Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.31 din 18.01.2017

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 20 ianuarie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNIC Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:(2) Pentru anul 2017, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 3.740 lei.
(3) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2017, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
2. La articolul 3, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:(2) Pentru anul 2017, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 330 lei.(3) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri şi servicii», pentru anul 2017, sunt prevăzute în anexa nr. 5. 3. Anexele nr. 2 , 3, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU SORIN MIHAI GRINDEANU Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale, Pavel Năstase Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, Sevil Shhaideh Ministrul finanţelor publice, Viorel Ştefan ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013) Costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2017

Nr. crt. Nivel/filieră/profil Forma de învăţământ Număr mediu de elevi pe clasă Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri - lei - Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri (pentru învăţământul în limbile minorităţilor) - lei -
Urban Rural Urban Rural Urban Rural
1 Învăţământ preşcolar cu program normal zi 20 18 2480 2712 2480 2712
2 Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal zi 20 20 4548 4548 4548 4548
3 Învăţământ primar zi 24 18 2854 3400 3490 4036
3.1 Învăţământ primar - integrat* zi 4851 4851 5487 5487
4 Învăţământ primar „step-by-step" zi 24 24 4548 4548 5184 5184
5 Învăţământ primar „A doua şansă" - 15 12 2200 2648 2836 3284
Nr. crt. Nivel/filieră/profil Forma de învăţământ Număr mediu de elevi pe clasă Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri - lei - Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri (pentru învăţământul în limbile minorităţilor) - lei -
Urban Rural Urban Rural Urban Rural
6 Învăţământ primar vocaţional (altul decât specializarea muzică) zi 24 20 3591 4294 4145 4848
7 Învăţământ primar cu specializarea muzică zi 24 24 6358 6358 6732 6732
7.1 Învăţământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar zi 3131 3131 3131 3131
8 Învăţământ gimnazial zi 25 20 3740 4301 4275 4836
8.1 Învăţământ gimnazial - integrat* zi 6358 6358 6893 6893
9 Învăţământ secundar inferior „A doua şansă" - 15 12 2491 2992 3026 3527
10 Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) zi 25 20 4488 5124 4975 5611
10.1 Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar zi 748 748 748 748
11 Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică zi 25 25 7854 7854 8228 8228
11.1 Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar zi 3740 3740 3740 3740
12 Învăţământ gimnazial FR 22 22 1515 1796 2050 2331
13 Învăţământ liceal teoretic zi 28 28 3740 3740 4189 4189
14 Învăţământ liceal teoretic seral 28 28 2772 2772 3221 3221
15 Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic zi 28 28 3868 3868 4317 4317
16 Învăţământ liceal tehnologic seral 28 28 3015 3015 3464 3464
17 Învăţământ liceal artistic (toate specializările, excepţie specializarea muzică) şi sportiv zi 28 28 4937 4937 5386 5386
18 Învăţământ liceal specializarea muzică zi 28 28 10472 10472 10921 10921
19 Învăţământ liceal FR 28 28 1459 1459 1908 1908
19.1 Învăţământ liceal - integrat* zi 6358 6358 6893 6893
20 Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învăţământ dual zi 28 28 4096 4096 4470 4470
21 Învăţământ postliceal/maiştri zi 28 28 4096 4096 4096 4096
21.1 Învăţământ postliceal/maiştri seral 28 28 3015 3015 3464 3464
22 Cantine-cămine (elevi cazaţi) - 1482 1482 1482 1482

* Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi individual în clasele/grupele unităţilor de învăţământ de masă, care urmează curriculumul acestora. ANEXA Nr. 2( Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013) Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolar şi coeficienţii de corecţie pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora

Nr. crt. Nivel/filieră/profil Forma de învăţământ Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri - lei - Standarde de cost pe elev, pe medii şi pe niveluri (pentru învăţământul în limbile minorităţilor) - lei -
Urban Rural Urban Rural
1 Învăţământ preşcolar cu program normal zi 0,663 0,725 0,000 0,000
2 Învăţământ preşcolar cu program prelungit/săptămânal zi 1,216 1,216 0,000 0,000
3 Învăţământ primar zi 0,763 0,909 0,170 0,170
3.1 Învăţământ primar - integrat* zi 1,297 1,297 0,170 0,170
4 Învăţământ primar „step-by-step" zi 1,216 1,216 0,170 0,170
5 Învăţământ primar „A doua şansă" - 0,588 0,708 0,170 0,170
6 Învăţământ primar vocaţional (altul decât specializarea muzică) zi 0,960 1,148 0,148 0,148
7 Învăţământ primar cu specializarea muzică zi 1,700 1,700 0,100 0,100
7.1 Învăţământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentar zi 0,837 0,837 0,000 0,000
8 Învăţământ gimnazial zi 1,000 1,150 0,143 0,143
8.1 Învăţământ gimnazial - integrat* zi 1,700 1,700 0,143 0,143
9 Învăţământ secundar inferior „A doua şansă" - 0,666 0,800 0,143 0,143
10 Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) zi 1,200 1,370 0,130 0,130
10.1 Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentar zi 0,200 0,200 0,000 0,000
11 Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică zi 2,100 2,100 0,100 0,100
11.1 Învăţământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentar zi 1,000 1,000 0,000 0,000
12 Învăţământ gimnazial FR 0,405 0,480 0,143 0,143
13 Învăţământ liceal teoretic zi 1,000 1,000 0,120 0,120
14 Învăţământ liceal teoretic seral 0,741 0,741 0,120 0,120
15 Învăţământ liceal tehnologic, militar, pedagogic şi teologic zi 1,034 1,034 0,120 0,120
16 Învăţământ liceal tehnologic seral 0,806 0,806 0,120 0,120
17 Învăţământ liceal artistic (toate specializările, excepţie specializarea muzică) şi sportiv zi 1,320 1,320 0,120 0,120
18 Învăţământ liceal specializarea muzică zi 2,800 2,800 0,120 0,120
19 Învăţământ liceal FR 0,390 0,390 0,120 0,120
19.1 Învăţământ liceal - integrat* zi 1,700 1,700 0,143 0,143
20 Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învăţământ dual zi 1,095 1,095 0,100 0,100
21 Învăţământ postliceal/maiştri zi 1,095 1,095 0,000 0,000
21.1 Învăţământ postliceal/maiştri seral 0,806 0,806 0,120 0,120
22 Cantine-cămine (elevi cazaţi) - 0,396 0,396 0,000 0,000

* Coeficienţii de diferenţiere se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţi de învăţământ de masă, care urmează curriculumul acestora. ANEXA Nr. 3( Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013) Costurile standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii", pentru anul 2017

Praguri numerice Tipuri de unităţi Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
1-300 Grădiniţă 354 357 365 375 386 396
Şcoală gimnazială/primară 339 343 350 360 370 380
Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/Învăţământ dual 385 389 397 408 420 432
Şcoală postliceală 264 267 272 280 288 296
301-800 Grădiniţă 356 359 366 377 388 398
Şcoală gimnazială 341 344 351 361 372 382
Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/Învăţământ dual 387 391 399 410 422 433
Şcoală postliceală 266 269 274 282 290 298
Peste 800 Grădiniţă 359 363 370 381 392 402
Şcoală gimnazială 345 348 355 365 376 386
Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/Învăţământ dual 391 395 402 414 426 437
Şcoală postliceală 270 272 278 286 294 302
Zone de temperatură:
Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş
Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui
Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea
Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea
Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava

ANEXA Nr. 4( Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013) Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per elev/preşcolar pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri şi servicii"

Praguri numerice Tipuri de unităţi Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
1-300 Grădiniţă 1,0710 1,0817 1,1031 1,1352 1,1674 1,1995
Şcoală gimnazială/primară 1,0270 1,0373 1,0578 1,0886 1,1194 1,1502
Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/Învăţământ dual 1,1661 1,1778 1,2011 1,2361 1,2711 1,3061
Şcoală postliceală 0,7995 0,8075 0,8235 0,8474 0,8714 0,8954
301-800 Grădiniţă 1,0760 1,0868 1,1083 1,1406 1,1728 1,2051
Şcoală gimnazială 1,0320 1,0423 1,0630 1,0939 1,1249 1,1559
Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/Învăţământ dual 1,1711 1,1829 1,2063 1,2414 1,2765 1,3117
Şcoală postliceală 0,8045 0,8125 0,8286 0,8528 0,8769 0,9010
Peste 800 Grădiniţă 1,0870 1,0979 1,1197 1,1523 1,1849 1,2175
Şcoală gimnazială 1,0431 1,0535 1,0744 1,1057 1,1370 1,1682
Liceu/Colegiu/Şcoală profesională/Învăţământ dual 1,1822 1,1940 1,2177 1,2531 1,2886 1,3241
Şcoală postliceală 0,8155 0,8237 0,8400 0,8645 0,8889 0,9134
Zone de temperatură:
Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş
Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui
Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea
Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea
Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, SuceavaSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 31/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 31 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 130 2013
    Aveți nevoie de un împrumut pentru datorii pentru a plăti facturile? Preia controlul datoriei tale astăzi Disponibil acum Oferta de împrumut pentru extinderea afacerii? Aveți nevoie de un împrumut pentru a plăti facturile? Ai nevoie de împrumut? Ai nevoie de împrumut personal? Împrumut pentru extinderea afacerii? Înființare în afaceri, Educație, Împrumut pentru consolidarea datoriilor Împrumuturi cu bani grei Împrumut pentru orice lucru? Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% Împrumut fără cec de credit, e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 31/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu