E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1901 din  4 noiembrie 2004

privind infiintarea caselor agronomului prin reorganizarea Casei Agronomului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1097 din 24 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Casele agronomului se infiinteaza prin reorganizarea Casei Agronomului, ca institutii publice cu personalitate juridica, finantate integral din venituri proprii, in subordinea directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene.
    (2) Casele agronomului sunt conduse de catre un director numit prin decizie a directorului executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene sau a municipiului Bucuresti, in conditiile legii.
    (3) In executarea atributiilor ce le revin, directorii caselor agronomului emit decizii si instructiuni si reprezinta institutia in relatiile cu toate persoanele fizice si juridice.
    (4) Regulamentul de organizare si functionare a caselor agronomului se aproba de directorii executivi ai directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, cu avizul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Art. 2
    (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale caselor agronomului se face integral din venituri proprii, care se constituie din: tarife percepute pentru cursuri, instruiri, inchirieri de spatii, precum si din mijloacele financiare realizate din activitatea proprie de masa si cazare a cursantilor si/sau a altor persoane, activitati industriale sau din prestari de servicii si alte activitati de productie.
    (2) Casele agronomului pot folosi, in completare, bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane fizice si juridice, sub forma de donatii si sponsorizari, in conditiile prevazute de lege pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii lor.
    Art. 3
    Casele agronomului au urmatoarele atributii:
    a) organizeaza si realizeaza instruiri, perfectionari si pregatiri profesionale ale specialistilor si producatorilor individuali in domeniile de activitate specifice agriculturii, industriei alimentare si silviculturii;
    b) realizeaza si promoveaza proiecte de finantare pentru producatorii individuali in domeniile de activitate specifice;
    c) realizeaza studii de fezabilitate pentru agentii economici care desfasoara activitati cu profil agricol, silvicol sau de industrie alimentara;
    d) realizeaza materiale publicitare si reclame de specialitate;
    e) desfasoara activitati de cazare si masa, precum si servicii de agrement, in scopul aprovizionarii proprii, pe baza de acte de comert;
    f) desfasoara activitati de vanzare-cumparare de produse specifice dezvoltarii lor sau activitati de transport;
    g) indeplinesc orice atributii prevazute de actele normative in vigoare.
    Art. 4
    (1) Veniturile se incaseaza, se administreaza, se utilizeaza si se contabilizeaza potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si altor dispozitii legale.
    (2) Bugetele caselor agronomului, elaborate conform dispozitiilor legale in vigoare, se aproba de catre organul de conducere al institutiei, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior.
    (3) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor caselor agronomului se reporteaza in anul urmator.
    Art. 5
    (1) Structura organizatorica, numarul de personal angajat al caselor agronomului, statele de functii si regulamentul de functionare se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    (2) Casele agronomului vor fi conduse de un director care coordoneaza si raspunde de intreaga activitate.
    (3) Salarizarea personalului se va face in conformitate cu legislatia in vigoare privind institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
    Art. 6
    (1) Bunurile imobile aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, trec in administrarea caselor agronomului.
    (2) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (1) se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 7
    Capitolul III "Alte unitati finantate din venituri proprii" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 1 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu un nou punct, punctul 8, cu urmatorul cuprins:
    "8. Casele agronomului din subordinea directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti".
    Art. 8
    Art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 477/1990 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a altor unitati agricole, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 87 din 8 mai 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 3 alin. 1 liniuta a 5-a din Hotararea Guvernului nr. 676/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Consultanta Agricola, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 6 octombrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                         DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor din proprietatea publica a statului si in administrarea directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, care trec in administrarea caselor agronomului
________________________________________________________________________________
Nr.  Adresa       Numarul de    Persoana       Persoana     Caracteristicile
crt. imobilului   identificare  juridica       juridica     tehnice ale
     care se      atribuit de   de la care     la care se   imobilului
     transmite    Ministerul    se transmite   transmite
                  Finantelor    imobilul       imobilul
                  Publice
________________________________________________________________________________
  1. Municipiul       62550     Directia       Casa         Cladire pavilion
     Bistrita,                  pentru         Agronomului  P+1+M
     Cartierul                  Agricultura    Bistrita-    Suprafata construita
     Unirea                     si Dezvoltare  Nasaud       = 317 mp
     nr. 337,         99393     Rurala                      Teren = 1.925 mp
     judetul                    Bistrita-
     Bistrita-                  Nasaud
     Nasaud
________________________________________________________________________________
  2. Comuna           35738     Directia       Casa         Casa de oaspeti
     Magura,                    pentru         Agronomului  Suprafata construita
     judetul                    Agricultura    Bacau        = 103,33 mp
     Bacau                      si Dezvoltare               Cantina
                                Rurala Bacau                Suprafata construita
                                                            = 452,38 mp
                                                            Suprafata curtii
                                                            = 5.642,615 mp
________________________________________________________________________________
  3. Municipiul       62473     Directia       Casa         Cladire
     Botosani,                  pentru         Agronomului  Suprafata construita
     str. I. C.                 Agricultura    Botosani     = 390 mp
     Bratianu                   si Dezvoltare
     nr. 100,                   Rurala
     judetul                    Botosani
     Botosani
________________________________________________________________________________
  4. Municipiul      107437     Directia       Casa         Cladire principala
     Cluj-Napoca,    107441     pentru         Agronomului  Locuinta
     Str. Fagului    107442     Agricultura    Cluj         Cantina
     nr. 1,          107443     si Dezvoltare               Cladire cu garaj
     judetul Cluj    107444     Rurala Cluj                 Grajd
                     107445                                 Sala de cursuri
                     107446                                 Teren = 2,74 ha
________________________________________________________________________________
  5. Comuna            6258     Directia       Casa         Cladire - Casa
     Sendreni,                  pentru         Agronomului  Agronomului
     judetul                    Agricultura    Galati       Suprafata construita
     Galati                     si Dezvoltare               = 671 mp
                                Rurala Galati               Suprafata curtii
                                                            = 8.296 mp
________________________________________________________________________________
  6. Municipiul       34662     Directia       Casa         Cladire - Casa
     Slobozia,                  pentru         Agronomului  Agronomului
     Bd. Chimiei                Agricultura    Ialomita     Suprafata construita
     nr. 19,                    si Dezvoltare               = 1.038 mp
     judetul                    Rurala                      Suprafata curtii
     Ialomita                   Ialomita                    = 1.200 mp
     Comuna          102070                                 Cladire
     Ion Roata,                                             Suprafata curtii
     judetul                                                = 4.100 mp
     Ialomita
     Comuna          102071                                 Teren agricol
     Ion Roata,                                             = 100 ha
     judetul
     Ialomita
________________________________________________________________________________
  7. Municipiul         124     Directia       Casa         Camin 60 locuri
     Baia Mare,                 pentru         Agronomului  Suprafata construita
     Str.                       Agricultura    Maramures    = 324 mp
     Victoriei                  si Dezvoltare               Suprafata curtii
     nr. 230,                   Rurala                      = 500 mp
     judetul                    Maramures
     Maramures
________________________________________________________________________________
  8. Municipiul       62524     Directia       Casa         Cladire
     Drobeta-                   pentru         Agronomului  administrativa,
     Turnu                      Agricultura    Mehedinti    cantina
     Severin,                   si Dezvoltare               Suprafata construita
     str. Crisan                Rurala                      = 525 mp
     nr. 87,                    Mehedinti                   Suprafata curtii
     judetul                                                = 3.930 mp
     Mehedinti                                              Suprafata construita
                                                            a cantinei = 351 mp
________________________________________________________________________________
  9. Municipiul       36982     Directia       Casa         Bloc G cu 40
     Targu Mures,               pentru         Agronomului  apartamente
     Str. Insulei               Agricultura    Mures        Suprafata construita
     nr. 2,                     si Dezvoltare               = 325 mp
     judetul                    Rurala Mures                Suprafata curtii
     Mures                                                  = 4.685 mp
________________________________________________________________________________
 10. Comuna           62589     Directia       Casa         Pavilion camere
     Horia,                     pentru         Agronomului  oficiale
     judetul                    Agricultura    Neamt        Suprafata construita
     Neamt                      si Dezvoltare               = 1.345 mp
                                Rurala Neamt                Suprafata curtii
                                                            = 10.090 mp
                      62587                                 Pavilion central cu
                                                            dormitoare
                                                            Suprafata construita
                                                            = 334,8 mp
                      62588                                 Pavilion
                                                            administrativ
                                                            Suprafata construita
                                                            = 172,2 mp
                     105223                                 Cladire magazie
                     105224                                 Cladire anexa
                     105225                                 Baie si spalatorie
                     105226                                 Centrala termica
                     105227                                 Chiosc alimentar
                     105228                                 Rezervor combustibil
                     106129                                 Rezervor combustibil
                     106130                                 Canalizare cu put
                     106131                                 Incalzire centrala
                     106132                                 Gard prefabricate
________________________________________________________________________________
 11. Comuna           62553     Directia       Casa         Cladire anexa
     Scheia,                    pentru         Agronomului  Suprafata construita
     judetul                    Agricultura    Suceava      = 83,15 mp
     Suceava          62554     si Dezvoltare               Pavilion
                                Rurala Suceava              administrativ,
                                                            sala de cursuri
                                                            Suprafata construita
                                                            = 374 mp
                      62556                                 Grajd
                                                            Suprafata construita
                                                            = 684 mp
                      62562                                 Drum acces
                      62563                                 Rampa spalare
                      62565                                 Imprejmuire beton
                      62566                                 Imprejmuire
                      62567                                 Canalizare
                      62568                                 Instal. apa
                                                            exterioara
                      62569                                 Casa pompa apa
                      62570                                 Alimentare apa
                      62571                                 Retea termica
                      62573                                 Centrala termica
                      62574                                 Depozit carburanti
                      62575                                 Rezervor metalic
                      62577                                 Suprafata terenului
                                                            = 1,52 ha
________________________________________________________________________________
 12. Municipiul       62593     Directia       Casa         Cladire - Casa
     Vaslui, Str.               pentru         Agronomului  Agronomului
     Eternitatii                Agricultura    Vaslui       Suprafata construita
     nr. 1,                     si Dezvoltare               = 450 mp
     judetul                    Rurala Vaslui               Suprafata curtii
     Vaslui                                                 = 150 mp
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1901/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1901 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu