale este de 440, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    (2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.
    (3) Personalul incadrat la fostul Minister al Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului se considera transferat in interesul serviciului la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale potrivit domeniilor de specialitate in care isi desfasoara activitatea, in conditiile in care atributiile functionale se regasesc in noile structuri organizatorice.
    Art. 15
    (1) In cadrul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala functioneaza unitatile pentru ameliorare si reproductie in zootehnie si unitatile fitosanitare, fara personalitate juridica.
    (2) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala coordoneaza oficiile de studii pedologice si agrochimice, institutii publice deconcentrate, cu personalitate juridica, finantate din venituri proprii.
    Art. 16
    (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala de Consultanta Agricola, asigura indrumarea tehnico-metodologica a centrelor judetene si locale de consultanta agricola.
    (2) Agentia Nationala de Consultanta Agricola se reorganizeaza ca institutie publica finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, incepand cu data de 1 ianuarie 2005.
    (3) Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati (CEFIDEC), unitate din structura Agentiei Nationale de Consultanta Agricola, se reorganizeaza si functioneaza ca institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral din bugetul de stat, in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    (4) Personalul din cadrul Agentiei Nationale de Consultanta Agricola, aferent unitatii Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati (CEFIDEC), se preia prin transfer de CEFIDEC.
    Art. 17
    (1) Patrimoniul Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati (CEFIDEC) se preia pe baza de protocol de predare-primire, incheiat intre Agentia Nationala de Consultanta Agricola si Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati (CEFIDEC), in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Regulamentul de organizare si functionare a Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati (CEFIDEC) se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

    CAP. 3
    Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 18
    (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit actelor normative in vigoare.
    (2) Pentru activitatile specifice Corpului de control al ministrului, Directiei de inspectii, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va fi dotat cu un numar de 3 autoturisme de interventie cu un consum lunar de carburant de 300 litri/autovehicul.
    (3) Unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cuprinse in cap. I si II din anexa nr. 2, pot utiliza pentru activitati specifice un numar de autoturisme si autospeciale potrivit anexei nr. 5.
    Art. 19
    Articolul 17 alineatul (1) litera c) din Hotararea Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 19 martie 2004, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "c) 14 posturi aferente functiilor publice finantate de la bugetul de stat si 84 de posturi aferente functiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, preluate de la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;"
    Art. 20
    Patrimoniul, personalul si fondurile aferente vor fi preluate prin protocol de predare-primire incheiat intre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 21
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 9 iulie 2003, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 22
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1 *1)

    *1) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA
          a Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

    Numarul maxim de posturi
    (exclusiv demnitarii si posturile
    aferente cabinetului ministrului: 440)

  _____________________                                      _____________
 | Corpul* de control  |__                                __| Purtator de |
 | al ministrului      |  |      ____________            |  | cuvant      |
 |_____________________|  |     |            |           |  |_____________|
  _____________________   |_____|  MINISTRU  |___________|   _____________
 | Directia audit      |  | :   |____________|    :      |  | Consilier   |
 | public intern       |__| :         |           :      |__| diplomatic  |
 |_____________________|  | :         |           :         |_____________|
  _____________________   | :         |           :...............
 | Biroul probleme     |  | :         |    __________________    :
 | speciale            |__| :         |___| Cabinet ministru |   :
 |_____________________|    :         |   |__________________|   :
                            :         |                          :
     _______________________:_________|__________________________:_____________
 ___|____   ___|____        :   ___|____            ____|_____   :  ___|____   |
|SECRETAR| |SECRETAR|  .....:  |SECRETAR|          |SECRETAR  |  : |SECRETAR|  |
|DE STAT | |DE STAT | :  ______|DE STAT |_____     |GENERAL   |  : |DE STAT |  |
|________| |________| : |      |________|     |    |__________|  : |________|  |
    |        |        : |          |          |       |      :   :       |     |
    |        |        :.|..........|..........|.......|......:...:       |     |
    |........|..........|..........|..........|.......|.....(_)..........|     |
    |        |..........|..........|..........|.......|...../ \..........|     |
    |        |          |          |..........|.......|..../   \.........|     |
    |        |          |          |          |.......|.../     \........|     |
    |        |          |..........|..........|.......|../       \.......|.....|
 ___|__    __|___       |       ___|__        |     __|___           ____|__   |
|MODUL |  |MODUL |      |      |MODUL |       |    |MODUL |         |MODUL  |  |
|  1   |  |  2   |      |      |  3   |       |    |  4   |         |  5    |  |
|______|  |______|      |      |______|       |    |______|         |_______|  |
                   _____|_________   _________|_______   ___________________   |
                  |DIRECTIA DE    | |Serviciul        | |DIRECTIA DE        |  |
                  |FOND FUNCIAR SI| |Inspectia        | |INSPECTII          |__|
                  |IMBUNATATIRI   | |Nationala        | |___________________|  |
                  |FUNCIARE       | |pentru Calitatea |  ___________________   |
                  |               | |Semintelor si    | |DIRECTIA DE        |  |
                  |_______________| |reglementarea    | |INFORMARE SI       |__|
                                    |pietei semintelor| |RELATII PUBLICE    |
                                    |_________________| |___________________|


    MODUL 1

                       ____________________
                      |                    |
                      |  SECRETAR DE STAT  |
                      |____________________|
      __________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| DIRECTIA GENERALA INTEGRARE EUROPEANA        |
        |______________________________________________|
          |   _________________________________________
          |__| DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA SI RELATII |
             | INTERNATIONALE                          |
             |_________________________________________|


    MODUL 2

                         ____________________
                        |                    |
                        |  SECRETAR DE STAT  |
                        |____________________|
      ____________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAM OPERATIONAL|
     |  | SECTORIAL PENTRU AGRICULTURA, DEZVOLTARE     |
     |  | RURALA SI PESCUIT*                          |
     |  |______________________________________________|
     |    |   _________________________________________
     |    |__| DIRECTIA PROGRAMARE                     |
     |    |  |_________________________________________|
     |    |   _________________________________________
     |    |__| DIRECTIA DE MANAGEMENT                  |
     |    |  |_________________________________________|
     |    |   _________________________________________
     |    |__| DIRECTIA DE MONITORIZARE SI EVALUARE    |
     |       |_________________________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| DIRECTIA DE DEZVOLTARE RURALA                |
        |______________________________________________|


    MODUL 3

                           ____________________
                          |                    |
                          |  SECRETAR DE STAT  |
                          |____________________|
                 ____________________|_______________
                | DIRECTIA GENERALA DE REGLEMENTARE  |
     ___________| SI IMPLEMENTARE                    |___________
    |           |____________________________________|           |
    |   __________________________      ______________________   |
    |  | DIRECTIA DE PRODUCTIE    |    | DIRECTIA             |  |
    |  | VEGETALA SI HORTICULTURA |    | FITOSANITARA         |__|
    |  |__________________________|    |______________________|  |
    |   __________________________      ______________________   |
    |  | DIRECTIA DE POLITICI     |    | DIRECTIA POLITICI DE |  |
    |  | PENTRU CRESTEREA         |    | PIATA SI MECANISME   |  |
    |__| ANIMALELOR SI PRODUSE    |    | COMERCIALE           |__|
    |  | ALIMENTARE               |    |                      |
    |  |__________________________|    |______________________|
    |   __________________________
    |  | DIRECTIA DE PESCUIT      |
    |__| SI ACVACULTURA           |
       |__________________________|


    MODUL 4

                         ____________________
                        |                    |
                        |  SECRETAR GENERAL  |
                        |____________________|
      ____________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| DIRECTIA GENERALA BUGET FINANTE              |
     |  |______________________________________________|
     |    |   _________________________________________
     |    |__| DIRECTIA BUGET FINANTE                  |
     |    |  |_________________________________________|
     |    |   _________________________________________
     |    |__| DIRECTIA DE DEZVOLTARE ECONOMICA SI     |
     |       | ADMINISTRATIVA                          |
     |       |_________________________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| DIRECTIA RESURSE UMANE, SALARIZARE,          |
     |  | INVATAMANT                                   |
     |  |______________________________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| DIRECTIA JURIDICA                            |
        |______________________________________________|


    MODUL 5

                       ____________________
                      |                    |
                      |  SECRETAR DE STAT  |
                      |____________________|
      __________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| DIRECTIA REGLEMENTARI SILVICE                |
     |  |______________________________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| DIRECTIA DE REGIM SILVIC                     |
     |  |______________________________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| Biroul de regim cinegetic                    |
     |  |______________________________________________|
     |   ______________________________________________
     |__| Serviciul de relatii cu Parlamentul          |
        | si organizatii parteneriale                  |
        |______________________________________________|

------------
    * se organizeaza la nivel de directie
    * se organizeaza la nivel de directie generala

    ANEXA 2

                               UNITATILE
care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

________________________________________________________________________________
Nr.                           Denumirea unitatii
crt.
________________________________________________________________________________
  I. Institutii publice finantate integral de la bugetul de stat
  1. Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala - servicii publice
     deconcentrate
  2. Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. dr.
     G.K. Constantinescu"
  3. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara
  4. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
  5. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide in Plante si
     Produse Vegetale
  6. Inspectia Piscicola
  7. Directiile teritoriale de regim silvic si de vanatoare
  8. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, Industrie Alimentara si
     Dezvoltare Rurala
  9. Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati (CEFIDEC)
 10. Agentia Nationala de Consultanta Agricola

     NOTA:
     Numarul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat pentru
     institutiile prevazute la cap. I este de 6.232.

 II. Institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de
     la bugetul de stat
  1. Agentia SAPARD
  2. Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Saditor
  3. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului
     saditor - servicii publice deconcentrate
  4. Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor
  5. Laboratoarele publice pentru controlul calitatii viei si vinului (cu sediul
     in judetele Prahova, Alba si Vrancea)

     NOTA:
     Numarul maxim de posturi pentru institutiile prevazute la cap. II este de
     952.

III. Alte unitati finantate din venituri proprii
  1. Agentia Domeniilor Statului
  2. Institutul de Bioresurse Alimentare
  3. Oficiile de studii pedologice si agrochimice judetene din subordinea
     directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene
  4. Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol
  5. Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse
     Vitivinicole
  6. Oficiul National al Viei si Vinului

 IV. Unitati cu finantare externa si de la bugetul de stat
  -  Unitati de management al proiectului (UMP)
________________________________________________________________________________

    ANEXA 3

                               UNITATILE
care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

_________________________________________________________
Nr.                Denumirea unitatii
crt.
_________________________________________________________
  1. Societatea Nationala "Imbunatatiri Funciare" - S.A.
  2. Societatea Nationala a Produselor Agricole - S.A.
  3. Regia Nationala a Padurilor - Romsilva
  4. Societatea Nationala "Institutul Pasteur" - S.A.*)
_________________________________________________________
    *) In limita capitalului detinut de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

    ANEXA 4

                                UNITATILE
care functioneaza in coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

    - Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" (sursa de finantare: venituri proprii)

    ANEXA 5

                                NORMATIV
de autoturisme la unitatile care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

________________________________________________________________________________
Nr.          Denumirea unitatii               TOTAL            din care:
crt.                                                  __________________________
                                                      Autoturisme   Autospeciale
                                                      pentru            *2)
                                                      activitati
                                                      specifice*1)
________________________________________________________________________________
  1. Directiile pentru agricultura si
     dezvoltare rurala - servicii publice      10/          4/           6/
     deconcentrate                           unitate     unitate      unitate
  2. Agentia Nationala pentru Ameliorare si
     Reproductie in Zootehnie "Prof. dr.
     G.K. Constantinescu"                       4           3            1
  3. Laboratorul Central pentru Carantina
     Fitosanitara                               3           2            1
  4. Banca de Resurse Genetice Vegetale
     Suceava                                    3           2            1
  5. Laboratorul Central pentru Controlul
     Reziduurilor de Pesticide in Plante si
     Produse Vegetale                           2           1            1
  6. Inspectia Piscicola                       39          30            9
  7. Directiile teritoriale de regim silvic
     si de vanatoare                           58          40           18
  8. Agentia de Plati si Interventie pentru
     Agricultura, Industrie Alimentara si
     Dezvoltare Rurala                          2           2
  9. Centrul de Formare si Inovatie pentru
     Dezvoltare in Carpati (CEFIDEC)            3           2            1
 10. Agentia SAPARD                            24          24
 11. Laboratorul Central pentru Calitatea
     Semintelor si a Materialului Saditor       6           4            2
 12. Inspectoratele teritoriale pentru
     calitatea semintelor si a materialului
     saditor - servicii publice                 4/         3/            1/
     deconcentrate                           unitate    unitate       unitate
 13. Institutul de Stat pentru Testarea si
     Inregistrarea Soiurilor                    4          4
 14. Agentia Nationala de Consultanta
     Agricola                                   4          4
________________________________________________________________________________
    *1) Cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile ulterioare.
    *2) Nu fac obiectul Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 409/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 409 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 409/2004
Hotărârea 155 2005
privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
Hotărârea 2156 2004
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura
Hotărârea 2113 2004
privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii in Horticultura Stefanesti - Arges prin reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Vitivinicola Stefanesti - Arges
OUG 88 2004
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor
Hotărârea 1897 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004
Hotărârea 1901 2004
privind infiintarea caselor agronomului prin reorganizarea Casei Agronomului
Hotărârea 1375 2004
privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA Bucuresti
Hotărârea 1331 2004
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 477/1990 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a altor unitati agricole
Hotărârea 1125 2004
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
Hotărârea 852 2004
privind redistribuirea de posturi si fonduri aferente in vederea intaririi structurilor Agentiei SAPARD din subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru implementarea masurilor din Planul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu