E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 28 2001 abrogat de articolul 22 din actul Hotărârea 742 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 28 2001 completat de articolul 9 din actul Hotărârea 728 2003
Hotărârea 28 2001 in legatura cu Hotărârea 387 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 28 2001 completat de articolul 8 din actul Hotărârea 1438 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de articolul 13 din actul Hotărârea 779 2002
Articolul 23 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de Rectificare 709 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 709 2002
Articolul 10 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 709 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 709 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de articolul 6 din actul Hotărârea 609 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 28 2001 completat de articolul 10 din actul Hotărârea 486 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de articolul 6 din actul Hotărârea 260 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de articolul 10 din actul Hotărârea 261 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de articolul 11 din actul Hotărârea 1258 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de articolul 6 din actul Hotărârea 865 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 28 2001 completat de articolul 8 din actul Hotărârea 691 2001
Articolul 4 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de Hotărârea 429 2001
Articolul 16 din actul Hotărârea 28 2001 articole noi... Hotărârea 429 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de Hotărârea 429 2001
Articolul 23 din actul Hotărârea 28 2001 articole noi... Hotărârea 429 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de Hotărârea 333 2001
Articolul 14 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de Hotărârea 286 2001
Articolul 15 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de Hotărârea 286 2001
Articolul 17 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de Hotărârea 286 2001
Articolul 18 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de Hotărârea 286 2001
Articolul 2 din actul Hotărârea 28 2001 modificat de Hotărârea 286 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 28 din 11 ianuarie 2001

privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 35 din 19 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Ministerul Culturii si Cultelor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, care elaboreaza si asigura aplicarea strategiei si politicilor in domeniul culturii si artei, cultelor, cinematografiei si audiovizualului, protectiei drepturilor de autor si drepturilor conexe, cu sediul in municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1.
    Art. 2
    Ministerul Culturii si Cultelor isi desfasoara activitatea pe baza urmatoarelor principii fundamentale:
    a) principiul potrivit caruia toate cultele recunoscute de lege sunt libere, autonome si egale in fata autoritatilor;
    b) principiul protejarii patrimoniului cultural national, potrivit caruia valorile si bunurile care apartin mostenirii culturale au calitatea de surse fundamentale ale cunoasterii trecutului si prezentului nostru;
    c) principiul libertatii de creatie, potrivit caruia libertatea de exprimare artistica si de comunicare publica a operelor si prestatiilor artistice reprezinta nu numai un drept fundamental, ci si un element esential al progresului uman;
    d) principiul autonomiei institutiilor de cultura, potrivit caruia initierea si desfasurarea programelor si proiectelor culturale nu pot fi restranse ori cenzurate pe criterii etnice, religioase, politice ori pentru satisfacerea unor interese de grup;
    e) principiul primordialitatii valorii, potrivit caruia se asigura crearea conditiilor materiale si morale, se sustin si se promoveaza aplicarea criteriilor specifice de evaluare si selectie, afirmarea creativitatii si talentului;
    f) principiul sansei egale la cultura, potrivit caruia prin armonizarea politicilor culturale la nivel national cu cele la nivel local se pot asigura accesul si participarea, libere si cat mai largi, ale tuturor cetatenilor la cultura, precum si dezvoltarea vietii spirituale a colectivitatilor, in toata diversitatea acestora;
    g) principiul identitatii culturale in circuitul mondial de valori, potrivit caruia se asigura protejarea si punerea in valoare a mostenirii culturale, se sustine si se promoveaza introducerea in circuitul cultural national si international a valorilor spiritualitatii nationale si se inlesneste circulatia in tara a valorilor culturii universale.
    Art. 3
    (1) In cadrul Ministerului Culturii si Cultelor secretarul de stat pentru culte asigura conditiile necesare in vederea promovarii si aplicarii principiilor specifice care stau la baza activitatii cultelor religioase in relatia cu statul si cu autoritatile publice, a dialogului cu reprezentantii vietii religioase, protejarii pluralismului religios, precum si rezolvarii problemelor privind patrimoniul eclezial si pentru acordarea de sprijin si asistenta financiara specializate.
    (2) In scopul exercitarii atributiilor prevazute la alin. (1), in bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, aprobat anual prin legea bugetului de stat, se vor nominaliza credite bugetare distincte pentru culte, in conditiile legii.
    Art. 4
    (1) Pentru exercitarea functiilor sale Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura buna functionare a sistemului sau institutional, in conditiile descentralizarii procesului decizional;
    b) dezvolta mediul concurential specific economiei de piata, astfel incat sa asigure selectia, promovarea si finantarea programelor si proiectelor din domeniul sau de activitate;
    c) elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative, potrivit legii;
    d) initiaza si negociaza, in conditiile legii, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale in domeniul sau de activitate sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, dupa caz;
    e) sprijina dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentala si neguvernamentala in domeniile sale de competenta;
    f) asigura, cu respectarea legislatiei in vigoare, colaborarea si consultarea cu sindicatele si patronatul din domeniile sale de activitate, precum si cu alte structuri ale societatii civile, pentru rezolvarea problemelor care privesc interesele sau activitatea acestora;
    g) asigura, in conditiile legii, relatiile cu Parlamentul, cu celelalte autoritati, pentru armonizarea initiativelor legislative si a masurilor administrative din domeniile sale de interes;
    h) acorda premii si distinctii in toate domeniile sale de activitate;
    i) elaboreaza norme, normative si metodologii pentru domeniul sau de activitate, obligatorii pentru toate institutiile si asezamintele, indiferent de subordonarea acestora;
    j) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu alte autoritati si institutii, pentru diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor, programelor si proiectelor oferite de institutiile si asezamintele din domeniu;
    k) coordoneaza si controleaza activitatea institutiilor subordonate, numeste si revoca, in conditiile legii, conducerile acestora;
    l) propune Guvernului infiintarea sau reorganizarea unor institutii din subordinea sa, avizeaza infiintarea institutiilor si a asezamintelor publice de cultura, indiferent de subordonarea acestora;
    m) aproba, potrivit legii, preturi si tarife la serviciile asigurate de Ministerul Culturii si Cultelor si oferite de institutiile din subordinea sa;
    n) asigura, prin Consiliul tehnico-economic, avizarea documentatiilor tehnico-economice din competenta sa de aprobare, potrivit legii;
    o) exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, ca organ central de specialitate al administratiei publice sub autoritatea caruia functioneaza regia autonoma si agentii economici din domeniul sau de activitate;
    p) colaboreaza cu institutiile specializate pentru elaborarea de indicatori statistici de specialitate, pentru colectarea datelor statistice primare si pentru prelucrarea acestora.
    (2) Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 5
    In domeniul culturii si artei Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele atributii:
    a) sprijina, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, buna functionare a institutiilor si asezamintelor de cultura de interes judetean sau local, precum si activitatile de educatie din cadrul asezamintelor de interes judetean sau local, desfasurate in folosul comunitatilor locale;
    b) coordoneaza, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe si in colaborare cu Academia Romana, Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu alte institutii interesate, activitatea si programele centrelor culturale ale Romaniei din strainatate, promoveaza si sustine programele si proiectele culturale derulate de acestea;
    c) emite aviz obligatoriu pentru numirile si eliberarile din functii ale directorilor centrelor de cultura ale Romaniei din strainatate si ale personalului diplomatic cu atributii exclusive in domeniul culturii;
    d) propune Guvernului, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe, infiintarea de noi centre culturale ale Romaniei in strainatate;
    e) sprijina, inclusiv financiar, in conditiile legii, institutii, organizatii si centre din alte tari, care promoveaza programe si studii privind istoria, cultura si civilizatia romaneasca;
    f) apara, potrivit legii, drepturile si interesele oamenilor de cultura, ocroteste si sustine dezvoltarea personalitatii creatoare;
    g) initiaza, organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, programe si proiecte in toate domeniile culturii si artei: editarea de carti si publicatii, achizitii de bunuri de patrimoniu si de opere de creatie, de carti si publicatii pentru institutiile publice de cultura, indiferent de subordonarea acestora; achizitii de monumente istorice, monumente de for public, case memoriale si colectii particulare; expozitii, festivaluri, turnee si alte manifestari culturale in tara si in strainatate;
    h) initiaza, organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, concursuri interne si internationale de creatie si interpretare, acorda burse, sprijina participarea oamenilor de cultura si a artistilor romani la manifestari similare din strainatate;
    i) stabileste, impreuna cu Comisia Nationala a Monumentelor Istorice, Comisia Nationala de Arheologie si Comisia Nationala a Muzeelor si Colectiilor, strategia nationala in domeniul patrimoniului cultural national;
    j) elaboreaza normele, normativele si metodologiile necesare in domeniul patrimoniului cultural national, potrivit legii;
    k) coordoneaza activitatile de cercetare, proiectare, evidenta, conservare, restaurare si punere in valoare a patrimoniului cultural mobil si imobil si le finanteaza, potrivit legii;
    l) colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu Ministerul Turismului pentru cunoasterea, respectarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national;
    m) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale la elaborarea si avizarea, impreuna cu Comisia Nationala a Monumentelor Istorice si cu Comisia Nationala de Arheologie, dupa caz, a programelor si planurilor de amenajare si dezvoltare a teritoriului, pentru zonele in care se gasesc monumente si situri arheologice;
    n) actioneaza, potrivit competentelor sale, pentru recuperarea bunurilor din patrimoniul cultural national, furate sau exportate ilicit;
    o) organizeaza, in cooperare cu organismele profesionale ale arhitectilor, concursurile nationale de creatie arhitecturala, avand drept tema obiective publice de interes national sau, dupa caz, sprijina organizarea concursurilor internationale de arhitectura, avand drept tema obiective publice;
    p) avizeaza temele de proiectare si solutiile arhitecturale si de arta monumentala, cu consultarea organizatiilor profesionale si de creatori din domeniu, pentru obiectivele arhitecturale sau de arta monumentala care se realizeaza din bugetele publice;
    q) sprijina, in conditiile legii, activitatea institutiilor de invatamant artistic si a persoanelor juridice de drept privat fara scop lucrativ din domeniul sau de competenta;
    r) contribuie la crearea cadrului juridic si institutional prin care sa se asigure pastrarea, dezvoltarea si punerea in valoare a artei si culturii minoritatilor nationale din Romania, finanteaza, in conditiile legii, programe si proiecte culturale ale acestor minoritati; coopereaza in acest scop cu alte autoritati sau cu persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniu;
    s) promoveaza si finanteaza, in conditiile legii, programe si proiecte culturale cu participarea diasporei romanesti si colaboreaza in acest scop cu autoritati, institutii, organizatii neguvernamentale sau alte persoane juridice;
    t) in conditiile legii, actioneaza prin masuri specifice de protejare si sustinere, pentru revitalizarea traditiilor si obiceiurilor locale, promoveaza si coordoneaza programe pentru formarea de specialisti si meseriasi in domeniul artizanatului autentic si al mestesugurilor traditionale;
    u) coordoneaza activitatea de atestare a artistilor liber-profesionisti, a traducatorilor, precum si a expertilor in domeniile specifice proiectarii, restaurarii, conservarii si punerii in valoare a patrimoniului cultural national;
    v) coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale, cu institutiile de specialitate si cu organizatiile din domeniu pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului din institutiile de cultura si arta, organizeaza si finanteaza, in conditiile legii, cursuri sau alte forme specifice de pregatire postliceala si postuniversitara, precum si participarea la programe de perfectionare in tara si in strainatate, inclusiv prin acordarea de burse;
    w) suspenda sau retrage, dupa caz, avizele si atestatele acordate, in cazul nerespectarii de catre titulari a actelor normative in vigoare;
    x) editeaza publicatii de specialitate si de informare in domeniul culturii si artei;
    y) coordoneaza, asigura si urmareste, potrivit legii, alocarea resurselor bugetare si realizarea programului de dezvoltare a bazei materiale si de investitii din domeniul sau de activitate;
    z) colaboreaza cu uniunile si asociatiile de creatori, inclusiv in cadrul comisiilor de specialitate, care functioneaza pe langa Ministerul Culturii si Cultelor.
    Art. 6
    (1) In domeniul cultelor Ministerul Culturii si Cultelor asigura relatiile statului cu toate cultele din Romania si are urmatoarele atributii principale:
    a) sprijina toate cultele religioase recunoscute de lege, potrivit statutelor de organizare si functionare a acestora, pe baza Constitutiei, in vederea participarii lor la viata sociala si spirituala a tarii, urmareste ca in relatiile dintre culte sa fie excluse orice forme, mijloace si actiuni de invrajbire religioasa si mediaza in situatiile litigioase care apar;
    b) asigura legatura dintre cultele religioase si autoritatile publice, in vederea respectarii libertatii si autonomiei cultelor, a prevenirii si inlaturarii oricaror abuzuri, prin aplicarea legii;
    c) sprijina autoritatile administratiei publice locale pentru rezolvarea problemelor specifice care apar in raporturile lor cu cultele, asociatiile si fundatiile religioase si, totodata, acorda asistenta cultelor, la solicitarea acestora, in solutionarea problemelor pe care acestea le supun autoritatilor administratiei publice locale;
    d) analizeaza cererile de infiintare a unor noi culte religioase, intocmeste documentatiile cerute de lege si face propuneri in vederea recunoasterii acestora;
    e) face propuneri pentru recunoasterea, conform legii, a sefilor cultelor religioase, a conducatorilor de eparhii, a celorlalti ierarhi si a celor asimilati acestora, la cererea cultelor;
    f) ia act de alegerea sau numirea persoanelor care urmeaza sa ocupe functii de conducere, precum si a personalului clerical si laic din cadrul cultelor religioase, inclusiv din invatamantul teologic neintegrat in invatamantul de stat, in vederea alocarii de contributii de la bugetul de stat pentru completarea surselor necesare in vederea salarizarii acestora si acordarii indemnizatiilor pentru functiile de conducere, potrivit legii;
    g) colaboreaza cu Ministerul Educatiei si Cercetarii in probleme de invatamant, ca mediator intre cultele religioase legal recunoscute si Ministerul Educatiei si Cercetarii, si avizeaza, alaturi de acesta, planurile de invatamant si programele analitice elaborate de cultele recunoscute oficial de stat;
    h) sprijina cultele religioase in organizarea si desfasurarea activitatilor de asistenta religioasa si sociala in armata, penitenciare, spitale, in camine de batrani, case de copii si in alte institutii, precum si in familii care se confrunta cu nevoi speciale.
    (2) In domeniul patrimoniului eclezial Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele atributii principale:
    a) coordoneaza activitatea cultelor religioase privind evidenta, pastrarea, conservarea, restaurarea si valorificarea bunurilor culturale mobile si imobile, cu prioritate a celor care fac parte din patrimoniul cultural national, aflate in proprietatea sau in folosinta cultelor, conform legilor specifice, in vederea aplicarii lor;
    b) acorda asistenta de specialitate, la cererea cultelor, si avizeaza documentatiile tehnico-economice pentru constructii si reparatii de lacasuri si alte cladiri apartinand cultelor religioase, cu respectarea prevederilor legale;
    c) acorda unitatilor de cult sprijin financiar in urma analizelor de necesitate si oportunitate, in vederea intocmirii documentatiilor tehnice si a construirii de lacasuri de cult, precum si pentru intretinerea, repararea si punerea lor in valoare, cu respectarea normelor legale;
    d) organizeaza, in colaborare cu cultele religioase si cu institutiile specializate, din tara si/sau din strainatate, activitati periodice de instruire si de perfectionare profesionala a personalului de specialitate care asigura conservarea si punerea in valoare a bunurilor culturale ale cultelor, in conditiile legii;
    e) organizeaza si sprijina, in conditiile legii, activitati si manifestari pentru cunoasterea si promovarea culturii religioase, atat in tara, cat si in strainatate, pentru punerea in valoare a marturiilor de arta si de arhitectura religioasa, prin expozitii, simpozioane, sesiuni de comunicari si prin promovarea turismului cultural-religios.
    (3) Ministerul Culturii si Cultelor mai indeplineste urmatoarele atributii:
    a) in colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe sprijina cultele religioase, la cererea acestora, in initierea si desfasurarea actiunilor de relatii internationale si de promovare a colaborarii dintre bisericile din Romania si cele din strainatate, precum si in organizarea si functionarea comunitatilor religioase ale romanilor din diaspora;
    b) initiaza si desfasoara activitati de cooperare cu institutii si organizatii din tara si din strainatate;
    c) elaboreaza studii si sinteze documentare referitoare la viata religioasa din Romania, cat si despre activitatea cultelor si organizatiilor religioase din alte tari; organizeaza dezbateri cu participarea specialistilor romani si straini privind fenomenul religios;
    d) acorda sprijin financiar, in conditiile legii, pentru:
    - construirea si repararea lacasurilor de cult, inclusiv pentru intocmirea documentatiilor care stau la baza acestor lucrari;
    - consolidarea si punerea in valoare a bunurilor imobile si mobile din patrimoniul eclezial aflate in proprietatea sau in posesia ori folosinta cultelor religioase, inclusiv pentru intocmirea documentatiilor tehnice care stau la baza acestor lucrari, in conditiile legilor specifice;
    - intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri reduse;
    - sustinerea unor actiuni religioase cu caracter national sau international realizate de conducerile de cult din Romania;
    - dezvoltarea si sustinerea activitatii de cercetare si analiza a fenomenului religios, potrivit legii;
    - sustinerea activitatii de asistenta sociala, organizata de cultele religioase in spitale, centre de plasament, camine de batrani si/sau in alte institutii, precum si activitatile privind reinsertia sociala a persoanelor defavorizate si marginalizate, potrivit legii;
    e) asigura, in conditiile legii, intregirea fondurilor proprii necesare salarizarii personalului din cadrul cultelor si din invatamantul teologic, din subordinea acestora, neintegrat in invatamantul de stat, inclusiv a indemnizatiilor pentru functiile de conducere, prevazute de lege;
    f) sprijina cultele in oferirea de catre acestea de ajutoare sau donatii comunitatilor romanesti din diaspora sau unor biserici cu care acestea colaboreaza, potrivit legii;
    g) urmareste respectarea aplicarii legislatiei, in colaborare cu organele de specialitate din subordinea Guvernului si cu autoritatile publice locale, cu privire la producerea si valorificarea in exclusivitate de catre culte a unor articole si bunuri specifice.
    Art. 7
    In domeniul cinematografiei si audiovizualului Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele atributii:
    a) negociaza si incheie, in conditiile legii si in colaborare cu alte institutii sau autoritati, intelegeri interguvernamentale in domeniul cinematografiei si audiovizualului;
    b) solicita sprijin consiliilor locale si judetene, altor autoritati publice, in limitele competentelor acestora, pentru alocarea de fonduri, acordarea de facilitati fiscale sau pentru inchirierea ori concesionarea de terenuri adecvate construirii de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, de catre persoane juridice sau fizice, romane sau straine, care doresc sa investeasca in acest domeniu;
    c) exercita, in conditiile legii, calitatea de reprezentant al Romaniei la organismele interguvernamentale cu activitati in domeniul cinematografiei si audiovizualului;
    d) initiaza si negociaza, potrivit competentelor proprii, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale in domeniul cinematografiei si audiovizualului sau face propuneri pentru aderarea la cele existente ori pentru ratificarea acestora, dupa caz;
    e) sprijina formele de cooperare guvernamentala si neguvernamentala in domeniul cinematografiei si audiovizualului;
    f) asigura, in limita bugetului propriu, alocarea de sprijin financiar pentru actiunile si activitatile intreprinse in cadrul programelor internationale sau regionale din domeniul cinematografiei si audiovizualului.
    Art. 8
    In domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe dreptului de autor Ministerul Culturii si Cultelor are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza masuri legislative de natura sa asigure o protectie eficienta a titularilor drepturilor de autor si/sau drepturilor conexe dreptului de autor;
    b) coordoneaza activitatile de evidenta si control al aplicarii legislatiei in materie.
    Art. 9
    (1) In exercitarea atributiilor sale Ministerul Culturii si Cultelor colaboreaza cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritati ale administratiei publice locale, cu organizatii neguvernamentale din tara si din strainatate si finanteaza, in conditiile legii, impreuna cu acestea, programe si proiecte.
    (2) Pentru exercitarea atributiilor sale Ministerul Culturii si Cultelor este abilitat sa solicite si sa primeasca de la autoritatile administratiei publice centrale si locale, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniul sau de competenta date si documente necesare in vederea exercitarii competentelor sale.
    (3) Ministerul Culturii si Cultelor colaboreaza cu uniunile de creatori si cu asociatiile profesionale, inclusiv in cadrul comisiilor de specialitate care functioneaza pe langa Ministerul Culturii si Cultelor.
    Art. 10
    (1) Structura organizatorica a Ministerului Culturii si Cultelor este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii si cultelor se pot organiza servicii sau birouri, precum si colective temporare, pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetari.
    (2) Numarul maxim de posturi este de 173, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului.
    (3) Atributiile si modul de functionare ale compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Culturii si Cultelor, precum si relatiile functionale dintre acestea se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 11
    (1) Conducerea Ministerului Culturii si Cultelor se exercita de catre ministru.
    (2) Ministrul culturii si cultelor conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, cu alte autoritati publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele juridice si fizice din tara sau din strainatate.
    (3) Pe langa ministrul culturii si cultelor se organizeaza si functioneaza Colegiul ministerului, ca organ consultativ.
    (4) Ministrul culturii si cultelor este ordonator principal de credite.
    (5) In exercitarea atributiilor sale ministrul culturii si cultelor emite ordine si instructiuni.
    (6) In indeplinirea atributiilor sale ministrul culturii si cultelor este ajutat de 5 secretari de stat si de un secretar general.
    (7) Secretarii de stat indeplinesc atributiile si insarcinarile stabilite de ministru si coordoneaza unele compartimente, potrivit structurii organizatorice prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 12
    (1) Secretarul general al ministerului este functionar public, numit prin concurs sau prin examen, potrivit legii. Acesta asigura stabilitatea functionarii ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile ministerului.
    (2) Secretarul general este subordonat ministrului.
    (3) Principalele atributii si responsabilitati ale secretarului general sunt urmatoarele:
    a) coordoneaza functionarea compartimentelor si a activitatilor cu caracter functional din cadrul ministerului si asigura legatura operativa dintre ministru si conducatorii tuturor compartimentelor din minister si unitatile subordonate;
    b) conlucreaza cu compartimentul de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului si cu secretarii generali din celelalte ministere in probleme de interes comun;
    c) primeste si transmite ministerelor, spre avizare, proiectele de acte normative;
    d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative initiate de minister, pentru a fi discutate in sedintele Guvernului;
    e) urmareste si asigura aplicarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de minister;
    f) monitorizeaza si controleaza elaborarea rapoartelor periodice prevazute de reglementarile in vigoare, precum si prezentarea sau depunerea acestora la forurile ierarhice competente;
    g) asigura structura optima de functionare cu personal a ministerului, pe baza atributiilor si responsabilitatilor stabilite prin actul normativ de organizare si functionare;
    h) coordoneaza intregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal si a principiilor directoare pentru managementul resurselor umane din cadrul compartimentelor;
    i) coordoneaza nemijlocit unele compartimente de specialitate din cadrul ministerului, potrivit prevederilor anexei nr. 1;
    j) indeplineste si alte atributii stabilite prin legi sau prin hotarari ale Guvernului, precum si insarcinari prevazute in regulamentul de organizare si functionare a ministerului ori incredintate de ministru.
    Art. 13
    (1) Ministrul culturii si cultelor poate constitui comisii de specialitate si alte organisme consultative, care sa contribuie la realizarea reformei in domeniul culturii si la colaborarea cu structurile societatii civile.
    (2) Ministrul culturii si cultelor numeste si revoca presedintele si specialistii Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice, Comisiei Nationale de Arheologie, Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor, precum si ai altor comisii de specialitate din domeniul culturii.
    (3) Fondurile necesare in vederea functionarii comisiilor se suporta din bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.
    (4) Prin ordin al ministrului culturii si cultelor, in limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat pentru cheltuieli de personal, se stabilesc, in conditiile legii, indemnizatiile cuvenite membrilor comisiilor care nu sunt salariati ai Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 14
    (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti inspectoratele pentru cultura se reorganizeaza ca inspectorate pentru cultura si culte judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate, cu personalitate juridica, ale Ministerului Culturii si Cultelor.
    (2) Inspectoratele judetene pentru cultura si culte judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, sunt conduse de un consilier teritorial sef, care este functionar public, potrivit legii.
    Art. 15
    (1) Inspectoratele pentru cultura si culte judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii principale:
    a) actioneaza, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, pentru dezvoltarea bazei materiale, diversificarea, modernizarea si optimizarea serviciilor culturale necesare comunitatilor locale, pentru protectia si promovarea culturii, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national;
    b) asigura sprijin de specialitate pentru realizarea de programe si proiecte culturale de catre institutii publice sau alte persoane juridice si asigura, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, sprijin financiar pentru acestea;
    c) colaboreaza cu institutiile muzeale si cu alte persoane juridice in desfasurarea unor activitati de cercetare, evidenta, conservare, restaurare si punere in valoare a patrimoniului cultural national si pot acorda sprijin financiar pentru acestea;
    d) participa la realizarea activitatilor de observare si de control asupra actiunilor care pot da nastere la incalcari ale legislatiei dreptului de autor si a drepturilor conexe si constata, in conditiile legii, incalcarile acesteia;
    e) avizeaza numirea sau eliberarea conducatorilor institutiilor publice cultural-artistice de importanta locala si judeteana;
    f) sprijina si monitorizeaza, in conditiile legii, activitatea organizatiilor neguvernamentale si a altor persoane juridice de drept privat cu activitate culturala sau artistica si transmite Ministerului Culturii si Cultelor constatarile sale;
    g) initiaza si sprijina, in conditiile legii, actiuni de revitalizare a traditiilor si obiceiurilor locale, a ocupatiilor specifice traditionale, de formare a specialistilor si meseriasilor in domeniul artizanatului si mestesugurilor traditionale;
    h) pot edita sau sprijini, logistic ori financiar, in conditiile legii, publicatii de specialitate si de informare in domeniul culturii si artei;
    i) sunt abilitate sa solicite si sa primeasca, in nume propriu sau in numele si pentru Ministerul Culturii si Cultelor, de la autoritati ale administratiei publice centrale si locale, de la institutii publice si de la persoane juridice de drept privat cu activitate in domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si documente necesare in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin;
    j) controleaza respectarea indeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul cultural national in conditiile si la termenele stabilite prin lege;
    k) colaboreaza cu autoritatile publice locale si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea in valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica in acest sens prevederile legale in domeniu;
    l) indeplinesc, la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, atributiile Ministerului Culturii si Cultelor in domeniul cultelor.
    (2) Organizarea si functionarea inspectoratelor pentru cultura si culte judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si atributiile acestora, altele decat cele prevazute in prezenta hotarare, se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor.
    Art. 16
    (1) Unitatile care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor sunt prevazute in anexa nr. 2.
    (2) Structura organizatorica, statele de functii pentru institutiile publice subordonate, precum si atributiile acestora se aproba prin ordin al ministrului culturii si cultelor, daca legea nu dispune altfel.
    Art. 17
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Centrul de Pregatire si Formare a Personalului din Institutiile de Cultura isi schimba denumirea in Centrul de Formare, Educatie Permanenta si Management, institutie publica finantata integral din venituri extrabugetare, cu sediul in municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 99A, care functioneaza in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 18
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Muzeul Civilizatiei Populare Traditionale ASTRA din Sibiu isi schimba denumirea in Complexul National Muzeal ASTRA, Sibiu, institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Sibiu, str. Gh. Baritiu nr. 5, judetul Sibiu, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 19
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Teatrul de Opereta "Ion Dacian" din Bucuresti isi schimba denumirea in Teatrul National de Opereta "Ion Dacian", institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd Nicolae Balcescu nr. 2, sectorul 1, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 20
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Centrul de Cultura Tescani din judetul Bacau isi schimba denumirea in Centrul de Cultura "Rosetti - Tescanu - George Enescu" institutie publica cu personalitate juridica, cu sediul in satul Tescani, comuna Beresti-Tazlau, judetul Bacau, in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor.
    Art. 21
    (1) Oficiul National pentru Protejarea Patrimoniului, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, isi pastreaza denumirea si atributiile.
    (2) Cheltuielile de functionare si de capital se asigura integral din venituri extrabugetare.
    Art. 22
    (1) Muzeul Bran, institutie publica de cultura in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, isi pastreaza denumirea si atributiile.
    (2) Cheltuielile de functionare si de capital se asigura integral din venituri extrabugetare si, in completare, din alocatii de la bugetul de stat, potrivit legii.
    Art. 23
    (1) Institutul de Memorie Culturala, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, isi pastreaza denumirea si atributiile.
    (2) Cheltuielile de functionare si de capital se asigura integral din venituri extrabugetare.
    Art. 24
    (1) Ministerul Culturii si Cultelor are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    (2) Ministerul Culturii si Cultelor are, de asemenea, in dotare un parc auto necesar pentru activitatile sale specifice, astfel: un microbuz, trei autovehicule pentru transport marfa si persoane, un autoturism BMW si un autoturism de teren ARO, cu un consum lunar mediu de carburanti de 400 litri pentru fiecare autovehicul.
    (3) Se aproba dotarea suplimentara a Ministerului Culturii si Cultelor cu un autoturism necesar pentru activitatile specifice, desfasurate pe perioada de derulare a Proiectului privind patrimoniul cultural, prevazut in Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 23 decembrie 1998, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 4/1999, aprobata prin Legea nr. 87/1999, cu un consum mediu normat de carburanti de 250 litri/luna.
    (4) Cheltuielile determinate de punerea in aplicare a prevederilor alin. (3) se suporta din fondurile alocate Ministerului Culturii si Cultelor cu aceasta destinatie prin acordul de imprumut mentionat la alin. (3).
    (5) Dupa finalizarea proiectului mentionat la alin. (3) autoturismul va intra in patrimoniul Ministerului Culturii si Cultelor, cu respectarea prevederilor legale privind normarea parcului auto.
    Art. 25
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 26
    Ministerul Culturii si Cultelor va prelua in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari activul si pasivul fostului Minister al Culturii si fostului Secretariat de Stat pentru Culte, pe baza de protocol de predare-primire.
    Art. 27
    (1) Incadrarea in numarul de posturi aprobat se realizeaza in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Pana la data aplicarii prevederilor alin. (1) personalul existent in fostul Minister al Culturii si in cadrul fostului Secretariat de Stat pentru Culte este preluat de Ministerul Culturii si Cultelor pe baza de examen sau concurs.
    Art. 28
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 63/1998 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Culte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 16 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Hotararea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 19 martie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    Anexa este reprodusa in facsimil.

    Numar maxim de posturi 173, exclusiv demnitarii
    si posturile aferente cabinetului ministrului

          STRUCTURA ORGANIZATORICA A MINISTERULUI CULTURII SI CULTELOR

  _________________                                ___________________________
 |Directia Servicii|                            __|   Consilier Diplomatic    |
 |    Publice      |__                         |  |___________________________|
 |Descentralizate  |  |     _____________      |   ___________________________
 |_________________|  |____|   MINISTRU  |_____|__|     Serviciul Audit       |
  _________________   |    |_____________|     |  |___________________________|
 |Directia Garantii|  |   _ _ _ __|__ _ _ _    |   ___________________________
 | Guvernamentale  |__|  |Cabinet ministru |   |  |   Purtator de cuvant,     |
 |_________________|  |  |_ _ _ _ _ _ _ _ _|   |__|  Relatii cu Mass Media*)  |
  _________________   |           |            |  |___________________________|
 | Oficiul Juridic |  |           |            |   ___________________________
 |   Contencios    |__|           |            |__|Corpul de Control Financiar|
 |_________________|    __________|__________  |  |___________________________|
                       |COLEGIUL MINISTERULUI| |   ___________________________
                       |_____________________| |  |   Corpul de Control al    |
                                  |            |__|         Ministrului       |
                                  |               |___________________________|
         _________________________|____________________________
     ___|___    ___|___    ___|___    ___|___    ___|___    ___|___
    | MODUL |  | MODUL |  | MODUL |  | MODUL |  | MODUL |  | MODUL |
    |   1   |  |   2   |  |   3   |  |   4   |  |   5   |  |   6   |
    |_______|  |_______|  |_______|  |_______|  |_______|  |_______|

    *) Se organizeaza la nivel de directie

    Semnificatia modulelor din schema de mai sus este urmatoarea:

    MODUL 1
                    ___________________________
                   |  Secretar de Stat pentru  |
                   |  Relatia cu Parlamentul   |
                   |___________________________|
                 _______________|_________________
     ___________|____________      _______________|_______________
    |Directia pentru Relatia |    |  Directia Relatii Publice,    |
    |    cu Parlamentul      |    | Relatii cu Societatea Civila, |
    |                        |    |     Sindicate si Patronate    |
    |________________________|    |_______________________________|

    MODUL 2
                        _______________________
                       |   Secretar de Stat    |
                       | Integrare Europeana,  |
                       |    Relatii Externe    |
                       |_______________________|
                 __________________|___________________
   _____________|_____________          _______________|________________
  |Directia Pentru Investitori|        |Directia Programe, Relatii      |
  |    Autohtoni si Straini   |        |Internationale, Protocol si     |
  |                           |        |Centre Culturale din Strainatate|
  |___________________________|        |________________________________|

    MODUL 3
                        _______________________
                       |   Secretar de Stat    |
                       |  Patrimoniu Cultural  |
                       |_______________________|
                         |______________________
                         | Directia Generala a  |
                         |Patrimoniului Cultural|
                         |______________________|
                         |   ______________________________________
                         |__|    Directia Monumentelor Istorice    |
                         |  |______________________________________|
                         |   ______________________________________
                         |__|Directia Muzee, Colectii, Arte Vizuale|
                            |______________________________________|

    MODUL 4
                            __________________
                           | Secretar General |
                           |__________________|
       _____________________________|___________________________________
 _____|____   ____|___   _____|_____   ______|_____   ____|____   ______|______
|Directia  | |Directia| |Directia   | |Directia    | |Directia | |Directia     |
|Minoritati| |Resurse | |Legislatie,| |Armonizare, | |Buget,   | |Dezvoltare,  |
|Nationale | |Umane   | |Management,| |Media,      | |Finante  | |Informatica, |
|          | |        | |Sinteze,   | |Audiovizual,| |         | |Investitii,  |
|          | |        | |Metodologii| |Evaluare    | |         | |Administrativ|
|__________| |________| |___________| |____________| |_________| |_____________|

    MODUL 5
                        ________________________
                       | Secretar de Stat Culte |
                       |________________________|
                         |       |_______________________________
                         |       |Directia Generala Relatii Culte|
                         |       |_______________________________|
                         |       |     __________________________
                         |       |    |Directia Studii, Cercetari|
                         |       |____|     Socio-Religioase     |
                         |       |    |__________________________|
                         |       |     __________________________
                         |       |    |Directia Asistenta Sociala|
                         |       |____|si Religioasa, Invatamant,|
                         |            |         ONG-uri          |
                         |            |__________________________|
                         |           ____________________________
                         |__________|Directia Patrimoniu Eclezial|
                                    |____________________________|
    MODUL 6
                        __________________________
                       |     Secretar de Stat     |
                       |    Carte, Spectacole,    |
                       | Civilizatie traditionala |
                       |__________________________|
                  __________________|__________________
      ___________|____________             ____________|___________
     |   Directia Generala    |           |   Directia Generala    |
     |Institutii de Spectacole|           | Carte, Lectura Publica,|
     |                        |           |Civilizatie Traditionala|
     |________________________|           |________________________|
         ________|________                    ________|________
 _______|________    _____|______     _______|______   ________|________
|Directia Teatre,|  |  Directia  |   |  Directia    | |Directia Educatie|
|  Institutii    |  |Festivaluri,|   | Biblioteci,  | |  Permanenta si  |
|   Muzicale,    |  |Concursuri, |   |Cultura Scrisa| |  Civilizatie    |
|  Coregrafice   |  |  Turnee    |   |              | |  Traditionala   |
|________________|  |____________|   |______________| |_________________|

    ANEXA 2

    Anexa este reprodusa in facsimil.

    Unitatile care functioneaza in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |          Denumirea unitatii              |  Sursa de finantare          |
|crt.|                                          |                              |
|____|__________________________________________|______________________________|
| I. Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii  |
|    publice finantate integral de la bugetul de stat                          |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Inspectoratele pentru cultura si culte   | Bugetul de stat              |
|    | judetene si al municipiului Bucuresti    |                              |
|    |  - servicii publice descentralizate      |                              |
|____|__________________________________________|______________________________|
|  2.| Biblioteca Nationala                     | Bugetul de stat              |
|____|__________________________________________|______________________________|
|  3.| Centrul National de Conservare si        | Bugetul de stat              |
|    | Valorificare a Traditiei si Creatiei     |                              |
|    | Populare                                 |                              |
|____|__________________________________________|______________________________|
|  4.| Institutul de Studii Orientale "Sergiu   | Bugetul de stat              |
|    | Al. George"                              |                              |
|____|__________________________________________|______________________________|
|  5.| Centrul National al Cinematografiei -    | Bugetul de stat              |
|    | organ de specialitate al administratiei  |                              |
|    | publice centrale                         |                              |
|____|__________________________________________|______________________________|
|                                                                              |
| NOTA:                                                                        |
| Unitatile mentionate la nr. crt. 1 - 5 pot utiliza un numar maxim de 634 de  |
| posturi.                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| II. Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii |
|     publice finantate din venituri extrabugetare si din alocatii de la       |
|     bugetul de stat                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|  6.| Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor | Venituri extrabugetare si    |
|    | - organ de specialitate al administratiei| alocatii de la bugetul de    |
|    | publice centrale                         | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
|  7.| Muzeul National de Arta al Romaniei din  | Venituri extrabugetare si    |
|    | Bucuresti                                | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
|  8.| Muzeul National de Istorie a Romaniei    | Venituri extrabugetare si    |
|    | din Bucuresti                            | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
|  9.| Muzeul National "Brukenthal" din Sibiu   | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 10.| Muzeul National "Peles" din Sinaia       | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 11.| Complexul National Muzeal "Astra" din    | Venituri extrabugetare si    |
|    | Sibiu                                    | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 12.| Muzeul Satului din Bucuresti             | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 13.| Muzeul Taranului Roman din Bucuresti     | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 14.| Muzeul Literaturii Romane din Bucuresti  | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 15.| Muzeul Bran din Bran                     | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 16.| Muzeul National Cotroceni din Bucuresti  | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 17.| Muzeul "George Enescu" din Bucuresti     | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 18.| Memorialul Ipotesti - Centrul National de| Venituri extrabugetare si    |
|    | Studii "Mihai Eminescu" din Ipotesti     | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 19.| Muzeul National al Unirii din Alba Iulia | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 20.| Complexul National Muzeal "Curtea        | Venituri extrabugetare si    |
|    | Domneasca" din Targoviste                | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 21.| Muzeul National al Bucovinei din Suceava | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 22.| Muzeul Etnografic al Bucovinei din       | Venituri extrabugetare si    |
|    | Suceava                                  | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 23.| Muzeul National de Istorie a             | Venituri extrabugetare si    |
|    | Transilvaniei din Cluj-Napoca            | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 24.| Complexul Muzeal National "Moldova" din  | Venituri extrabugetare si    |
|    | Iasi                                     | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 25.| Muzeul Carpatilor Rasariteni din Sf.     | Venituri extrabugetare si    |
|    | Gheorghe                                 | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 26.| Teatrul National "I.L. Caragiale" din    | Venituri extrabugetare si    |
|    | Bucuresti                                | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 27.| Teatrul National "Lucian Blaga" din      | Venituri extrabugetare si    |
|    | Cluj-Napoca                              | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 28.| Teatrul National "Vasile Alecsandri" din | Venituri extrabugetare si    |
|    | Iasi                                     | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 29.| Teatrul National "Mihai Eminescu" din    | Venituri extrabugetare si    |
|    | Timisoara                                | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 30.| Teatrul National din Craiova             | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 31.| Teatrul National din Targu Mures         | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 32.| Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca  | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 33.| Opera Nationala Romana din Bucuresti     | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 34.| Opera Romana din Cluj-Napoca             | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 35.| Opera Maghiara din Cluj-Napoca           | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 36.| Opera Romana din Iasi                    | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 37.| Opera Romana din Timisoara               | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 38.| Teatrul National de Opereta "Ion Dacian" | Venituri extrabugetare si    |
|    | din Bucuresti                            | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 39.| Filarmonica "George Enescu" din Bucuresti| Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 40.| Centrul de Cultura "Tinerimea Romana" din| Venituri extrabugetare si    |
|    | Bucuresti                                | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 41.| Centrul European de Cultura din Sinaia   | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 42.| Centrul de Cultura "Palatele             | Venituri extrabugetare si    |
|    | Brancovenesti de la Portile              | alocatii de la bugetul de    |
|    | Bucurestiului" din Mogosoaia             | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 43.| Centrul de Cultura "George Apostu" din   | Venituri extrabugetare si    |
|    | Bacau                                    | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 44.| Oficiul National pentru Documentare si   | Venituri extrabugetare si    |
|    | Expozitii de Arta din Bucuresti          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 45.| Centrul de Cultura "Arcus" din Covasna   | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 46.| Centrul de Cultura "Bratianu" din        | Venituri extrabugetare si    |
|    | Stefanesti-Arges                         | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 47.| Centrul de Cultura "Rosetti - Tescanu -  | Venituri extrabugetare si    |
|    | George Enescu" din Bacau                 | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
|                                                                              |
| NOTA:                                                                        |
| Unitatile mentionate la nr. crt. 6 - 47, precum si cele prevazute la         |
| Capitolul IV nr. crt. 1, 2 si 3 pot utiliza un numar maxim de 4997 de        |
| posturi.                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
| III. Institutii publice finantate din venituri extrabugetare                 |
|______________________________________________________________________________|
| 48.| Institutul de Memorie Culturala din      | Venituri extrabugetare       |
|    | Bucuresti                                |                              |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 49.| ARTEXIM din Bucuresti                    | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 50.| Centrul pentru Formare, Educatie         | Venituri extrabugetare       |
|    | Permanenta si Management in Domeniul     |                              |
|    | Culturii din Bucuresti                   |                              |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 51.| Oficiul National pentru Protejarea       | Venituri extrabugetare       |
|    | Patrimoniului din Bucuresti              |                              |
|____|__________________________________________|______________________________|
|                           Publicatii                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 52.| "Contemporanul"                          | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 53.| "Literatorul"                            | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 54.| "Tribuna"                                | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 55.| "Manuscriptum"                           | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 56.| "Desteptarea Aromanilor"                 | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 57.| "Moftul Roman"                           | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 58.| "Albina"                                 | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 59.| "Teatrul Azi"                            | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 60.| "Universul Cartii"                       | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 61.| "A Het"                                  | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 62.| "Korunk"                                 | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 63.| "Muvelodes"                              | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 64.| "Vilnie Slovo"                           | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 65.| Revista "Biblioteca"                     | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|
| 66.| Revista "Muzeelor"                       | Venituri extrabugetare       |
|____|__________________________________________|______________________________|

    IV. Institutii publice subordonate Centrului National al Cinematografiei
 ______________________________________________________________________________
|  1.| Studioul de Creatie Cinematrografica din | Venituri extrabugetare si    |
|    | Bucuresti                                | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
|  2.| Arhiva Nationala de Filme - "Cinemateca  | Venituri extrabugetare si    |
|    | Romana" din Bucuresti                    | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|
|  3.| Editura "Video" din Bucuresti            | Venituri extrabugetare si    |
|    |                                          | alocatii de la bugetul de    |
|    |                                          | stat                         |
|____|__________________________________________|______________________________|

    V. Persoane juridice aflate sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

    67. Compania Nationala a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.
    68. Regia Autonoma a Distributiei si Exploatarii Filmelor - Romania-Film Bucuresti
    69. Societatea Comerciala "Rofilm   S.A.
    70. Societatea Comerciala "Studioul Cinematografic" <<Sahia Film>>   S.A.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 28/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 28 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 28/2001
Hotărârea 742 2003
privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor
Hotărârea 728 2003
privind infiintarea Muzeului de Arta "Vasile Grigore - pictor si colectionar"
Hotărârea 387 2003
privind infiintarea pe langa Ministerul Culturii si Cultelor si directiile pentru cultura, culte si patrimoniul cultural national judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a unor activitati finantate integral din venituri proprii
Hotărârea 1438 2002
privind infiintarea Muzeului National al Hartilor si Cartii Vechi
Hotărârea 779 2002
privind organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si a corpului de arbitri
Hotărârea 709 2002
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor
Rectificare 709 2002
Hotărârea 609 2002
privind trecerea institutiei publice "Tribuna" din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor sub autoritatea Consiliului Judetean Cluj
Hotărârea 486 2002
privind infiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil
Hotărârea 260 2002
privind comasarea prin absorbtie a Oficiului National pentru Documentare si Expozitii de Arta de catre Muzeul National de Arta Contemporana
Hotărârea 261 2002
privind organizarea si functionarea Institutului National al Monumentelor Istorice
Hotărârea 1258 2001
privind organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice
Hotărârea 865 2001
privind comasarea prin absorbtie a institutiei publice "Revista Muzeelor" de catre Centrul pentru Formare, Educatie Permanenta si Management in Domeniul Culturii din Bucuresti
Hotărârea 691 2001
privind infiintarea Muzeului National de Arta Contemporana al Romaniei
Hotărârea 429 2001
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor
Hotărârea 333 2001
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor
Hotărârea 286 2001
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu