E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 283 din 10 august 2005

privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII


SmartCity3

              PLENUL
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 775 din 25 august 2005

    In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 24 alin. (1) si art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere dispozitiile art. 48 alin. (6) si ale art. 48^1 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. IV alin. (2) din titlul XVII "Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente,

    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
                         judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
de organizare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Numirea judecatorilor si procurorilor in functii de conducere la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii, precum si la parchetele de pe langa acestea se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Evidenta posturilor vacante de conducere de la instantele judecatoresti este publica si disponibila permanent pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei, precum si prin afisare la sediile instantelor judecatoresti.
    (2) Evidenta posturilor vacante de conducere de la parchete este publica si disponibila permanent pe paginile de Internet ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei, precum si prin afisare la sediile parchetelor.
    (3) Posturile de conducere prevazute la alin. (1) si (2), care urmeaza a se vacanta, se publica cu 90 de zile inainte de data expirarii mandatelor. In celelalte situatii publicarea posturilor vacante se face in termen de 3 zile de la data vacantarii.
    Art. 3
    (1) Numirea in functiile de presedinte si vicepresedinte la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
    (2) Numirea in functiile de procuror general al parchetului de pe langa curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunal, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie sau prim-procuror al parchetului de pe langa judecatorie, precum si de adjuncti ai acestora se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
    Art. 4
    Concursul sau examenul consta in testare psihologica, evaluarea capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, verificarea rezistentei la stres, prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care candideaza, precum si o testare scrisa privind managementul, comunicarea si resursele umane.

    CAP. 2
    Conditii pentru inscrierea la concurs sau examen

    Art. 5
    (1) Pot participa la concursul sau examenul prevazut la art. 3 alin. (1) judecatorii care au obtinut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege.
    (2) Nu pot fi numiti in functii de conducere judecatorii care au facut parte din serviciile de informatii inainte de anul 1990 sau au colaborat cu acestea ori judecatorii care au un interes personal ce influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege.
    (3) Judecatorii care participa la concurs sau examen pentru o functie de conducere sunt obligati sa dea o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de anul 1990 si nici nu au colaborat cu acestea, precum si o declaratie de interese care se actualizeaza anual sau in termen de 15 zile de la aparitia unei schimbari sau de la data la care judecatorul a luat cunostinta despre aceasta.
    (4) Pentru numirea in functiile de conducere este necesara indeplinirea conditiei prevazute la art. 48 alin. (12) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) In cazul in care judecatorul ataca in instanta, in conditiile legii, comunicarea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, procedura de numire in functia de conducere se suspenda pana la solutionarea irevocabila a cauzei. Pe aceasta perioada functia de conducere va fi ocupata prin delegare.
    Art. 6
    (1) Pot participa la concursul sau examenul prevazut la art. 3 alin. (2) procurorii care au obtinut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege.
    (2) Dispozitiile art. 5 alin. (2) - (5) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 7
    Judecatorii si procurorii isi depun candidaturile, insotite de documentele considerate relevante, in termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul National al Magistraturii.

    CAP. 3
    Organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru numirea judecatorilor in functii de conducere

    Art. 8
    (1) Comisia de organizare a concursului sau examenului se numeste de Consiliul Superior al Magistraturii si este formata din personal de specialitate juridica din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii.
    (2) Comisia de examinare este numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si este formata din 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, 2 judecatori de la curtile de apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala. La constituirea comisiilor vor fi avuti in vedere, in principal, judecatorii care au urmat cursuri de management.
    (3) Comisia de examinare este prezidata de un judecator ales de membrii acesteia.
    (4) Din comisia de examinare nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii si persoanele din conducerea Institutului National al Magistraturii.
    Art. 9
    (1) Comisia de organizare verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru inscrierea la concurs sau examen.
    (2) Cu 10 zile inainte de data desfasurarii concursului sau examenului, pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei si la sediile instantelor judecatoresti se vor afisa listele cu candidatii ale caror dosare au fost admise.
    (3) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii, in termen de 24 de ore de la afisare, la sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 3 zile. Solutia adoptata se comunica in cadrul aceluiasi termen.
    (4) Solutia sectiei poate fi atacata la Plen in termen de 48 de ore de la comunicare. Plenul se pronunta prin hotarare in termen de 3 zile de la primirea contestatiei. Hotararea Plenului se afiseaza, in acelasi termen, in locurile prevazute la alin. (2).
    Art. 10
    (1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea urmatoarelor probe:
    a) testare psihologica, evaluarea capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si verificarea rezistentei la stres;
    b) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care candideaza;
    c) testare scrisa privind managementul, comunicarea si resursele umane.
    (2) Data, locul, tematica si bibliografia concursului sau examenului se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si se afiseaza pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei si la sediile instantelor judecatoresti, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acestuia.
    Art. 11
    (1) Testarea psihologica, evaluarea capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si verificarea rezistentei la stres se realizeaza pe baza unor teste specifice, propuse de specialisti ai Consiliului Superior al Magistraturii si insusite de comisia de examinare.
    (2) Rezultatele testarii psihologice, ale evaluarii capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si ale verificarii rezistentei la stres pot fi contestate in termen de 24 de ore de la afisare. Contestatia se solutioneaza de comisia de examinare, cu concursul specialistilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Rezultatele reevaluarii sunt definitive.
    (4) Rezultatele testarii prevazute la alin. (1) sunt eliminatorii.
    Art. 12
    (1) Proiectul referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere se depune la Institutul National al Magistraturii cu cel putin 7 zile inainte de data desfasurarii concursului sau examenului.
    (2) Candidatii declarati admisi la testarea prevazuta la art. 11 sustin proiectul, oral, in fata comisiei de examinare, care va acorda candidatului o nota finala ce reprezinta media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
    Art. 13
    Testarea scrisa consta in verificarea cunostintelor privind managementul, comunicarea si resursele umane.
    Art. 14
    (1) Cu o zi inainte de testarea scrisa, comisia de examinare va stabili un set de 3 variante de subiecte.
    (2) Subiectele vor fi puse in plicuri separate, sigilate, care vor fi desfacute in ziua concursului sau examenului, dupa intrarea in sala a candidatilor, in prezenta acestora.
    (3) Subiectele pentru lucrarile scrise se stabilesc prin tragere la sorti, se multiplica si se predau delegatilor din salile de concurs sau examen, desemnati de comisia de organizare.
    (4) Responsabilul de sala comunica subiectele, ora cand incepe si ora cand se incheie proba.
    (5) Pe toata durata desfasurarii testarii scrise, in salile de concurs sau examen au acces numai membrii comisiei de examinare si delegatii care supravegheaza desfasurarea concursului sau examenului.
    Art. 15
    (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarilor scrise se stabileste de catre comisia de examinare si nu poate depasi 3 ore. La expirarea timpului stabilit pentru testarea scrisa candidatul preda lucrarea, sub semnatura, iar delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului sau examenului mentioneaza in borderou numarul de pagini al lucrarii respective si aplica stampila Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Pentru fiecare sala de concurs sau examen se intocmesc un borderou separat si un proces-verbal tipizat.
    (3) Delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului sau examenului preda lucrarile comisiei de organizare, care le numeroteaza si le inscrie in borderoul centralizator.
    (4) Pe toata durata desfasurarii testarii scrise este interzisa parasirea salii de concurs sau examen de catre candidati. Parasirea temporara a salii de concurs sau examen se face numai in cazuri exceptionale, cu insotitor.
    (5) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs sau examen. In acest caz responsabilul de sala consemneaza in procesul-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul-verbal se comunica presedintelui comisiei de examinare si candidatului respectiv.
    Art. 16
    (1) Corectarea lucrarilor se face conform baremului stabilit de comisia de examinare, barem care se afiseaza la sfarsitul testarii scrise.
    (2) Fiecare lucrare va fi corectata de 3 membri ai comisiei de examinare, dintre care 2 judecatori si un specialist in management si organizare institutionala. Lucrarea scrisa se noteaza cu note de la 1 la 10 de catre fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei care corecteaza lucrarea.
    (3) Nota lucrarii scrise reprezinta media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei de examinare.
    (4) Pe timpul corectarii, coltul lucrarii nu se desigileaza. Notele acordate se inscriu in borderou sub semnatura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare, de catre presedintele comisiei de examinare, dupa care se introduc in baza de date a comisiei de examinare. Dupa efectuarea acestor operatiuni se desface coltul sigilat al lucrarii si se coreleaza numarul lucrarii cu numele candidatului.
    (5) Rezultatul testarii scrise se afiseaza pe pagina de Internet a Institutului National al Magistraturii si la sediul acestuia.
    Art. 17
    (1) Candidatul nemultumit de nota obtinuta la lucrarea scrisa poate solicita, in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor, recorectarea lucrarii scrise. Cererile de recorectare se depun la Institutul National al Magistraturii.
    (2) Lucrarile scrise se recorecteaza de catre ceilalti 4 membri ai comisiei de examinare.
    (3) In vederea recorectarii, lucrarile scrise se vor resigila, fiind inscrise intr-un borderou separat. Rezultatele in urma recorectarii se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii, al Consiliului Superior al Magistraturii si la sediile instantelor judecatoresti in cadrul carora isi desfasoara activitatea candidatii, precum si pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
    Art. 18
    (1) Nota finala a concursului sau examenului reprezinta media aritmetica dintre nota de la proiect si nota de la proba scrisa.
    (2) Pe baza notei finale se intocmeste tabelul de clasificare a candidatilor, care se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului National al Magistraturii si la sediile instantelor judecatoresti de la care provin candidatii, precum si pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei.
    (3) Functia de conducere vacanta va fi ocupata de candidatul care a obtinut cea mai mare nota finala.
    (4) In caz de medii egale, departajarea candidatilor se face in functie de nota obtinuta la testarea scrisa, iar daca si acestea sunt egale, va fi avuta in vedere vechimea cea mai mare in functia de judecator sau procuror.
    (5) Pentru a ocupa functia pentru care candideaza, judecatorul trebuie sa obtina cel putin media 7 (sapte), iar notele, atat la proiect, cat si la testarea scrisa, sa fie cel putin 5 (cinci).
    Art. 19
    Consiliul Superior al Magistraturii valideaza rezultatul concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor.

    CAP. 4
    Organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru numirea in functiile de conducere a procurorilor

    Art. 20
    (1) Comisia de organizare a concursului sau examenului se numeste de Consiliul Superior al Magistraturii si este formata din personal de specialitate juridica din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii.
    (2) Comisia de examinare este numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si este formata din 2 procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, 2 procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala. La constituirea comisiilor vor fi avuti in vedere, in principal, procurorii care au urmat cursuri de management.
    (3) Comisia de examinare este prezidata de un procuror ales de membrii acesteia.
    (4) Din comisia de examinare nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii si persoanele din conducerea Institutului National al Magistraturii.
    Art. 21
    (1) Comisia de organizare verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru inscrierea la concurs sau examen.
    (2) Cu 10 zile inainte de data desfasurarii concursului sau examenului, pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei si la sediile parchetelor se vor afisa listele cu candidatii ale caror dosare au fost admise.
    (3) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii, in termen de 24 de ore de la afisare, la sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 3 zile. Solutia adoptata se comunica in cadrul aceluiasi termen.
    (4) Solutia sectiei poate fi atacata la Plen in termen de 48 de ore de la comunicare. Plenul se pronunta prin hotarare in termen de 3 zile de la primirea contestatiei. Hotararea Plenului se afiseaza in acelasi termen, in locurile prevazute la alin. (2).
    Art. 22
    (1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea urmatoarelor probe:
    a) testare psihologica, evaluarea capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si verificarea rezistentei la stres;
    b) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care candideaza;
    c) testare scrisa privind managementul, comunicarea si resursele umane.
    (2) Data, locul, tematica si bibliografia concursului sau examenului se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si se afiseaza pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei si la sediile parchetelor, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acestuia.
    Art. 23
    (1) Testarea psihologica, evaluarea capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si verificarea rezistentei la stres se realizeaza pe baza unor teste specifice, propuse de specialisti ai Institutului National al Magistraturii si insusite de comisia de examinare.
    (2) Rezultatele testarii psihologice, ale evaluarii capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si ale verificarii rezistentei la stres pot fi contestate in termen de 24 de ore de la afisare. Contestatia se solutioneaza de comisia de examinare, cu concursul specialistilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Rezultatele reevaluarii sunt definitive.
    (4) Rezultatele testarii prevazute la alin. (1) sunt eliminatorii.
    Art. 24
    (1) Proiectul referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere se depune la Institutul National al Magistraturii cu cel putin 7 zile inainte de data desfasurarii concursului sau examenului.
    (2) Candidatii declarati admisi la testarea prevazuta la art. 23 sustin proiectul, oral, in fata comisiei de examinare, care va acorda candidatului o nota finala ce reprezinta media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
    Art. 25
    Testarea scrisa consta in verificarea cunostintelor privind managementul, comunicarea si resursele umane.
    Art. 26
    (1) Cu o zi inainte de testarea scrisa, comisia de examinare va stabili un set de 3 variante de subiecte.
    (2) Subiectele vor fi puse in plicuri separate, sigilate, care vor fi desfacute in ziua concursului sau examenului, dupa intrarea in sala a candidatilor, in prezenta acestora.
    (3) Subiectele pentru lucrarile scrise se stabilesc prin tragere la sorti, se multiplica si se predau delegatilor din salile de concurs sau examen, desemnati de comisia de organizare.
    (4) Responsabilul de sala comunica subiectele, ora cand incepe si ora cand se incheie proba.
    (5) Pe toata durata desfasurarii testarii scrise, in salile de concurs sau examen au acces numai membrii comisiei de examinare si delegatii care supravegheaza desfasurarea concursului sau examenului.
    Art. 27
    (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarilor scrise se stabileste de catre comisia de examinare si nu poate depasi 3 ore. La expirarea timpului stabilit pentru testarea scrisa, candidatul preda lucrarea, sub semnatura, iar delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului sau examenului mentioneaza in borderou numarul de pagini al lucrarii respective si aplica stampila Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Pentru fiecare sala de concurs sau examen se intocmesc un borderou separat si un proces-verbal tipizat.
    (3) Delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului sau examenului preda lucrarile comisiei de organizare, care le numeroteaza si le inscrie in borderoul centralizator.
    (4) Pe toata durata desfasurarii testarii scrise este interzisa parasirea salii de concurs sau examen de catre candidati. Parasirea temporara a salii de concurs sau examen se face numai in cazuri exceptionale, cu insotitor.
    (5) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs sau examen. In acest caz responsabilul de sala consemneaza in procesul-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul-verbal se comunica presedintelui comisiei de examinare si candidatului respectiv.
    Art. 28
    (1) Corectarea lucrarilor se face conform baremului stabilit de comisia de examinare, barem care se afiseaza la sfarsitul testarii scrise.
    (2) Fiecare lucrare va fi corectata de 3 membri ai comisiei de examinare, dintre care 2 procurori si un specialist in management si organizare institutionala. Lucrarea scrisa se noteaza cu note de la 1 la 10 de catre fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei care corecteaza lucrarea.
    (3) Nota lucrarii scrise reprezinta media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei de examinare.
    (4) Pe timpul corectarii, coltul lucrarii nu se desigileaza. Notele acordate se inscriu in borderou sub semnatura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare, de catre presedintele comisiei de examinare, dupa care se introduc in baza de date a comisiei de examinare. Dupa efectuarea acestor operatiuni se desface coltul sigilat al lucrarii si se coreleaza numarul lucrarii cu numele candidatului.
    (5) Rezultatul testarii scrise se afiseaza pe pagina de Internet a Institutului National al Magistraturii si la sediul acestuia.
    Art. 29
    (1) Candidatul nemultumit de nota obtinuta la lucrarea scrisa poate solicita, in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor, recorectarea lucrarii scrise. Cererile de recorectare se depun la Institutul National al Magistraturii.
    (2) Lucrarile scrise se recorecteaza de catre ceilalti 4 membri ai comisiei de examinare.
    (3) In vederea recorectarii, lucrarile scrise se vor resigila, fiind inscrise intr-un borderou separat. Rezultatele in urma recorectarii se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii, al Consiliului Superior al Magistraturii si la sediile parchetelor in cadrul carora isi desfasoara activitatea candidatii, precum si pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
    Art. 30
    (1) Nota finala a concursului sau examenului reprezinta media aritmetica dintre nota de la proiect si nota de la proba scrisa.
    (2) Pe baza notei finale se intocmeste tabelul de clasificare a candidatilor, care se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului National al Magistraturii si la sediile parchetelor de la care provin candidatii, precum si pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei.
    (3) Functia de conducere vacanta va fi ocupata de candidatul care a obtinut cea mai mare nota finala.
    (4) In caz de medii egale, departajarea candidatilor se face in functie de nota obtinuta la testarea scrisa, iar daca si acestea sunt egale, va fi avuta in vedere vechimea cea mai mare in functia de judecator sau procuror.
    (5) Pentru a ocupa functia pentru care candideaza, procurorul trebuie sa obtina cel putin media 7 (sapte), iar notele, atat la proiect, cat si la lucrarea scrisa, sa fie cel putin 5 (cinci).
    Art. 31
    Consiliul Superior al Magistraturii valideaza rezultatul concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a procurorilor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 32
    Numirea judecatorilor si procurorilor care au obtinut rezultatul cel mai bun la concurs sau, dupa caz, au fost declarati admisi la examen in functiile pentru care au candidat se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singura data, in conditiile prevazute de lege si de prezentul regulament.
    Art. 33
    Dispozitiile prezentului regulament se aplica in mod corespunzator in cazul organizarii concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor militari si procurorilor militari.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 283/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 283 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu