E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1901 din  4 noiembrie 2004

privind infiintarea caselor agronomului prin reorganizarea Casei Agronomului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1097 din 24 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Casele agronomului se infiinteaza prin reorganizarea Casei Agronomului, ca institutii publice cu personalitate juridica, finantate integral din venituri proprii, in subordinea directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene.
    (2) Casele agronomului sunt conduse de catre un director numit prin decizie a directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, in conditiile legii.
    (3) In executarea atributiilor ce le revin, directorii caselor agronomului emit decizii si instructiuni si reprezinta institutia in relatiile cu toate persoanele fizice si juridice.
    (4) Regulamentul de organizare si functionare a caselor agronomului se aproba de directorii executivi ai directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Art. 2
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale caselor agronomului se face integral din venituri proprii, care se constituie din: tarife percepute pentru cursuri, instruiri, inchirieri de spatii, precum si din mijloacele financiare realizate din activitatea proprie de masa si cazare a cursantilor si/sau a altor persoane, activitati industriale sau din prestari de servicii si alte activitati de productie.
    (2) Casele agronomului pot folosi, in completare, bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane fizice si juridice, sub forma de donatii si sponsorizari, in conditiile prevazute de lege pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii lor.
    Art. 3
    Casele agronomului au urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si realizeaza instruiri, perfectionari si pregatiri profesionale ale specialistilor si producatorilor individuali in domeniile de activitate specifice agriculturii, industriei alimentare si silviculturii;
    b) realizeaza si promoveaza proiecte de finantare pentru producatorii individuali in domeniile de activitate specifice;
    c) realizeaza studii de fezabilitate pentru agentii economici care desfasoara activitati cu profil agricol, silvicol sau de industrie alimentara;
    d) realizeaza materiale publicitare si reclame de specialitate;
    e) desfasoara activitati de cazare si masa, precum si servicii de agrement, in scopul aprovizionarii proprii, pe baza de acte de comert;
    f) desfasoara activitati de vanzare-cumparare de produse specifice dezvoltarii lor sau activitati de transport;
    g) indeplinesc orice atributii prevazute de actele normative in vigoare.
    Art. 4
    (1) Veniturile se incaseaza, se administreaza, se utilizeaza si se contabilizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si altor dispozitii legale.
    (2) Bugetele caselor agronomului, elaborate conform dispozitiilor legale in vigoare, se aproba de catre organul de conducere al institutiei, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior.
    (3) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor caselor agronomului se reporteaza in anul urmator.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica, numarul de personal angajat al caselor agronomului, statele de functii si regulamentul de functionare se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    (2) Casele agronomului vor fi conduse de un director care coordoneaza si raspunde de intreaga activitate.
    (3) Salarizarea personalului se va face in conformitate cu legislatia in vigoare privind institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
    Art. 6
    (1) Bunurile imobile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, trec in administrarea caselor agronomului.
    (2) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (1) se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    Capitolul III "Alte unitati finantate din venituri proprii" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu un nou punct, punctul 8, cu urmatorul cuprins:
    "8. Casele agronomului din subordinea directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti".
    Art. 8
    Art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 477/1990 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a altor unitati agricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 8 mai 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 3 alin. 1 liniuta a 5-a din Hotararea Guvernului nr. 676/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 6 octombrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                         DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor din proprietatea publica a statului si in administrarea directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, care trec in administrarea caselor agronomului
________________________________________________________________________________
Nr.  Adresa       Numarul de    Persoana       Persoana     Caracteristicile
crt. imobilului   identificare  juridica       juridica     tehnice ale
     care se      atribuit de   de la care     la care se   imobilului
     transmite    Ministerul    se transmite   transmite
                  Finantelor    imobilul       imobilul
                  Publice
________________________________________________________________________________
  1. Municipiul       62550     Directia       Casa         Cladire pavilion
     Bistrita,                  pentru         Agronomului  P+1+M
     Cartierul                  Agricultura    Bistrita-    Suprafata construita
     Unirea                     si Dezvoltare  Nasaud       = 317 mp
     nr. 337,         99393     Rurala                      Teren = 1.925 mp
     judetul                    Bistrita-
     Bistrita-                  Nasaud
     Nasaud
________________________________________________________________________________
  2. Comuna           35738     Directia       Casa         Casa de oaspeti
     Magura,                    pentru         Agronomului  Suprafata construita
     judetul                    Agricultura    Bacau        = 103,33 mp
     Bacau                      si Dezvoltare               Cantina
                                Rurala Bacau                Suprafata construita
                                                            = 452,38 mp
                                                            Suprafata curtii
                                                            = 5.642,615 mp
________________________________________________________________________________
  3. Municipiul       62473     Directia       Casa         Cladire
     Botosani,                  pentru         Agronomului  Suprafata construita
     str. I. C.                 Agricultura    Botosani     = 390 mp
     Bratianu                   si Dezvoltare
     nr. 100,                   Rurala
     judetul                    Botosani
     Botosani
________________________________________________________________________________
  4. Municipiul      107437     Directia       Casa         Cladire principala
     Cluj-Napoca,    107441     pentru         Agronomului  Locuinta
     Str. Fagului    107442     Agricultura    Cluj         Cantina
     nr. 1,          107443     si Dezvoltare               Cladire cu garaj
     judetul Cluj    107444     Rurala Cluj                 Grajd
                     107445                                 Sala de cursuri
                     107446                                 Teren = 2,74 ha
________________________________________________________________________________
  5. Comuna            6258     Directia       Casa         Cladire - Casa
     Sendreni,                  pentru         Agronomului  Agronomului
     judetul                    Agricultura    Galati       Suprafata construita
     Galati                     si Dezvoltare               = 671 mp
                                Rurala Galati               Suprafata curtii
                                                            = 8.296 mp
________________________________________________________________________________
  6. Municipiul       34662     Directia       Casa         Cladire - Casa
     Slobozia,                  pentru         Agronomului  Agronomului
     Bd. Chimiei                Agricultura    Ialomita     Suprafata construita
     nr. 19,                    si Dezvoltare               = 1.038 mp
     judetul                    Rurala                      Suprafata curtii
     Ialomita                   Ialomita                    = 1.200 mp
     Comuna          102070                                 Cladire
     Ion Roata,                                             Suprafata curtii
     judetul                                                = 4.100 mp
     Ialomita
     Comuna          102071                                 Teren agricol
     Ion Roata,                                             = 100 ha
     judetul
     Ialomita
________________________________________________________________________________
  7. Municipiul         124     Directia       Casa         Camin 60 locuri
     Baia Mare,                 pentru         Agronomului  Suprafata construita
     Str.                       Agricultura    Maramures    = 324 mp
     Victoriei                  si Dezvoltare               Suprafata curtii
     nr. 230,                   Rurala                      = 500 mp
     judetul                    Maramures
     Maramures
________________________________________________________________________________
  8. Municipiul       62524     Directia       Casa         Cladire
     Drobeta-                   pentru         Agronomului  administrativa,
     Turnu                      Agricultura    Mehedinti    cantina
     Severin,                   si Dezvoltare               Suprafata construita
     str. Crisan                Rurala                      = 525 mp
     nr. 87,                    Mehedinti                   Suprafata curtii
     judetul                                                = 3.930 mp
     Mehedinti                                              Suprafata construita
                                                            a cantinei = 351 mp
________________________________________________________________________________
  9. Municipiul       36982     Directia       Casa         Bloc G cu 40
     Targu Mures,               pentru         Agronomului  apartamente
     Str. Insulei               Agricultura    Mures        Suprafata construita
     nr. 2,                     si Dezvoltare               = 325 mp
     judetul                    Rurala Mures                Suprafata curtii
     Mures                                                  = 4.685 mp
________________________________________________________________________________
 10. Comuna           62589     Directia       Casa         Pavilion camere
     Horia,                     pentru         Agronomului  oficiale
     judetul                    Agricultura    Neamt        Suprafata construita
     Neamt                      si Dezvoltare               = 1.345 mp
                                Rurala Neamt                Suprafata curtii
                                                            = 10.090 mp
                      62587                                 Pavilion central cu
                                                            dormitoare
                                                            Suprafata construita
                                                            = 334,8 mp
                      62588                                 Pavilion
                                                            administrativ
                                                            Suprafata construita
                                                            = 172,2 mp
                     105223                                 Cladire magazie
                     105224                                 Cladire anexa
                     105225                                 Baie si spalatorie
                     105226                                 Centrala termica
                     105227                                 Chiosc alimentar
                     105228                                 Rezervor combustibil
                     106129                                 Rezervor combustibil
                     106130                                 Canalizare cu put
                     106131                                 Incalzire centrala
                     106132                                 Gard prefabricate
________________________________________________________________________________
 11. Comuna           62553     Directia       Casa         Cladire anexa
     Scheia,                    pentru         Agronomului  Suprafata construita
     judetul                    Agricultura    Suceava      = 83,15 mp
     Suceava          62554     si Dezvoltare               Pavilion
                                Rurala Suceava              administrativ,
                                                            sala de cursuri
                                                            Suprafata construita
                                                            = 374 mp
                      62556                                 Grajd
                                                            Suprafata construita
                                                            = 684 mp
                      62562                                 Drum acces
                      62563                                 Rampa spalare
                      62565                                 Imprejmuire beton
                      62566                                 Imprejmuire
                      62567                                 Canalizare
                      62568                                 Instal. apa
                                                            exterioara
                      62569                                 Casa pompa apa
                      62570                                 Alimentare apa
                      62571                                 Retea termica
                      62573                                 Centrala termica
                      62574                                 Depozit carburanti
                      62575                                 Rezervor metalic
                      62577                                 Suprafata terenului
                                                            = 1,52 ha
________________________________________________________________________________
 12. Municipiul       62593     Directia       Casa         Cladire - Casa
     Vaslui, Str.               pentru         Agronomului  Agronomului
     Eternitatii                Agricultura    Vaslui       Suprafata construita
     nr. 1,                     si Dezvoltare               = 450 mp
     judetul                    Rurala Vaslui               Suprafata curtii
     Vaslui                                                 = 150 mp
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1901/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1901 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu