E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004
Articolul 6 din actul Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004
Articolul 7 din actul Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004
Articolul 8 din actul Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004
Articolul 9 din actul Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004
Articolul 13 din actul Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004
Articolul 14 din actul Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004
Articolul 17 din actul Hotărârea 308 2004 articole noi... articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1557 2004
Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 3 din actul Hotărârea 1557 2004
Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 4 din actul Hotărârea 1557 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 852 2004
Hotărârea 308 2004 in legatura cu Ordin 7 2004
Articolul 17 din actul Hotărârea 308 2004 modificat de articolul 19 din actul Hotărârea 409 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 308 2004 modificat de Rectificare 308 2004
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 308 din 11 martie 2004

privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 243 din 19 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 56 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Agentia Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare Agentie, se organizeaza si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale si ca autoritate a statului in domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea directa a primului-ministru.
    (2) Sediul Agentiei este in municipiul Bucuresti, str. Negustori nr. 1B, sectorul 2.
    (3) Autoritatea veterinara si pentru siguranta alimentelor este reprezentata la nivel central de Agentie, la nivel judetean de directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor si la nivel local de circumscriptiile veterinare si pentru siguranta alimentelor.
    Art. 2
    Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Agentia exercita urmatoarele functii:
    a) de strategie, prin care se elaboreaza, in conformitate cu politica Guvernului si cu tendintele pe plan international, strategia in vederea asigurarii si garantarii sanatatii animalelor, sanatatii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor;
    b) de reglementare, prin care se asigura, in conformitate cu strategia adoptata, realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice activitatilor din domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor;
    c) de administrare a structurilor din subordine, prin care se asigura coordonarea si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil in domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor;
    d) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul sau de activitate;
    e) de autoritate de stat, prin care se dispune si se asigura supravegherea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor in domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    (1) In exercitarea functiilor prevazute la art. 2 Agentia are urmatoarele atributii principale:

    A. In domeniul veterinar:
    a) organizeaza activitatile veterinare publice pe intreg teritoriul tarii, dupa o conceptie unitara, pentru asigurarea sanatatii animalelor, sanatatii publice, protectiei animalelor, protectiei mediului si a sigurantei alimentelor;
    b) conduce serviciile veterinare de stat si stabileste organizarea si necesitatile de finantare ale acestora;
    c) elaboreaza norme veterinare, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei, la propunerea Directiei generale veterinare, pentru domeniile de competenta ale serviciilor veterinare, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice;
    d) stabileste responsabilitatile generale ale medicilor veterinari;
    e) stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari oficiali;
    f) stabileste drepturile si obligatiile medicilor veterinari de libera practica imputerniciti pentru efectuarea unor activitati veterinare publice;
    g) participa la elaborarea sau avizarea conventiilor si acordurilor interguvernamentale privind colaborarea in domeniul veterinar;
    h) raspunde impreuna cu Ministerul Sanatatii de organizarea si aplicarea masurilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor comune omului si animalelor, precum si pentru siguranta alimentelor de origine animala;
    i) organizeaza, coordoneaza, gestioneaza si controleaza activitatea privind identificarea si inregistrarea animalelor;
    j) organizeaza, coordoneaza, gestioneaza si controleaza activitatea posturilor de inspectie la frontiera;
    k) organizeaza si asigura functionarea sistemului informatic veterinar national si conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar comunitar;
    l) elaboreaza regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor veterinare de stat si stabileste atributiile si responsabilitatile acestora;
    m) organizeaza si controleaza activitatile veterinare publice efectuate de medicii veterinari de libera practica imputerniciti si controleaza activitatea formatiunilor de asistenta veterinara ce pot functiona in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, societatilor comerciale, asociatiilor sau societatilor agricole ori altor structuri similare;
    n) stabileste cerintele veterinare pentru: anuntarea, declararea, notificarea interna si internationala a oricarei suspiciuni de boala sau imbolnavire; producerea, comercializarea, detinerea si utilizarea substantelor tireostatice, hormonale, beta agoniste ori a altor substante similare, pentru administrare la animale producatoare de hrana; supravegherea si monitorizarea unor substante si a reziduurilor la animale vii, produse si subproduse de origine animala destinate consumului uman; supravegherea, prevenirea si controlul zoonozelor; producerea, testarea, autorizarea, prescrierea, utilizarea, importul, comertul, tranzitul si exportul de furaje medicamentate, aditivi furajeri si de hrana concentrata pentru animale de companie; inspectii si controale veterinare; organizarea si functionarea posturilor de inspectie la frontiera, precum si procedurile de efectuare a acestor inspectii si controale; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul cu furaje, materii furajere, premixuri, zooforturi, aditivi furajeri, furaje complete, furaje suplimentare, furaje combinate, alte materii si produse utilizate in furajarea si nutritia animalelor; producerea, testarea, autorizarea, depozitarea, transportul, comercializarea, utilizarea, importul, tranzitul, exportul si comertul cu produse medicinale veterinare;
    o) urmareste asigurarea unor standarde inalte de securitate a alimentatiei, prin punerea in practica a unor masuri specifice care sa conduca la diminuarea incidentei si la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;
    p) elaboreaza programele nationale in domeniul veterinar, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei;
    q) controleaza aplicarea normelor veterinare;
    r) indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative in domeniul veterinar.

    B. In domeniul sigurantei alimentelor:
    a) coordoneaza elaborarea si implementarea strategiei si legislatiei privind siguranta alimentelor;
    b) elaboreaza norme pentru siguranta alimentelor, aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei, la propunerea Directiei generale pentru siguranta alimentelor, pentru domeniile de competenta, unice si obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice;
    c) promoveaza si coordoneaza realizarea metodologiilor unitare de evaluare a riscului in domeniul sigurantei alimentelor;
    d) realizeaza evaluarea riscului si recomanda autoritatilor competente dispunerea masurilor ce se impun atunci cand apare o problema majora ce poate periclita sanatatea oamenilor si interesele consumatorilor;
    e) coordoneaza activitatile de elaborare a codurilor de buna practica si altele asemenea;
    f) coordoneaza metodologic activitatea de supraveghere si control privind siguranta alimentelor, de la producerea materiilor prime pana la distribuirea alimentelor catre consumator;
    g) coordoneaza activitatea de standarde, marci si licente in industria alimentara;
    h) asigura coordonarea elaborarii si implementarii politicilor guvernamentale in domeniul sigurantei alimentelor si biotehnologiei;
    i) coordoneaza identificarea specialistilor in vederea armonizarii standardelor romanesti cu cele europene si internationale si cu standardele Codex Alimentarius;
    j) coordoneaza identificarea specialistilor in vederea participarii la actiunile organismelor si organizatiilor nationale si internationale in domeniul standardizarii, sigurantei si calitatii alimentelor;
    k) coordoneaza elaborarea cadrului legal privind Sistemul de control al sigurantei si calitatii alimentelor, compatibil cu cel existent in tarile din Uniunea Europeana;
    l) coordoneaza metodologic activitatea de control, testare si expertizare a alimentelor, de la producerea materiilor prime pana la distribuirea catre consumator;
    m) realizeaza si valorifica bazele de date proprii prin colectarea, clasificarea, corelarea, arhivarea si diseminarea informatiilor privind monitorizarea avizelor si a autorizatiilor privind siguranta alimentelor, acordate de autoritatile publice cu atributii in acest domeniu, monitorizarea rezultatelor actiunilor de supraveghere si control privind siguranta alimentelor, precum si a cadrului legislativ in domeniu, datele statistice, datele privind procesul de cercetare-dezvoltare;
    n) coordoneaza activitatea de formare a personalului implicat in realizarea activitatilor de supraveghere si control din domeniul sigurantei alimentelor;
    o) furnizeaza avize stiintifice si asistenta tehnica in cazurile prevazute de legislatia nationala si comunitara, precum si la cerere;
    p) reprezinta punctul national de contact si coordonatorul la nivel national al Sistemului rapid de alerta - SRA;
    q) organizeaza un punct permanent de contact pe baza unui "telefon verde", telefon de urgenta de la care orice persoana fizica sau juridica poate obtine informatii obiective si la care aceasta poate prezenta contestatii in domeniul sigurantei alimentelor;
    r) indeplineste orice alte atributii in domeniul sigurantei alimentelor, precum si in domeniul reglementarii alimentatiei si biotehnologiei.
    (2) Agentia asigura armonizarea cadrului legislativ national cu reglementarile din Uniunea Europeana in domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor.
    (3) Agentia elaboreaza si promoveaza acte normative in domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor.
    (4) Agentia intreprinde demersurile necesare in vederea obtinerii unor contributii financiare comunitare pentru unele activitati in domeniul veterinar, in special pentru implementarea unor prevederi ale legislatiei comunitare.
    (5) Agentia poate contracta servicii de consultanta in domeniul tehnologiei informatiei si comunicarii, relatiilor publice, organizarii campaniilor de promovare, educare si informare referitoare la activitatea specifica, precum si in domeniul specific de activitate.
    (6) Agentia editeaza buletine informative si alte publicatii de specialitate, in limita alocatiilor bugetare.
    Art. 4
    (1) Agentia este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru.
    (2) In exercitarea atributiilor sale presedintele Agentiei emite ordine si instructiuni. Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (3) Presedintele Agentiei este ordonator secundar de credite.
    (4) Agentia are un secretar general, inalt functionar public, numit prin decizie a primului-ministru in conditiile legii, in urma organizarii unui concurs.
    (5) Secretarul general exercita atributiile prevazute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte atributii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei.
    (6) Presedintele conduce Agentia si unitatile subordonate, numeste si elibereaza din functie personalul Agentiei si conducerea unitatilor subordonate, in conditiile legii.
    (7) Presedintele reprezinta Agentia in raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu autoritatile administratiei publice, cu alte autoritati si institutii publice, cu persoanele fizice si juridice din tara sau din strainatate, precum si in justitie. Presedintele participa ca invitat la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme din domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica a Agentiei este prevazuta in anexa nr. 1. Prin ordin al presedintelui, in cadrul directiilor generale si al directiilor se pot organiza in conditiile legii servicii, birouri, compartimente si colective temporare.
    (2) Numarul maxim de posturi in aparatul propriu al Agentiei este de 296, exclusiv demnitarul.
    (3) Personalul din cadrul Agentiei si al directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti este format din functionari publici si din personal contractual.
    (4) Salarizarea personalului din structura Agentiei se face potrivit prevederilor legale aplicabile salarizarii personalului din ministere.
    (5) Atributiile si responsabilitatile directiilor generale, directiilor, birourilor, compartimentelor si structurilor din cadrul Agentiei, precum si circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulament intern de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei.
    Art. 6
    (1) Unitatile care functioneaza in subordinea tehnica si administrativa a Agentiei, precum si numarul maxim de posturi al acestora sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt conduse de cate un director executiv medic veterinar, ajutat de 2 directori executivi adjuncti.
    (3) Institutele veterinare sunt conduse de cate un director, ajutat de 2 directori adjuncti.
    (4) Redimensionarea circumscriptiilor veterinare de asistenta teritoriale se face in functie de complexitatea activitatii si de numarul de animale, la propunerea directorului general al Directiei generale veterinare din cadrul Agentiei, prin ordin al presedintelui Agentiei.
    (5) Structura organizatorica si numarul de posturi pentru unitatile subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc, in conditiile legii, prin regulament intern de organizare si functionare aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei.
    (6) Salarizarea personalului din directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, iar salarizarea personalului din cadrul institutelor veterinare centrale se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din unitatile bugetare.
    Art. 7
    (1) Pe langa Agentie functioneaza Consiliul stiintific, structura fara personalitate juridica, format din specialisti recunoscuti in domeniile de competenta ale Agentiei.
    (2) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului stiintific se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.
    (3) Consiliul stiintific se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar pentru examinarea si dezbaterea unor probleme din domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor si prezinta avizele stiintifice la solicitarea Agentiei.
    (4) Consiliul stiintific poate fi consultat de catre Agentie cu privire la elaborarea de acte normative din domeniul sau de activitate.
    Art. 8
    (1) Pe langa Agentie functioneaza Consiliul consultativ, format din reprezentanti ai ministerelor si ai societatii civile.
    (2) Consiliul consultativ este prezidat de catre presedintele Agentiei.
    (3) Consiliul consultativ se intruneste periodic, la solicitarea presedintelui Agentiei.
    (4) Consiliul consultativ are atributii in stabilirea prioritatilor in ceea ce priveste cererile de consultari stiintifice privind identificarea, evaluarea si managementul riscului, precum si al situatiilor de criza.
    (5) Componenta si Regulamentul de organizare si functionare ale Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei, la propunerea ministerelor si a reprezentantilor societatii civile.
    (6) Consiliul consultativ se intruneste pentru examinarea si dezbaterea unor probleme din domeniul veterinar si al sigurantei alimentelor si prezinta avizele consultative la solicitarea Agentiei.
    Art. 9
    In cadrul Agentiei - Directia igiena si sanatate publica functioneaza Secretariatul operational pentru Codex Alimentarius, ale carui componenta si atributii se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.
    Art. 10
    Agentia duce la indeplinire atributiile in mod transparent si face publice avizele stiintifice, rapoartele de activitate si alte documente de interes public, in conditiile legii.
    Art. 11
    Agentia asigura, in conditiile legii, accesul la documentele proprii si ia masuri pentru ca partile interesate sa primeasca informatii obiective si accesibile in domeniul sau de activitate.
    Art. 12
    (1) Sistemul rapid de alerta pentru notificarea riscurilor directe sau indirecte privind sanatatea animalelor, sanatatea publica, protectia animalelor, protectia mediului sau siguranta alimentelor se organizeaza sub forma unei retele care reuneste Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Agentia Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
    (2) Agentia reprezinta punctul national de contact si coordonatorul la nivel national al Sistemului rapid de alerta si al Codex Alimentarius.
    Art. 13
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei si ale unitatilor din subordinea sa, prevazute in anexa nr. 2, se asigura din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    (2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare, in structura bugetului de stat, a bugetului Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si a bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 2004 si in anexele la acestea, pe baza protocolului de predare-preluare incheiat in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a ordonantei mentionate.
    (3) Proiectele de acte normative elaborate de Agentie, care privesc finantarea activitatilor acesteia, vor fi avizate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    (4) Cheltuielile Agentiei pot include cheltuieli de salarizare, cheltuieli administrative, achizitii, obligatii contractuale, precum si orice alte cheltuieli prevazute de lege, conform Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, pentru ducerea la indeplinire a atributiilor Agentiei, numai cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare si cu incadrarea in bugetul alocat.
    (5) In scopul realizarii rolului si atributiilor ce ii revin, Agentia poate beneficia de consultanta si asistenta tehnica de specialitate din strainatate, precum si de programe de formare si perfectionare de specialitate a personalului, in limita fondurilor disponibile, potrivit legii.
    Art. 14
    (1) Agentia are in dotare un numar de doua autoturisme, prin transfer de la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, 13 autoturisme si 6 autolaboratoare, prin transfer de la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor in vigoare.
    (2) Unitatile care functioneaza in subordinea Agentiei, prevazute in anexa nr. 2, pot utiliza pentru activitati specifice un numar de autoturisme, conform anexei nr. 3, cu un consum lunar de carburanti stabilit potrivit normativelor in vigoare pentru transport de persoane, autolaboratoarele avand consum nenormat.
    Art. 15
    In exercitarea atributiilor de serviciu personalul imputernicit al Agentiei poate dispune punerea sub sechestru veterinar a produselor alimentare necorespunzatoare, masuri precum confiscarea, distrugerea, incinerarea produselor alimentare improprii consumului si taierea sau uciderea animalelor, in conditiile legii, conform cerintelor veterinare si pentru siguranta alimentelor.
    Art. 16
    Patrimoniul unitatilor din subordinea Agentiei se preia pe baza de protocol de predare-preluare incheiat cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 42/2004, conform bilantului contabil.
    Art. 17
    (1) In numarul maxim de posturi ale Agentiei sunt incluse:
    a) 35 de posturi aferente functiilor publice finantate de la bugetul de stat, preluate prin reorganizarea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului;
    b) 14 posturi aferente functiilor publice finantate de la bugetul de stat, preluate de la Ministerul Sanatatii;
    c) 84 posturi aferente functiilor publice finantate de la bugetul de stat, preluate de la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
    d) 131 de posturi aferente functiilor publice de la posturile de inspectie la frontiera, preluate de la Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala;
    e) 19 posturi aferente functiilor publice, preluate de la Directia integrare europeana, programe, relatii internationale, inspectii si controale veterinare de frontiera din cadrul Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala.
    (2) Functionarii publici care ocupa functiile publice aferente posturilor prevazute la alin. (1) se considera transferati in interes de serviciu de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (3) Personalul contractual se incadreaza in noua structura organizatorica pe baza unui test de verificare a cunostintelor profesionale, in limita posturilor aprobate. Posturile ramase vacante dupa sustinerea testului vor fi ocupate, in conditiile legii, prin concurs.
    (4) Incadrarea personalului din cadrul Agentiei, al directiilor veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si al institutelor veterinare se va face in conditiile alin. (2) si (3), in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 18
    Atributiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. B, aferente Serviciului reglementarea alimentatiei si biotehnologiei al Directiei de productie animala si industrie alimentara - Directia generala de implementare si reglementare din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, se preiau de catre Agentie.
    Art. 19
    Plata despagubirilor prevazute la art. 26 alin. (6) si (7) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, titlul "Transferuri".
    Art. 20
    Contractele de prestari de servicii pentru aplicarea marcilor auriculare, precum si pentru alte servicii in domeniul veterinar se incheie conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 21
    Sintagma "medici veterinari cu atributii de inspector al Politiei Sanitare Veterinare" din legislatia in vigoare se inlocuieste cu sintagma "inspector al autoritatii veterinare si pentru siguranta alimentelor".
    Art. 22
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Elena Dumitru

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Numar maxim de posturi
    (exclusiv demnitarul): 283

                 ________________________________________________
                | STRUCTURA ORGANIZATORICA A AGENTIEI VETERINARE |
                |       SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR          |
 _______________|________________________________________________|____________
|                      |<----|                  | --->|                       |
| CONSILIUL STIINTIFIC |   __|    Presedinte    |     | CONSILIUL CONSULTATIV |
|______________________|  |  | Secretar de Stat |     |_______________________|
      ____________________|  |__________________|
     |                                |
   __v__                              |
 /       \                            |
|  Audit  |             ______________|______________
 \_______/             |                             |
         ______________|       Secretar General      |______________
        |              |_____________________________|              |
        |                      |               |                    |
        |                      |               |                    |
 _______v____________    ______v______   ______v_______    _________v_________
|  Directia Generala |  | Directia    | | Directia     |  | Directia Generala |
|  Veterinara (CVO)  |  | Generala    | | Generala     |  | Economico-        |
|____________________|  | pentru      | | pentru       |  | Administrativa,   |
     |           |      | Siguranta   | | Inspectie    |  | Juridica si       |
 ____v_____  ____v___   | Alimentelor | | Control,     |  | Relatii           |
|Directia  ||Directia|  |_____________| | Inspectie la |  | Internationale    |
|Sanatatea ||Igiena  |      |     |     | Frontiera si |  |___________________|
|Animalelor||si      |      |     |     | Coordonarea  |      |          |
|__________||Sanatate|      |     |     | Institutelor |  ____v______ ___v_____
            |Publica |      |     |     | Veterinare   | |Directia  ||Directia |
            |________|      |     |     |______________| |Economico-||de       |
                    ________|     |            |         |Adminis-  ||Integrare|
                   |              |            |         |trativa   ||Europeana|
               ____v____   _______v___   ______v_______  |__________||si       |
              |Directia | |Directia   | |Directia      |             |Relatii  |
              |Igiena si| |Standarde, | |Inspectie     |             |Interna- |
              |Sanatate | |Marci si   | |Control si    |             |tionale  |
              |Publica  | |Calitatea  | |Coordonare PIF|             |_________|
              |_________| |Alimentelor| |______________|
                          |___________|

    ANEXA 2

                                 UNITATI
care functioneaza in subordinea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

    Institutii publice finantate din subventii acordate de la bugetul de stat si din venituri proprii:
    I. Unitati cu personalitate juridica:
    1. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala;
    2. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;
    3. Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara;
    4. directiile veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat.
    II. Unitati fara personalitate juridica:
    1. circumscriptiile veterinare zonale;
    2. circumscriptiile veterinare si pentru siguranta alimentelor;
    3. posturile de inspectie la frontiera.

    NOTA:
    Numarul maxim de posturi pentru aceste unitati este de 3.765.

    ANEXA 3

                                NORMATIV
de autovehicule pentru activitati specifice desfasurate de Agentia Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si de unitatile din subordine

________________________________________________________________________________
Nr.                        Nr. maxim de autovehicule pentru activitati specifice
crt.  Denumirea unitatii   _____________________________________________________
                            Total                     din care:
________________________________________________________________________________
  1. Agentia Veterinara si    21     15 autoturisme, din care:
     pentru Siguranta                - 6 pentru aparatul central - transport de
     Alimentelor                     persoane;
                                     - 9 pentru posturile de inspectie la
                                     frontiera (PIF);
                                     6 autolaboratoare, din care:
                                     - 3 pentru PIF;
                                     - 1 pentru controlul privind siguranta
                                     alimentelor;
                                     - 1 pentru controlul privind sanatatea
                                     animala;
                                     - 1 pentru controlul privind sanatatea
                                     publica;
  2. Directiile veterinare    6/
     si pentru siguranta    unitate  2 autoturisme, din care:
     alimentelor                     - pentru transport de persoane - conducerea
                                     directiilor veterinare si pentru siguranta
                                     alimentelor;
                                     - parc comun;
                                     3 autolaboratoare pentru:
                                     - recoltare de probe pentru siguranta
                                     alimentelor;
                                     - recoltare de probe pentru sanatatea
                                     animala;
                                     - controlul laptelui si produselor lactate;
                                     1 autoagregat pentru dezinfectie;
  3. Institutul de            8      2 autoturisme pentru:
     Diagnostic si Sanatate          - transport de persoane pentru interventii
     Animala                         rapide privind suspiciunea unor boli;
                                     - transport pentru evaluare veterinara;
                                     6 autolaboratoare pentru:
                                     - transport de cadavre;
                                     - transport de probe test;
                                     - transport de probe de laborator;
                                     - decontaminare;
                                     - situatii speciale;
                                     - autoutilitara pentru transport de
                                     biobaza;
  4. Institutul de Igiena     4      2 autoturisme pentru:
     si Sanatate Publica             - deplasare pentru control in teritoriu;
     Veterinara                      - transport de marfuri;
                                     2 autolaboratoare pentru:
                                     - recoltare de probe;
                                     - examene rapide de laborator in teritoriu;
  5. Institutul pentru        4      2 autoturisme pentru:
     Controlul Produselor            - deplasare pentru controlul in teritoriu
     Biologice si                    si administratie;
     Medicamentelor de Uz            - testare clinica in teritoriu;
     Veterinar                       2 autolaboratoare pentru:
                                     - circulatia produselor medicinale in
                                     teritoriu;
                                       recoltare de probe.
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 308/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 308 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 308/2004
Hotărârea 1557 2004
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia
Hotărârea 852 2004
privind redistribuirea de posturi si fonduri aferente in vederea intaririi structurilor Agentiei SAPARD din subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale pentru implementarea masurilor din Planul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
Ordin 7 2004
privind procedura de eliberare a avizului pentru constituirea si inscrierea asociatiilor si fundatiilor ale caror activitati intra in sfera de competenta a Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor
Hotărârea 409 2004
privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
Rectificare 308 2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu