E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 283 din 10 august 2005

privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor

ACT EMIS DE: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII


SmartCity3

              PLENUL
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 775 din 25 august 2005

    In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (5) si (7) din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 24 alin. (1) si art. 37 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere dispozitiile art. 48 alin. (6) si ale art. 48^1 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. IV alin. (2) din titlul XVII "Modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul magistratilor" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente,

    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor, cuprins in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

             Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
                         judecator dr. Dan Lupascu

    ANEXA 1

                                 REGULAMENT
de organizare a concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Numirea judecatorilor si procurorilor in functii de conducere la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii, precum si la parchetele de pe langa acestea se face in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentului regulament.
    Art. 2
    (1) Evidenta posturilor vacante de conducere de la instantele judecatoresti este publica si disponibila permanent pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei, precum si prin afisare la sediile instantelor judecatoresti.
    (2) Evidenta posturilor vacante de conducere de la parchete este publica si disponibila permanent pe paginile de Internet ale Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei, precum si prin afisare la sediile parchetelor.
    (3) Posturile de conducere prevazute la alin. (1) si (2), care urmeaza a se vacanta, se publica cu 90 de zile inainte de data expirarii mandatelor. In celelalte situatii publicarea posturilor vacante se face in termen de 3 zile de la data vacantarii.
    Art. 3
    (1) Numirea in functiile de presedinte si vicepresedinte la curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
    (2) Numirea in functiile de procuror general al parchetului de pe langa curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunal, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie sau prim-procuror al parchetului de pe langa judecatorie, precum si de adjuncti ai acestora se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de cate ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul National al Magistraturii.
    Art. 4
    Concursul sau examenul consta in testare psihologica, evaluarea capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, verificarea rezistentei la stres, prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care candideaza, precum si o testare scrisa privind managementul, comunicarea si resursele umane.

    CAP. 2
    Conditii pentru inscrierea la concurs sau examen

    Art. 5
    (1) Pot participa la concursul sau examenul prevazut la art. 3 alin. (1) judecatorii care au obtinut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege.
    (2) Nu pot fi numiti in functii de conducere judecatorii care au facut parte din serviciile de informatii inainte de anul 1990 sau au colaborat cu acestea ori judecatorii care au un interes personal ce influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege.
    (3) Judecatorii care participa la concurs sau examen pentru o functie de conducere sunt obligati sa dea o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de anul 1990 si nici nu au colaborat cu acestea, precum si o declaratie de interese care se actualizeaza anual sau in termen de 15 zile de la aparitia unei schimbari sau de la data la care judecatorul a luat cunostinta despre aceasta.
    (4) Pentru numirea in functiile de conducere este necesara indeplinirea conditiei prevazute la art. 48 alin. (12) din Legea nr. 303/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (5) In cazul in care judecatorul ataca in instanta, in conditiile legii, comunicarea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, procedura de numire in functia de conducere se suspenda pana la solutionarea irevocabila a cauzei. Pe aceasta perioada functia de conducere va fi ocupata prin delegare.
    Art. 6
    (1) Pot participa la concursul sau examenul prevazut la art. 3 alin. (2) procurorii care au obtinut calificativul "foarte bine" la ultima evaluare, nu au fost sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani si indeplinesc conditiile de vechime prevazute de lege.
    (2) Dispozitiile art. 5 alin. (2) - (5) se aplica in mod corespunzator.
    Art. 7
    Judecatorii si procurorii isi depun candidaturile, insotite de documentele considerate relevante, in termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul National al Magistraturii.

    CAP. 3
    Organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru numirea judecatorilor in functii de conducere

    Art. 8
    (1) Comisia de organizare a concursului sau examenului se numeste de Consiliul Superior al Magistraturii si este formata din personal de specialitate juridica din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii.
    (2) Comisia de examinare este numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si este formata din 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, 2 judecatori de la curtile de apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala. La constituirea comisiilor vor fi avuti in vedere, in principal, judecatorii care au urmat cursuri de management.
    (3) Comisia de examinare este prezidata de un judecator ales de membrii acesteia.
    (4) Din comisia de examinare nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii si persoanele din conducerea Institutului National al Magistraturii.
    Art. 9
    (1) Comisia de organizare verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru inscrierea la concurs sau examen.
    (2) Cu 10 zile inainte de data desfasurarii concursului sau examenului, pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei si la sediile instantelor judecatoresti se vor afisa listele cu candidatii ale caror dosare au fost admise.
    (3) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii, in termen de 24 de ore de la afisare, la sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 3 zile. Solutia adoptata se comunica in cadrul aceluiasi termen.
    (4) Solutia sectiei poate fi atacata la Plen in termen de 48 de ore de la comunicare. Plenul se pronunta prin hotarare in termen de 3 zile de la primirea contestatiei. Hotararea Plenului se afiseaza, in acelasi termen, in locurile prevazute la alin. (2).
    Art. 10
    (1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea urmatoarelor probe:
    a) testare psihologica, evaluarea capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si verificarea rezistentei la stres;
    b) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care candideaza;
    c) testare scrisa privind managementul, comunicarea si resursele umane.
    (2) Data, locul, tematica si bibliografia concursului sau examenului se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si se afiseaza pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei si la sediile instantelor judecatoresti, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acestuia.
    Art. 11
    (1) Testarea psihologica, evaluarea capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si verificarea rezistentei la stres se realizeaza pe baza unor teste specifice, propuse de specialisti ai Consiliului Superior al Magistraturii si insusite de comisia de examinare.
    (2) Rezultatele testarii psihologice, ale evaluarii capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si ale verificarii rezistentei la stres pot fi contestate in termen de 24 de ore de la afisare. Contestatia se solutioneaza de comisia de examinare, cu concursul specialistilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Rezultatele reevaluarii sunt definitive.
    (4) Rezultatele testarii prevazute la alin. (1) sunt eliminatorii.
    Art. 12
    (1) Proiectul referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere se depune la Institutul National al Magistraturii cu cel putin 7 zile inainte de data desfasurarii concursului sau examenului.
    (2) Candidatii declarati admisi la testarea prevazuta la art. 11 sustin proiectul, oral, in fata comisiei de examinare, care va acorda candidatului o nota finala ce reprezinta media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
    Art. 13
    Testarea scrisa consta in verificarea cunostintelor privind managementul, comunicarea si resursele umane.
    Art. 14
    (1) Cu o zi inainte de testarea scrisa, comisia de examinare va stabili un set de 3 variante de subiecte.
    (2) Subiectele vor fi puse in plicuri separate, sigilate, care vor fi desfacute in ziua concursului sau examenului, dupa intrarea in sala a candidatilor, in prezenta acestora.
    (3) Subiectele pentru lucrarile scrise se stabilesc prin tragere la sorti, se multiplica si se predau delegatilor din salile de concurs sau examen, desemnati de comisia de organizare.
    (4) Responsabilul de sala comunica subiectele, ora cand incepe si ora cand se incheie proba.
    (5) Pe toata durata desfasurarii testarii scrise, in salile de concurs sau examen au acces numai membrii comisiei de examinare si delegatii care supravegheaza desfasurarea concursului sau examenului.
    Art. 15
    (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarilor scrise se stabileste de catre comisia de examinare si nu poate depasi 3 ore. La expirarea timpului stabilit pentru testarea scrisa candidatul preda lucrarea, sub semnatura, iar delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului sau examenului mentioneaza in borderou numarul de pagini al lucrarii respective si aplica stampila Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Pentru fiecare sala de concurs sau examen se intocmesc un borderou separat si un proces-verbal tipizat.
    (3) Delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului sau examenului preda lucrarile comisiei de organizare, care le numeroteaza si le inscrie in borderoul centralizator.
    (4) Pe toata durata desfasurarii testarii scrise este interzisa parasirea salii de concurs sau examen de catre candidati. Parasirea temporara a salii de concurs sau examen se face numai in cazuri exceptionale, cu insotitor.
    (5) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs sau examen. In acest caz responsabilul de sala consemneaza in procesul-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul-verbal se comunica presedintelui comisiei de examinare si candidatului respectiv.
    Art. 16
    (1) Corectarea lucrarilor se face conform baremului stabilit de comisia de examinare, barem care se afiseaza la sfarsitul testarii scrise.
    (2) Fiecare lucrare va fi corectata de 3 membri ai comisiei de examinare, dintre care 2 judecatori si un specialist in management si organizare institutionala. Lucrarea scrisa se noteaza cu note de la 1 la 10 de catre fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei care corecteaza lucrarea.
    (3) Nota lucrarii scrise reprezinta media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei de examinare.
    (4) Pe timpul corectarii, coltul lucrarii nu se desigileaza. Notele acordate se inscriu in borderou sub semnatura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare, de catre presedintele comisiei de examinare, dupa care se introduc in baza de date a comisiei de examinare. Dupa efectuarea acestor operatiuni se desface coltul sigilat al lucrarii si se coreleaza numarul lucrarii cu numele candidatului.
    (5) Rezultatul testarii scrise se afiseaza pe pagina de Internet a Institutului National al Magistraturii si la sediul acestuia.
    Art. 17
    (1) Candidatul nemultumit de nota obtinuta la lucrarea scrisa poate solicita, in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor, recorectarea lucrarii scrise. Cererile de recorectare se depun la Institutul National al Magistraturii.
    (2) Lucrarile scrise se recorecteaza de catre ceilalti 4 membri ai comisiei de examinare.
    (3) In vederea recorectarii, lucrarile scrise se vor resigila, fiind inscrise intr-un borderou separat. Rezultatele in urma recorectarii se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii, al Consiliului Superior al Magistraturii si la sediile instantelor judecatoresti in cadrul carora isi desfasoara activitatea candidatii, precum si pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
    Art. 18
    (1) Nota finala a concursului sau examenului reprezinta media aritmetica dintre nota de la proiect si nota de la proba scrisa.
    (2) Pe baza notei finale se intocmeste tabelul de clasificare a candidatilor, care se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului National al Magistraturii si la sediile instantelor judecatoresti de la care provin candidatii, precum si pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei.
    (3) Functia de conducere vacanta va fi ocupata de candidatul care a obtinut cea mai mare nota finala.
    (4) In caz de medii egale, departajarea candidatilor se face in functie de nota obtinuta la testarea scrisa, iar daca si acestea sunt egale, va fi avuta in vedere vechimea cea mai mare in functia de judecator sau procuror.
    (5) Pentru a ocupa functia pentru care candideaza, judecatorul trebuie sa obtina cel putin media 7 (sapte), iar notele, atat la proiect, cat si la testarea scrisa, sa fie cel putin 5 (cinci).
    Art. 19
    Consiliul Superior al Magistraturii valideaza rezultatul concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor.

    CAP. 4
    Organizarea si desfasurarea concursului sau examenului pentru numirea in functiile de conducere a procurorilor

    Art. 20
    (1) Comisia de organizare a concursului sau examenului se numeste de Consiliul Superior al Magistraturii si este formata din personal de specialitate juridica din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii.
    (2) Comisia de examinare este numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si este formata din 2 procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, 2 procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel si 3 specialisti in management si organizare institutionala. La constituirea comisiilor vor fi avuti in vedere, in principal, procurorii care au urmat cursuri de management.
    (3) Comisia de examinare este prezidata de un procuror ales de membrii acesteia.
    (4) Din comisia de examinare nu pot face parte membrii Consiliului Superior al Magistraturii si persoanele din conducerea Institutului National al Magistraturii.
    Art. 21
    (1) Comisia de organizare verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru inscrierea la concurs sau examen.
    (2) Cu 10 zile inainte de data desfasurarii concursului sau examenului, pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei si la sediile parchetelor se vor afisa listele cu candidatii ale caror dosare au fost admise.
    (3) Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii, in termen de 24 de ore de la afisare, la sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 3 zile. Solutia adoptata se comunica in cadrul aceluiasi termen.
    (4) Solutia sectiei poate fi atacata la Plen in termen de 48 de ore de la comunicare. Plenul se pronunta prin hotarare in termen de 3 zile de la primirea contestatiei. Hotararea Plenului se afiseaza in acelasi termen, in locurile prevazute la alin. (2).
    Art. 22
    (1) Examinarea candidatilor se face prin sustinerea urmatoarelor probe:
    a) testare psihologica, evaluarea capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si verificarea rezistentei la stres;
    b) prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care candideaza;
    c) testare scrisa privind managementul, comunicarea si resursele umane.
    (2) Data, locul, tematica si bibliografia concursului sau examenului se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii, si se afiseaza pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii, Ministerului Justitiei si la sediile parchetelor, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii acestuia.
    Art. 23
    (1) Testarea psihologica, evaluarea capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si verificarea rezistentei la stres se realizeaza pe baza unor teste specifice, propuse de specialisti ai Institutului National al Magistraturii si insusite de comisia de examinare.
    (2) Rezultatele testarii psihologice, ale evaluarii capacitatii candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea si ale verificarii rezistentei la stres pot fi contestate in termen de 24 de ore de la afisare. Contestatia se solutioneaza de comisia de examinare, cu concursul specialistilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
    (3) Rezultatele reevaluarii sunt definitive.
    (4) Rezultatele testarii prevazute la alin. (1) sunt eliminatorii.
    Art. 24
    (1) Proiectul referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere se depune la Institutul National al Magistraturii cu cel putin 7 zile inainte de data desfasurarii concursului sau examenului.
    (2) Candidatii declarati admisi la testarea prevazuta la art. 23 sustin proiectul, oral, in fata comisiei de examinare, care va acorda candidatului o nota finala ce reprezinta media notelor acordate de fiecare membru al comisiei.
    Art. 25
    Testarea scrisa consta in verificarea cunostintelor privind managementul, comunicarea si resursele umane.
    Art. 26
    (1) Cu o zi inainte de testarea scrisa, comisia de examinare va stabili un set de 3 variante de subiecte.
    (2) Subiectele vor fi puse in plicuri separate, sigilate, care vor fi desfacute in ziua concursului sau examenului, dupa intrarea in sala a candidatilor, in prezenta acestora.
    (3) Subiectele pentru lucrarile scrise se stabilesc prin tragere la sorti, se multiplica si se predau delegatilor din salile de concurs sau examen, desemnati de comisia de organizare.
    (4) Responsabilul de sala comunica subiectele, ora cand incepe si ora cand se incheie proba.
    (5) Pe toata durata desfasurarii testarii scrise, in salile de concurs sau examen au acces numai membrii comisiei de examinare si delegatii care supravegheaza desfasurarea concursului sau examenului.
    Art. 27
    (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrarilor scrise se stabileste de catre comisia de examinare si nu poate depasi 3 ore. La expirarea timpului stabilit pentru testarea scrisa, candidatul preda lucrarea, sub semnatura, iar delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului sau examenului mentioneaza in borderou numarul de pagini al lucrarii respective si aplica stampila Consiliului Superior al Magistraturii.
    (2) Pentru fiecare sala de concurs sau examen se intocmesc un borderou separat si un proces-verbal tipizat.
    (3) Delegatul care a supravegheat desfasurarea concursului sau examenului preda lucrarile comisiei de organizare, care le numeroteaza si le inscrie in borderoul centralizator.
    (4) Pe toata durata desfasurarii testarii scrise este interzisa parasirea salii de concurs sau examen de catre candidati. Parasirea temporara a salii de concurs sau examen se face numai in cazuri exceptionale, cu insotitor.
    (5) Frauda dovedita atrage eliminarea din concurs sau examen. In acest caz responsabilul de sala consemneaza in procesul-verbal faptele si masurile luate, iar lucrarea se anuleaza cu mentiunea "frauda". Procesul-verbal se comunica presedintelui comisiei de examinare si candidatului respectiv.
    Art. 28
    (1) Corectarea lucrarilor se face conform baremului stabilit de comisia de examinare, barem care se afiseaza la sfarsitul testarii scrise.
    (2) Fiecare lucrare va fi corectata de 3 membri ai comisiei de examinare, dintre care 2 procurori si un specialist in management si organizare institutionala. Lucrarea scrisa se noteaza cu note de la 1 la 10 de catre fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei care corecteaza lucrarea.
    (3) Nota lucrarii scrise reprezinta media aritmetica a notelor acordate de catre fiecare dintre cei 3 membri ai comisiei de examinare.
    (4) Pe timpul corectarii, coltul lucrarii nu se desigileaza. Notele acordate se inscriu in borderou sub semnatura celor care le-au acordat si apoi pe lucrare, de catre presedintele comisiei de examinare, dupa care se introduc in baza de date a comisiei de examinare. Dupa efectuarea acestor operatiuni se desface coltul sigilat al lucrarii si se coreleaza numarul lucrarii cu numele candidatului.
    (5) Rezultatul testarii scrise se afiseaza pe pagina de Internet a Institutului National al Magistraturii si la sediul acestuia.
    Art. 29
    (1) Candidatul nemultumit de nota obtinuta la lucrarea scrisa poate solicita, in termen de 48 de ore de la data afisarii rezultatelor, recorectarea lucrarii scrise. Cererile de recorectare se depun la Institutul National al Magistraturii.
    (2) Lucrarile scrise se recorecteaza de catre ceilalti 4 membri ai comisiei de examinare.
    (3) In vederea recorectarii, lucrarile scrise se vor resigila, fiind inscrise intr-un borderou separat. Rezultatele in urma recorectarii se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii, al Consiliului Superior al Magistraturii si la sediile parchetelor in cadrul carora isi desfasoara activitatea candidatii, precum si pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului National al Magistraturii.
    Art. 30
    (1) Nota finala a concursului sau examenului reprezinta media aritmetica dintre nota de la proiect si nota de la proba scrisa.
    (2) Pe baza notei finale se intocmeste tabelul de clasificare a candidatilor, care se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al Institutului National al Magistraturii si la sediile parchetelor de la care provin candidatii, precum si pe paginile de Internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului National al Magistraturii si Ministerului Justitiei.
    (3) Functia de conducere vacanta va fi ocupata de candidatul care a obtinut cea mai mare nota finala.
    (4) In caz de medii egale, departajarea candidatilor se face in functie de nota obtinuta la testarea scrisa, iar daca si acestea sunt egale, va fi avuta in vedere vechimea cea mai mare in functia de judecator sau procuror.
    (5) Pentru a ocupa functia pentru care candideaza, procurorul trebuie sa obtina cel putin media 7 (sapte), iar notele, atat la proiect, cat si la lucrarea scrisa, sa fie cel putin 5 (cinci).
    Art. 31
    Consiliul Superior al Magistraturii valideaza rezultatul concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a procurorilor.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 32
    Numirea judecatorilor si procurorilor care au obtinut rezultatul cel mai bun la concurs sau, dupa caz, au fost declarati admisi la examen in functiile pentru care au candidat se face pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singura data, in conditiile prevazute de lege si de prezentul regulament.
    Art. 33
    Dispozitiile prezentului regulament se aplica in mod corespunzator in cazul organizarii concursului sau examenului pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor militari si procurorilor militari.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 283/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 283 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu