E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 3 din actul OUG 88 2004 modifica Hotărârea 409 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 modifica articolul 4 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 modifica articolul 5 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 completeaza articolul 6 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 modifica articolul 15 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 modifica articolul 18 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 modifica articolul 10 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 modifica articolul 32 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 modifica articolul 34 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 modifica articolul 48 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 completeaza articolul 50 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 modifica articolul 56 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 modifica articolul 57 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 modifica articolul 61 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 modifica articolul 2 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 abrogă articolul 3 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 abrogă articolul 4 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 1 din actul OUG 88 2004 abrogă articolul 5 din actul Ordonanţa 42 2004
Articolul 2 din actul OUG 88 2004 abrogă articolul 4 din actul OUG 113 2002
Articolul 2 din actul OUG 88 2004 modifica articolul 5 din actul OUG 113 2002
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 88 din  4 noiembrie 2004

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1053 din 12 noiembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere necesitatea adoptarii rapide a unui cadru juridic pentru activitatea sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Serviciile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor se organizeaza si functioneaza ca sistem veterinar unic si sunt structurate astfel:
    a) servicii de stat - publice - sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor;
    b) activitati sanitar-veterinare de libera practica."
    2. La articolul 5, litera a) va avea urmatorul cuprins:
    "a) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare Autoritatea, este autoritatea centrala sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor, care coordoneaza tehnic si administrativ intreaga activitate a serviciilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, organizeaza si controleaza efectuarea activitatilor publice sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor;".
    3. Dupa alineatul (2) al articolului 6^4 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Autoritatea reglementeaza in mod unitar, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, sistemele de asigurari din domeniile sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor."
    4. Alineatul (3) al articolului 15 se abroga.
    5. Alineatele (5) si (6) ale articolului 18 vor avea urmatorul cuprins:
    "(5) Pentru eliberarea autorizatiilor si certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc tarife care se platesc anticipat, se constituie ca venituri proprii si se actualizeaza anual, in functie de rata inflatiei din anul precedent, prin ordin al presedintelui Autoritatii.
    (6) Autoritatea va elabora norme privind cerintele specifice pe care trebuie sa le indeplineasca obiectivele supuse autorizarii sanitar-veterinare, care se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii."
    6. Titlul capitolului X va avea urmatorul cuprins:
    "CAP. 10
    Cerinte sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor privind subprodusele de origine animala si nonanimala ce nu sunt destinate consumului uman, alte deseuri animale si agentii patogeni de origine animala"
    7. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 32
    Comertul, importul, exportul, tranzitul si orice miscare interna ale subproduselor de origine animala si nonanimala ce nu sunt destinate consumului uman, ale altor deseuri animale, ale agentilor patogeni de origine animala, precum si ale produselor prelucrate obtinute din procesarea subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman se realizeaza cu respectarea cerintelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor specifice, prevazute de normele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui."
    8. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 34
    (1) Subprodusele de origine animala si nonanimala ce nu sunt destinate consumului uman sau alte deseuri animale, precum si produsele prelucrate obtinute din procesarea subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman pot fi colectate, depozitate, transportate, procesate, fabricate, incinerate, coincinerate sau supuse oricarui alt proces de neutralizare a acestora, cu respectarea cerintelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor specifice, prevazute de normele sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor elaborate de Autoritate si aprobate prin ordin al presedintelui.
    (2) Activitatile prevazute la alin. (1) sunt supuse inspectiei si controalelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, in baza cerintelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor specifice, in scopul prevenirii raspandirii de boli la animale si oameni, precum si pentru prevenirea contaminarii mediului."
    9. Alineatul (7) al articolului 48 va avea urmatorul cuprins:
    "(7) Cuantumul tarifelor pentru venituri proprii se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii si se actualizeaza anual, in functie de rata inflatiei din anul precedent."
    10. Dupa alineatul (2) al articolului 50 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) Autoritatea este proprietarul bazelor de date ale sistemului informatic prevazut la alin. (2), conditiile de folosire a acestora fiind aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii."
    11. Alineatul (1) al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 56
    (1) Structura organizatorica, functionarea si numarul de posturi din cadrul Autoritatii, precum si numarul total de posturi pentru unitatile din subordine se aproba prin hotarare a Guvernului."
    12. Dupa alineatul (1) al articolului 56 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    "(1^1) Presedintele Autoritatii aproba prin ordin structura organizatorica, numarul de posturi si regulamentul de organizare si functionare pentru institutele veterinare si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."
    13. Articolul 57^1 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 57^1
    (1) Proiectele derulate prin Unitatea de implementare a programelor PHARE din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, care au ca beneficiar Autoritatea, vor fi derulate in continuare prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si cofinantate din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, pana la finalizarea lor.
    (2) Dupa finalizarea proiectelor PHARE din contractarea PHARE 2003, noile proiecte PHARE vor fi derulate prin Unitatea de implementare a programelor PHARE, organizata in cadrul Autoritatii."
    14. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 61
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta."
    15. Anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins:
    "ANEXA 2

                                  UNITATI
care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

________________________________________________________________________________
Nr.                          Denumirea unitatii
crt.
________________________________________________________________________________
  A. Unitati care functioneaza in subordinea Autoritatii Nationale Sanitare
     Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor
  I. Institutii publice cu personalitate juridica:
  1. Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a
     municipiului Bucuresti, inclusiv laboratoarele veterinare de stat
  2. Institutele veterinare:
  a) Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala
  b) Institutul de Igiena si Sanatate Publica Veterinara
  c) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz
     Veterinar
 II. Institutii publice fara personalitate juridica:
  1. Circumscriptiile sanitar-veterinare zonale
  2. Circumscriptiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor
  B. Unitati care functioneaza sub autoritatea Autoritatii Nationale Sanitare
     Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor
     Societatea Nationala "Institutul Pasteur" - S.A.*)
________________________________________________________________________________
    *) In limita capitalului detinut de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor."

    16. Anexele nr. 3, 4 si 5 se abroga.
    Art. 2
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea si inregistrarea bovinelor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 708 din 27 septembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 25/2003, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 4 se abroga.
    2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5
    Atribuirea contractelor de servicii se face cu respectarea legislatiei privind achizitiile publice, de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, medicilor veterinari organizati in conditiile legii, pe baza fondurilor alocate cu aceasta destinatie."
    Art. 3
    (1) Trecerea Societatii Nationale "Institutul Pasteur" - S.A., prevazuta la lit. B "Unitati care functioneaza sub autoritatea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor" din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile aduse de prezenta ordonanta de urgenta, de sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale sub autoritatea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor se face prin protocol incheiat in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Hotararea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.
    Art. 4
    Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         p. Presedintele Autoritatii
                         Nationale Sanitare Veterinare
                         si pentru Siguranta Alimentelor,
                         Gabriel Vasile Dragan

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la OUG 88/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 88 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu